KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ÜZLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ÜZLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK"

Átírás

1 KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ÜZLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 1. Szaknyelv alkalmazása 1.1. Szakmai fogalmak azonosítása, helyes használata. Fogalmak felismerése meghatározás alapján. A fogalmak felismerése szövegben. A szakmai fogalom leglényegesebb elemeinek kiemelése. Az egy témához kapcsolódó fogalmak kiválasztása. Az összetartozó fogalmak együttes használata. A közlések megfogalmazásakor a megfelelı fogalmak használata. A fogalmak teljes mondatokba foglalása. Fogalmak felismerése meghatározás alapján. A fogalmak felismerése szövegben. A szakmai fogalom leglényegesebb elemeinek kiemelése. Az egy témához kapcsolódó fogalmak kiválasztása. Az összetartozó fogalmak együttes használata. A közlések megfogalmazásakor a megfelelı fogalmak használata. A fogalmak teljes mondatokba foglalása A fogalmak jelentésváltozatának ismerete. A fogalmak jelentésváltozatainak megkülönböztetése. A fogalmak jelentésváltozatainak megkülönböztetése A szakmai fogalmakkal az ismeretanyag bemutatása, jellemzése, értelmezése, meghatározása. A gondolatok tömör, kerek mondatokban történı kifejtése. A mondatok egymáshoz illesztése egységes szöveggé. A gondolatok tömör, kerek mondatokban történı kifejtése. A mondatok egymáshoz illesztése egységes szöveggé. Önálló állásfoglalás.

2 2. Az ismeretanyag differenciálása 2.1. Lényegkiemelés Kérdésekre válaszadás. Az ismeretanyag legfontosabb elemeinek A válaszok, a bemutatás terjedelmi (idı) korlátainak betartása. Kérdésekre válaszadás. Az ismeretanyag legfontosabb elemeinek A válaszok, a bemutatás terjedelmi (idı) korlátainak betartása. Lényeges és kevésbé lényeges szempontok megkülönböztetése. Információk szétválogatása szakmailag meghatározott szempontok alapján. Megfigyelési szempontok kiválasztása Különbségek és azonosságok Közös és eltérı tulajdonságok felsorolása. Hatások és kölcsönhatások Közös és eltérı tulajdonságok felsorolása. Hatások és kölcsönhatások A tulajdonságok értékelése különbözı szempontok szerint A modellalkotás és elvonatkoztatás képessége A vizsgálat szempontjából fontos összefüggéseket mutató elemek felismerése. A vizsgálat szempontjából nem fontos elemek és összefüggések elhagyása. Eseménysorok Rendszeren belüli alrendszerek Példák összegyőjtése és felsorolása. Adatokból táblák és ábrák készítése. Ábrákból adatok felismerése és egyszerőbb A vizsgálat szempontjából fontos összefüggéseket mutató elemek felismerése. A vizsgálat szempontjából nem fontos elemek és összefüggések elhagyása. Eseménysorok Rendszeren belüli alrendszerek Példák összegyőjtése és felsorolása. Adatokból táblák és ábrák készítése. Ábrákból adatok felismerése és egyszerőbb 3. Problémaközpontú gondolkodás 3.1. A probléma felismerése. A feladat helyes A tananyagegységben a tanult A feladat helyes A tananyagegységben a tanult

3 megoldandó probléma kiemelése. Esettanulmányokban és példaesetekben tanult szakmai probléma felismerése és megfogalmazása. megoldandó probléma kiemelése. Esettanulmányokban és példaesetekben tanult szakmai probléma felismerése és megfogalmazása. Esettanulmányokban és példaesetekben igények és elvárások megfogalmazása A problémamegoldás keresése. A megoldási lépések felsorolása. A megoldási lépések felsorolása. A megoldások információszükségletének meghatározása. Megfogalmazott probléma többféle megoldása - változatok A különbözı megoldások összevetése - elınyök és hátrányok felismerése. A felismert és megfogalmazott elınyök és hátrányok összevetése Problémamegoldás értékelése. A várható eredmények becslése, a kapott értékek rövid szöveges Okok és következmények felismerése, megfogalmazása - egyszerre több ok és következmény is lehet. A várható eredmények becslése, a kapott értékek összefüggı szöveges értékelése. 4. A gyakorlat modellezése 4.1. Bizonylatok felhasználása Bizonylatok tartalmának felismerése. A bizonylattal dokumentált gazdasági esemény felismerése és megfogalmazása. Gazdasági események bizonylatokra feljegyzése. Bizonylatok tartalmának felismerése. A bizonylattal dokumentált gazdasági esemény felismerése és megfogalmazása. Gazdasági események bizonylatokra történı feljegyzése. Bizonylatok elhelyezése a materiális és az információs folyamatokban. Bizonylatok közötti kapcsolatok 4.2. Számítások, tételszerkesztések Könyvelési tételek szerkesztése alapbizonylatok adatai, analitikus összesítések vagy megfogalmazott gazdasági esemény szövegében, megadott információk alapján. Mutatószámok kiszámítása statisztikai Könyvelési tételek szerkesztése alapbizonylatok adatai, analitikus összesítések vagy megfogalmazott gazdasági esemény szövegében, megadott információk alapján. Mutatószámok kiszámítása

4 sorokból. statisztikai sorokból. 5. Források használata és értékelése 6.1. Forrásokból információk győjtése, következtetések levonása A forrás tartalmával kapcsolatos egyszerő kérdések megválaszolása. Megadott szempontok alapján a források tartalmára vonatkozóan következtetések levonása. Állítások megfogalmazása Információk összevetése Tartalmi és formai különbségek Tartalmi és formai különbségek kiválasztása két azonos témájú kiválasztása két azonos témájú forrásból. forrásból Információk győjtése statisztikai forrásokból Statisztikai sorok, táblák, grafikus ábrák tartalmára állítások megfogalmazása. Statisztikai sorok, táblák, grafikus ábrák tartalmára állítások megfogalmazása. B) ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 1. Marketing és marketinggondolkodás 1.1. A marketing modern értelmezése A marketing modern értelmezése, logikai lépéseinek felsorolása A szükséglet, igény, érték fogalmak helyes marketingszemlélető A marketingeszközök és a jellemzı eszközváltozatok felsorolása. A marketing modern értelmezése, logikai lépéseinek felsorolása. A szükséglet, igény, érték fogalmak helyes marketingszemlélető A marketingeszközök és a jellemzı eszközváltozatok felsorolása A marketing-mix Az 5P marketing-mix értelmezése A 10P marketing-mix értelmezése

5 A legfontosabb termékkategóriák jellemzése. Az ármegállapítás módjai felsorolása, példákkal illusztrálása. A legjellemzıbb marketingcsatornák felsorolása és jellemzése. A kommunikáció legfontosabb eszközeinek, módszereinek összehasonlítása. A legfontosabb termékkategóriák jellemzése. Az ármegállapítás módjai felsorolása, példákkal illusztrálása. A legjellemzıbb marketingcsatornák felsorolása és jellemzése. A kommunikáció legfontosabb eszközeinek, módszereinek összehasonlítása Piacorientált gondolkodás A piacorientált gondolkodásmód értelmezése, megkülönböztetése más felfogásoktól. Egyszerő esettanulmányban - a marketingeszközök kiválasztásának értelmezése, - a marketingeszközök megválasztása úgy, hogy a kiválasztott eszköz erısítse a mix elemek együttes hatását, - az eszközök megváltoztatása a piacról érkezı információk alapján. A fogyasztóvédelem néhány gyakorlatban gyakran elıforduló feladatának felsorolása, példákkal illusztrálva. A piacorientált gondolkodásmód értelmezése, megkülönböztetése más felfogásoktól. Esettanulmányban - a marketingeszközök kiválasztásának értelmezése, - a marketingeszközök megválasztása úgy, hogy a kiválasztott eszköz erısítse, a mix elemek együttes hatását - az eszközök megváltoztatása a piacról érkezı információk alapján. A fogyasztóvédelem lényegének megfogalmazása, néhány gyakorlatban gyakran elıforduló feladatának felsorolása, értelmezése, példákkal illusztrálva. 2. A vállalkozás és az államháztartás kapcsolatai 2.1. Az államháztartás és alrendszerei Az államháztartás alrendszereinek Az államháztartás alrendszereinek felsorolása. felsorolása és részletes jellemzésük. A vállalkozás és az alrendszerek A vállalkozás és az alrendszerek kapcsolatának rövid kapcsolatának A legfontosabb költségvetési bevételek A legfontosabb költségvetési felsorolása. bevételek felsorolása. A költségvetési kiadások fıbb A költségvetési kiadások fıbb típusainak felsorolása. típusainak felsorolása. A költségvetési egyenleg A költségvetési egyenleg 2.2. A támogatások A támogatások szerepének bemutatása az állami feladatok megvalósításában. A közvetlen és közvetett, az egyedi és normatív támogatás közötti különbség meghatározása. A támogatások szerepének bemutatása az állami feladatok megvalósításában. A közvetlen és közvetett, az egyedi és normatív támogatás közötti különbség meghatározása.

6 2.3. Az adók A befizetések szerepének értelmezése az állami feladatok megvalósításában és a jövedelmek újraelosztásában. Az adóalany, az adótárgy, az adóalap és az adómérték megfogalmazása - a társasági adó, az általános forgalmi adó és a személyi jövedelemadó vonatkozásában. A befizetések szerepének értelmezése az állami feladatok megvalósításában és a jövedelmek újraelosztásában. Az adóalany, az adótárgy, az adóalap és az adómérték az adómérték megfogalmazása - a társasági adó, az általános forgalmi adó és a személyi jövedelemadó vonatkozásában, a törvényi helyek illusztrálásával. A helyi adók célja, fajtái példával illusztrálva, összehasonlítása a központi adókkal. Az elektronikus ügyintézés lényege, lehetséges területeinek felsorolása és példákkal való illusztrálása. 3. Pénzügyi mőveletek 3.1. A pénz és a pénzforgalom A pénz funkcióinak, a vállalkozás jellemzı pénzáramainak felsorolása. Az MNB monopolizált jogainak és feladatainak felsorolása. Néhány pénzintézet és jellemzı pénzintézeti tevékenységek megnevezése. A készpénz, a készpénz nélküli és a készpénzkímélı fizetések A pénz funkcióinak, a vállalkozás jellemzı pénzáramainak felsorolása és Az MNB monopolizált jogainak és feladatainak felsorolása és Néhány pénzintézet és jellemzı pénzintézeti tevékenységek A készpénz, a készpénz nélküli és a készpénzkímélı fizetések bemutatása és összehasonlítása a szereplık és a gazdaság számára elınyös és hátrányos jellemzıik alapján A készpénzforgalom Készpénz-átutalási megbízás, belföldi postautalvány, a pénztári bizonylatok kitöltése megadott adatok alapján, a bizonylatok tartalmából a gazdasági esemény felismerése és a készpénzkészlet-változás könyvelési tételének megszerkesztése. A házipénztárral szembeni követelmények és a legfontosabb pénzkezelési szabályok rövid ismertetése. Készpénz-átutalási megbízás, belföldi postautalvány, a pénztári bizonylatok kitöltése megadott adatok alapján, a bizonylatok tartalmából a gazdasági esemény felismerése és a készpénzkészlet-változás könyvelési tételének megszerkesztése. A házipénztárral szembeni követelmények és a legfontosabb pénzkezelési szabályok ismertetése.

7 A pénztár és a bankszámla kapcsolatának A bankszámlakivonat A pénztár és a bankszámla kapcsolatának A bankszámlakivonat 3.3. A számlapénzforgalom A bankszámlaszerzıdés alanyainak megnevezése, jogaik és kötelezettségeik felsorolása. A bankszámla felett rendelkezés módjának A különbözı bankszámlák szerepének Az átutalás és a beszedési megbízások lényegének bemutatása, információtartalmának felsorolása, az információtartalomból a gazdasági esemény meghatározása és az esemény könyvelési tételének megszerkesztése. Néhány elektronikus banki ügylet felsorolása. A bankszámlaszerzıdés alanyainak megnevezése, jogaik és kötelezettségeik felsorolása. A bankszámla felett rendelkezés módjának A különbözı bankszámlák szerepe közötti különbségek meghatározása. Az átutalás, a beszedési megbízások, az okmányos meghitelezés lépéseinek bemutatása, a banki megbízások információtartalmának felsorolása, az információtartalomból a gazdasági esemény meghatározása és az esemény könyvelési tételének megszerkesztése. Az elektronikus bank lényege, megvalósítható banki ügyletek felsorolása, Az elektronikus bank használatának elınyei és hátrányai A bankkártya és a csekk A bankkártya felhasználási lehetıségeinek felsorolása a modern gazdaságban, használata elınyeinek kiemelése. A bankkártya tulajdonságainak felsorolása. A csekk szerepe, jellemzıi és felhasználási lehetıségei, érvényességi kellékei. A bankkártya felhasználási lehetıségeinek felsorolása és ismertetése a modern gazdaságban, használatának elınyei és hátrányai. A bankkártya tulajdonságainak felsorolása. A csekk szerepe, jellemzıi és felhasználási lehetıségei közötti különbségek megfogalmazása, érvényességi kellékei. A hitelkártya szerepe. 4. A vásárolt készletek 4.1. A készletek fajtái A készlet jellemzése, megkülönböztetése a többi vagyonelemtıl. Készletfajták felsorolása és példával illusztrálása. A minimális, a maximális és a A készlet jellemzése, megkülönböztetése a többi vagyonelemtıl. Készletfajták felsorolása és példával illusztrálása, a termelési folyamatban való szerepük

8 folyókészlet szerepének értelmezése a készletek tervezésében. A logisztika fogalma. A minimális, a maximális és a folyó és átlagkészlet szerepének értelmezése, kiszámítása a készletek tervezésében. A logisztika fogalma, fajtái és szerepe a hatékony gazdálkodásban A készletek analitikája A vásárolt készlet bevételezés és A vásárolt készlet bevételezési és kiadási kiadás bizonylatainak és a szállítói bizonylatainak és a szállítói számla számla információtartalmának információtartalmának bemutatása, a bemutatása, a formai és tartalmi formai és tartalmi követelmények követelmények felsorolása. felsorolása. A beszerzés és felhasználás gazdasági A beszerzés és felhasználás gazdasági események bizonylatokra feljegyzése események bizonylatokra feljegyzése az az események leírása alapján, a események leírása alapján, a kitöltött kitöltött bizonylatokból a gazdasági bizonylatokból események a gazdasági események felismerése. felismerése. A szállítói számla általános forgalmi A szállítói számla általános forgalmi adó tartalmának felismerése, a adó tartalmának felismerése, a levonható forgalmi adó nagyságának levonható forgalmi adó nagyságának kiszámítása a számla adataiból (bruttó, kiszámítása a számla adataiból nettó (bruttó, nettó összegbıl). összegbıl). Az analitikus készletnyilvántartás, a Az analitikus készletnyilvántartás, a szállítói folyószámla nyilvántartás, az szállítói folyószámla nyilvántartás, az általános forgalmi adó nyilvántartás általános forgalmi adó nyilvántartás információtartalmának és szerepének információtartalmának és szerepének ismertetése. ismertetése A vásárolt készlet értékelése A készlet beszerzési ár leggyakoribb elemeinek felsorolása, alapadatokból a beszerzési ár kiszámítása. A készletcsökkenések, valamint a záró készlet mérlegértékének kiszámítása a FIFO és a csúsztatott (gördülı) átlagár módszerrel. A készlet beszerzési ár leggyakoribb elemeinek felsorolása, alapadatokból a beszerzési ár kiszámítása. A készlet beszerzési áron történı értékelésébıl adódó problémák megfogalmazása a készletcsökkenés értékének meghatározásában - a megoldási módok ismertetése és összehasonlítása a költségekre és a vállalkozás vagyonára gyakorolt hatás szerint. A készletcsökkenések, valamint a záró készlet mérlegértékének kiszámítása a FIFO és a csúsztatott (gördülı) átlagár módszerrel A fıkönyvi készletnyilvántartás Az anyagbeszerzés, a szállítónak Az anyagbeszerzés, a szállítónak visszaküldés és a szállítótól kapott visszaküldés és a szállítótól kapott engedmény, valamint az engedmény, valamint az anyagfelhasználás, a szállítói anyagfelhasználás, a szállítói tartozások kiegyenlítése elszámolási tartozások kiegyenlítése elszámolási betétrıl, rövid lejáratú hitelbıl betétrıl, rövid lejáratú hitelbıl könyvelési tételek könyvelési tételek megszerkesztése megszerkesztése analitikus feladás, analitikus feladás, alapbizonylat alapbizonylat vagy megfogalmazott vagy megfogalmazott gazdasági gazdasági esemény alapján idısorosan esemény alapján idısorosan és

9 és számlasorosan. Az anyagok fıkönyvi számla tartalmának, egyenlegének számlasorosan. Az anyagok fıkönyvi számla tartalmának, egyenlegének 4.5. A készletfinanszírozás forrásai A készletek lehetséges finanszírozási forrásainak felsorolása. A hitelezés alapelveinek felsorolása. A váltó, mint kereskedelmi hitel A váltó jellemzıi és törvényes kellékei. A készletek lehetséges finanszírozási forrásainak felsorolása és A hitelezés alapelveinek felsorolása, A hitelképesség vizsgálatára likviditási mutatók számolása megadott adatokból, és a kapott mutatók nagyságának A váltó, mint kereskedelmi hitel A váltó jellemzıi és törvényes kellékei Az általános forgalmi adó mőködési mechanizmusa Az áfa jellemzıinek felsorolása. A levonható és a fizetendı általános forgalmi adó megkülönböztetése, az áfa pénzügyi elszámolása. Az áfa mértéke. Áfa mentesség eseteinek felsorolása. Az áfa könyvviteli elszámolása. Az áfa jellemzıi és Az áfa mőködési mechanizmusa. A levonható és a fizetendı általános forgalmi adó megkülönböztetése, az áfa pénzügyi elszámolása. Az áfa mértéke. Az adómentesség és az adókedvezmény összehasonlítása. Az áfa mentesség eseteinek felsorolása és Az áfa könyvviteli elszámolása. A hozzáadott érték adó megjelenése az EU néhány országában. 5. Az emberi erıforrás 5.1. Az emberi erıforrás, mint termelési tényezı Az emberi erıforrás sajátosságainak Az emberi erıforrás sajátosságainak ismertetése, megkülönböztetése a ismertetése, megkülönböztetése a többi többi termelési tényezıtıl. termelési tényezıtıl. Bérezési formák és alkalmazási Bérezési formák és alkalmazási lehetıségeik felsorolása és lehetıségeik felsorolása. Kereset összetevıinek felsorolása és Kereset összetevıinek felsorolása és fogalmuk meghatározása, példákkal fogalmuk meghatározása, példákkal való illusztrálása. való 5.2. Bérek számfejtése A munkaidı és a munkateljesítmény A munkaidı és a munkateljesítmény

10 nyilvántartás. Az egyéni kereset nyilvántartás. Az egyéni kereset összesítése, a munkavállalói tartozás összesítése, a munkavállalói tartozás nyilvántartása, ezen nyilvántartások nyilvántartása, ezen nyilvántartások információtartalmának bemutatása, az információtartalmának bemutatása, információtartalomból a gazdasági az esemény információtartalomból a gazdasági megnevezése. esemény megnevezése. A bérszámfejtési bizonylatok összesített A bérszámfejtési bizonylatok adatainak megjelenése a szintetikus összesített adatainak megjelenése a könyvelésben. szintetikus könyvelésben. A munkabérek elszámolásával A munkabérek elszámolásával kapcsolatos valamennyi gazdasági kapcsolatos gazdasági események esemény fıkönyvi könyvelése. fıkönyvi könyvelése. A munkavállaló és munkáltató A munkavállaló és munkáltató bérterheinek megkülönböztetése, bérterheinek megkülönböztetése, összehasonlítása. összehasonlítása. Az elszámolásra kiadott összeg értelmezése és könyvviteli elszámolása Bérek fizetése A bérfizetés bizonylatainak A bérfizetés bizonylatainak információtartalma, kapcsolata a információtartalma, kapcsolata a bérszámfejtés bizonylataival, a bérszámfejtés bizonylataival, a bizonylatok információtartalmából a bizonylatok információtartalmából a gazdasági esemény megnevezése. gazdasági esemény megnevezése. A munkabérek kifizetésével A munkabérek kifizetésével kapcsolatos kapcsolatos gazdasági események gazdasági események fıkönyvi fıkönyvi könyvelése. könyvelése. A bérrel kapcsolatos kötelezettségek A bérrel kapcsolatos kötelezettségek átutalásának könyvelése és átutalásának könyvelése és bizonylatainak megnevezése bizonylatainak megnevezése A jövedelem elszámolása során A Jövedelem-elszámolási számla használt valamennyi fıkönyvi számla tartalmának bemutatása, az tartalmának bemutatása, az egyenlegének értelmezése a könyvviteli egyenlegeik értelmezése a könyvviteli munka különbözı fázisaiban. munka különbözı fázisaiban Személyi jövedelemadó Az összevont jövedelem csoportjainak megnevezése, a csoportok tartalmának illusztrálása néhány példával. Az éves összes jövedelem meghatározása. A tárgyévben levont adóelıleg és az adó különbségének meghatározása, A személyi jövedelemadó bevallási módjainak felsorolása és a lehetséges határidık megnevezése. Az összevont jövedelem csoportjainak megnevezése és bemutatása, a csoportok tartalmának illusztrálása néhány példával. Az éves összes jövedelem összegének meghatározása. A tárgyévben levont adóelıleg és az adó különbségének meghatározása. A személyi jövedelemadó bevallási módjainak felsorolása és a lehetséges határidık megnevezése. Az aktuális személyi jövedelemadó mértékének ismertetése. 6. Befektetett eszközök

11 6.1. A befektetés A befektetések fogalma, a befektetéssel szembeni elvárások megfogalmazása, a hozam és a kockázat összekapcsolása. A befektetések fogalma, a befektetéssel A befektetés értelmezése a tárgyi szembeni elvárások megfogalmazása. eszközökre, az immateriális javakra A befektetés értelmezése a tárgyi és a pénzeszközökre. eszközökre, az immateriális javakra és A tárgyi eszközök és az immateriális a pénzeszközökre. javak fajtái, szerepük a vállalkozás A tárgyi eszközök fajtái. gazdálkodásában. A befektetéssel szembeni elvárások megfogalmazása, a hozam és a kockázat összekapcsolása A beruházások A beruházások fogalma, fajtái. A tárgyi eszközök állománynövekedési jogcímeinek felsorolása. A bekerülési érték meghatározása és legjellemzıbb elemeinek felsorolása idegen kivitelezıvel végeztetett beruházások esetén. Az idegen kivitelezıvel végeztetett beruházások könyvviteli elszámolása (számlák győjtése, áfa, kiegyenlítések vegyes pénzügyi forrásból, aktiválás). A tervezett maradványérték, a bruttó és nettó érték A beruházás és a tárgyi eszközök analitikus feljegyzéseinek információtartalma. A beruházások fogalma, fajtái. A tárgyi eszközök állománynövekedési és állománycsökkenési jogcímeinek felsorolása. A bekerülési érték meghatározása és legjellemzıbb elemeinek felsorolása idegen kivitelezıvel végeztetett beruházások esetén. Az idegen kivitelezıvel végeztetett beruházások könyvviteli elszámolása (számlák győjtése, áfa, kiegyenlítések vegyes pénzügyi forrásból, aktiválás). A tervezett maradványérték, a bruttó és nettó érték értelmezése A beruházás és a tárgyi eszközök analitikus feljegyzéseinek információtartalma Az értékcsökkenés és értékcsökkenési leírás A tárgyi eszközök értékcsökkenésének A tárgyi eszközök Az értékcsökkenés és az értékcsökkenésének Az értékcsökkenési leírás kapcsolata. értékcsökkenés és az Terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírás kapcsolata. értékcsökkenés megkülönböztetése. Terv szerinti és terven felüli Az értékcsökkenés számítás alapjának értékcsökkenés megkülönböztetése, meghatározása. a terv szerinti és a terven felüli Az értékcsökkenés kiszámítási leírás jellemzı eseteinek módszereinek ismertetése (lineáris leírás és teljesítményarányos leírás). Az értékcsökkenés számítás Az értékcsökkenés éves és negyedéves alapjának meghatározása. összegének, és a nettó érték Az értékcsökkenés kiszámítási meghatározása a fenti két módszer módszereinek ismertetése (lineáris esetén. leírás és teljesítményarányos leírás). A terv szerinti értékcsökkenés Az értékcsökkenés éves és

12 fıkönyvi könyvelési tételének megszerkesztése. negyedéves összegének és a nettó értéknek meghatározása a fenti két módszer esetén. A terv szerinti értékcsökkenés fıkönyvi könyvelési tételének megszerkesztése A beruházások forrásai A beruházások finanszírozási lehetıségeinek felsorolása, a A beruházások finanszírozási beruházási és forgóeszközhitelek lehetıségeinek felsorolása, a beruházási és forgóeszközhitelek megkülönböztetése. A saját forrás, a fedezet és biztosítékok szerepének bemutatása a hitelezésben. A biztosítékok formáinak A hitelezési eljárás lépéseinek felsorolása. megkülönböztetése A saját forrás, a fedezet és biztosítékok szerepének bemutatása a hitelezésben. A biztosítékok formáinak bemutatása és különbségük ismertetése. A hitelezési eljárás lépéseinek felsorolása és 6.5. A befektetett pénzügyi eszközök A befektetett pénzügyi eszközök A befektetett pénzügyi eszközök fajtáinak felsorolása és fajtáinak felsorolása. Az értékpapír tulajdonságok Az értékpapír tulajdonságok felsorolása, felsorolása. A kamat, a kamatláb értelmezése: A kamat, a kamatláb értelmezése: EBKM és a THM értelmezése, EBKM és a THM szerepük A betéti és hitelkamatok A betéti és hitelkamatok összehasonlítása, a betéti és értékpapír összehasonlítása, a betéti és kamatok nagysága napi gazdasági értékpapír kamatok nagysága napi információk alapján. gazdasági információk alapján. 7. A tevékenységek költségei és az értékesítés 7.1. A tevékenység költségei Különbség és kapcsolat a költség, a Különbség és kapcsolat a költség, a ráfordítás és a kiadás között. A ráfordítás és a kiadás között. A költségek csoportosítása különbözı költségek csoportosítása különbözı szempontok szerint, példákkal való szempontok szerint. illusztrálás. A költségnem szerinti költséggyőjtés A költségek elszámolásának bizonylatainak, a bizonylatok lehetséges módjainak felsorolása. információ- tartalmának megnevezése, A költségnem szerinti költséggyőjtés a gazdasági esemény megnevezése és a bizonylatainak, a bizonylatok költséggyőjtés könyvelési tételének információ- tartalmának költségnemekre történı megnevezése, a gazdasági esemény megszerkesztése. megnevezése és a költséggyőjtés könyvelési tételének költségnemekre

13 történı megszerkesztése A befejezett tevékenységek elszámolása Költségnem elszámolás esetében a raktárra vétel bizonylatának megnevezése, információtartalmából a gazdasági esemény megnevezése. A kalkuláció fogalmának és indokolt idıpontjának meghatározása, az elıállítási önköltség legfontosabb elemeinek felsorolása. A saját termeléső készletek állományváltozásának kiszámítása, elıjelének értelmezése és elhelyezése a vállalkozás teljesítményei között. A késztermékek készletre vételének könyvelési tételei. Költségnem elszámolás esetében a raktárra vétel bizonylatának megnevezése, információtartalmából a gazdasági esemény megnevezése. A kalkuláció fogalmának és indokolt idıpontjának meghatározása, az elıállítási önköltség legfontosabb elemeinek felsorolása. A saját termeléső készletek állományváltozásának kiszámítása, elıjelének értelmezése és elhelyezése a vállalkozás teljesítményei között. A késztermékek készletre vételének könyvelési tételei Az értékesítés gazdasági eseményei és hatása Az értékesítés könyvelési tételeinek elszámolása összköltség eljárás esetén (árbevétel, áfa, készletcsökkenés, árengedmény, visszaküldés). A vevıkövetelések információtartalmának és a vevık fıkönyvi számla tartalmának A követelés nyilvántartás tartalmának ismertetése. Az értékesítés eredményre gyakorolt hatásának meghatározása. Az értékesítés könyvelési tételeinek elszámolása összköltség eljárás esetén (árbevétel, áfa, készletcsökkenés, árengedmény, visszaküldés). A vevıkövetelések információtartalmának és a vevık fıkönyvi számla tartalmának A követelés nyilvántartással szembeni követelmények megfogalmazása, a vevık nyilvántartás tartalmának ismertetése. Az értékesítés eredményre gyakorolt hatásának meghatározása. 8. Az erıforrások és befejezett tevékenységek adatainak statisztikai feldolgozása 8.1. Egyszerő adatfeldolgozási módszerek Adatforrások megnevezése. Az adatgyőjtés módja, a sokaság és a megfigyelési egység, a közös és megkülönböztetı ismérv és az ismérvváltozatok azonosítása egyszerő példákra vonatkoztatva. Adatforrások megnevezése. Az adatgyőjtés módja, a sokaság és a megfigyelési egység, a közös és megkülönböztetı ismérv és az ismérvváltozatok azonosítása. Statisztikai sorok és táblák

14 Statisztikai sorok és táblák felismerése, készítése. A statisztikai sor, a tábla, és a grafikus ábra kellékeinek és szerkesztésük szabályainak felsorolása és alkalmazása. felismerése, készítése. A statisztikai sor, a tábla, és a grafikus ábra kellékeinek és szerkesztésük szabályainak felsorolása. A KSH feladatai a statisztikai törvény alapján A viszonyszámok Megoszlási viszonyszám számítása csoportosító sorból. Dinamikus viszonyszám (lánc és bázis) kiszámítása idısorból. Egyenes és fordított intenzitási viszonyszám kiszámítása leíró sorból. A statisztikai sorok adatainak felhasználása a vásárolt készletekre, a vállalkozásban dolgozók létszámára, a dolgozók jövedelmére, a befektetett eszközök megismert csoportjaira, az elkészült vagy értékesített termékekre, az értékesítéssel elért árbevételre vonatkozóan. Megoszlási és koordinációs viszonyszám számítása csoportosító sorból. Dinamikus viszonyszám (lánc és bázis) kiszámítása idısorból. Egyenes és fordított intenzitási viszonyszám kiszámítása leíró sorból. A statisztikai sorok adatainak felhasználása a vásárolt készletekre, a vállalkozásban dolgozók létszámára, a dolgozók jövedelmére, a befektetett eszközök megismert csoportjaira, az elkészült vagy értékesített termékekre, az értékesítéssel elért árbevételre vonatkozóan A középértékek Egyszerő és súlyozott számtani átlag Egyszerő és súlyozott számtani átlag kiszámítása - a súly szerepét kiszámítása - a súly szerepét betöltheti betöltheti a relatív gyakoriság is. a relatív gyakoriság is. Közölt (számítani nem kell) Közölt (számítani nem kell) szórásmutató nagyságának szórásmutató nagyságának Mértani átlag számítása idısorból, a Mértani átlag számítása idısorból, a változás átlagos ütemének változás átlagos ütemének meghatározása és A meghatározása és A kronológikus átlag kiszámítása kronológikus átlag kiszámítása készletadatok idısorból. készletadatok idısorból. A forgási sebesség A forgási sebesség mutatószámainak mutatószámainak kiszámítása és kiszámítása és 8.4. Az érték - ár- és volumenindexek A termelési érték vagy eladási A termelési érték vagy eladási forgalom adatokból a termelési forgalom adatokból a termelési érték, érték, a termelési volumen és az a termelési volumen és az árak árak változását jellemzı mutatók változását jellemzı mutatók kiszámítása és az indexek kiszámítása és az indexek közötti összefüggés Az közötti összefüggés árváltozás hatásának 8.5. Az adatok közlése A számítások eredményének rövid szöveges értékelése. Az eredmények statisztikai táblába rendezése. Az eredmények grafikus ábrázolásának megtervezése. Az eredmények statisztikai táblába rendezése. Az eredmények grafikus ábrázolásának megtervezése. Összefüggı szöveges elemzés készítése.

15 9. Nyitás - zárás - éves beszámoló 9.1. Az ellenırzés és az egyeztetés szerepe a nyilvántartásban Az ellenırzés szerepének Az ellenırzés szerepének értelmezése értelmezése a pontos információ a pontos információ létrehozásában, a létrehozásában, a visszacsatolás visszacsatolás jelentıségének leírása. jelentıségének leírása. A nyilvántartások és a valóság A nyilvántartások és a valóság egyeztetésének szükségessége, eltérés egyeztetésének szükségessége, esetén a szükséges teendık eltérés esetén a szükséges teendık megfogalmazása. megfogalmazása. A leltározás teendıinek felsorolása. A leltározás teendıinek felsorolása. Az analitikus és szintetikus könyvelés Az analitikus és szintetikus egyeztetésének fontossága, az könyvelés egyeztetésének egyeztetési lehetıségek ismertetése. fontossága, az egyeztetési lehetıségek ismertetése Leltár és Mérleg A mérleg és leltár bemutatása, összehasonlítása. Az éves beszámoló szerepe, részeinek felsorolása. Az A típusú mérleg felépítése - fıcsoportok és csoportok, a csoportok tartalmának rövid jellemzése. A mérleg és leltár bemutatása, összehasonlítása. Az éves beszámoló szerepe, részeinek felsorolása. Az A típusú mérleg felépítése - fıcsoportok és csoportok, a csoportok tartalmának rövid jellemzése Számviteli alapfogalmak A számvitel és a könyvvitel fogalma, feladatai és fajtái. Számviteli alapelvek felsorolása, rövid értelmezésük. A számviteli politika fogalma, célja, néhány a tananyaghoz kapcsolódó tartalmának felsorolása. A könyvviteli számlák, a gazdasági események könyvelése. A fıkönyvi kivonat fogalma, felépítése, összefüggései. A számlakeret fogalma, felépítése, összefüggései. A mérleg és vállalkozói számlakeret kapcsolatának bemutatása Bizonylatok fogalma, csoportosítása, funkciói. A bizonylati elv A könyvviteli munkával szemben támasztott követelmények. A számvitel és a könyvvitel fogalma, feladatai és fajtái. Számviteli alapelvek felsorolása, értelmezésük. A számviteli politika fogalma, célja, a tananyaghoz kapcsolódó tartalmak felsorolása és A könyvviteli számlák, a gazdasági események könyvelése. A fıkönyvi kivonat fogalma, felépítése, összefüggései. A számlakeret fogalma, felépítése, összefüggései. A mérleg és vállalkozói számlakeret kapcsolatának bemutatása Bizonylatok fogalma, csoportosítása, funkciói. A bizonylati elv A könyvviteli munkával szemben támasztott követelmények Az eredmény-kimutatás Az eredmény-kimutatás céljának Az eredmény-kimutatás céljának

16 Az eredménykategóriák felsorolása, különbségek meghatározása. Az eredménykategóriák fı összetevıinek jellemzése (összköltség eljárás A típus esetén) Az Eredmény-kimutatás és Mérleg kapcsolata. Adózott eredmény megosztása osztalékra és mérleg szerinti eredményre. Az adózás elıtti eredmény és a társasági adóalap módosítások összevont egyenlegének ismeretében az adó kiszámítása. Az eredménykategóriák felsorolása, különbségek meghatározása. Az eredménykategóriák fı összetevıinek jellemzése (összköltség eljárás A típus esetén. Az Eredmény-kimutatás és Mérleg kapcsolata. Adózott eredmény megosztása osztalékra és mérleg szerinti eredményre - az érdekkonfliktus Az adózás elıtti eredmény és a társasági adóalap módosítások összevont egyenlegének ismeretében az adó kiszámítása. A társasági adó célja, alanyai, alapja, mértéke, néhány korrekciós tétel felsorolása és értelmezése, az adókedvezmény értelmezése a társasági adóra vonatkozóan Nyitás-zárás A nyitási és a zárlati munkák feladatai. Az eredményszámlák, az eszköz és forrás számlák nyitásának, zárásának könyvelési tételei, a tételek szerepének ismertetése. A nyitási és a zárlati munkák feladatai. Az eredményszámlák, az eszköz és forrás számlák nyitásának, zárásának könyvelési tételei, a tételek szerepének ismertetése. II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga formái Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

17 Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga A vizsgázó biztosítja szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, vonalzó, ceruza, toll Íróeszköz szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, vonalzó, ceruza, toll Íróeszköz A vizsgabizottságot mőködtetı intézmény biztosítja Nincs A témakörhöz kapcsolható szemléltetı- illusztráló Nincs anyagok tanári jegyzék szerint a tételsorba építve A témakörhöz kapcsolható szemléltetı- illusztráló anyagok tanári jegyzék szerint a tételsorba építve Nyilvánosságra hozandó anyagok Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Anyag NINCS témakörök NINCS témakörök Mikor? NINCS a vizsgát megelızı 60. napig NINCS a vizsgát megelızı 60. napig A középszintő vizsga témakörei azonosak az emelt szintő vizsgáéval, a két szinten megfogalmazott kompetenciákkal. A két szint közötti különbség a feladatok jellegében, a szóbeli kifejtés módjában (pl. komplexitás, problémaorientáltság) és a teljesítmény értékelésében realizálódik. KÖZÉPSZINT Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 100 pont 50 pont

18 Feladatlap 180 perc Választást, rövid választ igénylı feladatok Számítást, bizonylatkitöltést, könyvviteli tételszerkesztést igénylı feladatok Felelet a kihúzott tétel alapján. 50 pont 50 pont Írásbeli vizsga Általános szabályok Az írásbeli feladatsor két feladatcsoportból (választást, rövid választ igénylı feladatok, és számítást, bizonylatkitöltést, könyvviteli tételszerkesztést igénylı feladatok) áll. A szerkezeti részekre bontás kizárólag a feladatok eltérı jellege miatt történik. A vizsgázó a rendelkezésre álló idıkeretet szabadon használhatja fel az egy feladatlapon kiosztott két feladatcsoport megoldására. részt. A központi feladatlap tartalmazza a kitöltendı bizonylatokat és a használható számlatükröt, számlatükör Az írásbeli feladatlap jellemzıi Tartalmi jellemzık, szerkezet Az ismeretanyag kiválasztása a részletes követelmények középszinten meghatározott témaköreiben az elıírt középszintő kompetenciákhoz kapcsolódik. A választást, rövid egyszerő választ igénylı feladatok a részletes követelmények valamennyi témakörébıl adhatók. A számítást, bizonylatkitöltést, könyvviteli tételszerkesztést igénylı feladatok a részletes követelmények témaköreiben megjelölt egyszerő, 1-2 lépéssel megoldható feladatok. Témakörök a számítást igénylı feladatokra: - A vásárolt készletek - különösen a készletcsökkenések és a zárókészlet értékének meghatározása, a fizetendı és levonható forgalmi adó adatok ismeretében a költségvetéssel elszámolandó adó összegének meghatározása a munkamegosztás különbözı lépcsıin, likviditási mutatók számítása. - Az emberi erıforrások - nettó kifizetendı összeg, bérjárulékok kiszámítása, a személyi jövedelemadó összegének, az elıleg és az adó különbségének meghatározása.

19 - Befektetett eszközök - bekerülési érték meghatározása, terv szerinti értékcsökkenés összege, tárgyi eszközök mérlegértéke. - Tevékenységek költségei - költségnemek elszámolása, saját termeléső készletek állományváltozásának meghatározása, eredményszámítás. - Az erıforrások és befejezett tevékenységek adatainak statisztikai feldolgozása - teljes témakör a részletes követelmények szerint. Témakörök a bizonylatkitöltést igénylı feladatokra: - Pénzügyi mőveletek - pénztári bizonylatok, készpénzforgalom és számlapénzforgalom bizonylatai, - Számla - A vásárolt készletek - készletváltozási bizonylatai - Az emberi erıforrások - bérszámfejtés bizonylatai Témakörök a tételszerkesztést igénylı feladatokra: - A vásárolt készletek - készletváltozások beszerzési áron értékelve, szállítói tartozás kiegyenlítése. - Az emberi erıforrások - bérfelosztás, bérjárulékok, levonások, bérfizetés. - Befektetett eszközök - beruházás saját pénzeszköz és idegen kivitelezı, terv szerinti értékcsökkenés. - Tevékenységek költségei - költségnemek elszámolása, saját termeléső készletek állományváltozásai, értékesítés árbevétele, fizetendı áfa. - Zárás - költségszámlák, eredményszámlák, mérlegszámlák zárása. A választást, rövid választ igénylı feladatok aránya: 50% A számítást vagy bizonylatkitöltést vagy tételszerkesztést igénylı feladatok aránya: 50% Lehetséges feladattípusok 1. Fogalmak felismerése, magyarázata 2. Ok-okozati összefüggések, eltérések, azonosságok 3. Célok és következmények megkülönböztetése 4. Példa alkalmazása

20 5. Eredmények értelmezése 6. Hiányzó elemek, kapcsolatok kiegészítése Az írásbeli feladatlap értékelése A feladatok mindegyike értékelésénél kötelezı a javítási-értékelési útmutatónak való megfelelés. Az eltérés lehetıségeit a konkrét feladatlapok javítási-értékelési útmutatói jelzik. A javítási-értékelési útmutatóban szereplı pontszám tovább nem bontható. Szóbeli vizsga Általános szabályok A szóbeli vizsgarész a tételsorból húzott tétel kifejtésébıl áll. A vizsgázó a tételbe épített forrásanyagot felhasználja a témakör ismertetéséhez. A tételsor legalább 20 tételbıl áll. A tematikus tételek feleleteinél felhasználhatók - a vizsga elıtt jegyzékben meghatározott - következı szemléltetı-illusztráló anyagok: - Statisztikai táblák, grafikonok - Marketing házi dolgozat, ha a tanulmányi idı alatt készült ilyen - Marketing kommunikáció eszközei - Gazdasági sajtóból cikkek, leírások - esetleg a felkészülés során megismertek is - Törvények - kizárólag illusztrálásra - Pénzügyi befektetési tájékoztatók - Bankszámlaszerzıdés minták - Csekk-, váltó-, részvény-, kötvényminta - Bizonylati album, bizonylatok - Számvitel politika - Számlarend A szóbeli tételsor jellemzıi

21 Tartalmi jellemzık, szerkezet A szóbeli tételek a középszintő részletes követelmények témaköreit tartalmazzák és a középszinten megfogalmazott kompetenciákhoz igazodnak. A tételek a témakörök tematikus és problémaorientált bemutatása, melyek nem tartalmaznak az alábbiakban felsorolt témakörökön kívül más tananyagrészeket. A szóbeli vizsga témakörei Legalább 2-2 tétel készül a következı témakörökbıl: - Marketing és marketinggondolkodás - A vállalkozás és az államháztartás kapcsolata Legalább 1 tétel készül a következı témakörbıl - Zárás - éves beszámoló Legalább 3-3 tétel készül a következı témakörökbıl: - Pénzügyi mőveletek - A vásárolt készletek - Befektetett eszközök - Az emberi erıforrás - A tevékenység költségei és az értékesítés A szóbeli vizsga értékelése Az értékelés az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik: Szempontok, kompetenciák Elérhetı maximális pontszám 1. Tartalom A téma problémaközpontú bemutatása: A feladat megértése, tématartás, a lényeg kiemelése, az ismeretek mélysége és komplexitása, a témakörben fontos tényezık feltárása 25

22 2. Felépítés A felelet felépítettsége: A megközelítés sokszínősége, forrás (szemléltetı példák, ábrák) használata és értékelése Elıadásmód Szaknyelv alkalmazása, világosság, nyelvhelyesség 15 Elérhetı pontszám összesen: 50 EMELT SZINT Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont Feladatlap 180 perc Választásos, egyszerő, rövid választ igénylı feladatok Szöveges (kifejtendı) feladatok Számítást, bizonylatkitöltést, könyvviteli tételszerkesztést igénylı feladatok Felelet a kihúzott tétel alapján. 12 pont 30 pont 58 pont Írásbeli vizsga Általános szabályok Az írásbeli feladatsor három feladatcsoportból (választásos, egyszerő rövid választ igénylı feladatok, szöveges - kifejtendı - feladatok és számítást, bizonylatkitöltést, könyvviteli tételszerkesztést igénylı feladatok) áll. A szerkezeti részekre bontás kizárólag a feladatok eltérı jellege miatt történik. A vizsgázó a rendelkezésre álló idıkeretet szabadon használhatja fel az egy feladatlapon kiosztott három feladatcsoport megoldására.

23 A központi feladatlap tartalmazza a kitöltendı bizonylatokat és a használható számlatükröt. A különbözı kérdéstípusok összességében lefedik a követelményrendszer valamennyi témakörét. Az írásbeli feladatlap jellemzıi Tartalmi jellemzık, szerkezet Az ismeretanyag kiválasztása a részletes követelmények emelt szinten meghatározott témaköreihez kapcsolódik. Az írásbeli feladatsor összetett, amelyben az üzleti gazdaságtan minden témakörébıl elıfordulhatnak olyan feladatok, amelyek az összefüggések felismerését és a tanult számítások alkalmazását igénylik. A választást, rövid egyszerő választ igénylı, valamint a szöveges, kifejtendı feladatok az emelt szinten meghatározott részletes követelmények valamennyi témakörébıl adhatók. A számítást, bizonylatkitöltést, könyvviteli tételszerkesztést igénylı feladatok a részletes követelmények témaköreinél megjelölt összetett feladatok az emelt szinten meghatározott kompetenciák szerint. A különbözı kérdéstípusok összességében lefedik a követelményrendszer valamennyi témakörét. Lehetséges feladattípusok 1. Fogalmak felismerése, magyarázata 2. Ok-okozati összefüggések, eltérések, azonosságok 3. Célok és következmények megkülönböztetése 4. Példa alkalmazása 5. Eredmények értelmezése 6. Hiányzó elemek, kapcsolatok kiegészítése A dolgozatok javítása a központi javítási-értékelési útmutató alapján történik. Az útmutató tartalmazza a feladatok részletes megoldását, valamint az egyes megoldási lépésekre adható részpontszámokat és szempontokat ad a hiányos vagy hibás megoldások értékeléséhez. Az értékelésnél az útmutató alkalmazása kötelezı. Szóbeli vizsga

24 Általános szabályok A szóbeli vizsga a kihúzott tétel alapján a megadott témakör tematikus, komplex és problémaorientált A tétel megnevezi, és részletesen felsorolja az ismertetésre kerülı tematikus egységeket, és ezekhez elemzésre alkalmas forrásszemelvényt kapcsolhat. (A szemelvényt a tétellap tartalmazza.) A szóbeli tételek száma minimum 20 darab. A részletes követelményekhez igazodó segédanyagok, amelyeket a vizsgabizottságot mőködtetı intézmény biztosít, a következık lehetnek: - Statisztikai táblák, grafikonok - Marketing kommunikáció eszközei - Gazdasági sajtóból cikkek, leírások - esetleg a felkészülés során megismertek is - Törvények - kizárólag illusztrálásra - Pénzügyi befektetési tájékoztatók - Bankszámlaszerzıdés minták - Csekk-, váltó-, részvény-, kötvényminta - Bizonylati album A szóbeli tételsor jellemzıi Tartalmi jellemzık, szerkezet A tételeket oly módon kell elıírni, hogy azok a részletes követelményekben megjelenı összes témakört átfogják, és mindegyik témakörhöz kapcsolódóan legalább 1 tétel szerepeljen a tételsorban. A tételek a témakörök tematikus és problémaorientált bemutatása, melyek nem tartalmaznak az alábbiakban felsorolt témakörökön kívül más tananyagrészeket. A szóbeli vizsga témakörei Legalább 2-2 tétel készül a következı témakörökbıl: - Marketing és marketinggondolkodás - Marketingstratégiák

25 - A vállalkozás és az államháztartás kapcsolata - Menedzsment ismeretek Legalább 1 tétel készül a következı témakörbıl - Számviteli alapfogalmak, leltár és a mérleg - Zárás - éves beszámoló - Az erıforrások és befejezett tevékenységek adatainak statisztikai feldolgozása Legalább 3-3 tétel készül a következı témakörökbıl: - Pénzügyi mőveletek - A vásárolt készletek - Befektetett eszközök - Az emberi erıforrás - A tevékenység költségei és az értékesítés A szóbeli vizsga értékelése Az értékelés az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik: Szempontok, kompetenciák Elérhetı maximális pontszám A feladat megértése, tématartás, a lényeg kiemelése 10 A megközelítés sokszínősége 5 Világosság, nyelvhelyesség, a felelet felépítettsége 5 Források használata és értékelése 5 A szaknyelv alkalmazása 5 Az ismeretek mélysége és komplexitása 10

26 A témakörben fontos tényezık feltárása, a téma problémaközpontú bemutatása 10 ELMÉLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 3. Szaknyelv alkalmazása 1.1. Szakmai fogalmak azonosítása, helyes használata. Fogalmak felismerése meghatározás alapján. A fogalmak felismerése szövegben. A szakmai fogalom leglényegesebb elemeinek kiemelése. Az egy témához kapcsolódó fogalmak kiválasztása. Az összetartozó fogalmak együttes használata. A közlések megfogalmazásakor a megfelelı fogalmak használata. A fogalmak teljes mondatokba foglalása. Fogalmak felismerése meghatározás alapján. A fogalmak felismerése szövegben. A szakmai fogalom leglényegesebb elemeinek kiemelése. Az egy témához kapcsolódó fogalmak kiválasztása. Az összetartozó fogalmak együttes használata. A közlések megfogalmazásakor a megfelelı fogalmak használata. A fogalmak teljes mondatokba foglalása A fogalmak jelentésváltozatának ismerete. A fogalmak ismerete. A fogalmak jelentésváltozatainak megkülönböztetése A szakmai fogalmakkal az ismeretanyag bemutatása, jellemzése, értelmezése, meghatározása. A gondolatok tömör, kerek mondatokban történı kifejtése. A mondatok egymáshoz illesztése egységes szöveggé. A gondolatok tömör, kerek mondatokban történı kifejtése. A mondatok egymáshoz illesztése egységes szöveggé. Önálló állásfoglalás.

27 4. Az ismeretanyag differenciálása 2.1. Lényegkiemelés Kérdésekre válaszadás. Az ismeretanyag legfontosabb elemeinek A válaszok, a bemutatás terjedelmi (idı) korlátainak betartása. Információk szétválogatása szakmailag meghatározott szempontok alapján. Lényeges és kevésbé lényeges szempontok megkülönböztetése. Információk szétválogatása szakmailag meghatározott szempontok alapján. Megfigyelési szempontok kiválasztása Különbségek és azonosságok Közös és eltérı tulajdonságok felsorolása. Hatások és kölcsönhatások Közös és eltérı tulajdonságok felsorolása. Hatások és kölcsönhatások A tulajdonságok értékelése különbözı szempontok szerint A modellalkotás és elvonatkoztatás képessége A vizsgálat szempontjából fontos összefüggéseket mutató elemek felismerése. A vizsgálat szempontjából nem fontos elemek és összefüggések elhagyása. Eseménysorok Rendszeren belüli alrendszerek Példák összegyőjtése és felsorolása. Ábrákból adatok felismerése és egyszerőbb Konkrét példákból az általános következtetések megfogalmazása. Általános következtetésre konkrét példák felsorolása. Tények és törvényszerőségek közötti összefüggések felismerése és Ábrákból, táblázatokból és függvényekbıl adatok felismerése és 6. Problémaközpontú gondolkodás 3.1. A probléma felismerése. A feladat helyes A tananyagegységben a tanult Esettanulmányokban és megoldandó probléma kiemelése. példaesetekben igények és elvárások Esettanulmányokban és példaesetekben megfogalmazása. tanult szakmai probléma felismerése és

28 megfogalmazása A problémamegoldás keresése. A megoldási lépések felsorolása. A megoldások információszükségletének meghatározása. Megfogalmazott probléma többféle megoldása - változatok A különbözı megoldások összevetése - elınyök és hátrányok felismerése. A felismert és megfogalmazott elınyök és hátrányok összevetése Problémamegoldás értékelése. A várható eredmények becslése, a kapott értékek rövid szöveges Okok és következmények felismerése, megfogalmazása - egyszerre több ok és következmény is lehet. 7. A gyakorlat modellezése 4.1. Gazdasági tartalmú cikkek, írások értelmezése Tartalmi értelmezések. Tartalmi értelmezés, összefüggések kimutatása Számítások, elemzések, értelmezések Adott témában egyszerő függvények értelmezése, megszerkesztése. Adathalmazból feladat megoldása. Megadott információk alapján statisztikai sorok, táblák adatainak értelmezése, azokból mutatószámok kiszámítása. Adott témában függvények értelmezése, megszerkesztése. 8. Források használata és értékelése 5.1. Forrásokból információk győjtése, következtetések levonása A forrás tartalmával kapcsolatos egyszerő kérdések megválaszolása. Megadott szempontok alapján, a források tartalmára vonatkozóan következtetések levonása. Állítások megfogalmazása.

29 Gazdasági modellek felismerése Információk összevetése Új ismeretek összegyőjtése. Kölcsönhatások felismerése. Tartalmi és formai különbségek kiválasztása két azonos témájú forrásból Információk győjtése statisztikai forrásokból Statisztikai sorok, táblák, grafikus ábrák, tartalmára állítások megfogalmazása. Statisztikai sorok, táblák, grafikus ábrák, függvények tartalmára állítások megfogalmazása. B) ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 1. Mikroökonómiai alapismeretek és összefüggések 1.1. Alapkategóriák és összefüggések A közgazdaságtan tárgyának és feladatának meghatározása. A közgazdaságtan rövid történetének ismertetése. A közgazdaságtan alapkérdéseinek A közgazdaságtan tárgyának és és elemzési módszereinek részletes feladatának meghatározása. A közgazdaságtan alapkérdéseinek és A modellalkotás szerepének elemzési módszereinek egyszerő kiemelése a vizsgálatokban. A gazdaság alapelemeinek: A gazdaság alapelemeinek: gazdasági gazdasági tevékenység, termelési tevékenység, termelési tényezık, tényezık, gazdasági körforgás gazdasági körforgás felvázolása. felvázolása. Termelési lehetıség, szőkösség, Termelési lehetıség, szőkösség, választás, alternatív költség választás, alternatív költség Felismerése és értelmezése annak, Munkamegosztás és komparatív hogy minden döntés alapja a elınyök közötti kapcsolat gazdasági racionalitás. ismertetése. Felismerése és értelmezése annak, hogy minden döntés alapja a gazdasági racionalitás. A gazdasági rendszerek fogalma és fajtái és azok megkülönböztetése A piaci alapfogalmak A piac fogalmának, tényezıinek és szereplıinek A piac fogalmának, tényezıinek és szereplıinek bemutatása és

A Gazdasági ismeretek tantárgy követelményei közép- és emelt szinten. Témák Középszint Emelt szint 1. Szaknyelv alkalmazása

A Gazdasági ismeretek tantárgy követelményei közép- és emelt szinten. Témák Középszint Emelt szint 1. Szaknyelv alkalmazása Gazdasági ismeretek A Gazdasági ismeretek tantárgy általános céljai A Gazdasági ismeretek tantárgy érettségi követelményeiben - mind középszinten, mind emelt szinten - két nagyon fontos elvárás fogalmazódik

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ. OKJ száma: 52 344 01 0000 00 00. szakképesítés szakmai programja 2014.

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ. OKJ száma: 52 344 01 0000 00 00. szakképesítés szakmai programja 2014. Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ OKJ száma: 52 344 01 0000 00 00 szakképesítés szakmai programja 2014. 1 I. Általános irányelvek

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés 1971-06 Számítógépes programcsomag használata 4. vizsgarész/interaktív vizsgatevékenység (90 perc) 2009. 1.

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1722-09/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

és közvetítı szakképzés Ingatlanvagyon-értékelırtékel

és közvetítı szakképzés Ingatlanvagyon-értékelırtékel Ingatlanvagyon-értékelırtékel és közvetítı szakképzés Számviteli alapismeretek 1. Harnos Lászlóné Számvitel feladatai 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzser tájékoztatása,» Dolgozók

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1.

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1. Ingatlanvagyon-értékelırtékel és közvetítı szakképzés Számviteli alapismeretek 1. Számvitel feladatai 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzser tájékoztatása,» Dolgozók tájékoztatása,

Részletesebben

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

Számvitel alapjai példatár. Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára Némethné dr. Gergics Márta Sisa Krisztina Dr. Zelenka Józsefné

Számvitel alapjai példatár. Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára Némethné dr. Gergics Márta Sisa Krisztina Dr. Zelenka Józsefné Számvitel alapjai példatár Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára Némethné dr. Gergics Márta Sisa Krisztina Dr. Zelenka Józsefné Tartalomjegyzék Elõszó...7 I. fejezet Gazdasági társaságok alapítása...9 II.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 18-0 uditálás, hatékonyságvizsgálat 18-0/2 kézhez kapott esettanulmány részvétel egy belsı auditban.

Részletesebben

Tételvázlatok a vállalkozási mérlegképes könyvelõi komplex szakmai vizsgához

Tételvázlatok a vállalkozási mérlegképes könyvelõi komplex szakmai vizsgához Blumné Bán Erika Kresalek Péter Dr. Pucsek József Dr. Siklósi Ágnes Sisa Krisztina Dr. Sztanó Imre Dr. Veress Attila Tételvázlatok a vállalkozási mérlegképes könyvelõi komplex szakmai vizsgához Számvitel-elemzés-ellenõrzés

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 181-0 Minıségirányítási belsı és külsı kommunikáció 181-0/2 A külsı és belsı kommunikáció módszereinek,

Részletesebben

6.1a. Készletek /1a. feladat (teszt kidolgozott)

6.1a. Készletek /1a. feladat (teszt kidolgozott) Pénzügyi számvitel feladatok 6.1a. Készletek /1a. feladat (teszt kidolgozott) Jelölje bekarikázással egyértelmően a helyes válaszokat! Így a Egy-egy kérdésen belül akárhány jó válasz is lehet! Minden jó

Részletesebben

KSH közlemény. a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról. Statisztikai és gazdasági ügyintéző

KSH közlemény. a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról. Statisztikai és gazdasági ügyintéző KSH közlemény a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az alábbi szakképesítés

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK PÉNZÜGY SZÁMVITEL SZAK SZÁMVITEL SZAKIRÁNY SZÁMVITEL ELEMZÉS TÁRGYKÖR

Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK PÉNZÜGY SZÁMVITEL SZAK SZÁMVITEL SZAKIRÁNY SZÁMVITEL ELEMZÉS TÁRGYKÖR Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK PÉNZÜGY SZÁMVITEL SZAK SZÁMVITEL SZAKIRÁNY SZÁMVITEL ELEMZÉS TÁRGYKÖR Összeállította: dr. Pucsek József Dr. Siklósi Ágnes Dr.

Részletesebben

Speciális ingatlanok értékelése

Speciális ingatlanok értékelése Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Speciális ingatlanok értékelése 5. Ipari ingatlanok értékelése Szerzı:

Részletesebben

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Veszprém,2011.05.17. Vándorfi László ügyvezetı I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1

Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ. PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. február 14.

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ. PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. február 14. PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. február 14. m á j u s 1 8. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. február 14. MEGOLDÓKULCS STUDIUM GENERALE KÖZGAZDASÁGTAN

Részletesebben

A számvitel feladatai. Ingatlanvagyon értékelésrtékel. Számviteli információs rendszerének felépítése. Nem nevesített alapelvek. Számviteli alapelvek

A számvitel feladatai. Ingatlanvagyon értékelésrtékel. Számviteli információs rendszerének felépítése. Nem nevesített alapelvek. Számviteli alapelvek A számvitel feladatai Ingatlanvagyon értékelésrtékel Számviteli alapismeretek 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzserek tájékoztatása,» Tulajdonosok tájékoztatása,» Dolgozók tájékoztatása,

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

Ellenőrző kérdések és feladatok... 53

Ellenőrző kérdések és feladatok... 53 Tartalomjegyzék 6. A kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások............................. 9 6.1 A kötelezettségek fogalma............................................ 9 6.1.1 Hosszú lejáratú kötelezettségek.................................

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0002-11/1 A piackutatás módszereinek és a marketingtevékenység eszközeinek bemutatása megadott célok és feltételek

Részletesebben

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK a képzési program részét képezı 30 órás tréning modulhoz, a 12-21., 57-60. és 83-87. számú ajánlati részben szereplı képzéshez és a 63. ajánlati részben szereplı nem OKS képzési modulhoz

Részletesebben

1.b. 2.a. 2.b. 3.a. 3.b. 4.a. 4.b.

1.b. 2.a. 2.b. 3.a. 3.b. 4.a. 4.b. TARTALOMJEGYZÉK 1.a. A számvitel törvényi szintű szabályozásának szükségessége. A számviteli törvény célja, filozófiája, hatálya, kikre terjed ki. A számviteli törvény által meghatározott számviteli alapelvek

Részletesebben

2001. évi. LXII..tv. szerinti előirányzat. teljesítés. Millió forintban

2001. évi. LXII..tv. szerinti előirányzat. teljesítés. Millió forintban A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE - BEVÉTELEK BEVÉTELEK 2001. évi teljesítés LXII..tv. szerinti előirányzat 2002. évi Kormány döntéssel módosított előir. I-XII. 31.-ig % GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI. Bevezetı

BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI. Bevezetı BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI Bevezetı A címben szereplı téma aktualitását illetve fontosságát húzza alá az a tény,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. Általános rész I/1. A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Primor Audit Könyvelı és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaság

Részletesebben

"A" tételek. 1. Sorolja fel az állami szervek típusait, röviden ismertesse azok feladatait! Mutasson rá a legfőbb közjogi méltóság szerepére!

A tételek. 1. Sorolja fel az állami szervek típusait, röviden ismertesse azok feladatait! Mutasson rá a legfőbb közjogi méltóság szerepére! "A" tételek 1. Sorolja fel az állami szervek típusait, röviden ismertesse azok feladatait! Mutasson rá a legfőbb közjogi méltóság szerepére! 2. Sorolja fel a jogalkotásra jogosult állami szerveket, és

Részletesebben

REGIONÁLIS POLITIKA. A területi tervezés fogalma, jellemzıi

REGIONÁLIS POLITIKA. A területi tervezés fogalma, jellemzıi REGIONÁLIS POLITIKA 5. elıadás Területi tervezés, programozás és monitoring az EU-ban és Magyarországon A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

Fejezeti kezelésű előirányzatok pénzügyi-számviteli folyamatának ellenőrzési nyomvonala

Fejezeti kezelésű előirányzatok pénzügyi-számviteli folyamatának ellenőrzési nyomvonala 5/5. sz. melléklet az Oktatási és Kulturális Minisztérium előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési (FEUVE) rendszeréről szóló hoz Fejezeti kezelésű előirányzatok pénzügyi-számviteli folyamatának ellenőrzési

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek középszint (üzleti gazdaságtan) 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 18. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt.

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt. 2 2 6 3 3 1 2 7 6 6 1 9 1 1 4 1 7 Statisztikai számjel 1 7-1 0-0 0 1 2 6 6 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: STATUS Capital Befektetési Zrt. A vállalkozás címe: 7100 Szekszárd, Arany János utca

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) NAPPALI TAGOZAT érvényes a 2013/2014.

Részletesebben

INNOCSEKK GYAKRAN ISMÉTLİDİ KÉRDÉSEK

INNOCSEKK GYAKRAN ISMÉTLİDİ KÉRDÉSEK INNOCSEKK GYAKRAN ISMÉTLİDİ KÉRDÉSEK Kérdés: Miként kell eljárni, ha a Magyar Szabadalmi Hivatal a szolgáltató? Válasz: A közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 29. (1) bekezdésének h) alpontja

Részletesebben

Záróvizsga tételek Pénzügy Számvitel BA. A tételek

Záróvizsga tételek Pénzügy Számvitel BA. A tételek A tételek 1. Jellemezze a piac főbb tényezőit (kereslet, kínálat, ár) és befolyásoló elemeit a Marshall kereszt felhasználásával! Határozza meg az egyéni és a piaci kereslet viszonyát! Hasonlítsa össze

Részletesebben

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés 55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ. PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. február 14.

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ. PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. február 14. PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. február 14. m á j u s 1 8. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. február 14. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Név Tanárok

Részletesebben

GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ

GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ 1. Közgazdaságtan teszt kérdések: GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ 1. Szükséglet a. azt jelenti, hogy a gazdasági szereplık igényei végtelenek b. hiányérzet, amely cselekvést vált ki

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló éves beszámolók ellenőrzésének

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. A tantárgy tanítása és tanulása különösen alkalmas

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett tananyag

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett tananyag A Közbeszerzések Tanácsa által a közbeszerzési referens szakképesítés (OKJ 54 343 03 0000 00 00) Közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység szakmai követelménymoduljának Pénzügyi ismeretek

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

1/29/2016. Új év. Adatbázisváltás 2015 2016.

1/29/2016. Új év. Adatbázisváltás 2015 2016. Adatbázisváltás 2015 2016. Adatbázisváltás a pénzügy-számviteli alrendszerben www.griffsoft.hu 1 I. 2015-ös zárlati feladatok - 1.1 Központi törzseket érintő változások - BÉR - 1.2 Intézményi törzseket

Részletesebben

Pénzügyi projekt előrehaladási jelentés összeállítása és a támogatás folyósítása. Budapest, 2014. március 5.

Pénzügyi projekt előrehaladási jelentés összeállítása és a támogatás folyósítása. Budapest, 2014. március 5. Pénzügyi projekt előrehaladási jelentés összeállítása és a támogatás folyósítása Budapest, 2014. március 5. Előadás tartalma Jelentési kötelezettség, háttéranyagok Pénzügyi jelentés készítése, felépítése

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Váci út 99 H-1139 Budapest Hungary Kft. Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Az MKB Bank Zrt. részvényeseinek Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanmenedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanfinanszírozás és befektetés 5. Befektetések értékelése, ingatlanbefektetések

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

-- termıföld, amennyiben sem telepítményt, sem. - Konzultációs lehetıségek

-- termıföld, amennyiben sem telepítményt, sem. - Konzultációs lehetıségek A VII. MODUL SZAKMAI DOLGOZAT Budapest 2008. május 15. TARTALOM 1. VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2. A SZAKMAI DOLGOZAT TÉMÁJA 3. A SZAKMAI DOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI 4. TARTALMI KÖVETELMÉNYEK 5. A SZAKMAI DOLGOZAT

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Egyesület 4026 Debrecen Garay utca 5. Adószám: 19117908-2-09 Cégjegyzékszám: - - KSH: 19117908-9240-331-09 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Debrecen, 2012.04.18. A közzétett

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 01 2. A szakképesítés megnevezése: Kereskedelmi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere 2. számú melléklet AZ 55 344 01 ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 344 01 0010 55 02 KÖLTSÉGVETÉS-GAZDÁLKODÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C.

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu SZÁMVITELI POLITIKA Készült: a Számvitelrıl szóló

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

Gazdasági és menedzsment ismeretek

Gazdasági és menedzsment ismeretek Gazdasági és menedzsment ismeretek TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár VII/C. Deviza alapú (forintban törlesztett) Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek III. Kondíciós Lista Érvényben: 2016. február 1-tıl visszavonásig A jelen Lakossági

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PÜSPÖKLADÁNYI ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PÜSPÖKLADÁNYI ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PÜSPÖKLADÁNYI ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL I. BEVEZETŐ RÉSZ Debrecen, 2007. március 14. A Püspökladányi Önkormányzat Képviselő Testülete

Részletesebben

Hatályos: 2016. január 1.-tıl 2015.12.01-jei hatállyal változik a forgalmi kivonat díja. 2016.01.01-jei hatállyal a kamatadó mértéke módosult.

Hatályos: 2016. január 1.-tıl 2015.12.01-jei hatállyal változik a forgalmi kivonat díja. 2016.01.01-jei hatállyal a kamatadó mértéke módosult. Devizában és valutában végzett mőveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák és deviza/valuta mőveletek kondíciói Hatályos: 2016. január 1.-tıl 2015.12.01-jei

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

6/K/2007. számú HATÁROZATA

6/K/2007. számú HATÁROZATA Tartalom: A Kép- 6/K/2007. számú HATÁROZATA 1 Az Egyesület közgyőlése az Egyesület 2006. évi közhasznúsági beszámolóját az alábbi tartalommal, egyhangú igen szavazatokkal elfogadja: A Kép- 2006. évre vonatkozó

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc EMBERI

Részletesebben

. Kiegészítő melléklet a 2009. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz . 1 Tartalomjegyzék 1. Peremfeltételek, üzletpolitikai célok (általános kiegészítések) 1. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasági elkészítették a évi üzleti üket, melyeket jelen elıterjesztés keretében, gazdasági társaságonként az alábbiakban foglalunk össze:

Részletesebben

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2.

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény

Részletesebben

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Téma Tananyagtartalom Számonkérés módja, követelmény Számviteli alapfogalmak Leltár és Mérleg A számvitel és a könyvvitel fogalma, feladatai és fajtái. Számviteli alapelvek

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI POLITIKA SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 17-2006./2007. sz. határozatával 2006.12.12-énelfogadta Módosítás: 27-2008/2009. sz. 2009. 03. 03-án módosította. 2006 Dunaújváros 1. kiadás 1. módosítás

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERV a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI TANTERV a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ SZAKKÉPZÉSI TANTERV a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 5/13. és 2/14. évfolyamok számára 1 1.1. Tartalomjegyzék Tartalom 1.1. Tartalomjegyzék... 2

Részletesebben

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket:

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: Közlemény A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és

Részletesebben

A számviteli előírások változásai

A számviteli előírások változásai 1. Adminisztrációs egyszerűsítések A KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 A számviteli előírások változásai Berta Erzsébet könyvvizsgáló 2 a) egyszerűsített éves beszámolót készítők körének

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET az ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. 2008. évi Éves beszámolójához 1. Általános rész A társaság fıbb adatai: A cég elnevezése: ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. Székhelye: 1054 Budapest,

Részletesebben

dr. Gyulai László Illés Ivánné dr. Paróczai Péterné dr. Sándorné Új Éva PÉNZÜGYI ISMERETEK a mérlegképes könyvelõk vizsgáihoz

dr. Gyulai László Illés Ivánné dr. Paróczai Péterné dr. Sándorné Új Éva PÉNZÜGYI ISMERETEK a mérlegképes könyvelõk vizsgáihoz dr. Gyulai László Illés Ivánné dr. Paróczai Péterné dr. Sándorné Új Éva PÉNZÜGYI ISMERETEK a mérlegképes könyvelõk vizsgáihoz 012/2009 Szerzõk: dr. Gyulai László, 2009. Illés Ivánné dr., 2009. Paróczai

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATA

I. A HIVATAL FELADATA FELSİZSOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK (TOVÁBBIAKBAN: HIVATAL) SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 80/2008. (VIII.19. Kth. számú határozattal) I. A HIVATAL FELADATA 1. A Hivatal

Részletesebben

Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.

Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. CREDIT-PROFIT K ö n y v e l ő é s K ö n y v v i z s g á l ó K f t. MKVK nyilvántart. sz.:0 0 1 9 6 0 W e i s z T e r é z B e j e g y z e t t k ö n y v v i z s g á l ó MKVK Tags. Sz.: 0 0 0 9 5 4 KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. január 1. - 2015. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

Geisha Base JS 190F-H. Elektronikus pénztárgép Kezelıi kézikönyv

Geisha Base JS 190F-H. Elektronikus pénztárgép Kezelıi kézikönyv Elektronikus pénztárgép Kezelıi kézikönyv Elıszó: Tisztelt vásárló, Ön egy CE és ROHS minısítéssel ellátott elektronikus pénztárgépet vásárolt, mely jelölések garantálják az Európai Unión belüli villamos

Részletesebben

1 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŐ. Interaktív vizsgatevékenység

1 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŐ. Interaktív vizsgatevékenység 1 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM MK/HU TÜK szám: /2012. év. SZOLGÁLATI TITOK Érvényességi idı: 2012. június 21. 10.30 óra Minısítı neve:... Beosztása:.. Készült 1 eredeti és fm. példányban Egy példány lap

Részletesebben

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony!

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony! ELNÖKE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1. t. 06 22 330-577 f. 06 22 330-577 e. birosag@szekesfehervarit.birosag.hu http://szekesfehervaritorvenyszek.birosag.hu 2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7.

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV Bevezetés Összesen: 432 óra Célok és feladatok

MATEMATIKA TANTERV Bevezetés Összesen: 432 óra Célok és feladatok MATEMATIKA TANTERV Bevezetés A matematika tanítását minden szakmacsoportban és minden évfolyamon egységesen heti három órában tervezzük Az elsı évfolyamon mindhárom órát osztálybontásban tartjuk, segítve

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZÁMVITELI POLITIKÁJA 2016. június 27. Tartalomjegyzék Preambulum... 2 I. Általános rendelkezések... 2 A szabályzat hatálya... 2 A szabályzat célja, követelményrendszere... 2 Felelősségi

Részletesebben

Tartalomjegyzék I ÁLTALÁNOS RÉSZ 6 I.1 A VÁLLALATCSOPORT BEMUTATÁSA 6 I.1.1 AZ ANYAVÁLLALAT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 6 I.1.2 AZ ANYAVÁLLALAT BEMUTATÁSA 8 I.1.2.1 GYSEV Zrt. részére történı vonal átadás 9 I.1.2.2

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

54/2005. (XI. 23.) EüM rendelet. az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

54/2005. (XI. 23.) EüM rendelet. az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 54/2005. (XI. 23.) EüM rendelet az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. -a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt

Részletesebben

c) A controlling fogalma és a szervezetek vezetésével való kapcsolata. Fizetési eszközök a nemzetközi elszámolásokban.

c) A controlling fogalma és a szervezetek vezetésével való kapcsolata. Fizetési eszközök a nemzetközi elszámolásokban. 1. a) A jogforrás fogalma. A Magyar Köztársaság jogalkotó szervei. A jogszabályok kihirdetése. A jogviszony, jogképesség és cselekvőképesség. A jogi személy. A makroökonómia kialakulása, fontosabb irányzatai.

Részletesebben

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap A Főkönyvelők lapjának előfizetésével 3 mérlegképes könyvelő kaphat 2-2 kreditpontot! A Főkönyvelők klubjának mérlegképes tagjai évente 2 kreditpontot kapnak tagságuk után! Kiadó: Vállalkozásbarát Könyvelő,

Részletesebben

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl A képviselı-testület évente a Polgármesteri Hivatal 2-2 irodájának beszámolóját tárgyalja meg a

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 2. Számviteli alapok Szerzı: Harnos László

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

S a t ti a s ti z s ti z k ti a k i a i soka k s a ág Megfigyelési egység Statisztikai ismérv

S a t ti a s ti z s ti z k ti a k i a i soka k s a ág Megfigyelési egység Statisztikai ismérv Üzleti gazdaságtan Ismétlés statisztika A statisztikai alapfogalmak A statisztikaa társadalom és a gazdasági élet jelenségeinek, folyamatainak számadatok segítségével történő megismerésével, leírásával,

Részletesebben

Természetes személyek részére

Természetes személyek részére ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI TESZT Természetes személyek részére Ügyfél neve: Lakcíme: Adóazonosító jele:...... Szerzıdésének száma:. Jelen teszt (a továbbiakban: Teszt) célja, hogy a Strategon Értékpapír

Részletesebben