Fourier-sorok. néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól. Vizsgán. k=1. 1 k = j.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fourier-sorok. néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól. Vizsgán. k=1. 1 k = j."

Átírás

1 Fourier-sorok Bevezetés. Az alábbi anyag a vizsgára való felkészülés segítése céljából készült. Az alkalmazott jelölések vagy bizonyítás részletek néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól. Vizsgán természetesen mindegyik változat egyenértékű. Tétel Legyen (X, <, >) egy skaláris szorzat tér K felett. Legyenek továbbá az X-beli ϕ k (k =,..., n, n N) elemek egymásra merőlegesek és egységnyi normájúak. Ekkor f λ k ϕ k = inf { f } µ k ϕ k : µ k K, k =,..., n akkor és csak akkor, ha λ k =< f, ϕ k > (k =,..., n). Megjegyzés: A skaláris szorzat tulajdonságai és < ϕ k, ϕ j >= { k j, k = j. miatt < f < f, ϕ k > ϕ k, ϕ j >= (j =,..., n). Ha az {ϕ,..., ϕ n } ortonormált vektorok által kifeszített alteret Y-nal jelöljük, akkor a fenti tétel a következőket jelenti:. Bármely X-beli f elemhez egyértelműen létezik Y-beli legjobban közelítő elem.. A legjobban közelítő elem az f-nek az Y-ra vett merőleges vetülete, ami az Y-t kifeszítő ϕ k vektorokra egyenként vett vetületek összege. Bizonyítás: Legyen K = R. Tekintsük f n µ kϕ k -nak önmagával vett skaláris szorzatát, és vegyük figyelembe, hogy < ϕ k, ϕ j >=, ha k j. Ekkor a skaláris szorzat tulajdonságait alkalmazva azt kapjuk,

2 hogy f µ k ϕ k =< f µ k ϕ k, f = f = f + µ k ϕ k > µ k < f, ϕ k > + µ k (µ k < f, ϕ k >) < f, ϕ k >. A jobb oldalon lévő három tagból az első és a harmadik nem függ a µ k együtthatóktól. A második tag négyzetek összege, aminek legkisebb értéke. Ez is csak úgy lehetséges, ha minden tag, azaz µ k =< f, ϕ k > (k =,..., n). A komplex eset hasonlóan igazolható. Következmény (Bessel-egyenlőtlenség): Mivel a fenti bizonyításban szereplő egyenlőség bal oldala nem negatív, ezért µ k =< f, ϕ k > választás mellett f < f, ϕ k > ϕ k = f Következésképpen: n < f, ϕ k > f. < f, ϕ k >. A Fourier-sor fogalma. Legyen (X, <, <) végtelen dimenziós tér, amelyben Φ = (ϕ k, k N) egy ortonormált rendszer. Egy X-beli f elemnek a Φ rendszerre vonatkozó k-adik Fourier-együtthatóját f(k)- val jelöljük, és a következőképpen definiáljuk: Az f(k) =< f, ϕ k > Sf = f(k)ϕk (k N). sort az f (Φ rendszerre vonatkozó) Fourier-sorának nevezzük. Az S n f = f(k)ϕ k (n N) k= véges összeget az Fourier-sor n-edik részletösszegének nevezzük. A Fourier-részletösszegeknek az előző tételben igazolt minimum tulajdonsága miatt nyilvánvaló, hogy az ( f S n f ) sorozat monoton csökken. Ebből azonban még nem következik, hogy határértéke, azaz

3 hogy f Fourier-sora normában f-hez konvergál. Az alábbi tételben megmutatjuk, hogy ha f egyáltalán előállítható normában konvergens sor alakjában, akkor a Fourier-sor is előállítja f-et. Tétel: Ha a λ k ϕ k sor normában f X-hez konvergál, akkor f Fourier-sora is f-hez konvergál normában. Bizonyítás: Az előző tétel alapján f f(k)ϕ k f k= λ k ϕ k. Ha tehát lim n f n k= λ kϕ k =, akkor lim n f n f(k)ϕ k= k = is teljesül. k= 3

4 4 A valós és a komplex trigonometrikus rendszer. A valós trigonometrikus rendszer:, cos kx, sin kx (x [, ], k =,... ). Tekintsük az R[, ] teret, azaz a [, ] intervallumon értelmezett integrálható függvények terét az < f, g >= fg (f, g R[, ]) skaláris szorzattal. Könnyű ellenőrízni, hogy a valós trigonometrikus rendszer elemei ortogonálisak ebben a térben, a normájuk azonban nem. A normával való leosztás után kapott, cos kx, sin kx (x [, ], k =,... ) rendszer már ortonormált rendszer. Az f R[, ] függvény Fourier-együtthatói: f(t) dt, Az f Fourier-sora: f(x) dx + f(t) cos kt dt, ( + f(t) sin kt dt, f(t) cos kt dt cos kx f(t) ) sin kt dt sin kx Egyszerűsíthetjük a jelöléseket, ha módosítjuk a Fourier-együtthatókat: Ekkor a k = b k = f(t) cos kt dt (k =,... ) f(t) sin kt dt (k =,... ). Sf(x) = a + (a k cos kx + b k sin kx). A Bessel-egyenlőtlenségnek a valós trigonometrikus Fourier-együthatókra vonatkozó alakja: a + (a k + b k) f (f R[, ]).

5 5 A komplex trigonometrikus rendszer: e ikx (x [, ], k Z). Az R[, ] elemei most legyenek komplex értékű integrálható függvények, a skaláris szorzat pedig < f, g >= fg (f, g R[, ]). A rendszer elemei ortogonálisak egymásra, a normálási tényező pedig. Az ortonormált komplex trigonometrikus rendszer tehát e ikx (x [, ], k Z). Hasonló okból, mint a valós esetben módosítsuk a Fourieregyütthatókat a következőképpen: c k = f(t)e ikt dt (k Z). Ekkor Sf(x) = k= c ke ikx (f R[, ]). Az n-edik részletösszegen most a -ra szimmetrikus részletösszeget fogjuk érteni, azaz S n f(x) = c k e ikx k=n (f R[, ]). A Bessel-egyenlőtlenségnek a komplex trigonometrikus Fourieregyüthatókra vonatkozó alakja: c k f (f R[, ]). Felhasználva az e ikx = cos kx + i sin kx (k Z) formulát nyilvánvaló, hogy az {e ikx : k = n,..., n} függvények és a {, cos kx, sin kx : k =,..., n} függvények ugyanazt a n + dimenziós komplex alteret feszítik ki. Ez alapján egyszerű kapcsolat teremthető ugyanazon függvény valós és komplex trigonometrikus Fourier-együtthatói között.

6 6 Nevezetesen c k e ikx = k=n ahonnan az k=n = c + c k (cos kx + i sin kx) ( (ck + c k ) cos kx + i(c k c k ) sin kx ) = a + (a k cos kx + b k sin kx), a k = c k + c k, b k = i(c k c k ) (k =,... ) összefüggések adódnak. Az alábbiakban a Fourier-sorok viselkedését a szerint periodikus folytonos függvényeken vizsgáljuk. Ezeknek a terét jelöljük C -vel. Tétel. Legyen f C olyan függvény, amelynek trigonometrikus Fourier-sora egyenletesen konvergens. Ekkor a Fourier-sor összege maga az f függvény. Bizonyítás. Mivel Sf egyenletesen konvergens, ezért a g határfüggvény folytonos és szerint periodikus. Alkalmazva az S n f(x) = a + n (a k cos kx + b k sin kx) jelölést számoljuk ki a g függvény j-edik (j ) cosinus együtthatóját: g(t) cos jt dt = = + + ( ) (g(t) S n f(t)) cos jt + S n f(t) cos jt dt (g(t) S n f(t)) cos jt dt a cos jt dt a k cos kt cos jt dt + b k sin kt cos jt dt. Legyen n j. Ekkor az ortogonalitás miatt a jobb oldalon majdnem minden tag. Ezeket elhagyva az kapjuk, hogy g(t) cos jt dt = (g(t) S n f(t)) cos jt dt + a j.

7 Az egyenletes konvergencia és az integrálás kapcsolatára vonatkozó tételt alkalmazva Következésképpen lim n (g(t) S n f(t)) cos jt dt =. g(t) cos jt dt = a j. Hasonlóan igazolható, hogy f és g sinus együtthatói is megegyeznek. Azt kaptuk tehát, hogy f és g Fourier-együtthatói megegyeznek. A bizonyítás befejezéséhez az alábbi tételt kell igazolni. Tétel. Ha egy C -beli függvény minden Fourier-együtthatója, akkor a függvény az azonosan függvény. Bizonyítás. Tegyük fel indirekt, hogy h olyan szerint periodikus nem azonosan folytonos függvény, amelyiknek minden Fourieregyütthatója, azaz h(t) dt =, h(t) cos kt dt =, h(t) sin kt dt = minden k =,... esetén. A feltételek szerint van olyan u pont, amelyben a h értéke nem. A h beszorzásával elérhetjük, hogy ebben a pontban a függvényérték pontosan. Az integrál homogenitása miatt a Fourieegyütthatók mindegyike marad a beszorzás után is. Feltehetjük tehát, hogy a h(u) = feltétel eleve teljesül. A továbbiakban megmutatjuk, hogy u = is feltehető. Trigonometrikus polinomnak nevezzük a P(x) = ( λk cos kx + µ k sin kx ) (λ k, µ k R, k =,..., n, n N) k= alakú függvényeket. Természetesen minden trigonometrikus polinom eleme a C térnek. Megjegyezzük, hogy a trigonometrikus polinomok eltoltjai is trigonometrikus polinomok. Valóban, a cos k(x + s) = cos ks cos kx sin ks sin kx, sin k(x + s) = sin ks cos kx + cos ks sin kx 7

8 8 azonosságok miatt P(x + s) = = ( λk cos k(x + s) + µ k sin k(x + s) ) k= ( (λk cos ks + µ k sin ks) cos kx k= + (λ k sin ks + µ k cos ks) sin kx ), ami szintén trigonometrikus polinom. Mivel h minden Fourier-együtthatója, ezért az integrál linearitása miatt minden P trigonometrikus polinom esetén is h(t)p(t) dt = teljesül. Tekintsük most a h-nak az u-val való eltoltját: h (t) = h(t + u) (t R). Ekkor h () = és h C. Másrészt bármely P trigonometrikus polinom esetén h (t)p(t) dt = h(t + u)p(t) dt = = +u +u =. h(t)p(t u) dt h(t)p(t u) dt Az utolsó egyenlőségnél használtuk ki, hogy P(t u) maga is trigonometrikus polinom. Megállapíthatjuk tehát, hogy a h minden Fourier-együtthatója. Ezek után feltehetjük, hogy a kindulási h függvény az eddigieken kívül eleget tesz a h() = feltételnek is. Meg fogjuk mutatni, hogy van olyan trigonometrikus polinom, amelynek a h-val való szorzatintegrálja nem. Ez ellentmond a h-ra fent tett megállapításnak. Mivel h folytonos, ezért van olyan δ >, amely esetén f(t) > teljesül minden t < δ számra. Legyen ezek után T n (t) = ( cos δ + cos t) n (t R, n N). Indukcióval könnyen igazolható, hogy T n pontosan n-edfokú trigonometrikus polinom.

9 9 Bontsuk fel a ht n integrált részekre az alábbi módon h(t)t n (t) dt = h(t)t n (t) dt ( ( = I I I 3. + h(t)t n (t) dt + h(t)t n (t) dt) h(t)t n (t) dt + + ) h(t)t n (t) dt Ha t δ, akkor h(t) és T n(t) >. Következésképpen I δ = δ. I becsléséhez jelölje M a h folytonos függvénynek a [, ] intervallumon vett maximumát. δ t δ + ɛ estén T n (t). Következésképpen I ɛm. Az I 3 esethez vegyük észre, hogy max{ cos δ + cos t : δ + ɛ t } = max{ cos δ + cos(δ + ɛ), cos δ} = q <. Ennek alapján: I 3 Mq n. Összefoglalva h(t)t n (t) dt δ ɛm Mq n. Ha ɛ δ 8M és qn δ 8M, akkor h(t)t n (t) dt δ >. Azzal, hogy ellentmondásra jutottunk bebizonyítottuk, hogy a tétel állítása igaz. Megjegyzések.. Azt, hogy a C -beli függvények közül csak az azonosan függvény az, amelyiknek az összes Fourier-együtthatója, röviden úgy mondjuk, hogy a trigonometrikus rendszer teljes a C térben.

10 . A most bebizonyított tétel azt is jelenti, hogy a C téren a Fourier transzformácó, azaz a függvényhez a Fourieregyütthatókat rendelő transzformáció, invertálható. A továbbiakban két olyan feltételt nézünk meg, amelyek biztosítják a Fourier-sor egyenletes konvergenciáját. Ezek közül az első a Fourieregyütthatókra vonatkozik. Állítás. Ha egy szerint periodikus folytonos függvény Fourieregyütthatóiból képezett numerikus sor abszolút konvergens, akkor a függvény Fourier-sora egyenletesen konvergál a függvényhez. Bizonyítás. Jelöljük az f C függvény Fourier-együthatóit a szokásos módon a k -val (k =,... ) és b k -val (k =,... ). Tegyük fel, hogy ( a k + b k ) <. Mivel a k cos kx + b k sin kx a k + b k (x R, k =,... ), ezért a függvénysorok egyenletes konvergenciájára vonatkozó majoráns kritérium szerint f Fourier-sora egyenletesen konvergens, ami az előző tétel alapján egyben azt is jelenti, hogy magához az f függvényhez konvergál. Példa. Legyen f C, f(x) = x ( x ). Ekkor a = x dx = 3 és b k = x sin kx dx = (k =,... ). Kétszeres parciális integrálással könnyen megkapjuk az a k együtthatókat: a k = x cos kx dx = 4 k ()k (k =,... ). Teljesülnek az előző állítás feltételei, ezért a függvény Fourier-sora konvergens. Természetesen ekkor a Fourier-sor a pontban f() = -hoz konvergál, azaz = a + a k = k ()k = (k) 4 (k ).

11 Ez lehetőséget teremt a A = Vezessük be ugyanis az A = ezért Innen a k (k) = 4 k jelölést. Mivel k = A 4, (k ) = A A 4 = 3 4 A. = A A egyenletre jutunk, amiből az A = 6 Állítás. Ha f C sorösszeg kiszámolására. eredmény adódik. kétszer folytonosan differenciálható, akkor f Fourier-sora egyenletesen konvergál f-hez. Ez az állítás a fent jelzett másik elégséges feltétel a Fourier-sor egyenletes konvergenciájára. Bizonyítás. Tekintsük például a b k együtthatókat. Parciális integrálással azt kapjuk, hogy b k = f(t) sin kt dt = [ cos kt ] f(t) + k k = [ cos kt ] f(t) + k k [ f (t) f (t) cos kt dt sin kt ] k k f (t) sin kt dt. Mivel az első kiintegrált tag f() = f(), a másik pedig sin(±k) = miatt, ezért b k = f (t) sin kt dt (k =,... ). k Következésképpen b k k f (t) dt (k =,... ), amiből b k < adódik. Hasonló eredmény kaphatunk az a k -kra is. Az előző állítás feltételei

12 teljesülnek, tehát az f Fourier-sora egyenletesen konvergál f-hez. Megjegyzés. Vegyük észre, hogy a bizonyítás során kapcsolatot kaptunk adott differenciálható függvény és deriváltjának Fourieregyütthatói között.

13 Pontonkénti konvergenciára vonatkozó lokális feltételek. A Dirichlet formula. Legyen f C. A definíció alapján S n f(x) = a + (a k cos kx + sin kx) = = = f(t) dt + + ( f(t) cos kt dt cos kx ) f(t) sin kt dt sin kx ( ) f(t) + cos kt cos kx + sin kt sin kx dt ( ) f(t) + cos k(x t) dt Az utolsó szummát zárt alakra hozhatjuk: D n (u) = + cos ku = sin u = sin u ( sin u + cos ku sin u ) ( sin u + ( sin(k + )u sin(k )u)) = sin(n + )u sin u ( < u, n =,... ). A -beli függvényértékkel kiegészítve a kapjuk az úgynevezett n-edik Dirichlet-féle magfüggvényt: sin(n + )u D n (u) = sin u u, n + u =. Segítségével egyszerűen kifejezhető az n-edik Fourier-részletösszeg: S n f(x) = f(t)d n (x t) dt. 3

14 4 Tétel. Ha egy szerint periodikus függvény egy pontban differenciálható, akkor abban a pontban a Fourier-sora az ottani függvényértékhez konvergál. Bizonyítás. A D n definíciójából nyilvánvaló, hogy Legyen az f C Ekkor S n f(x) f(x) = = = = D n (t) dt = dt =. függvény differenciálható az x pontban. f(t)d n (x t) dt f(x) f(t)d n (x t) dt ( f(t) f(x) ) Dn (x t) dt f(t) f(x) t x t x sin xt f(x)d n (x t) dt sin(n + )(x t) dt. Az átalakítás a t = x pontban is érvényes úgy, hogy mind a két tört esetén az x pontbeli határértéket kell venni. Ez az első tört esetén az f függvény x-beli differencálhatóságából következik, a másik tört határértéke pedig közismerten. Legyen f(t) f(x) t x g(t) = t x sin xt t, t x, f (x) t = x. g nyilvánvalóan folytonos függvény a [, ] intervallumon. segítségével a fenti eredmény a következő formában írható: S n f(x) f(x) = = g(t) sin(n + )(x t) dt g(t) sin(n + )x cos(n + )t dt g(t) cos(n + )x sin(n + )t dt. A g

15 Az utolsó tényezők felbontása után végül azt kapjuk, hogy S n f(x) f(x) = g(t) sin(n + )x cos t cos nt dt g(t) sin(n + )x sin t sin nt dt g(t) cos(n + )x cos t sin nt dt g(t) cos(n + )x sin t cos nt dt. Mind a négy tag felfogható úgy, mint egy rögzített, a [, ] intervallumon folytonos tehát egyben integrálható függvénynek az n-edik Fourier-együtthatója. Az első tagban levő függvény például 5 h (t) = sin(n + )x g(t) cos t ( t ). A Bessel-egyenlőtlenségből következik, hogy bármely integrálható függvény Fourier-együtthatóinak a sorozata -hoz tart. Ezzel bebizonyítottuk, hogy lim S nf(x) f(x) =. n

Fourier-sorok. Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia. 2010. április 7.

Fourier-sorok. Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia. 2010. április 7. ME, Anaĺızis Tanszék 21. április 7. A Taylor-polinom ill. Taylor-sor hátránya, hogy az adott függvényt csak a sorfejtés helyén ill. annak környezetében közeĺıti jól. A sorfejtés helyétől távolodva a közeĺıtés

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

5. Lineáris rendszerek

5. Lineáris rendszerek 66 MAM43A előadásjegyzet, 2008/2009 5 Lineáris rendszerek 5 Lineáris algebrai előismeretek Tekintsük az a x + a 2 x 2 = b 5 a 2 x + a 22 x 2 = b 2 52 lineáris egyenletrendszert Az egyenletben szereplő

Részletesebben

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus Az szám Szakdolgozat Készítette: Csuka Anita Matematika Bsc, matematikai elemző szakirány Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus ELTE TTK, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

n = 1,2,..., a belőlük készített részletösszegek sorozata. Tekintsük az S n A n

n = 1,2,..., a belőlük készített részletösszegek sorozata. Tekintsük az S n A n Határeloszlástételek és korlátlanul osztható eloszlások. I. rész Az alapvető problémák megfogalmazása. A valószínűségszámítás egyik alapvető feladata a következő kérdés vizsgálata: Legyen ξ 1,ξ 2,... független

Részletesebben

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a A Valószínűségszámítás II. előadássorozat hatodik témája. ELTÉTELES VALÓSZÍNŰSÉG ÉS ELTÉTELES VÁRHATÓ ÉRTÉK A feltételes valószínűség és feltételes várható érték fogalmát nulla valószínűséggel bekövetkező

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA I 6 VI KOmPLEX SZÁmOk 1 A komplex SZÁmOk HALmAZA A komplex számok olyan halmazt alkotnak amelyekben elvégezhető az összeadás és a szorzás azaz két komplex szám összege és szorzata

Részletesebben

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak Nagy eltérések elmélete. A Szanov tétel. Egy előző feladatsorban, a Nagy eltérések elmélete; Független valós értékű valószínűségi változók feladatsorban annak az eseménynek a valószínűségét vizsgáltuk,

Részletesebben

Jelek és rendszerek - 1-2.előadás

Jelek és rendszerek - 1-2.előadás Jelek és rendszerek - 1-2.előadás Bevezetés, rendszeranaĺızis az időtartományban Mérnök informatika BSc (lev.) Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS OPERÁCIÓKUTATÁS No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS Budapest 2002 Komáromi Éva: LINEÁRIS PROGRAMOZÁS OPERÁCIÓKUTATÁS No.2 Megjelenik az FKFP 0231 Program támogatásával a Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza 1) Euler körök és utak, ezek létezésének szükséges és elégséges feltétele. Hamilton körök és utak. Szükséges feltétel Hamilton kör/út létezésére. Elégséges feltételek: Dirac, és Ore tétele. Euler kör/út:

Részletesebben

1. Számsorok, hatványsorok, Taylor-sor, Fourier-sor

1. Számsorok, hatványsorok, Taylor-sor, Fourier-sor . Számsorok, hatványsorok, Taylor-sor, Fourier-sor Vizsgálja meg a következ végtelen sorokat konvergencia szempontjából. Tétel. (Cauchy-féle bels konvergenciakritérium) A a n végtelen sor akkor és csakis

Részletesebben

Tudományos Diákköri Dolgozat

Tudományos Diákköri Dolgozat Tudományos Diákköri Dolgozat GÁSPÁR MERSE ELŽD VÉGTELEN ELLENÁLLÁSHÁLÓZATOK SZÁMÍTÁSA Témavezet k: Cserti József Dávid Gyula Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest,. október 3. Tartalomjegyzék El szó 3.

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I. Számelmélet I. DEFINÍCIÓ: (Osztó, többszörös) Ha egy a szám felírható egy b szám és egy másik egész szám szorzataként, akkor a b számot az a osztójának, az a számot a b többszörösének nevezzük. Megjegyzés:

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2)

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2) 2. előadás Komplex számok (2) 1. A a + bi (a, b) kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés lehetővé teszi, hogy a komplex számokat a sík pontjaival, illetve helyvektoraival ábrázoljuk. A derékszögű koordináta

Részletesebben

GAUSS-EGÉSZEK ÉS DIRICHLET TÉTELE

GAUSS-EGÉSZEK ÉS DIRICHLET TÉTELE GAUSS-EGÉSZEK ÉS DIRICHLET TÉTELE KEITH KEARNES, KISS EMIL, SZENDREI ÁGNES Első rész 1. Bevezetés Tekintsük az ak + b számtani sorozatot, ahol a > 0. Ha a és b nem relatív prímek, akkor (a,b) > 1 osztója

Részletesebben

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható.

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható. 1. feladat. 013 pontosan egyféleképpen írható fel két prím összegeként. Mennyi ennek a két prímnek a szorzata? 40 Megoldás: Mivel az összeg páratlan, ezért az egyik prímnek párosnak kell lennie, tehát

Részletesebben

LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK. Példák és feladatok

LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK. Példák és feladatok LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK Példák és feladatok Lektorálta: Czirbusz Sándor c Láng Csabáné, 2010 ELTE IK Budapest 20101020 1. kiadás Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...............................

Részletesebben

Komplex számok algebrai alakja

Komplex számok algebrai alakja Komplex számok algebrai alakja Lukács Antal 015. február 8. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Legyen z 1 + 3i és z 5 4i! Határozzuk meg az alábbiakat! (a) z 1 + z (b) 3z z 1 (c) z 1 z (d) Re(i z 1 ) (e) Im(z

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

A két- és többdimenziós Fourier sor és Fourier integrál (II. rész)

A két- és többdimenziós Fourier sor és Fourier integrál (II. rész) A két- és többdimenziós Fourier sor és Fourier integrál (II. rész) Cebe László Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola Összefoglalás ^ / Cikkünk első részében a szinusz függvények két- és többdimenziós

Részletesebben

1/50. Teljes indukció 1. Back Close

1/50. Teljes indukció 1. Back Close 1/50 Teljes indukció 1 A teljes indukció talán a legfontosabb bizonyítási módszer a számítástudományban. Teljes indukció elve. Legyen P (n) egy állítás. Tegyük fel, hogy (1) P (0) igaz, (2) minden n N

Részletesebben

Dr. Tóth László Hány osztója van egy adott számnak? 2008. április

Dr. Tóth László Hány osztója van egy adott számnak? 2008. április Hány osztója van egy adott számnak? Hány osztója van egy adott számnak? Dr. Tóth László http://www.ttk.pte.hu/matek/ltoth előadásanyag, Pécsi Tudományegyetem, TTK 2008. április. Bevezetés Lehetséges válaszok:

Részletesebben

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok 10. Síkgeometria I. Elméleti összefoglaló Szögek, nevezetes szögpárok Egy adott pontból kiinduló két félegyenes a síkot két részre bontja. Egy-egy ilyen rész neve szögtartomány, vagy szög. A két félegyenest

Részletesebben

Skatulya-elv. Sava Grozdev

Skatulya-elv. Sava Grozdev Skatulya-elv Sava Grozdev Egy alapvető szabály, azaz elv azt állítja, hogy: ha m testet szétosztunk n csoportba és m > n, akkor legalább két test azonos csoportba fog kerülni. Ezt az elvet különböző országokban

Részletesebben

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE*

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* A LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* BARTUS TAMÁS A tanulmány azt vizsgálja, hogy logisztikus regressziós modellek értelmezésére jobban alkalmasak-e a marginális hatások (feltételes valószínűségek

Részletesebben

12. Trigonometria I.

12. Trigonometria I. Trigonometria I I Elméleti összefoglaló Szögmérés A szög mérésének két gyakran használt módja van: fokban, illetve radiánban (ívmértékben) mérünk A teljesszög 0, ennek a 0-ad része az A szög nagyságát

Részletesebben

Geometria 1 normál szint

Geometria 1 normál szint Geometria 1 normál szint Naszódi Márton nmarci@math.elte.hu www.math.elte.hu/ nmarci ELTE TTK Geometriai Tsz. Budapest Geometria 1 p.1/4 Vizsga 1. Írásban, 90 perc. 2. Index nélkül nem lehet vizsgázni!

Részletesebben

A lehetetlenségre visszavezetés módszere (A reductio ad absurdum módszer)

A lehetetlenségre visszavezetés módszere (A reductio ad absurdum módszer) A lehetetlenségre visszavezetés módszere (A reductio ad absurdum módszer) Ezt a módszert akkor alkalmazzuk, amikor könnyebb bizonyítani egy állítás ellentettjét, mintsem az állítást direktben. Ez a módszer

Részletesebben