Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti."

Átírás

1 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat bevételi és kiadási ai 1. (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az önkormányzat évi költségvetését a) Ft költségvetési bevétellel b) Ft finanszírozási bevétellel c) Ft költségvetési kiadással, ezen belül c/1) Ft működési kiadással ezen belül c/a) Ft személyi jellegű kiadással, c/b) Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) Ft dologi kiadással, c/d) Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) Ft egyéb működési célú kiadással, c/2) Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással c/3) Ft intézményi fejlesztési jellegű kiadással, d) Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

2 2 2. A Rendelet 2. (3) bekezdésében a 481 fő szövegrész helyébe a 514 fő, a 744,5 fő szövegrész helyébe a 777,5 fő szöveg lép. 3. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 4. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 5. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 6. A Rendelet 3/A. melléklet helyébe a 3/A. melléklet lép. 7. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 8. A Rendelet 5.B. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 9. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző

3 I. Működési bevételek 1. melléklet a 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételei május 31ig Előirányzat csoportok, kiemelt ok Adatok e Ftban Eredeti Módosított május 31én Működési bevételek Eredeti Módosított május 31én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti módosítás: Egyéb működési bevétel: biztosítás kárbevétele 781 Módosított május 31én Temető bérleti díja Kötvénybefektetés bevétele Startmunka bevétele Egyéb működési bevétel ÁFA bevétel ÁFA visszaigénylés: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszaigénylése Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti Módosított május 31én Egyéb működési bevétel ÁFA bevétel Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszaigénylése Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen: Eredeti Módosított május 31én a. = Bölcsőde Eredeti Módosított május 31én b. = Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti Előirányzat felvezetése többletbevételekből: szakmai szolgáltatás, közvetített szolgálatatás, kamatbevétel, ételhulladék értékesítés, biztosítási kártérítés bevétele 207 Módosított május 31én Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti Módosított május 31én Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti Módosított május 31én Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek Eredeti Módosított május 31én oldal

4 Előirányzat csoportok, kiemelt ok 2 1 Püspökladány Város Önkormányzata a b c d Eredeti Módosított május 31én Helyi adók Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Működési célú támogatásértékű bevételek Eredeti Módosított május 31én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása Magyar Államkincstár: költségvetési támogatások előző évi elszámolása Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer évi támogatása 505 (fennmaradó 20%) "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működési hiányának megtérítése: Földes Nagyközség Önkormányzatától, hozzájárulás csökkentése 502 HBMi Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása 128 Módosított május 31én Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától = Szerep Községi Önkormányzattól = Földes Nagyközség Önkormányzatától = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától Szerep Községi Önkormányzattól: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása Mezőőri szolgálatra átvétel Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása évi Startmunka mintaprogram támogatása évben megelőlegezett, 2015ben igényelhető támogatás: ="Tiéd a város, te vigyázz rá" TÁMOP ="Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP ="Segítsünk többen, többet!" TÁMOP ="Az egészség forrása A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek" ="Ladányi Nyár 2014" ="Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP "Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP 118 Magyar Államkincstár: költségvetési támogatások előző évi elszámolása Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer évi támogatása (fennmaradó 20%) 505 "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP HBMi Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 2. oldal

5 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Eredeti Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáshoz 117 Módosított május 31én Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: rehabilitációs foglalkoztatás támogatása Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáshoz Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti 0 Munkaügyi Központ, bérköltség támogatása 992 Módosított május 31én Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti Módosított május 31én Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ pályázat Módosított május 31én II. Központi költségvetésből kapott támogatások Eredeti Módosított május 31én Püspökladány Város Önkormányzata 1 1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Eredeti I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása III. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése: óvodáztatási támogatás 720 IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 319 Módosított május 31én I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása = Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése = A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása = Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) = Gyermekek napközbeni ellátása és gyermekétkeztetés támogatása IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása = Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása = Muzeális intézményi feladatok támogatása = Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Eredeti 0 Prémium évek program támogatása 2014.IV.n.év, 2015.I.n.év 994 Lakossági közműfejlesztés támogatása 87 EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány belterületi kerékpárúthálózat fejlesztése" ( átvezetése III.3.1. sorról) EU Önerő Alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" ( átvezetése III.3.1. sorról) 270 Módosított május 31én a) Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai Prémium évek program támogatása 2014.IV.n.év, 2015.I.n.év 994 b) Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai Lakossági közműfejlesztés támogatása 87 EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány belterületi kerékpárúthálózat fejlesztése" EU Önerő Alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" oldal

6 Előirányzat csoportok, kiemelt ok 1 3 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás Eredeti havi ágazati pótlék Módosított május 31én = Bölcsőde 191 = Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Eredeti havi bérkompenzáció Módosított május 31én III. Felhalmozási bevételek Eredeti Módosított május 31én Felhalmozási bevételek Eredeti Módosított május 31én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31én Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.től amortizációs díj (rendszerfüggetlen elemek) Önkormányzati lakás értékesítése: = Petőfi u = Zrínyi u = Damjanich u lh = Honvéd u = Bezerédi u lh = Petőfi u = Zrínyi u Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése Földterület értékesítése Piaci telek értékesítése 705 KÖZKÉV műhely értékesítéséből származó bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Eredeti Módosított május 31én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer évi támogatása (fennmaradó 20%) 406 Napelemes rendszer telepítése a Városi Sportcsarnok épületére KEOP "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP Módosított május 31én Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP évi Startmunka mintaprogram támogatása "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer évi támogatása (fennmaradó 20%) 406 Napelemes rendszer telepítése a Városi Sportcsarnok épületére KEOP "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Eredeti Módosított május 31én oldal

7 1. Előirányzat csoportok, kiemelt ok Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Előirányzat átvezetése II.1.2. sorra: EU Önerő támogatás, "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" 270 Előirányzat átvezetése II.1.2. sorra: EU Önerő támogatás, "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" Módosított május 31én Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól évben megelőlegezett, 2015ben igényelhető támogatás: =HURO/1101sz. MagyarországRománia Határon Átnyúló Együttműködési Program =EU önerő támogatás: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" KEOP "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP, EU önerő támogatás HURO/1101sz. MagyarországRománia Határon Átnyúló Együttműködési Program ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN MÓDOSÍTOTT IV. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Eredeti Módosított május 31én = Fejlesztési célú maradvány = Működési célú maradvány Előző évi maradvány igénybevétele Eredeti Módosított május 31én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31én a. Fejlesztési maradvány Eredeti Előirányzat felvezetése: "Építünk Rád, Püspökladány! TÁMOP Módosított május 31én "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény HURO/1101sz. MagyarországRománia Határon Átnyúló Együttműködési Program 571 HURO/1101sz. MagyarországRománia Határon Átnyúló Együttműködési Program (kötvény) "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP 35 "Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése" ÉAOP 300 "Építünk Rád, Püspökladány! TÁMOP b. Működési maradvány Eredeti Előirányzat felvezetése: Szállítói és egyéb kötelezettség, intézményekkel szembeni kötelezettség, pályázatok Módosított május 31én évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása "Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP Szállítói és egyéb kötelezettség, intézményekkel szembeni kötelezettség, pályázatok Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények maradványa Eredeti 0 5. oldal

8 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Módosított május 31én a. Működési maradvány Eredeti 0 Maradvány felvezetése Módosított május 31én Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 787 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum b. Felhalmozási maradvány Eredeti 0 Maradvány felvezetése Módosított május 31én Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN " 6. oldal

9 2. melléklet a 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási ai május 31ig Adatok e Ftban KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I.1. Kötelező feladatok 1 Közvilágítás eredeti Módosított május 31én Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti Módosított május 31én Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti évi maradvány felvezetése Szűrővizsgálat a támogatásból Módosított május 31én Geodéziai, hirdetési díjak eredeti Módosított május 31én Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti évi maradvány felvezetése Módosított május 31én Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti Módosított május 31én Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költség támogatása eredeti Módosított május 31én Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) eredeti Módosított május 31én Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti Módosított május 31én Jubileumi jutalom, nyugdíjba vonulás tartaléka eredeti Előirányzat átvezetése intézményekhez Módosított május 31én oldal

10 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti Módosított május 31én Vagyonbiztosítás eredeti Módosított május 31én Gimnáziumi oktatás működtetési költsége eredeti Módosított május 31én Egyéb pénzügyi műveletek eredeti Módosított május 31én Képviselőtestület működése eredeti 11, évi maradvány felvezetése Módosított május 31én 11, Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti Módosított május 31én Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás eredeti évi maradvány, évi állami támogatás elszámolása havi bérkompenzáció havi ágazati pótlék Előirányzat csökkentése Földes Nagyközség működési hozzájárulás csökkenése miatt Módosított május 31én évről áthúzódó Startmunka mintaprogram eredeti 43, Módosított május 31én 43, évi Startmunka mintaprogram eredeti 196, Módosított május 31én 196, Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti Módosított május 31én Közfoglalkoztatás eredeti 242, évi maradvány felvezetése 33, Módosított május 31én 275, ÁFA befizetés NAVnak eredeti Módosított május 31én Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai oldal

11 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Előirányzat felvezetése OEP finanszírozásból Módosított május 31én I.1. Kötelező feladatok összesen eredeti 492, I.1. I.2. Kötelező feladatok összesen módosított május 31 én Önként vállalt feladatok 525, Mezőőri szolgálat eredeti 3, havi bérkompenzáció Módosított május 31én 3, Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) eredeti Előirányzat átvezetése dologi kiadások közé Módosított május 31én Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti Módosított május 31én Közművelődés támogatása eredeti Módosított május 31én Sport támogatása eredeti Módosított május 31én Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti Módosított május 31én Egyházak támogatása eredeti Módosított május 31én Városi és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti évi maradvány felvezetése Módosított május 31én Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti Módosított május 31én Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása eredeti Módosított május 31én Önkormányzati földek művelésének költsége Módosított május 31én oldal

12 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önkormányzati testületi határozat alapján eredeti Előirányzat átcsoportosítása Módosított május 31én Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti Módosított május 31én "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP eredeti évi maradvány felvezetése Módosított május 31én "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP eredeti évi maradvány felvezetése Módosított május 31én "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP Előirányzat felvezetése Módosított május 31én I.2. Önként vállalt feladatok összesen eredeti 3, I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított május 31én 3, I. I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31 ÉN 495, , II. II.1. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kötelező feladatok 1 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal eredeti 40, évi maradvány felvezetése Előirányzat felvezetése: évi alulfinanszírozás havi bérkompenzáció Módosított május 31én 40, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége eredeti 6, Előirányzat átcsoportosítás havi bérkompenzáció Módosított május 31én 6, Továbbszámlázott költségek eredeti oldal

13 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Módosított május 31én ÁFAbefizetés NAVnak eredeti Módosított május 31én Helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás 0 Előirányzat felvitele: átlagbér megtérítés Módosított május 31én II.1. Kötelező feladatok összesen eredeti 46, II.1. Kötelező feladatok összesen módosított május 31 én 46, II.2. Államigazgatási feladatok 1 Államigazgatási feladatok eredeti 7, havi bérkompenzáció Módosított május 31én 7, Pénzbeli és természetbeni juttatások (5.B melléklet) eredeti Óvodáztatási támogatás Módosított május 31én II.2. Államigazgatási feladatok összesen eredeti 7, II.2. Államigazgatási feladatok összesen módosított május 31én 7, II. II. III. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN Önkormányzati intézmények 1 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen 53, , Eredeti 106, Módosított május 31én 106, /a Bölcsőde eredeti 5, Előirányzat felvezetése: jubileumi jutalom Előirányzat felvezetése: évi alulfinanszírozás havi bérkompenzáció havi ágazati pótlék Módosított május 31én 5, /b Egyesített Óvodai Intézmény eredeti 101, évi maradvány felvezetése Előirányzat felvezetése működési többletbevételből Előirányzat felvezetése Munkaügyi Központ támogatásából oldal

14 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Előirányzat felvezetése: jubileumi jutalom és nyugdíjazás költsége Előirányzat felvezetése: évi alulfinanszírozás havi bérkompenzáció Előirányzat felvezetése: Integrációs Pedagógiai Rendszer évi támogatásából Prémium évek program 2014.IV.n.év, 2015.I.n.év Módosított május 31én 101, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti 69, évi maradvány felvezetése Előirányzat felvezetése: jubileumi jutalom Előirányzat felvezetése biztosítási kárbevételből Előirányzat felvezetése: évi alulfinanszírozás havi bérkompenzáció Módosított május 31én 69, Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti 21, évi maradvány felvezetése Előirányzat felvezetése Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap TV ÁLLANDÓ pályázati támogatásából Előirányzat felvezetése: évi alulfinanszírozás havi bérkompenzáció Előirányzat felvezetése könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból Előirányzat felvezetése: jubileumi jutalom Módosított május 31én 21, III. Önkormányzati intézmények összesen eredeti 196, III. Önkormányzati intézmények összesen módosított május 31én 196, MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN 744, , " 6. oldal

15 3. melléklet a 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez "3. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI MÁJUS 31IG Adatok e Ftban I. Pályázati beruházások Megnevezés Eredeti Módosított május 31. Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése (KEOP) 1) 22/2011.(III.31.) önk. testületi határozat alapján Pályázaton igényelhető támogatás BM EU önerő támogatás Önkormányzati saját forrás Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra Áfa "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút 2) hálózatába" (ÉAOP) 11/2011. (VI.30.) önk. testületi határozat alapján Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra HURO/1101 sz. MagyarországRománia Határon Átnyúló Együttműködési Program 1/ ) (I.16.) önk. testületi határozat alapján Előző évi maradvány 571 Pályázaton igényelhető támogatás Önkormányzati saját forrás Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése (ÉAOP) 108/2012. (VIII.30.) önk.testületi 4) határozat alapján Előző évi maradvány 300 Pályázaton igényelhető támogatás Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" (ÉAOP) 153/2012. (XI.29.) önk. 5) testületi határozat alapján Előző évi maradvány 35 Pályázaton igényelhető támogatás Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban (ÉAOP) 113/2012. (IX.13.) önk. testületi 6) határozat alapján Előirányzat átvezetése II.8. sorra a 32/2015. (III.25.) önkormányzati testületi határozat alapján Módosított május 31én: 0 7) Napelemes megújuló energia beruházás Előirányzat átvezetése II.8. sorra a 32/2015. (III.25.) önkormányzati testületi határozat alapján Módosított május 31én: 0 8) évi Startmunka programok eszközbeszerzése Pályázaton igényelhető támogatás Önkormányzati saját forrás ) "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP Előirányzat módosítás: évi maradvány felvezetése Módosított május 31én: Pályázaton igényelhető támogatás évi maradvány Napelemes rendszer telepítése a Városi Sportcsarnok épületére (KEOP) a 22/2015. (II.8.) 10) 0 önkormányzati testületi határozat alapján Előirányzat felvezetése oldal

16 Megnevezés Eredeti Módosított május 31. Módosított május 31én: Pályázaton igényelhető támogatás ) "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP 0 Előirányzat felvezetése Módosított május 31én: Pályázaton igényelhető támogatás I. Pályázati beruházások összesen II. Egyéb fejlesztési kiadások 1) Városendezési terv elkészítése Önkormányzati saját forrás ) Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása Önkormányzati saját forrás ) Városmarketing koncepciójának elkészítése 126/2011.(XI.24.) önk.testületi határozat alapján Önkormányzati saját forrás ) Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önk.testületi határozat alapján Önkormányzati saját forrás ) Városi Sporttelep öltöző felújítása Önkormányzati saját forrás ) Gyógyfürdő fejlesztés Önkormányzati saját forrás ) Tüdőszűrőgép beszerzés Önkormányzati saját forrás ) Önkormányzati utak építése Előirányzat átvezetése I.6. és I.7. sorról a 32/2015. (III.25.) önkormányzati testületi határozat alapján Módosított május 31én: Önkormányzati saját forrás ) Számítástechnikai eszközök beszerzése ) Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása (5.A melléklet) ) Közbeszerzési, tanácsadási díjak ) Hatósági, eljárási díjak ) Pályázatírás ) Lakossági közműfejlesztési támogatás 0 Előirányzat felvezetése 87 Módosított május 31én: 87 II. Egyéb fejlesztési kiadások összesen III. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IIII oldal

17 3.A melléklet a 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez "3.A melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata intézményei évre jóváhagyott fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai május 31ig Adatok e Ftban Megnevezés Előirányzat összetétele Eredeti Módosított május 31én 1. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Előirányzat felvezetése: évi alulfinanszírozás, tárgyi eszköz beszerzése Módosított május 31én: Előirányzat összetétele május 31én: Tárgyi eszköz vásárlása Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 400 Előirányzat felvezetése működési többletbevételből, beruházás évi maradvány felvezetése, beruházás évi maradvány felvezetése, felújítás Előirányzat felvezetése: Integrációs Pedagógiai Rendszer évi támogatásából Módosított május 31én: Előirányzat összetétele május 31én: Beruházás Felújítás Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Módosított május 31én: Előirányzat összetétele május 31én: Beruházás, felújítás Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Módosított május 31én: Előirányzat összetétele május 31én: Beruházás, felújítás Püspökladány Város Önkormányzat intézményei évi fejlesztési kiadásai összesen:

18 ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVRE JÓVÁHAGYOTT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL MÁJUS 31IG 4. melléklet a 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez "4. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez Adatok e Ftban MEGNEVEZÉS Püspökladány Város Önkormányzata Pli Közös Önkormányzati Hivatal Pli Egyesített Óvodai Intézmény Pl. Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pli Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Önkormányzat és intézmények összesen Önkormányzat és intézmények összesen intézményfinanszírozás nélkül PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEI A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet IIII.) I. II. A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK eredeti A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK módosított május 31én B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B.1. Központi, irányító szervi támogatás Központi, irányító szervi támogatás működési célú eredeti Központi, irányító szervi támogatás működési célú módosított május 31én Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célú eredeti Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célú módosított május 31én Központi, irányító szervi támogatás összesen eredeti Központi, irányító szervi támogatás összesen módosított május 31én B.2. Előző év maradványának igénybevétele (a hiány belső finanszírozására szolgáló ) Eredeti Módosított május 31én B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított május 31én BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított május 31én PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSAI A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK a) b) c) d) Püspökladány Város Önkormányzata évi működési, fenntartási kiadási ai (2.melléklet) eredeti Püspökladány Város Önkormányzata évi működési, fenntartási kiadási ai módosított május 31én Püspökladány Város Önkormányzata évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3.melléklet) eredeti Püspökladány Város Önkormányzata évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított május 31én Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3.A melléklet) eredeti Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított május 31én Általános tartalék eredeti 0 Általános tartalék módosított május 31én 0 A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EREDETI ELŐIRÁNYZAT A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN

19 B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK a) MEGNEVEZÉS Püspökladány Város Önkormányzata Pli Közös Önkormányzati Hivatal Pli Egyesített Óvodai Intézmény Pl. Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pli Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Önkormányzat és intézmények összesen Központi, irányító szervi támogatás összesen eredeti Központi, irányító szervi támogatás összesen módosított május 31én Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése eredeti b) 0 0 Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése módosított május 31én B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított május 31én Önkormányzat és intézmények összesen intézményfinanszírozás nélkül III. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSAI EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSAI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) eredeti BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) módosított május 31én

20 5. melléklet a 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez "5.B melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez A PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZLÁSA MÁJUS 31IG Adatok e Ftban KIADÁS FORRÁS MEGOSZLÁSA Támogatás megnevezése Pénzbeli és természetbeni ellátások Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (100%) IGÉNYLÉS ALAPJÁN Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (90%) IGÉNYLÉS ALAPJÁN A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (10%) SAJÁT FORRÁS Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (80%) IGÉNYLÉS ALAPJÁN A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (20%) SAJÁT FORRÁS Forrás összesen A 2. melléklet II.2.2. során szereplő kötelező pénzbeli és természetbeni ellátások 1 Aktív korúak ellátása 1A Rendszeres szociális segély (90+10%) B Foglalkoztatáshelyettesítő támogatás (80+20%) A Normatív lakásfenntartási támogatás (90+10%) B Alanyi lakásfenntartási támogatás (adósságkezeléshez kapcsolódó) (90+10%) Méltányossági közgyógyellátás Óvodáztatási támogatás Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen Források: Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (kv.törvény 2. melléklet 1. pont) A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (kv.törvény 2. melléklet 2. pont)

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2015. évi költségvetését

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2015. évi költségvetését PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA MÁJUS 31.

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA MÁJUS 31. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2016. MÁJUS 31. Az előterjesztést véleményezi

Részletesebben

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2014. évi költségvetését

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2014. évi költségvetését PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat évi költségvetését

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat évi költségvetését PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA DECEMBER 31. II. ÜTEM

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA DECEMBER 31. II. ÜTEM Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2014. DECEMBER 31. II. ÜTEM Az előterjesztést

Részletesebben

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat évi költségvetését

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat évi költségvetését PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2012. AUGUSZTUS 31. Az előterjesztést véleményezi

Részletesebben

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA DECEMBER 31.

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA DECEMBER 31. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2015. DECEMBER 31. Az előterjesztést véleményezi

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Vadna községi

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA DECEMBER 31.

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA DECEMBER 31. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2014. DECEMBER 31. Az előterjesztést véleményezi

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.28.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA MÁJUS 31.

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA MÁJUS 31. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2013. MÁJUS 31. Az előterjesztést véleményezi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának 16/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Tiszaalpár Nagyközségi

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Sajóivánka

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/215.(1.8.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. (1) Az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2013. évi költségvetését

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2013. évi költségvetését PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

1. melléklet Kolontár Község Önkormányzata 1.

1. melléklet Kolontár Község Önkormányzata 1. Kolontár Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K ezer forint A B C D E F G H Cím- Alcím- Előir. Kiemelt BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE 2015.

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2015.(XI.30.)

Részletesebben

Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Mód. ei. 820.777.000 820.777.000

Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Mód. ei. 820.777.000 820.777.000 Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.27.) számú rendelete 2014. IV. negyedévi módosítására

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza.

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza. Nagyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.5.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról Nagyér

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2016.(II. 26. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2016.(II. 26. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2016.(II. 26. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező,

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki.

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki. Nadap Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 /2011. (IV.13. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Nadap Község

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(III.08.) Ktr. számú rendeletének módosítása A

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: Felsőlajos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 1.sz. melléklet Bevételi jogcím %-a B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 187 701 138 991 74 Önkormányzatok működési támogatásai 150 456 113 453 75 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének október 13-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének október 13-i ülésére /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 13-i ülésére Tárgy: Fülöpháza Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 26.)

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. T. jelű melléklet tartalmazza.

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. T. jelű melléklet tartalmazza. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 3/6. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 5. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 2015. I. félévi költségvetési rendelet módosítására

Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 2015. I. félévi költségvetési rendelet módosítására Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 2015. I. félévi költségvetési rendelet módosítására Tisztelt Képviselő--testület! Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 2015. I. félévi rendeletmódosítása

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2015.

Részletesebben

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.25.) rendelet módosításáról Egyházasfalu Község

Részletesebben

Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2013.(II.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított rendelet

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/201 (IX.2) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/201 (III.1) önkormányzati rendelet áról Sarkadkeresztúr Község

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6 / 2016.(IV. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6 / 2016.(IV. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6 / 2016.(IV. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező,

Részletesebben

KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti. Feladat megnevezése 04. 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6

KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti. Feladat megnevezése 04. 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6 KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti 1. melléklet Feladat 04 Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti előirány-zat Összeen 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/ 2016.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/ 2016.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ Költségvetési bevételek 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/ 2016.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok,

Részletesebben

12. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-i soros ülésére

12. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-i soros ülésére 12. Napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben