AZ ÖNKORMÁNYZAT I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL"

Átírás

1 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

2 TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához - Tájékoztató az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról - 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évi bevételeinek alakulása június 30-ig - 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata működési, fenntartási kiadásainak alakulása június 30-ig - 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évi fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásai június 30-ig - 3./A melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata intézményei évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai június 30-ig - 4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata évi bevételeiről és kiadásairól június 30-ig - 5./A melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai: Pénzbeli és természetbeni ellátások évre tervezett felhasználása és forrás megoszlása - 5./B melléklet: A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatai: Pénzbeli és természetbeni ellátások évre tervezett felhasználása és forrás megoszlása - 2 -

3 A képviselő-testület 3/2015. (II. 27.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat évi költségvetését, melyet a képviselő-testület május hónapban módosított. A költségvetési rendeletben megfogalmazott cél a finanszírozható gazdálkodás biztosítása volt, ami a bevételek esetében a betervezett előirányzat időarányos beszedését, kiadások esetében a takarékos gazdálkodás megvalósítását jel entette. Az eredeti költségvetés tervezésekor megállapításra került, hogy a működési bevételek és kiadások tekintetében a fennálló forráshiány összeg e e Ft volt. A forráshiány ingatlanértékesítésből származó bevétel betervezésé vel, illetve rehabilitációs hozzájárulás pályázat által történő kiváltásával került a forrás oldalon ellentételezésre. A működés zavartalan biztosítása érdekében célként lett kitűzve, hogy Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a költségvetési törvény 3. mellékletének III. Önkormányzati fejezeti tartalék elnevezésű forrásként kezelt millió Ft-ból történő támogatás elnyerése érdekében. A fent említett tartalékra szeptember 30-ig lehet pályázatot benyújtani, mely lehetőséggel az önkormányzat a költségvetési rendeletnek megfelelően - élni fog, a pályázat írása folyamatban van. A központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/A. -a szerinti ágazati pótlékhoz. Ezen ágazati pótlék a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményt, illetve a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény t érinti. A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kie gészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 166/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján július-november hónapokra kiegészítő pótlék kerül bevezetésre a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben foglalkoztatottak (beleértve a szakm ai munkakörökben foglalkoztatottakra és a technikai dolgozókat is) számára. A kiegészítő pótlék átlagosan bruttó havi Ft bérkiegészítést jelent. A kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódóan a fenntartók az ágazati pótlékhoz hasonlóan költségvetési támogat ásra jogosultak. Ezen kiegészítő pótlék a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményt, illetve a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézményt érinti. Az önkormányzat fizetőképességének megőrzése biztosított volt az első félévben annak ellenére, hogy az időarányoshoz képest többletkölts égek merültek fel: - A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási és Startmunka programok keretein belül alkalmazott dolgozók bérét egy hónapos csúszá ssal kapja meg az önkormányzat a Munkaügyi Központtól, nagyságrendje havonta átlagosan közel e Ft évben kifizetett, utófinanszírozott beruházásokhoz kapcsolódó számlák, melyek június 30-ig nem érkeztek meg: e Ft. Mindezen tényezők együttes hatásaként évben f olyamatosan folyószámlahitel felvételére kényszerült az önkormányzat. Püspökladány Város Önkormányzata jelenleg Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik június 30-án a folyószámla hitelállomány e Ft volt

4 BEVÉTELEK: (1. melléklet) I/1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Püspökladány Város Önkormányzata A temető első három havi bérleti díját a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft júliusában utalta át. A Startmunka mintaprogramon belül a mezőgazdasági bevételek a nyári-őszi időszakban fognak realizálódni. A programon belül megtermelt zöldségeket és gyümölcsöket elsősorban az étkeztetést végző önkormányzati intézményekben h asznosítják, a megmaradt termés értékesítésre kerül vagy más települési önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás alapján termékcserére kerül sor. A szennyvíz beruházással kapcsolatos évi áfa visszaigénylések folyamatosan megtörténnek. A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal működési bevétele a tervezettnek megfelelőn teljesült. A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény működési bevételének jelentős részét a térítési díjak adják, mely a tervezettnek megfelelő. A Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete működési bevétele tartalmazza a térítési díjakat és a bérleti díjakból származó bevételt. A bevétel jelentős részét a térítési díjak adják, mely a tervezettnek megfelelő. A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum bevétele az alábbiakból tevődik össze: hirdetés, kommunikációs feladatok, bérleti díj, rendezvényszervezés, könyvtári szolgáltatás, múzeumi belépő. A túlteljesítés oka, hogy az intézmény az első félévben megkapta a Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város elnevezésű pályázat utolsó rendezvényéért járó összeget, mely e Ft. I/2. KÖZHATALMI ÉS EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK Püspökladány Város Önkormányzata Adóbevételek Az idegenforgalmi adó esetén érvényesül a szezonalitás elve, vagyis az idegenforgalmi bevétel jelentős hányada a nyári hónapokra tevődik, mely az adóbevétel szempontjából a harmadik negyedévre tervezhető. Az adó mérték 300 Ft/fő/éjszaka. A bevételünk a vizsgált időszakban a terezett e Ft-tal szemben e Ft, ez 78,33%-os teljesítésnek felel meg. Jelenleg kilenc adózót tartunk nyílván törzsállomán yunkban, akik ebben az évben ilyen jellegű tevékenységet folytattak. Az iparűzési adó az önkormányzat bevételében igen nagy jelentőségge l bír. Az adóbevétel döntő részét, mintegy 90%-át a gazdálkodó szervezetek, társas vállalkozások és pénzintézetek befizetése képezi, míg a nagyszámú egyéni vállalkozók az összes bevétel közel 10%-át fizetik. Figyelembe véve azonban főleg a év adóbevételének alakulását, évben 1,5 %-os (változatlan) adómérték mellett e Ft bevétellel számol az önkormányzat. A magasabb előirányzat a városunkban folyó vasútfelúj ítással indokolható. A tényleges - 4 -

5 befizetés június 30-ig e Ft. Ez 39,07 %-os tervteljesítésnek felel meg a magasabb előirányzat miatt. Iparűzési adónemben a évi adóbevallás feldolg ozása során Püspökladány Város Önkormányzata Adóhatóságának e Ft iparűzési adó túlfizetés visszautalásáról kellett gondoskodnia, melynek visszautalási kötelezettségét az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 43. -a mondja ki. A magánszemélyek kommunális adója esetén a évi adótétel 6 e Ft. A június 30- i állapot szerint a bevétel e Ft, mely 52,56 %-os teljesítést jelent évben gépjárműadó mérték változás nem volt az előző évhez képest. Az önkormányzat költségvetését megillető gépjárműadó helyben maradó része 40%, a fennmaradó 60 % a központi költségvetést illeti meg. A hátralékok behajtása érdekében a gépjárműadóról s zóló évi LXXXII. törvény 9. (4) bekezdése nyújtotta lehetőséggel élve, kezdeményezz ük a gépjárművek forgalomból való kivonását. Előzőek figyelembe vételével, első féléves adatait tekintve a tényleges bevétel e Ft, mely 49,83%-os tervteljesítésnek felel meg. Az idegen tartozások és egyéb bevételekkel kapcsolatos feladatok igen jelentős leterheltséget jelentenek az adóhatóságunknak. Ilye n tartozások például a szabálysértési ügyek: pénzbírság, helyszín bírság, közigazgatási bírság, továbbá a közelmúltban befejeződött szennyvízelvezetés kiépítésére alakult Víziközmű Társulat egyes tagjainak a hozzájárulás meg nem fizetése miatti végrehajtási eljárások. A bírság, pótlék, egyéb sajátos bevétel címen első félévében e Ft realizálódott, mely 106,68%-os tervteljesítésnek felel meg. Azzal, hogy egyre több ingatlantulajdonos ráköt a központi szennyvíz csatornahálózatra, folyamatosan csökken a talajterhelési díj fizetésére kötelezettek köre. A 100 e Ft összegű bevételi előirányzat 27 e Ft összegben teljesült, amely 27%-nak felel meg. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem ami az önadózás keretébe tartozik adójában a feladatok jelenleg főként annak nyilvánt artására korlátozódnak, mivel a bérbeadók 100%-a legalább 5 éves időtartamra, vagy azt meghaladóan adja bérbe ingatlanát (ez az adómentesség feltétele). Valamennyi adónemben a márciusi és szeptember i esedékességhez kapcsolódóan egyenlegértesítő került kiküldésre az adózók részére, melynek nyomon követése folyamatos. Az adófizetési kötelezettségüket nem teljesítő adózók részére felszólítást küldtünk ki a tartozás rendezésére vonatkozóan. További behajtási cselekmény eredményeképpen az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény a értelmében a hátralékok behajtása é rdekében adóhatóságunk visszatartási jogot gyakorol az adózók SZJA, ÁFA visszaigénylésére, melynek eredményeként a beszámolási időszakban közel e Ft-ot utalt a NAV. Ez a fajta adóbehajtás már az előző évben is igen eredményes volt, ezért alkalmazását továbbra is kiemelten fontosnak tartjuk. A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal közhatalmi bevétele az építéshatósági eljárási bírságokból ered, mely jogcímen első félévében 328 e Ft folyt be. I./3. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Püspökladány Város Önkormányzata, valamint a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal e jogcímen első félévben befolyt bevételeit a táblázat tételesen tartalmazza

6 A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működési hiányának az érintett települések általi megtérítése a második félévben megkezdődött. Püspökladány Város Önkormányzata január 1-jétől működteti az egyik házi gyermekorvosi rendelőt, mely feladat ellátására járó finanszírozást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az önkormányzat rendelkezésére bocsátja. A Munkaügyi Központ által támogatott közfoglalkoztatási és Startmunka programok finanszírozása folyamatos. Az Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) évi támogatásából fennmaradó 20%-át évben kapta meg az önkormányzat. A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény az IPR működési támogatást szakmai feladatokra fordította: papír-írószer beszerzés, rászoruló gyermekek részére ruházat vásárlása, busz kirándulás. Önkormányzatunk sikeresen pályázott az ÁROP Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál elnevezésű pályázattal. A támogatás intenzitása 100%-os, összes kiadás e Ft. A pályázat célja az egy járáshoz tartozó települések, helyi szereplők közötti területi együttműködések ki alakítása és megerősítése a társadalmi felzárkózást elősegítő és a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához kapcsolódó a járásszékhely települések által ellátott koordinációs tevékenység megvalósításával. A pályázat eredményeként hamarosan a járás összes településének Képviselő-testülete elé kerül a Járási Esélyteremtési Programterv. Az önkormányzat évben három alkalommal biztosította a debreceni mellvizsgálatra történő utazást. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervétől szűrővizsgálat támogatására 128 e Ft-ot kapott önkormányzatunk. A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal soron található a évi választások lebonyolításának résztámogatása és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által nyújtott rehabilitációs foglalkoztatás támogatás. A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény az első félévben a Munkaügyi Központtól 1 fő pályakezdő szakács és 1 fő pályakezdő óvodapedag ógus foglalkoztatására 633 e Ft támogatást kapott. A Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete a Munkaügyi Központtól foglalkoztatásra 217 e Ft támogatást kapott. A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum TÁMOP pályázattal kapcsolatban 637 e Ft-ot, a Nemzeti Kulturális Alaptól 200 e Ft támogatást kapott. Fentiekből megállapítható, hogy az intézmények saját forrásaikat pályázati úton eredményesen egészítik ki. I/4. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum vezetője a költségvetés készítésekor jelezte, hogy akkor a évre vonatkozóan már három körben elutasították az intézmény TV REZSI pályázatát, mely éves szinten megközelítőleg e Ft bevételt jelentene. Azóta az intézmény megkapta az értesítést, mely szerint évre e Ft támogatásban részesül a Médiaszolgáltató és Vagyonkezelő Alap által. Emellett a év végén megnyert TV ÁLLANDÓ pályázat évet érintő támogatása e Ft

7 II. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK Püspökladány Város Önkormányzata Az önkormányzat a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, illetve a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi központi költségvetésbő l származó kompenzációja a vonatkozó jogszabály szerinti ütemezésben érkeztek az önkormányzat számlájára. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása jogcímen az önkormányzat 401 gyermek 53 napig történő nyári étkeztetésére e Ft támogatást kapott a központi költségvetésből, ezen túl további 43 gyermek étkeztetését önerőből vállalta önkormányzatunk. III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Püspökladány Város Önkormányzata Ezen a jogcímen találhatók a felhalmozási bevételek, felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel á llamháztartáson kívülről bevételek. A korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztő részleteiből e Ft folyt be június 30-ig. A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek a ber uházások ütemének megfelelően alakultak. Az Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) évi támogatásából fennmaradó 20%-át évben kapta meg az önkormányzat. A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény az IPR felhalmozási támogatást szakmai feladatokra fordította: konyhai és étkeztetési eszközöket szerzett be. Püspökladány Város Önkormányzata negyedik alkalomma l is sikeres pályázatot nyújtott be a HungaroControl Zrt-hez évben a Dorogi Márton Művelődési Központ tagintézményt érintő beruházás megvalósítása céljából pályáztunk, a megítélt támogatás összege 900 e Ft. Önkormányzatunknak júliusában ismét lehetős ége nyílt pályázat benyújtására, mellyel kapcsolatban már megkaptuk a pozitív támogatói döntést. A HungaroControl Zrt. által támogatott ötödik projekt a Napfény Tagóvoda teraszfelújítása, melyre 860 e Ft támogatást kapunk. A munkálatok megkezdődtek. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (2. melléklet) A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat feladatkörébe tartozó valamennyi működési jellegű feladatot és a hozzá tartozó előirányzatoka t. A prémium évek programban résztvevő dolgozó évi juttatásainak forrását teljes mértékben biztosítjuk a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény részére, melyre fedezetet nyújt a megigényelt központi forrás. A támogatás kiutalása az intézmény részére a tényleges kifizetés alapján történik

8 A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások első féléves kiadásainak elemzésére összevontan kerül sor Püspökladány Város Önkormányzata és a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában az 5./A és 5./B mellékletet figyelembe az alábbiak szerint. A szociális ellátások költségvetési tervezésénél nagyon sok a bizonytalansági tényező, ami miatt vagy év közbeni korrekció válhat szükségessé, vagy esetleg az egyes ellátásokra tervezett összegek átcsoportosítására (ha van maradvány) kerülhet sor. Aktív korúak ellátása több területet foglal magába: közfoglalkoztatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély. Attól függően alakul az egyes területeken felhasznált összeg nagysága, hogy milyen arányú a közfoglalkoztatás, hány ellátott talál munkát, mennyi időre, illetve átkerül egyik támogat ási formából a másikba. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély ellátási forma március 1-jétől átkerült a Járási Hivatalhoz. A lakásfenntartási támogatás esetén költségvetési támogatást a január 1-je előtt hozott határozatok vonatkozásában lehet igényelni március 1-jén lépett hatályba a képviselő-testület szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete, melynek alapján az önkormányzat által ny újtott szociális ellátások formái a települési támogatás és a köztemetés. A települési támogatás típusai: a) havi rendszerességgel nyújtott: lakhatási támogatás, gyógyszertámogatás b) eseti jelleggel biztosított: rendkívüli települési támogatás Az alulteljesítés oka az, hogy a kifutóban lévő lakásfenntartási támogatásban részesülők az év során folyamatosan átkerülnek a lakhatási támogatás t igénybe vevők közé. A tanévkezdési támogatás és a nyári gyermekétkeztetés támogatás felhasználása második félévében történik. A BURSA HUNGARICA felsőoktatási pályázat esetében június 30-ig időarányos a felhasználás. A Nyugdíjasok gyógyfürdőkezelésének támogatása 5 havi teljesítést mutat. I. Püspökladány Város Önkormányzata I.1. Kötelező feladatok A könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások túlteljesítést mutat, melynek oka, hogy a költségvetés és a beszámoló könyvvizsgálati díjai az első félévben kerültek kifizetésre. Az ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása 44,54 %-os teljesítést mutat, amely 5 havi kifizetést jelent. A képviselő-testület a 66/2013. (V.30.) önkormányzati testületi határozatával hagyta jóvá a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő v agyonkezelési és használati szerződést. A gimnáziumi oktatás működtetési költsége soron a évi költségek előirányzata került betervezésre. Pénzügyi teljesítés nem volt az első félévben

9 júniusában a KLIK április május 5. közötti időszakra vonatkozóan küldött az önkormányzatnak számlát, melynek összege e Ft. Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás költségvetése tartalmazza a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény évi bevételeit és kiadásait. Az intézmény működtetéséhez biztosított állami forrást Püspökladány Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat igényli és adja tovább az Intézményfenntartó Társulás részére. A társulás tagjai az adott településre eső hiányt megtérítik a biztonságos működés érdekében. Startmunka Mintaprogram Mezőgazdasági munkák projekt: A program keretében ig terjedő időszakra 117 fő foglalkoztatása valósul meg. Az előző évek mentén a fő projektelemek: 10 hektáron konyhak erti növénytermesztés, illetve kukorica termesztés. Várható termények az év folyamán: uborka, paprika, paradicsom, hagyma, burgonya, cékla, káposzta, padlizsán. A zöldségek főként a közétkeztetésbe kerülnek átadásra. A fóliasátrak fűtése a tél folyamán biztosított, így folyamatos lesz a paprika, paradicsom, egyéb palánták nevelése (az őszi hónapokban árvácsk a palánta nevelése). A tojótelepen közel 250 egyedes tojóállomány biztosítja a folyamatos tojástermelést. Startmunka Mintaprogram Helyi sajátosságokra épülő projekt: ig tartó időszakban egy több projektelemből álló program valósul meg 65 fő közfoglalkoztatott alkalmazásával. Legnagyobb volum enű projektelem a betonelem gyártás 35 fő foglalkoztatásával a korábbi évek gyakorlatán ak alapján. Másik projektelem a tésztakészítő és savanyító üzem 20 fővel. Új projektelemként asztalos műhely és varróműhely került beindításra 5-5 fővel. A projektek végrehajtása folyamatos, továbbra is készülnek a betonelemek, a száraztészta, a savanyított termékek. Ezen felül az önkormányzat intézményeivel együttműködésben értékteremtő munkát végeznek az asztalos és a varróműhelyben is. Startmunka Mintaprogram Belvízelvezetés projekt: évhez hasonlóan ig tartó időszakban újra önálló projektként 35 fő közfoglalkoztatott alkalmazásával valósul meg a belvízvédekezés projek t. A projektben foglalkoztatott személyek Püspökladány belvízelvezető hálózatának k arbantartásával és fejlesztésével foglalkoznak. Munkájukat ütemterv szerint, valamint a felmerülő vis maior helyzetek alapján szervezik. Startmunka Mintaprogram Bio- és megújuló energiafelhasználás projekt: évhez hasonlóan ig tartó időszakban önálló projektként 20 fő közfoglalkoztatott alkalmazásával valósul meg a bio - és megújuló energiafelhasználás projekt. A programban a foglalkoztatottak önkormány zati területek tisztítását végzik. A munkavégzés eredményeként képződő nyesedéket, fássz árú zöld hulladékot az önkormányzat biomassza tüzelésű kazánjaiban kerülnek felhasználá sra. I.2. Önkormányzat önként vállalt feladatai A közművelődés és a sport támogatásának kiutalása a bizottsági döntéseknek megfelelően történik. A térfigyelő rendszer karbantartása a második félévben fog megtörténni. A Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetéséhez történő hozzájárulás 5 havi igénybevétel alapján kiutalásra került

10 Önkormányzati földek művelésének költségei: január hónapban Püspökladány Város Önkormányzata a korábban a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. által művelt szántóterületeket saját művelésébe vette. A termelés az alábbiak szerint oszlik meg: közel 7 hektár területen napraforgó, 6 hektár területen lucerna, 52 hektáron kukorica került vetésre. A növénykultúrák betakarítás előtt állnak, a lucerna vágása folyamatos. A helyi közösségi közlekedés támogatása időarányosan megtörtént. II. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Az intézmény kiadásai időarányosak, tartalmazzák a Szerepi Kirendeltség költségét is. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások soron mutatkozó túlteljesítés oka a évben átalakuló szociális rendszer sajátosságából adódik. III. Önkormányzati intézmények működési kiadása Minden intézményre igaz, hogy a kiadások teljesítése nem mutat pontos értéket, hiszen nincs előirányzatosítva az április június havi kompenzáció, ágazati pótlék és ugyanezen időszakra a prémium évek programra kifizetett bérek és jubileumi jutalmak. Az intézmények pénzügyi helyzetét befolyásolja, hog y a működési bevételeik, átvett pénzeszközeik - államháztartáson belülről, illetve kívülről - hogyan alakultak a tervezetthez képest. Többlet bevételek esetén azok nem vagy csak részben kerültek előirányzatosításra, így természetesen a kiadási oldalon sem jelennek meg a többlet bevételhez kapcsolódó kiadási előirányzatok. A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény működési kiadásai 49,89%-os teljesítést mutatnak. A dologi kiadások túlteljesítésének oka a z, hogy az élelmezési kiadások az első félévben mindig nagyobb mértékben jelentkeznek a gy ermekétkeztetésben résztvevő intézmények esetében. Az intézmény részt vett a nyári gyermekétkeztetésben, 5 héten át főztek a gyermekek részére évben hat csoportszobában újították fel a parkettát, ezek a helyiségek kifestésre is kerültek. A nyári ügyelet során a nagy melegre tekintettel a megfelelő környezet megteremtése érdekében három csoportszobá ban klímaberendezés került beszerelésre. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete működési kiadásainak teljesítése az év első felében 55,59%. A személyi jellegű kiadások túlteljesítése a TÁMOP Építünk rád Püspökladány pályázat miatt adódik. Az intézmény látja el az általános iskolák üzemeltetési feladatait. Az iskolai épületek sok karbantartási és javítási feladatot igényelnek, melyet az intézmény a lehetőségeihez mérten el is végez. A Petritelepi Általános Iskola mosdóinak felújítása júniusában megtörtént a GESZ és a szülők összefogásának eredményeként. Az intézmény részt vesz a nyári gyermekétkeztetésben, 6 héten át főznek a nyár folyamán a gyermekek részére. A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum működési kiadásai 52,34 %-os teljesítést mutatnak. A személyi jellegű kiadások a tervezettnek megfelelően alakultak az első félévben. Az intézmén y dologi kiadása időarányos, a közüzemi díjak teljesítése megfelel az előirányzatnak

11 FEJLESZTÉSI KIADÁSOK: (3. melléklet) I. PÁLYÁZATI BERUHÁZÁSOK: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése (KEOP) A szennyvízhálózat fejlesztés két fordulóban (előkészítés; kivitelezés) megvalósuló beruházás. Az első fordulóban előírt feladatok teljesítése lezárult. A beruházással a csatorna építésén túl meglévő rendszer fejlesztésére és a szennyvíz-telep felújítására is sor kerül. Jelenleg a beruházás részeként megvalósuló szennyví ziszap-tároló kialakítása történik, a többi munka elkészült. HURO/1101 sz. Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttműködési Program A kivitelezés az elfogadott műszaki ütem szerint megvalósult, a műszaki átadás-átvételi eljárás zárása október 20-án megtörtént. A projekt befejezési határidejét - román partner kérésére június 30-ról szeptember 30-ra módosították. Püspökladányi egészségügyi alapellátás fejlesztése (ÉAOP) A kivitelezés az elfogadott műszaki ütem szerint megvalósult, a műszaki átadás-átvételi eljárás zárása június 15-én megtörtént. Jelenleg a projekt pénzügyi zárása és használatbavételi engedélyezési eljárás folyamatban van. Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések (ÉAOP) A Polgármesteri Hivatal felújítása projektrész műszaki átadása decemberében, a pénzügyi zárása márciusában megtörtént. A Szabadtéri színház kialakítása, Közlekedési fejlesztések a Művelődési Ház környezetében, és Feltáró sétány kialakítása a Szabadtéri Színház és a Rákóczi út között projektrész műszaki átadása márciusában, pénzügyi zárása pedig júliusában valósult meg. Átadás után a létesítési engedéllyel rendelkező feltáró út és közlekedési fejlesztések f orgalomba helyezési engedélyezési eljárása folyamatban van. A Piac és Közösségi tér kialakítása a Vásártéren projektrész kivitelezési munkálatai jelenleg is tartanak évi STARTmunka programok eszközbeszerzése A STARTmunka program keretein belül a munkavégzéshez szükséges bálázó gép, rendsodró, fűkasza, lemez kazán, láncfűrész és motoros fűkasza lett beszerezve a közfoglalkoztatottak számára. Építünk rád Püspökladány (TÁMOP) A projekt keretein belül beszerzésre került egy univerzális földmunkagép adapterekkel, illetve egyéb nagyértékű eszközök. Napelemes rendszer telepítése a Városi Sportcsarnok épületére A Napelemes rendszer telepítése a Városi Sportcsarnok épületére elnevezésű pályázatunkat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A kivitelezési munka befejeződött, a projekt műszaki átadása július 27-én megtörtént. A rendszer augusztus 14. napjától üzemel. Jelenleg a pénzügyi zárás van folyamatban

12 II. EGYÉB FEJLESZTÉSI KIADÁSOK Városrendezési terv elkészítése Amennyiben bármely beruházásunkhoz szükségessé váli k a Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítása, akkor az erre betervezett e Ft rendelkezésre áll. Ez az összeg tartalmazza az önkormányzat főépítészének foglalkoztatási költségét is. A püspökladányi telephelyű cégek kérelmére elindítottuk a rendezési terv módosítását, amelyből eredő többletköltséget a vállalkozóknak kell megfizetniük. Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása Püspökladány Város Önkormányzatának kezelésében lév ő felszíni vízelvezető csatornák folyamatos karbantartására, esetleges kotrására és felújítására az eredeti költségvetésbe beépítésre került egy keretösszeg. Bentlakásos otthon létesítése Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 124/2012. (IX. 27.) számú határozatával döntött arról, hogy a Püspökladány 3710/7 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanon, a Kiss Ferenc utca felől megközelíthető 30 férőhelyes bentlakásos otthont alakít ki májusi rendkívüli testületi ülésen döntés született arról, hogy a kivitelezői szerződés felmondásra kerül. Az állagmegóvási munkálatokat a GESZ év végén elvégezte. A további el nem végzett kivitelezési munkákra a közbeszerzési eljárás kiírása megtörtént, amely eredménytelen volt, ezért in-house beszerzés keretében a GESZ fejezi be munkálatokat. Városi Sporttelep öltöző felújítása Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2014. (I.30.) számú határozatával döntött arról, hogy tulajdonában lévő Városi Sporttelep öltözőjének felújítása céljából a Püspökladányi Labdarúgó Egyesület által a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott Sporttelephely felújítási program TAO előminősítési pályázat benyújtásához szükséges önrészt átvállalja. A kivitelezési munkálatok megkezdődtek. Gyógyfürdő fejlesztés Az előző években többször tárgyalta a Képviselő-testület a fürdő fejlesztési koncepcióját. Ahhoz, hogy az önkormányzat pályázaton tudjon részt venni, szükséges az engedélyezési tervek elkészítése. A költségvetésbe e tervek készítési költségei kerültek beépítésre. Önkormányzati utak építése 75/2014. (IX. 17.) Önkormányzati testületi határozattal döntés született arról, hogy a Püspökladány állomás átépítése folyamán keletkező visszanyert, feldolgozott építőanyagok felhasználásának céljából megvalósuljon az alábbi u tcák útstabilizációja a meghatározott sorrendben: Péchy Mihály utca, József Attila utca, Thököly utca, Bartók Béla utca, Erkel Ferenc utca, Fazekas Mihály utca, Liszt Ferenc utca, Gárdonyi Géza utca, Északi zug, Bene Gyula utca. A fenti utcák engedélyes terveinek felülvizsgálata és a létesítési engedélyek érvényességének hosszabbítása megtörtént. Püspökladány Város Önkormányzata a 32/2015. (III. 26.) önkormányzati testületi határozatával döntött a Péchy Mihály, József Attila, Thököly és Bartók Béla utcák nemcsak útalappal, hanem szilárd burkolattal történő ellátásáról. A kivitelező a munkálatokat megkezdte. Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatását az első félévben hat család vette igénybe 900 e Ft összegben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2015. évi költségvetését

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2015. évi költségvetését PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA MÁJUS 31.

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA MÁJUS 31. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2016. MÁJUS 31. Az előterjesztést véleményezi

Részletesebben

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2014. évi költségvetését

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2014. évi költségvetését PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA DECEMBER 31. II. ÜTEM

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA DECEMBER 31. II. ÜTEM Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2014. DECEMBER 31. II. ÜTEM Az előterjesztést

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat évi költségvetését

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat évi költségvetését PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez Csorvás Város Polgármesterétől 5920. Csorvás, Rákóczi u. 17. Tel: 258-016. Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez az önkormányzat 2016. évi első féléves gazdálkodásáról Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2012. AUGUSZTUS 31. Az előterjesztést véleményezi

Részletesebben

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezete 3/A. melléklet Az önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezete BEVÉTELEK - 1 - Funkciókód: 051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása B4 Működési ek Lakosságnak továbbszámlázandó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

1. melléklet Kolontár Község Önkormányzata 1.

1. melléklet Kolontár Község Önkormányzata 1. Kolontár Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K ezer forint A B C D E F G H Cím- Alcím- Előir. Kiemelt BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE 2015.

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1. Telefon: 42/533-500; Fax:42/533-509 E-mail: onkormanyzat@demecser.hu web: www.demecser.hu Kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat évi költségvetését

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat évi költségvetését PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2014. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról

Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2014. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2014. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Tisztelt Képviselő Testület! Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi I. féléves teljesítése 2013.06.30-ai

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 1.sz. melléklet Bevételi jogcím %-a B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 187 701 138 991 74 Önkormányzatok működési támogatásai 150 456 113 453 75 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Mód. ei. 820.777.000 820.777.000

Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Mód. ei. 820.777.000 820.777.000 Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.27.) számú rendelete 2014. IV. negyedévi módosítására

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/ 2016.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/ 2016.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ Költségvetési bevételek 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/ 2016.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok,

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

M U N K A L A P. a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez. Szakfeladat: 381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása

M U N K A L A P. a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez. Szakfeladat: 381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása - 1 - Szakfeladat: 381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása Működési Lakosságnak továbbszámlázandó szemétszállítási díj 2012. évi (50 396 eft) x 1,19 59 971 A fentiek ÁFA-ja 16 192 Hátralék behajtás

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA DECEMBER 31.

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA DECEMBER 31. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2015. DECEMBER 31. Az előterjesztést véleményezi

Részletesebben

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez Csorvás Város Polgármesterétől 5920. Csorvás, Rákóczi u. 17. Tel: 258-016. Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez az önkormányzat 2016. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2016.(II. 26. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2016.(II. 26. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2016.(II. 26. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező,

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának 16/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Tiszaalpár Nagyközségi

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI 2013.év II. Költségvetési Előirányzat Tiszalök Városi Önkormányzat 1.sz. melléklet Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI Feladat finanszírozás 318 308 0 318 308 Intézményi tevékenység bevétele

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6 / 2016.(IV. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6 / 2016.(IV. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6 / 2016.(IV. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező,

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról A 2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki.

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki. Nadap Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 /2011. (IV.13. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Nadap Község

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI 1. melléklet a 23/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési tervezete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési tervezete 3.1. melléklet Az önkormányzat 2015. évi költségvetési tervezete BEVÉTELEK - 1 - Funkciókód: 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás B3 Közhatalmi ek: Helyi adó ek: - Építményadó 60 000 - Magánszemélyek

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Vadna községi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 3.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. I. félévi beszámolója Tárgykört

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. III. negyedéves beszámolója Tárgykört rendező

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti. Feladat megnevezése 04. 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6

KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti. Feladat megnevezése 04. 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6 KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti 1. melléklet Feladat 04 Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti előirány-zat Összeen 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12 / 2016.(VI. 24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12 / 2016.(VI. 24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12 / 2016.(VI. 24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM MEGNEVEZÉS 1 Csanádpalota Városi Önkormányzat 1 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 2 Az

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2015.( II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2015.( II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2015.( II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása Az előterjesztés száma: 29/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. február 11.-én, 18:00 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben