Negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés (2006 II. negyedév)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés (2006 II. negyedév)"

Átírás

1 Negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés (2006 II. negyedév) A PHARE TWINING (2004. február november) svéd-dán modernizációs folyamat során kialakításra került negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés a III. negyedévétől kezdődően az ÁFSZ teljes szervezetére nézve felhasználásra került. A 170 kirendeltség közül iroda vesz részt rendszeresen a munkában. Az FH vezetése kialakította a felmérés országos felelősségi rendszerét, lehetővé tette a korábban kifejlesztett elektronikus adatközlési- információs rendszer országos elérhetőségét. 2 A megszólított mintához viszonyítva a visszaküldések számaránya, más kérdőíves megkeresésekhez képest, igen magas volt. A felmérés elemszámát tekintve jelenleg ez az ÁFSZ legnagyobb volumenű saját adatgyűjtése, miközben az összegyűjtött információk körét tekintve lényegesen kisebb jelentőségű annál. Közreműködő ÁFSZ kollégák száma (fő) Megszólított munkaadók száma (db) Visszaérkezett adatlapok száma Visszaérkezési arány (%-ban) Érintett munkavállalói létszám (a felvétel időszakában, főben) III. né IV. né I. né II. né II. né ,4% 82,6% 82,3% 80,1% 80,1% A négy adatfelvétel átlagában válaszoló 7727 szervezet a munkaviszonyban állók közül 671 ezer főt foglalkoztatott. A évi II. negyedéves felvétel során az országosan mért éppen a négy felvétel átlagával egyenlő 80 százalékos válaszadási arány ugyanakkor megyénként és régiónként meglehetősen egyenetlenül alakult. Míg három megyében a 95 százalékot is meghaladta (Jász-Nagykun-Szolnok megyében 97 százalék!), addig két megye csak 60 százalék körül teljesített (Hajdú-Bihar 59, Fejér 60 százalék). A válaszadási hajlandóság relatív szórása a megyék esetében 15, regionális szinten csak 7 százalék volt. A válaszadó szervezetek legnagyobb része, majdnem fele a kisvállalkozások közül került ki, azonban ezek az érintett munkavállalóknak csak a nyolcadát foglalkoztatta. A 250 fős és nagyobb szervezetek viszont annak ellenére, hogy csak a minta 7 százalékát adták, az érintett létszám több mint felét alkalmazták, a mintegy egyötödnyi mikrovállalkozás viszont alig másfél százalékát. 1 A fővárosban a Hajléktalanok Információs Irodája funkciójából eredően nem vesz részt a felmérésben. 2 A rendszer fejlesztése Szegeden történt meg, 2005-ben ez a platform került országos fejlesztésre I. félév végére az FH-n belül elkészült az Adattárházhoz és az új Cognos 7.0 felülethez kötődő modern adatvételi- elemzési felület.

2 A évi II. NMF főbb adatai megyék és régiók szerint Megye, régió Munkatársak száma Felkere-sett szer-vezetek száma Válaszadó szerve-zetek száma Válasz-adási arány (%) jelenlegi létszám (fő) Dél-Alföld Békés , Bács-Kiskun megye , Csongrád , Dél-Alföld , Dél-Dunántúl Tolna , Somogy , Baranya , Dél-Dunántúl , Észak-Alföld Hajdú-Bihar , Szabolcs-Szatmár-Bereg , Jász-Nagykun-Szolnok , Észak-Alföld , Észak- Nógrád , Magyarország Heves , Borsod-Abaúj-Zemplén , Észak-Magyarország , Közép-Dunántúl Fejér , Komárom-Esztergom , Veszprém , Közép-Dunántúl , Közép- Budapest , Magyarország Pest , Közép-Magyarország , Nyugat-Dunántúl Zala , Győr-Moson-Sopron , Vas , Nyugat-Dunántúl , Területi megoszlás , A évi I. NMF-ben résztvevő szervezetek és foglalkoztatottak száma és megoszlása létszámkategóriák szerint Vállalati méret válaszadók száma válaszadók megoszlása jelenlegi létszám (fő) jelenlegi létszám megoszlása Mikro ,65% ,42% Kis ,97% ,73% Közép ,69% ,44% Nagy 516 6,69% ,41% Vállalati méret ,00% ,00%

3 Nemzetgazdasági szinten az NMF-ből összeállított adatbázis az alkalmazásban lévők majdnem negyedét reprezentálja. Az ágazati arányokat a következő táblázat mutatja: A évi II NMF ágazati reprezentációja Nemzetgazdasági ágazat 2006 I. negyedévben a KSH intézményi adatai szerint alkalmazásban állók Az NMF-ben szereplő szervezeteknél 2006 I. negyedév végén foglalkoztatottak Reprezentációs arány száma megosz-lása száma megosz-lása fafeldolgozás, papírgyártás, kiadói nyomdai tevékenység ,20% ,18% 34,03% fémalapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása ,69% ,70% 41,03% vegyipar ,69% ,49% 48,06% gépipar ,19% ,72% 47,88% textilia, textiláru, bőrtermék, lábbeli gyártása ,56% ,18% 47,53% kereskedelm, javítás ,62% ,25% 13,50% élelmiszer, ital, dohány gyártása ,87% ,07% 36,85% egészségügyi, szociális ellátás ,86% ,11% 30,21% mezőgazdaság,vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halászat ,27% ,26% 44,97% egyéb közösségi, személyi szolgáltatás ,01% ,87% 22,40% villamos energia, gáz és vízellátás ,02% ,54% 41,28% ingatlanügyek, gazdasági szolgátatás ,84% ,91% 11,71% máshova nem sorolt feldolgozóipar ,98% ,79% 42,77% szállítás, raktározás, posta, távközlés ,93% ,75% 17,06% szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ,92% ,69% 13,64% oktatás ,24% ,67% 9,34% építőipar ,80% ,24% 15,89% közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás ,17% ,75% 7,88% pénzügyi közvetítés ,12% ,52% 5,80% nemfém ásványi termékek gyártása ,85% ,06% 56,63% bányászat ,17% ,20% 27,21% területen kívüli intézet n.a. n.a ,03%.. Az építőipart kivéve (15 százalék) rendkívül magas az ipari szektor és a mezőgazdaság reprezentációs aránya (40 százalék felettiek), míg a szolgáltatási szférán belül elsősorban az egészségügyi és szociális ellátást folytató intézmények kerültek nagy számban a mintába (30 százalék). A pénzügyi szektorban dolgozók aránya a legkisebb (6 százalék), amelynek az oka, hogy az ezen a területen működő cégek intézményhálózata rendkívül széttagolt. Munkaerőgazdálkodásukat a telephely-szintű (értsd: fiók, iroda) adatfelvételeknél nagyobb megbízhatósággal lehetne felmérni egy, kizárólag a központokra irányuló célzott vizsgálattal. Az adatfelvétel során többek között arra kellett választ adni a megkérdezett gazdasági szervezeteknek, hogy a kérdezés időpontjában rögzített létszámhoz képest hogyan alakul a foglalkoztatottak száma 3, illetve 12 hónap múlva. A cégek nagy hányadánál nincs szignifikáns létszámváltozás egyik időintervallumon belül sem, a vállalatok fele 3 hónap múlva is, 45 százaléka egy év múlva is változatlan létszámmal tervezi működését. Ugyanakkor az is

4 valószínűsíthető, hogy a bizonytalan üzleti folyamatok mellett nem tudják, vagy esetleg nem akarják előrebecsülni a változást. A válaszadó gazdasági szervezetek majdnem kétötöde változatlan létszámot adott meg mindhárom időpontban. A évi II. NMF-ben résztvevő szervezetek megoszlása 3 és 12 hónapon belüli létszámnövelési és -csökkentési szándékok szerint Létszámváltozás csökkenő növekedő stagnáló +3 hónap csökkenő 7,74% 3,09% 4,15% 14,98% növekedő 1,19% 30,66% 7,82% 39,68% stagnáló 1,08% 5,20% 39,07% 45,34% +12 hónap 10,01% 38,95% 51,04% 100,00% Nemzetgazdasági ágazatok szerint öt terület emelhető ki, ahol mindkét időpontban a cégek nagyobb stabilitására lehet következtetni: a kereskedelem, oktatás, energiahordozó-bányászat és a nemfém visszanyerés. Érdemes megjegyezni, hogy mindössze négy olyan ág emelhető ki (a vendéglátás, halgazdálkodás, kokszgyártás és építőipar), ahol a stagnáló szervezetek aránya egyéves időszakra becsülve magasabb, mint a három hónap múlva. Más szavakkal a legtöbb területen a létszámváltozást inkább csak éves távlatban képzelik el. Ez összefüggésben lehet azzal, hogy ezekben, az ágazatokban relatíve sok kis létszámú gazdasági szervezet, vagy egység működik, amelyeknél nincs jelentős munkaerő-forgalom. A kis- és mikro-vállalkozások több mint fele változatlan létszámot jelölt mindkét időpontban, míg a nagyvállalati szektorban ez csak a válaszadók mintegy negyedére volt jellemző. A létszámnövelési elképzelés viszont sokkal kiegyenlítettebbnek tűnik, a három hónapra vonatkozó előrebecslés szerint mind a négy létszámkategóriában 36-48, az egyéves tervek szerint pedig 39-43százalék közé esik a bővíteni szándékozók aránya. Főbb megállapítások A következőkben röviden azt foglaljuk össze, hogy milyen fontosabb megállapítások tehetők az egyes nemzetgazdasági ágakban várható foglalkoztatási trendekre vonatkozóan az elkövetkező egy évben. Ezzel összefüggésben kísérletet teszünk az alkalmazásban állók számának előrejelzésére is az adatfelvételt követő 12.-ik hónap végére. Az előreszámítást a gazdasági szervezetek által megadott adatok alapján a nemzetgazdaság egészére és a fő nemzetgazdasági ágazatokra egyaránt elvégezzük. 1. A mintában szereplő gazdasági szervezetek adatai szerint a felmérést követő negyedévben 2, egy éven belül pedig 1,8 százalékkal bővülhet a foglalkoztatottak száma. Ez azt jelenti, hogy az egy évre tervezett létszámnövekedés gyakorlatilag már a mostani negyedévben megvalósul, utána jobbára már csak belső átcsoportosítások fognak történni. 2. A foglalkoztatottak számának emelkedésével a cégek 39 százaléka már az elkövetkező három hónapon belül, kicsivel több, kétötöde pedig 12 hónapon belül számol. 3. Különösen rövid-távon, de a hosszabb időszakot tekintve is a leginkább jellemző, hogy a cégek legnagyobb részénél nem változik szignifikánsan a foglalkoztatottak száma. A megkérdezett vállalatok több mint felénél három hónapon belül, 45 százalékánál pedig az elkövetkező egy évben lényegében változatlan marad a létszám. 4. Mindössze két nemzetgazdasági ágazat, az energia bányászat és papírgyártás jelölhető meg, ahol rövidtávon a foglalkoztatottak számának igaz, kevesebb mint 2 százalékos csökkenése várható. Ugyanakkor év végére ezen kívül, a vegyi anyaggyártásban,

5 bőriparban, energia-ellátásban, mezőgazdaságban és a közigazgatásban is 1-2 százalékos leépítés várható. 5. Az ágazati létszámváltozásokat tekintve igen jelentős különbségek figyelhetők meg: kiemelkedik a fafeldolgozás, ahol az év során 10%-ot megközelítő létszámbővülést jeleztek előre a mintában szereplő vállalkozások. 6. Egy éven belül majdnem 5 százalékos aggregált foglalkoztatás-növekedést valószínűsítenek a fémfeldolgozásban, gumiiparban, vendéglátásban, járműgyártásban és az egyéb feldolgozóiparban is. 7. A papír-, illetve vegyianyag-gyártás, bőripar és a mezőgazdaság ágazatokban úgy történik aggregált létszámcsökkenés, hogy az alkalmazottak számát növelni szándékozó cégek aránya meghaladja, a leépítést tervezőkét. Ez azt mutatja, hogy ezekben az ágakban több gazdasági szervezet bővíti a létszámát, mint ahányan csökkentik azt, viszont az elbocsátások mértéke összességében meghaladja a felvételi szándékokat. 8. A várakozásoknak megfelelően a mikro- és kisvállalkozásoknál tapasztaltuk a leggyorsabb ütemű létszámnövekedést, hiszen esetükben néhány fő felvétele is relatíve magas arányú változást eredményez. A megkérdezett 10 fő alatti gazdasági szervezeteknél átlagosan közel 28%-kal, az 50 fő alattiaknál pedig hozzávetőlegesen 4%-kal emelkedik a foglalkoztatottak száma 2007 I. negyedévéig bezáróan, bár a növekedés döntő része már az első negyedévben lezajlik. 9. A közepes és nagyvállalatok 1,5 körüli, illetve 0,5% alatti létszámnövekedést jeleztek előre ugyanezen időszakon belül. A nagyvállalatok számos nemzetgazdasági ágban, a következő időszakban is inkább létszámleadók maradnak. 10. A régiókat tekintve egyik térségben és időpontban sem prognosztizálnak a cégek létszámcsökkenést. Minden földrajzi régióban, az alkalmazásban állók számának néhány százalékos emelkedése várható. 11. Észak-Magyarországon, Közép-Magyarországon és Közép-Dunántúlon valószínűsíthető a foglalkoztatás leginkább dinamikus növekedése. Az előrejelzés szerint ezekben a régióban a megkérdezett gazdasági szervezetek 2,4-2,7 százalékkal bővítik az alkalmazásukban állók számát egy éven belül. 12. Közép-Dunántúlon, és Dél-Alföldön is jelentős foglalkoztatás-bővülés valósulhat meg. A mintában szereplő cégek mintegy 2 százalékkal tervezik növelni létszámukat. 13. A legkevésbé 1 százalék alatt két régióban, Észak-Alföldön és Dél-Dunántúlon számíthatunk a foglalkoztatottak számának emelkedésére az elkövetkező 12 hónapban. 14. A megyénkénti adatok szerint Somogy és Szabolcs megyében várható kismértékű csökkenés az alkalmazásban állók aggregált létszámát illetően az év végére, azonban egyetlen megye sem jelzett folyamatos visszaesést, még e két megyében is rövidtávon bővítést terveznek. 15. Ezzel szemben kiugróan magas 4-5 százalékos létszámnövekedést valószínűsítenek a megkérdezett gazdasági szervezetek Komárom-Esztergom és Heves megyében. 16. Megállapítható, hogy a régiókban tapasztalható pozitív várakozások egyik régióban sem jelentkeznek kiegyensúlyozottan, csak megyénként eltérő mértékű, sőt, irányú változások eredőjeként. 17. Annak ellenére, hogy az összegyűjtött információk számos bizonytalansági tényezőt tartalmaznak, az ágazati reprezentációs arányokat figyelembe véve becslést készítettünk az alkalmazásban állók számának változására. Ez alapján az egy év folyamán mintegy ezer fővel emelkedhet az alkalmazásban állók száma nemzetgazdasági szinten. 18. A legnagyobb létszám-növekedés a kereskedelem (+12,7 ezer), a gépipar (+8,7 ezer), valamint az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatások (+4,0 ezer) nemzetgazdasági ágakban várható. Legnagyobb leépítés a közigazgatás területén (-6,7 ezer) prognosztizálható, és mintegy 1700 fővel csökken a mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma is. 19. Ha figyelembe vesszük azt is, hogy a három hónapon belüli létszámváltozás milyen arányú munkaerő-felvétel és -leépítés eredőjeként valósul meg, meghatározhatjuk, hogy a

6 létszámmozgások a jelenlegi és a jövőbeni foglalkoztatottak mekkora hányadát érinti. A kiinduló létszámot alapul véve nemzetgazdasági szinten az előrebecsült átlagos 2 százalékos bővülés 4 százalékos munkaerő-növelés mellett 2 százalékos elbocsátással együtt valósul meg, vagyis a teljes létszám 6 százalékát érintik a rövid távú változások. Abszolút számokban kifejezve, a válaszoló szervezetek által jelzett 13,5 ezer fős létszámbővítés 26,5 ezer fő alkalmazásával, de 12,5 ezer munkavállaló elbocsátásával jár, vagyis a munkaerőpiacon ezek a változások közel 40 ezer embert érintenek. 20. A létszámmozgásnak ez az intenzitása az építőiparban meghaladja a 13 százalékot, de a mezőgazdaságban, vendéglátásban, valamint a közigazgatásban is 11 százalék fölött várható. Ezzel szemben az vegyi anyag gyártásban, hulladék-felhasználásnál és az oktatásban 2 százalék alatti szerény változás valószínűsíthető. 21. Ugyanez az arány a mikrovállalkozások esetében 30 százalék, vagyis tízből minden harmadik ember érintetté válhat. Területi, regionális szinten az arányok kiegyenlítettebbek, a 12 százalékot csak két megye (Szabolcs-Szatmár-Bereg, és Fejér) haladja meg. 22. Foglalkoztatási csoportok tekintetében az adatfelvétel szerint az egyszerű szolgáltatás jellegű foglalkozások iránt lesz a legnagyobb kereslet, több mint 7 ezer főt alkalmaznának az év első negyedévében, igaz itt várható a legnagyobb mértékű 3 ezer fős elbocsátás is. Országosan tehát mintegy 4 ezer új ilyen jellegű munkahely kialakítására számíthatunk. Szintén jelentős új igény mutatkozik feldolgozóipari gépek kezelői (2,1 ezer fő), vas- és fémipari munkások (2,7 ezer fő), valamint mobil gépek kezelői, könnyű- és élelmiszeripari munkások, valamint kereskedelmi és vendéglátóipari dolgozók (1,2-1,4 ezer fő) iránt. Ugyanakkor mindezen foglalkozásúak körében komoly leépítések csökkentik az új álláshelyek munkaerő felszívó hatását. Általában elmondható, hogy a kereslet szinte mindenütt meghaladja a létszámcsökkentéseket, csupán néhány, kevés munkahelyet érintő foglalkozási csoportban várható nettó leépítés. 23. Főcsoportokon belül az (építő)ipari, gépkezelői és a szakképzettséget nem igénylő foglalkozások körében találunk komoly bővítési szándékot, az országos szintű 26 ezres új munkahely-teremtési szándék több mit háromnegyede e három területet érinti, igaz, a 13 ezres leépítésből is hasonlóan nagy arányban részesednek, sőt a gépkezelőknél az elbocsátottak száma meghaladja a bővülés következtében a nettó létszámnövekedés mértékét. Budapest, március 29.

7 Grafikonok A évi II. NMF szerinti létszámváltozás aránya 3, illetve 12 hónap múlva ágazatok szerint -8% -5% -2% 1% 4% 7% 10% papírgyártás, kiadói nyomdai tevékenység fémalapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása gumi műanyag termékek gyártása vegyi anyag, termékek gyártása gép berendezés gyártása textilia, textiláru gyártása villamosgép, műszer gyártása bőr, bőrtermékek, lábbeli gyártása kereskedelm, javítás élelmiszer, ital, dohány gyártása egészségügyi, szociális ellátás mezőgazdaság,vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás egyéb közösségi, személyi szolgáltatás villamos energia, gáz és vízellátás ingatlanügyek, gazdasági szolgátatás máshova nem sorolt feldolgozóipar szállítás, raktározás, posta, távközlés szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás oktatás építőipar közigazgatás, védelem, kötelező tb. pénzügyi közvetítés fafeldolgozás nemfém ásványi termékek gyártása járműgyártás bányászat területen kívüli intézet energiahordozó bányászata halgazdálkodás kokszgy., kőolaj feldolgozás nukleáris fűtőanyag Nemfém visszanyerése hulladékból egyéb ásványbányászat Összesen 3 hónap múlva 12 hónap múlva

8 A évi I. NMF szerinti munkaerő-felvétel és -leépítés aránya 3 hónap múlva ágazatok szerint -6% -3% % 3% 6% 9% 12% papírgyártás, kiadói nyomdai tevékenység fémalapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása gumi műanyag termékek gyártása vegyi anyag, termékek gyártása gép berendezés gyártása textilia, textiláru gyártása villamosgép, műszer gyártása bőr, bőrtermékek, lábbeli gyártása kereskedelm, javítás élelmiszer, ital, dohány gyártása egészségügyi, szociális ellátás mezőgazdaság,vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás egyéb közösségi, személyi szolgáltatás villamos energia, gáz és vízellátás ingatlanügyek, gazdasági szolgátatás máshova nem sorolt feldolgozóipar szállítás, raktározás, posta, távközlés szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás oktatás építőipar közigazgatás, védelem, kötelező tb. pénzügyi közvetítés fafeldolgozás nemfém ásványi termékek gyártása járműgyártás bányászat területen kívüli intézet energiahordozó bányászata halgazdálkodás kokszgy., kőolaj feldolgozás nukleáris fűtőanyag Nemfém visszanyerése hulladékból egyéb ásványbányászat Összesen Munkaerő-leépítés Munkaerő-felvétel

9 A évi II. NMF szerinti létszámváltozás aránya 3, illetve 12 hónap múlva megyék és régiók szerint Budapest Pest Közép-Magyarország -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% 6% Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Közép-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Vas Zala Nyugat-Dunántúl Baranya Somogy Tolna Dél-Dunántúl Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Magyarország Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Észak-Alföld Bács-Kiskun Békés Csongrád Dél-Alföld Magyarország 3 hónap múlva 12 hónap múlva

10 A évi I. NMF szerinti munkaerő-felvétel és -leépítés aránya 3 hónap múlva megyék és régiók szerint Budapest Pest Közép-Magyarország -6% -3% % 3% 6% 9% Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Közép-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Vas Zala Nyugat-Dunántúl Baranya Somogy Tolna Dél-Dunántúl Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Magyarország Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Észak-Alföld Bács-Kiskun Békés Csongrád Dél-Alföld Magyarország Munkaerő-leépítés Munkaerő-felvétel

11 Mikro Kis Közepes Nagy Összesen A évi II. NMF szerinti létszámváltozás aránya 3, illetve 12 hónap múlva létszám-kategóriák szerint -5% % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 3 hónap múlva 12 hónap múlva Mikro Kis Közepes Nagy Összesen A évi II. NMF szerinti munkaerő-felvétel és -leépítés aránya 3 hónap múlva létszám-kategóriák szerint -5% % 5% 10% 15% 20% 25% 30% Munkaerő-leépítés Munkaerő-felvétel

12 Táblázatok A évi II. NMF alapján becsült létszámváltozás nemzetgazdasági szinten, áganként Nemzetgazdasági ág 2006 I. negyedévben a KSH intézményi adatai szerint alkalmazásban állók Az NMF-ben szereplő szervezeteknél 2006 I. negyedév végén foglalkoztatottak száma 2006 I. negyedév (tényadat) 2007 I. negyedév (előre-jelzés) Reprezentációs arány Becsült létszámváltozás nemzetgazdasági szinten egy éven belül fafeldolgozás, papírgyártás, kiadói nyomdai tevékenység ,03% fémalapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása ,03% vegyipar ,06% 803 gépipar ,88% textilia, textiláru, bőrtermék, lábbeli gyártása ,53% kereskedelm, javítás ,50% élelmiszer, ital, dohány gyártása ,85% 714 egészségügyi, szociális ellátás ,21% 387 mezőgazdaság,vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halászat ,97% egyéb közösségi, személyi szolgáltatás ,40% villamos energia, gáz és vízellátás ,28% -971 ingatlanügyek, gazdasági szolgátatás ,71% máshova nem sorolt feldolgozóipar ,77% szállítás, raktározás, posta, távközlés ,06% szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ,64% oktatás ,34% 32 építőipar ,89% közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás ,88% pénzügyi közvetítés ,80% -345 nemfém ásványi termékek gyártása ,63% 627 bányászat ,21% -7 területen kívüli intézet n.a TEAOR ,50%

13 A évi II. NMF-ben résztvevő szervezetek száma ágazatok és létszám-kategóriák szerint Nemzetgazdasági ág Mikro Kis Közép Nagy Vállalati méret papírgyártás, kiadói nyomdai tevékenység fémalapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása gumi műanyag termékek gyártása vegyi anyag, termékek gyártása gép berendezés gyártása textilia, textiláru gyártása villamosgép, műszer gyártása bőr, bőrtermékek, lábbeli gyártása kereskedelm, javítás élelmiszer, ital, dohány gyártása egészségügyi, szociális ellátás mezőgazdaság,vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás egyéb közösségi, személyi szolgáltatás villamos energia, gáz és vízellátás ingatlanügyek, gazdasági szolgátatás máshova nem sorolt feldolgozóipar szállítás, raktározás, posta, távközlés szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás oktatás építőipar közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosít pénzügyi közvetítés fafeldolgozás nemfém ásványi termékek gyártása járműgyártás bányászat területen kívüli intézet energiahordozó bányászata halgazdálkodás kokszgyártás, kőolaj feldolgozás nukleáris fűtőany Nemfém visszanyerése hulladékból egyéb ásványbányászat TEAOR

14 A évi II. NMF-ben résztvevő szervezetek foglalkoztatottjainak száma ágazatok és létszámkategóriák szerint Nemzetgazdasági ág Mikro Kis Közép Nagy Vállalati méret papírgyártás, kiadói nyomdai tevékenység fémalapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása gumi műanyag termékek gyártása vegyi anyag, termékek gyártása gép berendezés gyártása textilia, textiláru gyártása villamosgép, műszer gyártása bőr, bőrtermékek, lábbeli gyártása kereskedelm, javítás élelmiszer, ital, dohány gyártása egészségügyi, szociális ellátás mezőgazdaság,vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás egyéb közösségi, személyi szolgáltatás villamos energia, gáz és vízellátás ingatlanügyek, gazdasági szolgátatás máshova nem sorolt feldolgozóipar szállítás, raktározás, posta, távközlés szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás oktatás építőipar közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosít pénzügyi közvetítés fafeldolgozás nemfém ásványi termékek gyártása járműgyártás bányászat területen kívüli intézet energiahordozó bányászata halgazdálkodás kokszgyártás, kőolaj feldolgozás nukleáris fűtőany Nemfém visszanyerése hulladékból egyéb ásványbányászat TEAOR

15 A évi II. NMF-ben résztvevő szervezetek megoszlása 3 hónapon belüli létszámnövelési és -csökkentési szándékok szerint, ágazatonként Nemzetgazdasági ág csökkenő növekedő stagnáló Együtt papírgyártás, kiadói nyomdai tevékenység 11,67% 25,00% 63,33% 100,00% fémalapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása 9,46% 42,55% 47,99% 100,00% gumi műanyag termékek gyártása 4,73% 38,51% 56,76% 100,00% vegyi anyag, termékek gyártása 22,81% 31,58% 45,61% 100,00% gép berendezés gyártása 11,68% 43,15% 45,18% 100,00% textilia, textiláru gyártása 14,84% 43,36% 41,80% 100,00% villamosgép, műszer gyártása 13,15% 45,07% 41,78% 100,00% bőr, bőrtermékek, lábbeli gyártása 15,87% 28,57% 55,56% 100,00% kereskedelm, javítás 5,10% 35,14% 59,76% 100,00% élelmiszer, ital, dohány gyártása 14,36% 36,10% 49,54% 100,00% egészségügyi, szociális ellátás 14,71% 35,95% 49,35% 100,00% mezőgazdaság,vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás 11,10% 40,92% 47,98% 100,00% egyéb közösségi, személyi szolgáltatás 8,92% 38,15% 52,92% 100,00% villamos energia, gáz és vízellátás 20,39% 36,89% 42,72% 100,00% ingatlanügyek, gazdasági szolgátatás 7,27% 38,11% 54,63% 100,00% máshova nem sorolt feldolgozóipar 10,27% 38,36% 51,37% 100,00% szállítás, raktározás, posta, távközlés 9,05% 38,68% 52,26% 100,00% szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 3,39% 53,11% 43,50% 100,00% oktatás 19,81% 12,14% 68,05% 100,00% építőipar 5,05% 55,27% 39,67% 100,00% közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosít 18,56% 33,23% 48,20% 100,00% pénzügyi közvetítés 7,94% 20,63% 71,43% 100,00% fafeldolgozás 7,14% 40,31% 52,55% 100,00% nemfém ásványi termékek gyártása 13,86% 38,61% 47,52% 100,00% járműgyártás 6,85% 45,21% 47,95% 100,00% bányászat 0,00% 50,00% 50,00% 100,00% területen kívüli intézet 66,67% 0,00% 33,33% 100,00% energiahordozó bányászata 33,33% 0,00% 66,67% 100,00% halgazdálkodás 15,38% 53,85% 30,77% 100,00% kokszgyártás, kőolaj feldolgozás nukleáris fűtőany 20,00% 40,00% 40,00% 100,00% Nemfém visszanyerése hulladékból 0,00% 14,29% 85,71% 100,00% egyéb ásványbányászat 6,67% 40,00% 53,33% 100,00% TEAOR 10,01% 38,95% 51,04% 100,00%

16 A évi II. NMF-ben résztvevő szervezetek megoszlása 12 hónapon belüli létszámnövelési és -csökkentési szándékok szerint, ágazatonként Nemzetgazdasági ág csökkenő növekedő stagnáló Együtt papírgyártás, kiadói nyomdai tevékenység 14,17% 30,83% 55,00% 100,00% fémalapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása 11,58% 51,06% 37,35% 100,00% gumi műanyag termékek gyártása 6,76% 47,97% 45,27% 100,00% vegyi anyag, termékek gyártása 28,07% 29,82% 42,11% 100,00% gép berendezés gyártása 14,21% 47,72% 38,07% 100,00% textilia, textiláru gyártása 19,92% 51,17% 28,91% 100,00% villamosgép, műszer gyártása 20,66% 50,23% 29,11% 100,00% bőr, bőrtermékek, lábbeli gyártása 25,40% 34,92% 39,68% 100,00% kereskedelm, javítás 8,13% 40,16% 51,71% 100,00% élelmiszer, ital, dohány gyártása 16,02% 39,96% 44,01% 100,00% egészségügyi, szociális ellátás 19,93% 37,25% 42,81% 100,00% mezőgazdaság,vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás 24,06% 29,25% 46,69% 100,00% egyéb közösségi, személyi szolgáltatás 14,46% 36,92% 48,62% 100,00% villamos energia, gáz és vízellátás 33,01% 29,13% 37,86% 100,00% ingatlanügyek, gazdasági szolgátatás 9,47% 44,71% 45,82% 100,00% máshova nem sorolt feldolgozóipar 15,07% 45,89% 39,04% 100,00% szállítás, raktározás, posta, távközlés 14,40% 39,09% 46,50% 100,00% szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 6,50% 41,53% 51,98% 100,00% oktatás 23,32% 17,89% 58,79% 100,00% építőipar 10,40% 49,03% 40,56% 100,00% közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosít 28,44% 23,35% 48,20% 100,00% pénzügyi közvetítés 9,52% 23,81% 66,67% 100,00% fafeldolgozás 13,27% 44,39% 42,35% 100,00% nemfém ásványi termékek gyártása 15,84% 44,55% 39,60% 100,00% járműgyártás 9,59% 49,32% 41,10% 100,00% bányászat 0,00% 50,00% 50,00% 100,00% területen kívüli intézet 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% energiahordozó bányászata 33,33% 0,00% 66,67% 100,00% halgazdálkodás 15,38% 46,15% 38,46% 100,00% kokszgyártás, kőolaj feldolgozás nukleáris fűtőany 40,00% 0,00% 60,00% 100,00% Nemfém visszanyerése hulladékból 0,00% 21,43% 78,57% 100,00% egyéb ásványbányászat 33,33% 40,00% 26,67% 100,00% TEAOR 14,98% 39,68% 45,34% 100,00%

17 A évi II. NMF-ben résztvevő szervezetek megoszlása 3 hónapon belüli létszámnövelési és -csökkentési szándékok szerint, megyénként, régiónként Megye, régió csökkenő növekedő stagnáló Együtt Dél-Alföld Dél-Dunántúl Észak-Alföld Észak-Magyarország Közép-Dunántúl Közép-Magyarország Nyugat-Dunántúl Területi megoszlás Békés 10,00% 33,33% 56,67% 100,00% Bács-Kiskun megye 6,72% 38,88% 54,40% 100,00% Csongrád 10,72% 37,04% 52,24% 100,00% Dél-Alföld 8,70% 36,95% 54,35% 100,00% Tolna 8,55% 34,87% 56,58% 100,00% Somogy 13,56% 34,70% 51,74% 100,00% Baranya 10,27% 37,16% 52,57% 100,00% Dél-Dunántúl 10,82% 35,61% 53,57% 100,00% Hajdú-Bihar 9,38% 48,61% 42,01% 100,00% Szabolcs-Szatmár-Bereg 9,74% 35,15% 55,11% 100,00% Jász-Nagykun-Szolnok 10,97% 40,56% 48,47% 100,00% Észak-Alföld 10,08% 40,60% 49,32% 100,00% Nógrád 12,84% 34,40% 52,75% 100,00% Heves 5,67% 46,15% 48,18% 100,00% Borsod-Abaúj-Zemplén 10,42% 42,96% 46,62% 100,00% Észak-Magyarország 9,78% 41,90% 48,32% 100,00% Fejér 8,05% 33,44% 58,51% 100,00% Komárom-Esztergom 11,81% 39,37% 48,82% 100,00% Veszprém 14,48% 45,90% 39,62% 100,00% Közép-Dunántúl 11,56% 39,87% 48,57% 100,00% Budapest 7,30% 38,84% 53,86% 100,00% Pest 12,98% 44,20% 42,82% 100,00% Közép-Magyarország 9,19% 40,63% 50,18% 100,00% Zala 10,17% 38,56% 51,27% 100,00% Győr-Moson-Sopron 10,38% 36,33% 53,29% 100,00% Vas 13,31% 39,29% 47,40% 100,00% Nyugat-Dunántúl 11,40% 38,06% 50,54% 100,00% 10,01% 38,95% 51,04% 100,00% A évi II. NMF-ben résztvevő szervezetek megoszlása 3 hónapon belüli létszámnövelési és -csökkentési szándékok szerint, létszám-kategóriánként Vállalati méret csökkenő növekedő stagnáló Együtt Mikro 2,88% 36,19% 60,93% 100,00% Kis 7,40% 38,50% 54,10% 100,00% Közép 16,02% 39,63% 44,36% 100,00% Nagy 25,39% 48,06% 26,55% 100,00% Vállalati méret 10,01% 38,95% 51,04% 100,00%

18 A évi II. NMF-ben résztvevő szervezetek megoszlása 12 hónapon belüli létszámnövelési és -csökkentési szándékok szerint, megyénként, régiónként Megye, régió csökkenő növekedő stagnáló Együtt Dél-Alföld Dél-Dunántúl Észak-Alföld Észak-Magyarország Közép-Dunántúl Közép-Magyarország Nyugat-Dunántúl Területi megoszlás Békés 14,89% 29,56% 55,56% 100,00% Bács-Kiskun megye 10,64% 39,61% 49,76% 100,00% Csongrád 14,43% 36,84% 48,73% 100,00% Dél-Alföld 12,80% 36,27% 50,93% 100,00% Tolna 12,50% 38,82% 48,68% 100,00% Somogy 24,61% 26,18% 49,21% 100,00% Baranya 16,01% 41,39% 42,60% 100,00% Dél-Dunántúl 17,75% 35,50% 46,74% 100,00% Hajdú-Bihar 15,28% 48,26% 36,46% 100,00% Szabolcs-Szatmár-Bereg 14,01% 34,20% 51,78% 100,00% Jász-Nagykun-Szolnok 17,09% 40,31% 42,60% 100,00% Észak-Alföld 15,44% 40,05% 44,51% 100,00% Nógrád 16,06% 42,20% 41,74% 100,00% Heves 14,98% 47,37% 37,65% 100,00% Borsod-Abaúj-Zemplén 17,00% 41,32% 41,68% 100,00% Észak-Magyarország 16,30% 42,98% 40,71% 100,00% Fejér 13,62% 38,39% 47,99% 100,00% Komárom-Esztergom 16,54% 41,34% 42,13% 100,00% Veszprém 18,58% 38,52% 42,90% 100,00% Közép-Dunántúl 16,33% 39,24% 44,43% 100,00% Budapest 7,44% 44,90% 47,66% 100,00% Pest 16,57% 48,07% 35,36% 100,00% Közép-Magyarország 10,48% 45,96% 43,57% 100,00% Zala 19,92% 39,41% 40,68% 100,00% Győr-Moson-Sopron 17,30% 37,72% 44,98% 100,00% Vas 18,83% 41,23% 39,94% 100,00% Nyugat-Dunántúl 18,61% 39,50% 41,90% 100,00% 14,98% 39,68% 45,34% 100,00% A évi II. NMF-ben résztvevő szervezetek megoszlása 12 hónapon belüli létszámnövelési és -csökkentési szándékok szerint, létszám-kategóriánként Vállalati méret csökkenő növekedő stagnáló +12 hónap Mikro 5,69% 39,54% 54,76% 100,00% Kis 11,06% 39,82% 49,12% 100,00% Közép 23,70% 38,74% 37,56% 100,00% Nagy 34,69% 43,02% 22,29% 100,00% Vállalati méret 14,98% 39,68% 45,34% 100,00%

19 A évi II. NMF-ben szereplő szervezetek aggregált létszámának várható változása 3 hónapon belül ágazatok és létszám-kategóriák szerint Vállalati méret Nemzetgazdasági ág Mikro Kis Közép Nagy Vállalati méret papírgyártás, kiadói nyomdai tevékenység 6,15% 1,11% -1,33% -1,82% -1,22% fémalapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása 27,78% 2,32% 1,57% 0,52% 1,71% gumi műanyag termékek gyártása 5,56% 3,51% 2,59% 1,78% 2,29% vegyi anyag, termékek gyártása 11,76% -0,16% 0,21% 0,05% 0,07% gép berendezés gyártása 3,47% 1,78% 2,10% -0,14% 0,93% textilia, textiláru gyártása 13,76% 4,84% 1,15% 1,60% 1,82% villamosgép, műszer gyártása 11,20% 2,75% 1,45% 1,36% 1,42% bőr, bőrtermékek, lábbeli gyártása 126,32% 1,43% 0,71% -0,76% 0,42% kereskedelm, javítás 9,01% 4,43% 1,48% 0,86% 2,54% élelmiszer, ital, dohány gyártása 24,30% 2,53% 3,86% 3,22% 3,63% egészségügyi, szociális ellátás 14,12% 2,28% 1,72% -0,01% 0,50% mezőgazdaság,vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás 36,81% 10,36% 2,37% 3,49% 5,04% egyéb közösségi, személyi szolgáltatás 9,77% 4,06% 3,79% 5,24% 4,46% villamos energia, gáz és vízellátás 0,00% 2,56% 4,19% -0,50% 0,82% ingatlanügyek, gazdasági szolgátatás 21,03% 3,33% 2,65% -3,01% 0,39% máshova nem sorolt feldolgozóipar 34,48% 3,81% 2,18% -0,50% 1,73% szállítás, raktározás, posta, távközlés 16,42% 5,08% 2,04% 0,06% 0,82% szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 36,54% 12,61% 6,84% -0,43% 8,96% oktatás 3,01% -0,90% -0,57% 0,00% -0,47% építőipar 41,56% 7,76% 2,01% 1,40% 6,28% közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosít 33,11% 5,44% 0,44% 10,12% 4,03% pénzügyi közvetítés 2,00% 0,95% -1,20% 3,81% 0,00% fafeldolgozás 15,04% 5,08% 2,62% 0,19% 2,76% nemfém ásványi termékek gyártása 9,00% 9,59% 2,54% -2,36% -0,25% járműgyártás 10,00% 0,37% 0,38% 3,44% 3,10% bányászat 0,00% 8,33% 3,49% /0 3,67% területen kívüli intézet /0 /0-1,05% /0-1,05% energiahordozó bányászata /0 0,00% -2,05% /0-1,51% halgazdálkodás 8,33% 0,85% 4,05% /0 3,58% kokszgyártás, kőolaj feldolgozás nukleáris fűtőany /0 5,26% -0,28% 2,89% 1,94% Nemfém visszanyerése hulladékból 0,00% 2,38% 0,00% /0 0,73% egyéb ásványbányászat 4,17% 3,42% -1,69% 2,29% 0,44% TEAOR 21,00% 5,00% 1,87% 0,94% 2,06%

20 A évi II. NMF-ben szereplő szervezetek aggregált létszámának várható változása 12 hónapon belül ágazatok és létszám-kategóriák szerint Vállalati méret Nemzetgazdasági ág Mikro Kis Közép Nagy Vállalati méret papírgyártás, kiadói nyomdai tevékenység 9,23% 1,62% 0,00% -1,28% -0,36% fémalapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása 24,85% 6,51% 4,91% 2,10% 4,65% gumi műanyag termékek gyártása 13,89% 8,96% 3,68% 3,54% 4,32% vegyi anyag, termékek gyártása 11,76% -0,31% 0,59% -1,57% -1,25% gép berendezés gyártása 3,47% 1,67% 3,92% 4,63% 4,09% textilia, textiláru gyártása 24,34% 8,05% 1,65% 1,04% 2,22% villamosgép, műszer gyártása 27,20% 7,61% 3,66% 2,05% 2,40% bőr, bőrtermékek, lábbeli gyártása 126,32% 3,10% 1,27% -3,37% -0,38% kereskedelm, javítás 11,73% 5,11% 2,51% 2,18% 3,64% élelmiszer, ital, dohány gyártása 19,75% 2,66% 1,22% -1,84% 0,67% egészségügyi, szociális ellátás 21,18% 2,52% 1,70% -0,47% 0,18% mezőgazdaság,vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás 17,21% 3,44% -2,00% -7,48% -2,01% egyéb közösségi, személyi szolgáltatás 14,86% 4,06% 2,78% 1,55% 2,92% villamos energia, gáz és vízellátás 0,00% -0,75% 0,20% -2,50% -1,74% ingatlanügyek, gazdasági szolgátatás 28,04% 7,29% 1,70% -1,51% 1,86% máshova nem sorolt feldolgozóipar 93,68% 5,92% 5,78% 1,34% 5,17% szállítás, raktározás, posta, távközlés 18,21% 4,14% 2,31% 0,98% 1,53% szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 19,41% 5,98% 3,52% 0,66% 4,68% oktatás 2,26% 0,07% 0,07% -0,25% 0,01% építőipar 38,84% 5,39% -0,85% -11,16% 2,25% közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosít 3,97% -1,04% -1,82% -3,76% -2,17% pénzügyi közvetítés 0,00% 1,67% -2,83% 5,95% -0,59% fafeldolgozás 253,85% 8,38% 2,39% -0,94% 9,83% nemfém ásványi termékek gyártása 10,00% 10,45% 5,45% 0,78% 2,66% járműgyártás 10,00% -0,37% 1,75% 6,00% 5,50% bányászat 0,00% 8,33% 3,49% /0 3,67% területen kívüli intézet /0 /0 0,00% /0 0,00% energiahordozó bányászata /0 0,00% -10,77% /0-7,92% halgazdálkodás 8,33% 0,85% 3,35% /0 3,01% kokszgyártás, kőolaj feldolgozás nukleáris fűtőany /0 0,00% -5,41% -0,72% -2,34% Nemfém visszanyerése hulladékból 6,25% 5,71% 0,00% /0 1,89% egyéb ásványbányászat 12,50% 14,38% 0,63% -4,58% 1,66% TEAOR 27,98% 4,48% 1,52% 0,50% 1,75%

21 A évi II. NMF szerinti létszámváltozás 3, illetve 12 hónap múlva ágazatok szerint Nemzetgazdasági ág jelenlegi létszám három hónap múlva várható létszám tizenkét hónap múlva várható létszám fő fő % fő % papírgyártás, kiadói nyomdai tevékenység ,22% ,36% fémalapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása ,71% ,65% gumi műanyag termékek gyártása ,29% ,32% vegyi anyag, termékek gyártása ,07% ,25% gép berendezés gyártása ,93% ,09% textilia, textiláru gyártása ,82% ,22% villamosgép, műszer gyártása ,42% ,40% bőr, bőrtermékek, lábbeli gyártása ,42% ,38% kereskedelm, javítás ,54% ,64% élelmiszer, ital, dohány gyártása ,63% ,67% egészségügyi, szociális ellátás ,50% ,18% mezőgazdaság,vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás ,04% ,01% egyéb közösségi, személyi szolgáltatás ,46% ,92% villamos energia, gáz és vízellátás ,82% ,74% ingatlanügyek, gazdasági szolgátatás ,39% ,86% máshova nem sorolt feldolgozóipar ,73% ,17% szállítás, raktározás, posta, távközlés ,82% ,53% szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ,96% ,68% oktatás ,47% ,01% építőipar ,28% ,25% közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosít ,03% ,17% pénzügyi közvetítés ,00% ,59% fafeldolgozás ,76% ,83% nemfém ásványi termékek gyártása ,25% ,66% járműgyártás ,10% ,50% bányászat ,67% 113 3,67% területen kívüli intézet ,05% 191 0,00% energiahordozó bányászata ,51% 244-7,92% halgazdálkodás ,58% 719 3,01% kokszgyártás, kőolaj feldolgozás nukleáris fűtőany ,94% 958-2,34% Nemfém visszanyerése hulladékból ,73% 700 1,89% egyéb ásványbányászat ,44% 920 1,66% TEAOR ,06% ,75%

22 A évi II. NMF szerinti létszámváltozás 3, illetve 12 hónap múlva megyék és régiók szerint Megye, régió jelenlegi létszám három hónap múlva várható létszám tizenkét hónap múlva várható létszám fő fő % fő % Dél-Alföld Békés ,18% ,44% Bács-Kiskun megye ,69% ,18% Csongrád ,33% ,46% Dél-Alföld ,72% ,07% Dél-Dunántúl Tolna ,72% ,90% Somogy ,70% ,03% Baranya ,04% ,87% Dél-Dunántúl ,53% ,65% Észak-Alföld Hajdú-Bihar ,06% ,66% Szabolcs-Szatmár-Bereg ,26% ,44% Jász-Nagykun-Szolnok ,22% ,33% Észak-Alföld ,19% ,29% Észak-Magyarország Nógrád ,83% ,76% Heves ,00% ,53% Borsod-Abaúj-Zemplén ,05% ,71% Észak-Magyarország ,09% ,48% Közép-Dunántúl Fejér ,15% ,80% Komárom-Esztergom ,27% ,11% Veszprém ,14% ,25% Közép-Dunántúl ,62% ,72% Közép-Magyarország Budapest ,04% ,47% Pest ,60% ,06% Közép-Magyarország ,73% ,40% Nyugat-Dunántúl Zala ,78% ,09% Győr-Moson-Sopron ,16% ,49% Vas ,41% ,12% Nyugat-Dunántúl ,44% ,33% Területi megoszlás ,06% ,75% A évi II. NMF szerinti létszámváltozás 3, illetve 12 hónap múlva létszám-kategóriák szerint Vállalati méret jelenlegi létszám három hónap múlva várható létszám tizenkét hónap múlva várható létszám fő fő % fő % Mikro ,00% ,98% Kis ,00% ,48% Közép ,87% ,52% Nagy ,94% ,50% Vállalati méret ,06% ,75%

23 A évi II. NMF-ben résztvevő szervezetek 3 hónapon belüli létszámmozgásaiban érintettek száma ágazatok szerint Nemzetgazdasági ág jelenlegi létszám három hónap múlva várható létszám leépítés felvétel A változásban érintet-tek száma Adatszolgáltatói hiba* papírgyártás, kiadói nyomdai tevékenység fémalapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása gumi műanyag termékek gyártása vegyi anyag, termékek gyártása gép berendezés gyártása textilia, textiláru gyártása villamosgép, műszer gyártása bőr, bőrtermékek, lábbeli gyártása kereskedelm, javítás élelmiszer, ital, dohány gyártása egészségügyi, szociális ellátás mezőgazdaság,vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás egyéb közösségi, személyi szolgáltatás villamos energia, gáz és vízellátás ingatlanügyek, gazdasági szolgátatás máshova nem sorolt feldolgozóipar szállítás, raktározás, posta, távközlés szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás oktatás építőipar közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosít pénzügyi közvetítés fafeldolgozás nemfém ásványi termékek gyártása járműgyártás bányászat területen kívüli intézet energiahordozó bányászata halgazdálkodás kokszgyártás, kőolaj feldolgozás nukleáris fűtőany Nemfém visszanyerése hulladékból egyéb ásványbányászat TEAOR * Az adatszolgáltatói hiba abból adódik, hogy bizonyos adatszolgáltatóknál pontatlan adatszolgáltatás miatt a jelenlegi és három hónap múlva várható létszám különbsége nem egyezik meg három hónapon belül felvételre, illetve leépítésre kerülő munkaválallalók egyenlegével.

24 A évi II. NMF-ben résztvevő szervezetek 3 hónapon belüli létszámmozgásaiban érintettek aránya ágazatok szerint Nemzetgazdasági ág jelenlegi létszám három hónap múlva várható létszám leépítés felvétel A változásban érintet-tek aránya Adatszolgáltatói hiba* papírgyártás, kiadói nyomdai tevékenység 100,00% 98,78% -4,21% 2,99% 7,19% 0,00% fémalapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása 100,00% 101,71% -1,47% 3,41% 4,88% 0,24% gumi műanyag termékek gyártása 100,00% 102,29% -0,59% 2,88% 3,47% 0,01% vegyi anyag, termékek gyártása 100,00% 100,07% -0,76% 0,85% 1,61% 0,02% gép berendezés gyártása 100,00% 100,93% -2,08% 3,01% 5,09% 0,00% textilia, textiláru gyártása 100,00% 101,82% -1,94% 3,77% 5,72% 0,01% villamosgép, műszer gyártása 100,00% 101,42% -2,06% 3,47% 5,52% -0,01% bőr, bőrtermékek, lábbeli gyártása 100,00% 100,42% -1,50% 1,92% 3,42% 0,00% kereskedelm, javítás 100,00% 102,54% -1,24% 3,82% 5,05% 0,04% élelmiszer, ital, dohány gyártása 100,00% 103,63% -2,58% 6,25% 8,83% 0,04% egészségügyi, szociális ellátás 100,00% 100,50% -0,90% 1,42% 2,32% 0,02% mezőgazdaság,vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás 100,00% 105,04% -3,38% 8,51% 11,88% 0,10% egyéb közösségi, személyi szolgáltatás 100,00% 104,46% -3,25% 7,73% 10,98% 0,01% villamos energia, gáz és vízellátás 100,00% 100,82% -1,23% 2,05% 3,27% 0,00% ingatlanügyek, gazdasági szolgátatás 100,00% 100,39% -4,01% 4,40% 8,41% 0,00% máshova nem sorolt feldolgozóipar 100,00% 101,73% -1,50% 3,29% 4,80% 0,06% szállítás, raktározás, posta, távközlés 100,00% 100,82% -1,26% 2,10% 3,36% 0,02% szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 100,00% 108,96% -1,27% 10,37% 11,64% 0,14% oktatás 100,00% 99,53% -1,03% 0,54% 1,57% -0,03% építőipar 100,00% 106,28% -3,51% 9,81% 13,31% 0,01% közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosít 100,00% 104,03% -3,31% 7,70% 11,00% 0,36% pénzügyi közvetítés 100,00% 100,00% -1,27% 1,27% 2,54% 0,00% fafeldolgozás 100,00% 102,76% -1,42% 4,18% 5,60% 0,00% nemfém ásványi termékek gyártása 100,00% 99,75% -2,99% 2,81% 5,81% 0,07% járműgyártás 100,00% 103,10% -1,28% 4,38% 5,66% 0,00% bányászat 100,00% 103,67% 0,00% 3,67% 3,67% 0,00% területen kívüli intézet 100,00% 98,95% -1,05% 0,00% 1,05% 0,00% energiahordozó bányászata 100,00% 98,49% -3,77% 2,26% 6,04% 0,00% halgazdálkodás 100,00% 103,58% -0,57% 4,15% 4,73% 0,00% kokszgyártás, kőolaj feldolgozás nukleáris fűtőany 100,00% 101,94% -0,20% 2,14% 2,34% 0,00% Nemfém visszanyerése hulladékból 100,00% 100,73% 0,00% 0,73% 0,73% 0,00% egyéb ásványbányászat 100,00% 100,44% -2,87% 3,31% 6,19% 0,00% TEAOR 100,00% 102,06% -1,95% 4,06% 6,01% 0,04% * Az adatszolgáltatói hiba abból adódik, hogy bizonyos adatszolgáltatóknál pontatlan adatszolgáltatás miatt a jelenlegi és három hónap múlva várható létszám különbsége nem egyezik meg három hónapon belül felvételre, illetve leépítésre kerülő munkaválallalók egyenlegével.

25 A évi II. NMF-ben résztvevő szervezetek 3 hónapon belüli létszámmozgásaiban érintettek száma megyék és régiók szerint Megye, regió jelenlegi létszám három hónap múlva várható létszám leépítés felvétel A változásban érintet-tek száma Adatszolgáltatói hiba* Dél-Alföld Békés Bács-Kiskun megye Csongrád Dél-Alföld Dél-Dunántúl Tolna Somogy Baranya Dél-Dunántúl Észak-Alföld Hajdú-Bihar Szabolcs-Szatmár-Bereg Jász-Nagykun-Szolnok Észak-Alföld Észak- Nógrád Magyarország Heves Borsod-Abaúj-Zemplén Észak-Magyarország Közép-Dunántúl Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Közép-Dunántúl Közép- Budapest Magyarország Pest Közép-Magyarország Nyugat- Zala Dunántúl Győr-Moson-Sopron Vas Nyugat-Dunántúl Területi megoszlás A évi II. NMF-ben résztvevő szervezetek 3 hónapon belüli létszámmozgásaiban érintettek száma létszám-kategóriák szerint Vállalati méret jelenlegi létszám három hónap múlva várható létszám leépítés felvétel A változásban éríntettek száma Adatszolgáltatói hiba* Mikro Kis Közép Nagy Vállalati méret * Az adatszolgáltatói hiba abból adódik, hogy bizonyos adatszolgáltatóknál pontatlan adatszolgáltatás miatt a jelenlegi és három hónap múlva várható létszám különbsége nem egyezik meg három hónapon belül felvételre, illetve leépítésre kerülő munkaválallalók egyenlegével.

Foglalkoztatási Hivatal A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI IV. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Budapest

Foglalkoztatási Hivatal A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI IV. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Budapest Foglalkoztatási Hivatal A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2006. IV. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Budapest TARTALOM Bevezetés...4 A felmérés makrogazdasági környezete...4 Válaszadási

Részletesebben

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt és

Részletesebben

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett

Részletesebben

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

FŐBB EREDMÉNYEI I. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) TERVEZETT LÉTSZÁMVÁLTOZÁS I I. NEGYEDÉV KÖZÖTT A JELENLEGI LÉTSZÁM SZÁZALÉKÁBAN

FŐBB EREDMÉNYEI I. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) TERVEZETT LÉTSZÁMVÁLTOZÁS I I. NEGYEDÉV KÖZÖTT A JELENLEGI LÉTSZÁM SZÁZALÉKÁBAN A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2008. I. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) TERVEZETT LÉTSZÁMVÁLTOZÁS 2008. I. 2009. I. NEGYEDÉV KÖZÖTT A JELENLEGI LÉTSZÁM SZÁZALÉKÁBAN BUDAPEST Országos

Részletesebben

III.K.1. Létszámleépítési döntést bejelentett cégek száma nemzetgazdasági ágak és régiók szerint január-február

III.K.1. Létszámleépítési döntést bejelentett cégek száma nemzetgazdasági ágak és régiók szerint január-február A ezőgazdaság, vad- és erdőgazdálkodás 1 1 db 1 2 2 1 2 2 1 11 A Élelmiszer, ital, dohány gyárt. 1 1 B Textília, textilárú gyártása 1 1 Fafeldolgozás 1 1 2 E apírgyártás, kiadói, nyomdai tev. G Vegyi anyag,

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS P e s t m e g y e i K o r m á n y h i v a t a l M u n k a ü g y i K ö z p o n t MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Takács Szabolcs Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2011. május 1 0 8 2 B u d a p e

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS B u d a p e s t F p v á r o s K o r m á n y h i v a t a l a M u n k a ü g y i K ö z p o n t MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Takács Szabolcs Jóváhagyta: Mátrainé Bartus Éva 2011. május 1 0 8

Részletesebben

Makrogazdasági környezet

Makrogazdasági környezet Foglalkoztatási helyzetkép 2011. III. negyedévre, különös tekintettel az országos munkaerő piaci adatokra, illetve a Szolnoki Munkaügyi Kirendeltségre. Makrogazdasági környezet A KSH munkaerő felmérése

Részletesebben

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Simon Dorottya dr. Gonda Imre Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Európai IP kérdések: újratöltve MIE rendkívüli közgyűlés 2014. szeptember 3. Védjegyintenzív ágazatok

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. decemberben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11.

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11. STATISZTIKAI TÜKÖR 2016. július 11. A gazdasági teljesítmény bővülésével párhuzamosan hazánkban nem csak a foglalkoztatottak létszáma, de a munkaerő iránti kereslet is folyamatosan növekszik, ami egyes

Részletesebben

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2016. III. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Készült A Nemzetgazdasági Minisztérium Elemzési és Bérpolitikai Osztályán

Részletesebben

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2016. II. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Készült A Nemzetgazdasági Minisztérium Elemzési és Bérpolitikai Osztályán

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Munkaerőgazdálkodási felmérés megyei elemzése I. negyedév

Munkaerőgazdálkodási felmérés megyei elemzése I. negyedév Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerőgazdálkodási felmérés megyei elemzése 2011. I. negyedév 1. Munkaerőpiaci helyzetkép A megye jellemző mutatószámai Megnevezés * Népesség

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS. Észak-Magyarország október - december

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS. Észak-Magyarország október - december Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Észak-Magyarország 2008. október - december Létszámnövelési várakozások az észak-magyarországi régió megyéiben

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25.

Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25. Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25. A leghátrányosabb kistérségek Magyarországon (forrás:térport) A bruttó hozzáadott érték nemzetgazdasági ágak szerinti aránya a magyar GDP-ben,

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2011/2012. tanévben december

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2011/2012. tanévben december Oktatási Hivatal Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2011/2012. tanévben 2011. december 1. Jogszabályi háttér Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról

Részletesebben

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről Nemzeti Munkaügyi Hivatal Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők 2012. évi tevékenységéről 28 Vas 21 Győr- Moson- Sopron 54 Zala Veszprém Somogy 5 25 Budapest 389 Jász- Nagykun- Szolnok 35 Komárom- Esztergom

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. Összefoglaló. a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. Összefoglaló. a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők 2007. évi tevékenységéről A munkaerő-kölcsönző szervezetek adatai és a kölcsönzési esetek és megoszlása Egy munkaerő-kölcsönzőre

Részletesebben

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők 2008. évi tevékenységéről A munkaerő-kölcsönző szervezetek adatai és a kölcsönzési esetek száma és megoszlása 2008. december 31-én

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben december

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben december Oktatási Hivatal Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben 2012. december 1. Jogszabályi háttér Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról

Részletesebben

MUKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS MUNKAÜGYI KÖZPONT MUKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Tas Attiláné Jóváhagyta: Mátrainé Bartus Éva igazgató 2011. február A Közép-magyarországi Régió gazdasági és munkaerő-piaci helyzete Megnevezés

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése IV. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése IV. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2016. IV. Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2016. november Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai utca 12. - 9002 Győr Pf.: 224. Telefon: +36 (96) 795-877

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Baranyai Ákos Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2012. május 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér...3 A KSH lakossági munkaerős-felmérés fogalmai...3 Pest megye gazdasági

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Baranyai Ákos Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2012. szeptember 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér... 3 A KSH lakossági

Részletesebben

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI I. NEGYEDÉV

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI I. NEGYEDÉV A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2013. I. NEGYEDÉV TERVEZETT LÉTSZÁMVÁLTOZÁS 2013. I. 2013. IV. NEGYEDÉV KÖZÖTT A 2012. DECEMBER 31 I ÁLLLAPOTHOZ KÉPEST Kőszeg Kőszeg 5,3 2,4

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Valdáné Pató Klára Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2011. november 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér...3 A KSH lakossági

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Baranyai Ákos Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2013. február 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér... 3 A KSH lakossági

Részletesebben

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről Nemzeti Munkaügyi Hivatal Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők 2013. évi tevékenységéről Az adatszolgáltatást teljesítõ munkaerõ-kölcsönzõ cégek száma 2 453-453 (1) 53-453 (4) 25-53 (5) 12-25 (7) 0-12 (3)

Részletesebben

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről Nemzetgazdasági Minisztérium Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők 2015. évi tevékenységéről Nógrád 17 Pest 106 Heves 15 Borsod-Abaúj- Zemplén 39 52 Jász-Nagykun- Szolnok Hajdú- Bihar 42 Budapest 421 Győr-Moson-Sopron

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint TÁBLAJEGYZÉK A munkahelyre történő közlekedés formái 1/a A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és korcsoportok szerint 1/b A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Baranyai Ákos Jóváhagyta: dr. Iróczki Lénárd 2013. május 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér... 3 A KSH lakossági

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében III. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében III. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.somogy.gov.hu

Részletesebben

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT Tartalom 1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 2. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK MEGOSZLÁSA ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 3. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében I. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében I. negyedév M u n k a ü g y i K ö z p o n t A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7 4 0 0 K a p o s v á r, Fő u. 3 7-3 9. T e l e f o n : ( 8 2 ) 5 0 5 5 0 4 F a x : ( 8 2 ) 5 0 5

Részletesebben

UTÓDLÁS, GENERÁCIÓVÁLTÁS A MAGYAR VÁLLALKOZÓI SZEKTORBAN* Csákné Filep Judit Pákozdi Imre

UTÓDLÁS, GENERÁCIÓVÁLTÁS A MAGYAR VÁLLALKOZÓI SZEKTORBAN* Csákné Filep Judit Pákozdi Imre Tudományos konferencia Általános Vállalkozási Főiskola UTÓDLÁS, GENERÁCIÓVÁLTÁS A MAGYAR VÁLLALKOZÓI SZEKTORBAN* Csákné Filep Judit Pákozdi Imre * Az előadás alapját képező kutatás a Budapesti Corvinus

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése IV. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése IV. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2015. IV. negyedév Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2015. november Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai utca 12. - 9002 Győr Pf.: 224. Telefon: +36 (96)

Részletesebben

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai A ra utazó magyar háztartások utazási szokásai Összeállította a Magyar Turizmus Rt. a A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 2000 októberében vizsgálta a magyar

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat A NEGYEDÉVES MUNKAER -GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS BB EREDMÉNYEI 2015. I. NEGYEDÉV (ORSZÁGOS ELEMZÉS) Borsod-Abaúj-Zemplén Nógrád 101,4% Gy r-moson-sopron Komárom-Esztergom 101,2%

Részletesebben

III.H.1. Létszámleépítési döntést bejelentett cégek száma nemzetgazdasági ágak és régiók szerint szeptember

III.H.1. Létszámleépítési döntést bejelentett cégek száma nemzetgazdasági ágak és régiók szerint szeptember III..1. étszámleépítési döntést bentett cégek száma nemzetgazdasági ágak és régiók szerint db 1 1 1 2 5 Élelmiszer, ital, dohány gyárt. 1 1 B Textília, textilárú gyártása 1 2 3 apírgyártás, kiadói, nyomdai

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében III. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében III. negyedév M u n k a ü g y i K ö z p o n t A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében Jóváhagyta: Dr. Szikra László igazgató 7 4 0 0 K a p o s v á r, Fő u. 3 7-3 9. T e l e f o n : ( 8

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése I. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése I. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2016. I. negyedév Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2016. február Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai utca 12. - 9002 Győr Pf.: 224. Telefon: +36 (96)

Részletesebben

AZ AKTÍV FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK FONTOSABB LÉTSZÁMADATAI 2015-BEN

AZ AKTÍV FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK FONTOSABB LÉTSZÁMADATAI 2015-BEN AZ AKTÍV FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK FONTOSABB LÉTSZÁMADATAI 2015-BEN Nemzetgazdasági Minisztérium Készült A Nemzetgazdasági Minisztérium Elemzési és Bérpolitikai Osztályán Készítette: Gedei Henriett

Részletesebben

Munkaerő-piaci előrejelzés 2012-re a Rövidtávú munkaerő-piaci prognózisfelmérés adatai alapján

Munkaerő-piaci előrejelzés 2012-re a Rövidtávú munkaerő-piaci prognózisfelmérés adatai alapján Munkaerő-piaci előrejelzés 2012-re a Rövidtávú munkaerő-piaci prognózisfelmérés adatai alapján Várható létszámváltozás 2012. szeptember 1-ig a 2011. szeptember 1-jei statisztikai állományi létszám százalékában,

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében II. negyedév M u n k a ü g y i K ö z p o n t A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében Jóváhagyta: Dr. Szikra László igazgató 7 4 0 0 K a p o s v á r, Fő u. 3 7-3 9. T e l e f o n : ( 8

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése II. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése II. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2016. II. negyedév Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2016. május Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai utca 12. - 9002 Győr Pf.: 224. Telefon: +36 (96) 795-877

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE II. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE II. negyedév Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathely Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE 2013. II. negyedév 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. Telefon: (36

Részletesebben

Negyedéves tájekoztató a juttatásokról

Negyedéves tájekoztató a juttatásokról Negyedéves tájekoztató a juttatásokról Mezőgazdaság, erdészet 2010. 1. negyedév Tartalom Bevezetés Résztvevők összetétele Táblázati rész - Táblázati rész - Mezőgazdaság, erdészet 1 Táblázati rész - Mezőgazdaság,

Részletesebben

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ-

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- TORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE III. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE III. negyedév Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathely Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE 2012. III. negyedév 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. Telefon: (36

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében IV. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében IV. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.somogy.gov.hu

Részletesebben

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2011. II. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Szolnok, 2011. május Bevezetés A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Észak-Magyarország 2007. július-szeptember Létszámnövelési várakozások az Észak-magyarországi régió megyéiben

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.somogy.gov.hu

Részletesebben

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. szeptember AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. Győr, május

Munkaügyi Központja. Győr, május Munkaügyi Központja Munkaerőgazdálkodási felmérés megyei elemzése 2013. II. negyedév Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2013. május 9021 Győr, Árpád út 32. - 9002 Győr Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 522-245

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE IV. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE IV. negyedév Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathely Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE 2012. IV. negyedév 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. Telefon: (36

Részletesebben

Munkaügyi Központ. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 2011. I. negyedév

Munkaügyi Központ. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 2011. I. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során került kialakításra a negyedéves munkaerő-gazdálkodási

Részletesebben

A bruttó hazai termék (GDP) területi megoszlása 2010-ben (előzetes adatok)

A bruttó hazai termék (GDP) területi megoszlása 2010-ben (előzetes adatok) A bruttó hazai termék (GDP) területi megoszlása 2010-ben (előzetes adatok) Központi Statisztikai Hivatal 2012. május Tartalom A bruttó hazai termék (GDP) területi megoszlása 2010-ben (előzetes adatok)...

Részletesebben

Munkaerőgazdálkodási felmérés megyei elemzése I. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye. Győr, február. Munkaügyi Központja

Munkaerőgazdálkodási felmérés megyei elemzése I. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye. Győr, február. Munkaügyi Központja Munkaügyi Központja Munkaerőgazdálkodási felmérés megyei elemzése 213. I. negyedév Győr-Moson-Sopron megye Győr, 213. február 921 Győr, Árpád út 32. - 92 Győr Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 522-245 - Fax:

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAER -GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS. Észak-Magyarország október - december

NEGYEDÉVES MUNKAER -GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS. Észak-Magyarország október - december Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ NEGYEDÉVES MUNKAER -GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Észak-Magyarország 2009. október - december Létszámnövelési várakozások az észak-magyarországi régió megyéiben

Részletesebben

73 Kutatás, fejlesztés Kivéve: 73.2 Humánkutatás, fejlesztés. 90 Szennyvíz, hulladékkezelés, szennyeződés mentesítés II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

73 Kutatás, fejlesztés Kivéve: 73.2 Humánkutatás, fejlesztés. 90 Szennyvíz, hulladékkezelés, szennyeződés mentesítés II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY Munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának feltételei 1. A munkáltatók tevékenységük alapján a következő munkavédelmi szempontú veszélyességi osztályba tartoznak

Részletesebben

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése II. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye

Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése II. negyedév. Győr-Moson-Sopron megye Munkaerő-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2015. II. negyedév Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2015. május Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci és Alapkezelő Osztály 9021 Győr, Árpád u. 32. - 9002

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

Részletesebben

VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése szeptember

VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése szeptember VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése 28. szeptember Tagság alapadatai A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnak jelenleg 819 tagja van. A tagság megyék szerinti megoszlása

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP nyilvántartási szám: 1485/03 JELENTÉS A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPSZOLGÁLAT MUNKÁJÁRÓL

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP nyilvántartási szám: 1485/03 JELENTÉS A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPSZOLGÁLAT MUNKÁJÁRÓL SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP nyilvántartási szám: 1485/03 JELENTÉS A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPSZOLGÁLAT MUNKÁJÁRÓL 2008. év Adatszolgáltatók: Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatók Küldendő:

Részletesebben

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2012. II. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI A három hónap múlva várható létszámváltozás körzetenként Jászberényi Szolnoki

Részletesebben

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 01. hét Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE II. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI

HAJDÚ-BIHAR MEGYE II. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Munkaügyi Központja Iktatószám: IX-M-001/1544-15 /2013 Jóváhagyta: Mező Barna igazgató HAJDÚ-BIHAR MEGYE 2013. II. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Debrecen, 2013. május 4024 Debrecen,

Részletesebben

Emberi erőforrás menedzsment

Emberi erőforrás menedzsment Emberi erőforrás menedzsment Bérek, jövedelmek, trendek Dr. Gyökér Irén BME Részidős Mesterképzés 2015 tavasz Adatok Bruttó keresetek átlag 247 800 HUF (nettó átlag 162 275), KSH 252 200 vállalkozói szféra

Részletesebben

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató

Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2013. III. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI A három hónap múlva várható létszámváltozás körzetenként Szolnok, 2013.

Részletesebben

VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése szeptember

VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése szeptember VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése 2007. szeptember Tagság alapadatai A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnak jelenleg 811 tagja van. A tagság megyék szerinti megoszlása

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010 2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j a n. f e b r. m á r c.

Részletesebben

A szójatermesztés színvonala és jövedelmezősége Magyarországon

A szójatermesztés színvonala és jövedelmezősége Magyarországon A szójatermesztés színvonala és jövedelmezősége Magyarországon Tikász Ildikó Edit 2015. november 17. Az EU-28 szójatermesztése Terület (1000 hektár) 2014 2015 15/14 EU-28 (%) %-ában IT 233 320 +37 45 FR

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS:

MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS: SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS: JAVULÓ VÁRAKOZÁSOK TOVÁBB BŐVÜLŐ FOGLALKOZTATÁS Az SZMM és az MKIK közös sajtótájékoztatója Ideje: Helye:

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2008. III. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008

A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008 Közzététel: 2008. szeptember 19. Sorszám: 191. Következik: 2008. szeptember 22. Népmozgalom A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008 2008-ban a 2007. évinél 2%-kal

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ- GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2012. második negyedévben Kecskemét, 2012. május Elérhetőség: Nemzeti Foglalkoztatási

Részletesebben

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 4. hét Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről Nemzeti Munkaügyi Hivatal Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők 2011. évi tevékenységéről 24 Vas 22 Győr- Moson- Sopron 51 Zala Veszprém Somogy 12 18 Budapest 373 Jász- Nagykun- Szolnok 38 Komárom- Esztergom

Részletesebben

III.H.1. Létszámleépítési döntést bejelentett cégek száma nemzetgazdasági ágak és régiók szerint február

III.H.1. Létszámleépítési döntést bejelentett cégek száma nemzetgazdasági ágak és régiók szerint február .H.1. étszámleépítési döntést bentett cégek száma nemzetgazdasági ágak és régiók szerint nemzetgazdasági ág yugat- db ezőgazdaság, vad- és erdőgazdálkodás eldolgozóipar 1 1 1 3 B Textília, textilárú gyártása

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE I. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE I. negyedév Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathely Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE 2011. I. negyedév 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. Telefon: (36

Részletesebben

Coface Hungary Csődjelentés év első negyedév

Coface Hungary Csődjelentés év első negyedév Coface Hungary Csődjelentés 2007. év első Változatlanul romlik a hazai fizetőképességi helyzet Budapest, 2007. április TARTALOMJEGYZÉK 1. Összefoglaló... 3 2. Ágazati Sajátosságok... 4 3. Regionális eltérések...

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2007. III. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. augusztus 24,3 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken Augusztus hónapban

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE III. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI

HAJDÚ-BIHAR MEGYE III. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Iktatószám: 2679-17/2012-0900 Jóváhagyta: Mező Barna igazgató HAJDÚ-BIHAR MEGYE 2012. III. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Debrecen, 2012. augusztus 4024 Debrecen, Piac u. 42-48.

Részletesebben