A hiperbolikus síkgeometria Poincaré-féle körmodellje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hiperbolikus síkgeometria Poincaré-féle körmodellje"

Átírás

1 A hiperbolikus síkgeometria Poincaré-féle körmodellje Ha egy aiómarendszerre modellt adunk, az azt jelenti, hogy egy matematikai rendszerben interpretáljuk az aiómarendszer alapfogalmait és az aiómák a vizsgált rendszer tételei. A segítségül hívott rendszer jelen esetben R 2 geometriája. R 2 el van látva a kanonikus skaláris szorzattal, melyből R 2 kanonikus metrikája származik: a P = (p 1, p 2 ), Q = (q 1, q 2 ) pontok P Q-val jelölt távolsága: P Q = (p 1 p 2 ) 2 + (q 1 q 2 ) 2. Legyen O = (0, 0) és: = { (, y) R y 2 = 1 }, int = { (, y) R y 2 < 1 }. A továbbiakban gyakran használjuk az inverziót (-ra vonatkozót és más inverziót is), s a fogalmazás megkönnyítése végett R 2 egydimenziós lineáris sokaságaira és köreire egyaránt mint körökre, vagy E-körökre hivatkozunk. Inverzió alatt pedig tengelyes tükrözést vagy közönséges inverziót értünk. (Ld. az inverzív síknál alkalmazott terminológiát.) Az interpretálandó struktúra: (E, L, d, m). 1. Definíció. E = int = { (, y) R y 2 < 1 }. Egyenes alatt egy -t merőlegesen metsző E-kör és int metszetét értjük. O O 1. ábra. Egyenesek a Poincaré-féle körmodellben. 1. Tétel. A (E, L) struktúrára teljesülnek az illeszkedési aiómák. Bizonyítás: I1: Bármely egyenesnek van legalább két pontja. Nyilvánvaló. I2: Bármely két különböző pontra egyértelműen illeszkedik egyenes. Legyen a két pont P és Q. A P pont -ra vonatkozó inverzét jelölje P. A {P, Q, P } ponthármasra egyértelműen illeszkedik egy -t merőlegesen metsző kör. Ennek int -val való metszete a kívánt egyenes. I3: Létezik három nem kollineáris pont. Nyilvánvaló. 2. Tétel. A (E, L) struktúrában HPP teljesül. 1

2 P P Q O 2. ábra. Két pontra illeszkedő egyenes. Bizonyítás: Legyen R E, R / P Q. Az R -ra vonatkozó inverzét jelölje R. Az R-re és R -re illeszkedő körök -t merőlegesen metszik. Ezek közül végtelen sok lesz olyan, mely int -ba eső része P Q -val párhuzamos egyenest határoz meg. 2. Definíció. Hiperbolikus tükrözésnek nevezzük az alábbi transzformációkat: Az -t merőlegesen metsző E-körre vonatkozó inverziót (ha a kör nem tartalmazza O-t), vagy tengelyes tükrözést (ha a kör tartalmazza O-t). Az -t merőlegesen metsző kört a rá vonatkozó hiperbolikus tükrözés tengelyének nevezzük. 3. Tétel. A hiperbolikus tükrözések E bijektív leképezései. Bizonyítás: A tengelyes tükrözésre az állítás nyilvánvaló, inverzióra pedig következik az inverzió tulajdonságaiból: a szóban forgó inverziónak mind, mind int invariáns alakzata. A következő lépésben a távolságfüggvény interpretációjára kerül sor. 3. Definíció. Legyenek P, Q E pontok. A P -re és Q-ra illeszkedő, -t merőlegesen metsző kör és metszéspontjai legyenek U és V. Legyen ( d(p, Q) = ln P V : UQ ). QV d(p, Q) jól definiált, azaz nem függ attól, hogy melyik metszéspontot jelöltük U-val illetve V -vel: ( V P ln P U : V Q ) ( = V P QU ln P U QU ) ( ) = V Q ln 1 ( QV = ln P V QV ) = UQ P V UQ ( = ln P V QV ). UQ 2

3 R R P Q 3. ábra. HPP 4. Tétel. A hiperbolikus tükrözés távolságtartó. Bizonyítás: Ha a tengely O-t tartalmazza, akkor az állítás nyilvánvaló, mert ekkor az euklidészi távolságok is megőrződnek, tehát a belőlük képezett hányadosok, s ezek logaritmusa is. Ha a tengely nem tartalmazza O-t, akkor jelöljük a tükrözést (mely most inverzió) ρ-val, hatványát α-val, pólusát K-val. Legyen ρ(x) jel. = X Az inverzióra teljesül, hogy X Y XY = α KX KY. Legyen k a P és Q pontokra illeszkedő, -t merőlegesen metsző kör. k = {U, V }. ρ(k) = k a P -re és Q -re illeszkedő, -t merőlegesen metsző kör, tehát k = {U, V }. Ekkor: ( d(p, Q ) = U ln P : U ) ( Q α = P V Q V ln KU KP α ) QV KQ KV P V UQ α KP KV α = KU KQ ( = ln P V : UQ ) = d(p, Q). QV 5. Tétel. A d függvényre teljesül a vonalzó aióma. Bizonyítás: RP1 teljesülése nyilvánvaló. RP2-t először arra az esetre ellenőrizzük, amikor O P Q = l. Legyen f : l R, f(p ) = ln V P P U. 3

4 Belátjuk, hogy f bijektív. Legyen =! Ekkor f(p ) = ln 2 (0 < < 2). Az ln 2 függvényről belátható, hogy szigorúan monoton fogyó, továbbá: lim ln 2 +0 =, lim 2,<2 ln 2 =. y 1 4. ábra. Az ln 2 függvény grafikonja. RP2 valóban teljesül: ( d(p, Q) = V P ln P U : V Q ) ( ) ( ) = V P V Q QU ln ln = f(p ) f(q). P U QU Most bebizonyítjuk RP2-t arra az esetre, amikor O / P Q. Legyen ρ olyan hiperbolikus tükrözés, melyre Q = O. Ekkor a P Q = l egyenes nyilván tartalmazza O-t. l már bizonyítottan létező - koordinátaleképezését jelölje f. Legyen f : l R, f = f ρ. d(p, Q) = d(p, Q ) = f(p ) f(q ) = f(ρ(p )) f(ρ(q)) = f (P ) f (Q). Tehát teljesül RP. 4. Definíció. m egyezzen meg az euklidészi szögmértékkel, azaz az egyenesek hiperbolikus szöge egyezzen meg az egyeneseknek, mint E-köröknek a szögével. 4

5 A további aiómák ellenőrzésénél melytől eltekintünk fontos szerepet játszik az a tény, hogy a hiperbolikus tükrözések szögtartó transzformációk. 1. Megjegyzés. Az 5. tétel bizonyításában kihasználtuk, hogy E két tetszőleges pontját hiperbolikus tükrözéssel egymásba tudjuk vinni. Ennek bizonyítása a következő. Jelölje a két pontot P és Q. Vegyünk fel egy olyan k kört, mely mindkét pontra illeszkedik (s célszerű, ha metszi -t is.) Feltehető, hogy a P Q (euklidészi) egyenes és a két kör hatványvonala metszi egymást. Az M metszéspontból egybevágó érintőszakaszok vonhatók -hoz és k-hoz. Jelölje az egyik érintési pontot E. A keresett hiperbolikus tükrözés l tengelye az M középpontú E-re illeszkedő kör int -ba eső íve. Mivel l merőlegesen metszi -t, ezért valóban hiperbolikus tükrözést definiáltunk, mivel l merőlegesen metszi k-t, ezért P és Q egymás képei az l-re vonatkozó inverzióban. Azt is mondhatjuk, hogy az előző szerkesztéssel a P Q szakasz felezőmerőlegesét szerkesztettük meg (5. ábra). P Q E M 5. ábra. Szakasz felezőmerőlegese. 2. Megjegyzés. Vizsgáljuk meg, hogy milyen alakzatok lesznek a hiperbolikus távolság szerinti körök a modellben. Egyszerű számítás mutatja, hogy két pont akkor és csakis akkor van egyenlő távolságra O-tól a hiperbolikus távolság szerint, ha az euklidészi távolság szerint. Az O középpontú euklidészi körök tehát egyben hiperbolikus körök is mindaddig, amíg E-ben vannak, és megfordítva. (A körök sugara természetesen más a két metrika szerint.) Ha a kör középpontja nem O, akkor vigyük át a hiperbolikus távolság szerinti kört hiperbolikus tükrözéssel egy O középpontú körbe már tudjuk, hogy egy euklidészi kört kapunk. Mivel az inverzió körtartó, ezért az eredeti alakzat is egy euklidészi kör volt. A hiperbolikus távolság szerinti kör tehát ebben az esetben is euklidészi kör volt. Most a két körnek (mely ugyanaz a ponthalmaz) sem a sugara, sem a középpontja nem egyezik meg. 5

6 A következő ábrán láthatunk egy olyan háromszöget, melynek oldalfelező merőlegesei egy pontban metszik egymást, s így van körülírt köre, illetve egy olyan háromszöget, melynek oldalfelező merőlegesei nem metszik egymást: nincs körülírt köre. A három pontra illeszkedő euklidészi kör az első esetben benne van E-ben, (így ez a kör egyben a háromszög hiperbolikus körülírt köre is), míg a második esetben onnan kilóg. 6. ábra. Háromszögek oldalfelező merőlegesei és a körülírt kör létezése. Kovács Zoltán, november 8. 6

7 7. ábra. Ezen az ábrán (a hiperbolikus mérték szerint) egyenlő sugarú körök vannak 7

11. Geometriai transzformációk

11. Geometriai transzformációk 11. Geometriai transzformációk I. Elméleti összefoglaló Geometriai transzformációknak nevezzük azokat a függvényeket, amelyeknek az értelmezési tartománya és értékkészlete is ponthalmaz. Ha a transzformáció

Részletesebben

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok 10. Síkgeometria I. Elméleti összefoglaló Szögek, nevezetes szögpárok Egy adott pontból kiinduló két félegyenes a síkot két részre bontja. Egy-egy ilyen rész neve szögtartomány, vagy szög. A két félegyenest

Részletesebben

15. Koordinátageometria

15. Koordinátageometria I. Elméleti összefoglaló Koordinátákkal adott vektorok 15. Koordinátageometria Ha a(a ; a ) és b(b ; b ) a sík két vektora, λ valós szám, akkor az a vektor hossza: a = a + a a két vektor összege : a +

Részletesebben

A geometriák felépítése (olvasmány)

A geometriák felépítése (olvasmány) 7. modul: HÁROMSZÖGEK 13 A geometriák felépítése (olvasmány) Az általános iskolában megismertük a háromszöget, a négyzetet, a párhuzamosságot és hasonló geometriai fogalmakat, és tulajdonságokat is megfogalmaztunk

Részletesebben

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok 15. modul: SÍKIDOMOK 7 I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok Módszertani megjegyzés: A jelen modult többnyire kibővített ismétlésnek szántuk, és fő célja az alapfogalmak és az alapismeretek

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

Skatulya-elv. Sava Grozdev

Skatulya-elv. Sava Grozdev Skatulya-elv Sava Grozdev Egy alapvető szabály, azaz elv azt állítja, hogy: ha m testet szétosztunk n csoportba és m > n, akkor legalább két test azonos csoportba fog kerülni. Ezt az elvet különböző országokban

Részletesebben

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus Az szám Szakdolgozat Készítette: Csuka Anita Matematika Bsc, matematikai elemző szakirány Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus ELTE TTK, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I. Számelmélet I. DEFINÍCIÓ: (Osztó, többszörös) Ha egy a szám felírható egy b szám és egy másik egész szám szorzataként, akkor a b számot az a osztójának, az a számot a b többszörösének nevezzük. Megjegyzés:

Részletesebben

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza 1) Euler körök és utak, ezek létezésének szükséges és elégséges feltétele. Hamilton körök és utak. Szükséges feltétel Hamilton kör/út létezésére. Elégséges feltételek: Dirac, és Ore tétele. Euler kör/út:

Részletesebben

Még egyszer a Cayley-Klein modellről

Még egyszer a Cayley-Klein modellről Még egyszer a Cayley-Klein modellről (Apróságok II.) Az [1]-ben, a 3. pontban részletesen ismertettem a hiperbolikus sík Cayley-Klein-féle modelljét. Az ott leírtakat most több vonatkozásban is helyesbítem,

Részletesebben

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható.

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható. 1. feladat. 013 pontosan egyféleképpen írható fel két prím összegeként. Mennyi ennek a két prímnek a szorzata? 40 Megoldás: Mivel az összeg páratlan, ezért az egyik prímnek párosnak kell lennie, tehát

Részletesebben

Fourier-sorok. néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól. Vizsgán. k=1. 1 k = j.

Fourier-sorok. néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól. Vizsgán. k=1. 1 k = j. Fourier-sorok Bevezetés. Az alábbi anyag a vizsgára való felkészülés segítése céljából készült. Az alkalmazott jelölések vagy bizonyítás részletek néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól.

Részletesebben

MATEMATIKA A 10. évfolyam

MATEMATIKA A 10. évfolyam MATEMATIKA A 10. évfolyam 4. modul Körrel kapcsolatos fogalmak Készítette: Lénárt István és Vidra Gábor Matematika A 10. évfolyam 4. modul: Körrel kapcsolatos fogalmak Tanári útmutató A modul célja Időkeret

Részletesebben

Geometria 1 normál szint

Geometria 1 normál szint Geometria 1 normál szint Naszódi Márton nmarci@math.elte.hu www.math.elte.hu/ nmarci ELTE TTK Geometriai Tsz. Budapest Geometria 1 p.1/4 Vizsga 1. Írásban, 90 perc. 2. Index nélkül nem lehet vizsgázni!

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

A lehetetlenségre visszavezetés módszere (A reductio ad absurdum módszer)

A lehetetlenségre visszavezetés módszere (A reductio ad absurdum módszer) A lehetetlenségre visszavezetés módszere (A reductio ad absurdum módszer) Ezt a módszert akkor alkalmazzuk, amikor könnyebb bizonyítani egy állítás ellentettjét, mintsem az állítást direktben. Ez a módszer

Részletesebben

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma 16. Sorozatok I. Elméleti összefoglaló A sorozat fogalma Sorozatnak nevezzük az olyan függvényt, amelynek értelmezési tartománya a pozitív egész számok halmaza. Számsorozat olyan sorozat, amelynek értékkészlete

Részletesebben

12. Trigonometria I.

12. Trigonometria I. Trigonometria I I Elméleti összefoglaló Szögmérés A szög mérésének két gyakran használt módja van: fokban, illetve radiánban (ívmértékben) mérünk A teljesszög 0, ennek a 0-ad része az A szög nagyságát

Részletesebben

KALKULUS II. PÉLDATÁR

KALKULUS II. PÉLDATÁR Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR mobidiák könyvtár Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR mobidiák könyvtár SOROZATSZERKESZTŽ Fazekas István Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR Programozó és programtervez

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA I 6 VI KOmPLEX SZÁmOk 1 A komplex SZÁmOk HALmAZA A komplex számok olyan halmazt alkotnak amelyekben elvégezhető az összeadás és a szorzás azaz két komplex szám összege és szorzata

Részletesebben

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a A Valószínűségszámítás II. előadássorozat hatodik témája. ELTÉTELES VALÓSZÍNŰSÉG ÉS ELTÉTELES VÁRHATÓ ÉRTÉK A feltételes valószínűség és feltételes várható érték fogalmát nulla valószínűséggel bekövetkező

Részletesebben

14. Vektorok. I. Elméleti összefoglaló. Vektor. Az irányított szakaszokat vektoroknak nevezzük:

14. Vektorok. I. Elméleti összefoglaló. Vektor. Az irányított szakaszokat vektoroknak nevezzük: 14. Vektorok I. Elméleti összefoglaló Vektor Az irányított szakaszokat vektoroknak nevezzük: Jelölés: a kezdő és a végpont megadásával: AB ; egy kisbetűvel: v, írásban aláhúzás is szokásos: a; nyomtatásban

Részletesebben

Síkbeli egyenesek. 2. Egy egyenes az x = 1 4t, y = 2 + t parméteres egyenletekkel adott. Határozzuk meg

Síkbeli egyenesek. 2. Egy egyenes az x = 1 4t, y = 2 + t parméteres egyenletekkel adott. Határozzuk meg Analitikus mértan 3. FELADATLAP Síkbeli egyenesek 1. Írjuk fel annak az egyenesnek a paraméteres egyenleteit, amely (i) áthalad az M 0 (1, 2) ponton és párhuzamos a a(3, 1) vektorral; (ii) áthalad az origón

Részletesebben

LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK. Példák és feladatok

LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK. Példák és feladatok LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK Példák és feladatok Lektorálta: Czirbusz Sándor c Láng Csabáné, 2010 ELTE IK Budapest 20101020 1. kiadás Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...............................

Részletesebben

A kvadratrixról. Ez azt jelenti, hogy itt a görbe egy mozgástani származtatását vesszük elő 1. ábra. 1. ábra

A kvadratrixról. Ez azt jelenti, hogy itt a görbe egy mozgástani származtatását vesszük elő 1. ábra. 1. ábra 1 A kvadratrixról A kvadratrix más néven triszektrix nevű síkgörbéről az [ 1 ] és [ 2 ] munkákban is olvashatunk. A keletkezéséről készített animáció itt tekinthető meg: http://hu.wikipedia.org/wiki/kvadratrix#mediaviewer/file:quadratrix_animation.gif

Részletesebben

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA MI ILYENNEK KÉPZELJÜK Minta feladatsorok a középszintű MATEMATIKA érettségire való felkészüléshez II. RÉSZ Összeállították: a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezetőtanárai

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

MATEMATIKA A 10. évfolyam

MATEMATIKA A 10. évfolyam MATEMATIKA A 10. évfolyam 1. modul Logika Készítette: Vidra Gábor Matematika A 10. évfolyam 1. modul: Logika Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben