Országjáró Bábmissziós hírek. A JÓ DICSEKVÉS; A pecsétgyűrű. Játszótéri bábelőadások. Dr. Kováts György tanításai:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Országjáró Bábmissziós hírek. A JÓ DICSEKVÉS; A pecsétgyűrű. www.palantamisszio.hu. Játszótéri bábelőadások. Dr. Kováts György tanításai:"

Átírás

1 Krss mit a Facbooo! A Paláta Sorsfordító Alapítváy iadváya 2/2014 Dr. Kováts György taításai: A JÓ DICSEKVÉS; A pcsétgyűrű Játszótéri báblőadáso Országjáró Bábmissziós hír

2 Mottó: Kdvs Paláta-Olvasó! Tulajdoépp éha fl sm mérjü, micsoda óriási iváltságba va részü. A világ so trülté rsztéyt üldöz a hitü miatt. Ezr és zr az éltül pcsétli mg hűségüt Mgváltóju mlltt. Férfia, ő, gyr, pusztá azért, mrt Jézus Krisztust Ist Fiáa, Üdvözítő tartjá, és lötlzté maguat amlltt, hogy Ő az Út, az Igazság és az Élt, és si sm mht Isthz, mit Atyához, CSAK Jézus Krisztus által az éltül ll, fizss. Mi, itt a biztoságosabba tűő Európába ugyazt hirdtjü. És gylőr m ll, mghalju Jézus Krisztusért. Lht, hogy vaa llmtlség, vagy éháy trült hátráyba rültü, vagy rülü, mrt övtzts Őmllé adtu maguat d a lhtőségi összhasolíthatatlaul dvzőbb, mit a világ so trülté. D vajo élü- zl a lhtőségl. Egy ap, amior az Úr Jézus Krisztus lőtt, szmélys fogu mgálli, és számot adu majd Ni, EZEKRŐL A NAPOKRÓL, mg fog látszai mid. Tudom, hogy m csa é vagyo úgy, hogy tljs szívmből arra vágyom, hogy ihaszálhassam az összs lhtőségt, és m csa a Paláta Gyrm- és Ifjúsági Misszió, Jézust szrtő muatársai, illtv a Misszió öztl, hívő, hűségs Támogatói tsz mg midt, hogy az összs gyrm és flőtt átadhassá azt, ami őt is mgmttt: a Mgváltás Evagéliumát! Szrt az országba zr és zr él ugyaily szívvl, vággyal és törvéssl. És z is óriási iváltság. E a orszaa, törtélmü, dvs Hazáa gy óriási lhtőség. Hálása vagyu Ist, hogy b lhtü bb a gyöyörű folyamatba, sodrásba, és gyütt muálodhatu midazoal, ai ész ti az Úr Jézus Krisztusért. Örömml yújtju át Ö, és dvs Szrtti is, Tisztlt Paláta-Olvasó, zt az összfoglalást Jó Sáfár magaziuat, ami az lőbb mlíttt szívről, vágyról és törvésről állít csoorba éháy törtétt, hírt, és lhtőségt. S gyúttal gdj mg, dvs Olvasó, hogy ÁLDÁST modja Ör és Szrttir: A Midható és Öröévaló Ist, Ai mgváltott büt bűiből, magáyuból, rméytlségiből és iszolgáltatott állapotuból, vgy örül Öt, Ööt, az Ő mérhttl szrttévl, jóságosságával, szabadító hatalmával, és botaoztassa i lgjobb trvét az Öö éltéb is, apról-apra. Tgy az Ő godosodását és csodálatos mgmtését midapi tapasztalattá éltüb, hogy midor l tudjá modai, midi, örömml és bátra: a mi Mgváltó tgap és ma és midöröé ugyaaz. Tölts b Ööt az Úr öröm, és lgy rősségü hétözapjaiba és üpib gyarát! Az Úr Jézus Krisztus véb, lgy áldotta! Ám. És ai gy ily is gyrmt bfogad az é vmb, gm fogad b. (Máté 18,5) dr. Kováts György Jr 29,23-24 Jr 29,23 Ezt modja az Úr: N dicsdjé a bölcs az ő bölcssségévl, az rős s dicsdjé az rjévl, a gazdag s dicsdjé gazdagságával; Jr 29,24 Ham azzal dicsdjé, ai dicsdi, hogy értlms és ismr gm, hogy é vagyo az Úr, ai gylmt, ítéltt és igazságot gyaorlo földö; mrt zb tli dvm, azt modja az Úr. A JÓ DICSEKVÉS Godoltál arra, hogy a t Urad lmodja, hogy MIBEN GYÖNYÖR KÖDIK Ő? Mgosztja vld. Miért? Mrt aarja, hogy tudd, aarja, hogy ismrd Őt, aarja, hogy öröméb élj, és lásd, ami téylg bölcs z a földö. Aarja, hogy a maradadó ics ott lgy az éltdb, légy olyaá, mit ai marába az aray homoá váli. Aarja, hogy boldog légy, aarja, hogy Vl járj. Ezért modja l d. (Folytatás a 7. oldalo)

3 Haggus 2,23; Zsoltáro 112,3-4 PECSÉTGYŰRŰ Godoltál arra, hogy t pcsétgyűrű vagy, az Úr pcsétgyűrűj, amivl mgpcsétli igazságát? Amit Ő modott a t éltddl, hit általi szavaiddal, bizoyságtétlddl, és azzal, amit vld tsz, ahogy tégd mgszabadít, ahogy ihoz a lhttl hlyztből, ahogy Hagg 2,23: Azo a apo zt modja d az Öröévaló, a Srg Ura flvszl tégd, szolgám, Zorobábl, Saltiél fia modja az Öröévaló és PECSÉTGYŰRŰM LESZEL, mivl tégd VÁLASZTOTTA- LAK! Ezt üzi d az Öröévaló, a Srg Ura. (EFO) (Folytatás a 15. oldalo) Ai si sm modta A apoba bszélgttm gy mg m tért fiúval, érdlődő volt, részt vtt a Biblia-taulmáyozásba, a többi fiú özött, flttt értlms érdésit, s bár az ljé lrögzíttt, hogy ő m hívő, és csa érdlődésből jött l, barátja szavára, a találozó végér az őt foglaloztató gyi lgomolyabb érdést ttt fl: Miért az ördög adjam az éltmt? Miért pot Istt ll szolgáli? Miért m az ördögöt? És zt m llségs érdzt, m aadályozó, vagy botráoztató módo ttt fl. Előr bocsáatot ért azért, hogy mgérdzi, m aar vl zavart lti. D mgérdzt, mrt omolya foglaloztatta. Az ördög ifjti a maga propagadáját a flövvő grációba. Nm z a fiatalmbr az gytl, ai fltszi zt a érdést. Az ördög szimpátiát lt maga irát. Istt pdig goosza - dspotáa, zsaroa, mtörődöm, vagy épp thttl - mutatja b. Az ördög imádatot aar magáa. Ha m zzl zdi, aor is z a szádéa. Kéyszrítéssl, flíálással, bcsapással, hazugsággal, mid módo, Ádámtól-Évától zdv, midig imádatot aart és aar magáa. Istl szmb, llopva Től az Övéit, vagy azoat, aitől Őt illté mg az imádat. Fllázítja őt, hazugsággal, Istt vádolja, hogy szmbforduljaa Vl, és özb magát tolja oda - aár hamis istség (bálváyo, hamis ultuszo, hamis valláso) útjá, vagy oult rő, szmély útjá (jóso, guru, táltoso, varázsló, zotrius gyógyító stb.). Amior m Ist adod a dicsőségt, m Őt imádod, bb a csapdába mész bl. Még aor is, amior saját rődt, ügysségdt, apcsolataidat, oosságodat magasztalod fl (vagy magasztaltatod fl másoal). T mit válaszolál a fiúa? É ét iráyból adtam választ. Először is lrögzítttm, hogy a Biblia Ist bszéd, és ijltést ad Őróla, és az ördögről is. Bölcs, ha tudju, mi alapjá tájéozódu. Ist azért adta az Igét, hogy tájéoztasso, és hagyjo ltévdi mit. Thát, i tudu iiduli. D a mási fotos trült, a tapasztalat. És itt végiggodolhatju, mi lsz, ha valai Ist adja az éltét, és Vl zd jári, hogya állítja hlyr az ÚR, hogya építi fl, és tszi áldottá, és boldoggá az éltét, illtv, mi lsz, ha valai m gd az Úra, ham gd az ördög idításaia. Midttő lhtőségr példát modtam, olyat, amit mgérthttt. Utáa idéztm a Jáos 10,10-t és a Jáos 8,44-t. Világosa lrögzítv, mi mit jlt. Az llség valódi szádéait, idítéait itt mgláthatju, és azt is, mi lsz, ha i adja valai az éltét. Ez az Igé támpoto. D a dötést ő maga hozza mg. És bb a dötésb ott lsz, hogy VALÓJÁBAN MIT SZERETNE. Mit aar az éltévl, az éltéb. Kdvs Paláta-Olvasóm! Az lőbb mlíttt fiatalmbr MEGKAPTA a dötés lhtőségét bszélgtésüö rsztül. Lht, hogy most T is SEGÍTS ABBAN, hogy so-so isolás gyrm is, IDŐBEN MEGKAPHASSA zt a dötési lhtőségt? Olyao, ai talá soha si sm modta l még, a számura érthtő, hogy mivl jár, ha m Istt imádjá, hogy mit jlt az ördög csapdájába rüli. KÉSZEN ÁLLSZ lvii zt az üztt az isolásohoz s vl ISTEN SZERETETÉT? Ha ig: mgthtd hti éháy óra öéts mua rtéb! D ayagi- és imatámogatással is SEGÍTHETED AZOKAT, ai zt végzi a mostai taévb. Bármlyi lhtőség érdl, érl, írj gy VÁLASZ T, vagy hívd tlfoo Kcsméti Jáos muatársamat a 70/ számo. Az őszi taévzdési időszaba so új ajtó yíli mg az isolai szolgálatra, zért ha érzd az Úr hívását bátorítla, hogy ésldj, ham lépj apcsolatba vlü (a Palátával), MINÉL ELŐBB hogy gyütt, ihaszálhassu zt a LEHETŐSÉGEKET. Köszööm szrttdt, ddigi mid sgítségdt, imádságaidat! Köszööm, hogy m gydül harcolju a hit zt a szép harcát. Köszöjü, és tudju, hogy EGYÜTT LEHETSÉGES, EGYÜTT MEGLÁTJUK A CSODÁT 2014-b is! Ám. (dr. Kováts György) A CIKK RÉSZLETET TARTALMAZ A TE NEM CSÓKOLOD MEG CÍMŰ HOSSZABB BIBLIAI ÜZENETBŐL. EZT ÉS SOK MÁS IGEI TANÍTÁST IS OLVASHATSZ A FACEBOOKON, DR. KOVÁTS GYÖRGY IDŐVONALÁN, VAGY ŐT ISMERŐSNEK JELÖLVE.

4 Kdvs Tstvérü, Barátu! Misszioárius z a szó soszor távoli, gzotius vidé, msszi utazáso, idg ylv és ultúrá épét idézi bü. És valóba, Jézus azt modta övtői: Elmvé széls világra, hirdssét az vagyéliomot mid trmtés. (Már vagéliuma 16,15). D vajo mglátju- a rá váró fladatoat, az Ist mgismrésér vágyaozó szívt, amly talá a szomszéd utcába vára rá, s csupá gy itézméy falai taarjá l őt szmi lől? Ahogya a yárvég és az ősz lj a mzőgazdaságba imlt fotos idősza, épp így midig ülölgs, fotos ü, Paláta Gyrm-Lél-Mtő, a szptmbri taévzdés időszaa. Ilyor vsszü fl újra a apcsolatot az isolá vztőivl (ai gyara már m is ugyaazo, ail pár hóapja apcsolatba voltu), a tavalyi palátás gyrml, a szülő lgszélsbb örévl. Ilyor dől l, hol tudju lidítai a délutái bibliaismrti foglalozásoat bb a taévb. Az órardi hitotatás bvztés lvtt az élét az olya llvtés, hogy a hittl apcsolatos dolgoa ics hly az isolába, vagy hogy a Biblia csa a tmplomba való. Másrészt viszot so szülő m szívs íratja b gyrmét flzti hittara, aár azért, mrt maga m hívő, aár azért, mrt m szrt lötlződi az órardi hitotatást íáló agy flzt gyi flé sm. Olya is va, ai szrté ugya, hogy gyrm otatást apjo a hit dolgaiba, d m szrté, hogy z gy ötött, isolás formába törtéj. Midz a szülő az órardi otatás rtéb az tia-otatást választjá ugya gyrmü, sou mégis szívs gdi gyrmét a délutái, faultatív, flzttől függtl, öttlbb, játéos és itratív Paláta bibliaórára. (A m hívő szülő is soa úgy látjá, hogy az alapművltség miatt mégis szrté gyrmit mgismrtti a Biblia értéivl.) Így a Paláta bibliaórái által olya gyrm is mgismrhti Ist szrttét, mgmtését, ai másépp m l lhtőségü zt mghallai. S prsz so további mgrősítést, buzdítást, élméyszrű átadott ismrtt tartogata z a foglalozáso azo számára is, ai az órard rtéb is jára hitotatásra.

5 Az ajtó thát még iább itárulta, mit ddig. A szüség pdig mid agyobb a gyrmr lsldő vszélyből, a mgtévsztő, őt tévs iráyba sodró üztből (média, itrt, ortársa részéről) gyr több va. S az gytl lhtségs védlm milőbb mgismrtti vlü azt a rméységt, védlmt és útmutatást, amit az igaz, Élő Istél talála, és a Bibliából, az Ő szavából mrítht. A fő érdés thát és agyrészt z döti most l, hogy hol idulhat l délutái Paláta bibliaóra, hogy i fog bmi z a itárt ajtóo, hogy midrről taítsa a gyrmt? A jó hír: ai rr vállalozi, m ll hozzá rpülőjgyt vi, hajóra sm ll szállia. Nylvt sm ll tauli hozzá. (Csa gy mási gráció godolodását, szóhaszálatát ismri, mgismri.) A gyrm ott vára a lgözlbbi isolába, ami lőtt talá apota lmész (vagy szülőét, agyszülőét, pdagógusét lht, hogy b is mész?). És hogy mit ll a bőrödb ti aa, ai rr a üldtésr vállalozi? Az Úr Jézus Krisztushoz ragaszodó hűségs, imádságos szív, gyrmszrtt és émi gyaorlat a vlü való báásba, mg hti éháy óra ráfordítás yi már lég is, hogy mgzdd a Gyrm-Lél-Mtés szolgálatát valamlyi hozzád özli isolába. S ha va még émi rativitás, humorérzé, rugalmasság is máris gyütt va a töélts szöztárad a fladathoz. A taayagról, a épzésről, a hivatalos háttérről pdig godosodi a Paláta csapata. Mid érdlődő válaszolu, mid részltt mgbszélü, ha írsz a -mail címr, vagy mgrsd Kcsméti Jáost a 06-70/ tlfoszámo. Légy áldott Kdvs Olvasó, Barátu! Köszöjü, ha imádságba, ayagi támogatásba mögöttü álltál és állsz. Szrttd, figylmd magába is áldás számura. Vzss Tégd az Úr apról apra, s adjo rőt, itartást midabba, ami rád va bízva! Vzérlj léptidt mid apo az Ő szrtt! Üdvözlttl: A palátás muatársa Paláta Gyrmés Ifjúsági Misszió

6 Bszélgtés Kicss Mariaal, a Paláta Gyrm- és Ifjúsági Misszió muatársával Mióta ismrd az Urat? 1993 óta. Mior, hogya, miért zdtél l gyrml foglalozi? Igazából soha m aartam gyrl foglalozi, mrt úgy godoltam, hogy m az é trültm. E llér az gyi llipásztoru javaslatára 2002-b lvégztm gy válság taácsadói programot (zt a szót m szrtm). Így lzdtm szolgáli olya tii láyo flé, ai váradósa volta. Taácsadásra jött ahhoz a csapathoz, ahol szolgáltam am. Itt az volt a fő cél, hogy mggyőzzü őt a szülés mlltt, mivl abortuszo godolozta. Soszor úgy godoltam, hogy csa tüzt oltu és z agyo zavart. Eor jött az az ötlt ma már tudom, hogy Ist idított, hogy miért m mgyü b a szaözépisolába és bszélgtü a fiataloal a fiú-láy apcsolatoról bibliai alapo. Így idult l z a szolgálat 2003-ba. Azóta járo szaözépisolába, ahol a bszélgtés léyg, hogy a végső mgoldás bb is Krisztus. Mióta szolgálsz a Palátával? 2007-b ismrdtm mg Vlt a bábozáso rsztül, mivl bábosoat rstt. Azutá mghívta gy szaözépisolába, amly a Paláta sgítségét ért, mivl gyilosság törtét. Az áldozat az isola gy flőtt muatársa volt, és a gyr ttől összzavarodta. Aor gy drága hívő imádozó láyal gyütt szolgáltu majdm ét hétig a fiatalo flé. Itt volt az, hogy valai rám öszöt és érdzt, hogy m ismrm- őt. Ugyais az gyi aluljáróba (a gyülztmml soat vaglizálu it az utcá) adtam Ni gy tratátust, d aor ő drog hatása alatt volt. Mily érds, hogy az Úra m probléma a droghatás sm, mrt a fiatalmbr mléztt a bszélgtésür. Utáa az Ő osztályába tudtam azt alalmazi, hogy a érdésimr, hogy az pl. az mbr miért drogoza, Ő modta l a választ, záltal hitlsbb volt a bszélgtés. Itt érdzté mg tőlm az isolába a taáro, hogy mit csiálo a gyrl, mrt az osztálytrmből m szűrődött i zaj, vagyis a fgylmzés. Modtam Ni, hogy zt m é csiálom, ham az Úr. :-) Sajos ét hét utá m szolgálhattu tovább bb az isolába, mrt a vztő m gdté, hogy Jézusról bszéljü. Midstr az vagélium már lhagzott, a gyrm hallotta a mgváltásról. Itt mg is tért ét fiatalmbr, ai özül az gyi olya rossz állapotba volt lőtt, hogy már démooat is látott. Csodálatos volt láti, ahogy Ist mgváltotta!!! Az általáos isolába úgy rültm b, hogy volt valai a hlyi gyülztmb, ai ugyaabba a rültb lai, mit é, és ő aoriba már tartott Palátás bibliaóráat általáos isolába. Szólt m, hogy ő sajos m tudja midgyi csoportot tovább vii. Kérdzt, hogy tudé- sgíti. Így idultam l z a trült 2010-b. Mivl a fiúgyr flé ülöös is lhívásom va a szolgálatra, zért Ist gylméből, még most is mgva az a csoportom, ahol csupa fiúval aor zdtm taítai, mior gydis volta. Idé ltt yolcadioso. Maga a csoport mgmaradt, bár változott az össztétl. Va özülü, ai ma már az édsayjával Ausztráliába él, d hiszm, hogy az öröévaló mago ott vaa már a szívéb és tovább fogja adi, ha az ilt. Midb Ist hűségét látom. Látom, hogy Ő téylg m vti mg a icsiy zdtt. Nagy öröm és áldás bb a szolgálatba li, ami flfrissít, taít, és özb élvzm Ist hatalmas muájáa a hatását és rjét. Miért tartod fotosa zt a muát? Hogy az vagélium ljusso miél több mbrhz. Miél orábba halljá a gyr, aál agyobb a valószíűség, hogy Krisztus mlltt döt, hisz ics még ayira mgfrtőzv a világ szllmiség által a is lméjü. Ráadásul így már lsz választási lhtőségü a dötésib. Mily visszajlzést apsz a gyrmtől? Magutól jö, szrt az órára jári. Hiszm, hogy aa llér, hogy m midig ommuiáljá, d az gyéi bszélgtés és az órá agy hatással va ráju, lgtöbbször úgy, hogy ő magu sm tuda róla. Hiszm, hogy ésőbb z b foga éri az éltüb. Hogya tudtad billszti zt a szolgálatot a többi lfoglaltságod, muád, szolgálatod, családod stb. mllé? Ist gylméből az időmt magam oszthatom b. Ez igazából m jlttt számomra hézségt. Az biztos, hogy volt és va prioritása az éltmb, így az Úr az éltm többi részéről godosodi. :) Myir vaa látható, ézzlfogható rdméyi a muáda? Ist mgtisztl és időözöét mgláttatja vlm az Ő muáját a gyr éltéb. Elsősorba az óráo hallom a gyr válaszaiba. Midig örömml tölt l, ahogy Ist vzti Őt a drága Szt Szllm által, és mgit rájövö, hogy midt az Úr végz az mbrb!!! Dicsőség Ni. Mi a lgagyobb hézség, amil találozol? Amivl a gyr üzd az isoláo blül. Halljá, amit az Úr mod hlyztről, ahogy átvsszü a témáat, d ugyaaor az osztályoba, hatalmas a világ yomása. D az Úrba bízom, bb is, hogy mgtartja Őt! Mib érzd, hogy változást vagy övdést hozott az éltdb z a szolgálat? Mivl so, számomra lhttl tűő hlyztb vitt bl Ist, mgtaultam átgdi Ni a szolgálatot, valamit az ima rjét haszáli. Va éháy dvc törtétd, amit bb a szolgálatba tapasztaltál, mgéltél? Az lőző évb, gy gyrm, hosszas mgfigylés utá, ahogy a taulószobára mtm a gyrimért (3 év mgfigylés!), mgérdzt, hogy Ő is jöht- Biblia órára. Na, z agy mglptést oozott m. Trmészts modtam Ni, hogy jöht. :-) Láttam, hogy szllmilg agyo ltrhlt, és miatt agyo óvatos voltam. Ist a sgítségmr sittt most is, improvizáltam, vagyis Ist rativitását haszáltam. Jó volt láti, hogy az óra végé, ahogy mgérttt az Evagéliumot, örömml fogadta b az Úr Jézus Krisztust a szívéb. A többi órá már szllmi összhagba voltu és a lgagyobb mglptésmr méy ldlt igéylt. Nagyo várom már, hogy z a hét újra találozhassam Vlü, és folytassu tovább. Mit üzél aa, ai most fotolgatja, hogy lzdj- zt a szolgálatot? Smmi str s várjo!!!! N fotolgassa, hogy lég flészült- vagy m. CSAK INDULJON EL BÁTRAN, TEGYE MEG AZ ELSŐ LÉPÉST, A TÖBBIT AZ ÚR KIPÓTOLJA!!! A örülméy m fotosa, ha Ist valait lhív, aor ott a godosodás is a hlyztr. Ahhoz, hogy mggyőződjm arról, hogy Ist hívását hallottam, zt is i ll próbáli, vagyis lgalább gy félévt végigvii. N tördjü a töélts hlyztr, alalomra, ily ics. Viszot va EGY töélts Istü, ai rsi, hogy it üldht l. :) Nagyo hálás vagyo azért az Úra, hogy mgtisztlt zzl a szolgálattal és az időmt az öröévalósága sztlhttm az éltm z a szaaszá. Áro is vgyü mg az alalmas időt. A lgtöbb icst (llt) ft fogom mgláti a Myb. Midig az lső lépés héz, viszot zt ü ll mgti, Ist m thti mg hlyttü. Ő már mid ELVÉGZETT!!! Ist áldjo mg Btt.

7 (2. oldal folytatása) Krss mit a facboo-o! Lájold a Paláta Gyrm-Lél-Mtőt! :) Osztálytalálozó. Évfolyam-találozó. Régi baráto találoza. Régi ismrősö. Midi érdzi a másiat: Mi va vld?. Soa dicssz. Próbáljá ftartai a látszatot sirs vagyo mid jól mgy irigylésr méltó vagyo pdig soszor valójába so fájdalom, csalódás, féllm, rméytlség va a szívü mélyé. Mivl dicsszi az mbr, többyir, ha szrt épszrű li, irigylésr méltóa látszai? Oossággal, művltséggl, tudással, ismrtl. Máso hősisségül, hlyztb törtéő hlytállásual, azzal, hogy ő is valai. Mgit máso vagyoual, azzal, hogy hol járta, mi midt látta, mir futotta, mijü va. Mit mod a t Urad, hogy ha dicsszl, mivl dicsdj? Azzal, hogy ismrd Őt. Azzal, hogy Vl jársz. Ővl, Magával. Azzal, hogy az Övé vagy, és Ő vld va mid ap a világ végztéig. Azzal, hogy tudod, KI Ő. Ismrd Őt. Kétfél dicsvés va az gyi vrsgő, érdő dicsvés, a másiat flül aarja múli, és igyszi magára iráyítai a figylmt. Nm övtdő gyrmit is arra taítju, hogy tgyé zt. A mási a bibliai értlmb vtt dicsvés gész más típusú. Midig ész ügyli azora, ail apcsolatba va, érzéy, gyüttérző, blérző sír a síróal, örül az örülől. Ez a dicsvés az Úr Jézus szrttévl dicsszi, az Úr jóságával, a mgváltással, azzal, amit az Úr MINDENKIÉRT mgttt, amivl MINDENKIT mgáldott, és ész mgáldai. Amit MINDENKI mgaphat, lyrht, csa zét ll iyújtaia, ami MINDENKIHEZ özl va. Ez a dicsvés m zárja i a mási mbrt, m tszi iriggyé, lérhttl magasságoba mlv magát, vagy élthlyztét, ham épp azzal, ahogy Istévl dicsszi (Őt dicsőíti d m szmélys Ni modja, ham Róla, másoa), íváatossá tszi Őt, és azt, amit Ő ttt... z m rossz dicsvés. Godolom, az Ig rről szól. Mérhttl vágy él midib, icsi ortól zdv, hogy lismrjé őt. Ez vlü szülttt. Trmtméy vagyu, és vágyu arra, hogy Trmtő lismrj, mgdicsérj, yugtázza rőfszítésit, amit Vl apcsolatba, azért, mrt itt élü, ahová hlyztt, tttü. Prsz szrté, ha mbrtársai (szüli, taítói, tstvéri, osztálytársai stb.) is mgdicséré, és lismré büt. Ez tljs trmészts, és ha mllttd valai vágyi az lismrésr, dicsértr, bölcs vagy, ha mgtszd. D bb a vágyuba soa csalódta, m aptá, apjá mg (bb bl lht btgdi, llilg soa-soa mgsérült bb), máso pdig olya dolgoat tsz, amil m l hlys dicsdi, d ő úgy érzi, csa itt tuda lismrést api (pl. so pohárral isza, és mégsm rül az asztal alá; gyorsa vzt, és túléli; csúyábba bszél mit máso, acifátosabba áromoda stb. Vaa, ai szrlmi aladjaial dicssz, máso lájjaial ) Amior zt látod, tudd, hogy z va a háttérb. Vágya a dicsértr, vágya arra, hogy lismrjé őt és m ismri a Trmtőjüt, ai ész l dicséri, szrti, lismri őt, és ai Magáa alotta őt, és Aitől érdzhté, mit szrtél, Uram, hogy csldj... Az mbr Őrá va szüségü. És Őlőtt lőbb, vagy utóbb, midi mg fog álli. Az Úr, a t Istd, hatalmas és gyógyító, szabadító Ist. A szív mélyé MINDENKI Őutáa vágyaozi. A so látszólagos rdméy és dicsvés mögött ott a mélységs vágy: bár, ha é is ismrhtém Őt. Prsz az özés lléb, a maga-választotta uta lléb héz Hozzá forduli, zért soa titoljá, lplzi azt, ami bü él d aor is ott va. Amior a t Uraddal dicsszl, zt a húroat pdítd mg szívüb. Soa csalódta is már A JÓ DICSEKVÉS Jr 29,23-24 is hagot ada. S mgértd őt. D aor is ott a vágy a szívü mélyé. Vágya rr a szabadító, gyógyító, hlyrállító, mgbocsátó, irgalmas Istr, ai barátju lht z a földö és odaát. Nm öyű a hlyztü, mrt a bű visszatartja őt, d épp zért is fotos i, hogy dicsdj a t Uraddal, ai gylmt gyaorol MINDENKOR ész gylmt gyaoroli d ha m tér mg a bűös az ő útjáról, aor lőbb vagy utóbb, d az Ő ítéltévl fog találozi (Róma 2,4-6). Dicsdj szólj Őróla. Bszélj, bszélj jóságáról, bszélj szrttéről, s midről, amit mgismrtél Őblől. Ezért modja d zt az Igét. Jr 29,23 Ezt modja az Úr: N dicsdjé a bölcs az ő bölcssségévl, az rős s dicsdjé az rjévl, a gazdag s dicsdjé gazdagságával; Jr 29,24 Ham azzal dicsdjé, ai dicsdi, hogy értlms és ismr gm, hogy é vagyo az Úr, ai gylmt, ítéltt és igazságot gyaorlo földö; mrt zb tli dvm, azt modja az Úr. Hogya dicsdj? Nyilvá bosszatóa. N vrsgő. N bátóa. N licsiylő. N vdd smmib a mási mbr rdméyit örülj vl (örülj az örülől). N modd: midz smmi ha hlyér ll is td stlg valamit, a bszélgtés sorá, soha licsiylő, bátó tdd. (So fészbuos hlyrigazítás ily hagmb törtéi övsd.) Ehlytt ismrd l az rőfszítést, amit mbr jó céloért ttt. Örülj az rdméy, hallgasd mg a mási mbrt, értsd mg, ha szomorúságát osztja mg vld, érzd át a hlyztét, és így vigasztalj a t Istd szrttévl és ÍGÉRETEIVEL. Szólj az Igéről, arról, amit az Úr ttt és tsz ma. Arról is, hogy KI Ő, mily, és myir csodálatos. Szrttdt oszd mg, amit Őflé érzl, és fjzd i mbrtársad flé is. Így dicsdj. Ez a jó dicsdés. A hálal (hébrb) s fldd, amior dicsőítd az Urat, ugyazt tszd. Halllú-Jah (dicsőség lgy Ist, dicsérjét az Urat dicsdjt Ővl, azzal, hogy KI Ő, és mily Ő, és zt hagoztassáto aor is, amior hézség támada ráto, vagy midit a féllm rít hatalmába). Szóval: ott, az mbr özött, az ői fotos dolgoal apcsolatba, szólj, szrtttl, tisztlttl, bíztatással a t Uradról, ai szrt, ai midt mgttt a mgoldásért, ai OTT VAN.

8 2014 yár PALÁNTA Prototípus tábor Két hétvégé lmtü gy több tlpülés romamisszióját összfogó gyülztb, ottai roma-tstvérl gyrmmissziói flészítést tartai. A cél az volt, hogy flészítsü a jövdő muatársaat, alapoat tgyü l, és gyaorlati flészítést is tartsu. Amit az lső alalommal mgtaítottu, már másap, a gyülztb, a gyrt ivív magual, átadtá i (!!!) ami csodálatos, mrt az igazi taítváyépzés így műödi. (Ugy?) Az lső flészítés mgtrvztü gy 5 apos apözis tábort a öryé gyri számára, óráig tartó foglalozásoal. Együtt észítttü l a öltségvtést, gyütt trvztü a létszámot, s a háttérszolgálatoat. Ez ömagába is flészítés. A másodi alalommal már orét lőészítés volt a hétvégé és utáa, hétfőtől pétig mgtartottu a apözis tábort, 25 isgyrm számára. Egyi st a szomszédos tlpülés báblőadást tartottu, amir százál több gyrm és flőtt gyűlt össz. Nagy a élülözés, hz az éltörülméy z a öryé, mégis, amit a morcos-arayos Sü Bő lőször fltűt a bábdarab ljé, máris hatalmas ltt a drű. A bábdarab mid poéját hagos, flszabadult gyütt-acagással ísért özöségü. A ésőbbi visszajlzésből azoba gyértlmű volt, hogy a darab üztét mgérttté, lvitté magual. A tábort mglőző gyrmszolgálati flészítő több család ai uboratrmsztéssl foglaloza úgy tudott részt vi, hogy hajalba, agyo orá lszdté a szüségs myiségű uborát, ladtá az átvvőhly, és jött a taításra. Utáa st mgit imt, lvégzté a szüségs muát. Modta az gyi házaspár, hogy másap többszörös myiségt ll ladiu, így m tuda majd jöi. Err a tstvér még más tlpülésről is mgszrvzté, hogy lmj sgíti, és így időb ész ltt a mua, tudta jöi a épzésr. A tábor utolsó apjá több gyrm lmodta, hogy szüli, barátaia msélt arról, amit a táborba hallotta. Egy fiatal tstvérő, ai sgítőét vtt részt, bszámolt róla, hogy ő is bszélgttt a barátőjévl, msélt i a táborról. Ez szrit é is mg mrhtm szólítai Istt? Bszélht hozzá? Ez volt a barátő raciója. Ig, yugodta szólítsd mg Őt bármior, és imádozhatsz a saját szavaiddal, bszélgthtsz vl. Barátőj lhatározta, hogy hétvégé vl mgy a gyülztb is. Balatoszmsi RocPart fsztivál 2 öétsü járt a fsztiválo, hogy a hlyi Baptista Gyülzt ifjúságával özös hirdss az Evagéliumot a fsztiválo résztvvő fiataloa. Zsírosyérrl és tával íáltá őt, és bszélgtt vlü. Gyuria hívtá. Midütt ttováláso és pircig volta rajta. Ebb a fsztiválozós örb soa ismrté. Flségévl és barátaival érztt. Az lső apo odajött, mgóstolta, amivl íáltu, és amior bszélgti zdtü vl, gyr érdlődőbb ltt. A ap folyamá többször is visszajött, sőt végül több ocrtr b sm mt, hiába hívtá a baráto, hiába volt ála a drága blépő Amior vőlgéymml lmodtu i az éltü törtétét, hogya tértü mg, miből mttt mg mit az Úr, azt modta:»ez ll m. Mg aarom próbáli Jézust. Ha ő mg tud szabadítai az alohol- és gyógyszrfüggésből, aor mgpróbálom zt.«d a mgtérő imáját még m modta l, csa halasztotta. Végül, amior már hazaflé idultu, a ocsiba ültü, aor szaladta utáu, hogy jöjjü hozzá vissza, mrt b aarja fogadi az Úr Jézust amit mg is ttt. Sgítttü i apcsolatba rüli a laóhlyé gy gyülzttl, így m marad magára.

9 Kapolcs, Művészt Völgy A Paláta bábosai és a 4D Újdimzió Dicsőítő Együtts tagjai más rsztéy misszió özött szolgálati lhtőségt apta a fsztivál idjé. Az vagélius tmplom udvarába flállított szípado szit folyamatosa övtté gymást a programo: déllőtt és délutá a gyrm ocrtztt és bábozott a Paláta, délutá a Klt-Európa Misszió adott lő patomim daraboat, ivitálta a fiataloat a filmlubra, majd stéét a tmplom épültéb a 4D Újdimzió Együtts adott vaglizációs ocrtt. Az mbr csa ült, és m aarta lmi. Pdig mgvolt már mid dicsőítés, bizoyságtétl, vaglizáció, ighirdtés és dötésr flhívás. Már volt szó a Szt Lél muájáról is, és arról, hogya lht Vl jári a hétözapoba. D az mbr csa ott ült (zsúfolásig tli tmplom), és ült, és ült. Egyszrű élvzté az Úr jllétét. Mrt Jézus ott volt, tljsséggl. Valai azt modta utólag: ő mid évb itt va z a Művészt Völgy programo. Mid évb ljö zr a tmplomi lőadásora is. D ilyt d ilyt ilyt még m élt át. (Tudod, mit érztt mg, amit m tudott máshogy ifjzi, csa így, hogy ilyt szritm az Úr Jézus dvs özlségét. Biztos, hogy az imádságo, biztos, hogy a háttérimádságo és a csoport ottai özös imádságai is b volta, és még mi m tudju. D az Úr téylg ott volt.) Az lső st a 4D Újdimzió ocrtjér a tmplomba m jött b túl soa. Nm volt agyo mghirdtv, a programfüztb sm rült bl amiből a vdég tízzri tájéozóda, d éháya azért ott volta. Aadt, ai i-bjárált, volta, ai btévdt, s volta, ai lmt, majd visszatért. D gészéb vév, hit által lltt itartai, és átadi midazt, amit az Úr ráju bízott. Azért volta, ai azt modtá, hogy z az, és holap is visszajövü. S z bíztató volt. A 4D csapata imádozi zdtt. Azt modtá: mid az Úr zéb va. Midt tuda- tosa oda is ttt. Az mbr érdlődését, az mbr érdlődésé fmaradását, a yitottságot, a szívt, azt, hogy azo jöjj b, ai szüség va az Evagéliumra. Azt, hogy bár véssé volt hirdtv mégis ljusso az mbrhz a gyógyító-dicsőítő ocrt hír. Azt, hogy az Úr ott lgy, és ő azt tgyé, ami utat észít az Úra, potosa, hogy a my lvégzhss ott, amit végzi aar. S övtztt az az st, amit az lőbb lírtam. Az Úr ott volt. Ayira mgragadhatóa, hogy az mbr m aarta lmi. Tli volt a tmplom. S csa ült, ült, ült. Játszótéri báblőadáso A yár folyamá, Budapst, a VII. rült több játszótré tartottu igys báblőadást, étaítással, az vagélium üztévl.

10 Bor és Biblia Kapolcs, Művészt Völgy 2014 Mit zdsz az illumiált állapotú mbrl? Egy dvs részg odajött a gyrocrtr. A 4D gyrmocrtji általába jó érdés hagzaa l, s ai a özöség soraiból hlys választ ad, ajádéba részsül. Gazdag ajádé-ső árasztotta l z a apo a icsiyből, agyobbaból, és szüliből álló özöségt a tmplom lőtti tér, az utcá. Az mbr ott ült, soa állta, szrt-szérül lhttt hallai a dvs ocrt hagjait, csa jött, és élvzté azt. Szit abba sm lhttt hagyi (igaz, a programot más program övtt, thát abba lltt hagyi a végé, d addigra soa hallottá már az Úr Jézus mgváltásáa örömhírét). Eor tűt fl z a dvs részg. Borral a zéb, éha icsit hagosodva, szísíttt a éző táborát. D azért m lhttt azt modai, hogy érdtl ltt vola. Ivását adomáyoból fdzt. S itt so mbr volt jl. Soatól érhttt, hogy szálljo l yomtalaul a llms borgőz a fjéből. D ai icsit tartósabba jl va az Evagélium hatóöréb, arra m lsz hatástala az öröévaló, mgmtő Ig. S z a dvs mbr is mgmozdult, amior érdés övtzt. S válasza hlytálló volt. Amior si m tudta a választ, ő mgmodta: Mózs. És mivl jó választ adott, ajádéot is apott. Nm csa gyr aphatta ajádéot. Az ajádé gy CD volt, ami agyo flvillayozta. (Tudod, a szrtt és az, hogy az mbrt mbrszámba vszi, mgbcsüli, mgyitja a szív ajtaját.) Odamt a özlb iraott öyvhz, CD-hz, és válogati zdtt. Péz m volt ami volt, azt is litta már, d omoly érdlődést mutatott a Bibliá irát. Myib rül? érdzt, gyt iválasztva. S amior mgtudta az árát (tudod, a Bibliá a Sorsfordító öyvsboltál midig támogatott áro apható, d áru azért így is borsosa tűht gy ürs zsbű részg mbr), azoal zt modta: Mgvszm!. S támogatás-gyűjtő hadjáratba zdtt. Icába pdig, ai a Sorsfordító öyvsbolt szrtő szívű muatársa, z a dvs részg mbr partrr aadt, a hirtl támadt Bibliaprogramba. Embrü az ddig mgszoott módjá, mbrről mbrr járt szrt a agy forgatagba, csahogy most m italra (s i tudja még mir) ért pézt a soadalomba, ham Bibliára. Az mbr mosolyogta, tamásodta, s volt, ai odajött a öyvs-asztalhoz, ráérdzi, hogy téylg igaz-, hogy itt gy Biblia árához ér támogatást z a részg férfi. S Ica modta: Ig. A péz a Biblia ára ott gyűlt ála. Embrü pdig újra és újra visszatért, isbb-agyobb pézösszgl, s miözb ladta Icáál, érdzt: Hol tartu? s Ica midig modta az állást. Végül összjött a Biblia ára. Így szülttt mg még utáa gy dicsőítő CD is, a 4D-től, és ami a lgfotosabb, gy szív, ami visszatérőb volt az Öröévaló Isthz. Köszööm, Uram, hogy T Magad rsd mg lóborolt báráyáidat. Ez az mbr, valahol, valamior hallotta a T Igédt, fltámadt már b, valamior, hogy T hívod, és utáa lódorgott Tőld. D öszööm, hogy T m modtál l róla, és m modasz l az ily mbrről, aárhogy éz is i. Köszööm, Uram, hogy szrtd a dvs részgt, szrtd azoat, ai vágya Utáad, és mghallgatod aár, még borgőzös állapotba imodott imádságaiat is. Uram, öszööm a szrttt, amit muatársaim szívéb adtál, és a ülöbségtétlt, amivl bölcs vztd őt gy-gy élthlyztb. Köszööm, hogy so gyr, és so flőtt hallhatta a T mgmtő üztdt. Köszööm, hogy azért vagyu a földö, hogy szrttd iáradhasso, és hogy lvégzhsd muádat. Hálás vagyo, hogy b lht. Ám. (dr. Kováts György) Most is szmm lőtt látom azt a ét gyöyörű, csillogó szmpárt az gyi, mitha bara tűz l, a mási, mit é csillogó drágaő. A ét yolc évs forma fiúcsa a villamosra törtttt fl, agy sitséggl, és a mllttm ürs álló ülést vtt célba. Egy özéporú hölgy is észrvtt a lhtőségt, és ét határozott lépéssl ott trmtt. Flmért a fiúcsáat, ai icsit özlbb volta az áhított hlyhz, d gy mozdulattal jlzt, hogy az övé lsz a szé. S lült. Utáa már m éztt a fiúra. É viszot ott álltam a szé mlltt, s a ét fiatalmbr, pot lőttm. Nm hallottam, amit gymással bszél fülmb fjhallgató, s a Galáciai lvél, hogy az utazás prcit jól ihaszáljam, d gsztiulációiból láttam, hogy a hölgyről bszélgt, m épp dicsérő jllggl, főét az gyiü, ai a célhoz özlbb jutott, és már-már maga alatt érzhtt vola a éylms ülést a sző, ai szm, mit a é drágaő. D még m rám ézt, ham gymásra, és agyo l volta foglalva értéítéltil, méltatlaodásual é pdig pillaatyi dötés lé rültm, maradjo- az Ig, s az sti bibliaisola, amir még észülöm lltt, vagy flismrtm- gy lhtőségt, ahol az Evagéliuma va szrp? És az utóbbi mlltt dötöttm. Fülhallgatóat i, s icsit özlbb hajoltam a ét fiúcsához, és suttogóra fogtam (lvégr a hölgyt m ll zavarba hozi, hogy róla lsz szó lgalábbis lit). Midét fiú rám éztt, amior mgérdztm, hogy a hölggyl apcsolatosa bszélgt-. Az égő bara tittű azoal a másira mutatott: ő modta, m é, a sző fiú pdig ártatlaul éztt rám azzal a titttl, ami ész a ommuiációra, va b émi tisztlt is, d azért ott a saját vélméy, és ész l visszavági is, ha sértőt, bátót érz a mgszólító flől. D é m bátottam, Két szmpár gy szóval, gy titttl sm, ham úgy érztm, a dvs Szt Szllm, a javura szól. Azoal a téma özpéb vágtam. Hallotta- arról, hogy gygébb déy zt a régi ifjzést hogy érti. S bszéltm a hölgyről, ait Ist úgy alotott mg, hogy ü, férfiaa (többs számba modtam, trmészts, hisz dvs fiatalmbrről volt szó, ai is férfia ), MINDIG lsőbbségt ll adu a hölgy. Midig udvariasaa ll lü, és aárháy évs lszü is, midig át ll adju a hlyüt, ha mllttü gy hölgy mgjli, s mi ülé. Ez a mgtisztlés, ami a gygébb déy jár. Nézt rám, értlms, dvs, d mivl lsősorba rá éztm a é szmű fiúcsá láttam, hogy z a godolato tljs úja i. Azoal modtam, hogy amiről most bszélü, hoa származi. Mgérdztm, va- Bibliája? Nics. Látott- már Bibliát? Nm. (A bara szmű fiúcsa, ait szmm sarából azért ugyaúgy övttm, és bapcsoltam a bszélgtésb, midét érdésr másét válaszolt.) Azutá gyorsa lmodtam, hogy a Biblia Ist bszéd, Ist szól hozzá, mrt szrté, hogy éltüt boldoga, szép, és szrttb éljü, és lmodja, amit magutól m tudá. Elmodtam azt is, hogy a házasságuba majd, amior ljö aa az idj is ugyazt ll tiü, és ráérdztm, hogy az osztályba, ha valai gygébb, m él- vissza vl a többi? Nm gúyoljá-, m özösíti- i, m báa- vl rosszul. Prsz midtt mt ittt, d tudom (saját gyrmim apcsá is, a Paláta muája apcsá is), hogy z óriási ísértés mid osztályba. S így folytattam: a gygét fl ll mli. Mid társadalom értéét az mutatja, hogy hogya bái a gygél, lsttl, iszolgáltatott mbrl, sgíti- őt, vagy lyomja, ihaszálja. Ist

11 a védtl pártjá áll. Ő midig a szrtt oldalá áll. Ő szrt, és midig is szrti fog. Azt viszi l magával az mbr az éltből, ami szrttből faad. A szrtt az gytl, ami igazá maradadó. S máris lfutott a ét mgálló, amit gyütt tölthttü. A ét drága szmpártól l lltt búcsúzom, gy gyors és férfias ézfogás, a bszélgtést gyorsa mgöszötm, s midgyiü mt tovább a maga útjá. D ayira hálás vagyo, hogy részt vhttm bb a bszélgtésb. És azért ülöös, hogy a árhoztatása, a iotatása még pillaatyi áryéa sm jlt mg, ham dvs, szrtttli és jó légörű volt. Köszööm, Uram, a ét csillogó szmpárt, hogy végigézhttm őt, és láthattam az értlmt, ami mgjlt bü. Köszööm, hogy szólhattam Rólad, hogy világossá thttm lőttü, hogy myir jóságos vagy, hogy myir aarod, hogy az mbr szrssé gymást, hogy myir T mutatod mg i, hogy mi a hlys, és hogy a T Igéd myir rőtljs, és világos gy ily zűrös világba. Köszööm, Uram, hogy épvislhtü Tégd, hogy a T szrttdt adhatju tovább, és bíztathatu a jóra, bátoríthatu arra, hogy Hozzád forduljaa az mbr. Ám. (dr. Kováts György)

12 Országjáró Bábmisszió Kdvs Olvasó! Újra szptmbr va. Elzdődött az isola, gy újabb, most még végtlül hosszúa tűő taév ljé járu. Újra élt öltözött az isolá falai özé, d azt hiszm, midayia mlészü még a yári apora, amior az isolá falai blül, az udvaroo még csd hoolt. Jó volt tudi, hogy a gyr vaáció vaa. Hogy lvségüt szabado mgélhti a hosszú yári apoo. És azt is, hogy ilyor sm marada vagélium élül, mrt az Országjáró Bábmisszió öétsi most is rsi és mgragadjá a lhtőségt, hogy az lőadott bábdarabo sgítségévl bszélj i a Mgváltóról, az Ő áldozatáról, amit értü (és értü) vállalt. A bszámoló még csa észül a bábcsoportoál, lht, hogy még csa fjb vaa ész, d az ddig tlfobszélgtésből is idrül, hogy vaglizációs lhtőségb gazdag yár va mögöttü. Hogy a tljsség igéy élül csa éháyat mlíts a húsvét óta ltlt idősza sméyiből: Báblőadást láthatta o a Balatoi Vágta látogatói, o gy Nógrád-mgyi, fogyatéosoal és halmozotta fogyatéal élől foglalozó itézt laói, a hozzáju tartozó gyrmottho laóival gyütt, o az Adai (Szrbia) bábfsztiválra llátogató, o apözis táboro résztvvői Hajdúszoboszló, o idé isolát zdő gyrm Kabá, o a apolcsi Művészt Völgyéb látogató, o gyrmapi rdzvéy, falusi apo, családi rdzvéy, résztvvői. És a bábmisszió a yár folyamá újra vttt az Ig magját a határoo túl is. Volt báblőadás Uraja, Romáia és Szrbia trülté is. Az, hogy agyjából myi gyrmt ért l az öéts báboso a májustól szptmbrig trjdő időszaba (illtv még az ősz hátralévő részéb), majd a lassa mgérző bszámolóból örvoalazódi lőttü. Még va idő arra, hogy ihaszálju az isolazdés, őszi szüt stb. yújtotta lhtőségt, és az üptől függtl bábdarabo gazdag tárát flhaszálva érjü l a gyrt az Örömhírrl. Ám midözb már óriási ütmb zajlaa a arácsoyi bábidősza lőészülti. A maguba szabott határidő fiiséb csodálatos módo mgszülttt az új arácsoyi törtét, mly flidézi majd a gyrmor ízét, a Nagymamáál, a vl töltött arácsoyi észülődés hagulatát. A mai gyrm özül vs adati mg a családi légör mlg, mghittség; vés hly modható l, hogy a gráció özött jó és műödő a apcsolat. A bábdarab bb is utat, sgítségt próbál adi azzal, hogy a jó, a övtdő példát tárja a gyr lé mitaét. D a gyrm izgalomra és humorra is szüségü va! A bábdarab zt az igéyüt is btölti majd midamlltt, hogy trmészts tisztá és rőtljs bizoyságot tsz az Élt Uráról, a Bésség Fjdlméről, az Úr Jézus Krisztusról. A bábdarab lőészülti so izgalommal jára. Igcsa rövid az idő a bábofrciáig (otóbr 11., szombat), s a so fladat gy-gy rész az amúgy sm agy létszámú muatársi csapata éháy tagjára vár, az ő spciális, gydi épsségét, taltumát igéyli. Ezért most még agyobb jltőség va az imádsága. Ugyaz igaz a bábcsoporto észülődésér. Mrt miözb még az őszi flérés tsz lgt, már ő is észülőd a arácsoyi bábidőszara. Flméri, i azo, air számíthata bábosét, va-, és myi a szabadságu, amlyt a bábidőszara lhaszálhata. Ily érdésl üzd, mlyr éha bizoy m öyű a fllt. Ezért is zdtü bl gy régi vágyu mgvalósításába. Szrté létrhozi az Országjáró Bábmisszió széls imaháttrét, mly lidulása és műödés óriási jltőségű. Az lmúlt időszaba több olya csoport is, ai szit a zdttől agy ldülttl, szorgalommal, állhatatossággal szolgálta, olya omoly szllmi yomás, támadás alá rült, ami mgrázta a csoportot, és adott stb mg is szüttt műödését. A bábcsoporto tagjai Istt szrtő, hozzá hűségs, agy trht és fllősségt hordó tstvéri. Szüségü va az imádságra, hogy a hétözapo által ráju rótt trh, a szmélyüb btöltött szrp (férj, flség, apa, aya, tstvér, pásztor, diaóus stb. és az stlgs polgári foglalozásu) mlltt hlyt tudjaa álli a szívü szrit vállalt bábmisszióba is. Ha szrtél részs li az Országjáró Bábmisszió imaháttré, érl, jlzd zt az -mail címr üldött lvélll. Ha ics -mail címd, érl, jlzd részvétli szádéodat a Paláta Misszió özpoti tlfoszámai: 1/ vagy 70/ Köszöjü részvétldt!

13 Azt a biztatást is aptu Isttől, hogy m az a léyg, mit játszu, ham, hogy ott vagyu és szrtjü a gyrt.»ha tstmt tűzb adom is,...ha vagyoomat szétosztom is... Ha agyalo ylvé bszél is,...d szrtt ics bm,...smmit m ér.«ezért úgy imádoztu, hogy csordultig lgy a szívü szrtttl, és Ist adjo ü bátorságot és szavaat a szába ott. Imádoztu, hogy tudju adi Istből, mrt lht, hogy épp úgy ül majd ott gy gyrm, mit ai magáyos, lvttt, féllm özt élő, vagy mit ai a szüli mlltt az ottho biztoságát m érzi, tli érdéssl és a szrtt utá sóvárogva. (a részltt gy bábcsoport bszámolójából idézzü) A bábmisszió műödéséhz az ltöéltség, bátorságo, llsdés, itartáso és az imádságo ívül szüség va még valamir, s z az ayagi forrás. Jllg az lőtt állu, hogy az új törtéthz szüségs 2 új háttrt, a szüségs llét lgyártsu olya példáyszámba, hogy mid bábcsoport mgvásárolhassa azt. Ez m is összg, forrásu pdig csa csély támogatói-bázisuo yugszi. Ahhoz, hogy muá iszámíthatóa folyamatos lgy, és ha lht, csötsü a bábcsoportora hzdő trht, szüségü va arra, hogy szélsítsü támogatói örét. Ha gy vagy vlü a bábmisszió célitűzéséb ( és va lhtőségd támogati szolgálatuat, érjü, lgyél tagja az OBM Baráti Köré, és támogasd muáat havi 2500 Ft-tal. Köszöjü sgítségdt! Azt godoltam, hogy miözb hatalmas dolgot továbbítu a gyr, ami agy szllmi rj, hatása va értsét jól, az gész szolgálat gy agy»játé«, ahogy bábozu a gyr, tli örömml, látva az arcuat, és mi is csa élvzzü a gyrl való bszélgtést. A bábcsoportoal való találozásra és az új arácsoyi bábdarab bmutatójáa mgtitésér otóbr 11-é, szombato, Budapst mgrdzésr rülő Bábofrciá va lhtőségd. A Szrbiába bábozó tstvérl való találozásra is lhtőség va. Mid érdlődőt szrtttl váru a otóbr 18-á, szombato, Adá tartadó bábofrciára. A bábofrcia étylvű, magyar és szrb ylv folyi, ám az ott bmutatásra rülő bábdarab izárólag szrb ylv lsz mgtithtő. Mid lőadás utá osztottu ajádéot a gyr. A arácsoyi és húsvéti cd-t és muafüztt adtu i. Volt olya gyr, ai azt modta, i már mid az összs fajta mgva, mrt év óta gyűjti, és ívülről tudja szit, mrt amior msszbbr utaza, a ocsiba azt hallgatja a család. A budapsti ofrciáról bővbb iformációt holapuo találsz, ahol oli rgisztrációra is lhtőség va, otóbr 3-ig igys: babofrcia-babotatas. A bábofrciá való részvétl smmily ötlzttséggl m jár, a rgisztráció is igys otóbr 3-ig (otóbr 4 9-ig 800 Ft/fő; otóbr é 2000 Ft/fő). Ám a Jó Sáfár olvasóia az otóbr 4 9-ig trjdő idősza is igys, ha a rgisztrációs flült Hoa hallott a ofrciáról? részéb a övtző ód szrpl: JÓSÁ2014. Szabadság és öröm töltött l. Azt vttm észr magamo, hogy a bvztő bszélgtés, a daltaítás, a szídarab lőtti részb ayira élvztm a gyrl való párbszédt, a csillogó szmt, az atív hozzáállást, hogy agyo özvtlül tudtam szabado bszélgti vlü. Szrtttl váru! Örülü, ha ljössz, ha mgismrhtü Tégd! Tstvéri üdvözlttl: Moravé Lovas Krisztia, OBM oordiátor

14 Tljs íálatu mgtithtő és mgrdlhtő: cím: A bolt cím: 1074 Budapst, Rottbillr u. 24. Tlfo: Nyitvatartás: hétfő pét óráig Ació! 10 zr Ft vásárlás fltt igys iszállítás. A 4D Új Dimzió gyütts célja, hogy zéjévl Ist jllétét trmts mg. A dalo a Biblia szavait vagy üztit hordozó szövg, gyógyító rővl bíra. CD-i, ottásfüzti apható, mgrdlhtő a Sorsfordító Köyvsboltba. 4D hirdtés: Istdicsőítés + otta Kapható a Sorsfordító Köyvsboltba. 4D hirdtés: Gyógyító ocrt

15 (3. oldal folytatása) Agg 2,23 Azo a apo, azt modja a Srg Ura, flvszl tégd Zorobábl, Saltiél fia, é szolgám, azt modja az Úr, és olyaá tszl, mit gy pcsétgyűrű, mrt tégd választottala l, azt modja a Srg Ura. Azo a apo zt modja d az Öröévaló, a Srg Ura flvszl tégd, szolgám, Zorobábl, Saltiél fia modja az Öröévaló és PECSÉTGYŰ- RŰM LESZEL, mivl tégd VÁLASZTOTTALAK! Ezt üzi d az Öröévaló, a Srg Ura. (Hagg 2,23. EFO) Pcsétgyűrű Mit tsz a pcsétgyűrű? 1. Hordozza az aaratot. Amir ráyomjá, azt az aaratot bizoyítja. 2. Szmélyhz ötött. Az ujjo hordjá. A Midható Ist, saját ujjá hord tégd. Vl vagy. Aor mozdulsz, amior aaratát mgpcsétli. Bd, vld, általad. 3. Bizoyíté. Bizoyíté az éltd, az Úr bizoyságai bd és vld, hogy az Ist országa igaz, hogy Ist aarata valóságos, és végb fog mi. Ezt hordozza a t éltd. Bizoyíté vagy. Az Úr IGAZSÁGA mlltt. Zsolt 112,3 Gazdagság és bőség lsz aa házába, s igazsága midvégig mgmarad. Igazsága midvégig MEGMARAD. A T Igéd igazság. Mgmaradto az é bszédimb és mgismrit az igazságot és az igazság mgszabadít titt. (J 17,17; J 8,31-36.) A my igazsága maradadó igazság. Nm csa flvilla és utáa ltűi. Amit az Úr aar, véghzviszi, az maradadó. Ott MARAD. Ez az igazság ott va az éltdb. Amit az Úr imodott. Amit lhatározott. Amit lvégztt a golgotai rszt. Ott va. A hit által végbmt és végbmgy. Bizoyítéa, pcsétgyűrűj vagy az Ist igazságáa. (1Tim 3,15 az igazság oszlopa és rősség, tstvériddl gyütt.) Zsolt 112,4 Az igazara világosság féyli a sötétb: [attól ai] irgalmas, gylms és igaz. Haggus 2,23; Zsoltáro 112,3-4 Aármi vsz örül, aármily tűi is a világ, aa törvéyi, hlyzt, rád a világosság ragyog. T más vagy. Más hlyztb vagy. A világosság féyli a sötétb. Pcsétgyűrű. Bizoyíté. Midi számára. Bizoyság az éltd a világosság féyli a sötétb és az Úr szmélys vld, általad pcsétli mg IGAZSÁGÁT. Légy bátor, és modd, tdd, amit mod, és tsz Ő. Amit rád bízott. Potosa a sötétségb btgségb, élülözésb, szétstt hlyztb, ilátástalaságba fog általad szóli. Kimodod az igazságot s mivl éld is azt, ragyogi fog a sötétb. Rméységt támaszt, bizalmat támaszt fl, blapaszoda, fltámad a hit, és továbbmgy, véghzviszi midazt, amit az Úr aar, és mgvalósula a my csodái. A lgagyobb sötétségb. A t szavaid által. Az által, hogy pcsétgyűrű vagy, az Úr szavát modod, hitlsítd, a hitddl, azzal, ahogy imodod, amior imodod, amily hlyztb imodod, és ahogy ragaszodsz hozzá. Ez a szava, a hit szavai, a pcsétgyűrű lyomata. Bizoyság marad a mási mbr éltéb. Vld gyütt, a t éltddl, a t bizoyságtétlddl, a t hűségddl gyütt. Bátorságot mrít majd a t szavadból az Úr bszédéből és abból, amit vld ttt az Úr. Ez a pcsétgyűrű élt. Az Úr szavaia igazolója. Légy áldott bb. Ám. Sgíts most, hogy még több juthassaa tljs Bibliához! Ahhoz, hogy tovább folytathassu az vaglizáció, a flépítés és taítváyozás muáját, hatalmas sgítségt jlt, ha odaajádéozod régbbi, már m haszált, d még olvasható állapotba lévő Bibliádat. Bármily fordítású lht, sőt idg ylvű iadásoat is tudu haszosítai. Trmészts, ha az Úr arra idít, hogy új Bibliát vgyél és ajádéozz a szolgálat céljára, azt is agy öszöttl fogadju. A Bibliáat a Sorsfordító Köyvsboltba tudju átvi (Bp. VII. r., Rottbillr u. 24.) hétözapoo óra özött, vagy postá lüldhtd a Paláta Sorsfordító Alapítváy címér: 1074 Budapst, Rottbillr u. 24. Ha átadád szmélys, d a öyvsbolt yitvatartási idjéb m tudod lhozi, érjü, rsd az 1/ voalas számo Havas Gabrillát, ő sgít más mgoldást találi az átvétlr. Mid flajálott Bibliát Igér éhs, valóba rr szoruló mbr zéb juttatu l ajádéét!

16 dr-kováts György Napról apra mgérttt igé, üzt. Szrtttl várla! ő t M l é L Gyrm foy 2500 t, g a v 0 i az y vag i végz éssl 0 d 0 u 1 Jó Sáfár 1/2014 ISSN X t a z havot l fogju ségi lötl r Kiadó: Paláta Gyrm- és Ifjúsági Misszió t ész ba, aor v i r ö z a ájá i s isgy m ásaat, a o r, u z a z m r ü i. For l. Száz aláta gtalálju t rs Ha m szt vi a P ily sgítő v rsztü t tudu t ll találré g zr gy é több rittal sévl m, azt vlü r. Még álla,. Több lé á ü v ű z m r s llé ami rá gy m ája évről év ályázato) b aguba o h, vállaljá Paláta mu atíva, 1%, p! Amit gym Cím: 1071 Budapst, Damjaich u. 35. a rm t hat i zati o i partri y á Tlfo: 06-1/ ; 06-70/ m r g i (o dő szövtsé i! t v jö ju d ju mg tu t t ü (agol ylv) dhat, gy jéozó talál á t o cím: g u Holap iformációt m mid trálhat is:.hu/ sz és rgi latamisszio ia r tsgi-part v o 5x2-sz. r z s d Cím: 1071 Budapst, Rottbillr u. 24. r 5x2-s m vált most Lvlzési cím: 1406 Budapst, Pf. 61. g é Ha m gsüé, l dívü sé Tlfo: 06-1/ / szövt atja zt a r, j zh cím: mgho ötést! Kérjü lévő d á s lj Baszámlaszám: jltő ü a lap a z lz IBAN: HU po! válaszla Paláta Gyrmés Ifjúsági Misszió Paláta Sorsfordító Alapítváy Csatlaozz a Paláta csapatához ÖNKÉNTESKÉNT! A Paláta Gyrm- és Ifjúsági Misszió sgítőt, öétst rs a övtző trült: délutái bibliaórá tartása általáos isolába; részvétl báblőadásoo Budapst és országszrt; bábcsoporto szállítása; irodai alalmi sgítség (Budapst); bábdarabo lfordítása magyarról más ylvr; wboldal fordítása (agolra, émtr, más ylvr); hagayago bgéplés (távmuába is); -mail, hír továbbadása, apcsolattartás. IMATÁMOGATÁS! (Az ország vagy a világ bármly potjáról, gydül vagy csoportosa, ttszés szriti időbosztással agyo agy szüségü va rá!) a) imádság az OBM bábcsoporto orét imaszüségiért és lőadásaiért a bábidőszaba b) imádság a öryztdb lévő isoláért, gyrm-itézméyért, hogy ott lhss Palátás báblőadás és bibliaóra. Ha z özül bármlyi trült szívs sgítsz, érl, vdd fl vlü a apcsolatot a mgadott lérhtőség, illtv jlzd a visszajlző lap itöltésévl és lüldésévl! Előr is öszöjü! Lgyél t is Gyrm-Lél-Mtő!

- 1 - A következ kben szeretnénk Önöknek a LEGO tanítási kultúráját bemutatni.

- 1 - A következ kben szeretnénk Önöknek a LEGO tanítási kultúráját bemutatni. Játékok a tanításhoz? - 1 - Tanító játékok? A Lgo kockák gészn biztosan fontos szívügyi gy gész sor gyrk és szül gnráció éltébn. Mi köz van a Lgo kockáknak a tanuláshoz? Vagy lht gyáltalán tanítani /órákat

Részletesebben

A központos furnérhámozás néhány alapösszefüggése

A központos furnérhámozás néhány alapösszefüggése A közpotos furérhámozás éháy alapösszfüggés 1. ábra: A hámozás jllmző myiségi Az 1. ábra forrása: Dr. Lugosi Armad ( szrk. ) : Faipari szrszámok és gépk kéziköyv Műszaki Köyvkiadó, Budapst, 1987, 57. oldal.

Részletesebben

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer projektelemeinek beépülése

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer projektelemeinek beépülése Az Intgrációs Pdagógiai Rndszr projtlmin bépülés a Fsttics Kristóf Általános Művlődési Központ Póaszpti 1-8. évfolyamos és a Paodi 1-4. évfolyamos Általános Isola tagintézményin otató-nvlő munájába 2011/2012.

Részletesebben

CÉLEGYENESBEN! Nyertek a horgászok

CÉLEGYENESBEN! Nyertek a horgászok á z h i y g k r D Hírk ám 1. sz lyam o f év XI.. 2010 ár Janu t a! n o v i k ha n l j Mg A Drkgyházi Önkormányzat mgbízásából szrkszttt függtln információs kiadvány. CÉLEGYENESBEN! Nyrtk a horgászok Jó

Részletesebben

Feladatok megoldással

Feladatok megoldással Fladatok mgoldással. sztmbr 6.. Halmazrdszrk. Igazoljuk! A \ B A r (A r B) (A [ B) r ((A r B) [ (B r A)) Mgoldás. A r (A r B) A \ A \ B A \ A [ B A \ A [ (A \ B) A \ B (A [ B) r ((A r B) [ (B r A)) (A

Részletesebben

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai Országos Szilárd Ló fizikavrsny fladatai I katgória döntő, 5 április 9 Paks A fladatok mgoldásáoz 8 prc áll rndlkzésr Mindn sgédszköz asználató Mindn fladatot külön lapra írjon, s mindn lapon lgyn rajta

Részletesebben

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata Mágnss anyagok lktronmikroszkópos vizsgálata 1. Transzmissziós lktronmikroszkóp 1.1. A mágnss kontraszt rdt a TEM-bn Az lktronmikroszkópban 100-200 kv-os (stlg 1 MV-os) gyorsítófszültséggl gyorsított lktronok

Részletesebben

Egy általános iskola nyolcadikosainak vallomásai

Egy általános iskola nyolcadikosainak vallomásai ÉLETEM w Egy általános iskola nyolcadikosainak vallomásai A fjlődéslélktan művlői és ismrői számára nm újság, hogy a gyrmk llki fjlődésébn szociális körülményir, zn körülményink változására is tkintttl

Részletesebben

A szeretet tanúi. 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám. Az algy i egyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! ÚJ PÁPÁNK

A szeretet tanúi. 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám. Az algy i egyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! ÚJ PÁPÁNK 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám A szrtt tanúi Az algy i gyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! A Húsvét a Fltámadás - és nm a nyuszi - ünnp Ádám és Éva az s-b nnl vszíttt l az örök éltt. Az

Részletesebben

A teveszabály és alkalmazásai

A teveszabály és alkalmazásai A teveszabály és alalmazásai Tuzso Zoltá, Széelyudvarhely Godolá-e valai, hogy a matematiáa lehete-e valami öze a tevéhez? Ha em aor a továbbiaba meggyzzü errl, mégpedig arról, hogy a matematiába ige is

Részletesebben

DR. JUHÁSZ MÁRTA BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapest, Egry J. u. 1. Email: juhaszm@erg.bme.hu Tel: 1/463 40 22 www.erg.bme.

DR. JUHÁSZ MÁRTA BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapest, Egry J. u. 1. Email: juhaszm@erg.bme.hu Tel: 1/463 40 22 www.erg.bme. DR. JUHÁSZ MÁRTA BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapst, Egry J. u. 1. Email: juhaszm@rg.bm.hu Tl: 1/463 40 22 www.rg.bm.hu A KIVÁLASZTÁS ÉS A MUNKAKÖRI ALKALMASSÁG PSZICHOLÓGIÁJA II. Az lızı

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Lap: 1/145 AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI E AZ MSZ EN ISO 9001 SZABVÁNY ALAPJÁN, ILLETVE MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOK-TATÁSI TÖR- VÉNY (1993. ÉVI LXXIX.)

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármstr 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Tlfon: 6 23 31-174/233 mllék Fax: 6 23 31-135 E-mail: bruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Budapst Balaton közötti krékpárút nyomvonalával

Részletesebben

Villamos érintésvédelem

Villamos érintésvédelem Villamos érintésvédlm A villamos nrgia ipari mértű flhasználása a század ljén kzdtt gyr nagyobb mértékbn ltrjdni és zzl gyidőbn jlntkztk az áramütésből rdő balstk is. Ennk kövtkztébn nagyarányú kutatás

Részletesebben

ELSÔ FEJEZET St. Ives-ház Grosvenor Square, London

ELSÔ FEJEZET St. Ives-ház Grosvenor Square, London ELSÔ FEJEZET St. Ivs-ház Grosvnor Squar, London Ez így gyszrűn nm tisztsségs. Elizabth Margurit Cynstr, akit mindnki csak Elizának hívott, alig hallhatóan méltatlankodott. Egydül állt köpönygbn gy hatalmas

Részletesebben

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn Modrn piaclmélt ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Sli Adrinn A tananyag a Gazdasági Vrsnyhiatal Vrsnykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia Alapítány támogatásáal készült az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Kazincbarcikai ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN 2014. MÁRCIUS 28.

Kazincbarcikai ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN 2014. MÁRCIUS 28. Kazincbarcikai 2014. MÁRCIUS 28. Facbook: Barcika Art Kft www.barcikaart.hu/kommunikacio/ ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN Választás 2014 Fotó: Barcika

Részletesebben

FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 2014 MAGYARORSZÁG

FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 2014 MAGYARORSZÁG FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 0 MAGYARORSZÁG Magyarorzág A lgfontoabb mgállapítáo: A magyaro nagy többég időbn bfizti zámláit. Mintgy 0%-na azonban nagy nhézégt oozna a havi bfizté. A magyaro zrint a pénzügyi

Részletesebben

segítségével! Hány madárfajt találtál meg? Gratulálunk!

segítségével! Hány madárfajt találtál meg? Gratulálunk! Odú llnőrzés CSORMÍVES Ha mgfogadtad a téli számban javasolt odúkihlyzést, vagy már volt odú kihlyzv a krtbn, márciustól már érdms figylgtnd trmésztsn csak gy kissé távolabbról hogy van- a környékén mozgolódás,

Részletesebben

53. sz. mérés. Hurokszabályozás vizsgálata

53. sz. mérés. Hurokszabályozás vizsgálata 53. sz. mérés Hurokszaályozás vizsgálata nagyszültségű alap- illtv losztóhálózat (4,, kv a hálózatok unkcióáól kövtkzőn hurkolt (töszörösn hurkolt kialakítású. sok csomóponttal, tö táplálási illtv ogyasztási

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

ISO 9000 és ISO 20000, minőségmenedzsment és információtechnológiai szolgáltatások menedzsmentje egy szervezeten belül

ISO 9000 és ISO 20000, minőségmenedzsment és információtechnológiai szolgáltatások menedzsmentje egy szervezeten belül ISO 9000 és ISO 20000, minőségmndzsmnt és információtchnológiai szolgáltatások mndzsmntj gy szrvztn blül dr. Vondrviszt Lajos, Vondrviszt.Lajos@nhh.hu Nmzti Hírközlési Hatóság Előzményk A kormányzati intézményk

Részletesebben

Kopjafa avatással kezdõdtek a derekegyházi falunapok

Kopjafa avatással kezdõdtek a derekegyházi falunapok á z h i y g k r D Hírk szám. 7-6m a oly évf. I X. 2010 lius ú us-j Júni t a! n o v i k ha n l j Mg A Drkgyházi Önkormányzat mgbízásából szrkszttt függtln információs kiadvány. Kopjafa avatással kzdõdtk

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

M3 ZÁRT CSATORNÁBAN ELHELYEZETT HENGERRE HATÓ ERŐ MÉRÉSE

M3 ZÁRT CSATORNÁBAN ELHELYEZETT HENGERRE HATÓ ERŐ MÉRÉSE M3 ZÁRT CSATORNÁBAN ELHELYEZETT HENGERRE HATÓ ERŐ MÉRÉSE. A mérés élja A mérés fladat égyzt krsztmtsztű satorába bépíttt, az áramlás ráyára mrőlgs szmmtratglyű, külöböző átmérőjű hgrkr ható ( x, y ) rő

Részletesebben

KOD: B377137. 0, egyébként

KOD: B377137. 0, egyébként KOD: 777. Egy csomagológép kilogrammos zacskókat tölt. A zacskóba töltött cukor mnnyiség normális loszlású valószínûségi változó kg várható értékkl és.8 kg szórással. A zacskó súlyra nézv lsõ osztályú,

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 3. A pénzügyi eszközök értékelése

GYAKORLÓ FELADATOK 3. A pénzügyi eszközök értékelése GYAKORLÓ FELADATOK 3. A pénzügyi szközök étéklés. fladat (kötvény) A vállalat 2 millió fointos buházása mgvalósításának finanszíozásához kötvénykibocsátást tvz, 5 Millió Ft étékbn. A jgyzést lbonyolító

Részletesebben

Szerző: Böröcz Péter János H-9026, Egyetem tér 1. Győr, Magyarország

Szerző: Böröcz Péter János H-9026, Egyetem tér 1. Győr, Magyarország In: Kóczy L, éánczos L, Bakó A, Prznszki J, Szgdi Z, Várlaki P (szrk.) Játéklmélt alkalmazási lhtőségi a logisztikai rndszrkbn - az gy- és többutas szállítási csomagolási szközök közötti döntéslmélti probléma

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 2006. ruár 2. ANYANYELVI FELADATLAP 4. évolymosok számár 2006. ruár 2. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A ltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz! A mgolásr

Részletesebben

Kisfeszültség villamosenergia-elosztó rendszer vezetékeinek méretezése (szükséges keresztmetszet meghatározása)

Kisfeszültség villamosenergia-elosztó rendszer vezetékeinek méretezése (szükséges keresztmetszet meghatározása) Kisfszütség viamosrgia-osztó rdszr vztéi mértzés (szüségs rsztmtszt mghatározása) vzté mértzés iiduásaor ismrt ftétzzü: a btápáás fszütségét (), az áti ívát fogyasztó áramfvétét (), a fogyasztóra jmz fázistéyzt

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2006. fruár 2. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. fruár 2. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz! A

Részletesebben

Orosz Gyula: Markov-láncok. 2. Sorsolások visszatevéssel

Orosz Gyula: Markov-láncok. 2. Sorsolások visszatevéssel Orosz Gyula: Marov-láco 2. orsoláso visszatevéssel Néháy orét feladat segítségével vezetjü be a Marov-láco fogalmát és a hozzáju acsolódó megoldási módszereet, tiius eljárásoat. Ahol lehet, több megoldást

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2006. jnuár 28. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. jnuár 28. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz!

Részletesebben

QUADRO. ProfiScale QUADRO Távolságmérő készülék. www.burg-waechter.de. hu Használati h utasítás. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350

QUADRO. ProfiScale QUADRO Távolságmérő készülék. www.burg-waechter.de. hu Használati h utasítás. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350 QUADRO PS 7350 QUADRO 0,5 32 m 0,5 32 m m 2 /m 3 t 2 /t 3 prcson +1% ProScal QUADRO Távolságmérő észülé u Használat utasítás www.burg-wactr.d BURG-WÄCHTER KG Altnor Wg 15 58300 Wttr Grmany Extra + + 9V

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára ÚJ FELADATLAP 2007. ruár 1. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évolymosok számár 2007. ruár 1. 14:00 ór ÚJ FELADATLAPI NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A ltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgllő iőosztásr és

Részletesebben

Nagycsaládosok "Szivárvány" Egyesülete

Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete 8 9 3 8 2 0-9 3 3-5 2 9-9 Nagycsaládosok "Szivárvány" Egysült 8230 Balatonfürd, Rózsa u. 2. Közhasznú Egyéb Szrvzt Egyszrűsíttt Bszámolója Evs zárómérlg 2008. január 0.- 2008. dcmbr 3 2008 Kcli Riilatonlurd.

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

ELSÔ FEJEZET 1829. március Wadham Gardens, London

ELSÔ FEJEZET 1829. március Wadham Gardens, London ELSÔ FEJEZET 1829. március Wadham Gardns, London Amint bttt a lábát Lady Hrford szalonjába, Hathr Cynstr tudta, hogy lgutóbbi trv, miszrint mgfllő férjt talál magának, kudarcra van ítélv. Egy távoli sarokban

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2009. jnuár 29. MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2009. jnuár 29. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zsszámológépt nm hsználhtsz. A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn

Részletesebben

Ecce homo. Micsoda emberi megnyilvásulások kísérnek egy olyan esemény mint egy

Ecce homo. Micsoda emberi megnyilvásulások kísérnek egy olyan esemény mint egy Ki d j B é é s cs b i K r s ztyé n I fj ú s á g i Eg y s ü l t VI. é vfo ly m 1. s zá m 2 01 4. Ecc homo Micsod mbri mgnyilvásuláso ísérn gy olyn smény mint gy forrdlom: düh, sírás, fájdlom, rménytli szm,

Részletesebben

Távközlő hálózatok és szolgáltatások Kapcsolástechnika

Távközlő hálózatok és szolgáltatások Kapcsolástechnika Távözlő hálózato és szolgáltatáso Kapcsolástechia émeth Krisztiá BME TMIT 015. ot. 1-8. A tárgy felépítése 1. Bevezetés. IP hálózato elérése távözlő és ábel-tv hálózatoo 3. VoIP, beszédódoló 4. Kapcsolástechia

Részletesebben

város vs. vidék úri-muri cserkésznek lenni? cserkészájjal fókusz Interjú Tekse Balázzsal tapasztalat az NNT után III. kocka őrs alkalmazások II.

város vs. vidék úri-muri cserkésznek lenni? cserkészájjal fókusz Interjú Tekse Balázzsal tapasztalat az NNT után III. kocka őrs alkalmazások II. XLIX. évf. 3. szám fóusz Itrjú Ts Blázzsl tpsztlt z NNT utá III. oc őrs llmzáso II. szrtár mtőlád város vs. vidé www.csrsz.hu/ csrészájjl úri-muri csrész li? trtlom Progrmjáló 4 Vztőépzés: Blgiumi iruccás

Részletesebben

FELADATOK a Bevezetés a matematikába I tárgyhoz

FELADATOK a Bevezetés a matematikába I tárgyhoz FELADATOK a Bevezetés a matematiába I tárgyhoz a számítástechia taár főisolai és a programozó matematius szao számára 2004 ovember 4 FIGYELEM: a számtech szaosoa csa a övetező feladato ellee: 2,6,7,8,9-13,16-25,27,31-33

Részletesebben

Szennyvíz beruházás. v n. 2010 uár Febr

Szennyvíz beruházás. v n. 2010 uár Febr á z h i y g k r D Hírk szám. 2 am y l o évf XI.. 2010 uár Fbr t a! n o v i k ha n l j Mg A Drkgyházi Önkormányzat mgbízásából szrkszttt függtln információs kiadvány. Sznnyvíz bruházás Szrintm még nnyir

Részletesebben

Integrált Intetnzív Matematika Érettségi

Integrált Intetnzív Matematika Érettségi tgrált ttzív Matmatika Érttségi. Adott az f : \ -, f függvéy. a) Számítsd ki az f függvéy driváltját! b) Határozd mg az f függvéy mootoitási itrvallumait! c) gazold, hogy f ( ) bármly sté!. Adott az f

Részletesebben

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1)

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1) A Mozilla ThundrBird lvlzőprogram haszálata (Készíttt: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Vrsion 1.1) Tartalomjgyzék Tartalomjgyzék...1 A Központi Lvlző Szrvr használata... 1 A ThundrBird lvlzőprogram

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára M 1 feladatlap

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára M 1 feladatlap 200. jnuár-fruár FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számár M 1 fltlp Név:... Szültési év: hó: np: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn próálkozást fltlpon végzz! Mllékszámításokr z utolsó, ürs

Részletesebben

Vezetéki termikus védelmi funkció

Vezetéki termikus védelmi funkció Budaps, 011. április Bvzés A vzéki rmikus védlmi fukció alapvő a hárm miavélz fázisáram méri. Kiszámlja az ffkív érékk, és a hőmérsékl számíásá a fázisáramk ffkív érékér alapzza. A hőmérséklszámíás a rmikus

Részletesebben

Kisbodaki Harangláb Kisbodak Község Önkormányzatának lapja 2012. február hó V. évfolyam 1. szám

Kisbodaki Harangláb Kisbodak Község Önkormányzatának lapja 2012. február hó V. évfolyam 1. szám Kibodaki Haangláb Kibodak Közég Önkományzatának lapja 2012. fbuá hó V. évfolyam 1. zám hatályát vzttt a kataztófák llni védkzé iányítááól, zvztéől é a vzély anyagokkal kapcolato úlyo baltk llni védkzéől

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

5. modul: Szilárdságtani Állapotok. 5.3. lecke: A feszültségi állapot

5. modul: Szilárdságtani Állapotok. 5.3. lecke: A feszültségi állapot 5 modul: Silárdságtai Állapotok 53 lck: A fsültségi állapot A lck célja: A taaag flhasálója mgismrj a fsültségi állapot fogalmait valamit mg tudja határoi g lmi pot körték fsültségi állapotát Kövtlmék:

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS. II. (regionális) forduló. 2008. február 22.

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS. II. (regionális) forduló. 2008. február 22. Országos Szkiskoli Közismrti Tnulmányi Vrsny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS II. (rgionális) foruló 2008. fruár 22. Mgolás 1 Országos Szkiskoli Közismrti Irolom Mgyr nylv és hlysírás Tnulmányi

Részletesebben

Szakma megnevezése. 04 Szülészetnőgyógyászat Szülészet 0405 2012.07.01 20. 05 Csecsemő- és gyermekgyógyászat

Szakma megnevezése. 04 Szülészetnőgyógyászat Szülészet 0405 2012.07.01 20. 05 Csecsemő- és gyermekgyógyászat Országos Tiszifőorvosi Hival Egzségügyi Szolgáltók Kapacitás Nyilvántartásából származó adok 212. 1. Általános rz Jlnlgi hlyzt 21. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 211. 1. 1-től nyilvántartott A változás

Részletesebben

ó ĺ ĺ ľ á ő ü á á ő ő á á ő ę ü ę ĺ ő ľ á ľ á áľ ź Í ü ź á á ľ ő í ü ó É Íľ É á á á Ü á á á á É Í ľ á á á ĺ ľ É Ü É ĺ ż ľ ź Ł ŕ Ö É É É ł É Á ó ĺ á á á á á á ü á á á á á á á á á ü áý á á á á ő ü ő á á

Részletesebben

Í ľ ťę ó ľ ĺ ő ĺ ő ő ľ ĺ ľ ľ ü ü ő ó ľ ľ ľ ľ í ľ Úĺ ľ đ ĺ ťľ ę ľ ĺ ť ő í Ĺ ĺ É Í ó ľ É É ł ł ĺ ó É Í ľľ Ö Ö É Ü É ń Ä ł Á ł Ö É É É ł ŕ ł ŕ É Á ĺ Ó ő ľ ü ĺ ź í í ź ć ü ý ő ĺ ő ń ĺ ü ő ü ó ľ ź í Á đ ľ ü

Részletesebben

ő ő ř íź í łä ä ľť í ü ő ü ő ó ö ó ü ú í ó ó ó ĺ ő ő ő ĺ ó ő ő ő ö ö Í ő ö ő ő ó ő ü ĺ ő ő ó ĺ ö Ĺ ö ö ű ĺ í ö í ő ő ő ó ĺ í í Ę ĺ ó ö ű ĺ í ĺ ő ú ö ű ó í Ęö ő ű ÍÍ í ű ő ó ő ó í ő ő ő ĺ ő í ő ó ü ö ö

Részletesebben

HELYI TANTERV SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ 34 762 01. (3 éves, esti munkarend szerint) szakiskolai képzés közismereti oktatással 2014.

HELYI TANTERV SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ 34 762 01. (3 éves, esti munkarend szerint) szakiskolai képzés közismereti oktatással 2014. HELYI TANTERV SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ 34 762 01 (3 évs, sti munkarnd szrint) szakiskolai képzés közismrti oktatással 2014. 1. A TANULÓK FELVÉTELÉNEK FELTÉTELEI A képzés mgkzdésénk szükségs fltétli:

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

Szervomotor sebességszabályozása

Szervomotor sebességszabályozása Srvomotor sbsségsabályoása. A gyaorlat célja Egynáramú srvomotor sbsségsabályoásána trvés. A motorsabályoás programváána flépítés. A sbsség rányítás algortms mgvalósítása valós dbn. 2. Elmélt bvt A motor

Részletesebben

M7 KÖNYÖKIDOM ÁRAMKÉPÉNEK VIZSGÁLATA ÉS VESZTESÉGTÉNYEZŐJÉNEK MEGHATÁROZÁSA

M7 KÖNYÖKIDOM ÁRAMKÉPÉNEK VIZSGÁLATA ÉS VESZTESÉGTÉNYEZŐJÉNEK MEGHATÁROZÁSA M7 KÖNYÖKIDOM ÁRAMKÉPÉNEK VIZSGÁLATA ÉS VESZTESÉGTÉNYEZŐJÉNEK MEGHATÁROZÁSA. A mérés célja A csőztébn az áramlás rányáltozását önyödomoal, csőíl oldjá mg. Az rányáltozás jlntős áramlás sztségl jár, amlyn

Részletesebben

sü e i Ke Kia d ja a B é ké scsa bfoaly Hát igen, úton vagyunk. Mindig. Mozgásban. Egy mozgó világban. Mobilis in mobili - ahogy Nemo kapitány

sü e i Ke Kia d ja a B é ké scsa bfoaly Hát igen, úton vagyunk. Mindig. Mozgásban. Egy mozgó világban. Mobilis in mobili - ahogy Nemo kapitány t l sü y g E i g sá jú If n é ty sz r i K Kia d ja a B é ké scsa bfoaly VII. é v a m 3. szá m 2 01 5. Hát ign, úton vagyunk. Mindig. Mozgásban. Egy mozgó világban. Mobilis in mobili - ahogy Nmo kapitány

Részletesebben

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Az önkormányzati és trültfjlsztési minisztr../2008. (..) ÖTM rndlt a katasztrófavédlmi szrvk és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök

Részletesebben

Mike Evans Hogyan vizsgázz sikeresen?

Mike Evans Hogyan vizsgázz sikeresen? Mik Evans Hogyan vizsgázz sikrsn? Fordította Mgyri Luca Mik Evans Hogyan vizsgázz sikrsn? Hasznos tonácsok érttségi, flvétli és gytmi vizsga lőtt állóknak A mű rdti cím: Mik Evans: How to Pass Y o ur Exams

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

Teherhordó üveg födémszerkezet: T gerenda ragasztott öv-gerinc kapcsolatának numerikus vizsgálata

Teherhordó üveg födémszerkezet: T gerenda ragasztott öv-gerinc kapcsolatának numerikus vizsgálata Tudományos Diákköri Konrncia Thrhordó üvg ödémszrkzt: T grnda ragasztott öv-grinc kapcsolatának numrikus vizsgálata Készíttt: Gál Tamás F17JCS építőmérnök hallgató Konzulns: Dr. Vigh László Grgly Egytmi

Részletesebben

n akkor az n elem összes ismétléses ... k l k 3 k 1! k 2!... k l!

n akkor az n elem összes ismétléses ... k l k 3 k 1! k 2!... k l! KOMBINATORIKAI ALAPFOGALMAK A ombiatoria általába a véges halmazora voatozó redezési és leszámlálási feladatoal foglalozi. Az elemi ombiatoria legtöbb esetbe a övetező ét érdés egyiére eresi a választ:

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

ť Ą ĺ Á Ű Á É ĺ ó ó í Á É Á Á É ó ĺ Á É í ö Á É í ó Á í É ű ó Á ĺ Ű É É ő Ö Á É ö ö ű ö ö ű ő ö ü ó Á ó Ű Á ö ö É Á ö í ü ő ó í ó ó ó ó ó ö ö ó í ö í ó í Ü ű ö ó ö ö ü ű ö ö í ó ő ö ő Ü ö ö í ő ó í ö ö

Részletesebben

ő ę ó ő íĺ ľ ĺ ó ö ö ć ľ í ľ É ľ ó ľ ľ ó ő ő ľ ő ő í ő ő ü ľ ö ľ ü ő ó ľ ő ü ź ú ö ö ż ö ú ó ö ö ź Ĺ ę í ó í ó ĺ í ó ő ľ ü ľ ú ö ó í ő ľ ź í ó ü ľ ő ű ö ó ü ó ĺ í ó ę ő őö ő ź ö ú ľ ő ő ź ö Ę í í ó í ő

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMNy2 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2011. jnuár 27. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

Zoopedagógiai módszerek

Zoopedagógiai módszerek 59 III. fjzt Trvzz rugalmasan! Zoopdagógiai módszrk Állatkrtb készülünk a gyrmkcsoportunkkal. Gyrkk! Mgnézzük az oroszlánt, a jgsmdvét, a zsiráfot, a gorillát és a tigrist. mondhatjuk a gyrkknk, akik ttől

Részletesebben

ą ő ü ó ę ą ą ą ó ú ą ąą ő ą ą í ó Í ö ą ő ą ő ó ó ő ľ ő ľ ő ö ő ą ü ő ö ą ó í ą ö í ó ö ľ ő í ó ő ĺ ő ľü ó ľ ź ľ ó ľő ő ő ő ő ő ő ö ę öľ ő ü ľő ö ö ĺí ó ő ľö ĺ ł ĺ ĺ ľ ó ü ľ ó í ó ĺ íľ ő Ĺ ĺ ľ ź ź ľ ľ

Részletesebben

Módosítások: a) 22/2005. (IX. 19.) ör. b) 48/2006. (XII. 22.) ör. c) 7/2007. (II. 23.) ör. /2007.III. 1-

Módosítások: a) 22/2005. (IX. 19.) ör. b) 48/2006. (XII. 22.) ör. c) 7/2007. (II. 23.) ör. /2007.III. 1- 1 Módosítások: Budapst Főváros Trézváros Önkormányzat Képvislő-tstülténk 34/1996. (XII. 16.) rndlt az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérlőink lakbértámogatásáról a) 22/2005. (IX. 19.) ör. b) 48/2006.

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

2011. évi intézmény-felújítás,intézményi javaslatok

2011. évi intézmény-felújítás,intézményi javaslatok agasépítési csoport PRIORITÁSOK: BRH=biztonságos és rndlttésszrű használat, =állagmgóvás, = műszak iés funkcionális szükség, =gyéb 13 Holdfény Utcai Óvoda Kincskrső Tagóvodája Prioritás gjgyzés 13.1 Krt

Részletesebben

JT 379 www.whirlpool.com

JT 379 www.whirlpool.com JT 379.hirlpool.com A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS ELŐTT ÜZEMBE HELYEZÉS ELLENŐRIZZE, HOGY A TÖRZSLAPON jlztt fszültség mggyzik- a lakás fszültségévl. NE TÁVOLÍTSA EL A MIKROLLÁM-BEVEZETÉST VÉDŐ LEMEZEKET,

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ľ ő ü ü ö ľő ő ľ ó ő ő ü ľ ő ú ö ő ő ő ő ő ö ó ź ő ľ ő ö ľ ę ő ó ľ ó ó ľ ó őö ľ ľ ő ę ź ú ő ő ó ľ ľ ľ ľ ö ń ő ő ź ľ ű ź ú ü ľ ę ó ő ę ľ ľ ö ľ ő ü ö ľ ö ú ľ ő ő ó ľ ü ę ő ű ľ ľ ő ő ľ ű ľ ú ó ľ

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

ÚJ FELADATSOR! 2006. FEBRUÁR 2. ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára. 2006. február 2. 14:00 óra ÚJ FELADATSOR! NÉV:

ÚJ FELADATSOR! 2006. FEBRUÁR 2. ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára. 2006. február 2. 14:00 óra ÚJ FELADATSOR! NÉV: ÚJ FELADATSOR! 2006. FEBRUÁR 2. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. fruár 2. 14:00 ór ÚJ FELADATSOR! NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

Néhány pontban a függvény értéke: x -4-2 -1-0.5 0.5 1 2 4 f (x) -0.2343-0.375 0 6-6 0 0.375 0.2343

Néhány pontban a függvény értéke: x -4-2 -1-0.5 0.5 1 2 4 f (x) -0.2343-0.375 0 6-6 0 0.375 0.2343 Házi ladatok mgoldása 0. nov.. HF. Elmzz az ( ) = üggvényt (értlmzési tartomány, olytonosság, határérték az értlmzési tartomány véginél és a szakadási pontokban, zérushly, y-tnglymtszt, monotonitás, lokális

Részletesebben

1. AZ MI FOGALMA. I. Bevezetés ELIZA. Első szakasz (60-as évek) Második szakasz (70-es évek) Harmadik szakasz (80-as évek)

1. AZ MI FOGALMA. I. Bevezetés ELIZA. Első szakasz (60-as évek) Második szakasz (70-es évek) Harmadik szakasz (80-as évek) 1. AZ MI FOGALMA I. Bvztés 1956 nyár. Darthmouth Collg-i konfrncia Kzdti cél: Az mbri gondolkodás számítógép sgítségévl történő rprodukálása. Grgorics Tibor Bvztés a mstrségs intllignciába 1 Grgorics Tibor

Részletesebben

Cikória szárítástechnikai tulajdonságainak vizsgálata modellkísérlettel

Cikória szárítástechnikai tulajdonságainak vizsgálata modellkísérlettel Cikória szárítástchnikai tulajdonságainak vizsgálata modllkísérlttl Kacz Károly Stépán Zsolt Kovács Attila Józsf Nményi Miklós Nyugat-Magyarországi Egytm Mzőgazdaság- és Éllmiszrtudományi Kar Agrárműszaki,

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

ď ł ł ĺ ł ő ľ ű ö ő Á ľĺ ľá É ľ ľĺá ÁľÁ Á ł ő ľ ü ó ľ ĺ ő ź ľ ĺ í ő ő ó ľ ö ľ Í őő źĺ ľ ü ő ö ő ő ő ľ ľ ö ź ĺ ľ ĺĺ ó ó ó ö ľó ó ó ö ö ő ó ó ľ ź ĺ ľ ó ĺĺľ ő ľ ö ö ő ö í ő ü í ő ö ú ö ö ó ľ ľ Üđ ľ ű ő ó

Részletesebben

A művészeti galéria probléma

A művészeti galéria probléma A műészti galéria probléma A műészti galéria probléma (art galry problm): A műészti galéria mgfigylés kamrákkal / őrökkl. Hálózattrzés Alapjai 2007 8: Műészti Galéria Probléma Őrzési / Mgilágítási problémák

Részletesebben

g o ú j n é t s z s 1. s Életvezetés

g o ú j n é t s z s 1. s Életvezetés -! KIE B Kjü 4 8370425--0 Eül ú j f I Kr 205 B j K VII fl Él E ről ó rül l l r l Ú l l l l A l ól r rülr l: r jrű l Il l ll (jrű) l (r l l l) A r rről ü jí A jrű flől ű Pl r fllő rlrű lr ll lí frl l ó

Részletesebben

RSA. 1. Véletlenszerűen választunk két "nagy" prímszámot: p1, p2

RSA. 1. Véletlenszerűen választunk két nagy prímszámot: p1, p2 RS z algoritmus. Véltlnszrűn választunk két "nagy" prímszámot: p, p, p p. m= pp, φ ( m) = ( p -)( p -)., < φ( m), ( φ( m ),) = - 3. d = ( mod φ( m) ) 4. k p s = ( m,), = ( d, p, p ) k. Kódolás: y = x (

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A 1 feladatlap

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A 1 feladatlap 2002. ruár FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számár A 1 ltlp Név:... Szültési év: hó: np: Diákigzolvány szám: A ltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgllı iıosztásr és küllkr! A mgolásr összsn

Részletesebben