Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen otthonunk a zöld

2 f í ú m ᔗ叇 y E ᔗ叇 m y Az ötlet: E U Z ᔗ升s g lᔗ升 s lu s ) c ol g gy o s ág g o osí j és s g áj s gí s é g u os és kö y u os go olko épí k ᔗ升k. S já ᔗ升fo ás f l s álv kívá j lᔗ升s gí l cso y g f l s álású épül k l j ésé M gy o s ág ül é. c ol g áv l kés ülᔗ升 épül k gyo é í ásáv l sok ü k kö y ü k gkí éléséé. T s á és él ᔗ升 kö ül é y k ü k k köv ᔗ升 ék k k. élj k gv l sí ásá o s lál uk l g gf l lᔗ升 k k l ᔗ升ség és köl ség éko yság. k vé l s j ᔗ升s g lᔗ升 y g pá osí ás ss ív l j o gások k és á ví k s ll áll o s k l gy y ᔗ升 gol ás. s s k gys ű ká á l gos épí ᔗ升ségé jl k. s k y g új s osí k s á í k v s ély s ull ék k. T ék k gyá ásá o s ál l p y g NEO OR, %ᔗ升v l jo ᔗ升s g lᔗ升 kép sségg l í gyo á yos pol s ol. T á k v s y g f l s álásáv l u juk lé kívül j ᔗ升s g lᔗ升 kép sség így csökk v CO k ocsá ás és lᔗ升s gí v ogy épül k él k s ö b y mᔗ升o gyj k guk u á. égü k l ökél c ol g á g ll ᔗ升 ly k vívásá és g u os go olko ás j s ésé. külö l g s ov ív c ol g s á os íj y s ᔗ升 M y T m N ydíj, M y M ᔗ叇 H Díj, BNV ö díj. Tö á o l k épül p s l o yí j c ol g lé jogosul ságá jövᔗ升 épí és é. y y A cél: l g lá A (1. melléklet) v gy f l (a hatályos energetikai előírásokat meghaladó) g k u v l lk ᔗ升 új épí ésű l k á k á og ásá ű ük k célul. g k ékos c ol g áv l kés ülᔗ升 l cso y g f l s álású épí k és k ly v lᔗ升 é. l pköv l é y ogy v épül s k f l lj k g 9ᔗ升 vá g k köv l é y k k (2. melléklet). pályá l í álás so á k l k ljük m ᔗ叇 í í v k v l lsᔗ升 l g s s po ᔗ升ség y gok s ál és g s s ű k v l és osí ás. ᔗ升ályá u kk l s é k g l po gy g s s ű épí és s í vo l M gy o s ágo ᔗ升ség ll ᔗ升 és s ü kk l u u k osí. y f A know-howᔗ升 E U Z s já s kö s k u ásá és pé ügy fo ás kívá j pályá so á f l s ál. ᔗ升 j k pcsol k kös ö ᔗ升 v s ykép s á u osí p é u k g á o ᔗ升ség ék k p cá s k lk l ás l g l k gy j ᔗ升ségű k v l és so á. T p s l s k gá áj gol ás u lál pj k k ívás g k ékos és p ss ív á k v ésé k és gv l sí ásá k ül é. y s pályá és sül k lᔗ升 yök s ükség s fá s és fölösl g s kö ök lsᔗ升 ké ᔗ升l ájéko ö ésé p kés fo ác k l pjá o j g.

3 T m yb j u ö ᔗ升 l pályá fo ás l m épí és s f l s ál épí k ᔗ升k k k l v o k és p k l é k kívá cél lé ésé. ᔗ升ályá k l kk l lk ᔗ升 épí k s á éko k épí k és lᔗ升 áll á g ély és vv l lk ᔗ升k s. ᔗ升 ᔗ升s épí ᔗ升k és u á k gy á j l k k k k g ságos l k épül k s é k épí. ᔗ升ályá k l kᔗ升 ᔗ升 és s s ély k épí ᔗ升 ᔗ升 g ság á s ságok épí ᔗ升k u á k ᔗ升 ö ko á y u á ások T m y ö ᔗ升 ᔗ升 g k ékos l k épül k k v l és c ol g áv l. ᔗ升 ᔗ升 g k ékos l k épül k v és. ᔗ升 M gújul g fo ások f l s ál épí és és gépés gol ások. T m f m j m A d í ᔗ叇 m m 5%ᔗ升 ᔗ升 ál uk s á láv l g ol lj s u k ülés köl ség v í v y g v gy gyé s kö ök ll v s olgál ások fo ájá. A y y bí mu yí, m d, m y b m f ᔗ叇bb m í ᔗ升 v és á og ás ᔗ升 épí ᔗ升 y g á og ás ᔗ升 köl ségv és és g ság s á í ások ᔗ升 k v l és á og ás ᔗ升 gyé y g és y g j ll gű á og ás y b yúj m dj, d j y ᔗ升 g s álás ᔗ升 oᔗ升o c p o l pjá. ᔗ升ᔗ升ᔗ升.p oko c p. u ᔗ升 ᔗ升 lᔗ升 k po pályá y g lolv sás ᔗ升 llék l l p á y l k öl és és v ss kül és ᔗ升 s ükség s llékl k cs olás g s ác l k o kus ö é k ᔗ升 oᔗ升o c p o l pjá k s ül u á l k o kus l vél kül jük pályá y g l í ásá és k öl ᔗ升 l po. k öl ö pályá y go l vél v gy l k o kus ú o ké jük v ss ju ᔗ升ᔗ升ᔗ升ᔗ升ᔗ升ᔗ升ᔗ升ᔗ升ᔗ升 pályá cí s ) cí. pályá ok fog ás és l í álás ö lépcsᔗ升 ö é k. g s álás á j mb 3 A dᔗ叇í y y y ö m u. s k s o pályá y gok gso olás u á s ély s gy és s so k ül. y díj pályá k k y díj m f pályá o s ükség s oku u o pályá k k ll osí. pályá l í álás so á pályá k s fél y g kö l ség s ül f l ᔗ升ályá k í jáv l s. llék l oku u ok pályá l á ásáv l v ss juk pályá k.

4 y bí pályá ok s k klí vé l űs k g k kö g ság ) és pé ügy s po ok l pjá é ék ljük. s k l g á og pályá ok k s gso oljuk és l pjá ö ü k á og ás é éké ᔗ升l fo ájá l. s k és pé ügy é ék lés so á p o ás élv kᔗ升 ) ᔗ升sí ᔗ升 í, ) gyo CO g k í ás j l ᔗ升 pályá ok c) öss s s lk l p oj k. pályá ok ko k é l í álás f s po ok f gy l vé lév l ö é k. pályá ok mb 4.ᔗ升 g l í áljuk és gso oljuk. A E U Z f j j, y y u m í f m jú m ű m b í f ᔗ升 A l g k u v l lk ᔗ升 épül k. ᔗ升 升 új épí ésű épül f lújí ás. ᔗ升 M glévᔗ升 épül l álás áépí és. ᔗ升 M glévᔗ升 épül ᔗ升ví és. ᔗ升 升 l k fu kc v l lk ᔗ升 épül. ᔗ升 ok épül k ly k g k ékos c ol g á lk l k. ᔗ升 és s s ély k pályá s é pályá ll f ls á olás ké l yúj o k pályá csᔗ升 vé l ké ll v l á o vég ls á olásá. y á og ás s ᔗ升 és gkö ésé köv ᔗ升 y s pályá gv l sí ás so á vál o k p oj k p é úgy E U Z ᔗ升 k jogá áll gvál o á og ás fo ájá és 升v gy öss gé ll v k á og ás s ᔗ升 és oklás élkül o l álly l gs ü. Ad d mᔗ叇 pályá k l s k ljük. pályá l á ásáv l ok ö öljük ás k juk á.

5 Eᔗ叇ᔗ叇EBE Tu o ásul v s ogy ᔗ升 g 升 升. pályá k ál l g o ok l s k l és pályá l á ásáv l ok gf l lᔗ升 ö l. 升o ájá ulok o ogy ᔗ升 g 升 升. ál l g o s ély s ok pályá so á vo ko vé l lᔗ升í ások ásáv l pályá l o yolí ás céljá l k lj ok f l olgo és s l g s k fél és é ová í s. Tu o ásul v s ová á ogy pályá f l ívás ᔗ升sül já l k. ᔗ升 g 升 升. l í álás á ᔗ升 lk l ké l gf lj 升 升 pp l gyol lú g oss í j ly ᔗ升l pályá k í ás é sí. pályá ok l í álás so á ᔗ升 g 升 升. í ás f lv lágosí ás ké pályá k l pályá l k pcsol os gyé l ű k j l és k l á k s á ás é ké ll v k gés í ᔗ升 fo ác k ké. ᔗ升 g 升 升. jog öss sségé l gjo pályá ok lfog ás és á og ás s ᔗ升 és gkö ésé g á ly v gy öss s pályá okolás élkül lu sí ás ll. pályá ljá ás okolás élkül é y l é y lvá í ás v gy v ss vo ás. ly s k j l ogy ᔗ升 g 升 升.ᔗ升v l s s ly jogcí á s ok gé y v gy köv lés és ly gé y v gy köv lés ᔗ升 g 升 升.ᔗ升v l s jövᔗ升 s é vé y sí k. á og ás s ᔗ升 és gkö és pályá é y ésé ᔗ升l s á í o 升 升 p á po lül ö é k. ᔗ升 g 升 升. pályá ál l lé é yé ᔗ升l kö v l ül í ás é sí. ᔗ升 j l ogy pályá f l ívás és j l l po lolv s é l ok l á és jogköv k é y s ükség s gf l lᔗ升 go olko ás ᔗ升 osí ás ll gé és j l l po k o l g gy ᔗ升 k llᔗ升 gfo olás és jog ájéko ás köv ᔗ升 ly gy l g í o lá. ᔗ升 l ᔗ升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升. 升 升 升. 升 升 升. ᔗ升ályá v yo o űkk l)ᔗ升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 ᔗ升ályá láí ás ᔗ升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升 升

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I.

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. AKTUÁRIUS JEGYZETEK 7. Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. Javított kiadás Budapesti Corvinus Egyetem Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Budapest 2011 m 2 I. A k o c k á z a t o k h o z, i l l e

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

AKA RAT DI ÁK SPORT EGYE SÜ LET. Gyógysport Klub 2014/2015. ÉVI PROG RAM JA

AKA RAT DI ÁK SPORT EGYE SÜ LET. Gyógysport Klub 2014/2015. ÉVI PROG RAM JA AKA RAT DI ÁK SPORT EGYE SÜ LET Gyógysport Klub 2014/2015. ÉVI PROG RAM JA Sze re tet tel kö szön töm mind azo kat akik az AKA RAT DSE prog ram fü ze tét ol vas sák! Az AKA RAT DSE prog ram ját az 1973-as

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal 2006/42. HATÁROZATOK TÁRA 447 Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ 42. Ára: 378, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2149/2006. (IX. 4.) Korm. h. Az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Koreai Köztársaság kö zött

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben