Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti."

Átírás

1 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat bevételi és kiadási ai 1. (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az önkormányzat évi költségvetését a) Ft költségvetési bevétellel b) Ft finanszírozási bevétellel c) Ft költségvetési kiadással, ezen belül c/1) Ft működési kiadással ezen belül c/a) Ft személyi jellegű kiadással, c/b) Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) Ft dologi kiadással, c/d) Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) Ft egyéb működési célú kiadással, c/2) Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással c/3) Ft intézményi fejlesztési jellegű kiadással, d) Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

2 2 2. A Rendelet 2. (3) bekezdésében a 481 fő szövegrész helyébe a 514 fő, a 744,5 fő szövegrész helyébe a 777,5 fő szöveg lép. 3. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 4. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 5. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 6. A Rendelet 3/A. melléklet helyébe a 3/A. melléklet lép. 7. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 8. A Rendelet 5.B. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 9. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző

3 I. Működési bevételek 1. melléklet a 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételei május 31ig Előirányzat csoportok, kiemelt ok Adatok e Ftban Eredeti Módosított május 31én Működési bevételek Eredeti Módosított május 31én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti módosítás: Egyéb működési bevétel: biztosítás kárbevétele 781 Módosított május 31én Temető bérleti díja Kötvénybefektetés bevétele Startmunka bevétele Egyéb működési bevétel ÁFA bevétel ÁFA visszaigénylés: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszaigénylése Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti Módosított május 31én Egyéb működési bevétel ÁFA bevétel Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszaigénylése Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen: Eredeti Módosított május 31én a. = Bölcsőde Eredeti Módosított május 31én b. = Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti Előirányzat felvezetése többletbevételekből: szakmai szolgáltatás, közvetített szolgálatatás, kamatbevétel, ételhulladék értékesítés, biztosítási kártérítés bevétele 207 Módosított május 31én Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti Módosított május 31én Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti Módosított május 31én Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek Eredeti Módosított május 31én oldal

4 Előirányzat csoportok, kiemelt ok 2 1 Püspökladány Város Önkormányzata a b c d Eredeti Módosított május 31én Helyi adók Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Működési célú támogatásértékű bevételek Eredeti Módosított május 31én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása Magyar Államkincstár: költségvetési támogatások előző évi elszámolása Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer évi támogatása 505 (fennmaradó 20%) "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működési hiányának megtérítése: Földes Nagyközség Önkormányzatától, hozzájárulás csökkentése 502 HBMi Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása 128 Módosított május 31én Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától = Szerep Községi Önkormányzattól = Földes Nagyközség Önkormányzatától = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától Szerep Községi Önkormányzattól: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása Mezőőri szolgálatra átvétel Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása évi Startmunka mintaprogram támogatása évben megelőlegezett, 2015ben igényelhető támogatás: ="Tiéd a város, te vigyázz rá" TÁMOP ="Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP ="Segítsünk többen, többet!" TÁMOP ="Az egészség forrása A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek" ="Ladányi Nyár 2014" ="Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP "Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP 118 Magyar Államkincstár: költségvetési támogatások előző évi elszámolása Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer évi támogatása (fennmaradó 20%) 505 "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP HBMi Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 2. oldal

5 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Eredeti Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáshoz 117 Módosított május 31én Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: rehabilitációs foglalkoztatás támogatása Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáshoz Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti 0 Munkaügyi Központ, bérköltség támogatása 992 Módosított május 31én Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti Módosított május 31én Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ pályázat Módosított május 31én II. Központi költségvetésből kapott támogatások Eredeti Módosított május 31én Püspökladány Város Önkormányzata 1 1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Eredeti I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása III. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése: óvodáztatási támogatás 720 IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 319 Módosított május 31én I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása = Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése = A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása = Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) = Gyermekek napközbeni ellátása és gyermekétkeztetés támogatása IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása = Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása = Muzeális intézményi feladatok támogatása = Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Eredeti 0 Prémium évek program támogatása 2014.IV.n.év, 2015.I.n.év 994 Lakossági közműfejlesztés támogatása 87 EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány belterületi kerékpárúthálózat fejlesztése" ( átvezetése III.3.1. sorról) EU Önerő Alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" ( átvezetése III.3.1. sorról) 270 Módosított május 31én a) Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai Prémium évek program támogatása 2014.IV.n.év, 2015.I.n.év 994 b) Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai Lakossági közműfejlesztés támogatása 87 EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány belterületi kerékpárúthálózat fejlesztése" EU Önerő Alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" oldal

6 Előirányzat csoportok, kiemelt ok 1 3 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás Eredeti havi ágazati pótlék Módosított május 31én = Bölcsőde 191 = Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Eredeti havi bérkompenzáció Módosított május 31én III. Felhalmozási bevételek Eredeti Módosított május 31én Felhalmozási bevételek Eredeti Módosított május 31én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31én Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.től amortizációs díj (rendszerfüggetlen elemek) Önkormányzati lakás értékesítése: = Petőfi u = Zrínyi u = Damjanich u lh = Honvéd u = Bezerédi u lh = Petőfi u = Zrínyi u Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése Földterület értékesítése Piaci telek értékesítése 705 KÖZKÉV műhely értékesítéséből származó bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Eredeti Módosított május 31én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer évi támogatása (fennmaradó 20%) 406 Napelemes rendszer telepítése a Városi Sportcsarnok épületére KEOP "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP Módosított május 31én Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP évi Startmunka mintaprogram támogatása "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer évi támogatása (fennmaradó 20%) 406 Napelemes rendszer telepítése a Városi Sportcsarnok épületére KEOP "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Eredeti Módosított május 31én oldal

7 1. Előirányzat csoportok, kiemelt ok Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Előirányzat átvezetése II.1.2. sorra: EU Önerő támogatás, "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" 270 Előirányzat átvezetése II.1.2. sorra: EU Önerő támogatás, "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" Módosított május 31én Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól évben megelőlegezett, 2015ben igényelhető támogatás: =HURO/1101sz. MagyarországRománia Határon Átnyúló Együttműködési Program =EU önerő támogatás: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" KEOP "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP, EU önerő támogatás HURO/1101sz. MagyarországRománia Határon Átnyúló Együttműködési Program ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN MÓDOSÍTOTT IV. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Eredeti Módosított május 31én = Fejlesztési célú maradvány = Működési célú maradvány Előző évi maradvány igénybevétele Eredeti Módosított május 31én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31én a. Fejlesztési maradvány Eredeti Előirányzat felvezetése: "Építünk Rád, Püspökladány! TÁMOP Módosított május 31én "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény HURO/1101sz. MagyarországRománia Határon Átnyúló Együttműködési Program 571 HURO/1101sz. MagyarországRománia Határon Átnyúló Együttműködési Program (kötvény) "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP 35 "Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése" ÉAOP 300 "Építünk Rád, Püspökladány! TÁMOP b. Működési maradvány Eredeti Előirányzat felvezetése: Szállítói és egyéb kötelezettség, intézményekkel szembeni kötelezettség, pályázatok Módosított május 31én évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása "Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP Szállítói és egyéb kötelezettség, intézményekkel szembeni kötelezettség, pályázatok Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények maradványa Eredeti 0 5. oldal

8 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Módosított május 31én a. Működési maradvány Eredeti 0 Maradvány felvezetése Módosított május 31én Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 787 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum b. Felhalmozási maradvány Eredeti 0 Maradvány felvezetése Módosított május 31én Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN " 6. oldal

9 2. melléklet a 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási ai május 31ig Adatok e Ftban KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I.1. Kötelező feladatok 1 Közvilágítás eredeti Módosított május 31én Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti Módosított május 31én Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti évi maradvány felvezetése Szűrővizsgálat a támogatásból Módosított május 31én Geodéziai, hirdetési díjak eredeti Módosított május 31én Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti évi maradvány felvezetése Módosított május 31én Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti Módosított május 31én Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költség támogatása eredeti Módosított május 31én Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) eredeti Módosított május 31én Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti Módosított május 31én Jubileumi jutalom, nyugdíjba vonulás tartaléka eredeti Előirányzat átvezetése intézményekhez Módosított május 31én oldal

10 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti Módosított május 31én Vagyonbiztosítás eredeti Módosított május 31én Gimnáziumi oktatás működtetési költsége eredeti Módosított május 31én Egyéb pénzügyi műveletek eredeti Módosított május 31én Képviselőtestület működése eredeti 11, évi maradvány felvezetése Módosított május 31én 11, Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti Módosított május 31én Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás eredeti évi maradvány, évi állami támogatás elszámolása havi bérkompenzáció havi ágazati pótlék Előirányzat csökkentése Földes Nagyközség működési hozzájárulás csökkenése miatt Módosított május 31én évről áthúzódó Startmunka mintaprogram eredeti 43, Módosított május 31én 43, évi Startmunka mintaprogram eredeti 196, Módosított május 31én 196, Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti Módosított május 31én Közfoglalkoztatás eredeti 242, évi maradvány felvezetése 33, Módosított május 31én 275, ÁFA befizetés NAVnak eredeti Módosított május 31én Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai oldal

11 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Előirányzat felvezetése OEP finanszírozásból Módosított május 31én I.1. Kötelező feladatok összesen eredeti 492, I.1. I.2. Kötelező feladatok összesen módosított május 31 én Önként vállalt feladatok 525, Mezőőri szolgálat eredeti 3, havi bérkompenzáció Módosított május 31én 3, Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) eredeti Előirányzat átvezetése dologi kiadások közé Módosított május 31én Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti Módosított május 31én Közművelődés támogatása eredeti Módosított május 31én Sport támogatása eredeti Módosított május 31én Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti Módosított május 31én Egyházak támogatása eredeti Módosított május 31én Városi és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti évi maradvány felvezetése Módosított május 31én Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti Módosított május 31én Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása eredeti Módosított május 31én Önkormányzati földek művelésének költsége Módosított május 31én oldal

12 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önkormányzati testületi határozat alapján eredeti Előirányzat átcsoportosítása Módosított május 31én Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti Módosított május 31én "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP eredeti évi maradvány felvezetése Módosított május 31én "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP eredeti évi maradvány felvezetése Módosított május 31én "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP Előirányzat felvezetése Módosított május 31én I.2. Önként vállalt feladatok összesen eredeti 3, I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított május 31én 3, I. I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31 ÉN 495, , II. II.1. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kötelező feladatok 1 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal eredeti 40, évi maradvány felvezetése Előirányzat felvezetése: évi alulfinanszírozás havi bérkompenzáció Módosított május 31én 40, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége eredeti 6, Előirányzat átcsoportosítás havi bérkompenzáció Módosított május 31én 6, Továbbszámlázott költségek eredeti oldal

13 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Módosított május 31én ÁFAbefizetés NAVnak eredeti Módosított május 31én Helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás 0 Előirányzat felvitele: átlagbér megtérítés Módosított május 31én II.1. Kötelező feladatok összesen eredeti 46, II.1. Kötelező feladatok összesen módosított május 31 én 46, II.2. Államigazgatási feladatok 1 Államigazgatási feladatok eredeti 7, havi bérkompenzáció Módosított május 31én 7, Pénzbeli és természetbeni juttatások (5.B melléklet) eredeti Óvodáztatási támogatás Módosított május 31én II.2. Államigazgatási feladatok összesen eredeti 7, II.2. Államigazgatási feladatok összesen módosított május 31én 7, II. II. III. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN Önkormányzati intézmények 1 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen 53, , Eredeti 106, Módosított május 31én 106, /a Bölcsőde eredeti 5, Előirányzat felvezetése: jubileumi jutalom Előirányzat felvezetése: évi alulfinanszírozás havi bérkompenzáció havi ágazati pótlék Módosított május 31én 5, /b Egyesített Óvodai Intézmény eredeti 101, évi maradvány felvezetése Előirányzat felvezetése működési többletbevételből Előirányzat felvezetése Munkaügyi Központ támogatásából oldal

14 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Előirányzat felvezetése: jubileumi jutalom és nyugdíjazás költsége Előirányzat felvezetése: évi alulfinanszírozás havi bérkompenzáció Előirányzat felvezetése: Integrációs Pedagógiai Rendszer évi támogatásából Prémium évek program 2014.IV.n.év, 2015.I.n.év Módosított május 31én 101, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti 69, évi maradvány felvezetése Előirányzat felvezetése: jubileumi jutalom Előirányzat felvezetése biztosítási kárbevételből Előirányzat felvezetése: évi alulfinanszírozás havi bérkompenzáció Módosított május 31én 69, Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti 21, évi maradvány felvezetése Előirányzat felvezetése Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap TV ÁLLANDÓ pályázati támogatásából Előirányzat felvezetése: évi alulfinanszírozás havi bérkompenzáció Előirányzat felvezetése könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból Előirányzat felvezetése: jubileumi jutalom Módosított május 31én 21, III. Önkormányzati intézmények összesen eredeti 196, III. Önkormányzati intézmények összesen módosított május 31én 196, MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN 744, , " 6. oldal

15 3. melléklet a 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez "3. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI MÁJUS 31IG Adatok e Ftban I. Pályázati beruházások Megnevezés Eredeti Módosított május 31. Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése (KEOP) 1) 22/2011.(III.31.) önk. testületi határozat alapján Pályázaton igényelhető támogatás BM EU önerő támogatás Önkormányzati saját forrás Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra Áfa "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút 2) hálózatába" (ÉAOP) 11/2011. (VI.30.) önk. testületi határozat alapján Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra HURO/1101 sz. MagyarországRománia Határon Átnyúló Együttműködési Program 1/ ) (I.16.) önk. testületi határozat alapján Előző évi maradvány 571 Pályázaton igényelhető támogatás Önkormányzati saját forrás Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése (ÉAOP) 108/2012. (VIII.30.) önk.testületi 4) határozat alapján Előző évi maradvány 300 Pályázaton igényelhető támogatás Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" (ÉAOP) 153/2012. (XI.29.) önk. 5) testületi határozat alapján Előző évi maradvány 35 Pályázaton igényelhető támogatás Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban (ÉAOP) 113/2012. (IX.13.) önk. testületi 6) határozat alapján Előirányzat átvezetése II.8. sorra a 32/2015. (III.25.) önkormányzati testületi határozat alapján Módosított május 31én: 0 7) Napelemes megújuló energia beruházás Előirányzat átvezetése II.8. sorra a 32/2015. (III.25.) önkormányzati testületi határozat alapján Módosított május 31én: 0 8) évi Startmunka programok eszközbeszerzése Pályázaton igényelhető támogatás Önkormányzati saját forrás ) "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP Előirányzat módosítás: évi maradvány felvezetése Módosított május 31én: Pályázaton igényelhető támogatás évi maradvány Napelemes rendszer telepítése a Városi Sportcsarnok épületére (KEOP) a 22/2015. (II.8.) 10) 0 önkormányzati testületi határozat alapján Előirányzat felvezetése oldal

16 Megnevezés Eredeti Módosított május 31. Módosított május 31én: Pályázaton igényelhető támogatás ) "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP 0 Előirányzat felvezetése Módosított május 31én: Pályázaton igényelhető támogatás I. Pályázati beruházások összesen II. Egyéb fejlesztési kiadások 1) Városendezési terv elkészítése Önkormányzati saját forrás ) Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása Önkormányzati saját forrás ) Városmarketing koncepciójának elkészítése 126/2011.(XI.24.) önk.testületi határozat alapján Önkormányzati saját forrás ) Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önk.testületi határozat alapján Önkormányzati saját forrás ) Városi Sporttelep öltöző felújítása Önkormányzati saját forrás ) Gyógyfürdő fejlesztés Önkormányzati saját forrás ) Tüdőszűrőgép beszerzés Önkormányzati saját forrás ) Önkormányzati utak építése Előirányzat átvezetése I.6. és I.7. sorról a 32/2015. (III.25.) önkormányzati testületi határozat alapján Módosított május 31én: Önkormányzati saját forrás ) Számítástechnikai eszközök beszerzése ) Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása (5.A melléklet) ) Közbeszerzési, tanácsadási díjak ) Hatósági, eljárási díjak ) Pályázatírás ) Lakossági közműfejlesztési támogatás 0 Előirányzat felvezetése 87 Módosított május 31én: 87 II. Egyéb fejlesztési kiadások összesen III. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IIII oldal

17 3.A melléklet a 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez "3.A melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata intézményei évre jóváhagyott fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai május 31ig Adatok e Ftban Megnevezés Előirányzat összetétele Eredeti Módosított május 31én 1. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Előirányzat felvezetése: évi alulfinanszírozás, tárgyi eszköz beszerzése Módosított május 31én: Előirányzat összetétele május 31én: Tárgyi eszköz vásárlása Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 400 Előirányzat felvezetése működési többletbevételből, beruházás évi maradvány felvezetése, beruházás évi maradvány felvezetése, felújítás Előirányzat felvezetése: Integrációs Pedagógiai Rendszer évi támogatásából Módosított május 31én: Előirányzat összetétele május 31én: Beruházás Felújítás Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Módosított május 31én: Előirányzat összetétele május 31én: Beruházás, felújítás Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Módosított május 31én: Előirányzat összetétele május 31én: Beruházás, felújítás Püspökladány Város Önkormányzat intézményei évi fejlesztési kiadásai összesen:

18 ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVRE JÓVÁHAGYOTT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL MÁJUS 31IG 4. melléklet a 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez "4. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez Adatok e Ftban MEGNEVEZÉS Püspökladány Város Önkormányzata Pli Közös Önkormányzati Hivatal Pli Egyesített Óvodai Intézmény Pl. Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pli Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Önkormányzat és intézmények összesen Önkormányzat és intézmények összesen intézményfinanszírozás nélkül PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEI A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet IIII.) I. II. A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK eredeti A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK módosított május 31én B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B.1. Központi, irányító szervi támogatás Központi, irányító szervi támogatás működési célú eredeti Központi, irányító szervi támogatás működési célú módosított május 31én Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célú eredeti Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célú módosított május 31én Központi, irányító szervi támogatás összesen eredeti Központi, irányító szervi támogatás összesen módosított május 31én B.2. Előző év maradványának igénybevétele (a hiány belső finanszírozására szolgáló ) Eredeti Módosított május 31én B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított május 31én BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított május 31én PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSAI A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK a) b) c) d) Püspökladány Város Önkormányzata évi működési, fenntartási kiadási ai (2.melléklet) eredeti Püspökladány Város Önkormányzata évi működési, fenntartási kiadási ai módosított május 31én Püspökladány Város Önkormányzata évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3.melléklet) eredeti Püspökladány Város Önkormányzata évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított május 31én Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3.A melléklet) eredeti Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított május 31én Általános tartalék eredeti 0 Általános tartalék módosított május 31én 0 A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EREDETI ELŐIRÁNYZAT A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN

19 B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK a) MEGNEVEZÉS Püspökladány Város Önkormányzata Pli Közös Önkormányzati Hivatal Pli Egyesített Óvodai Intézmény Pl. Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pli Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Önkormányzat és intézmények összesen Központi, irányító szervi támogatás összesen eredeti Központi, irányító szervi támogatás összesen módosított május 31én Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése eredeti b) 0 0 Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése módosított május 31én B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított május 31én Önkormányzat és intézmények összesen intézményfinanszírozás nélkül III. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSAI EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSAI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) eredeti BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) módosított május 31én

20 5. melléklet a 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez "5.B melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez A PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZLÁSA MÁJUS 31IG Adatok e Ftban KIADÁS FORRÁS MEGOSZLÁSA Támogatás megnevezése Pénzbeli és természetbeni ellátások Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (100%) IGÉNYLÉS ALAPJÁN Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (90%) IGÉNYLÉS ALAPJÁN A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (10%) SAJÁT FORRÁS Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (80%) IGÉNYLÉS ALAPJÁN A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (20%) SAJÁT FORRÁS Forrás összesen A 2. melléklet II.2.2. során szereplő kötelező pénzbeli és természetbeni ellátások 1 Aktív korúak ellátása 1A Rendszeres szociális segély (90+10%) B Foglalkoztatáshelyettesítő támogatás (80+20%) A Normatív lakásfenntartási támogatás (90+10%) B Alanyi lakásfenntartási támogatás (adósságkezeléshez kapcsolódó) (90+10%) Méltányossági közgyógyellátás Óvodáztatási támogatás Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen Források: Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (kv.törvény 2. melléklet 1. pont) A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (kv.törvény 2. melléklet 2. pont)

Magyarország Kormánya

Magyarország Kormánya Magyarország Kormánya T/4730. ú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 06. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL A TÖRVÉNYJAVASLAT A TÖRVÉNYJAVASLAT MELLÉKLETEI AZ ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A RÉSZLETES INDOKOLÁS AZ INDOKOLÁS

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 24., szerda Tartalomjegyzék 242/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal átszervezésével összefüggő jogutódlási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 29., vasárnap Tartalomjegyzék 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak

Részletesebben

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2 Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok, illetve a kiszervezett és kiszervezhető feladatok felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

S alg6tarj rin Megyei Jo gri Vf, ros Kiiz gytil6s6nek 55/2013. (XI. I 9.) onkormdnyzati rendelete a 2013. 6vi kiilts6gvet6s16l sz6ki 612013.

S alg6tarj rin Megyei Jo gri Vf, ros Kiiz gytil6s6nek 55/2013. (XI. I 9.) onkormdnyzati rendelete a 2013. 6vi kiilts6gvet6s16l sz6ki 612013. S alg6tarj rin Megyei Jo gri Vf, ros Kiiz gytil6s6nek 55/2013. (XI. I 9.) onkormdnyzati rendelete a 2013. 6vi kiilts6gvet6s16l sz6ki 612013. (II.2 1.) iinkormdnyzati ren d elet m6dos itisfr 6l Salg6tarj6n

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 20., csütörtök Tartalomjegyzék 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában Dr. Feik Csa ba jegyző Ercsi Város Önkormányzata címzetes egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 44/2014. (IX. 5.) BM rendelet Az Itthon vagy Magyarország, szeretlek programsorozat támogatása felhasználásának

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 88748 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 221. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelete a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony bevezetésével

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Ács Rezső társulás elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Ács Rezső társulás elnöke AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: TÁRGY: Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S Első Magyar Önkormányzati

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2011. november 28-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2011. november 28-i ülésére Ötvöskónyi Község Önkormányzata Polgármesterétől 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2011. harmadik negyedévi költségvetésének

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ 2/2009.(II. 12.) RENDELETÉNEK A 15/2011.(X. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 11., szerda Tartalomjegyzék 469/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet Az Európai Uniós támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek

Részletesebben

. t.; 20*Z c. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

. t.; 20*Z c. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága. t.; 20*Z c. Módosító javaslat! Dr. Kövér László úrnap az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! Magyarország 2013. évi központi költségvetésér

Részletesebben

16/2009.(II.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete az 5/2009.(I.30.) sz 6/2009.(I.30.) sz. 7/2009.(I.30.) sz. 8/2009.(I.30.) sz. 9/2009.(I.30.) sz. 10/2009.(I.30.) sz..

Részletesebben

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke 1. sz. függelék A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY 1 Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi szakterülettel kapcsolatos feladatokat,

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Pályázati Kiírás 2015.

Pályázati Kiírás 2015. Pályázati Kiírás 2015. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kenézlő Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kenézlő Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Kenézlő Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése 2014. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2 A folyamatmenedzsment... 5 3 Alkalmazott

Részletesebben