POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA"

Átírás

1 POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA 2011

2 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1 HELYZETFELTÁRÁS Alapvető gazdasági, társadalmi és migrációs folyamatok A Pogányvölgyi Kistérség földrajzi sajátosságai, általános jellemzők A Pogányvölgyi Kistérség úthálózata, a közlekedés jellemzői: A Pogányvölgyi Kistérség településeinek jellemzői, gazdasági mutatók A Pogányvölgyi kistérség gazdasági mutatói A Pogányvölgyi kistérség legfontosabb demográfiai mutatói A kistérség foglalkoztatási és munkanélküliségi viszonyai KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK A KISTÉRSÉGBEN A bölcsődei és óvodai feladatellátás jellemzői a kistérségben A bölcsődei és óvodai feladatellátás intézményi és szervezeti keretei Óvodai ellátás körzetei A Kistérségben működő óvodák szervezeti formája Az óvodák módszertani programjai Bejárók, a gyermekcsoportok társadalmi összetétele Az óvodakörzet települései, a helyben lakó és a bejáró gyermekek száma Intézményi létszámok, férőhelyek Épületállomány, infrastrukturális felszereltség A bölcsődei és óvodai alkalmazottak Programkínálat Általános iskolai és középiskolai, szakképzési, kollégiumi feladatellátás a kistérségben Az iskolai feladatellátás jogi és szervezetei keretei A Kistérségben működő iskolák A bejárók, a gyermekek összetétele Pedagógusok száma, a tanulók szociális helyzete Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés A befogadó intézmények felelőssége Intézményi létszámok Az iskolák kihasználtsága A feladatellátás fizikai jellemzője Az iskolaépületek jellemzői, eszközellátottság Az iskolaépületek infrastrukturális helyzetének részletes bemutatása a kistérségben Alkalmazottak Programkínálat A kötelező és azon túli nyelvoktatás: Tanórán kívüli foglalkozások Szakszolgálat Szakmai szolgáltatás Alapfokú művészetoktatás Partneri igények: fenntartói, szülői, tanulói igények és elégedettség a közoktatási szolgáltatásokkal kapcsolatban A közoktatási intézmények minőségfejlesztési munkájának összesítése AZ ISKOLAI SZOLGÁLTATÁSOK EREDMÉNYESSÉGE Eredményesség az országos kompetenciamérések tükrében 91 2/178

3 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata Olvasás szövegértés Matematika logikus gondolkodás Eredményesség a versenyek tükrében Eredményesség a továbbtanulási adatok tükrében 95 4 A KÖZOKTATÁS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA ELEMEI A kistérség közoktatása A kistérségi közoktatás fejlesztésének irányai és céljai A fejlesztési célú beavatkozások A beavatkozások kapcsolódása a Humán SFP-hez és a Régiós Közoktatás- Fejlesztési stratégiához KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI TERV Keretfeltételek Oktatáspolitikai Követelmények Középtávú közoktatás-fejlesztés stratégia Az Oktatási Minisztérium középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája A évi törvényi változások a közoktatásban Régiós stratégiák A Dél Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Stratégiai Fejlesztési Programja (SFP) Dél-dunántúli Régió Közoktatás Fejlesztési Stratégiája Fejlesztési források a közoktatás-fejlesztés szolgálatában Az UMFT operatív programjai Költségvetési Törvény /Többcélú normatíva által biztosított források Megyei és egyéb források Esélyegyenlőség: halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek SZAKMAI MEGÚJULÁS A KISTÉRSÉGBEN Eredményesség a szakmai fejlesztési pályázatokban A pedagógiai munka megújításának szükségessége és lehetséges irányai a kistérség iskoláiban Óvodások fejlesztését segítő javaslatok: Tanulók fejlesztését segítő javaslatok A kistérség intézményfejlesztését segítő javaslatok A pedagógiai munka megújítása a szakszolgálat és szakmai szolgáltatás, mint résztvevő partnerek és tevékenységek vonatkozásában Szakszolgálati feladatok innovációja Szakmai szolgáltatás innovációja Mérési-értékelési rendszer kiépítése Szakmai munkaközösségek A közoktatási feladatellátás minőségirányításának működtetése A közoktatási feladatok minőségirányítási rendszerének célja: Közös irányelvek a külső értékelés számára Közös irányelvek a Kistérség minőségbiztosítása számára ÉPÍTMÉNYI ÉS MŰSZAKI FEJLESZTÉSEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK Óvodai fejlesztési igények Általános iskolai fejlesztési igények NYOMON KÖVETÉS MELLÉKLETEK FORRÁSLISTA TÁBLÁZAT JEGYZÉK /178

4 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata DIAGRAM JEGYZÉK TÉRKÉPJEGYZÉK ÁBRAJEGYZÉK /178

5 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata HELYZETFELTÁRÁS A Pogányvölgyi Kistérség önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 41. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló évi CXXXV. tv a alapján, figyelemmel a évi CVII. tv. rendelkezéseire (3) jogi személyiséggel rendelkező többcélú kistérségi társulást hoztak létre 2004 június 30-án. Határozat száma: 1/2004./VI. 30.Céljuk, hogy a Kistérség önkormányzatai kötelező önkormányzati feladataikat minél hatékonyabban, a kor követelményeinek megfelelő színvonalon biztosítsák a kistérség lakói számára a testületeik döntése alapján. 1.1 Alapvető gazdasági, társadalmi és migrációs folyamatok A Pogányvölgyi Kistérség földrajzi sajátosságai, általános jellemzők A Pogányvölgyi Kistérség nevét a Pogányvölgy vízfolyás adta. Települései a Dél- Dunántúli Régióban, a Kaposvár- Balatonboglár út mentén helyezkednek el. Területe 271,5 km 2, Somogy megye területének 4,5%-a. A Kistérséget 10 település alkotja. A Kistérség nagyobb része a Magyar Tenger déli partjának háttértelepüléseihez tartozik, közvetlen vízparti települése nincsen. Dombos területét kiváló minőségű földek borítják. Völgyeit vízfolyások szelik át, több természetes és mesterséges tóval. A Kistérség földrajzi fekvését tekintve Somogy megyében, a Kaposvár Marcali Fonyód Siófok által határolt terület belsejében helyezkedik el. 1. Térkép: Pogányvölgyi Kistérség 5/178

6 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata 2011 Az erősen dombos vidék mezőgazdasági termelését a gazdag vízfolyások, az erős eróziók rontják. Talaja és klímája egyaránt rendkívül kedvező a gyümölcskultúrák telepítéséhez. Szőlővel, gyümölccsel tarkított domboldalak, erdők, mezők, halastavak váltakoznak a tájon. A Kistérségen szinte teljes egészén áthúzódik a Dél-Balatoni Borút egy része. Rendezvények, történelmi emlékhelyek, színvonalas szálláshelyek, szolgáltatók várják az ide látogatót A Pogányvölgyi Kistérség úthálózata, a közlekedés jellemzői: 2. Térkép: Pogányvölgyi Kistérség települései A Kistérség infrastrukturális mutatói kedvezőtlen képet mutatnak, közúti közlekedési hálózata közepes minőségű, fejletlen. A Fonyód-Kaposvár vasútvonal Lengyeltóti, Öreglak, Somogyvár, Pamuk településeket érinti. Főútvonal nem halad át, autópálya északi területét érinti. A Kistérség az országos közúthálózaton jól megközelíthető. Észak-déli irányban a Kaposvár-Fonyód, kelet-nyugati irányban a 61. sz. főközlekedési út (Nagykanizsa- Dunaföldvár) kaposvári metszéspontjától északi szektorban. A Kistérség valamennyi települése Kaposvárról szilárd burkolatú úton elérhető. Az alsóbbrendű úthálózat minőségi állapota és szélességük a helyi forgalomhoz képest sem megfelelő, közlekedésbiztonsági szempontból sok a pótolni való. A térségben levő települések egy része csak Lengyeltótin keresztül kerülhet egymással közúti kapcsolatba, ezért a települések közötti összeköttetést is javítani szükséges. Az úthálózat fejlesztésénél a meglevő és sűrűn használt földúti kapcsolatok szilárd burkolatú kiépítése is stratégiai cél. A fejlesztésekre, hálózatbővítésre szánt közpénzekből a nagyobb részt inkább a felújításra, korszerűsítésre szükséges fordítani a kistérség szinte valamennyi útján. A személyszállítás ennek ellenére megoldottnak mondható. 6/178

7 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata A Pogányvölgyi Kistérség településeinek jellemzői, gazdasági mutatók Lengyeltóti Lengyeltóti kisváros, a Kistérség központi települése, ahol ember él 1, ami a kistérség lakosának a 28,87%-a. Múltjából szívesen említik a XII. századi műemléki templomot, a hozzá csatlakozó keresztutat, a Zichy kastélyt, egy-egy szép régi középületet, a századelő házaiból néhány érdekes homlokzatot, kapuvetőt. Jelenében a regionális központ szerepkör a meghatározó közigazgatási, kereskedelmi, szolgáltatói és információs igények kiszolgálásában egyaránt. Lengyeltóti fejlődő kisváros életében meghatározó a mezőgazdasági és a szolgáltatóipari tevékenység. A településen 4 jelentősebb cég működik. A lakosság kb. 10%-át tudják foglalkoztatni, amelynek bővítését tervezik. Internet szolgáltatás 100%-ban elérhető igény szerint. Buzsák A berek szélén a homokból nőtt falu Csisztapuszta gyógyfürdőjével, gazdag népművészetével vált híressé. A gyönyörű hímzésekből gazdag kiállítás látható a Faluházban, az iskolában, tájházban, a templomban, és naponta az utcán is. A település nevezetességei a János-hegyi pincesor, az Európa hírű öltöztethető Mária oltár, a Fehér kápolna. Az alapfokú iskolában órarend szerint tanítják a hímzés, faragás elemeit, honismereti szakkörön gyűjtik a még fellelhető tárgyi emlékeket. 1. ábra: Iskola Buzsák Gyugy A Pogányvölgyben megbúvó aprófalvak egyike. Lakosainak száma meghaladja a 300-at. Valaha dióerdőiről volt híres, ma inkább virágos falukép. A településen 900 éves Árpád-kori műemlék templom és egy helyi védettségű Harangtorony áll. Turisztikai látványossága a klasszicista Kastély együttes, és az 5 hektáron található Milleneumi Park, és a Megyünk Gyugyra Búcsúra programjuk a régióban ismert, népszerű. Hács Újraéledő zsáktelepülésen az utóbbi 10 évben itt talált otthonra és megélhetési 1 forrás: Somogy Megyei Kormányhivatal, Somogy megye lakónépessége január 1. 7/178

8 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata 2011 forrásra néhány külföldi és magyar család. Múltját a felújításra váró béndeki templom rom, és a XIX. században betelepített német családok őrzik. Kisberény A Balatontól 15km-re levő, domboktól ölelt apró település. Gyula völgye kirándulóhely hűen tükrözi a honfoglalás kori magyar falut. Öreglak Történelmében visszatekintve urai között találjuk Corvin Jánost, Zrínyi Ilonát és a Jankovich családot, akik kastélyt építettek a településen. Napjainkban gyermekotthon működik benne. A völgyben húzódó berek alatt Öreglak kincse, a hatalmas melegvíz mező fekszik. Óvoda és iskola egyaránt működik a településen. 2. ábra: Óvoda Öreglak Pamuk A kistérséget Pamuknál éri el a Pogányvölgy-vízfolyás, hogy aztán az öreglaki, ciframalmi halastavakon átbukva, mint Keleti-Bozót csatorna folyjon a Balatonba. A föld mélyét megvallatva a régészek csodálatos múltról beszélnek: Doicletianus és Constantinus császár idejéből származó érmék, hőmécses, pattintott kőkések, kőbuzogány jelzik, hogy folyton lakott hely volt. Erdei vadban gazdagok, minden évszakban szépek. Somogyvár Ópusztaszer és Mohács után a III. Történelmi Emlékhely Kupavár. A Balaton kiterjedt mocsárvilága miatt itt haladt át a Római hadiút. A kupavári tetőről nézhetett szét Koppány. A monostor alapítása Szent Lászlóhoz fűződik. A XIII. század elejétől Somogy vármegye székhelye volt. A gyönyörű Széchényi kastély, különleges parkjával iskolaként működik. A közel fős település mindent megtesz, hogy újra felfedezzék, "életképes", fejlődő. Fejlesztési elképzelések között szerepel egy férőhelyes nyugdíjasház felépítése, a Vitya-Gamás összekötő út megépítése, ami lehetővé teszi, hogy a település új irányból lesz megközelíthető. Ennek nyomán munkahelyek, illetve az idegenforgalom számára is új csatorna nyílhat. A Kupavári Történelmi Emlékhelyen tervezett fejlesztések nyomán megsokszorozódhat a turistaforgalom. Folyamatban van egy 8/178

9 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata 2011 kezdetben 40, később akár több száz főt foglalkoztató összeszerelő üzem felépítéséhez szükséges terület kiválasztása. Somogyvár vonatkozásában meghatározó: a mezőgazdasági tevékenység. Ipari tevékenység kismértékben van jelen, a tervezett beruházás megvalósulása után jelentőssé válik. A helyben foglalkoztatottak száma 400 fő. Úthálózat minősége közepes, illetve rossz. Hiányzik a Vityapuszta-Gamás összekötő út, valamint az Öreglak-Somogyvár összeköttetés. 3. ábra: Iskola Somogyvár Somogyvári Általános Iskolát hagyományápolás, eszménykép állítása céljából Szent László Király Általános Iskola nevet kapta. A névadó tisztelete fejeződik ki intézményi címerükben, melyet a történelmi emlékhely, valamint Szent László hermájának képmása ékesít. Községünk, Somogyvár évente megszervezett iskolai vetélkedőjük a hagyományápolásuk egyik sikeres bizonyítéka. A községük közéletét kulturális programjaikkal gazdagítják, amelyek ünnepélyek, anyák napi rendezvény, pedagógusnap, térségi, megyei szintű sportrendezvények. A községi szépítő szombat az iskola kezdeményezésére vált hagyománnyá. Az intézmény környéke az elmúlt 10 esztendőben gyökeresen megváltozott. Az udvar, az előkert szép, parkosított, gondozott. Hátrány, hogy a nagy udvar közterület. Somogyvámos A település két turisztikai látványosságot juttat eszünkbe. A XIII. század óta álló Puszta tornyot és a Krisna völgyet, és történelmi emlékhelyet 800 fős kis település, amelynek lélekszáma stagnál. Óvoda, 1-4 évfolyamos iskola működik a településen. Szőlősgyörök Balatonboglár felől a térség kapuja. Szőlőtermelő lankáit Árpád házi királyaink is szerették. A települést hatalmas erdőségek ölelik, vadban gazdag vidék. A Bányászó-hegy a Dél-Balatoni borvidék egyik legjobb termőhelye. A szőlősgyöröki Gárdonyi Géza Tagiskola a Fodor András Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiaiszakmai Szolgáltató Intézmény szerves része 2005 júliusa óta. Tanulóinak száma alig haladja 9/178

10 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata 2011 meg a 90-et. Az alacsony létszámú tanulócsoportokban osztott és részben osztott osztályokban, családias légkörben személyközpontú nevelő-oktató tevékenység folyik. A szakos ellátottság teljes körűvé vált a többcélú intézmény pedagógusainak változó munkahelyen történő alkalmazásával. Nevelésfilozófiájában egységes nevelőtestület közös célért, a pogányvölgyi gyerekek esélyhátrányának mérsékléséért dolgozik A Pogányvölgyi kistérség gazdasági mutatói A Pogányvölgyi kistérség továbbra is azon somogyi kistérségek között szerepel, amelyek országosan is a leghátrányosabb helyzetben vannak. Pogányvölgyi Kistérség Forrás: KSH évi adatszolgáltatása 3. Térkép: Magyarország kistérségei A lemaradó térségek esetében a jelzőszámok zöménél a vidéki átlagtól való elmaradás legalább 15%. A kedvező dinamikusan fejlődő és fejlődő térségekben él az ország népességének 56,6%-a. A kitörési esélyeket is felmutató felzárkózó térségekben a vidék népességének közel 30%-a él, míg a stagnáló és a lemaradó térségek a vidéki népességből 13, illetve 9%-ot képviselnek. A 25 lemaradó térségből 21 van az ország keleti felén, és 4 Dél-Dunántúlon. A térség típusok eloszlása eléggé mozaikszerű, s a régiók többségében a típusok majd mindegyike előfordul. Dél-Dunántúlon a dinamikusan fejlődő típus hiányzik. A kistérség gazdasági pozíciója kedvezőtlen, még a kistérségi méreteket tekintve is kicsi, gyengén iparosodott szolgáltató agrárterületek közé tartozik A centrumváros is gyengébb, mint ami a térségi és városok közötti versenyben kellene. Az infrastruktúra fejlesztése kiemelt feladata Pogányvölgyi kistérségének, mert a műszaki alapok megteremtése előfeltétele a versenyképesség megteremtésének. A kistérség infrastrukturális ellátottsága a lengyeltóti gesztorságával megvalósult szennyvízberuházással javult. A térség elektromos 10/178

11 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata 2011 energia ellátása egységesen kiépített, azonos kapacitású hálózattal biztosított. Műszaki megoldásai azonban több helyütt korszerűtlenek, a kapacitás leterhelt, nagyobb mértékű fejlesztést csak jelentős többlet ráfordítással lehet megoldani. Pogányvölgyi kistérségben több településen található termál, illetve gyógyvíz, de anyagi okok miatt még nem valósult meg hasznosításuk. Jelenleg még csak Buzsák-Csisztapuszta térségében valósult meg gazdasági hasznosítása. Településein gazdag a hagyományőrzés, a népművészet, több történelmi nevezetességgel rendelkezik. Országosan is figyelemre méltó a somogyvámosi Krisna-völgy. A munkaerő-piaci helyzet, gazdasági szerkezet mezőgazdasági túlsúlya és eredményessége mellett meghúzódik több nehézség is. A meghatározó gyümölcstermesztési ágazatban kevés korszerű, újonnan telepített gyümölcsössel találkozunk, ugyanakkor egyre nagyobb az elöregedő, régi telepítésű gyümölcsös, melynek megújítására többségében tőkehiány miatt nem kerül sor. Főleg a családi művelőknél alacsonyfokú a gépesítettség. Magas az élőerő ráfordítás. A térségben élelmiszer feldolgozók (vad-, dió-, gyümölcs-feldolgozók és csomagolók, pincészetek) ugyan vannak, de azok kapacitása, új igényekhez alkalmazkodó technológiája elmarad a lehetőségektől. Nem alakultak korszerű termelő, feldolgozó és értékesítési szövetkezetek, társulások, melyek révén nagyobb hozzáadott érték és nyereség képződhet, fokozódhat az értékesítési biztonság, a fejlesztéshez szükséges tőkekoncentráció.(forrás: kistérségi turisztikai terv) 11/178

12 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata A Pogányvölgyi kistérség legfontosabb demográfiai mutatói A Kistérség népességének mutatóit településenként, a közoktatási korcsoportok tekintetében vizsgálva a táblázatokban rögzített adatokat kapjuk. 1. Táblázat: Buzsák népessége 0-18 éves korig. Forrás: Somogy Megyei Kormányhivatal statisztika január 1. Buzsák 0-6 éves korig éves éves éves éves éves éves éves összesen éves korig éves éves éves éves éves éves éves éves összesen éves korig éves éves éves éves összesen Buzsák közoktatásában érintett lakosok száma csökkenő tendenciát mutat valamennyi korcsoportban. 12/178

13 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata Táblázat: Gyugy népessége 0-18 éves korig. Forrás: Somogy Megyei Kormányhivatal statisztika január 1. Gyugy 0-6 éves korig éves éves éves éves éves éves éves összesen éves korig éves éves éves éves éves éves éves éves összesen éves korig éves éves éves éves összesen Gyugy közoktatásában érintett lakosainak száma minimálisnak mondható, óvoda működtetését a településen nem tudja biztosítani az önkormányzat. 13/178

14 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata Táblázat: Hács népessége 0-18 éves korig. Forrás: Somogy Megyei Kormányhivatal statisztika január 1. Hács 0-6 éves korig éves éves éves éves éves éves éves összesen éves korig éves éves éves éves éves éves éves éves összesen éves korig éves éves éves éves összesen Hács közoktatásában érintett lakosainak száma alacsony, óvoda működtetését a település fenntartói biztosítják intézményfenntartó társulásban. 14/178

15 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata Táblázat: Kisberény népessége 0-18 éves korig. Forrás: Somogy Megyei Kormányhivatal statisztika január 1. Kisberény 0-6 éves korig éves éves éves éves éves éves éves összesen éves korig éves éves éves éves éves éves éves éves összesen éves korig éves éves éves éves összesen Kisberény gyermeklétszáma alacsony, közoktatási feladataik ellátását intézményfenntartó társulás segítségével valósítják meg. 15/178

16 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata Táblázat: Lengyeltóti népessége 0-18 éves korig. Forrás: Somogy Megyei Kormányhivatal statisztika január 1. Lengyeltóti 0-6 éves korig éves éves éves éves éves éves éves összesen éves korig éves éves éves éves éves éves éves éves összesen éves korig éves éves éves éves összesen Lengyeltóti közoktatásában érintett lakosainak száma mérsékelten csökkenő tendenciát mutat valamennyi korcsoportban. A gyermeklétszáma a csökkenés ellenére hosszútávon a közoktatási intézmények fenntartását igényli. 16/178

17 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata Táblázat: Öreglak népessége 0-18 éves korig. Forrás: Somogy Megyei Kormányhivatal statisztika január 1. Öreglak 0-6 éves korig éves éves éves éves éves éves éves összesen éves korig éves éves éves éves éves éves éves éves összesen éves korig éves éves éves éves összesen Öreglak népessége a 0-6 éves korban mutat csökkenő tendenciát, a többi korosztály létszáma növekvő, közoktatási intézmény fenntartását igényli a településen. 17/178

18 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata Táblázat: Pamuk népessége 0-18 éves korig. Forrás: Somogy Megyei Kormányhivatal statisztika január 1. Pamuk 0-6 éves korig éves éves éves éves éves éves éves összesen éves korig éves éves éves éves éves éves éves éves összesen éves korig éves éves éves éves összesen Pamuk településen nem működik közoktatási intézmény, amit az alacsony gyermeklétszám miatt érthető, ugyanakkor, a 7-14 éves korosztály létszámában emelkedés látható. 18/178

19 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata Táblázat: Somogyvámos népessége 0-18 éves korig. Forrás: Somogy Megyei Kormányhivatal statisztika január 1. Somogyvámos 0-6 éves korig éves éves éves éves éves éves éves összesen éves korig éves éves éves éves éves éves éves éves összesen éves korig éves éves éves éves összesen Somogyvámos 0-6 éves lakosságának száma a csökkenő tendencia ellenére is indokolja, hogy a településen óvoda működjön. Az összevont évfolyamokkal működő 1-4. évfolyamos általános iskola évhez képest 10 fővel kisebb létszámmal működik. A jövőben ez a létszám várhatóan stagnálni fog. 19/178

20 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata Táblázat: Somogyvár népessége 0-18 éves korig. Forrás: Somogy Megyei Kormányhivatal statisztika január 1. Somogyvár 0-6 éves korig éves éves éves éves éves éves éves összesen éves korig éves éves éves éves éves éves éves éves összesen éves korig éves éves éves éves összesen Somogyvár község 0-18 éves lakosságszámát vizsgálva láthatjuk, hogy a 0-6 éves korosztálynál a legkisebb mértékű a csökkenés. Közoktatási intézmény működtetését a gyermeklétszám indokolja. 20/178

21 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata Táblázat: Szőlősgyörök népessége 0-18 éves korig. Forrás: Somogy Megyei Kormányhivatal statisztika január 1. Szőlősgyörök 0-6 éves korig éves éves éves éves éves éves éves összesen éves korig éves éves éves éves éves éves éves éves összesen éves korig éves éves éves éves összesen Szőlősgyörök gyermeklétszáma csökkenő, de létszámuk lehetővé teszi, hogy a közoktatási intézmények a településen működjenek. 21/178

22 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata Táblázat: Táska népessége 0-18 éves korig. Forrás: Somogy Megyei Kormányhivatal statisztika január 1. Táska 0-6 éves korig éves éves éves éves éves éves éves összesen éves korig éves éves éves éves éves éves éves éves összesen éves korig éves éves éves éves összesen Táska Kistérségen kívüli település, intézményi társulásban működtetett óvodájában várhatóan stagnáló létszámmal lehet számolni. 22/178

23 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata Táblázat: Pogányvölgyi kistérség lakosságszáma Forrás: Somogy Megyei Kormányhivatal statisztika január 1. Demográfiai adatok Lakosságszám Buzsák Gyugy Hács Kisberény Lengyeltóti Öreglak Pamuk Somogyvámos Somogyvár Szőlősgyörök Összesen A kistérség népességének alakulását vizsgálva az elmúlt 5 év vonatkozásában lassú csökkenés figyelhető meg. A településeket összehasonlítva kiugró lakosságszám csökkenéssel illetve növekedéssel nem találkozunk. 13. Táblázat: Pogányvölgyi kistérség 0-6 éves lakosok száma Forrás: Somogy Megyei Kormányhivatal statisztika január 1. Demográfiai adatok 0-6 évesek száma Buzsák Gyugy Hács Kisberény Lengyeltóti Öreglak Pamuk Somogyvámos Somogyvár Szőlősgyörök Összesen /178

24 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata 2011 A lakosság korcsoportonkénti jellemzőit, változásait vizsgálva, életkoronként változatos éves lakosok száma a Kistérségben Összesen Diagram: 0-6 éves lakosok száma a Kistérségben adatokat láthatunk évhez képest a Kistérség 0-6 éves korcsoportú gyermekeinek száma több mint 60 fővel csökkent. A között született, óvodáskorú gyermekek száma egy teljes óvodai csoporttal csökkent. 14. Táblázat: Pogányvölgyi kistérség 7-14 éves lakosok száma Forrás: Somogy Megyei Kormányhivatal statisztika január 1. Demográfiai adatok 7-14 évesek száma Buzsák Gyugy Hács Kisberény Lengyeltóti Öreglak Pamuk Somogyvámos Somogyvár Szőlősgyörök Összesen éves lakosok száma a Kistérségben Összesen A 7-14 éves, általános iskolás korú korcsoport a évhez viszonyítva több, mint 80 fővel csökkent a Kistérségben. Ez 3-4 általános iskolai osztálynyi tanulót jelent. 2. Diagram: 7-14 éves lakosok száma a Kistérségben 24/178

25 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata Táblázat: Pogányvölgyi kistérség éves lakosok száma Forrás: Somogy Megyei Kormányhivatal statisztika január 1. Demográfiai adatok évesek száma Buzsák Gyugy Hács Kisberény Lengyeltóti Öreglak Pamuk Somogyvámos Somogyvár Szőlősgyörök Összesen éves lakosok száma a Kistérségben Összesen Diagram: éves lakosok száma a Kistérségben A éves, középiskolás korú tanulók száma 2007 óta stagnál. A Kistérségben normál tantervű középiskola nem működik. Somogyváron a Somogy Megyei Önkormányzat fenntartásában működik egy speciális szakiskola. 16. Táblázat: Pogányvölgyi Kistérség területe, népsűrűsége ( ) Megnevezés Állandó népesség (fő) Terület (km 2 ) Népsűrűség (fő/km 2 ) Buzsák ,7 23,8 Gyugy ,3 19,9 Hács ,3 19,4 Kisberény 181 7,5 24,1 Lengyeltóti ,4 Öreglak ,6 80,2 Pamuk ,5 Somogyvámos ,5 33,9 Somogyvár ,6 Szőlősgyörök ,6 63,4 Összesen ,5 25/178

26 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata Táblázat: Elköltözések és beköltözések száma (2007. évi adat) Elköltözések száma Beköltözések száma Buzsák Lengyeltóti NA NA NA NA NA Gyugy NA NA NA NA NA Hács NA NA NA NA NA Kisberény NA NA NA NA NA Szőlősgyörök NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Öreglak Pamuk Somogyvár Somogyvámos Összesen A TKT állándó lakosainak száma Beköltözések száma Elköltözések száma Diagram: Migrációs folyamatok (2007. évi adat) Az elköltözők és beköltözések számát vizsgálva nem tudunk reális képet adni, mert az önkormányzatoknak az elköltözésekről nincsen kötelező nyilvántartása. Somogy megyében magas az elvándorlási arány, és ez a Kistérség területén is jellemző. Az elvándorlási arány különösen a zsáktelepülésekre jellemző, ahol fokozottabb az elöregedési százalék és a természetes fogyás is A kistérség foglalkoztatási és munkanélküliségi viszonyai Lengyeltóti város kivételével minden településen a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat. Ipari üzemek elsősorban Lengyeltótiban találhatóak, melyek a korábban szétszabdalt, majd privatizált iparterületeken valósultak meg. A gazdasági ágazatok közül a legtöbb embert a kereskedelemben és a mezőgazdaságban foglalkoztatják. A 26/178

27 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata 2011 gyümölcstermesztés, szőlő, barack, dió stb. ültetvények, dinnyeföldek, nagyüzemi és családi gazdálkodói művelések mellett a kiegészítő gazdaság szerepe változó. 18. Táblázat: Munkanélküliek száma a Kistérségben Forrás: Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ március Munkanélküliség kimutatása a Kistérségben a márciusi adatok alapján Lakónépesség Nyilvántartott Gazd. aktív Mutató Relatív 2010 álláskereső népesség Munkavállalói korú népesség mutató 2 Arányszám 3 Buzsák ,0% ,6% 1,71 Gyugy ,2% ,3% 2,40 Hács ,3% ,4% 2,93 Kisberény ,6% ,1% 3,92 Lengyeltóti ,3% ,1% 1,45 Öreglak ,7% ,9% 1,84 Pamuk ,6% ,9% 3,29 Somogyvámos ,3% ,5% 2,42 Somogyvár ,1% ,5% 2,11 Szőlősgyörök ,1% ,8% 1,42 Összesen ,3% ,8% 2,35 1 Nyilvántartott álláskeresők száma / a gazdaságilag aktív népesség száma. 2 Nyilvántartott álláskeresők a munkavállalói korú népesség %-ában. 3 A relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya. A munkanélküliségi ráta ugyan magas, a gyümölcs termesztői tulajdonosi szerkezet és a nyári balatoni ellátásban dolgozó szezonális alkalmazottak miatt pontosságuk meglehetősen bizonytalan, hullámzást mutat. A vállalkozások többsége mezőgazdasági kisvállalkozó. A családi összefogásra épülő mezőgazdasági vállalkozói struktúra egyre erősödik. A családok egy része még ma is épít a Balaton-parti szálláskiadás adta többletjövedelemre. A munkanélküliség százalékos aránya főleg a zsáktelepüléseken magas, ahol szinte minimális helyi munkavégzési lehetőség van. Viszonylag magas a falvak elöregedő portáit felvásárló külföldiek száma, a települések ebből elenyésző, áttételes haszonhoz jutnak.(forrás:turisztikai terv) A térség települései közül legrosszabb helyzetben Kisberény (38,1%), Pamuk (31,9%), Hács (28,4%) vannak, ahol a nyilvántartott álláskeresők és a munkavállalói korú népesség aránya a Kistérségben a legmagasabb. Körzetközpont szerepe miatt kedvezőbb a munkanélküliségi helyzet Lengyeltóti városban, illetve a Balaton part közelsége folytán Szőlősgyörökön. A magas munkanélküliség egyik fő oka a munkahelyek hiánya, de az elhelyezkedési lehetőségeket jelentős mértékben befolyásolja a munkanélküliek alacsony képzettségi szintje is. 27/178

28 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata Táblázat: Nyilvántartott álláskeresőkből a legfeljebb 8 általános iskolát végzettek aránya Forrás: Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ március Nyilvántartott álláskereső Legfeljebb 8 általános Mutató % Pályakezdő Mutató % Buzsák % 10 12% Gyugy % 1 3% Hács % 4 9% Kisberény % 8 24% Lengyeltóti % 28 17% Öreglak % 15 12% Pamuk % 7 18% Somogyvámos % 8 10% Somogyvár % 25 16% Szőlősgyörök % 3 6% Összesen % % A kistérségben regisztrált munkanélküliek több mint fele legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a munkanélküliek több mint fele szakképzetlen. A 109 fő pályakezdő a Kistérségben regisztrált munkanélkülinek a 13%-át alkotja. Ahhoz, hogy lényegileg javuljon a helyzet, komoly változtatásokra van szükség az iskolai és a felnőttképzések szerkezetében egyaránt. A települések véleménye szerint a lakosság alacsonyan, illetve átlagosan képzett. Azokon a településeken ahol a romák száma jelentősebb, ott kedvezőtlenebbnek ítélik meg a helyzetet. 20. Táblázat: Szociális ellátás 1. rész Forrás: Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ március Nyilvántartott álláskereső Foly. nyilv. >365 nap Járadék típ. ell. Segély típ. ell. Rendsz. szoc. segély RÁT+ bérpótló jutt. Buzsák Gyugy Hács Kisberény Lengyeltóti Öreglak Pamuk Somogyvámos Somogyvár Szőlősgyörök Összesen /178

29 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata Táblázat: Szociális ellátás 2. rész Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás november Lakónépesség 2010 Rendsz. szoc. segély / fő lakosság % GYVK / gyermek Buzsák ,0% 143 Gyugy ,7% 40 Hács ,0% 58 Kisberény ,0% 43 Lengyeltóti ,4% 278 Öreglak ,5% 203 Pamuk ,0% 0 Somogyvámos ,7% 36 Somogyvár ,8% 8 Szőlősgyörök ,0% 72 Összesen ,8% Táblázat: Szociális ellátás 3. rész Összesítő táblázat Lakónépesség 2010 Szoc. ellátás / fő lakosság % Buzsák ,0% Gyugy ,0% Hács ,4% Kisberény ,9% Lengyeltóti ,9% Öreglak ,0% Pamuk ,8% Somogyvámos ,6% Somogyvár ,3% Szőlősgyörök ,0% Összesen ,0% Szociális ellátásban részesülők száma elsősorban az aprófalvas településeken magas, Kisberény lakosainak 37%-a, Hács község lakóinak 27%-a, és Gyugy lakosai 25%-a, de Öreglakon is eléri a 25%-ot. Lengyeltóti lakosságának közel 15%-a részesül ellátásban. A legalacsonyabb értéket Somogyvár esetében tapasztalunk. 29/178

30 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata Táblázat: Vállalkozások száma a Kistérségben Forrás: KSH 2009 Vállalkozások száma 2009 mutató % Buzsák % Gyugy 47 3% Hács 33 2% Kisberény 13 1% Lengyeltóti % Öreglak % Pamuk 15 1% Somogyvámos 102 6% Somogyvár % Szőlősgyörök % Összesen % Legtöbb vállalkozás a kistérség központi településén, Lengyeltótiban működik, ez a Kistérség vállalkozásainak 35%-a. Somogyváron 15%, Buzsákon 13%, Öreglakon és Szőlősgyörökön 12% a vállalkozások aránya. A zsáktelepülések vállalkozásainak száma minimális mértékű. 30/178

31 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK A KISTÉRSÉGBEN 4. Térkép: A Kistérség területén működő közoktatási intézmények 31/178

32 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata 2011 Az alapfokú oktatási-nevelési intézmények átszervezése során július 1-jén olyan többcélú, közös igazgatású intézmény jött létre, amely egy intézményi keretben, ugyanakkor szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek/tagintézmények működtetésével látja el feladatait (óvoda, általános iskola, alapfokú művészetoktatás, pedagógiai szakszolgálat és szakmai szolgáltatás). Az átszervezés során a korábban többnyire önálló jogi személyiséggel rendelkező iskolák, óvodák a továbbiakban jogi személyiséggel nem rendelkező tagintézményként folytatták működésüket. Az intézményi szervezeti felépítés változásának következménye az intézmények vezetési struktúrájának, a vezetők kötelező óraszámának módosulása. A közoktatási törvény a lehetőséget ad arra, hogy a fenntartó a többcélú intézmények vezetésére az intézmény élén álló vezetőnek az intézmény tagintézményeinek, felvehető létszámának nagyságától függően főigazgatói megbízást adjon. 24. Táblázat: Közoktatási integrációs hálózat feladatellátása Település Intézményegységek és az ellátott közoktatási feladat Az integrált közoktatási intézmény ellátási körzete Buzsák Táska Lengyeltóti Gyugy Hács Kisberény 1. Iskola (1-8) és óvoda Óvoda (telephely) 2. Iskola (1-8) székhely intézmény 3. Óvoda 4. Egységes szakszolgálat 5. Pedagógiai-szakmai szolgálat 6.Alapfokú művészeti iskola Óvoda telephely Buzsák, Táska Lengyeltóti, Gyugy, Hács, Kisberény Szőlősgyörök 7. Iskola (1-8) és Óvoda Szőlősgyörök Öreglak Pamuk Somogyvár 8. Iskola (1-8) 9. Óvoda + Barátihegy telephely 10. Iskola (1-8) 11. Óvoda Öreglak, Pamuk Somogyvár Somogyvámos 12. Iskola (1-4) és Óvoda Somogyvámos 32/178

33 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata 2011 A többcélú intézmény első számú vezetője a főigazgató. Az intézményegységek és tagintézmények élén intézményegység-vezetők és tagintézmény-vezetők állnak, akik a közoktatási törvény 55. -a alapján továbbra is óvodavezetőként ill. igazgatóként látják el feladataikat. A munkájukat tagintézményvezető helyettes (óvodavezető-helyettes ill. igazgatóhelyettes) segíti. A kistérségi intézményfenntartás esetében a közoktatási feladatellátás finanszírozására a kistérségi normatíva több erőforrást biztosít, így nagyobb az esélye a szolgáltatások településen maradásának. A közoktatási feladatok és a szociális ellátó rendszerek kapcsolódása további esélyeket teremthet a kistérség településeinek (bölcsőde, gyermekjóléti szolgáltatás integrálása). A demográfiai mutatók tükrözik, hogy a gyermeklétszám változása, és a létszámhoz kapcsolt normatív támogatás miatt a kockázati tényezők továbbra is jelen lesznek, és szükség lehet az integrált intézmény további átszervezésére július 1-je óta a Pogányvölgyi Kistérség területén a korábban 4 önállóan működő közoktatási intézményi társulás megszüntetését követően a Kistérség valamennyi közoktatási intézménye jogutóddal történő átszervezést követően a Kistérségi Társulás által fenntartott integrált intézményi hálózathoz szerveződött. Az intézmény hivatalos neve: Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény Az intézmény rövid neve: Fodor András Általános Iskola és Óvoda Székhelyintézmény: Fodor András Általános Iskola 8693 Lengyeltóti, Csokonai u. 15. Szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek: általános iskola óvoda alapfokú művészetoktatás pedagógiai szakszolgálat 33/178

34 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata 2011 pedagógiai-szakmai szolgáltatás Az intézmény a Kt. 33. (1) b) szerinti többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény. A 33. (4) alapján létrehozott közös igazgatású közoktatási intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek keretében különböző típusú közoktatási intézmények feladatait látja el. Az 5 intézményegységben van: 6 általános iskola (5 nyolc évfolyamos: Lengyeltóti, Somogyvár, Öreglak, Buzsák, Szőlősgyörök, és 1 négy évfolyamos: Somogyvámos) 9 óvoda: (6 csoportos: Lengyeltóti; 3 csoportos: Öreglak, Somogyvár; 1 csoportos; Buzsák, Szőlősgyörök, Somogyvámos, Hács, Barátihegy, Táska (Marcali Kistérséghez tartozó település) 1 AMI (alapfokú művészetoktatási intézmény) 1 EPSZ (egységes pedagógiai szakszolgálat) 1 PESZI (pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény) Ezt a 18 intézményt kellett legfeljebb 12 egységbe szervezni a DDOP 3.1.2/2F pályázati kiírásban megfogalmazottak szerint: Az összevonásban a többcélú intézményben résztvevő intézményegységek és tagintézmények maximális száma 12 (ha nem, nem befogadható a pályázat). A pályázati kiírásnak megfelelően az átszervezést követően kialakított intézményegységek és tagintézmények: 1. Fodor András Általános Iskola - székhelyintézmény 2. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Szent László Király Általános Iskolája 3. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Tündérkert Óvodája 4. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Öreglaki Általános Iskolája 5. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Öreglaki Óvodája (+ Barátihegyi Tagozata - etnikai) 6. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Buzsáki Általános Iskolája és Óvodája (+ Táskai Telephely) 7. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Gárdonyi Géza Általános Iskolája és Lurkó Óvodája 8. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Somogyvámosi Általános Iskolája és Óvodája 34/178

35 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata Fodor András Általános Iskola és Óvoda Kincsem Óvodája (+ Hácsi Telephely) 10. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Alapfokú Művészetoktatási Intézményegysége 11. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményegysége 12. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény Intézményegysége 35/178

36 Irányítási struktúra Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata 2011 FŐIGAZGATÓ (pedagógiai szakmai szolgáltatás vezető is) óvoda intézményegység-vezető főigazgató helyettes II. Kincsem Tagóvoda vezető általános iskola intézményegység-vezető általános főigazgató helyettes Fodor András Általános Iskola intézményegység-vezető Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményegységvezető Szakszolgálat intézményegységvezető Funkcionális intézményegységvezető (Gazdasági iroda) Kincsem Tagóvoda vezető helyettes Fodor András Általános Iskola intézményegység-vezető helyettes Hácsi telephely Öreglaki Tagóvoda-vezető Szent László Király Tagiskola vezető Ügyviteli dolgozó Barátihegyi telephely Szent László Király Tagiskola vezető helyettes Tündérkert Tagóvoda vezető Öreglaki Tagiskola vezető Ügyviteli dolgozó Gárdonyi Géza Tagiskola és Lurkó Tagóvoda vezető helyettes Öreglaki Tagiskola vezető helyettes Buzsáki Tagiskola és Tagóvoda vezető helyettes Gárdonyi Géza Tagiskola és Tagóvoda vezető Ügyviteli dolgozó Táskai telephely Somogyvámosi Tagiskola és Tagóvoda vezető helyettes Buzsáki Tagiskola és Tagóvoda vezető Somogyvámosi Tagiskola és Tagóvoda vezető Buzsáki Tagiskola és Tagóvoda vezető helyettes Ügyviteli dolgozó 36/178

37 A költségek viselése Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata Menedzsment működtetése: külön kerül megtervezésre, költségek viselésében feladatellátási helyek számarányában osztoznak azok a települések, amelyekben feladatellátási hely van (ellátási egység). FŐIGAZGATÓ (pedagógiai szakmai szolgáltatás) óvoda intézményegység-vezető főigazgató helyettes II. általános iskola intézményegység-vezető általános főigazgató helyettes Funkcionális intézményegység-vezető (Gazdasági iroda) Titkárság-vezető; adminisztrátor Élelmezésvezető, gondnok Készletnyilvántartó /könyvelő Pénztáros Könyvelők. 2. A művészetoktatási intézményegység külön kerül megtervezésre. A költségvetés tanuló/település arányában oszlik meg a fenntartók között. 3. A szakszolgálatok intézményegység külön kerül megtervezésre. A költségvetés település/tanuló, illetve igénybe vett óra arányban osztódik. 4. A tagintézmények/telephelyek költségvetéségét az adott települések viselik. 37/178

38 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata A bölcsődei és óvodai feladatellátás jellemzői a kistérségben A bölcsődei és óvodai feladatellátás intézményi és szervezeti keretei A térségben a bölcsődés korú gyermekek elhelyezését Lengyeltóti Város Önkormányzata látja el. A bölcsőde épülete és berendezései elavult, felújításra szorulnak. A bölcsődét augusztus 1. óta a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás tartja fenn az Alapszolgáltatási Központ részeként. A Kistérségben megnövekedett az igény a bölcsődés korú gyermekek napközbeni intézményi elhelyezésére, ezért pályázati lehetőség esetén a bölcsőde épülete bővítésre kerül. Lehetőség adódik a 20 hetes 14 éves korú gyermekek családi napköziben történő elhelyezésére is. A családi napközi működtetését az egyes önkormányzatok a településeken rendelkezésre álló lehetőségek függvényében tervezhetik. Az óvodai feladatellátást biztosító intézmények fenntartásáról a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás települési önkormányzatai (Lengyeltóti, Buzsák, Gyugy, Hács, Kisberény, Öreglak, Pamuk, Somogyvámos, Somogyvár, Szőlősgyörök), valamint a társuláson kívüli önkormányzatként Táska Község Önkormányzata gondoskodnak. Résztvevő települések Óvoda működik Buzsák X Táska (TKT kívüli) X Lengyeltóti X Gyugy - Hács X Kisberény - Szőlősgyörök X 25. Táblázat: Kistérségben működő óvodák Öreglak Öreglak-Barátihegy X X Pamuk - Somogyvár X Somogyvámos X A Kistérség 10 települése közül 7 településen működik 8 óvoda: Buzsákon, Lengyeltótiban, Hácson, Szőlősgyörökön, Öreglakon és Barátihegyen, Somogyváron és Somogyvámoson. A Kistérségen kívüli Táska községben működő óvoda a Buzsáki Óvoda telephelye. 38/178

39 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata Óvodai ellátás körzetei település neve helyben lakó gyermek (fő) 1. Lengyeltóti Táblázat: Óvodai létszámok a Pogányvölgyi Kistérségben 2010 Forrás: KIR-STAT 2010 ellátási körzet Lengyeltóti (Tatárvár, Pusztaberény, Pusztaszentgyörgy) Kisberény Gyugy bejáró (fő) 2. Hács 21 Hács 0 3. Szőlősgyörök 25 Szőlősgyörök 2 4. Buzsák 26 Buzsák (Csisztapuszta) 5. Táska 18 Táska 0 6. Öreglak Öreglak- Barátihegy 8. Somogyvár 58 Öreglak (Vasadi-hegy) Pamuk Öreglak-Barátihegy 0 Somogyvár (Vityapuszta, Beslia-hegy) fenntartó Kistérségi Társulás Kistérségi Társulás Kistérségi Társulás Kistérségi Társulás Kistérségi Társulás Kistérségi Társulás Kistérségi Társulás Kistérségi Társulás össz. gyerm. létszám (fő) csop. szám (db) átlag (fő/csop) Somogyvámos 23 Somogyvámos 0 Kistérségi Társulás Mindösszesen A Kistérségben működő óvodák szervezeti formája 27. Táblázat: A Kistérségben működő óvodák szervezeti formája Az óvoda neve Telephelye Fenntartó települések Fodor András Iskola és Óvoda Kincsem Óvodája Fodor András Iskola és Óvoda Napsugár Óvodája Lengyeltóti Lengyeltóti, Gyugy, Kisberény Az intézményfenntartás módja Kistérségi Társulás Hács Hács Kistérségi Társulás Többcélú intézmény Közös igazgatású közoktatási intézmény Közös igazgatású közoktatási intézmény 39/178

40 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata 2011 Az óvoda neve Telephelye Fenntartó települések Fodor András Iskola és Óvoda Lurkó Óvodája Fodor András Iskola és Óvoda Tulipán Óvodája Fodor András Iskola és Óvoda Tulipán Óvodája Táskai Telephelye Fodor András Iskola és Óvoda Kerekerdő Óvodája Fodor András Iskola és Óvoda Kerekerdő Óvoda Brátihegyi Tagozata Fodor András Iskola és Óvoda Tündérkert Óvodája Fodor András Iskola és Óvoda Tarkarét Óvodája Az intézményfenntartás módja Szőlősgyörök Szőlősgyörök Kistérségi Társulás Buzsák Buzsák Kistérségi Társulás Táska Táska Kistérségi Társulás Öreglak Öreglak Kistérségi Társulás Öreglak- Barátihegy Öreglak Kistérségi Társulás Somogyvár Somogyvár Kistérségi Társulás Somogyvámos Somogyvámos Kistérségi Társulás Többcélú intézmény Közös igazgatású közoktatási intézmény Közös igazgatású közoktatási intézmény Közös igazgatású közoktatási intézmény Közös igazgatású közoktatási intézmény Közös igazgatású közoktatási intézmény Közös igazgatású közoktatási intézmény Közös igazgatású közoktatási intézmény Az óvodák módszertani programjai Kerekerdő Óvoda, Öreglak: 3 heterogén csoporttal működik. Az óvoda nevelőtestülete a kompetencia alapú nevelést vezette be, és ebben kiemelten kezeli a mozgásfejlesztést. Sajátos arculatukként célul tűzték ki a gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztését, a testmozgás megszerettetését. Fontosnak tartják a családdal való közös tevékenységek tervezését és megvalósítását. Kiemelt figyelmet fordítanak az egyéni képességfejlesztésre, a sport megszerettetésére, az egészséges életmódra nevelés fontosságának elfogadására. Kerekerdő Óvoda Baráti-hegyi tagozat: vegyes összetételével a kompetencia alapú óvodai nevelés kapcsán kiemelten kezeli a természeti környezet megismerését. Fontos számukra az óvoda és a család kapcsolatának elmélyítése, a másság elfogadás (kisebbség), a családok 40/178

41 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata 2011 bevonása az óvodai életbe. Együttgondozás a családokkal a gyermekek harmonikus fejlődése érdekében. Kincsem Óvoda: 6 homogén csoportjával legnagyobb tagintézmény a térségben. Kompetencia alapú nevelési programja a közösségi nevelés koherens erejét emeli ki. Céljuk az óvodás gyermekek fejlődésének támogatása, személyiségének kibontakoztatása, gyakorlatias, tevékenységközpontú, az egyén és a közösség fejlődését célzó szemlélet érvényesítése. Az Integrációt segítő programjuk kiemelten kezeli a HHH és BTM-s gyermekek fejlesztését, az óvoda-iskola átmenetet biztosító iskolai életmódra való felkészítést. A másság elfogadását, a toleráns magatartást, differenciált bánásmód biztosítását kiemelt feladatként határozzák meg. Kincsem Óvoda Hácsi telephelye: 1 csoportos óvoda és az epochális módszertani programjának bevezetésével célként határozta meg az egyéni képességek fejlesztését, a másság (különleges képességű gyermekek) teljes elfogadását, a népszokások, hagyományok ápolását. Feladatuknak tekintik a felelősségteljes, önálló, konfliktustűrő, boldog harmonikus gyermekek nevelését. Lurkó Óvoda: 1 csoportos óvoda a tevékenységeken alapuló, környezetbarát óvodai nevelési programjával, fontosnak tartja, hogy a természet és a környezet adta lehetőségek maximális kihasználásával, önálló, felfedező a természetet tisztelő gyermekek nevelődjenek az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes óvodai környezetben. A falu hagyományainak (szőlőtermesztés, borkultúra)kiemelten ápolja. Tarkarét Óvoda: 1 csoportos óvoda a kompetencia alapú óvodai nevelés a természet eszközeivel módszertani programjára helyezi a hangsúlyt. A 4 őselem köré szerveződő kompetenciaterületek által a környezeti kultúra átadására fordít nagyobb figyelmet és annak beépülésére a gyermeki személyiségjegyekbe, figyelembe véve az egyéni és életkori sajátosságokat. A zsáktelepülés jellegéből, a Krisna Völgy turisztikai látványosságából fakadóan hagyományápolása gazdag múltra tekint vissza. Tulipán Óvoda: 1 csoportjával maximális kihasználtsága mellett, a néphagyományait őrző, továbbápoló programjával kiemelten kezeli a tájegység népi kultúrájának megőrzését, a változatos természeti környezet lehetőségeinek kiaknázását, a helyben kialakult népszokás gyökereinek megismertetését, a hagyományok ápolását és a gyökérkeresés értéktudatának megalapozását. 41/178

42 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata 2011 Tulipán Óvoda - Táskai telephelye: 1 csoportjának módszertani programja a néphagyományőrző, egészséges életmódra nevelő, családokkal együttműködő óvoda alapjait erősíti. Az óvodás gyermek korának megfelelő népi hagyományok ápolását helyi szinten, azok nevelési folyamatba való beillesztését, valamint a családokkal való szoros együttműködés kialakítását tekinti fő feladatának. Tündérkert Óvoda: 3 homogén szervezésű csoportjával és egyedi módszertani programjával kiemelt figyelmet fordít a honismeretre, természeti és környezetvédelmi nevelésre, és épít a családok való együttműködésre. Célja a természeti környezet megszerettetése, a múlt értékeinek átörökítése, természetóvás és a környezettudatos magatartás kialakítása. Feladatának tekinti a múlt értékeinek megőrzését, helyi értékek továbbvitelét, elsajátítását, ápolását. 42/178

43 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata Táblázat: Önkormányzati hozzájárulások alakulása Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás november Település Önkormányzati hozzájárulás (Ft) 1 gyermekre, tanulóra jutó hozzájárulás (Ft) Buzsák óvoda és iskola Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Hács óvoda Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Lengyeltóti óvoda Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Lengyeltóti iskola Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Öreglak óvoda és iskola Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Somogyvámos óvoda és iskola Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Somogyvár óvoda és iskola Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Szőlősgyörök óvoda Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Szőlősgyörök iskola Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 43/178

44 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata 2011 Óvoda Gesztor/fenntartó fenntartási költség össz. 29. Táblázat: Kistérségi óvodák fenntartási költségei Forrás: Kistérségi Közoktatási Fejlesztési Terv gyerekre eső költség fenntartási költség össz. 1 gyerekre eső költség fenntartási költség össz. 1 gyerekre eső költség fenntartási költség össz. 1 gyerekre eső költség fenntartási költség össz. 1 gyerekre eső költség Buzsák Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Táska Lengyeltóti Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Gyugy Hács Szőlősgyörök Ft Ft Ft Ft Ft Ft Kisberény Öreglak Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Pamuk Somogyvár Ft Ft Ft Ft Ft Somogyvámos Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Az intézmények működtetéséhez szükséges költségek tükrözik, hogy az állami finanszírozás mértéke nem elegendő, a fenntartók részéről jelentős kiegészítést igényel. 44/178

45 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata Térkép: A Kistérség településein működő óvodák A Kistérség 10 településén 7 óvoda működik. Kistérségen kívüli településen működik egy óvodai telephely. Valamennyi óvodának a Kistérségi Társulás a fenntartója. Az óvodák a többcélú közoktatási intézmény feladatellátási helyei. Lengyeltótiban található a Kincsem Óvoda 6 óvodai csoporttal, telephelye a Hács községben 1 csoporttal működő Napsugár Óvoda. A szőlősgyöröki Lurkó Óvoda is 1 csoporttal működik. Buzsák, Öreglak, Somogyvámos és Somogyvár intézményeiben is igénybe vehető az óvodai ellátás. A buzsáki Tulipán Óvoda 1 csoporttal, táskai telephelye 1 csoporttal, az öreglaki Kerekerdő Óvoda 3 csoporttal, barátihegyi telephelye 1 csoporttal, a somogyvámosi Tarkarét Óvoda 1 csoporttal, a somogyvári Tündérkert Óvoda 3 csoporttal működik. A kistérségben az utóbbi évek intézményracionalizálási törekvései után nincs önállóan működő óvoda. A 13 településen összesen 9 óvodai feladatellátási hely van. Ez a 9 telephely 4 óvodai intézményegységet jelent. Minden település gondoskodik a törvényben előírt feladatellátási kötelezettségéről. A fenntartók törekvése megegyezik azzal a szülői igénnyel, hogy az óvodai szolgáltatás a lakóhelyen legyen biztosítva Valamennyi óvoda általános iskolával együtt fenntartott közös igazgatású intézmény intézményegysége, illetve tagintézménye Bejárók, a gyermekcsoportok társadalmi összetétele A bejáró óvodások száma az elmúlt 3 év viszonylatában csak kismértékben emelkedett ben a kistérségben élő óvodások száma 353 volt és 50 fő a bejáró. A 2007/2008-as tanévben Nikla és Táska valamint Csömend csatlakozásával 348 fő a kistérségben élő óvodások száma 45/178

46 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata 2011 és 62 óvodás bejáró. Hács, Buzsák, Somogyvámos és Táska kivételével a kistérség többi óvodájába jellemző a bejárás Az óvodakörzet települései, a helyben lakó és a bejáró gyermekek száma 30. Táblázat: Az óvodakörzet települései, a helyben lakó és a bejáró gyermekek száma (jegyzői adatok alapján november) A székhely település /település neve Az összes óvodás létszáma A településen élő óvodások száma Lengyeltóti Hács Szőlősgyörök Buzsák Táska Öreglak A TKT -hoz tartozó önkormányzatokból és óvodakörzetekb ől honnan? Kisberény Gyugy Pamuk, Somogyvámos hány fő? Bejárók A TKT hoz nem tartozó önkormányzato kból vagy nem intézményfenntartó társulás területéről honnan? hány fő? Iskolabuszszal A bejárók közlekedése Falugondnoki szolgálattal Tömegközlekedéssel Egyéni megoldással (szülő szgk.-val) Átlagos bejárási távolság km km km 5 Gyugy, Lengyeltóti Lengyeltóti Pusztakovácsi (Alsókölked) km Somogyvár Pamuk 3 7 km Somogyvámos Összes létszám % 89% 11% ,6km A bejáró óvodások többségében továbbra is a korábbi intézményfenntartó társulás településeiről járnak be. Elenyésző a száma a térségen kívülről bejáró gyermekeknek. A bejárók szállítása elsősorban iskolabusszal történik (Lengyeltóti, Buzsák, Somogyvár térségében). Kisebb mértékű a tömegközlekedéssel utaztatott gyermekek száma (Pamukról Öreglakba), de Öreglakon nincs iskolabusz szolgáltatás. A bejárás szülő általi szervezése 46/178

47 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata 2011 elsősorban a szülők munkahelyére utazással függ össze. Az átlagos bejárási távolság nem jelent többletterhet, hiszen mindössze 5,6 km Intézményi létszámok, férőhelyek 31. Táblázat: Óvodai létszámok, kihasználtság mutatók a Pogányvölgyi Kistérségben (az eredeti táblázat kiegészítve a évi októberi adatokkal) Település Lengyeltóti Hács Szőlősgyörök Buzsák Táska Öreglak Öreglak, Barátihegy Somogyvár Somogyvámos Összesen Év Csoportok száma Férőhely Óvodás gyermekek száma Óvodai átlagos csoportlétszám Óvodai kihasználtság % ,6 % ,3 % % ,7% % % % % % % ,14 % % % ,5 78 % % ,8% % % % % % ,4% % % % ,3% ,6 % ,3 93,5 % ,6 90,3 % ,6 90,6% % % % % ,8 84,4 % ,9 84,6 % ,2 84,2% ,6 87,5% 47/178

48 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata Csoportok és csoportlétszámok a kistérség óvodáiban összesen és átlagosan A Közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény 3. számú mellékletének I. pontja határozza meg az óvodai csoport átlaglétszámát (20 fő) és maximális létszámát (25 fő). A kistérségben jelenleg 440 óvodás gyermek van. Az előző intézkedési tervhez képest ez az alábbi változásokat mutatja: 32. Táblázat: Óvodai létszám változása a Pogányvölgyi Kistérségben Óvodai létszám 2007-ben Óvodai létszám 2010-ben Változás mértéke % 366 fő 384 fő (Táska is) 367 fő 385 fő (Táska is) Fontos megjegyezni, hogy a táblázatban a tényleges gyermeklétszámok kerültek feltüntetésre. Az óvodai létszámokat és a férőhely kihasználását mutató adatokat ez még pozitívan befolyásolhatja évhez képest lényegében az óvodai létszám stagnálása mutatkozik. A kistérségi átlaglétszám meghaladja a 20 főt (22,6 fő). Szőlősgyörök és Buzsák tekintetében az egy csoportban lévő tényleges gyermeklétszám 27 fő. Ha ehhez hozzákalkuláljuk a 2 és 3 fős létszámot, az egy óvodai csoportban lévő gyermekek létszáma meghaladhatja a 30 főt. A fenntartók a működési költségek racionalizálása érdekében csökkentették az óvodai csoportok számát (Öreglak, Buzsák, Szőlősgyörök 1-1 csoport csökkentése), így érve el megtakarítást. 1% Az óvodai férőhelyek kihasználtsága Lengyeltóti, Hács, Szőlősgyörök Somogyvár, Somogyvámos településeken működő óvodák kihasználtsága a 90 %-ot is meghaladja (Hácson 105%-os). A legalacsonyabb kihasználtsági mutatót Öreglak óvodái mutatnak, de figyelembe kell venni, hogy itt magasan felülreprezentált a 2 és 3 fős gyermekek aránya. 48/178

49 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata Az óvodaépületek kihasználtsága 33. Táblázat: Óvodaépületek kihasználtsága (2010. októberi adatok alapján) Óvoda A csoportszoba kihasználtsága (%) Átlag létszám alapján 20 fő/csoport A csoportszoba kihasználtsága (%) Maximált létszám alapján 25 fő/csoport Buzsák 135% 108% Hács 105% 84% Lengyeltóti 110 % 88% Öreglak 125% 100% Öreglak - Baráti hegy 110% 88% Somogyvámos 115% 92% Somogyvár 113% 90% Szőlősgyörök 135% 108% Táska 90% 72% Kistérség átlag: 115% 92% Mint látható, minden épületben az átlaglétszám feletti a gyermeklétszám. A közoktatási törvény által engedélyezett maximális létszámot Lengyeltóti, Öreglak és Szőlősgyörök éri el, ill. lépi túl. Az adatok alapján Táskán a legnagyobb a negatív eltérés, de itt is meg kell jegyezni, hogy a létszámot felülreprezentálja a 2 és 3 fős gyermekek száma. 49/178

50 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata Táblázat: Az óvodai létszámok szociális helyzetük szerint (2010. októberi adatokkal kiegészítve) Település Év Összes en HH % HHH % Integráltan nevelt Lengyeltóti Hács Szőlősgyörök Buzsák Táska Öreglak Öreglak Baráti hegy Somogyvár Somogyvámos Kistérség összesen /178

51 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata Táblázat: Óvodai létszámok, HH/HHH mutatók (201. októberi adatok alapján) 2010 Óvodások száma Hátrányos helyzetű (HH) Halmozottan hátrányos helytzetű (HHH) Integráltan nevelt % 64% 33% 2% Az óvodások 64 % -a, 248 fő hátrányos helyzetű, ebből 128 fő a HHH-s gyermekek száma, ami az óvodások 33 %- át, a hátrányos helyzetűek 52 %- át jelenti. A 2007-es évhez képest 2010-re 4%-kal nőtt a HH gyermekek aránya, és 1%-kal a HHH gyermekek aránya. Etnikai kisebbséghez tartozók integrációját valamennyi óvoda biztosítja. Valamennyi óvoda felvételt biztosít a HHH gyermekek részére, az óvodák törekszenek is ennek teljesítésére. A rászoruló gyermekek megfelelő időben történő óvodai felvételét illetően a fenntartók, a védőnői szolgálat, a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szorosan együttműködik. Etnikai nevelést roma nyelven Öreglak-Barátihegy óvodája, etnikai kultúra megismerését magyar nyelven a lengyeltóti Kincsem Óvoda biztosítja. A kistérség óvodáiban nem vezettek be idegen nyelv oktatást. Integrált nevelés Öreglak, Somogyvár, Somogyvámos óvodáiban folyik Épületállomány, infrastrukturális felszereltség 36. Táblázat: Megvalósult közoktatási beruházások és a fejleszteni kívánt területek Óvoda Megvalósult beruházás Fejleszteni kívánt területek Buzsák Táska Lengyeltóti 51/178

52 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata 2011 Hács Hács épület külső rekonstrukciója (ablakcsere stb) Szőlősgyörök Öreglak Öreglak- Barátihegy 2009 DDOP Óvoda rekonstrukciós Somogyvár bőbítése Somogyvámos Az óvodák 80%-ban az eszközjegyzék szerint hiányos a termek felszereltsége. Legnagyobb problémát a tornaszobák hiánya okozza. Sok helyütt a különböző járulékos helységek is hiányoznak (szertár, felnőtt étkező, öltöző, logopédiai szoba, orvosi szoba, beteg elkülönítő). Óvoda teljes felújítását és bővítését fogalmazta meg Somogyvár. Akadálymentesítve mindössze Lengyeltóti óvodája van. Az igényeik közül a tornaszoba építése emelendő ki, de nélkülözhetetlen az udvarok felújítása, és minősített udvari játékokkal való ellátása. Somogyvámos Jelenleg 1 csoportszoba van. Teljes felújítás (mosogatók, bojler, hűtő, bútorok, aljzatburkolat cseréje), aljzat és oldalfal burkolatának cseréje. Bútorok felújítása. Szükséges az önálló tornaszoba, felnőtt öltöző, fejlesztőszoba, játszóudvar kialakítása. A konyhai eszközök 50%-a felújításra, cserére szorul. Az eszközök 15-20% hiányzik, ill. folyamatos pótlása szükséges. Somogyvár Három csoport működik ben került átadásra az új óvoda épülete. Az udvar biztonsága megfelelő. Az eszközök, helyiségek, a konyha felszereltsége megfelelő. Öreglak Van utánpótlás a 3 csoportos óvoda működéséhez ben volt felújítás, vizesblokk és padozat cseréje. Új épületszárny kialakítását tervezik. Az eszközök 30 %-a hiányzik, beszerzésük évenként megtervezett. Öreglak, Barátihegy Az egy csoporttal működő óvoda épületében 2000-ben került a fűtési rendszer felújításra. További igényként jelentkezik a nyílászárók és a konyhai berendezések cseréje valamint egy 52/178

53 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata 2011 tornaszoba kialakítása. A kötelező eszközök 20%-a hiányzik. A vizes helyiségek felújítása 2007-ben tervezett. Az informatikai eszközök beszerzése évenként ütemezett. Lengyeltóti 2007-ben fejeződött be az óvoda felújítása. Korszerű, jól felszerelt intézmény. A fejlesztési elképzelések között elsősorban az elhasználódott eszközök aktuális cseréje szerepel. A beóvodázási körzet területéhez tartozó 3-6 éves korosztály teljes körű óvodáztatása megtörténhet. Az óvodai létszámok alakulásából arra következtethetünk, hogy a következő 3 esztendőben a jelenlegi struktúra tartható, és a csoportszámok sem fognak változni. Buzsák Jelenleg 1 összevont csoport működik. A demográfiai adatok alapján további létszámcsökkenés várható ben került felújításra az épület (nyílászárók cseréje, tető csere, belső felújítások. Hács 1 csoporttal működik. Az 1976-ban épült óvoda világításkorszerűsítése 2005-ben megtörtént. A nyílászárók cseréje és a komplex akadálymentesítés 2008-ban tervezett. Szőlősgyörök Az egy csoport működtetése hosszabb távon tervezhető. Az épület részleges felújítása ban megtörtént. A nyílászárók és a tető cseréje 2009-ben megtörtént. A kötelező eszköz és felszerelésjegyzékben foglaltak teljesítésének határideje augusztus 31. volt. A hiányként jelzett helyiségek kialakítása és az eszközök, felszerelések beszerzése nagyon költségigényes, így a határidő betartása komoly és megvalósíthatatlan terhet jelent a fenntartók számára Óvodai alkalmazottak Az óvodai alkalmazottak közül az óvónők és a dajkák létszámát a közoktatás törvény a csoportok számához köti. Az óvodapedagógusok létszámát úgy kell meghatározni, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt minden csoportban a gyermekekkel óvodapedagógus foglalkozzon óvodapedagógusonként napi 1-1, csoportonként napi 2 órai átfedéssel. A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak közül csoportonként 1 fő dajka alkalmazása kötelező. 53/178

54 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata Táblázat: Pedagógusra eső gyermeklétszám, óvodapedagógusok képesítése (Kistérségi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program, 2011.) Óvoda Gyermek létszám Pedagógus létszám egy pedagógusra jutó gyerek létszám Bejáró pedagógus % 1 diplomával rendelkező 2.vagy több diplomával rendelkező Egyetemi végzettséggel rendelkező Szakvizsgával rendelkező Nem szakos Pedagógus munkát segítő dolgozó főállású rehabilitációs munkavégző Egyéb oktatást segítő dolgozó Kincsem , Napsugár , Lurkó , Tulipán , Táska Kerekerdő , Baráti Tündérkert , Tarkarét , A személyi ellátottság a jogszabályi feltételeknek megfelelő. Kedvező, hogy a többdiplomás pedagógusok tanítói képesítéssel, egy fő gyógypedagógus végzettséggel is rendelkeznek. Nem megfelelő képesítésű pedagógus nem dolgozik az intézményben. A óvodavezetők többsége rendelkezik közoktatási vezető szakvizsgával, de az új vezetőknek szükséges megszerezni az óvodavezetői szakvizsgát (3 fő). 3 fejlesztőpedagógus szakvizsgával és 1 minőségfejlesztés szakvizsgával bíró óvónőnk is van. Egy óvodapedagógusra 9,38 kisgyermek jut. A kiegyenlítettség tekintetében jelentős eltérések nincsenek. A dadák is szakképzettek. Távlati célként meghatározható, hogy óvodapedagógusaink közül kedvező lenne gyógypedagógus másoddiploma megszerzésének előtérbe helyezése, ezzel az integráció támogatása megoldott lenne óvodai csoporton belül is. 54/178

55 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata Programkínálat Az Óvodai Nevelés Országos Programjában foglalt követelményeknek és a gyermekek összetételének megfelelően a differenciált egyéni bánásmód, az egyéni fejlesztés minden óvoda programjában hangsúlyosan jelenik meg. Emellett a hagyományőrzés is. Az óvodában alkalmazott pedagógiai elvek Az óvodai nyitva tartás a szülők igényeihez igazodik A HHH-s gyerekek óvodai ellátása 3 éves kortól A szegregáció megszüntetése Integrált nevelés Pedagógiai programok A kompetencia alapú óvodai programcsomagok A kooperációs és kommunikációs készségeket fejlesztő programok Tevékenységközpontú nevelési program Környezetvédelemmel, természetvédelemmel, egészségneveléssel kapcsolatos program Pedagógiai módszerek: Személyes példaadás Spontán játékos tapasztalatszerzés Differenciált bánásmód Utánzásos minta-és modellkövetés Kezdeményezett foglakozással megvalósuló tanulás A gyerekek szociokulturális sajátosságai, az ebből eredő igények a kistérség intézményeinek programjaiban, a nevelési módszereikben, pedagógiai terveikben illeszkednek. A kompetencia alapú óvodai programcsomagok megismerése - Lengyeltóti - széleskörű alkalmazása éppen azt a tudatos fejlesztő munkát lendítheti tovább, ami a fenti kínálatból is látszik. Tevékenységközpontú nevelési programmal ösztönzik a gyerekeket, játékba integráltan nevelnek Somogyváron, Buzsákon és Öreglakon. Spontán játékos tapasztalatszerzésre 55/178

56 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata 2011 építenek Szőlősgyörökön és Hácson. Öreglak-Barátihegy óvodájában differenciált bánásmód és hagyományőrzés folyik a cigány kisebbségi nevelés keretében. A külterületi óvoda magyar nyelven folyó roma etnikai nevelést folytat. Programját mind az integrációs hálózat, mind az országos cigány kisebbség jónak találta. 56/178

57 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata Általános iskolai és középiskolai, szakképzési, kollégiumi feladatellátás a kistérségben 6. Térkép: Pogányvölgyi Kistérség településein működő iskolák Az iskolai feladatellátás jogi és szervezetei keretei A kistérségben Lengyeltóti székhely településen és további 5 feladat ellátási helyen működik általános iskola. Kistérségen kívülről Táska társult a közoktatási feladatellátási kötelezettségük teljesítése érdekében a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás intézményfenntartásához. 57/178

58 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata 2011 Jelenleg nincs önállóan működő általános iskola a kistérségben. A közös igazgatású többcélú intézmény 5 feladatellátási helyen 1-8. évfolyammal, 1 feladatellátási helyen pedig 1-4 évfolyammal működik. Középfokú oktatási intézményt a kistérség nem tart fenn. Nyolcadik évfolyam után a tanulók a környéken a Somogy Megyei Önkormányzat fenntartásában működő fonyódi Mátyás Király Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskolában, a balatonboglári Mathiász János Középiskola és Szakiskolában, a somogyvári Somogy Megyei Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthonban, továbbá Kaposvár középfokú intézményeiben folytathatják tanulmányaikat A Kistérségben működő iskolák 38. Táblázat: A Kistérségben működő általános iskolák és körzeteik Az iskola neve Telephelye Beiskolázási körzete Évfolyamok száma Fodor András Általános Iskola Lengyeltóti Lengyeltóti, Gyugy, Hács, Kisberény 1-8. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Gárdonyi Géza Általános Iskolája Szőlősgyörök Szőlősgyörök 1-8. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Buzsáki Általános Iskolája Fodor András Általános Iskola és Óvoda Öreglaki Általános Iskolája Buzsák Buzsák, Táska* 1-8. Öreglak Öreglak, Pamuk 1-8. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Szent László Király Általános Iskolája Somogyvár Somogyvár, Somogyvámos 1-8. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Lotz János Általános Iskolája Somogyvámos Somogyvámos 1-4. * Táska a Marcali Kistérséghez tartozó település 58/178

59 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata 2011 A korábban 4 intézményfenntartó társulásban működő közoktatási intézmények fenntartója július 1. óta a Kistérség. A fenntartóváltást elsősorban a DDOP /2F pályázati kiírásban foglaltak teljesítése ösztönözte, egyben megvalósítva ezzel az önkormányzatok racionalizálásra, korszerűsítésre, erőforrás hatékony kihasználására, együttműködésre irányuló törekvéseit. A közoktatási intézmények fenntartóváltása a Kistérség székhelyén működő Fodor András Óvoda, Általános Iskola, Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézményhez történő csatlakozással valósult meg Fodor András Általános Iskola, Lengyeltóti A térség legnagyobb intézménye július 1-jétől intézményi társulás formájában működik Fodor András Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény néven, Lengyeltóti város, valamint Gyugy, Hács, Kisberény és Szőlősgyörök települések fenntartásában szeptember 1-jétől csatlakozott az intézményi társuláshoz Csömend és Nikla községek önkormányzatai. Csömend és Nikla települések június 30. dátummal kiléptek az intézményi társulásból. Az intézmény ellátási körzete Lengyeltóti, Gyugy, Hács, Kisberény települések közigazgatási területe, A kistérségi integrációt megelőzően az alapfokú művészetoktatás, az egységes pedagógiai szakszolgálat és a szakmai-szolgáltatás az iskola keretében működött, ma ezek az egységek külön intézményegységként működnek, és feladatellátásuk a korábbiakhoz hasonlóan az egész Kistérségi Társulás kiterjed. A székhelyiskola 2000 óta országosan ismert és elismert szakmai innovációs központ. A székhelyiskola úttörő szerepet vállalt a közoktatási minőségfejlesztési modellek kipróbálásában és fejlesztésében. Ezért a munkájáért 2002-ben országosan is az elsők között részesült elismerésben a Közoktatás Minőségért Díj Kiválóság kategóriájában. Felkérésre részt vett az Összetartó Társadalom projekt kipróbálásában és fejlesztésében. A kísérlet célja olyan oktatási programcsomag kidolgozása, amely segíti az előítélet-mentes társadalmi együttélés megalapozását az intézményes nevelés eszközeivel. Az ELTE módszertani kutatócsoportjával 2000 óta tart a szakmai együttműködésük. Az osztálytermi munka megújulását szolgálja az a kísérlet, amely a kooperatív technikák alkalmazhatóságát vizsgálja különböző tantárgyak esetében szeptembere óta a székhelyiskola az TIOK- kísérlet somogyi bázisiskolája. Az Új Magyarország Fejlesztési 59/178

60 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata 2011 Terv keretén belül az intézmény részt vett a következő pályázatokban: TÁMOP és a TÁMOP Évente megrendezésre kerül a névadó születésnapján a megyei szavalóverseny, szépíró verseny, képzőművészeti verseny. Ugyanezen naphoz kapcsolódik a pedagógusok számára szervezett Disputa az iskoláról rendezvénysorozat Gárdonyi Géza Tagiskola, Szőlősgyörök A szőlősgyöröki Gárdonyi Géza Általános Iskola 2005 júliusa óta tagintézmény. Tanulóinak száma alig haladja meg a 80-at. A kis létszámú tanulócsoportokban osztott és részben osztott osztályokban, családias légkörben személyközpontú nevelést-oktatás folyik. A szakos ellátottság teljes körűvé vált a többcélú intézmény pedagógusainak változó munkahelyen történő alkalmazásával. A tagiskola a többcélú intézmény szerves része, a nevelésfilozófiájában egységes nevelőtestület közös célért, a pogányvölgyi gyerekek esélyhátrányának mérsékléséért dolgozik. Hagyományosan megrendezik októberben a Gárdonyi Napokat Általános Iskola, Öreglak Az Öreglaki Általános Iskola 2010 óta tagintézmény. Sajátossága, hogy az alsósok iskolaotthonos keretek közt tanulnak. A településen családotthonok működnek, az itt élőnevelkedő tanulók ellátását is az iskola biztosítja (időnként komoly gondot okoznak a magas hiányzás miatt). A régi iskola udvarában gyönyörű botanikus kert található itt minden évben BARÁTUNK A TERMÉSZET címmel vetélkedőt szerveznek. Szakos ellátottsága a többcélú intézmény pedagógusainak utaztatásával az informatika kivételével megoldott. Hatodik éve bekapcsolódtak az integrációs oktatásba, és tanulóik egyharmada felel meg a feltételeknek. Az IPR alkalmazása szervesen kapcsolódik a nyolc éve bevezetett holland minőségbiztosítási rendszerhez, a BGR-hez. Az integrációs programok további elmélyítése érdekében alkalmazzák az Összetartó Társadalom projektet. Alsóban (1-4.o.) az iskolaotthonos munkaformát alkalmazzák. Harmadik osztálytól oktatják az angol nyelvet, negyediktől az informatikát. Ötödiktől emelt szintű angol nyelvoktatás is folyik. Fakultációs tanulóik nagy arányban alapfokú nyelvvizsgát tesznek nyolcadik végén. 60/178

61 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata Szent László Király Általános Iskola, Somogyvár A somogyvári Szent László Király Általános Iskola is 2010-ben integrálódott. Jellemzője a fogyó gyereklétszám és a magas halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszáma. Itt is utazó pedagógusok biztosítják a kb. 90 %-os szakos oktatást. A történelmi emlékhely (Szent László temetkezési helye) szellemiségének megfelelően évente történelem versenyt szerveznek. Az intézmény elismertségét jelzi, hogy egyre több, nemcsak levelező, hanem szóbeli, írásbeli; körzeti, megyei; tanulmányi, művészeti versenyen is képviselteti magát az intézmény. Már nemcsak focinagyhatalom az iskola, hanem helyesírásból, szép kiejtésből, történelemből, kézilabdából, karatéból, rajzból, központi felvételi eredményekből is az elsők között vannak. Kis létszámú első osztályokat, szükség és lehetőség szerint bontott tanulócsoportokat alakítottak ki. Elterjedtek azok a technikák, amelyek az egyéni képességekhez igazodó tanulást valósítják meg. Idegen nyelvből képesség szerinti bontott csoportokban folyik az oktatás. Felzárkóztató, fejlesztő foglalkozásokat tartanak. A napközi otthonba főként azok a tanulók nyernek felvételt, akik szociálisan rászorultak, vagy tanulási nehézségekkel küzdenek. Erősödött a tanulók és a nevelők személyes kapcsolata a tanulási kedv fokozása, jobb eredmények elérése céljából. A továbbtanulás irányítása, pályaorientációs előadások szervezése, az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos, felügyelettel történő használata is ezt a célt szolgálja. Fejlesztő szoba kistanterem került kialakításra Általános Iskola, Buzsák A Buzsáki Általános Iskola 2010 óta tagintézmény. Viszonylag alacsony osztálylétszámok mellett családias légkörben folyik az oktatás. A szakos ellátottságuk 90 % feletti. Kiemelkedő feladatuk a néphagyományok őrzése ápolása. Plusz órákat biztosítanak a néptánc oktatásra. Tablójuk mindegyike buzsáki hímzéssel díszített szülői munka. Az intézmény az integrációt megelőzően Táska önkormányzattal közösen fenntartott intézményi társulásban működött. Az iskolában magasan a HH tanulók aránya, ezért kihasználnak minden olyan intézkedést, amely a hátrányos helyzet kiküszöbölését célozza meg (esélyegyenlőségi pályázat, iskolatej és alma program, IPR pályázat, ingyenes 61/178

62 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata 2011 úszásoktatás). A fenntartó a rászoruló gyermekek tankönyvvásárlását 100%-ban, a többi gyermek esetében 50%-ban támogatja. Az iskola a jövőben fontosnak tartja a takarékos gazdálkodás mellett a rászorulók szociális támogatását, a megkezdett pályázatok fenntartását, az IPR folytatását, a tanulói létszám megtartását ill. növelését, a továbbtanulás segítését, a nevelőtestület továbbképzését, az iskolai versenyeken való szereplést Lotz János Általános Iskola, Somogyvámos A sogyvámosi Lotz János Általános Iskolában négy évfolyamon összevont osztályokban (1-2, 3-4) oktatják a tanulókat. A település szülötte volt Lotz János nyelvész professzor, emlékére minden évben regionális nyelvi versenyt szerveznek. A falu nevezetessége, hogy krisna tudatú hívők élnek itt jelentős létszámban, az ő gyerekeik nem a társulás iskolájába járnak Az iskolában felülreprezentált a HH és HHH gyermekek aránya. A tanulók egyharmada szorul matematikából és olvasásból felzárkóztatásra. Az iskola valamennyi tanulója tagja a napközis csoportnak. Az iskolában az alacsony tanulói létszám ellenére is elérhető a zeneoktatás, a hittanoktatás, az úszásoktatás, a szakszolgálati ellátás, a könyvtár- és internethasználat, valamint működik játszóház. A magas hátrányos helyzetű tanulói létszám ellenére nem jellemzőek az igazolatlan távolmaradások. Az iskola jól együtt működik a szülők közösségével, és továbbra is fontosnak tartja ennek az együttműködésnek a fenntartását. Az iskola a partnerek közül fontosnak tartja az önkormányzattal, a kisebbségi önkormányzattal, a helyi civil szervezetekkel és a krisna tudatú hívőkkel való kapcsolatot is. 62/178

63 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata Táblázat: Kistérség általános iskoláinak fenntartási költségei, állami támogatás mértéke (jegyzői adatszolgáltatás november) Önkormányzat intézmény Buzsák - iskola és óvoda Lengyeltóti iskola Szőlősgyörök - iskola Lengyeltóti - óvoda Szőlősgyörök - óvoda Napsugár Tagóvoda Önkormányzati /társulási hozzájárulás (Ft) 1 gyermekre, tanulóra jutó hozzájárulás (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Öreglak iskola és óvoda Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Somogyvámos iskola és óvoda Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Somogyvár iskola és óvoda Ft Ft Ft Az állami támogatások mértéke nem elegendő, a fenntartók részéről önerő biztosítását igényli. 63/178

64 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv A bejárók, a gyermekek összetétele Általános Iskola A kistérség önkormányzatai egyrészt elfogadják, hogy saját településükön nem tudják működtetni az iskolákat, másrészt viszont ragaszkodnak ahhoz, hogy a település gyermekeinek lehetőleg minél később kelljen más településre bejárni (2007-ben az általános iskoláskorú tanulók 26%-a bejáró. Az 1095 tanulóból 281 fő bejáró. 40. Táblázat: Tanulólétszámok, bejáró tanulók, utazási módok (jegyzői adatok november) A székhely település neve Lengyeltóti Szőlősgyörök A székhelytelepülésen élő iskolások száma honnan? Bejárók 240 Kisberény Gyugy Hács Öreglak 72 Lengyeltóti Gyugy Balatonboglár* Buzsák 75 Táska Lengyeltóti Balatonboglár* Öreglak 144 Pamuk Pusztakovácsi )Alsókölked) Somogyvámos Somogyvár 161 Pamuk Somogyvámos Öreglak Somogyvámos 29 hány fő? Tömegközleke déssel A bejárók közlekedése Iskolabusszal Falugondnoki Egyéni megoldással (szülők szgk.- val) Átlagos bejárási távolság km ,2km km km Összesen km 75,10% 24,90% 40% 53% 4% 3% * Balatonboglár a Fonyódi Kistérséghez tartozó település A Kistérség tulajdonában lévő iskolabuszok Lengyeltóti és Somogyvár telephellyel látják el a gyermekek szállítását az intézmények és lakóhelyük között. Buzsák esetében a helyi önkormányzat saját buszával, Öreglakon pedig menetrendszerinti járattal oldják meg a gyermekek intézményekbe történő szállítását. A bejárásra döntően az iskolabuszos, kisebb mértékben a szülők egyéni megoldása jellemző (3%). Az iskolabuszokkal szállított iskolás gyermekek száma összesen 239 fő, a 64/178

65 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv 2011 bejáró iskolások 53%-a. A bejárók 40%-a tömegközlekedési eszközökkel utazik az iskolába Pedagógusok száma, a tanulók szociális helyzete 41. Táblázat: Pedagógusok száma, HH, HHH, SNI tanulók száma (2010. októberi adat) Település Főállású pedagógusok létszáma Tanulók száma Egy pedagógusra jutó tanulók száma HH tanulók száma HH tanulók % HHH tanulók száma HHH tanulók % SNI tanulók száma SNI tanulók % Lengyeltóti , Sz.györök , , Buzsák , Öreglak , Somogyvár ,5 Somogyvámos , ,8 Kistérség összesen , ,5 A feladatellátási-helyek a kihasználtság mutatója változó. Összességében csökkenő létszámot mutatnak az intézményi létszámok. A kimenő 8. osztályok létszáma 30-70%-kal több, mint a bejövő 1. osztályoké ( kivétel az öreglaki iskola, ahol emelkedik a létszám). Az egy pedagógusra jutó tanulólétszám kiegyenlített. 65/178

66 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés 42. Táblázat: Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés Tanév 2008/2009 tanév 2009/2010 tanév 2010/2011 tanév Mely iskolák igényelték az integrációs, illetve a képesség-kibontakoztató normatívát? Integrációs normatíva Képességkibontakoztató normatíva Integrációs normatíva Képességkibontakoztató normatíva Integrációs normatíva Képességkibontakoztató normatíva Lengyeltóti Szőlősgyörök Buzsák Öreglak Somogyvár Somogyvámos Kistérség összesen A 2010/11-es tanévre minden HHH tanulóval rendelkező iskola bekapcsolódott a képesség-kibontakoztató pedagógiai rendszer alkalmazásába. A rendelkezésre álló anyagiakat a törvény adta lehetőségeknek megfelelően kerülnek felhasználásra (eszközpótlásra, a hátrányok csökkentésére) A befogadó intézmények felelőssége Mindenképpen szükséges korszerű tanulásszervezési és tanulásirányítási módszereket bevezetni, amelyek lehetővé teszik a tanulók képességeihez igazodó differenciált feladatadást, kiscsoportos oktatási formákat, modern teljesítményértékelési eljárások alkalmazását. Célszerű a gyógypedagógussal rendszeresen konzultálni, tanácsot kérni tőle bizonyos tanulási lépések sorrendjének, nehézségi fokának megállapításában. A pedagógus munkájához fel kell használni a szakértői javaslatban szereplő információkat is, amelyekről szintén érdemes a gyógypedagógussal és a szülővel beszélni. Hiszen a pedagógusnak alaposan meg kell ismernie a tanulásban akadályozott gyermeket, a szülőket és a gyermek családi körülményeit. Tudnia kell, hogy a család részéről milyen nevelési segítségre számíthat. 66/178

67 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv 2011 Az iskolavezetésnek és az iskolafenntartónak együttesen kell megteremteni azokat az anyagi, tárgyi és személyi feltételeket (a tanulásban akadályozott gyermekek után járó és csakis az ő fejlesztésükre fordítható emelt szintű támogatás összegéből), amelyek lehetővé teszik az intézményben az integrált oktatást, nevelést. Vagyis gyógypedagógust kell alkalmazni, a speciális fejlesztéshez szükséges taneszköztárat be kell szerezni, a fejlesztő helyiséget ki kell alakítani. Az óvoda és az iskola működési rendjét (órarendek, tájékoztatók elkészítése, csoportok kialakítása, pedagógusok továbbképzése stb.) úgy kell kialakítani, hogy ezzel is segítsék az integrációban részt vevő gyermekek eredményes nevelését. Lengyeltóti, Szőlősgyörök és Buzsák esetében a legmagasabb az SNI tanulók aránya. Többségük valamilyen tanulási zavarral küszködik, de van közöttük enyhe fokban értelmi fogyatékos tanuló is. A Kistérségi fenntartásban működő intézményben minden SNI tanulót 2011/12-es tanévtől integráltan oktatnak-nevelnek. Korábban 3 évig működött egy szegregált osztály a lengyeltóti iskolában, ahol a volt Csalogány utcai Speciális Iskola diákjai tanulhattak Intézményi létszámok Az intézményi létszámok a évihez képest az alábbiak szerint változtak: Összes általános iskolás : 1.095fő, Nikla nélkül: fő Összes általános iskolás : 941 fő Nikla kiválását követően a tanulólétszám 74 fővel csökkent, ez 3 osztálynyi tanulót jelent. Intézmény Összes tanuló 43. Táblázat: Belépő és kilépő osztályok létszáma (2010. októberi adatok) 1-4. évfolyamosok száma 5-8. évfolyamosok száma Különbözet % Lengyeltóti ,3% Szőlősgyörök ,6% Buzsák ,3% Öreglak ,5% Somogyvár+Somogyvámos ,8% Összesen: ,0% Az alsós és felsős osztályok létszámát tekintve egyenlőre stagnálás látható, intézményi szinten a feljövő létszám kismértékű (1%-os) emelkedése prognosztizálható. Somogyvár és 67/178

68 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv 2011 Somogyvámos esetében célszerű a két iskolát együtt vizsgálni, hiszen a somogyvámosi intézményből a tanulók a somogyvári iskolában tanulnak tovább. A táblázatban nem került feltüntetésre a lengyeltóti iskolában a 2010/2011-es tanévben kimenő gyógypedagógiai osztályosok száma. 44. Táblázat: Iskolai létszámok, összevont osztályok (2010. októberi adat) 1-4 évfolyam Átlag csoport létszám Összevonás csoport létszám fő átlag Összevonás Lengyeltóti , ,8 Szőlősgyörök , ,8 Buzsák , ,8 Öreglak , ,8 Somogyvár , ,0 Somogyvámos , Összes , ,6 A közoktatási törvény az alábbi átlag létszámokat határozza meg: 1-4. évfolyamon: 21 fő 5-8. évfolyamon: 23 fő A kistérségi átlag: 1-4. évfolyam: 19,8 fő 5-8- évfolyam:18,6 fő A kistérségi átlaglétszám a törvényinél alacsonyabb. Az átlaglétszámok esetében jelentős a szórás. A fent említett átlaglétszám az osztályokban lévő SNI tanulók létszámadatai függvényében változhatnak, hiszen 2 illetve 3 főnek is számíthatnak. A kiemelkedően alacsony átlaglétszámokat mutató intézmények az alábbiak: 1-4. évfolyamon: Buzsák és Somogyvámos Buzsákon az alsósok száma összességében meghaladja a felsősök számát, a jövőben a felsős osztályokban létszámemelkedés várható. Somogyvámos esetében az összevonás ellenére az alsós osztályok átlaglétszáma 5 fővel marad el a kistérségi átlagtól. Szőlősgyörökben az alsós osztályok összevonásával javultak az átlaglétszám mutatói évfolyamon Szőlősgyörök és Buzsák 68/178

69 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv 2011 Szőlősgyörökben célszerű lenne a felsős osztályok összevonása, de ezzel az intézmény elesne a kistérségi normatívától. Buzsákon a felsősök számának kismértékű emelkedése várható. 45. Táblázat: Iskolai 1-4. évfolyamának tanulócsoportjai és tanulólétszámai (2010. októberi adat) Iskola Buzsák fő/ tancsop. Lengyeltóti Öreglak Somogyvár Somogyvámos Szőlősgyörök Összes en Osztatlan Tanévek Első osztályos tanulócsoportok száma Első osztályos tanulók száma (fő) Összes létszá m Össze nont tanuló csopor -tok száma Második Harmadik Negyedik Második Harmadik Negyedik Kislétszámú osztályokban tanulók száma (fő) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 69/178

70 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv Táblázat: Az iskola 5-8. évfolyamának tanulócsoportjai és tanulólétszámai iskola Buzsák Lengyeltóti Öreglak Somogyvár Szőlősgyörök Összesen tanévek ötödik hatodik hetedik nyolcadik ötödik osztályos tanulócsoportok száma osztályos tanulók száma (fő) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 hatodik hetedik nyolcadik összes tanulószám fő/tancsop. 47. Táblázat: Várható iskolai létszámok Település iskolájának adatai Lengyeltóti Buzsák Öreglak Szőlősgyörök Somogyvár Összes 2007/ / / / / /13 Évfolyam Jelenlegi és várható osztálylétszám a 7-8 évfolyamon 7. évf évf évf évf évf évf évf évf évf évf évf évf /178

71 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv Az iskolák kihasználtsága 48. Táblázat: Létszámok, kihasználtság súlyozott létszámmal, SNI súlyozva (2010. október 1-jei adat) Település Férőhely (fő) Összlétszám (fő) Kihasználtság SNI tanuló (2x fő) Összes tanulólétszám SNI gyerekekkel súlyozva Osztályok szám Átlagos oszt. súlyozott létszámmal fő Kihasználtság súlyozott létszámmal Lengyeltóti % ,75 95% 24 Szőlősgyörök % % 11 Buzsák % ,62 70% 10 Öreglak % % 11 Somogyvár % ,66 85% 9 Somogyvámos % ,5 68,88% 2 Összes ,5% ,79 86,64% 67 Tantermek száma A teljes tanulólétszámra és az alapító okiratban meghatározott maximális létszámra vonatkozóan az intézmények feltöltöttsége 2010-ben 80% (2007-ben 82 %). A Közoktatási törvény 3. sz. melléklete II. rész alapján az iskolai osztályok létszámának számításánál a SNI tanulókat két (ill. 3) főként kell számításba venni. Ennek alapján a kihasználtság kb. 86 %-ra emelkedik (2007-ben 96% volt). 100% feletti kihasználtsági mutatóval egyik intézmény sem rendelkezik, a számított létszám alapján sem. A tényleges tanulói létszám alapján 80%-os alatti a kihasználtsági mutató Szőlősgyörökben, Buzsákon és Somogyvámoson. 71/178

72 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv A feladatellátás fizikai jellemzője Az iskolaépületek jellemzői, eszközellátottság 7. Térkép: Az ország iskoláinak a 26%-ában végeztek teljes felújítást 2000 óta Forrás: Szonda Ipsos (2007) 8. Térkép: Felújítást igénylő épületek aránya Forrás: Szonda Ipsos (2007) A kistérség település-szerkezetéből adódóan közoktatási intézmények jellemzően kicsik. 6 településen van általános iskola, abból 5 településen működik 8 évfolyamos, osztott iskola. 72/178

73 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv 2011 A többi településen jellemző az összevonás vagy a részben osztott szerkezet. Az utóbbi évek racionalizálási döntéseinek eredményeként az iskolák kapacitás kihasználása javult, de elmarad a kívánatostól. Az átlagos tanulólétszám az 1-4 évfolyamon 19,8 fő és az 5-8. évfolyamon 18,4 fő. Ez összességében 80%-os feltöltöttséget jelent. Az indított csoportokhoz képest az iskolák fizikai kihasználtsági mutatói (csoport/tanterem) az alábbiak: 49. Táblázat: Fizikai kihasználtság mutatói Pogányvölgyi kistérségben (2010. október 1-jei adatok alapján) Település Tantermek száma Fizikai kihasználtság Lengyeltóti % Szőlősgyörök 11 55% Buzsák 10 80% Öreglak 11 73% Somogyvár 9 100% Somogyvámos 2 100% Összes 67 93% Az iskolaépületek, osztálytermek kihasználtsága nagyon változó. Kistérségi szinten az egy osztályteremre jutó tanulószám 19 fő. Jellemzően itt is jelentős különbségek alakultak ki: Szőlősgyörökön a 83 tanulóra jut 11 osztályterem, Lengyeltótiban 343 tanulóra 24 osztályterem Az iskolaépületek infrastrukturális helyzetének részletes bemutatása a kistérségben Iskola Építés (bővítés) éve Utolsó felújítás éve Buzsák Lengyeltóti Öreglak Vizes blokk igen 2004 Igen nem 50. Táblázat: Az iskolaépületek infrastrukturális helyzete (Forrás: kistérségi adatgyűjtés) A felújítás jellege fűtés világítás padozat bútorzat tető egyéb Nem nem Igen nem Igen nem Igen igen Emeleti tető szigetelés Igen nem főző konyha nyílás zárók nem új épületrész 2007 igen nyílászárók új épületrész 73/178

74 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv 2011 Iskola Építés (bővítés) éve Somogyvár Utolsó felújítás éve Vizes blokk 2003 igen Folya matos A felújítás jellege fűtés világítás padozat bútorzat tető egyéb Folya matos Somogyvámos igen igen igen Szőlősgyörök igen Tanterem átalakítás A kistérség iskolaépületei közül a legfiatalabb is 24 éve épült. A DDOP-3.1.2/2F pályázaton konzorciumi formában 2010-ben Lengyeltótiban tetőtér ráépítéssel 6 db új tanterem, valamint központi gazdasági iroda és könyvtár került kialakításra, a régi CLAPS épület egyidejű elbontásával. Öreglakon a korábban külön épületben működő teljes felső tagozat kapott helyet az alsó tagozat épületének bővítésével. Somogyváron az iskola nyílászárói, a tornaterem tetőzete került teljes felújításra. Korábban a kistérség minden intézményében módosítani kellett, a kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékében foglaltakat teljesítésének határidejét (2008 az aktuális dátum). A speciális (pl.: SNI) eszközök vonatkozásában a jegyzékhez képest is újabb szükségletek jelentek meg. A folyamatos pályázati lehetőségeknek köszönhetően (DDOP-3.1.2/2F, TÁMOP , TÁMOP , TIOP ) az iskolák informatikai, logopédia, fejlesztőpedagógiai és szaktantermi eszközök beszerzése jelentősen javult. Jelenleg minden iskola rendelkezik Internet eléréssel. Iskola Évfolyam Normál méretű Tantermek száma 51. Táblázat: Az iskolaépület helyiségei a kistérségben (Forrás: kistérségi adatgyűjtés 2007) Szükségtanterem Csoportbontásra alkalmas Informatika terem Tornaterem zuhanyozó Orvosi szoba Szaktanterem/ típusa Közösségi tér (aula) Környezetbarát udvari eszközök Kony ha Főző Melegítő Ebédlő Buzsák 1-4 évfolyam évfolyam /178

75 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv 2011 Iskola Évfolyam Normál méretű Tantermek száma Szükségtanterem Csoportbontásra alkalmas Informatika terem Tornaterem zuhanyozó Orvosi szoba Szaktanterem/ típusa Közösségi tér (aula) Környezetbarát udvari eszközök Kony ha Főző Melegítő Ebédlő Közös használatú magyar, művészeti--német, földrajz-- történelem, mat.- fizika-kémia, technika Játszótér (2008- tól) 1 Összesen Faluház Faluház(2) Lengyeltóti Öreglak Somogyvár Szőlősgyörök 1-4 évfolyam évfolyam nyelvi labor 2; Közös művészeti 1; használatú term.tud. 1; 2 Van Összesen van évfolyam évfolyam 6 1 biológia 1; könyvtár 1 Közös használatú Összesen évfolyam évfolyam könyvtár Közös használatú Biológia-földrajz Rajz Fizika-kémia Történelem 1 1 Összesen évfolyam 2 2 Tornaszoba Közös használatú Összesen évfolyam évfolyam /178

76 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv 2011 Iskola Évfolyam Normál méretű Tantermek száma Szükségtanterem Csoportbontásra alkalmas Informatika terem Tornaterem zuhanyozó Orvosi szoba Szaktanterem/ típusa Közösségi tér (aula) Környezetbarát udvari eszközök Kony ha Főző Melegítő Ebédlő Közös használatú tornaszoba 2 könyvtár 1 1 Kistérség Összesen évfolyam évfolyam Közös használatú 2 6 Összesen könyvtár 17 egyéb szaktanterem 3 könyvtár 17 egyéb szaktantem Az 57 normál tanterem és 17 szaktanterem közül mindössze 5 (6,7 %) a szükségtantermek száma. Az intézmények közül Buzsák, Lengyeltóti és Somogyvár vezette be a szaktantermi rendszert. Elsősorban a művészeti, természettudományi és nyelvi órák folynak szaktantermekben. Könyvtárral csak 3 iskola rendelkezik az adatok szerint. Szőlősgyörök, Somogyvár és Öreglak jelölte meg a szaktantermek sorában a könyvtárat. A kötelező eszköz és felszerelési jegyzékben szerepel az aula mint közösségi tér. Buzsák, Somogyvár, Szőlősgyörök nem rendelkezik aulával. Orvosi szoba is csak egy iskolában található. Mindegyik intézményben biztosított szükség szerint a főzőkonyha illetve a melegítőkonyha és az ebédlő. 52. Táblázat: Eszközellátottság (Forrás: Kistérségi adatgyűjtés 2007) Iskola Épült Eszköz Torna Főzőkonyha ellátottság terem Ebédlő Internet Lengyeltóti % van van van van Szőlősgyörök % van van van van Buzsák % van van van van Öreglak % van nincs van van Somogyvár % van nincs van van Somogyvámos % van n.a nincs van Összes 92 % van 66% van 80% van 100% 76/178

77 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv 2011 Tornaterem, tornaszoba, mint kötelező előírás, minden intézményben van. Akadálymentesítés Lengyeltótiban, Öreglakon, Somogyváron és Buzsákon is meg van oldva Alkalmazottak Magyarországon az egy pedagógusra jutó gyermekek átlagos száma 9,4. A kistérség adatait az alábbi táblázat tartalmazza. 53. Táblázat: A kistérség pedagógus létszáma (2010. október 1-jei adatok) Iskolák Össz. Pedagógus alkalmazott jutó gyerek Egyéb 1 pedagógusra tanuló Bejáró % Lengyeltóti Szőlősgyörök ,3 Buzsák ,2 Öreglak Somogyvár ,5 Somogyvámos ,5 összesen A kistérségben az országos adatoknál magasabb az egy pedagógusra jutó gyerekek száma. Buzsákon az országos átlag alatti az egy pedagógusra jutó gyermeklétszám. A pedagógusok szakmai munkájának színvonalát a képzettségük is megmutatja. 54. Táblázat: Pedagógusok képesítése (2011) iskolák Összes pedagógus 1 diploma 2 v több diploma Egyetemi végzettség Szakvizsgázott Közokt. szakértő Továbképzésen részt vevő Nem szakos oktatás Lengyeltóti Szőlősgyörök Buzsák Öreglak Somogyvár Somogyvámos összesen 77/178

78 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv Táblázat: Az általános iskolák szakember ellátottsága (2011) Iskola/Tagiskola neve Pedagógus létszám Logopédus Fejlesztő pedagógus Hatékony együttnevelés Differenciált tanulás szervezés Kooperatív tanulás Gyógytestnevelő Projekt pedagógia Mentálhigiénikus Tanításban akadályozottak gyógypedagógia Drámapedagógia Konfliktuskezelés Ayres terápia gyógypedagógus dyslexia Összetartó társadalom Lengyeltóti Szőlősgyörök Buzsák Öreglak Somogyvár Somogyvámos 56. Táblázat: Humán erőforrás hiánya (2011) Forrás: kistérségi adatgyűjtés Intézmény neve Képesítési hiány Lengyeltóti Szőlősgyörök Buzsák Öreglak Somogyvár A fenti táblázat alapján a humánerőforrás területén jelentős eltérések figyelhető meg az intézmények között, melyek esetleg a gyermekek ellátásának különbözőségét okozhatják. Ebben szerepet játszik a nagyobb nevelőtestületi létszám. A társulás területén működő munkaközösségek segítik a belső továbbképzést, módszertani megújulást. A közoktatás tartalmi módszertani megújítását segítő továbbképzésekhez pályázati támogatás elnyerésére volt lehetőség. Az intézmények jelentős százalékban hozzájuthattak korszerű képzésekhez. Szükség van stabil humán erőforrásra, mely a fejlesztést segítheti kistérségi szinten is. A kistérség általános iskoláiban, az óvodai feladatellátáshoz hasonlóan, a pedagógiai program tartalmazza az integrációs felkészítést. 78/178

79 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv Táblázat: Szakszolgálati humánerőforrás (2011) logopédus gyógypedagógus Logopédusgyógypedagógus pszichológus gyógytestnevelő óvodai fejlesztő pedagógus A kistérségben élő, dolgozó szakemberek száma (fő) Az ellátatlan igények függvényében a szükséges szakszolgálati létszámfejlesztés (fő) Az integrált SNI tanulók speciális fejlesztését utazó szakemberek működtetésével oldják meg. Humánerőforrás bővítése igényként jelentkezik. Elsősorban óvodai fejlesztő pedagógusra, pszichológusra, gyógytestnevelőre és logopédusra van szükség Programkínálat Az intézmények az közös pedagógiai programban megfogalmazták a helyi, speciális igényeket kielégítő foglalkozásokat, vállalásokat. 58. Táblázat: Intézményben elérhető programok sajátosságai Intézmény Lengyeltóti Szőlősgyörök Buzsák Öreglak Az intézményben vállalt sajátosságok - részt vesz az Összetartó Társadalom projekt kipróbálásában és fejlesztésében - ELTE módszertani kutatócsoportjával közösen a kooperatív technikák alkalmazhatóságának vizsgálata - TIOK kísérlet somogyi bázisiskolája - részvétel a TÁMOP és TÁMOP módszertani megújulást célzó pályázatokon - évente megrendezésre kerül a névadó születésnapján a megyei szavalóverseny, szépíró verseny, képzőművészeti verseny, a pedagógusok számára szervezett Disputa - Környezettudatos nevelés, hátrányos helyzetű integráció - SNI integráció - évente megrendezésre kerül a névadó születésnapján szavalóverseny, szépíró verseny - SNI Integráció, hátrányos helyzetű integráció - helyi hagyományőrzés és ápolás, - SNI integráció - integrációs oktatás 1-8.o. - részvétel az Összetartó Társadalom projektben - SNI-tanulók integrációja - emeltszintű angol nyelvoktatás 5-8.o. - iskolaotthonos oktatás Barátunk a természet vetélkedő évente 79/178

80 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv 2011 Somogyvár Somogyvámos - Fejlesztő foglalkozások a sajátos nevelési igényű, valamint a felzárkóztatásra, korrepetálásra szoruló tanulók részére fejlesztő pedagógus, gyógypedaghógus, logopédus alkalmazásával - évente történelmi verseny - kiemelt szerepe van az iskola életében a labdarúgásnak - évente regionális nyelvi verseny - kiemelten foglalkozik a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységekkel - környezet- és egészségnevelési program A kistérségi intézmények legjellemzőbb sajátossága a hátrányos helyzetűekkel való intenzív foglalkozás. Mindegyik iskola foglalkozik a SNI tanulók integrált oktatásával. A 2006/2007-es tanévtől az SNI enyhe értelmi fogyatékos tanulók - szegregált oktatásának fokozatos megszüntetése eredményeként a térség iskoláiban integrált formában történik ezeknek a gyerekeknek a nevelése, oktatása. Lengyeltótiban a Csalogány Speciális Iskola megszűnését követően a 2010/2011-es tanévben működött utoljára szegregált osztály. Öreglak évek óta emelt szintű angol nyelvoktatást folytat 5-8. évfolyamon. A Pogányvölgyi Kistérség tudásbázisának növelését, az oktatásban új technológiák elsajátítását (kompetencia alapú oktatás, integrált oktatás) és ezeknek az új oktatási technológiáknak a Térségen belüli és azon kívüli iskolák részére történő továbbadását valósítják meg a TIOK és TÁMOP oktatási projektek. A kompetencia alapú oktatás megvalósításában a lengyeltóti iskolát követően a TÁMOP projekt keretében már a Kistérség összes intézménye részt vesz. Az Összetartó Társadalom projektet Lengyeltóti és Öreglak iskolái építik be pedagógiai munkájukba. A nemzetiségi nyelvoktatást nem vezette be egy iskola sem. A kistérség minden iskolájában folyik idegen nyelvoktatás A kötelező és azon túli nyelvoktatás: Iskola Buzsák 3 óra /hét a 4. évfolyamtól Lengyeltóti 3 óra/hét a 4. évfolyamtól Német nyelv/óraszám/hét 59. Táblázat: Idegen nyelv oktatás mutatói (2011) Angol nyelv/óraszám/hét Kötelező óra +óra Kötelező óra +óra 0,5 5. évfolyamtól +1 óra választható; 7. évfolyamtól 3 óra/hét a 4. évfolyamtól 5. évfolyamtól +1 óra választható; 7. évfolyamtól Egyéb idegen nyelv/heti óraszám 80/178

81 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv 2011 Öreglak Somogyvár 4-8 oszt. +1 (tehát már 2 óra!) választható 3. oszt. 3.o-2 óra 4-8.o.-3 óra 4-8 oszt. +1 (tehát már 2 óra!) választható 5-8.o.-2 óra 3. oszt. Somogyvámos Heti 3 óra Heti 1 óra Heti 3 óra 4. oszt. Heti 1 óra 3 oszt. Szőlősgyörök 3 óra/hét a 4. évfolyamtól Heti 3 óra Heti 2 óra Az idegen nyelv oktatás kiemelt szerepet kap az iskolákban, hiszen a kötelező óraszámok helyett 0,5-2 órával pluszban megnő vagy a 3. évfolyamtól indítják a nyelvoktatást. Öreglakon nyelvi tagozat működik már évek óta. Az intézmények közül Lengyeltótiban és Somogyváron választhatnak a tanulók, melyik nyelvet szeretnék tanulni. Egyéb idegen nyelvet kisebbségi nyelvet nem tanulnak egyik iskolában sem. A kistérség iskoláiban döntően angol és német nyelvet tanítanak. A németet nem a nemzetiségi vagy két tannyelvű oktatás keretében. Az országos tendencia ellenére az angol nyelv túlsúlya nem jellemzi itt a nyelvoktatást. A kistérség tanulóinak 62 %-a tanul idegen nyelvet. A tanulók 37 %-a tanul német nyelvet és 25 %-a angolt. Szőlősgyörökön az angol nyelv oktatása szakkör keretében valósul meg. Legmagasabb az idegen nyelvet tanulók aránya Öreglak iskolájában, ahol angol tagozat működik Tanórán kívüli foglalkozások 60. Táblázat: Kötelező tanórán kívüli foglalkozások mutatói (2010. október 1.) Iskola Összes tanuló Napközi, tanulószoba Fejlesztő foglalkozás Felzárkóztató foglalkozás Szakkör Sportkör Énekkar Művészeti oktatásban résztvevők Lengyeltóti Szőlősgyörök Buzsák Öreglak Somogyvár Somogyvámos Összesen /178

82 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv 2011 A tanórán kívüli foglalkozásokat a rendelkezésre álló magasabb órakeretből elsősorban az 5-8. évfolyamokat is működtető iskolák tudják biztosítani. Ezek többnyire az aktuális szülői és tanulói igényekhez igazodnak, így elsősorban középiskolai előkészítő foglalkozások, hagyományőrző tevékenységek kerülnek előtérbe. A tanórán kívüli foglalkozások közül a napközis foglalkozásokat, a szakköröket és egyéb iskolai elfoglaltságot értünk. A napközi megszervezése elsősorban a szülői igényektől és az iskola által rendelkezésre álló illetve a fenntartó által biztosított óraszámtól és pedagógus létszámtól függ. A kistérségben magas a napközis tanulók aránya 43,8 %. Különösen jellemző ez Lengyeltóti (54,7%), Somogyvámos (100%), Buzsák (69,1 %) iskoláira. A térségben magas a HHH-s tanulók aránya. Ez indokolja a napközi igénybevételét. A szakkörök és a tehetséggondozás is látogatott. A tanórán kívüli lehetőségeket bővíti az alapfokú művészeti oktatás keretében biztosított zene és néptánc oktatás, képző- és iparművészet. Az alapfokú művészeti oktatás is az egész kistérség területére kiterjed. Már a célok között is megfogalmazódott, az a kívánalom, hogy alapfokú művészeti oktatásban a Lengyeltóti Kistérség valamennyi tanulója részesülhessen. Alacsony viszont a művészetoktatási ellátást igénybe vevők száma: 20% (2007-ben 17%). A Kistérségben a lengyeltóti Csalogány Alapfokú Művészetoktatási Intézményegységben folyik művészetoktatás. Feladatellátási megállapodás keretében az iskola fogadja a Kistérség más településeiről bejáró növendékeket is. Az Alapfokú Művészeti iskola pedagógusai zenét oktatnak Somogyvár, Somogyvámos és Buzsák oktatási intézményeiben is. A képzés zeneművészet, képző- és iparművészet, tánc tanszakokon folyik. A tanulóknak széleskörű bemutatkozási lehetőséget biztosítanak a körzet rendezvényein, tehetségkutató versenyeken. 2.4 Szakszolgálat Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Lengyeltóti A nevelési tanácsadó szolgáltatásait korábban a Marcali Nevelési Tanácsadó és Korai Fejlesztő és Beszédjavító Központ végezte. Mivel a szolgáltatást a nevelési-oktatási 82/178

83 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv 2011 intézmények mellett rendkívül nagy számban igénylik szülők, gyermekorvosok, önkormányzatok családsegítő szolgálatai is, ezért volt fontos, hogy a Lengyeltóti Kistérségen belül kapják meg a szakszerű ellátást, hiszen a földrajzi adottságok, a rossz közlekedési viszonyok miatt a megyei központosított rendszer nem tudta hatékonyan ellátni a rászorulókat. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Fodor András Általános Iskola és Óvoda ellátja a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 34. a), b), d), e), f), h) pontjaiban foglalt gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; fejlesztő felkészítés; nevelési tanácsadás; logopédiai ellátás; továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás; gyógytestnevelés pedagógiai szakszolgálati feladatokat. A szakszolgálati ellátást az alábbi adatokkal jellemezhetjük: Település Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 61. Táblázat: Kistérség szakszolgálati ellátásának mutatói (2011. július) Logopédia Fejlesztő felkészítés Nevelési Tanácsadás Gyógytestnevelés Lengyeltóti Hács Szőlősgyörök Buzsák Öreglak Somogyvár Somogyvámos Táska Összesen A táblázatban szereplő igénylők adatai a normatíva igénylés adatai alapján készültek. A logopédiai szolgáltatás és a fejlesztések magas számát a részképesség-zavarral küzdő gyerekek nagy száma indokolja. A korai prevenció esetében is nagy jelentőséggel bír. A tanulásban akadályozott tanulókat a Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon fogadja, biztosítva számukra a tanulmányi utat a törvényben meghatározott tankötelezettség teljesítéséhez. Kaposváron működik a Somogy Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, melynek feladata a szakvélemények kiadása és felülvizsgálata. 83/178

84 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv Szakmai szolgáltatás A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás által felvállalt feladatok között pedagógiaiszakmai szolgáltatások is szerepelnek, melynek megvalósítója a Fodor András Áltaéános Iskola és Óvoda Szakmai Szolgáltató Intézményegysége. Pedagógus továbbképzés szervezése, vezetői munkaközösség működtetése, szakmai napok, tanulmányi versenyek szervezése, kistérségi minőségirányítási program működtetése egyaránt megvalósult. A feladatok ellátásában a Társulás Munkaszervezete közreműködik, a fenntartóknak is szakmai segítséget nyújtva. További szakmai szolgáltatási feladatokat a Kaposvári Egyetem Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató Intézete és egyéb szakmai szolgáltatók végeznek. Az intézmények éves rendszerességgel tudatosan tervezik a szakmai szolgáltatások igénybevételét. Jellemzően igazgatási, pedagógiai szolgáltatásokat, pedagógus továbbképzést, szakmai tanácsadást igényelnek az iskolák. A pedagógiai mérés-értékelést a kistérségben dolgozó szakemberek, illetve külső szolgáltatók végzik. Továbbképzéseiket a saját anyagi erőforrásaikra támaszkodva is szervezik. Az iskolák nevelőinek 4%-a közoktatási szakértő:105 fő pedagógusból 5 fő (2007-es adat). Az ő szakmai tudásukra, tanügyigazgatási ismereteikre támaszkodhat a kistérség. 2.6 Alapfokú művészetoktatás Az Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység a Fodor András Általános Iskola és Óvoda intézményegységeként működik. Beiskolázási körzete: a Pogányvölgyi Kistérség: Buzsák, Gyugy, Hács, Kisberény, Lengyeltóti, Öreglak, Pamuk, Somogyvámos, Somogyvár, Szőlősgyörök. Az intézmény alaptevékenysége alapfokú művészetoktatás, amely három szakágon folyik. A zeneművészet terén a tanszakok a következők: zongora, fafúvó, rézfúvó, magánének, 84/178

85 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv 2011 ütőhangszerek, szolfézs, kamarazene és zenekar. A táncművészet szakágon néptánc, a képzőművészet szakágon pedig kézműves tanszakon tanulhatnak a növendékeik. Helyi tantervük a szakminisztérium által kiadott alapfokú művészeti oktatás követelményrendszere és tantervi programja alapján készültek. Az intézményegység pedagógusai rendelkeznek a megfelelő szakirányú végzettséggel és szakképzettséggel. Céljuk a művészeteket szerető, értő és művelő gyerekek nevelése, ezáltal kreatív, harmonikus személyiség formálása, az átlagos képességű gyerekek pedagógiai programban vállalt művészeti nevelése mellett magas szintű tehetséggondozás, szakirányú pályára felkészítés, továbbá a Pogányvölgy művészeti neveléssel kapcsolatos igényeinek kielégítése. Pedagógusaik igen nagy önállóságot kapnak ahhoz, hogy elsősorban játékosan formálják a növendék személyiségét, fejlesszék szépérzékét, és kitartó munkára ösztönözzék. A művészeti iskola tanulói az elmúlt években több rangos megyei és országos versenyen, találkozón és fesztiválon vettek részt és értek el kiemelkedő helyezéseket. Egyre több növendékünk készül művészeti pályára: zongora, trombita, harsona, kürt, táncművészeti tanszakra nyertek felvételt a felsőoktatási intézményekben.. A tanulók megoszlása szakáganként 62. Táblázat: A szakágakon tanulók száma (2010/2011-es tanévi beszámoló alapján) Szakágakon tanulók száma Évfolyam Képző-és Zeneművészet iparművészet Táncművészet Előkészítő évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam Továbbképző 7 Összesen Összesen: /178

86 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv 2011 A művészeti oktatásban résztvevő bejáró tanulók mutatói 63. Táblázat: A művészeti oktatásban résztvevő bejáró tanulók mutatói (2010/2011-es tanévi beszámoló alapján) Zeneművészet Képző-és iparművészet Táncművészet Összesen Bejáró tanulók száma HH HHH A zeneművészeti ágon a bejáró tanulók magas száma azzal magyarázható, hogy a zenekari próbákat Lengyeltótiban tartják. A művészeti iskola tanárai egyébként Lengyeltótiból kijárnak a Kistérség iskoláiba egyéni foglalkozásokat tartani. A HH tanulók aránya magas (41,8%) a művészeti iskolába járó tanulók összlétszámához viszonyítva. Ők tandíj fizetési kedvezményben részesülnek. A 941 kistérségi tanuló 20,2%-a jár az Alapfokú Művészetoktatási intézménybe. 2.7 Partneri igények: fenntartói, szülői, tanulói igények és elégedettség a közoktatási szolgáltatásokkal kapcsolatban Iskola 2 A legutolsó elégedettségmérés éve 64. Táblázat: A partneri igényeket összefoglaló táblázat (2007) Az intézménnyel szemben megfogalmazott 5 legfontosabb igény? Lengyeltóti 2007 Az iskola a kistérség szakmai központja legyen Megfelelő alapkészségekkel és ismeretekkel rendelkezzenek a gyerekek; A középiskolában állják meg a helyüket; Az eltérő szociokulturális háttérrel rendelkező tanulók felzárkóztatása; Egyéni bánásmód; Minőségi napközis ellátás Szőlősgyörök 2005 Készítsen fel a továbbtanulásra. A tanulók készségeinek és képességeinek fejlesztése. A tanulókkal történő egyéni bánásmód biztosítása. A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása. A tehetséges tanulók kibontakoztatását segítő tevékenység. Buzsák 2007 A helyi hagyományok ápolása, tehetségfejlesztés, hatékony nevelőmunka, továbbtanulásra felkészítés, sokrétű szabadidős tevékenység szervezése 2 Melléklet 96. Táblázatában az iskolákkal szemben támasztott igények azonosságai 86/178

87 Iskola 2 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv 2011 A legutolsó elégedettségmérés éve Az intézménnyel szemben megfogalmazott 5 legfontosabb igény? Öreglak 2006 Magas szakmai színvonal az oktatásban Továbbtanulásra készítsen fel A tanulók nevelése Kézség, képességfejlesztés, Tehetséggondozás Somogyvár A tanulók sajátítsák el az alapkészségeket. 2. Tisztességre, erkölcsös életvitelre neveljünk. 3. Valósuljon meg a tehetséggondozás. 4. A felzárkóztatásra minél több lehetőséget biztosítsunk. 5. Folyamatos kapcsolatot tartani a partnerekkel - a szülők rendszeres tájékoztatása. Somogyvámos Maradjon meg a jövőben is a gyermekközpontúság 2.Legyen továbbra is fontos feladat a hátrányok csökkentése 3.Az önkormányzatok részéről vetődött fel a szakmai munka színvonalának emelése 4.Az ésszerű, takarékos gazdálkodás folytatása. 5.A környezeti nevelés fokozott előtérbe helyezése Óvoda 3 A legutolsó elégedettségmérés éve Az intézménnyel szemben megfogalmazott 5 legfontosabb igény? Lengyeltóti 2006 Kistérségi bázisintézményévé és módszertani központtá válás. A szakmai munka színvonala emelkedjen. Az eltérő szociokulturális környezetből érkező gyerekek egyéni fejlesztése erősödjön Esélyegyenlőség biztosítása Kooperatív tanulási technikák alkalmazása Kompetenciafejlesztés Egészségnevelés, környezeti nevelés, természetvédelem Hács 2005 /teljeskörű/ A neveltségi szint emelése Anyagi lehetőségek bővítése Szőlősgyörök 2005 fenntartói, 2006 szülői Gyermekszerető nevelő testület Játékos nevelési módszerek A pedagógusok szakmai felkészültsége Játékos személyiségfejlesztés Buzsák 2007 Több készségfejlesztő játék beszerzése Tehetséggondozás Óvoda-iskola szorosabb együttműködése Több információ a képviselő-testületnek Öreglak 2007 Takarékosság Családbarát légkör Tiszta, esztétikus környezet Empátia gyermekközpontúság Öreglak- Barátihegy Az utóbbi 3 évben nem jelöltek időpontot Takarékosság,iskolára való megfelelő felkészítés, Mindenki járjon óvodába Gyermek és munkaszerető kollektíva 3 Melléklet 95. Táblázatában az óvodákkal szemben támasztott igények azonosságai 87/178

88 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv 2011 Tisztaság Barátságos, nyugodt légkör Somogyvár 2006 Új óvoda építése A nyitottság fokozása Taneszköz fejlesztése A pedagógiai munka színvonalának emelése Együttműködés kiépítése a kistérség óvodáival, A munkaközösségek beindítása Somogyvámos A településen élő valamennyi 3. életévét betöltött gyermek részesüljön óvodai ellátásban. 2. fokozott figyelmet kell fordítani a gyerekek körében a hátrányok leküzdésére. 3.A szakmai munkaszínvonal erősítése, környezeti nevelés előtérbe helyezése. 4.A kihasználtság fokozása. 5.A partnerek elégedettsége. Táska Nincs adat Nincs adat A megfogalmazott 5 elvárás tartalmazza a fenntartói, szülői, tanulói és dolgozói igényeket. A kistérség székhelyintézménye vezető szakmai szerepet kap bázisintézményként és módszertani központként egyaránt, a többi intézmény és a kistérség tanügyigazgatását segíti, koordinálja. A Kistérségben a fenntartó és a közoktatási intézmény egyaránt rendelkezik fenntartói, illetve intézményi minőségirányítási programmal. Az intézmények többsége a minőségirányítási programok kötelező bevezetése óta kapcsolódott be a minőségfejlesztő tevékenységbe. Öreglak, Szőlősgyörök, Hács kivételével 2007-ben teljes körű elégedettségmérés történt. Közös elvárás az intézményekkel szemben: a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett roma gyerekek esélyegyenlőségének biztosítása Egyéni fejlesztés biztosítása A szakmai munkaszínvonal erősítése, környezeti Tehetséggondozás Hatékony nevelőmunka 88/178

89 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv A közoktatási intézmények minőségfejlesztési munkájának összesítése Intézményfenntartó székhely Lengyeltóti 65. Táblázat: Lengyeltóti minőségfejlesztési tevékenységének bemutatása (2007) Minőségfejlesztési modell neve COMENIUS II. alapú teljes körű minőségfejlesztési rendszer Működik minőségfejlesztési csoport Igen, 3 tagú, Minőségfejlesztési szakvizsgázott pedagógusokkal (1 iskola, 1 óvoda) és 1 HACCPvizsgázott alkalmazottal Ezen kívül úgynevezett feladat-teamek működnek: 2007/2008-ban 8 feladatra, tagjaik száma 3 és 7 között változik Csoport megalakulása 2000 Utolsó átfogó elégedettségmérés időpontja 2003; 2005; Következő 2008 Minőségfejlesztés Buzsák COMENIUS 2000 I.modell IMIP, 2003/ Táblázat: Buzsák minőségfejlesztési tevékenységének bemutatása (2007) Utolsó Működik Alkalmazott Intézményi átfogó Csoport Irányított minőségfejlesztési eredményesség, igények elégedettség- mérések, az Partneri megalakulása időpontja önérték csoport feltárásához mérés időpontja Csak megbízott (1 fő) szept szept. (folyamatban) IX.-től évente: pedaógus, 4.8.oszt. szülői elégedettség, 4.és 8. oszt. tanulói elégedettség, majd ugyenez IX- X. hó, 2003.: közvetett partneri elégedettség, újra, 2006.,2007. vezetői önértékelés, 2007/2008. irányított önértékelés(folyamatban), évente tanulási attitűd, szociometriai, társas kapcsolatmérés a kijelölt osztályokban, szaktárgyi mérések évente ( alapkézségek), neveltségi szintmérés évente a kijelölt osztályokban, DIFER mérések 2002/2003-tól 2007.félév /szeptdecember) 89/178

90 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv 2011 Minőségfejlesztés Somogyvár Comenius Táblázat: Somogyvár minőségfejlesztési tevékenységének bemutatása (2007) Alkalmazott Utolsó átfogó Működik Intézményi Irányított Partneri minőségfejlesztési megalakulása eredményesség, Csoport mérések, az önérték elégedettségmérés időpontja csoport igények időpontja feltáráshoz igen augusztus január Kérdőívek, interjúk, SWOTanalízis, dokumentum elemzés, ötletbörze április Az iskolák a partnerközpontú működés minőségfejlesztési modelljét kiépítették, működtetése a partneri mérésekre épül. A Lengyeltóti Fodor András Általános Iskola a teljes körű szabályozást is megvalósította, KMD díjas intézmény. 90/178

91 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv AZ ISKOLAI SZOLGÁLTATÁSOK EREDMÉNYESSÉGE 3.1 Eredményesség az országos kompetenciamérések tükrében Az országos kompetencia mérések 2003 óta a közoktatás tartalmi megújításának eszköze. A megküldött adatok szerint a térség iskoláiban a 6. osztályosok 2004-ben, a 8. osztályosok 2004-ben és 2006-ban, majd a 6. és 8. évfolyam minden tanévben részt vett országos kompetenciamérésben. A közoktatási törvény évi módosítása írja elő kötelezően a mérések alapján készítendő fejlesztési terveket az átlag alatt teljesített intézmények számára. Az alábbi adatokban az egyes intézmények adatai mellett országos átlagok szerepelnek. A kisközségek átlaga az országos átlagnál alacsonyabb. Az alábbi táblázatok az iskolák országos kompetenciaméréseinek eredményeit tartalmazzák. Az egyes intézmények adatai mellett a kistérségi és az országos átlagok is szerepelnek. A 2007/2008-as tanévtől kezdve az országos átlagok mellett az iskolai átlagok eredményei kerülnek összehasonlításra. 68. Táblázat: Kompetenciamérések eredménye Lengyeltóti (2007) 2004 Kistérségi Országos 2006 Kistérségi Országos 4. évfolyam Olvasás, szövegértés n.a n.a Matematika eszköztudás n.a n.a 6. évfolyam Olvasás, szövegértés Matematika eszköztudás évfolyam Olvasás, szövegértés Matematika eszköztudás Táblázat: Kompetenciamérések eredménye Szőlősgyörök (2007) 2004 Kistérségi Országos 2006 Kistérségi Országos 4. évfolyam Olvasás, szövegértés n.a n.a Matematika eszköztudás n.a n.a 6. évfolyam Olvasás, szövegértés Matematika eszköztudás évfolyam Olvasás, szövegértés Matematika eszköztudás /178

92 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv Táblázat: Kompetenciamérések eredménye Buzsák (2007) 2004 Kistérségi Országos 2006 Kistérségi Országos 4. évfolyam Olvasás, szövegértés n.a n.a Matematika eszköztudás n.a n.a 6. évfolyam Olvasás, szövegértés Matematika eszköztudás évfolyam Olvasás, szövegértés Matematika eszköztudás Táblázat: Kompetenciamérések eredménye Öreglak (2007) 2004 Kistérségi Országos 2006 Kistérségi Országos 4. évfolyam Olvasás, szövegértés n.a n.a Matematika eszköztudás n.a n.a 6. évfolyam Olvasás, szövegértés Matematika eszköztudás évfolyam Olvasás, szövegértés Matematika eszköztudás Táblázat: Kompetenciamérések eredménye Somogyvár (2007) 2004 Kistérségi Országos 2006 Kistérségi Országos 4. évfolyam Olvasás, szövegértés n.a n.a Matematika eszköztudás n.a n.a 6. évfolyam Olvasás, szövegértés Matematika eszköztudás évfolyam Olvasás, szövegértés Matematika eszköztudás Táblázat: Kompetenciamérések eredménye Somogyvámos (1-4. évf.) (2007) 2004 Kistérségi Országos 2006 Kistérségi Országos 4. évfolyam Olvasás, szövegértés n.a n.a Matematika eszköztudás n.a n.a 6. évfolyam Olvasás, szövegértés Matematika eszköztudás évfolyam Olvasás, szövegértés /178

93 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv 2011 Matematika eszköztudás Táblázat: Kompetenciamérések eredményei a 6. évfolyamon) (2011) 6. ÉVFOLYAM 2007/ / /2010 INTÉZMÉNY Matematika Szövegértés Matematik Szövegérté Matematik Szövegértés a s a Orsz.átla Isk. átlag Ors zátl Isk. átlag Ors zátl Isk. átlag Ors zátl Isk. átla Ors zátl Isk. átlag Ors zátl Isk. átlag g ag ag ag g ag ag FODOR ANDRÁS GÁRDONYI GÉZA BUZSÁKI ÁLT ISK. ÖREGLAKI ÁLT. ISK SZENT LÁSZLÓ évfolyam 75. Táblázat: Kompetenciamérések eredményei a 6. évfolyamon) (2011) 2007/ / /2010 INTÉZMÉNY Matematika Szövegértés Matematika Szövegértés Matematika Szövegértés Orsz. átlag Isk. átlag Orsz. átlag Isk. átlag Orsz. átlag Isk. átlag Orsz. átlag Isk. átlag Orsz. átlag Isk. átlag Orsz. átlag Isk. átlag FODOR ANDRÁS GÁRDONYI GÉZA BUZSÁKI ÁLT ISK. ÖREGLAKI ÁLT. ISK SZENT LÁSZLÓ Olvasás szövegértés A diákok olvasás szövegértési képessége meghatározó az iskolai tanulás eredményességében. A kompetencia vizsgálat az olvasás szövegértési képesség gyakorlati alkalmazását helyezi előtérbe. A mérésben olyan feladatok szerepelnek, amelyekkel a mindennapi élet különböző területein találkozhatnak a tanulók. A késtérség intézményeiben mért eredmények az országos átlag alatt voltak a 2004 és 2006-ban egyaránt. A 2009/2010-es tanévben a 6. évfolyamon jelentősebb elmaradás mutatkozik az országos átlag tekintetében Lengyeltóti, Buzsák, Öreglak és Somogyvár iskoláiban. A 8. évfolyamon ugyanezen kompetencia területen nagyobb lemaradás Öreglak tekintetében jelentkezik. 93/178

94 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv Matematika logikus gondolkodás A 2009/2010-es tanév vonatkozásában a matematikai eszköztudás mérésének eredménye a 6. évfolyamon az országos átlagtól minden intézményben elmarad, legnagyobb a lemaradás Somogyvár vonatkozásában. A 8. évfolyamon a lemaradás kisebb mértékű. Legjelentősebb a lemaradás Öreglak tekintetében. A matematika logikus gondolkodás kompetenciák fejlesztése a kistérség innovációjának fontos feladata lehet. 3.2 Eredményesség a versenyek tükrében A térségi vagy körzeti szintű versenyek szervezését részben a szakmai szolgáltatók, részben maguk az iskolák végezték. Ezeken a versenyeken 7 iskola tanulói vettek részt. Intézményi, kistérségi, megyei és országos versenyeken indultak a tanulók. Iskola Összes tanuló 76. Táblázat: Versenyeken való részvétel mutatói a kistérségben (2007) az összes versenyen Iskolai Megyei résztvevő Kistérségi Országos szintű szervezésű tanulóból HH/HHH száma Lengyeltóti /12 Szőlősgyörök n.a Buzsák n.a Öreglak n.a n.a Somogyvár Somogyvámos Nikla 80 n.a. 6 4 n.a. 6 összesen % % % 47 4,2 % 44 4% Lengyeltóti és Somogyvár van jelen legnagyobb arányban a megyei versenyeken, az országos versenyen pedig Lengyeltóti képviselteti magát magasabb százalékban. 94/178

95 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv Eredményesség a továbbtanulási adatok tükrében 77. Táblázat: Kistérség továbbtanulási mutatói (2011) FODOR ANDRÁS GÁRDONYI GÉZA BUZSÁK ÖREGLAK SZENT LÁSZLÓ LOTZ JÁNOS 2006/2007 HHH SNI nem HHH SN I HHH SN I nem HHH SNI HHH SNI nem HHH SNI HHH SNI nem HHH SNI HHH SNI nem HHH SNI HHH SNI nem HHH Gimnázium Szakközépiskolai képzés Szakiskolai képzés Speciális szakiskolai képzés Nem tanul tovább 2007/2008 Gimnázium Szakközépiskolai képzés Szakiskolai képzés Speciális szakiskolai képzés Nem tanul tovább 2008/2009 Gimnázium Szakközépiskolai képzés Szakiskolai képzés Speciális szakiskolai képzés Nem tanul tovább SNI 95/178

96 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv 2011 FODOR ANDRÁS GÁRDONYI GÉZA BUZSÁK ÖREGLAK SZENT LÁSZLÓ LOTZ JÁNOS 2009/2010 HHH SNI nem HHH SNI HHH SNI nem HHH SNI HHH SNI nem HHH SNI HHH SNI nem HHH SNI HHH SNI nem HHH SNI HHH SNI nem HHH Gimnázium Szakközépiskolai képzés Szakiskolai képzés Speciális szakiskolai képzés Nem tanul tovább 2010/2011 Gimnázium Szakközépiskolai képzés Szakiskolai képzés Speciális szakiskolai képzés Nem tanul tovább SNI A továbbtanulások alakulása jelzés értékű lehet egy adott iskola szakmai munkájának színvonalára vonatkozóan. Az utóbbi néhány évben azonban az érettségit adó középiskolák alacsonyabb pontszámot elért tanulókat is felvesznek, ha normatíva érdekeltségük a létszámok miatt ezt kívánja. Ez egy kialakuló tendencia. Megállapítható, hogy mindegyik iskolában az országos átlag alatti arányban tanulnak tovább gimnáziumokban a végzős tanulók. A szakközépiskolában továbbtanulók aránya is az országos átlag alatt van. Jelentős az eltérés az intézményegységek között. Mindegyik intézményegységben az országos átlagot meghaladó mértékben tanulnak tovább a gyerekek érettségit nem adó szakiskolákban. Az országos átlagot legjobban a székhelyintézmény közelíti meg. A sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolába és speciális szakiskolába is jelentkeztek. 96/178

97 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve A KÖZOKTATÁS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA ELEMEI 1. A KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁSÁNAK ÖSSZEFOGLALÓ SWOT ANALÍZISE 4 ERŐSSÉGEK 78. Táblázat: SWOT analízis (2007) GYENGESÉGEK Az intézményfenntartók társulási szándéka Forrás bővítő együttműködés Pályázati ismeretek gyakorlati jelenléte, tapasztalati tudása IPR alkalmazása az intézményekben Innovációs központ, térségi szintű multiplikatív tevékenység a kistérségi központ intézményében (szakmai konferenciák, módszertani tanácskozások, továbbképzések) Közoktatásért Minőségi Díjas intézmény modellnyújtó szerepvállalása (Lengyeltóti) Új módszerek fogadására nyitott, gyermekcentrikus pedagógusok (kompetencia alapú oktatás, kooperatív technikák, IKT,IPR) Sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása, fogadóképes környezet és pedagógusok Szakszolgálati ellátás kistérségi szinten szervezett Hagyományok ápolása, kulturális programok szolgáltatása Óvodai nevelésben résztvevők száma magas Napközis, tanulószobai ellátás teljes körű, igény szerint szervezett Szociális támogató rendszerrel kiépített kapcsolat Az intézmények tárgyi feltételrendszere nagy különbségeket mutat Az intézmények kihasználtsága nagy eltéréseket mutat Fenntartói értékelésnél a mérések gyakorlata kialakulatlan A kötelező eszközökre, fejlesztésükre az intézményi források nem elegendők Partneri igény és elégedettségmérés gyakorlatának kapcsolódása az értékeléshez Akadálymentesítés nem mindenhol megoldott Emeltszintű oktatás kismértékben van jelen A közoktatási intézmények egy része felújításra szorul Tanulók akarati és motivációs bázisának hiánya nő Szakmai szolgáltatás kistérségi szinten nem teljes körű Szakos ellátottság nem teljes körű 4 A kistérség iskoláinak és óvodáinak összesített SWOT analízisének bemutatása a melléklet 97. Táblázatban 97/178

98 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve 2011 LEHETŐSÉGEK Oktatásfejlesztés kistérségi koordinációjának megvalósítása Intézményfenntartó társulást erősítő pályázati rendszer Intézményfenntartó társulást erősítő normatív támogatás EU többletforrások bevonása a közoktatási feladatellátásba Kistérségi, fenntartói értékelési rendszer kiépítése Kistérségi minőségfejlesztési rendszer működtetése Szakmai szolgáltatás kistérségi szintű szervezése és bővítése Kompetencia alapú oktatás megvalósítása, országos fejlesztési irányok alkalmazása Alapkészségek kialakítását hatékonyan segítő oktatási programok alkalmazása Idegen nyelvi, informatikai ismeretek oktatásának fejlesztése az elvárásoknak megfelelően IKT (Információs Kommunikációs Technológiák) elterjesztése a kistérségben Intézmények közötti együttműködés megvalósítása kistérségi szinten VESZÉLYEK Intézmények fenntartása forráshiányos A gyermeklétszám, csökkenése, stagnálása Leghátrányosabb helyzetű kistérség Az épületek, eszközök folyamatos fejlesztésére nincs erőforrása a fenntartóknak Pályázati forrásokhoz - önerő hiánya miatt - nem juthatnak a fenntartók. Pályázati források kihasználatlanok maradnak. A fejlesztések összehangolása nélkül a pályázati források szétforgácsolódnak A pályázati feltételek teljesítésének bizonytalansági tényezői: (utófinanszírozás,elszámolás, pályázati menedzsment) A fenntartói szakmai ellenőrzés, szakmai értékelés hiánya Növekvő társadalmi különbségekre nincs szakmai eszköze az iskolának KIEMELT ERŐSSÉGEK, AMELYEK A FEJLESZTÉSEKET SEGÍTHETIK Az intézményfenntartók társulási szándék, forrás bővítő együttműködés Innovációs központ, térségi szintű multiplikatív tevékenység jelenléte a kistérségben Sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása, fogadóképes környezet és pedagógusok Szakszolgálati ellátás kistérségi szintű szervezettsége Új módszerek fogadására nyitott, gyermek centrikus pedagógusok Az intézmények és a fenntartó pályázási ismerete (HEFOP, TÁMOP, TIOP) 98/178

99 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve 2011 KIEMELT GYENGESÉGEK, AMELYEK A FEJLESZTÉST GÁTOLHATJÁK A közoktatási intézmények egy része felújításra szorul A kötelező eszközökre, fejlesztésükre az intézményi források nem elegendők Szakos ellátottság nem teljes körű Tanulók akarati és motivációs bázisának hiánya nő A fenntartói tanügyigazgatási, szakmai ellenőrzés, szakmai értékelés hiányzik Az erősségeket gyengítő veszélyek - A gyengeségeket erősítő lehetőségek Erősségek Az intézményfenntartók társulási szándéka, forrás bővítő együttműködés Innovációs központ, térségi szintű multiplikatív tevékenység jelenléte a kistérségben Sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása, fogadóképes környezet-, és pedagógusok Szakszolgálati ellátás kistérségi szintű szervezettsége Új módszerek fogadására nyitott, gyermek centrikus pedagógusok Az intézmények pályázási ismerete (HEFOP, TÁMOP, TIOP) 79. Táblázat: SWOT analízis összefüggései (2007) Lehetőségek Veszélyek Intézményfenntartó társulást erősítő pályázati rendszer. EU többletforrások bevonása a közoktatási feladatellátásba. Kompetencia alapú oktatás megvalósítása, országos fejlesztési irányok alkalmazása Alapkészségek kialakítását hatékonyan segítő oktatási programok alkalmazása Oktatásfejlesztés kistérségi koordinációjának megvalósítása Kistérségi, fenntartói értékelési rendszer kiépítése Intézményfenntartó társulást erősítő pályázati rendszer Gyengeségek Lehetőségek Veszélyek A közoktatási intézmények Intézményfenntartó társulást felújításra szorulnak erősítő normatív támogatás A kötelező eszközökre, fejlesztésekre az intézményi források nem elegendők Szakos ellátottság nem teljes körű Tanulók akarati és motivációs bázisának hiánya nő A fenntartói tanügyigazgatási, szakmai ellenőrzés, szakmai értékelés hiányzik EU többletforrások bevonása a közoktatási feladatellátásba Intézmények közötti együttműködés megvalósítása kistérségi szinten Kompetencia alapú oktatás megvalósítása, országos fejlesztési irányok alkalmazása Kistérségi, fenntartói értékelési rendszer kiépítése A fejlesztések összehangolása nélkül a pályázati források szétforgácsolódnak Növekvő társadalmi különbségekre nincs szakmai esz-köze az iskolának Leghátrányosabb helyzetű kistérség Intézmények fenntartása forráshiányos A gyermeklétszám, csökkenése, stagnálása. A fenntartói szakmai ellenőrzés, szakmai értékelés hiánya Pályázati forrásokhoz-önerő hiánya miatt-nem juthatnak a fenntartók. Pályázati források kihasználatlanok maradnak. Az épületek, eszközök folyamatos fejlesztésére nincs erőforrása a fenntartóknak Pályázati forrásokhoz önerő hiánya miatt-nem juthatnak a fenntartók. Pályázati források kihasználatlanok maradnak A fenntartói szakmai ellenőrzés, szakmai értékelés hiánya Növekvő társadalmi különbségekre nincs szakmai esz-köze az iskolának A gyermeklétszám, csökkenése, stagnálása 99/178

100 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve A kistérség közoktatása 5.1 A kistérségi közoktatás fejlesztésének irányai és céljai A kistérségi közoktatás fejlesztésének irányai Hosszútávon fenntartható működés Minőségi nevelés oktatás Teljeskörű elérhetőség Méltányosságesélyegyenlőség 4. ábra: Fejlesztési irányok Hosszútávon fenntartható működés Kistérségi Intézményfenntartó társulás létrehozásával a kihasználtság, fenntarthatóság optimalizálódhat A képzési formák, ellátandó feladatok bővítésével az erőforrás növelhető normatívákkal, a fenntartói támogatás csökkenhet Pedagógusok rugalmas foglalkoztatása, szakos ellátottság megvalósítása 5. ábra: Fenntartható működés irányai 100/178

101 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve 2011 Minőségi nevelés-oktatás Intézményhálózat, infrastruktúra korszerűsítése Kistérségi szakmai szolgáltató központ létrehozása Szakszolgálat teljes körűen, IKT, IPR kooperatív technika Módszertani fejlesztésekkel párhuzamosan Korszerű, egyéni fejlesztést segítő technikák képzések elterjesztése 6. ábra: Minőségi nevelés-oktatás irányai Teljeskörű elérhetőség A hátrányos helyzetet javító esélyegyenlőséget megvalósító működés A működési területen a közoktatáshoz más ágazatok kapcsolódása Kistérségi szintű, közoktatási szolgáltatás az igények szerint 7. ábra: Teljes körű elérhetőség irányai 101/178

102 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve 2011 Méltányosság esélyegyenlőség A helyi lehetőségek minél szélesebb körű igénybevétele A gyermek helyben maradjon, és a pedagógus utazzon Hátránykompenzálás, szociális ágazattal kapcsolódások megvalósítása 8. ábra: Esélyegyenlőség irányai Intézményi integráció előnyei A Pogányvölgyi Kistérség összes óvodás- és iskoláskorú gyermeke minőségi közszolgáltatáshoz jut, és biztosítható az egyenlő esélyű hozzáférés a nevelésioktatási szolgáltatásokhoz. Költséghatékony működés jön létre Az integrált közoktatási intézmény hosszútávon fenntartható Pályázati lehetőség bővül 9. ábra: Megvalósult intézményi integráció előnyei 102/178

103 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve A fejlesztési célú beavatkozások 80. Táblázat: Célok, beavatkozások, intézkedések, eredmények (2011) A kistérségben hosszú távon fenntartható, források igénybe vételére alkalmas, együttműködésen alapuló oktatási szerkezet kialakítása Célok (2007) Beavatkozások területe Intézkedések, eredmények Épüljön ki a résztvevők egyetértésén és együttműködésén alapuló integrált oktatási hálózat Valósuljon meg a hosszú távon fenntartható, hálózatos együttműködésen alapuló integrált intézmények épületeinek rekonstrukciója, és a vállalt feladatokhoz 1. Kistérségi intézményi integráció létrehozása a demográfiai folyamatoknak, a földrajzi viszonyoknak és a források igénybevételi lehetőségének figyelembe vételével 2. A közoktatási intézmények és a hozzá rendelhető más ágazatokkal való együttműködés rendszerének létrehozása 3. Az integrált intézményeken belüli és közötti szakmai kapcsolatok lehetőségének feltárása, majd kiaknázása 1. A fejlesztések tárgyát képező épület felújítások és eszközbeszerzések igényfelmérése 2. A fenntartói források és a lehetséges pályázatok felmérése alapján a felújítások ütemezése kistérségi együttműködéssel és konszenzussal A források igénybe vételére alkalmas integrált intézmény július 1-jével létrehozásra került. Az átlaglétszámok megfelelőek a kiegészítő normatívák és források igénybevételére. A pedagógiai szolgáltatások helyben maradására vonatkozó intézkedések megtervezésre kerültek A tartósan oktatási funkcióra alkalmas épületek állagának felmérése, a beavatkozások tervezése kistérségi szinten megtörtént. Pályázatokkal és fenntartói forrásokkal az épületek állagának javítását célzó beavatkozások és befektetések Lengyeltóti, Öreglak, Somogyvár településeken megvalósultak. Az információs társadalom kihívásainak megfelelő oktatás biztosítás érdekében az iskolák ellátása megfelelő infrastruktúrával, hardver és szoftver ellátás fejlesztése a TIOP /1 pályázat keretében megvalósításra került. 103/178

104 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve 2011 A kistérségben hosszú távon fenntartható, források igénybe vételére alkalmas, együttműködésen alapuló oktatási szerkezet kialakítása Célok (2007) Beavatkozások területe Intézkedések, eredmények illeszkedő eszközbeszerzés Szakmai hálózatos együttműködés a kistérségi integrált intézményeken belül és között, ezáltal a sokszínű, hozzáférhető oktatási tartalom lehetőségének kialakítása Esélyegyenlőség, méltányosság hosszú távú biztosítása 3. A pályázatokon való részvétel biztosíthatósága, fenntartói önrészek vállalása 1. A meglévő tagintézményi erősségekre épülő, munkamegosztáson alapuló szakmai tartalom kialakítása 2. A szolgáltatások lehetőségeinek felmérése abból a célból, hogy azok igénybevételének lehetősége mindenütt biztosítható legyen 3. A kistérség intézményei közötti együttműködési lehetőségek felmérése, a szolgáltatási kínálatok összeállítása 1. A kistérségi térszerkezet sajátosságait figyelembe véve az oktatási szolgáltatások elérhetőségének biztosítása mind fizikailag, mind tartalmilag 2.Az intézmények közötti Az IKT eszközök fogadására alkalmas intézményi környezet kialakítása folyamatos a pályázati lehetőségek függvényében. A speciális programok eszközbeszerzése a pályázati lehetőségek függvényében folyamatos. A kötelező eszközjegyzék tartalmának biztosítása a a pályázati lehetőségek függvényében folyamatos. Az intézmény egységes nevelési és pedagógiai programjának átdolgozása a következő szakmai tartalmakkal megtörtént: - óvoda iskola közötti átmenetek biztosítása - Kompetencia alapú oktatás elősegítése - Integráció, hátránykompenzálás - Együttnevelés, egyéni fejlesztéssel -Emelt szintű oktatás - IKT alkalmazása mindegyik intézményben A településeken a sport és a közművelődési intézményekkel való szakmai kapcsolatok bővültek. A humán erőforrás fejlesztésére közös humán erőforrás fejlesztési terv még nem készült. Az intézmények közötti szervezett benchmarking rendszere az intézményvezetők rendszeres konzultációja alapján biztosított. Az alapfokú művészetoktatás, a szakmai szolgáltatások és szakszolgálati ellátás biztosított mindegyik integrált intézményben. Az iskolabusz-hálózat a Kistérség egészére kiterjed. Az Alapszolgáltatási Központtal és a szociális ellátó rendszerrel való szoros együttműködés kistérségi szinten megoldott. A helyettesítési és szakellátási rendszer utazó pedagógus hálózat 104/178

105 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve 2011 A kistérségben hosszú távon fenntartható, források igénybe vételére alkalmas, együttműködésen alapuló oktatási szerkezet kialakítása Célok (2007) Beavatkozások területe Intézkedések, eredmények együttműködés az esélyegyenlőség biztossága érdekében 3. A szakmai feladatellátás megtervezése oly módon, hogy a gyerekek lehetőleg helyben juthassanak hozzá a szolgáltatásokhoz működtetésével megoldott. 105/178

106 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve 2011 Fejlesztő célú beavatkozások: A kistérség sajátos térszerkezete, az úthálózat specialitásai olyan integrált központ erősítését igénylik, amelyik jól megközelíthető, a stratégiákban leírt menetidőkkel elérhető A kistérségi központ oktatási súlyának figyelembe vételével kistérségi megállapodások megkötése annak érdekében, hogy a kistérségi intézményi létszámok is fenntarthatók maradjanak, ugyanakkor Lengyeltóti közoktatási hozzájárulása se haladja meg a kritikus teherviselés mértékét Lengyeltóti egyedi oktatási infrastruktúrája nyisson további tartalmi fejlesztési lehetőséget a kistérség számára (felnőttoktatás koordinálása, kompetencia alapú oktatás, hátránykompenzálás, szakmai szolgáltatás) A pályázati források igénybe vétele az integráció tagjai számára valósulhasson meg oly módon, hogy egymást erősítik, nem pedig egymás pályázati esélyeit gyengítik A feladatokhoz szükséges emberi erőforrás hatékonyan lehessen igénybe venni, a képzések és továbbképzések esetében a felesleges párhuzamosságok szűnjenek meg, Az integrált intézményrendszer nyújtson nagy egzisztenciális biztonságot a benne dolgozóknak változó munkahelyen való alkalmazással, és egyéb változatos alkalmazási formák igénybe vételével A kistelepüléseken az intézményátszervezés után maradjon olyan oktatással összefüggő kiegészítő feladata az épületeknek (napközis ellátás, délutáni órák, alapfokú művészetoktatás, stb.), amelyre építeni lehet a nem közoktatási célú alkalmazások lehetőségeit (szociális ellátás, civil közösségi ház, teleház, stb.) 106/178

107 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve A beavatkozások kapcsolódása a Humán SFP-hez és a Régiós Közoktatás-Fejlesztési stratégiához 81. Táblázat: Beavatkozások kapcsolódása a Humán SFP-hez és a Régiós Közoktatás-Fejlesztési stratégiához (2007) Beavatkozások területe Forrás:Humán SFP stratégia Forrás: Régiós Közoktatás-Fejlesztési Stratégia 1. Kistérségi intézményi -Integrált központ fizikailag megközelíthető Az oktatási infrastruktúra fejlesztése a régió integráció a demográfiai folyamatoknak, a földrajzi viszonyoknak és a források igénybevételi lehetőségének figyelembe vételével legyen. -Az integráció minden tagintézményéből közúton vagy vasúton max. 30 perc tiszta menetidővel elérhető. -Az integráció minden tagintézménye tekintetében az általános iskola az oda járó diákok által maximum 15 perc tiszta menetidővel elérhető. Az iskolabusz hálózat működése biztosított és elérhető Az integrált központ és a tagintézmények által használt épületek mindegyike megfelel az akadálymentesítés, a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 7. melléklet követelményeinek, az udvari játékok, sportés szabadidős terek esetében az EU egészében, különös tekintettel mikrotérségi központokra 2. A közoktatási intézmények és a hozzá rendelhető más ágazatokkal való együttműködés rendszerének létrehozása szabványoknak. Az ellátási területet érintő civil kapcsolati és társadalomfejlesztési terv. A régió speciális munkaerő-piaci jellemzőinek megfelelő szakképzési rendszer kialakítása a rendelkezésre álló intézményi kapacitások felhasználásával 107/178

108 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve 2011 Beavatkozások területe 3. Az integrált intézményeken belüli és közötti szakmai kapcsolatok lehetőségének feltárása, majd kiaknázása 1. A fejlesztések tárgyát képező épület felújítások és eszközbeszerzések igényfelmérése Forrás:Humán SFP stratégia -Az integráció közösen elérhető virtuális központi elektronikus könyvtárral rendelkezik. Kistérségi képzés teljes körű megszervezése, térségi és regionális továbbképzési rendszerbe való bekapcsolódás Infrastruktúra- és eszközfejlesztés, közlekedésfejlesztés. Forrás: Régiós Közoktatás-Fejlesztési Stratégia Korszerű, hatékony és eredményes pedagógiai szakszolgálat és pedagógiai szakmai szolgáltatások biztosítása valamennyi tanulónak és nevelési-oktatási intézménynek Korszerű, hatékony és eredményes pedagógiai szakszolgálat és pedagógiai szakmai szolgáltatás biztosítása valamennyi tanulónak és nevelési-oktatási intézménynek 2. A fenntartói források és a lehetséges pályázatok felmérése alapján a felújítások ütemezése kistérségi együttműködéssel és konszenzussal 3. A pályázatokon való részvétel biztosíthatósága, fenntartói önrészek vállalása 1. A meglévő tagintézményi erősségekre épülő, munkamegosztáson alapuló szakmai tartalom kialakítása Az integráció földrajzi határai és a szomszédos integrációk földrajzi határai közt, valamint az integráció földrajzi határain belül nem lehetnek olyan települések és közoktatási intézmények, amelyeket nem kértek fel az integrációhoz való csatlakozásra, és amelyek csatlakozási szándékuk ellenére elutasításra találtak. A hálózat között biztosított a nagy sebességű elektronikus adatátvitel lehetősége Iskolaotthonos ellátás biztosítása minden, az integrációhoz csatlakozott településen Helyettesítési rendszer megoldása integráción belül -A régió közoktatási humánerőforrásának fejlesztése a közoktatás-irányítás és a pedagógiai feladatokat ellátók területén egyaránt 108/178

109 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve A szolgáltatások lehetőségeinek felmérése abból a célból, hogy azok igénybe vételének lehetősége mindenütt biztosítható legyen 3. A kistérség intézményei közötti együttműködési lehetőségek felmérése, a mikro központokban nyújtható szolgáltatási kínálatok összeállítása 1. A kistérségi térszerkezet sajátosságait figyelembe véve az oktatási szolgáltatások elérhetőségének bizto-sítása mind fizikailag, mind tartalmilag Angol nyelv kötelező oktatása -Pedagógiai szakszolgálat biztosítása -Művészeti alapképzés legalább egy művészeti ágban -Igény esetén nemzetiségi képzés biztosítása -Integrált oktatás alkalmazása -Kompetencia alapú oktatás biztosítása -Tehetséggondozó program biztosítása 1-4. osztállyal működő intézmények emelt szintű oktatással alapfokú művészet oktatással színesítik oktatás kínálatukat. -Költséghatékony működés valósul meg. Integrált intézmények munkamegosztása minőségi szolgáltatást nyújtson Igényekre építő tervezés. Kistérség valamennyi intézményfenntartó települését lefedik. Az intézmény épületek felújítás után megfelelnek az ágazati előírásoknak, és az EU-s szabványoknak egyaránt. -A régió speciális munkaerő-piaci jellemzőinek megfelelő szakképzési rendszer kialakítása a rendelkezésre álló intézményi kapacitások felhasználásával Korszerű, hatékony és eredményes pedagógiai szakszolgálat és pedagógiai szakmai szolgáltatások biztosítása valamennyi tanulónak és nevelési-oktatási intézménynek Az egész életen át tartó tanulást megalapozó és lehetővé tevő intézményi programok elterjesztésének támogatása, az ezt támogató intézményi programok, innovációk fejlesztése Hatékonyan szervezett, eredményes nevelésoktatáshoz való hozzáférés biztosítása valamennyi tanuló számára, különös tekintettel a kistelepülések, aprófalvak gyermekeire, tanulóira -A nemzeti és etnikai kisebbségi oktatás feltételrendszerének fejlesztése különös tekintettel a német, a horvát és a roma kisebbség vonatkozásában 2.Az intézmények közötti együttműködés az Megszűnik az önállóan működő osztatlan iskolák önálló működése, a változatos Az együttnevelés, a befogadó oktatási rendszer feltételeinek megteremtése és 109/178

110 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve 2011 esélyegyenlőség biztosíthatósága érdekében 3. A szakmai feladatellátás megtervezése oly módon, hogy a gyerekek lehetőleg helyben juthassanak hozzá a szolgáltatásokhoz szolgáltatásokhoz és speciális szakképzettségű pedagógusokhoz való hozzáférés érdekében integrált többcélú intézményekhez csatlakoznak. Az intézményi csatlakozást elutasító intézmények számára fel kell kínálni a szerződéses kapcsolatban történő szakmai, munkaügyi, pedagógiai együttműködést A speciális szakemberek, szakmai módszerek és infrastruktúrák a tanrendbe építetten elérhetők a tagintézmények számára. folyamatos fejlesztése A régió közoktatási humánerőforrásának fejlesztése a közoktatás-irányítás és a pedagógiai feladatokat ellátók területén egyaránt Az együttnevelés, a befogadó oktatási rendszer feltételeinek megteremtése és folyamatos fejlesztése 110/178

111 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI TERV Keretfeltételek A kistérségi fejlesztési terv aktualizáltságát, a célok és feladatok koherenciáját számos országos, regionális feltétel határozza meg. A Nemzeti Fejlesztési Terv I. már előirányozta azokat a humán erőforrás fejlesztési alapokat, amelyekre az elkövetkező év fejlesztéseit építeni lehet. A HEFOP, TÁMOP programok az oktatás tartalmi, módszertani kultúrájának átalakítását indították el. A ROP és TIOP programok az infrastruktúra fejlesztését segítik. E fejezetben azt mutatjuk be, hogy a kistérség közoktatási fejlesztési elképzelései milyen uniós, országos, és régiós fejlesztési keretfeltételek mellett válhatnak reálisan megvalósíthatóvá. 6.2 Oktatáspolitikai Követelmények Középtávú közoktatás-fejlesztés stratégia Cél: Az oktatási rendszer társadalmi és gazdasági igényekhez való rugalmas alkalmazkodásának erősítése A kompetencia alapú oktatás és a korszerű pedagógiai módszerek elterjedésének támogatása a közoktatásban és a szakképzésben A művelet célja felkészítés az egész életen át tartó tanulásra a képességek, kulcskompetenciák megalapozásával, fejlesztésével, karbantartásával. A művelet főbb tevékenységei: Az NFT I.-ben már kidolgozott kompetenciaalapú oktatási programcsomagok, eszközök és módszerek disszeminációja, széleskörű elterjesztésének támogatása a hazai közoktatás rendszerében. A kompetenciaalapú oktatási programok adaptációja, továbbfejlesztése a helyi igényeknek megfelelően. A már kidolgozott oktatási programokat alkalmazó oktatási intézmények modellintézmények, hálózatok disszeminációs és mentorálási tevékenységének támogatása 111/178

112 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve 2011 A pedagógiai kultúra korszerűsítése, új módszerek (kooperatív, epochális stb.) és eszközök (pl. IKT) használata széleskörű megismertetésének és elterjesztésének támogatása. A programok sikeres elterjesztése érdekében az intézményvezetés, az intézményfenntartók és partnereik bevonása, a pedagógusok felkészítését szolgáló programok megvalósításába. A sajátos nevelési igényű tanulókat oktató intézmények felkészítése módszertani szolgáltatások nyújtására az integráltan/inkluzívan oktató intézmények körének szélesítése érdekében; a módszertani eljárások beépítése a pedagógus-alapképzésbe A kultúra iránti fogékonyság minél korábbi kialakítása érdekében erősíteni szükséges a művészeti oktatást, a tehetségek felismerését és támogatását A kompetencia alapú oktatási programok között a korszerű egészségfejlesztési alapismeretek oktatása, valamint a személyközpontú pedagógiai módszerek alkalmazása is részét képezi a műveletnek. A formális oktatási rendszer felnőttképzési potenciáljának fejlesztése, a gazdasági szereplőkkel való együttműködés erősítése A művelet célja a 21. század követelményeihez igazodó, a munkaerőpiac és a társadalmi környezet gyorsan változó igényeihez alkalmazkodó felnőttképzési rendszer bővítése, képzési kínálatának gazdagítása az egész életen át tartó tanulás paradigmájának szellemében. Ezzel összhangban fontos, hogy az oktatás világából kilépett felnőttek számára a formális oktatás intézményei a nem-formális és informális tanulás színtereivé is váljanak. Ennek érdekében biztosítani kell, hogy az intézmények nyitottabbá, befogadóbbá váljanak a nem-formális és informális úton megszerezhető tudás befogadására. A közoktatási és felsőoktatási intézmények művelődési és szabadidős szolgáltató szerepének erősítése, az oktatási és kulturális intézmények együttműködésének erősítése Az oktatási szektor helyi-regionális igények kielégítésében történő aktív részvétele magában foglalja a szűken értelmezett formális oktatási-képzésen túl mindazon nemformális képzési tevékenységeket, amelyek az adott település, régió kulturális adottságainak jobb kihasználására is építve, nyitottak a legváltozatosabb tudás-intenzív tevékenység támogatására, s képesek multifunkcionális feladatok ellátására. Az oktatási- 112/178

113 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve 2011 képzési intézményeknek a kulturális nevelésben vállalt szerepe erősíti a települések népességmegtartó képességét. A közoktatás, szakképzés és felsőoktatás pályaorientációs, pálya-tanácsadási és pályakövetési szolgáltatásainak fejlesztése Az oktatás legszélesebb értelemben felfogott kínálatában rejlő lehetőségek kiaknázása és helyi-regionális munkaerő-piaci relevanciájának erősítése az egyéni tanulási befektetések ösztönzését, támogatását igényli. Ennek érdekében az információs szolgáltatások mellett személyre szabott tanácsadói és kompetencia-fejlesztési elemeket is tartalmazó pályaorientációs szolgáltatások rendszerének kiépítésére van szükség, Az ilyen típusú szolgáltatások az oktatási, foglalkoztatási, üzleti, non-profit és más szervezetek célirányos együttműködését is feltételezik. Az oktatási rendszert támogató, a napi tanulási folyamatba épített, a munkaerő-piaci szereplésre felkészítő pályaorientációs rendszer kialakítását, továbbfejlesztését a lehetséges tanulási utak növekvő száma és a képzési lehetőségek egyre gazdagabb kínálata is indokolja. A pályaorientáció és tanácsadás különösen a hátrányos helyzetű csoportok számára nyújthat segítséget tanulási pályájukkal kapcsolatos döntések meghozatalában. Tanulási lehetőségek bővítése, új tanulási formák elterjesztésének ösztönzése Az egész életen át tartó tanulás jegyében új tanulási lehetőségek és formák elterjesztése szükséges a hazai oktatásban, melyet indokol az oktatás és képzés nyitottabbá válása, az oktatással kapcsolatos társadalmi elvárások megváltoztatása, valamint a felsőoktatás iránt növekvő érdeklődés. A nemzetiségi oktatás, a határon túli magyar és migráns tanulók oktatásának támogatása az interkulturális nevelés révén Az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés szempontjából speciális célcsoportnak minősülnek a nemzeti (nyelvi) kisebbségekhez, bevándorló csoportokhoz tartozó, valamint a határon túli magyar tanulók. E tanulói csoportok oktatására irányuló tartalmi és módszertani fejlesztések révén erősödni fog az oktatás társadalmi kohéziós szerepe, és Magyarország hatékonyabban fog hozzájárulni a Kelet-Közép-Európai térség multikulturális jellegének a megőrzéséhez. 113/178

114 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve 2011 Cél: Az oktatás, képzés eredményességének és hatékonyságának növelése, a hozzáférés javítása, az esélyteremtés erősítése Átfogó mérési, értékelési és minőségirányítási rendszerek fejlesztése E művelet egyik fontos célja az oktatás eredményességének és hatékonyságának a javítása, többek között a tanuló, a pedagógus, az intézmény, ill. az ágazat szintjén létrehozandó mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszer kialakításával, amely alapjául szolgál az elért eredmények, teljesítmények objektív összehasonlítására. Az oktatásban dolgozók továbbképzése, a pedagógusok munkaerő-piaci alkalmazkodóképességének javítása Az oktatás és nevelés hatékonyságának és eredményességének javítása az oktatási szektorban dolgozók szakmai kompetenciájának fejlesztése, korszerűsítése módszeres befektetéseket igényel az oktatási ágazat humánerőforrásaiba. Kiemelkedő fontossága van a közoktatásban dolgozó pedagógusok és a felsőoktatásban tevékenykedő oktatók szakmai fejlődése erőteljes ösztönzésének és támogatásának. Az új tanítási és tanulási módszerek megjelenése, a hagyományos tanárszerep megváltozása, az informatika és idegen nyelvek térhódítása az oktatásban, valamint az átalakuló Nemzeti Alaptanterv és Országos Képzési Jegyzék egyaránt nagy kihívást jelentenek a pedagógusok és az oktatók számára. Az új követelményekhez való gyors alkalmazkodáshoz, valamint az oktatás színvonalának emeléséhez, az oktatási szolgáltatások széleskörű bevezetéséhez kiterjedt és intenzív továbbképzési részvételre van szükség. A csökkenő gyermeklétszám is kikényszeríti a pedagógusok funkcionális repertoárjának a bővítését. A formális, nem-formális és informális rendszerek összekapcsolása Az oktatás minősége és eredményessége a tanuló diákok és felnőttek szempontjából az egyéni tanulási utak sikerességén keresztül mérhető. E tekintetben kiemelkedő jelentősége van az egyes tanulási szakaszok és a különböző tanulási formák közötti - jelenleg Magyarországon túlságosan gyenge - kapcsolat megerősítésének, az egész életen át tartó tanulás gyakorlati megvalósításának. Az egész életen át tartó tanulás egységes rendszerként való értelmezése megköveteli, hogy a különböző oktatási és képzési formák és szintek az egyént ne csupán a rendszerben való lineáris előrehaladásra tegyék alkalmassá, hanem tegyék lehetővé a különböző tanulási formák közötti rugalmas átjárást is. 114/178

115 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve 2011 A közoktatás hatékonyságát segítő területi együttműködések támogatása Az oktatási szektor jelenlegi hatékonysági problémáinak kezelése, a kezelésükre alkalmas mechanizmusok kialakítása nélkül a minőség és eredményesség javítását szolgáló erőfeszítések hatástalanok maradnak. E téren olyan fejlesztésekre van szükség, hogy a szétaprózódott, alacsony létszámú intézmények egyfajta hálózati típusú együttműködésen alapuló integráció révén képessé válnak a kapacitásokkal, fizikai, pénzügyi és humán erőforrásokkal való hatékony és rugalmas gazdálkodásra. A hátrányos helyzetű és roma tanulók szegregációja elleni küzdelem, az integrált oktatásuk támogatása, tanulási lehetőségeik bővítése A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének javításához a közoktatást átfogó szervezési, támogatási, valamint jogszabályi reformok mellett komplex fejlesztési programokra van szükség. A közvetlenül a halmozottan hátrányos helyzetű diákokra irányuló támogató programok mellett kulcsfontosságú olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek az oktatási rendszerben meglévő esélyegyenlőtlenség csökkentése révén, magát a rendszert teszik alkalmassá e diákok eredményes oktatására, többek között civil szféra fokozott bevonása révén. Szükség van a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodáztatásának feltételeit radikálisan javító kiemelt programokra is. A sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása A művelet célja a sajátos nevelési igényű gyermekek befogadó oktatásának, iskolai integrációjának támogatása, képzésüknek a többségi iskolarendszeren belüli megoldása Az Oktatási Minisztérium középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája A stratégiának ehelyütt a fentieket kiegészítő, tervünk szempontjából releváns elemeit emeljük ki. A stratégia a magyar közoktatás jellemzőit bemutató helyzetelemzés után az alábbi 7 terület fejlesztését irányozza elő: 1. Élethosszig tartó tanulás fejlesztése a kulcskompetenciák révén 2. Az oktatási esélyegyenlőtlenségek mérséklése 3. Az oktatás minőségének fejlesztése 4. A pedagógus szakma fejlődésének támogatása 115/178

116 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve Az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásának fejlesztése 6. Az oktatás tárgyi feltételeinek javítása 7. A közoktatás költséghatékonyságának és irányításának hatékonysága A közoktatásban megindult, a fenti stratégiák szellemében megvalósított törekvéseit a közoktatási törvény évi változásai is mutatják A évi törvényi változások a közoktatásban 5 E fenti céloknak való megfelelés volt az elsődleges mozgatója a közoktatási törvény és évi változtatásának. A törvénymódosítás céljai: a közoktatás hatékonyabb megszervezése, a kistérségi társulások ösztönzése, az esélyegyenlőség növelése, a szakképzés hatékonyságának erősítése, a minőség fokozottabb ellenőrzése és jutalmazása. Az egyes többcélú intézmények ezen túl több olyan feladatot is elláthatnak, amit eddig nem. A családsegítő szolgálathoz csatlakozhat az iskola-egészségügyi ellátás. Lehetőség nyílik arra is, hogy több iskola összefogjon, és közös napközit szervezzen. Az önkormányzatok mozgásterét bővíti az a módosítás, amely szabályozza a nem állami (egyházi, magán stb.) intézmények bevonását az oktatási feladatellátásba. Az esélyegyenlőség érdekében tett fontos lépés, hogy hazai és nemzetközi közoktatási kistérségi pályázatokon ezen túl előnyben kell részesíteni azt a társulást, ahol hátrányos helyzetű település van, vagy a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek aránya eléri a 25 százalékot. A kistérségi társulásokat ösztönzi a közös regionális pályázati lehetőségeken kívül az a módosítás is, amely a nyolcnál kevesebb évfolyammal működő általános iskolák számára kötelezővé teszi, hogy továbbműködési engedélyüket négy évente meghosszabbítsák. 5 E helyütt csak azokat a módosult elemeket érintjük, amelyek közvetlenül hatnak jelen fejlesztési terv céljainak teljesíthetőségére 116/178

117 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve 2011 A Kt. 16. (7)-(8) bekezdése lehetővé teszi, hogy a helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás a társulási megállapodás alapján a fenntartásában lévő közoktatási intézményei tekintetében munkaerő-gazdálkodási rendszert működtessen. A munkaerő-gazdálkodás lényege, hogy meghatározza azokat az elveket, amelyek figyelembevételével az egyes közoktatási intézményekben a munkáltatói jogokat gyakorolni lehet. A Kt. 33. (11)-(12) bekezdésének módosulásával bővíthető az egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény, valamint az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény keretein belül megszervezhető feladatok köre - szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységenként - a családsegítő szolgálattal és az iskolaegészségügyi ellátással. A módosítás lehetővé teszi, hogy a jövőben a nevelési tanácsadást - szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységenként az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény keretein belül szervezzék meg. A Kt (1) bekezdés 25. pontjában meghatározott nevelő-oktató munkához kapcsolódó, nem közoktatási tevékenységek köre szintén bővült (közművelődési, kulturális, művészeti, könyvtári, múzeumi, sport tevékenységek). A Kt. 53. (4) bekezdés módosulása alapján lehetőség van arra, hogy a napközis, illetve tanulószobai foglalkozásokat több iskola tanulói részére, egy iskolában szervezzék meg. Szintén ilyen lehetőséget ad a Kt a az (5) bekezdésével a közös szakképzési évfolyam megszervezésére. A törvénymódosítás meghatározza azokat a létszámhatárokat is, melyek alapjául szolgálnak az évfolyam fogalmának, és a költségvetési törvény ezekkel összhangban megjelöli azokat a kiegészítő támogatásokat, amelyeket e feltételek teljesítésével lehet igényelni Régiós stratégiák A Dél-dunántúli régióban az elmúlt három évben több olyan közoktatás fejlesztési stratégiai készült, mely hosszú távra határozza meg a régió forrás szerző képességét, az intézményhálózatot, ezen keresztül az intézményi struktúrát. 117/178

118 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve 2011 Célok A humán szolgáltatások minőségének és elérhetőségének javítása - kiemelten a leszakadó és hátrányos helyzetű térségekben - komplex szolgáltatásokat nyújtó integrált kis- és mikrotérségi humán szolgáltató hálózatok és központjaik kialakításával, A bevont hátrányos helyzetű személyek számának növelése a fenntartható szociális foglalkoztatásban, Közintézmények akadálymentesítésének és az önkormányzatok informatikai fejlesztéseinek támogatása. Közoktatási és közművelődési infrastruktúra integrált fejlesztése Elsősorban az óvodai és alapfokú képzési igények gazdaságos működtetése és XXI. századi oktatás tartalmi és módszertani követelményeinek megfelelő minőségi oktatás biztosítása érdekében racionalizálni kell az intézményrendszerek működését. Azon térségekben, ahol a helyi adottságok indokolják, célszerű olyan integrált intézményi hálózat kiépítése, amely a közoktatás valamennyi feladatát ellátó intézményt magában foglalhat. Az egyéb, nevelő és oktató munkához kapcsolódó nem csak közoktatási tevékenységeket (pl. bölcsőde) ellátó intézményeket is magában foglaló integrált intézmények kialakítása kiemelten támogatandó. A közoktatás fejlesztése során, egy átfogó racionalizálási folyamat keretében elsősorban az óvodai és alapfokú képzési igények gazdaságos biztosítása érdekében -, a Dél-dunántúli Régióban olyan integrált többcélú - intézményi hálózat kiépítését kívánják megvalósítani, amely a közoktatás valamennyi feladatát, kiemelten az óvodákat és az általános iskolákat, valamint a nevelő és oktató munkához kapcsolódó egyéb tevékenységeket (pl. bölcsőde) ellátó intézményeket is magában foglalhat. Legfőbb cél az intézményintegráción alapuló, többcélú intézmények és hálózataik kialakítása mikrotérségi szinten. További cél az is, hogy a régió összes óvodás- és iskoláskorú tanulója minőségi közszolgáltatáshoz juthasson és ezáltal biztosítható legyen az egyenlő esélyű hozzáférés az oktatási-nevelési szolgáltatásokhoz (kiemelten a halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyerekeket). 118/178

119 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve 2011 Bővüljön a régió pályázati potenciálja, a fejlesztésekbe bekapcsolódó közoktatási intézmények képesek legyenek további forrásokat bevonni tevékenységeik gazdagításába. A különböző programokból érkező források jól elkülönüljenek, és transzparenssé váljon felhasználásuk célja és ütemezése. A különböző célú források kombinálódhassanak, átláthatóvá válhassanak a közoktatási intézmények számára. Javuljon a régiós közoktatási rendszer minősége és eredményessége, megalapozódjon a gyermeklétszám csökkenéséből, valamint az aktuális jogszabályi és pénzügyi változásokból fakadó intézményintegráció szakmai és szervezeti háttere. Összhang teremtődjék az elmúlt egy évben a régió különböző megrendeléseire elkészült közoktatási tervezési anyagai, stratégiái között, a régiós oktatáspolitika és a hazai oktatáspolitika illeszkedése biztosítható legyen. Összességében a fejlesztésre fordítható források költséghatékonysága és a kívánatos közoktatási szakmai fejlesztések egymással összhangban legyenek. Biztosítható legyen a régió közoktatási rendszerének fenntarthatósága. (részlet a régiós fejlesztés követelményrendszeréből, készítette a DDRFT megbízásából a Tinta Tanácsadó Kft. 2007). A fenti szándékok alapján készült a Humán Közszolgáltatások Stratégiai Programja (Humán SFP), valamint az OKÉV megbízásából a régiós közoktatás-fejlesztési stratégia (KFS) A Dél Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Stratégiai Fejlesztési Programja (SFP) 6 Az SFP a Nemzeti Fejlesztési Tervre épülve fogalmaz meg célokat, prioritásokat és intézkedéseket, amelyek a régiós tervezés, és a régióban kiírt pályázatok megalapozását segíti. A KKFT szempontjából releváns célok és intézkedések a következők: Kistérségi alapon, hatékonyan szervezett, integrált, mindenki számára hozzáférhető, esélyegyenlőséget biztosító alap- és középfokú oktatási rendszer kialakítása és gazdaságos működtetése, melyben a tanulók számára mind fizikai, mind tartalmi értelemben elérhetővé válnak a korszerű oktatási szolgáltatások. 6 Készítette: Vitál Pro/ EcoCortex/Forrásközpont /Ilex. Elfogadta a DDRFT decemberében 119/178

120 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve 2011 Az intézkedés céljai Kistérségenként olyan integrált intézményi hálózat kiépítése, amely a közoktatás valamennyi feladatát ellátó intézményeket (közoktatási törvény ) magában foglalhat, valamint szakmai és szolgáltatási kapcsolatot tart fenn nem közoktatási, de azok tevékenységéhez szorosan kapcsolható szociális, közművelődési és egészségügyi intézményekkel. Az integrált központok fizikailag megközelíthetők, bennük a hozzá kapcsolódó intézmények munkamegosztása révén a lehető legtöbb, és legmagasabb minőségű szolgáltatást tudják nyújtani a gyermekeknek. E szolgáltatási központok a racionális szervezés és az igényekre építő tervezés következtében költséghatékonyan működtethetők. A központok és a hozzájuk tartozó, vagy velük együttműködő intézmények a kistérség valamennyi, jelenleg oktatási intézményt fenntartó települését lefedik, ezáltal a területi különbségek minimálisra csökkenthetők. Az integrált központ és a tagintézmények által használt épületek mindegyike megfelel az akadálymentesítés, a 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet 7. melléklet követelményeinek, az udvari játékok, sport- és szabadidős terek esetében az EU szabványoknak Az integrált területi humán szolgáltató központok olyan integrált intézmények, amelyek az oktatási, közművelődési és szociális (lehetőség és igény szerint az egészségügyigondozási) feladatokat ellátó kistérségi intézmények integrált együttműködését jelenti függetlenül attól, hogy ezek az intézmények fizikailag (területileg) egy településen, vagy több településen működnek-e, jogilag és szervezetileg egy integrált intézményt alkotnak-e, vagy önálló, de szakmailag együttműködő intézmények-e. Fentiekből következően szervezetileg a humán szolgáltató központok: jelenthetnek egy településen működő többcélú intézményt, amelynek szakmailag önálló intézményegységei a székhelytelepülésen vannak, jelenthetnek egy településen alakult többcélú intézményt, amelynek szakmailag önálló intézményegységei a székhelytelepülésen kívül más települése(ke)n is működnek, 120/178

121 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve 2011 jelenthetnek szervezetileg önálló intézményeket (egy településen, vagy különálló településeken), amelyek szakmailag együttműködnek oly módon, hogy a gyermekeknek nyújtott szolgáltatásokban kölcsönösen kiegészítik egymást. Preferált a szervezeti integráció és egy településen belül minél több funkció fizikailag is egy ingatlan keretében történő egyesítése. Integrált központon szakmai tekintetben azt értjük, amelyek az oktatási feladatok közül legalább az óvodai és általános iskolai ellátást, valamint az alapfokú művészetoktatást ellátják, valamint gondoskodnak a gyermek-szociális és a szakszolgálati feladatok ellátásáról, ellátják a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatását, és megszervezik a képesség-kibontakoztató fejlesztő integrált oktatást. Továbbá: működtetnek, vagy szakmai kapcsolatot tartanak fenn egy nyilvános könyvtárral, egy művelődési házzal és a gyermekjóléti szolgálatokkal. A nagyvárosokban több integrált központ alakítható. Ezen intézmények fenntartója lehet a kistérségi társulás, egy-egy városi önkormányzat, illetve települések intézményfenntartó társulásai. A humán SFP indikatív követelményeket is fogalmaz meg a létrejövő intézményekkel kapcsolatban, amelyek a gyermek és tanulólétszámra, az integrációba bevont egységek struktúrájára, eszköz és infrastrukturális ellátottságának minimális szintjére, és az intézmények tanulók általi elérésének idejére vonatkoznak Dél-dunántúli Régió Közoktatás Fejlesztési Stratégiája 7 Az OKÉV megbízásából készült Dél-dunántúli Régió Közoktatás Fejlesztési Stratégiája (KFS) szintén támogatja a közoktatás terén a különböző integrációk létrehozását. A dokumentum elsősorban a közoktatás tartalmi fejlesztésére vonatkozóan fogalmaz meg célokat, intézkedéseket. Ezek közül a legfontosabbak a következők: 7 Készítette: Sipos János, Palotás Zoltán, E.Vámos Ágnes. 121/178

122 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve 2011 Hatékonyan szervezett, eredményes neveléshez-oktatáshoz való hozzáférés biztosítása valamennyi tanuló számára, különös tekintettel a kistelepülések, aprófalvak gyermekeire, tanulóira. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése a régió egészében, különös tekintettel a mikrotérségi központokra. A régió közoktatási humánerőforrásának fejlesztése a közoktatás-irányítás és a pedagógiai feladatokat ellátók területén egyaránt. Az egész életen át tartó tanulást megalapozó és lehetővé tevő intézményi programok elterjesztésének támogatása, az ezt támogató intézményi programok, innovációk fejlesztése. Az együttnevelés, a befogadó oktatási rendszer feltételeinek megteremtése és folyamatos fejlesztése. Korszerű, hatékony és eredményes pedagógiai szakszolgálat és pedagógiai szakmai szolgáltatás biztosítása valamennyi tanulónak és nevelési-oktatási intézménynek Összefoglalva: Mind az országos, mind a régiós fejlesztési stratégiák megerősítik, alátámasztják a kistérség számára kijelölhető stratégiai célokat és intézkedéseket. Az alábbi táblázat ezek egymáshoz való illeszkedését mutatja be: 122/178

123 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve 2011 A Kistérségi fejlesztési terv stratégiai céljai Épüljön ki a résztvevők egyetértésén és együttműködésén alapuló integrált oktatási hálózat Valósuljon meg a hosszú távon fenntartható, hálózatos együttműködésen alapuló integrált intézmények épületek rekonstrukciója, és a vállalt feladatokhoz illeszkedő eszközbeszerzés 82. Táblázat: A Kistérségi Fejlesztési Terv stratégiai céljainak kapcsolódása a regionális stratégiákhoz Humán erőforrások fejlesztési stratégiája DDROP Humán SFP Dél-Dunántúli KFS Az oktatási szektor jelenlegi hatékonysági problémáinak kezelése, a kezelésükre alkalmas mechanizmusok kialakítása nélkül a minőség és eredményesség javítását szolgáló erőfeszítések hatástalanok maradnak. E téren olyan fejlesztésekre van szükség, hogy a szétaprózódott, alacsony létszámú intézmények egyfajta hálózati típusú együttműködésen alapuló integráció révén képessé válnak a kapacitásokkal, fizikai, pénzügyi és humán erőforrásokkal való hatékony és rugalmas gazdálkodásra Kistérségenként olyan integrált intézményi hálózat kiépítése, amely a közoktatás valamennyi feladatát ellátó intézményeket (közoktatási törvény ) magában foglalhat, valamint szakmai és szolgáltatási kapcsolatot tart fenn nem közoktatási, de azok tevékenységéhez szorosan kapcsolható szociális, közművelődési és egészségügyi intézményekkel A régió egészének területén sürgető azoknak az oktatási épületeknek a felújítása és modernizációja, ahol a kihasználtság hosszabb távon biztosított. A jogszabály által előírt intézményintegráció megvalósítása érdekében olyan program kidolgozására van szükség, amely támogatja társulási megállapodás alapján közösen fenntartott, tagiskolákkal rendelkező intézmények kialakítását, pedagógiai programjaik összehangolását, a szükséges szervezetfejlesztés támogatását Közoktatási épületek (óvoda, alapfokú nevelési-oktatási intézmények, középfokú iskolák) szakmai fejlesztéssel egybekötött felújítása, rekonstrukciója, modernizációja, többfunkcióssá tétele ott, ahol azt a demográfiai mutatók indokolják. 123/178

124 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve 2011 A Kistérségi fejlesztési terv stratégiai céljai Szakmai hálózatos együttműködés a kistérségi integrált intézményeken belül és között, ezáltal a sokszínű, hozzáférhető oktatási tartalom lehetőségének kialakítása Esélyegyenlőség, méltányosság hosszú távú biztosítása Humán erőforrások fejlesztési stratégiája DDROP Humán SFP Dél-Dunántúli KFS Az oktatási szektor helyi-regionális igények kielégítésében történő aktív részvétele magában foglalja a szűken értelmezett formális oktatási-képzésen túl, mindazon nem-formális képzési tevékenységeket, amelyek az adott település, régió kulturális adottságainak jobb kihasználására is építve, nyitottak a legváltozatosabb tudás-intenzív tevékenység támogatására, s képesek, multifunkcionális feladatok ellátására. Az oktatási-képzési intézményeknek a kulturális nevelésben vállalt szerepe erősíti a települések népességmegtartó képességét. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének javításához a közoktatást átfogó szervezési, támogatási, valamint jogszabályi reformok mellett komplex fejlesztési programokra van szükség. A közvetlenül a halmozottan hátrányos helyzetű diákokra irányuló támogató programok mellett kulcsfontosságú olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek az oktatási rendszerben meglévő esélyegyenlőtlenség csökkentése révén, magát a rendszert teszik alkalmassá e diákok eredményes oktatására, többek között civil szféra fokozott bevonása révén. Szükség van a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodáztatásának feltételeit radikálisan javító Az alapfokú oktatás terén a legfontosabb, hogy a tanulók ott kapják meg a magasabb szintű oktatási szolgáltatást, ahol a legközelebb igénybe tudják venni Hatékonyan szervezett, eredményes neveléshezoktatáshoz való hozzáférés biztosítása valamennyi tanuló számára, különös tekintettel a kistelepülések, aprófalvak gyermekeire, tanulóira 124/178

125 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve 2011 A Kistérségi fejlesztési terv stratégiai céljai Humán erőforrások fejlesztési stratégiája DDROP Humán SFP Dél-Dunántúli KFS kiemelt programokra is. 125/178

126 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve Fejlesztési források a közoktatás-fejlesztés szolgálatában A következőkben röviden azt tekintjük át, hogy milyen fejlesztési források állíthatók a közoktatás fejlesztésének szolgálatába. A nemzeti fejlesztési terv nyomán meghatározható un. zászlóshajó programok közoktatási vonatkozásai: Nem mondunk le senkiről Gyermekesély XXI. század iskolája korszerűsítése Akadálymentes Magyarország Pályázati források: Dél-dunántúli Operatív Program (DDOP) megvalósításának támogatásához Az UMFT operatív programjai indítási körök szakterület konstrukció száma 83. Táblázat: A TÁMOP és TIOP konstrukciók indításának tervezett ütemezése tervezett konstrukció neve meghirdetés évi keret dátuma (Mrd Ft) közoktatás TÁMOP "A" komponens:területi együttműködések ,49 esélyegyenlőség TÁMOP Oktatási esélyegyenlőség és integráció ,65 közoktatás TÁMOP Infrastrukturális fejlesztés tartalmi támogatása ,2 közoktatás TÁMOP századi közoktatás ,8 közoktatás TÁMOP Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban , A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra közoktatás TIOP fejlesztése ,2 esélyegyenlőség TÁMOP Az oktatási esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása , Közoktatás TÁMOP Innovatív iskolák (hátrányos helyzetű kistérségekben) ,2 Közoktatás TÁMOP Tanoda programok támogatása , Közoktatás TÁMOP Pedagógiai kultúra korszerűsítése ,828 Közoktatás TÁMOP Új tartalomfejlesztések a közoktatásban , /178

127 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve 2011 indítási körök szakterület konstrukció száma konstrukció neve tervezett meghirdetés dátuma évi keret (Mrd Ft) Közoktatás TÁMOP Nemzetiségi és migráns tanulók nevelésének és oktatásának segítése ,35 közoktatás TÁMOP Tehetséggondozás ,799 közoktatás TIOP Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban ,56 közoktatás TÁMOP Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény ,23 közoktatás TÁMOP Pedagógusok új szerepben ,097 közoktatás TÁMOP közoktatás TÁMOP Integrációs gyakorlatot folytató iskolák minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása ,319 A halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú képzésbe irányuló továbbtanulási útjainak megerősítése, Láthatatlan kollégiumi programok támogatása felsőoktatási intézményekben tanuló roma fiatalok számára április 0,77 közoktatás TÁMOP Sajátos nevelési igényű tanulók integrációja április 1,111 Lemorzsolódás kezelését célzó programok működtetése, Halmozottan május közoktatás TÁMOP hátrányos helyzetű tanulók iskolai pályafutásának nyomon követése május 0,33 Összesen 2008 júniusig 113,59 Dél-dunántúli Regionális Operatív Programhoz kapcsolódó pályázati kiírások 127/178

128 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve Költségvetési Törvény /Többcélú normatíva által biztosított források A többcélú kistérségi társulások, valamint az intézményfenntartó társulások által megvalósított közoktatási feladatok ellátásához többcélú normatíva és kiegészítő támogatások igényelhetők a jelenleg érvényes törvényi szabályozásokban. A költségvetési törvény finanszírozási változásai, finanszírozás mértéke, a minőségi szolgáltatás igénye a kistérségi-, intézményfenntartó társulási szintű fenntartására, a feladatellátás racionálizálására, többletforrások bevonására ösztönözte a fenntartó települések vezetőit. A többcélú kistérségi társulásokról szóló évi CVII. Törvény alapozta meg a közoktatási feladatellátás kistérségi szinten történő ellátását, különös tekintettel az óvodai, az általános iskolai, valamint a pedagógiai szakmai és szakszolgálatok területén. A többcélú kistérségi társulások mint új közigazgatási szint létrehozásának célja a területfejlesztés mellett a szociális, valamint a közoktatási feladatok ellátásának racionális megszervezése volt. A évtől megnövekedett intézményfenntartó társulások létrejötte, valamint 2007-ben a kistérségi fenntartás folyamata elindult. A fenntartó váltás minden esetben a magasabb színvonalú feladatellátást, a költséghatékonyabb intézményi működtetést, az esélyegyenlőség növelését és a partnerség erősítését teremti meg az adott kistérség területén élők számára. A kistérségi fenntartásban, vagy intézményfenntartó társulásban ellátott közoktatási feladatokhoz a mindenkori Költségvetési Törvény (továbbiakban KT) jelentős mértékű támogatási összegeket rendelt. A hozzájárulások igényléséhez kialakított alapelvek: Támogatás intézményfenntartó társulás, vagy TKT által fenntartott közoktatási intézmény keretében megvalósuló feladatellátás esetén vehető igénybe (tehát önállóan fenntartott intézmények esetében nem vehető igénybe). Az igénylés feltétele az óvodai nevelés, valamint az iskolai oktatás és szakszolgálati feladatok ellátása esetében, meghatározott osztálylétszámok teljesítése esetében lehetséges (alapfeltétel). Az elvárt csoport és minimális osztálylétszámok alól kivétel a nem integráltan nevelt és oktatott SNI-s, illetve a nemzetiségi oktatásban, nevelésben résztvevő gyermekek és tanulók száma. 128/178

129 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve 2011 (A nemzetiségi oktatás esetében csak teljes osztályokra terjed ki a kivétel.) A jelenleg hatályos támogatások mértéke: 84. Táblázat: Többcélú normatív támogatások a évben Költségvetési törvény melléklete Jogcím száma a évi Költségvetési Törvényben Jogcím megnevezése Fenntartó típusa Fajlagos összeg Ft/fő/év 15. Közoktatási alap-hozzájárulás önkormányzat Ft 16. ba) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában önkormányzat Ft 3. sz. melléklet 16. bb) Korai fejlesztés, gondozás önkormányzat Ft 16. bc) Fejlesztő felkészítés önkormányzat Ft 16. c) Roma kisebbségi oktatás önkormányzat Ft 16. ec) Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása önkormányzat Ft 1.a) 1.b) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás Többcélú Kistérségi Társulás Többcélú Kistérségi Társulás Ft Ft 1.d) Tagintézményi támogatás Többcélú Kistérségi Társulás Ft 8. sz. melléklet e) Kistelepülési tagintézményi támogatás Többcélú Kistérségi Társulás Ft 2.a) 2.b) Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás Nevelési tanácsadás; gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; fejlesztő felkészítés; logopédiai ellátás; gyógytestnevelés Többcélú Kistérségi Társulás Többcélú Kistérségi Társulás Ft Ft A költségvetési törvényben biztosított többletforrás a többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmények esetében a legnagyobb mértékű. A többcélú normatíva évenként 129/178

130 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve 2011 módosulhat, ugyanakkor több év vonatkozásában megállapítható, hogy a fenntartók átszervezését, a fenntartók számának bővítését, a közoktatási intézmények kistérségi fenntartását ösztönzi Megyei és egyéb források Tanulási környezet megteremtése Intézményfenntartók források megteremtésével, pályázati önrészek biztosításával Somogy Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány évente kiírt eszközfejlesztési pályázataival Megyei TISZK, szakképzési társulás a szakképzés eszközrendszerének megteremtésével Kistérségi vállalkozói kör a tervezett felnőttoktatás eszközrendszerének megteremtésével 85. Táblázat: Megyei és egyéb források Humán erőforrás Oktatást segítő megteremtése és fejlesztése szolgáltatások rendszere Szakmai szolgáltatók Közművelődési tanácsadói, tájékoztatási intézmények tereikkel, rendszerével, programjaikkal, közös továbbképzéseivel pályázati lehetőségeikkel Kisebbségi önkormányzatok pályázati lehetőségeikkel Országos Integrációs Hálózat szakmai tapasztalatokkal, szakember hálózat működtetésével Kistérségi Integrációs Hálózat- szakmai tapasztalatokkal, szakember hálózat működtetésével TIOK hálózat intézményei a kompetencia alapú oktatás elterjesztésének támogatásában Szakszolgálati tevékenység, utazó gyógypedagógiai szolgálat működtetése Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat - az oktatási Esélyegyenlőségi terv megvalósításában Megyei gazdasági kamarák a szakképzést támogató szolgáltatásokkal, programokkal A saját intézményi források szolgáltatás bővítéssel erősíthetők. 6.4 Esélyegyenlőség: halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás elkészítette a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv felülvizsgált változatát. A Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv alapján az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében különös figyelmet kell fordítani a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók és a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók oktatási helyzetére a közoktatási intézményekben. 130/178

131 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve 2011 Kiemelten fontos horizontálisan érvényesítendő szempontok: az intézmények nevelési és oktatásszervezési gyakorlatának áttekintése az intézmények tanulói összetételének összehasonlításával annak a vizsgálata, hogy érvényesül-e a társulásban: - diszkrimináció mentesség - szegregáció mentesség - a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támogatása Fontos vizsgálati szempont a humánerőforrás és az infrastruktúra vizsgálata is. A kistérségben az alábbi adatok mutatják a gyermekek szociális helyzetét és sajátos nevelési igényét. 86. Táblázat: Halmozottan hátrányos és sajátos nevelési igényű gyermekek a kistérségben (Forrás: Pogányvölgyi Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2011) Intézmény típus Össz. gyermekszám HH gyerekek száma HHH gyerekek száma SNI gyerekek száma óvoda 385 fő 248 fő 64,4% 218 fő 33% 7 fő 1,8% iskola 941 fő 562 fő 60% 337 fő 36% 90 fő 9,5% A sajátos nevelési igényű gyermekek felderítettsége az óvodai nevelésben még mindig alacsony, aminek vizsgálata azért nagyon fontos, mert az iskolákban ezek a gyerekek nagy számban megjelennek, s a korai felismerés és fejlesztés meghatározó lenne fejlődésük szempontjából. 87. Táblázat: Integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek a Kistérség óvodáiban (Forrás: Pogányvölgyi Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2011) ÓVODAI Feladat- ellátási hely megnevezése Település Címe Gyermekek, tanulók száma SNI gyermekek, tanulók száma SNI gyermekek, tanulók % KINCSEM Lengyeltóti Tűzoltó u NAPSUGÁR Hács Fő u LURKÓ Szőlősgyörök Iskola u TULIPÁN Buzsák Petőfi u TÁSKA Táska Arany J.u KEREKERDŐ Öreglak Fő u BARÁTI Baráti Április 4.u ,5 TÜNDÉRKERT Somogyvár Kossuth u TARKARÉT Somogyvámos Csepregi u ,3 Összesen ,8 131/178

132 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve 2011 A Fodor András Általános Iskola és Óvoda Alapító Okirat alaptevékenységei között szerepel a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált és szegregált óvodai nevelése, általános iskolai nevelése és oktatása. A Kistérség fenntartásában SNI szegregációt eredményező oktatásszervezés jelenleg nincs. Az integráltan nem oktatható gyermekeket és tanulókat a Somogyváron működő Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon látja el. A társulás közoktatási intézményeiben a sajátos nevelési igényű gyermekek arányszáma 9,5% az országos átlagot (7%) meghaladja. Az intézmények között jelentős eltérés tapasztalható. 88. Táblázat: Integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek a Kistérség iskoláiban (Forrás: Pogányvölgyi Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2011) Feladatellátási hely (általános iskola) megnevezése Település Címe Tanulók száma SNI tanulók száma SNI tanulók % FODOR ANDRÁS Lengyeltóti Csokonai u GÁRDONYI GÉZA Sz.györök Iskola u BUZSÁK Buzsák Fő tér ÖREGLAK Öreglak Fő u SZENT LÁSZLÓ Somogyvár Kossuth u. 32. KIRÁLY ,5 LOTZ JÁNOS Somogyvámos Csepregi u ,8 ÖSSZESEN ,5 Magas a kistérség hátrányos helyzetű gyerekeinek a száma. 132/178

133 ÓVODAI Feladat- ellátási hely megnevezése Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve Táblázat: HH és HHH óvodás korú gyermekek a Kistérségben (Forrás: Pogányvölgyi Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2011) Település Címe Gyermekek, tanulók száma HH gyermekek, tanulók száma HH gyermekek, tanulók % HHH gyermekek, tanulók száma HHH gyermekek, KINCSEM Lengyeltóti Tűzoltó u NAPSUGÁR Hács Fő u LURKÓ Szőlősgyörök Iskola u TULIPÁN Buzsák Petőfi u TÁSKA Táska Arany J.u KEREKERDŐ Öreglak Fő u BARÁTI Baráti Április 4.u TÜNDÉRKERT Somogyvár Kossuth u TARKARÉT Somogyvámos Csepregi u Összesen tanulók % Az óvodások több mint fele (64%) HH-s, és egy harmaduk (33%) HHH-s! 90. Táblázat: HH és HHH iskolás korú gyermekek a Kistérségben (Forrás: Pogányvölgyi Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2011) Feladatellátási hely (általános iskola) megnevezése Település Címe Tanulók száma HH tanulók száma HH tanulók % HHH tanulók száma HHH tanulók % FODOR ANDRÁS Lengyeltóti Csokonai u GÁRDONYI GÉZA Sz.györök Iskola u ,6 BUZSÁK Buzsák Fő tér ÖREGLAK Öreglak Fő u SZENT LÁSZLÓ Somogyvár Kossuth u. 32. KIRÁLY LOTZ JÁNOS Somogyvámos Csepregi u ÖSSZESEN Az iskolások több mint fele HH-s (60%) és több mint egyharmada (36%) HHH-s.! 133/178

134 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve 2011 Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében eddig megtett intézkedések a kistérségben Az SNI tanulók szakértői véleménnyel rendelkeznek Egységes Pedagógiai Szakszolgálat segíti az integrációs folyamatot. A HH és HHH-s tanulók integrált nevelése-oktatása hatékony tanulás szervezési módokkal és programokkal történik.(kompetencia alapú oktatás, differenciálás, Útravaló Program, Arany János Program, pályázati forrásokból esélyegyenlőségi feladatok megvalósítása TÁMOP ) Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében az alábbi területeken kell intézkedést hozni 8 Minden HHH-s 3 éves gyerek vegye igénybe az óvodát! Az épületek korszerűsítése, bővítése felújítása a közoktatás feltételeinek javítását szolgálja. 100 %-os szakos ellátottság biztosítása minden intézményben. Módszertani képzésekkel és tantestületi továbbképzésekkel kell biztosítani intézményi tartalmi-módszertani fejlődését. Az SNI integráció feltételrendszerét biztosítani kell (taneszközök, integrált tanterv, személyi feltételek). Az esélyegyenlőségi terv részletesen meghatározza a beavatkozási területeket az egyenlő esélyek biztosításához. 8 A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Esélyegyenlőségi Tervében további feladatok kerültek meghatározásra 134/178

135 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve SZAKMAI MEGÚJULÁS A KISTÉRSÉGBEN 7.1 Eredményesség a szakmai fejlesztési pályázatokban 91. Táblázat: Óvodák szakmai pályázatai között Az óvoda neve, Megvalósult szakmai pályázatok/elnyert összeg székhelye/telephelye Somogy Megyei Közoktatási A megyei és Közalapítvány kistérségi tanulmányi Tanórán kívüli és tehetséggondozó tehetséggondozó versenyek az és oktatási, kulturális és képességfejlesztő sport rendezvények foglalkozások, szervezésének szakkörök támogatása Ft Fodor András Általános támogatása Somogy Megyei Iskola és Óvoda Ft Közoktatási Kincsem Óvodája, A megyei és Közalapítvány A Lengyeltóti kistérségi taneszköz- és tehetséggondozó felszerelésjegyzékben tanulmányi foglalt tárgyi versenyek az feltételek oktatási, kulturális teljesítésével és sport összefüggő rendezvények beszerzések szervezésének Ft támogatása Fodor András Általános Iskola és Óvoda Kincsem Óvodája Hácsi Telephelye, Hács Fodor András Általános Iskola és Óvoda Lurkó Óvodája, Szőlősgyörök Fodor András Általános Iskola és Óvoda Tulipán Óvodája, Buzsák Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány Tanórán kívüli tehetséggondozó és képességfejlesztő foglalkozások, szakkörök támogatása Ft Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány Tanórán kívüli tehetséggondozó és képességfejlesztő foglalkozások, szakkörök támogatása Ft Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány Ft (SNI tanulók Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány A taneszköz- és felszerelésjegyzékben foglalt tárgyi feltételek teljesítésével összefüggő beszerzések Ft Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány A taneszköz- és felszerelésjegyzékben foglalt tárgyi feltételek teljesítésével összefüggő beszerzések Ft Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány Ft (taneszköz-fejlesztés 135/178

136 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve 2011 Az óvoda neve, Megvalósult szakmai pályázatok/elnyert összeg székhelye/telephelye felzárkóztatása, logopédiai ellátás) Fodor András Általános Iskola és Óvoda Tulipán Óvoda Táskai Telephelye, Táska Fodor András Általános Iskola és Óvoda Kerekerdő Óvodája, Öreglak Fodor András Általános Iskola és Óvoda Tündérkert Óvodája, Somogyvár Fodor András Általános Iskola és Óvoda Lotz János Általános Iskola és Óvodája, Somogyvámos és tanulási zavarral küzdők segítése, logopédiai ellátás) 92. Táblázat: Általános iskolák szakmai pályázatai Az iskola neve, Megvalósult szakmai pályázatok/elnyert összeg székhelye/ telephelye Fodor András Általános Iskola, Lengyeltóti COMENIUS II Ft Hefop TIOK millióft/9 konzorcimi tag Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány. A sajátos nevelést igénylő gyermekek felzárkóztatása, terápiájának segítése lakóhelyi iskolákban, óvodákban, logopédiai, gyógypedagógiai hálózattal Ft A megyei és kistérségi tehetséggondozó tanulmányi versenyek, kulturális rendezvények szervezésének támogatása Ft Tanórán kívüli tehetséggondozó és képességfejlesztő foglalkozások, szakkörök Hefop Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány A megyei és kistérségi tehetséggondozó tanulmányi versenyek az oktatási, kulturális és sport rendezvények szervezésének támogatása Ft Tanórán kívüli tehetséggondozó és képességfejlesztő foglalkozások, szakkörök támogatása Ft Nevelési Tanácsadó: A sajátos nevelést igénylő gyermekek felzárkóztatása, terápiájának segítése lakóhelyi iskolákban, óvodákban, OIH IPR Ft Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány A megyei és kistérségi tanulmányi és tehetséggondozó versenyek az oktatási, kulturális és sport rendezvények szervezésének támogatása Ft A taneszköz- és felszerelésjegyzékben foglalt tárgyi feltételek teljesítésével összefüggő beszerzések Ft Tanulási zavarral és súlyos beilleszkedési és magatartási nehézséggel rendelkező valamint a sajátos nevelést igénylő gyermekek felzárkóztatása, terápiájának segítése 136/178

137 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve 2011 Az iskola neve, Megvalósult szakmai pályázatok/elnyert összeg székhelye/ telephelye Fodor András Általános Iskola és Óvoda Gárdonyi Géza Általános Iskolája, Szőlősgyörök Fodor András Általános Iskola és Óvoda Buzsáki Általános Iskolája, Buzsák támogatása Ft Összetartó társadalom- A roma származású gyerekek integrációjának megalapozása az ált. iskola kezdő szakaszában (SULINOVA) ICsSzEM-OM által az alap- és középfokú oktatási intézmények számára az iskolai egészségfejlesztésidrogmegelőzési tevékenység támogatására Ft Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány kiírásában Ft (tehetséggondozó és képességfejlesztő logopédiai, gyógypedagógiai ellátással Művészeti Iskola: A megyei és kistérségi tehetséggondozó tanulmányi versenyek az oktatási, kulturális és sport rendezvények szervezésének támogatása Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány A megyei és kistérségi tehetséggondozó tanulmányi versenyek az oktatási, kulturális és sport rendezvények szervezésének támogatása Ft Tanórán kívüli tehetséggondozó és képességfejlesztő foglalkozások, szakkörök támogatása Ft A sajátos nevelést igénylő gyermekek felzárkóztatása, terápiájának segítése lakóhelyi iskolákban, óvodákban, logopédiai, gyógypedagógiai ellátással Ft Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány kiírásában Ft tehetséggondozó foglalkozások, lakóhelyi iskolákban, óvodákban, logopédiai, gyógypedagógiai ellátással Ft Művészeti Iskola: A megyei és kistérségi tanulmányi és tehetséggondozó versenyek az oktatási, kulturális és sport rendezvények szervezésének támogatása Ft Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány A megyei és kistérségi tanulmányi és tehetséggondozó versenyek az oktatási, kulturális és sport rendezvények szervezésének támogatása Ft A taneszköz- és felszerelésjegyzékben foglalt tárgyi feltételek teljesítésével összefüggő beszerzések Ft Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány kiírásában Ft (taneszköz-fejlesztés, versenyek, kulturális 137/178

138 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve 2011 Az iskola neve, Megvalósult szakmai pályázatok/elnyert összeg székhelye/ telephelye Fodor András Általános Iskola és Óvoda Öreglaki Általános Iskolája, Öreglak Fodor András Általános Iskola és Óvoda Szent László Király Általános Iskolája, Somogyvár Fodor András Általános Iskola és Óvoda Lotz János Általános Iskola és Óvodája, Somogyvámos Kötelező taneszköz /2001/ Ft Kötelező taneszköz /2002/ Ft Sportszer pályázat /2002/ Ft Könyvtárfejleszt és /2002/ Ft Kistérségi tanulmányi verseny /2003/ Ft Comenius 2000 Partnerközpontú minőségbiztosítá si modell bevezetése /2003/ Ft foglalkozások, megyei, térségi versenyek)) Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány kiírásában Kistérségi tanulmányi verseny /2005/ Ft Összetartó társadalom projekt /2005/ Ft Táborozások támogatása / / Ft Összetartó társadalom projekt /2005/ Ft Somogyvárral együtt szakkörök támogatása, tanulmányi versenyek, kulturális rendezvények támogatása, logopédiai ellátás) Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány kiírásában Kistérségi tanulmányi verseny /2006/ Ft Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány Taneszköz támogatás, logopédus alkalmazása / / Ft NKA-Könyvtári állomány gyarapítása /2006/ Ft rendezvények, SNI tanulók segítése, logopédiai ellátás) Tárt kapus létesítmény programja / / Ft Dél-dunántúli Regionális Munkaerő Fejlesztő Képző Központ: Pályaválasztást elősegítő mentortanár alkalmazása / / Ft 93. Táblázat: Kistérség óvodáit és iskoláit érintő pályázatok Érintett intézmény Megvalósult szakmai pályázatok/elnyert összeg neve, székhelye/ telephelye Fodor András Általános Iskola, Lengyeltóti 206/2008. (VIII.26.) Korm. rendelet alapján művészeti iskola rekonstrukciója és korszerűsítése DDOP-3.1.2/2F Pogányvölgyi integrált nevelésioktatási hálózat / 355 mill. Ft TÁMOP TÁMOP Egyenlő eséllyel Pogányvölgyben TIOP /1 E-világ Pogányvölgyben / 138/178

139 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve 2011 Érintett intézmény Megvalósult szakmai pályázatok/elnyert összeg neve, székhelye/ telephelye Fodor András Általános Iskola és Óvoda Tulipán Óvodája, Buzsák LEKI - Buzsáki óvoda épület tetőfelújítási és teraszépítési munkái / 7 mill. Ft Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben 15 mill. Ft TÁMOP Egyenlő eséllyel Pogányvölgyben Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon és Diákotthon, Somogyvár Fodor András Általános Iskola és Óvoda Kerekerdő Óvodája, Öreglak Fodor András Általános Iskola és Óvoda Öreglaki Általános Iskolája, Öreglak Fodor András Általános Iskola és Óvoda Tündérkert Óvodája, Somogyvár Fodor András Általános Iskola és Óvoda Szent TÁMOP Kulcs a felnőtt élet kapujához című projekt a gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek szocializációját elősegítő szakmai profil bővítése / 16,5 mill. Ft DDOP Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz / 31 mill. Ft LEKI Óvodaépület vizesblokk felújítása, Barátihegyi óvoda felújítása / 4,7 mill. Ft DDOP-3.1.2/2F Pogányvölgyi integrált nevelésioktatási hálózat / 300 mill. Ft TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben DDOP-3.1.2/2F Pogányvölgyi integrált nevelésioktatási hálózat DDOP-3.1.2/2F Pogányvölgyi integrált nevelési- TÁMOP Egyenlő eséllyel Pogányvölgyben TÁMOP Egyenlő eséllyel Pogányvölgyben TIOP /1 E-világ Pogányvölgyben / 6 mill. Ft TÁMOP Egyenlő eséllyel Pogányvölgyben TÁMOP Egyenlő eséllyel 139/178

140 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve 2011 Érintett intézmény Megvalósult szakmai pályázatok/elnyert összeg neve, székhelye/ telephelye László Király Általános Iskolája oktatási hálózat TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Pogányvölgyben TIOP /1 E-világ Pogányvölgyben / 10 mill. Ft Fodor András Általános Iskola és Óvoda Lotz János Általános Iskolája és Tarkarét Óvodája TÁMOP Egyenlő eséllyel Pogányvölgyben A Kistérség pályázati eredményességének feltétele, hogy a Kistérségi Közoktatási Fejlesztési Tervben megfogalmazott célok, fejlesztési irányok, beavatkozások, tervezői állásfoglalás mentén, abban meghatározott módon szerveződjön a kistérség közoktatásának fejlesztése. A közoktatási intézmények felújítását és eszközbeszerzését megvalósító programoknál követelmény a 21. századi, korszerű nevelési, oktatási környezet megteremtése. Alapvető kritérium, hogy egyetlen fejlesztés sem történhet meg a hozzá kapcsolódó tartalomfejlesztés nélkül. A kistérségi fejlesztési terv prioritásai nem valósíthatók meg a hátrányos helyzetű területeken élők oktatási, képzettségi és társadalmi pozíciójának jelentős javítása nélkül. A munkanélküliek átképzését, a piaci igényekhez igazított szakképzést, az élethosszig tartó tanulás megvalósítását, korszerű tudástartalmak kialakítását a képzési szerkezet és tartalom átalakításával lehet javítani. Az integrációs központok és tagintézmények szerepvállalása a települések munkanélküli rétegének átképzését is segítheti. A közlekedés infrastruktúrájának további javításával, a humánerőforrás fejlesztésével, a munkanélküliek átképzésével, piacképes szakmai ismeretek elsajátításával a vállalkozások bővülhetnek, új munkahelyek teremtődhetnek. 140/178

141 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve A pedagógiai munka megújításának szükségessége és lehetséges irányai a kistérség iskoláiban A Pogányvölgyi Kistérség pedagógiai, szakmai eredményeire, erősségeire, partnerei igényeire építve tervezhetőek a közoktatási intézmények innovációja. Fontos a Kistérségben az iskolabusz hálózat működtetése, a szolgáltatás ellátásához szükséges úthálózat fejlesztése, újabb járművek beszerzése Óvodások fejlesztését segítő javaslatok: hatékony fejlődésük érdekében a szakszolgálati ellátás fokozott mértékű bevonása szükséges a gyermekek óvodai nevelésébe. Az óvodapedagógusok módszertani kultúrájának szinten tartását, folyamatos fejlesztését és a Kistérségen belüli szakmai munkaközösség működtetése segíti Tanulók fejlesztését segítő javaslatok Tanulási környezet fejlesztése A kistérségi pedagógiai innovációnak a tanulást segítő környezet kiépítése nélkülözhetetlen eleme. A környezet hozzájárulhat a tanulók motiváltság szintjének emeléséhez, a nevelő-oktató munka segítéséhez. A tanulási környezet fejlesztésének elemei: Taneszközök kiválasztása: a közoktatási törvény a pedagógus közösségek döntési szabadságába adja a taneszközök kiválasztását, melyet jelentősen befolyásol a jelenlegi tankönyvpiaci rendszer, és ha a nem egymásra épülő, nem egymás hatását erősítő taneszköz rendszer kerül kiválasztása. Továbbra is cél az anyagi források felkutatása a tornaszobák megépítéséhez, az udvarok, minősített udvari játékok és az eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzéséhez, akadálymentesítés biztosításához. Az infrastrukturális fejlesztési igények megvalósítása lehetőséget teremthet a HHH gyermekek, tanulók esélyegyenlőségének minél jobb érvényesüléséhez. Tanulásszervezés A gyerekek heterogén összetétele szükségessé teszi a differenciált foglalkozások alkalmazását. Hátránykompenzálás érdekében fontos a kompetencia alapú programcsomag további használata. 141/178

142 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve 2011 A kistérség minden intézménye megkezdte, illetve alkalmazza a korszerű nevelést-oktatást segítő eljárásokat, módszereket. A lengyeltóti székhelyű Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményegység a tanulási képesség-vizsgálatok kivételével valamennyi szakszolgálati tevékenység ellátására képes, illetve jogosult. A Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézményegység feladatköre elsődlegesen az intézményi innovációkból származó multiplikációval összefüggő feladatokra, mentori tevékenységre épül óta országosan is ismert és elismert szakmai innovációs központ. Disputa az iskoláról elnevezésű közoktatási konferencia mára egyike a legrangosabb szakmai fórumnak. Előadói többek között az ország különböző egyetemeinek, főiskoláinak ismert oktatói. Tapasztalataikra, szakmai eredményeikre támaszkodva terjeszthetők a kistérség intézményeiben az egyéni fejlesztések hatékony módszerei, a projektoktatás, a differenciált tanulásszervezés, a kooperatív tanulás. Módszertani felkészültségük köré továbbképzések szervezhetők, és főként a jó gyakorlatok bemutatása köthető. Tanulásszervezési formák kínálatának bővítését eredményezheti az 1-4. évfolyamon megvalósítható iskolaotthonos szervezeti forma. IKT eszközök használata Az informatikai írástudás, informatikai eszközök, oktatóprogramok használata nélkülözhetetlen oktatástechnikai bázis gyermekek fejlesztésénél, a tanórán alkalmazható, motivációs hatást kifejtő eszköz. Az informatikai eszközök hardver és szoftver igénye folyamatos fejlesztést igényel, melyhez szükséges a megfelelő erőforrás biztosítása. Kistérség szinten SDFT tananyagok megismerése megvalósítható. Innovációs szerepe lehet a kistérségnek az IKT terjesztésében, multimédiás oktatóprogramok, digitális tananyagok adatbázisának létrehozásában, információs hálózat működtetésében A kistérség intézményfejlesztését segítő javaslatok A kistérség tartalmi munkáját, programjait össze kell hangolni oly módon, hogy valamennyi intézmény értéke beépülésre kerüljön. Fontos feladat a szakmai kapcsolatok további elmélyítése, a módszertani kultúra, eszközhasználatának, eszköztudásának kistérségi szintű kiépítése. Mindezek megvalósítására lehetőséget adnak a Kistérség szintjén működő szakmai munkaközösségek. Ezek a munkaközösségek innovatív szerepet kaphatnak a jó gyakorlatok átadása terén is. 142/178

143 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve 2011 Fontos a folyamatos szakmai együttműködés a Somogy Megyei Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Diákotthonnal, ami segítheti a kistérség intézményeinek a tanulási utak törvényben előírt kötelezettségének biztosítását, humán erőforrás pedagógiai értékeinek kiaknázását. A helyi pedagógusok képzésén túlmenően nélkülözhetetlen a megfelelő segítő szakembergárda, melyet ki kell képezni a helyi igényeknek megfelelően. A kompetenciamérések járuljanak hozzá a hozzáadott érték eredményének jelzésével az iskola nevelő-oktató munkájának fejlesztéséhez, eredményességének növeléséhez, elismeréséhez. Ennek érdekében a fenntartók vizsgálják évente a kompetencia mérések eredményét, a hozzáadott pedagógiai értékindexet. Ha a vizsgálat eredménye az országos átlagot nem éri el, akkor készítsen intézkedési tervet az eredményesség javítása érdekében. Szükség esetén közoktatási szakértő bevonásával végezze az értékelést, és az intézkedések kidolgozását. Az idegen nyelv oktatása kapjon kiemelt szerepet, lehetőség szerint emelt óraszám biztosításával, illetve az angol nyelv oktatásának kistérségi szinten megvalósuló teljes körűvé tételével. Akkreditált tanfolyamokon, szakirányú képzéseken elsősorban az alábbi képzettségek megszerzése javasolható: Drámapedagógia; Hatékony tanuló-megismerési technikák; Árnyalt,fejlesztő érékelés; Kooperatív tanulás; Projektpedagógia, epochális oktatás; Tevékenységközpontú, kompetencia fejlesztő pedagógiák; Professzionális tanári kommunikáció; Tanórai differenciálás. Projektíró, pályázatíró Mérés, értékelés; A módszertani kultúra elsajátítása akkor lesz hatékony, ha a tanultak az intézmény oktatásszervezési eljárásaiban, tanórai folyamataiban, értékelési rendszerében fenntartható módon honosodnak meg. 143/178

144 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve 2011 Napjaink oktatási feladatainak egyik kiemelt célja a kompetenciafejlesztő oktatási programcsomagok alkalmazásához szükséges módszertan és taneszközök használatának elősegítése, valamint a befogadó iskolai gyakorlatok támogatása a sajátos nevelési igényű gyermekek és migráns tanulók vonatkozásában. További célként határozható meg a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók együttneveléséhez, integrációjához kapcsolódó intézményfejlesztés. A kistérség valamennyi intézményében azonos mértékben erősíteni kell a szakmai innovációban megjelölt tartalmakat oly módon, hogy az intézmények erősségei legyenek megtartva. SNI felzárkóztatás HHH integráció Valamennyi intézményben erősíteni kell IPR Kompetencia alapú oktatás 10. ábra: Kistérség valamennyi intézményében erősítendő tartalmak A kistérség intézményei által nyújtható oktatási kínálat jelenlegi értékei, továbbfejleszthető erősségeit mutatja az alábbi ábra: 144/178

145 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve 2011 Iskolai feladatellátás Öreglak Egészségnevelés Sport Összetartó társadalom Emeltszintű oktatás Somogyvámos egészségnevelés népismeret Lengyeltóti Integrációs központ Művészeti oktatás TIOK;IKT;IPR; Ökoiskola; Összetaró Társadalom;Minőség és szervezetfejlesztés; Szakszolgálat Multiplikátor Szőlősgyörök SNI Integráció Kompetencia alapú fejlesztés Somogyvár Buzsák SNI Összetartó társ. SNI Hagyományőrzés 11. ábra: Iskolák tartalmi erősségei 145/178

146 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve 2011 Óvodai feladatellátás Szőlősgyörök Képesség kibontakoztatás Táska Buzsák képességfejlesztés Öreglak Barátihegy Roma nevelés Hátrány kompenzáció Lengyeltóti Környezeti nevelés Integráció Művészeti nevelés Somogyvámos hátránykompenzáció Hács Hátrány kompenzáció Somogyvár Integráció 12. ábra: Óvodák tartalmi erősségei A kistérség valamennyi intézménye számára nyújtandó, kistérségi szintű szolgáltatást szemlélteti az alábbi ábra: 146/178

147 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terve 2011 Szakszolgálati feladatok teljeskörű ellátása Iskolabusz szolgáltatás teljeskörű kiépítése Kistérségi szintű pedagógiai innováció Szakmai szolgáltatás kistérségi szinten Kistérségi mérési értékelési rendszer kiépítése Alapfokú művészeti oktatás 13. ábra: Innováció a kistérségben 7.3 A pedagógiai munka megújítása a szakszolgálat és szakmai szolgáltatás, mint résztvevő partnerek és tevékenységek vonatkozásában Szakszolgálati feladatok innovációja A kistérségben a szakszolgáltatás ellátását utazó szakemberhálózat kialakításával, továbbá alapfeladatként ellátható tevékenységek esetén saját szakember alkalmazásával kerül megvalósításra. Az intézményeket folyamatosan fel kell szerelni az ellátáshoz szükséges eszközökkel. Ezek hiányában a kistérség által vállalt feladatellátást csak részlegesen tudják megvalósítani. 147/178

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió módosításai A Baktalórántházai TKT Tanácsa 2008. november 26.-i ülésén megtárgyalta a Baktalórántházai Kistérség által az LHH program

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

ZAMÁRDI VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ZAMÁRDI VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI 2009. Tartalomjegyzék : Bevezetés 4 1. Zamárdi város szerepének a meghatározása a településhálózatban 5 1.1. Kapcsolódás az Országos Településfejlesztési Koncepcióhoz

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE Budapest, 2008. június 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 3 I. Erzsébetváros szerepe a településhálózatban...

Részletesebben

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás. KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV és ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV FELÜLVIZSGÁLATA. 2011.

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás. KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV és ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV FELÜLVIZSGÁLATA. 2011. Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV és ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV FELÜLVIZSGÁLATA 2007 2012 2011. december Gárdony Pákozd Sukoró Zichyújfalu Vereb 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ZALAKAROS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STARATÉGIÁJA

ZALAKAROS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STARATÉGIÁJA ZALAKAROS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STARATÉGIÁJA Készült: Zalakaros Város Önkormányzata megbízásából az MTA Regionális Kutatások Központja - Dunántúli Tudományos Intézete Pécs- által összeállított

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 2014/5 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 5. szám 2014. január 30. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 A tartalomból A dél-dunántúli régió megyéinek társadalmi,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 753-2/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Szigetvár - Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata gazdasági program elfogadásáról A Képviselő-testület a 2014-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programját

Részletesebben

MARCALI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MARCALI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MARCALI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Készült a Marcali Kistérségi Társulás megbízásából a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központjának Dunántúli Tudományos Intézetében

Részletesebben

A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008.

A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008. A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. BEVEZETÉS... 5 I. 1. JOGSZABÁLYI ÉS KORMÁNYZATI TENDENCIÁK...

Részletesebben

A MEZŐKÖVESDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE - 2011 -

A MEZŐKÖVESDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE - 2011 - A MEZŐKÖVESDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE - 2011-1 T A R T AL O M Bevezető 4 1. A társulás bemutatása 4 1.1. Jogi háttér 5 1.2. Alapadatok 5 1.3. Vállalt

Részletesebben

Gazdaság. Infrastruktúra

Gazdaság. Infrastruktúra Gazdaság A 10 legnagyobb iparűzési adót szolgáltató vállalkozás DRV Rt., Dráva-Tej Kft., Drávacoop Zrt., Averman- Horvát Kft., B és Z Beton Kft., Barcs Metál Kft., Magyarplán Kft., QUATRO Kft. A.L.M Kft.,

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 5 2. Módszertan... 9 3.

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI, FEJLESZTÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2010-2018. Tatabánya, 2010. augusztus TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag ÖRVÉNYES Jóváhagyásra előkészített anyag Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes, Fenyves utca 1. Tel.: 87/449-034 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083, Solymár,

Részletesebben

Szolnoki kistérség Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terv 2008 2014

Szolnoki kistérség Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terv 2008 2014 1 Szolnoki kistérség Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terv 2008 2014 2008. augusztus Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózatműködtetési

Részletesebben

FEJES LÁSZLÓ. Sajóbábony

FEJES LÁSZLÓ. Sajóbábony FEJES LÁSZLÓ Sajóbábony Sajóbábony Miskolctól 13 km-re északra, a Bükk hegység keleti lankáinak (közelebbről a Tardonai-dombságnak) és a Sajó-medencének találkozásánál fekszik. A település két markánsan

Részletesebben

BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október

BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október Kiadó: Baranya Megyei Önkormányzat Készítették: dr. Ásványi Zsófia dr. Barakonyi Eszter Galambosné dr. Tiszberger Mónika dr. László Gyula Sipos Norbert

Részletesebben

Kistérségi tervdokumentum

Kistérségi tervdokumentum I. Helyzetelemzés Kistérségi tervdokumentum Gazdasági helyzet A térség alacsony lakosságszáma nem képez elegendő gazdasági potenciált ahhoz, hogy jelentősebb vállalkozások megtelepedjenek a területén,

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...3 1. Bevezető...7 2. Módszertan...9 3. Fejér

Részletesebben

ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002

ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

ABAÚJ KIVIRUL HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013.

ABAÚJ KIVIRUL HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa ABAÚJ KIVIRUL HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013. ABAÚJ LEADER HACS ABAÚJ LEADER EGYESÜLET 3860. ENCS, PETÖFI ÚT 62.

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013. Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági összehasonlítása Bevezetés A rendszerváltás óta eltelt másfél évtized társadalmi-gazdasági változásai jelentősen átrendezték hazánk

Részletesebben

70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat. Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése

70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat. Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése 70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya megye

Részletesebben

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS Pályázó: Tét Város Önkormányzata Készítette: BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft. Alvállalkozó: Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális

Részletesebben

KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3

KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3 KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2 A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3 A sajátos, észak-déli irányú kiterjedésű Nyugat-dunántúli régió területe egyedülálló módon négy országgal, Szlovákiával,

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ (FELÜLVIZSGÁLAT-TERVEZET) 2015.

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ (FELÜLVIZSGÁLAT-TERVEZET) 2015. HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ (FELÜLVIZSGÁLAT-TERVEZET) 2015. Köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk köszönetet azon szervezetek képviselőinek, akik a Homokháti

Részletesebben

Bakony és Balaton KKKE HVS helyzetelemzés felülvizsgálata. Berhida, 2015.10.15

Bakony és Balaton KKKE HVS helyzetelemzés felülvizsgálata. Berhida, 2015.10.15 Bakony és Balaton KKKE HVS helyzetelemzés felülvizsgálata Berhida, 5..5 A LEADER Helyi Akciócsoport által lefedett terület ismertetése A térség általános jellemzői A Bakony és Balaton Keleti Kapuja LEADER

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR 1 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS Készült Nyírlugos Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. JANUÁR Adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 366/2007. Kth Önkormányzati feladat-ellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési

Részletesebben

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV KULTÚRA UTCÁJA רחוב התרבות STREET OF CULTURE 2009. JÚLIUS 1 Tartalomjegyzék 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ

Részletesebben

Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája

Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája KD-ITS Konzorcium KPRF Ex Ante LLTK MAPI PESTTERV Trenecon COWI Város Teampannon 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12. Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

Részletesebben

A települési környezet fejlesztésének egy aspektusa az Őriszentpéteri kistérségben

A települési környezet fejlesztésének egy aspektusa az Őriszentpéteri kistérségben A települési környezet fejlesztésének egy aspektusa az Őriszentpéteri kistérségben Baranyai Gábor 1 Csapó Olga 2 2008. június Az Őrség népessége az évtizedes tendenciát tekintve fogy és elöregszik, bár

Részletesebben

Abaúj-Hegyközi Kistérség. Fejlesztési Stratégia 2007-2008

Abaúj-Hegyközi Kistérség. Fejlesztési Stratégia 2007-2008 Abaúj-Hegyközi Kistérség Fejlesztési Stratégia 2007-2008 2007 május Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés... 4 1.1. A térség elhelyezése a földrajzi térben... 4 1.1.1. Összegző megállapítások... 6 1.2. Környezeti

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

...~~c... Já~~~~nyhért alpolgármester. Jegyzői Kabinet vezetője ~ ... :~~.~~...~:... Faragóné Széles Andrea

...~~c... Já~~~~nyhért alpolgármester. Jegyzői Kabinet vezetője ~ ... :~~.~~...~:... Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza. Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-510 Fax: (42) 524-501 E-maiI: alpolgarmester@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám: 75086/2011.05 Ügyintéző:

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

NAV 1 % Érvényesen rendelkező magánszemélyek száma: na. Balkányi Polgárőr Egyesület

NAV 1 % Érvényesen rendelkező magánszemélyek száma: na. Balkányi Polgárőr Egyesület NAV 1 % kedvezményezett adatok 2013-ban Szervezet típusa Cél szerinti besorolás Cél leírása NAV 1 % kedvezményezett adatok 2013-ban Szervezet típusa Cél szerinti besorolás Cél leírása NAV 1 % kedvezményezett

Részletesebben

A földtulajdon és a földhasználat alakulása Tolna megyében

A földtulajdon és a földhasználat alakulása Tolna megyében A földtulajdon és a földhasználat alakulása Tolna megyében Tóth Orsolya V. évfolyam, gazdasági agrármérnök szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 64/2005.(XI. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 12/2005.

Részletesebben

BARANYA MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október

BARANYA MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október BARANYA MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október Kiadó: Baranya Megyei Önkormányzat Készítették: dr. Ásványi Zsófia dr. Barakonyi Eszter Galambosné dr. Tiszberger Mónika dr. László Gyula Sipos

Részletesebben

Sághegy Leader Egyesület A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2011. évi felülvizsgálata

Sághegy Leader Egyesület A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2011. évi felülvizsgálata Sághegy Leader Egyesület A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2011. évi felülvizsgálata -tervezeti munkaanyag 2011. 03.04. 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 2. HELYZETELEMZÉS 2.1. A LEADER Helyi Akciócsoport által

Részletesebben

A Békés Megyei Kormányhivatal. Szeghalmi Járási Hivatal. Járási Munkaügyi Kirendeltségének

A Békés Megyei Kormányhivatal. Szeghalmi Járási Hivatal. Járási Munkaügyi Kirendeltségének Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége A Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének 2014. évi tevékenységei, feladatai

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv

Közfoglalkoztatási terv TÉT Közfoglalkoztatási terv 2009. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 73/2009. (IV. 28.) határozatával elfogadta 2 1. Helyzetelemzés... 3 2. Demográfiai adatok... 3 3. Munkanélküliségi adatok...

Részletesebben

MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 7 I.1. A HELYZETELEMZÉS FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI:... 7 I.1.1. A város egészére vonatkozó helyzetelemzés... 7 I.1.2. Városrészek

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...6 Beruházás...7 Ipar...7

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia, 2015. Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia, 2015. Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 1 Baranya megyei szakképzésfejlesztési stratégia, 2015. Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság A BMFKB által 2013. július 8-án elfogadott stratégia 2015. évi aktualizálása 2 Tartalomjegyzék Bevezetés...

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET 1 Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia hozzájárulása az EU2020 és a Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ Projekt azonosító: Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható A megalapozó

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglaló...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...4 Beruházás...5 Ipar...6

Részletesebben

Munkaügyi Központ. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 2011. I. negyedév

Munkaügyi Központ. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 2011. I. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során került kialakításra a negyedéves munkaerő-gazdálkodási

Részletesebben

SZIKSZÓ 2014-2020 HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS HELYZET ELEMZÉS 2015. MÁJUS 18. INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. ITS 2014 Konzorcium Kft.

SZIKSZÓ 2014-2020 HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS HELYZET ELEMZÉS 2015. MÁJUS 18. INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. ITS 2014 Konzorcium Kft. SZIKSZÓ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS HELYZET ELEMZÉS 2015. MÁJUS 18. Készítette: ITS 2014 Konzorcium Kft. Tartalomjegyzék 2 Helyzetelemző munkarész... 2 2.1

Részletesebben

PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

BONYHÁD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat

BONYHÁD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat BONYHÁD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP 6.2.1/K 13 2014 0002 Dél Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis és középvárosokban

Részletesebben

ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKTÉRKÉP BARANYA MEGYE KÖZFOGLALKOZTATÁSI HELYZETKÉPE 2015. OKTÓBER KÉSZÍTETTE:

ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKTÉRKÉP BARANYA MEGYE KÖZFOGLALKOZTATÁSI HELYZETKÉPE 2015. OKTÓBER KÉSZÍTETTE: ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKTÉRKÉP BARANYA MEGYE KÖZFOGLALKOZTATÁSI HELYZETKÉPE KÉSZÍTETTE: 2015. OKTÓBER Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezető... 2 1. Közfoglalkoztatás rövid, általános bemutatása...

Részletesebben

NYÍRBÁTORI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

NYÍRBÁTORI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG NYÍRBÁTORI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió A Nyírbátori TKT Tanácsa 2008. november 24.-i ülésén megtárgyalta a Nyírbátori Kistérség által az LHH program keretében összeállított

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2017

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2017 KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2017 KESZTHELY 2013. június (felülvizsgálva 2015. november 26.) Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA

FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA GYŐR 2008. Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-218-3 Felelős szerkesztő: Nyitrai József igazgató További

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat Megalapozó vizsgálat Balatonfenyves településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1658/2012 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban,

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia

Integrált Városfejlesztési Stratégia Barcs Város Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégia 2009-2013. Tartalomjegyzék 1. A város szerepe a településhálózatban...5 1.1 Barcsi Kistérség legfontosabb jellemzői...5 A Barcsi Kistérség

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 2. szám

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 2. szám Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK 2. szám Demográfiai jellemzők Gazdasági aktivitás, foglalkoztatottság Háztartás, család Lakáskörülmények

Részletesebben

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010.

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. - 1 -.. napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. Tisztelt Képviselő-testület! Kapuvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja 2011. 1 Tartalom 1. Veztői összefoglaló... 4 2. Bevezető... 6 3. Stratégiai célok és alapelvek... 8 4. Általános elvek... 10 5. Helyzetelemzés...

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZERENCS VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZERENCS VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZERENCS VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 2015 Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Békés megye szakképzés fejlesztési koncepciója

Békés megye szakképzés fejlesztési koncepciója Békés megye szakképzés fejlesztési koncepciója Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...4 A szakképzés-fejlesztési koncepció meghatározása... 5 A szakképzés-fejlesztési koncepció készítésének előzménye...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6

Részletesebben

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009.

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. TARTALOM JEGYZÉK Bevezető 1 1. A koncepció elvi alapjai 1 1.1. Jövőkép megfogalmazása 3 1.2. Alapelvek megfogalmazása

Részletesebben

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014.

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Jóváhagyta: Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2011. (..) számú határozatával. Tartalom 1.) Bevezetés... 2 2.) Alapelvek és pénzügyi

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Integrált Városfejlesztési Stratégia. Munkaanyag I. változat. Kunszentmiklós, 2008. május

Kunszentmiklós Város Integrált Városfejlesztési Stratégia. Munkaanyag I. változat. Kunszentmiklós, 2008. május Kunszentmiklós Város Integrált Városfejlesztési Stratégia Munkaanyag I. változat Kunszentmiklós, 2008. május 1 Tartalomjegyzék I. Vezetői összefoglaló 3 2. A város szerepének meghatározása a település

Részletesebben

I. Kötet Vizsgálatok, helyzetelemzés mellékletek

I. Kötet Vizsgálatok, helyzetelemzés mellékletek Zirci Kistérség-HOSSZÚTÁVÚ KISTÉRSÉG-FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A Bakonyi Önkormányzatok Szövetségének HOSSZÚTÁVÚ KISTÉRSÉG-FEJLESZTÉSI PROGRAMJA I. Kötet Vizsgálatok, helyzetelemzés mellékletek 1998. Zirci

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 198/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Baranya Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015. I. Melléklet: A gazdasági, munkaerő-piaci és demográfiai helyzet

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015. I. Melléklet: A gazdasági, munkaerő-piaci és demográfiai helyzet 1 Baranya megyei szakképzésfejlesztési stratégia Mellékletek, 2015. I. Melléklet: A gazdasági, munkaerő-piaci és demográfiai helyzet 1. v. 2015. 06. 03. 2 Tartalom 1. A gazdasági környezet... 3 1.1 A gazdaság

Részletesebben

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Demográfiai helyzet... 4 Gazdasági helyzet... 6 Társadalmi helyzet... 7 Értékeink,

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Koncepció Derecske 2009. november Tartalom 1. Bevezetés... 2 2. A külső környezet elemzése... 4 3. A Belső környezet jellemzői... 10

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2015. december Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 2015. évi felülvizsgálata... 2 A HEP Felülvizsgálat

Részletesebben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben Központi Statisztikai Hivatal 2012. március Tartalom Bevezető... 2 Demográfiai helyzetkép... 2 Egészségügyi jellemzők... 12 Oktatás és kutatás-fejlesztés...

Részletesebben

ZALA MEGYE SZÁMOKBAN 2013

ZALA MEGYE SZÁMOKBAN 2013 ZALA MEGYE SZÁMOKBAN 2013 Tartalom Főbb jellemzők.... 2 1. Népesség, népmozgalom.... 4 2. Munkaerőpiac... 6 3. Egészségügy, baleset... 8 4. Szociális ellátás...10 5. Oktatás, kultúra...12 6. GDP, kutatás-fejlesztés...14

Részletesebben

Csongrád Megyei Önkormányzat

Csongrád Megyei Önkormányzat Csongrád Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2008. Készítette: Majláthné Lippai Éva Közreműködtek: Hivatal munkatársai: Makhult Zoltán Szekeresné dr. Makra

Részletesebben

Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program

Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés 3 A település bemutatása 3 Értékeink, küldetésünk 6 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás... 7 Mezőgazdaság... 8 Ipar...

Részletesebben

A falusi életkörülmények területi típusai Magyarországon*

A falusi életkörülmények területi típusai Magyarországon* TANULMÁNYOK DR. ENYEDI GYÖRGY A falusi életkörülmények területi típusai Magyarországon* A magyar területfejlesztési politikának egyik sarkalatos célja az ország különböző területein élő népesség életkörülményeinek

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 213/1 Központi Statisztikai Hivatal 213. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...5 Beruházás...6

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

URBANITÁS Kft. HÉTFA Elemző Központ Kft.

URBANITÁS Kft. HÉTFA Elemző Központ Kft. RÁKOSMENTE 2015 2020 INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE a PEST-BUDAPEST konzorcium részéről: URBANITÁS Kft. Berényi Mária Vojnits Csaba Ferenc Felelős tervező településtervező Településtervező

Részletesebben

NYÍRBÁTORI KISTÉRSÉG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ

NYÍRBÁTORI KISTÉRSÉG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ NYÍRBÁTORI KISTÉRSÉG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ Kistérségi helyzetelemzés MTA-WSA 2012 NYÍRBÁTORI KISTÉRSÉG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ Kistérségi helyzetelemzés

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2 Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 211/2 Központi Statisztikai Hivatal 211. szeptember Tartalom Összefoglaló... 2 Ipar... 2 Építőipar... 4 Idegenforgalom... 6 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI TELEPÜLÉSEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A CSATLAKOZÁS UTÁN

A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI TELEPÜLÉSEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A CSATLAKOZÁS UTÁN VÁROSFEJLESZTÉS RT. H-1022 Budapest, Ruszti u.10. Tel.: 346-0210, 346-0211 Fax: 326-6556 e-mail: varosfej@enternet.hu A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI TELEPÜLÉSEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A CSATLAKOZÁS UTÁN

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Tartalom Összefoglalás...2 Népmozgalom...2 Mezőgazdaság...3 Ipar...6 Építőipar...7

Részletesebben

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz.

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz. Az intézményfenntartó társulás közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervében közép és hosszútávon szerepel a HH/HHH gyermekek kiegyenlített arányú elhelyezése minden óvodai intézményegységben, valamint

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020 Hagyomány és fejlődés, hogy az unokáink is megláthassák Tartalomjegyzék 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben