SZENT ISTVÁN EGYETEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT ISTVÁN EGYETEM"

Átírás

1 SZEN ISVÁN EGYEEM NAPENERGIÁS MELEGVÍZKÉSZÍŐ ÉS ÁROLÓ RENDSZEREK BLOKKORIENÁL MODELLEZÉSE Dokori érekezé Buzá Jáno Gödöllő 2009

2 SZEN ISVÁN EGYEEM NAPENERGIÁS MELEGVÍZKÉSZÍŐ ÉS ÁROLÓ RENDSZEREK BLOKKORIENÁL MODELLEZÉSE Dokori érekezé Buzá Jáno Gödöllő 2009

3 A dokori ikola megnevezée: Műzaki udományi Dokori Ikola udományága: Agrárműzaki udományok vezeője: Dr. Farka Iván egyeemi anár, a műzaki udományok dokora SZIE, Gépézmérnöki Kar émavezeő: Dr. Farka Iván egyeemi anár, a műzaki udományok dokora SZIE, Gépézmérnöki Kar Környezeipari Rendzerek Inéze.. Az ikolavezeő jóváhagyáa.. A émavezeő jóváhagyáa

4 ARALOMJEGYZÉK JELÖLÉSEK, RÖVIDÍÉSEK JEGYZÉKE BEVEZEÉS, CÉLKIŰZÉSEK A válazo émakör jelenőége Célkiűzéek IRODALMI ÁEKINÉS A napugárzá energia vizonyai, magyarorzági poeniál é haznoíá A ermiku napenergia haznoíá energiapoliikája é ámogaái rendzere Napenergiá haználai melegvízkézíő berendezéek elemei Napkollekor Napenergiá haználai melegvízárolók Hőerélők Napenergiá haználai melegvízkézíő berendezéek irányíáa A kollekor kör é főbb jellemzői Hőzállíó folyadék Napkollekoro rendzerek ellenőrzéi eljáráai, vizgálai zabványai Napkollekoro rendzerek zimuláió zofverei Polyun programomag RNSYS programomag SOL programomag Naplopó programomag MALAB ANYAG ÉS MÓDSZER A ík-kollekor modellje A ík-kollekor fizikai alapú modellje A kollekor modell analízie állandóul állapoban A kollekor modell analiiku megoldáa A kollekor modell megoldáa Laplae ranzformáióval Napenergiá haználai melegvízároló modellje Ozo melegvízároló modellje Belő hőerélővel elláo melegvízároló modellje Napenergiá melegvízkézíő é ároló rendzerek kialakíáa é vizgálaa Napkollekoro haználai melegvízkézíő é ároló rendzer A rendzer felépíée é műzaki jellemzői A berendezé moniorozó é zabályozó rendzerének felépíée

5 Haználai melegvízkézíő é úzómedene vízfűő napkollekoro rendzer A rendzer felépíée é műzaki jellemzői A rendzer zabályozó berendezéének kialakíáa, működée A berendezé moniorozó rendzerének felépíée Növényházi fűéráegíő napkollekoro rendzer A rendzer felépíée é műzaki jellemzői A rendzer zabályozó berendezéének kialakíáa, működée EREDMÉNYEK A kollekor ávieli függvényének meghaározáa A kollekor modell megoldáa blokkorienál zimuláióval A kollekor modell elje hővezeég ényezőjének idenifikáiója árolóba beépíe hőerélő napkollekoro rendzer zimuláiója Külő hőerélővel kialakío napkollekoro rendzer zimuláiója Napkollekoro rendzerek zabályozó modelljei Az uzodai napkollekoro rendzer moniorozáa é zimuláiója Új udományo eredmények KÖVEKEZEÉSEK ÉS JAVASLAOK ÖSSZEFOGLALÁS SUMMARY MELLÉKLEEK M1 mellékle: Irodalomjegyzék M2 mellékle: elepíe kollekor felüle az Európai Unió 27 orzágában 129 M3 mellékle: A 2002-ben gyárában lévő abzorberek főbb jellemzői M4 mellékle: Haználai melegvízkézíő é úzómedene vízfűő napkollekoro rendzer mér jellemzői M5 mellékle: Növényházi fűéráegíő napkollekoro berendezé elvi kapolái vázlaa KÖSZÖNENYILVÁNÍÁS

6 JELÖLÉSEK, RÖVIDÍÉSEK JEGYZÉKE A - kollekor abzorber felüle m 2 - kollekoron ááramló folyadék fajhője J kg -1 K -1 C - kollekorban lévő folyadék hőkapaiáa J K -1 F' - kollekor abzorber hőzállíái haáfok ényező, dimenzió nélküli I - kollekor felülere érkező napugárzá W m -2 &m - kollekoron ááramló folyadék ömegáram kg -1 Q ab - kollekor abzorber napugárzából zármazó hőárama W Q l - kollekor hővezeégből zármazó hőárama W Q f - kollekorból folyadék árammal kilépő hőáram W ab - kollekor abzorber hőmérékle C av - kollekoron ááramló hőzállíó közeg álago hőmérékle C a - kollekor környezei levegő hőmérékle C i - kollekorba belépő folyadék hőmérékle C o - kollekorból kilépő folyadék hőmérékle C d - árolóba belépő ápvíz hőméréklee C U - kollekor hővezeégi ényező W m -2 K -1 U L - kollekor elje hővezeégi ényező W m -2 C -1 v& - kollekoron ááramló folyadék érfogaáram m 3-1 v& l - árolóból felhaznál haználai melegvíz érfogaáram m 3-1 V - kollekor folyadék ávezeő járaok érfogaa m 3 Görög zimbólumok α - abzorber felüle napugárzá elnyelő képeége dimenzió nélküli η - kollekor haáfok dimenzió nélküli η 0 - kollekor opikai haáfok dimenzió nélküli ρ - a kollekoron ááramló folyadék űrűége kg m -3 τ - a kollekor lefedé fényáboáó képeége dimenzió nélküli - kollekor felöléi érfogara é érfogaáramra jellemző arái idő τ r 5

7 6

8 1.1. A válazo émakör jelenőége 1. BEVEZEÉS, CÉLKIŰZÉSEK Az energia áralakulá endeniájá vizgálva megállapíhaó, hogy az eddig bekövekeze é a jövőben várhaó árnövekedé mindinkább előérbe helyezi a akaréko energiafelhaználá, valamin ezzel párhuzamoan a fejle orzágokhoz haonlóan hazánkban i növekedni fog a deenralizál, a fogyazók zámára rézlege auonómiá bizoíó energiaermelő egyégek alkalmazáa. E melle egyre inkább fono zempon a hagyományo fozili energiahordozók elégeéekor kelekező a környezere káro zennyezőanyag kiboáá ökkenő, illeve környezebará energiaermelé bizoíó ehnológiai megoldáok elerjezée i. Az emlíe zemponoknak megfelelő, egyik leheége megoldá a megújuló energiaforráok növekvő mérékű haznoíáa. Ennek egyik formája a napenergia akív ermiku haznoíáa. A mai ermiku napenergia haznoíái ehnológiák jó haáfokkal é megbízhaóan bizoíják a napugárzából ermel hő az alkalmazáok zéle körében, így a haználai melegvíz kézíéhez, az épülefűéhez, úzó medenék fűééhez, napenergiá hűére, ávfűére, ipari hőermeléhez é óalaníához. Az M2 mellékle áblázaa a ermiku napenergia haznoíá helyzeé zemlélei az EU 27 orzágában é Svájban European Solar hermal Indury Federaion Az akív ermiku napenergia haznoíó berendezéeke a kiépíe hőermelő kapaiá helye a aizikákban hozú ideig inkább a elepíe kollekor felüleel m 2 jellemezék. Ennek eredményekén a ermiku napenergia haznoíá nem vol könnyen özehaonlíhaó má megújuló energiaforráokkal é gyakran inkább kihagyák a aizikákból. Ez a problémá igyekzik megzüneni a Nemzeközi Energia Ügynökég, Szolár Fűé é Hűé Programja angolul: Inernaional Energy Ageny Solar Heaing and Cooling Programme IEA SHC é a főbb ermiku napenergia haznoíáal foglalkozó zervezeek rézvéelével 2004 zepemberében az auzriai Gleidorfban kidolgozo ajánlá IEA SHC Az ebben foglalak zerin a fedénélküli, az üvegfedéű é a vákuumöve kollekorok eeén a ermiku eljeímény kw h angolul: kilowa hermal zámíáához a m 2 -ben megado kollekor felülee 0,7 kw h /m 2 konverzió ényezővel kell megzorozni. A bevezee konverzió ényező alkalmazva a napkollekorokra vonakozó adaok alapján az IEA SHC 48 orzágra vonakozó aizikája alapján a elepíe ermiku napenergia kapaiá 2006-ban 128 GW h -ra beülék, ami 182,5 millió m 2 napkollekor felülenek felel meg WEISS e al A ermiku napenergia haznoíá má megújulókkal özehaonlíva a 7

9 radiionáli megújulók melle, min a biomaza é a vízenergia ak a zélenergia haznoíá előzi meg, míg a foovillamonál az energiaermelében lényegeen nagyobb rézeedéel rendelkezik. Az 1. ábra a világ 48 orzágában elepíe ermiku napenergia, zélenergia, foovillamo, geoermiku é hullámenergia kapaiá, valamin azok éve energiaermeléé zemlélei Szolár ermiku hő Hő ban üzemben lévő öze eljeímény, GW 2006-ban ermel energia, Wh ,7 0,8 2 0,3 0,4 Szél Geoermiku Foovillamo Szolár ermiku Hullám villamo Villamo 1. ábra 2006-ban üzemelő megújuló energiaforráokra elepíe hő GW h é villamo GW el kapaiáok, valamin az éve hő Wh h é villamo energia Wh el ermelé Hazánk ermiku napenergia haznoíái adoágai kedvezőbbek, min ok európai orzágé. Jelenleg Magyarorzágon a napenergia ermiku haznoíáára beépíe működő, é az évenkén elepíe kollekor felülere vonakozóan az egye forráok elérő adaoka aralmaznak. Egy publikáió 2005-ben a hazai öze elepíe kollekor felülee 40 ezer m 2 -re beüle KABOLDY 2005, míg az Európai Szolár ermiku Ipari Szöveég álal közée aizika a 2006 évben üzemben lévő kollekor felülee m 2 re beüle European Solar hermal Indury Federaion 2007, míg az egy évvel kéőbbi kimuaában már m 2 zerepel lád: M2 mellékle áblázaa. Özehaonlíákén Auzriában, a 2007-ben üzemben lévő kollekor felüle minegy m 2 vol. A folyadék munkaközegű napkollekoro rendzerek jövőbeni nagyobb arányú hazai elerjedée főkén a haználai-, é ehnológiai melegvíz kézíében, uzodák, randok vizének fűéében, valamin kiebb mérékben épülefűéi élú alkalmazáoknál várhaó. Egy álago alád évi öze melegvíz igényének kb %-a i előállíhaó 3-4 m 2 hőelnyelő felüleel rendelkező napkollekorral é a hozzáarozó kb. 150 liere árolóval. Ezzel fozili, vagy nukleári energiahordozóból ermel energia válhaó ki, ovábbá az energiaermelé kíérő zennyezőanyag kiboáá i ökkenheő. 8

10 1.2. Célkiűzéek A kuaái felada élkiűzéei a napenergiá haználai melegvízkézíő é ároló rendzerek hőávieli problémáinak modellezéére, zimuláiójára é a rendelkezére álló napenergia-haznoíó rendzereken - a modell eredmények ellenőrzée éljából - méréi é moniorozái feladaok végzéére irányulak. A folyadék munkaközegű napkollekoro berendezéek hőermelő egyége a napkollekor. A zakirodalma felhaználva él olyan fizikai alapú modell kidolgozáa, ami alkalma a folyadék munkaközegű ík-kollekor hőegyenúlyának leíráára, a napugárzá, a környezei hőmérékle, a kollekorba belépő folyadék hőmérékle é ömegáram figyelembevéelével. A napkollekorban előállío hő a kéőbbi felhaználá éljából a árolóba kell juani. Kékörö rendzer eeén ez a feladao a kollekor kör é a ároló közöi hőzállíái feladao elláó hőerélő végzi. A napenergiá haználai melegvízkézíő é ároló rendzerekben, a hőerélő vagy a ároló belejében, vagy a árolón kívül van elepíve. Ezér elengedheelen olyan fizikai alapú modell kidolgozáa, ami leírja a kollekor felől a hőerélőbe belépő folyadékárammal zállío hőnek a ároló vízébe, vagy a árolóból a hőerélő zekunder oldalán ááramló folyadékáramba juáá. Napenergiá melegvízkézíő rendzerek eeén az energia rendelkezére álláa é a felhaználói energia igény nagyréz időben elkülönül. Ezér a rendzerekbe beépíe ároló feladaa az özegyűjö hő ároláa, illeve a felhaználái igényeknek megfelelő rendelkezére boááa. Ennek megfelelően fono olyan fizikai alapú modell kidolgozáa, ami leírja a árolóba belépő, é az abból ávozó hő é folyadékáramoka. A hőávieli folyamaok fizikai modelljei özee pariáli differeniálegyenleekkel, vagy egyenlerendzerekkel i leírhaók. A kuaá orán megvalóíandó fizikai alapú modellek konenrál paraméerűek, amelyek közönége differeniálegyenleek, illeve egyenlerendzerek formájában fogalmazhaók meg. Ezen differeniálegyenleek egíégével a napenergiá melegvízkézíő rendzerek főbb eleminek dinamiku ulajdonágai leírhaók. Az egye válozók definiál bemenei függvényei melle a hagyományo, analiiku megoldá i előállíhaó, illeve az egye bemeneekre ado válazfüggvények i meghaározhaók. A napenergiá melegvízkézíő rendzerekben a hőhaznoíá zabályozó berendezé irányíja. A modellezéhez kapolódóan élzerű olyan, - az ellenőrző méréek elvégzééhez rendelkezére álló rendzerekben alkalmazo zabályozókkal azono működéű - zabályozó modell kidolgozáa, ami a kollekor kilépő hőmérékle é a ároló hőmérékle alapján a rendzer zimuláió orán zabályozza a folyadékáramo. 9

11 A napkollekoro rendzer egye elemeinek, úgymin kollekor, hőerélő, ároló é a zabályozó berendezé működéé leíró modellek felhaználáával kialakíhaó a elje rendzer inegrál modellje. A végő felada egy olyan zimuláió modell kidolgozáa, ami a bemenő paraméerek, a napugárzá, a környezei hőmérékle, a hálózai hidegvíz hőmérékle é a haználai melegvíz felhaználá alapján képe a árolóban lévő haználai melegvíz hőmérékleének zámíáára, illeve a rendzer energia ermeléének zámíáára. Az elmélei modellalkoá é zimuláió melle a kuaái program élja a rendelkezére álló napenergia-haznoíó berendezéeken, gyakorlai ellenőrző méréi é moniorozái feladaok végzée. Méréel meghaározhaók a környezei paraméerek, úgymin a kollekor felülere érkező napugárzá inenziá, a környezei hőmérékle, valamin a napenergia-haznoíó berendezé főbb elemeinek üzemére jellemző paraméerek, min például az áramló hőzállíóközeg hőméréklee é érfogaárama. A mér adaok felhaználhaók a modellezéi eredmények gyakorlai, kíérlei ellenőrzéére. Így öbbek közö a napenergiá melegvíz kézíő rendzerek egye elemeire kollekor, hőerélő, ároló felállío modellek méréi ellenőrzée, illeve az egye elemek közöi kölönhaáok é a elje rendzer vizgálaára. A napenergiá melegvízkézíő é ároló rendzerre kidolgozo fizikai modellek akkor hozhanak gyakorlai hazno nevezeeen a vizgál rendzer kéőbbi vielkedéére vonakozó előrejelzé, ha a felállío differeniálegyenleek valamilyen numeriku módzerrel megoldhaók. Mivel jelen eeben ranzien, időben válozó folyamaokról van zó, ezér például a végeelem módzer alkalmazáa a pariáli differeniálegyenleek megoldáa a nagy zámíái igény mia ak nagy zámíógép kapaiá bizoíáával leheége. Ezér a folyamaok leíráához olyan konenrál paraméerű, a hőávieli folyamaoka időben kellő ponoággal leíró közönége differeniálegyenleeke, élzerű haználni, amelyek blokkorienál zimuláió zofver, Malab+Simulink alkalmazáával megoldhaók. Az emlíe zofver a konkré fizikai folyamaok modellezéén kívül alkalma a rendzer irányíái, zabályozái funkióinak modellezéére, illeve vizgálaára i. 10

12 2. IRODALMI ÁEKINÉS Ez a fejeze a napenergiá haználai melegvízkézíő rendzerekkel kapolao irodalom feldolgozá aralmazza. Áekiné ad a napugárzá energia vizonyairól, a magyarorzági poeniálról, valamin a elepíé befolyáoló ámogaái rendzerről. Imerei ovábbá a napenergiá melegvízkézíő rendzerek főbb egyégeinek kialakíáá, ulajdonágai. Bemuaja a napkollekoro rendzerek ellenőrzéi eljáráai é a bevezee hazai é nemzeközi vizgálai zabványoka. Áekini ovábbá a napkollekoro rendzerek méreezéére, modellezéére zámba veheő zimuláió zofvereke A napugárzá energia vizonyai, magyarorzági poeniál é haznoíá A Föld légkörének felő haárához érkező napugárzá energiája 1352 W/m 2, ez az éréke napállandónak nevezik, é közepe Nap-Föld ávolág melle érelmezik. A napenergia ehnikai felhaználhaóágá korláozza inenziáának válozáa. A ugárzá függ a földrajzi elhelyezkedéől, valamin az évzakok é a napzakok válozááól i. Budape környékén a legnagyobb ugárzái áraműrűég érék a napugárzá irányára merőlege felüleen júniuban mérheő, éréke 1000 W/m 2. A haznoíhaó ugárzá méréké jelenően befolyáolhaják a meeorológiai jellemzők i. A levegő nedveégaralma é a homályoági ényező upán kimérékű válozá okoz, míg a felhőödéel jelenően ökken, illeve megzűnik a közvelen ugárzá. A légkörbe érkező ugárzá egy réze gyengíelenül, közvelen árnyéko adó ugárzákén, máik réze pedig a légkörben lévő rézekéken, por, vízgőz, zennyeződéeken é a felhőzeen zóródva, haározo irány nélkül, zór ugárzákén ju a felzínre. A közvelen é a zór ugárzá özegé elje, vagy globálugárzának nevezik. A 2. ábra a földfelzínre érkező napugárzá mennyiégi vizonyai zemlélei IMRE L., VARGA P A Föld felzínére érkező ugárzá nagy rézé a zárazföld, a engerek é a növényze elnyeli, kiebb réze vizaverődik. Az elnyel ugárzá hővé alakul. Az elnyel hő felmelegíi a levegő. 11

13 A légkör haára Elnyelé ~300 W/m W/m 2 Vizaverődé ~100 W/m 2 Közvelen ugárzá + Szór ugárzá = elje vagy globálugárzá A földfelzínen max: 1000 W 2 /m 2. ábra A földfelzínre érkező napugárzá mennyiégi vizonyai Magyarorzágon a globálugárzá éréke a déli órákban álago napüé eeén, a éli félévben okóber - máriu W/m 2, a nyári félévben áprili - zepember W/m 2 közö válozik. A zór ugárzá rézaránya elérhei a %-o i, ezér a hazai vizonyokra a ík-kollekorok alkalmaabbak, mivel a zór é a direk ugárzá egyarán haznoíják. Magyarorzág napenergia poeniáljában, az orzág ugárzái egyenlegében a Kárpá-medene haáa kimuahaó. Az elnyel é a kimenő ugárzá álago zonáli éréke, vagyi a 47-ik zéleégi fokhoz arozó ugárzái egyenleg éréke negaív, álagoan -35 MJ/m 2 /nap. Magyarorzágra ugyan zinén negaív, azonban okkal kiebb mérékben, mindöze -2,76 MJ/m 2 /nap BELLA SZ., MAJOR GY., NAGY Z Magyarorzág ermiku napenergia haznoíái adoágai kedvezőbbek, min ok európai orzágé: az évi napüée órák záma , a beeő napugárzá éve özege álagoan 1300 kwh/m 2. A Budapeen leheége é énylege napüée órák zámá havonkéni bonában az 1. ábláza aralmazza KABOLDY A énylege é a leheége napüée órák zámának különbégé a felhőze okozza. 12

14 1. ábláza Budapeen havona leheége é énylege napüée órák záma é aránya Hónap Leheége, óra/hó énylege, óra/hó % január február máriu áprili máju júniu júliu auguzu zepember okóber november deember Év özeen: A Budapeen vízzine felüleen mér napugárzá inenziá érékek alapján zámío 1 m 2 felülere eő álago napi é öze havi beugárzá özegei aralmazza a 2. ábláza KABOLDY ábláza Budapeen vízzine felülere napona é havona érkező álago napugárzá Hónap Álago beugárzá, kwh/m 2 nap Öze beugárzá, kwh/m 2 hó január 0, február 1, máriu 2, áprili 4, máju 5, júniu 5, júliu 5, auguzu 4, zepember 3, okóber 2, november 0, deember 0, évi öze: 3,

15 A napugárzá alapveően kéféle módon haznoíhaó, közvee é közvelen módon. Közvee haznoíá például a foozinézi, hullám, zél é víz energiájának haznoíáa. A közvelen haznoíá módzerei a ugárzá elnyelő berendezéek alkalmazáán alapulnak. A ermiku haznoíára akív é pazív elemeke alkalmaznak, míg a foovillamo elven működő napelemekkel villamo áram állíhaó elő. A napenergia közvelen haznoíáára zolgáló pazív rendzereke főleg az épíézeben alkalmazzák. A hagyományo épüleekhez képe a megfelelő ájoláú, belő érelrendezéű, megfelelően megválazo zerkezei anyagokkal kialakío épüle, az un. napér, alkalmazáa a jelenő fűéi energia megakaríá melle, a ermézee megvilágíá é a komforoabb klimaiku feléelek mia i előnyö. A napenergia közvelen haznoíáára zolgáló akív rendzerek legfonoabb eleme a napenergia özegyűjéére zolgáló zerkeze, ami napkollekornak neveznek. A kollekorok hőhordozó közege levegő é folyadék lehe. Az Európai Unióban elepíe napkollekoro rendzerek dönő öbbégé a házarái haználai melegvíz kézíében alkalmazzák. A rendzereke úgy méreezik, hogy a nyári hónapokban a haználai melegvíz kézíé közel elje energia igényé a napenergia fedezze. Az ily módon méreeze rendzerek az éve haználai melegvíz kézíéi energiaigény megközelíőleg 30-50%-á bizoíják. A 3. ábra a napenergia rézeedéé muaja egy házará haználai melegvíz ellááában KING e al kwh/hónap jan. febr. már. ápr. máj. jún. júl. aug. zep. ok. nov. de. Hónapok Napenergia Ráegíő energia 3. ábra A napenergia rézeedée a haználai melegvíz előállíában 14

16 A megújuló energiaforráok növekvő mérékű felhaználáával kapolao hazai fejlezéi konepiók é raégiai megfonoláok megalapozáa zámára a Magyar udományo Akadémia Energeikai Bizoágának Megújuló Energeikai Albizoága elvégeze Magyarorzág megújuló energeikai poeniáljának reáli ehnikai felméréé IMRE A közvelen napenergia haznoíá vizgálaá felhaználái erüleenkén: épíézei, épülegépézei hőhaznoíá, foovillamo haznoíá, mezőgazdaági élú haznoíá, valamin a közvee napenergia-haznoíá biomaza, zélenergia, vízenergia hazai poeniáljának ehnikai zámbavéelé az Albizoág zakmai oporjai végezék. Mindezek melle a geoermiku energia hazai ehnikai poeniáljának felmérée i megörén. A dolgoza émájában, az akív ermiku napenergia haznoíá zemponjából a vizgál felhaználái erüleek közül az épülegépézei hőhaznoíá, é a mezőgazdaági élú haznoíá a legfonoabb. Az épülegépézei ermiku napenergia haznoíái poeniál megíélée jelenleg ak beléeken é apazalaokon alapul. A haznoíái poeniál dönő réze az épüleekhez, azok haznoíhaó eőfelüleéhez kapolhaó ben a jelenleg beül működő 40 ezer m 2 -el együ özeen kb m 2 napkollekor működée prognozizálhaó, ha a zükége ámogaáok, pályázai leheőégek é egyéb özönzők rendelkezére állnak. Az orzág akív ermiku napenergia haznoíái poeniálja ennél nagyágrendekkel nagyobb: ak a lakóépüle állomány haznoíhaó felüleé figyelembe véve özeen kb. 32 millió m 2 napkollekor helyezheő el, amely kb. 48 PJ/év nagyágrendű hőenergia kapaiá jelenhe KABOLDY A ermiku napenergia haznoíá mezőgazdaági alkalmazáa a leginkább energiaigénye erüleekhez, a ehnológiai melegvíz-kézíéhez, a záríához é a növényházak fűééhez kapolódik. Az elvégze zámíáok é beléek alapján a ehnológiai melegvíz-kézíénél 1,010 PJ/év, a záríánál 1,402 PJ/év a növényházi fűénél pedig 0,206 PJ/év a rendelkezére álló ermiku napenergia poeniál nagyága FARKAS A ermiku napenergia haznoíá energiapoliikája é ámogaái rendzere Egy orzág energiapoliikájának bármilyen áradalmi kereek közö i örénik az orzág irányíáa, mindig ak azonoak lehenek a fő élkiűzéei: az orzág energiaellááa minél bizonágoabban, minél kiebb kölégekkel, vagyi minél haékonyabban örénjen. Cél a környeze erheléének méréklée, a áradalom egézégének védelme BOHOCZKY

17 A kormányza előkén 1995-ben deklarála zándéká a megújuló energiaforráok hazai alkalmazáának ámogaáára. A kormány hozú egyezeé uán a 2399/1995. z. haározaával elfogada az Orzágo Energiaakarékoági, illeve Energiahaékonyág-növekedé Előegíő Celekvéi Programo. Az ebben felorol feladaok közö zerepel a megújuló energiaforráok haznoíáának bővíée émakör i BOHOCZKY A haároza végrehajáához azonban nem inézkedek a pénzügyi forráok rendelkezére boáááról. Ezen a helyzeen válozao a kormány 1107/1999. X.8. Korm. haározaa. A 1107/1999. X.8. Korm. haároza a 2010-ig erjedő energiaakarékoági é energiahaékonyág-növeléi raégiáról rendelkezik Magyar Közlöny 1999, amely 7 fejezeből áll, ill. a hozzáaol mellékle 14 ponban foglalja öze a elekvéi programo. A kormány az energiaelláá bizonágának a növelée, az imporfüggőég méréklée, a fennarhaó fejlődé bizoíáa, a környezevédelmi köveelmények eljeíée, a korláozoan rendelkezére álló hagyományo fozili energiaforráokkal való akarékoág érdekében 2010-ig a kövekező - energiaakarékoággal é haékonyág-növeléel kapolao - főbb éloka űzi ki: - a gazdaág fejlődéé reprezenáló hazai özermék GDP hozabb ávú, minegy 5% évi álago növekedéi üemének a bizoíáához a gazdaág öze energiaigényének az egyégnyi GDP előállíáához zükége energiamennyiégnek évi 3,5%-kal kell méréklődnie. Az energiaigény ilyen mérékű javuláa zükége ahhoz, hogy az energiafelhaználá éve álago növekedéi üeme ne haladja meg az 1,5%-o, - e köveelmény előegíéekén el kell érni, hogy a rézben államilag ámogao energiamegakaríái evékenyégek révén 2010-re minegy 75 PJ/év hőérékű 1,8 M kőolajjal egyenérékű energiahordozó megakaríára, illeve hazai megújuló energiahordozókkal kiválára kerüljön. E megakaríáok révén a kéndioxid-kiboáá 50 k/év, a zéndioxid-kiboáá 5 M/év mérékben méréklődjön, - a hagyományo energiahordozókkal való akarékokodá, valamin a környezei áralmak méréklée érdekében a megújuló energiahordozók jelenlegi 28 PJ/év felhaználáá 2010-ig 50 PJ/évre kell növelni; A mellékle 2. ponja kiér az energiaakaréko zemlélere, folyamao imereerjezére. A áradalom egézében zükége az energiaakarékoági zemlélere örénő nevelé é imereerjezé. E evékenyége már az okaá kereében kell megkezdeni. Az energiaakarékoággal é a környeze óváával kapolao imereek zéle körű elerjezée érdekében ámogani kell a zakanáadó hálózaok, fogyazói irodák zervezéé é működéé. Az energiaakarékoág fonoágá é módzerei zéle körben meg kell imereni reklám, média, fogyazói broúra b., nagy jelenőége van az 16

18 energiahaékonyági ímke minél zéleebb körű rendzereíéének. Az energiaakarékoági zemléle kialakíáával, a folyamao imereerjezéel 2010-ig 10 PJ/év energiahordozó megakaríá elérée a él. A 3. pon imerei az energiaakarékoággal é a megújuló energiahordozók bővíéével kapolao K+F evékenyége. Kiemel felada az energiaakarékoág é a megújuló energiaforráok bővíéének az érvényeíée a K+F programokban Nemzei Környezei Műzaki Fejlezéi Pályáza, Orzágo Környezeudományi é ermézevédelmi Kuaái Pályáza b.. Ezzel i elő kell egíeni, hogy a már imer é külföldön alkalmazo ehnológiák Magyarorzágon i minél nagyobb mérékben kerüljenek bevezeére, a magyar kuaók bekapolódjanak a külföldi kuaáokba, illeve a hazai ehnológiafejlezéeknél előnyben rézeüljenek az energiaakaréko é a környezevédelem zemponjából i kedvező eljáráok pl. refereniaüzemek léeíée. A K+F evékenyégen belül az energiaakarékoág előérbe helyezéé előorban jogi ezközökkel lehe bizoíani, de leheőége kell bizoíani kedvezménye hielek felvéelére i. A megújuló energiaforráok haznoíáának bővíééről a 14. pon zól. A környezevédelmi köveelmények eljeíée érdekében a megújuló energiaforráok haznoíáának növeléére programo kell kidolgozni. Fel kell mérni az e élra zámíába veheő külföldi pénzügyi forráoka, valamin ámogaái formáka. A megújuló energiaforráokkal előállío villamoenergia-ermelő kapaiáok léeíéé, a hőenergia ermelé é az energeikai növényermezé az Energiaakarékoági Program kereéből viza nem éríendő ámogaáokkal, illeve kedvezménye hielekkel kell ámogani. Az Energiaakarékoági Programon belül években évene 100 M F-o, a környezeerheléi díjból örénő inenzifikálá köveően évene e élra legalább M F ráfordíá ervezek. Célkiűzé vol, hogy a megújuló energiahordozó felhaználá 2010-ig 20 PJ/évvel növekedjen. A 14/a ala, a megújuló energiahordozók felhaználá növeléi programján belül a biomaza, a geoermiku hőenergia é zerve hulladékok haznoíá bővíéének kiemel ámogaáá; 14. b ala pedig "20000 napkollekoro eő 2010" programjá vállalja a kormány, amely a nap energiájának fokozoabb haznoíáa érdekében a megújuló energiahordozókon belül zükége a hő é melegvíz napkollekorokkal örénő előállíáának növeléé aralmazza ig legalább inézménynél é lakóépülenél élzerű e hő-előállíái módo megvalóíani. A lakáonkéni zükége beruházái özeg 20-30%-á viza nem éríendő ámogaá formájában kell bizoíani az Energiaakarékoági Program kereéből. Az Energiaakarékoági Program pályázai rendzer 2001-ben é 2002-ben a Széhenyi erv rézekén működö, 2003-ól pedig a Nemzei Energiaakarékoági Program NEP kereein belül. Ezen pályázai rendzerek 17

19 jelenő, de nem kizárólago ezközei a 1107/1999. X. 8. Korm. haározaal elfogado hozú ávú, 2010-ig zóló energiaakarékoági é energiahaékonyág-növeléi program é a hozzá kapolódó Celekvéi Program megvalóíáának. A ovábbi ezközök közé arozik például az Energiaakarékoági Hiel Alap korábbi "néme zénegély", a Phare Energiahaékonyági Vegye Finanzírozáú Forgó Alap, a Környezevédelmi Alap Célelőirányza KAC, illeve öbb helyi, vagy regionáli kezdeményezéű program i Energia Közpon Kh A Nemzei Energia akarékoági program kereében, a megújuló energiaforráok felhaználáának bővíéére, években folyamaoan működö a pályázai rendzer. Ezen pályázai programban, ől 2005-ig a megújulók ámogaáa folyamaoan ökken ben 380 millió F, 2003-ban 320 millió F, 2004-ben pedig már ak 200 millió F vol a kiírákor erveze ámogaái kere. A február 15-i állapo zeri a megújulókra vonakozó NEP é NEP pályázaípu 2004-e együe, minegy 200 millió F-o ámogaái kereéből forráhiány mia ak 64,85 millió F-o íélek meg, ami a erveze ámogaái kerenek minegy 32,4%-a vol Energia Közpon Kh A Nemzei Energia akarékoági program pályázaai 2005-ben forráhiányra hivakozva nem írák ki. Az imélődő forráhiány mia 2006-ban pályázao ak 11 napig, máriu 31. é áprili 10. közö fogadak be. A pályáza meghirdeéekor a ámogaái kereözeg 183 millió F vol. A ámogaá méréke: a beruházái kölég maximum 1/3-a, amely napkollekoro rendzer eeén nem haladhaa meg az 300 ezer F-o Gazdaági é Közlekedéi Minizérium A 2007-e kiírá lényegeen különbözö a korábbi években meghirdee pályázaokól. A viza nem éríendő ámogaá arányá ökkeneék é elindíoak egy hielprogramo. A kiírá zerin a viza nem éríendő ámogaá méréke a beruházái kölég legfeljebb 15%-a, de lakáonkén legfeljebb ,-F. A pályáza alapján a pályázó jogoulá vál a "Sikere Magyarorzágér" Lakoági Energia-akarékoági Hielprogram kereében a beruházá maximum 85%-ára kedvezménye, ~6,4%-o kamaú hieligényelére Gazdaági é Közlekedéi Minizérium 2007a. A kedvezőlenebb ámogaái inenziá kövekezében a 2007-ben megújuló energiaforrá haznoíára benyújo pályázaok ámogaái özeg igénye mindöze 126 millió F-vol. A 2008-a pályázanál a kiírákor a viza nem éríendő ámogaá méréke a beruházái kölég legfeljebb 25%-a, de lakáonkén legfeljebb 1 millió F. A felveheő kedvezménye hiel nagyága a ámogaá igénybevéele melle 0-75%, maximum 3 millió forin. ámogaá igénybevéele nélkül ak hiel: 0-100%, maximum 4 millió forin Gazdaági é Közlekedéi Minizérium A minizérium joguódja auguzu 15-ei fordulónappal vizamenőlege haállyal módoíoa a Nemzei Energiaakarékoági Program pályázai konrukió. Az eddig rendelkezére álló 1,6 milliárd 18

20 forino keree a Közlekedéi, Hírközléi é Energiaügyi Minizérium ovábbi 1 milliárd F kereözeggel növele meg. A ára emelle megemele a ámogaái inenziá, valamin a ámogaá maximáli méréké i. Megújuló energiaforrá haznoíá eeén a 25%-o ámogaái inenziá 30%-ra növele, a viza nem éríendő ámogaá eddigi maximáli 1 millió F-o özegé 1,2 millió F-ra emele Közlekedéi, Hírközléi é Energiaügyi Minizérium Magyarorzág EU alakozáá köveően megnyílak a Srukuráli Alapok, amelyekben a Környezevédelem é Infrarukúra Operaív Program KIOP kereében 2004-ben pályázao hirdeek az Energiagazdálkodá környezebará fejlezée ímmel. A pályáza élja: A hazai megújuló energiaforráok felhaználáának növelée, zéndioxid kiboáá ökkené, ezálal a vidéki régiók gazdaági fejlődéének előmozdíáa különö ekineel a villamo energia megújuló energiaforráokból való előállíáának növeléére. A udao é ézerű energiafelhaználá előegíée az energiahaékonyág növelée é a légzennyező kiboááok ökkenée. A pályáza meghirdeéekor a ámogaára rendelkezére álló kereözeg ben 400 millió F, 2005-ben 1,7 Mrd F, 2006-ban 2,3 Mrd F. A pályáza feléelrendzere 2005-ben módoul. Az energiahaékonyági, illeve megújuló energiaforrá haznoíái projekek ámogaáának maximáli méréke 300 millió F. A villamo energiaermelé bizoíó, megújuló energiaforrá haznoíá ámogaáának maximáli méréke nem vol korláozva. A pályázai feléelrendzer módoíáának élja az vol, hogy Magyarorzág az Operaív Programban meghaározo, az Európai Unió felé vállal köelezeégei haékonyan eljeíeni udja Energia Közpon Kh A hazai energiapoliika rézekén az alernaív é megújuló energiahordozók elerjezéével kapolao jogi zabályozá elkézíéére kére fel a kormány az orzággyűlé 63/2005. VI. 28. OGY haározaa az alernaív é megújuló energiahordozók elerjezéének haékonyabbá éeléről Magyar Közlöny A haároza zerin a villamo energia előállíáához haznál alernaív é megújuló energeikai beruházáokkal kapolaban a köelező áram-ávéel örvényben kell zabályozni. Megjelöli ovábbá: az egyzerűíe környezevédelmi engedélyezéi eljárá lérehozáá, a ermál kin jobb haznoíáá előegíő örvényi zabályozá, a mezőgazdaági alapanyagokból előállío folyékony energiahordozók köelező üzemanyagokba keveréé, a nagyobb arányú biogáz előállíá érdekében a gázörvény módoíáá, az energeikai növény é egyéb mezőgazdaági mellékermékek ámogaái rendzerének kialakíáá, ovábbá az energeikai ülevények erüleének növelée érdekében az erdőörvény módoíáá. A haároza a kormány 19

Hatvani István Fizikaverseny 2014-15. 3. forduló megoldások. 1. kategória. 7. neutrínó. 8. álom

Hatvani István Fizikaverseny 2014-15. 3. forduló megoldások. 1. kategória. 7. neutrínó. 8. álom 1. kaegória 1.3.1. 1. CERN 2. PET 3. elekronvol. ikloron 5. Porozlay. Fiziku Napok 7. neurínó 8. álom 9. környezefizikai 10. Nagyerdő A megfejé: SZALAY SÁNDOR Szalay Sándor (195-1975) köveő igazgaók: Berényi

Részletesebben

Statisztika gyakorló feladatok

Statisztika gyakorló feladatok . Konfidencia inervallum beclé Saizika gyakorló feladaok Az egyeemiák alkoholfogyazái zokáainak vizgálaára 995. avazán egy mina alapján kérdıíve felméré végezek. A vizgál egyeemek: SOTE, ELTE Jog, KözGáz.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Hőközlés. A követelménymodul megnevezése: Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője és vegyipari technikus feladatok

MUNKAANYAG. Szabó László. Hőközlés. A követelménymodul megnevezése: Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője és vegyipari technikus feladatok Szabó Lázló Hőközlé köveelménymodul megnevezée: Kőolaj- é vegyipari géprendzer üzemeleője é vegyipari echniku feladaok köveelménymodul záma: 047-06 aralomelem azonoíó záma é célcoporja: SzT-08-50 HŐTNI

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGES EMBERI TÉRDÍZÜLET KINEMATIKÁJÁNAK LEÍRÁSA KÍSÉRLETEK ALAPJÁN

AZ EGÉSZSÉGES EMBERI TÉRDÍZÜLET KINEMATIKÁJÁNAK LEÍRÁSA KÍSÉRLETEK ALAPJÁN AZ EGÉSZSÉGES EMBERI TÉRDÍZÜLET KINEMATIKÁJÁNAK LEÍRÁSA KÍSÉRLETEK ALAPJÁN Dokori (Ph.D.) érekezé éziei Kaona Gábor Gödöllő 2015. A dokori ikola megnevezée: Műzaki Tudományi Dokori Ikola udományága: Agrárműzaki

Részletesebben

ω = r Egyenletesen gyorsuló körmozgásnál: ϕ = t, és most ω = ω, innen t= = 12,6 s. Másrészről β = = = 5,14 s 2. 4*5 pont

ω = r Egyenletesen gyorsuló körmozgásnál: ϕ = t, és most ω = ω, innen t= = 12,6 s. Másrészről β = = = 5,14 s 2. 4*5 pont Hódezőváárhely, Behlen Gábor Gináziu 004. áprili 3. Megoldáok.. felada (Hilber Margi) r = 0,3, v = 70 k/h = 9,44 /, N =65. ω =? ϕ =? β =? =? A körozgára vonakozó özefüggéek felhaználáával: ω = r v = 64,8

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész Középzinű éreégi feladaor Fizika Elő réz 1. Egy cónak vízhez vizonyío ebeége 12. A cónakban egy labda gurul 4 ebeéggel a cónak haladái irányával ellenéeen. A labda vízhez vizonyío ebeége: A) 8 B) 12 C)

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

KRISTÁLYOSÍTÓK DINAMIKUS FOLYAMATAINAK MODELLEZÉSE ÉS SZIMULÁCIÓJA

KRISTÁLYOSÍTÓK DINAMIKUS FOLYAMATAINAK MODELLEZÉSE ÉS SZIMULÁCIÓJA KRISTÁLYOSÍTÓK DINAMIKUS FOLYAMATAINAK MODELLEZÉSE ÉS SZIMULÁCIÓJA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Kézíee: ULBERT ZSOLT a Vezprém Egyeem Vegyézmérnök Tudományok Dokor Ikoláa kereében Témavezeő: Dr. Lakao Béla

Részletesebben

8. Fejezet A HÁROM MŰVELETI ERŐSÍTŐS MÉRŐERŐSÍTŐ

8. Fejezet A HÁROM MŰVELETI ERŐSÍTŐS MÉRŐERŐSÍTŐ LKTONIK (BMVIMI07) ZOLTI művelei erőíők alkalmazáai z lekronika -ben már zerepel: művelei erőíő alapkapcoláai: - nem inveráló alapkapcolá, - inveráló alapkapcolá, - differenciálerőíő alapkapcolá. További

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

Szilárd töltetű hőtároló optimális kialakítása

Szilárd töltetű hőtároló optimális kialakítása Pannon Egyeem Vegyézmérnöi- é Anyagudományo Doori Iola Szilárd öleű hőároló opimáli ialaíáa PhD ÉRTEKEZÉS Kézíee: Borbély Tibor olevele gépézmérnö Témavezeő: Dr. habil. Timár Imre egyeemi anár Pannon Egyeem

Részletesebben

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5 www.kh.hu 215.7.16 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5565 5765 cink LME 3hó () 254 2 nikkel LME 3hó () 1162 1198 alumínium LME 3hó

Részletesebben

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész. 1. Melyik sebesség-idő grafikon alapján készült el az adott út-idő grafikon? v.

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész. 1. Melyik sebesség-idő grafikon alapján készült el az adott út-idő grafikon? v. Középzinű éreégi feladaor Fizika Elő réz 1. Melyik ebeég-idő grafikon alapján kézül el az ado ú-idő grafikon? v v v v A B C D m 2. A gokar gyoruláa álló helyzeből12. Melyik állíá helye? m A) 1 ala12 a

Részletesebben

FPC-500 hagyományos tűzjelző központ

FPC-500 hagyományos tűzjelző központ Tűzjelző rendzerek FPC-500 hagyományo tűzjelző központ FPC-500 hagyományo tűzjelző központ www.bochecrity.h Maga minőégű modern megjelené alkalma a közforgalmú területekre Szövege LCD kijelző Kapható 2,

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK 2011.8.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/1 II (Nem jogalkoási akusok) IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2011. június 30.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

OLAJFOGÓK ZSÍRFOGÓK ÁTEMELŐK SZIKKASZTÁS TÁROZÓ TARTÁLYOK

OLAJFOGÓK ZSÍRFOGÓK ÁTEMELŐK SZIKKASZTÁS TÁROZÓ TARTÁLYOK PRCO C 178 TÁROZÓ TRTÁLYOK SZIKKSZTÁS ÁTEMELŐK ZSÍRFOGÓK OLJFOGÓK ZSÍRLEVÁLSZTÓ PRCO C berendezések alkalmazási erülee vonakozó magyar és Európai Uniós előírások érelmében a közcsaornába örénő bevezeés

Részletesebben

A hőszivattyúk műszaki adatai

A hőszivattyúk műszaki adatai Gyáró: Geowa Kf. Vaporline GBI (x)-hacw folyadék-víz hőszivayú család Típusok: GBI 66; GBI 80; GBI 96; A hőszivayúk műszaki adaai Verzió száma: 1.0 2010-02-15 Cím: Békéscsaba Szabó D.u.25. 5600 HUNGARY

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM NAPENERGIÁS MELEGVÍZKÉSZÍTŐ ÉS TÁROLÓ RENDSZEREK BLOKKORIENTÁLT MODELLEZÉSE Doktori értekezé téziei Buzá Jáno Gödöllő 2009 A doktori ikola megnevezée: Műzaki Tudományi Doktori Ikola

Részletesebben

SZERKEZETÉPÍTÉS I. FESZÜLTSÉGVESZTESÉGEK SZÁMÍTÁSA NYOMATÉKI TEHERBÍRÁS ELLENŐRZÉSE NYÍRÁSI VASALÁS TERVEZÉSE TARTÓVÉG ELLENŐRZÉSE

SZERKEZETÉPÍTÉS I. FESZÜLTSÉGVESZTESÉGEK SZÁMÍTÁSA NYOMATÉKI TEHERBÍRÁS ELLENŐRZÉSE NYÍRÁSI VASALÁS TERVEZÉSE TARTÓVÉG ELLENŐRZÉSE 01.0.7. SZERKEZETÉPÍTÉS I. NYOATÉKI TEHERBÍRÁS ELLENŐRZÉSE TARTÓVÉG ELLENŐRZÉSE GYAKORLAT KÉSZÍTETTE: FEHÉR ZOLTÁN A ervezé orán meg kell haározni, hogy a időonban mekkora a haáo fezíéi fezülég a ázmákban

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Cece Polgári Sport Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Cece Polgári Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Cece Polgári Sport Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Cece PSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 695 Áfa levonára

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR A kérelmező zervezet rövidített neve: ŐCSÉNY SK 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1725 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL Sávos burkola CL A Ruukki a homlokzaburkolaok sokoldalú válaszéká nyújja. A Ruukki CL burkola a leheőségek egész árházá nyújja a homlokza rimusának, alakjának és színének kialakíásához. A CL burkolólamellák

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 1322

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 1322 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: CEGLÉDBERCELI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET A kérelmező zervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1322 Áfa

Részletesebben

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv.

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező zakmai továbbképzé 2015 Villámvédelem #5. Elzigetelt villámvédelem tervezée, biztonági távolág zámítáa Villámvédelem 1 Tervezéi alapok (norma zerint

Részletesebben

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Járműelemek I. (KOJHA 7) Tengelyköés kisfelada (A ípus) Szilárd illeszés Járműelemek és Hajások Tanszék Ssz.: A/... Név:...................................

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lakiteleki Torna Egylet

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lakiteleki Torna Egylet 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Lakiteleki Torna Egylet A kérelmező zervezet rövidített neve: Lakiteleki Torna Egylet 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 21

Részletesebben

5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérséklet, hőmérők Termoelemek

5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérséklet, hőmérők Termoelemek 5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérsékle, hőmérők A hőmérsékle a esek egyik állapohaározója. A hőmérsékle a es olyan sajáossága, ami meghaározza, hogy a es ermikus egyensúlyban van-e más esekkel. Ezen alapszik

Részletesebben

XII. Földművelésügyi Minisztérium

XII. Földművelésügyi Minisztérium XII. Földművelésügyi Miniszérium I. Agrárgazdasági, környezevédelmi helyzeérékelés A Földművelésügyi Miniszérium (a ovábbiakban: FM) evékenységének sraégiai háeré a Kormány álal elfogado Nemzei Vidéksraégia

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Sportkör Lipót

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Sportkör Lipót 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Petőfi Sportkör Lipót A kérelmező zervezet rövidített neve: Lipót SE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 775 Áfa levonára a

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pannonhalma Sportegyesület

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pannonhalma Sportegyesület Ügyiratzám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Pannonhalma Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: PHSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Magyaralmás Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Magyaralmás Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Magyaralmá Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Magyaralmá Sportegyeület 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám

Részletesebben

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589 www.kh.hu WTI (USD/hordó) 46 46 diesel ARA spo () 456 472 kerozin ARA spo () 215.9.25 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj B az elmúl ké hében a Bren

Részletesebben

Kompresszoros hőszivattyúk optimalizálása épületgépész feladatokra

Kompresszoros hőszivattyúk optimalizálása épületgépész feladatokra BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Komrezoro hőzivattyúk otimalizáláa éületgééz feladatokra Doktori értekezé Írta: Méhe Szabolc oklevele géézmérnök Témavezető: Dr. Garbai

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Nyuga-Alföld RÉGIÓ Budapes, 2004. november.

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata. Képviselő-testületének. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzata. Képviselő-testületének. r e n d e l e t e Nagykálló Váro Önkormányzata Képvielő-tetületének 3/2002. (III.13.) Kt. Számú r e n d e l e t e a várorendezéi feladatok megvalóítáát biztoító előváárlái jog megállapítááról Nagykálló Váro Önkormányzata

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Beledi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Beledi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Beledi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: BSE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 707 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5 www.kh.hu 215.7.31 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5298 5565 A Bren kőolaj a folyaa a mélyrepülés az elmúl ké hében, és 9%-al kerül

Részletesebben

Jeges Zoltán. The mystery of mathematical modelling

Jeges Zoltán. The mystery of mathematical modelling Jege Z.: A MATEMATIKAI MODELLEZÉS... ETO: 51 CONFERENCE PAPER Jege Zoltán Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka Óbudai Egyetem, Budapet zjege@live.com A matematikai modellezé rejtélyei

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Gépézeti alapimeretek középzint 2 ÉRETTSÉGI VIZSGA 204. máju 20. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fonto tudnivalók

Részletesebben

Ügyiratszám : be/sfphp03-7048/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Encsencs Sportegyesület

Ügyiratszám : be/sfphp03-7048/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Encsencs Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Encenc Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Encenc SE. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 216027 A kérelmező

Részletesebben

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK 2.2.45. Szuperkriikus fluid kromaográfia Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 4, 4.1 és 4.2 2.2.45. SZUPEKITIKUS FLUID KOATOGÁFIA A szuperkriikus fluid kromaográfia (SFC) olyan kromaográfiás elválaszási módszer, melyben

Részletesebben

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja:

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja: A hőérzeről A szubjekív érzés kialakulásá dönően a kövekező ha paraméer befolyásolja: a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli eloszlása, válozása, a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee,

Részletesebben

Egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgás, szabadesés

Egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgás, szabadesés Fizika nagyoko özeállíoa: Juház Lázló (www.biozof.hu) Newon örvények: I. Van olyan vonakozaái rendzer, aelyben a eek ozgáállapouka cak á eekkel vagy ezőkkel való kölcönhaá orán válozaják eg. Az ilyen rendzer

Részletesebben

A T LED-ek "fehér könyve" Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl

A T LED-ek fehér könyve Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl A T LED-ek "fehér könyve" Alapveõ ismereek a LED-ekrõl Bevezeés Fényemiáló dióda A LED félvezeõ alapú fényforrás. Jelenõs mérékben különbözik a hagyományos fényforrásokól, amelyeknél a fény izzószál vagy

Részletesebben

Portfólióelmélet. Portfólió fogalma. Friedman portfólió-elmélete. A befektetés három jellemzője. A kockázat általános értelmezése (Kindler József)

Portfólióelmélet. Portfólió fogalma. Friedman portfólió-elmélete. A befektetés három jellemzője. A kockázat általános értelmezése (Kindler József) ofólió fogalma ofólióelméle Ké zóeede Lai zó oae hodai, vii Fólió ügy, ia Olaz zó icéek ézácája ofólió ág éelmezée vagyoágyak özeége ofólió zűk éelmezée külöböző, őzdé jegyze éékaíok özeége Fiedma ofólió-elmélee

Részletesebben

7. osztály, minimum követelmények fizikából

7. osztály, minimum követelmények fizikából 7. ozály, iniu köeelények fizikából izikai ennyiégek Sebeég Jele: Definíciója: az a fizikai ennyiég, aely eguaja, ogy a e egyégnyi idő ala ekkora ua ez eg. Kizáíái ódja, (képlee):. Szaakkal: ú oza a egéeléez

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE A kérelmező zervezet rövidített neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE Gazdálkodái formakód: 51 3Tagági azonoítózám 78 Áfa levonára

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

MOZGÁSOK KINEMATIKAI LEÍRÁSA

MOZGÁSOK KINEMATIKAI LEÍRÁSA MOZGÁSOK KINEMATIKAI LEÍRÁSA Az anyag ermézee állapoa a mozgá. Klaziku mechanika: mozgáok leíráa Kinemaika: hogyan mozog a e Dinamika: ké rézből áll: Kineika: Miér mozog Szaika: Miér nem mozog A klaziku

Részletesebben

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Budapes, 2011. auguszus Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Bevezeés A úlgerjeszés elleni védelmi unkció generáorok és egységkapcsolású ranszormáorok vasmagjainak úlzoan

Részletesebben

Paraméteres eljárások, normalitásvizsgálat, t-eloszlás, t-próbák. Statisztika I., 2. alkalom

Paraméteres eljárások, normalitásvizsgálat, t-eloszlás, t-próbák. Statisztika I., 2. alkalom Paraméere eljáráok, normaliávizgála, -elozlá, -próbák Saizika I.,. alkalom Paraméere eljáráok Becülik a populáció egy paraméeré Alkalmazáuknak zámo feléele van (paraméerek é a válozó elozláa Cak normál

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA XVIII.

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA XVIII. FIL ŰSZKIK UDOÁNYOS ÜLÉSSZK XVIII. Kolozvár, 03. márciu. POFILKOKCIÓS FOGZOK FOLYONOS SZÁZÁS ÉS KÖSZÖÜLÉS VG ndrá, GYNG Zolán, GYNG C rc Wihin hi pper he uhor decrie new finihing echnology for mnufcuring

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

8 0 9 5 Pákozd. Csordás Zsolt

8 0 9 5 Pákozd. Csordás Zsolt 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: A kérelmező zervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodái formakód: 521 3 Tagági azonoítózám 625 Pákozdi Sportegyeület Pákozd SE Áfa levonára

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sportegyesület Bodroghalom Közhasznú Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sportegyesület Bodroghalom Közhasznú Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sportegyeület Bodroghalom Közhaznú Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Sportegyeület Bodroghalom 2Gazdálkodái formakód: 521

Részletesebben

1 ZH kérdések és válaszok

1 ZH kérdések és válaszok 1. A hőérzee befolyásoló ényezők 1 ZH kérdések és válaok Hőérzee befolyásoló ényezők: - a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli elolása, válozása - a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee

Részletesebben

Summit 3208GLDH PROGRAMOZÓI FÜZET. Electronics Line (E.L.) Ltd. www.elecline.com. (AE 026 K18 verzió) -1-

Summit 3208GLDH PROGRAMOZÓI FÜZET. Electronics Line (E.L.) Ltd. www.elecline.com. (AE 026 K18 verzió) -1- Summi 3208GLDH (AE 026 K18 verzió) PROGRAMOZÓI FÜZET Elecronic Line (E.L.) Ld. www.elecline.com -1- PROGRAMOZÁS TARTALOM JEGYZÉK ÁLTALÁNOS LEÍRÁS... 3 1.1: Műzaki adaok...3 1.2: Zónák...4 1.3: Telefon

Részletesebben

Praktikus tippek: Lambdaszondák ellenőrzése és cseréje

Praktikus tippek: Lambdaszondák ellenőrzése és cseréje A mi zaktudáunk: Az Ön hazna Mint a lambdazonda feltalálója é legnagyobb gyártója, a Boch jól látható többletet kínál a kerekedelem, a műhelyek é gépjármű-tulajdonook zámára a minőég é termékválazték tekintetében.

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmaó 09 ÉETTSÉGI VIZSG 00. májs 4. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ OKTTÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

II. Egyenáramú generátorokkal kapcsolatos egyéb tudnivalók:

II. Egyenáramú generátorokkal kapcsolatos egyéb tudnivalók: Bolizsár Zolán Aila Enika -. Eyenáramú eneráorok (NEM ÉGLEGES EZÓ, TT HÁNYOS, HBÁT TATALMAZHAT!!!). Eyenáramú eneráorokkal kapcsolaos eyé univalók: a. alós eneráorok: Természeesen ieális eneráorok nem

Részletesebben

Bórdiffúziós együttható meghatározása oxidáló atmoszférában végzett behajtás esetére

Bórdiffúziós együttható meghatározása oxidáló atmoszférában végzett behajtás esetére Bórdiffúziós együhaó meghaározása oxidáló amoszférában végze behajás eére LE HOANG MAI Fizikai Kuaó Inéze, Hanoi BME Elekronikus Eszközök Tanszéke ÖSSZEFOGLALÁS Ismere, hogy erős adalékolás eén a diffúziós

Részletesebben

BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK. A nem foglalkoztatottak összetétele az ezredfordulón

BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK. A nem foglalkoztatottak összetétele az ezredfordulón BUDAPESTI CRVINUS EGYETEM MAGYAR TUDMÁNYS AKADÉMIA KÖZGAZDASÁGTUDMÁNYI INTÉZET BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BWP. 2005/2 A nem foglalkozaoak özeéele az ezredfordulón KÖLLŐ JÁNS Magyar Tudományo Akadémia

Részletesebben

A kérelmező szervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodási formakód: 001. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

A kérelmező szervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodási formakód: 001. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sáropataki Reformátu Kollégium Diákport Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodái formakód: 001 3Tagági azonoítózám

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyközségi Sportklub Sárosd

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyközségi Sportklub Sárosd 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Nagyközégi Sportklub A kérelmező zervezet rövidített neve: NK SC 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1039 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Felsőpakony Községi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Felsőpakony Községi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Felőpakony Közégi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Felőpakony KSE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 116

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kesztölci Sportegyesület

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kesztölci Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Keztölci Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Keztölc SE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1073 Áfa levonára

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Túrricse Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Túrricse Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Túrrice Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Túrrice SE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 3352 Áfa levonára

Részletesebben

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csór Truck-Trailer Football Club

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csór Truck-Trailer Football Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Truck-Trailer Football Club A kérelmező zervezet rövidített neve: TTFC. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 621 Áfa levonára

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Söpte Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Söpte Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Söpte Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Söpte SE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1879 Áfa levonára a

Részletesebben

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése Terülei elláási egyenlőlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb elláási emaikus érképek készíése és érbeli saiszikai elemzése OKTK 1646/III.b. sz. kuaás Kuaási zárójelenés Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

Fajszi SE. Szilágyi Csaba

Fajszi SE. Szilágyi Csaba 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Fajzi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Fajzi SE 2 Gazdálkodái formakód: 113 Áfa levonára a pályázatban Nem jogoult

Részletesebben

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul.

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul. MUNKA, NRGIA izikai érteleben unkavégzéről akkor bezélünk, ha egy tet erő hatáára elozdul. Munkavégzé történik ha: feleelek egy könyvet kihúzo az expandert gyorítok egy otort húzok egy zánkót özenyoo az

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Elő Moonmagyaróvári Torna Egylet 194 A kérelmező zervezet rövidített neve: MTE-194 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 2367

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szanki Olajbányász Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szanki Olajbányász Sportegyesület Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Szanki Olajbányáz Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: OBSE 2Gazdálkodái formakód: 52 3Tagági azonoítózám 20322 Áfa levonára

Részletesebben

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év.

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év. S f h Pörög az idei év Remélem, Önnél is jól haladnak a dolgok Mi gőzerővel dolgozunk Készülnek a szofverek újabb és újabb verziói, folyamaosan arjuk a ovábbképzéseke és i van a magazin újabb száma is

Részletesebben

Gépészeti és Folyamatmérnöki Intézet. Hőtani Műveletek levelező hallgatók számára. Szeged

Gépészeti és Folyamatmérnöki Intézet. Hőtani Műveletek levelező hallgatók számára. Szeged Gépészei és Folyamamérnöki Inéze dr. Hodúr Cecilia dr. Sárosi Herber Hőani Műveleek levelező hallgaók számára Szeged 007 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS A HŐTANI MŰVELETEKBE 3. HŐVEZETÉS 3.1. A hővezeés differenciál

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások 1. felada Egymás kölcsööse kizáró beruházások közöi válaszás. Ké külöböző ípusú gépe szerezheük be egyazo művele elvégzésére. A ké egymás kölcsööse kizáró projek pézáramlásai ($) a kövekező ábláza muaja:

Részletesebben

DÖRZSKÖSZÖRÜLÉS JÓSÁGI MUTATÓI ÉS TECHNOLÓGIAI OPTIMÁLÁSA

DÖRZSKÖSZÖRÜLÉS JÓSÁGI MUTATÓI ÉS TECHNOLÓGIAI OPTIMÁLÁSA Mikolci Egyeem, Mulidizciplinári udományok, 1. köe (2011) 1. zám, pp. 189-196. DÖRZSKÖSZÖRÜLÉS JÓSÁGI MUTATÓI ÉS TECHNOLÓGIAI OPTIMÁLÁSA Szabó Oó egyeemi docen, PhD Mikolci Egyeem, Gépgyáráechnológiai

Részletesebben

Buda Eliberata 1686-2006

Buda Eliberata 1686-2006 V I Z I V Á R O S A BU DA P E S T I. 3 KERÜLET V Á R K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z A T Önkormányzai válazáok A közáraági elnök 2006. okóber 1-re ûze ki a helyi önkormányzai

Részletesebben

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1 APPEX MENEBEÉEK PONOSSÁG ÉS ARÓSSÁG A KÖNNYŰ ANYAGOK ERÜLEÉN Joined o las. www.kv-fasening.hu 1 A KV-Fasening Group a kiváló minőségű köőelem- és ömíésalkalmazások nemzeközileg elismer szakérője. A KV

Részletesebben

ÁLLAPOTELLENÕRZÉS. Abstract. Bevezetés. A tönkremeneteli nyomások becslése a valós hibamodell alapján

ÁLLAPOTELLENÕRZÉS. Abstract. Bevezetés. A tönkremeneteli nyomások becslése a valós hibamodell alapján Végeselemes módszer alkalmazása csõvezeékekben lévõ korróziós hibák veszélyességének érékelésére enkeyné dr. Biró Gyöngyvér 1 Balogh Zsol 1 r. Tóh ászló 1 Harmai Isván ÁAPOTEENÕRZÉS Absrac anger analysis

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: 2000 Celldömölk Utánpótlás Futball Club Közasznú Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: 2000 Celldömölk Utánpótlás Futball Club Közasznú Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: 2 Celldömölk Utánpótlá Futball Club Közaznú Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: 2 C.U.F.C.K.E. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági

Részletesebben

Madocsa Sportegyesület. Madocsa Sportegyesület. Madocsa. 7 0 2 6 Szállás (út, utca) 06209947460 Telefon: Honlap: www.madocsa.hu.

Madocsa Sportegyesület. Madocsa Sportegyesület. Madocsa. 7 0 2 6 Szállás (út, utca) 06209947460 Telefon: Honlap: www.madocsa.hu. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Madoca Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Madoca Sportegyeület 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Gépészeti automatika

Gépészeti automatika Gépészei auomaika evezeés. oole-algebra alapelemei, aiómarendszere, alapfüggvényei Irányíás: az anyag-és energiaáalakíó ermelési folyamaokba való beavakozás azok elindíása, leállíása, vagy bizonyos jellemzoiknek

Részletesebben

MŰSZAKI FIZIKA I. Dr. Iványi Miklósné Professor Emeritus. 6. Előadás. PTE PMMK Műszaki Informatika Tanszék. Műszaki Fizika-I/EA-VI/1

MŰSZAKI FIZIKA I. Dr. Iványi Miklósné Professor Emeritus. 6. Előadás. PTE PMMK Műszaki Informatika Tanszék. Műszaki Fizika-I/EA-VI/1 MŰSZAK FZKA Dr. ványi Milóné Profeor Emeriu 6. Előadá PTE PMMK Műzai nformaia Tanzé Műzai Fizia-/EA-V/ Műzai Fizia-/EA-V/ PTE PMMK Műzai nformaia Tanzé Ellenálláo oro é párhuzamo apcoláa a) Ellenálláo

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Az intézmény alapítója: Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány 5. Az intézmény alapítójának címe: 1125 Budapest, Diós árok 60/D

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Az intézmény alapítója: Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány 5. Az intézmény alapítójának címe: 1125 Budapest, Diós árok 60/D ALAPÍTÓ OKIRAT a a 2001., 2002., 2003., 2004., 2005., 2007., 2008., 2010., 2011., 2012., 2013ban kiadott alapító okirat módoítáa egyége zerkezetben Az EgézégfejleztéiOktatái Alapítvány, 2014. máju 20án

Részletesebben

Ikerház téglafalainak ellenőrző erőtani számítása

Ikerház téglafalainak ellenőrző erőtani számítása BME Hidak és Szerkezeek Tanszék Fa-, falazo és kőszerkezeek (BMEEOHSAT19) Ikerház églafalainak ellenőrző erőani számíása segédle a falaza ervezési feladahoz v3. Dr. Varga László, Dr. Koris Kálmán, Dr.

Részletesebben

NYITOTT VÍZSZINTES ALAPÚ INERCIÁLIS NAVIGÁCIÓS RENDSZEREK

NYITOTT VÍZSZINTES ALAPÚ INERCIÁLIS NAVIGÁCIÓS RENDSZEREK Dr. Békéi Berold - Dr. Szegedi Péer 2 YITOTT ÍZSZITS ALAPÚ ICIÁLIS AIGÁCIÓS DSZK Jelen cikk a epüléudománi Közlemének 28/ é 28/2 zámaiban megjelen Inerciáli navigáció rendzerek I é II. cikkek [, 2] egenleei

Részletesebben