Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti."

Átírás

1 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat bevételi és kiadási ai 1. (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az önkormányzat évi költségvetését a) Ft költségvetési bevétellel b) Ft finanszírozási bevétellel c) Ft költségvetési kiadással, ezen belül c/1) Ft működési kiadással ezen belül c/a) Ft személyi jellegű kiadással, c/b) Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) Ft dologi kiadással, c/d) Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) Ft egyéb működési célú kiadással, c/2) Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással c/3) Ft intézményi fejlesztési jellegű kiadással, d) Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

2 2 2. A Rendelet 2. (3) bekezdésében a 481 fő szövegrész helyébe a 514 fő, a 744,5 fő szövegrész helyébe a 777,5 fő szöveg lép. 3. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 4. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 5. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 6. A Rendelet 3/A. melléklet helyébe a 3/A. melléklet lép. 7. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 8. A Rendelet 5.B. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 9. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző

3 I. Működési bevételek 1. melléklet a 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételei május 31ig Előirányzat csoportok, kiemelt ok Adatok e Ftban Eredeti Módosított május 31én Működési bevételek Eredeti Módosított május 31én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti módosítás: Egyéb működési bevétel: biztosítás kárbevétele 781 Módosított május 31én Temető bérleti díja Kötvénybefektetés bevétele Startmunka bevétele Egyéb működési bevétel ÁFA bevétel ÁFA visszaigénylés: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszaigénylése Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti Módosított május 31én Egyéb működési bevétel ÁFA bevétel Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszaigénylése Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen: Eredeti Módosított május 31én a. = Bölcsőde Eredeti Módosított május 31én b. = Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti Előirányzat felvezetése többletbevételekből: szakmai szolgáltatás, közvetített szolgálatatás, kamatbevétel, ételhulladék értékesítés, biztosítási kártérítés bevétele 207 Módosított május 31én Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti Módosított május 31én Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti Módosított május 31én Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek Eredeti Módosított május 31én oldal

4 Előirányzat csoportok, kiemelt ok 2 1 Püspökladány Város Önkormányzata a b c d Eredeti Módosított május 31én Helyi adók Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Működési célú támogatásértékű bevételek Eredeti Módosított május 31én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása Magyar Államkincstár: költségvetési támogatások előző évi elszámolása Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer évi támogatása 505 (fennmaradó 20%) "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működési hiányának megtérítése: Földes Nagyközség Önkormányzatától, hozzájárulás csökkentése 502 HBMi Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása 128 Módosított május 31én Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától = Szerep Községi Önkormányzattól = Földes Nagyközség Önkormányzatától = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától Szerep Községi Önkormányzattól: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása Mezőőri szolgálatra átvétel Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása évi Startmunka mintaprogram támogatása évben megelőlegezett, 2015ben igényelhető támogatás: ="Tiéd a város, te vigyázz rá" TÁMOP ="Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP ="Segítsünk többen, többet!" TÁMOP ="Az egészség forrása A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek" ="Ladányi Nyár 2014" ="Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP "Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP 118 Magyar Államkincstár: költségvetési támogatások előző évi elszámolása Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer évi támogatása (fennmaradó 20%) 505 "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP HBMi Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 2. oldal

5 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Eredeti Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáshoz 117 Módosított május 31én Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: rehabilitációs foglalkoztatás támogatása Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáshoz Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti 0 Munkaügyi Központ, bérköltség támogatása 992 Módosított május 31én Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti Módosított május 31én Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ pályázat Módosított május 31én II. Központi költségvetésből kapott támogatások Eredeti Módosított május 31én Püspökladány Város Önkormányzata 1 1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Eredeti I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása III. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése: óvodáztatási támogatás 720 IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 319 Módosított május 31én I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása = Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése = A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása = Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) = Gyermekek napközbeni ellátása és gyermekétkeztetés támogatása IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása = Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása = Muzeális intézményi feladatok támogatása = Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Eredeti 0 Prémium évek program támogatása 2014.IV.n.év, 2015.I.n.év 994 Lakossági közműfejlesztés támogatása 87 EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány belterületi kerékpárúthálózat fejlesztése" ( átvezetése III.3.1. sorról) EU Önerő Alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" ( átvezetése III.3.1. sorról) 270 Módosított május 31én a) Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai Prémium évek program támogatása 2014.IV.n.év, 2015.I.n.év 994 b) Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai Lakossági közműfejlesztés támogatása 87 EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány belterületi kerékpárúthálózat fejlesztése" EU Önerő Alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" oldal

6 Előirányzat csoportok, kiemelt ok 1 3 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás Eredeti havi ágazati pótlék Módosított május 31én = Bölcsőde 191 = Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Eredeti havi bérkompenzáció Módosított május 31én III. Felhalmozási bevételek Eredeti Módosított május 31én Felhalmozási bevételek Eredeti Módosított május 31én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31én Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.től amortizációs díj (rendszerfüggetlen elemek) Önkormányzati lakás értékesítése: = Petőfi u = Zrínyi u = Damjanich u lh = Honvéd u = Bezerédi u lh = Petőfi u = Zrínyi u Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése Földterület értékesítése Piaci telek értékesítése 705 KÖZKÉV műhely értékesítéséből származó bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Eredeti Módosított május 31én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer évi támogatása (fennmaradó 20%) 406 Napelemes rendszer telepítése a Városi Sportcsarnok épületére KEOP "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP Módosított május 31én Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP évi Startmunka mintaprogram támogatása "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer évi támogatása (fennmaradó 20%) 406 Napelemes rendszer telepítése a Városi Sportcsarnok épületére KEOP "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Eredeti Módosított május 31én oldal

7 1. Előirányzat csoportok, kiemelt ok Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Előirányzat átvezetése II.1.2. sorra: EU Önerő támogatás, "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" 270 Előirányzat átvezetése II.1.2. sorra: EU Önerő támogatás, "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" Módosított május 31én Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól évben megelőlegezett, 2015ben igényelhető támogatás: =HURO/1101sz. MagyarországRománia Határon Átnyúló Együttműködési Program =EU önerő támogatás: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" KEOP "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP, EU önerő támogatás HURO/1101sz. MagyarországRománia Határon Átnyúló Együttműködési Program ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN MÓDOSÍTOTT IV. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Eredeti Módosított május 31én = Fejlesztési célú maradvány = Működési célú maradvány Előző évi maradvány igénybevétele Eredeti Módosított május 31én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31én a. Fejlesztési maradvány Eredeti Előirányzat felvezetése: "Építünk Rád, Püspökladány! TÁMOP Módosított május 31én "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény HURO/1101sz. MagyarországRománia Határon Átnyúló Együttműködési Program 571 HURO/1101sz. MagyarországRománia Határon Átnyúló Együttműködési Program (kötvény) "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP 35 "Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése" ÉAOP 300 "Építünk Rád, Püspökladány! TÁMOP b. Működési maradvány Eredeti Előirányzat felvezetése: Szállítói és egyéb kötelezettség, intézményekkel szembeni kötelezettség, pályázatok Módosított május 31én évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása "Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP Szállítói és egyéb kötelezettség, intézményekkel szembeni kötelezettség, pályázatok Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények maradványa Eredeti 0 5. oldal

8 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Módosított május 31én a. Működési maradvány Eredeti 0 Maradvány felvezetése Módosított május 31én Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 787 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum b. Felhalmozási maradvány Eredeti 0 Maradvány felvezetése Módosított május 31én Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN " 6. oldal

9 2. melléklet a 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási ai május 31ig Adatok e Ftban KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I.1. Kötelező feladatok 1 Közvilágítás eredeti Módosított május 31én Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti Módosított május 31én Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti évi maradvány felvezetése Szűrővizsgálat a támogatásból Módosított május 31én Geodéziai, hirdetési díjak eredeti Módosított május 31én Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti évi maradvány felvezetése Módosított május 31én Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti Módosított május 31én Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költség támogatása eredeti Módosított május 31én Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) eredeti Módosított május 31én Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti Módosított május 31én Jubileumi jutalom, nyugdíjba vonulás tartaléka eredeti Előirányzat átvezetése intézményekhez Módosított május 31én oldal

10 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti Módosított május 31én Vagyonbiztosítás eredeti Módosított május 31én Gimnáziumi oktatás működtetési költsége eredeti Módosított május 31én Egyéb pénzügyi műveletek eredeti Módosított május 31én Képviselőtestület működése eredeti 11, évi maradvány felvezetése Módosított május 31én 11, Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti Módosított május 31én Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás eredeti évi maradvány, évi állami támogatás elszámolása havi bérkompenzáció havi ágazati pótlék Előirányzat csökkentése Földes Nagyközség működési hozzájárulás csökkenése miatt Módosított május 31én évről áthúzódó Startmunka mintaprogram eredeti 43, Módosított május 31én 43, évi Startmunka mintaprogram eredeti 196, Módosított május 31én 196, Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti Módosított május 31én Közfoglalkoztatás eredeti 242, évi maradvány felvezetése 33, Módosított május 31én 275, ÁFA befizetés NAVnak eredeti Módosított május 31én Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai oldal

11 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Előirányzat felvezetése OEP finanszírozásból Módosított május 31én I.1. Kötelező feladatok összesen eredeti 492, I.1. I.2. Kötelező feladatok összesen módosított május 31 én Önként vállalt feladatok 525, Mezőőri szolgálat eredeti 3, havi bérkompenzáció Módosított május 31én 3, Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) eredeti Előirányzat átvezetése dologi kiadások közé Módosított május 31én Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti Módosított május 31én Közművelődés támogatása eredeti Módosított május 31én Sport támogatása eredeti Módosított május 31én Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti Módosított május 31én Egyházak támogatása eredeti Módosított május 31én Városi és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti évi maradvány felvezetése Módosított május 31én Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti Módosított május 31én Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása eredeti Módosított május 31én Önkormányzati földek művelésének költsége Módosított május 31én oldal

12 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önkormányzati testületi határozat alapján eredeti Előirányzat átcsoportosítása Módosított május 31én Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti Módosított május 31én "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP eredeti évi maradvány felvezetése Módosított május 31én "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP eredeti évi maradvány felvezetése Módosított május 31én "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP Előirányzat felvezetése Módosított május 31én I.2. Önként vállalt feladatok összesen eredeti 3, I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított május 31én 3, I. I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31 ÉN 495, , II. II.1. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kötelező feladatok 1 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal eredeti 40, évi maradvány felvezetése Előirányzat felvezetése: évi alulfinanszírozás havi bérkompenzáció Módosított május 31én 40, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége eredeti 6, Előirányzat átcsoportosítás havi bérkompenzáció Módosított május 31én 6, Továbbszámlázott költségek eredeti oldal

13 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Módosított május 31én ÁFAbefizetés NAVnak eredeti Módosított május 31én Helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás 0 Előirányzat felvitele: átlagbér megtérítés Módosított május 31én II.1. Kötelező feladatok összesen eredeti 46, II.1. Kötelező feladatok összesen módosított május 31 én 46, II.2. Államigazgatási feladatok 1 Államigazgatási feladatok eredeti 7, havi bérkompenzáció Módosított május 31én 7, Pénzbeli és természetbeni juttatások (5.B melléklet) eredeti Óvodáztatási támogatás Módosított május 31én II.2. Államigazgatási feladatok összesen eredeti 7, II.2. Államigazgatási feladatok összesen módosított május 31én 7, II. II. III. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN Önkormányzati intézmények 1 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen 53, , Eredeti 106, Módosított május 31én 106, /a Bölcsőde eredeti 5, Előirányzat felvezetése: jubileumi jutalom Előirányzat felvezetése: évi alulfinanszírozás havi bérkompenzáció havi ágazati pótlék Módosított május 31én 5, /b Egyesített Óvodai Intézmény eredeti 101, évi maradvány felvezetése Előirányzat felvezetése működési többletbevételből Előirányzat felvezetése Munkaügyi Központ támogatásából oldal

14 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Előirányzat felvezetése: jubileumi jutalom és nyugdíjazás költsége Előirányzat felvezetése: évi alulfinanszírozás havi bérkompenzáció Előirányzat felvezetése: Integrációs Pedagógiai Rendszer évi támogatásából Prémium évek program 2014.IV.n.év, 2015.I.n.év Módosított május 31én 101, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti 69, évi maradvány felvezetése Előirányzat felvezetése: jubileumi jutalom Előirányzat felvezetése biztosítási kárbevételből Előirányzat felvezetése: évi alulfinanszírozás havi bérkompenzáció Módosított május 31én 69, Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti 21, évi maradvány felvezetése Előirányzat felvezetése Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap TV ÁLLANDÓ pályázati támogatásából Előirányzat felvezetése: évi alulfinanszírozás havi bérkompenzáció Előirányzat felvezetése könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból Előirányzat felvezetése: jubileumi jutalom Módosított május 31én 21, III. Önkormányzati intézmények összesen eredeti 196, III. Önkormányzati intézmények összesen módosított május 31én 196, MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN 744, , " 6. oldal

15 3. melléklet a 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez "3. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI MÁJUS 31IG Adatok e Ftban I. Pályázati beruházások Megnevezés Eredeti Módosított május 31. Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése (KEOP) 1) 22/2011.(III.31.) önk. testületi határozat alapján Pályázaton igényelhető támogatás BM EU önerő támogatás Önkormányzati saját forrás Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra Áfa "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút 2) hálózatába" (ÉAOP) 11/2011. (VI.30.) önk. testületi határozat alapján Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra HURO/1101 sz. MagyarországRománia Határon Átnyúló Együttműködési Program 1/ ) (I.16.) önk. testületi határozat alapján Előző évi maradvány 571 Pályázaton igényelhető támogatás Önkormányzati saját forrás Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése (ÉAOP) 108/2012. (VIII.30.) önk.testületi 4) határozat alapján Előző évi maradvány 300 Pályázaton igényelhető támogatás Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" (ÉAOP) 153/2012. (XI.29.) önk. 5) testületi határozat alapján Előző évi maradvány 35 Pályázaton igényelhető támogatás Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban (ÉAOP) 113/2012. (IX.13.) önk. testületi 6) határozat alapján Előirányzat átvezetése II.8. sorra a 32/2015. (III.25.) önkormányzati testületi határozat alapján Módosított május 31én: 0 7) Napelemes megújuló energia beruházás Előirányzat átvezetése II.8. sorra a 32/2015. (III.25.) önkormányzati testületi határozat alapján Módosított május 31én: 0 8) évi Startmunka programok eszközbeszerzése Pályázaton igényelhető támogatás Önkormányzati saját forrás ) "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP Előirányzat módosítás: évi maradvány felvezetése Módosított május 31én: Pályázaton igényelhető támogatás évi maradvány Napelemes rendszer telepítése a Városi Sportcsarnok épületére (KEOP) a 22/2015. (II.8.) 10) 0 önkormányzati testületi határozat alapján Előirányzat felvezetése oldal

16 Megnevezés Eredeti Módosított május 31. Módosított május 31én: Pályázaton igényelhető támogatás ) "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP 0 Előirányzat felvezetése Módosított május 31én: Pályázaton igényelhető támogatás I. Pályázati beruházások összesen II. Egyéb fejlesztési kiadások 1) Városendezési terv elkészítése Önkormányzati saját forrás ) Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása Önkormányzati saját forrás ) Városmarketing koncepciójának elkészítése 126/2011.(XI.24.) önk.testületi határozat alapján Önkormányzati saját forrás ) Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önk.testületi határozat alapján Önkormányzati saját forrás ) Városi Sporttelep öltöző felújítása Önkormányzati saját forrás ) Gyógyfürdő fejlesztés Önkormányzati saját forrás ) Tüdőszűrőgép beszerzés Önkormányzati saját forrás ) Önkormányzati utak építése Előirányzat átvezetése I.6. és I.7. sorról a 32/2015. (III.25.) önkormányzati testületi határozat alapján Módosított május 31én: Önkormányzati saját forrás ) Számítástechnikai eszközök beszerzése ) Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása (5.A melléklet) ) Közbeszerzési, tanácsadási díjak ) Hatósági, eljárási díjak ) Pályázatírás ) Lakossági közműfejlesztési támogatás 0 Előirányzat felvezetése 87 Módosított május 31én: 87 II. Egyéb fejlesztési kiadások összesen III. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IIII oldal

17 3.A melléklet a 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez "3.A melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata intézményei évre jóváhagyott fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai május 31ig Adatok e Ftban Megnevezés Előirányzat összetétele Eredeti Módosított május 31én 1. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Előirányzat felvezetése: évi alulfinanszírozás, tárgyi eszköz beszerzése Módosított május 31én: Előirányzat összetétele május 31én: Tárgyi eszköz vásárlása Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 400 Előirányzat felvezetése működési többletbevételből, beruházás évi maradvány felvezetése, beruházás évi maradvány felvezetése, felújítás Előirányzat felvezetése: Integrációs Pedagógiai Rendszer évi támogatásából Módosított május 31én: Előirányzat összetétele május 31én: Beruházás Felújítás Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Módosított május 31én: Előirányzat összetétele május 31én: Beruházás, felújítás Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Módosított május 31én: Előirányzat összetétele május 31én: Beruházás, felújítás Püspökladány Város Önkormányzat intézményei évi fejlesztési kiadásai összesen:

18 ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVRE JÓVÁHAGYOTT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL MÁJUS 31IG 4. melléklet a 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez "4. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez Adatok e Ftban MEGNEVEZÉS Püspökladány Város Önkormányzata Pli Közös Önkormányzati Hivatal Pli Egyesített Óvodai Intézmény Pl. Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pli Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Önkormányzat és intézmények összesen Önkormányzat és intézmények összesen intézményfinanszírozás nélkül PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEI A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet IIII.) I. II. A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK eredeti A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK módosított május 31én B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B.1. Központi, irányító szervi támogatás Központi, irányító szervi támogatás működési célú eredeti Központi, irányító szervi támogatás működési célú módosított május 31én Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célú eredeti Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célú módosított május 31én Központi, irányító szervi támogatás összesen eredeti Központi, irányító szervi támogatás összesen módosított május 31én B.2. Előző év maradványának igénybevétele (a hiány belső finanszírozására szolgáló ) Eredeti Módosított május 31én B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított május 31én BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított május 31én PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSAI A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK a) b) c) d) Püspökladány Város Önkormányzata évi működési, fenntartási kiadási ai (2.melléklet) eredeti Püspökladány Város Önkormányzata évi működési, fenntartási kiadási ai módosított május 31én Püspökladány Város Önkormányzata évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3.melléklet) eredeti Püspökladány Város Önkormányzata évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított május 31én Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3.A melléklet) eredeti Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított május 31én Általános tartalék eredeti 0 Általános tartalék módosított május 31én 0 A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EREDETI ELŐIRÁNYZAT A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN

19 B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK a) MEGNEVEZÉS Püspökladány Város Önkormányzata Pli Közös Önkormányzati Hivatal Pli Egyesített Óvodai Intézmény Pl. Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pli Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Önkormányzat és intézmények összesen Központi, irányító szervi támogatás összesen eredeti Központi, irányító szervi támogatás összesen módosított május 31én Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése eredeti b) 0 0 Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése módosított május 31én B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított május 31én Önkormányzat és intézmények összesen intézményfinanszírozás nélkül III. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSAI EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSAI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) eredeti BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) módosított május 31én

20 5. melléklet a 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez "5.B melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez A PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZLÁSA MÁJUS 31IG Adatok e Ftban KIADÁS FORRÁS MEGOSZLÁSA Támogatás megnevezése Pénzbeli és természetbeni ellátások Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (100%) IGÉNYLÉS ALAPJÁN Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (90%) IGÉNYLÉS ALAPJÁN A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (10%) SAJÁT FORRÁS Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (80%) IGÉNYLÉS ALAPJÁN A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (20%) SAJÁT FORRÁS Forrás összesen A 2. melléklet II.2.2. során szereplő kötelező pénzbeli és természetbeni ellátások 1 Aktív korúak ellátása 1A Rendszeres szociális segély (90+10%) B Foglalkoztatáshelyettesítő támogatás (80+20%) A Normatív lakásfenntartási támogatás (90+10%) B Alanyi lakásfenntartási támogatás (adósságkezeléshez kapcsolódó) (90+10%) Méltányossági közgyógyellátás Óvodáztatási támogatás Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen Források: Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (kv.törvény 2. melléklet 1. pont) A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (kv.törvény 2. melléklet 2. pont)

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Vadna községi

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2013.(II.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított rendelet

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Sajóivánka

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2015.

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Mód. ei. 820.777.000 820.777.000

Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Mód. ei. 820.777.000 820.777.000 Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.27.) számú rendelete 2014. IV. negyedévi módosítására

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszalök Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszalök Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetéséről Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 4/2014.(III.05.)

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

3. (1) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2013.évi költségvetésének

3. (1) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2013.évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló, 5/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési tervezete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési tervezete 3.1. melléklet Az önkormányzat 2015. évi költségvetési tervezete BEVÉTELEK - 1 - Funkciókód: 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás B3 Közhatalmi ek: Helyi adó ek: - Építményadó 60 000 - Magánszemélyek

Részletesebben

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról Mátraszele község Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.) rendelet módosításáról A képviselőtestület

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza.

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 15/15. (V. 8.) önkormányzati rendelete a 14. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Sajógalgóc

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

9/2012. (IV. 24.) 2011. 1/2011. (II.15.)

9/2012. (IV. 24.) 2011. 1/2011. (II.15.) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Kápolnásnyék

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5526. Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/493-100. Tel.: 66/494-022. M E G H Í V Ó

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5526. Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/493-100. Tel.: 66/494-022. M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Kertészsziget Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5526. Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/493-100. Tel.: 66/494-022.

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 4. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról

. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról . számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő testület! Az elmúlt években az a

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Mályinka

Részletesebben

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5..

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5.. Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16 /2009. ( XI.26. ) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 16.) rendeletének módosításáról Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2015. június 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Intézményi működési bevételek és lakbérbevételek összesen:

Intézményi működési bevételek és lakbérbevételek összesen: 1. Megnevezés 1. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszló önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat 2013. első félévi - módosításához főösszesítő adatok A B C D 2013. évi eredeti 2013 első félévi változás

Részletesebben

Előterjesztés a Sárrétudvari Önkormányzat Képviselő testületének 2014. I. félévi költségvetési rendelet módosítására

Előterjesztés a Sárrétudvari Önkormányzat Képviselő testületének 2014. I. félévi költségvetési rendelet módosítására Előterjesztés a Sárrétudvari Önkormányzat Képviselő testületének 2014. I. félévi költségvetési rendelet módosítására Tisztelt Képviselő testület! Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat 2014. I. félévi rendeletmódosítása

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71., TF.: 06 33 431 299, FAX.: 06 33 431 377, E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása Felelős készítő:

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-29/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászivány Község

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről Balatonederics község Önkormányzatának

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2014. évi költségvetését

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei 1 Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Község

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (III.24.) önkormányzati rendelete

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (III.24.) önkormányzati rendelete Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (III.24.) önkormányzati rendelete Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Kapolcs

Részletesebben

2014. I. félévi beszámoló szöveges melléklete

2014. I. félévi beszámoló szöveges melléklete Medina Község Önkormányzata 7057 Medina, Kossuth u. 59. 2014. I. félévi beszámoló szöveges melléklete 1.) Bevezetés Az államháztartásról szóló (továbbiakban: Áht.) 87. (1) szerint a polgármester a helyi

Részletesebben

I. rész Általános rendelkezések

I. rész Általános rendelkezések Kartal Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott

Részletesebben

1 Működési költségvetési bevételek 69 735 59 920 57 388 76 780. 2 1 Működési célú támogatások Áht-on belülről 35 841 21 872 31 549 34 218

1 Működési költségvetési bevételek 69 735 59 920 57 388 76 780. 2 1 Működési célú támogatások Áht-on belülről 35 841 21 872 31 549 34 218 Cím Alcím 1. melléklet a 8/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának költségvetési bevételei A B C D E F G H I Kiemelt 2012. évi eredeti Előir. csop. előir. tény várható

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71., TF.: 06 33 431 299, FAX.: 06 33 431 377, E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi módosítása Felelős készítő:

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása.

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. BEVÉTELEK: Önkormányzatunk költségvetési bevételeinek főösszege 286 917 e Ft, mely az előző évi ( 281 058 e Ft) eredeti költségvetési bevételi előirányzat

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2015.(II..) Önkormányzati Rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

BEVÉTELEK. Helyi adók összesen: 418 490. Önkormányzat sajátos müködési bev. összesen: 450 490. Önkormányzatok költségvetési támogatása: 364 156

BEVÉTELEK. Helyi adók összesen: 418 490. Önkormányzat sajátos müködési bev. összesen: 450 490. Önkormányzatok költségvetési támogatása: 364 156 BEVÉTELEK Megnevezés 2015. év eredeti ÓVODA B405-00 096010 Intézményi ellátás díja 12 000 B402-00 900080 Alkalmazottak térítése 1 000 B406-00 096010 Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA 3 240 B406-00 900080

Részletesebben

Búcsúszentlászló Község Önkormányzata 2/2013.(III. 25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya

Búcsúszentlászló Község Önkormányzata 2/2013.(III. 25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya Búcsúszentlászló Község Önkormányzata 2/2013.(III. 25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről Búcsúszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai 1. melléklet Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai (ezer forintban) Erdőtarcsa Község Önkormányzata Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú bevételek

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

M U N K A L A P. a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez. Szakfeladat: 381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása

M U N K A L A P. a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez. Szakfeladat: 381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása - 1 - Szakfeladat: 381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása Működési Lakosságnak továbbszámlázandó szemétszállítási díj 2012. évi (50 396 eft) x 1,19 59 971 A fentiek ÁFA-ja 16 192 Hátralék behajtás

Részletesebben

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló Hetes Község Képviselőtestületének 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete a 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. A Hetes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Pusztaszabolcs Nagyközség Jegyzője Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Bács-Kiskun

Részletesebben