Fourier-sorok Horv ath G abor 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fourier-sorok Horv ath G abor 1"

Átírás

1 Fourier-sorok Horváth Gábor 1

2 Tartalomjegyzék

3 1 Bevezetés Szakdolgozatom során periodikus függvények egyfajta közelítésével fogunk foglalkozni. Amíg a Taylor-sornál a függvényeket hatványsor alakban állítjuk elő, addig a Fourier-sornál úgynevezett trigonometikus sor segítségével fogjuk ezt megtenni. 1.1 Történeti bevezetés A Fourier-sorok vizsgálata először a hőtan és a hangtan kapcsán indult fejlődésnek a XVIII. században. W. R. Wade amerikai professzortól idézném a következő gondolatokat: A klasszikus harmonikus analízis, a Fourier-analízis gyökerei mélyre nyúlnak. Mondhatnám, Isten volt az első, aki Fourier-analízist művelt, amikor fülünkbe beépített egy Fourier-analizátort. Ugyanis már a gyermek is képes arra, hogy különbséget tegyen például a hegedű és a harsona hangja között. Annak ellenére, hogy a hangjegyek, amelyekkel a dallamot leírjuk, ugyanazok. Mi akkor a különbség a két hang között? Az, hogy amikor megszólaltatunk egy hangot, az sosem csupán tiszta hang, hanem több felhangból álló együttes. Kissé általánosabban fogalmazva: minden függvényben, ami egy hangzásnak megfelel, sok rejtett információ van, amit észlelni kell, s fülünk észlelni is tudja

4 1. Nevezetes periodikus függvények 1.1 Definíció: Egy f(x függvényt periodikusnak mondunk, ha létezik olyan P konstans, hogy bármely x D(f-re x + P D(f, x P D(f, továbbá f(x + P = f(x (1 Ekkor P és P periódusa lesz az f függvénynek. Könnyen meggondolható, hogy két különböző, P szerint periodikus függvény összege, különbsége, szorzata és hányadosa is (ahol a nevező nem nulla P periódusú függvény lesz, továbbá ha egy függvénynek periódusa P, akkor P, P, P, 3P, 3P, 4P, 4P,... szintén periódusa. Térjünk át a π szerint periodikus függvényekre. Ezek közül a legismertebbek a sin x és a cos x. Vizsgáljuk a következő transzformáltját például a szinusz függvénynek: y = A sin (αx + β. ( A fenti formában sin x bármilyen transzformáltját felírhatjuk alkalmas α, β és A számok megválasztásával, ahol a periódus: π α. Egy jól ismert addíciós tétel alapján ezt továbbgondolva kapjuk a következőt: A sin (αx + β = A(cos αx sin β + sin αx cos β. (3 Legyen a = A sin β és b = A cos β. felírható a következő alakban: Ezek szerint sin x bármely transzformáltja a cos αx + b sin αx. (4 1.1 Példa: 5 sin (4x + π 6 = 5 cos 4x sin 4x Vezessük be a P periódust (4-be. Mivel P = π π, ezért α = α P. Így az új képletünk: a cos π π x + b sin x. (5 P P A következő alfejezetben látni fogjuk, hogy hogyan képezünk ebből trigonometrikus polinomokat, amivel már egyre közelebbhez jutunk a lényeghez: a Fourier-sorhoz. 4

5 1.3 Trigonometrikus polinomok és ezekből képezett végtelen trigonometrikus sorok Vizsgáljuk a következő trigonometrikus függvényeket (k=1,, 3,... a k cos π P kx + b k sin π kx (6 P Frekvenciájuk: α k = π P k, periódusuk: P k = π = π P α k πk = P k Az (1. alfejezetben leírtak alapján könnyen látható, hogy a (6 alakú trigonometrikus függvényeknek a P szám szintén egy periódusa. Végezzük el a következő helyettesítést: t = πx P Ekkor az a k cos kt + b k sin kt függvények π szerint is periodikusak. Legyen n S n (x = A + (a k cos kx + b k sin kx, (7 k=1 ahol A egy konstans. S n (x nyilván nem veszti el π szerinti periodikusságát, mivel az összeadott függvényeknek egyik periódusa, a π megegyezik (és egy A konstans hozzáadása sem rontja el a periodikusságot. A fenti S n (x-et hívjuk trigonometrikus polinomnak. A következő S(x-et végtelen trigonometrikus sornak hívjuk. S(x = A + (a k cos kx + b k sin kx (8 k=1 Meg fogjuk vizsgálni, hogy egy tetszőleges π szerint periodikus függvény előállíthatóe végtelen trigonometrikus sorként. Látni fogjuk, hogy függvényeknek egy nagyon széles skálájára meg tudjuk ezt valósítani. Továbbá, ha egy periodikus függvény előáll a (8-as alakban, akkor ez a függvénysor lesz a függvény Fourier-sora, az a k és b k együtthatókat pedig a függvény Fourier-együtthatóinak fogjuk nevezni. 5

6 A Fourier-együtthatók meghatározása.1 A módszer levezetése Tegyük fel, hogy az f(x = (a n cos nx + b n sin nx (9 n= függvénysor egyenletesen konvergens, majd rögzítsük le a k nemnegatív egész számot. Ezután szorozzuk végig (9-et cos kx-szel. Így a következőt kapjuk. f(x cos kx = n= ( a n cos nx cos kx + b n sin nx cos kx Mivel a sin x és cos x integrálható függvények és a függvénysor egyenletesen konvergens, a fenti kifejezést integrálhatjuk a [, π] tartományon, továbbá az integráljelet bevihetjük a szummajel mögé: f(x cos kxdx = (a n cos nx cos kxdx + b n sin nx cos kxdx (1 n= Vizsgáljuk meg a kifejezés jobb oldalát. Könnyen adódik,hogy sin nx cos kxdx =, mivel páratlan függvényt integrálunk egy origóra szimmetrikus tartományon. Tegyük fel, hogy n = k. Ekkor cos kxdx = 1 (cos kx + 1dx = 1 Viszont ha n = k =, akkor cos kx = cos = 1, tehát cos kxdx = [ sin kx 1dx = π. k ] π + x = π. Bátkai András jegyzete ( batka/oktatas/fouriersor.pdf alapján. 6

7 Már csak azt az esetet kell megvizsgálnunk, ha n k. azonosságot használjuk: Ez alapján kapjuk: cos αx cos βx = cos (α + β + cos (α β Ehhez a következő cos nx cos kxdx = 1 [ ] cos (nx + kx + cos (nx kx dx = = 1 [ ] π sin [(n + kx] sin [(n kx] + =. n + k n k Tehát összefoglalva az eddigieket, a (1 egyenlet jobb oldala mindenhol nulla, kivéve k esetén továbbá k = esetén f(x cos kxdx = a k π, f(xdx = a π. A b n együttható kiszámolása a fentiekhez teljesen analóg módon történik azzal a különbséggel, hogy (9-et sin kx-szel szorozzuk végig, továbbá, hogy b bármi lehet, mivel az azonosan nulla függvény szorzótényezője (mert sin =. A kényelem kedvéért legyen b =. Így az előző számolást megismételve kapjuk minden k természetes számra, hogy.1 Definíció: Legyen f R[, π], továbbá legyen az a f(x sin kxdx = b k π + (a n cos nx + b n sin nx függvénysor egyenletesen konvergens. Ekkor a fenti függvénysort f Fourier-sorának nevezzük, ahol a n = 1 π a = 1 π f(x cos nxdx, b n = 1 π f(xdx, f(x sin nxdx, n N. Bátkai András jegyzete ( batka/oktatas/fouriersor.pdf alapján. 7

8 . Példák a Fourier-együtthatók meghatározára Hangsúlyoznám, hogy még csak nagyon speciális esetekben definiáltuk egy függvény Fourier-sorát. Teljesülnie kell a.1 definícióban leírt feltételeknek, illetve f-nek a π periódusa kell, hogy legyen. Emiatt az adott függvényt le kell szűkítenünk például a (, π tartományra, majd ezt a függvénytartományt kiterjeszteni az egész x tengelyre. Továbbá, (l + 1π, l Z-ben a függvény értéke legyen az ezekben a pontokban vett két féloldali határértékének számtani közepe. Ezzel a módszerrel egy π szerint periodikus függvényt kapunk.. Példa (Lazkovich Miklós T. Sós Vera - Valós analízis II. 7.8/a feladat: f(x = x ( < x < π f(π = Ennek a függvénynek a periodikus kiterjesztését mutatja az alábbi ábra. Mivel nem minden függvényre igaz, hogy a Fourier-sora egyenletesen konvergens, ráadásul a fenti függvényünk még csak nem is folytonos, be kell vezetnünk egy tételt, amihez az alábbi definíció szükséges..3 Definíció: Egy f(x függvényt egy véges intervallumon szakaszonként folytonosan differenciálhatónak nevezünk, ha az intervallum feldarabolható véges sok szakaszra úgy, hogy minden szakaszon a függvény és a deriváltja is folytonos, továbbá a szakadási helyeken a jobb és bal oldali határérték is létezik és mindkettő véges..4 Tétel: Egy szakaszonként folytonosan differenciálható, π szerint periodikus f(x függvény Fourier-sora minden pontban konvergál, f(x folytonossági helyein f(x-hez konvergál. Ha f(x mindenhol folytonos, a konvergencia egyenletes is. Ha f(x nem 8

9 folytonos, akkor minden x szakadási pontban a Fourier-sor összege [ ] 1 lim f(x + lim f(x. x x + x x Tehát ezek alapján f(x = x ( < x < π Fourier-sora előállítja f(x-et. Továbbá, a szakadási pontokban ( x = (l + 1π (l = ±1, ±, ±3... a Fourier-sor nullához konvergál. A Fourier-együtthatók: a k = 1 π b k = 1 π f(x cos kxdx f(x sin kxdx Mivel f(x páratlan függvény, cos kx pedig páros minden k természetes számra, így a szorzatuk páratlan. Ennek értelmében a k minden k-ra nulla, mivel páratlan függvényt integrálunk origóra szimmetrikus tartományon (ld. előző alfejezet. Ez értelemszerűen minden páratlan függvény Fourier-együtthatóira igaz lesz, tehát innentől nem is fogunk foglalkozni páratlan függvény a k együtthatóival, továbbá a b k együtthatók kiszámításához a könnyen számolhatóság érdekében csak [, π] tartományon integrálunk és ezt megszorozzuk kettővel. Érdemes meggondolni már előre, mielőtt nézünk egy páros függvényre is példát, hogy annak pedig a b k együtthatói esnek ki. Továbbá, hogy páratlan függvény Fourier-sora tisztán szinuszos, párosé pedig koszinuszos. Ezek alapján a fenti páratlan f(x Fourier-sora a következő alakú lesz: Páros függvényé pedig: a b k sin kx (11 k=1 + a k cos kx (1 k=1 Folytassuk tehát a Fourier-sorfejtést, amihez parciális integrálást kell alkalmaznunk: b k = x sin kxdx = [ ] π x cos kx + cos kxdx = π πk πk k cos kπ = k ( 1k+1 Így tehát (11-be behelyettesítve ( x = sin x sin x 9 + sin 3x (13

10 A továbbiakban nézzünk egy példát páros függvényre..5 Példa (Tolstov G.P. - Fourier series első fejezet, első példa: f(x = x ( x π. f(x periodikus kiterjesztését az alábbi ábrán láthatjuk. a k = π a = x dx = [ ] x 3 π = π π π 3 3 x cos kxdx = 4 x sin kxdx = 4 [ x cos kx πk πk = 4 k cos kπ = ( 1k 4 k ] π 4 πk cos kxdx = Továbbá, b k = minden k természetes számra, mivel f(x páros. Ezeket (1-be behelyettesítve kapjuk, hogy ( x = π 3 4 cos x cos 3x cos x ( A.4 tétel alapján a konvergencia egyenletes és a függvényt Fourier-sora mindenütt előállítja..6 Példa(Tolstov G.P. - Fourier series első fejezet, 3. példa: f(x = sin x f(x egy minden x-en értelmezett (tehát nem kell foglalkoznunk kiterjesztéssel folytonos, szakaszonként folytonosan differenciálható és páros függvény. Így a.4 tétel itt is alkalmazható, továbbá a konvergencia egyenletes. Mivel sin x = sin x ( x π, a = π a k = π sin xdx = 4 π. sin x cos kxdx 1

11 Ennek az integrálnak a kiszámításához át kell alakítanunk az integrandust, méghozzá a következő trigonometrikus összefüggés segítségével: sin x cos y = 1 (sin (x + y sin (y x Ennek felhasználásával folytatva a k kiszámítását: a k = 1 [ ] sin (x + kx sin (kx x = π = 1 π [ ] sin [(k + 1x] sin [(k 1x] = 1 π [ ( 1 k+1 1 k + 1 = 1 [ cos [(k + 1x] π k + 1 ] ( 1k 1 1 = ( 1k + 1 k 1 π(k 1 ] π cos [(k 1x] = k 1 Könnyen látható, hogy páratlan k-ra a számláló nulla, továbbá k=1-re a nevező is, tehát ezt az esetet külön meg kell vizsgálnunk. a 1 = π sin x cos xdx = 1 π sin xdx = Mivel f(x páros, b k =. a k -t (1-be behelyettesítve kapjuk, hogy sin x = π 4 ( cos x cos 4x (15 π 3 15 Az eddigiekben láthattunk pár általános példát a Fourier-sorfejtésre. Mielőtt továbbmennénk, vonjunk le egy-két praktikus következtetést az eddigi munkánkból. A (13-as egyenlet megfelelő rendezésével a következő trigonometrikus sor összegére bukkanhatunk: k+1 sin kx ( 1 = x ( < x < π k k=1 Továbbá, (14-ből adódik: k+1 cos kx ( 1 k=1 k = π 1 x 4 ( x π (15-ből pedig: k=1 coskx (k 1 = 1 sin x π 4 x R 11

12 A.4 tétel adott egy feltételt ami miatt a (13-ban, (14-ben és (15-ben egyenlőségjelet írhattunk, tehát nem csak megközelítettük az adott függvényt, hanem elő is állítottuk. Erre szeretnénk most egy jobban használható, egyszerűbb feltételt adni..7 Tétel: Ha f : R R π szerint periodikus és legalább kétszer folytonosan differenciálható, akkor a Fourier-sora mindenütt előállítja. Ennek a bizonyításához további segédtétel szükséges, amiből levezethetjük..8 Segédtétel: Legyen f : R R folytonos és π szerint periodikus. Ha f Fourier-sora egyenletesen konvergens R-en, akkor az összege minden pontban f(x-szel egyenlő. Bizonyítás: Legyen f Fourier-sorának összege g. Ekkor a.4 tétel szerint g folytonos, továbbá a Fourier-együtthatói megegyeznek f Fourier-együtthatóival. Ebből egyszerűen következik, hogy a folytonos és π szerint periodikus f g függvény Fourier-együtthatói nullával egyenlőek. Ekkor f g =, azaz f = g..9 Segédtétel: Ha az f : R R függvény π szerint periodikus és legalább kétszer folytonosan differenciálható R-en, akkor van olyan M > szám, hogy f Fourier-együtthatóira fennállnak az alábbi becslések minden n 1-re. a n M n a n = 1 π f(x cos nxdx = 1 π b n M n Bizonyítás: A tétel szerint f kétszer folytonosan differenciálható. Ezáltal az a n és b n Fourier-együtthatókat megadó formulákban szereplő integrálásokat parciális integrálás módszerével elvégezhetjük (mivel f(x-et deriválhatjuk. [ ] π f(x Ezt megismételve: a n = 1 πn = 1 πn [ f (x sin (nx π n sin nx n 1 π f (x cos (nx π dx ] π 1 πn = 1 f (x cos (nx πdx πn f sin nx (x n dx = f (x sin (nx π dx = n.9 Segédtétel bizonyítása Laczkovich Miklós T. Sós Vera - Valós Analízis II és Bátkai András jegyzete ( batka/oktatas/fouriersor.pdf alapján történt. 1

13 A b n együtthatókra ugyanezt végigjátszva kapjuk, hogy b n = 1 πn f (x sin (nx πdx A tételben szereplő M-et próbáljuk megtalálni, tehát már csak felülről kell becsülnünk a kapott eredményt: a n 1 f (x cos (nx π dx 1 f (x dx = M πn πn n, ahol kihasználtuk, hogy a koszinusz függvény értékkészlete [ 1, 1], továbbá bevezettük az M = 1 π f (x dx jelölést. π b n -t hasonlóan becsüljük: b n 1 πn f (x sin (nx π dx 1 πn f (x dx = M n. Ezzel a.9 segédtételt beláttuk, amiből következik az alábbi összefüggés: a n cos nx + b n sin nx M n. Weierstrass jól ismert kritériuma alapján teljesül az egyenletes konvergencia, mivel a 1 sor abszolút konvergens. Emiatt teljesül a.8-as segédtétel feltétele, így n f(x-et mindenhol előállítja a Fourier-sora. Ezzel végeztünk az elméleti résszel, szakdolgozatom hátralevő részét önálló feladatmegoldás fogja kitölteni..9 Segédtétel bizonyítása Laczkovich Miklós T. Sós Vera - Valós Analízis II és Bátkai András jegyzete ( batka/oktatas/fouriersor.pdf alapján történt. 13

14 3 Feladatok 3.1 Feladat: Fejtsük Fourier-sorba az f(x = π x ennek segítségével határozzuk meg a n= ( < x < π f( = függvényt, majd ( 1 n n + 1 numerikus sor összegét! Megoldás: A. példához hasonlóan elő tudjuk állítani a periodikus kiterjesztését f(x-nek, amire alkalmazva a.4 tételt kapjuk, hogy f(x-hez a Fourier-sora konvergál (, π minden pontjában, illetve a periodikus kiterjesztéshez (, π-n kívül. Továbbá, a szakadási pontokban a Fourier-sor nullához konvergál. Tehát, a n = 1 π b n = 1 π a = 1 π π x π x π x cos nxdx = 1 π π x dx = 1 [ ] π πx π x = 4 [ π x = 1 sin nxdx = πn [ π x sin nxdx = 1 π = sin x + = 1 π ( π n + π n = 1 n sin x + ] π sin nx + 1 n π ] π cos nx 1 n π sin 3x... = 3 sin nx n. 1 sin nx n dx = 1 cos nx n dx = A feladat második részének megoldásához vizsgáljuk meg a fenti egyenlet jobb oldalán levő függvénysort az x = π helyen. sin nπ n = π 4 Mivel sin nπ váltakozik, minden páros n-re nulla, továbbá páratlan n-ekre 1 és -1 között sin nπ n = n= ( 1 n n + 1 = π 4. 14

15 3. Feladat: Határozzuk meg a 1 n és a ( 1 n n numerikus sorok összegét. Megoldás: A feladat megoldásához a.5 példa nyújt segítséget, miszerint ( x = π 3 4 cos x cos 3x cos x +... = π n+1 cos nx ( 1. n Az első sor összegének kiszámításához a fenti egyenletben x helyére π-t írunk (mivel a periodikus kiterjesztés itt is folytonos, a Fourier-sor összege itt szintén x, továbbá kihasználjuk, hogy cos nπ = ( 1 n. Így a szummázandó sorozatban a -1 kitevője n + 1 lesz, ezért elhagyhatjuk. π = π n, így 1 n = π 6. A feladat második részéhez az x = helyettesítést kell elvégeznünk: tehát az eredmény π 1. = π ( 1 n n, 3.3 Feladat (Laczkovich Miklós T. Sós Vera - Valós Analízis II, 7.8/g feladat: Írjuk fel az alábbi függvény Fourier-sorát. f(x = (x π (x [, π, f(x = (x + π (x [, A fenti függvény periodikus kiterjesztése szinte teljesen megegyezik a.5 példánál levő ábrán látottakhoz annyi különbséggel, hogy el van tolva π-vel az x tengely mentén. Vegyük észre, hogy az így kapott függvény szintén páros, π szerint periodikus, folytonos és Fourier-sora szintén mindenütt előállítja. A párosság miatt az a n együtthatók kiszámításához nullától π-ig integrálunk, majd ezt megszorozzuk kettővel, a b n együtthatók pedig minden n -ra nullával egyenlők. a = π [ x (x π 3 dx = 3 πx + π x 15 ] π = π 3

16 a n = π = 4 πn Tehát [ sin nx (x π ] π (x π cos nxdx = π n (x π sin nxdx = 4 [ (x π cos nx πn f(x = π π ] π cos nx n. 4 πn sin nx (x π n dx = cos nxdx = 4 n Szokásunkhoz híven most is következtetünk egy nevezetes függvénysor összegére a fenti egyenlet megfelelő átrendezésével. cos nx n cos nx n = x 4 π x + π 6 = x 4 + π x + π 6 ( x < π ( x < 3.4 Feladat: Határozzuk meg a következő függvények Fourier-sorait. f(x = sgn(x ( < x < π g(x = 1 ( < x < π, g(x = ( < x < Vegyük észre, hogy a két függvény megegyezik a (, π intervallumban. f(x páratlan, tehát csak a b n együtthatókat kell kiszámolnunk, ahol nullától π-ig integrálunk és ezt megszorozzuk kettővel. Így b k = π sin nxdx = πn sgn(x = 4 π [ cos nx ] π = πn [1 ( 1n ] ( sin 3x sin 5x sin x A fenti ábrán láthatjuk f(x periodikus kiterjesztését (piros és tizedik Fourierpolinomját (zöld. 16

17 g(x se nem páros, se nem páratlan, de a Fourier-együtthatóinak számolásakor szintén nullától π-ig integrálunk, mert ezen tartományon kívül az értéke (és ezáltal az integráltja is nulla. Így b n = 1 π a = 1 π 1dx = 1 π [ x ] π = 1 a n = 1 cos nxdx = π sin nxdx = 1 [ ] π cos nx = 1 ( 1 ( 1 n πn πn g(x = 1 + π A kiterjesztés és a tizedik Fourier-polinom: ( sin 3x sin 5x sin x Feladat: Határozzuk meg az f(x = sin 3 x és g(x = cos 3 x függvények Fouriersorait! Néhány esetben elég a sorbafejtendő függvényt alakítgatnunk addig, amíg trigonometrikus polinom alakú nem lesz. Ha ezzel megvagyunk, amit eredményül kaptunk, az lesz a függvény Fourier-sora. Tehát a következő formában kell felírnunk a fenti függvényeket: a N + (a n cos nx + b n sin nx. 17

18 Megoldás: Mivel ezért Alkalmazva az sin x sin x = sin 3 x = sin x sin x sin x = 1 cos x 1 cos x, sin x = 1 sin x 1 sin x cos x. 1 sin x cos x = 1 ( sin x cos x + sin x sin x 4 trükkös átalakítást és felhasználva, hogy kapjuk az eredményt: sin 3x = sin x cos x + sin x, sin 3 x = 1 sin x 1 4 (sin 3x sin x = 3 4 sin x 1 sin 3x. 4 A g(x függvény esetében hasonlóan: cos x cos x = 1 (cos x + 1 cos x = 1 (cos x cos x + cos x = = 1 4 (cos x + cos 3x + 1 cos x = 3 4 cos x cos 3x = cos3 x, ahol felhasználtuk, hogy cos 3x = cos x cos x cos x. Tehát mindkét esetben kettő darab nemnulla Fourier-együtthatót találtunk: f(x esetében b 1 = 3 4 és b 3 = 1 4, tehát: sin3 x = 3 4 sin x 1 sin 3x. 4 g(x esetében pedig a 1 = 3 4, a 3 = 1 4, tehát: cos3 x = 3 4 cos x + 1 cos 3x. 4 18

19 3.6 Feladat (Laczkovich Miklós T. Sós Vera - Valós Analízis II, 7.8/b feladat: Fejtsük Fourier-sorba az f(x = x ( x < π függvényt! Tudjuk, hogy az x függvény az x = helyen nem differenciálható (mivel jobb és bal deriváltja nem egyenlő ebben a pontban, de mivel a.3 definíció alapján a függvény szakaszonként folytonosan differenciálható, így a.4 tétel szerint a függvényt a Fourier-sora minden pontban előállítja. Mivel f(x páros, az a n együtthatók számításához szokásosan nullától π-ig integrálunk és beszorozzuk kettővel. Ez azért is lesz kedvező, mert itt x = x. a = xdx = [ ] x π = π π π a n = x cos nxdx = [ ] π x sin nx sin nxdx = π πn πn = [ cos nx πn ] π = πn [( 1n 1] Így x = π 4 ( cos 3x cos 9x cos x π 9 5 Az alábbi ábrán láthatjuk, hogy f(x periodikus kiterjesztésétől már a második Fourier-polinomja is kevéssel tér el, nagy n-ekre már csak jóval nagyobb nagyítással látszana a különbség. A második Fourier-polinom (kék: π 4 π ( cos x + cos 3x. 9 19

20 3.7 Feladat (Tolstov G.P - Fourier series első fejezet 1/a feladat: Fejtsük Fouriersorba a következő függvényt. f(x = e ax ( < x < π ahol a nullától különböző valós szám. a = 1 e ax dx = 1 [ ] e ax π = 1 ( e aπ e aπ sh aπ = π π a π a aπ e ax cos nxdx = 1 [ ] π e ax sin nx a e ax sin nxdx = πn πn a n = 1 π = a πn [ e ax cos nx ] π a e ax cos nxdx = πn = ( 1 n a πn (eaπ e aπ a e ax cos nxdx πn Ha elnevezzük c-nek az 1 π π eax cos nxdx kifejezést, akkor az eddigiekből következik: b n = 1 π c = ( 1n a sh aπ πn = ( 1n πn (eaπ e aπ + a πn Legyen d = 1 π π eax sin nxdx, így a c, ahonnan n c = ( 1n a sh aπ = a π(a + n n. e ax sin nxdx = 1 [ ] π e ax cos nx πn [ ] π e ax sin nx d = ( 1n πn + a e ax cos nxdx = πn a πn sh aπ a d, ahonnan n d = ( 1n n sh aπ π(a + n Tehát a keresett Fourier-sor: ( sh aπ sh aπ ( 1 n a cos nx + aπ π a + n = b n. e ax sin nxdx ( 1 n n sin nx. a + n

21 3.8 Feladat (Tolstov G.P - Fourier series első fejezet 1/b feladat: Határozzuk meg a Fourier-együtthatóit a következő függvénynek. f(x = cos ax ( x π ahol a nem egész szám. Mivel a fenti függvény páros, a = cos axdx = [ ] π sin ax = π aπ a n = cos ax cos nxdx = 1 π π = 1 [ sin (a nx sin (a + nx + π a n a + n = ] π sin aπ, aπ ( cos (a nx + cos (a + nx dx = = 1 ( sin (a nπ + π a n (a + n sin(a nπ + (a n sin(a + nπ π(a n Mivel sin(a nπ + sin(a + nπ = sin πa cos πn, sin (a + nπ = a + n a n = a sin πa cos πn n cos πa sin πn π(a n b n =. n a sin πa = ( 1 π(a n. Az eredeti függvény a = 1, 57-re (zöld, az első (barna és a második (piros Fourier-polinom. 1

22 3.9 Feladat: Bizonyítsuk be, hogy sin n x és cos n x is trigonometrikus polinom minden pozitív n N-re! Trigonometrikus polinom (emlékeztető : a N + ( an cos nx + b n sin nx A bizonyításhoz szükséges formulák: cos ax cos bx = 1 [cos(a bx + cos(a + bx] (16 Továbbá (16 és (17 következményei: sin ax sin bx = 1 [cos(a bx cos(a + bx] (17 cos ax sin bx = 1 [sin(a + bx sin(a bx] (18 sin (ax = 1 (1 cos ax (19 cos (ax = 1 (1 + cos ax ( Megjegyzés: állnak. A fenti egyenleteknek a jobb oldalán trigonometrikus polinomok Bizonyítás (teljes indukció: Mivel sin x és cos x önmagukban trigonometrikus polinomok, ezért elég azt bizonyítanunk, hogy n trigonometrikus polinom szorzata is trigonometrikus polinom. Kezdjük az n = esettel: Az [ N a + ( an cos nx + b n sin nx ][ M b + ( ak cos kx + b k sin kx ] szorzat elvégzése után a trigonometrikus polinomba nem beleillő tagok a (16, (17, (18, (19 és ( egyenletek bal oldalán levő szorzatokkal megegyező alakúak lesznek (ahol a és b egész számok. Majd mindegyikre alkalmazva a megfelelő formulát, az eredmény trigonometrikus polinomok összege lesz, ami természetesen szintén trigonometrikus polinom. Tegyük fel, hogy n a legutolsó szám, amire n trigonometrikus polinom szorzata is trigonometrikus polinom. (Indukciós feltevés Bizonyítandó: (n + 1-re az öröklődés. k=1

23 Legyenek c k, k Z + tetszőleges trigonometrikus polinomok. Ekkor c 1 c c 3... c }{{ n c } n+1 ami az indukciós feltevés szerint trigonometrikus polinom Tehát az eredmény két trigonometrikus polinom szorzata, amiről az előző oldalon bebizonyítottuk, hogy trigonometrikus polinom. 3.1 Feladat: Határozzuk meg a következő függvény Fourier-sorát, majd vizsgáljuk meg a függvénysort az x = és x = π helyeken! f(x = π cos ax ( x < π ahol a nem egész szám A függvény hasonlít a 3.8-as feladatban szereplőhöz, de ha rápillantunk a lenti ábrára (a = 1, 57 esete láthatjuk, hogy ennek a függvénynek a periodikus kiterjesztése nem páros, de általában nem is páratlan (ha az a,5-nek egy páratlan számszorosa, akkor a függvény páratlan. Így az együtthatók: a = 1 π π cos axdx = 1 a [ ] π sin ax = sin aπ, a a n = 1 π cos ax cos nxdx = 1 ( cos (a nx + cos (a + nx dx = π = 1 [ ] π sin (a nx sin (a + nx + = 1 ( sin (a nπ sin (a + nπ + = a n a + n a n a + n 3

24 = (a + n sin(a nπ + (a n sin(a + nπ, (a n a 3.8-as feladatban alkalmazott addíciós tétel miatt: a n = a sin aπ a n. b n = 1 π cos ax sin nxdx = 1 π = 1 [ cos (a nx a n = 1 ( cos (a nπ a n = cos (a + nπ a + n ( sin (a + nx sin (a nx dx = ] π cos (a + nx = a + n 1 a n + 1 a + n (a + n cos(a nπ (a n cos(a + nπ n, (a n = Mivel cos(a nπ + cos(a + nπ = cos aπ cos nπ és cos(a nπ cos(a + nπ = sin aπ sin nπ, b n = n cos aπ cos nπ + a sin aπ sin nπ a n Így a keresett Fourier-sor: sin aπ ( a sin aπ cos nx + + a a n = n cos aπ a n. n cos aπ sin nx. a n Mivel az x = π helyen az f függvény folytonos, így itt Fourier-sora előállítja: π cos aπ = sin aπ a + n a sin aπ ( 1 a n, n a sin aπ sin aπ ( 1 = π cos aπ. a n a Az x = helyen a függvénynek szakadási pontja van, így a.4 tétel alapján a Fourier-sor összege 1 (f( + f(π = π (1 + cos aπ, így: a sin aπ a n = π sin aπ (1 + cos aπ. a 4

25 3.11 Feladat: Legyen f(x = π a (, π intervallumon. Fejtsük olyan tiszta szinuszos Fourier-sorba, amivel ki tudjuk számolni a következő numerikus sorok 4 összegét: (a (b (c A fenti függvény Fourier-sora akkor lesz tisztán szinuszos, ha páratlan kiterjesztést kreálunk. Ekkor a függvény: f(x = π 4 ha x (, π és f(x = ha x (,, f( =. 4 Az együtthatók: a n =, b n = [ ] π π 1 sin nxdx = cos nx = π 4 n = 1 [ ( 1 n 1 ] = 1 ( 1n. n n Tehát: π 4 = n= sin(n + 1x n + 1 x (, π, amit egy másik függvény Fourier-sorából már megkaptunk a 1. oldalon, továbbá: π 4 = n= sin(n + 1x n + 1 x (,. Az x = π helyen vizsgálva a fenti függvénysort: π 4 = ( 1 n 1 n + 1 = n= A (b feladatban szereplő sorban láthatóan nem szerepelnek a hárommal osztható páratlan számok reciprokai. Így az ötlet az, hogy az x = π helyen vizsgálódjunk, 3 sin(n + 1x mivel itt a számlálója nullát ad n = 1-re, n = 4-re, stb. n + 1 Legyen tehát x = π 3. Ekkor π 4 = 3 ( , 5

26 Továbbá, π 3 = A (c feladathoz vizsgáljuk a kifejezést az x = π 4 helyen: Mivel π 4 = n= sin(n + 1 π 4 n + 1 = 1 ( , így a keresett összeg a π Feladat: Legyen f(x = x a (, π intervallumon. Keressünk olyan kiterjesztést, aminek Fourier-sorával ki tudjuk számolni a következő numerikus sor összegét: Ha a páros kiterjesztést választjuk, akkor az f(x = x, x (, π (π szerint periodikusan kiterjesztett függvényt kapjuk. Már korábban kiszámoltuk, hogy x = π 4 ( cos 3x cos 9x cos x π 9 5 Itt elvégezve az x = helyettesítést: = π 4 ( π , ahonnan = n= 1 (n + 1 = π 8. 6

27 Források: Laczkovich Miklós T. Sós Vera - Valós Analízis II batka/oktatas/fouriersor.pdf (Bátkai András jegyzete Tolstov G.P. - Fourier series 7

Fourier sorok február 19.

Fourier sorok február 19. Fourier sorok. 1. rész. 2018. február 19. Függvénysor, ismétlés Taylor sor: Speciális függvénysor, melynek tagjai: cf n (x) = cx n, n = 0, 1, 2,... Állítás. Bizonyos feltételekkel minden f előállítható

Részletesebben

Hatványsorok, Fourier sorok

Hatványsorok, Fourier sorok a Matematika mérnököknek II. című tárgyhoz Hatványsorok, Fourier sorok Hatványsorok, Taylor sorok Közismert, hogy ha 1 < x < 1 akkor 1 + x + x 2 + x 3 + = n=0 x n = 1 1 x. Az egyenlet baloldalán álló kifejezés

Részletesebben

Fourier-sorok. Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia. 2010. április 7.

Fourier-sorok. Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia. 2010. április 7. ME, Anaĺızis Tanszék 21. április 7. A Taylor-polinom ill. Taylor-sor hátránya, hogy az adott függvényt csak a sorfejtés helyén ill. annak környezetében közeĺıti jól. A sorfejtés helyétől távolodva a közeĺıtés

Részletesebben

Kalkulus I. gyakorlat Fizika BSc I/1.

Kalkulus I. gyakorlat Fizika BSc I/1. . Ábrázoljuk a következő halmazokat a síkon! {, y) R 2 : + y < }, b) {, y) R 2 : 2 + y 2 < 4}, c) {, y) R 2 : 2 + y 2 < 4, + y < }, {, y) R 2 : + y < }. Kalkulus I. gyakorlat Fizika BSc I/.. gyakorlat

Részletesebben

Kalkulus S af ar Orsolya F uggv enyek S af ar Orsolya Kalkulus

Kalkulus S af ar Orsolya F uggv enyek S af ar Orsolya Kalkulus Függvények Mi a függvény? A függvény egy hozzárendelési szabály. Egy valós függvény a valós számokhoz, esetleg egy részükhöz rendel hozzá pontosan egy valós számot valamilyen szabály (nem feltétlen képlet)

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Valós változós valós értékű függvények... 2

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Valós változós valós értékű függvények... 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... Valós változós valós értékű függvények... Hatványfüggvények:... Páratlan gyökfüggvények:... Páros gyökfüggvények... Törtkitevős függvények (gyökfüggvények hatványai)...

Részletesebben

Fourier-sorok. néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól. Vizsgán. k=1. 1 k = j.

Fourier-sorok. néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól. Vizsgán. k=1. 1 k = j. Fourier-sorok Bevezetés. Az alábbi anyag a vizsgára való felkészülés segítése céljából készült. Az alkalmazott jelölések vagy bizonyítás részletek néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól.

Részletesebben

SHk rövidítéssel fogunk hivatkozni.

SHk rövidítéssel fogunk hivatkozni. Nevezetes függvény-határértékek Az alábbiakban a k sorszámú függvény-határértékek)re az FHk rövidítéssel, a kompozíció határértékéről szóló első, illetve második tételre a KL1, illetve a KL rövidítéssel,

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Valós függvények (2) (Határérték) 1. A a R szám δ > 0 sugarú környezete az (a δ, a + δ) nyílt intervallum. Ezután a valós számokat, a számegyenesen való ábrázolhatóságuk miatt, pontoknak is fogjuk hívni.

Részletesebben

Függvények vizsgálata

Függvények vizsgálata Függvények vizsgálata ) Végezzük el az f ) = + polinomfüggvény vizsgálatát! Értelmezési tartomány: D f = R. Zérushelyek: Próbálgatással könnyen adódik, hogy f ) = 0. Ezután polinomosztással: + ) / ) =

Részletesebben

Számsorok. 1. Definíció. Legyen adott valós számoknak egy (a n ) n=1 = (a 1, a 2,..., a n,...) végtelen sorozata. Az. a n

Számsorok. 1. Definíció. Legyen adott valós számoknak egy (a n ) n=1 = (a 1, a 2,..., a n,...) végtelen sorozata. Az. a n Számsorok 1. Definíció. Legyen adott valós számoknak egy (a n ) = (a 1, a 2,..., a n,...) végtelen sorozata. Az végtelen összeget végtelen számsornak (sornak) nevezzük. Az a n számot a sor n-edik tagjának

Részletesebben

Függvény határérték összefoglalás

Függvény határérték összefoglalás Függvény határérték összefoglalás Függvény határértéke: Def: Függvény: egyértékű reláció. (Vagyis minden értelmezési tartománybeli elemhez, egyértelműen rendelünk hozzá egy elemet az értékkészletből. Vagyis

Részletesebben

2. Fourier-elmélet Komplex trigonometrikus Fourier-sorok. 18 VEMIMAM244A előadásjegyzet, 2010/2011

2. Fourier-elmélet Komplex trigonometrikus Fourier-sorok. 18 VEMIMAM244A előadásjegyzet, 2010/2011 8 VEMIMAM44A előadásjegyzet, /. Fourier-elmélet.. Komplex trigonometrikus Fourier-sorok Tekintsük az [, ], C Hilbert-teret, ahol a skaláris szorzat definíciója f, g ftgt dt. Tekintsük a [, ] intervallumon

Részletesebben

VIK A1 Matematika BOSCH, Hatvan, 5. Gyakorlati anyag

VIK A1 Matematika BOSCH, Hatvan, 5. Gyakorlati anyag VIK A1 Matematika BOSCH, Hatvan, 5. Gyakorlati anyag 2018/19 1. félév Függvények határértéke 1. Bizonyítsuk be definíció alapján a következőket! (a) lim x 2 3x+1 5x+4 = 1 2 (b) lim x 4 x 16 x 2 4x = 2

Részletesebben

Egyenletek, egyenlőtlenségek VII.

Egyenletek, egyenlőtlenségek VII. Egyenletek, egyenlőtlenségek VII. Magasabbfokú egyenletek: A 3, vagy annál nagyobb fokú egyenleteket magasabb fokú egyenleteknek nevezzük. Megjegyzés: Egy n - ed fokú egyenletnek legfeljebb n darab valós

Részletesebben

Gibbs-jelenség viselkedésének vizsgálata egyszer négyszögjel esetén

Gibbs-jelenség viselkedésének vizsgálata egyszer négyszögjel esetén Matematikai modellek, I. kisprojekt Gibbs-jelenség viselkedésének vizsgálata egyszer négyszögjel esetén Unger amás István B.Sc. szakos matematikus hallgató ungert@maxwell.sze.hu, http://maxwell.sze.hu/~ungert

Részletesebben

Függvények határértéke és folytonosság

Függvények határértéke és folytonosság Függvények határértéke és folytonosság ) Bizonyítsa be a határérték definíciója alapján, hogy teljesül! + 5 + = Megoldás Heine definíciója alapján): Igazolandó, hogy a függvény értelmezve van a egy környezetében,

Részletesebben

9. Trigonometria. I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Tegye nagyság szerint növekvő sorrendbe az alábbi értékeket! Megoldás:

9. Trigonometria. I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Tegye nagyság szerint növekvő sorrendbe az alábbi értékeket! Megoldás: 9. Trigonometria I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Tegye nagyság szerint növekvő sorrendbe az alábbi értékeket! x = cos 150 ; y = sin 5 ; z = tg ( 60 ) (A) z < x < y (B) x < y < z (C) y < x < z (D) z < y

Részletesebben

y = y 0 exp (ax) Y (x) = exp (Ax)Y 0 A n x n 1 (n 1)! = A I + d exp (Ax) = A exp (Ax) exp (Ax)

y = y 0 exp (ax) Y (x) = exp (Ax)Y 0 A n x n 1 (n 1)! = A I + d exp (Ax) = A exp (Ax) exp (Ax) III Az exp (Ax mátrixfüggvény módszere Ha y = ay, y( = y, a = állandó y = y exp (ax d dx [exp (Ax] = Y = AY, Y ( = Y, Y (x = exp (AxY exp (Ax = I + n= A n x n (n! = A A n x n, n! ] A n x n I + = A exp

Részletesebben

Matematika A1a Analízis

Matematika A1a Analízis B U D A P E S T I M Ű S Z A K I M A T E M A T I K A É S G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I I N T É Z E T E G Y E T E M Matematika A1a Analízis BMETE90AX00 Elemi függvények H607, EIC 2019-03-13 Wettl Ferenc

Részletesebben

Feladatok megoldásokkal a 9. gyakorlathoz (Newton-Leibniz formula, közelítő integrálás, az integrálszámítás alkalmazásai 1.

Feladatok megoldásokkal a 9. gyakorlathoz (Newton-Leibniz formula, közelítő integrálás, az integrálszámítás alkalmazásai 1. Feladatok megoldásokkal a 9. gyakorlathoz (Newton-Leibniz formula, közelítő integrálás, az integrálszámítás alkalmazásai.). Feladat. Határozzuk meg az alábbi integrálokat: a) x x + dx d) xe x dx b) c)

Részletesebben

Numerikus integrálás

Numerikus integrálás Közelítő és szimbolikus számítások 11. gyakorlat Numerikus integrálás Készítette: Gelle Kitti Csendes Tibor Somogyi Viktor Vinkó Tamás London András Deák Gábor jegyzetei alapján 1. Határozatlan integrál

Részletesebben

DIFFERENCIÁLEGYENLETEK. BSc. Matematika II. BGRMA2HNND, BGRMA2HNNC

DIFFERENCIÁLEGYENLETEK. BSc. Matematika II. BGRMA2HNND, BGRMA2HNNC BSC MATEMATIKA II. MÁSODRENDŰ LINEÁRIS DIFFERENCIÁLEGYENLETEK BSc. Matematika II. BGRMAHNND, BGRMAHNNC MÁSODRENDŰ DIFFERENCIÁLEGYENLETEK Egy explicit közönséges másodrendű differenciálegyenlet általános

Részletesebben

1. Fourier-sorok. a 0 = 1. Ennek a fejezetnek a célja a 2π szerint periodikus. 1. Ha k l pozitív egészek, akkor. (a) cos kx cos lxdx = 1 2 +

1. Fourier-sorok. a 0 = 1. Ennek a fejezetnek a célja a 2π szerint periodikus. 1. Ha k l pozitív egészek, akkor. (a) cos kx cos lxdx = 1 2 + . Fourier-soro. Bevezet definíció Enne a fejezetne a célja, hogy egy szerint periodius függvényt felírjun mint trigonometrius függvényeből épzett függvénysorént. Nyilván a cos x a sin x függvénye szerint

Részletesebben

1/1. Házi feladat. 1. Legyen p és q igaz vagy hamis matematikai kifejezés. Mutassuk meg, hogy

1/1. Házi feladat. 1. Legyen p és q igaz vagy hamis matematikai kifejezés. Mutassuk meg, hogy /. Házi feladat. Legyen p és q igaz vagy hamis matematikai kifejezés. Mutassuk meg, hogy mindig igaz. (p (( p) q)) (( p) ( q)). Igazoljuk, hogy minden A, B és C halmazra A \ (B C) = (A \ B) (A \ C) teljesül.

Részletesebben

f(x) vagy f(x) a (x x 0 )-t használjuk. lim melyekre Mivel itt ɛ > 0 tetszőlegesen kicsi, így a a = 0, a = a, ami ellentmondás, bizonyítva

f(x) vagy f(x) a (x x 0 )-t használjuk. lim melyekre Mivel itt ɛ > 0 tetszőlegesen kicsi, így a a = 0, a = a, ami ellentmondás, bizonyítva 6. FÜGGVÉNYEK HATÁRÉRTÉKE ÉS FOLYTONOSSÁGA 6.1 Függvény határértéke Egy D R halmaz torlódási pontjainak halmazát D -vel fogjuk jelölni. Definíció. Legyen f : D R R és legyen x 0 D (a D halmaz torlódási

Részletesebben

Integrálszámítás. a Matematika A1a-Analízis nevű tárgyhoz november

Integrálszámítás. a Matematika A1a-Analízis nevű tárgyhoz november Integrálszámítás a Matematika Aa-Analízis nevű tárgyhoz 009. november Tartalomjegyzék I. Feladatok 5. A határozatlan integrál (primitív függvények........... 7.. A definíciók egyszerű következményei..................

Részletesebben

A fontosabb definíciók

A fontosabb definíciók A legfontosabb definíciókat jelöli. A fontosabb definíciók [Descartes szorzat] Az A és B halmazok Descartes szorzatán az A és B elemeiből képezett összes (a, b) a A, b B rendezett párok halmazát értjük,

Részletesebben

Fourier transzformáció

Fourier transzformáció a Matematika mérnököknek II. című tárgyhoz Fourier transzformáció Fourier transzformáció, heurisztika Tekintsük egy 2L szerint periodikus függvény Fourier sorát: f (x) = a 0 2 + ( ( nπ ) ( nπ )) a n cos

Részletesebben

n n (n n ), lim ln(2 + 3e x ) x 3 + 2x 2e x e x + 1, sin x 1 cos x, lim e x2 1 + x 2 lim sin x 1 )

n n (n n ), lim ln(2 + 3e x ) x 3 + 2x 2e x e x + 1, sin x 1 cos x, lim e x2 1 + x 2 lim sin x 1 ) Matek szigorlat Komplex számok Sorozat határérték., a legnagyobb taggal egyszerűsítünk n n 3 3n 2 + 2 3n 2 n n + 2 25 n 3 9 n 2 + + 3) 2n 8 n 3 2n 3,, n n5 + n 2 n 2 5 2n + 2 3n 2) n+ 2. e-ados: + a )

Részletesebben

Függvények folytonosságával kapcsolatos tételek és ellenpéldák

Függvények folytonosságával kapcsolatos tételek és ellenpéldák Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Függvények folytonosságával kapcsolatos tételek és ellenpéldák BSc Szakdolgozat Készítette: Nagy-Lutz Zsaklin Matematika BSc, Matematikai elemz szakirány

Részletesebben

Példatár Lineáris algebra és többváltozós függvények

Példatár Lineáris algebra és többváltozós függvények Példatár Lineáris algebra és többváltozós függvények Simonné Szabó Klára. február 4. Tartalomjegyzék. Integrálszámítás.. Racionális törtek integrálása...................... Alapfeladatok..........................

Részletesebben

A sorozat fogalma. függvényeket sorozatoknak nevezzük. Amennyiben az értékkészlet. az értékkészlet a komplex számok halmaza, akkor komplex

A sorozat fogalma. függvényeket sorozatoknak nevezzük. Amennyiben az értékkészlet. az értékkészlet a komplex számok halmaza, akkor komplex A sorozat fogalma Definíció. A természetes számok N halmazán értelmezett függvényeket sorozatoknak nevezzük. Amennyiben az értékkészlet a valós számok halmaza, valós számsorozatról beszélünk, mígha az

Részletesebben

Matematika A2 vizsga mgeoldása június 4.

Matematika A2 vizsga mgeoldása június 4. Matematika A vizsga mgeoldása 03. június.. (a (3 pont Definiálja az f(x, y függvény határértékét az (x 0, y 0 helyen! Megoldás: Legyen D R, f : D R. Legyen az f(x, y függvény értelmezve az (x 0, y 0 pont

Részletesebben

2014. november 5-7. Dr. Vincze Szilvia

2014. november 5-7. Dr. Vincze Szilvia 24. november 5-7. Dr. Vincze Szilvia A differenciálszámítás az emberiség egyik legnagyobb találmánya és ez az állítás nem egy matek-szakbarbár fellengzős kijelentése. A differenciálszámítás segítségével

Részletesebben

4. Laplace transzformáció és alkalmazása

4. Laplace transzformáció és alkalmazása 4. Laplace transzformáció és alkalmazása 4.1. Laplace transzformált és tulajdonságai Differenciálegyenletek egy csoportja algebrai egyenletté alakítható. Ennek egyik eszköze a Laplace transzformáció. Definíció:

Részletesebben

Analízis ZH konzultáció

Analízis ZH konzultáció Analízis ZH konzultáció 1. Teljes indukció Elméleti segítség: n=1-re bebizonyítani (vagy arra az n-re, ahonnan az állítást igazolni szeretnénk) feltesszük, hogy n-re igaz az állítás -> n+1-re is igaz lesz?

Részletesebben

1. Folytonosság. 1. (A) Igaz-e, hogy ha D(f) = R, f folytonos és periodikus, akkor f korlátos és van maximuma és minimuma?

1. Folytonosság. 1. (A) Igaz-e, hogy ha D(f) = R, f folytonos és periodikus, akkor f korlátos és van maximuma és minimuma? . Folytonosság. (A) Igaz-e, hogy ha D(f) = R, f folytonos és periodikus, akkor f korlátos és van maimuma és minimuma?. (A) Tudunk példát adni olyan függvényekre, melyek megegyeznek inverzükkel? Ha igen,

Részletesebben

Határozatlan integrál, primitív függvény

Határozatlan integrál, primitív függvény Határozatlan integrál, primitív függvény Alapintegrálok Alapintegráloknak nevezzük az elemi valós függvények differenciálási szabályainak megfordításából adódó primitív függvényeket. ( ) n = n+ n+ + c,

Részletesebben

Határozatlan integrál

Határozatlan integrál Határozatlan integrál Boros Zoltán Debreceni Egyetem, TTK Matematikai Intézet, Anaĺızis Tanszék Debrecen, 207. február 20 27. Primitív függvény, határozatlan integrál A továbbiakban legyen I R intervallum.

Részletesebben

Határozatlan integrál (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Határozatlan integrál (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Határozatlan integrál () First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Az összetett függvények integrálására szolgáló egyik módszer a helyettesítéssel való integrálás. Az idevonatkozó tétel pontos

Részletesebben

Megoldott feladatok november 30. n+3 szigorúan monoton csökken, 5. n+3. lim a n = lim. n+3 = 2n+3 n+4 2n+1

Megoldott feladatok november 30. n+3 szigorúan monoton csökken, 5. n+3. lim a n = lim. n+3 = 2n+3 n+4 2n+1 Megoldott feladatok 00. november 0.. Feladat: Vizsgáljuk az a n = n+ n+ sorozat monotonitását, korlátosságát és konvergenciáját. Konvergencia esetén számítsuk ki a határértéket! : a n = n+ n+ = n+ n+ =

Részletesebben

Matematika I. NÉV:... FELADATOK:

Matematika I. NÉV:... FELADATOK: 24.2.9. Matematika I. NÉV:... FELADATOK:. A tanult módon vizsgáljuk az a = 3, a n = 3a n 2 (n > ) rekurzív sorozatot. pt 2n 2 + e 2. Definíció szerint és formálisan is igazoljuk, hogy lim =. pt n 3 + n

Részletesebben

Függvények határértéke, folytonossága

Függvények határértéke, folytonossága Függvények határértéke, folytonossága 25. február 22.. Alapfeladatok. Feladat: Határozzuk meg az f() = 23 4 5 3 + 9 a végtelenben és a mínusz végtelenben! függvény határértékét Megoldás: Vizsgáljuk el

Részletesebben

Elemi algebrai eszközökkel megoldható versenyfeladatok Ábrahám Gábor, Szeged

Elemi algebrai eszközökkel megoldható versenyfeladatok Ábrahám Gábor, Szeged Magas szintű matematikai tehetséggondozás Elemi algebrai eszközökkel megoldható versenyfeladatok Ábrahám Gábor, Szeged Ahhoz, hogy egy diák kimagasló eredményeket érhessen el matematika versenyeken, elengedhetetlenül

Részletesebben

Analízis I. Vizsgatételsor

Analízis I. Vizsgatételsor Analízis I. Vizsgatételsor Programtervező Informatikus szak 2008-2009. 2. félév Készítette: Szabó Zoltán SZZNACI.ELTE zotyo@bolyaimk.hu v.0.6 RC 004 Forrás: Oláh Gábor: ANALÍZIS I.-II. VIZSGATÉTELSOR 2006-2007-/2

Részletesebben

2. Reprezentáció-függvények, Erdős-Fuchs tétel

2. Reprezentáció-függvények, Erdős-Fuchs tétel 2. Reprezentáció-függvények, Erdős-Fuchs tétel A kör-probléma a következőképpen is megközelíthető: Jelölje S a négyzetszámok halmazát. Jelölje r S (n) azt az értéket, ahány féleképpen n felírható két pozitív

Részletesebben

x 2 e x dx c) (3x 2 2x)e 2x dx x sin x dx f) x cosxdx (1 x 2 )(sin 2x 2 cos 3x) dx e 2x cos x dx k) e x sin x cosxdx x ln x dx n) (2x + 1) ln 2 x dx

x 2 e x dx c) (3x 2 2x)e 2x dx x sin x dx f) x cosxdx (1 x 2 )(sin 2x 2 cos 3x) dx e 2x cos x dx k) e x sin x cosxdx x ln x dx n) (2x + 1) ln 2 x dx Integrálszámítás II. Parciális integrálás. g) i) l) o) e ( + )(e e ) cos h) e sin j) (sin 3 cos) m) arctg p) arcsin e (3 )e sin f) cos ( )(sin cos 3) e cos k) e sin cos ln n) ( + ) ln. e 3 e cos 3 3 cos

Részletesebben

Egészrészes feladatok

Egészrészes feladatok Kitűzött feladatok Egészrészes feladatok Győry Ákos Miskolc, Földes Ferenc Gimnázium 1. feladat. Oldjuk meg a valós számok halmazán a { } 3x 1 x+1 7 egyenletet!. feladat. Bizonyítsuk be, hogy tetszőleges

Részletesebben

1.1. Feladatok. x 0 pontban! b) f(x) = 2x + 5, x 0 = 2. d) f(x) = 1 3x+4 = 1. e) f(x) = x 1. f) x 2 4x + 4 sin(x 2), x 0 = 2. általános pontban!

1.1. Feladatok. x 0 pontban! b) f(x) = 2x + 5, x 0 = 2. d) f(x) = 1 3x+4 = 1. e) f(x) = x 1. f) x 2 4x + 4 sin(x 2), x 0 = 2. általános pontban! . Egyváltozós függgvények deriválása.. Feladatok.. Feladat A definíció alapján határozzuk meg a következő függvények deriváltját az x pontban! a) f(x) = x +, x = 5 b) f(x) = x + 5, x = c) f(x) = x+, x

Részletesebben

2012. október 2 és 4. Dr. Vincze Szilvia

2012. október 2 és 4. Dr. Vincze Szilvia 2012. október 2 és 4. Dr. Vincze Szilvia Tartalomjegyzék 1.) Az egyváltozós valós függvény fogalma, műveletek 2.) Zérushely, polinomok zérushelye 3.) Korlátosság 4.) Monotonitás 5.) Szélsőérték 6.) Konvex

Részletesebben

86 MAM112M előadásjegyzet, 2008/2009

86 MAM112M előadásjegyzet, 2008/2009 86 MAM11M előadásjegyzet, 8/9 5. Fourier-elmélet 5.1. Komplex trigonometrikus Fourier-sorok Tekintsük az [,], C Hilbert-teret, azaz azoknak a komplex értékű f : [,] C függvényeknek a halmazát, amelyek

Részletesebben

Függvények december 6. Határozza meg a következő határértékeket! 1. Feladat: x 0 7x 15 x ) = lim. Megoldás: lim. 2. Feladat: lim.

Függvények december 6. Határozza meg a következő határértékeket! 1. Feladat: x 0 7x 15 x ) = lim. Megoldás: lim. 2. Feladat: lim. Függvények 05. december 6. Határozza meg a következő határértékeket!. Feladat: ( + 7 5 ) ( + 7 5 ) ( + 0 ). Feladat: ( + 7 5 ) ( + 7 5 ) ( + 0) 3. Feladat: ( + 0 7 5 ) 4. Feladat: ( + 0 7 5 ) ( + 7 0 5

Részletesebben

3. Lineáris differenciálegyenletek

3. Lineáris differenciálegyenletek 3. Lineáris differenciálegyenletek A közönséges differenciálegyenletek két nagy csoportba oszthatók lineáris és nemlineáris egyenletek csoportjába. Ez a felbontás kicsit önkényesnek tűnhet, a megoldásra

Részletesebben

FELVÉTELI VIZSGA, szeptember 12.

FELVÉTELI VIZSGA, szeptember 12. BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR MATEMATIKA ÉS INFORMATIKA KAR FELVÉTELI VIZSGA, 08. szeptember. Írásbeli vizsga MATEMATIKÁBÓL FONTOS TUDNIVALÓK: A feleletválasztós feladatok,,a rész esetén egy

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus kifejezések Megoldások

Exponenciális és logaritmikus kifejezések Megoldások Eponenciális és logaritmikus kifejezések - megoldások Eponenciális és logaritmikus kifejezések Megoldások ) Igazolja, hogy az alábbi négy egyenlet közül az a) és jelű egyenletnek pontosan egy megoldása

Részletesebben

minden x D esetén, akkor x 0 -at a függvény maximumhelyének mondjuk, f(x 0 )-at pedig az (abszolút) maximumértékének.

minden x D esetén, akkor x 0 -at a függvény maximumhelyének mondjuk, f(x 0 )-at pedig az (abszolút) maximumértékének. Függvények határértéke és folytonossága Egy f: D R R függvényt korlátosnak nevezünk, ha a függvényértékek halmaza korlátos. Ha f(x) f(x 0 ) teljesül minden x D esetén, akkor x 0 -at a függvény maximumhelyének

Részletesebben

Határozatlan integrál

Határozatlan integrál Határozatlan integrál 205..04. Határozatlan integrál 205..04. / 2 Tartalom Primitív függvény 2 Határozatlan integrál 3 Alapintegrálok 4 Integrálási szabályok 5 Helyettesítéses integrálás 6 Parciális integrálás

Részletesebben

A Matematika I. előadás részletes tematikája

A Matematika I. előadás részletes tematikája A Matematika I. előadás részletes tematikája 2005/6, I. félév 1. Halmazok és relációk 1.1 Műveletek halmazokkal Definíciók, fogalmak: halmaz, elem, üres halmaz, halmazok egyenlősége, részhalmaz, halmazok

Részletesebben

MODELLEK ÉS ALGORITMUSOK ELŐADÁS

MODELLEK ÉS ALGORITMUSOK ELŐADÁS MODELLEK ÉS ALGORITMUSOK ELŐADÁS Szerkesztette: Balogh Tamás 214. december 7. Ha hibát találsz, kérlek jelezd a info@baloghtamas.hu e-mail címen! Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így

Részletesebben

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny tanévi második fordulójának feladatmegoldásai. x 2 sin x cos (2x) < 1 x.

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny tanévi második fordulójának feladatmegoldásai. x 2 sin x cos (2x) < 1 x. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2005-2006. tanévi második fordulójának feladatmegoldásai matematikából, a II. kategória számára 1. Oldja meg a következő egyenlőtlenséget, ha x > 0: x 2 sin

Részletesebben

4. SOROK. a n. a k (n N) a n = s, azaz. a n := lim

4. SOROK. a n. a k (n N) a n = s, azaz. a n := lim Példák.. Geometriai sor. A aq n = a + aq + aq 2 +... 4. SOROK 4. Definíció, konvergencia, divergencia, összeg Definíció. Egy ( ) (szám)sorozat elemeit az összeadás jelével összekapcsolva kapott a + a 2

Részletesebben

Matematika I. Vektorok, egyenesek, síkok

Matematika I. Vektorok, egyenesek, síkok Matematika előadás elméleti kérdéseinél kérdezhető képletek Matematika I Vektorok, egyenesek, síkok a) Hogyan számítjuk ki az a = (a 1, a 2, a 3 ) és b = (b 1, b 2, b 3 ) vektorok szögét? a) Hogyan számítjuk

Részletesebben

Funkcionálanalízis. n=1. n=1. x n y n. n=1

Funkcionálanalízis. n=1. n=1. x n y n. n=1 Funkcionálanalízis 2011/12 tavaszi félév - 2. előadás 1.4. Lényeges alap-terek, példák Sorozat terek (Folytatás.) C: konvergens sorozatok tere. A tér pontjai sorozatok: x = (x n ). Ezen belül C 0 a nullsorozatok

Részletesebben

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek A másodfokú egyenlet grafikus megoldása Példa1. Ábrázold az f(x) = x 1x 16 függvényt, majd olvasd le az ábráról az alábbi egyenlet megoldását: x 1x 16 =. 1. lépés:

Részletesebben

Analízis I. beugró vizsgakérdések

Analízis I. beugró vizsgakérdések Analízis I. beugró vizsgakérdések Programtervező Informatikus szak 2008-2009. 2. félév Készítette: Szabó Zoltán SZZNACI.ELTE zotyo@bolyaimk.hu v1.7 Forrás: Dr. Weisz Ferenc: Prog. Mat. 2006-2007 definíciók

Részletesebben

Az egyenlőtlenség mindkét oldalát szorozzuk meg 4 16-al:

Az egyenlőtlenség mindkét oldalát szorozzuk meg 4 16-al: Bevezető matematika kémikusoknak., 04. ősz. feladatlap. Ábrázoljuk számegyenesen a következő egyenlőtlenségek megoldáshalmazát! (a) x 5 < 3 5 x < 3 x 5 < (d) 5 x

Részletesebben

IV. INTEGRÁLSZÁMÍTÁS Megoldások november

IV. INTEGRÁLSZÁMÍTÁS Megoldások november IV. INTEGRÁLSZÁMÍTÁS Megoldások 009. november Határozatlan integrálás.05. + C + C.06. + C + C.07. ( ( 5 5 + C.08. ( ( + 5 5 + + C.09. + ( + ln + + C.. ( + ( + ( + 5 5 + + C.. + ( + ( + ( + + ( + ( + +

Részletesebben

1. feladatsor: Vektorterek, lineáris kombináció, mátrixok, determináns (megoldás)

1. feladatsor: Vektorterek, lineáris kombináció, mátrixok, determináns (megoldás) Matematika A2c gyakorlat Vegyészmérnöki, Biomérnöki, Környezetmérnöki szakok, 2017/18 ősz 1. feladatsor: Vektorterek, lineáris kombináció, mátrixok, determináns (megoldás) 1. Valós vektorterek-e a következő

Részletesebben

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek A másodfokú egyenlet grafikus megoldása Példa1. Ábrázold az f(x) = x + 1x + 16 függvényt, majd olvasd le az ábráról az alábbi egyenlet megoldását: x + 1x + 16 = 0.

Részletesebben

Differenciálszámítás. 8. előadás. Farkas István. DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék. Differenciálszámítás p. 1/1

Differenciálszámítás. 8. előadás. Farkas István. DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék. Differenciálszámítás p. 1/1 Differenciálszámítás 8. előadás Farkas István DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék Differenciálszámítás p. 1/1 Egyenes meredeksége Egyenes meredekségén az egyenes és az X-tengely pozitív iránya

Részletesebben

Gyakorló feladatok az II. konzultáció anyagához

Gyakorló feladatok az II. konzultáció anyagához Gyakorló feladatok az II. konzultáció anyagához 003/004 tanév, I. félév 1. Vizsgáljuk meg a következő sorozatokat korlátosság és monotonitás szempontjából! a n = 5n+1, b n = n + n! 3n 8, c n = 1 ( 1)n

Részletesebben

Egyváltozós függvények 1.

Egyváltozós függvények 1. Egyváltozós függvények 1. Filip Ferdinánd filip.ferdinand@bgk.uni-obuda.hu siva.banki.hu/jegyzetek 015 szeptember 1. Filip Ferdinánd 015 szeptember 1. Egyváltozós függvények 1. 1 / 5 Az el adás vázlata

Részletesebben

Tanulási cél Szorzatfüggvényekre vonatkozó integrálási technikák megismerése és különböző típusokra való alkalmazása. 5), akkor

Tanulási cél Szorzatfüggvényekre vonatkozó integrálási technikák megismerése és különböző típusokra való alkalmazása. 5), akkor Integrálszámítás Integrálási szabályok Tanulási cél Szorzatfüggvényekre vonatkozó integrálási technikák megismerése és különböző típusokra való alkalmazása Motivációs feladat Valószínűség-számításnál találkozhatunk

Részletesebben

Numerikus módszerek 1.

Numerikus módszerek 1. Numerikus módszerek 1. 10. előadás: Nemlineáris egyenletek numerikus megoldása Lócsi Levente ELTE IK 2013. november 18. Tartalomjegyzék 1 Bolzano-tétel, intervallumfelezés 2 Fixponttételek, egyszerű iterációk

Részletesebben

Függvények július 13. Határozza meg a következ határértékeket! 1. Feladat: x 0 7x 15 x ) = lim. x 7 x 15 x ) = (2 + 0) = lim.

Függvények július 13. Határozza meg a következ határértékeket! 1. Feladat: x 0 7x 15 x ) = lim. x 7 x 15 x ) = (2 + 0) = lim. Függvények 205. július 3. Határozza meg a következ határértékeket!. Feladat: 2. Feladat: 3. Feladat: 4. Feladat: (2 + 7 5 ) (2 + 7 5 ) (2 + 0 ) (2 + 7 5 ) (2 + 7 5 ) (2 + 0) (2 + 0 7 5 ) (2 + 0 7 5 ) (2

Részletesebben

PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak

PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak MATEMATIKA (A tantárgy tartalma és a tananyag elsajátításának időterve.) Összeállította: Kis Miklós adjunktus Tankönyvek Megegyeznek az 1. és 2. félévben

Részletesebben

SZÉLSŐÉRTÉKKEL KAPCSOLATOS TÉTELEK, PÉLDÁK, SZAKDOLGOZAT ELLENPÉLDÁK. TÉMAVEZETŐ: Gémes Margit. Matematika Bsc, tanári szakirány

SZÉLSŐÉRTÉKKEL KAPCSOLATOS TÉTELEK, PÉLDÁK, SZAKDOLGOZAT ELLENPÉLDÁK. TÉMAVEZETŐ: Gémes Margit. Matematika Bsc, tanári szakirány SZÉLSŐÉRTÉKKEL KAPCSOLATOS TÉTELEK, PÉLDÁK, ELLENPÉLDÁK SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTETTE: Kovács Dorottya Matematika Bsc, tanári szakirány TÉMAVEZETŐ: Gémes Margit Műszaki gazdasági tanár Analízis tanszék Eötvös

Részletesebben

6. Függvények. 1. Az alábbi függvények közül melyik szigorúan monoton növekvő a 0;1 intervallumban?

6. Függvények. 1. Az alábbi függvények közül melyik szigorúan monoton növekvő a 0;1 intervallumban? 6. Függvények I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Az alábbi függvények közül melyik szigorúan monoton növekvő a 0;1 intervallumban? f x g x cos x h x x ( ) sin x (A) Az f és a h. (B) Mindhárom. (C) Csak az f.

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. (Derivált)

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. (Derivált) Valós függvények (3) (Derivált) . Legyen a belső pontja D f -nek. Ha létezik és véges a f(x) f(a) x a x a = f (a) () határérték, akkor f differenciálható a-ban. Az f (a) szám az f a-beli differenciálhányadosa.

Részletesebben

Bevezetés. 1. fejezet. Algebrai feladatok. Feladatok

Bevezetés. 1. fejezet. Algebrai feladatok. Feladatok . fejezet Bevezetés Algebrai feladatok J. A számok gyakran használt halmazaira a következ jelöléseket vezetjük be: N a nemnegatív egész számok, N + a pozitív egész számok, Z az egész számok, Q a racionális

Részletesebben

1. Példa. A gamma függvény és a Fubini-tétel.

1. Példa. A gamma függvény és a Fubini-tétel. . Példa. A gamma függvény és a Fubini-tétel.. Az x exp x + t )) függvény az x, t tartományon folytonos, és nem negatív, ezért alkalmazható rá a Fubini-tétel. I x exp x + t )) dxdt + t dt π 4. [ exp x +

Részletesebben

Valós függvények tulajdonságai és határérték-számítása

Valós függvények tulajdonságai és határérték-számítása EL 1 Valós függvények tulajdonságai és határérték-számítása Az ebben a részben szereplő függvények értelmezési tartománya legyen R egy részhalmaza. EL 2 Definíció: zérushely Az f:d R függvénynek zérushelye

Részletesebben

Matematika A1a Analízis

Matematika A1a Analízis B U D A P E S T I M Ű S Z A K I M A T E M A T I K A É S G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I I N T É Z E T E G Y E T E M Matematika A1a Analízis BMETE90AX00 A derivált alkalmazásai H607, EIC 2019-04-03 Wettl

Részletesebben

Függvények alkalmazása feladatokban. nemethj

Függvények alkalmazása feladatokban.   nemethj Dr. Németh József Függvények alkalmazása feladatokban http://www.math.u-szeged.hu/ nemethj . Oldjuk meg a következő egyenletet: x 6 + 6 x x 5x 6. Megoldás. Vizsgáljuk az ÉT.-t! A bal oldalon x 6 0 x 6

Részletesebben

1.9. B - SPLINEOK B - SPLINEOK EGZISZTENCIÁJA. numerikus analízis ii. 34. [ a, b] - n legfeljebb n darab gyöke lehet. = r (m 1) n = r m + n 1

1.9. B - SPLINEOK B - SPLINEOK EGZISZTENCIÁJA. numerikus analízis ii. 34. [ a, b] - n legfeljebb n darab gyöke lehet. = r (m 1) n = r m + n 1 numerikus analízis ii 34 Ezért [ a, b] - n legfeljebb n darab gyöke lehet = r (m 1) n = r m + n 1 19 B - SPLINEOK VOLT: Ω n véges felosztás S n (Ω n ) véges dimenziós altér A bázis az úgynevezett egyoldalú

Részletesebben

Differenciálegyenletek. Vajda István március 4.

Differenciálegyenletek. Vajda István március 4. Analízis előadások Vajda István 2009. március 4. Függvényegyenletek Definíció: Az olyan egyenleteket, amelyekben a meghatározandó ismeretlen függvény, függvényegyenletnek nevezzük. Függvényegyenletek Definíció:

Részletesebben

Trigonometria Megoldások. 1) Igazolja, hogy ha egy háromszög szögeire érvényes az alábbi összefüggés: sin : sin = cos + : cos +, ( ) ( )

Trigonometria Megoldások. 1) Igazolja, hogy ha egy háromszög szögeire érvényes az alábbi összefüggés: sin : sin = cos + : cos +, ( ) ( ) Trigonometria Megoldások Trigonometria - megoldások ) Igazolja, hogy ha egy háromszög szögeire érvényes az alábbi összefüggés: sin : sin = cos + : cos +, ( ) ( ) akkor a háromszög egyenlő szárú vagy derékszögű!

Részletesebben

Sorozatok, sorok, függvények határértéke és folytonossága Leindler Schipp - Analízis I. könyve + jegyzetek, kidolgozások alapján

Sorozatok, sorok, függvények határértéke és folytonossága Leindler Schipp - Analízis I. könyve + jegyzetek, kidolgozások alapján Sorozatok, sorok, függvények határértéke és folytonossága Leindler Schipp - Analízis I. könyve + jegyzetek, kidolgozások alapján Számsorozatok, vektorsorozatok konvergenciája Def.: Számsorozatok értelmezése:

Részletesebben

Függvények hatványsorba fejtése, Maclaurin-sor, konvergenciatartomány

Függvények hatványsorba fejtése, Maclaurin-sor, konvergenciatartomány Függvénye hatványsorba fejtése, Maclaurin-sor, onvergenciatartomány Taylor-sor, ) Állítsu elő az alábbi függvénye x helyhez tartozó hatványsorát esetleg ülönféle módszereel) éa állapítsu meg a hatványsor

Részletesebben

1. Számsorok, hatványsorok, Taylor-sor, Fourier-sor

1. Számsorok, hatványsorok, Taylor-sor, Fourier-sor . Számsorok, hatványsorok, Taylor-sor, Fourier-sor Vizsgálja meg a következő végtelen sorokat konvergencia szempontjából. Tétel. (Cauchy-féle belső konvergenciakritérium) A a n végtelen sor akkor és csakis

Részletesebben

Valószínűségi változók. Várható érték és szórás

Valószínűségi változók. Várható érték és szórás Matematikai statisztika gyakorlat Valószínűségi változók. Várható érték és szórás Valószínűségi változók 2016. március 7-11. 1 / 13 Valószínűségi változók Legyen a (Ω, A, P) valószínűségi mező. Egy X :

Részletesebben

Algebra es sz amelm elet 3 el oad as Nevezetes sz amelm eleti probl em ak Waldhauser Tam as 2014 oszi f el ev

Algebra es sz amelm elet 3 el oad as Nevezetes sz amelm eleti probl em ak Waldhauser Tam as 2014 oszi f el ev Algebra és számelmélet 3 előadás Nevezetes számelméleti problémák Waldhauser Tamás 2014 őszi félév Tartalom 1. Számok felbontása hatványok összegére 2. Prímszámok 3. Algebrai és transzcendens számok Tartalom

Részletesebben

Gyakorló feladatok I.

Gyakorló feladatok I. Gyakorló feladatok I. (Függvények határértéke és folytonossága) Analízis 2. (A,B, C szakirány, keresztfélév) Programtervező informatikus szak 2013-2014. tanév tavaszi félév Összeállította: Szili László

Részletesebben

2010. október 12. Dr. Vincze Szilvia

2010. október 12. Dr. Vincze Szilvia 2010. október 12. Dr. Vincze Szilvia Tartalomjegyzék 1.) Sorozat definíciója 2.) Sorozat megadása 3.) Sorozatok szemléltetése 4.) Műveletek sorozatokkal 5.) A sorozatok tulajdonságai 6.) A sorozatok határértékének

Részletesebben

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2014/2015-ös tanév első (iskolai) forduló Haladók II. kategória

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2014/2015-ös tanév első (iskolai) forduló Haladók II. kategória Bolyai János Matematikai Társulat Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 01/01-ös tanév első iskolai) forduló Haladók II. kategória Megoldások és javítási útmutató 1. Adott az alábbi két egyenletrendszer:

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Exponenciális és Logaritmikus kifejezések

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Exponenciális és Logaritmikus kifejezések MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Eponenciális és Logaritmikus kifejezések A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szoálhatnak fontos információval

Részletesebben

Matematika II képletek. 1 sin xdx =, cos 2 x dx = sh 2 x dx = 1 + x 2 dx = 1 x. cos xdx =,

Matematika II képletek. 1 sin xdx =, cos 2 x dx = sh 2 x dx = 1 + x 2 dx = 1 x. cos xdx =, Matematika II előadás elméleti kérdéseinél kérdezhető képletek Matematika II képletek Határozatlan Integrálszámítás x n dx =, sin 2 x dx = sin xdx =, ch 2 x dx = sin xdx =, sh 2 x dx = cos xdx =, + x 2

Részletesebben

Taylor-polinomok. 1. Alapfeladatok. 2015. április 11. 1. Feladat: Írjuk fel az f(x) = e 2x függvény másodfokú Maclaurinpolinomját!

Taylor-polinomok. 1. Alapfeladatok. 2015. április 11. 1. Feladat: Írjuk fel az f(x) = e 2x függvény másodfokú Maclaurinpolinomját! Taylor-polinomok 205. április.. Alapfeladatok. Feladat: Írjuk fel az fx) = e 2x függvény másodfokú Maclaurinpolinomját! Megoldás: A feladatot kétféle úton is megoldjuk. Az els megoldásban induljunk el

Részletesebben