FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 2014 MAGYARORSZÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 2014 MAGYARORSZÁG"

Átírás

1 FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 0 MAGYARORSZÁG

2 Magyarorzág A lgfontoabb mgállapítáo: A magyaro nagy többég időbn bfizti zámláit. Mintgy 0%-na azonban nagy nhézégt oozna a havi bfizté. A magyaro zrint a pénzügyi problémá fő oa (lginább) a munanélüliég, a jlzáloghitl törlzté é a hitlhz apcolódó öltég. Emlltt 0-bn i fő oént jlnt mg az üzmanyagár é a jövdlm cöné. Továbbra i a zóraozáon, ruházodáon é étzén pórolna. % állítja, hogy ninc lég pénz a méltányo élthz, zzl a év özötti %-a ért gyt. %, illtv a - év özötti %-a öltözn ülföldr. A magyaro, illtv 0%-a gondolja úgy, hogy az Európai Unióna é aját ormányuna ninc mgfllő llnőrzé a pénzügy fltt. Ahogy tavaly i, a magyaro %-a véli úgy, hogy jól báni a pénzévl. Az 0 év fltti%-a válazolta, hogy nm tudja jól boztani a jövdlmét. A - év özötti %-a igényln több pénzügyi otatát. A magyaro %-a, a - év özötti %-a érzi boldogna magát. Fogyaztói fiztéi zoáo alauláa az adato napban értndő o fiztéi idő o édlm 0 o édlm 0 o fiztéi határidő o édlm 00 o édlm 0 o édlm 0 o édlm 0 (Forrá:EPI0 )

3 A ülönböző típuú zámlá milyn arányban rüln időbn ifiztér (%) Mgjgyzé:A válazadóat arra értü, hogy gy litából válazá i é adjá mg, hogy az adott típuú zámla határidőbn rül- bfiztér. 0 Határidőn blül Határidőn túl Változó ap írl H ám té z m l yi d iz őf l r o üg la té ám z íj ja dí tá ta á áz ol E- I z rto Ta l it H ég a rty z é Eg ó Ad á l it H id ítá o zt Bi on f l ilt ob M iz őf l té la ám fiz lő z t ió íz v l T rn t In a gi r íj g lo d ti rl á lz En J Bé la Pénzügyilg zűöbb időbn az mbr vbbt öltn: (%) Pénzügy ézbn tartáa (%) Mgjgyzé: A zámo a ijlntél gytértő válazadó arányát mutatjá. Mgjgyzé: A válazadóna a aját pénzügyi ontrolju zintjét lltt mgítélni é má orzágoéval özhaonlítani. Szóraozára, vndéglátó hly látogatáára Magyar mgérdztt Ruházodára Má magyar állampolgáro Éllmizrr Európai állampolgáro 0 0 Magyar ormány Nagyon zoroan ézbn vanna tartva Szoroan ézbn vanna tartva o zintn vanna ézbn tartva Rozul vanna ézbn tartva Nincn ézbn tartva Mly tényző járulna hozzá az mbr anyagi problémáina ialauláához (%) Mgjgyzé: A válazadóna azt lltt mgítélniü, hogy az gy tényző milyn mértébn járulna hozzá a pénzügyi nhézégihz a aját hazájuban. ign i mértébn gyáltalán nm özp mértébn nagy mértébn i mértébn g a t fiz ár a ár ya an ia rg ja z dí én ti m z Ü En l r Bé zp é z z yo tr ál é a liti po ég t öl i i ár t on m lt ö Ké l Tú li á Lo ab i gy g z g zü jo n Pé EU lo gy o lá ár á ég o zá do té z v lt l ga ö in gü v é ib no am z zá l J é Eg ap N lá ly á ta Ál l Vá fo Ár ly h a un M

4 Munanélüliégi ráta Európában % (Forrá: Eurotat),,,,0 Magyarorzági hlyztép Bár a vizgált orzágo özül Magyarorzágon a máodi lgrozabb a fiztéi morál, a magyaro túlnyomó réz fontona tartja a zámlá bfiztéét. Lhtőég zrint zt az lőírt határidőr mg i tzi, ám a laoág 0%-na problémát ooz az időbn történő fizté. A nmfizté lődlg oa a munanélüliég, ill. a hitl vizafiztééből adódó pénzügyi trh.,, Amlltt, hogy a magyaro túlnyomó réz pzimita a jövőt illtőn, a fiatalo hlyzt halmozottan problémá: az urópai átlaghoz ép több a munanélüli fiatal, ill. özülü oan (%) épzli l a jövőjüt ülföldön., Mir figyljn a pénzügyi zrvzéor?,,,,,,,0,,,,. A bvétlit figylmb vév trvzz mg havi iadáait! Mindn hónapban jgyzz fl az öz iadáát, hogy lrülj a túlöltzét!. Váárlá lőtt gondolja végig, hogy biztoan olyan dologra zándéozi- pénz iadni, amlyr valóban züég van!. Tgyn félr pénzt - például az adó vizatéríté özgét - a jövőbni, várható iadáaira!. Soha n írjon alá mmilyn zrződét anélül, hogy lolvata é tlj gézébn mgérttt volna a zrződéi fltétlt!. Mindig olvaa l a zrződé apró btű rézét i! Pontoan tljít fiztéi ötlzttégit, hogy lrülj a év fiztéből adódó édlmi amatoat é xtra öltégt!. Amnnyibn valamlyi zámláját nm tudja időbn ifiztni, haladétalanul tájéoztaa a hitlzőjét rről! Elépzlhtő, hogy mg tudna állapodni gy mindttjü zámára lfogad ható fiztéi ontrucióban vagy fiztéi haladéban.. Ha nm tudta ifiztni a tartozáát, a hitlző övtlézlő céghz fordulhat. Ha ilyn hlyztb rül, fonto, hogy a övtlézlő cég mgréir minél hamarabb ragáljon é flvgy vlü a apcolatot, anna érdébn, hogy gyütt tudjana mgoldát találni a tartozá rndzéér. Ezzl lrülhtő a további öltég i.. A ommuniáció fnntartáa é a mgoldára való törvé lngdhttln ahhoz, hogy az adóágát béé úton rndzni tudja.. Amnnyibn rézltfiztéi mgállapodát öt, tarta magát a vállalt határidőhöz! Ha nm ép tljítni a mgbzélt ütmzé zrint, jlzz azt a övtlézlő cégn, ain zintén az az érd, hogy a gítégér lgyn a tartozá rndzéébn.. Ha pénzügyi problémái adódna, forduljon milőbb zambrhz tanácért!,,0

5 A hitl változáa az urozónába ő háztartáoban évről évr (%) Mgtörtént- az lmúlt időzaban, hogy nm tudta időbn ifiztni a zámláit? (%) hónapon blül,,,, - évvl zlőtt,, 0 0, 0, 0, Ign, időhiány miatt Ign, nm volt lgndő pénzm Nm (Forrá: ECB) Honnan ért ölcönt vagy vtt fl hitlt az lmúlt hónap orán (az tlg jlzáloghitln ívül)? (%) 0 0 A zámlavztő banomtól Mái bantól SMS-bn vagy onlin igénylhtő hitlt Hitlártya haználatával Caládi ölcön Baráti ölcön Zálogháztól Magánzmélytől, uzorától Munahlyi ölcön Nm értm hitlt vagy ölcönt Mnnyir ért gyt az állítáoal? Egytért Rézbn/i-i Nm ért gyt Igyzm a gyrmimt mgtanítani Időnént fél inyitni a potaládát, mrt újabb zámlá érzéétől tarto Kvbbt öltö zóraozára Kvbbt öltö ruházodára A zámláat mindig időbn ll ifiztni Mindig próbálo valamnnyi pénzt tartaléolni Kvbbt öltö éllmizrr arra, hogyan bánjana a pénzzl Gyaran lőfordul, hogy nm jövö i a havi jövdlmmből A férfia oal jobban bánna a pénzzl, mint a nő A potán érző zámláim időnént flbontatlanul maradna Mindn hónapban félrtz gy fix özgt A nő oal jobban bánna a pénzzl, mint a férfia

6 Míg Hollandia, Norvégia é Blgium laói a lginább, addig Magyarorzág, Portugália, valamint Szlováia laói a lgvébé nyugodta pénzügyi apcán.

7 Válazo éltor zrinti bontában (%) Gyaran lőfordul, hogy nm jövö i a havi jövdlmmből A potán érző zámláim időnént flbontatlanul maradna Mindig tartaléolo valamnnyi pénzt a váratlan iadáora Időnént fél inyitni a potaládát, mrt újabb zámlá érzéétől tarto - - Avrag Mindn hónapban félrtz gy fix özgt Pontoan tudom, milyn zámlá érzn az adott hónapban Szűöbb időbn vbbt öltö zóraozára, vndéglátóhly látogatáára Szrt öltzni Szűöbb időbn vbbt öltö ruházodára Jobban zlm a pénzügyimt, mint az urópaia többég Szűöbb időbn vbbt öltö éllmizrr A zámlá ifizté után gyáltalán nm marad pénzm A nő oal jobban bánna a pénzzl, mint a férfia Hónapról hónapra nagy nhézégt jlnt a zámlá ifizté A férfia oal jobban bánna a pénzzl, mint a nő - - Jlnlg ninc lgndő pénzm a igynúlyozott é méltányo éltvitlhz. - - A zámláat mindig időbn ll ifiztni Foglaloztat a ülföldr öltözé gondolata a hazai pénzügyi örülmény miatt - - 0

8 Hlman Torg, Sicla SE - Stocholm, Swdn T: + 00 F: +

SI mértékegység rendszer:

SI mértékegység rendszer: S értékgyég rndzr: Fizikai nnyiég S gyég nv S gyég zibólua Kifjzé Salapgyégkkl lktroo tölté (q) coulob lktroo fzültég, (), lktroo potnciálkülönbég volt V J/ kg ára rőég () apr / lktroo llnállá () oh Ω

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

a TENSEL ME 2006 PROBLÉMA ESETÉN HÍVJON, SEGÍTÜNK: ügyfélszolgálat és szerviz: 06-88/450-702, 06-20/3263-100

a TENSEL ME 2006 PROBLÉMA ESETÉN HÍVJON, SEGÍTÜNK: ügyfélszolgálat és szerviz: 06-88/450-702, 06-20/3263-100 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ a TENSEL ME 2006 fájdalomcsillapító és izomstimulátor készülékhez a b c d e f g PROBLÉMA ESETÉN HÍVJON, SEGÍTÜNK: ügyfélszolgálat és szerviz: 06-88/450-702, 06-20/3263-100 ALKALMAZÁSI

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

Ajánlat. Med Help. Betegségbiztosítás

Ajánlat. Med Help. Betegségbiztosítás Ajánlat Med Help Betegségbiztosítás UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Med Help Betegségbiztosítás Ajánlat Ajánlatszám: Kötvényszám:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

Astressz hét köz na pi je len ség, és ha

Astressz hét köz na pi je len ség, és ha 8 Stresszkezelés Mi a stressz? Ha ép pen annyi nyo - más nehezedik ránk, amennyit kezelni tudunk, egészséges és bol dog életet él hetünk. A túl sok stressz beteggé tesz ben nün ket, de a túl kevés kihívás

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán Önértékelés 15 Kérdôív Válaszoljon az alábbi kérdésekre oly módon, hogy az általában, néha, ritkán oszlopok közül azt jelöli be, ame lyik leginkább igaz az Ön viselkedésére! A vállalat elvárásainak kielégítése

Részletesebben

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val MT_füzet_2014_2_magyar_0918_2_Layout 1 9/23/14 2:06 PM Page 1 Az idő sebb ko rosz tály hoz tar to zó mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sát elő se gí tő megol dá sok Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la

Részletesebben

Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Feltétel Multi Help Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Je len fel té te lek ér vé nye sek az UNIQA Biztosító Zrt. (székhelye: 1134 Buda - pest, Róbert Károly krt. 7074. a továbbiakban: biztosító) se

Részletesebben

AKA RAT DI ÁK SPORT EGYE SÜ LET. Gyógysport Klub 2014/2015. ÉVI PROG RAM JA

AKA RAT DI ÁK SPORT EGYE SÜ LET. Gyógysport Klub 2014/2015. ÉVI PROG RAM JA AKA RAT DI ÁK SPORT EGYE SÜ LET Gyógysport Klub 2014/2015. ÉVI PROG RAM JA Sze re tet tel kö szön töm mind azo kat akik az AKA RAT DSE prog ram fü ze tét ol vas sák! Az AKA RAT DSE prog ram ját az 1973-as

Részletesebben