A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1739/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1739/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA"

Átírás

1 Itatószám: MN/ /2012. Tárgy: a özszolgálati műsorszámo, a helyi özélettel foglalozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámo alulteljesítése és a maximális értéű ismétlési arány túlteljesítése Ügyintéző: személyes adat Mellélet: A hatósági ellenőrzés megállapításai és az egyhetes médiaszolgáltatás elemzéséne részletező táblázatai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1739/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírözlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiaban: Médiatanács) a Muziland Kft.-vel (Muzi Rádió, 8000 Széesfehérvár, Nagyváradi u. 9.; továbbiaban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató Muzi Rádió adóján június 18-a és 24-e özött nem a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsort sugárzott, a özszolgálati műsorszámo, a helyi özélettel foglalozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámo arányára vonatozó ötelezettségét alulteljesítette, illetve a maximális értében meghatározott ismétlési arányt meghaladta, amely jogsértése miatt a Médiaszolgáltatót , azaz húszezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat özlését övető hét napon belül öteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési ötelezettség ésedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató ésedelmi pótléot öteles fizetni, melyne mértée minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybani alapamat étszereséne 365-öd része. Az önéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét özigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésne nincs helye. A határozat felülvizsgálata az anna özlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszéhez címzett, de a Médiatanácshoz (1088 Budapest; Reviczy utca 5.) három példányban benyújtott eresetlevéllel érhető. A eresetlevél benyújtásána e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a eresettel támadott hatósági határozat végrehajtásána felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól érhető. A eresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. Indoolás A Médiatanács a médiaszolgáltatásoról és a tömegommuniációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiaban: Mttv.) 167. (1) beezdése alapján hatósági ellenőrzés eretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató isözösségi rádiós médiaszolgáltatását, a Muzi Rádió adójána június 18-a és 24-e özötti műödését, amely során a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzásától való eltérés miatt felmerült a pályázati eljárást övetően, az 1966/2011. (XII.20.) számú médiatanácsi határozat alapján december 20-án, PJ/ /2011. itatószámon létrejött Hatósági Szerződés (a továbbiaban: Hatósági Szerződés) 5.7. pontjában foglalt arányo alulteljesítése oán az Mttv. 63. (12) beezdéséne, és az Mttv. 66. (4) beezdés g) pontjána megsértése.

2 A özigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiaban: Ket.) 29. (1) beezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjaiban foglalt hatásörében augusztus 29-én hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, erről a Ket. 29. (3) beezdés a) pontja alapján, a Ket. 29. (5) beezdése szerinti tartalommal értesítette az 1565/2012. (VIII.29.) számú, MN/ /2012. ügyiratszámú végzésben, tájéoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, valamint felhívta a figyelmét arra, hogy az eljárás során a Ket. 51. (1) beezdése alapján nyilatozattételi és a Ket. 68. (1) beezdése alapján iratbeteintési jog illeti meg. A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló, szeptember 5-én postázott értesítést a tértivevény tanúsága alapján szeptember 10-én átvette, azonban jelen határozat meghozataláig nyilatozattételi jogával nem élt. A Médiatanács a rendelezésre álló adato, ülönösen a hatósági ellenőrzés eredményét rögzítő vizsgálati jelentés alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbia szerint értéelte: A özösségi médiaszolgáltató ellenőrzéséne rendjéről az Mttv. 66. (6) beezdése eént rendelezi: ( ) az (5) beezdés alapján történő elismerést övetően a Médiatanács legalább étévente - új szolgáltatás esetében az első év után is - részletes, legalább hét műsornapra iterjedő - vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató műödését ( ). A Médiatanács a Hatósági Szerződés alapján özösségi rádiós médiaszolgáltatási tevéenység nyújtására jogosította fel a Médiaszolgáltatót. A Hatósági Szerződés 5.7. pontjában szereplő, Az egyes műsorszám-típuso aránya a teljes műsoridő minimális százaléaént című táblázat Az Mttv ban foglalt özszolgálati céloat szolgáló műsorszámo vonatozásában napi és heti szinten 67 %-os arányt állapít meg. Továbbá az Mttv. 66. (4) beezdés g) pontja előírja, hogy a Médiaszolgáltató heti műsoridejéne több mint étharmadában öteles a 83. -ban foglalt özszolgálati céloat szolgáló műsorszámoat szolgáltatni, amibe beleszámít a szolgált özösségne szóló hírműsorszám, politiai tájéoztató műsorszám, ulturális műsorszám és az egyéb, nem elsősorban az adott özösségne szóló hasonló tartalom is. A hatósági ellenőrzés megállapította, hogy a vizsgált adáshéten a özszolgálati műsorszámo időtartama és aránya nem érte el a vállalt vótát, mivel az 21,4%-54% özött mozgott naponta (21,4%, 21,4%, 24,6%, 24,6%, 54%, 34,6%, 34,6%), és csupán 30,7%-ot ért el heti szinten. A fentie alapján a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a özszolgálati műsorszámo arányána napi és heti alulteljesítése oán megsértette a Hatósági Szerződés 5.7. pontját, illetve heti alulteljesítése oán az Mttv. 66. (4) beezdés g) pontjában foglalt törvényi rendelezést. A Hatósági Szerződés 5.7. pontjában szereplő, Az egyes műsorszám-típuso aránya a teljes műsoridő minimális százaléaént című táblázata Helyi özélettel foglalozó, a helyi mindennapi életet műsorszámo vonatozásában napi és heti szinten 67 %-os arányt állapít meg. A hatósági ellenőrzés megállapította, hogy a helyi özélettel foglalozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámo aránya ugyancsa nem érte el a vállalt vótát, hiszen 13,6%-23,4% özött alault naponta (19%, 19%, 23,4%, 23,4%, 20,3%, 13,6%, 13,6%), és 18,9%-os arányt ért el heti szinten. A fentie alapján a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató e vonatozásban is megsértette a Hatósági Szerződés 5.7. pontjában foglaltaat. A Hatósági Szerződés 5.7. pontjában szereplő, Az ismétlése aránya a teljes műsoridő maximális százaléaént című táblázat 25%-os arányt ír elő napi és heti szinten egyaránt. 2

3 A hatósági ellenőrzés megállapította, hogy az ismétlés aránya az egyes napoon 7,3%, 100%, 44,4%, 95,8%, 46,8%, 77,7%, 100%, heti szinten pedig 67% volt. A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató június 18-a ivételével minden egyes vizsgált napon, illetve heti szinten jelentősen meghaladta az ismétlése maximális arányára vonatozó előírást, ezért e vonatozásban is megsértette a Hatósági Szerződés 5.7. pontját. A Médiaszolgáltató június 18-a és 24-e özötti médiaszolgáltatása során megsértette az Mttv. 66. (4) beezdés g) pontjában foglalt rendelezést, továbbá a Hatósági Szerződés 5.7. pontjaina nem teljesítése oán az Mttv. 63. (12) beezdésben fogalt rendelezést is. Az Mttv. a jogsértése idején hatályos 63. (12) beezdése értelmében: A médiaszolgáltató a pályázati ajánlatában vállalt időtartamban és műsoridőben a műsoridőbeosztás szerint, saját megülönböztető azonosítási jelét használva, a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására jogosult és öteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezéseel, eszözöel vagy hírözlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás özreműödésével. A médiaszolgáltató saját eszözöel történő műsorszóró, szétosztó tevéenységére a távözlési szolgáltatási engedély nem szüséges, de ez nem érinti a jogszabályoban meghatározott egyéb engedélye beszerzésére vonatozó ötelezettséget. A Médiaszolgáltató a Médiatanács által ifogásolt jogsértéseről az eljárás megindításáról értesítő végzésben foglalta szerint tudomással bír, illetve azoat a jelen határozat mellélete tartalmazza, mely mellélet jelen határozat elválaszthatatlan részét épezi. A mellélet rögzíti és részletezi a határozat törzsszövegében szereplő jogalalmazói megállapításo pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértése miatt alalmazandó jogövetezmény fajtájána és mértééne meghatározása során az alábbi szempontoat vette figyelembe. A özösségi médiaszolgáltatás ategóriájána megülönböztetése azon a jogalotói felismerésen alapul, miszerint a özszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a soszínűség védelme érdeében az állami tulajdonban álló özszolgálati médiaszolgáltató mellett más médiaszolgáltató is özreműödhetne a özszolgálati feladato megvalósításában és özszolgálati célú műsorszámo sugárzásában. Ily módon a özösségi médiaszolgáltatás feltételeine biztosítása a sajtó és a média soszínűségéne és demoratius özvélemény ialaulása feltételeine biztosítására irányuló állami ötelezettség megvalósításána része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott özszolgálati tartalom meghatározott mennyiségi és minőségi feltételene megfelel, a jogalotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetéséne ötelezettsége alól. A fentie oán ülönösen indoolt ezen özösségi médiaszolgáltató törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi ritériumaina rendszeres időözönénti ellenőrzése. Az Mttv. 3. -a rögzíti, hogy a médiaszolgáltatás és a sajtótermé tartalmána meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermé iadója felelősséggel tartozi e törvényben foglalta betartásáért. Enne értelmében a Médiaszolgáltató felelőssége objetív. Az Mttv (2) beezdése szerint Amennyiben a Hatóság a hatósági döntéséne ellenőrzése eredményeént megállapítja a hatósági döntésében foglalta megsértését, abban az esetben az ügy összes örülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt ténye, valamint a jogsértés súlya és a hatéony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogövetezménye alalmazása érdeében hatósági eljárást indít. 3

4 Az Mttv (1) beezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés cseély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal a jogsértés tényéne megállapítása és figyelmeztetés mellett legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésetől való tartózodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja anna feltételeit. Az Mttv (4) beezdés értelmében ismételtségne az teintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely teintetében, ugyanazon tárgyörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább étszer valósítja meg, ide nem értve a cseély súlyú törvénysértéseet. A Médiatanács jelen határozat meghozataláig nem állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 63. (12) beezdésben és az Mttv. 66. (4) beezdés g) pontjában foglalt rendelezése megsértését. Bár a jogsértése az Mttv (4) beezdés szerinti ismételtségéne fogalmi elemei nem teljesülne, a Médiatanács az Mttv (3) beezdésében foglalt jogövetezménye özül a bírság alalmazása mellett döntött, mivel a fent ifejtett jogsértéseet együttesen nem teintethette cseély súlyúna, továbbá e özjogi eszözt ítélte a legalalmasabbna arra, hogy a jogsértőt visszatartsa a jövőbeni jogsértése elövetésétől. Az Mttv (3) beezdés az alábbia szerint rendelezi: 186. (3) Amennyiben a felhívás az ügy összes örülményeire teintettel nem alalmazható, vagy nem lenne a jogsértés megszüntetésére vonatozó ötelezettség iényszerítésére hatéony eszöz, a Médiatanács vagy a Hivatal - a felhívás mellőzésére vonatozó indoolás nélül - a jogsértő magatartás tanúsítását megtiltja, illetve az e törvényben foglalta érvényesítése eretében ötelezettséget állapíthat meg, jogövetezményeet alalmazhat. Az Mttv (2) beezdés értelmében: 187. (2) A Médiatanács és a Hivatal a jogövetezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel oozott érdesérelemre, az érdesérelmet szenvedett és veszélyeztetett személye számára, illetve a jogsértéssel oozott árra és a jogsértés piacra gyaorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értéelhető egyéb szempontora teintettel állapítja meg. A Médiatanács az Mttv (2) beezdésében rögzített mérlegelési szemponto özül a jogsértés súlyán túlmenően figyelembe vette anna folyamatosságát. A özszolgálati céloat szolgáló műsorszámora, és a helyi özélettel foglalozó, a helyi mindennapi életet műsorszámora vonatozó ötelezettségét a Médiaszolgáltató minden egyes vizsgált napon, folyamatosan alulteljesítette. Az Mttv (2) beezdésében meghatározott további mérlegelési szemponto, figyelemmel az Mttv (4) beezdésére is, a jelen jogsértése teintetében nem értéelhető. A Médiatanács a bírság iszabásaor ülön teintettel volt arra, hogy egy esetleges övetező alalommal elövetett jogsértés esetén alalmazandó bírságszanció megállapításánál érvényesülhessen a foozatosság elve, azaz az ismétléssel járó növevő progresszivitás és a szancionálás iszámíthatósága, előreláthatósága. A fentie oán a jogsértés súlyára és az eset összes örülményére teintettel a Médiatanács az Mttv (3) beezdés bb) alpontja alapján a maximálisan iszabható bírság 0,04 %-ána megfelelő összegű, azaz ,- Ft bírságot szabott i a Médiaszolgáltatóval szemben. Az eljárás során a Ket (2) beezdése szerinti eljárási öltség nem merült fel. 4

5 A jogorvoslatról szóló tájéoztatás az Mttv (1) és (3) beezdésén, illetve a on alapul. A tárgyalás tartására vonatozó tájéoztatás a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) beezdésén alapul. Budapest, otóber 3. A Médiatanács nevében Szalai Annamária elnö Dr. Koltay András hitelesítő tag Kapjá: 1. Személyes adat 5

6 Mellélet az 1739/2012. (X.3.) számú médiatanácsi határozathoz A hatósági ellenőrzés megállapításai A Muziland Kft. médiaszolgáltatót a Médiatanács az 1966/2011. (XII. 20.) sz. határozatával özösségi médiaszolgáltatási tevéenység végzésére jogosította fel a Széesfehérvár 88,9 MHz médiaszolgáltatási jogosultság teintetében. Jelen vizsgálat a Muzi Rádió június özötti médiaszolgáltatását vette ellenőrzés alá. Tapasztalato: 1. A Hatósági Szerződés (továbbiaban: Hatósági Szerződés) 5.2. pontja értelmében a médiaszolgáltatás saját állandó megnevezése Muzi Rádió; 2. A médiaszolgáltatás az adott településen, régióban vagy vételörzetben élő tájéoztatására, ulturális műsorszámo elérésére irányuló ülönleges igényeit szolgálja i (Mttv. 66. (1) beezdés b) pont); 3. A médiaszolgáltatás által szolgálni ívánt özösség a Széesfehérvár belvárosában élő, maránsan meghatározható helyi laosoból álló laóözösség; 4. A médiaszolgáltatás sajátos arculata: laóhelyi özösség özéleti fórumaént szolgáló isözösségi rádió; 5. Műsoridő: 24 óra/nap; 6. A Hatósági Szerződés 5.6. pontja a médiaszolgáltatás özponti elemeit eént határozza meg: Reggeli műsorsáv (6:30-9:30) zenei műsor, információs műsor, beszélgetős műsor; Napözbeni műsorsáv (9:30-18:00) zenei műsor, információs műsor, beszélgetős műsor, magazinműsor; Esti/éjszaai műsorsáv (18:00-06,30) hírműsor, ívánságműsor, tájéoztató műsor; 7. A Hatósági Szerződés 5.7. pontja az egyes műsorszám-típuso arányát határozza meg a teljes napi és heti műsoridő teintetében: - özszolgálati céloat szolgáló műsorszámo aránya 67-67% naponta illetve hetente; - helyi özélettel foglalozó, a helyi mindennapi életet műsorszámo aránya 67-67% naponta illetve hetente; - szöveg aránya 20-20% naponta illetve hetente; - napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő 2%, - a Médiaszolgáltatási Szabályzatban megjelölt célözönségne szóló műsorszámo aránya 67%-67%/naponta illetve hetente; - az ismétlése aránya 25-25% naponta illetve hetente. Az alábbi táblázat a vizsgálat során szerzett adato összefoglalását tartalmazza: percre ereítve június 18. június 19. június 20. június 21. június 22. június 23. június 24. Összesen Vállalás Napi Heti Műsoridő Szöveg % 21% 21% 24% 24% 23% 21% 21% 22% 20% 20% Zene Magyar zene % 57% 57% 57% 52% 54% 53% 53% 54,7% 51% Beazonosítatlan zene* Közszolgálati műsorszámo % 21,4% 21,4% 24,6% 24,6% 54% 34,6% 34,6% 30,7% 67% 67% Helyi özélettel foglalozó, a helyi mindennapi életet műsorszámo 6

7 % 19% 19% 23,4% 23,4% 20,3% 13,6 13,6 18,9% 67% 67% Napi rendszeres híradás (helyi híre+helyi sporthíre) % 5% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 3,7% 2% Ismétlés teljes egészében megegyezi a 18-i adással óra özött megegyezi a 19-i adással 14:00-15 óra özött friss műsor, egyébént megegyezi a 20-i adással 0:00-7:00 óra özött megegyezi a 21-i adással 0:00-7:00, és óra özött megegyezi a 18-i adással megegyezi a 23-i adással Ismétlés időtartama % 7,3% 100% 44,4% 95,8% 46,8% 77,7% 100% 67% 25% 25% Célözönségne szóló műsorszámo A műsor teljes egészében megfelelt a célözönség elvárásaina. % 67% - Értéelés: A Médiaszolgáltató a műsoridejét betartotta, és a saját azonosítóját használta. A szöveg aránya megfelelt a vállalt (20%) vótána napi és heti szinten egyaránt. A zenére fordított heti műsoridőben a magyar zenei műve aránya megfelelt a törvényi előírásna. A médiaszolgáltatás az alábbi főbb egységeből állt, azaz a Hatósági Szerződésében foglalt özponti eleme megtalálhatóa volta a műsorban: Zeneszőnyeg 00:00:00 07:00:00 Napindító 07:00:00 09:00:00 Belvárosi Fórum 09:00:00 10:00:00 Palotavárosi Szócső 10:00:00 15:00:00 Fehérvári alauz 15:00:00 16:00:00 Naplemente 16:00:00 18:00:00 Belvárosi Mozai 18:00:00 21:00:00 Ismétlése 21:00:00 24:00:00 +Zenezóna (június 22-én, 23-án és 24-én) 20:00:00 24:00:00 A özszolgálati műsorszámo időtartama és aránya nem érte el a vállalt vótát, hiszen csa 21,4%-54% özött mozgott naponta, és 30,7%-ot ért el heti szinten. A hatóság özszolgálati (színvonalas szóraoztatás) műsorszámént fogadta el a Zenezóna c. műsort (június 22., 23. és 24.) is, hiszen abban a zeneszámo címét, szerzőjét és előadóját is ismertetté. A helyi özéletet bemutató, a helyi műsorszámo aránya ugyancsa nem érte el a vállalt vótát, hiszen 13,6%-23,4% özött alault naponta, és 18,9%-on tetőzött heti szinten. E csoportba tartozott a helyi híradás, a többször felbuanó isriporto és információ (Flippers együttes, dr. Czize Tibor rendőrapitány, Szent György Kórház bemutatása, dr. Pál Csaba állatorvos, dr. Lacó Ildió gyerme pszichológus, helyi gyermee nyári táboroztatása, Czeiner Attila, Fehérvári alauz, helyi programajánló, Nyári színház, Fehérvár Szépe rendezvény). Ezzel szemben nem fogadtu el helyi műsorént az ismeretterjesztő információat (a méz, fagylalt, pizza, cuorbetegség). A napi rendszeres híradás teintetében is teljesült a vállalás, hiszen az arány 3%-5% özött alault napi szinten. A Hatósági Szerződésben 25%-os ismétlési arányt vállalt a Médiaszolgáltató napi és heti szinten egyaránt. Ezzel szemben június 19-én és 24-én teljes egészében megismételte az előző napi műsoroat, a többi napon 7,3%-95,8% özött alault az ismételt eleme időtartama. Összefoglalás: A Muzi Rádió műödéséne analízise arra mutatott rá, hogy a Médiaszolgáltató nem tett eleget maradétalanul a Hatósági Szerződés V. fejezetében felsorolt ívánalmana (özszolgálati műsoro, helyi özéletet bemutató és a helyi műsoro valamint az ismétlése teintetében). A fent felsorolt hiányosságo miatt megsértette az Mttv. 63. (12) beezdésében és az Mttv. 66. (4) beezdés g) pontjában foglalt rendelezést. 7

8 A médiaszolgáltatás elemzéséne részletező táblázatai Muzi Rádió 88,9 (Széesfehérvár) :00:00-24:00:00 Műsor címe ezdés vége nettó idő szöveg zene Zeneszőnyeg 00:00:00 07:00:00 magyar z. ülföldi z. ismeretlen z. Pierrot - Ha sírni látod a bohócot 00:00:00 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 Republic 67-es úton 00:04:00 00:08:38 00:04:38 00:00:00 00:04:38 00:04:38 00:00:00 00:00:00 Charlie Jég dupla whisey-vel 00:08:38 00:13:10 00:04:32 00:00:00 00:04:32 00:04:32 00:00:00 00:00:00 Sipos F. Tamás Nincs baj baby 00:13:10 00:16:48 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:03:38 00:00:00 00:00:00 KFT Balatoni nyár 00:16:48 00:20:50 00:04:02 00:00:00 00:04:02 00:04:02 00:00:00 00:00:00 Carpe Diem Élvezd a percet 00:20:50 00:24:24 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:03:34 00:00:00 00:00:00 Ámofutó Bad Man 00:24:24 00:28:19 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:03:55 00:00:00 00:00:00 Happy Gang Boomshaa 00:28:19 00:32:43 00:04:24 00:00:00 00:04:24 00:04:24 00:00:00 00:00:00 Hip Hop Boyz Nem az a tét 00:32:43 00:36:34 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:03:51 00:00:00 00:00:00 Azo a Fiú Az angyalo a földön járna 00:36:34 00:40:54 00:04:20 00:00:00 00:04:20 00:04:20 00:00:00 00:00:00 Somló Tamás Olyan szépe voltun 00:40:54 00:44:43 00:03:49 00:00:00 00:03:49 00:03:49 00:00:00 00:00:00 Áos Érints meg 00:44:43 00:48:55 00:04:12 00:00:00 00:04:12 00:04:12 00:00:00 00:00:00 Edda Száguldás fényes vágyaon 00:48:55 00:52:56 00:04:01 00:00:00 00:04:01 00:04:01 00:00:00 00:00:00 Sipos F. Tamás Hát ez nem semmi 00:52:56 00:56:50 00:03:54 00:00:00 00:03:54 00:03:54 00:00:00 00:00:00 Sing Sing Halál a májra 00:56:50 01:00:00 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:03:10 00:00:00 00:00:00 Pa-Dö-Dö Várom a leveled 01:00:00 01:03:38 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:03:38 00:00:00 00:00:00 Republic Szállj el ismadár 01:03:38 01:08:19 00:04:41 00:00:00 00:04:41 00:04:41 00:00:00 00:00:00 Happy Gang - Kére egy ulcsot a szívedhez 01:08:19 01:12:37 00:04:18 00:00:00 00:04:18 00:04:18 00:00:00 00:00:00 Embere Száz út 01:12:37 01:16:26 00:03:49 00:00:00 00:03:49 00:03:49 00:00:00 00:00:00 Nasi vs. Brunner Szállj 01:16:26 01:19:56 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:03:30 00:00:00 00:00:00 Kozmix Gyöngyhajú lány 01:19:56 01:24:23 00:04:27 00:00:00 00:04:27 00:04:27 00:00:00 00:00:00 Első Emelet Éretlene 01:24:23 01:28:08 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:03:45 00:00:00 00:00:00 Charlie Az légy ai vagy 01:28:08 01:33:04 00:04:56 00:00:00 00:04:56 00:04:56 00:00:00 00:00:00 Kimnowa Gyémánt 01:33:04 01:37:30 00:04:26 00:00:00 00:04:26 00:04:26 00:00:00 00:00:00 Áos Indiántánc 01:37:30 01:41:19 00:03:49 00:00:00 00:03:49 00:03:49 00:00:00 00:00: Fol Celsius Vidéi islány 01:41:19 01:44:26 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:03:07 00:00:00 00:00:00 Happy Gang Minő guminő 01:44:26 01:47:22 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:02:56 00:00:00 00:00:00 Animal Cannibals Taarítónő 01:47:22 01:50:44 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:03:22 00:00:00 00:00:00 Ganxsta Zolee - Boom a fejbe 01:50:44 01:54:12 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:03:28 00:00:00 00:00:00 Happy Gang Öreg Sam 01:54:12 01:57:56 00:03:44 00:00:00 00:03:44 00:03:44 00:00:00 00:00:00 Bon-Bon Petróleumlámpa 01:57:56 02:00:00 00:02:04 00:00:00 00:02:04 00:02:04 00:00:00 00:00:00 Janicsá Veca (egy óra Janicsá Vecával) 02:00:00 03:00:00 01:00:00 00:00:00 01:00:00 01:00:00 00:00:00 00:00:00 magyar zenei mix 03:00:00 04:00:00 01:00:00 00:00:00 01:00:00 01:00:00 00:00:00 00:00:00 zenei mix (A lemezjátszó mögött Kühl Tamás itt a Muzi Rádióban) 04:00:00 04:57:27 00:57:27 00:00:00 00:57:27 00:00:00 00:57:27 00:00:00 özszolgálati ategória 8

9 Compact Disco Sound of Our Hearts 04:57:27 05:00:00 00:02:33 00:00:00 00:02:33 00:02:33 00:00:00 00:00:00 KFT Afria 05:00:00 05:04:32 00:04:32 00:00:00 00:04:32 00:04:32 00:00:00 00:00:00 Áos Helló 05:04:32 05:08:45 00:04:13 00:00:00 00:04:13 00:04:13 00:00:00 00:00:00 Apostol - Ma este felmegye majd hozzád 05:08:45 05:11:23 00:02:38 00:00:00 00:02:38 00:02:38 00:00:00 00:00:00 Beatrice Azo a boldog szép napo 05:11:23 05:14:45 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:03:22 00:00:00 00:00:00 Bergendy Isolatása 05:14:45 05:17:51 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:03:06 00:00:00 00:00:00 Biini Nehéz a dolga a atonána 05:17:51 05:21:08 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:03:17 00:00:00 00:00:00 Bonanza Banzai Induljon a banzáj 05:21:08 05:24:41 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:03:33 00:00:00 00:00:00 Delhusa Gjon Nia se perimeno 05:24:41 05:28:13 00:03:32 00:00:00 00:03:32 00:03:32 00:00:00 00:00:00 Demjén Ferenc Hogyan tudné élni nélüled 05:28:13 05:33:33 00:05:20 00:00:00 00:05:20 00:05:20 00:00:00 00:00:00 Edda A ör 05:33:33 05:38:01 00:04:28 00:00:00 00:04:28 00:04:28 00:00:00 00:00:00 Első Emelet Állj vagy lövö 05:38:01 05:41:19 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00:00 Happy Gang Boomshaa 05:41:19 05:45:43 00:04:24 00:00:00 00:04:24 00:04:24 00:00:00 00:00:00 Humgária Ciao Marina 05:45:43 05:49:16 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:03:33 00:00:00 00:00:00 Magna Cum Laude Színezd újra 05:49:16 05:52:42 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:03:26 00:00:00 00:00:00 Locomotiv GT Ugye mi jó baráto vagyun 05:52:42 05:56:43 00:04:01 00:00:00 00:04:01 00:04:01 00:00:00 00:00:00 Omega Gyöngyhajú lány 05:56:43 06:00:00 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:03:17 00:00:00 00:00:00 Köény Attila/Bencsi Tamara - Állítsd meg az időt 06:00:00 06:02:56 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:02:56 00:00:00 00:00:00 Kállay Saunders András I Love You 06:02:56 06:05:45 00:02:49 00:00:00 00:02:49 00:02:49 00:00:00 00:00:00 Pély Barna/Pál Eszter/Pál István "Szalonna" - Open Your Heart 06:05:45 06:08:41 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:02:56 00:00:00 00:00:00 Dancs Annamari - Feel 06:08:41 06:11:37 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:02:56 00:00:00 00:00:00 Heincz Gábor - Learning To Let Gg 06:11:37 06:14:34 00:02:57 00:00:00 00:02:57 00:02:57 00:00:00 00:00:00 Compact Disco Sound of Our Hearts 06:14:34 06:17:29 00:02:55 00:00:00 00:02:55 00:02:55 00:00:00 00:00:00 Krisz Rudolf - A fél veled egész 06:17:29 06:20:05 00:02:36 00:00:00 00:02:36 00:02:36 00:00:00 00:00:00 Gallusz Nii/Vizy Márton Európa, egy a szívün 06:20:05 06:23:00 00:02:55 00:00:00 00:02:55 00:02:55 00:00:00 00:00:00 Tóth Gabi Nem ell végszó 06:23:00 06:25:58 00:02:58 00:00:00 00:02:58 00:02:58 00:00:00 00:00:00 Caramel Vízió 06:25:58 06:29:26 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:03:28 00:00:00 00:00:00 Monsoon - Dance 06:29:26 06:32:20 00:02:54 00:00:00 00:02:54 00:02:54 00:00:00 00:00:00 Pusás Peti - Csillago 06:32:20 06:35:12 00:02:52 00:00:00 00:02:52 00:02:52 00:00:00 00:00:00 Fábián Juli & Zoohacer Lie A Child 06:35:12 06:38:08 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:02:56 00:00:00 00:00:00 Nia This Love 06:38:08 06:41:25 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:03:17 00:00:00 00:00:00 Anti Fitness Club Lesz ami lesz 06:41:25 06:44:25 00:03:00 00:00:00 00:03:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 Tolvai Renáta - Éle a szemeidben 06:44:25 06:47:15 00:02:50 00:00:00 00:02:50 00:02:50 00:00:00 00:00:00 Sophistic - Yeah O 06:47:15 06:50:09 00:02:54 00:00:00 00:02:54 00:02:54 00:00:00 00:00:00 Gyurcsí Tibor - Mozi széles vásznon 06:50:09 06:53:06 00:02:57 00:00:00 00:02:57 00:02:57 00:00:00 00:00:00 Kiss Gina - Chasing Dreams 06:53:06 06:55:59 00:02:53 00:00:00 00:02:53 00:02:53 00:00:00 00:00:00 Király Linda/Ben/Király Vitor - Untried 06:55:59 06:58:56 00:02:57 00:00:00 00:02:57 00:02:57 00:00:00 00:00:00 Zoltán Eria Túl szexi lány 06:58:56 07:00:00 00:01:04 00:00:00 00:01:04 00:01:04 00:00:00 00:00:00 Napindító 07:00:00 09:00:00 Híre (1) 07:00:00 07:03:18 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor azonosítatlan zene 07:03:18 07:12:59 00:09:41 00:00:00 00:09:41 00:00:00 00:00:00 00:09:41 9

10 helyi sporthíre 07:12:59 07:15:33 00:02:34 00:02:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti azonosítatlan zene 07:15:33 07:22:05 00:06:32 00:00:00 00:06:32 00:00:00 00:00:00 00:06:32 azonosítatlan zene 07:22:05 07:27:39 00:05:34 00:00:00 00:05:34 00:00:00 00:00:00 00:05:34 Dr. Csize Tibor rendőrapitány a özterületi és bűnügyi feladatoról 07:27:39 07:31:31 00:03:52 00:03:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 07:31:31 07:42:50 00:11:19 00:00:00 00:11:19 00:00:00 00:00:00 00:11:19 helyi özéleti, helyi információs helyi sporthíre 07:42:50 07:45:23 00:02:33 00:02:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti azonosítatlan zene 07:45:23 07:52:28 00:07:05 00:00:00 00:07:05 00:00:00 00:00:00 00:07:05 azonosítatlan zene 07:52:28 07:57:57 00:05:29 00:00:00 00:05:29 00:00:00 00:00:00 00:05:29 azonosítatlan zene 07:57:57 08:00:00 00:02:03 00:00:00 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:02:03 Híre (1) 08:00:00 08:03:18 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor azonosítatlan zene 08:03:18 08:10:31 00:07:13 00:00:00 00:07:13 00:00:00 00:00:00 00:07:13 azonosítatlan zene 08:10:31 08:18:05 00:07:34 00:00:00 00:07:34 00:00:00 00:00:00 00:07:34 helyi sporthíre 08:18:05 08:20:38 00:02:33 00:02:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti Ian Van Dahl - I Wanna Fly So High 08:20:38 08:34:58 00:14:20 00:00:00 00:14:20 00:00:00 00:14:20 00:00:00 Dr. Csize Tibor rendőrapitány a özterületi és bűnügyi feladatoról 08:34:58 08:37:50 00:02:52 00:02:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 08:37:50 08:43:20 00:05:30 00:00:00 00:05:30 00:00:00 00:00:00 00:05:30 helyi özéleti, helyi információs helyi sporthíre 08:43:20 08:45:54 00:02:34 00:02:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti azonosítatlan zene 08:45:54 08:52:21 00:06:27 00:00:00 00:06:27 00:00:00 00:00:00 00:06:27 azonosítatlan zene 08:52:21 08:57:52 00:05:31 00:00:00 00:05:31 00:00:00 00:00:00 00:05:31 azonosítatlan zene 08:57:52 09:00:00 00:02:08 00:00:00 00:02:08 00:00:00 00:00:00 00:02:08 Belvárosi Fórum 09:00:00 10:00:00 Híre (1) 09:00:00 09:03:18 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor magyar zenei mix 09:03:18 09:22:01 00:18:43 00:00:00 00:18:43 00:18:43 00:00:00 00:00:00 Szent György Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály bemutatása 09:22:01 09:40:00 00:17:59 00:14:47 00:03:12 00:03:12 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti magyar zenei mix 09:40:00 10:00:00 00:20:00 00:00:00 00:20:00 00:20:00 00:00:00 00:00:00 Palotavárosi Szócső 10:00:00 15:00:00 Híre (1) 10:00:00 10:03:18 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor azonosítatlan zene 10:03:18 10:09:10 00:05:52 00:00:00 00:05:52 00:00:00 00:00:00 00:05:52 riport a széesfehérvári Flippers együttes vezetőjével 10:09:10 10:17:25 00:08:15 00:08:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti azonosítatlan zene 10:17:25 10:31:32 00:14:07 00:00:00 00:14:07 00:00:00 00:00:00 00:14:07 széesfehérvári gyermee nyári táboroztatása 10:31:32 10:34:10 00:02:38 00:02:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti azonosítatlan zene 10:34:10 10:48:05 00:13:55 00:00:00 00:13:55 00:00:00 00:00:00 00:13:55 pollen, virágpor oncentrátumo vizsgálata, pratius tanácso allergiásona 10:48:05 10:52:43 00:04:38 00:04:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 10:52:43 11:00:00 00:07:17 00:00:00 00:07:17 00:00:00 00:00:00 00:07:17 helyi özéleti, Híre (1) 11:00:00 11:03:18 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor Broolyn Bounce - Bass Beats And Melody 11:03:18 11:09:55 00:06:37 00:00:00 00:06:37 00:00:00 00:06:37 00:00:00 10

11 fagylalt eredete, fajtái 11:09:55 11:13:57 00:04:02 00:04:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő azonosítatlan zene 11:13:57 11:21:05 00:07:08 00:00:00 00:07:08 00:00:00 00:00:00 00:07:08 pizza eredete 11:21:05 11:25:18 00:04:13 00:04:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő azonosítatlan zene 11:25:18 11:31:32 00:06:14 00:00:00 00:06:14 00:00:00 00:00:00 00:06:14 szódavíz eredete 11:31:32 11:34:34 00:03:02 00:03:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő azonosítatlan zene 11:34:34 11:40:09 00:05:35 00:00:00 00:05:35 00:00:00 00:00:00 00:05:35 citrusfélé bemutatása, termesztése 11:40:09 11:44:40 00:04:31 00:04:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő azonosítatlan zene 11:44:40 11:51:08 00:06:28 00:00:00 00:06:28 00:00:00 00:00:00 00:06:28 cipzár eredete 11:51:08 11:55:48 00:04:40 00:04:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő azonosítatlan zene 11:55:48 12:00:00 00:04:12 00:00:00 00:04:12 00:00:00 00:00:00 00:04:12 Híre (1) 12:00:00 12:03:18 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor azonosítatlan zene 12:03:18 12:09:54 00:06:36 00:00:00 00:06:36 00:00:00 00:00:00 00:06:36 Állatvédelmi magazin Pál Csaba állatorvos tanácsai újszülött érezéseor 12:09:54 12:25:15 00:15:21 00:15:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 12:25:15 12:37:45 00:12:30 00:00:00 00:12:30 00:00:00 00:00:00 00:12:30 Állatvédelmi magazin Pál Csaba állatorvos a vadász görényeről 12:37:45 12:53:04 00:15:19 00:15:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Yello Oh Yeah 12:53:04 13:00:00 00:06:56 00:00:00 00:06:56 00:00:00 00:06:56 00:00:00 helyi özéleti, helyi özéleti, Híre (1) 13:00:00 13:03:18 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor Quimby (egy óra a Quimby zenearral) 13:03:18 13:09:17 00:05:59 00:00:00 00:05:59 00:05:59 00:00:00 00:00:00 Dr. Lacó Ildió gyerme pszichológus az isolai problémá megoldásáról 13:09:17 13:31:22 00:22:05 00:22:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Quimby (egy óra a Quimby zenearral) 13:31:22 13:39:45 00:08:23 00:00:00 00:08:23 00:08:23 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti, széesfehérvári gyermee nyári táboroztatása 13:39:45 13:42:23 00:02:38 00:02:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti Quimby (egy óra a Quimby zenearral) 13:42:23 13:51:34 00:09:11 00:00:00 00:09:11 00:09:11 00:00:00 00:00:00 helyi sporthíre 13:51:34 13:54:07 00:02:33 00:02:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti Quimby (egy óra a Quimby zenearral) 13:54:07 14:00:00 00:05:53 00:00:00 00:05:53 00:05:53 00:00:00 00:00:00 Charlie (egy óra Charlie-val) 14:00:00 15:00:00 01:00:00 00:00:00 01:00:00 01:00:00 00:00:00 00:00:00 Fehérvári alauz 15:00:00 16:00:00 Híre (1) 15:00:00 15:03:19 00:03:19 00:03:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor Wawa Sombrita 15:03:19 15:08:59 00:05:40 00:00:00 00:05:40 00:00:00 00:05:40 00:00:00 Ocho Macho - Jó neem 15:08:59 15:17:05 00:08:06 00:00:00 00:08:06 00:08:06 00:00:00 00:00:00 Fedde Le Grand - So Much Love 15:17:05 15:24:42 00:07:37 00:00:00 00:07:37 00:00:00 00:07:37 00:00:00 Fehérvári alauz (átadtá a Sapa Profiles Kft. új üzemcsarnoát; bérletes előadáso a Vörösmarty Színházban; 10 mázsa tööt osztotta szét a városban) 15:24:42 15:37:23 00:12:41 00:12:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti, ulturális Fluor Halenda 15:37:23 15:44:47 00:07:24 00:00:00 00:07:24 00:07:24 00:00:00 00:00:00 Alexandra Stan Mr. Saxobeat 15:44:47 15:51:00 00:06:13 00:00:00 00:06:13 00:00:00 00:06:13 00:00:00 Chris Lae & Nelsi - Colours 15:51:00 15:57:33 00:06:33 00:00:00 00:06:33 00:00:00 00:06:33 00:00:00 azonosítatlan zene 15:57:33 16:00:00 00:02:27 00:00:00 00:02:27 00:00:00 00:00:00 00:02:27 11

12 Naplemente 16:00:00 18:00:00 Híre (1) 16:00:00 16:03:18 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor Pa-Dö-Dö Várom a leveled 16:03:18 16:06:54 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:03:36 00:00:00 00:00:00 Republic Szállj el ismadár 16:06:54 16:07:25 00:00:31 00:00:00 00:00:31 00:00:31 00:00:00 00:00:00 Czeiner Attila a Talentium Alapítvány elnöe bemutatja a problémás gyeree tanulását C.B.A Magán Általános Isolát 16:07:25 16:13:29 00:06:04 00:06:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti Happy Gang - Kére egy ulcsot a szívedhez 16:13:29 16:15:54 00:02:25 00:00:00 00:02:25 00:02:25 00:00:00 00:00:00 Embere Száz út 16:15:54 16:19:44 00:03:50 00:00:00 00:03:50 00:03:50 00:00:00 00:00:00 Nasi vs. Brunner Szállj 16:19:44 16:21:26 00:01:42 00:00:00 00:01:42 00:01:42 00:00:00 00:00:00 Szent György Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály bemutatása 16:21:26 16:39:17 00:17:51 00:14:39 00:03:12 00:03:12 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti Kimnowa Gyémánt 16:39:17 16:40:47 00:01:30 00:00:00 00:01:30 00:01:30 00:00:00 00:00:00 Áos Indiántánc 16:40:47 16:44:36 00:03:49 00:00:00 00:03:49 00:03:49 00:00:00 00:00: Fol Celsius Vidéi islány 16:44:36 16:47:44 00:03:08 00:00:00 00:03:08 00:03:08 00:00:00 00:00:00 Happy Gang Minő guminő 16:47:44 16:50:39 00:02:55 00:00:00 00:02:55 00:02:55 00:00:00 00:00:00 Ober László a Fehérvár Szépe című rendezvényről 16:50:39 16:54:50 00:04:11 00:04:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi ulturális Ganxsta Zolee - Boom a fejbe 16:54:50 16:57:30 00:02:40 00:00:00 00:02:40 00:02:40 00:00:00 00:00:00 Happy Gang Öreg Sam 16:57:30 17:00:01 00:02:31 00:00:00 00:02:31 00:02:31 00:00:00 00:00:00 Híre (1) 17:00:01 17:03:19 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor Underworld - Crocodile 17:03:19 17:06:50 00:03:31 00:00:00 00:03:31 00:00:00 00:03:31 00:00:00 Méz perce A méz imondottan máj védő élelmiszer 17:06:50 17:08:20 00:01:30 00:01:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Agnes - Release Me 17:08:20 17:11:30 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:00:00 Méz perce Aácméz 17:11:30 17:12:58 00:01:28 00:01:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ülföldi zene (Ding Ding Dong) 17:12:58 17:16:23 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:00:00 Méz perce A méz jótéony hatásai 17:16:23 17:18:06 00:01:43 00:01:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ülföldi zene 17:18:06 17:21:33 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:00:00 Méz perce Szent Ambrus a méhésze védőszentje 17:21:33 17:23:33 00:02:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Csézy Csa egy nő 17:23:33 17:26:41 00:03:08 00:00:00 00:03:08 00:03:08 00:00:00 00:00:00 Méz perce Cuorbetegség és a méz 17:26:41 17:28:24 00:01:43 00:01:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ülföldi zene 17:28:24 17:35:28 00:07:04 00:00:00 00:07:04 00:00:00 00:07:04 00:00:00 cuorbetege étrendje 17:35:28 17:38:47 00:03:19 00:03:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ülföldi zene 17:38:47 17:45:44 00:06:57 00:00:00 00:06:57 00:00:00 00:06:57 00:00:00 fülzúgás 17:45:44 17:51:13 00:05:29 00:05:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ülföldi zene 17:51:13 17:54:17 00:03:04 00:00:00 00:03:04 00:00:00 00:03:04 00:00:00 ülföldi zene 17:54:17 17:58:35 00:04:18 00:00:00 00:04:18 00:00:00 00:04:18 00:00:00 azonosítatlan zene 17:58:35 18:00:01 00:01:26 00:00:00 00:01:26 00:00:00 00:00:00 00:01:26 Belvárosi Mozai 18:00:00 21:00:00 12

13 Híre (1) 18:00:01 18:03:19 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor magyar zenei mix 18:03:19 18:10:38 00:07:19 00:00:00 00:07:19 00:07:19 00:00:00 00:00:00 helyi sporthíre 18:10:38 18:13:10 00:02:32 00:02:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti magyar zenei mix 18:13:10 18:27:11 00:14:01 00:00:00 00:14:01 00:14:01 00:00:00 00:00:00 riport a széesfehérvári Flippers együttes vezetőjével 18:27:11 18:35:26 00:08:15 00:08:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti magyar zenei mix 18:35:26 18:50:39 00:15:13 00:00:00 00:15:13 00:15:13 00:00:00 00:00:00 Czeiner Attila a Talentium Alapítvány elnöe bemutatja a problémás gyeree tanulását C.B.A Magán Általános Isolát 18:50:39 18:56:44 00:06:05 00:06:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti magyar zenei mix 18:56:44 19:00:02 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00:00 Híre (1) 19:00:02 19:03:19 00:03:17 00:03:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor ülföldi zenei mix 19:03:19 19:16:55 00:13:36 00:00:00 00:13:36 00:00:00 00:13:36 00:00:00 helyi sporthíre 19:16:55 19:19:29 00:02:34 00:02:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti ülföldi zenei mix 19:19:29 19:33:29 00:14:00 00:00:00 00:14:00 00:00:00 00:14:00 00:00:00 programajánló 19:33:29 19:44:00 00:10:31 00:10:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi ulturális ülföldi zenei mix 19:44:00 20:00:02 00:16:02 00:00:00 00:16:02 00:00:00 00:16:02 00:00:00 ülföldi zenei mix 20:00:02 20:12:14 00:12:12 00:00:00 00:12:12 00:00:00 00:12:12 00:00:00 helyi sporthíre 20:12:14 20:14:15 00:02:01 00:02:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti ülföldi zenei mix 20:14:15 20:38:18 00:24:03 00:00:00 00:24:03 00:00:00 00:24:03 00:00:00 programajánló 20:38:18 20:48:50 00:10:32 00:10:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi ulturális ülföldi zenei mix 20:48:50 21:00:02 00:11:12 00:00:00 00:11:12 00:00:00 00:11:12 00:00:00 Ismétlése 21:00:00 24:00:00 ülföldi zenei mix 21:00:02 21:09:44 00:09:42 00:00:00 00:09:42 00:00:00 00:09:42 00:00:00 helyi sporthíre 21:09:44 21:12:17 00:02:33 00:02:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti ülföldi zenei mix 21:12:17 21:24:22 00:12:05 00:00:00 00:12:05 00:00:00 00:12:05 00:00:00 Dr. Csize Tibor rendőrapitány a özterületi és bűnügyi feladatoról 21:24:22 21:28:16 00:03:54 00:03:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti ülföldi zenei mix 21:28:16 21:39:33 00:11:17 00:00:00 00:11:17 00:00:00 00:11:17 00:00:00 helyi sporthíre 21:39:33 21:42:07 00:02:34 00:02:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti ülföldi zenei mix 21:42:07 21:56:48 00:14:41 00:00:00 00:14:41 00:00:00 00:14:41 00:00:00 Compact Disco Sound of Our Hearts 21:56:48 22:00:02 00:03:14 00:00:00 00:03:14 00:03:14 00:00:00 00:00:00 magyar zenei mix 22:00:02 22:18:51 00:18:49 00:00:00 00:18:49 00:18:49 00:00:00 00:00:00 Szent György Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály bemutatása 22:18:51 22:36:45 00:17:54 00:14:42 00:03:12 00:03:12 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti magyar zenei mix 22:36:45 22:56:50 00:20:05 00:00:00 00:20:05 00:20:05 00:00:00 00:00:00 Magna Cum Laude Úgy szeress 22:56:50 23:00:02 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:03:12 00:00:00 00:00:00 Wawa Sombrita 23:00:02 23:05:32 00:05:30 00:00:00 00:05:30 00:00:00 00:05:30 00:00:00 Ocho Macho - Jó neem 23:05:32 23:13:47 00:08:15 00:00:00 00:08:15 00:08:15 00:00:00 00:00:00 Fedde Le Grand - So Much Love 23:13:47 23:21:25 00:07:38 00:00:00 00:07:38 00:00:00 00:07:38 00:00:00 13

14 Fehérvári alauz (átadtá a Sapa Profiles Kft. új üzemcsarnoát; bérletes előadáso a Vörösmarty Színházban; 10 mázsa tööt osztotta szét a városban) 23:21:25 23:34:05 00:12:40 00:12:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti, ulturális Fluor Halenda 23:34:05 23:41:30 00:07:25 00:00:00 00:07:25 00:07:25 00:00:00 00:00:00 Alexandra Stan Mr. Saxobeat 23:41:30 23:47:43 00:06:13 00:00:00 00:06:13 00:00:00 00:06:13 00:00:00 Chris Lae & Nelsi - Colours 23:47:43 23:54:16 00:06:33 00:00:00 00:06:33 00:00:00 00:06:33 00:00:00 azonosítatlan zene 23:54:16 24:00:00 00:05:44 00:00:00 00:05:44 00:00:00 00:00:00 00:05:44 Muzi Rádió 88,9 (Széesfehérvár) :00:00-24:00:00 Műsor címe ezdés vége nettó idő szöveg zene Zeneszőnyeg 00:00:00 07:00:00 magyar z. ülföldi z. ismeretlen z. Pierrot - Ha sírni látod a bohócot 00:00:00 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 Republic 67-es úton 00:04:00 00:08:38 00:04:38 00:00:00 00:04:38 00:04:38 00:00:00 00:00:00 Charlie Jég dupla whisey-vel 00:08:38 00:13:10 00:04:32 00:00:00 00:04:32 00:04:32 00:00:00 00:00:00 Sipos F. Tamás Nincs baj baby 00:13:10 00:16:48 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:03:38 00:00:00 00:00:00 KFT Balatoni nyár 00:16:48 00:20:50 00:04:02 00:00:00 00:04:02 00:04:02 00:00:00 00:00:00 Carpe Diem Élvezd a percet 00:20:50 00:24:24 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:03:34 00:00:00 00:00:00 Ámofutó Bad Man 00:24:24 00:28:19 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:03:55 00:00:00 00:00:00 Happy Gang Boomshaa 00:28:19 00:32:43 00:04:24 00:00:00 00:04:24 00:04:24 00:00:00 00:00:00 Hip Hop Boyz Nem az a tét 00:32:43 00:36:34 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:03:51 00:00:00 00:00:00 Azo a Fiú Az angyalo a földön járna 00:36:34 00:40:54 00:04:20 00:00:00 00:04:20 00:04:20 00:00:00 00:00:00 Somló Tamás Olyan szépe voltun 00:40:54 00:44:43 00:03:49 00:00:00 00:03:49 00:03:49 00:00:00 00:00:00 Áos Érints meg 00:44:43 00:48:55 00:04:12 00:00:00 00:04:12 00:04:12 00:00:00 00:00:00 Edda Száguldás fényes vágyaon 00:48:55 00:52:56 00:04:01 00:00:00 00:04:01 00:04:01 00:00:00 00:00:00 Sipos F. Tamás Hát ez nem semmi 00:52:56 00:56:50 00:03:54 00:00:00 00:03:54 00:03:54 00:00:00 00:00:00 Sing Sing Halál a májra 00:56:50 01:00:00 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:03:10 00:00:00 00:00:00 Pa-Dö-Dö Várom a leveled 01:00:00 01:03:38 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:03:38 00:00:00 00:00:00 Republic Szállj el ismadár 01:03:38 01:08:19 00:04:41 00:00:00 00:04:41 00:04:41 00:00:00 00:00:00 Happy Gang - Kére egy ulcsot a szívedhez 01:08:19 01:12:37 00:04:18 00:00:00 00:04:18 00:04:18 00:00:00 00:00:00 Embere Száz út 01:12:37 01:16:26 00:03:49 00:00:00 00:03:49 00:03:49 00:00:00 00:00:00 Nasi vs. Brunner Szállj 01:16:26 01:19:56 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:03:30 00:00:00 00:00:00 Kozmix Gyöngyhajú lány 01:19:56 01:24:23 00:04:27 00:00:00 00:04:27 00:04:27 00:00:00 00:00:00 Első Emelet Éretlene 01:24:23 01:28:08 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:03:45 00:00:00 00:00:00 Charlie Az légy ai vagy 01:28:08 01:33:04 00:04:56 00:00:00 00:04:56 00:04:56 00:00:00 00:00:00 Kimnowa Gyémánt 01:33:04 01:37:30 00:04:26 00:00:00 00:04:26 00:04:26 00:00:00 00:00:00 Áos Indiántánc 01:37:30 01:41:19 00:03:49 00:00:00 00:03:49 00:03:49 00:00:00 00:00: Fol Celsius Vidéi islány 01:41:19 01:44:26 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:03:07 00:00:00 00:00:00 Happy Gang Minő guminő 01:44:26 01:47:22 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:02:56 00:00:00 00:00:00 Animal Cannibals Taarítónő 01:47:22 01:50:44 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:03:22 00:00:00 00:00:00 özszolgálati ategória 14

15 Ganxsta Zolee - Boom a fejbe 01:50:44 01:54:12 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:03:28 00:00:00 00:00:00 Happy Gang Öreg Sam 01:54:12 01:57:56 00:03:44 00:00:00 00:03:44 00:03:44 00:00:00 00:00:00 Bon-Bon Petróleumlámpa 01:57:56 02:00:00 00:02:04 00:00:00 00:02:04 00:02:04 00:00:00 00:00:00 Janicsá Veca (egy óra Janicsá Vecával) 02:00:00 03:00:00 01:00:00 00:00:00 01:00:00 01:00:00 00:00:00 00:00:00 magyar zenei mix 03:00:00 04:00:00 01:00:00 00:00:00 01:00:00 01:00:00 00:00:00 00:00:00 zenei mix (A lemezjátszó mögött Kühl Tamás itt a Muzi Rádióban) 04:00:00 04:57:27 00:57:27 00:00:00 00:57:27 00:00:00 00:57:27 00:00:00 Compact Disco Sound of Our Hearts 04:57:27 05:00:00 00:02:33 00:00:00 00:02:33 00:02:33 00:00:00 00:00:00 KFT Afria 05:00:00 05:04:32 00:04:32 00:00:00 00:04:32 00:04:32 00:00:00 00:00:00 Áos Helló 05:04:32 05:08:45 00:04:13 00:00:00 00:04:13 00:04:13 00:00:00 00:00:00 Apostol - Ma este felmegye majd hozzád 05:08:45 05:11:23 00:02:38 00:00:00 00:02:38 00:02:38 00:00:00 00:00:00 Beatrice Azo a boldog szép napo 05:11:23 05:14:45 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:03:22 00:00:00 00:00:00 Bergendy Isolatása 05:14:45 05:17:51 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:03:06 00:00:00 00:00:00 Biini Nehéz a dolga a atonána 05:17:51 05:21:08 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:03:17 00:00:00 00:00:00 Bonanza Banzai Induljon a banzáj 05:21:08 05:24:41 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:03:33 00:00:00 00:00:00 Delhusa Gjon Nia se perimeno 05:24:41 05:28:13 00:03:32 00:00:00 00:03:32 00:03:32 00:00:00 00:00:00 Demjén Ferenc Hogyan tudné élni nélüled 05:28:13 05:33:33 00:05:20 00:00:00 00:05:20 00:05:20 00:00:00 00:00:00 Edda A ör 05:33:33 05:38:01 00:04:28 00:00:00 00:04:28 00:04:28 00:00:00 00:00:00 Első Emelet Állj vagy lövö 05:38:01 05:41:19 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00:00 Happy Gang Boomshaa 05:41:19 05:45:43 00:04:24 00:00:00 00:04:24 00:04:24 00:00:00 00:00:00 Humgária Ciao Marina 05:45:43 05:49:16 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:03:33 00:00:00 00:00:00 Magna Cum Laude Színezd újra 05:49:16 05:52:42 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:03:26 00:00:00 00:00:00 Locomotiv GT Ugye mi jó baráto vagyun 05:52:42 05:56:43 00:04:01 00:00:00 00:04:01 00:04:01 00:00:00 00:00:00 Omega Gyöngyhajú lány 05:56:43 06:00:00 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:03:17 00:00:00 00:00:00 Köény Attila/Bencsi Tamara - Állítsd meg az időt 06:00:00 06:02:56 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:02:56 00:00:00 00:00:00 Kállay Saunders András I Love You 06:02:56 06:05:45 00:02:49 00:00:00 00:02:49 00:02:49 00:00:00 00:00:00 Pély Barna/Pál Eszter/Pál István "Szalonna" - Open Your Heart 06:05:45 06:08:41 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:02:56 00:00:00 00:00:00 Dancs Annamari - Feel 06:08:41 06:11:37 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:02:56 00:00:00 00:00:00 Heincz Gábor - Learning To Let Gg 06:11:37 06:14:34 00:02:57 00:00:00 00:02:57 00:02:57 00:00:00 00:00:00 Compact Disco Sound of Our Hearts 06:14:34 06:17:29 00:02:55 00:00:00 00:02:55 00:02:55 00:00:00 00:00:00 Krisz Rudolf - A fél veled egész 06:17:29 06:20:05 00:02:36 00:00:00 00:02:36 00:02:36 00:00:00 00:00:00 Gallusz Nii/Vizy Márton Európa, egy a szívün 06:20:05 06:23:00 00:02:55 00:00:00 00:02:55 00:02:55 00:00:00 00:00:00 Tóth Gabi Nem ell végszó 06:23:00 06:25:58 00:02:58 00:00:00 00:02:58 00:02:58 00:00:00 00:00:00 Caramel Vízió 06:25:58 06:29:26 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:03:28 00:00:00 00:00:00 Monsoon - Dance 06:29:26 06:32:20 00:02:54 00:00:00 00:02:54 00:02:54 00:00:00 00:00:00 Pusás Peti - Csillago 06:32:20 06:35:12 00:02:52 00:00:00 00:02:52 00:02:52 00:00:00 00:00:00 Fábián Juli & Zoohacer Lie A Child 06:35:12 06:38:08 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:02:56 00:00:00 00:00:00 Nia This Love 06:38:08 06:41:25 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:03:17 00:00:00 00:00:00 Anti Fitness Club Lesz ami lesz 06:41:25 06:44:25 00:03:00 00:00:00 00:03:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 Tolvai Renáta - Éle a szemeidben 06:44:25 06:47:15 00:02:50 00:00:00 00:02:50 00:02:50 00:00:00 00:00:00 Sophistic - Yeah O 06:47:15 06:50:09 00:02:54 00:00:00 00:02:54 00:02:54 00:00:00 00:00:00 15

16 Gyurcsí Tibor - Mozi széles vásznon 06:50:09 06:53:06 00:02:57 00:00:00 00:02:57 00:02:57 00:00:00 00:00:00 Kiss Gina - Chasing Dreams 06:53:06 06:55:59 00:02:53 00:00:00 00:02:53 00:02:53 00:00:00 00:00:00 Király Linda/Ben/Király Vitor - Untried 06:55:59 06:58:56 00:02:57 00:00:00 00:02:57 00:02:57 00:00:00 00:00:00 Zoltán Eria Túl szexi lány 06:58:56 07:00:00 00:01:04 00:00:00 00:01:04 00:01:04 00:00:00 00:00:00 Napindító 07:00:00 09:00:00 Híre (1) 07:00:00 07:03:18 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor azonosítatlan zene 07:03:18 07:12:59 00:09:41 00:00:00 00:09:41 00:00:00 00:00:00 00:09:41 helyi sporthíre 07:12:59 07:15:33 00:02:34 00:02:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti azonosítatlan zene 07:15:33 07:22:05 00:06:32 00:00:00 00:06:32 00:00:00 00:00:00 00:06:32 azonosítatlan zene 07:22:05 07:27:39 00:05:34 00:00:00 00:05:34 00:00:00 00:00:00 00:05:34 Dr. Csize Tibor rendőrapitány a özterületi és bűnügyi feladatoról 07:27:39 07:31:31 00:03:52 00:03:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti, helyi információs azonosítatlan zene 07:31:31 07:42:50 00:11:19 00:00:00 00:11:19 00:00:00 00:00:00 00:11:19 helyi sporthíre 07:42:50 07:45:23 00:02:33 00:02:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti azonosítatlan zene 07:45:23 07:52:28 00:07:05 00:00:00 00:07:05 00:00:00 00:00:00 00:07:05 azonosítatlan zene 07:52:28 07:57:57 00:05:29 00:00:00 00:05:29 00:00:00 00:00:00 00:05:29 azonosítatlan zene 07:57:57 08:00:00 00:02:03 00:00:00 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:02:03 Híre (1) 08:00:00 08:03:18 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor azonosítatlan zene 08:03:18 08:10:31 00:07:13 00:00:00 00:07:13 00:00:00 00:00:00 00:07:13 azonosítatlan zene 08:10:31 08:18:05 00:07:34 00:00:00 00:07:34 00:00:00 00:00:00 00:07:34 helyi sporthíre 08:18:05 08:20:38 00:02:33 00:02:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti Ian Van Dahl - I Wanna Fly So High 08:20:38 08:34:58 00:14:20 00:00:00 00:14:20 00:00:00 00:14:20 00:00:00 Dr. Csize Tibor rendőrapitány a özterületi és bűnügyi feladatoról 08:34:58 08:37:50 00:02:52 00:02:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti, helyi információs azonosítatlan zene 08:37:50 08:43:20 00:05:30 00:00:00 00:05:30 00:00:00 00:00:00 00:05:30 helyi sporthíre 08:43:20 08:45:54 00:02:34 00:02:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti azonosítatlan zene 08:45:54 08:52:21 00:06:27 00:00:00 00:06:27 00:00:00 00:00:00 00:06:27 azonosítatlan zene 08:52:21 08:57:52 00:05:31 00:00:00 00:05:31 00:00:00 00:00:00 00:05:31 azonosítatlan zene 08:57:52 09:00:00 00:02:08 00:00:00 00:02:08 00:00:00 00:00:00 00:02:08 Belvárosi Fórum 09:00:00 10:00:00 Híre (1) 09:00:00 09:03:18 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor magyar zenei mix 09:03:18 09:22:01 00:18:43 00:00:00 00:18:43 00:18:43 00:00:00 00:00:00 Szent György Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály bemutatása 09:22:01 09:40:00 00:17:59 00:14:47 00:03:12 00:03:12 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti magyar zenei mix 09:40:00 10:00:00 00:20:00 00:00:00 00:20:00 00:20:00 00:00:00 00:00:00 Palotavárosi Szócső 10:00:00 15:00:00 Híre (1) 10:00:00 10:03:18 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor azonosítatlan zene 10:03:18 10:09:10 00:05:52 00:00:00 00:05:52 00:00:00 00:00:00 00:05:52 riport a széesfehérvári Flippers együttes vezetőjével 10:09:10 10:17:25 00:08:15 00:08:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti azonosítatlan zene 10:17:25 10:31:32 00:14:07 00:00:00 00:14:07 00:00:00 00:00:00 00:14:07 széesfehérvári gyermee nyári táboroztatása 10:31:32 10:34:10 00:02:38 00:02:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti azonosítatlan zene 10:34:10 10:48:05 00:13:55 00:00:00 00:13:55 00:00:00 00:00:00 00:13:55 16

17 pollen, virágpor oncentrátumo vizsgálata, pratius tanácso allergiásona 10:48:05 10:52:43 00:04:38 00:04:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 10:52:43 11:00:00 00:07:17 00:00:00 00:07:17 00:00:00 00:00:00 00:07:17 helyi özéleti, Híre (1) 11:00:00 11:03:18 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor Broolyn Bounce - Bass Beats And Melody 11:03:18 11:09:55 00:06:37 00:00:00 00:06:37 00:00:00 00:06:37 00:00:00 fagylalt eredete, fajtái 11:09:55 11:13:57 00:04:02 00:04:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő azonosítatlan zene 11:13:57 11:21:05 00:07:08 00:00:00 00:07:08 00:00:00 00:00:00 00:07:08 pizza eredete 11:21:05 11:25:18 00:04:13 00:04:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő azonosítatlan zene 11:25:18 11:31:32 00:06:14 00:00:00 00:06:14 00:00:00 00:00:00 00:06:14 szódavíz eredete 11:31:32 11:34:34 00:03:02 00:03:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő azonosítatlan zene 11:34:34 11:40:09 00:05:35 00:00:00 00:05:35 00:00:00 00:00:00 00:05:35 citrusfélé bemutatása, termesztése 11:40:09 11:44:40 00:04:31 00:04:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő azonosítatlan zene 11:44:40 11:51:08 00:06:28 00:00:00 00:06:28 00:00:00 00:00:00 00:06:28 cipzár eredete 11:51:08 11:55:48 00:04:40 00:04:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő azonosítatlan zene 11:55:48 12:00:00 00:04:12 00:00:00 00:04:12 00:00:00 00:00:00 00:04:12 Híre (1) 12:00:00 12:03:18 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor azonosítatlan zene 12:03:18 12:09:54 00:06:36 00:00:00 00:06:36 00:00:00 00:00:00 00:06:36 Állatvédelmi magazin Pál Csaba állatorvos tanácsai újszülött érezéseor 12:09:54 12:25:15 00:15:21 00:15:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 12:25:15 12:37:45 00:12:30 00:00:00 00:12:30 00:00:00 00:00:00 00:12:30 Állatvédelmi magazin Pál Csaba állatorvos a vadász görényeről 12:37:45 12:53:04 00:15:19 00:15:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti, helyi özéleti, Yello Oh Yeah 12:53:04 13:00:00 00:06:56 00:00:00 00:06:56 00:00:00 00:06:56 00:00:00 Híre (1) 13:00:00 13:03:18 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor Quimby (egy óra a Quimby zenearral) 13:03:18 13:09:17 00:05:59 00:00:00 00:05:59 00:05:59 00:00:00 00:00:00 Dr. Lacó Ildió gyerme pszichológus az isolai problémá megoldásáról 13:09:17 13:31:22 00:22:05 00:22:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Quimby (egy óra a Quimby zenearral) 13:31:22 13:39:45 00:08:23 00:00:00 00:08:23 00:08:23 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti, széesfehérvári gyermee nyári táboroztatása 13:39:45 13:42:23 00:02:38 00:02:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti Quimby (egy óra a Quimby zenearral) 13:42:23 13:51:34 00:09:11 00:00:00 00:09:11 00:09:11 00:00:00 00:00:00 helyi sporthíre 13:51:34 13:54:07 00:02:33 00:02:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti Quimby (egy óra a Quimby zenearral) 13:54:07 14:00:00 00:05:53 00:00:00 00:05:53 00:05:53 00:00:00 00:00:00 Charlie (egy óra Charlie-val) 14:00:00 15:00:00 01:00:00 00:00:00 01:00:00 01:00:00 00:00:00 00:00:00 Fehérvári alauz 15:00:00 16:00:00 Híre (1) 15:00:00 15:03:19 00:03:19 00:03:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor Wawa Sombrita 15:03:19 15:08:59 00:05:40 00:00:00 00:05:40 00:00:00 00:05:40 00:00:00 Ocho Macho - Jó neem 15:08:59 15:17:05 00:08:06 00:00:00 00:08:06 00:08:06 00:00:00 00:00:00 Fedde Le Grand - So Much Love 15:17:05 15:24:42 00:07:37 00:00:00 00:07:37 00:00:00 00:07:37 00:00:00 17

18 Fehérvári alauz (átadtá a Sapa Profiles Kft. új üzemcsarnoát; bérletes előadáso a Vörösmarty Színházban; 10 mázsa tööt osztotta szét a városban) 15:24:42 15:37:23 00:12:41 00:12:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti, ulturális Fluor Halenda 15:37:23 15:44:47 00:07:24 00:00:00 00:07:24 00:07:24 00:00:00 00:00:00 Alexandra Stan Mr. Saxobeat 15:44:47 15:51:00 00:06:13 00:00:00 00:06:13 00:00:00 00:06:13 00:00:00 Chris Lae & Nelsi - Colours 15:51:00 15:57:33 00:06:33 00:00:00 00:06:33 00:00:00 00:06:33 00:00:00 azonosítatlan zene 15:57:33 16:00:00 00:02:27 00:00:00 00:02:27 00:00:00 00:00:00 00:02:27 Naplemente 16:00:00 18:00:00 Híre (1) 16:00:00 16:03:18 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor Pa-Dö-Dö Várom a leveled 16:03:18 16:06:54 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:03:36 00:00:00 00:00:00 Republic Szállj el ismadár 16:06:54 16:07:25 00:00:31 00:00:00 00:00:31 00:00:31 00:00:00 00:00:00 Czeiner Attila a Talentium Alapítvány elnöe bemutatja a problémás gyeree tanulását C.B.A Magán Általános Isolát 16:07:25 16:13:29 00:06:04 00:06:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti Happy Gang - Kére egy ulcsot a szívedhez 16:13:29 16:15:54 00:02:25 00:00:00 00:02:25 00:02:25 00:00:00 00:00:00 Embere Száz út 16:15:54 16:19:44 00:03:50 00:00:00 00:03:50 00:03:50 00:00:00 00:00:00 Nasi vs. Brunner Szállj 16:19:44 16:21:26 00:01:42 00:00:00 00:01:42 00:01:42 00:00:00 00:00:00 Szent György Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály bemutatása 16:21:26 16:39:17 00:17:51 00:14:39 00:03:12 00:03:12 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti Kimnowa Gyémánt 16:39:17 16:40:47 00:01:30 00:00:00 00:01:30 00:01:30 00:00:00 00:00:00 Áos Indiántánc 16:40:47 16:44:36 00:03:49 00:00:00 00:03:49 00:03:49 00:00:00 00:00: Fol Celsius Vidéi islány 16:44:36 16:47:44 00:03:08 00:00:00 00:03:08 00:03:08 00:00:00 00:00:00 Happy Gang Minő guminő 16:47:44 16:50:39 00:02:55 00:00:00 00:02:55 00:02:55 00:00:00 00:00:00 Ober László a Fehérvár Szépe című rendezvényről 16:50:39 16:54:50 00:04:11 00:04:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi ulturális Ganxsta Zolee - Boom a fejbe 16:54:50 16:57:30 00:02:40 00:00:00 00:02:40 00:02:40 00:00:00 00:00:00 Happy Gang Öreg Sam 16:57:30 17:00:01 00:02:31 00:00:00 00:02:31 00:02:31 00:00:00 00:00:00 Híre (1) 17:00:01 17:03:19 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor Underworld - Crocodile 17:03:19 17:06:50 00:03:31 00:00:00 00:03:31 00:00:00 00:03:31 00:00:00 Méz perce A méz imondottan máj védő élelmiszer 17:06:50 17:08:20 00:01:30 00:01:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Agnes - Release Me 17:08:20 17:11:30 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:00:00 Méz perce Aácméz 17:11:30 17:12:58 00:01:28 00:01:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ülföldi zene (Ding Ding Dong) 17:12:58 17:16:23 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:00:00 Méz perce A méz jótéony hatásai 17:16:23 17:18:06 00:01:43 00:01:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ülföldi zene 17:18:06 17:21:33 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:00:00 Méz perce Szent Ambrus a méhésze védőszentje 17:21:33 17:23:33 00:02:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Csézy Csa egy nő 17:23:33 17:26:41 00:03:08 00:00:00 00:03:08 00:03:08 00:00:00 00:00:00 Méz perce Cuorbetegség és a méz 17:26:41 17:28:24 00:01:43 00:01:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ülföldi zene 17:28:24 17:35:28 00:07:04 00:00:00 00:07:04 00:00:00 00:07:04 00:00:00 18

19 cuorbetege étrendje 17:35:28 17:38:47 00:03:19 00:03:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ülföldi zene 17:38:47 17:45:44 00:06:57 00:00:00 00:06:57 00:00:00 00:06:57 00:00:00 fülzúgás 17:45:44 17:51:13 00:05:29 00:05:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ülföldi zene 17:51:13 17:54:17 00:03:04 00:00:00 00:03:04 00:00:00 00:03:04 00:00:00 ülföldi zene 17:54:17 17:58:35 00:04:18 00:00:00 00:04:18 00:00:00 00:04:18 00:00:00 azonosítatlan zene 17:58:35 18:00:01 00:01:26 00:00:00 00:01:26 00:00:00 00:00:00 00:01:26 Belvárosi Mozai 18:00:00 21:00:00 Híre (1) 18:00:01 18:03:19 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor magyar zenei mix 18:03:19 18:10:38 00:07:19 00:00:00 00:07:19 00:07:19 00:00:00 00:00:00 helyi sporthíre 18:10:38 18:13:10 00:02:32 00:02:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti magyar zenei mix 18:13:10 18:27:11 00:14:01 00:00:00 00:14:01 00:14:01 00:00:00 00:00:00 riport a széesfehérvári Flippers együttes vezetőjével 18:27:11 18:35:26 00:08:15 00:08:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti magyar zenei mix 18:35:26 18:50:39 00:15:13 00:00:00 00:15:13 00:15:13 00:00:00 00:00:00 Czeiner Attila a Talentium Alapítvány elnöe bemutatja a problémás gyeree tanulását C.B.A Magán Általános Isolát 18:50:39 18:56:44 00:06:05 00:06:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti magyar zenei mix 18:56:44 19:00:02 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00:00 Híre (1) 19:00:02 19:03:19 00:03:17 00:03:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor ülföldi zenei mix 19:03:19 19:16:55 00:13:36 00:00:00 00:13:36 00:00:00 00:13:36 00:00:00 helyi sporthíre 19:16:55 19:19:29 00:02:34 00:02:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti ülföldi zenei mix 19:19:29 19:33:29 00:14:00 00:00:00 00:14:00 00:00:00 00:14:00 00:00:00 programajánló 19:33:29 19:44:00 00:10:31 00:10:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi ulturális ülföldi zenei mix 19:44:00 20:00:02 00:16:02 00:00:00 00:16:02 00:00:00 00:16:02 00:00:00 ülföldi zenei mix 20:00:02 20:12:14 00:12:12 00:00:00 00:12:12 00:00:00 00:12:12 00:00:00 helyi sporthíre 20:12:14 20:14:15 00:02:01 00:02:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti ülföldi zenei mix 20:14:15 20:38:18 00:24:03 00:00:00 00:24:03 00:00:00 00:24:03 00:00:00 programajánló 20:38:18 20:48:50 00:10:32 00:10:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi ulturális ülföldi zenei mix 20:48:50 21:00:02 00:11:12 00:00:00 00:11:12 00:00:00 00:11:12 00:00:00 Ismétlése 21:00:00 24:00:00 ülföldi zenei mix 21:00:02 21:09:44 00:09:42 00:00:00 00:09:42 00:00:00 00:09:42 00:00:00 helyi sporthíre 21:09:44 21:12:17 00:02:33 00:02:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti ülföldi zenei mix 21:12:17 21:24:22 00:12:05 00:00:00 00:12:05 00:00:00 00:12:05 00:00:00 Dr. Csize Tibor rendőrapitány a özterületi és bűnügyi feladatoról 21:24:22 21:28:16 00:03:54 00:03:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti ülföldi zenei mix 21:28:16 21:39:33 00:11:17 00:00:00 00:11:17 00:00:00 00:11:17 00:00:00 helyi sporthíre 21:39:33 21:42:07 00:02:34 00:02:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti ülföldi zenei mix 21:42:07 21:56:48 00:14:41 00:00:00 00:14:41 00:00:00 00:14:41 00:00:00 Compact Disco Sound of Our Hearts 21:56:48 22:00:02 00:03:14 00:00:00 00:03:14 00:03:14 00:00:00 00:00:00 magyar zenei mix 22:00:02 22:18:51 00:18:49 00:00:00 00:18:49 00:18:49 00:00:00 00:00:00 Szent György Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály bemutatása 22:18:51 22:36:45 00:17:54 00:14:42 00:03:12 00:03:12 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti magyar zenei mix 22:36:45 22:56:50 00:20:05 00:00:00 00:20:05 00:20:05 00:00:00 00:00:00 19

20 Magna Cum Laude Úgy szeress 22:56:50 23:00:02 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:03:12 00:00:00 00:00:00 Wawa Sombrita 23:00:02 23:05:32 00:05:30 00:00:00 00:05:30 00:00:00 00:05:30 00:00:00 Ocho Macho - Jó neem 23:05:32 23:13:47 00:08:15 00:00:00 00:08:15 00:08:15 00:00:00 00:00:00 Fedde Le Grand - So Much Love 23:13:47 23:21:25 00:07:38 00:00:00 00:07:38 00:00:00 00:07:38 00:00:00 Fehérvári alauz (átadtá a Sapa Profiles Kft. új üzemcsarnoát; bérletes előadáso a Vörösmarty Színházban; 10 mázsa tööt osztotta szét a városban) 23:21:25 23:34:05 00:12:40 00:12:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi özéleti, ulturális Fluor Halenda 23:34:05 23:41:30 00:07:25 00:00:00 00:07:25 00:07:25 00:00:00 00:00:00 Alexandra Stan Mr. Saxobeat 23:41:30 23:47:43 00:06:13 00:00:00 00:06:13 00:00:00 00:06:13 00:00:00 Chris Lae & Nelsi - Colours 23:47:43 23:54:16 00:06:33 00:00:00 00:06:33 00:00:00 00:06:33 00:00:00 azonosítatlan zene 23:54:16 24:00:00 00:05:44 00:00:00 00:05:44 00:00:00 00:00:00 00:05:44 Muzi Rádió 88,9 (Széesfehérvár) :00:00-24:00:00 Műsor címe ezdés vége nettó idő szöveg zene Zeneszőnyeg 00:00:00 07:00:00 magyar z. ülföldi z. ismeretlen z. KFT Afria 00:00:00 00:04:32 00:04:32 00:00:00 00:04:32 00:04:32 00:00:00 00:00:00 Áos Helló 00:04:32 00:08:45 00:04:13 00:00:00 00:04:13 00:04:13 00:00:00 00:00:00 Apostol - Ma este felmegye majd hozzád 00:08:45 00:11:23 00:02:38 00:00:00 00:02:38 00:02:38 00:00:00 00:00:00 Beatrice Azo a boldog szép napo 00:11:23 00:14:45 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:03:22 00:00:00 00:00:00 Bergendy Isolatása 00:14:45 00:17:51 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:03:06 00:00:00 00:00:00 Biini Nehéz a dolga a atonána 00:17:51 00:21:08 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:03:17 00:00:00 00:00:00 Bonanza Banzai Induljon a banzáj 00:21:08 00:24:41 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:03:33 00:00:00 00:00:00 Delhusa Gjon Nia se perimeno 00:24:41 00:28:13 00:03:32 00:00:00 00:03:32 00:03:32 00:00:00 00:00:00 Demjén Ferenc Hogyan tudné élni nélüled 00:28:13 00:33:33 00:05:20 00:00:00 00:05:20 00:05:20 00:00:00 00:00:00 Edda A ör 00:33:33 00:38:01 00:04:28 00:00:00 00:04:28 00:04:28 00:00:00 00:00:00 Első Emelet Állj vagy lövö 00:38:01 00:41:19 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00:00 Happy Gang Boomshaa 00:41:19 00:45:43 00:04:24 00:00:00 00:04:24 00:04:24 00:00:00 00:00:00 Humgária Ciao Marina 00:45:43 00:49:16 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:03:33 00:00:00 00:00:00 Magna Cum Laude Színezd újra 00:49:16 00:52:42 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:03:26 00:00:00 00:00:00 Locomotiv GT Ugye mi jó baráto vagyun 00:52:42 00:56:43 00:04:01 00:00:00 00:04:01 00:04:01 00:00:00 00:00:00 Omega Gyöngyhajú lány 00:56:43 01:00:00 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:03:17 00:00:00 00:00:00 Köény Attila/Bencsi Tamara - Állítsd meg az időt 01:00:00 01:02:55 00:02:55 00:00:00 00:02:55 00:02:55 00:00:00 00:00:00 Kállay Saunders András I Love You 01:02:55 01:05:44 00:02:49 00:00:00 00:02:49 00:02:49 00:00:00 00:00:00 Pély Barna/Pál Eszter/Pál István "Szalonna" - Open Your Heart 01:05:44 01:08:40 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:02:56 00:00:00 00:00:00 Dancs Annamari - Feel 01:08:40 01:11:36 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:02:56 00:00:00 00:00:00 Heincz Gábor - Learning To Let Gg 01:11:36 01:14:33 00:02:57 00:00:00 00:02:57 00:02:57 00:00:00 00:00:00 Compact Disco Sound of Our Hearts 01:14:33 01:17:28 00:02:55 00:00:00 00:02:55 00:02:55 00:00:00 00:00:00 Krisz Rudolf - A fél veled egész 01:17:28 01:20:04 00:02:36 00:00:00 00:02:36 00:02:36 00:00:00 00:00:00 Gallusz Nii/Vizy Márton Európa, egy a szívün 01:20:04 01:22:59 00:02:55 00:00:00 00:02:55 00:02:55 00:00:00 00:00:00 özszolgálati ategória 20

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 47/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 47/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/27734-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására, valamint a özszolgálati műsorszámo

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1514/2013. (X.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1514/2013. (X.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/35752-9/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására, valamint a özszolgálati műsorszámo

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 345/2013. (II.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 345/2013. (II.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31143-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó ötelezettség megsértése Mellélet: hatósági ellenőrzés részletes megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 434/2013. (III.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 434/2013. (III.13.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/1042-7/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó ötelezettség megsértése Mellélet: hatósági ellenőrzés részletes megállapításai

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 17/2017. (I. 10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 17/2017. (I. 10.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/30981-7/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerezettől történő eltérése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1918/2012. (X.30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1918/2012. (X.30.) sz. HATÁROZATA Itatószám: MN/24661-8/2012. Tárgy: a özszolgálati műsorszámora vonatozó vállalás alulteljesítése Ügyintéző: személyes adat Mellélet: A hatósági ellenőrzés megállapításai és a 2012. június 25-e és július

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1046/2014. (X.28.) számú H A T Á R O Z A T A

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1046/2014. (X.28.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20467-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor teljesítésére, illetve a eresedelmi özleménye felismerhetőségére, megülönböztethetőségére, a özérdeű

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1218/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1218/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA Itatószám: MN/13012-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzási, a magyar zenei műsorszámo arányára vonatozó ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Mellélet: 1. A hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27611-9/2012. Tárgy: a Médiatanács Határozatában előírt műsorstrutúrána megfelelő műsorsugárzási ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2015. (II.24.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2015. (II.24.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32326-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó ötelezettsége megsértése Mellélet: hatósági ellenőrzés részletes megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 248/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 248/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/668-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerezettől történő eltérése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35-9/. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó, valamint a vényöteles gyógyszerészítménye eresedelmi özleményben történő bemutatását, népszerűsítését tilalmazó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/26574-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/20018-7/2012. Tárgy: a magyar zenei műsorszámok, a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő, a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok és a célcsoportnak szóló műsorarány alulteljesítése

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/4921-12/2012. Tárgy: a Pályázati Ajánlatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18998-8/2012. Ügyintéző: személyes adat TelefonszámSzemélyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/62832-12/2013. Tárgy: a hálózatba apcsolódásra vonatozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 93/2013. (I.23.) számú Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (székhelye: 1088 Budapest, Reviczky u. 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/11335-9/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18304-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5710-11/2015. Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/15410-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor (a napi rendszeres híradásra szánt műsoridő, és a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17327-10/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Itatószám: MN/13998-15/2012. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó törvényi ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1035/2016. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1035/2016. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/15109-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A

Részletesebben