Kunszentmiklós Város Integrált Városfejlesztési Stratégia. Munkaanyag I. változat. Kunszentmiklós, május

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kunszentmiklós Város Integrált Városfejlesztési Stratégia. Munkaanyag I. változat. Kunszentmiklós, 2008. május"

Átírás

1 Kunszentmiklós Város Integrált Városfejlesztési Stratégia Munkaanyag I. változat Kunszentmiklós, május 1

2 Tartalomjegyzék I. Vezetői összefoglaló 3 2. A város szerepének meghatározása a település hálózatban 4 3. Helyzetértékelés 5 4. A városrészek területi megközelítésű elemzése Stratégia Hosszútávú jövőkép Jövőbeli fejlesztési irányok Koherencia, konzisztencia során fejleszteni kívánt akció területek A stratégia megvalósíthatósága 23 2

3 I. Vezetői összefoglaló Kunszentmiklós Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának (IVS) célja a város középtávú fejlesztési stratégiájának kidolgozása, az elkövetkezendő 7-8 év fejlesztési szükségleteinek összehangolása, a rendelkezésre álló és megszerezhető források feltérképezése, a legszélesebb konszenzus megteremtése. Az IVS az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által kiadott Városrehabilitáció ban Kézikönyv a városok számára módszertani útmutató alapján, annak teljes mértékben megfelelve készült. A dokumentum tartalmazza Kunszentmiklós egészére és hat városrészére a gazdasági, társadalmi és környezeti helyzetelemzést és a SWOT analízis segítségével feltárja a város egészének és a városrészeknek a jellegzetességeit, hiányosságait, fejlesztési szükségleteit. Az IVS főelemeként meghatározásra kerül a célrendszer és kijelölésre kerülnek a as időszak akció területei. 3

4 2. A város szerepének meghatározása a település hálózatban Nemzetközi szerepe A testvérvárosi kapcsolat a kulturális, gazdasági élet különböző területein teremt lehetőséget az együttműködésre: művészet, oktatás, üzleti, vállalkozói partnerkapcsolatok révén, melyet az Európai Unió pályázati úton támogat. Kunszentmiklós jelenleg egy német (Blumberg), egy erdélyi (Székelykeresztúr) és egy vajdasági (Székelykeve) testvérvárossal rendelkezik. Több európai kisvárossal is megtörtént a kapcsolatfelvétel ezek az elkövetkező években érhetnek testvérvárosi kapcsolattá. A város helyzete a régióban Kunszentmiklós a Dél-alföldi régióban található. A város a régió északi és nyugat határán fekszik, így szerves kapcsolata van a Közép-magyarországi és a Közép-dunántúli régióval is. Budapest közelsége miatt tagja a Budapesti Közlekedési Szövetségnek is. A város megyei szerepköre Kunszentmiklós Bács-Kiskun megye északi részén, a Kiskunsági Nemzeti Park védett területeivel övezve fekszik, Kecskeméttől 60 kilométerre. A fő közúti közlekedési útvonalak nem érintik a települést, az 51. számú főút mintegy 10 km-re nyugatra fut várostól, az 5. számú főút és az M5-ös autópálya mintegy 30 km-re keletre halad, de a megközelítésük csak rossz minőségű alsóbbrendű közúton lehetséges. Vasúton a Budapest Kelebia szárnyvonal mellett fekszik. Kunszentmiklós kistérségi szerepe A Kunszentmiklósi kistérséget 3 város és 7 község alkotja, melynek kistérségi központja Kunszentmiklós. Kunszentmiklós város a Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi 4

5 Társulás tagja, melynek székhelye is városunk. A kistérséghez 10 település tartozik. A kistérség lakossága összesen: fő. Kunszentmiklós kistérségi központként teljes körű funkciót lát el. A város vonzáskörzetét a környező települések jelentik: Kunpeszér, Kunadacs, Szalkszentmárton, Tass. Kunszentmiklós a mikrotérség oktatási, egészségügyi, gazdasági központja. Kunszentmiklóson kistérségi központként a következő intézmények látnak el feladatot: - Rendőrkapitányság, Bíróság, Ügyészség, Gyámhivatal, Okmányiroda, építésügyi hatóság, Földhivatal, Munkaügyi Központ kirendeltsége. 3. Helyzetértékelés 3.1. A város egészének helyzetértékelése Gazdaság Kunszentmiklós Budapest agglomerációs körzetéhez közel esik, azonban a közlekedési kapcsolatok fejletlensége miatt ezt a helyzeti előnyét nem tudta kihasználni. A városban 2005-ban a regisztrált gazdasági szervezetek száma 764 db, a regisztrált vállalkozások száma 675 db, ebből társas vállalkozás 192 db. A működő vállalkozások száma 452 db ebből egyéni vállalkozás 322 db. A létszám kategóriák tekintetében megállapítható jelentős 250 fő feletti foglalkoztatotti létszámmal rendelkező vállalkozás nincs a városban. Jellemzően az 1-9 fő alkalmazottal rendelkező vállalkozások vannak túlsúlyban, a vállalkozások 93%-a ebbe a kategóriába tartozik, mindössze 6 jelentősebb, főt foglalkoztató vállalkozás működött a városban. Nemzetgazdasági ágak szerint a legtöbb vállalkozás a kereskedelem, javítás területén működött, 25%-uk, jelentős az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatásban tevékenykedők száma is, 15,7%- uk, a térség jelentős mezőgazdasági szerepe ellenére az agrár ágazatban csak a vállalkozások mindössze 3,3%-a működött. A mezőgazdaságról csak évi adatok állnak rendelkezésre, akkor mindössze csak 1 gazdasági szervezet működött ebben az ágazatban, az egyéni gazdaságok száma jelentős volt, 988, az gazdaságokhoz tartozók száma Alacsony a szálláshely szolgáltatás, vendéglátás ágazatban tevékenykedők száma is, a működő vállalkozások mindössze 4,2%-a. 5

6 3.2. Társadalom Kunszentmiklós lakónépessége a 2001-ben 9103 fő volt, 2006-os adatok alapján 8883 fő volt. A lakónépesség tekintetében 1997 óta alig volt változás 2006-ban, két fővel nőtt től 2003-ig nőtt a lakónépesség majd csökkenésnek indult a évi 9105 főről. Az elmúlt 10 évet tekintve az állandó lakosságszám 2001-ig nőtt azóta folyamatosan csökken, 2006-ban 8880 fő volt (azóta is csökkenő tendenciát mutat január 01-én 8821 fő). A város lakossága öregszik: Öregedési index: a 14 éven aluli korosztályhoz viszonyított 60 éven felüliek aránya 2006-ban: 138,89 %, 2001-ben csak 106,38% volt. A lakosságból a nők aránya kismértékben nagyobb, 51,4%. A népesség csökkenésének csak az egyik oka, hogy a születések száma az elmúlt 10 évben kivételével minden évben alatta maradt a halálozások számának. A másik ok az elvándorlás: az elvándorlások száma az elmúlt években meghaladta a bevándorlások számát. A vándorlási különbözet 2005-ben és 2006-ban is 40 fő felett volt, a természetes fogyás 2005-ben 58 fő, 2006-ban 27 fő. A lakosság képzettség elmarad az országos átlagtól, a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 38,1% a éves korosztályból, a 25 év felettiek csak 6,2 %a rendelkezik felsőfokú végzettséggel. A évi népszámlálási adatok alapján az aktív korú népesség foglalkoztatási rátája mindössze 49,6%, így magas a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 46,3% és a foglalkozatott nélküli háztartások aránya 43,1%. A évi adatok alapján a település munkanélküliségi rátája 9,9%, 557 fő álláskeresőt tartottak nyilván, tartósan munkanélküliek aránya 55,66%, a pályakezdő álláskeresők aránya 12,39% volt. Az álláskeresők képzettségét vizsgálva: általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 37,88%, szakmunkás és szakiskolai végzettségű 30,34%-uk, szakközépiskolai és gimnáziumi végzettségű 15,8%-uk, felsőfokú végzettségű 2,87%. 13,11% nem végezte el az általános iskolát sem. Megállapítható, hogy a munkanélküliek között jelentős a szakképzetlenek aránya (50,99%). A 25 év alatti álláskeresők aránya 27,15%, évesek aránya 40,73%, a 40 év felettiek aránya 32,12%. A munkaerő-piaci helyzet súlyosságát ugyanis nemcsak a munkanélküliek magas száma, hanem az is jelzi, hogy az érintettek többsége hosszú ideig marad munka nélkül. A tartós munkanélküliek többsége esetében nagyon kevés az esély, az önálló (támogatás nélküli) elhelyezkedésre. Jellemző 6

7 és figyelmeztető adat, hogy a munkanélkülivé válók többsége már nem először kerül a nyilvántartásba, tehát visszatérő. Kialakult egy réteg, mely, ha talál is munkát, akkor is csak rövid ideig tudja megtartani állását. Az életkor növekedésével a tartós munkanélküliség valószínűsége is nő. Az elhelyezkedés szempontjából a leginkább veszélyeztetettek az aluliskolázottak, a fiatal pályakezdők, a GYES-ről, GYED-ről visszatérők, illetve az 50 éven felüliek. A város komoly munkahely hiánnyal küzd. A következő táblázatban az látható, hogy Kunszentmiklós Város illetékességi területén a rászorultak milyen pénzbeli ellátásokat és milyen arányban vettek igénybe Időskorúak járadéka Ápolási díj Átmeneti segély Aktív korúak rendszeres szociális segélye Lakásfenntartási támogatás Köztemetések száma Közgyógyellátás alanyi jogon (betegség miatt) Közgyógyellátás normatív vagy méltányossági jogon (szoc. rászorultság miatt) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Az elmúlt években a szociális törvény alapján adható támogatások jelentősen megnőttek. Az ellátások összefüggnek a lakosság romló egészségi állapotával és a munkanélküliséggel. A város lakás állománya 3493 db, melynek több mint negyede 28,6%-a alacsony komfort fokozatú. 7

8 3.3. Közszolgáltatások Az önkormányzati adatszolgáltatás alapján Kunszentmiklós Város Önkormányzata a közoktatási feladatok közül helyben látja el az óvodai nevelést, az 1-4 évfolyamos általános iskolai oktatást, az 5-8 évfolyamos általános iskolai oktatást. Az óvodai ellátást a Varga Domokos Általános Művelődési Központ, három feladatellátási helyen egy beóvodázási körzetben végzi. Az általános iskolai ellátást is a Varga Domokos Általános Művelődési Központ biztosítja, három feladatellátási helyen egy beiskolázási körzetben. A városban óta működik a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, melynek fenntartója Kunszentmiklós Város Önkormányzata július 1-e óta mikrotérségi társulás keretében Kunpeszéren és Tasson is az intézmény látja el ezen feladatokat. Bölcsőde a városban nem található, családi napközit egy egyesület működtet. A 0-3 éves gyermekek napközi elhelyezése csak részben megoldott, további férőhelyek megteremtése szükséges. Házi gyermekfelügyelet a településen nem található, bár igény jelentkezik iránta. Hasonlóképpen családok átmeneti otthona sem található a településen. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Kecskeméten működik, a nevelési tanácsadó Kalocsán van. Ide nehezen vagy egyáltalán nem tudnak elmenni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, a szakemberek nem jönnek ki helyben elvégezni a vizsgálatokat. A városban működő Egységes Pedagógiai Szakszolgálat az ÁMK tagintézménye. Kunszentmiklóson és a mikrotérségben ellátja a korai fejlesztést, a fejlesztő felkészítést és a logopédiát, valamint az integrált SNI gyermekek habilitációs-rehabilitációs óráit is biztosítja. Az SNI-s gyermekek fejlesztése az óvodában is megtörténik. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek DIFER vizsgálata szintén. Az egyes ellátási formákat városunk önkormányzata a saját intézményeivel biztosítja, úgy mint Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat valamint Egyesített Szociális Intézmény. A város önkormányzata az ellátási kötelezettségen felül biztosítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást valamint két ápolást-gondozást biztosító bentlakásos intézményt is fenntart az Időskorúak Otthonát valamint a Fogyatékosok Otthonát. 8

9 3.4. Kultúra, közművelődés A városban 2 múzeum és 1 közművelődési intézmény található. a statisztikai adatok alapján alacsony a közművelődési intézmény kihasználtsága a 2006-ban a rendszeres művelődési foglalkozások száma 144 db, ahol mindössze 288-an vettek részt ban a város 5 kulturális rendezvényt szervezett, ezeken 1400-an vettek részt Egészségügy A városban az alapellátás megoldott 5 felnőtt háziorvos és két gyermek háziorvos működik, megfelelő a védőnői és a fogászati ellátási is. Ügyeleti ellátás is működik. A városban a mentőállomáson 1 mentőautó áll szolgálatban. A járóbeteg szakellátás szolgáltatási színvonala alacsony, mindössze 3 féle szakellátás érhető el, 22 szakorvosi órában. A lakosság a hiányzó szakellátásokat Kecskeméten veheti igénybe. A fekvőbeteg ellátás területileg a kecskeméti Megyei Kórházhoz tartozik Közműellátottság A város minden utcája ellátott vezetékes vízzel, árammal, közvilágítással és vezetékes gázzal, az utcák csak 38 százaléka szilárd burkolatú, jelentős a burkolatlan utak száma a Déli városrészben, Tasskertesen, de még a Városközpontban is. A lakások 86,1%-a van bekapcsolva a közműves ivóvízellátásba, ugyanakkor csupán 15,6%-a van csatornázva. A legnagyobb problémát a szennyvíz csatorna kiépítettlensége jelenti, csak a Városközpont egyes részein és a Petőfi lakótelepen megoldott. 9

10 4. A városrészek területi megközelítésű elemzése A város városrészi felosztásánál 6 városrész került azonosításra. 1. Városközpont 2. Petőfi lakótelep, Ipari Park 3. Tasskertes 4. Szécsi telep 5. Déli városrész 6. Külterületek A Városközpont és Tasskertes városrészben került azonosításra anti-szegregációs intézkedési tervben megjelenítendő szegregált terület. 10

11 Kunszentmiklós Déli Szécsi Antiszegr.ter._1. Antiszegr.ter._2. Mutató megnevezése Városközpont Petőfi ltp. Tasskertes Külterület összesen városrész telep Tasskertes Városközpont Lakónépesség száma Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 18,8 19,9 19,9 18,5 21,2 15,4 15,5 27,0 30,1 Lakónépességen belül évesek aránya 61,2 60,5 60,5 67,7 63,9 61,9 55,3 61,3 57,6 Lakónépességen belül 60- x évesek aránya 20,0 19,6 19,6 13,8 14,9 22,7 29,1 11,7 12,3 Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) 38,1 39,3 32,9 26,2 35,5 42,6 54,6 77,6 65,5 belül Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 6,2 7,3 7,8 6,1 3,3 4,8 2,2 0,0 2,4 Lakásállomány (db) Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 28,6 28,9 25,6 9,4 21,4 20,0 74,8 31,3 41,8 Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív 46,3 48,1 40,4 37,4 44,3 48,7 59,0 78,3 68,0 korúakon (15-59 évesek) belül Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel 24,5 26,6 19,7 15,4 17,8 27,6 35,8 66,5 52,8 nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül Foglalkoztatottak aránya a éves népességen belül 49,6 48,3 54,8 59,2 51,8 46,3 37,3 21,7 30,1 Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 43,1 44,8 38,6 31,2 33,1 47,6 57,1 67,2 57,2 Állandó népesség száma

12 4.1. Városközpont A város legnagyobb népességű területe, a lakosság 44,35-a él itt. A lakó népességen belül közel azonos a 0-14 évesek és a 60 év felettiek aránya. Ez annak köszönhető, hogy a városrészben található a legnépesebb szegregált terület, ahol a lakosság 23,5%-a él. Ez hatással van a képzettségi mutatókra is, a városi átlagtól magasabb, 39,3% a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkező évesek aránya, viszont magasabb 7,3% a felsőfokú végzettségű lakosok aránya. A város lakásállományának 42%-a található ebben a város részben, amelynek 17,8%-a a szegregátumban van. A lakások komfort fokozata is elmarad a városi átlagtól, amit szintén a szegregátumban található jelentősebb számú alacsony komfort fokozatú lakás eredményez. A városi átlagot kismértékben meghaladja a rendszeres munkajövedelemmel rendelkezők aránya és a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya. A városrész minden szempontból központi területe Kunszentmiklósnak. Itt találhatóak a város középiskolái, az általános iskola két feladatellátási helye, az óvoda egy feladatellátási helye, a művelődési központ, könyvtár, múzeumok, a városi sportcsarnok, uszoda és strand, az Egészségügyi Központ és az alapellátás rendelői, gyógyszertárak, a köz-és államigazgatási intézmények nagy része, Polgármesteri Hivatal, Okmányiroda, Gyámhivatal, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bíróság, Városi Ügyészség, Körzeti Földhivatal, a szociális ellátás intézményei, a kereskedelmi és pénzügyi szolgáltatások nagy része ide koncentrálódik. A közterek, parkok száma és kiterjedése viszonylag nagy a város méretéhez viszonyítva, állapotúk megfelelő. SWOT analízis Erősségek Magas népességszám Közigazgatási és közszolgáltatási funkciók koncentrációja Kiskereskedelmi és vendéglátási vállalkozások nagy száma Pénzügyi és ingatlan szolgáltatások területi koncentrációja Gyengeségek Alacsony komfort fokozatú lakások nagy száma Hiányos közmű ellátottság Utak, járdák hiánya, rossz állapota Közösségi közlekedés feltételinek hiányosságai Turisztikai fogadási feltételek hiánya Közterületek, parkok eloszlása kedvezőtlen Közszolgáltatások alacsony színvonala 12

13 Lehetőségek Turizmus, termálturizmus fellendülése Pénzügyi, kereskedelmi szolgáltatások kínálatának bővülése Pályázati lehetőségek a városrehabilitáció, turizmus, közszolgáltatások fejlesztése területén Veszélyek Bevásárlóközpontok megjelenésével a városközpont veszít vonzerejéből Parkolási gondok Szegregáció tovább fokozódása 4.2. Petőfi lakótelep, Ipari Park A lakótelepen a lakosság 22,8% él. Kedvező a korösszetétele, a népességen belül itt a legalacsonyabb a 60 éven felüliek aránya, fiatalos városrész. Jellemző a nagyvárosias jellegű társasházas beépítettség. A városrészben kedvezőek a képzettségi mutatók, a legalacsonyabb, jóval a városi átlag alatti a csak általános iskolai végzettségűek aránya, a városi átlagnak megfelelő a diplomások aránya. A lakásállomány 11,6%-a található a városrészben, itt legjobb a lakások komfort fokozata, a lakások mindössze 9,4%-a alacsony komfortú. A városi átlaghoz képest magas a foglalkoztatottak aránya, alacsony a foglalkoztatott nélküli háztartások és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező aktív korúak aránya. A városrészben található a rendőrkapitányság, háziorvosi rendelő, óvodai feladatellátási hely, az alapvető kereskedelmi ellátás megfelelő. A városrészhez tartozó Ipari Park a város megfelelő infrastruktúrával rendelkező ipari területe. Kihasználtsága ma még alacsony. A befektetés ösztönzés, vállalkozások betelepítése a város vezetés egyik stratégiai célkitűzése. SWOT analízis Erősségek Kedvező korösszetétel Megfelelő színvonalú lakás állomány Megfelelő közműellátottság Foglalkoztatottak magas aránya Városon belül kedvező fekvése Lakófunkciónak megfelelő kiskereskedelmi ellátottság Befektetésre alkalmas területek Gyengeségek Utak, járdák hiánya, rossz állapota Közösségi közlekedés feltételeinek hiányosságai Közterületek, parkok eloszlása kedvezőtlen Nem épültek ki megfelelő közösségi terek Alacsony a vállalkozások száma az Ipari Parkban 13

14 Lehetőségek Fejlesztésekkel a városrész vonzóbb területé válhat Új vállalkozások betelepítésével új munkahelyek jönnek létre Veszélyek Parkolási gondok Fejlesztések elmaradása esetén a városrész vonzereje csökken 4.3. Déli városrész A város második legnépesebb területe, a lakosság 38,5%-a él itt. A korösszetétele pontosan megegyezik a Városközpont korösszetételével, a városi átlagtól magasabb a 0-14 évesek aránya és alacsonyabb a 60 éven felüliek aránya. Alacsony az aktív korúakon belül a csak általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya és itt a legmagasabb a felsőfokú végzettségűek aránya. A lakásállomány 17,2%-a található itt, ezek 25,6%-a alacsony komfort fokozatú. A városi átlagtól magasabb a foglalkoztatottak aránya, alacsonyabb a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező aktív korúak és a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya. A városrész a kisvárosokra jellemző falusias beépítettségű övezete a városnak. A lakófunkciónak megfelelően élelmiszer kiskereskedések és kisipari szolgáltatások találhatóak a városrészben. SWOT analízis Erősségek Kedvező korösszetétel Megfelelő színvonalú lakás állomány Foglalkoztatottak magas aránya Lakófunkciónak megfelelő kiskereskedelmi ellátottság Beépítésre alkalmas területek Lehetőségek Fejlesztésekkel a városrész vonzóbb területé válhat Gyengeségek Utak, járdák hiánya, rossz állapota Közműellátottság hiánya Közösségi közlekedés feltételeinek hiányosságai Nem épültek ki megfelelő közösségi terek Alacsony a vállalkozások száma A városrész elhelyezkedése a városon belül periférikus Veszélyek Fejlesztések elmaradása esetén a városrész vonzereje csökken 14

15 4.4. Szécsi telep A város legkisebb népességű része a lakosság 5%-a él itt. A városrészben a legmagasabb a 0-14 éves korosztály aránya és alacsony a 60 éven felüliek aránya. A városi átlag alatti a csak általános iskolai végzettségű aktív korúak aránya, viszont a diplomások aránya alacsonyabb, jóval a városi átlag alatt, 3,3%. A lakás állomány 4,4 %-a található itt, ezek 21,4%-a alacsony komfort fokozatú. A városi átlag felett van a foglalkoztatottak aránya, ennek megfelelően alacsonyabb a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező aktív korúak és a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya. A városrész a kisvárosokra jellemző falusias beépítettségű övezete a városnak. A lakófunkciónak megfelelően élelmiszer kiskereskedések és kisipari szolgáltatások találhatóak a városrészben. SWOT analízis Erősségek Kedvező korösszetétel Lakófunkciónak megfelelő kiskereskedelmi ellátottság Beépítésre alkalmas területek Lehetőségek Fejlesztésekkel a városrész vonzóbb területé válhat Gyengeségek Utak, járdák hiánya, rossz állapota Közműellátottság hiánya Közösségi közlekedés feltételeinek hiányosságai Nem épültek ki megfelelő közösségi terek Alacsony a vállalkozások száma A városrész elhelyezkedése a városon belül periférikus Veszélyek Fejlesztések elmaradása esetén a városrész vonzereje csökken 4.5. Tasskertes A lakosság 15,9%-a él ebben a város részben. Korösszetétele kedvezőtlen, elöregedő a népessége, annak ellenére, hogy a lakosságának mintegy 17%-át kitevő, szegregált területen élők korstruktúrája lényegesebben kedvező. A városi átlagot meghaladó a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkező aktív korúak aránya és alacsonyabb a diplomások aránya. A város lakás állományának 15,57%-a található itt. A szegregált terület épületeinek alig 1/3-a, a városrész lakásállományának 20% az alacsony komfort fokozatú. 15

16 Alacsony a foglalkoztatottak aránya, magas a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők és a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya. A városrész a Budapest-Kelebia vasúti fővonal mellett fekszik, így a város vasút állomása is itt található. Az 51. számú főközlekedési útról ez a városrész érhető el először. A városrészben található közszolgáltatások: óvodai, iskolai feladatellátási hely, háziorvosi rendelő, gyógyszertár. A városrész határon található a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kunszentmiklósi Kirendeltsége. Valamint ebben a városrészben épült fel a város első bevásárló központja. A városrész rendelkezik több beépítésre alkalmas ipari területtel is. A városrész a kisvárosokra jellemző falusias beépítettségű övezete a városnak. A lakófunkciónak megfelelően élelmiszer kiskereskedések és kisipari szolgáltatások találhatóak a városrészben. SWOT analízis Erősségek Lakófunkciónak megfelelő kiskereskedelmi ellátottság Beépítésre alkalmas ipari, kereskedelmi területek Jó közlekedési megközelítési lehetőségek Lehetőségek További szolgáltatók betelepülése a bevásárlóközpont közelében Gyengeségek Öregedő lakosság Utak, járdák hiánya, rossz állapota Közműellátottság hiánya Közösségi közlekedés feltételeinek hiányosságai Nem épültek ki megfelelő közösségi terek Alacsony a vállalkozások száma A városrész elhelyezkedése a városon belül periférikus Alacsony végzettségű, tartósan munkanélküli népesség Veszélyek Szegregáció tovább fokozódása 16

17 4.6. Külterületek A lakosság 7,7%-a él, ezen a városrészen többségük 61%-uk Kunbábony település részen. A lakosság nagy mértékben elöregedő, a városrész korstruktúrája a legkedvezőtlenebb, itt a legnagyobb a 60 éven felüliek aránya és a legalacsonyabb a 0-14 évesek aránya. A képzettségi mutatók is kedvezőtlenek a többségében mezőgazdasági termeléssel foglalkozó alacsony iskolai végzettségű lakosok miatt. Itt a legmagasabb, jóval a települési átlagot meghaladó legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya (54,6%), és nagyon alacsony a felsőfokú végzettségűek aránya is. A város lakásállományának 9,2%-a található a külterületeken, közel 3/4-ük alacsony komfort fokozatú a közmű ellátottság hiányában. A foglalkoztatottsági mutatók szempontjából a város legrosszabb helyzetű területe. A külterület hat kisebb-nagyobb településeszét, tanyát foglal magába. SWOT analízis Erősségek Gyengeségek Természeti környezet Öregedő lakosság Infrastruktúra hiánya Közműellátottság hiánya A lakásállomány ¾-e alacsony komfort fokozatú Közösségi közlekedés feltételeinek hiányosságai Nem épültek ki megfelelő közösségi terek Alacsony a vállalkozások száma A városrész elhelyezkedése a városon belül periférikus Alacsony végzettségű, tartósan munkanélküli népesség Lehetőségek Veszélyek Nő a falusi, ökoturizmus iránti kereslet Hátrányos helyzetű lakosság számnak növekedése Bűncselekmények számának növekedése 17

18 5. Stratégia 5.1. Hosszútávú jövőkép A város hosszú távú jövőképe egy olyan a lakóit megtartani képes kisváros, amely a lakosságának magas szintű életminőségek biztosít Jövőbeli fejlesztési irányok A célok kijelölésénél nagy hangsúlyt fektettünk a lakosság véleményére. Kérdőíves felmérésünkben kiderültek azok a problémák, amelyek a város lakóit leginkább foglalkoztatják. Ebből kerültek meghatározásra a tematikus és városrészi specifikus célok. Tematikus célok: Munkahelyek teremtése, vállalkozásösztönzés Városi közszolgáltatások minőségének, elérhetőségének javítása A természetes környezet védelme, az épített környezet megőrzése A szociálisan hátrányos helyzetű, leszakadó rétegek felzárkóztatása A lakókörzetek infrastruktúrájának fejlesztése Városrészi célok: Városközpont Közterületek parkok rekonstrukciója Középületek rekonstrukciója Termál-, gyógyturizmus kínálatának fejlesztése Egészségügyi szolgáltatások minőségének javítása, bővítése Kulturális és közösségi élet fejlesztése Teljes közmű kiépítés, szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése Utak, járdák, kerékpárutak fejlesztése Közösségi közlekedés feltételeinek javítása Szociális és foglalkoztatási programok Szociális bérlakások minőségének javítása 18

19 Petőfi lakótelep és Ipari Park Munkahelyteremtés Vállalkozások betelepítése az Ipari Parkban Utak, járdák, kerékpárutak fejlesztése Teljes közmű kiépítés Déli városrész, Szécsi telep Utak, járdák, kerékpárutak fejlesztése Teljes közmű kiépítés, szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése Tasskertes Közösségi közlekedés feltételeinek javítása Szociális és foglalkoztatási programok Szociális bérlakások minőségének javítása Utak, járdák, kerékpárutak fejlesztése Teljes közmű kiépítés, szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése Külterületek Megközelíthetőség feltételeinek javítása Közmű ellátottság javítása Természeti értékek megőrzése Mezőgazdasági termelés feltételeinek javítása Falusi, ökoturizmus feltételeinek megtermtése 5.3. Koherencia, konzisztencia A településrendezési terv a települési területfelhasználási egységek és övezeti előírások által szabja meg a város területfelhasználási rendjét és szerkezetét. Településrendezési terv az Integrált Városfejlesztési Stratégiával teljes mértékben összhangban van, módosítást nem igényel. A fejlesztési elképzelések megvalósításának az adott területen érvényben lévő terület-felhasználási egységek, és lehetséges funkciók adnak alapot. Az integrált városfejlesztési stratégia 19

20 megvalósulása és megvalósíthatósága, ezért összefügg a településrendezési tervvel, és befolyással is bír az abban foglaltakra. A jelenlegi és a várható funkciók az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (OTÉK) szóló 253/1997. Kormányrendelet terület-felhasználási egységekre vonatkozó szabályai alapján kerültek kialakításra. A célrendszer konzisztenciája A kitűzött célok együttesen, egymásra épülve szolgálják a város fejlődését a város egészét és a városrészeket tekintve is. Mivel a város az egyes városrészekkel együtt alkot egy egységet a magasabb rendű célok elérése csak az alsóbb szintű célok teljesülésével valósul meg során fejleszteni kívánt akció területek Három akcióterület kerül kijelölésre: 1. Városközpont 2. Ipari Park 3. Tasskertes 2008-ban tervezett és benyújtott pályázatok: Pályázat címe Pályáztató szervezet Pályázat Városrész Összes Igényelt megnevezése egyedi költség támogatás azonosító száma 90 db iskolai munkaállomás Iskolafejlesztés Kunszentmiklóson Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága TIOP / Városközpont csomag (PC); 9 db tantermi csomag; 2 db szavazó csomag; 2 db alkalmazás szerver csomag 20

21 ÁMK felújítás Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. DAOP /2F Városközpont Ft Ft Petőfi ltp. Óvoda nyílászárócseréje Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács DA-HÖF CÉDE 2008 Petőfi lakótelep Költségvetés készítése folyamatban Magyar-Madjar találkozó Kunszentmiklós Bösztörpusztán Magyar Gazdaságfejlesztési Központ 2008-TU- DAL Külterület Ft Ft Közösségi Közlekedés Feltételeinek javítása Kunszentmiklóson DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. DAOP Városközpont, Tasskertes, Petőfi Lakótelep Ft Ft Városháza tetőfelújítása Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium A1000N6820 Városközpont Ft Ft Szennyvízelvezetés és tisztítás Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KEOP /1F város egészterülete Ft Ft évben megrendezésre kerülő Bács-Kiskun rendezvények Megyei Városközpont Ft Ft támogatása (XIV. Önkormányzat Szentmiklósi Napok További tervek a időszakra A Városközpontban, amely az elsődleges akcióterület, a városi funkciók erősítése, közterületi, a kulturális, a közösségi, a közigazgatási és a gazdasági funkció fejlesztése, emellett szociális lakás rehabilitáció, képzési és foglalkoztatási programok megvalósítása a cél a as időszakban. Az Ipari Parkban új vállalkozások betelepítése és munkahely teremtése a cél. 21

22 Tasskertes egy részét érintő akció területen szociális lakás rehabilitáció, képzési és foglalkoztatási programok megvalósítása a cél. 22

23 7. A stratégia megvalósíthatósága Ingatlangazdálkodási terv Tájékoztató az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokról Az önkormányzat tulajdonában 49 db lakásbérlemény van, plusz 1 db csereingatlan. Önkormányzati tulajdonú lakások S.sz. Cím Városrész Szoba sz. Alapter. Bérlő kijelölés/használó Szerz.hat.idő 1 Petőfi ltp. B ép A. I.em. 1. Petőfi ltp Rendőrség Petőfi ltb. B ép A lcs. I.em. 4. Petőfi ltp határozatlan 3 Petőfi ltp. B ép A lcs. III. em. 8. Petőfi ltp Rendőrség Petőfi ltp. B ép. B lcs. II. em. 15. Petőfi ltp Rendőrség határozatlan 5 Petőfi ltp. B ép. C lcs. I. em. 21. Petőfi ltp Önkormányzat Petőfi ltp. B. ép. C lcs. III. em. 25. Petőfi ltp Ügyészség Petőfi ltp. C ép. A lcs. III. em. 10. Petőfi ltp Virágh Gedeon Szakközép Petőfi ltp. I ép. A lcs. I. em. 3. Petőfi ltp mentőállomás 9 Petőfi ltp. I. ép. C lcs. III. em 33. Petőfi ltp Kossuth L. u. 4. fsz. 1. Városközpont 2,5 66 ÁMK Kossuth L. u. 4. fsz. 2. Városközpont 1,5 52 ÁMK Kossuth L. u. 4. I. em. 3. Városközpont 2, Kossuth L. u. 4. I. em. 4. Városközpont 1,5 52 Rendőrség Kossuth L. u. 4. I. em. 5. Városközpont 2, Gál S. u. 10/1. Déli városrész 1,5 50 ÁMK Gál S. u. 10/2 Déli városrész 1,5 50 Rendőrség Gál S. u. 10/3. Déli városrész 1,5 50 Egészségügy határozatlan 23

24 18 Kálvin tér 10. I. em. 1. Városközpont 2 80 Gyógyszertár Kálvin tér 10. I. em. 2. Városközpont 2 80 Gyógyszertár Kálvin tér 10. II. em. 1. Városközpont 1 54,12 Ref. Koll Kálvin tér 10. II. em. 2. Városközpont 2 76, Kálvin tér 10. II. em. 3. Városközpont 1 55,62 ÁMK Kálvin tér 10. III. em. 4. Városközpont 2 63,65 Rendőrség Kálvin tér 10. III. em. 5. Városközpont 2 62,90 Rendőrség Gárdonyi G. u. 3. Tasskertes Önkormányzat Szappanos L. u. 5. Városközpont határozatlan 27 Rákóczi u. 3. Városközpont 2 55 Önkormányzat Petőfi ltp. XII. ép. C lcs. II. em. Petőfi ltp Önkormányzat Rendőrség 29 Rákóczi u. 35/1 Városközpont 2 77 Önkormányzat szoc. határozatlan 30 Rákóczi u. 35/2 Városközpont 2 60 Önkormányzat szoc. határozatlan 31 Rákóczi u. 35/3 Városközpont 1 53 Önkormányzat szoc. határozatlan 32 Rákóczi u. 35/4 Városközpont 1 38 Önkormányzat szoc. határozatlan 33 Rákóczi u. 35/5 Városközpont 2 39 Önkormányzat 34 Rákóczi u. 38/2 Városközpont 2 80 Önkormányzat szoc. határozatlan 35 Rákóczi u. 38/2 Városközpont 1,5 61 Önkormányzat szoc. határozatlan 36 Liszt F. u. 31/1 Tasskertes 1 42 Önkormányzat szoc. határozatlan 37 Liszt F. u. 31/2 Tasskertes 1 42 Önkormányzat szoc Liszt F. u. 31/3 Tasskertes 1 42 Önkormányzat szoc. határozatlan 39 Liszt F. u. 32/1 Tasskertes 1 42 Önkormányzat szoc. Jogcím nélküli 40 Liszt F. u. 32/2 Tasskertes 1 42 Önkormányzat szoc. határozatlan 41 Liszt F. u. 32/3 Tasskertes 1 42 Önkormányzat szoc Liszt F. u. 29/1 Tasskertes 2 50 Önkormányzat szoc Liszt F. u. 29/2 Tasskertes 2 50 Önkormányzat szoc Kinizsi u. 2/B Tasskertes 3 52,5 Önkormányzat szoc. határozatlan 45 Kinizsi u. 2/A Tasskertes 3 52,5 Önkormányzat szoc Bankos K. u. 9/1 Városközpont 1 42 Önkormányzat szoc Bankos K. u. 9/2 Városközpont 2 51 Önkormányzat szoc. határozatlan 48 Bankos K. u. 9/3 Városközpont 1 40 Önkormányzat szoc Bankos K. u. 9/4 Városközpont 2 68 Önkormányzat szoc. határozatlan 50 Felsőszenttamás 8/a Tasskertes Szoc. otthon

25 A lakások általános állapota: - Petőfi ltp.: 9 db lakás (2 db jelenleg üres) Általánosságban elmondható, hogy a lakások berendezései (konyhabútor, gáztűzhely, gáz vízmelegítő) elhasználódtak. A lakások ablakai is az időnkénti festés ellenére rossz állapotban vannak. A lakások burkolatai kielégítő állapotban vannak. - Kossuth L. u. 4.: 5 db lakás A lakások berendezései (konyhabútor, gáztűzhely, gáz vízmelegítő) 1 lakás kivételével elhasználódtak, cserére, pótlásra szorulnak. Az épület külső része felújításra szorul, a tetőburkolat néhány helyen javítást igényel, az ereszcsatornát ki kell tisztítani. - Gál S. u. 10.: 3 db lakás Az épület cserépburkolatával van probléma, gyakran kell javítani, pótolni, a cserép elhasználódott. - Kálvin tér 10.: 7 db lakás A lakások állapota jó, nem igénylenek felújítást. - Rákóczi u. 35.: 5 db lakás A tető javítása megtörtént. A homlokzat és ereszcsatorna javításra szorul. Pótolni kellene a szerkezeti elemeket (fiókváltók, székoszlopok). A melléképület felújításra szorul. A korábbi beázások miatt 1 lakás belső felújításra szorul (a mennyezet leszakadt, a belső burkolat elkorhadt.) A szükséglakás is felújításra szorul a beázások miatt. - Rákóczi u. 38.: 2 db lakás A homlokzat, tetőhéjazat és ereszcsatorna felújításra szorul. A lakások nyílászárói elhasználódtak. a tetőhéjazat egy része kicserélésre került. - Liszt F. u : 6 db lakás A lakások lelakottak. Valamennyi lakás belső burkolata és fürdőhelyisége felújításra szorul. A nyílászárók is elhasználódtak. A tetőhéjazat kisebb, az ereszcsatornák felújításra szorulnak. A 32 számnál a kerítés teljesen hiányzik (nem is volt). 3 bérlőnél kilakoltatást kezdeményeztünk. - Liszt F. u. 29. : 2 db lakás 2003-ban lettek átadva a lakások. Az egyik különösen lelakott. A lakások külseje nem tükrözi a korukat. Az egyik lakásnál az ereszcsatorna felújításra szorul. - Kinizsi u. 2.: 2 db lakás 2003-ban lettek átadva a lakások. Az egyik különösen lelakott. Külsejük nem tükrözi a korukat. - Bankos K. u. 9.: 4 db lakás Az épület tetőhéjazata és külső homlokzata felújításra került. A nyílászárók felújításra szorulnak. - Szappanos L. u. 5.: családi ház 25

26 A Felső Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete bérli, napköziként üzemelteti. A Képviselő-testület kijelölte értékesítésre. A tetőhéjazata felújításra szorul. - Felsőszenttamás 8/a: tanya és gazdasági épület Külső-belső felújításra szorul. A Képviselő-testület kijelölte értékesítésre. Jelenleg bérlő lakik benne. A bérlő részletfizetésre szeretné megvásárolni. Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok - Kálvin tér 6. : 3 db üzlethelyiség Mindháromnak van bérlője. Felújítást nem igényelnek. - Bankos K. u. 9.: 2 db ingatlan Az egyik ingatlannak van bérlője. A piactéri ingatlan külső-belső felújításra szorul beleértve a tetőszerkezetet is. A Képviselő-testület kijelölte értékesítésre, de érdemi érdeklődő nem volt. - Kossuth L. u. 60. Az épület külső-belső felújításra szorul beleértve a vizesblokkot, ereszcsatornát. A tetőfedés néhány helyen javításra szorul. A Képviselő-testület kijelölte értékesítésre, az érdeklődők az árat szeretnék csökkenteni. - Rákóczi u. 11. (volt zeneiskola) A homlokzat különösen az alsó részén felújításra szorul. A palafestés javítása és tisztítása szükséges, az udvari folyosórész néhány helyen beázott. A Képviselő-testület kijelölte értékesítésre. - Endrédy u. 4.: kultúrház Felújítás alatt áll az ingatlan. - Endrédy u. 2.: irattár A tetőborítás fele kicserélésre került. Belül a vakolat omlik, az épület nyirkos, dohos, nincs szellőzése. - Kálvin tér 6.: volt bíróság Felújítás, átalakítás alatt áll az ingatlan. - Damjanich u. 10.: Gyámhivatal, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat A fő- és melléképület tetőhéjazata felújításra szorul. A bádogozások és fémlemezfedések javítása is szükséges. - Kossuth L. u. 7.: TOURINFORM Iroda A palahéjazat tisztítása szükséges. A timpanon oromzatdeszkája cserére szorul. A város forgalomképtelen ingatlanai: Egészségügyi Központ Orvosi rendelők Okmányiroda Iskolák Óvodák 26

27 Sportcsarnok Nem fejlesztési jellegű tevékenységek Tervalku A tervalku az a városfejlesztési eszköz a helyi önkormányzat kezében, amellyel ösztönözheti a magántőke részvételét a közösségi célú fejlesztési programok megvalósításában ennak kereteit a szabályozási terv illetve a helyi építési szabályzat megfelelő részében helyi rendeletekben rögzíteni kell. Városi marketingstratégia A városi marketingstratégia a település versenyképességének, komparatív előnyeinek, vonzerejének feltárásában, a településről alkotott kép javításában hivatott közreműködni A marketingstratégia célcsoportjai: Helyi lakosság és a vonzáskörzethez tartózó települések lakossága; A városban befektetni szándékozó vállalatok, gazdasági társaságok; A városban működő gazdasági társaságok, vállalkozások. Városba látogató turisták; Magántőke mozgósítása önkormányzati kedvezményekkel A helyi gazdasági szervezetek, vállalkozások együttműködési, beruházási szándékai, a befektetők vonzása fokozható helyi kedvezmények felkínálásával: kedvezményes árú önkormányzati tulajdonú telekbiztosítás adókedvezmények, az iparűzési adó meghatározott idejű mérséklése vagy elengedése az ingatlanadó mérséklésével (megfelelve az uniós és hazai adószabályoknak) új munkahelyteremtő beruházások esetén, a fejlesztési területeken működő vállalkozásoknak tartós bérletre tett ajánlat az önkormányzat részéről. 27

28 Partnerség A Integrált Városfejlesztési Stratégia egyik legfontosabb követelménye, továbbá maga a stratégia megvalósulásának biztos alapja a különböző szakmai és lakossági fórumok bevonása a fejlesztési elképzelések kialakításába, a fejlesztési célok megvitatásába és megvalósításába. Egyeztetés történt a következő csoportokkal: szakmai szervezetekkel (önkormányzati képviselők, közigazgatási intézmények, iskolák, művelődési központ, szociális intézmények), civil szervezetekkel gazdaság szervezetek (legfontosabb cégek, vállalkozók) lakossággal 28

BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió módosításai A Baktalórántházai TKT Tanácsa 2008. november 26.-i ülésén megtárgyalta a Baktalórántházai Kistérség által az LHH program

Részletesebben

Püspökladány Város. Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY

Püspökladány Város. Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY Püspökladány Város Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása...

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE Budapest, 2008. június 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 3 I. Erzsébetváros szerepe a településhálózatban...

Részletesebben

Gazdaság. Infrastruktúra

Gazdaság. Infrastruktúra Gazdaság A 10 legnagyobb iparűzési adót szolgáltató vállalkozás DRV Rt., Dráva-Tej Kft., Drávacoop Zrt., Averman- Horvát Kft., B és Z Beton Kft., Barcs Metál Kft., Magyarplán Kft., QUATRO Kft. A.L.M Kft.,

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR 1 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS Készült Nyírlugos Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. JANUÁR Adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Győr 2006 Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2006 ISBN-10: 963-235-050-2 ISBN-13: 978-963-235-050-9

Részletesebben

Csongrád Megyei Önkormányzat

Csongrád Megyei Önkormányzat Csongrád Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2008. Készítette: Majláthné Lippai Éva Közreműködtek: Hivatal munkatársai: Makhult Zoltán Szekeresné dr. Makra

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA.

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. BEVEZETŐ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 99. évi III. törvény /Szoc.tv./

Részletesebben

V. 2007-20013 SORÁN FEJLESZTENI KÍVÁNT

V. 2007-20013 SORÁN FEJLESZTENI KÍVÁNT V. 2007-20013 SORÁN FEJLESZTENI KÍVÁNT AKCIÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSE 280 I.1 Kaposvár stratégiai céljai és az érintett városrészek viszonya Városrész stratégai fejlesztési céljai A) Fenntartható emberi léptékű

Részletesebben

AKCIÓTERÜLETI TERV SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉMOP-3.1.1-12 PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA BENYÚJTOTT PROJEKTJÉHEZ

AKCIÓTERÜLETI TERV SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉMOP-3.1.1-12 PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA BENYÚJTOTT PROJEKTJÉHEZ AKCIÓTERÜLETI TERV SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉMOP-3.1.1-12 PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA BENYÚJTOTT PROJEKTJÉHEZ Jóváhagyva, 2013.02.15 Kiegészítve, 2013.11.06. Szamosvölgyi Péter Polgármester Sátoraljaújhely

Részletesebben

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. JÖVŐKÉP...3 1.1. A jövőképet befolyásoló folyamatok...3 1.2. A jövőkép

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE az Integrált Városfejlesztési Stratégia része

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE az Integrált Városfejlesztési Stratégia része SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE az Integrált Városfejlesztési Stratégia része 2008. SZEGED 1 TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS AZ ALACSONY STÁTUSZÚ NÉPESSÉG TERÜLETI KONCENTRÁCIÓJÁRÓL A

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Derecske Város Önkormányzata Derecske, 2015. december 10. Tartalom Tartalom... 2 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Munkaügyi Központja FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Főbb megyei munkaerő-piaci adatok 2013-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2012. decemberi értékről

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Kisújszállás Város Önkormányzata 2013. június 1. felülvizsgálat 2014. október 2. felülvizsgálat 2015. augusztus Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A program háttere... 3 A program

Részletesebben

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009.

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. TARTALOM JEGYZÉK Bevezető 1 1. A koncepció elvi alapjai 1 1.1. Jövőkép megfogalmazása 3 1.2. Alapelvek megfogalmazása

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Teljes Akcióterületi Terv készült Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata megbízásából a Budapesti integrált városfejlesztési program Budapesti kerületi központok fejlesztése (kódszám: KMOP-5.2.2/B-2008-0016)

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA

FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA GYŐR 2008. Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-218-3 Felelős szerkesztő: Nyitrai József igazgató További

Részletesebben

Kistérségi tervdokumentum

Kistérségi tervdokumentum I. Helyzetelemzés Kistérségi tervdokumentum Gazdasági helyzet A térség alacsony lakosságszáma nem képez elegendő gazdasági potenciált ahhoz, hogy jelentősebb vállalkozások megtelepedjenek a területén,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata 2015 Tartalom 1. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 1.1. Bevezetés... 3 1.2. A település bemutatása... 3 1.3. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata gazdasági program elfogadásáról A Képviselő-testület a 2014-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programját

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12.

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...I-4 II. BEVEZETÉS... II-17 II.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FOGALMA ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN...

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2012-2016 Munkaerő-piaci folyamatok 2016 ában a regisztrált álláskeresők a 420 670 fő volt

Részletesebben

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja 2011. 1 Tartalom 1. Veztői összefoglaló... 4 2. Bevezető... 6 3. Stratégiai célok és alapelvek... 8 4. Általános elvek... 10 5. Helyzetelemzés...

Részletesebben

Lakónépesség. 1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén. Változás

Lakónépesség. 1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén. Változás 1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén Fő Változás 2007 33457 2008 34071 102% 2009 34385 101% 2010 34795 101% 2011 34562 99% 2012 34388 99% 2013 nincs adat #ÉRTÉK! 2014 nincs adat #ÉRTÉK! 2015

Részletesebben

MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 7 I.1. A HELYZETELEMZÉS FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI:... 7 I.1.1. A város egészére vonatkozó helyzetelemzés... 7 I.1.2. Városrészek

Részletesebben

NYÍRBÁTORI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

NYÍRBÁTORI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG NYÍRBÁTORI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió A Nyírbátori TKT Tanácsa 2008. november 24.-i ülésén megtárgyalta a Nyírbátori Kistérség által az LHH program keretében összeállított

Részletesebben

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 366/2007. Kth Önkormányzati feladat-ellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...6 Beruházás...7 Ipar...7

Részletesebben

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV KULTÚRA UTCÁJA רחוב התרבות STREET OF CULTURE 2009. JÚLIUS 1 Tartalomjegyzék 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ

Részletesebben

BONYHÁD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat

BONYHÁD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat BONYHÁD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP 6.2.1/K 13 2014 0002 Dél Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis és középvárosokban

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg

Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg A szociális ellátások formái Kéthely és Balatonújlak Községi Önkormányzatoknál 2007 2012. években Belső konzulens: Némethné Czaller Zsuzsanna Külső

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata ĺ ú á á áľ á ľ ú á á á é ĺĺ Ż ł łł ő ľ é ĺ ú á á áľ ľ á é ő ü ú ü é é ľ á é ő é ľ á á Ú Ę é ł é é ü ł é á á ź á ő ľľć ł ćł Ü é é ő ĺ ü ľ á ő ó é é ő é ő á á ó ľó é é ĺ é ő í á áľó ó ó Ż é ö é á á éľ é

Részletesebben

POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA

POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA 2011 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt azonosító:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaszó Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaszó Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Kaszó Községi Önkormányzat 2013-2018 1 2 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BICSKE

NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BICSKE NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BICSKE 2011 KÉSZÍTÕK NÉVSORA NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA - BICSKE MEGBÍZÓ KÉSZÍTETTE BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PORTATERV VÁROSRENDEZÉSI

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALU VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BERETTYÓÚJFALU VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BERETTYÓÚJFALU VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 Munkaanyag 2015. május BERETTYÓÚJFALU VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013. Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2012-2016 Munkaerő-piaci folyamatok 2016 jában a regisztrált álláskeresők a 366 628 fő volt

Részletesebben

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS Pályázó: Tét Város Önkormányzata Készítette: BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft. Alvállalkozó: Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális

Részletesebben

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014.

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Jóváhagyta: Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2011. (..) számú határozatával. Tartalom 1.) Bevezetés... 2 2.) Alapelvek és pénzügyi

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A településfejlesztési koncepciót Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (01.26.) KT. sz. határozatával elfogadta. 2016. január 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás... 7 Mezőgazdaság... 8 Ipar...

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Települési Esélyegyenlőségi Program 2012 1. BEVEZETÉS A mindenki számára egyenlő esélyeket biztosító társadalom megköveteli a társadalmi érvényesülést gátló akadályok elmozdítását,

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZERENCS VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZERENCS VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZERENCS VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 2015 Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 213/1 Központi Statisztikai Hivatal 213. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...5 Beruházás...6

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA hogy ne csak városunk múltja, de jelene és jövője is figyelemreméltó legyen 2010. január NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az

Részletesebben

NAV 1 % Érvényesen rendelkező magánszemélyek száma: na. Balkányi Polgárőr Egyesület

NAV 1 % Érvényesen rendelkező magánszemélyek száma: na. Balkányi Polgárőr Egyesület NAV 1 % kedvezményezett adatok 2013-ban Szervezet típusa Cél szerinti besorolás Cél leírása NAV 1 % kedvezményezett adatok 2013-ban Szervezet típusa Cél szerinti besorolás Cél leírása NAV 1 % kedvezményezett

Részletesebben

PÁSZTÓ KISTÉRSÉGI KÖZPONT REHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV. Készítette: Terra Studio Kft. 4 plusz Építész Stúdió Kft. 2009.

PÁSZTÓ KISTÉRSÉGI KÖZPONT REHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV. Készítette: Terra Studio Kft. 4 plusz Építész Stúdió Kft. 2009. PÁSZTÓ KISTÉRSÉGI KÖZPONT REHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV Készítette: Terra Studio Kft. 4 plusz Építész Stúdió Kft. 2009. május PÁSZTÓ KISTÉRSÉGI KÖZPONT REHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV Készítette:

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

KISVÁRDA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA KISVÁRDA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 KISVÁRDA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 Készült: Belügyminisztérium megbízásából

Részletesebben

PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata DEBRECEN 2015 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 5 II. Helyzetkép 8 1. Debrecen város helyzetét bemutató

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2013-2020 VÉGLEGES VÁLTOZAT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2013-2020 VÉGLEGES VÁLTOZAT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2013-2020 VÉGLEGES VÁLTOZAT Megbízó: Győr-Moson-Sopron Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Készítette: BFH Európa Kft. Győr, 2013. május 2.

Részletesebben

1. Vezetői összefoglaló (stratégiai fejezet)... 4 2. Helyzetelemzés( város)... 6 2.1. Demográfia... 6 2.2. Lakosság képzettsége... 8 2.3.

1. Vezetői összefoglaló (stratégiai fejezet)... 4 2. Helyzetelemzés( város)... 6 2.1. Demográfia... 6 2.2. Lakosság képzettsége... 8 2.3. AKCIÓTERÜLETI TERV SZÁZHALOMBATTA 2009 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló (stratégiai fejezet)... 4 2. Helyzetelemzés( város)... 6 2.1. Demográfia... 6 2.2. Lakosság képzettsége... 8 2.3. Szociális

Részletesebben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben Központi Statisztikai Hivatal 2012. március Tartalom Bevezető... 2 Demográfiai helyzetkép... 2 Egészségügyi jellemzők... 12 Oktatás és kutatás-fejlesztés...

Részletesebben

RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE

RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE 1 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés... 3 2 A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET 1 Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia hozzájárulása az EU2020 és a Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Város címere STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Város címere STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Város címere STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 198/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Baranya Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l :

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l : GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER 1 O l d a l : TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 4 2. A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS

Részletesebben

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 MAGYARORSZÁG, 2007 Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának idõpontja: 2008.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

SZÉCHENYI TERV MAGYARORSZÁG MEGÚJUL MAGYA RY PROGRAM. Helyi Esélyegyenlőségi Program Paks Város Önkormányzata. 2015. október

SZÉCHENYI TERV MAGYARORSZÁG MEGÚJUL MAGYA RY PROGRAM. Helyi Esélyegyenlőségi Program Paks Város Önkormányzata. 2015. október 4, ~~ ÁR0P-i.1.16-2012-2012-0001 4 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának TKLCI biztosítása ÚJ SZÉCHENYI TERV Helyi Esélyegyenlőségi Program Paks Város Önkormányzata a 2015. október Türr

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Demográfiai helyzet... 4 Gazdasági helyzet... 6 Társadalmi helyzet... 7 Értékeink,

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 64/2005.(XI. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 12/2005.

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Egyeztetési dokum entáció: 2015. május 26. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Készült a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának megbízásából 2015. május C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2015. december Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 2015. évi felülvizsgálata... 2 A HEP Felülvizsgálat

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020. 1. melléklet a /2016.(IV.28.) Öh.sz.határozathoz SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Elvi alapok meghatározása Jövőkép Alapelvek és értékek

Részletesebben

PÉTERVÁSÁRAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI (INTÉZKEDÉSI) TERV (2005-2008)

PÉTERVÁSÁRAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI (INTÉZKEDÉSI) TERV (2005-2008) PÉTERVÁSÁRAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 3250 PÉTERVÁSÁRA, KOSSUTH L. ÚT 1. KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI (INTÉZKEDÉSI) TERV (2005-2008) 2005 1/120 KÖZOKTATÁSI

Részletesebben

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás 10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás Városközpont [T2] - A városrész fejlesztési céljai között szerepel egyrészt a Kistérségi Járóbeteg Központ rehabilitációja, különösen az

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG PRIORITÁSOK ÉS PROGRAMOK Készítette: ProKat Mérnöki Iroda Kft. 2010. augusztus 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 II. HELYZETELEMZÉS KÖVETKEZTETÉSEI...6 1. A helyzetelemzés legfontosabb

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

Környezet állapota. Közlekedési hálózat helyzete

Környezet állapota. Közlekedési hálózat helyzete Környezet állapota A telep kertvárosias lakóterület, jobbára gondozott házakból áll. 334 db családi ház található az akcióterületen, melyek az 1970-es, 1980-as években épültek. További éületek: Közösségi

Részletesebben

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítették (2004.) Kovács Antalné, Léderer Kinga, Löffler Tamás A 2006. évi felülvizsgálatban közreműködtek: Dr. Bácsai Márta, Benyes Rita, Löffler

Részletesebben

Abaúj-Hegyközi Kistérség. Fejlesztési Stratégia 2007-2008

Abaúj-Hegyközi Kistérség. Fejlesztési Stratégia 2007-2008 Abaúj-Hegyközi Kistérség Fejlesztési Stratégia 2007-2008 2007 május Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés... 4 1.1. A térség elhelyezése a földrajzi térben... 4 1.1.1. Összegző megállapítások... 6 1.2. Környezeti

Részletesebben

ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002

ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-8/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Szolnoki kistérség Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terv 2008 2014

Szolnoki kistérség Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terv 2008 2014 1 Szolnoki kistérség Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terv 2008 2014 2008. augusztus Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózatműködtetési

Részletesebben

A válság munkaerő-piaci következményei, 2010 2011. I. félév

A válság munkaerő-piaci következményei, 2010 2011. I. félév A válság munkaerő-piaci következményei, 2010 2011. I. félév Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom Összefoglaló... 2 Bevezető... 2 Az Európai Unió munkaerőpiaca a válság után... 2 A válság

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz 2012. SZEPTEMBER EGYEZTETÉSI ANYAG

PÁTY KÖZSÉG. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz 2012. SZEPTEMBER EGYEZTETÉSI ANYAG PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz 2012. SZEPTEMBER EGYEZTETÉSI ANYAG TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK, TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2016. 2 Aláírólap Ezen az oldalon kell felsorolni az ITS szakhatósági

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ SZAKKÉPZÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ SZAKKÉPZÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ SZAKKÉPZÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Miskolc 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 2 2. Alkalmazott munkamódszer... 6 3. Tényállapot összefoglalása, várható tendenciák előrejelzése...

Részletesebben

Rábacsanak Település rendezési terv 2010. November Véleményezési dokumentáció TH-09-02-05

Rábacsanak Település rendezési terv 2010. November Véleményezési dokumentáció TH-09-02-05 1 Rábacsanak Település rendezési terv 2010. November Véleményezési dokumentáció TH-09-02-05 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila É3-08-0386/2005 Szabó Lilla településmérnök

Részletesebben

URBANITÁS Kft. HÉTFA Elemző Központ Kft.

URBANITÁS Kft. HÉTFA Elemző Központ Kft. RÁKOSMENTE 2015 2020 INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE a PEST-BUDAPEST konzorcium részéről: URBANITÁS Kft. Berényi Mária Vojnits Csaba Ferenc Felelős tervező településtervező Településtervező

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2008. július 14. (hétfı) napjára de. 8 30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2008. július 14. (hétfı) napjára de. 8 30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben