N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L"

Átírás

1 Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításról szóló évi XXXIX törvény 64. (1) szerint hatályát vesztette az Államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény 87. (1) bekezdése, amely alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának harmadik negyedéves helyzetéről írásban tájékoztatja a képviselő testületet. Ezen törvény módosítás szerint nem szükséges a képviselő testület tájékoztatása a III. negyedéves gazdálkodásának helyzetéről. Véleményem szerint azonban fontos, hogy a képviselő testület tagjai információt szerezzenek az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról. Az alábbiakban kerül bemutatásra az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása. Az Államháztartási törvény alapelvei: A helyi önkormányzat gazdálkodása akkor kiegyensúlyozott, ha hosszabb időszak alatt is összhang van a bevételei és kiadásai között. A kiegyensúlyozott gazdálkodás feltételeinek kialakításában és megtartásában elsődleges felelőssége van a képviselő testületnek. I. Bevételek 1. Önkormányzat, mint költségvetési szerv Az önkormányzat működési bevételei a III. negyedév végére időarányosan, 75 % ban, összegszerűen ezer forint összegben teljesültek. 1

2 A működési bevételek között a legnagyobb arányt a működési célú támogatások az államháztartáson belülről jelentik, amely ezer forint összegben, teljesült, az alábbiak szerint: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ezer forint Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása ezer forint Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám a ezer forint Működési célú központosított előirányzatok ezer forint Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása ezer forint Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ezer forint A közhatalmi bevételek, 89 % ban teljesültek, összegszerűen ezer forint összegben. A működési bevételek teljesítése is időarányos, 77 % ban teljesült, összegszerűen ezer forint összegben. A közhatalmi bevételeken belül szeretném kiemelni az önkormányzat adóbevételinek alakulását. Adóbevételek alakulása a III. negyedévben Vagyoni típusú adók bevétele ezer forint Értékesítési és forgalmi adók bevétele ezer forint Gépjárműadó bevétel ezer forint Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevétele ezer forint (talajterhelési díj) Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság) ezer forint A működési célú átvett pénzeszközök bevétel teljesítése elmarad az időarányos szinttől 32 % ban. Ennek oka, hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. részére átadott ezer forint összegű kölcsön visszafizetése a Kft. részéről a IV. negyedévében fog pénzügyileg realizálódni. Amennyiben az önkormányzat bevételeinek egészét vizsgáljuk a bevételek alakulása 59 % ban teljesült. Ennek oka, hogy a felhalmozási bevételek mindösszesen 26% ban realizálódtak a

3 III. negyedév végéig, ugyanis a tervezett felhalmozási célú hitelek felvétel 6 % ban, összegszerűen ezer forint összegben teljesültek, az alábbiak szerint: Zúzott kő vásárlás finanszírozása Betonelem gyártó csarnok tervkészítés finanszírozása Műfüves pálya tervkészítés finanszírozása Horgászturizmushoz kapcsolódó pihenőpark kialakításának finanszírozása Védőnői szolgálat épületének külső belső felújítása című pályázat támogatást megelőlegező hitel ezer forint ezer forint 305 ezer forint 519 ezer forint 959 ezer forint Az önkormányzat működési bevételei a III. negyedév végére időarányosan, 75 % ban, összegszerűen ezer forint összegben teljesültek. 2. Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv A Polgármesteri Hivatal működési bevételei a III. negyedév végére időarányosan, 65 % ban, összegszerűen ezer forint összegben teljesültek. A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel 100 % ban, összegszerűen ezer forint összegben teljesült. A működési bevételek teljesítése időarányos, 74% ban, összegszerűen ezer forint összegben realizálódott a III. negyedév végéig. Amennyiben a Polgármesteri Hivatal bevételeinek egészét vizsgáljuk a bevételek 65 % ban teljesültek, összegszerűen ezer forint összegben. 3. Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési szerv A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház működési bevételei a III. negyedév végére időarányosan, 67 % ban, összegszerűen ezer forint összegben teljesültek. A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel 73 % ban, összegszerűen ezer forint összegben teljesült. 3

4 A működési bevételek teljesítése 87% ban, összegszerűen 669 ezer forint összegben realizálódott a III. negyedév végéig. Amennyiben a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház bevételeinek egészét vizsgáljuk a bevételek 63 % ban teljesültek, összegszerűen ezer forint összegben. II. Kiadások 1. Önkormányzat, mint költségvetési szerv Az önkormányzat működési kiadásai 70 % ban, összegszerűen ezer forint összegben teljesült. A működési kiadásokon belül a legnagyobb arányt a foglalkoztatottak személyi juttatása jelenti, amely 77 % ban, összegszerűen ezer forint összegben teljesült. Ezen kiadási tételen belül a legnagyobb arányt a közfoglalkoztatottak részére kifizetett személyi jellegű kiadások jelentik. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 73 % ban teljesült, összegszerűen ezer forint összegben. A dologi kiadások teljesítése kevés százalékkal maradt el az időarányos szinttől, 68 % ban, ezer forint összegben teljesült. Ennek oka, hogy a dologi kiadások előirányzata tartalmaz zárolt előirányzatokat is. Az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzat 63 % ban, összegszerűen ezer forint összegben teljesült, az alábbiak szerint: Óvodáztatási támogatás Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Arany János tehetséggond. BURSA Hungarica ösztöndíj támogatás Felsőfokú oktatásban résztvevő támogatása Általános iskolai tanulók busz bérlet támogatása Egyekről más településre eljáró tanulók busz bérlet 930 ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint 60 ezer forint 885 ezer forint 20 ezer forint 478 ezer forint 4

5 támogatása 121 ezer forint Rendszeres szociális segély ezer forint Önkormányzati segély ezer forint Köztemetés 654 ezer forint Krízis segély 446 ezer forint Közgyógyellátás 425 ezer forint Az egyéb működési célú kiadások 59 % ban, összegszerűen ezer forint összegben teljesült a III. negyedévben, az alábbiak szerint: Központi Orvosi Ügyelet finanszírozása ezer forint Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása által ellátott feladatok finanszírozása ezer forint Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. által ellátott önkormányzati feladatok finanszírozása ezer forint Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtás ezer forint Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye támogatása ezer forint Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda támogatása ezer forint Kispereg támogatása (Templom helyreállítás) 200 ezer forint Önkormányzati Tűzoltóság támogatása ezer forint Egyeki Sportbarátok Sport Egyesületének támogatása ezer forint Polgárőrség támogatása 384 ezer forint Környezetvédelmi pályázati támogatás 115 ezer forint Munkahelyteremtő beruházások támogatása ezer forint évi rendezvények szervezői részére nyújtott támogatás (WHITE SALIX Kft.) 56 ezer forint Temetési kölcsön 871 ezer forint Visszafizetési kötelezettség (közfoglalk., évi norm.tám.) 222 ezer forint Az önkormányzat felhalmozási kiadásai 25 % ban, összegszerűen ezer forint összegben realizálódtak. 5

6 Ezen belül a beruházások 32 % ban, ezer forint összegben teljesültek, míg a felújítások is elmaradtak az időarányos teljesítéstől, csekély 5 % ban, összegszerűen ezer forint összegben teljesültek. Mindkét felhalmozási kiadás azért maradt el az időarányos szinttől, mert a felhalmozási előirányzatok tartalmaznak olyan fejlesztési kiadásokat terv szinten, melyek nem fognak megvalósulni a évben, ugyanis az önerő fedezete nem biztosított illetőleg nem állt rendelkezésre pályázat, amelynek keretében megvalósulhatott volna a fejlesztés. A hitelek, kölcsönök törlesztése 72 % ban, összegszerűen ezer forint összegben realizálódott. A törlesztett ezer forint az önkormányzat február 28. ig végbement adósságkonszolidációjának az eredménye. A módosított előirányzat és a teljesítés közötti különbözet két pályázat (térfigyelő kamera rendszer kiépítése és a Védőnői szolgálat épületének külső belső felújítása) vissza nem térítendő támogatást megelőlegező hitele, amelyek a támogatások folyósításakor kerülnek törlesztésre, a hitelszerződéseknek megfelelően, valamint a KEOP pályázat visszaigényelhető áfa összegének megelőlegezésére szolgáló hitel. Az önkormányzat kiadásait a III. negyedév végére 55 % ban, összegszerűen ezer forint összegben teljesítette. Az időarányos szinttől való elmaradás oka, hogy a felhalmozási kiadások nem realizálódtak. 2. Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 67 % ban, összegszerűen ezer forint összegben teljesült. A működési kiadásokon belül a legnagyobb arányt a foglalkoztatottak személyi juttatása jelenti, amely 73 % ban, összegszerűen ezer forint összegben teljesült. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 74 % ban teljesült, összegszerűen ezer forint összegben. A dologi kiadások teljesítése 60 % ban, ezer forint összegben teljesült. Ennek oka, hogy a dologi kiadások előirányzata tartalmaz zárolt előirányzatokat is. Az egyéb működési célú kiadások 34 % ban, összegszerűen ezer forint összegben teljesült a III. negyedévben. A teljesítés alacsony százalékának oka, hogy az év utolsó negyedévében kerül pénzügyileg teljesítésre a működési célú pénzeszköz átadás. 6

7 A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadása 18 % ban, összegszerűen ezer forint összegben realizálódott. Ennek oka, hogy nem került megvalósításra fejlesztési feladat, ugyanis nem állt rendelkezésre pályázati forrás, tisztán felhalmozási hitelből pedig nem lett volna célszerű fedezni a fejlesztési kiadásokat. A Polgármesteri Hivatal kiadásait a III. negyedév végére 64 % ban, összegszerűen ezer forint összegben teljesítette. Az időarányos szinttől való elmaradás oka, hogy a dologi kiadások előirányzata zárolt tételeket is tartalmaz, valamint a felhalmozási kiadások nem realizálódtak. 3. Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési szerv A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház működési kiadásai 63 % ban, összegszerűen ezer forint összegben teljesült. A működési kiadásokon belül a legnagyobb arányt a foglalkoztatottak személyi juttatása jelenti, amely 64 % ban, összegszerűen ezer forint összegben teljesült. Az időarányos szinttől való elmaradás oka, hogy a fő álláshely nem került betöltésre. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 75 % ban teljesült, összegszerűen 981 ezer forint összegben. A dologi kiadások teljesítése 58 % ban, ezer forint összegben teljesült. Ennek oka, hogy a dologi kiadások előirányzata tartalmaz zárolt előirányzatokat is. A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház felhalmozási kiadása 36 % ban, összegszerűen 35 ezer forint összegben realizálódott. A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház kiadásait a III. negyedév végére 63 % ban, összegszerűen ezer forint összegben teljesítette. Az időarányos szinttől való elmaradás oka, hogy a dologi kiadások előirányzata zárolt tételeket is tartalmaz, valamint a felhalmozási kiadások nem realizálódtak. 7

8 A évben az önkormányzat minden hónapban, határidőben tudta teljesíteni a munkabérek és a szociális juttatások pénzügyi teljesítését. Jelenleg felhalmozási célú hitellel rendelkezik az önkormányzat a fentebb leírtak szerint. Működési célú hitel felvételére nem került sor a évben. A Szállítói tartozásokat nem lehetséges minden esetben határidőben pénzügyileg teljesíteni, de egyetlen esetben sem fordult elő, hogy ez feladat ellátását veszélyeztette volna. Az önkormányzat részére az adósságkonszolidáció hozzájárult ahhoz, hogy a gazdálkodásban, a feladatok ellátásában, a likviditásban súlyos problémák ne legyenek. Kérem a Tisztelt Képviselő testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására. Egyek, november 21. Dr. Miluczky Attila Polgármester 8

A nagyközségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása Az előterjesztés száma: 29/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. február 11.-én, 18:00 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről 5. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17.

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17. sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 Kepviselo-testiilet tagjainak H e I v b e n MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet Az tiles helye: Onkormanyzati hivatal

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw. Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy

Részletesebben

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft A B C D E F 1 2 z 2 Doboz Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft 5 Sorszám 0 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Ludányhalászi Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Ludányhalászi Község Önkormányzata BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 5. Száma: 18671-6/2014. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı A beszámoló törvényességi

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei 1 Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Község

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS 4. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) rendelete alapján

ELŐTERJESZTÉS 4. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) rendelete alapján ELŐTERJESZTÉS 4. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2012.09.24 A napirendet

Részletesebben

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO MifidCyfidza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu Kepviselo-testiilet Tagjainak He 1 y b e n Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet

Részletesebben