Az én lelkem kisvárosi marad Beszélgetés Für Anikóval

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az én lelkem kisvárosi marad Beszélgetés Für Anikóval"

Átírás

1 AZ ALPOKALJA-ONLINE (WWW.ALON.HU) IDŐSZAKI KIADVÁNYA II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM JANUÁR A jövő már boltokb v Tulás flőtt fjjl Esküvői trdk Tél is sportolhtuk szbdb Az é llkm kisvárosi mrd Bszélgtés Für Aikóvl

2 2 HIRDETÉS ÁRKÁDIA EGÉSZSÉGCENTRUM GYÓGYSZERTÁR MAGÁN-, GYERMEK- ÉS HÁZIORVOSI RENDELŐKKEL NYITVA TARTÁS: HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 8-19 SZOMBAT 8-13 Bk-, gészségpéztári kártyák (OTP, MKB AXA, ADOSZT, PATIKA, TEMPO, POSTÁS, VASUTAS, GENERALI, ARANYKOR, VITAMIN, DIMENZIÓ, HONVÉD, PRO VITA, WELLNESS, MEDICINA KSZDSZ-kártyár kdvzméy Igys prkolási lhtőség Hvot változó SZIMPATIKA-AKCIÓK A kupo fbruár 25-ig érvéys. ÁRKÁDIA GYÓGYSZERTÁR SZOMBATHELY, DOLGOZÓK ÚTJA 1/A. (A BUSZMEGÁLLÓ MÖGÖTT) TELEFON: 94/ LEGNAGYOBB KINCSÜNK AZ EGÉSZSÉG! Prti Ékszr SZOMBATHELY, FŐ TÉR 13. TELEFON: , A szép ékszr z sküvő is öltöztt! REGIONÁLIS HÍRPORTÁL

3 JEGYZET 3 Új év, új kzdt Távoli már csiliglő krácsoy mlgtő üp, s lhlkultk ptárdák és pzsgősüvgk szilvsztri pukkási is. A lcs lfogyott, z lkohol htás lmúlt, csupá gyik kzükb szorogtjuk még görcsös lóhrét, szrcsésbb évt rmélv, s tlá éh fl-flsjlk lőttük z lhmrkodott újévi fogdlmk is. Ily juár. Szürk, yirkos, hidg, végtl. A báli szzo már trt ugy, d hol vk még tvsz lső mdri? A féy és psütés? Végtlk tűő hóp, mly csk új problémákt vtít lék. Dcmbrb mgvislt péztárcák ürs kog, ismét bidult muk, diákokk is új félév kzdődött, hol bizoyíti és jó jgykt szrzi kll. Ily juár. Azob h gy ily szürk és végtl sté csláduk és émi forrócsoki társságáb összkucoroduk mlg lkásb tkró ltt, ismét rájöhtük, hogy mid érmk két oldl v. Mrt ugy ézhtjük midk foák oldlát, láthtuk midt szürkék és tkithtjük juárt mid problém kzdték, csk hát m érdms. Akkor most mily juár? Hisz h szíér fordítjuk zt bizoyos oldlt, z gész más féyb kzd tüdököli. Miért lht juár is z dvthz hsoló örömtli várkozás? Várkozás tvszr, psütésr és mdrkr. Az lőttük álló fldtokr problémkét, hm kihíváskét tkitsük! A juár csodáltos, hisz bár már m érzzük krácsoyi szrtt mlgét vgy szilvsztr vidám hgultát, d lőttük lhtőségkkl tli új év, sély gy új éltr, gy új kzdthz. Godoljuk át. Mrt ily juár. TAMASITS DOROTTYA Kidj: z Alo Médi Kft. mgbízásából z ALON PRESS Szociális Szövtkzt Időszki kidváy, mgjlik példáyb Főszrksztő: Józig Atl A szrksztőség tgji: Bogár Ildikó, Káy Dór, Klihppl Miklós, Sbőké Ntáli, Tmsits Dorotty, Vári Zsolt, Vári Zsuzs. A szrksztőség cím: 9700 Szombthly, Fő tér 24. -mil: Tlfo: , ; Lvlzési cím: 9700 Szombthly, Csillg u. 16. Hirdtésflvétl: Sbőké Ntáli Grfik: MAUZ Kft. Szombthly, Kálvári u. 18. Nyomd: Délklt-Prss Kft., 5600 Békéscsb, Kétgyházi út 18. Címlpo: Für Aikó (Fotó: Gordo Esztr) ALON INFÓ, A SZAKMAI HÍRPORTÁL

4 4 INTERJÚ Az é llkm kisvárosi mrd Itrjú Für Aikóvl Az Örkéy Szíház vztő szíész, lpító tgj tíz évig, 8 és 18 évs kor között élt Szombthly. Azt modj, lőbb-utóbb mid ljö z éltb, csk ki kll vári, ddig mg ti dolgukt, rds mgcsiáli hétközpokt, mrt z élt most v. Nm titok, hogy z időpot gyzttés mitt vgy fél tuctszor hívtuk fl gymást, milőtt bszélgti kzdtük. D zk között csk gy oly lklom volt, mikor m zt érztm, hogy épp rohásb v. Hov sit álldó? Folymtos háborúb állok z idővl, z rohás ok. D ics bb smmi rdkívüli, szritm mid mi ők ily z élt. Sjos álm midig z idő yr, d zért m lhttl mgszorogti. Most épp mit csiált? Ottho voltm, és z sti lődás, illtv z itrjú lőtt úgy godoltm, h már dódott fél-gy órám, kkor kihszálom z lklmt, rdt rktm grdróbb. Áltláb hol csúszik ki kzéből gyplő? A gyplő soh, csk z idő. Nm vsz körül káosz, csupá rstciáim vk. Mrt midig tlálok mgmk vlmily fldtot. Az rdkívüli, h épp m torlódk össz dolgok. A mgáéltt és hivtást is jól csiáli, midt összgyztti midl oly, mit gy krobtmuttváy. Hogy érti zt, hogy jól csiáli dolgokt? Jól lmosogti, főzi, ljátszi gy szídrbot, összhjtogti gy ruhát, és sorolhtám. Thát: úgy m érdms lkzdi vlmit, h végrdméy vck lsz. A sikr érdkéb pdig próbálok kötéltácot jári sját éltm fltt. D muszáj mid trült mximlisták li? Akkor trgédi, h modjuk kicsit csálé lsz összhjtogtv z ruh? Trmészts m, d h már hjtom, kkor m csálé hjtom. Biztos lkti kérdésről v szó, d é lőbb kétségb sék, mjd mgőrülék, h midig midhol mg kll fllm, és m l gy-gy szlp, hol ki lht gdi gőzt. Előfordul, hogy é is kétségb sm gy pilltr. Akkor mgállok és gyors kitlálom, hogy mi z gy, vgyis mi lgfotosbb. Utá már köyű rgsoroli többit. Tisztáb vgyok vl, hogy jó is, mg rossz is, hogy ily vgyok. Utóbbit vlm gyütt köryztm is mgsíyli. A kulcsszó z igéysség, mi z oly próságokb is jl v, mit z immár sokt mlgttt ruhák hjtogtás. A többi összpotosítás és szrvzés kérdés. Az lphlyzt, hogy lső csládom, ztá hivtásom kövtkzik, mid más zk utá jö. Tlá gyszr sikrül, hogy lhtőlg yolcszor yi dolgot krjk lvégzi, mit myi blfér z időmb, hm csk ötször yit. A célokt é tűzöm ki. Mgmk krok mgflli, m másokk. Az már más kérdés, hogy sikrül-, vgy sm. H m, z is jó, ugyúgy tud ösztöözi, mit sikr. Az lőbb úgy foglmzott, hogy folymtos háborúb áll z idővl. Mi midl hrcol még? Midig vk ktuális csták, d rr törkszm, hogy zkt hlyztkt lhtőlg játékk tkitsm. Vgy h gyo yomszt vlmi, kkor léb mgyk. REGIONÁLIS HÍRPORTÁL

5 INTERJÚ 5 És h lküzdhttl kdályokb ütközik, kkor mi törtéik? Tudomásul vszm, hogy vk és túllépk rjtuk vgy bépítm őkt z éltmb.. És zt sos fljtsük l, hogy gy kis humorrl mid sokkl köybb mgy. Ahogy tlik z idő, z mbr gyr jobb mgtul bái hibáivl, és m krj mid áro ltszíti őkt. Szrcsér mukámb hszát tudom vi hibáimk is. Nm véltlül modják kkor pálytársi, hogy mily jó szíészk li. Jó is, mg m is. Mit mid hivtás. Elsősorb mbrk vgyuk, és csk zutá szíészk. A szmélyiségükből kövtkzik szkmválsztásuk. A szíészt folymtos öértéklés, lltár, spájzb törtéő byúlás. Nics ms, sját bfőttjikkl kll dolgozuk. Mith pályáj is folymtos száguldás l: szit mid st játszik szíházb, filmkb szrpl, szikroizál, kocrtzik szüt élkül 25 év. Hálás vgyok sorsk, hogy jobbál jobb mukákt kptm és kpok. Szrcsér vlkik midig fotos voltm, godolkodtk bm. D folymtos küzdök zért, hogy csk játsszm z éltt, hm éljm is. A sok jó muk k z rdméy, hogy képs mgtláli jót mid fldtb? Midb m. Csk kkor kzdk bl vlmib, h ttszik, és kdvm v hozzá. Ettől pottól pdig jól krom csiáli. Szrcsés, hogy tud válogti. Ig, tudom, hogy z vgyok. Bár kéyszrhlyztktől ltkitv válszti midki tud. Tlá gytl szbdságuk v, dötés szbdság. A szíészk többség pszkodik, mrt m jök lhtőségk. Sjos csodáltos kollégák hvrk prlgo. Nkm, mit modtm, szrcsém volt. Egymás utá jöttk fldtok, sokszor több is, mit myivl lbírtm, és gyo héz volt válsztás. Összs két flkérés v, mlykt báok, hogy lmulsztottm. Trmészts m fogom láruli, mlyk voltk zk, csk yit modok róluk, hogy z időhiáy volt mlgs válszok ok: yi mukám volt, hogy m érztm vol tikusk lvállli gy újbbt, mrt m tudtm vol úgy lvégzi mukámt, hogy zt lvártm vol mgmtól. Sjtm válszt, d zért mgkérdzm: köy mod mt? Mrt zért hhoz bátorság kll, kkor z mbrt stlg m szrtik. Ig. Csk kkor tudok szrttr méltó li mások számár, h jól csiálom dolgom. Az mgit más, hogy idővl rájöttm, hogy v z éltk gy oly rész, mlyt m vgyuk képsk bfolyásoli. Ezért mir ics ráhtásom, zzl kpcsoltb m rőlködöm, úgyis z l z rdméy, hogy midt lszúrok. Nkm gyébkét sm szbd gyo krom smmit, mrt kkor blul sülk l dolgok. Előbb-utóbb mid ljö z éltb, csk ki kll vári, ddig mg ti dolgukt, rds mgcsiáli hétközpokt. A holpot úgyis m hozz. Hogy érzi mgát most? Egyb v? Ig. Az é éltmb is voltk köybb és hzbb időszkok, d most mid gyo jó. Miót? Néháy év. Nm modj l, mi törtét kkor, ugy? Eltlált. Bszéljük gy kicsit Szombthlyről is. Mi jut széb városról? Elsőkét jó lvgő, yuglom. Külöb is, z é llkm midig kisvárosi mrd. Jllg sm fővárosb élk, hm gglomrációb. Budpst csupá három dolog mitt voz: gyrészt id köt mukám, másrészt szép, hrmdrészt kulturális sméyk mitt. Tlá bből is látszik, hogy m vgyok szó szoros értlméb budpsti. Csk zért élk itt, mrt idfújt mukám. Bárhol máshol is élhték. Ami kulturális éltt illti, hogy látj, fővárosból észr lht vi, hogy Szombthly létzik? Fltétlül. Sok gyszrű progrm hívj id látogtót városszrt, kár képtárb, kár szíházb, és még sorolhtám. Lgutóbb Wörs Sádor Szíházb z Arb éjszkát láttm. Szombthly Czukor Blázs vitt szír. Egész más volt, mit miék z Örkéy Szíházb, Bgossy László rdzéséb, d gyo ttsztt yrá z Isumb Silló Sádor rdzt Jézus Krisztus Szuprsztár is fljthttl volt. Sok kdvs brátom él városb, mit például Msszi Frc fstőművész, kik jóvoltából éháy év é is közrműködőj lhttm Bloom-pokk, Hrbl Sörgyári Cpricció-jából olvstm fl. H jó ízlésű mbrk érdks dolgokt hozk létr, rr bárhol érdms odfigyli. Mid gyitrjúk lyától mgkérdzzük, iszik- kávét, és h ig, hogy. Ez most sm mrdht l. Áltláb tjs kávét iszom és sprssót. Előbbit rggl, zzl idítom pot, hogy lkortyolok fél litryit, illtv ffél szászkét lődás lőtt szité tjs kávévl hgolódom rá fllépésr. A p közpé jöht z sprsso, mit kis tjjl fogysztok. Bár tj csodáltos dolog, sjos lktózérzéky vgyok, zért szój- vgy rizsitlt iszom. Édsítésr mézt hszálok, d zt sm zért, mrt trdi, gyszrű gyo kvés cukrot szm. Az élt más trülti sm túlságos fotos számomr divt, z étkzésb pdig kimodott óvkodom től. KLEINHAPPEL MIKLÓS Fotók: Gordo Esztr ALON INFÓ, A SZAKMAI HÍRPORTÁL

6 6 VÁSÁRLÁS Tudjuk, mily kütyüt vsz yáro A jövő már boltokb v Mid év juárjáb Ls Vgsb rdzik világ lggyobb kütyükiállítását, CES-t (Cosumr Elctroics Showt). A gigtikus sméyr több százzr zrádokolk l, hogy mgézzék, mit trtogt gy átlgmbr számár z lktroikus jövő. Az idi vásáro bmuttott trmékk között válogttuk. Smsug HU8550 4K TV Mit tud? A Smsug lgújbb fjlsztés, mly égyszr gyobb flbotású, mit most szbváyos 1080p HD tévék. A készülék sokkl élthűbb szíkt jlít mg, mit kortársi, és támogtj 3D tchológiát. Mit mid modr tévé, z is miimlist dizájt képvisl. Tud kommuikáli ház többi lktroiki szközivl, és prsz támogtj lgtöbb itrts szolgálttást is. Ár: 3199 dollár Md Ctz Lyx játék kotrollr Mit tud? A kicsit újrgodolt kotrollrt mid játékos szgms számár trvzték. Képs mobilokr, tbltkr, kozolokr vgy kár PC-kr is cstlkozi. Szétszdhtő flépítés mitt kár gy kijlzős mobilok és tbltk oldlár is tud cstlkozi, közrfogv zt. A kotrollrhz cstlkoztthtó billtyűzt is. Ár: 3199 dollár LG G-Flx2 okostlfo Mit tud? Hjlított formájú okostlfo, öjvító hátlppl. Midből lgmodrbb tudássl rdlkzik, d formáj mitt rgoomikusbb kzli. Hátlpj midössz 10 másodprc ltt ltütti mgáról kisbb krcolásokt. Érdksség még, hogy z átlg tlfookál gyorsbb tölthtő fl. Ár: Előrláthtólg 599 uró Soy Brvi X90C TV Mit tud? Szité 4k flbotású tlvízió, mly mlltt ultrvékoy. A midössz öt millimétr vstg droidos tévé világ lgvékoybb készülék jllg. Trmészts cstlkozókál kivstgodik kissé, d még így is csodáltr méltó méröki brvúr. Ár: Bár tlvízió már tvsszl mgvásárolhtó lsz, még m tisztázott Oculus Rift Crsct By virtuális vlóság hdst Mit tud? A fjr rősíthtő szrkzt virtuális vlóságot vtít szmük lé, mlyt háromdimziós hggl kísér. Az mbri fj mozgását kövtő szrkzt célj, hogy flhszáló miél jobb blélhss mgát filmk és játékok áltl yújtott szórkozásb. Ár: dollár között Noki 215 mobiltlfo Mit tud? A Microsoft tuljdoáb álló Noki még godol zokr, kik idgkdk z okostlfooktól. A hgyomáyos flépítésű mobil bszolút but, igz képs wb-bögészésr és közösségi hálóztok lérésér. A tlfo fő vozrj zob z, hogy mjdm 30 pos üzmidőt kíál gytl fltöltéssl. Ár: 29 dollár ZUT hordozhtó pritr Mit tud? Zsbb lférő, tlforól működtthtő pritr. Az gérmértű szrkztt lp szélér állítv kll lidíti. Az lőr bállított lpmért végighldv yomttj ki szövgt ppírr. A szrkzt kkumulátor gy órát bír yomttássl, és prckét gy A4-s lpot képs mgtölti szövggl. Egylőr csk fkt ptrol kphtó. Ár: dollár között REGIONÁLIS HÍRPORTÁL LG Smrtwtch Mit tud? Az LGD lgújbb okosór modllj. A krórákhoz hsoló muttj z időt, d zryi más szolgálttásr is képs: tlfookt itéz, ppokt futtt és képs z utóvl (Audi) összkötttésb li. Az ór gylőr prototípus, mlyk picr dobását 2016-b trvzik. Ár: Egylőr m tudi 3D Soud Lbs Noh fjhllgtó Mit tud? A Noh fjhllgtó lhtő lgmodrbb hi-fi hgzást grtálj. A fjhllgtó oly élméyt d, mith 25 hgszóró v mikt körül. A kütyü m csk 3D hgzást d, d kövti fjük mozgását is: h lforgtjuk fjükt, fjhllgtó kövti zt, és k mgfllő korrigálj hgzást. Ár: 300 dollár ltt JÓZING MILÁN

7 SZABADIDŐ 7 Sílési tippk kzdokk Az öt lpvtő flmrülő kérdésr krstük válszokt zokk, kik m tudják, hogy fogjk ki sílésk. A lgfotosbb sílésb, hogy liduljuk. Bármyir bgtllk is hgzik z állítás, áltláb héz lrugszkodi mlg szobából, tlvízió mllől. Jllmző m is kzdük hozzá gydül: közös motiváció bráti társságok vgy csládok idítják l sílés folymtát. Külöösbb dottság vgy dzttség m szükségs, z lső pár lklomhoz főlg m. Bl kll kóstoli ritmusáb, hgultáb. A szkértők hgsúlyozzák: lgfotosbb, hogy mozgás élméy lgy és mrdjo. 1. Kivl? 2. Mivl? A síbkcs, síbot, síléc és sisk mlltt b kll szrzük síruhát, ksztyűt és szmüvgt. H kölcsöözzük, kkor pár zr foritból zk mid mgvk. A sílés mpság már m luxus, viszot ki komolybb, hosszbb távo szrt fogllkozi vl, k idővl m árt sját flszrlést vásároli. Ezk viszot már több százzr foritos tétlk. Sjos z is lképzlhtő, hogy z izomlázo túl kisbbgyobb sérüléskkl térük hz. Sok gyg fizikumml vágk bl, és mi még rosszbb: úgy, hogy kllő tpsztltok híjá vszélysbb pályákt válllk b. Ez gyo m tácsos. Milőtt liduluk, midképp kössük blstbiztosítást. 4. Hov? Kdvlt és közli cél Smmrig. Ez gy kitrjdésű, komoly pályákt flvoulttó hly. Hátráy, hogy ki Bécsből, Győrből, Budpstről érkzik, z mid od mgy, így lklmkét htlms tömg. A szombthlyik lső számú kdvc: Möichkirch. Ngy fjlsztésk v túl trült, korszrű pályákkl rdlkzik. St. Jkob, Möichwld, Wigzll pályái gész picik, id kzdőkk érdms llátogti. Itt vk oly kisbb szkszok például, hol flvoóért m kll fizti. Aki csk bl szrt kóstoli sílésb, zk hlyk kzdj hozzá. Itt vlób mgtulhtó, mily tlálkozi hóvl. 5. Miért? 3. Hogy? Mrt szbdb végzhtő tstmozgás. D rgszkodjuk görcsös több órás, folymtos síléshz. Gykoroljuk és szrssük mg, h lfárdtuk, álljuk mg gy forró tár, forrlt borr gy hüttéb (lpsi házikó szrk.). A sílés lht szórkozás is! KÁNYA DÓRA Új és hszált mobiltlfook. Trtozékok mid típushoz. Tlfoszrviz Fóliázás hlyb és zol! 9700 Szombthly, Király u. 7. Tlfo: ALON INFÓ, A SZAKMAI HÍRPORTÁL

8 8 OKTATÁS Hogy válsszuk áltláos iskolát? Gykorlti tácsok szülőkk Mily szmpotokt vgyük figylmb? 1. Foglmzzuk mg mgukk, mit váruk z iskolától! Mgköyyíti és mggyorsítj z iskolválsztást, h tudjuk, mit is kruk, hisz mid szmpotok, mid szób jöhtő itézméyk szám korlátozott. 2. Gyűjtsük iformációkt! Jó dötést csk kkor lht hozi, h mgfllő iformációk birtokáb vgyuk. Figyljük hírkr, bszélgssük szülőkkl és diákokkl, ézgssük szób jöhtő iskolák holpját. H lht, mjük l yílt pokr. Fotos, mi lhgzik, d tlá még fotosbbk z ott gyűjtött byomások és hgultok. Soktmodó lht gy, z igzgtóvl folyttott bszélgtés. A mgyr okttási itézméyk szit mid stb z zt vztők lyomti. 3. Vgyük figylmb gyrmkük szmélyiségét! Néháy szélsőségs sttől ltkitv lmodhtó, hogy ics oly, hogy jó vgy rossz áltláos iskol. Egyrészt zért, mrt z áltláos iskolák szívol sokkl kigysúlyozottbb, mit középiskoláké, másrészt gyrkk igéy külöbözik. V, ki kkor tud kibotkozi, h szbdo hgyják, v, ki lvárj, hogy kordáb trtsák. Egys gyrkkk htlms mozgásigéy, mások kisközösségb érzik lmükb mgukt. E kérdés kpcsá mrülhtk fl z ltrtív vlési módszrkt (Wldorf, Rogrs stb.) lklmzó itézméyk is. Első lépéskét próbáljuk mg flhgyi z iskolválsztássl gyütt járó strsszl. Az áltláos iskol fotos, hisz gyrmkük kkor még vlób formálhtó, ugykkor középiskolávl lltétb később ski m kérdzi, hogy hov járt és miből háys volt. Mivl gyrkk bb korb sokkl ruglmsbbk, mit hogy flőttk godolják, közhidlmml lltétb még gy későbbi iskolváltás sm okoz számukr külöösbb godot. Prsz szrcsésbb, h midjárt mgtláljuk zt, mit krsük. 4. A títóő szrp Midhol fotosk z lső byomások, z lső élméyk. Gyrmkük mghtározó élméy lsz z lső títój, tlá z döti l, hogy későbbi élt folymá hogy viszoyul tuláshoz, z iskolákhoz. H szób jöhtő iskolák között jltős külöbségt m tláluk, kkor válsszuk mgukk lsős títóőt. Ez szmpot kkor is lőkrül, h biztosk vgyuk z iskoláb, d több párhuzmos osztály is v. 5. Egydi jllgztsségk Míg lsó tgoztb tító éik szrp dötő, flsőb tárok mlltt kik között óhttlul lsz jó és rossz is - sok más szmpot is fotos lht. Ezk z iskol jllgztsségiből dódk. Ilyk lhtk külöböző trtárgyi (ylvi, számítástchiki, művészti stb.) spcilizációk, d vozó lht jó ifrstruktúr vgy gy gy, árys fákkl tli iskoludvr is. 6. Földrjzi lhlyzkdés A végér hgytuk zt, mi yilvávló, d gy llksdésb hjlmos lfldkzi ról szülő. Godoljuk át, érdms- gyrkt ggyl több golóráért vgy z iskol jobb csgő véért mid hjlb átküldi vgy átfuvrozi város túlsó végéb. Nm járuk- jobb, h lgközlbbi, átlgosk tűő iskolát válsztjuk, hov öt prc ltt át tud sétáli mjd gyrk, és yi idő kll hzérkzéshz, h vég tításk vgy h vlmi god v. A yolc év ltt mgspórolt htlms időt pdig játékr és gyüttlétr lht fordíti. A kiső golórát pdig mjd két hóp ltt bpótolj gyrk középiskoláb. JÓZING ANTAL Kdvs Örgdiákok! Tisztlt Támogtóik! 9700 Szombthly, Thököly u. 19., Tl.: 06-94/ Sárvár, Btthyáy u. 43., Tl.: 06-95/ Iskolák lpításák 125. évfordulój lklmából fordulok Öökhöz. A város gyik lgptiásbb itézméy fbruár 19-é (csütörtökö) 17 órkor Gálműsort szrvz z Aré Svriáb. Ez kulturális rdzvéy m csupá múlt jls sméyit kívájuk bmutti, hm flvilltjuk pjik éltét és lm mtrük szépségit is. Az üp csk Öökkl válht tljssé, zért gy tisztlttl hívom és várom Öökt z stér. Kérm, hogy részvétli szádékukt 94/ tlfoszámo vgy z -mil cím jlzzék számukr. INGYENES komputrs szmvizsgált, gyrmk és flôtt szmészti szkvizsgált. Szombthly, Hollá Erő u. 13. Tl: 94/ mil: Kzdb djuk ylvvizsgát! Agol, émt ylvokttás Ruglms időbosztás óráig Tfolymkzdés pot Bszédctrikus okttás Nylvvizsgflkészítés Mukválllás Érttségiflkészítés 10 % diákkdvzméy Itzív tfolymok (hti 8 óráb) 30 % kdvzméyl REGIONÁLIS HÍRPORTÁL

9 OKTATÁS 9 Így iduljuk l, h flőttkét tuláso törjük fjükt A tulás z gyik lgjobb bfkttés. Kvés oly kijltés v, mly igzság körül hsoló gy gytértés l. Tőzsdguruk, közgzdászok, sttisztikusok, szociológusok, tárok, szülők és diákok más-más mgközlítésből, d folymtos ugyrr kövtkzttésr jutk. A médi szité folymtos hrsogj z élthosszig trtó tulás fotosságát. Ugykkor gykorltb gyáltlá m gyszrű flőttkét blvági törtétb, hisz már lgljé oly jogi, ygi és mgáélti kérdéskb futhtuk bl, mlyk vgy lrisztk folyttástól, vgy rossz válszokt duk rájuk és rossz úto iduluk l flőttokttás dzsugléb. Ez z írás útjlzőtáblkét igykszik működi. H gy flőtt tuláso töri fjét, lső lépéskét lgfotosbb, hogy ömg számár foglmzz mg világos, hogy mit, miért és hogy szrt tuli. H rr sor krül, kkor később sokkl kisbb vlószíűség kudrck - kzdi z lpokál Simo Zoltá flőttokttási szkértő, Vs mgyi TIT igzgtój. H már tudjuk, hogy mit szrték, kkor jö kövtkző fotos lépés: z iformációgyűjtés. N sjáljuk rr sm z időt, sm fárdtságot! - tácsolj szkmbr. Bográsszuk z itrtt, kérdzzük mg ismrősikt, krssük fl képzés hlyszíét. Egy lhygolt holp, gy lpusztult ttrm lv m sok jót ígér. Ismrjük mg potos, mit is tkr z dott képzés, mit kpuk, mit várk l tőlük, kik tárok és myib krül midz. És h már költségkél trtuk: l kll fogduk, hogy flőttokttás m olcsó műfj, gykr több százzr forit kidássl is számolhtuk. Ugykkor h szrcsésk vgyuk, mukügyi közpotoko, képző itézméyk pályázti krsztül tlálhtuk kár igys jáltokt is, és z sm biztos, hogy több pézért jobbt kpuk. Jl pilltb Mgyrországo - többk között z EU-s pézkk köszöhtő - htlms kíált, d milőtt lcsábulák z lső vozók tűő jálttól, fldjük, hogy z róluk szól, és áldozzuk fl sját lképzlésükt. Tlá mgköyíti z idulást, h áttkitjük, hogy jllg Mgyrországo mily gyobb ktgóriák közül válszthtuk. Nylvokttás Még midig lht tláli támogtott ylvokttást, d készüljük fl, hogy z ily tfolymoko mghtározottk fltétlk - modj Simo Zoltá. A ylvtulás lőy, hogy sok hly és sok módszrrl lht tuli, ruglms b lht cstlkozi tfolymokr. Ugykkor lgyük óvtosk zokkl mrktigfogásokkl kpcsoltb, mlyk ylvtulást köyű és szbd folymtk állítják b. Egy komoly képzőcég m hárítj át tulás iráyításák fllősségét diákokr, llb biztosítj mgfllő ifrstruktúrát és motivációs többltt. Új szkm tulás Az lismrt szkmákt és zok trtlmát, kövtlméyit z Országos Képzési Jgyzék (OKJ) trtlmzz. Ebből mid fotos mgtudhtó, vizs g kövtlméyktől kzdv z lmélti és gy korlti órák ráyáig. Elvilg mid gységs l v szbályozv, ugykkor vlóságb gy külöbségk lhtk például bb, myir vszik komoly gykorlti képzést. Ek, illtv mgák gykorlt hlyszíék dötő fotosság lht gy későbbi mukhlykrsés sorá. Szkmi képzésk A képzésk z csoportj m z OKJ-hz illszkdő új szkmát, csk új szkmi tudást d. Mpság rdkívül épszrű form, ruglmsság és vlódi szükségltkr rgáló volt mitt. A képzőitéztk ugyis áltláb kkor idítk ilyt, mikor látják, hogy v vgy lsz rá igéy. Id trtozik például gy vállltiráyításiszoftvr kzlés vgy gy új miőségbiztosítási szbváy ismrt is. Áltláos képzésk Trmészts tulhtuk olyt is, mik külöösbb szkmi vozt ics, d mégiscsk krbtrt, új iformációt d, kitljsít gygy érdklődési kört. Az id trtozó iformtik képzésk mostáb kvésbé épszrűk, viszot émi mglptésr gyr gyobb igéy v például hlysírásr. Érdms yitott szmml jári. Diplom Trmészts, hogy korább, úgy most is szrzhtük diplomát flőtt fjjl. Itt mérlg gyik srpyőjéb zt kll tük, hogy lvlzői hllgtói lét z gytmk és főiskoláko súlyos pézkb krül, másrészt viszot áltláos szbály, hogy miél mgsbb szitű képzés, hosszú távo ál jobb járhtuk vl. A tulás gyo jó bfkttés rősíti mg z áltláos vélkdést Simo Zoltá, d gyb rr is figylmztt, hogy bfkttés m áll mg z ygikál. A flőttkori tulószrp például éltmódváltássl is jár. Nmcsk m guk kl, d csládukkl, köryztükkl is l kll fogdtti, hogy hosszbb idig mid más lsz, és foglmzzuk úgy m fltétlül gyszrűbb. Ugykkor mid tudás gyrpít bükt és jltős jvítj mukrő-pici lőyikt, hisz éltrjzukb már mg tulási hjldóság és folymtosság komoly értékt jltht. J. A. Iduló OKJ-s képzésik: VULKÁN FELNŐTTKÉPZŐ KFT Szombthly, Flsőőr u. 7/B. Tlfo: 30/ GYAKORLÓ KOZMETIKUS, KOZMETIKUS GYAKORLÓ FODRÁSZ, FODRÁSZ KÉZÁPOLÓ ÉS MŰKÖRÖMÉPÍTŐ, LÁBÁPOLÓ E /2014 A Vs Mgyi Tudomáyos Ismrttrjsztô Egysült mgy gyik lgrégbbi flôttképzô szrvzt. A flvétlizôk, ylvt tulók ötfél ylvvizsg rdszrb szrzhtik mg flvétlihz, diplomához, mukvállláshoz szükségs ylvvizsgájukt. Emlltt TELC ylvvizsgrdszrhz igzodó, 2015-tôl spciális ylvvizsg-flkészítô progrmokt szrvzük. A TIT-b közgzdsági szkmcsoportb égy OKJ-s szkmáb szrzhtk képsítést, mlykhz z OKJ-s vizsgákt is mgszrvzzük. Emlltt áltláos flôttképzési progrmjikkl mukájukhoz kpcsolódó ismrtkt sjátíthtk l. Egész évb folymtos szrvzük lôdásokt, lôdássoroztokt, mlykr mid témák irát érdklôdôt szrtttl váruk! További iformációkt holpo és oldlo olvshtk. ALON INFÓ, A SZAKMAI HÍRPORTÁL

10 10 ALTERNATÍV A szombthlyi ltrtív cspt országos is gyr sikrsbb. Fotókkl idézi fl zkr mghtározó pilltikt. E H C U O M K E R S E É Z L E K É L VO M E A Z VI S S tó, bfogdh. z h lá k 8 kr. Elsőr t lő zi élméyt d gyr z ü m p g é il zó r ts k t ó já lv t zi é y rss 10 ldökívüli z gt. Kompozíciói imp zálli légy, s fö tv sb i k té lí t z sz l, jltését más mgkö ébrszt, htárokt f szóössztét. rit földi, t sz tű k k d to s r l zé o d yos értlm t yit, go. A Volr Mouch frci kusztikus kortárs z uch bizo do. o tót, új utk tr b g k k ll ó l zi h, A Volr Mo ző k szíp zi t im kísérl lszög t más d k gymás l tt s lü iv u lj rü ri :). E ö m r l. v o m d ll v d d yr (vl i zé ám: Soksz zálhtó, u orry, k ggyé vál 1. Miski Ád m ktgori S, mit S : élt... r z ét Képssé tsz hogy műfjáb s P t s l m él 2. Szrv t kü i él m k, á is szrtik. ty l 7 u hlyt még zét iss Flór: K K tük... és ítő jllé gyo üd mmt co o ilá: N hg, féy. tt. fi szípd, 4. Schr M ro állok mögö p t, it 8 3 y g A o : h, á j il d M tu r 5. Sch prc m trt. ám: Kb. 20. Szódát. még midig 6. Miski Ád js vgyok m zo ő. A frizur S s :. lő r ik ké ét d P r s ck 7. Szrv udvr, szm v, hogy Pti kk ilá: Szimfi tá 8. Schr M z ézés midig z u E : r ó :) Fl is s r is o K 9. lt kk tos így vo Tljs biz s futm o g élutá. lú F : dá m és kocrtd éd b s o 10. Miski Á d Milá: Kl 11. Schr Fotók: Boyhádi Zoltá, Zrgi Borbál, Volr Mouch Fcbook-oldl REGIONÁLIS HÍRPORTÁL SZERZŐ: KÁNYA DÓRA

11 Téli idôjárási lgk Szombthly lmúlt száz évébôl Szombthly időjárás sokt változott. Hőmérséklt Az Országos Mtorológii Szolgált szrit múlt százd lső fléb gyvs évkig yh csökkés volt tpsztlhtó z évs középhőmérsékltkb, mjd htvs évk ljétől mlgdés kzdődött, mly zót is trt. Szombthly lghidgbb fbruár 11-é volt, kkor -29,3 fokot mértk. Az ddigi lglcsoybb pi középhőmérséklt -20,9 fok volt fbruár 10-é. A városb lglcsoybb hvi középhőmérséklt -10,3 fok volt, szité 1929 fbruárjáb. A lghidgbb év 1940 volt. Ekkor z évi középhőmérséklt midössz 7,4 fok volt. (Összhsolításkét: 2000-b 11,2 volt z szám.) Cspdék Szombthly lgszárzbb évszk gyértlmű tél. A száz év ltti téli cspdékcsökkés mghldj hrmic százlékot. A lgszárzbb és lgcspdékosbb tél is százd lső fléb volt. A száz év ltt m volt oly hóp, mikor m volt cspdék, d kétszr mértk gy millimétr hvi myiségt. A lghvsbb évkt második világháború lőtti és utái évtizdkb rgisztrálták, kkor tél kár ötv hvs p is lőfordult. Szombthly lgkisbb hvi cspdéköszszg 0,8 millimétr volt 1964 juárjáb. A város lgszárzbb tl között volt, kkor midössz 21 millimétr cspdék stt, míg lgcspdékosbb tlk, között 122 millimétr hullott. A lgkvsbb hó b volt, ugyis zo tél midössz 11 hvs pot észlltk. TAMASITS DOROTTYA KÖRNYEZET Flcsprdtt Vsi Skz cscsij 11 A tvly júliusb szülttt, Misk évr hllgtó cscsi már három és fél év Vsi Skzb élő Sári lső utód. A virgoc kisszmár időközb flőtt, jllgi állpotáról és jllgztsségiről Horváth Sádor éprjzos muzológus msélt z Alo Cfék. Misk mid külső jgyéb édsyjár hsolít. Ily jllgzts ismrttőj fkt szí, fhér hslj (fcskhs), rigószáj (világos szájköryék) és z ókul (világosbb szmköryék). A cscsi m báj, hogy tél skz zárv trt, ugyis így sokkl többt lht szbdo. Imád lgli és z yukájávl gyokt sétáli. Bár ics kofliktus múzumflu többi lkójávl, mégsm krsi társságukt, Horváth Sádor szrit ugyis Misk igzi yfüggő, így két szmár mid idjét gyütt tölti. Ez m csk zért örvdts, mrt kicsi sokt tulht, hm mrt két szmár gyo boldog gyütt. A szmárfiú gy idj már m szopik, így most fő táplálék szé, fű, zöldségfélék és gbo. Sári és Misk imádk trháli (kuyráli), z ismrős látogtókt hgos bőgéssl üdvözlik éháy fiom csmg rméyéb. Lkás-, ház-, és irodtkrítás, építkzés vgy flújítás utái gytkrítás grtált miőségb Tlfo: 06-70/ Sári korából dódó már jólvlt, zért tudj, hogy cscsipuszit mbrk m szbd di, hisz szmrk fogukt összzárv kdvskdk (zz hrpdálk). Miskák z tér még v mit tuli, h z mbr m húzz l lég gyors kzét, kkor ylogtás gykr cspht át csipkdésb. Nmrég gm is mghrpott, mi pig látszik hly msélt vtv muzológus. Horváth Sádor zt is lárult, hogy látogtókt tvsszl új jövvéyk fogdják mjd, ugyis krácsoyi szzob (mly birkák llésék időszk) több gészségs példáyl, ikrbáráyokkl gzdgodott skz. TAMASITS DOROTTYA ALON INFÓ, A SZAKMAI HÍRPORTÁL

12 12 AJÁNDÉKOZÁS Esküvôi trdk 2015-b Akik yáro szrték összköti éltükt, már biztos túl vk z időpotfoglláso, s jváb z sméy szrvzéséél trtk. Az új trdkről ismrt Vs mgyi válllkozásokt kérdztük, zzl dv éháy ötltt és jó tácsot párokk gy phoz. Ruh 2015 újdoság, hogy lézrvágott csipkévl és külöböző rátétkkl díszítik ruhát, mlytől z 3D-sk tűik. Szíkb továbbr is fhér külöböző árylti (hófhér, törtfhér, krémszí) domiálk mysszoy bőrszíétől és hjszíétől függő. A koszorúsláyokk érdms élék hlytt psztllszíű (hlváy rózsszí, mályv, brck) ruhát válsztiuk. Fzob tüllös báli szoky, dkoltázsb pdig z gys vgy szív lkú kivágás lgkrsttbb. H m kruk tljs fhér ruhát, fldobhtjuk gy szís övvl vgy gyéb kigészítőkkl. A tir és zárt flsőjű ruhák zob már kimtk divtból. (ifo: Romtik szlo) Dkoráció Ez trült m bszélhtük trdkről, mid stb z dott pár gyéiség és kíváság domiál. Ugykkor mid évb kdk külöös kdvlt szík; idé z borvörös és k árylti, vlmit lvdul lil. Most divtos z úgyvztt vitg, kllms csipkés és hbos-bbos dkorációs stílus. Mégis z lgfotosbb, hogy dkoráció szívilág hrmoizáljo ruhávl és pár szmélyiségévl. A kíváságokk csk ftázi szbht htárt. (ifo: L Prl sküvői dkoráció) Gyuru Krikgyűrűk stéb mi mysszoyok kövs gyűrűkt krsik, bár szkértő szrit z kvésbé prktikus, hisz vislés közb z pró díszk kishtk, mlykt bár lht pótoli, mégsm lsz már ugyz. Nmrég lttk flkpottk z úgyvztt bikolor gyűrűk, mly ltt fhér és sárg ry ötvöztét értjük. D még midig épszrűk klsszikus, mit élküli, gyszíű krikgyűrűk is. A kék szíű kőtől zob óvkodjuk, mrt bbo szrit vislés blszrcsét hoz. (ifo:prti Ékszr) Mghívók Idé érdms fhér, z krü és psztllszík közül válszti. Formáját tkitv ismét övkszik épszrűség kémcsövs stílusú és dobozos mghívókk. Már oly ülttőkártyákt is válszthtuk, mlyk kombiálv vk köszötjádékkl, így gyszrr lhtk szépk, árbrátok és prktikusk. Díszítésél csipkéztt és mitár vágott mghívók divtosk, idé külöös kiyithtó, kihúzhtó változtok krsttk. A pillgót viszot érdms krüli. (ifo: Edmo dsig) Mysszoyi torták széls válszték Egydi igéyk tljsítés Sós- és éds prósütméyk Dobozolt sütméyk Kiszállítás Prím cukrászd és cukrászüzm 9700 Szombthly, Bocski Krt. 8. Nyitv trtás: Hétfô-pétk: Szombt-vsárp: Prím cukrászd 9700 Szombthly, Ptôfi Sádor u. 8. Nyitv trtás: Hétfô-pétk: Szombt: , Vsárp: zárv Idôpotgyzttés: Somogyi Miklósé: 20/ REGIONÁLIS HÍRPORTÁL

13 AJÁNDÉKOZÁS 13 Esküvoi tort Aki még sütméyk tré is kövti szrté divtot, z mgsbb építésű, mlts tortát rdlj. Válszthtuk mrcipá bvotost vgy krémtjszíst, krkt és szögltst gyrát. A szívilágot tkitv itt is z lgásbb fhér, vlmit kllms psztllszík mk igzá. Díszítésél szit flöltöztti z gyszrű tortát gy szís szlg, z htő virágok (csk mértékkl), gyögy és csipk is. Trmészts m mid gyszrr. A miitorták, csokiszökőkút vgy gy kis tűzijáték pdig vlódi bulit csiálk lkodlomb. (ifo: Prím cukrászd) Smik A dkorációhoz hsoló smik stéb sm bszélhtük kifjztt divtról, hisz itt is mysszoy szmélyiség mghtározó, és függ ruhától, bőrszítől és virágcsokortól is. Idé lőszrtttl kérk ldő rák rózsszí vgy pik szít, mivl ruhákt is ily áryltú kigészítőkkl dobják fl. A kék mit sküvői szí bb z stb is lljvlt, mrt túl hidg htást klt. (ifo: Nofrtt Smikstúdió) Vidó A tchik fjlődésévl z z iprág is sok változáso mt krsztül, így gyr több ötlt vlósíthtó mg. A pár év bjött és épszrű szimtográfi léyg például, hogy féyképzőkkl rögzítk sküvőkt, s hgyomáyos dokumtáló vidoflvétlll szmb gy dimikus sküvői kisfilm készül l, mlyt számtl szögből, távolságból vgy épp külöböző látószögű optikák hszáltávl flvtt rövid jltkből állítk össz. D szkmbr szrit továbbr is v létjogosultság doku mtlist rögzítési jllgk is, mly sgítségévl mid szrtrtáshoz kötődő pillt hű mgőrizhtő. (ifo: Szöllősi Ivá oprtőr) Hlyszí és étl Egy kstélyszállób trti z sküvőt midig romtikus tlitlált, h vlmi igzá xtrát szrték. Az ily hlyszí lőy, hogy szrtrtás lvztésétől kzdv fotózáso át lkodlomig mid gy hlyr összpotosul, így köybb trvzés. Étlk tkittéb mgpúpozott táyérok hlytt gyr ltrjdtbbk több tállásból álló pró fogások. A fitlok újbb külöös kdvlik hlyszí rflktorokkl törtéő mgvilágítását. Szbály: virágdíszítés ppl, féyfstés pdig st muttós igzá. (ifo: Széll Kálmá kstélyszálló; Rátót) TAMASITS DOROTTYA ROSA CLARA Air Brclo kollkció PRONOVIAS SAN PATRICK kollkció Romtik Szlo Szombthly, Kôszgi u 10 Urái udvr Svri üzltház, földszit Tl: 94/ , mobil: 30/ BELLAGIO BOWLING 9700 Szombthly Juhász Gyul utc , fôs sküvôi rdzvéytrm, lgás köryzt, sküvõk tljs körû lboyolítás NYITVA TARTÁS: H: Zárv, K-Cs: 14:00-24:00, P-Sz: 14:00-02:00, V: 14:00-22:00 ALON INFÓ, A SZAKMAI HÍRPORTÁL

14 14 KIKAPCSOLÓDÁS Krimiovll Szrtém, h mgöl. Tssék? kérdzt bérgyilkos. A szoktl kérés igcsk mglpt. Tudom, áltláb m ily ügykb krsik fl. Nm bizoy. Thát válllj mgbízást? Trmészts. Akkor lőbb ssük túl formságoko. A férfi gy borítékot yújtott át bérgyilkosk. Amz kiyitott gy féykép és gy évjgykárty volt b. Csk szokás mitt mosolygott fickó. Sohsm jártm még bérgyilkosál, viszot olvsok krimikt. Vlmi ilysmi szokott törtéi, ugy? Dhát z z ö féykép és évjgykártyáj! Modom, csk rd kdvéért. Mgfllő lsz, h m délutá mgkpj pézét? Ig. Elképzlt már hogy kíváj, hogy mgöljm? Fájdlommts, többi m érdkl. Nm látszik idgsk. Nm fél? A hláltól? Dhogy! Mg kll kérdzm: h mid áro mg kr hli, miért m kövt l ögyilkosságot? Mrt biztos blul üt ki vlmi. Attól trtok lgjobb, hogy oly hibát véték, mik kövtkztéb gész hátrlévő éltmb yomorékkét kll élm. Nm, m. Id szkmbr kll. Nm tűik boldogtlk vgy godtrhltk. Miért kr mghli? Erről m szrték bszéli. Rmélm, m problém. Trmészts m. Akkor rr kérm, mihmrbb lásso is mukához. * * * Ö itt?! Dhát mghlt! Mgöltm! A férfi ugyod ült l, hov három héttl zlőtt. Szigorú, számo kérő tkitttl éztt hlottsápdt bérgyilkosr. Amit látj, élk. Három ht várom már, hogy lvégzz fldtát. Hiáb. Ez lhttl! D hát kkor ki volt z z mbr, kit két ppl z lőző tlálkozásuk utá llőttm? Azt hiszm, z m z é problémám. Nm hrgszom, miért lszúrt dolgot. Midki hibázht és midkik jár gy újbb sély. Mit kr most tőlm? Hogy végzz l mukáját. A bérgyilkos éháy másodprcs godolkodás utá kihúzt tkitélys mértű sztl gyik fiókját, ho pisztolyt és hgtompítót vtt lő. Htározott mozdultokkl pisztoly csövér csvrt hgtompítót, mjd llőrizt, v- golyó tárb. Itt, z irodáb ddig még m hjtottm végr gytl mgbízást sm. Bár d mjd émi pluszmukát A másik félbszkított: Úgy látom, félrérttt. Tudj z ltlt három hét ltt rádöbbtm, hibás lépés volt rr kérm öt, hogy öljö mg. Oly szép z élt, m igz? Mghli gy ő mitt, kib cslódott z mbr? Egy ő sm érdmli zt mg! Ezért ikább... Egy újbb boríték krült lő, gy újbb féykép és gy újbb évjgykárty. Ki ő? kérdzt bérgyilkos. Az bizoyos ő. A lgújbb célpot. A pézét már korább mgkpt. Rmélm, zúttl m fog hibázi. Nm krok blszóli mukájáb, d z fgyvr mgfllők tűik. A férfi flállt és kiléptt hlyiségből. A hzúto rr godolt, korább mily ügys ltkrított z útból z ikrtstvérét. És most flség, tstvér szrtőj kövtkzik. Oly szép z élt modt, miközb utój rádiójából Louis Armstrog Wodrful Worldj szólt. KLEINHAPPEL MIKLÓS REGIONÁLIS HÍRPORTÁL

15 ÉLETMÓD 15 Tél is sportolhtuk szbdb Nm kll hhoz dzőtrmb mük, hogy hűvös, hidg hópokb is mgtrtsuk kodíciókt. Szombthly késő ősztől kor tvszig rmk sportolási lhtőségkt kíál Csókázótó köryék. Hisz ott immár m csk tó körül lht futi, hm kültéri fitszprk is rdlkzésr áll. Ebb éháy szközt bátr hszálhtk hűvös időb is. Cikkük lkészítéséhz szkmbr sgítségét kértük. Ngyvárdi Ktli, Svri Egytmi Közpot gészségfjlsztési tszék társgéd lsőkét zt modt, érdms lklmkét prcs dzésb godolkodi. Midképp rétgs öltözködjük, vgyük fl spkát, h kll ksztyűt, sált is, d rr figyljük, hogy sportolás közb csk yi ruh lgy rjtuk, mlyb tuduk mozogi (míg dzük, m fázuk mg). A fitszprk szközivl mid izomztot mgmozgthtuk, mégpdig úgy, hogy m trhljük mg mgukt. Az szközök gy részét kzdők is hszálhtják. Kokrét példákt íruk, hogy is tgyék. KLEINHAPPEL MIKLÓS Krss postládájáb vgy trjsztési potjiko! Fotos bmlgítés: Ez gép fr- és combizmok átmozgtásár, illtv krizom mgdolgozttásár szolgál. Három öt prcig hszáljuk. Evzőpd: Edzttségi állpottól függő öt-tíz-tizöt prc folymtos mozgás végzhtő vl. A kr-, vlmit z gys és hrát hsizmot rősíthtjük sgítségévl. Combizom-rősítés: Edzttségi állpottól függő 3x5, 3x8, 3x10-s soroztokb. D zzl z szközzl krizmok, gy mllizom és csuklyás izom is dolgozik tstsúly mlésévl. Ez utóbbi m köyyű gykorlt, v, kik gy is hz mgy, míg másokk öt-yolc s okoz godot. Ki kll próbáli. Brtók Trm Szombthly, Rákóczi Frc u. 3. Blvárosi Álltptik Szombthly, Thököly u. 13. COOP éllmiszrüzltk Szombthly COOP áltl működtttt Gzd Áruházb Szombthly, Huydi u Éllmiszripri és Földmérési Szkképző Iskol és Kollégium Szombthly, Kismzi utc 1-3. Tkyér boltj Fmily Ctr Szombthly, Vrsd u. 1. ISIS Gléri Szombthly, Kossuth L. u. 19 Nyugt-mgyrországi Egytm Svri Egytmi Közpot Károlyi Gáspár tér 4. ProGym Fitss Szombthly, Vrsd u. 10. (Hom Ctrum) Vsi TIT Szombthly, Kőszgi u. 2. Az Alo Cfé korább mgjlt lpszámit portálo olvshtják ŐK MONDJÁK Fkt Lid szíésző Mid p mozgok rggl és st. É ágytorák hívom, mrt közvtlül flklés utá és lfkvés lőtt végzm l ugyzokt gykorltokt. Midig csiálok háromszáz flülést, lábmléskt és hsoló mozdultokt, így összs húszhúsz prct torázom pot. Ezt már gyo régót, összs tizkét év csiálom. Ez kívül kipróbáltm már rúdtácot is z gyik szíházi fllépésm, A dzsugl köyv kpcsá, hol Kát, kígyót játszottm. A szombthlyi flőtt játszótrt szité volt már lklmm kipróbáli, mikor régbb Csókázótóhoz jártm futi. Brtók Zoltá tudósító (TV2) Bár z már m látszik, áltláos iskolás koromb vrsyszrű úsztm Vízmű SC szíib. Szrttm, d mootoitást Fotó: Blogh Zsolt hz visltm. Flőtt fjjl is visszjártm z uszodáb, bár lőfordult, hogy gy hjli klés utá ikább lzító mdcéb pihtük. Mostáb gész más sporthoz krültm közl. Mivl kor és kilók közti hrcb vsztésr álltm, régi brátomtól, Hjs Csb rőléti dzőtől kértm tácsokt és sgítségt. Ahogy modi szokták, még szokjuk gymást súlyokkl. Hti két lklomml járok dzi, d szrtém, h z mjd hti három l. Ngyjából 3-5 kiló flslg v rjtm, zt kll kordáb trti. H sikrül, gyo fogok igykzi, hogy mozgás továbbr is jl lgy z éltmb. Ehhz sok sgítségt kpok kdvsmtől és fiimtól is, kik lss, d biztos lbirkózk gy-gy közös játék közb. Pdig téylg m hgyom mgm. Sztkirályi Blázs szkmi vztő (INFORG Kft.) Sjos jllg m sportolok, k gyébkét főkét időhiáy és lustság z ok. Lgutóbb középiskolás koromb dzttm ktív, kkor mjdm z iskol végéig vrsyszrű birkóztm. A Csókázótó mlltti flőtt játszótérről hllottm már, és bár é mgm m próbáltm még ki, d gyrmkim sportolk, így őkt gykr kikísérm. TAMASITS DOROTTYA ALON INFÓ, A SZAKMAI HÍRPORTÁL

16 Mgújult z lo.hu! Az Alpoklj-Oli már régió gyik lgolvsottbb hírportálj. Hirdtésflvétl: Sbőké Ntáli értéksítési vztő Tlfo: mil:

Ll UJSAG VÁSÁRHELYI 1841-1914. Hódmezővásárhely, Í9I4. máf«s 26. fceds. X. évfolyam. szám. Ara 4 Mér. K u n Béla.

Ll UJSAG VÁSÁRHELYI 1841-1914. Hódmezővásárhely, Í9I4. máf«s 26. fceds. X. évfolyam. szám. Ara 4 Mér. K u n Béla. Hódmzővásárhly Í9I4. máf«s 26. fcd. X. évfolym. szám. Ar 4 Mér. VÁÁRHELYI Függtl O U p o l i t i k i p i l p. Fft.zrlcstö é lptuljdoo i zrksztőség kidóhivtl Kossotíi-téf. Tlfo s 87. Egrs szitu ár 2 fillér

Részletesebben

Bencze- Kovács Virág. interjú: mandorla. vízicserkészek. a tengeren. carne, vale! 400-asok. magyar logikai játék. szakág. jubileum. szamárfül.

Bencze- Kovács Virág. interjú: mandorla. vízicserkészek. a tengeren. carne, vale! 400-asok. magyar logikai játék. szakág. jubileum. szamárfül. XLVIII. évf. 2. zám www.crkz.hu/mc zkág vízicrkézk jubilum 400-ok zmárfül tgr i túl kálgép cr, vl! itrjú: Bcz- Kovác Virág mgyr logiki játék mdorl trtlom mix crkézhírk 4 trtlom töltd fl t i képidt! glri.crkz.t

Részletesebben

Most megéri váltani! Új Suzuki már 1.999.000 Ft-ért!

Most megéri váltani! Új Suzuki már 1.999.000 Ft-ért! március 12. kzicbrcik.hlyipic@gmil.com I. évfolym 1 szám ovmbr 15. Kzicbrcik és köryék Krtészti- és mzõgzdsági bolt Kíáltukból: Mzõgzdsági kisgépk, szrszámok Tápok, trméyk, álltldlk Lovs flszrlésk, ptkók,

Részletesebben

SAKKJATEK. a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva : Fél évre (január június)

SAKKJATEK. a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva : Fél évre (január június) 188 ** (A Szgdi Hírdó" húsz példány.) A szgdi tnyi iskolák számár ddig város z ottni lpból 20 példányt jártott; most zonbn jln nygi körülményi között kidást tovább nm vislhtvén, z miittt lp kidój húsz

Részletesebben

Országjáró Bábmissziós hírek. A JÓ DICSEKVÉS; A pecsétgyűrű. www.palantamisszio.hu. Játszótéri bábelőadások. Dr. Kováts György tanításai:

Országjáró Bábmissziós hírek. A JÓ DICSEKVÉS; A pecsétgyűrű. www.palantamisszio.hu. Játszótéri bábelőadások. Dr. Kováts György tanításai: Krss mit a Facbooo! A Paláta Sorsfordító Alapítváy iadváya 2/2014 Dr. Kováts György taításai: A JÓ DICSEKVÉS; A pcsétgyűrű Játszótéri báblőadáso Országjáró Bábmissziós hír www.palatamisszio.hu www.palatamisszio.hu

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK KÖNYVINDÍTÓ...4

TARTALOMJEGYZÉK KÖNYVINDÍTÓ...4 TARTALOMJEGYZÉK KÖNYVINDÍTÓ...4. Bvtő rdrkről é jlkről...7.. Bvtő rdrkről...7.. Bvtő jlkről...5.. Vérlé, bályoá.... Jlk rdrlmélti mgkölítéb...5.. A jlk modllji...6.. A jlk otályoá...8.. Alpművltk jlkkl...5.4.

Részletesebben

A komáromi alapszervezetet feloszlatták!

A komáromi alapszervezetet feloszlatták! XXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. JANUÁR 30. 0, 40 euró A Mgyr Közösség Pártj feblpuk trtlmából: ruár hetedikei épszvzássl Egy komáromi pilót kpcsoltb kibővített elökkldji (2. oldl) ségi ülésé fogllkozott zok

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI havilap. Visszakapja régi fényét

FEJÉR MEGYEI havilap. Visszakapja régi fényét FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2009. DECEMBER, III. ÉV FO LYAM, 12. SZÁM Áldott karácsonyt és boldog új évt! Köszönt az lsttk flkarolásáért A Szociális Munka Napja alkalmából Balsay István

Részletesebben

Pest, július 6-án 1862. Sötét. Azon feltünőleg méltóságos alak, melyet jelen

Pest, július 6-án 1862. Sötét. Azon feltünőleg méltóságos alak, melyet jelen 312 Jun. 21. Flusi yszrűsé." Vijáték flv. Tóplr után forditott Ny Indcz. Jun. 22. "Színházi bohósá." Bohózt 3 flv. Morlndrnk ytln sikrült, s némt közönsé lőtt in kdvs pródiáj. A népszínházbn sm tévszti

Részletesebben

balközép Erőszak lebeg nemzeti ünnepeink fölött Lendvai Ildikó: csalódni fog, aki a kormány megbuktatását várja a népszavazástól

balközép Erőszak lebeg nemzeti ünnepeink fölött Lendvai Ildikó: csalódni fog, aki a kormány megbuktatását várja a népszavazástól blköép Mgyr Socilist Párt Orsággyűlési Képvislőcsoport 2007. MÁRCIUS XIV. évolym 4. sám www.msp.hu Erősk lbg nmti ünnpink fölött Lndvi Ildikó: cslódni fog, ki kormány mgbukttását várj népsvástól A hölgykt

Részletesebben

Zoopedagógiai módszerek

Zoopedagógiai módszerek 59 III. fjzt Trvzz rugalmasan! Zoopdagógiai módszrk Állatkrtb készülünk a gyrmkcsoportunkkal. Gyrkk! Mgnézzük az oroszlánt, a jgsmdvét, a zsiráfot, a gorillát és a tigrist. mondhatjuk a gyrkknk, akik ttől

Részletesebben

CHARLES JARMAN. dmz THE REAL STUNT MAN! MZ TS - 250 2010. augusztus / 1. évfolyam - 6. szám

CHARLES JARMAN. dmz THE REAL STUNT MAN! MZ TS - 250 2010. augusztus / 1. évfolyam - 6. szám CHARLES JARMAN THE REAL STUNT MAN! dmz MZ TS - 250 2010. ugusztus / 1. évfly - 6. szá HÍREK - BEREMENDI MOTOROS NAP - SIROK 2010 - PILISI SÓLYMOK - KUNMADARAS - BMW R1200GS - RÉTSÁG RIDERS - DIESEL MZ

Részletesebben

cserkészbál március 15. Németh országos népdalverseny böjti kaja varázslatos ha a facebookon becserkész Domonkos Tamás riport cserkészbál riport

cserkészbál március 15. Németh országos népdalverseny böjti kaja varázslatos ha a facebookon becserkész Domonkos Tamás riport cserkészbál riport XLVIII. évf. 3. szám www.cseresz.hu/mcs becserész Németh Domoos Tmás riport országos cserészbál riport épdlversey álgép böjti j vrázsltos cserészbál h fcebooo lett vol március 15. trtlom mix cserészhíre

Részletesebben

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla.

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla. Hódmzővásáhly, 9H, méfs f7 vsánp X évföfym 24 szám A 4 MfiS VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG F 4fcg*g o ^ l n p -os ^Pt#k i i» -f* p I F énk dmokáci A p o s t o l i, Főszksztő l&ptljdonos: Ss«*&sct6ség'& M^tówtfáít

Részletesebben

FEJER LAP. Újra zakatol a vonat. FEJÉR MEGYEI havilap. Csíksomlyói zarándokok a Megyeházán. Újabb félmillió az árvízkárosultaknak

FEJER LAP. Újra zakatol a vonat. FEJÉR MEGYEI havilap. Csíksomlyói zarándokok a Megyeházán. Újabb félmillió az árvízkárosultaknak FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2010. AUGUSZTUS, IV. ÉV FO LYAM, 8. SZÁM Újra zakatol a vonat BESZÁMOLÓ A 2. OLDALON Újabb félmillió az árvízkárosultaknak A martonvásári Brunszvik-kastély

Részletesebben

FEJER LAP. Az '56-os hősökre emlékeztek. FEJÉR MEGYEI havilap. Egy világbajnok ábécéje. Puskás-díj jár a legszebb gólért

FEJER LAP. Az '56-os hősökre emlékeztek. FEJÉR MEGYEI havilap. Egy világbajnok ábécéje. Puskás-díj jár a legszebb gólért FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2009. NOVEMBER, III. ÉV FO LYAM, 11. SZÁM Az '56-os hősökr mlékztk BESZÁMOLÓNK AZ ESEMÉNYRŐL A 4 6. OLDALON Az új mgyi főépítész Ismét van Fjér mgyénk főépítész,

Részletesebben

Mit szólna egy könyvelőhöz, aki a nap 24 órájában az Ön rendelkezésére áll?

Mit szólna egy könyvelőhöz, aki a nap 24 órájában az Ön rendelkezésére áll? LKOZÁSÁRÓL A LL Á V K IÓ C Á M R INFO L, BÁRMIKOR! O H R Á B L, A N N AZO Mit szóln gy könyvlőhöz, ki np 24 órájábn z Ön rndlkzésér áll? Lépjn b -fiókjáb, és zonnl látj válllkozás: rdményét főkönyvi kivontát

Részletesebben

A vállalati likviditáskezelés szerepe eszközfedezettel rendelkező hitelszerződésekben

A vállalati likviditáskezelés szerepe eszközfedezettel rendelkező hitelszerződésekben VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS Közgazdasági Szml LVIII. évf. 2011. július augusztus (633 652. o.) Havran Dánil A vállalati likviditáskzlés szrp szközfdzttl rndlkző hitlszrződéskbn Az alkun alapuló mgközlítés rdményi

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. február 2. évfolyam 2. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. február 2. évfolyam 2. szám hvs mgyi PÉNZVILÁG a média gr Nonprofit kft. ingyns kiadványa 2011. fbruár 2. évfolyam 2. szám Takarékos és környzttudatos mgyi költségvtés Hosszú évk után takarékos és környzttudatos költségvtés lht a

Részletesebben

X. évfolyam 38. szám. Komárom, 1938. szeptember 17. felelős szerkesztő:

X. évfolyam 38. szám. Komárom, 1938. szeptember 17. felelős szerkesztő: 0. X. évfoym 38. szám. r Komárom, szptmbr 17. 20 f i é r. E L Ő F I Z E T É S I R Egz évr Féévr 10 P. Ngydévr 250 5 P. Egys s z á m á r 20 íi Mgji mid i 1 V. í p ibó tt omá937. s z. ) budtriszti végr st

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 12. szám - 2013. december ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes Krácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! Az év vége közeledtével jó gzd is

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 1973. OKTÓBER F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐHELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA T A RTALOM MÉSZÁROS TAMÁS A Mikroszkópon

Részletesebben

igazi repülő! igazi cserkész, bringáscserkész Kovács fejfedők interjú Gergely városi dzsungel a maci és a varjú vadon szava www.cserkesz.

igazi repülő! igazi cserkész, bringáscserkész Kovács fejfedők interjú Gergely városi dzsungel a maci és a varjú vadon szava www.cserkesz. XLVIII. évf. 8. szám www.cserkesz.hu/mcs interjú Kovács Gergely városi dzsungel mci és vrjú vdon szv fejfedők igzi cserkész, igzi repülő! bringáscserkész trtlom mix Cserkész hírek 4 fotó: Járdány Bence

Részletesebben

ugrááááás! ejtőernyősök: gyereksziget Ungváry medvetalp koviubi interjú Krisztián városi dzsungel kaukázusi kanálgép www.cserkesz.

ugrááááás! ejtőernyősök: gyereksziget Ungváry medvetalp koviubi interjú Krisztián városi dzsungel kaukázusi kanálgép www.cserkesz. XLVIII. évf. 7. szám www.cserkesz.hu/mcs interjú Ungváry Krisztián városi dzsungel kukázusi medvetlp knálgép koviubi ejtőernyősök: ugrááááás! gyereksziget trtlom töltsd fel te is képeidet! gleri.cserkesz.net

Részletesebben

Híröss Naptár. A Köztemető öt évtizede. Pap Gábor művészettörténész, művészeti író. régész főmuzeológus, osztályvezető

Híröss Naptár. A Köztemető öt évtizede. Pap Gábor művészettörténész, művészeti író. régész főmuzeológus, osztályvezető ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H ÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/476 115 E AIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU N Híröss

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

OZ SOlalJ... ',sanod.

OZ SOlalJ... ',sanod. OZ SOllJ ',snod XX évfolym Budpest, 1930 mirdus 20 sz'm CSEnDORSÉGI 'LAPOK FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS, SEGÉDSZERKESZTŐ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS ELŐFIZETÉSI ÁRA: Egész évre 12 pengö, f6léne 6 pengö

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben