Működhet-e Paks-2 állami támogatások nélkül? Az erőműtársaság vállalatgazdasági közelítésben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Működhet-e Paks-2 állami támogatások nélkül? Az erőműtársaság vállalatgazdasági közelítésben"

Átírás

1 Működhet-e Paks-2 állami támogatások nélkül? Az erőműtársaság vállalatgazdasági közelítésben Felsmann Balázs Budapesti Corvinus Egyetem Budapest, június 23.

2 Miért kezdtem ennek a tanulmánynak a megírásába? 1) Mert hiányoltam egy olyan elemzést, amely komplex módon, a projektvállalat szemszögéből vizsgálja a megtérülési és finanszírozási kérdéseket; 2) Mert a nemzetközi példák ismeretében kíváncsi voltam arra, vajon hogyan lesz képes az új atomerőmű hozzájárulni a villamosenergia-árak csökkenéséhez: A számítások szerint 13 százalékkal csökkenthető lesz a villamos energia ára, ha megvalósul a kapacitásbővítés, azaz megépül a tervezett két atomerőművi blokk Pakson. (Németh Lászlóné, február 23.) 3) Mert többször is elhangzott, hogy megismerhetőek lesznek azok az állami számítások, amelyek megalapozzák, hogy a projekt piaci alapon is megtérül: Be fogjuk mutatni azokat a számokat, amelyek a beruházás megtérülését és a magyar energiapolitikában az olcsó energia garanciáját jelentik. (Lázár János, június 4.) Úgy gondoltam, ha készítek egy modellt, legalább lesz miről vitatkozni, vajon miben térnek el saját számításaim a hivatalos prognózistól. 2

3 Az előadás felépítése 1) Az állami támogatás fogalmának áttekintése 2) A számítás módszere 3) Legfontosabb modellparaméterek bemutatása 4) Eredmények értelmezése 3

4 Kormányzati nyilatkozatok a tervezett paksi erőmű állami támogatásának tárgyában Semmilyen formában nem tevődik át az áram árára az a hitelköltség, amiből az új atomerőmű épül, mert a 10 milliárd eurót a magyar állam veszi fel, és ő is fizeti majd vissza. Újságírói kérdésre, mely szerint, ha a beruházási költség és a hitel költségei a termék árában nem jelennek meg, akkor az nem tekinthető-e burkolt állami támogatásnak, Lázár János azt mondta: ha az állami hitelfelvételből beruházás készül, nem minősülhet tiltott állami támogatásnak. (hvg.hu, január 16.) Lázár János többször is egyértelművé tette, hogy mindez nem egy üzleti projekt, hanem két ország államközi megállapodása. (kormany.hu, január 16.) Az elvégzett elemzések azt mutatják, hogy nincsen szükség állami tőketámogatásra ahhoz, hogy a megtérülés feltételei biztosítva legyenek. (Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter írásos válasza Szél Bernadett országgyűlési képviselő kérdésére, október 22. Mivel a Paks 2 projektben egyáltalán nincs állami támogatás, így tiltott állami támogatás sem lehet. (Aszódi Attila, portfolio.hu április 23. 4

5 Tartalmaz-e Paks-2 állami támogatásokat? Az állami támogatások közösségi értelmezése EUMSZ 107. cikk(1) Ha a Szerződések másként nem rendelkeznek, a belső piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. 1) Állami forrásból származzon központi költségvetés, elkülönített állami pénzalapok, Tb alapok, önkormányzatok, EU források, állami tulajdonú vállalatokon keresztüli finanszírozás; 2) Előnyre tegyen szert a forrást megkapó a piacon azonos finanszírozási viszonyok mellett nem lenne elérhető számára ez a forrás. Előnynek minősül az államháztartási bevételkiesés is (pl. elengedett hitelkamat, adókedvezmény, garanciavállalás; 3) Versenytorzító hatású legyen Az érintett vállalkozásnak olyan piacon kell tevékenykednie, amelyen a vállalkozások között verseny van (vagy lehetne); 4) Hatással van a tagállamok közötti kereskedelemre akkor is hatást gyakorol, ha csak helyi piacra értékesít, de ezzel befolyásolja mások piacra lépési lehetőségeit TELJESÜL TELJESÜL TELJESÜL TELJESÜL Paks 2-re csak abban az esetben nem vonatkozik az állami támogatásokról szóló szabályrendszer, ha valamilyen speciális kivételnek számít (ld. következő oldal) 5

6 Mikor nem minősül egy állami intézkedés állami támogatásnak a közösségi szabályozás szerint? Az EUMSZ 107. cikk (1) szerint csak az az intézkedés nem minősül állami támogatásnak, amelyek esetében a fenti feltételek valamelyike nem teljesül. Három ilyen elvi esetek fordulhatna elő az erőművek támogatásánál: 1) Általános intézkedések: Olyan állami intézkedés, amely az ország (vagy az adott szerv illetékességének) egész területére vonatkozik, és mindazok a vállalkozások, amelyek az előírt feltételeknek eleget tesznek, automatikusan részesei lesznek az intézkedésnek. EZT ESETÜNKBEN KIZÁRHATJUK 2) Közszolgáltatás/általános érdekű gazdasági szolgáltatás: ha az uniós közszolgáltatási szabályoknak megfelelő célokra fordítják a forrásokat (ún. Altmark Trans teszt (1) jogszabályi kijelölés vagy közszolgáltatási szerződés alapján nyújtott szolgáltatás, (2) előre rögzített kompenzációs feltételrendszer, (3) túlkompenzáció tilalma, (4) hatékony piaci szolgáltató költségeinek elismerése. A Bizottság Hinkley Point C vizsgálatánál elvetette e lehetőség alkalmazását az atomerőművi beruházásokra (A Bizottság 2015/658. sz. határozata, 316. cikkely); 3) A piaci magánbefektető elve: Az Európai Bizottság és a Bíróság gyakorlatában lefektetett elv lényege, hogy amikor egy állami szerv befektet, hitelt ad stb. egy vállalkozásnak, az intézkedés nem minősül állami támogatásnak, ha bármely piaci magánbefektető is hasonlóképpen járt volna el. EZ ELVBEN ELKÉPZELHETŐ PAKSNÁL.

7 A piaci magánbefektetői alapelv (market economy investor principle, MEIP) érvényesülése Ha egy állami szerv befektet, hitelt ad stb. egy vállalkozásnak, az intézkedés csak abban az esetben nem minősül állami támogatásnak, ha bármely piaci magánbefektető is hasonlóképpen járt volna el. Függetlenül attól, hogy a projekttársaság veszi-e fel az orosz hitelt vagy az állami költségvetésből törlesztik azt, a társaságra mindenképpen allokálni kell a hitellel kapcsolatos adósságszolgálati terheket, ellenkező esetben sérül a MEIP elve, hiszen nem képzelhető el olyan magánbefektető, aki saját forrásköltségét nem terheli rá arra a projektre, amelynek megvalósítása érdekében eladósodott. A vállalatgazdasági közelítésben készült elemzésnél ezért abból indultunk ki, hogy az orosz hitel teljes adósságszolgálata allokálásra kerül a projekttársaságra. Csak ebben az esetben képzelhető el, hogy a projekt nem tartalmaz állami támogatást. 7

8 1) Az állami támogatás fogalmának áttekintése 2) A számítás módszere 3) Legfontosabb modellparaméterek bemutatása 4) Eredmények értelmezése 8

9 Az elemzés vizsgálati fókusza és módszertana Központi elemzési kérdés: Vajon képes lesz-e gazdasági értelemben önálló működésre az erőműtársaság, vagy túlélése üzembe helyezését követően is további tulajdonosi, költségvetési többlettámogatások függvénye lesz. Modellezési alapelvek: 1) Tulajdonosiérték-megközelítés (várható pénzáramlások alapján számított nettó jelenérték); 2) Paraméterek használata a modellben interaktív modell, amely az előre definiált 20 paraméter tetszőlegesen módosított értékeire vonatkozóan is bárki által futtatható; 3) Komplett pénzügyi beszámolók (eredménykimutatás, mérleg, cash flow) a beruházás és működés teljes időtartamára, betartva a számviteli és polgári jogi szabályokat; 4) Számítások euróban, folyóáron. Az orosz hitelre vonatkozó adatok folyóárasak, (lásd következő ábra) forint árfolyamkockázatokat nem tudjuk 80 éves időhorizonton megfelelően előrebecsülni, árampiaci adatok is jellemzően euró/mwh értékben érhetők el nemzetközi tanulmányokban. 9

10 A paksi hitel adósságszolgálata a nemzetközi szerződés alapján millió euró Paks-2 beruházás adósságszolgálata Paks 2014-es teljes árbevétele kb. 565 millió euró volt. Tőketörlesztés Kamatköltség (meur) 10

11 Referencia tanulmányok REKK (2013) Fő modellezési cél: megtérülés elemzése, szcenárióelemzés Módszertan: Projekt diszkontált cash flow (DCF alapú NPV), belső megtérülési ráta (IRR), energetikai egységköltség (LCOE) Fontosabb megállapítások a megtérülésről: Realista forgatókönyv esetében mintegy 110 milliárd forintos kumulált diszkontált veszteségű pénzárammal szembesül az erőmű. A termelt villamosenergia-egységköltsége LCOE=106 EUR/MWh (IRR=8,7%). Aszódi et al. (2014) Fő modellezési cél: Termelési önköltség meghatározása Módszertan: Energetikai egységköltség-számítás (LCOE) Fontosabb megállapítások a megtérülésről: Az üzemeltetés első 21 évében az átlagos villamos energia-egységköltség 30 Ft/kWh [mai árfolyamon kb. 97 EUR/MWh] környékén alakul, ehhez képest +5 Ft/kWh és -1 Ft/kWh eltérés látható a vizsgált paraméterek-ben A teljes élettartamra vetített villamos energia egységköltség (LCOE) 16,01 és 16,38 Ft/kWh-nak adódott a két számítási módszer esetében. Romhányi (2014) Fő modellezési cél: Projekt költségvetési hatásainak komplex vizsgálata Módszertan: Költségvetési befizetések egyenlege, belső megtérülési ráta elemzés (IRR) befektetői és makroszinten. Fontosabb megállapítások a megtérülésről: A projekt befektetői szemléletben a jelenlegi áramárak mellett nem térül meg. [80-82 EUR/MWh 4%-os reál megtérülés mellett a befektetői szinten számolt áramár]. 11

12 1) Az állami támogatás fogalmának áttekintése 2) A számítás módszere 3) Legfontosabb modellparaméterek bemutatása 4) Eredmények értelmezése 12

13 Modellparaméterek illusztráció az excel modellből PARAMÉTEREK Induló paraméterek visszaállítása Tervezett kapacitáskihasználás Paks-1 üzemideje alatt 85% Tervezett kapacitáskihasználás Paks-1 leállítása után 92% Méretből és kihasználtságból számolt arányszám 2033-ig 1,11 15,97 TWh nettó termelés/év Méretből és kihasználtságból számolt arányszám 2034-től 1,20 17,28 TWh nettó termelés/év Költségtúllépés az eredeti beruházási tervekhez képest 0% 43,39 EUR/MWh egységár 2013-ban (tény) Áramár-emelkedés mértéke reáláron 2026-ig 25% 63,89 EUR/MWh egységár 2026-ban 73,05 EUR/MWh egységár 2035-ben Inflációs ráta (euró övezet) 1,5% (ECB forecast 1,0-1,8% között). Addicionális finanszírozás költsége (EUR) 8% Betéti kamat (EUR) 4% Osztalékkifizetés aránya az éves eredményből 80% ha az eredmény pozitív és ST>JT Társasági adókulcs 16% Iparűzési adó 2% Amortizációs kulcsok Ingatlan 2% Lineáris leírási kulcsok Gépek, berendezések 4% Félidős nagykarbantartás a berendezések 30% -t érinti. Befizetés a nukleáris pénzügyi alapba (EUR/MWh reáláron) 6,0 4,52 EUR/MWh 2013-ban (tény) Forgótőke elemek Vevőállomány 30 nap Készletállomány 1 év A nukleáris tüzelőanyagra vetítve Beruházási szállítók 90 nap Egyéb szállítók 30 nap Vetítési alap az anyagjellegű ráfordítások Egyéb kötelezettségek 1,0 havi személyi költség+áfa pozíció ÁFA 27% 13

14 Modellparaméterek beruházási költségek 1) A paksi beruházásra tervezett beruházási költségvetés (12,5 milliárd euró) a nemzetközi adatok alapján reálisnak tekinthető (5200 euró/kw) ez gyakorlatilag megegyezik a nemzetközi Energia Ügynökség legfrissebb számaival. A modellben ezért nem számoltam költségtúllépéssel, de a költségtúllépést paraméterezhető változóként kezelem. 2) A Nemzetközi Energia Ügynökség szerint a következő másfél évtizedben 24-29%-os beruházási és üzemeltetési költségcsökkenés fog bekövetkezni a nukleáris technológia területén, ami gyakorlatilag az átadás időpontjára elavulttá és drágán üzemeltethetővé teheti Paks -2-t. 2. táblázat a World Energy Outlook 2014-es kiadványában használt előrejelzések a nukleáris technológia vonatkozásában a New Policy (NPS) és a 450 PPM forgatókönyvek esetén adatok 2012-es US dollárban Javulás 2035/2012 Fajlagos beruházás (NPS) $/kw % Fajlagos beruházás (450 PPM) $/kw % Fajlagos O&M költség (NPS) $/kw % Fajlagos O&M költség (450 PPM) $/kw % 14

15 Modellparaméterek a beruházás időbeni alakulása E tekintetben az Energiaklub Paks-kontroll programja keretében Romhányi Balázs nagyon részletes tanulmányt készített. A modellemben apróbb módosításokkal az ő számításait vettem át. Módosítások: 1) Egyszerűsítésként úgy számoltam, hogy mindkét blokk egyszerre, 2026 elején kezdi meg működését. 2) A referencia tanulmány 2018-tól indítja a beruházást, ugyanakkor a tényleges beruházási költések a 2015-ös és 2016-os költségvetési törvények tanúsága szerint már korábban megkezdődnek. Így a 2015 és 2017 közötti időszakra számoltam el a teljes beruházás 4,2%-át. 2. ábra - A tervezett beruházás időbeni lefutása 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 1,0% 1,2% 2,0% 17,6% 12,6% 13,0% 11,0% 12,5% 12,3% 12,4% 4,4% 15

16 Modellparaméterek az üzemidő alatt szükséges felújítások Több tanulmány úgy számol, mintha a beruházás révén megvalósuló létesítmény a továbbiakban már nem követelne újabb felújításokat. Ez a feltételezés megkérdőjelezhető, ezért beépítettem a modellbe egy félidős nagyfelújítást, ami paraméterként a gépek és berendezések állományának meghatározott részét (alapesetben 30%-át) érinti. 3. ábra Egy atomerőmű teljes életciklusára vonatkozó illusztratív cash flow (forrás: Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, Rogner, 2012) Egy működő erőmű élettartamának utolsó harmadában is szükség van új beruházásokra. A Paksi Atomerőmű Zrt. pl től kezdődően 86 milliárd forint értékben hajtott végre új beruházásokat. 3. táblázat - Tárgyévi új beruházás a Paksi Atomerőmű Zrt-ben, Tárgyévi új beruházás

17 Modellparaméterek erőművi piaci árak várható alakulása Európai Bizottság (2014) Áramtermelés költsége 2020-ig összehasonlító áron évente 2,4%-kal emelkedik, ig -0,17%, ig -0,19% az éves árcsökkenés mértéke ra vonatkozóan ez 23%-os árnövekedést jelent, ami 2030-ig 21%-ra mérséklődik National Grid, Nagy- Britannia (2014) US Energy Information Agency (2015) Paks-2 megtérülési modell Folyóáras előrejelzés a brit nagykereskedelmi áramárak alakulására. Három forgatókönyvet tartalmaz (magas, átlagos és alacsony árak) ra az előrejelzett brit nagykereskedelmi áramár 96,1, 76 és 54,2 /MWh, ami a hosszú távú brit inflációs rátával (2,38%) számítva reálértékben +13%, +3% illetve -16%-os árváltozást jelent 2015-ös árakon. Összehasonlító áras előrejelzés 2013-as árakon 2020-ra, 2030-ra és 2040-re a háztartási és ipari fogyasztói áramárak várható alakulására négy eltérő erőművi termelési szerkezet mellett. Reálár-változás 2020-ig 11,6%, 2030-ig 16% a 2013-as árakhoz mérten. Négy forgatókönyv (továbbiak a paraméterek változtatásával modellezhetők): a) nincs reálár-változás b) 25%-os reálár-növekedés 2026-ig c) 50%-os reálár-növekedés 2026-ig d) 75%-os reálár-növekedés 2026-ig 17

18 Modellparaméterek kapacitáskihasználtság várható alakulása A kapacitáskihasználtság tekintetében is négy forgatókönyvet definiáltam: a) tartósan alacsony kihasználtság (75% a teljes működési időszakra); b) átlagos kihasználtság (85% a teljes működési időszakra); c) átlagos kihasználtság (85%) a régi és új blokkok párhuzamos működésének éveiben, ezt követően magas (92%) kihasználtság (a modellben beállított alap-forgatókönyv); d) tartósan magas kihasználtság (92% a teljes működési időszakra). 6. táblázat - Francia nukleáris erőművek termelése és kapacitáskihasználtsága, (Az ENTSO-E adatbázisa alapján számított értékek) Franciaország Nukleáris termelés (MWh) Beépített nukleáris kapacitás (MW) Nukleáris kapacitások kihasználtsága (%) Nukleáris arány az áramtermelésből (%) ,75% 74,12% ,15% 77,56% ,21% 74,78% ,00% 73,29% 18

19 Modellparaméterek működési költségek alakulása Az erőműtársaság működési költségeinek tervezése során részben szakirodalmi adatokra, részben a jelenlegi paksi erőmű tényadatainak felhasználására támaszkodtam. A költségek közül hangsúlyosak a tüzelőanyag költségek, a személyi ráfordítások és az erőmű majdani leszereléséhez és a hulladéktároláshoz kapcsolódó költségek. 5. ábra A Paksi Atomerűmű Zrt. üzemi eredménye (EBIT) és fontosabb költségei költségnemenként, millió forint Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (EBIT) adatok millió forintban Nukleáris üzemanyag költsége Központi Nukleáris Pénzügyi Alap befizetés

20 1) Az állami támogatás fogalmának áttekintése 2) A számítás módszere 3) Legfontosabb modellparaméterek bemutatása 4) Eredmények értelmezése 20

21 Megtérülés, pótlólagos tulajdonosi finanszírozás és hiteligény a Paks-2 erőműtársaságnál a kapacitáskihasználtság és a nagykereskedelmi áramár függvényében Tartósan alacsony kihasználtság (75%) Nincs energia-reálár növekedés 2026-ban 51 EUR/MWh 2035-ben 58 EUR/MWh NPV 5% =-6323 meur T max : meur H max : 5635 meur 25% energia-reálár növekedés 2026-ban 64 EUR/MWh 2035-ben 73 EUR/MWh NPV 5% =-4451 meur T max : meur H max : 4168 meur 50% energia-reálár növekedés 2026-ban 77 EUR/MWh 2035-ben 88 EUR/MWh NPV 5% =-2563 meur T max : 5627 meur H max : 3481 meur 75% energia-reálár növekedés 2026-ban 89 EUR/MWh 2035-ben 102 EUR/MWh NPV 5% =-377 meur T max : 2509 meur H max : 3083 meur Átlagos kihasználtság (85%) Átlagos kihasználtság 2034-ig (85%) utána magas (92%) (Alap forgatókönyv) Tartósan magas kihasználtság (92%) NPV 5% =-5581mEUR T max :14137 meur H max : 4990 meur NPV 5% =-5210 meur T max : meur H max : 4623 meur NPV 5% =-5042mEUR T max : meur H max : 4623 meur NPV 5% =-3487 meur T max : 7748 meur H max : 3616 meur NPV 5% =-2976 meur T max : 6606 meur H max : 3542 meur NPV 5% =-2751 meur T max : 6014 meur H max : 3542 meur NPV 5% =-1139 meur T max : 3338 meur H max : 3093 meur NPV 5% =-952 meur T max : 2966 meur H max : 3093mEUR NPV 5% =-61 meur T max : 2224 meur H max : 3101 meur NPV 5% =1606 meur NPV 10% =-1269 meur T max : 1216 meur H max : 3093 meur NPV 5% =2643 meur NPV 10% =-1102mEUR T max : 1216 meur H max : 3093 meur NPV 5% =3101 meur NPV 10% =-941 meur T max : 822 meur H max : 3101 meur 21

22 Eredmények az Alap forgatókönyv részletes elemzése Alap forgatókönyvként határoztam meg a 25%-os reál-áramárnövekedést és Paks-1 üzemideje alatt 85%-os, ezt követően 92%-os kihasználtságot feltételező szcenáriót. 11. táblázat - a Paksi Atomerőmű Zrt. néhány működési mutatójából képzett átlagos tényértékek, összehasonlítva a modell Alap forgatókönyv adataiból számított értékekkel Paks-1 Tény Paks-1 Tény Paks-2 Első 30 év Paks-2 Második 30 év EBIT/Árbevétel 10,9% 17,2% 22,31% 41,89% EBITDA/Árbevétel 23,8% 28,7% 50,45% 51,05% Bérhányad 19,2% 18,0% 12,08% 11,82% Anyaghányad 35,9% 35,3% 24,21% 23,87% Egyéb ráfordítások aránya 25,6% 21,2% 13,27% 13,26% A modell valamennyi meghatározó költségelemnél jelentős hatékonyság-javulást feltételez a jelenlegi atomerőmű működési költségeivel összehasonlítva. Így a kedvezőtlen megtérülési adatok hátterében (NPV 5% =-2,97 milliárd euró) nem a költségek túltervezése, hanem a projekttel összefüggő finanszírozási terhek állnak. 22

23 Tulajdonosi finanszírozás és a kumulált jelenérték alakulása az Alap forgatókönyvben Millió euró (nominál áron) Millió euró (2015-ös reáláron) A tulajdonosi finanszírozási pozíció változása és az éves kumulált jelenérték alakulása 5%-os reál diszkontráta mellett (értékek millió euróban) Az ábra bal tengelyén a magyar fél által biztosítandó tőke és hitelfinanszírozás együttes összege szerepel nominális euró értékben. A jobb tengely a nettó jelenérték időbeni alakulását szemlélteti reál értékben 2015-ös áron Kumulált tulajdonosi hitelfinanszírozás Kumulált tőkeemelés/osztalék Éves tulajdonosi pénzáramlás kum. jelenértéke r=5% (jobb tengely) 23

24 Tulajdonosi pénzáramlás és pótlólagos hitelfinanszírozás az Alap forgatókönyvben Millió euró (nominál áron) Millió euró (2015-ös reáláron) Tulajdonosi pénzáramlás és pótlólagos hitelfinanszírozás (millió EUR) Az ábra bal tengelyén a tulajdonosi pénzáramlások (FCFE) és az addicionális (tulajdonosi )hitelnyújtás szerepel nominális euró értékben (a hitelnyújtás és a tőkeemelés negatív, a hitelek csökkenése illletve az osztalék pozitív előjellel). A jobb tengely a nettó jelenérték időbeni alakulását szemlélteti reál értékben 2015-ös áron Tulajdonosi pénzáramlás (FCFE) Pótlólagos hitelnyújtás (tulajdonosi hitel)* Tulajdonosi pénzáramlás kumulált jelenértéke r=5% (jobb tengely) *Ha a cég az adott évben pótlólagos hitelre szorul, úgy értéke negatív, ha visszafizeti a korábbi pótlólagos hiteleit, úgy pozitív. 24

25 Összefoglalás-1 Abban az esetben, ha nem következik be tartós reálár-növekedés a villamos energia nagykereskedelmi áraknál, a projekt nem térül meg, nettó jelenértéke - 5,0 és -6,3 milliárd euró közé várható a kihasználtság függvényében. Egyben rendkívül nagy pótlólagos tulajdonosi finanszírozási igényt támaszt a társaság számára (a felvett orosz hitel összegénél nagyobb, 12,4-18,6 milliárd euró addicionális tőkejuttatás szükséges ahhoz, hogy a társaság működőképes maradjon). A működés első tíz évében a tulajdonosnak (magyar adófizetőknek) átlagosan évente milliárd forinttal, a következő tíz évben éves átlagban milliárd forinttal kell kisegítenie az erőművet, de még a működés harmadik évtizedében is milliárd forint az éves átlagos tőkepótlás; Amennyiben nagyságrendileg az Európai Bizottság előrejelzésének megfelelően alakulnak (modellünkben reálértékben 2026-ig 25%-kal növekednek) a nagykereskedelmi áramárak, úgy a megtérülés továbbra is a kapacitáskihasználtság bármely értéke mellett negatív (-2,7 és -4,5 milliárd euró) A projektet egészen a 2040-es évek közepéig évről évre újabb tulajdonosi tőkeinjekciókkal lehet csak életben tartani. A működés első tíz évében a tulajdonosnak (magyar adófizetőknek) átlagosan évente milliárd forinttal, a következő évtizedben évente átlag milliárd forinttal kell kisegítenie az erőművet; 25

26 Összefoglalás-2 A mennyiben tartósan 50%-kal magasabbak lesznek a piaci áramárak a jelenlegieknél, úgy a projekt magas kihasználtság mellett megtérülhet (a nettó jelenérték -2,6 és -0,1 milliárd euró között), de még ebben az esetben is igényel a projekt a 2030-as évek közepéig pótlólagos tulajdonosi tőkejuttatást (2,2 és 5,6 milliárd euró között). A működés első tíz évében éves átlagban a tulajdonosnak milliárd forinttal kell támogatnia az erőművet. A második tíz évben a támogatás mértéke 0-43 milliárd forint éves átlagban; A kormány nyilatkozatainak megfelelően biztosított a megtérülés, ha az erőmű élettartama során végig a jelenleginél 75%-kal magasabbak reálértéken a villamosenergia-nagykereskedelmi árak és az erőmű a teljes élettartamán legalább 85%-os kapacitáskihasználtsággal működik. 26

27 Millió euró (nominál áron) Lezárásként: Interaktív modellbemutató excelben Millió euró (2015-ös reáláron) Millió euró (nominál áron) Millió euró (2015-ös reáláron) PARAMÉTEREK Induló paraméterek visszaállítása Tervezett kapacitáskihasználás Paks-1 üzemideje alatt 85% Tervezett kapacitáskihasználás Paks-1 leállítása után 92% Méretből és kihasználtságból számolt arányszám 2033-ig 1,11 15,97 TWh nettó termelés/év Méretből és kihasználtságból számolt arányszám 2034-től 1,20 17,28 TWh nettó termelés/év Költségtúllépés az eredeti beruházási tervekhez képest 0% 43,39 EUR/MWh egységár 2013-ban (tény) Áramár-emelkedés mértéke reáláron 2026-ig 25% 63,89 EUR/MWh egységár 2026-ban 73,05 EUR/MWh egységár 2035-ben Inflációs ráta (euró övezet) 1,5% (ECB forecast 1,0-1,8% között). Addicionális finanszírozás költsége (EUR) 8% Betéti kamat (EUR) 4% Osztalékkifizetés aránya az éves eredményből 80% ha az eredmény pozitív és ST>JT Társasági adókulcs 16% Iparűzési adó 2% Amortizációs kulcsok Ingatlan 2% Lineáris leírási kulcsok Gépek, berendezések 4% Félidős nagykarbantartás a berendezések 30% -t érinti. Befizetés a nukleáris pénzügyi alapba (EUR/MWh reáláron) 6,0 4,52 EUR/MWh 2013-ban (tény) Forgótőke elemek Vevőállomány 30 nap Készletállomány 1 év A nukleáris tüzelőanyagra vetítve Beruházási szállítók 90 nap Egyéb szállítók 30 nap Vetítési alap az anyagjellegű ráfordítások Egyéb kötelezettségek 1,0 havi személyi pozíció költség+áfa 27% ÁFA PAKS 1 tényadatok PAKS 2 adatok Üzemméret MW 2000 Üzemméret (MW) 2400 Árbevétel (2013) mft Törlesztés évi kétszeri esedékességgel: részletekben, egyenletesen az alábbi 14,4 Első 7 évben a fevett hitel 25% Nettó termelés 2013 TWh Egységár Ft/kWh 12,88 Második 7 évben a felvett hitel 35% Egységár EUR/MWh 43,39 Harmadik 7 évben a felvett hitel 40% Euró átlagárfolyam 2013 (MNB) 296,92 Kapacitáskihasználás 92% Kamatok (euróban) A beruházás üzembe helyezéséig 3,95% Első 7 évben a hitelösszeg 4,50% Második 7 évben a hitelösszeg 4,80% Hamadik 7 évben a hitelösszeg 4,95% Eszköz-forrás egyezőség EREDMÉNYKIMUTATÁS 63,89 64,85 65,82 66,81 67,81 68,83 69,86 70,91 71,97 73,05 I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03.±04.) III. Egyéb bevételek 05. Nukleáris fűtőanyag költsége Egyéb anyagköltség Igénybe vett és egyéb szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés A. ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Orosz hitel kamatköltsége Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ± ) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F ) effektív adókulcs 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% MÉRLEG ESZKÖZÖK 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Beruházások, felújítások III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK ( sorok) Anyagok Késztermékek 35. II. KÖVETELÉSEK ( sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) Egyéb követelések 43. III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek 52. C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) A modell futtatásánál használt paraméterek Paks-1 tény Modell ,2% 22,31% 41,89% Tervezett kapacitáskihasználás Paks-1 üzemideje alatt 85% Osztalékkifizetés aránya az éves eredményből 80% Forgótőke elemek EBIT/Árbevétel Tervezett kapacitáskihasználás Paks-1 leállítása után 92% Társasági adókulcs 16% Vevőállomány 30 nap EBITDA/Árbevétel 28,7% 50,45% 51,05% Áramár-emelkedés mértéke reáláron 2026-ig 25% Iparűzési adó 2% Készletállomány 1 év (nukleáris tüzelőanyag) Bérhányad 18,0% 12,08% 11,82% Inflációs ráta (euró övezet) 1,5% Ingatlan amortizációs kulcs 2% Beruházási szállítók 90 nap Anyaghányad 35,3% 24,21% 23,87% Addicionális finanszírozás költsége (EUR) 8% Gépek, berendezések értékcsökkenés 4% Egyéb szállítók 30 nap Egyéb ráfordítások aránya 21,2% 13,27% 13,26% Betéti kamat (EUR) 4% A félidős nagykarbantartás a berendezések 30% -t érinti. Egyéb kötelezettségek 1 havi személyi költség+áfa pozíció Befizetés a KNPA-ba (EUR/MWh) 6,0 EUR/MWh ÁFA 27% (adatok millió euróban) Futtatási eredmény: NPV Tulajdonosi tőke (jegyzett tőke 2025-ben) Beruh Éves átlagos tulajdonosi támogatás forintban Nettó jelenérték reál r=5% (explicit periódus) meur Tulajdonosi pótlólagos tőkeigény maximuma NPV maradványértékkel (r=5%) meur Pótlólagos (tulajdonosi) hitelnyújtás max Együttes finanszírozási maximum: FORRÁSOK 57. D. Saját tőke JEGYZETT TŐKE EREDMÉNYTARTALÉK LEKÖTÖTT TARTALÉK MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( sorok) 72. F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) 77. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 82. Orosz hitel Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 86. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Rövid lejáratú kölcsönök Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások 102. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) A tulajdonosi finanszírozási pozíció változása és az éves kumulált jelenérték alakulása 5%-os reál diszkontráta mellett (értékek millió euróban) Az ábra bal tengelyén a magyar fél által biztosítandó tőke és hitelfinanszírozás együttes összege szerepel nominális euró értékben. A jobb tengely a nettó jelenérték időbeni alakulását szemlélteti reál értékben 2015-ös áron. Kumulált tulajdonosi hitelfinanszírozás Kumulált tőkeemelés/osztalék Éves tulajdonosi pénzáramlás kum. jelenértéke r=5% (jobb tengely) Tulajdonosi pénzáramlás és pótlólagos hitelfinanszírozás (millió EUR) Az ábra bal tengelyén a tulajdonosi pénzáramlások (FCFE) és az addicionális (tulajdonosi )hitelnyújtás szerepel nominális euró értékben (a hitelnyújtás és a tőkeemelés negatív, a hitelek csökkenése illletve az osztalék pozitív előjellel). A jobb tengely a nettó jelenérték időbeni alakulását szemlélteti reál értékben 2015-ös áron Tulajdonosi pénzáramlás (FCFE) Pótlólagos hitelnyújtás (tulajdonosi hitel)* Tulajdonosi pénzáramlás kumulált jelenértéke r=5% (jobb tengely) *Ha a cég az adott évben pótlólagos hitelre szorul, úgy értéke negatív, ha visszafizeti a korábbi pótlólagos hiteleit, úgy pozitív. célérték Addicionális finanszírozási igény CASH FLOW A tétel megnevezése ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) Üzemi eredményre jutó adó Értékcsökkenési leírás Céltartalékok állományváltozása BRUTTÓ CASH FLOW Készletek állományváltozása Követelések állományváltozása Pénzeszközök állományváltozása Aktív időbeli elhatárolások állomány változása Szállítók állományváltozása Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása MŰKÖDŐ TŐKE VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZÁRAMLÁS Beruházás Befektetés BEFEKTETÉSBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZÁRAMLÁS Rendkívüli eredmény Rendkívüli eredményre jutó adó RENDKÍVÜLI CASH FLOW FCFF / VÁLLALKOZÁS SZÁMÁRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ CASH FLOW Tartósan adott kölcsön változása Hátrasorolt kötelezettségek változása Hosszú lejáratú kötelezettségek változása Addicionális finanszírozás (tulajdonosi hitenyújtás) változása Pénzügyi műveletek eredménye Pénzügyi eredményre jutó adó KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ PÉNZÁRAMLÁS FCFE (FREE CASH FLOW FOR EQUITY) Tőkeemelés Osztalék TULAJDONOSI PÉNZÁRAMLÁS A TÁRSASÁG RÉSZÉRE (+), TÁRSASÁGTÓL (-) VÁLLALATBAN BENTHAGYOTT PÉNZ

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a vállalkozás megnevezése 8630 Balatonboglár KLAPKA utca 9., 85/550-960 a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló 2010. üzleti évről Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

Az ENERGIAKLUB Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ észrevételei az Európai Bizottság határozatához

Az ENERGIAKLUB Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ észrevételei az Európai Bizottság határozatához Az ENERGIAKLUB Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ észrevételei az Európai Bizottság határozatához Budapest, 2016. 02. 11. Tárgy: Állami támogatás SA.38454 (2015/C) (ex 2015/N) Magyarország A

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

1 MVM PÉNZÜGYI JELENTÉS 2009

1 MVM PÉNZÜGYI JELENTÉS 2009 1 CSOPORT PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ 2 1 T A R T A L O M A. A társaságcsoport bemutatása 9 A.1. A társaságcsoport főbb jellemzői, tevékenysége 10 A.1.1. A társaságcsoport kialakulása, célja és főbb tevékenységei

Részletesebben

Megújuló energia piac hazai kilátásai

Megújuló energia piac hazai kilátásai Megújuló energia piac hazai kilátásai Slenker Endre vezető főtanácsos Magyar Energia Hivatal 1 Tartalom Az energiapolitika releváns célkitűzései EU direktívák a támogatásról Hazai támogatási rendszer Biomassza

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG "A" típus

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG A típus 2016. 06. 08. Elektronikus Beszámoló Portál Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01

Részletesebben

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG MÉRLEG 1. Vagyoni értékű jogok 2015. 01.01-06.30. időszakban e vagyonelemek körében a terepi leolvasó rendszer (bruttó értéken 300 ), a számviteli ügyviteli rendszer (bruttó értéken 288 ), a bérszámfejtő

Részletesebben

H/17395. számú. országgyűlési határozati javaslat

H/17395. számú. országgyűlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/17395. számú országgyűlési határozati javaslat a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolójának létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2013 éves beszámolóhoz A kiegészítő melléklet szerepe a számviteli törvény 88 -a értelmében, hogy számszerű és szöveges magyarázatot adjon

Részletesebben

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1 12EB/M/A2 12EB/M/A3 12EB/M/A4 12EB/E-O/A1 12EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Állami támogatás SA.38454 (2015/C) (ex 2015/N) Magyarország A Paksi Atomerőműnek nyújtott lehetséges támogatás

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Állami támogatás SA.38454 (2015/C) (ex 2015/N) Magyarország A Paksi Atomerőműnek nyújtott lehetséges támogatás EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.23 C(2015) 8227 final E határozat közétett változatában az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MVM Csoport EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált Pénzügyi Kimutatása 2012. év Budapest,

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Konszolidált éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2003. december 31. KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

A SYNERGON INFORMATIKA NYRT. 2008. DECEMBER 31-i ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2009. február 13. I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Synergon Informatikai Rendszereket

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg miklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft (11274139-2-16) Listaazonositó: 4248068577 Cég: Tmiklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft 2015.0-14 hó Adószám: 11274139-2-16 Sorszám Mégnevezés. Előző Tárgyév 01. A. Befektetett

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM IM IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 15EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének

Részletesebben

5-3 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése

5-3 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése Vízgyűjtőgazdálkodási Terv 2015 53 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése Vízgyűjtőgazdálkodási Terv 2015 TARTALOM 1 VÍZENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK ELŐREJELZÉSE... 3 2 GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK

Részletesebben

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Név:.. Neptun kód:. Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Az I. és II. feladatot külön lapra kérem kidolgozni!! Beadási határidõ: 2008. november 24. (A4/219.) I. Feladat

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

Atomenergia: tények és tévhitek

Atomenergia: tények és tévhitek Atomenergia: tények és tévhitek Budapesti Szkeptikus Konferencia BME, 2005. március 5. Dr. Aszódi Attila igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet Tárgyalt kérdések 1. Az atomenergia szerepe az energetikában

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására 1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására Készítse el a Cash Zrt. 20X1. évi cash flow-kimutatását a rendelkezésre álló mérleg és eredménykimutatás adatainak felhasználásával, figyelembe véve

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Gazdasági és

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója. 2015. március 30.

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója. 2015. március 30. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója 2015. március 30. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ÜZLETI JELENTÉS MÉRLEG EREDMÉNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Radioaktív

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31.

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31. ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Jegyzet 2003.12.31. 2002.12.31. millió forint millió forint Immateriális javak 4 4.151 3.660 Tárgyi eszközök 5 109.416 62.639 Pénzügyi

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása 7. SZ. MELLÉKLET Az eszközök összetétele és értékének átalakulása Ssz. ESZKÖZÖK 82 értékek ezer Ft-ban Eltérés a 2005. 12. 31-i 2005. 12. 31 2006. 12. 31 értékektől érték megoszlás érték megoszlás érték

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

IFRS (konszolidált) millió forintban MÉRLEG 2011. december 31.

IFRS (konszolidált) millió forintban MÉRLEG 2011. december 31. Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK 144/2012 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Az 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Az energetika és GDP/GNI kapcsolata

Az energetika és GDP/GNI kapcsolata Magyar Energia Szimpózium - 2015 KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR ENERGETIKUSOK XIX. TALÁLKOZÓJA. 2015. szeptember 24.. Budapest-Pesthidegkút Az energetika és GDP/GNI kapcsolata Dr. Korényi Zoltán 1 TARTALOM 1.

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

OTT-ONE Nyrt. 2014. éves. auditált. jelentése

OTT-ONE Nyrt. 2014. éves. auditált. jelentése OTT-ONE Nyrt. 2014. éves auditált jelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Cégadatok... 3 Üzleti jelentés... 4 1. Összefoglaló... 4 2. A Társaság rövid- és középtávú feladatai... 4 3.1. Konszolidációs

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

Romsics Erika 2015.11.15.

Romsics Erika 2015.11.15. Előzmény: Az Európai Unió számvitelre vonatkozó irányelvei A számviteli törvény 2016. évi változásai az uniós jogharmonizáció tükrében Előadó: Simonné Romsics Erika 4. irányelv (78/660/EGK): a gazdasági

Részletesebben

HVP gyakorló példák (2015-2016-1)

HVP gyakorló példák (2015-2016-1) HVP gyakorló példák (2015-2016-1) 1. Ön egy biztosítóval 12 éves járadékszerződést akar kötni. A biztosító ajánlata úgy szól, hogy 12 éven keresztül minden év végén egy meghatározott fix összeget kap,

Részletesebben

AZ ENERGIAKLUB ÉRTÉKELÉSE ÉS ÉSZREVÉTELEI AZ ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK LÉTESÍTÉSE A PAKSI TELEPHELYEN KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓAN

AZ ENERGIAKLUB ÉRTÉKELÉSE ÉS ÉSZREVÉTELEI AZ ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK LÉTESÍTÉSE A PAKSI TELEPHELYEN KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓAN 2015. október AZ ENERGIAKLUB ÉRTÉKELÉSE ÉS ÉSZREVÉTELEI AZ ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK LÉTESÍTÉSE A PAKSI TELEPHELYEN KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓAN készítette: Koritár Zsuzsanna AZ ENERGIAKLUB

Részletesebben

Hunalpa Nyugdíjpénztár

Hunalpa Nyugdíjpénztár Hunalpa Nyugdíjpénztár 2013. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Hunalpa (Magyar Közforgalmi Pilóták) Önkéntes Nyugdíjpénztára

Részletesebben

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI-ÉS KERESKEDELMI KAMARA MÉRLEG A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE (Az összes

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Bankszámláról lekötött/elhelyezett betétek kamatai

Bankszámláról lekötött/elhelyezett betétek kamatai Bankszámláról lekötött/elhelyezett betétek kamatai Közzététel: 2015. október 30. Hatályos: 2015. november 2-től I. Forint betétlekötések kamatai Betétlekötés bármely Erste lakossági bankszámláról kezdeményezhető

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁRSASÁG FONTOSABB ADATAI... 3 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 3. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉS... 4 3.1. Vagyoni helyzet alakulása...

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK A 2013. JÚNIUS 30-ÁVAL ZÁRULT FÉLÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Az Európai Unió

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere. Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december.

Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere. Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december. Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december. Tematika Jogszabályi háttér és annak változásai Alap definíciója, alapok típusai Alap működése, fontosabb

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2013

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2013 Dr. Kardos Barbara Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Dr. Sztanó Imréné Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2013 PR-017/13 Tartalomjegyzék 1. A számviteli törvény változásai....................

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Székhelye: Sopronkőhidai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2011 évi mérlegéhez és eredménykimutatásához 11 A társaság bemutatása, főbb adatai: 1 Általános rész A társaság neve : KECSKEMÉTI TERMOSTAR

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

Kékesi Zsuzsa Lénárt-Odorán Rita: A jegybanki eredmény alakulása

Kékesi Zsuzsa Lénárt-Odorán Rita: A jegybanki eredmény alakulása Kékesi Zsuzsa Lénárt-Odorán Rita: A jegybanki eredmény alakulása A jegybanki eredmény alakulását egyrészt az MNB mandátumából fakadóan az árstabilitást, valamint a pénzügyi stabilitást célzó és a gazdasági

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését.

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését. Kossuth Rádió, Krónika, 2013.10.18. Közelről MV: Jó napot kívánok mindenkinek, azoknak is akik most kapcsolódnak be. Kedvükért is mondom, hogy mivel fogunk foglalkozunk ebben az órában itt a Kossuth Rádióban.

Részletesebben

A HINKLEY POINT C ATOMERŐMŰ GAZDASÁGI VIZSGÁLATA A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ADATOK ALAPJÁN

A HINKLEY POINT C ATOMERŐMŰ GAZDASÁGI VIZSGÁLATA A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ADATOK ALAPJÁN A HINKLEY POINT C ATOMERŐMŰ GAZDASÁGI VIZSGÁLATA A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ADATOK ALAPJÁN Putti Krisztián, Tóth Zsófia Energetikai mérnök BSc hallgatók putti.krisztian@eszk.rog, toth.zsofia@eszk.org Tehetséges

Részletesebben

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 6600 Szentes, Csongrádi út 3. Pf: 269 Telefon: (63) 311-433 Fax: (63) 311-433 Erste Bank Rt. 11652003-06914500-52000000 Ikt.szám:

Részletesebben

Negyedéves jelentése

Negyedéves jelentése Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (01-10-045428) Negyedéves jelentése 2011. I. negyedévre vonatkozóan a Tpt. 54.. alapján 2011. május 31. Vezetőségi Jelentés A

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41.

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41. Kiegészítő melléklet a 2010. december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített éves beszámolóhoz, a Trafó KMH Nonprofit KFT 2010. január 01-től 2010. december 31-ig folytatott tevékenységéről A Társaság

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2015. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2016. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Megnevezés 2008 2009

Megnevezés 2008 2009 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Iktatószám: 271/2009. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. 2510 Dorog, Kossuth L. u. 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló Dorog, 2008. március

Részletesebben

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata Az Üzletszabályzat mellékletei 1. A regisztrációs díj mértéke 2. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány mindenkori hatályos Agrár Széchenyi

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖNYVVIZSGÁLATÁNAK KÉT ÉVTIZEDE ÉS JÖVŐKÉPE. Dr. Printz János. az MKVK Költségvetési Tagozatának elnöke

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖNYVVIZSGÁLATÁNAK KÉT ÉVTIZEDE ÉS JÖVŐKÉPE. Dr. Printz János. az MKVK Költségvetési Tagozatának elnöke AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖNYVVIZSGÁLATÁNAK KÉT ÉVTIZEDE ÉS JÖVŐKÉPE Dr. Printz János az MKVK Költségvetési Tagozatának elnöke Balatonföldvár, 2015. november 27. 1 A kezdetek a múlt század kilencvenes évei Könyvvizsgálati

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p. Közhasznúsági jelentés 2008 ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.hu 1 Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

33 342 33 342 105 000 Jelentés a könyvvizsgálat végrehajtásáról EXTERNET Nyrt. Az üzleti év: 2008. január 1. - 2008. december 31. 1/12 KSH SZÁM: 14003790-6190-114-16 CÉGJEGYZÉK: 16-10-001759 ssz / E Ft

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2006. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31.

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31. Telefax

Részletesebben