Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg A szociális ellátások formái Kéthely és Balatonújlak Községi Önkormányzatoknál években Belső konzulens: Némethné Czaller Zsuzsanna Külső konzulens: Nagy Gáborné Kuti Beáta Nappali tagozat Pénzügy és Számvitel szak Pénzügy szakirány 2013

2 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Könyvtárának online szakdolgozat-archívumából származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a dokumentum szövegében a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, hogy ennek a dokumentumnak az elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzői jogait, jogviszonyát vagy érdekeit. Az archívum üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének jogszerűségét illetően, akkor töröljék azt az online szakdolgozattár állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthető, de csak saját célokra, nem kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig benne kell maradnia. A szakdolgozat szerzője a dokumentumra vonatkozóan az alábbi felhasználási engedélynyilatkozatot tette: Hozzájárulok, hogy nem titkosított szakdolgozatomat a főiskola könyvtára az interneten a nyilvánosság számára közzétegye. Hozzájárulásom - szerzői jogaim maradéktalan tiszteletben tartása mellett egy nem kizárólagos, időtartamra nem korlátozott felhasználási engedély. Az Interneten történő megjelenítés (közzététel) feltételei: - a közzététel oktatási és tudományos, nonprofit célra történt, - a szerző hozzájárulása a hatályos szerzői jogszabályok értelmében nem kizárólagos, időtartamra nem korlátozott felhasználási engedély, - a felhasználás, terjesztés a kutatást végző felhasználók számára, magáncélra ideértve a másolatkészítés lehetőségét is csak úgy történhet, hogy az a felhasználó(k) jövedelemszerzése vagy jövedelemfokozása célját közvetve sem szolgálhatja és nem kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz is csak változtatások nélkül, valamint a forrásra való megfelelő hivatkozással használható, - a szerzői és tulajdonosi jogok, valamint az üzleti célú felhasználási lehetőségek továbbra is a szerzőt illetik.

3 9VDAPEST 9USINESS S~HOOt A hallgató neve: Kuti Beáta NYILATKOZAT a szakdolgozat digitális formátumának benyújtásáról Szak/szakirány: pénzügy-számvitel szak pénzügy szakirány Neptun kód: FW4KLO A szakdolgozat megvédésének dátuma (év): 2013 A szakdolgozat pontos címe: A szociális ellátások formái Kéthely és Balatonújlak Községi ÖnkormányzatoknáI években Belső konzulens neve: Némethné Czaller Zsuzsanna Külső konzulens neve: Nagy Gáborné Legalább 5 kulcsszó a dolgozat tartalmára vonatkozóan: Önkormányzat, Kéthely, Szociális ellátások, Folyósítás, Igénylés, Állami támogatás Benyújtott szakdolgozatom nem titkosított / titkosított. (Kérjük a megfelelőt a/áhúznif Titkosított dolgozat esetén kérjük a titkosítási kérelem egy példányát csatolni vagy az eredetit másolatkészítés céljára átadni.) Hozzá;árulok I nem járulok hozzá, hogy nem titkosított szakdolgozatomat a főiskola könyvtára az interneten a nyilvánosság számára közzétegye. (Kérjük a megfelelőt aláhúznif) Hozzájárulásom - szerzői jogaim maradéktalan tiszteletben tartása mellett - egy nem kizárólagos, időtartamra nem korlátozott felhasználási engedély. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy szakdolgozatom digitális adatállománya mindenben eleget tesz a vonatkozó és hatályos intézményi előírásoknak, tartalma megegyezik a nyomtatott formában benyújtott szakdolgozatommal. Dátum: Kéthely 'I' -"\" \'\.-... ~.'-;~-~-;~:.. ~:~~<';-.~;:. ~ hallgató aláírása BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg I H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u.i8/a. I Telefon: (+36-92) Fax: (+36-92) I

4 T A R T A L O M J E G Y Z É K NYILATKOZAT Bevezetés Kéthely és Balatonújlak Községi Önkormányzatok bemutatása Szociális ellátásokról általában A törvény célja A törvény hatálya A szociális ellátások formái Pénzbeli ellátások Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Átmeneti segély Temetési segély Természetbeli ellátások Köztemetés Közgyógyellátás Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Adósságkezelési szolgáltatás Energiafelhasználási támogatás Kéthely és Balatonújlak községek szociális ellátásai Formái és igénylésük Aktív korúak ellátása Aktív korúak ellátása ~ 2 ~

5 Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Átmeneti segély Kamatmentes szociális kölcsön Temetési segély Köztemetés Anyasági segély Közgyógyellátás Igénylésük Döntéshozatali eljárás Jegyzői hatáskör Bizottság dönt Polgármesteri hatáskör Finanszírozásuk Összegzés Irodalomjegyzék Mellékletek számú melléklet: számú melléklet: ~ 3 ~

6 NYILATKOZAT Alulírott Kuti Beáta büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a szakdolgozatomban foglalt tények és adatok a valóságnak megfelelnek, és az abban leírtak a saját, önálló munkám eredményei. A szakdolgozatban felhasznált adatokat a szerzői jogvédelem figyelembevételével alkalmaztam. Ezen szakdolgozat semmilyen része nem került felhasználásra korábban oktatási intézmény más képzésén diplomaszerzés során. Budapest, december. 13. Kuti Beáta s.k. Hallgató aláírása ~ 4 ~

7 1. Bevezetés Mindegy mit csinálsz, ha azt szereted csinálni, Mindegy mi a cél, ha szerinted az jó cél, Mindegy hogyan élsz, ha jól érzed magad benne, De sose felejtsd el, hogy az életet nem egyedül éled! Főiskolás tanulmányaim során költségtérítéses hallgatóként mindig is kerestem azokat a lehetőségeket mellyel saját és családom anyagi helyzetén javíthattam s a megélhetést könnyíthettem. Ide értve a szociális-, lakhatási támogatást, vagy például a Bursa Hungaricát. Ez idő alatt azt kellett tapasztalnom, hogy e támogatások elnyerése nem könnyű, sőt a rengeteg igazolás és dokumentum beszerzése fáradságos, nehézkes, és ha mindezek ellenére még sem felelek meg a kritériumoknak az egész felesleges is volt. Mindig foglalkoztatott az a kérdés, hogy azok az emberek, aki tartósan munkanélküliek, vagy alacsony jövedelmük következtében hátrányos helyzetűek, milyen segítséget kérhetnek az önkormányzattól, illetve az állam hogyan és milyen mértékben támogatja ezeket az embereket. Mik azok a kritériumok, amiknek meg kell felelni, mi az a minimum egy főre eső jövedelem, amit ha meghaladnak, már nem támogathatók, illetve kik és milyen feltételek azok, amik a döntéshozatal meghatározó befolyásoló elemei. Gyakorlatomat Kéthely és Balatonújlak Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének hivatalában töltöttem, mely során betekintés nyertem az önkormányzat gazdálkodásának és működésének jelentős részébe. Ez idő alatt részt vettem az önkormányzathoz beérkező és kimenő iratok kezelésében, az ügyfelek különböző problémáinak megoldásában, illetve munkám felelősség teljesebb része a házipénztár kezelésében teljesedett ki. Itt aktív résztvevőjévé váltam a segélyezés folyamatainak, a kérelem beérkezésétől a megállapított összeg kifizetéséig. Mindezek következtében körvonalazódott ki szakdolgozatom témája, mely a szociális ellátások témaköre, a községi önkormányzatok keretein belül. Az itt nyújtott illetve igénybe vehető rendszeres és rendkívüli támogatások fajtái, igénylésük, jogszabályi keretei, az ellátások száma és megoszlása a lakosság körében, valamint, hogy ennek anyagi kerete milyen mértékben terheli az önkormányzatot illetve mekkora az állam által átvállalt költség. ~ 5 ~

8 1.1. Kéthely és Balatonújlak Községi Önkormányzatok bemutatása Kéthely a Belső-Somogyban lévő Marcali-hát keleti szélén fekszik, 7 km-re a Balatontól. Északon Balatonújlak, Keleten Somogyszentpál, Délen Marcali, Nyugaton Somogysámson és Hollád települések határolják. Belterülete 255 ha, külterülete ha, lakosainak száma körülbelül fő. 1 Kéthely feltehetőleg Árpád-kori település. Első írásos emléke egy szeptember 9-én keltezett oklevélen /a fejérvári egyház káptalanjánál készült adásvételi szerződés / olvasható: KEDHEL alakban. Ez azt bizonyítja, hogy nem két település egyesüléséből keletkezett, inkább a keddi piacnapból és a hely szóból eredeztethető. A község fejlődését a közel 100 évig tartó török megszállás visszavetette tól működött iskola tól folyamatosan a Hunyadi család uradalma alá tartozott, s gazdálkodása országos elismertséget élvezett. A XX. század elején a falu 481 házában lakos élt, idetartozott Baja puszta, Kulapuszta, Marótpuszta, Sáripuszta falvak lakossága december 8-tól március 30-ig itt húzódott a front vonal, a lakosságot kitelepítették s a menekültek többsége a közeli falvakba vészelte át ezt az időszakot április 15-én alakult meg a helyi földigénylő bizottság, amely a házhely- és földjuttatásokat irányította ben alakult meg a tszcs, s 1956 novemberében oszlott fel ban alakult ismét termelőszövetkezet, ebben az évben jött létre a közös tanács is. A rendszerváltás óta önálló önkormányzat és jegyzőség működik január 1. hatállyal Kéthely és Balatonújlak Községek Önkormányzat Képviselőtestületei körjegyzőség elnevezésével közös hivatalt hoztak létre, s az óta körjegyzőség formájában működnek, így a két község együtt körülbelül főt számlál. A körjegyzőség a települési önkormányzatok legátfogóbb önkéntes társulása, mely az önkormányzati és az államháztartási feladatok ellátását egyaránt szolgálja. A körjegyzőséghez tartozó községekben a jegyző feladatkörét a körjegyző, a polgármesteri hivatal feladatait pedig a körjegyzőség hivatala látja el &cikkid=589&mode=reszletes 3 ~ 6 ~

9 2. Szociális ellátásokról általában A gazdaság globalizálódása, azaz a piacgazdaságra való áttérés jelentősen átalakította a foglakoztatás jellemzőit. A piacon új foglalkoztatási formák alakultak ki az atipikus foglalkoztatási formák, melyek a részmunkaidős foglalkoztatás, az önállóvá válás és a meghatározott időtartamra szóló szerződéses foglakoztatás, melyek közös jellemzője, hogy a munkaadók elkerülik, illetve elkerülhetik a különböző járulékok befizetését, s melyek jogi szempontból semmiféle biztonságot nem adnak a munkavállalóknak. 4 Napjainkban drasztikusan emelkedő munkanélküliség és csökkenő foglalkoztatottság a jellemző, s az európai országok közös jellemzője, hogy a nők, a fiatalok és az alacsonyan képzettek körében mindenhol magasabb munkanélküliségi ráta tapasztalható, mint az országos átlag Diagram: A foglalkoztatottak száma legmagasabb iskolai végzettségük alapján Forrás: : A foglalkoztatottak száma legmagasabb iskolai végzettségük szerint, saját szerkesztés 4 Bódi Ferenc: Helyi szociális ellátórendszer vidéken (66. o.) 5 Bódi Ferenc: Helyi szociális ellátórendszer vidéken (69.o.) ~ 7 ~

10 2. Diagram: A munkanélküliek száma a legmagasabb iskolai végzettség alapján Forrás: : Munkanélküliek száma legmagasabb iskolai végzettség alapján, saját szerkesztés A szociálpolitika, az a kialakult intézményrendszer, mely feladata minden ember számára az emberi léthez méltó életszínvonalat biztosítani, azaz az állam és állampolgárok közötti kapcsolat intézményesülése. 6 Az állampolgárok szociális biztonságának megteremtésére és szavatolására irányuló feladatokat az állam a szociális ellátó rendszeren keresztül biztosítja. A szociális ellátásokról, illetve az ellátásokra jogosultságról az évi III. törvény rendelkezik. 7 E törvény alapján építettem fel szakdolgozatom főbb pontjait, s ennek segítségével elemzem a különböző ellátásokat, az ellátottakat illetve magát a rendszert melyben működik. 6 Szafkó Zoltánné, Széles Imre, Tóth Liboriuszné: Társadalombiztosítási ügyintézők kézikönyve 2010 (421. o.) 7 Szafkó Zoltánné, Széles Imre, Tóth Liboriuszné: Társadalombiztosítási ügyintézők kézikönyve 2010 (422. o.) ~ 8 ~

11 2.1. A törvény célja E törvény célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. 8 A helyi önkormányzatok saját költségvetésük terhére, egyéb ellátásokat is megállapíthatnak, a szociális törvényben szabályozottakon kívül A törvény hatálya Kiterjed a Magyarországon élő magyar állampolgárokra, betelepedettekre, hajléktalanokra és a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, valamint az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is A szociális ellátások formái A szociális jövedelmek pénzbeli és természetbeli ellátás formájában jutnak el a szociálpolitika alanyaihoz. Az ellátásokat és szolgáltatásokat, különböző címeken és jogokon keresztül vehetik igénybe. Az alanyi jogon járó ellátások az általános, a mérséklést kívánókra, pedig szelektív szociálpolitikai módszer a jellemző. Állampolgári vagy alanyi jogosultságot jelent, hogy vagy mindenki, vagy egy pontosan körülhatárolható csoport számára elérhető. A szelektív szociálpolitikai módszer lényege, hogy a jogosultságot különböző szempontok alapján állapítják meg, például életkor, jövedelem mértéke, munkaviszony stb évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1. (1) évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1. (2) évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 3. (1), (2) 11 Szafkó Zoltánné, Széles Imre, Tóth Liboriuszné: Társadalombiztosítási ügyintézők kézikönyve 2010 (421. o.) ~ 9 ~

12 Pénzbeli ellátások A rászorulók részére, a jövedelem kiegészítésére vagy annak pótlására különböző pénzbeli szociális ellátások nyújthatók. 12 Szociális rászorultság esetén a települési önkormányzat jegyzője aktív korúak ellátását, foglalkoztatást helyettesítő támogatást, rendszeres szociális segélyt, időskorúak járadékát, lakásfenntartási támogatást és alanyi jogú ápolási díjat állapíthat meg. A települési önkormányzat képviselő-testülete a szociális törvény, illetve az önkormányzat rendelete alapján méltányos ápolási díjat, temetési segélyt és átmeneti segélyt állapíthat meg Aktív korúak ellátása Azon személyek tartoznak az aktív korúak közé, akik 18. életévüket betöltötték, de a nyugdíjkorhatárt még nem érték el. Az aktív korúak ellátásán belül három különböző jogosultság állapítható meg az aktív korú személyek számára, maga az aktív korúak ellátása, melyre a nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltő és csökkentett munkaképességű személyek jogosultak. A rendszeres szociális segélyt, melyet például az egészség károsodott személyek igényelheti, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra pedig az a munkaképes személy jogosult, akinek munkanélküli ellátásra már nincs jogosultsága Időskorúak járadéka Azon személyek részére nyújtható az időskorúak támogatása, akik a megélhetéshez szükséges jövedelemmel nem rendelkeznek, de a rá vonatkozó nyugdíj korhatárt már betöltötte és saját illetve a vele együtt lakó élettárs vagy házastárs jövedelme az egy főre eső számított jövedelem összege a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80%-át nem haladja meg. Azoknak az egyedülálló személyek részére, aki a nyugdíjkorhatárt betöltötték, de 75 évesnél nem idősebbek, s havi jövedelmük nem haladja meg a mindenkor öregségi nyugdíj legkisebb összegének 95%-át, valamint a 75 évesnél idősebb egyedülálló személyek részére, évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 25. (1) évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 25. (3) ~ 10 ~

13 akik jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 130%-át, időskorúak járadéka állapítható meg Lakásfenntartási támogatás A szociálisan rászoruló háztartások részére, a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik fedezésére nyújtott hozzájárulás. Az önkormányzat jegyzője a támogatást a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhőszolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú banki kölcsön törlesztő részletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez nyújthat lakásfenntartási támogatást Ápolási díj Az ápolási díjat a tartósan gondozásra szoruló személy ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi támogatás. 16 Az a hozzátartozó jogosult, aki állandó tartós gondozásra szoruló súlyos fogyatékost vagy 18 év alatti tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi. 17 Az ápolási díjat az ápolást végző személy lakóhelye szerinti település önkormányzatának jegyzője vagy képviselő - testülete állapítja meg évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 32/B (1) évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 38. (1) évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 41. (1) évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 41. (2) ~ 11 ~

14 Átmeneti segély Átmeneti segélyre jogosult az a személy, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került és tartósan vagy időszakosan létfenntartási gondokkal küzd. 19 A támogatás adható alkalmanként vagy havi rendszerességgel, illetve kamatmentes kölcsön formájában. Az alkalmankénti segély, gyógyszertámogatás vagy egészségügyi szolgáltatás díjaként ítélhető meg. A havi rendszerességgel nyújtott ellátás, jövedelem kiegészítő támogatás, rendszeres nevelési támogatás illetve az önkormányzati rendelet által meghatározott egyéb címen folyósítható Temetési segély Temetési segélyt a települési önkormányzat rendelete által meghatározott feltételek alapján a képviselőtestület annak állapíthatja meg, aki a meghalt személy temetéséről gondoskodott, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti Természetbeli ellátások A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások közül természetbeli szociális ellátás formájában a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az átmeneti segély és a temetési segély nyújtható évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 45. (1) évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 45. (3) évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 46. (1) évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 47. (1) ~ 12 ~

15 Köztemetés Ha nincs, vagy az elhunyt eltemetésére köteles személy nem lelhető fel, vagy az arra köteles személy az eltemetésről nem gondoskodik, a haláleset helye szerinti települési önkormányzat polgármestere, a halálozást követő harminc napon belül köteles gondoskodni az elhunyt közköltségen való eltemettetéséről Közgyógyellátás A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személyek részére az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásaik csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. 24 Térítésmentesen jogosult a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező, a társadalombiztosítási támogatásba befogadott, a gyógyszerkeret erejéig, a járó beteg ellátás keretében rendelhető gyógyszerek, jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközök, illetve az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság A jegyzői hatáskör alá tartozó egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság annak a személynek állapítható meg, akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120%-át, egyedül élő esetén, a 150%-át nem haladja meg évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 48. (1) évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 49. (1) 25 Szafkó Zoltánné, Széles Imre, Tóth Liboriuszné: Társadalombiztosítási ügyintézők kézikönyve 2010 (430. o.) évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 54. (1) ~ 13 ~

16 Adósságkezelési szolgáltatás Az adósság kezelési szolgáltatás lakhatást segítő ellátás. A települési önkormányzat határozata alapján, azt a személyt vagy családot részesítheti az ellátásban, akinek az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, akinek közüzemi díjtartozás miatt a szolgáltatást kikapcsolták, akinek a háztartásában az egy főre eső havi jövedelme nem haladja meg az önkormányzat rendelete által meghatározott minimális összeget, valamint aki a településen elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik Energiafelhasználási támogatás Az energiafelhasználási támogatás, a gázfogyasztáshoz, a földgázalapú hő-felhasználáshoz és a távhő felhasználáshoz külön jogszabályban meghatározottak alapján nyújtható támogatás. 28 A kincstár foglalkozik a támogatás megállapításával, érvényesítésével, az igénybevétel ellenőrzésével valamit a jogszerűtlenül igénybevett támogatások vissza követelésével. 29 A kincstár, nyilvántartást vezet a támogatást igénylő személyek adatairól, a jogszerű igénybevétel ellenőrzése céljából évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 55. (1) évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 55 /D (1) évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 55 /D (2) évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 55 /D (3) ~ 14 ~

17 3. Kéthely és Balatonújlak községek szociális ellátásai Az elmúlt év folyamán a jövedelem különbségek folyamatosan növekvő tendenciát mutattak, s becslések szerint a háztartások több mint egyharmada a létminimumnál kisebb jövedelemből él. A reálbér csökkenése a fiatal rétegeket jobban sújtotta, mint az idősebbeket. 31 A gyors technikai fejlődés és az egyre növekedő igények miatt a fiatal lakosság számára az anyagi gondok leküzdés sokkal nehezebb, mint egy nyugdíjas számára, aki sokkal szerényebb körülmények között megélnek, mint egy mai, például családos fiatalnak. Mindenki számára érzékelhető, hogy az árnövekedést a bérek nem követik, s a saját bőrünkön tapasztaljuk, hogy napról-napra mennyivel kevesebbet ér a havi jövedelme. Ezért fontos dolognak tartom a szociális ellátások elérhetőségét a rászorulók számára, mivel a munkahely elvesztése, egy beteg felnőtt vagy gyerek ápolása, alapjában véve megvisel minden családot, s az még ezzel társuló anyagi gondok leküzdése hatalmas nehézséget jelen Formái és igénylésük Az önkormányzat képviselőtestülete az évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, alapján köteles megalkotni saját szociális rendeletét, melynek a törvény adja a keretét, de az abban foglaltaktól, csak a törvény által meghatározott mértékben térhet el. Vannak ellátások, melyeket bár a törvény tartalmaz, a képviselőtestület még sem alkalmazz, illetve bevezethetnek olyan ellátásokat is saját költségvetésük terhére, melyek a szociális törvényben nem szerepelnek, de helyi viszonyokban, folyósításukat szükségesnek tekinti a képviselőtestület. Kéthely Község Önkormányzata a Szociális törvényben szerepeltetett tizenegy ellátás közül nyolcat, rendszeresen alkalmaz, Balatonújlakon pedig hat a folyósított ellátás fajták száma. 31 Bódi Ferenc: Helyi szociális ellátórendszer vidéken (85.o.) ~ 15 ~

18 Diplomamunkám készítése során, visszamenőleg 2007 ig gyűjtöttem össze, ellátási fajtánként, elsődleges szempontként a támogatottak számát, valamint igénybevételüket a lakosság körében, esetenként az életkor vagy nem szerinti megoszlást, a két önkormányzat területén, s ezek változását vizsgáltam az elmúlt hat év folyamán Aktív korúak ellátása A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személyek körének meghatározására, megszüntetésére, összegére, felülvizsgálatára és a hajléktalan személyek részére történő rendszeres szociális segély megállapítására a Kéthely és Balatonújlak Községi Önkormányzatok a Szociális törvény rendelkezéseit változás nélkül alkalmazza Táblázat: Az aktív korú ellátottak száma Kéthelyen és Balatonújlakon között Megnevezés dec. dec. márc. dec. dec. dec. nov. Kéthely Balatonújlak Forrás: Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól Kéthely és Balatonújlak Községi Önkormányzatokban, saját szerkesztés Az összes aktív korú ellátott számát tekintve Kéthelyen növekedés tapasztalható és között, Balatonújlakon viszont meghatározó egyirányú változás nem történt a segélyezettek számában. Kéthelyen óta, az átlagos ötven fő körüli ellátott szám, fővel is megnövekedett az elmúlt néhány évben, ami véleményem szerint a tartós munkanélküliek számának növekedése következtében történhetett, valamint, hogy a kormány csökkentette a munkanélküli járadék fizetésének időtartamát. 32 Kéthely Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III. 31.) rendelete, a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról 10. (1) ~ 16 ~

19 2009-ben rendszeres szociális ellátások szabályozása megváltozott, mivel előtte egy jogcímen igényelhették, a rendszeres szociális segélyt a támogatásokat, mely most három különböző címen van nyilvántartva, s ez által, bizonyos mértékben szélesebb réteg veheti igénybe. Ebben az évben a rendszeres szociális segély mellett bevezették a rendelkezésre állási támogatást, a mai foglalkoztatást helyettesítő támogatást, ebből kifolyólag pedig Kéthelyen és Balatonújlakon is bizonyos mértékben megugrott az ellátottak száma az év végére. Véleményem szerint ez annak következtében történt, hogy sok személynek a rendszeres szociális segélyben részesülők közül, még nem járt le az ellátás folyósításának időtartama, de az új besorolás miatt már számos ellátott igényelhetett új ellátást évben az előzőekhez képest tovább emelkedett az ellátott szám, s év végére is várható, hogy az előző évekhez hasonló ellátott számot képződik, mivel 7 főnek november 30 án lejár a közfoglalkoztatott jogviszonya, illetve minden hónapban érkeznek be új igénylések a hivatalba Aktív korúak ellátása A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak a személynek aki, a rá vonatkozó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, munkaképességét legalább 67%-ban elveszítette, aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy akinek a munkanélküli járadék, álláskeresési járadék folyósítási időtartama lejárt. 33 Aktív korúak ellátására egyidejűleg egy családban csak egy személy jogosult. 34 Abban az esetben jogosult csak két személy egyidejűleg egy családból az ellátásra, ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatást, a másik pedig a rendszeres szociális segély feltételeinek felel meg évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 33. (1) évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 33. (5) évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 33. (6) ~ 17 ~

20 Nem állapítható aktív korú ellátás annak a személynek, például aki előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését tölti. Továbbá aki gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban részesül, aki álláskeresési támogatás megállapításához szükséges munkaviszonnyal rendelkezik, aki katonai szolgálatot teljesít vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül Táblázat: Az aktív korú ellátottak száma Kéthely Község Önkormányzatában Megnevezés dec dec márc dec dec dec. Aktív korúak ellátása nov. Forrás: Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól Kéthely Község Önkormányzatban, saját szerkesztés Az aktív korúak ellátása, Balatonújlak Község Önkormányzatában 2007 óta egyetlen egyszer sem igényelt támogatás. Kéthelyen is csak 2009 től folyósították, éves szinten öt-tíz személynek. Úgy gondolom, ennek az lehet az oka, hogy a nyugdíjkorhatárt megemelték, illetve ma már nincsenek nyugdíjas állások, nincsenek tekintettel az életkorra, sőt, az alacsonyabb iskolai végzettséget igénylő állások betöltése esetén nem szívesen vagy egyáltalán nem alkalmazzák az ötven év felettieket, így az igény megnövekedett az aktív korúak ellátására. Ezen negatív változások miatt, szerintem nagy szükség van ebben a rétegben arra, hogy foglalkoztassák az embereket, mert nekik van a legkevésbé lehetőségük, hogy kedvezményesen előbb elmehessenek nyugdíjba. Azok, akik éves korukban veszítik el az állásukat, mert annyi idősen már ne tud úgy teljesíteni az ember, mint harminc évesen, és ez egy természetes dolog, csak éppen ma már van, akinek ennyi idősen még tíz év kell ahhoz, hogy elérje a rá vonatkozó nyugdíjkorhatárt. Emiatt tartom különösen fontosnak, hogy állami támogatást élvezzen ez a korosztály a foglakoztatásban évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 34. (1) ~ 18 ~

21 Szerintem, az, hogy még így is viszonylag alacsony az ellátottak száma, annak köszönhető, hogy a családok esetében, az egyik szülőnek van munkaviszonya, illetve ennyi idősen már talán a felnőtt gyermek jövedelme segítséget nyújt a szülőknek a megélhetéshez, vagy pont ahhoz, hogy a támogatásra ne legyenek jogosultak, mivel az egy főre számított havi jövedelmük a nyugdíjminimumot ( Ft) meghaladja Rendszeres szociális segély Aktív korú ellátásra jogosult az a személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján egészség károsodott személynek minősül vagy a rá hatályos nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti vagy 14 éven aluli gyermeket nevel és a gyerek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudja biztosítani, rendszeres szociális segélyre jogosult. 37 A rendszeres szociális segély havi összege nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező legkisebb összegének járulékokkal csökkentett összegének 90%-át. Ha a rendszeres szociális segélyre jogosult családtagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatást állapítottak meg, a rendszeres szociális segély összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének különbözetét. 38 A rendszeres szociális segély akkor állapítható meg és folyósítható, ha az ellátásra jogosult személy, együttműködési kötelezettséget vállal a települési önkormányzat által erre kijelölt szervvel. 39 Kéthely és Balatonújlak Községek Önkormányzatának területén az ellátottak a Szociális Szolgáltató Központ intézménnyel kötelesek együttműködni évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 37. (1) évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 37. (4) évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 37/A (1) 40 Kéthely Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III. 31.) rendelete, a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról 10. (2) ~ 19 ~

22 3. Diagram: Rendszeres szociális segélyben részesítettek száma Kéthely és Balatonújlak Községi Önkormányzatokban Forrás: Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól Kéthely és Balatonújlak Községi Önkormányzatokban, saját szerkesztés A rendszeres szociális segélyben részesítettek száma, év végéhez képest mára jelentősen visszaesett. Kéthelyen márciusági az ellátottak száma 50 fő körül mozgott átlagosan, majd miután bevezették a mai foglalkoztatást helyettesítő támogatást, a segélyezettek száma tíz fő környékére csökkent. Balatonújlak Község Önkormányzatában a rendszeres szociális segélyben részesítettek száma öt-tíz fő között mozgott és 2009 márciusa között. Év végére viszont miután az összes korábban igényelt rendszeres szociális ellátás folyósítása lejárt, a segélyesettek száma nullára csökkent, s ez mind a mai napig változatlan maradt. ~ 20 ~

23 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapították, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult, ha az állami foglakoztatási szervnél kéri az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, valamint ebből kifolyólag, kötelessé válik az állami foglalkoztatási szervvel együtt működni. 41 A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a. 42 Közfoglalkoztatásban részt vevő személy esetében, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak, a közfoglalkoztatás megszűnését követően kell folytatódnia. 43 Ha a jogosult 90 napnál nem hosszabb időtartamra létesít kereső tevékenységet, a jogviszony fennállásának időtartama alatt vagy közfoglalkoztatásban vesz részt vagy olyan képzésben vesz részt, melynek keretében képzési támogatásként kereset pótló juttatásban részesül, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósítása szünetel. 44 Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására jogosultságát, például, annak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személynek, aki az állami foglakoztatási szervvel való együttműködés keretében, a számára felajánlott munka lehetőséget nem fogadja el vagy közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát jogellenesen megszünteti, illetve, akinek a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát a munkáltató rendkívüli felmondással szünteti meg. Valamint annak, aki az éves felülvizsgálata során, a felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság időtartam alatt, legalább 30 nap időtartamban, közfoglalkoztatásban nem vett részt, kereső tevékenységet nem folytatott, illetve munkaerő piaci programban sem vett részt évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 35. (1), (3) évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 35. (4) évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 35. (5) évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 36. (1) évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 36. (2) ~ 21 ~

24 4. Diagram: Fogalakoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma között, Kéthely és Balatonújlak Községi Önkormányzatokban Forrás: Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól Kéthely és Balatonújlak Községi Önkormányzatokban, saját szerkesztés A foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az áltagosan legnagyobb számban nyújtott ellátás Kéthely Község Önkormányzatánál év végén az ellátottak száma még alig haladta meg az ötven főt, utána viszont ez a szám növekedni kezdett, olyannyira, hogy 2009 re már hatvan főt is meghaladta a számuk év végén látható kiemelkedő ellátott szám, a két ellátás, a rendszeres szociális segély nem foglalkoztatott ellátottaiból, valamint a mai foglalkoztatást helyettesítő támogatás átfedéséből adódott. Az viszont vitathatatlan, hogy óta hatvan fő alá nem csökkent az átlagos ellátott szám, illetve még egy minimális növekedés is tapasztalható. Balatonújlakon az ellátott szám átlagosan öt-tíz fő között mozog. Jelentős egyirányú tendenciát az ellátottak száma nem mutat. Ez talán azért lehet, mivel Balatonújlakon a lakosság nagy része nyugdíjas korú, s feltételezzem, hogy a keresőkorú lakosság nagy része foglalkoztatott év végére, viszont lecsökkent az ellátottak száma 2 főre, mivel ez előző ~ 22 ~

25 pár hónapban az addigi ellátottak közül 3 személy a felülvizsgálatkor nem tudta igazolni a 30 munkanapot, egy fő már gyermekgondozási díjban részesül, két főnek pedig sikerült elhelyezkedni, illetve annak hogy 2 fő december 31 ig, 6 pedig január 31 ig közfoglalkoztatásban áll. 3. Táblázat: A közfoglalkoztatásban részt vettek száma Kéthely és Balatonújlak Községi Önkormányzatokban Megnevezés Közfoglalkoztatásban részt vettek száma Kéthelyen Közfoglalkoztatásban részt vettek száma Balatonújlakon dec dec dec dec dec nov Forrás: Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól Kéthely és Balatonújlak Községi Önkormányzatokban, saját szerkesztés A közfoglalkoztatás által, mind a két önkormányzat csökkenteni tudja bizonyos mértékben a foglalkoztatás helyettesítő támogatás ellátott számát, mivel szinte minden esetben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők közül, választják ki az önkormányzatok a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottakat. Természetesen egy-egy esetben előfordul az is, hogy a munkanélküli központ által kiközvetített személyt alkalmaznak, de nem ez a meghatározó. Kéthelyen a közfoglalkoztatottak száma átlagosan közel a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők harmada. Az elmúlt két évben viszont körülbelül tíz fővel megemelkedett az közfoglalkoztatottak száma, mivel már nem csak az önkormányzat foglalkoztatja őket. Például Kéthelyről a Dunántúli Regionális Vízmű közfoglalkoztatási programban alkalmaz öt-hat személyt arra, hogy a község határán futó Balatonba ömlő Nagyárok medrét, illetve partját tisztán és rendben tartsa. Emellett egy községi állattenyésztéssel és mezőgazdasággal foglakozó gazda is éves szinten hat-hét közfoglalkoztatottat alkalmaz. Természetesen minden foglalkoztatott nem jelenik meg Kéthely statisztikájában, mivel ha a munkanélküli központ közvetíti ki a személyt, akkor azt ott tartják számon. ~ 23 ~

26 Balatonújlakon közel megegyezik a segélyezettek számával a közfoglalkoztatottakéval, sőt az idei évben, mindenkit, akit csak tudtak bevontak a közfoglalkoztatásba, így az átlagos öt fő fölé nem emelkedett az ellátottak száma egész évben. A közfoglalkoztatást azért tartom jó dolognak, mert igaz, hogy a minimálbér 70%-át kapják meg csak bérként, de az egyén máris nem a Ft ot viszi haza, hanem 8 órás munkavégzés esetén bruttó Ft ot, 6 óra esetén pedig bruttó Ft ot. Tény ez a bér nem sok, sőt, de arra jó, hogy mást nem a foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz szükséges harminc napos vagy a munkanélküli segélyhez szükséges három hónapos munkaidőt megszerezze. Ugyanakkor, ha a személy el tud helyezkedni, más munkakörben, a papírok elrendezése után rögtön munkába állhat, felmondási idő és egyéb megkötés nélkül. Tudatosan határozva így, a jövedelem alapvetően kevés ahhoz, hogy a foglalkoztatott ebből akarjon megélhetést biztosítani magának, ezáltal ösztönözve arra, hogy próbáljon elhelyezkedni. Más oldalról nézve, a közfoglalkoztatásban részt vevő személyek bére sajnos nem éri el az egyéb vagy más foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók bérét, pedig ugyan annyi időt töltenek a munkában. Előnyös ez a foglakoztatási forma viszont a munkáltatóknak, mivel 8 órás munka esetén az állam a bér 100%-át megtéríti, 6 órás foglalkoztatás esetén pedig a bér 70%-át, azaz havi szinten maximum Ft költsége van egy közfoglalkoztatottra. Az pedig, hogy a 8 órás foglalkoztatás támogatott 100%-ban, a magasabb óraszámban való foglalkoztatást próbálja ösztönözni véleményem szerint. ~ 24 ~

27 Lakásfenntartási támogatás Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete azt a személyt részesíti helyi lakásfenntartási támogatásban, akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre számított havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 250%-át, ami az idei évben Ft. 46 A helyi lakásfenntartási támogatást egy évre állapítják meg, és a kérelem benyújtás hónapjának első napjától illeti meg a kérelmezőt. 47 A támogatás megállapításakor az alábbi kiadások teljes költségét kell figyelembe venni: o Lakbér vagy albérleti díj o Lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletet o Távhőszolgáltatás díja o Közös költség o Csatornahasználati díj o Szemétszállítás költsége o Villanyáram költsége o Víz és gázfogyasztás díja o Tüzelőanyag költsége 48 A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó minimális összege Ft. 49 Az ellátás iránti kérelmet a Körjegyzőségnél lehet benyújtani, s a kérelemhez csatolni kell, a lakásban tartózkodás jogcímét, a kérelmezővel közös háztartásban élők számát, illetve a lakás 46 Kéthely Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III. 31.) rendelete, a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról 19. (1) 47 Kéthely Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III. 31.) rendelete, a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról 19. (4) 48 Kéthely Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III. 31.) rendelete, a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról 19. (2) 49 Kéthely Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III. 31.) rendelete, a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról 19. (3) ~ 25 ~

28 nagyságát, melyre az kérelem benyújtása történik. Tovább a kérelemmel együtt be kell nyújtani a jövedelmi és vagyoni igazolásokat, s a lakásfenntartási költségek igazolásául szolgáló számlákat, albérletben élők esetén a bérleti szerződést, pénzintézeti hiteltartozás esetén a kölcsönszerződést és az utolsó befizetés bizonylatát. 50 Ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg a támogatás, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától, de külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírósági határozattal megosztott lakás lakrészeit. 51 Megszűnik a támogatás, a megállapított idő elteltével, valamint a támogatásra okot adó körülmények megváltozásával Kéthely Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III. 31.) rendelete, a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról 19. (5) 51 Kéthely Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III. 31.) rendelete, a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról 20. (1), (2) 52 Kéthely Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III. 31.) rendelete, a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról 20. (3) ~ 26 ~

29 5. Diagram: Lakásfenntartási támogatás életkor szerinti megoszlása között Kéthelyen Forrás: Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól Kéthely Községi Önkormányzatban, saját szerkesztés A diagram jól érzékelteti az igénylők létszámának növekedését, az elmúlt hat év folyamán. Két módon változott az ellátottak száma, a kor szerinti eloszlásban és a létszámban től 2009-ig az igénylők száma nem érte el a 20 főt, ami egy fős községben a teljes lakosság 1% alatti érték. Véleményem szerint, ez azzal magyarázható, hogy ezekben az években az állami gáz ártámogatás keretében a lakosság jelentős hányada részesült ehhez hasonló anyagi támogatásban től, mikor az állam a gáz ártámogatást eltörléséről rendelkezett a helyi lakásfenntartási támogatás léphetett ennek helyébe. Ugyan már előtte is létezett az önkormányzatnál ez az ellátás, de a lakosság körében kis mértékben lehetett ismert az adatok ismeretének függvényében és 2009 ben mindössze ember igényelte ezt a pénzbeli támogatást egész évben ben az igénylések száma húsz fő fölé emelkedett, a 2011 és 2012 es években pedig az ellátottak száma havonta átlagosan 60 fő körül mozog. Munkám során is tapasztalom, hogy ezt az ellátást többségében a nyugdíjasok, akik özvegyek, egyedül élnek, és többségének a jövedelme a nyugdíj minimumot nem éri el, illetve 45 év ~ 27 ~

30 felettiek és a több gyermekes családok kérvényezik, akiknek az egy főre számított havi jövedelmük a nyugdíj minimum ( Ft) felét sem éri el. 6. Diagram: Lakásfenntartási támogatás életkor szerinti megoszlása között Balatonújlakon Forrás: Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól Balatonújlak Községi Önkormányzatban, saját szerkesztés Balatonújlak Község Képviselőtestületének rendeleti szabályozása a helyi lakásfenntartási támogatásra vetítve nem tér el Kéthely rendeletéről. Az ellátásban részesülők száma, Balatonújlakon a lakosság létszámával együtt jóval kevesebb és között, egyetlen ellátott sem volt a községben, bár az ellátást akkor is igénybe lehetett volna már venni ben egy ember igényelt csak, 2011 től viszont átlagosan fő részesedik a lakásfenntartási támogatásban. Valószínűleg a növekedés magyarázható, az egyre emelkedő kiadásokkal, a változatlan bérekkel és ennek következményeként kialakuló romló anyagi helyzettel. Az ellátottak száma az 500 főt számláló Balatonújlak községben, körülbelül 5%, aki részesedik ilyen ellátásban, míg ugyan ez az érték Kéthely községében mindössze 2,6%. Kor szerinti eloszlás tekintetében, Kéthely községhez hasonlóan a negyvenöt év felettiek és a nyugdíjasok veszik nagyrész igénybe. ~ 28 ~

31 Viszont az egy főre számított jövedelem alapján, Balatonújlak községben nincs olyan ellátott, akinek a jövedelme ne érné el a mindenkori nyugdíj minimum felét, ami úgy gondolom, magyarázható azzal, hogy mivel Balatonújlak egy elöregedő község, az igénylő nyugdíjasok egy főre számított jövedelme, közel nem olyan alacsony, mint egy többgyermekes család esetében. A korábbi évekhez viszonyított növekedés ellenére, véleményem szerint ez az ellátott szám így is alacsony a ténylegesen rászorulókhoz képest, de valószínűleg még most sem jutott el elég emberhez ennek a támogatásnak a lehetősége, ha mégis, akkor az emberek úgy gondolhatják, hogy a rászorultságtól függő körülbelül Ft havi ellátással nincsenek kisegítve Ápolási díj A települési önkormányzat jegyzője, alanyi jogú ápolási díjat állapíthat meg, a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző személy kérelmére, melynek összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 130%- a. 53 Fokozott ápolást igénylő személy az, akinél a következő esetek közül legalább három fennáll, azaz, más személy segítsége nélkül, önállóan nem képes étkezni vagy tisztálkodni, vagy öltözni, vagy illemhelyet használni, vagy segédeszköz használata nélkül a lakásban közlekedni. 54 A jegyző ennek fennállásáról az ápolt személy tartózkodási helye szerinti illetéken módszertani intézmény által kijelölt szakértő szakvéleménye alapján dönt. 55 A település képviselőtestülete, méltányos ápolási díjat állapít meg annak a hozzátartozónak, aki a 18. életévét betöltötte, s tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és az egy főre számított havi családi jövedelemhatárt nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 43/A (1), 44. (1) évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 43/A (2) évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 43/A (3) ~ 29 ~

32 legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló esetén a 200%-át. 56 Ekkor az ellátás összege a költségvetésben megállapított alapösszeg legalább 80%-a. 57 Az ellátást kétéves időtartamra állapítja meg az illetékes szerv, ennek lejártát követően kell felülvizsgálni, hogy a jogosultság továbbra is fenn áll e. 58 Az ápolási díj havi összege az éves központi költségvetésben megállapított alapösszeg 100%-a, ha a kérelmező súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását végzi. 59 Az ápolási díjban részesülő személy, az ellátás után köteles nyugdíjjárulékot fizetni. 60 Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos igazolását, hogy az ápolt súlyosan fogyatékos vagy tartósa beteg, és az arra vonatkozó szakvéleményt, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul. 61 Az ellátás megszűnik, ha az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem igényli, ha az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, ha az ápolt személy meghal vagy az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy annak jogának gyakorlásával felhagyott Kéthely Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III. 31.) rendelete, a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 44. (1) évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 25. (4) évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 41. (1), 44. (1) évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 44. (3) évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 43. (1) évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 42. (2) ~ 30 ~

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása Jogosultság megállapítása... 1 Az aktív korúak ellátásának igénylése, összege... 4 Az aktív korúak ellátásának szünetelése, megszüntetése... 8 Jogosultság megállapítása

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. rendelkezésre állási támogatás

Részletesebben

Tartalo mjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalo mjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a kérelmező lakcíme szerint illetékes a) települési önkormányzat jegyzője - időskorúak járadékát,

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a kérelmező lakcíme szerint illetékes a) települési önkormányzat jegyzője - időskorúak járadékát, -104 foglalkoztatást b)106 a III. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint rászorultsági alapon pénzbeli és nem pénzbeli szociális ellátások

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Derecske Város Önkormányzata Derecske, 2015. december 10. Tartalom Tartalom... 2 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Információk Időseknek

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Információk Időseknek Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Információk Időseknek 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás 4 IDŐSEK VILÁGNAPJA 5 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATNÁL IGÉNYELHETŐ

Részletesebben

Város Képviselő-testület

Város Képviselő-testület Város Képviselő-testület E g é s z s é g ü g y i é s S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@pmh.biatorbagy.hu

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Munkaügyi Központja FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Főbb megyei munkaerő-piaci adatok 2013-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2012. decemberi értékről

Részletesebben

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Beszámoló az átruházott gyermekvédelmi és szociális jogkörök 2013. III. negyedévi gyakorlásáról.

Részletesebben

Tájékoztató a Polgármester által átruházott hatáskörben, II-III. negyedévben, szociális ügyekben hozott döntéseiről

Tájékoztató a Polgármester által átruházott hatáskörben, II-III. negyedévben, szociális ügyekben hozott döntéseiről Tájékoztató a Polgármester által átruházott hatáskörben, II-III. negyedévben, szociális ügyekben hozott döntéseiről Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármestere az egyes pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII.

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság - Kabinet Szociális Lakossági és Tájékoztatási

Részletesebben

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), a 10/2010.

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, szolgáltatásokról Helesfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 3/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról Veszprém

Részletesebben

KONCEPCIÓ a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásához

KONCEPCIÓ a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásához A 296/2006.(XI.28.) Kt. sz. melléklete KONCEPCIÓ a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásához A szociális területen alkalmazott két f jogszabály

Részletesebben

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 30/2007. (VI. 28.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990.

Részletesebben

Ügytípus megnevezése: Foglalkoztatást elősegítő képzés (ajánlott és elfogadott)

Ügytípus megnevezése: Foglalkoztatást elősegítő képzés (ajánlott és elfogadott) Ügytípus megnevezése: Foglalkoztatást elősegítő képzés (ajánlott és elfogadott) Ügytípus rövid leírása: A képzésekben történő részvétel akkor támogatható, ha a képzés az abban részt vevő személy munkához

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről

Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Főigazgatója által 2009. március 18-án kiadott szempontok alapján a

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról 6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete 1 az egyes helyi Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 33/2013.(XII.20.)

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011. (III.01.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 7/2006.(III.01.) Alap Felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program Budakeszi Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Készítette: dr. Kovács Anikó Maus Anna Bálega János Mentorálta: Budácsik Rita Császár Rozália Budakeszi, 2015. Tartalom I. Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Hatályos: 2015. november 10-től

Hatályos: 2015. november 10-től Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2015. november 10-től

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 118-4/2006. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.27.) és a 9/2015. (XI.25.) rendeletével módosított 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkóztatásért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Részletesebben

Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája

Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája KD-ITS Konzorcium KPRF Ex Ante LLTK MAPI PESTTERV Trenecon COWI Város Teampannon 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12. Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2..

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2.. 1 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a szociális gondoskodás területén, jelen rendeletével szabályozza az ellátásra

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet alkalmazási köre

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet alkalmazási köre Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2008. (IV. 30.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 23/2005. (X. 01.) rendelet módosításáról (egységes szerkezetben) A Képviselőtestület

Részletesebben

2. természetben nyújtott ellátások:

2. természetben nyújtott ellátások: Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 11/2011.(IX.19.) számú önkormányzati rendelete Németbánya Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

2014. március 27-i rendes ülésére

2014. március 27-i rendes ülésére 23. számú napirend Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Győr 2006 Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2006 ISBN-10: 963-235-050-2 ISBN-13: 978-963-235-050-9

Részletesebben

Az önkormányzatok társulási lehetőségei és szerepük a gyakorlatban

Az önkormányzatok társulási lehetőségei és szerepük a gyakorlatban BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG Az önkormányzatok társulási lehetőségei és szerepük a gyakorlatban Belső konzulens: Némethné Czaller Zsuzsanna Külső konzulens: Szintén László

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

Parád Nagyközség Önkormányzata

Parád Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA Parád Nagyközség Önkormányzata tervezet 2015. Türr István Képző

Részletesebben

A R. 2. -a kiegészül az alábbi g) és h) ponttal:

A R. 2. -a kiegészül az alábbi g) és h) ponttal: 3 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 24/2006. (VI. 27.) rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szociális ellátások 2015.

Szociális ellátások 2015. Szociális ellátások 2015. Nem könnyű eligazodni a jogszabályok sokaságában, sem az ellátásokban érintetteknek, sem az ügyintézőknek, sem az ellátások iránt érdeklődőknek. Szociális ellátórendszerünk meglehetősen

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25. 1 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.) számú rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása Munkaerőpiaci információk a Közép-Dunántúlon A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása 2008. 1. A régió területi, földrajzi, népesség jellemzői A Közép-dunántúli régió

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.19) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata A szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. (3) bekezdésében úgy rendelkezik,

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS LAKÁSRENDELETÉRŐL

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS LAKÁSRENDELETÉRŐL SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE T Á J É K O Z T A T Ó SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS LAKÁSRENDELETÉRŐL Készítette: Szombathely Megyei Jogú Város

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(XI.27.) rendelete a a szociális ellátások szabályozásáról. I. A rendelet hatálya

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(XI.27.) rendelete a a szociális ellátások szabályozásáról. I. A rendelet hatálya Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(XI.27.) rendelete a a szociális ellátások szabályozásáról Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület)

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), 10/2010.

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009.

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. TARTALOM JEGYZÉK Bevezető 1 1. A koncepció elvi alapjai 1 1.1. Jövőkép megfogalmazása 3 1.2. Alapelvek megfogalmazása

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben)

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1.

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben

1998. évi LXXXIV. törvény. a családok támogatásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya

1998. évi LXXXIV. törvény. a családok támogatásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról Az Országgyűlés a családok és gyermekek jólétéért

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete T E R V E Z E T CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2013. (.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 10/2011.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

8.. Önkormányzati segély

8.. Önkormányzati segély Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló 4/2010. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Közfoglalkoztatási tapasztalatok Onga Városában

Közfoglalkoztatási tapasztalatok Onga Városában Miskolci Egyetem Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Humánmenedzsment Szak Közfoglalkoztatási tapasztalatok Onga Városában dr. Farkas Györgyi 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezetés...1 1.) A témaválasztás

Részletesebben

"18. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat

18. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Részletesebben

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítették (2004.) Kovács Antalné, Léderer Kinga, Löffler Tamás A 2006. évi felülvizsgálatban közreműködtek: Dr. Bácsai Márta, Benyes Rita, Löffler

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) I. rész Mátramindszent község Önkormányzatának

Részletesebben

Az Áldozatsegítő Szolgálat Missziója

Az Áldozatsegítő Szolgálat Missziója AZ ÁLDOZATSEGÍTŐ SZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE 2009. Az Áldozatsegítő Szolgálat Missziója A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/579-1/2011/i. Üi.: dr. Nemes A./Szászné Rendelettervezet Tárgy: Szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata Melléklet:

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS Projekt megnevezése: Működési folyamatok optimalizálása Erzsébetváros Önkormányzatánál című, ÁROP - 3.A.2-2013- 2013-0037 azonosító számú pályázati projekt Kapcsolódó fejlesztési

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben