Országjáró Bábmissziós hírek. A JÓ DICSEKVÉS; A pecsétgyűrű. Játszótéri bábelőadások. Dr. Kováts György tanításai:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Országjáró Bábmissziós hírek. A JÓ DICSEKVÉS; A pecsétgyűrű. www.palantamisszio.hu. Játszótéri bábelőadások. Dr. Kováts György tanításai:"

Átírás

1 Krss mit a Facbooo! A Paláta Sorsfordító Alapítváy iadváya 2/2014 Dr. Kováts György taításai: A JÓ DICSEKVÉS; A pcsétgyűrű Játszótéri báblőadáso Országjáró Bábmissziós hír

2 Mottó: Kdvs Paláta-Olvasó! Tulajdoépp éha fl sm mérjü, micsoda óriási iváltságba va részü. A világ so trülté rsztéyt üldöz a hitü miatt. Ezr és zr az éltül pcsétli mg hűségüt Mgváltóju mlltt. Férfia, ő, gyr, pusztá azért, mrt Jézus Krisztust Ist Fiáa, Üdvözítő tartjá, és lötlzté maguat amlltt, hogy Ő az Út, az Igazság és az Élt, és si sm mht Isthz, mit Atyához, CSAK Jézus Krisztus által az éltül ll, fizss. Mi, itt a biztoságosabba tűő Európába ugyazt hirdtjü. És gylőr m ll, mghalju Jézus Krisztusért. Lht, hogy vaa llmtlség, vagy éháy trült hátráyba rültü, vagy rülü, mrt övtzts Őmllé adtu maguat d a lhtőségi összhasolíthatatlaul dvzőbb, mit a világ so trülté. D vajo élü- zl a lhtőségl. Egy ap, amior az Úr Jézus Krisztus lőtt, szmélys fogu mgálli, és számot adu majd Ni, EZEKRŐL A NAPOKRÓL, mg fog látszai mid. Tudom, hogy m csa é vagyo úgy, hogy tljs szívmből arra vágyom, hogy ihaszálhassam az összs lhtőségt, és m csa a Paláta Gyrm- és Ifjúsági Misszió, Jézust szrtő muatársai, illtv a Misszió öztl, hívő, hűségs Támogatói tsz mg midt, hogy az összs gyrm és flőtt átadhassá azt, ami őt is mgmttt: a Mgváltás Evagéliumát! Szrt az országba zr és zr él ugyaily szívvl, vággyal és törvéssl. És z is óriási iváltság. E a orszaa, törtélmü, dvs Hazáa gy óriási lhtőség. Hálása vagyu Ist, hogy b lhtü bb a gyöyörű folyamatba, sodrásba, és gyütt muálodhatu midazoal, ai ész ti az Úr Jézus Krisztusért. Örömml yújtju át Ö, és dvs Szrtti is, Tisztlt Paláta-Olvasó, zt az összfoglalást Jó Sáfár magaziuat, ami az lőbb mlíttt szívről, vágyról és törvésről állít csoorba éháy törtétt, hírt, és lhtőségt. S gyúttal gdj mg, dvs Olvasó, hogy ÁLDÁST modja Ör és Szrttir: A Midható és Öröévaló Ist, Ai mgváltott büt bűiből, magáyuból, rméytlségiből és iszolgáltatott állapotuból, vgy örül Öt, Ööt, az Ő mérhttl szrttévl, jóságosságával, szabadító hatalmával, és botaoztassa i lgjobb trvét az Öö éltéb is, apról-apra. Tgy az Ő godosodását és csodálatos mgmtését midapi tapasztalattá éltüb, hogy midor l tudjá modai, midi, örömml és bátra: a mi Mgváltó tgap és ma és midöröé ugyaaz. Tölts b Ööt az Úr öröm, és lgy rősségü hétözapjaiba és üpib gyarát! Az Úr Jézus Krisztus véb, lgy áldotta! Ám. És ai gy ily is gyrmt bfogad az é vmb, gm fogad b. (Máté 18,5) dr. Kováts György Jr 29,23-24 Jr 29,23 Ezt modja az Úr: N dicsdjé a bölcs az ő bölcssségévl, az rős s dicsdjé az rjévl, a gazdag s dicsdjé gazdagságával; Jr 29,24 Ham azzal dicsdjé, ai dicsdi, hogy értlms és ismr gm, hogy é vagyo az Úr, ai gylmt, ítéltt és igazságot gyaorlo földö; mrt zb tli dvm, azt modja az Úr. A JÓ DICSEKVÉS Godoltál arra, hogy a t Urad lmodja, hogy MIBEN GYÖNYÖR KÖDIK Ő? Mgosztja vld. Miért? Mrt aarja, hogy tudd, aarja, hogy ismrd Őt, aarja, hogy öröméb élj, és lásd, ami téylg bölcs z a földö. Aarja, hogy a maradadó ics ott lgy az éltdb, légy olyaá, mit ai marába az aray homoá váli. Aarja, hogy boldog légy, aarja, hogy Vl járj. Ezért modja l d. (Folytatás a 7. oldalo)

3 Haggus 2,23; Zsoltáro 112,3-4 PECSÉTGYŰRŰ Godoltál arra, hogy t pcsétgyűrű vagy, az Úr pcsétgyűrűj, amivl mgpcsétli igazságát? Amit Ő modott a t éltddl, hit általi szavaiddal, bizoyságtétlddl, és azzal, amit vld tsz, ahogy tégd mgszabadít, ahogy ihoz a lhttl hlyztből, ahogy Hagg 2,23: Azo a apo zt modja d az Öröévaló, a Srg Ura flvszl tégd, szolgám, Zorobábl, Saltiél fia modja az Öröévaló és PECSÉTGYŰRŰM LESZEL, mivl tégd VÁLASZTOTTA- LAK! Ezt üzi d az Öröévaló, a Srg Ura. (EFO) (Folytatás a 15. oldalo) Ai si sm modta A apoba bszélgttm gy mg m tért fiúval, érdlődő volt, részt vtt a Biblia-taulmáyozásba, a többi fiú özött, flttt értlms érdésit, s bár az ljé lrögzíttt, hogy ő m hívő, és csa érdlődésből jött l, barátja szavára, a találozó végér az őt foglaloztató gyi lgomolyabb érdést ttt fl: Miért az ördög adjam az éltmt? Miért pot Istt ll szolgáli? Miért m az ördögöt? És zt m llségs érdzt, m aadályozó, vagy botráoztató módo ttt fl. Előr bocsáatot ért azért, hogy mgérdzi, m aar vl zavart lti. D mgérdzt, mrt omolya foglaloztatta. Az ördög ifjti a maga propagadáját a flövvő grációba. Nm z a fiatalmbr az gytl, ai fltszi zt a érdést. Az ördög szimpátiát lt maga irát. Istt pdig goosza - dspotáa, zsaroa, mtörődöm, vagy épp thttl - mutatja b. Az ördög imádatot aar magáa. Ha m zzl zdi, aor is z a szádéa. Kéyszrítéssl, flíálással, bcsapással, hazugsággal, mid módo, Ádámtól-Évától zdv, midig imádatot aart és aar magáa. Istl szmb, llopva Től az Övéit, vagy azoat, aitől Őt illté mg az imádat. Fllázítja őt, hazugsággal, Istt vádolja, hogy szmbforduljaa Vl, és özb magát tolja oda - aár hamis istség (bálváyo, hamis ultuszo, hamis valláso) útjá, vagy oult rő, szmély útjá (jóso, guru, táltoso, varázsló, zotrius gyógyító stb.). Amior m Ist adod a dicsőségt, m Őt imádod, bb a csapdába mész bl. Még aor is, amior saját rődt, ügysségdt, apcsolataidat, oosságodat magasztalod fl (vagy magasztaltatod fl másoal). T mit válaszolál a fiúa? É ét iráyból adtam választ. Először is lrögzítttm, hogy a Biblia Ist bszéd, és ijltést ad Őróla, és az ördögről is. Bölcs, ha tudju, mi alapjá tájéozódu. Ist azért adta az Igét, hogy tájéoztasso, és hagyjo ltévdi mit. Thát, i tudu iiduli. D a mási fotos trült, a tapasztalat. És itt végiggodolhatju, mi lsz, ha valai Ist adja az éltét, és Vl zd jári, hogya állítja hlyr az ÚR, hogya építi fl, és tszi áldottá, és boldoggá az éltét, illtv, mi lsz, ha valai m gd az Úra, ham gd az ördög idításaia. Midttő lhtőségr példát modtam, olyat, amit mgérthttt. Utáa idéztm a Jáos 10,10-t és a Jáos 8,44-t. Világosa lrögzítv, mi mit jlt. Az llség valódi szádéait, idítéait itt mgláthatju, és azt is, mi lsz, ha i adja valai az éltét. Ez az Igé támpoto. D a dötést ő maga hozza mg. És bb a dötésb ott lsz, hogy VALÓJÁBAN MIT SZERETNE. Mit aar az éltévl, az éltéb. Kdvs Paláta-Olvasóm! Az lőbb mlíttt fiatalmbr MEGKAPTA a dötés lhtőségét bszélgtésüö rsztül. Lht, hogy most T is SEGÍTS ABBAN, hogy so-so isolás gyrm is, IDŐBEN MEGKAPHASSA zt a dötési lhtőségt? Olyao, ai talá soha si sm modta l még, a számura érthtő, hogy mivl jár, ha m Istt imádjá, hogy mit jlt az ördög csapdájába rüli. KÉSZEN ÁLLSZ lvii zt az üztt az isolásohoz s vl ISTEN SZERETETÉT? Ha ig: mgthtd hti éháy óra öéts mua rtéb! D ayagi- és imatámogatással is SEGÍTHETED AZOKAT, ai zt végzi a mostai taévb. Bármlyi lhtőség érdl, érl, írj gy VÁLASZ T, vagy hívd tlfoo Kcsméti Jáos muatársamat a 70/ számo. Az őszi taévzdési időszaba so új ajtó yíli mg az isolai szolgálatra, zért ha érzd az Úr hívását bátorítla, hogy ésldj, ham lépj apcsolatba vlü (a Palátával), MINÉL ELŐBB hogy gyütt, ihaszálhassu zt a LEHETŐSÉGEKET. Köszööm szrttdt, ddigi mid sgítségdt, imádságaidat! Köszööm, hogy m gydül harcolju a hit zt a szép harcát. Köszöjü, és tudju, hogy EGYÜTT LEHETSÉGES, EGYÜTT MEGLÁTJUK A CSODÁT 2014-b is! Ám. (dr. Kováts György) A CIKK RÉSZLETET TARTALMAZ A TE NEM CSÓKOLOD MEG CÍMŰ HOSSZABB BIBLIAI ÜZENETBŐL. EZT ÉS SOK MÁS IGEI TANÍTÁST IS OLVASHATSZ A FACEBOOKON, DR. KOVÁTS GYÖRGY IDŐVONALÁN, VAGY ŐT ISMERŐSNEK JELÖLVE.

4 Kdvs Tstvérü, Barátu! Misszioárius z a szó soszor távoli, gzotius vidé, msszi utazáso, idg ylv és ultúrá épét idézi bü. És valóba, Jézus azt modta övtői: Elmvé széls világra, hirdssét az vagyéliomot mid trmtés. (Már vagéliuma 16,15). D vajo mglátju- a rá váró fladatoat, az Ist mgismrésér vágyaozó szívt, amly talá a szomszéd utcába vára rá, s csupá gy itézméy falai taarjá l őt szmi lől? Ahogya a yárvég és az ősz lj a mzőgazdaságba imlt fotos idősza, épp így midig ülölgs, fotos ü, Paláta Gyrm-Lél-Mtő, a szptmbri taévzdés időszaa. Ilyor vsszü fl újra a apcsolatot az isolá vztőivl (ai gyara már m is ugyaazo, ail pár hóapja apcsolatba voltu), a tavalyi palátás gyrml, a szülő lgszélsbb örévl. Ilyor dől l, hol tudju lidítai a délutái bibliaismrti foglalozásoat bb a taévb. Az órardi hitotatás bvztés lvtt az élét az olya llvtés, hogy a hittl apcsolatos dolgoa ics hly az isolába, vagy hogy a Biblia csa a tmplomba való. Másrészt viszot so szülő m szívs íratja b gyrmét flzti hittara, aár azért, mrt maga m hívő, aár azért, mrt m szrt lötlződi az órardi hitotatást íáló agy flzt gyi flé sm. Olya is va, ai szrté ugya, hogy gyrm otatást apjo a hit dolgaiba, d m szrté, hogy z gy ötött, isolás formába törtéj. Midz a szülő az órardi otatás rtéb az tia-otatást választjá ugya gyrmü, sou mégis szívs gdi gyrmét a délutái, faultatív, flzttől függtl, öttlbb, játéos és itratív Paláta bibliaórára. (A m hívő szülő is soa úgy látjá, hogy az alapművltség miatt mégis szrté gyrmit mgismrtti a Biblia értéivl.) Így a Paláta bibliaórái által olya gyrm is mgismrhti Ist szrttét, mgmtését, ai másépp m l lhtőségü zt mghallai. S prsz so további mgrősítést, buzdítást, élméyszrű átadott ismrtt tartogata z a foglalozáso azo számára is, ai az órard rtéb is jára hitotatásra.

5 Az ajtó thát még iább itárulta, mit ddig. A szüség pdig mid agyobb a gyrmr lsldő vszélyből, a mgtévsztő, őt tévs iráyba sodró üztből (média, itrt, ortársa részéről) gyr több va. S az gytl lhtségs védlm milőbb mgismrtti vlü azt a rméységt, védlmt és útmutatást, amit az igaz, Élő Istél talála, és a Bibliából, az Ő szavából mrítht. A fő érdés thát és agyrészt z döti most l, hogy hol idulhat l délutái Paláta bibliaóra, hogy i fog bmi z a itárt ajtóo, hogy midrről taítsa a gyrmt? A jó hír: ai rr vállalozi, m ll hozzá rpülőjgyt vi, hajóra sm ll szállia. Nylvt sm ll tauli hozzá. (Csa gy mási gráció godolodását, szóhaszálatát ismri, mgismri.) A gyrm ott vára a lgözlbbi isolába, ami lőtt talá apota lmész (vagy szülőét, agyszülőét, pdagógusét lht, hogy b is mész?). És hogy mit ll a bőrödb ti aa, ai rr a üldtésr vállalozi? Az Úr Jézus Krisztushoz ragaszodó hűségs, imádságos szív, gyrmszrtt és émi gyaorlat a vlü való báásba, mg hti éháy óra ráfordítás yi már lég is, hogy mgzdd a Gyrm-Lél-Mtés szolgálatát valamlyi hozzád özli isolába. S ha va még émi rativitás, humorérzé, rugalmasság is máris gyütt va a töélts szöztárad a fladathoz. A taayagról, a épzésről, a hivatalos háttérről pdig godosodi a Paláta csapata. Mid érdlődő válaszolu, mid részltt mgbszélü, ha írsz a -mail címr, vagy mgrsd Kcsméti Jáost a 06-70/ tlfoszámo. Légy áldott Kdvs Olvasó, Barátu! Köszöjü, ha imádságba, ayagi támogatásba mögöttü álltál és állsz. Szrttd, figylmd magába is áldás számura. Vzss Tégd az Úr apról apra, s adjo rőt, itartást midabba, ami rád va bízva! Vzérlj léptidt mid apo az Ő szrtt! Üdvözlttl: A palátás muatársa Paláta Gyrmés Ifjúsági Misszió

6 Bszélgtés Kicss Mariaal, a Paláta Gyrm- és Ifjúsági Misszió muatársával Mióta ismrd az Urat? 1993 óta. Mior, hogya, miért zdtél l gyrml foglalozi? Igazából soha m aartam gyrl foglalozi, mrt úgy godoltam, hogy m az é trültm. E llér az gyi llipásztoru javaslatára 2002-b lvégztm gy válság taácsadói programot (zt a szót m szrtm). Így lzdtm szolgáli olya tii láyo flé, ai váradósa volta. Taácsadásra jött ahhoz a csapathoz, ahol szolgáltam am. Itt az volt a fő cél, hogy mggyőzzü őt a szülés mlltt, mivl abortuszo godolozta. Soszor úgy godoltam, hogy csa tüzt oltu és z agyo zavart. Eor jött az az ötlt ma már tudom, hogy Ist idított, hogy miért m mgyü b a szaözépisolába és bszélgtü a fiataloal a fiú-láy apcsolatoról bibliai alapo. Így idult l z a szolgálat 2003-ba. Azóta járo szaözépisolába, ahol a bszélgtés léyg, hogy a végső mgoldás bb is Krisztus. Mióta szolgálsz a Palátával? 2007-b ismrdtm mg Vlt a bábozáso rsztül, mivl bábosoat rstt. Azutá mghívta gy szaözépisolába, amly a Paláta sgítségét ért, mivl gyilosság törtét. Az áldozat az isola gy flőtt muatársa volt, és a gyr ttől összzavarodta. Aor gy drága hívő imádozó láyal gyütt szolgáltu majdm ét hétig a fiatalo flé. Itt volt az, hogy valai rám öszöt és érdzt, hogy m ismrm- őt. Ugyais az gyi aluljáróba (a gyülztmml soat vaglizálu it az utcá) adtam Ni gy tratátust, d aor ő drog hatása alatt volt. Mily érds, hogy az Úra m probléma a droghatás sm, mrt a fiatalmbr mléztt a bszélgtésür. Utáa az Ő osztályába tudtam azt alalmazi, hogy a érdésimr, hogy az pl. az mbr miért drogoza, Ő modta l a választ, záltal hitlsbb volt a bszélgtés. Itt érdzté mg tőlm az isolába a taáro, hogy mit csiálo a gyrl, mrt az osztálytrmből m szűrődött i zaj, vagyis a fgylmzés. Modtam Ni, hogy zt m é csiálom, ham az Úr. :-) Sajos ét hét utá m szolgálhattu tovább bb az isolába, mrt a vztő m gdté, hogy Jézusról bszéljü. Midstr az vagélium már lhagzott, a gyrm hallotta a mgváltásról. Itt mg is tért ét fiatalmbr, ai özül az gyi olya rossz állapotba volt lőtt, hogy már démooat is látott. Csodálatos volt láti, ahogy Ist mgváltotta!!! Az általáos isolába úgy rültm b, hogy volt valai a hlyi gyülztmb, ai ugyaabba a rültb lai, mit é, és ő aoriba már tartott Palátás bibliaóráat általáos isolába. Szólt m, hogy ő sajos m tudja midgyi csoportot tovább vii. Kérdzt, hogy tudé- sgíti. Így idultam l z a trült 2010-b. Mivl a fiúgyr flé ülöös is lhívásom va a szolgálatra, zért Ist gylméből, még most is mgva az a csoportom, ahol csupa fiúval aor zdtm taítai, mior gydis volta. Idé ltt yolcadioso. Maga a csoport mgmaradt, bár változott az össztétl. Va özülü, ai ma már az édsayjával Ausztráliába él, d hiszm, hogy az öröévaló mago ott vaa már a szívéb és tovább fogja adi, ha az ilt. Midb Ist hűségét látom. Látom, hogy Ő téylg m vti mg a icsiy zdtt. Nagy öröm és áldás bb a szolgálatba li, ami flfrissít, taít, és özb élvzm Ist hatalmas muájáa a hatását és rjét. Miért tartod fotosa zt a muát? Hogy az vagélium ljusso miél több mbrhz. Miél orábba halljá a gyr, aál agyobb a valószíűség, hogy Krisztus mlltt döt, hisz ics még ayira mgfrtőzv a világ szllmiség által a is lméjü. Ráadásul így már lsz választási lhtőségü a dötésib. Mily visszajlzést apsz a gyrmtől? Magutól jö, szrt az órára jári. Hiszm, hogy aa llér, hogy m midig ommuiáljá, d az gyéi bszélgtés és az órá agy hatással va ráju, lgtöbbször úgy, hogy ő magu sm tuda róla. Hiszm, hogy ésőbb z b foga éri az éltüb. Hogya tudtad billszti zt a szolgálatot a többi lfoglaltságod, muád, szolgálatod, családod stb. mllé? Ist gylméből az időmt magam oszthatom b. Ez igazából m jlttt számomra hézségt. Az biztos, hogy volt és va prioritása az éltmb, így az Úr az éltm többi részéről godosodi. :) Myir vaa látható, ézzlfogható rdméyi a muáda? Ist mgtisztl és időözöét mgláttatja vlm az Ő muáját a gyr éltéb. Elsősorba az óráo hallom a gyr válaszaiba. Midig örömml tölt l, ahogy Ist vzti Őt a drága Szt Szllm által, és mgit rájövö, hogy midt az Úr végz az mbrb!!! Dicsőség Ni. Mi a lgagyobb hézség, amil találozol? Amivl a gyr üzd az isoláo blül. Halljá, amit az Úr mod hlyztről, ahogy átvsszü a témáat, d ugyaaor az osztályoba, hatalmas a világ yomása. D az Úrba bízom, bb is, hogy mgtartja Őt! Mib érzd, hogy változást vagy övdést hozott az éltdb z a szolgálat? Mivl so, számomra lhttl tűő hlyztb vitt bl Ist, mgtaultam átgdi Ni a szolgálatot, valamit az ima rjét haszáli. Va éháy dvc törtétd, amit bb a szolgálatba tapasztaltál, mgéltél? Az lőző évb, gy gyrm, hosszas mgfigylés utá, ahogy a taulószobára mtm a gyrimért (3 év mgfigylés!), mgérdzt, hogy Ő is jöht- Biblia órára. Na, z agy mglptést oozott m. Trmészts modtam Ni, hogy jöht. :-) Láttam, hogy szllmilg agyo ltrhlt, és miatt agyo óvatos voltam. Ist a sgítségmr sittt most is, improvizáltam, vagyis Ist rativitását haszáltam. Jó volt láti, hogy az óra végé, ahogy mgérttt az Evagéliumot, örömml fogadta b az Úr Jézus Krisztust a szívéb. A többi órá már szllmi összhagba voltu és a lgagyobb mglptésmr méy ldlt igéylt. Nagyo várom már, hogy z a hét újra találozhassam Vlü, és folytassu tovább. Mit üzél aa, ai most fotolgatja, hogy lzdj- zt a szolgálatot? Smmi str s várjo!!!! N fotolgassa, hogy lég flészült- vagy m. CSAK INDULJON EL BÁTRAN, TEGYE MEG AZ ELSŐ LÉPÉST, A TÖBBIT AZ ÚR KIPÓTOLJA!!! A örülméy m fotosa, ha Ist valait lhív, aor ott a godosodás is a hlyztr. Ahhoz, hogy mggyőződjm arról, hogy Ist hívását hallottam, zt is i ll próbáli, vagyis lgalább gy félévt végigvii. N tördjü a töélts hlyztr, alalomra, ily ics. Viszot va EGY töélts Istü, ai rsi, hogy it üldht l. :) Nagyo hálás vagyo azért az Úra, hogy mgtisztlt zzl a szolgálattal és az időmt az öröévalósága sztlhttm az éltm z a szaaszá. Áro is vgyü mg az alalmas időt. A lgtöbb icst (llt) ft fogom mgláti a Myb. Midig az lső lépés héz, viszot zt ü ll mgti, Ist m thti mg hlyttü. Ő már mid ELVÉGZETT!!! Ist áldjo mg Btt.

7 (2. oldal folytatása) Krss mit a facboo-o! Lájold a Paláta Gyrm-Lél-Mtőt! :) Osztálytalálozó. Évfolyam-találozó. Régi baráto találoza. Régi ismrősö. Midi érdzi a másiat: Mi va vld?. Soa dicssz. Próbáljá ftartai a látszatot sirs vagyo mid jól mgy irigylésr méltó vagyo pdig soszor valójába so fájdalom, csalódás, féllm, rméytlség va a szívü mélyé. Mivl dicsszi az mbr, többyir, ha szrt épszrű li, irigylésr méltóa látszai? Oossággal, művltséggl, tudással, ismrtl. Máso hősisségül, hlyztb törtéő hlytállásual, azzal, hogy ő is valai. Mgit máso vagyoual, azzal, hogy hol járta, mi midt látta, mir futotta, mijü va. Mit mod a t Urad, hogy ha dicsszl, mivl dicsdj? Azzal, hogy ismrd Őt. Azzal, hogy Vl jársz. Ővl, Magával. Azzal, hogy az Övé vagy, és Ő vld va mid ap a világ végztéig. Azzal, hogy tudod, KI Ő. Ismrd Őt. Kétfél dicsvés va az gyi vrsgő, érdő dicsvés, a másiat flül aarja múli, és igyszi magára iráyítai a figylmt. Nm övtdő gyrmit is arra taítju, hogy tgyé zt. A mási a bibliai értlmb vtt dicsvés gész más típusú. Midig ész ügyli azora, ail apcsolatba va, érzéy, gyüttérző, blérző sír a síróal, örül az örülől. Ez a dicsvés az Úr Jézus szrttévl dicsszi, az Úr jóságával, a mgváltással, azzal, amit az Úr MINDENKIÉRT mgttt, amivl MINDENKIT mgáldott, és ész mgáldai. Amit MINDENKI mgaphat, lyrht, csa zét ll iyújtaia, ami MINDENKIHEZ özl va. Ez a dicsvés m zárja i a mási mbrt, m tszi iriggyé, lérhttl magasságoba mlv magát, vagy élthlyztét, ham épp azzal, ahogy Istévl dicsszi (Őt dicsőíti d m szmélys Ni modja, ham Róla, másoa), íváatossá tszi Őt, és azt, amit Ő ttt... z m rossz dicsvés. Godolom, az Ig rről szól. Mérhttl vágy él midib, icsi ortól zdv, hogy lismrjé őt. Ez vlü szülttt. Trmtméy vagyu, és vágyu arra, hogy Trmtő lismrj, mgdicsérj, yugtázza rőfszítésit, amit Vl apcsolatba, azért, mrt itt élü, ahová hlyztt, tttü. Prsz szrté, ha mbrtársai (szüli, taítói, tstvéri, osztálytársai stb.) is mgdicséré, és lismré büt. Ez tljs trmészts, és ha mllttd valai vágyi az lismrésr, dicsértr, bölcs vagy, ha mgtszd. D bb a vágyuba soa csalódta, m aptá, apjá mg (bb bl lht btgdi, llilg soa-soa mgsérült bb), máso pdig olya dolgoat tsz, amil m l hlys dicsdi, d ő úgy érzi, csa itt tuda lismrést api (pl. so pohárral isza, és mégsm rül az asztal alá; gyorsa vzt, és túléli; csúyábba bszél mit máso, acifátosabba áromoda stb. Vaa, ai szrlmi aladjaial dicssz, máso lájjaial ) Amior zt látod, tudd, hogy z va a háttérb. Vágya a dicsértr, vágya arra, hogy lismrjé őt és m ismri a Trmtőjüt, ai ész l dicséri, szrti, lismri őt, és ai Magáa alotta őt, és Aitől érdzhté, mit szrtél, Uram, hogy csldj... Az mbr Őrá va szüségü. És Őlőtt lőbb, vagy utóbb, midi mg fog álli. Az Úr, a t Istd, hatalmas és gyógyító, szabadító Ist. A szív mélyé MINDENKI Őutáa vágyaozi. A so látszólagos rdméy és dicsvés mögött ott a mélységs vágy: bár, ha é is ismrhtém Őt. Prsz az özés lléb, a maga-választotta uta lléb héz Hozzá forduli, zért soa titoljá, lplzi azt, ami bü él d aor is ott va. Amior a t Uraddal dicsszl, zt a húroat pdítd mg szívüb. Soa csalódta is már A JÓ DICSEKVÉS Jr 29,23-24 is hagot ada. S mgértd őt. D aor is ott a vágy a szívü mélyé. Vágya rr a szabadító, gyógyító, hlyrállító, mgbocsátó, irgalmas Istr, ai barátju lht z a földö és odaát. Nm öyű a hlyztü, mrt a bű visszatartja őt, d épp zért is fotos i, hogy dicsdj a t Uraddal, ai gylmt gyaorol MINDENKOR ész gylmt gyaoroli d ha m tér mg a bűös az ő útjáról, aor lőbb vagy utóbb, d az Ő ítéltévl fog találozi (Róma 2,4-6). Dicsdj szólj Őróla. Bszélj, bszélj jóságáról, bszélj szrttéről, s midről, amit mgismrtél Őblől. Ezért modja d zt az Igét. Jr 29,23 Ezt modja az Úr: N dicsdjé a bölcs az ő bölcssségévl, az rős s dicsdjé az rjévl, a gazdag s dicsdjé gazdagságával; Jr 29,24 Ham azzal dicsdjé, ai dicsdi, hogy értlms és ismr gm, hogy é vagyo az Úr, ai gylmt, ítéltt és igazságot gyaorlo földö; mrt zb tli dvm, azt modja az Úr. Hogya dicsdj? Nyilvá bosszatóa. N vrsgő. N bátóa. N licsiylő. N vdd smmib a mási mbr rdméyit örülj vl (örülj az örülől). N modd: midz smmi ha hlyér ll is td stlg valamit, a bszélgtés sorá, soha licsiylő, bátó tdd. (So fészbuos hlyrigazítás ily hagmb törtéi övsd.) Ehlytt ismrd l az rőfszítést, amit mbr jó céloért ttt. Örülj az rdméy, hallgasd mg a mási mbrt, értsd mg, ha szomorúságát osztja mg vld, érzd át a hlyztét, és így vigasztalj a t Istd szrttévl és ÍGÉRETEIVEL. Szólj az Igéről, arról, amit az Úr ttt és tsz ma. Arról is, hogy KI Ő, mily, és myir csodálatos. Szrttdt oszd mg, amit Őflé érzl, és fjzd i mbrtársad flé is. Így dicsdj. Ez a jó dicsdés. A hálal (hébrb) s fldd, amior dicsőítd az Urat, ugyazt tszd. Halllú-Jah (dicsőség lgy Ist, dicsérjét az Urat dicsdjt Ővl, azzal, hogy KI Ő, és mily Ő, és zt hagoztassáto aor is, amior hézség támada ráto, vagy midit a féllm rít hatalmába). Szóval: ott, az mbr özött, az ői fotos dolgoal apcsolatba, szólj, szrtttl, tisztlttl, bíztatással a t Uradról, ai szrt, ai midt mgttt a mgoldásért, ai OTT VAN.

8 2014 yár PALÁNTA Prototípus tábor Két hétvégé lmtü gy több tlpülés romamisszióját összfogó gyülztb, ottai roma-tstvérl gyrmmissziói flészítést tartai. A cél az volt, hogy flészítsü a jövdő muatársaat, alapoat tgyü l, és gyaorlati flészítést is tartsu. Amit az lső alalommal mgtaítottu, már másap, a gyülztb, a gyrt ivív magual, átadtá i (!!!) ami csodálatos, mrt az igazi taítváyépzés így műödi. (Ugy?) Az lső flészítés mgtrvztü gy 5 apos apözis tábort a öryé gyri számára, óráig tartó foglalozásoal. Együtt észítttü l a öltségvtést, gyütt trvztü a létszámot, s a háttérszolgálatoat. Ez ömagába is flészítés. A másodi alalommal már orét lőészítés volt a hétvégé és utáa, hétfőtől pétig mgtartottu a apözis tábort, 25 isgyrm számára. Egyi st a szomszédos tlpülés báblőadást tartottu, amir százál több gyrm és flőtt gyűlt össz. Nagy a élülözés, hz az éltörülméy z a öryé, mégis, amit a morcos-arayos Sü Bő lőször fltűt a bábdarab ljé, máris hatalmas ltt a drű. A bábdarab mid poéját hagos, flszabadult gyütt-acagással ísért özöségü. A ésőbbi visszajlzésből azoba gyértlmű volt, hogy a darab üztét mgérttté, lvitté magual. A tábort mglőző gyrmszolgálati flészítő több család ai uboratrmsztéssl foglaloza úgy tudott részt vi, hogy hajalba, agyo orá lszdté a szüségs myiségű uborát, ladtá az átvvőhly, és jött a taításra. Utáa st mgit imt, lvégzté a szüségs muát. Modta az gyi házaspár, hogy másap többszörös myiségt ll ladiu, így m tuda majd jöi. Err a tstvér még más tlpülésről is mgszrvzté, hogy lmj sgíti, és így időb ész ltt a mua, tudta jöi a épzésr. A tábor utolsó apjá több gyrm lmodta, hogy szüli, barátaia msélt arról, amit a táborba hallotta. Egy fiatal tstvérő, ai sgítőét vtt részt, bszámolt róla, hogy ő is bszélgttt a barátőjévl, msélt i a táborról. Ez szrit é is mg mrhtm szólítai Istt? Bszélht hozzá? Ez volt a barátő raciója. Ig, yugodta szólítsd mg Őt bármior, és imádozhatsz a saját szavaiddal, bszélgthtsz vl. Barátőj lhatározta, hogy hétvégé vl mgy a gyülztb is. Balatoszmsi RocPart fsztivál 2 öétsü járt a fsztiválo, hogy a hlyi Baptista Gyülzt ifjúságával özös hirdss az Evagéliumot a fsztiválo résztvvő fiataloa. Zsírosyérrl és tával íáltá őt, és bszélgtt vlü. Gyuria hívtá. Midütt ttováláso és pircig volta rajta. Ebb a fsztiválozós örb soa ismrté. Flségévl és barátaival érztt. Az lső apo odajött, mgóstolta, amivl íáltu, és amior bszélgti zdtü vl, gyr érdlődőbb ltt. A ap folyamá többször is visszajött, sőt végül több ocrtr b sm mt, hiába hívtá a baráto, hiába volt ála a drága blépő Amior vőlgéymml lmodtu i az éltü törtétét, hogya tértü mg, miből mttt mg mit az Úr, azt modta:»ez ll m. Mg aarom próbáli Jézust. Ha ő mg tud szabadítai az alohol- és gyógyszrfüggésből, aor mgpróbálom zt.«d a mgtérő imáját még m modta l, csa halasztotta. Végül, amior már hazaflé idultu, a ocsiba ültü, aor szaladta utáu, hogy jöjjü hozzá vissza, mrt b aarja fogadi az Úr Jézust amit mg is ttt. Sgítttü i apcsolatba rüli a laóhlyé gy gyülzttl, így m marad magára.

9 Kapolcs, Művészt Völgy A Paláta bábosai és a 4D Újdimzió Dicsőítő Együtts tagjai más rsztéy misszió özött szolgálati lhtőségt apta a fsztivál idjé. Az vagélius tmplom udvarába flállított szípado szit folyamatosa övtté gymást a programo: déllőtt és délutá a gyrm ocrtztt és bábozott a Paláta, délutá a Klt-Európa Misszió adott lő patomim daraboat, ivitálta a fiataloat a filmlubra, majd stéét a tmplom épültéb a 4D Újdimzió Együtts adott vaglizációs ocrtt. Az mbr csa ült, és m aarta lmi. Pdig mgvolt már mid dicsőítés, bizoyságtétl, vaglizáció, ighirdtés és dötésr flhívás. Már volt szó a Szt Lél muájáról is, és arról, hogya lht Vl jári a hétözapoba. D az mbr csa ott ült (zsúfolásig tli tmplom), és ült, és ült. Egyszrű élvzté az Úr jllétét. Mrt Jézus ott volt, tljsséggl. Valai azt modta utólag: ő mid évb itt va z a Művészt Völgy programo. Mid évb ljö zr a tmplomi lőadásora is. D ilyt d ilyt ilyt még m élt át. (Tudod, mit érztt mg, amit m tudott máshogy ifjzi, csa így, hogy ilyt szritm az Úr Jézus dvs özlségét. Biztos, hogy az imádságo, biztos, hogy a háttérimádságo és a csoport ottai özös imádságai is b volta, és még mi m tudju. D az Úr téylg ott volt.) Az lső st a 4D Újdimzió ocrtjér a tmplomba m jött b túl soa. Nm volt agyo mghirdtv, a programfüztb sm rült bl amiből a vdég tízzri tájéozóda, d éháya azért ott volta. Aadt, ai i-bjárált, volta, ai btévdt, s volta, ai lmt, majd visszatért. D gészéb vév, hit által lltt itartai, és átadi midazt, amit az Úr ráju bízott. Azért volta, ai azt modtá, hogy z az, és holap is visszajövü. S z bíztató volt. A 4D csapata imádozi zdtt. Azt modtá: mid az Úr zéb va. Midt tuda- tosa oda is ttt. Az mbr érdlődését, az mbr érdlődésé fmaradását, a yitottságot, a szívt, azt, hogy azo jöjj b, ai szüség va az Evagéliumra. Azt, hogy bár véssé volt hirdtv mégis ljusso az mbrhz a gyógyító-dicsőítő ocrt hír. Azt, hogy az Úr ott lgy, és ő azt tgyé, ami utat észít az Úra, potosa, hogy a my lvégzhss ott, amit végzi aar. S övtztt az az st, amit az lőbb lírtam. Az Úr ott volt. Ayira mgragadhatóa, hogy az mbr m aarta lmi. Tli volt a tmplom. S csa ült, ült, ült. Játszótéri báblőadáso A yár folyamá, Budapst, a VII. rült több játszótré tartottu igys báblőadást, étaítással, az vagélium üztévl.

10 Bor és Biblia Kapolcs, Művészt Völgy 2014 Mit zdsz az illumiált állapotú mbrl? Egy dvs részg odajött a gyrocrtr. A 4D gyrmocrtji általába jó érdés hagzaa l, s ai a özöség soraiból hlys választ ad, ajádéba részsül. Gazdag ajádé-ső árasztotta l z a apo a icsiyből, agyobbaból, és szüliből álló özöségt a tmplom lőtti tér, az utcá. Az mbr ott ült, soa állta, szrt-szérül lhttt hallai a dvs ocrt hagjait, csa jött, és élvzté azt. Szit abba sm lhttt hagyi (igaz, a programot más program övtt, thát abba lltt hagyi a végé, d addigra soa hallottá már az Úr Jézus mgváltásáa örömhírét). Eor tűt fl z a dvs részg. Borral a zéb, éha icsit hagosodva, szísíttt a éző táborát. D azért m lhttt azt modai, hogy érdtl ltt vola. Ivását adomáyoból fdzt. S itt so mbr volt jl. Soatól érhttt, hogy szálljo l yomtalaul a llms borgőz a fjéből. D ai icsit tartósabba jl va az Evagélium hatóöréb, arra m lsz hatástala az öröévaló, mgmtő Ig. S z a dvs mbr is mgmozdult, amior érdés övtzt. S válasza hlytálló volt. Amior si m tudta a választ, ő mgmodta: Mózs. És mivl jó választ adott, ajádéot is apott. Nm csa gyr aphatta ajádéot. Az ajádé gy CD volt, ami agyo flvillayozta. (Tudod, a szrtt és az, hogy az mbrt mbrszámba vszi, mgbcsüli, mgyitja a szív ajtaját.) Odamt a özlb iraott öyvhz, CD-hz, és válogati zdtt. Péz m volt ami volt, azt is litta már, d omoly érdlődést mutatott a Bibliá irát. Myib rül? érdzt, gyt iválasztva. S amior mgtudta az árát (tudod, a Bibliá a Sorsfordító öyvsboltál midig támogatott áro apható, d áru azért így is borsosa tűht gy ürs zsbű részg mbr), azoal zt modta: Mgvszm!. S támogatás-gyűjtő hadjáratba zdtt. Icába pdig, ai a Sorsfordító öyvsbolt szrtő szívű muatársa, z a dvs részg mbr partrr aadt, a hirtl támadt Bibliaprogramba. Embrü az ddig mgszoott módjá, mbrről mbrr járt szrt a agy forgatagba, csahogy most m italra (s i tudja még mir) ért pézt a soadalomba, ham Bibliára. Az mbr mosolyogta, tamásodta, s volt, ai odajött a öyvs-asztalhoz, ráérdzi, hogy téylg igaz-, hogy itt gy Biblia árához ér támogatást z a részg férfi. S Ica modta: Ig. A péz a Biblia ára ott gyűlt ála. Embrü pdig újra és újra visszatért, isbb-agyobb pézösszgl, s miözb ladta Icáál, érdzt: Hol tartu? s Ica midig modta az állást. Végül összjött a Biblia ára. Így szülttt mg még utáa gy dicsőítő CD is, a 4D-től, és ami a lgfotosabb, gy szív, ami visszatérőb volt az Öröévaló Isthz. Köszööm, Uram, hogy T Magad rsd mg lóborolt báráyáidat. Ez az mbr, valahol, valamior hallotta a T Igédt, fltámadt már b, valamior, hogy T hívod, és utáa lódorgott Tőld. D öszööm, hogy T m modtál l róla, és m modasz l az ily mbrről, aárhogy éz is i. Köszööm, Uram, hogy szrtd a dvs részgt, szrtd azoat, ai vágya Utáad, és mghallgatod aár, még borgőzös állapotba imodott imádságaiat is. Uram, öszööm a szrttt, amit muatársaim szívéb adtál, és a ülöbségtétlt, amivl bölcs vztd őt gy-gy élthlyztb. Köszööm, hogy so gyr, és so flőtt hallhatta a T mgmtő üztdt. Köszööm, hogy azért vagyu a földö, hogy szrttd iáradhasso, és hogy lvégzhsd muádat. Hálás vagyo, hogy b lht. Ám. (dr. Kováts György) Most is szmm lőtt látom azt a ét gyöyörű, csillogó szmpárt az gyi, mitha bara tűz l, a mási, mit é csillogó drágaő. A ét yolc évs forma fiúcsa a villamosra törtttt fl, agy sitséggl, és a mllttm ürs álló ülést vtt célba. Egy özéporú hölgy is észrvtt a lhtőségt, és ét határozott lépéssl ott trmtt. Flmért a fiúcsáat, ai icsit özlbb volta az áhított hlyhz, d gy mozdulattal jlzt, hogy az övé lsz a szé. S lült. Utáa már m éztt a fiúra. É viszot ott álltam a szé mlltt, s a ét fiatalmbr, pot lőttm. Nm hallottam, amit gymással bszél fülmb fjhallgató, s a Galáciai lvél, hogy az utazás prcit jól ihaszáljam, d gsztiulációiból láttam, hogy a hölgyről bszélgt, m épp dicsérő jllggl, főét az gyiü, ai a célhoz özlbb jutott, és már-már maga alatt érzhtt vola a éylms ülést a sző, ai szm, mit a é drágaő. D még m rám ézt, ham gymásra, és agyo l volta foglalva értéítéltil, méltatlaodásual é pdig pillaatyi dötés lé rültm, maradjo- az Ig, s az sti bibliaisola, amir még észülöm lltt, vagy flismrtm- gy lhtőségt, ahol az Evagéliuma va szrp? És az utóbbi mlltt dötöttm. Fülhallgatóat i, s icsit özlbb hajoltam a ét fiúcsához, és suttogóra fogtam (lvégr a hölgyt m ll zavarba hozi, hogy róla lsz szó lgalábbis lit). Midét fiú rám éztt, amior mgérdztm, hogy a hölggyl apcsolatosa bszélgt-. Az égő bara tittű azoal a másira mutatott: ő modta, m é, a sző fiú pdig ártatlaul éztt rám azzal a titttl, ami ész a ommuiációra, va b émi tisztlt is, d azért ott a saját vélméy, és ész l visszavági is, ha sértőt, bátót érz a mgszólító flől. D é m bátottam, Két szmpár gy szóval, gy titttl sm, ham úgy érztm, a dvs Szt Szllm, a javura szól. Azoal a téma özpéb vágtam. Hallotta- arról, hogy gygébb déy zt a régi ifjzést hogy érti. S bszéltm a hölgyről, ait Ist úgy alotott mg, hogy ü, férfiaa (többs számba modtam, trmészts, hisz dvs fiatalmbrről volt szó, ai is férfia ), MINDIG lsőbbségt ll adu a hölgy. Midig udvariasaa ll lü, és aárháy évs lszü is, midig át ll adju a hlyüt, ha mllttü gy hölgy mgjli, s mi ülé. Ez a mgtisztlés, ami a gygébb déy jár. Nézt rám, értlms, dvs, d mivl lsősorba rá éztm a é szmű fiúcsá láttam, hogy z a godolato tljs úja i. Azoal modtam, hogy amiről most bszélü, hoa származi. Mgérdztm, va- Bibliája? Nics. Látott- már Bibliát? Nm. (A bara szmű fiúcsa, ait szmm sarából azért ugyaúgy övttm, és bapcsoltam a bszélgtésb, midét érdésr másét válaszolt.) Azutá gyorsa lmodtam, hogy a Biblia Ist bszéd, Ist szól hozzá, mrt szrté, hogy éltüt boldoga, szép, és szrttb éljü, és lmodja, amit magutól m tudá. Elmodtam azt is, hogy a házasságuba majd, amior ljö aa az idj is ugyazt ll tiü, és ráérdztm, hogy az osztályba, ha valai gygébb, m él- vissza vl a többi? Nm gúyoljá-, m özösíti- i, m báa- vl rosszul. Prsz midtt mt ittt, d tudom (saját gyrmim apcsá is, a Paláta muája apcsá is), hogy z óriási ísértés mid osztályba. S így folytattam: a gygét fl ll mli. Mid társadalom értéét az mutatja, hogy hogya bái a gygél, lsttl, iszolgáltatott mbrl, sgíti- őt, vagy lyomja, ihaszálja. Ist

FEJER LAP. Újra zakatol a vonat. FEJÉR MEGYEI havilap. Csíksomlyói zarándokok a Megyeházán. Újabb félmillió az árvízkárosultaknak

FEJER LAP. Újra zakatol a vonat. FEJÉR MEGYEI havilap. Csíksomlyói zarándokok a Megyeházán. Újabb félmillió az árvízkárosultaknak FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2010. AUGUSZTUS, IV. ÉV FO LYAM, 8. SZÁM Újra zakatol a vonat BESZÁMOLÓ A 2. OLDALON Újabb félmillió az árvízkárosultaknak A martonvásári Brunszvik-kastély

Részletesebben

Zoopedagógiai módszerek

Zoopedagógiai módszerek 59 III. fjzt Trvzz rugalmasan! Zoopdagógiai módszrk Állatkrtb készülünk a gyrmkcsoportunkkal. Gyrkk! Mgnézzük az oroszlánt, a jgsmdvét, a zsiráfot, a gorillát és a tigrist. mondhatjuk a gyrkknk, akik ttől

Részletesebben

FEJER LAP. Az '56-os hősökre emlékeztek. FEJÉR MEGYEI havilap. Egy világbajnok ábécéje. Puskás-díj jár a legszebb gólért

FEJER LAP. Az '56-os hősökre emlékeztek. FEJÉR MEGYEI havilap. Egy világbajnok ábécéje. Puskás-díj jár a legszebb gólért FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2009. NOVEMBER, III. ÉV FO LYAM, 11. SZÁM Az '56-os hősökr mlékztk BESZÁMOLÓNK AZ ESEMÉNYRŐL A 4 6. OLDALON Az új mgyi főépítész Ismét van Fjér mgyénk főépítész,

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. február 2. évfolyam 2. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. február 2. évfolyam 2. szám hvs mgyi PÉNZVILÁG a média gr Nonprofit kft. ingyns kiadványa 2011. fbruár 2. évfolyam 2. szám Takarékos és környzttudatos mgyi költségvtés Hosszú évk után takarékos és környzttudatos költségvtés lht a

Részletesebben

Ll UJSAG VÁSÁRHELYI 1841-1914. Hódmezővásárhely, Í9I4. máf«s 26. fceds. X. évfolyam. szám. Ara 4 Mér. K u n Béla.

Ll UJSAG VÁSÁRHELYI 1841-1914. Hódmezővásárhely, Í9I4. máf«s 26. fceds. X. évfolyam. szám. Ara 4 Mér. K u n Béla. Hódmzővásárhly Í9I4. máf«s 26. fcd. X. évfolym. szám. Ar 4 Mér. VÁÁRHELYI Függtl O U p o l i t i k i p i l p. Fft.zrlcstö é lptuljdoo i zrksztőség kidóhivtl Kossotíi-téf. Tlfo s 87. Egrs szitu ár 2 fillér

Részletesebben

Bencze- Kovács Virág. interjú: mandorla. vízicserkészek. a tengeren. carne, vale! 400-asok. magyar logikai játék. szakág. jubileum. szamárfül.

Bencze- Kovács Virág. interjú: mandorla. vízicserkészek. a tengeren. carne, vale! 400-asok. magyar logikai játék. szakág. jubileum. szamárfül. XLVIII. évf. 2. zám www.crkz.hu/mc zkág vízicrkézk jubilum 400-ok zmárfül tgr i túl kálgép cr, vl! itrjú: Bcz- Kovác Virág mgyr logiki játék mdorl trtlom mix crkézhírk 4 trtlom töltd fl t i képidt! glri.crkz.t

Részletesebben

A vállalati likviditáskezelés szerepe eszközfedezettel rendelkező hitelszerződésekben

A vállalati likviditáskezelés szerepe eszközfedezettel rendelkező hitelszerződésekben VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS Közgazdasági Szml LVIII. évf. 2011. július augusztus (633 652. o.) Havran Dánil A vállalati likviditáskzlés szrp szközfdzttl rndlkző hitlszrződéskbn Az alkun alapuló mgközlítés rdményi

Részletesebben

Látogatás Lubaczówban

Látogatás Lubaczówban XXIV. évfolyam, 44. szám 2014. ovember 20. Érd Megyei Jogú Város Ökormáyzatáak igyees hetilapja 5 2 4 13 Alpolgármesteri iterjú Tervekről, fejlesztésekről és sikerekről beszélt Bács Istvá, a város új alpolgármestere.

Részletesebben

X. évfolyam 38. szám. Komárom, 1938. szeptember 17. felelős szerkesztő:

X. évfolyam 38. szám. Komárom, 1938. szeptember 17. felelős szerkesztő: 0. X. évfoym 38. szám. r Komárom, szptmbr 17. 20 f i é r. E L Ő F I Z E T É S I R Egz évr Féévr 10 P. Ngydévr 250 5 P. Egys s z á m á r 20 íi Mgji mid i 1 V. í p ibó tt omá937. s z. ) budtriszti végr st

Részletesebben

Kedves Támogatóink, Barátaink!

Kedves Támogatóink, Barátaink! A Palánta Sorsfordító Alapítvány Hírlevele www.palantamisszio.hu e-mail: palanta@enternet.hu Tel./fax: 06-1-322-0034 2011 Jubileumi kiadás Kedves Támogatóink, Barátaink! A Palánta Gyermekmisszió ebben

Részletesebben

cserkészbál március 15. Németh országos népdalverseny böjti kaja varázslatos ha a facebookon becserkész Domonkos Tamás riport cserkészbál riport

cserkészbál március 15. Németh országos népdalverseny böjti kaja varázslatos ha a facebookon becserkész Domonkos Tamás riport cserkészbál riport XLVIII. évf. 3. szám www.cseresz.hu/mcs becserész Németh Domoos Tmás riport országos cserészbál riport épdlversey álgép böjti j vrázsltos cserészbál h fcebooo lett vol március 15. trtlom mix cserészhíre

Részletesebben

ismerd meg! A kicsi... a nagyhoz,... a nagy az egészhez Hol bujkál az aranymetszés az iskolában? I. rész

ismerd meg! A kicsi... a nagyhoz,... a nagy az egészhez Hol bujkál az aranymetszés az iskolában? I. rész ismrd mg! A kicsi... a nagyoz,... a nagy az gészz Hol bujkál az aranymtszés az iskolában? I. rész Az iskolában tanult matmatika lgtöbbször száraz, a zsúfolt iskolai tantrv, a rndlkzésr álló idő rövidség

Részletesebben

Most megéri váltani! Új Suzuki már 1.999.000 Ft-ért!

Most megéri váltani! Új Suzuki már 1.999.000 Ft-ért! március 12. kzicbrcik.hlyipic@gmil.com I. évfolym 1 szám ovmbr 15. Kzicbrcik és köryék Krtészti- és mzõgzdsági bolt Kíáltukból: Mzõgzdsági kisgépk, szrszámok Tápok, trméyk, álltldlk Lovs flszrlésk, ptkók,

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

Tartalom. Élõ-halott egyházunk. XIX. évfolyam 3. szám. 2008. február 9. Égetõ probléma 2. Szerettük volna... Még nem tudom... 3

Tartalom. Élõ-halott egyházunk. XIX. évfolyam 3. szám. 2008. február 9. Égetõ probléma 2. Szerettük volna... Még nem tudom... 3 GYERÜNK! A Szeged Csanádi Egyházmegye atolius ifjúságána lapja Élõ-halott egyházun Nagyböjt ezdetén, amior a hamuval megjelöli a pap homlounat, vajon mi jár a fejünben? Emléezün, hogy porból lettün és

Részletesebben

Csa a szelleme lehette. elindultun szo ásos esti ellenõrzõ utun ra. A fõvárosra oromfe ete ég borult, a járdá on is

Csa a szelleme lehette. elindultun szo ásos esti ellenõrzõ utun ra. A fõvárosra oromfe ete ég borult, a járdá on is FÓTI ANDOR: ITT AZ R-CSOPORT Sz ennelte, javította, tördelte: Dr. Kiss István; 2005. Csa a szelleme lehette Esett az esõ - nem, nem is esett, zuhogott -, amior elindultun szo ásos esti ellenõrzõ utun ra.

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány KERESZTÉNY GYÜLEKEZET Énekeskönyv Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm; reá hallgassatok! Máté 17,5b TARTALOMJEGYZÉK 1. rész...4 2. rész...57 3. rész...99

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Napsugár Óvoda és Bölcsőd (4090 Polgár, Bssnyi út 4-5) Szrvzti és Működési Szabályzata Hatálybalépés időpontja: 2014. novmbr 27. Érvénysség: visszavonásig A Szrvzti és Működés Szabályzat tartalomjgyzék

Részletesebben

FAITH FOOD DEVOTIONS FOR SUMMER. A fordítás alapjául szolgáló kiadás Faith Library Publications, 1998. ISBN 978 963 7303 16 6. Minden jog fenntartva

FAITH FOOD DEVOTIONS FOR SUMMER. A fordítás alapjául szolgáló kiadás Faith Library Publications, 1998. ISBN 978 963 7303 16 6. Minden jog fenntartva KENNETH E. HAGIN Hitünk tápláléka napi adagokban Nyár KRISZ TUS SZE RE TE TE EGY HÁZ Bu da pest, 2007 FAITH FOOD DEVOTIONS FOR SUMMER A fordítás alapjául szolgáló kiadás Faith Library Publications, 1998.

Részletesebben

Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014

Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 2 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 3 Áhí tat 2014 Bib li ai el mél ke dé

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben