Egy általános iskola nyolcadikosainak vallomásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egy általános iskola nyolcadikosainak vallomásai"

Átírás

1 ÉLETEM w Egy általános iskola nyolcadikosainak vallomásai A fjlődéslélktan művlői és ismrői számára nm újság, hogy a gyrmk llki fjlődésébn szociális körülményir, zn körülményink változására is tkintttl kll lnnünk. Továbbá az sm, hogy a kamasz- vagy srdülőkornak nvztt szakaszban a gyrmk értlmi fjlődés mggyorsul; érdklődés lmélyül és spcializálódik. Bhatol az lvont fogalmak értlméb, s az újonnan mgismrt szmék, tudományos lméltk hatására másképpn látja a világot, magát, otthonát, mint ddig. Mindig érdklt: hogyan van z a valóságban, miről milyn vélménnyl vannak a fjlődésszakasznak bbn a csoportjába tartozó általános iskolát bfjző tanulók. A különfél kérdőívk kitöltéskor kapott válaszok, adatok őszintség az idén arra az lhatározásra késztttt: írassak éltrajzi dolgozatot nyolcadikos tanítványaimmal, amlybn számoljanak b ddigi éltükről, valljanak gondjaikról, problémáikról úgy, mintha a lgmghittbb társuknak vagy csak önmaguknak vallanának, mrt a dolgozatokban közölt titkok titkok maradnak, róluk csak írójuk és én fogok tudni. S hogy most mégis közradom, annak gyszrű magyarázata az, hogy nm is a titkok titkolása a lényg, hanm a vallomást tvők szmélyénk kll továbbra is ismrtlnnk maradnia. Huszonnégy tanuló írt dolgozatot. A huszonnégy dolgozatból hat (mind a hat fiúé) még csak napi (év végi) gondokkal: osztályzatok, bizonyítvány, pályaválasztás foglalkozik. Öt (mind az öt lányé) már a napi gondokon kívül a barátkozásról, udvarlásról, illtv a szrlmről is szól dolgozatában, igazolván a tétlt, hogy a lányoknál általában két évvl korábban kövtkzik b az érés. Tiznöt évs vagyok. A pályaválasztás nagy szgt ütött a fjmb. Négy évig tanárnő szrttm volna lnni. Azonban a nyolcadik osztály ljén úgy döntöttm, és z most már véglgs, hogy gyógyszrész lszk. Problémám ign sokszor akad. Sajnos olyan barátnőt még nm találtam, akivl mgértttük volna gymást. Ha valami bánt vagy örömöm van, azt édsanyámmal osztom mg. Ő az, aki a lgjobban mgért. Hogy 221 w

2 miért nm tudok barátnőt találni? Nm tudnak titkot tartani. Ha bszélk gy fiúval, azt ők úgy vszik, mintha udvarlóm lnn. Előttük ismrtln az a szó, hogy barát. Nm tudják mgértni, hogy én csak barátokat és jó ismrősökt akarok szrzni, nm pdig udvarlókat. Erről úgyszólván nm is ign bszélk, hiszn félrértnk. Éltm fő célja, hogy kitanuljak gyógyszrésznk, fiztésm lgyn. Ez, tudom, még nyolc évt kövtl tőlm. D nálam z nm számít. Nm mondhatnám magamról, hogy ugrálok a fiúkért, sőt a faluba s ign szrtk járni. Ha mgyk, csak azért mgyk, hogy n unatkozzam annyira otthon. A fiúkkal kapcsolatban? Annyiban érdklnk, hogy mgnézm őkt. Egy fiú járt vlm. Azért tszm idézőjlb, mrt z csak barátság volt, habár ő úgy gondolta, hogy járni fog vlm. Azt vttm észr, hogy óriási különbség van a külső csín és a blső tartalom (hogyha csak külsőr nézzük, vagy ha blülről is mgismrjük) között. Ez a fiú nkm gyáltalán nm ttszik. Nm hozzám való. Lht, hogy nm mindgyik ilyn. Ezt nm tudhatom, mrt így még csak őt ismr tm mg, és hamarosan nm is akarok mást. Nyolc év után férjhz mgyk. Mlg családi otthonra vágyom, s trmésztsn gy szép, jó és mgértő férjr. Ha arra gondolok, hogy férjhz is kll mnni, nm mindgy. Mi lsz, ha nm találom mg azt, akit krsk? Két gyrkt szrtnék, akiknk mindnük mglnn, és jó nvlésbn részsítnénk őkt. Ez, amit itt lírtam, tán csak a fl. Vannak olyan dolgok is, amlykt édsanyámmal nm lht mgbszélni. Barátnőr szorulnék, d az mg nincs. Így csak hallgatok, és sokat gondolkozom. Ha tljsül a vágyam, és kitanulok gyógyszrésznk, akkor mindnm mglsz, amit most még csak trvzgtk. A dolgozatból világosan kittszik, hogy milyn éltbvágóan fon- tos kérdés nnk a fjlődési szakasznak az igazi barátság, az igazi barát krsés; valamint ami zzl gy időbn, szint párhuzamosan jlntkzik: a szülőkkl való kapcsolatok mglazulása. No prsz nm mindgyik tanuló képs nnyir tömör, átfogó képt rajzolni llki világáról, d z a lénygn mit sm változtat: 222 w

3 Tiznötödik éltévm töltöm. Bajban, bánatban nm szűkölködtm. Ezkt lginkább szülimml, vagy amit stlg nkik sm mrk mgmondani, mrt haragszanak ért, azt a barátnőmml oldjuk mg. Nagy fjtörést okoz például az is, hogy még nm jutottam véglgs lhatározásra, hogy hova is mnjk a VIII. után. Szülim nagyon szrtnék, ha tovább tanulnék, én pdig olyan szakmát szrtnék, amlyikhz nm kll sok iskola. Az is gondot okoz, ha barátom akad, ign -nl vagy nm -ml válaszoljak. D inkább nmml, mrt úgy gondolom, fiatal vagyok még az ign -r. Habár azon is gondolkodtam már, hogy az osztálytársaim mit gondolhatnak, hiszn bármikor mgyk végig az utcán, lginkább találkozom vlük, ahogyan párosan sétálgatnak. Én azt gondolom, rr van még idő. Igazi élttörténtt két tanuló írt. Az gyik (lány) élt ddig a kívánalmaknak mgfllőn, diszharmónia nélkül zajlott, kikívánkozó problémája sincs. A másik (fiú) éltébn gy állandó dtrmináló lm is jln volt: Tiznöt évs vagyok. Alacsony növésű, sovány gyrk. Ebbn talán az is közrjátszott, hogy kiskoromban naponta gyszr ttm, olyan szgényk voltunk. Édsapám részgs mbr lévén fl fiztését mindig litta. Négy- vagy ötévs lhttm, amikor lőször kaptam új cipőt. Azlőtt mindig használt cipőkbn jártam. Ezt a cipőt édsanyám vtt a saját krstéből; ugyanis mosni járt. Ekkor otthagyott bnnünkt édsapám. Tél volt. Ő lmnt, és magával vitt azt a kis éllmt is, ami a kamrában volt. Két hónap múlva visszajött, s anyu visszafogadta. Egy évr rá, 1961-bn mgszülttt a tstvérm. Apu újra lkzdtt inni, és mindig részgn jött haza. Ilynkor mgvrt anyut, s a lakásban is tört-zúzott. Nm volt már jóformán smmink sm. Aput kidobták az állásából, és nm kapott shol munkát. Otthon volt ő is, és hogy lgyn gy kis pénz, gyékényt szőttk. Apu újra mgjavult. Visszavtték az állásába. Most már jobban mnt sorunk, mrt anyu folytatta a gyékényszövést, és apu is adott haza valamit. 223 w

4 1962-bn vttünk kétkvadrátnyi földt, ahol házat akartunk építni. Édsapám dinár kölcsönt vtt fl. Mindjárt mgvtt az anyagot is hozzá. Két évig dolgoztunk rajta mi hárman bn nagy tél volt, és tavasszal az olvadáskor fltört a talajvíz. A háznak rossz volt az alapja, és összdőlt. Nagy nhzn sikrült ladni, és itt vnni gy házat. Nm sokkal később édsapámat szrncsétlnség ért, lütött gy autó és munkaképtlnné vált. Kap gy kis nyugdíjat, d azt mgissza, s így minkt édsanyámnak kll ltartania. Anyu külföldr jár svrclni. Most már jobban mgy a sorunk. Több jut ruhára, és a házat is át bírjuk alakítani. Most már nincs smmibn szükségünk, d gyötrlms gyrmkkoromat mgsínylttm. Kicsi és sovány maradtam. Arra a pályára pdig, ahova én akarok mnni, nagy és rős gyrkk kllnk. További csoportosítást a dtrmináló lm azonossága, a mostoha sors tsz lhtővé. Ugyanis három tanuló éltsorsát a szülők mg nm értés, válása; két tanulóét pdig az édsanya lvsztés után bkövtkztt új házasságkötés tszi hasonlóvá. Az új állapot, a kialakuló új viszonyok sok nhézségr, összütközésr adhatnak okot, amink lküzdéséhz ign nagyfokú tapintat, jóakarat, türlm és mgértés szükségs. Konfliktusoktól főképpn a mostohaanya és a srdülő lánygyrmk viszonya trhs. S ha figylmb vsszük, hogy a srdülés idjén a szülői háztól (pontosabban a szülői függéstől, flügylttől) való lszakadási hajlam amúgy is rős, nm lsz nhéz mgállapítanunk, hogy a mostohaanyával élő gyrmkbn (különösn lányban) még jobban mgrősödik a vélmény: az édsanyja mgértőbb lnn vl szmbn: Lassan tiznnégy évs lszk. Az iskolában jls tanuló vagyok. S hogy nm jobb, annak oka van. Soha sincs jókdvm. Szrtk társaságban, d a mama tiltja. Apukám mindig küld: Erdj! Mnnék is én, d ha lmgyk, az a baj, ha otthon maradok, az a baj. Így otthon maradok, és csinálok valamit. Kitakarítok, rndb rakom a ruháim Soha nm ülök gy prct sm. S akkor jön a mama: Mi a fészks fnét tudsz nnyit pöszmötölni? 224 w

5 Hát z bánt ngm a lgjobban. Mindnt mgtszk, és smmi s jó. Mindnbn találnak hibát. Másképp volna z, ha éln az édsanyám! Mindnnél többt érn nkm gy mlg, szrtő pillantás. D hlytt gész nap csak azt vágják a fjmhz, hogy ilyn rndtln vagy, mikor akarsz már rndt tanulni stb. Lgjobban bátyámat szrtm, mrt őnki is ugyanz a sorsa. Csak ő kéthtnként kapja, én mg rggl, délbn st. Mintha zzl jóllaknék. Ma rggl pl. azzal költött fl a mama, hogy öt prc alatt intézzk l mindnt. Iskolába induláskor mindig gy sort papol. Már mg s hallgatom, hisz évk óta csak zt hajtja. Apukám zt mind látja, d hallgat. Hát én is kövtm a példáját. Elmúlik a déllőtt, jön a dél, s ismét kzdi lölről. Délután szintén. Hát van énnkm nyugodt prcm? Nincs. A tanulástól már rég lmnt a kdvm, csak blbámulok a könyvb, és sírok. Azokra a szép prckr gondolok, amikor vlm volt édsanyám. Mindig szmb jut szlíd hangja. Abban az asszonyban mgértés, szrtt volt. D miért hagyott itt? Miért?... Btg volt szgény Van gy másik gondom is. A pályaválasztás. A mama mindig azzal fnygt, hogy nm mgyk tovább iskolába. D majd ha az ő lánya krül oda, akármilyn tökfjű lsz is, az majd mgy. Én tiznhárom évs fjmml úgy döntöttm, hogy küzdni kll és várni. A tstalkat srdülőkorban különösn fontos jllmformáló tény- zőnk számít: Tiznöt évs lszk bbn az évbn. Elég sok bánatom van, és zk közül msélk l gy párat. Barátnőim, osztálytársnőim lgnagyobb rész jár valamlyik fiúval, vagy érdklődnk utána a fiúk. Én a vékony lábam miatt snkink sm ttszm, és nm járok fiúval. Ezért néha úgy érzm, a lányok kicsit lnéznk. Igaz, idáig még nm hiányzott a fiútársaság, d azért mégis bánt. Az is bánt, amikor szülim msélik, hogy találkoztak z gyik osztálytársammal, és az gőgösn lfordította a fjét, és nm köszönt nkik. Én tudom, hogy azért nm, mrt parasztok. 225 w

6 Az iskolában is lnézőn és gúnyosan bszél a parasztokról, és bszéd alapján cigányoknak tartja őkt. Pdig az ő szüli is azok voltak. Olyankor nm gondol rájuk? A többik, lht, nm is vszik észr, vagy nm akarják észrvnni. Én sajnos észrvszm, és tudom, hogy a csinos lányoknak azt is mgbocsátják, ha parasztok a szüli. A dolgozatok közül kttő arra is flhívja a figylmünkt, hogy az szmélésr, az mbri értlm nyiladozására a szmélyiségjgyk kialakulására mily döntő bfolyással van a környzt: IX. 3-án szülttm Suboticán. Tulajdonképpn nm is Suboticán, hanm gy közli birtokon, d z nm fontos. Egyévs koromban lkrültm nagyanyámékhoz a szállásra, ami, úgy érzm, nagyon bfolyásolja tanulásomat is. Nm volt játékom, és gyáltalán nm foglalkoztak vlm. Amikor később hazahoztak a faluba, már óvodába klltt járnom. Sohasm fogom lfljtni, hogy mgrémültm a sok gyrktől. (Nm is jártam gy évig óvodába.) Attól kzdv nm szrttm kimnni a szállásra. Mindig lbújtam, amikor anyó (így hívtuk nagyanyánkat) bjött értm, mrt ha kivitt, akkor nm jöhttm haza. Egydül még nm tudtam hazajönni, túl kicsi voltam, mg mindig ijsztgttk is. A dolgozat folytatása visszavzt bnnünkt a szrlm pubrtás- kori jlnségéhz. A szrlmről mint a srdülőkor trmészts vljárójáról, már mlítést tttm. Elmondtam, hogy z az érzés biológiai fjlődésünknk mgfllőn gy-két évvl korábban jlntkzik a lányoknál, d nm szóltam még arról, hogy a fltámadó érdklődés jllgébn is különbözik a két nm között: a fiúk ralisztikusabbak, a lányok érzlmsbbk, ábrándozóbbak; továbbá arról sm, hogy a kamaszkori szrlm gyakran csak nagyon rövid idig tart. A fiatalok kiábrándulnak gymásból, vagy mgismrkdnk gy új társukkal, aki jobban hasonlít az igazihoz. Néha azonban az bbn a korban kialakuló kapcsolat éltr szóló jlntőségű lsz. 226 w

7 Az lőző dolgozat bfjző rész: A hatodik osztály második flénk ljén mgismrkdtm gy akkor htdikb járó fiúval. Valóban úgy ismrkdtm mg vl, mrt addig nm is ismrtm, vagy csak nm tűnt fl, hogy ő is létzik. Szrb tagozatra járt, d az anyja magyar nki. Először csak úgy jártunk. Nm nagyon érdklt. D később mindig jobban. Már év végén jóban voltunk. Volt is irigylőm, nm is gy, és így lkzdték lcsapni a kzmről. Én mg a buta fjmml kzdtm mindjobban féltékny lnni. Mrt szép fiú. Talán nagyon is, és zért nagyon féltttm. D akkor volt a lgnagyobb baj, amikor állítólag gy másik lány után szaladt. Rttntő bajban voltam! Nm tudtam, mit tgyk. D később kidrült, hogy pltyka volt az gész. Akkor döbbntm rá, hogy tulajdonképpn szrtm. Én még most is szrtm. Igaz, ő most Novi Sadon jár iskolába, d z smmit sm változtat. Részlt gy másik dolgozatból: 14 évs vagyok Barátnőim, osztálytársaim vlm szmbn lég jók. Tanulásban idáig még mindig jó rdményt értm l. Talán hatodik osztályban voltam a lggyöngébb. Amlyik fiút mgláttam az utcán, abba mindjárt szrlms lttm. Otthon, ha a lckéhz fogtam, mindjárt arra a fiúra gondoltam. Most már rájöttm, hogy nm lsz z így jó, d akkor nm kaptam snkitől sm választ, hogy miért vagyok én ilyn, hogy inkább a fiúkat nézm, mintsm hogy tanuljak. Utoljára hagytam a gnrációs problémát tartalmazó két dolgo- zatot. A nmzdékllntétnk a tsti srdülésn kívül a pubrtáskorban (d máskor is) llki és társadalmi okai is vannak. A fő llntmondás a vágyak és a lhtőségk összütközéséből fakad. A srdülő érzi, hogy már nm gyrmk, d tudja azt is, hogy még nm is igazi flnőtt; ám önálló gyénnk tartja magát, akink jogai vannak. S zkből az önállósodási, függtlndési törkvéskből gyakran éls szmbszgülés, összzördülés támad: 227 w

8 15 év. Mnnyi bánat és mnnyi öröm volt z alatt a tiznöt év alatt! Még a tiznngydik éltévmt b sm töltöttm, és már a szívm gészn mgtlt bánattal. Szülim magatartása, nagyszülim lvsztés és gyéb nyomasztó sményk hatottak rám lhangolólag. Nm tudom mgértni az idősbbkt, vagy ők nm tudnak mgértni ngm, mrt ők mindig úgy szrtnék, mint ahogyan az az ő gyrmkkorukban volt. Pdig azóta sok mindn mgváltozott, és ők zt nm értik, vagy nm akarják mgértni. Szülim is úgy akarnak nvlni, mint ahogyan őkt nvlték. D nkm z a nvlés nm kll. Én is úgy akarok élni, mint a többi fiatal, és nm félni snkitől és smmitől. D ők nagyon féltnk. Attól félnk, hogy valami bajom sht, ha st mgyk az utcán, és mindig azt hangoztatják, hogy amikor ők voltak olyan idősk, mint én, st nm mntk shova. Mgértm én őkt is. D arra ők nm gondolnak, hogy z még vztht rosszra is? Esti szórakozás?! Az mg mir jó kérdzték tőlm szülim. Az nm vzt jóra, ha t st lmászkálsz. Hát mikor szórakozzak, ha nappal dolgozom? Szrtnék szakmát tanulni. Ezt nm llnzik. Déllőtt iskola, délután munka, és a szórakozás csak stér marad. Ezt nm azért írom így, mrt szülimt nm szrtm, hanm azért, mrt nincs mindig igazuk. A fiatal lányok és fiúk igazat adnak a szüliknk, ha ténylg igazuk van, d a szülők nm. Azok, ha úgy van is, ltagadják. Ha nkik van igazuk, akkor rndbn van, d ha nkm van igazam, akkor is úgy lsz, ahogy ők akarják. Nkünk a magunk sz szrint nm lht smmit, s z nincs rndbn, mrt így sokszor ballépésik vannak. A fogalmazás kissé nhézks, d azért így is kiérződik a nmzdé- kk közötti rkölcsi vonatkozású llntét, valamint a flfokozódó igazságérzt, illtv az szményi igazságkrsés. 228 w

9 Huszonnégy dolgozat, huszonnégy tömör gyszrűséggl mgfogalmazott mbri sors sokszínű, sokrétű kibontakozása tárulkozott lém a tanóra 45 prcénk ltlt után. Embrpalánták gondja, baja, mlykn a dolgozatok margójára írt mgjgyzésimn kívül talán már azzal is sgítttm, hogy szólhattak róla, s úgy hiszm, az ilysmi még a flnőtt mbr éltébn sm éppn az utolsó dolog, hát még a vívódással éltébn lőször találkozó mbrpalánta éltébn. 229 w

10

FEJÉR MEGYEI havilap. Visszakapja régi fényét

FEJÉR MEGYEI havilap. Visszakapja régi fényét FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2009. DECEMBER, III. ÉV FO LYAM, 12. SZÁM Áldott karácsonyt és boldog új évt! Köszönt az lsttk flkarolásáért A Szociális Munka Napja alkalmából Balsay István

Részletesebben

Zoopedagógiai módszerek

Zoopedagógiai módszerek 59 III. fjzt Trvzz rugalmasan! Zoopdagógiai módszrk Állatkrtb készülünk a gyrmkcsoportunkkal. Gyrkk! Mgnézzük az oroszlánt, a jgsmdvét, a zsiráfot, a gorillát és a tigrist. mondhatjuk a gyrkknk, akik ttől

Részletesebben

FEJER LAP. Az '56-os hősökre emlékeztek. FEJÉR MEGYEI havilap. Egy világbajnok ábécéje. Puskás-díj jár a legszebb gólért

FEJER LAP. Az '56-os hősökre emlékeztek. FEJÉR MEGYEI havilap. Egy világbajnok ábécéje. Puskás-díj jár a legszebb gólért FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2009. NOVEMBER, III. ÉV FO LYAM, 11. SZÁM Az '56-os hősökr mlékztk BESZÁMOLÓNK AZ ESEMÉNYRŐL A 4 6. OLDALON Az új mgyi főépítész Ismét van Fjér mgyénk főépítész,

Részletesebben

FEJER LAP. Újra zakatol a vonat. FEJÉR MEGYEI havilap. Csíksomlyói zarándokok a Megyeházán. Újabb félmillió az árvízkárosultaknak

FEJER LAP. Újra zakatol a vonat. FEJÉR MEGYEI havilap. Csíksomlyói zarándokok a Megyeházán. Újabb félmillió az árvízkárosultaknak FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2010. AUGUSZTUS, IV. ÉV FO LYAM, 8. SZÁM Újra zakatol a vonat BESZÁMOLÓ A 2. OLDALON Újabb félmillió az árvízkárosultaknak A martonvásári Brunszvik-kastély

Részletesebben

A vállalati likviditáskezelés szerepe eszközfedezettel rendelkező hitelszerződésekben

A vállalati likviditáskezelés szerepe eszközfedezettel rendelkező hitelszerződésekben VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS Közgazdasági Szml LVIII. évf. 2011. július augusztus (633 652. o.) Havran Dánil A vállalati likviditáskzlés szrp szközfdzttl rndlkző hitlszrződéskbn Az alkun alapuló mgközlítés rdményi

Részletesebben

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1)

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1) A Mozilla ThundrBird lvlzőprogram haszálata (Készíttt: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Vrsion 1.1) Tartalomjgyzék Tartalomjgyzék...1 A Központi Lvlző Szrvr használata... 1 A ThundrBird lvlzőprogram

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. február 2. évfolyam 2. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. február 2. évfolyam 2. szám hvs mgyi PÉNZVILÁG a média gr Nonprofit kft. ingyns kiadványa 2011. fbruár 2. évfolyam 2. szám Takarékos és környzttudatos mgyi költségvtés Hosszú évk után takarékos és környzttudatos költségvtés lht a

Részletesebben

Amit a szexért meg kell tenni. Horváth Bianka. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Amit a szexért meg kell tenni. Horváth Bianka. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Amit a szexért meg kell tenni Horváth Bianka 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Előszó Felszállok az első vonatra és felejtek. Legalább is próbálom elfelejteni az elmúlt másfél évet... Bár teljesen

Részletesebben

III. Interjú Nappali tagozaton érettségizett diák

III. Interjú Nappali tagozaton érettségizett diák III. Interjú Nappali tagozaton érettségizett diák Készítette: Csáki Anikó Mesélj egy kicsit a családodról. 10 éves koromban elváltak a szüleim, azóta a nagymamámmal meg anyukámmal élek együtt. Kisebbnagyobb

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Leonardo da Vinci Innováció transzfer projektekre. Az Egész életen át tartó tanulás program 1 keretében

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Leonardo da Vinci Innováció transzfer projektekre. Az Egész életen át tartó tanulás program 1 keretében TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Lonardo da Vinci Innováció transzfr projktkr Az Egész éltn át tartó tanulás program 1 krtébn amlyt gyrészről a Tmpus Közalapítvány Hivatalos jogi forma: közalapítvány Nyilvántartási

Részletesebben

ismerd meg! A kicsi... a nagyhoz,... a nagy az egészhez Hol bujkál az aranymetszés az iskolában? I. rész

ismerd meg! A kicsi... a nagyhoz,... a nagy az egészhez Hol bujkál az aranymetszés az iskolában? I. rész ismrd mg! A kicsi... a nagyoz,... a nagy az gészz Hol bujkál az aranymtszés az iskolában? I. rész Az iskolában tanult matmatika lgtöbbször száraz, a zsúfolt iskolai tantrv, a rndlkzésr álló idő rövidség

Részletesebben

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág (In: Grezsa Ferenc Takács Péter (szerk.): Még ép a roncs ág Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet. Budapest, 2005.

Részletesebben

Országjáró Bábmissziós hírek. A JÓ DICSEKVÉS; A pecsétgyűrű. www.palantamisszio.hu. Játszótéri bábelőadások. Dr. Kováts György tanításai:

Országjáró Bábmissziós hírek. A JÓ DICSEKVÉS; A pecsétgyűrű. www.palantamisszio.hu. Játszótéri bábelőadások. Dr. Kováts György tanításai: Krss mit a Facbooo! A Paláta Sorsfordító Alapítváy iadváya 2/2014 Dr. Kováts György taításai: A JÓ DICSEKVÉS; A pcsétgyűrű Játszótéri báblőadáso Országjáró Bábmissziós hír www.palatamisszio.hu www.palatamisszio.hu

Részletesebben

SAKKJATEK. a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva : Fél évre (január június)

SAKKJATEK. a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva : Fél évre (január június) 188 ** (A Szgdi Hírdó" húsz példány.) A szgdi tnyi iskolák számár ddig város z ottni lpból 20 példányt jártott; most zonbn jln nygi körülményi között kidást tovább nm vislhtvén, z miittt lp kidój húsz

Részletesebben

FEJER LAP TISZTES KISKÖZSÉG. FEJÉR MEGYEI havilap

FEJER LAP TISZTES KISKÖZSÉG. FEJÉR MEGYEI havilap FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2009. FEBRUÁR, III. ÉV FO LYAM, 2. SZÁM TISZTES KISKÖZSÉG Vajta MEGYEJÁRÓ 10. oldal A Maar Kultúra Napját ünnplték A szokvánostól némil ltérő volt a Fjér Mi

Részletesebben

Cédrus HÁZASSÁG, CSALÁD, GYERMEKEK

Cédrus HÁZASSÁG, CSALÁD, GYERMEKEK Cédrus HÁZASSÁG, CSALÁD, GYERMEKEK Cédrus HÁZASSÁG, CSALÁD, GYERMEKEK Családról, házasságról, gyermeknevelésről, a pályázat keretében elhangzott előadások interjúk és beszélgetések gyűjteménye II. 2013

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

Jöttek, mentek, maradtak (volna)

Jöttek, mentek, maradtak (volna) Horváth Lajos Jöttek, mentek, maradtak (volna) 1991-ben Horvátországból tömegesen távoztak otthonukból a magyarok, akik legtöbben rokonoknál találtak szállást, míg a horvátok, illetve a szerbek zömmel

Részletesebben

A családi titkok. Jane Bright. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

A családi titkok. Jane Bright. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A családi titkok Jane Bright 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Ezzel a Whoppi Goldberg idézettel szeretnék köszönetet mondani Anyunak, barátaimnak: Attilának, Bellának, Mariannak, és Anitának, akik

Részletesebben

Kamaszok mondják * Szűgyi Jerne. Szociográfiai riport

Kamaszok mondják * Szűgyi Jerne. Szociográfiai riport Magyar valóság Szűgyi Jerne Kamaszok mondják * Szociográfiai riport Fél négykor kelek. A négy óra negyvenessel megyünk, és akkor úgy öt óra előtt bent vagyunk. Hatra kipakolok, vagy még előbb. Osztályfőnöke

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Napsugár Óvoda és Bölcsőd (4090 Polgár, Bssnyi út 4-5) Szrvzti és Működési Szabályzata Hatálybalépés időpontja: 2014. novmbr 27. Érvénysség: visszavonásig A Szrvzti és Működés Szabályzat tartalomjgyzék

Részletesebben

KUTYÁK, ÁLLATOK, EMBEREK

KUTYÁK, ÁLLATOK, EMBEREK KUTYÁK, ÁLLATOK, EMBEREK Vendégeim: Csányi Vilmos Széchenyi-díjas etológus, akadémikus, egyetemi tanár Almási Éva Kossuth-díjas színművész Jakab Judit nemzetközi ügyintéző, elhivatott állatvédő, Kamu Till

Részletesebben

Gyermekvédelmi szakellátásban élő, 15-18 éves, szakmai képzésben részesülő fiatalok iskolai pályafutásának vizsgálata

Gyermekvédelmi szakellátásban élő, 15-18 éves, szakmai képzésben részesülő fiatalok iskolai pályafutásának vizsgálata Gyermekvédelmi szakellátásban élő, 15-18 éves, szakmai képzésben részesülő fiatalok iskolai pályafutásának vizsgálata (Készült a 2/tkOKAII. kutatási pályázat keretében) Záró-tanulmány Készítette: Hodosán

Részletesebben

HÉTKÖZNAPI CSODÁK AGYKONTROLL(lal)

HÉTKÖZNAPI CSODÁK AGYKONTROLL(lal) HÉTKÖZNAPI CSODÁK AGYKONTROLL(lal) Szerkesztette: dr. Domján László és Sólyom Ildikó Agykontroll Kft., Budapest 1389 Budapest, Pf. 115, tel.: 176-4812 ISBN 963 7959 54 8 Borítóterv és tördelés: B & B Grafikai

Részletesebben

Molnár Mária, a vértanú

Molnár Mária, a vértanú Molnár Mária, a vértanú Ebben az évben két olyan évfordulóra emlékezünk, amely az áldott életû misszionáriusnõvel kapcsolatos. 1886. szeptember 14-én, 125 évvel ezelõtt született Várpalotán. A másik évforduló:

Részletesebben

CÉLEGYENESBEN! Nyertek a horgászok

CÉLEGYENESBEN! Nyertek a horgászok á z h i y g k r D Hírk ám 1. sz lyam o f év XI.. 2010 ár Janu t a! n o v i k ha n l j Mg A Drkgyházi Önkormányzat mgbízásából szrkszttt függtln információs kiadvány. CÉLEGYENESBEN! Nyrtk a horgászok Jó

Részletesebben

Isten nyilai között avagy A Titok valóban működik

Isten nyilai között avagy A Titok valóban működik Isten nyilai között avagy A Titok valóban működik LENA BELICOSA Publio Kiadó 2011 2009 Béres Magdolna ISBN 978-1-4709-6518-1 Minden jog fenntartva.! Smashwords Edition Jelen könyvet, illetve annak részeit

Részletesebben

Riport a tanárokkal. A mi osztály főnökünk: maróti PAli BáCsi. Üdvözlet az Olvasónak!

Riport a tanárokkal. A mi osztály főnökünk: maróti PAli BáCsi. Üdvözlet az Olvasónak! Riport a tanárokkal A mi osztály főnökünk: maróti PAli BáCsi A TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁRPÁDIÁK KÜLÖNSZÁMA 2014 Lassan itt az évvége és még alig beszéltünk az utolsó osztályfőnökünkkel.

Részletesebben

TERÁPIUM. Itt szembesültem azzal, hogy ez egy halálos, gyógyíthatatlan betegség. Visszavezetni lassan, kézen fogva

TERÁPIUM. Itt szembesültem azzal, hogy ez egy halálos, gyógyíthatatlan betegség. Visszavezetni lassan, kézen fogva TERÁPIUM 2015./I. évfolyam 1. szám A Félúton Alapítvány kiadványa Itt szembesültem azzal, hogy ez egy halálos, gyógyíthatatlan betegség Visszavezetni lassan, kézen fogva Vissza akartak kapni mint apát

Részletesebben

Amerikaiak Budapesten az 1990-es évek végén 1

Amerikaiak Budapesten az 1990-es évek végén 1 Juhász Veronika Amerikaiak Budapesten az 1990-es évek végén 1 1980-as évek végén megnyíltak Magyarország nyugati határai, és ezzel megindult a külföldi tőke beáramlása az országba. Természetesen a nyugati

Részletesebben