AZ ÖNKORMÁNYZAT I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL"

Átírás

1 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

2 TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához - Tájékoztató az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról - 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évi bevételeinek alakulása június 30-ig - 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata működési, fenntartási kiadásainak alakulása június 30-ig - 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évi fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásai június 30-ig - 3./A melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata intézményei évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai június 30-ig - 4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata évi bevételeiről és kiadásairól június 30-ig - 5./A melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai: Pénzbeli és természetbeni ellátások évre tervezett felhasználása és forrás megoszlása - 5./B melléklet: A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatai: Pénzbeli és természetbeni ellátások évre tervezett felhasználása és forrás megoszlása - 2 -

3 A képviselő-testület 3/2015. (II. 27.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat évi költségvetését, melyet a képviselő-testület május hónapban módosított. A költségvetési rendeletben megfogalmazott cél a finanszírozható gazdálkodás biztosítása volt, ami a bevételek esetében a betervezett előirányzat időarányos beszedését, kiadások esetében a takarékos gazdálkodás megvalósítását jel entette. Az eredeti költségvetés tervezésekor megállapításra került, hogy a működési bevételek és kiadások tekintetében a fennálló forráshiány összeg e e Ft volt. A forráshiány ingatlanértékesítésből származó bevétel betervezésé vel, illetve rehabilitációs hozzájárulás pályázat által történő kiváltásával került a forrás oldalon ellentételezésre. A működés zavartalan biztosítása érdekében célként lett kitűzve, hogy Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a költségvetési törvény 3. mellékletének III. Önkormányzati fejezeti tartalék elnevezésű forrásként kezelt millió Ft-ból történő támogatás elnyerése érdekében. A fent említett tartalékra szeptember 30-ig lehet pályázatot benyújtani, mely lehetőséggel az önkormányzat a költségvetési rendeletnek megfelelően - élni fog, a pályázat írása folyamatban van. A központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/A. -a szerinti ágazati pótlékhoz. Ezen ágazati pótlék a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményt, illetve a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény t érinti. A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kie gészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 166/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján július-november hónapokra kiegészítő pótlék kerül bevezetésre a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben foglalkoztatottak (beleértve a szakm ai munkakörökben foglalkoztatottakra és a technikai dolgozókat is) számára. A kiegészítő pótlék átlagosan bruttó havi Ft bérkiegészítést jelent. A kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódóan a fenntartók az ágazati pótlékhoz hasonlóan költségvetési támogat ásra jogosultak. Ezen kiegészítő pótlék a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményt, illetve a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézményt érinti. Az önkormányzat fizetőképességének megőrzése biztosított volt az első félévben annak ellenére, hogy az időarányoshoz képest többletkölts égek merültek fel: - A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási és Startmunka programok keretein belül alkalmazott dolgozók bérét egy hónapos csúszá ssal kapja meg az önkormányzat a Munkaügyi Központtól, nagyságrendje havonta átlagosan közel e Ft évben kifizetett, utófinanszírozott beruházásokhoz kapcsolódó számlák, melyek június 30-ig nem érkeztek meg: e Ft. Mindezen tényezők együttes hatásaként évben f olyamatosan folyószámlahitel felvételére kényszerült az önkormányzat. Püspökladány Város Önkormányzata jelenleg Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik június 30-án a folyószámla hitelállomány e Ft volt

4 BEVÉTELEK: (1. melléklet) I/1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Püspökladány Város Önkormányzata A temető első három havi bérleti díját a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft júliusában utalta át. A Startmunka mintaprogramon belül a mezőgazdasági bevételek a nyári-őszi időszakban fognak realizálódni. A programon belül megtermelt zöldségeket és gyümölcsöket elsősorban az étkeztetést végző önkormányzati intézményekben h asznosítják, a megmaradt termés értékesítésre kerül vagy más települési önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás alapján termékcserére kerül sor. A szennyvíz beruházással kapcsolatos évi áfa visszaigénylések folyamatosan megtörténnek. A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal működési bevétele a tervezettnek megfelelőn teljesült. A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény működési bevételének jelentős részét a térítési díjak adják, mely a tervezettnek megfelelő. A Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete működési bevétele tartalmazza a térítési díjakat és a bérleti díjakból származó bevételt. A bevétel jelentős részét a térítési díjak adják, mely a tervezettnek megfelelő. A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum bevétele az alábbiakból tevődik össze: hirdetés, kommunikációs feladatok, bérleti díj, rendezvényszervezés, könyvtári szolgáltatás, múzeumi belépő. A túlteljesítés oka, hogy az intézmény az első félévben megkapta a Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város elnevezésű pályázat utolsó rendezvényéért járó összeget, mely e Ft. I/2. KÖZHATALMI ÉS EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK Püspökladány Város Önkormányzata Adóbevételek Az idegenforgalmi adó esetén érvényesül a szezonalitás elve, vagyis az idegenforgalmi bevétel jelentős hányada a nyári hónapokra tevődik, mely az adóbevétel szempontjából a harmadik negyedévre tervezhető. Az adó mérték 300 Ft/fő/éjszaka. A bevételünk a vizsgált időszakban a terezett e Ft-tal szemben e Ft, ez 78,33%-os teljesítésnek felel meg. Jelenleg kilenc adózót tartunk nyílván törzsállomán yunkban, akik ebben az évben ilyen jellegű tevékenységet folytattak. Az iparűzési adó az önkormányzat bevételében igen nagy jelentőségge l bír. Az adóbevétel döntő részét, mintegy 90%-át a gazdálkodó szervezetek, társas vállalkozások és pénzintézetek befizetése képezi, míg a nagyszámú egyéni vállalkozók az összes bevétel közel 10%-át fizetik. Figyelembe véve azonban főleg a év adóbevételének alakulását, évben 1,5 %-os (változatlan) adómérték mellett e Ft bevétellel számol az önkormányzat. A magasabb előirányzat a városunkban folyó vasútfelúj ítással indokolható. A tényleges - 4 -

5 befizetés június 30-ig e Ft. Ez 39,07 %-os tervteljesítésnek felel meg a magasabb előirányzat miatt. Iparűzési adónemben a évi adóbevallás feldolg ozása során Püspökladány Város Önkormányzata Adóhatóságának e Ft iparűzési adó túlfizetés visszautalásáról kellett gondoskodnia, melynek visszautalási kötelezettségét az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 43. -a mondja ki. A magánszemélyek kommunális adója esetén a évi adótétel 6 e Ft. A június 30- i állapot szerint a bevétel e Ft, mely 52,56 %-os teljesítést jelent évben gépjárműadó mérték változás nem volt az előző évhez képest. Az önkormányzat költségvetését megillető gépjárműadó helyben maradó része 40%, a fennmaradó 60 % a központi költségvetést illeti meg. A hátralékok behajtása érdekében a gépjárműadóról s zóló évi LXXXII. törvény 9. (4) bekezdése nyújtotta lehetőséggel élve, kezdeményezz ük a gépjárművek forgalomból való kivonását. Előzőek figyelembe vételével, első féléves adatait tekintve a tényleges bevétel e Ft, mely 49,83%-os tervteljesítésnek felel meg. Az idegen tartozások és egyéb bevételekkel kapcsolatos feladatok igen jelentős leterheltséget jelentenek az adóhatóságunknak. Ilye n tartozások például a szabálysértési ügyek: pénzbírság, helyszín bírság, közigazgatási bírság, továbbá a közelmúltban befejeződött szennyvízelvezetés kiépítésére alakult Víziközmű Társulat egyes tagjainak a hozzájárulás meg nem fizetése miatti végrehajtási eljárások. A bírság, pótlék, egyéb sajátos bevétel címen első félévében e Ft realizálódott, mely 106,68%-os tervteljesítésnek felel meg. Azzal, hogy egyre több ingatlantulajdonos ráköt a központi szennyvíz csatornahálózatra, folyamatosan csökken a talajterhelési díj fizetésére kötelezettek köre. A 100 e Ft összegű bevételi előirányzat 27 e Ft összegben teljesült, amely 27%-nak felel meg. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem ami az önadózás keretébe tartozik adójában a feladatok jelenleg főként annak nyilvánt artására korlátozódnak, mivel a bérbeadók 100%-a legalább 5 éves időtartamra, vagy azt meghaladóan adja bérbe ingatlanát (ez az adómentesség feltétele). Valamennyi adónemben a márciusi és szeptember i esedékességhez kapcsolódóan egyenlegértesítő került kiküldésre az adózók részére, melynek nyomon követése folyamatos. Az adófizetési kötelezettségüket nem teljesítő adózók részére felszólítást küldtünk ki a tartozás rendezésére vonatkozóan. További behajtási cselekmény eredményeképpen az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény a értelmében a hátralékok behajtása é rdekében adóhatóságunk visszatartási jogot gyakorol az adózók SZJA, ÁFA visszaigénylésére, melynek eredményeként a beszámolási időszakban közel e Ft-ot utalt a NAV. Ez a fajta adóbehajtás már az előző évben is igen eredményes volt, ezért alkalmazását továbbra is kiemelten fontosnak tartjuk. A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal közhatalmi bevétele az építéshatósági eljárási bírságokból ered, mely jogcímen első félévében 328 e Ft folyt be. I./3. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Püspökladány Város Önkormányzata, valamint a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal e jogcímen első félévben befolyt bevételeit a táblázat tételesen tartalmazza

6 A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működési hiányának az érintett települések általi megtérítése a második félévben megkezdődött. Püspökladány Város Önkormányzata január 1-jétől működteti az egyik házi gyermekorvosi rendelőt, mely feladat ellátására járó finanszírozást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az önkormányzat rendelkezésére bocsátja. A Munkaügyi Központ által támogatott közfoglalkoztatási és Startmunka programok finanszírozása folyamatos. Az Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) évi támogatásából fennmaradó 20%-át évben kapta meg az önkormányzat. A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény az IPR működési támogatást szakmai feladatokra fordította: papír-írószer beszerzés, rászoruló gyermekek részére ruházat vásárlása, busz kirándulás. Önkormányzatunk sikeresen pályázott az ÁROP Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál elnevezésű pályázattal. A támogatás intenzitása 100%-os, összes kiadás e Ft. A pályázat célja az egy járáshoz tartozó települések, helyi szereplők közötti területi együttműködések ki alakítása és megerősítése a társadalmi felzárkózást elősegítő és a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához kapcsolódó a járásszékhely települések által ellátott koordinációs tevékenység megvalósításával. A pályázat eredményeként hamarosan a járás összes településének Képviselő-testülete elé kerül a Járási Esélyteremtési Programterv. Az önkormányzat évben három alkalommal biztosította a debreceni mellvizsgálatra történő utazást. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervétől szűrővizsgálat támogatására 128 e Ft-ot kapott önkormányzatunk. A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal soron található a évi választások lebonyolításának résztámogatása és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által nyújtott rehabilitációs foglalkoztatás támogatás. A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény az első félévben a Munkaügyi Központtól 1 fő pályakezdő szakács és 1 fő pályakezdő óvodapedag ógus foglalkoztatására 633 e Ft támogatást kapott. A Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete a Munkaügyi Központtól foglalkoztatásra 217 e Ft támogatást kapott. A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum TÁMOP pályázattal kapcsolatban 637 e Ft-ot, a Nemzeti Kulturális Alaptól 200 e Ft támogatást kapott. Fentiekből megállapítható, hogy az intézmények saját forrásaikat pályázati úton eredményesen egészítik ki. I/4. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum vezetője a költségvetés készítésekor jelezte, hogy akkor a évre vonatkozóan már három körben elutasították az intézmény TV REZSI pályázatát, mely éves szinten megközelítőleg e Ft bevételt jelentene. Azóta az intézmény megkapta az értesítést, mely szerint évre e Ft támogatásban részesül a Médiaszolgáltató és Vagyonkezelő Alap által. Emellett a év végén megnyert TV ÁLLANDÓ pályázat évet érintő támogatása e Ft

7 II. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK Püspökladány Város Önkormányzata Az önkormányzat a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, illetve a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi központi költségvetésbő l származó kompenzációja a vonatkozó jogszabály szerinti ütemezésben érkeztek az önkormányzat számlájára. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása jogcímen az önkormányzat 401 gyermek 53 napig történő nyári étkeztetésére e Ft támogatást kapott a központi költségvetésből, ezen túl további 43 gyermek étkeztetését önerőből vállalta önkormányzatunk. III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Püspökladány Város Önkormányzata Ezen a jogcímen találhatók a felhalmozási bevételek, felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel á llamháztartáson kívülről bevételek. A korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztő részleteiből e Ft folyt be június 30-ig. A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek a ber uházások ütemének megfelelően alakultak. Az Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) évi támogatásából fennmaradó 20%-át évben kapta meg az önkormányzat. A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény az IPR felhalmozási támogatást szakmai feladatokra fordította: konyhai és étkeztetési eszközöket szerzett be. Püspökladány Város Önkormányzata negyedik alkalomma l is sikeres pályázatot nyújtott be a HungaroControl Zrt-hez évben a Dorogi Márton Művelődési Központ tagintézményt érintő beruházás megvalósítása céljából pályáztunk, a megítélt támogatás összege 900 e Ft. Önkormányzatunknak júliusában ismét lehetős ége nyílt pályázat benyújtására, mellyel kapcsolatban már megkaptuk a pozitív támogatói döntést. A HungaroControl Zrt. által támogatott ötödik projekt a Napfény Tagóvoda teraszfelújítása, melyre 860 e Ft támogatást kapunk. A munkálatok megkezdődtek. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (2. melléklet) A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat feladatkörébe tartozó valamennyi működési jellegű feladatot és a hozzá tartozó előirányzatoka t. A prémium évek programban résztvevő dolgozó évi juttatásainak forrását teljes mértékben biztosítjuk a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény részére, melyre fedezetet nyújt a megigényelt központi forrás. A támogatás kiutalása az intézmény részére a tényleges kifizetés alapján történik

8 A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások első féléves kiadásainak elemzésére összevontan kerül sor Püspökladány Város Önkormányzata és a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában az 5./A és 5./B mellékletet figyelembe az alábbiak szerint. A szociális ellátások költségvetési tervezésénél nagyon sok a bizonytalansági tényező, ami miatt vagy év közbeni korrekció válhat szükségessé, vagy esetleg az egyes ellátásokra tervezett összegek átcsoportosítására (ha van maradvány) kerülhet sor. Aktív korúak ellátása több területet foglal magába: közfoglalkoztatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély. Attól függően alakul az egyes területeken felhasznált összeg nagysága, hogy milyen arányú a közfoglalkoztatás, hány ellátott talál munkát, mennyi időre, illetve átkerül egyik támogat ási formából a másikba. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély ellátási forma március 1-jétől átkerült a Járási Hivatalhoz. A lakásfenntartási támogatás esetén költségvetési támogatást a január 1-je előtt hozott határozatok vonatkozásában lehet igényelni március 1-jén lépett hatályba a képviselő-testület szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete, melynek alapján az önkormányzat által ny újtott szociális ellátások formái a települési támogatás és a köztemetés. A települési támogatás típusai: a) havi rendszerességgel nyújtott: lakhatási támogatás, gyógyszertámogatás b) eseti jelleggel biztosított: rendkívüli települési támogatás Az alulteljesítés oka az, hogy a kifutóban lévő lakásfenntartási támogatásban részesülők az év során folyamatosan átkerülnek a lakhatási támogatás t igénybe vevők közé. A tanévkezdési támogatás és a nyári gyermekétkeztetés támogatás felhasználása második félévében történik. A BURSA HUNGARICA felsőoktatási pályázat esetében június 30-ig időarányos a felhasználás. A Nyugdíjasok gyógyfürdőkezelésének támogatása 5 havi teljesítést mutat. I. Püspökladány Város Önkormányzata I.1. Kötelező feladatok A könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások túlteljesítést mutat, melynek oka, hogy a költségvetés és a beszámoló könyvvizsgálati díjai az első félévben kerültek kifizetésre. Az ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása 44,54 %-os teljesítést mutat, amely 5 havi kifizetést jelent. A képviselő-testület a 66/2013. (V.30.) önkormányzati testületi határozatával hagyta jóvá a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő v agyonkezelési és használati szerződést. A gimnáziumi oktatás működtetési költsége soron a évi költségek előirányzata került betervezésre. Pénzügyi teljesítés nem volt az első félévben

9 júniusában a KLIK április május 5. közötti időszakra vonatkozóan küldött az önkormányzatnak számlát, melynek összege e Ft. Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás költségvetése tartalmazza a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény évi bevételeit és kiadásait. Az intézmény működtetéséhez biztosított állami forrást Püspökladány Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat igényli és adja tovább az Intézményfenntartó Társulás részére. A társulás tagjai az adott településre eső hiányt megtérítik a biztonságos működés érdekében. Startmunka Mintaprogram Mezőgazdasági munkák projekt: A program keretében ig terjedő időszakra 117 fő foglalkoztatása valósul meg. Az előző évek mentén a fő projektelemek: 10 hektáron konyhak erti növénytermesztés, illetve kukorica termesztés. Várható termények az év folyamán: uborka, paprika, paradicsom, hagyma, burgonya, cékla, káposzta, padlizsán. A zöldségek főként a közétkeztetésbe kerülnek átadásra. A fóliasátrak fűtése a tél folyamán biztosított, így folyamatos lesz a paprika, paradicsom, egyéb palánták nevelése (az őszi hónapokban árvácsk a palánta nevelése). A tojótelepen közel 250 egyedes tojóállomány biztosítja a folyamatos tojástermelést. Startmunka Mintaprogram Helyi sajátosságokra épülő projekt: ig tartó időszakban egy több projektelemből álló program valósul meg 65 fő közfoglalkoztatott alkalmazásával. Legnagyobb volum enű projektelem a betonelem gyártás 35 fő foglalkoztatásával a korábbi évek gyakorlatán ak alapján. Másik projektelem a tésztakészítő és savanyító üzem 20 fővel. Új projektelemként asztalos műhely és varróműhely került beindításra 5-5 fővel. A projektek végrehajtása folyamatos, továbbra is készülnek a betonelemek, a száraztészta, a savanyított termékek. Ezen felül az önkormányzat intézményeivel együttműködésben értékteremtő munkát végeznek az asztalos és a varróműhelyben is. Startmunka Mintaprogram Belvízelvezetés projekt: évhez hasonlóan ig tartó időszakban újra önálló projektként 35 fő közfoglalkoztatott alkalmazásával valósul meg a belvízvédekezés projek t. A projektben foglalkoztatott személyek Püspökladány belvízelvezető hálózatának k arbantartásával és fejlesztésével foglalkoznak. Munkájukat ütemterv szerint, valamint a felmerülő vis maior helyzetek alapján szervezik. Startmunka Mintaprogram Bio- és megújuló energiafelhasználás projekt: évhez hasonlóan ig tartó időszakban önálló projektként 20 fő közfoglalkoztatott alkalmazásával valósul meg a bio - és megújuló energiafelhasználás projekt. A programban a foglalkoztatottak önkormány zati területek tisztítását végzik. A munkavégzés eredményeként képződő nyesedéket, fássz árú zöld hulladékot az önkormányzat biomassza tüzelésű kazánjaiban kerülnek felhasználá sra. I.2. Önkormányzat önként vállalt feladatai A közművelődés és a sport támogatásának kiutalása a bizottsági döntéseknek megfelelően történik. A térfigyelő rendszer karbantartása a második félévben fog megtörténni. A Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetéséhez történő hozzájárulás 5 havi igénybevétel alapján kiutalásra került

10 Önkormányzati földek művelésének költségei: január hónapban Püspökladány Város Önkormányzata a korábban a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. által művelt szántóterületeket saját művelésébe vette. A termelés az alábbiak szerint oszlik meg: közel 7 hektár területen napraforgó, 6 hektár területen lucerna, 52 hektáron kukorica került vetésre. A növénykultúrák betakarítás előtt állnak, a lucerna vágása folyamatos. A helyi közösségi közlekedés támogatása időarányosan megtörtént. II. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Az intézmény kiadásai időarányosak, tartalmazzák a Szerepi Kirendeltség költségét is. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások soron mutatkozó túlteljesítés oka a évben átalakuló szociális rendszer sajátosságából adódik. III. Önkormányzati intézmények működési kiadása Minden intézményre igaz, hogy a kiadások teljesítése nem mutat pontos értéket, hiszen nincs előirányzatosítva az április június havi kompenzáció, ágazati pótlék és ugyanezen időszakra a prémium évek programra kifizetett bérek és jubileumi jutalmak. Az intézmények pénzügyi helyzetét befolyásolja, hog y a működési bevételeik, átvett pénzeszközeik - államháztartáson belülről, illetve kívülről - hogyan alakultak a tervezetthez képest. Többlet bevételek esetén azok nem vagy csak részben kerültek előirányzatosításra, így természetesen a kiadási oldalon sem jelennek meg a többlet bevételhez kapcsolódó kiadási előirányzatok. A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény működési kiadásai 49,89%-os teljesítést mutatnak. A dologi kiadások túlteljesítésének oka a z, hogy az élelmezési kiadások az első félévben mindig nagyobb mértékben jelentkeznek a gy ermekétkeztetésben résztvevő intézmények esetében. Az intézmény részt vett a nyári gyermekétkeztetésben, 5 héten át főztek a gyermekek részére évben hat csoportszobában újították fel a parkettát, ezek a helyiségek kifestésre is kerültek. A nyári ügyelet során a nagy melegre tekintettel a megfelelő környezet megteremtése érdekében három csoportszobá ban klímaberendezés került beszerelésre. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete működési kiadásainak teljesítése az év első felében 55,59%. A személyi jellegű kiadások túlteljesítése a TÁMOP Építünk rád Püspökladány pályázat miatt adódik. Az intézmény látja el az általános iskolák üzemeltetési feladatait. Az iskolai épületek sok karbantartási és javítási feladatot igényelnek, melyet az intézmény a lehetőségeihez mérten el is végez. A Petritelepi Általános Iskola mosdóinak felújítása júniusában megtörtént a GESZ és a szülők összefogásának eredményeként. Az intézmény részt vesz a nyári gyermekétkeztetésben, 6 héten át főznek a nyár folyamán a gyermekek részére. A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum működési kiadásai 52,34 %-os teljesítést mutatnak. A személyi jellegű kiadások a tervezettnek megfelelően alakultak az első félévben. Az intézmén y dologi kiadása időarányos, a közüzemi díjak teljesítése megfelel az előirányzatnak

11 FEJLESZTÉSI KIADÁSOK: (3. melléklet) I. PÁLYÁZATI BERUHÁZÁSOK: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése (KEOP) A szennyvízhálózat fejlesztés két fordulóban (előkészítés; kivitelezés) megvalósuló beruházás. Az első fordulóban előírt feladatok teljesítése lezárult. A beruházással a csatorna építésén túl meglévő rendszer fejlesztésére és a szennyvíz-telep felújítására is sor kerül. Jelenleg a beruházás részeként megvalósuló szennyví ziszap-tároló kialakítása történik, a többi munka elkészült. HURO/1101 sz. Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttműködési Program A kivitelezés az elfogadott műszaki ütem szerint megvalósult, a műszaki átadás-átvételi eljárás zárása október 20-án megtörtént. A projekt befejezési határidejét - román partner kérésére június 30-ról szeptember 30-ra módosították. Püspökladányi egészségügyi alapellátás fejlesztése (ÉAOP) A kivitelezés az elfogadott műszaki ütem szerint megvalósult, a műszaki átadás-átvételi eljárás zárása június 15-én megtörtént. Jelenleg a projekt pénzügyi zárása és használatbavételi engedélyezési eljárás folyamatban van. Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések (ÉAOP) A Polgármesteri Hivatal felújítása projektrész műszaki átadása decemberében, a pénzügyi zárása márciusában megtörtént. A Szabadtéri színház kialakítása, Közlekedési fejlesztések a Művelődési Ház környezetében, és Feltáró sétány kialakítása a Szabadtéri Színház és a Rákóczi út között projektrész műszaki átadása márciusában, pénzügyi zárása pedig júliusában valósult meg. Átadás után a létesítési engedéllyel rendelkező feltáró út és közlekedési fejlesztések f orgalomba helyezési engedélyezési eljárása folyamatban van. A Piac és Közösségi tér kialakítása a Vásártéren projektrész kivitelezési munkálatai jelenleg is tartanak évi STARTmunka programok eszközbeszerzése A STARTmunka program keretein belül a munkavégzéshez szükséges bálázó gép, rendsodró, fűkasza, lemez kazán, láncfűrész és motoros fűkasza lett beszerezve a közfoglalkoztatottak számára. Építünk rád Püspökladány (TÁMOP) A projekt keretein belül beszerzésre került egy univerzális földmunkagép adapterekkel, illetve egyéb nagyértékű eszközök. Napelemes rendszer telepítése a Városi Sportcsarnok épületére A Napelemes rendszer telepítése a Városi Sportcsarnok épületére elnevezésű pályázatunkat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A kivitelezési munka befejeződött, a projekt műszaki átadása július 27-én megtörtént. A rendszer augusztus 14. napjától üzemel. Jelenleg a pénzügyi zárás van folyamatban

12 II. EGYÉB FEJLESZTÉSI KIADÁSOK Városrendezési terv elkészítése Amennyiben bármely beruházásunkhoz szükségessé váli k a Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítása, akkor az erre betervezett e Ft rendelkezésre áll. Ez az összeg tartalmazza az önkormányzat főépítészének foglalkoztatási költségét is. A püspökladányi telephelyű cégek kérelmére elindítottuk a rendezési terv módosítását, amelyből eredő többletköltséget a vállalkozóknak kell megfizetniük. Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása Püspökladány Város Önkormányzatának kezelésében lév ő felszíni vízelvezető csatornák folyamatos karbantartására, esetleges kotrására és felújítására az eredeti költségvetésbe beépítésre került egy keretösszeg. Bentlakásos otthon létesítése Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 124/2012. (IX. 27.) számú határozatával döntött arról, hogy a Püspökladány 3710/7 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanon, a Kiss Ferenc utca felől megközelíthető 30 férőhelyes bentlakásos otthont alakít ki májusi rendkívüli testületi ülésen döntés született arról, hogy a kivitelezői szerződés felmondásra kerül. Az állagmegóvási munkálatokat a GESZ év végén elvégezte. A további el nem végzett kivitelezési munkákra a közbeszerzési eljárás kiírása megtörtént, amely eredménytelen volt, ezért in-house beszerzés keretében a GESZ fejezi be munkálatokat. Városi Sporttelep öltöző felújítása Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2014. (I.30.) számú határozatával döntött arról, hogy tulajdonában lévő Városi Sporttelep öltözőjének felújítása céljából a Püspökladányi Labdarúgó Egyesület által a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott Sporttelephely felújítási program TAO előminősítési pályázat benyújtásához szükséges önrészt átvállalja. A kivitelezési munkálatok megkezdődtek. Gyógyfürdő fejlesztés Az előző években többször tárgyalta a Képviselő-testület a fürdő fejlesztési koncepcióját. Ahhoz, hogy az önkormányzat pályázaton tudjon részt venni, szükséges az engedélyezési tervek elkészítése. A költségvetésbe e tervek készítési költségei kerültek beépítésre. Önkormányzati utak építése 75/2014. (IX. 17.) Önkormányzati testületi határozattal döntés született arról, hogy a Püspökladány állomás átépítése folyamán keletkező visszanyert, feldolgozott építőanyagok felhasználásának céljából megvalósuljon az alábbi u tcák útstabilizációja a meghatározott sorrendben: Péchy Mihály utca, József Attila utca, Thököly utca, Bartók Béla utca, Erkel Ferenc utca, Fazekas Mihály utca, Liszt Ferenc utca, Gárdonyi Géza utca, Északi zug, Bene Gyula utca. A fenti utcák engedélyes terveinek felülvizsgálata és a létesítési engedélyek érvényességének hosszabbítása megtörtént. Püspökladány Város Önkormányzata a 32/2015. (III. 26.) önkormányzati testületi határozatával döntött a Péchy Mihály, József Attila, Thököly és Bartók Béla utcák nemcsak útalappal, hanem szilárd burkolattal történő ellátásáról. A kivitelező a munkálatokat megkezdte. Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatását az első félévben hat család vette igénybe 900 e Ft összegben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET-TERVEZETÉRŐL

E LŐ T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET-TERVEZETÉRŐL Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E LŐ T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET-TERVEZETÉRŐL Az előterjesztést az önkormányzat valamennyi

Részletesebben

Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2013.(II.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított rendelet

Részletesebben

A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai utca 2. T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Beszámoló. Püspökladány Város Önkormányzata négyéves gazdasági programjának (2011-2014) végrehajtásáról

Beszámoló. Püspökladány Város Önkormányzata négyéves gazdasági programjának (2011-2014) végrehajtásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Beszámoló Püspökladány Város Önkormányzata négyéves gazdasági programjának (2011-2014) végrehajtásáról 2 A 2010. október 3-án megtartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. áprilisában

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. áprilisában Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. áprilisában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-10890-4/2014. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S _NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város középtávú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL A koncepciót az önkormányzat valamennyi bizottsága megtárgyalja Az államháztartásról szóló 2011. évi CCV. törvény 24.

Részletesebben

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását: KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról. Kazincbarcika Városi Önkormányzat

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 20-án - CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

17. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásról szóló önkormányzati

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 306-90/2010. MELLÉKLETEK: 21+5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2010. (IV.) Kgy.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére

A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére _NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 34 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2015. évi költségvetéséről és

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület!

Tisztelt Képviselőtestület! 1 Tisztelt Képviselőtestület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

Előterjesztés. Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető. Tisztelt Képviselő-testület! Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26.-án (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Paks Város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet Paks Város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz Kiegészítő melléklet Paks Város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkonnányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 7 intézményével, részben

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények száma a Polgármesteri

Részletesebben