Az én lelkem kisvárosi marad Beszélgetés Für Anikóval

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az én lelkem kisvárosi marad Beszélgetés Für Anikóval"

Átírás

1 AZ ALPOKALJA-ONLINE (WWW.ALON.HU) IDŐSZAKI KIADVÁNYA II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM JANUÁR A jövő már boltokb v Tulás flőtt fjjl Esküvői trdk Tél is sportolhtuk szbdb Az é llkm kisvárosi mrd Bszélgtés Für Aikóvl

2 2 HIRDETÉS ÁRKÁDIA EGÉSZSÉGCENTRUM GYÓGYSZERTÁR MAGÁN-, GYERMEK- ÉS HÁZIORVOSI RENDELŐKKEL NYITVA TARTÁS: HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 8-19 SZOMBAT 8-13 Bk-, gészségpéztári kártyák (OTP, MKB AXA, ADOSZT, PATIKA, TEMPO, POSTÁS, VASUTAS, GENERALI, ARANYKOR, VITAMIN, DIMENZIÓ, HONVÉD, PRO VITA, WELLNESS, MEDICINA KSZDSZ-kártyár kdvzméy Igys prkolási lhtőség Hvot változó SZIMPATIKA-AKCIÓK A kupo fbruár 25-ig érvéys. ÁRKÁDIA GYÓGYSZERTÁR SZOMBATHELY, DOLGOZÓK ÚTJA 1/A. (A BUSZMEGÁLLÓ MÖGÖTT) TELEFON: 94/ LEGNAGYOBB KINCSÜNK AZ EGÉSZSÉG! Prti Ékszr SZOMBATHELY, FŐ TÉR 13. TELEFON: , A szép ékszr z sküvő is öltöztt! REGIONÁLIS HÍRPORTÁL

3 JEGYZET 3 Új év, új kzdt Távoli már csiliglő krácsoy mlgtő üp, s lhlkultk ptárdák és pzsgősüvgk szilvsztri pukkási is. A lcs lfogyott, z lkohol htás lmúlt, csupá gyik kzükb szorogtjuk még görcsös lóhrét, szrcsésbb évt rmélv, s tlá éh fl-flsjlk lőttük z lhmrkodott újévi fogdlmk is. Ily juár. Szürk, yirkos, hidg, végtl. A báli szzo már trt ugy, d hol vk még tvsz lső mdri? A féy és psütés? Végtlk tűő hóp, mly csk új problémákt vtít lék. Dcmbrb mgvislt péztárcák ürs kog, ismét bidult muk, diákokk is új félév kzdődött, hol bizoyíti és jó jgykt szrzi kll. Ily juár. Azob h gy ily szürk és végtl sté csláduk és émi forrócsoki társságáb összkucoroduk mlg lkásb tkró ltt, ismét rájöhtük, hogy mid érmk két oldl v. Mrt ugy ézhtjük midk foák oldlát, láthtuk midt szürkék és tkithtjük juárt mid problém kzdték, csk hát m érdms. Akkor most mily juár? Hisz h szíér fordítjuk zt bizoyos oldlt, z gész más féyb kzd tüdököli. Miért lht juár is z dvthz hsoló örömtli várkozás? Várkozás tvszr, psütésr és mdrkr. Az lőttük álló fldtokr problémkét, hm kihíváskét tkitsük! A juár csodáltos, hisz bár már m érzzük krácsoyi szrtt mlgét vgy szilvsztr vidám hgultát, d lőttük lhtőségkkl tli új év, sély gy új éltr, gy új kzdthz. Godoljuk át. Mrt ily juár. TAMASITS DOROTTYA Kidj: z Alo Médi Kft. mgbízásából z ALON PRESS Szociális Szövtkzt Időszki kidváy, mgjlik példáyb Főszrksztő: Józig Atl A szrksztőség tgji: Bogár Ildikó, Káy Dór, Klihppl Miklós, Sbőké Ntáli, Tmsits Dorotty, Vári Zsolt, Vári Zsuzs. A szrksztőség cím: 9700 Szombthly, Fő tér 24. -mil: Tlfo: , ; Lvlzési cím: 9700 Szombthly, Csillg u. 16. Hirdtésflvétl: Sbőké Ntáli Grfik: MAUZ Kft. Szombthly, Kálvári u. 18. Nyomd: Délklt-Prss Kft., 5600 Békéscsb, Kétgyházi út 18. Címlpo: Für Aikó (Fotó: Gordo Esztr) ALON INFÓ, A SZAKMAI HÍRPORTÁL

4 4 INTERJÚ Az é llkm kisvárosi mrd Itrjú Für Aikóvl Az Örkéy Szíház vztő szíész, lpító tgj tíz évig, 8 és 18 évs kor között élt Szombthly. Azt modj, lőbb-utóbb mid ljö z éltb, csk ki kll vári, ddig mg ti dolgukt, rds mgcsiáli hétközpokt, mrt z élt most v. Nm titok, hogy z időpot gyzttés mitt vgy fél tuctszor hívtuk fl gymást, milőtt bszélgti kzdtük. D zk között csk gy oly lklom volt, mikor m zt érztm, hogy épp rohásb v. Hov sit álldó? Folymtos háborúb állok z idővl, z rohás ok. D ics bb smmi rdkívüli, szritm mid mi ők ily z élt. Sjos álm midig z idő yr, d zért m lhttl mgszorogti. Most épp mit csiált? Ottho voltm, és z sti lődás, illtv z itrjú lőtt úgy godoltm, h már dódott fél-gy órám, kkor kihszálom z lklmt, rdt rktm grdróbb. Áltláb hol csúszik ki kzéből gyplő? A gyplő soh, csk z idő. Nm vsz körül káosz, csupá rstciáim vk. Mrt midig tlálok mgmk vlmily fldtot. Az rdkívüli, h épp m torlódk össz dolgok. A mgáéltt és hivtást is jól csiáli, midt összgyztti midl oly, mit gy krobtmuttváy. Hogy érti zt, hogy jól csiáli dolgokt? Jól lmosogti, főzi, ljátszi gy szídrbot, összhjtogti gy ruhát, és sorolhtám. Thát: úgy m érdms lkzdi vlmit, h végrdméy vck lsz. A sikr érdkéb pdig próbálok kötéltácot jári sját éltm fltt. D muszáj mid trült mximlisták li? Akkor trgédi, h modjuk kicsit csálé lsz összhjtogtv z ruh? Trmészts m, d h már hjtom, kkor m csálé hjtom. Biztos lkti kérdésről v szó, d é lőbb kétségb sék, mjd mgőrülék, h midig midhol mg kll fllm, és m l gy-gy szlp, hol ki lht gdi gőzt. Előfordul, hogy é is kétségb sm gy pilltr. Akkor mgállok és gyors kitlálom, hogy mi z gy, vgyis mi lgfotosbb. Utá már köyű rgsoroli többit. Tisztáb vgyok vl, hogy jó is, mg rossz is, hogy ily vgyok. Utóbbit vlm gyütt köryztm is mgsíyli. A kulcsszó z igéysség, mi z oly próságokb is jl v, mit z immár sokt mlgttt ruhák hjtogtás. A többi összpotosítás és szrvzés kérdés. Az lphlyzt, hogy lső csládom, ztá hivtásom kövtkzik, mid más zk utá jö. Tlá gyszr sikrül, hogy lhtőlg yolcszor yi dolgot krjk lvégzi, mit myi blfér z időmb, hm csk ötször yit. A célokt é tűzöm ki. Mgmk krok mgflli, m másokk. Az már más kérdés, hogy sikrül-, vgy sm. H m, z is jó, ugyúgy tud ösztöözi, mit sikr. Az lőbb úgy foglmzott, hogy folymtos háborúb áll z idővl. Mi midl hrcol még? Midig vk ktuális csták, d rr törkszm, hogy zkt hlyztkt lhtőlg játékk tkitsm. Vgy h gyo yomszt vlmi, kkor léb mgyk. REGIONÁLIS HÍRPORTÁL

5 INTERJÚ 5 És h lküzdhttl kdályokb ütközik, kkor mi törtéik? Tudomásul vszm, hogy vk és túllépk rjtuk vgy bépítm őkt z éltmb.. És zt sos fljtsük l, hogy gy kis humorrl mid sokkl köybb mgy. Ahogy tlik z idő, z mbr gyr jobb mgtul bái hibáivl, és m krj mid áro ltszíti őkt. Szrcsér mukámb hszát tudom vi hibáimk is. Nm véltlül modják kkor pálytársi, hogy mily jó szíészk li. Jó is, mg m is. Mit mid hivtás. Elsősorb mbrk vgyuk, és csk zutá szíészk. A szmélyiségükből kövtkzik szkmválsztásuk. A szíészt folymtos öértéklés, lltár, spájzb törtéő byúlás. Nics ms, sját bfőttjikkl kll dolgozuk. Mith pályáj is folymtos száguldás l: szit mid st játszik szíházb, filmkb szrpl, szikroizál, kocrtzik szüt élkül 25 év. Hálás vgyok sorsk, hogy jobbál jobb mukákt kptm és kpok. Szrcsér vlkik midig fotos voltm, godolkodtk bm. D folymtos küzdök zért, hogy csk játsszm z éltt, hm éljm is. A sok jó muk k z rdméy, hogy képs mgtláli jót mid fldtb? Midb m. Csk kkor kzdk bl vlmib, h ttszik, és kdvm v hozzá. Ettől pottól pdig jól krom csiáli. Szrcsés, hogy tud válogti. Ig, tudom, hogy z vgyok. Bár kéyszrhlyztktől ltkitv válszti midki tud. Tlá gytl szbdságuk v, dötés szbdság. A szíészk többség pszkodik, mrt m jök lhtőségk. Sjos csodáltos kollégák hvrk prlgo. Nkm, mit modtm, szrcsém volt. Egymás utá jöttk fldtok, sokszor több is, mit myivl lbírtm, és gyo héz volt válsztás. Összs két flkérés v, mlykt báok, hogy lmulsztottm. Trmészts m fogom láruli, mlyk voltk zk, csk yit modok róluk, hogy z időhiáy volt mlgs válszok ok: yi mukám volt, hogy m érztm vol tikusk lvállli gy újbbt, mrt m tudtm vol úgy lvégzi mukámt, hogy zt lvártm vol mgmtól. Sjtm válszt, d zért mgkérdzm: köy mod mt? Mrt zért hhoz bátorság kll, kkor z mbrt stlg m szrtik. Ig. Csk kkor tudok szrttr méltó li mások számár, h jól csiálom dolgom. Az mgit más, hogy idővl rájöttm, hogy v z éltk gy oly rész, mlyt m vgyuk képsk bfolyásoli. Ezért mir ics ráhtásom, zzl kpcsoltb m rőlködöm, úgyis z l z rdméy, hogy midt lszúrok. Nkm gyébkét sm szbd gyo krom smmit, mrt kkor blul sülk l dolgok. Előbb-utóbb mid ljö z éltb, csk ki kll vári, ddig mg ti dolgukt, rds mgcsiáli hétközpokt. A holpot úgyis m hozz. Hogy érzi mgát most? Egyb v? Ig. Az é éltmb is voltk köybb és hzbb időszkok, d most mid gyo jó. Miót? Néháy év. Nm modj l, mi törtét kkor, ugy? Eltlált. Bszéljük gy kicsit Szombthlyről is. Mi jut széb városról? Elsőkét jó lvgő, yuglom. Külöb is, z é llkm midig kisvárosi mrd. Jllg sm fővárosb élk, hm gglomrációb. Budpst csupá három dolog mitt voz: gyrészt id köt mukám, másrészt szép, hrmdrészt kulturális sméyk mitt. Tlá bből is látszik, hogy m vgyok szó szoros értlméb budpsti. Csk zért élk itt, mrt idfújt mukám. Bárhol máshol is élhték. Ami kulturális éltt illti, hogy látj, fővárosból észr lht vi, hogy Szombthly létzik? Fltétlül. Sok gyszrű progrm hívj id látogtót városszrt, kár képtárb, kár szíházb, és még sorolhtám. Lgutóbb Wörs Sádor Szíházb z Arb éjszkát láttm. Szombthly Czukor Blázs vitt szír. Egész más volt, mit miék z Örkéy Szíházb, Bgossy László rdzéséb, d gyo ttsztt yrá z Isumb Silló Sádor rdzt Jézus Krisztus Szuprsztár is fljthttl volt. Sok kdvs brátom él városb, mit például Msszi Frc fstőművész, kik jóvoltából éháy év é is közrműködőj lhttm Bloom-pokk, Hrbl Sörgyári Cpricció-jából olvstm fl. H jó ízlésű mbrk érdks dolgokt hozk létr, rr bárhol érdms odfigyli. Mid gyitrjúk lyától mgkérdzzük, iszik- kávét, és h ig, hogy. Ez most sm mrdht l. Áltláb tjs kávét iszom és sprssót. Előbbit rggl, zzl idítom pot, hogy lkortyolok fél litryit, illtv ffél szászkét lődás lőtt szité tjs kávévl hgolódom rá fllépésr. A p közpé jöht z sprsso, mit kis tjjl fogysztok. Bár tj csodáltos dolog, sjos lktózérzéky vgyok, zért szój- vgy rizsitlt iszom. Édsítésr mézt hszálok, d zt sm zért, mrt trdi, gyszrű gyo kvés cukrot szm. Az élt más trülti sm túlságos fotos számomr divt, z étkzésb pdig kimodott óvkodom től. KLEINHAPPEL MIKLÓS Fotók: Gordo Esztr ALON INFÓ, A SZAKMAI HÍRPORTÁL

6 6 VÁSÁRLÁS Tudjuk, mily kütyüt vsz yáro A jövő már boltokb v Mid év juárjáb Ls Vgsb rdzik világ lggyobb kütyükiállítását, CES-t (Cosumr Elctroics Showt). A gigtikus sméyr több százzr zrádokolk l, hogy mgézzék, mit trtogt gy átlgmbr számár z lktroikus jövő. Az idi vásáro bmuttott trmékk között válogttuk. Smsug HU8550 4K TV Mit tud? A Smsug lgújbb fjlsztés, mly égyszr gyobb flbotású, mit most szbváyos 1080p HD tévék. A készülék sokkl élthűbb szíkt jlít mg, mit kortársi, és támogtj 3D tchológiát. Mit mid modr tévé, z is miimlist dizájt képvisl. Tud kommuikáli ház többi lktroiki szközivl, és prsz támogtj lgtöbb itrts szolgálttást is. Ár: 3199 dollár Md Ctz Lyx játék kotrollr Mit tud? A kicsit újrgodolt kotrollrt mid játékos szgms számár trvzték. Képs mobilokr, tbltkr, kozolokr vgy kár PC-kr is cstlkozi. Szétszdhtő flépítés mitt kár gy kijlzős mobilok és tbltk oldlár is tud cstlkozi, közrfogv zt. A kotrollrhz cstlkoztthtó billtyűzt is. Ár: 3199 dollár LG G-Flx2 okostlfo Mit tud? Hjlított formájú okostlfo, öjvító hátlppl. Midből lgmodrbb tudássl rdlkzik, d formáj mitt rgoomikusbb kzli. Hátlpj midössz 10 másodprc ltt ltütti mgáról kisbb krcolásokt. Érdksség még, hogy z átlg tlfookál gyorsbb tölthtő fl. Ár: Előrláthtólg 599 uró Soy Brvi X90C TV Mit tud? Szité 4k flbotású tlvízió, mly mlltt ultrvékoy. A midössz öt millimétr vstg droidos tévé világ lgvékoybb készülék jllg. Trmészts cstlkozókál kivstgodik kissé, d még így is csodáltr méltó méröki brvúr. Ár: Bár tlvízió már tvsszl mgvásárolhtó lsz, még m tisztázott Oculus Rift Crsct By virtuális vlóság hdst Mit tud? A fjr rősíthtő szrkzt virtuális vlóságot vtít szmük lé, mlyt háromdimziós hggl kísér. Az mbri fj mozgását kövtő szrkzt célj, hogy flhszáló miél jobb blélhss mgát filmk és játékok áltl yújtott szórkozásb. Ár: dollár között Noki 215 mobiltlfo Mit tud? A Microsoft tuljdoáb álló Noki még godol zokr, kik idgkdk z okostlfooktól. A hgyomáyos flépítésű mobil bszolút but, igz képs wb-bögészésr és közösségi hálóztok lérésér. A tlfo fő vozrj zob z, hogy mjdm 30 pos üzmidőt kíál gytl fltöltéssl. Ár: 29 dollár ZUT hordozhtó pritr Mit tud? Zsbb lférő, tlforól működtthtő pritr. Az gérmértű szrkztt lp szélér állítv kll lidíti. Az lőr bállított lpmért végighldv yomttj ki szövgt ppírr. A szrkzt kkumulátor gy órát bír yomttássl, és prckét gy A4-s lpot képs mgtölti szövggl. Egylőr csk fkt ptrol kphtó. Ár: dollár között REGIONÁLIS HÍRPORTÁL LG Smrtwtch Mit tud? Az LGD lgújbb okosór modllj. A krórákhoz hsoló muttj z időt, d zryi más szolgálttásr is képs: tlfookt itéz, ppokt futtt és képs z utóvl (Audi) összkötttésb li. Az ór gylőr prototípus, mlyk picr dobását 2016-b trvzik. Ár: Egylőr m tudi 3D Soud Lbs Noh fjhllgtó Mit tud? A Noh fjhllgtó lhtő lgmodrbb hi-fi hgzást grtálj. A fjhllgtó oly élméyt d, mith 25 hgszóró v mikt körül. A kütyü m csk 3D hgzást d, d kövti fjük mozgását is: h lforgtjuk fjükt, fjhllgtó kövti zt, és k mgfllő korrigálj hgzást. Ár: 300 dollár ltt JÓZING MILÁN

7 SZABADIDŐ 7 Sílési tippk kzdokk Az öt lpvtő flmrülő kérdésr krstük válszokt zokk, kik m tudják, hogy fogjk ki sílésk. A lgfotosbb sílésb, hogy liduljuk. Bármyir bgtllk is hgzik z állítás, áltláb héz lrugszkodi mlg szobából, tlvízió mllől. Jllmző m is kzdük hozzá gydül: közös motiváció bráti társságok vgy csládok idítják l sílés folymtát. Külöösbb dottság vgy dzttség m szükségs, z lső pár lklomhoz főlg m. Bl kll kóstoli ritmusáb, hgultáb. A szkértők hgsúlyozzák: lgfotosbb, hogy mozgás élméy lgy és mrdjo. 1. Kivl? 2. Mivl? A síbkcs, síbot, síléc és sisk mlltt b kll szrzük síruhát, ksztyűt és szmüvgt. H kölcsöözzük, kkor pár zr foritból zk mid mgvk. A sílés mpság már m luxus, viszot ki komolybb, hosszbb távo szrt fogllkozi vl, k idővl m árt sját flszrlést vásároli. Ezk viszot már több százzr foritos tétlk. Sjos z is lképzlhtő, hogy z izomlázo túl kisbbgyobb sérüléskkl térük hz. Sok gyg fizikumml vágk bl, és mi még rosszbb: úgy, hogy kllő tpsztltok híjá vszélysbb pályákt válllk b. Ez gyo m tácsos. Milőtt liduluk, midképp kössük blstbiztosítást. 4. Hov? Kdvlt és közli cél Smmrig. Ez gy kitrjdésű, komoly pályákt flvoulttó hly. Hátráy, hogy ki Bécsből, Győrből, Budpstről érkzik, z mid od mgy, így lklmkét htlms tömg. A szombthlyik lső számú kdvc: Möichkirch. Ngy fjlsztésk v túl trült, korszrű pályákkl rdlkzik. St. Jkob, Möichwld, Wigzll pályái gész picik, id kzdőkk érdms llátogti. Itt vk oly kisbb szkszok például, hol flvoóért m kll fizti. Aki csk bl szrt kóstoli sílésb, zk hlyk kzdj hozzá. Itt vlób mgtulhtó, mily tlálkozi hóvl. 5. Miért? 3. Hogy? Mrt szbdb végzhtő tstmozgás. D rgszkodjuk görcsös több órás, folymtos síléshz. Gykoroljuk és szrssük mg, h lfárdtuk, álljuk mg gy forró tár, forrlt borr gy hüttéb (lpsi házikó szrk.). A sílés lht szórkozás is! KÁNYA DÓRA Új és hszált mobiltlfook. Trtozékok mid típushoz. Tlfoszrviz Fóliázás hlyb és zol! 9700 Szombthly, Király u. 7. Tlfo: ALON INFÓ, A SZAKMAI HÍRPORTÁL

8 8 OKTATÁS Hogy válsszuk áltláos iskolát? Gykorlti tácsok szülőkk Mily szmpotokt vgyük figylmb? 1. Foglmzzuk mg mgukk, mit váruk z iskolától! Mgköyyíti és mggyorsítj z iskolválsztást, h tudjuk, mit is kruk, hisz mid szmpotok, mid szób jöhtő itézméyk szám korlátozott. 2. Gyűjtsük iformációkt! Jó dötést csk kkor lht hozi, h mgfllő iformációk birtokáb vgyuk. Figyljük hírkr, bszélgssük szülőkkl és diákokkl, ézgssük szób jöhtő iskolák holpját. H lht, mjük l yílt pokr. Fotos, mi lhgzik, d tlá még fotosbbk z ott gyűjtött byomások és hgultok. Soktmodó lht gy, z igzgtóvl folyttott bszélgtés. A mgyr okttási itézméyk szit mid stb z zt vztők lyomti. 3. Vgyük figylmb gyrmkük szmélyiségét! Néháy szélsőségs sttől ltkitv lmodhtó, hogy ics oly, hogy jó vgy rossz áltláos iskol. Egyrészt zért, mrt z áltláos iskolák szívol sokkl kigysúlyozottbb, mit középiskoláké, másrészt gyrkk igéy külöbözik. V, ki kkor tud kibotkozi, h szbdo hgyják, v, ki lvárj, hogy kordáb trtsák. Egys gyrkkk htlms mozgásigéy, mások kisközösségb érzik lmükb mgukt. E kérdés kpcsá mrülhtk fl z ltrtív vlési módszrkt (Wldorf, Rogrs stb.) lklmzó itézméyk is. Első lépéskét próbáljuk mg flhgyi z iskolválsztássl gyütt járó strsszl. Az áltláos iskol fotos, hisz gyrmkük kkor még vlób formálhtó, ugykkor középiskolávl lltétb később ski m kérdzi, hogy hov járt és miből háys volt. Mivl gyrkk bb korb sokkl ruglmsbbk, mit hogy flőttk godolják, közhidlmml lltétb még gy későbbi iskolváltás sm okoz számukr külöösbb godot. Prsz szrcsésbb, h midjárt mgtláljuk zt, mit krsük. 4. A títóő szrp Midhol fotosk z lső byomások, z lső élméyk. Gyrmkük mghtározó élméy lsz z lső títój, tlá z döti l, hogy későbbi élt folymá hogy viszoyul tuláshoz, z iskolákhoz. H szób jöhtő iskolák között jltős külöbségt m tláluk, kkor válsszuk mgukk lsős títóőt. Ez szmpot kkor is lőkrül, h biztosk vgyuk z iskoláb, d több párhuzmos osztály is v. 5. Egydi jllgztsségk Míg lsó tgoztb tító éik szrp dötő, flsőb tárok mlltt kik között óhttlul lsz jó és rossz is - sok más szmpot is fotos lht. Ezk z iskol jllgztsségiből dódk. Ilyk lhtk külöböző trtárgyi (ylvi, számítástchiki, művészti stb.) spcilizációk, d vozó lht jó ifrstruktúr vgy gy gy, árys fákkl tli iskoludvr is. 6. Földrjzi lhlyzkdés A végér hgytuk zt, mi yilvávló, d gy llksdésb hjlmos lfldkzi ról szülő. Godoljuk át, érdms- gyrkt ggyl több golóráért vgy z iskol jobb csgő véért mid hjlb átküldi vgy átfuvrozi város túlsó végéb. Nm járuk- jobb, h lgközlbbi, átlgosk tűő iskolát válsztjuk, hov öt prc ltt át tud sétáli mjd gyrk, és yi idő kll hzérkzéshz, h vég tításk vgy h vlmi god v. A yolc év ltt mgspórolt htlms időt pdig játékr és gyüttlétr lht fordíti. A kiső golórát pdig mjd két hóp ltt bpótolj gyrk középiskoláb. JÓZING ANTAL Kdvs Örgdiákok! Tisztlt Támogtóik! 9700 Szombthly, Thököly u. 19., Tl.: 06-94/ Sárvár, Btthyáy u. 43., Tl.: 06-95/ Iskolák lpításák 125. évfordulój lklmából fordulok Öökhöz. A város gyik lgptiásbb itézméy fbruár 19-é (csütörtökö) 17 órkor Gálműsort szrvz z Aré Svriáb. Ez kulturális rdzvéy m csupá múlt jls sméyit kívájuk bmutti, hm flvilltjuk pjik éltét és lm mtrük szépségit is. Az üp csk Öökkl válht tljssé, zért gy tisztlttl hívom és várom Öökt z stér. Kérm, hogy részvétli szádékukt 94/ tlfoszámo vgy z -mil cím jlzzék számukr. INGYENES komputrs szmvizsgált, gyrmk és flôtt szmészti szkvizsgált. Szombthly, Hollá Erő u. 13. Tl: 94/ mil: Kzdb djuk ylvvizsgát! Agol, émt ylvokttás Ruglms időbosztás óráig Tfolymkzdés pot Bszédctrikus okttás Nylvvizsgflkészítés Mukválllás Érttségiflkészítés 10 % diákkdvzméy Itzív tfolymok (hti 8 óráb) 30 % kdvzméyl REGIONÁLIS HÍRPORTÁL

9 OKTATÁS 9 Így iduljuk l, h flőttkét tuláso törjük fjükt A tulás z gyik lgjobb bfkttés. Kvés oly kijltés v, mly igzság körül hsoló gy gytértés l. Tőzsdguruk, közgzdászok, sttisztikusok, szociológusok, tárok, szülők és diákok más-más mgközlítésből, d folymtos ugyrr kövtkzttésr jutk. A médi szité folymtos hrsogj z élthosszig trtó tulás fotosságát. Ugykkor gykorltb gyáltlá m gyszrű flőttkét blvági törtétb, hisz már lgljé oly jogi, ygi és mgáélti kérdéskb futhtuk bl, mlyk vgy lrisztk folyttástól, vgy rossz válszokt duk rájuk és rossz úto iduluk l flőttokttás dzsugléb. Ez z írás útjlzőtáblkét igykszik működi. H gy flőtt tuláso töri fjét, lső lépéskét lgfotosbb, hogy ömg számár foglmzz mg világos, hogy mit, miért és hogy szrt tuli. H rr sor krül, kkor később sokkl kisbb vlószíűség kudrck - kzdi z lpokál Simo Zoltá flőttokttási szkértő, Vs mgyi TIT igzgtój. H már tudjuk, hogy mit szrték, kkor jö kövtkző fotos lépés: z iformációgyűjtés. N sjáljuk rr sm z időt, sm fárdtságot! - tácsolj szkmbr. Bográsszuk z itrtt, kérdzzük mg ismrősikt, krssük fl képzés hlyszíét. Egy lhygolt holp, gy lpusztult ttrm lv m sok jót ígér. Ismrjük mg potos, mit is tkr z dott képzés, mit kpuk, mit várk l tőlük, kik tárok és myib krül midz. És h már költségkél trtuk: l kll fogduk, hogy flőttokttás m olcsó műfj, gykr több százzr forit kidássl is számolhtuk. Ugykkor h szrcsésk vgyuk, mukügyi közpotoko, képző itézméyk pályázti krsztül tlálhtuk kár igys jáltokt is, és z sm biztos, hogy több pézért jobbt kpuk. Jl pilltb Mgyrországo - többk között z EU-s pézkk köszöhtő - htlms kíált, d milőtt lcsábulák z lső vozók tűő jálttól, fldjük, hogy z róluk szól, és áldozzuk fl sját lképzlésükt. Tlá mgköyíti z idulást, h áttkitjük, hogy jllg Mgyrországo mily gyobb ktgóriák közül válszthtuk. Nylvokttás Még midig lht tláli támogtott ylvokttást, d készüljük fl, hogy z ily tfolymoko mghtározottk fltétlk - modj Simo Zoltá. A ylvtulás lőy, hogy sok hly és sok módszrrl lht tuli, ruglms b lht cstlkozi tfolymokr. Ugykkor lgyük óvtosk zokkl mrktigfogásokkl kpcsoltb, mlyk ylvtulást köyű és szbd folymtk állítják b. Egy komoly képzőcég m hárítj át tulás iráyításák fllősségét diákokr, llb biztosítj mgfllő ifrstruktúrát és motivációs többltt. Új szkm tulás Az lismrt szkmákt és zok trtlmát, kövtlméyit z Országos Képzési Jgyzék (OKJ) trtlmzz. Ebből mid fotos mgtudhtó, vizs g kövtlméyktől kzdv z lmélti és gy korlti órák ráyáig. Elvilg mid gységs l v szbályozv, ugykkor vlóságb gy külöbségk lhtk például bb, myir vszik komoly gykorlti képzést. Ek, illtv mgák gykorlt hlyszíék dötő fotosság lht gy későbbi mukhlykrsés sorá. Szkmi képzésk A képzésk z csoportj m z OKJ-hz illszkdő új szkmát, csk új szkmi tudást d. Mpság rdkívül épszrű form, ruglmsság és vlódi szükségltkr rgáló volt mitt. A képzőitéztk ugyis áltláb kkor idítk ilyt, mikor látják, hogy v vgy lsz rá igéy. Id trtozik például gy vállltiráyításiszoftvr kzlés vgy gy új miőségbiztosítási szbváy ismrt is. Áltláos képzésk Trmészts tulhtuk olyt is, mik külöösbb szkmi vozt ics, d mégiscsk krbtrt, új iformációt d, kitljsít gygy érdklődési kört. Az id trtozó iformtik képzésk mostáb kvésbé épszrűk, viszot émi mglptésr gyr gyobb igéy v például hlysírásr. Érdms yitott szmml jári. Diplom Trmészts, hogy korább, úgy most is szrzhtük diplomát flőtt fjjl. Itt mérlg gyik srpyőjéb zt kll tük, hogy lvlzői hllgtói lét z gytmk és főiskoláko súlyos pézkb krül, másrészt viszot áltláos szbály, hogy miél mgsbb szitű képzés, hosszú távo ál jobb járhtuk vl. A tulás gyo jó bfkttés rősíti mg z áltláos vélkdést Simo Zoltá, d gyb rr is figylmztt, hogy bfkttés m áll mg z ygikál. A flőttkori tulószrp például éltmódváltássl is jár. Nmcsk m guk kl, d csládukkl, köryztükkl is l kll fogdtti, hogy hosszbb idig mid más lsz, és foglmzzuk úgy m fltétlül gyszrűbb. Ugykkor mid tudás gyrpít bükt és jltős jvítj mukrő-pici lőyikt, hisz éltrjzukb már mg tulási hjldóság és folymtosság komoly értékt jltht. J. A. Iduló OKJ-s képzésik: VULKÁN FELNŐTTKÉPZŐ KFT Szombthly, Flsőőr u. 7/B. Tlfo: 30/ GYAKORLÓ KOZMETIKUS, KOZMETIKUS GYAKORLÓ FODRÁSZ, FODRÁSZ KÉZÁPOLÓ ÉS MŰKÖRÖMÉPÍTŐ, LÁBÁPOLÓ E /2014 A Vs Mgyi Tudomáyos Ismrttrjsztô Egysült mgy gyik lgrégbbi flôttképzô szrvzt. A flvétlizôk, ylvt tulók ötfél ylvvizsg rdszrb szrzhtik mg flvétlihz, diplomához, mukvállláshoz szükségs ylvvizsgájukt. Emlltt TELC ylvvizsgrdszrhz igzodó, 2015-tôl spciális ylvvizsg-flkészítô progrmokt szrvzük. A TIT-b közgzdsági szkmcsoportb égy OKJ-s szkmáb szrzhtk képsítést, mlykhz z OKJ-s vizsgákt is mgszrvzzük. Emlltt áltláos flôttképzési progrmjikkl mukájukhoz kpcsolódó ismrtkt sjátíthtk l. Egész évb folymtos szrvzük lôdásokt, lôdássoroztokt, mlykr mid témák irát érdklôdôt szrtttl váruk! További iformációkt holpo és oldlo olvshtk. ALON INFÓ, A SZAKMAI HÍRPORTÁL

10 10 ALTERNATÍV A szombthlyi ltrtív cspt országos is gyr sikrsbb. Fotókkl idézi fl zkr mghtározó pilltikt. E H C U O M K E R S E É Z L E K É L VO M E A Z VI S S tó, bfogdh. z h lá k 8 kr. Elsőr t lő zi élméyt d gyr z ü m p g é il zó r ts k t ó já lv t zi é y rss 10 ldökívüli z gt. Kompozíciói imp zálli légy, s fö tv sb i k té lí t z sz l, jltését más mgkö ébrszt, htárokt f szóössztét. rit földi, t sz tű k k d to s r l zé o d yos értlm t yit, go. A Volr Mouch frci kusztikus kortárs z uch bizo do. o tót, új utk tr b g k k ll ó l zi h, A Volr Mo ző k szíp zi t im kísérl lszög t más d k gymás l tt s lü iv u lj rü ri :). E ö m r l. v o m d ll v d d yr (vl i zé ám: Soksz zálhtó, u orry, k ggyé vál 1. Miski Ád m ktgori S, mit S : élt... r z ét Képssé tsz hogy műfjáb s P t s l m él 2. Szrv t kü i él m k, á is szrtik. ty l 7 u hlyt még zét iss Flór: K K tük... és ítő jllé gyo üd mmt co o ilá: N hg, féy. tt. fi szípd, 4. Schr M ro állok mögö p t, it 8 3 y g A o : h, á j il d M tu r 5. Sch prc m trt. ám: Kb. 20. Szódát. még midig 6. Miski Ád js vgyok m zo ő. A frizur S s :. lő r ik ké ét d P r s ck 7. Szrv udvr, szm v, hogy Pti kk ilá: Szimfi tá 8. Schr M z ézés midig z u E : r ó :) Fl is s r is o K 9. lt kk tos így vo Tljs biz s futm o g élutá. lú F : dá m és kocrtd éd b s o 10. Miski Á d Milá: Kl 11. Schr Fotók: Boyhádi Zoltá, Zrgi Borbál, Volr Mouch Fcbook-oldl REGIONÁLIS HÍRPORTÁL SZERZŐ: KÁNYA DÓRA

11 Téli idôjárási lgk Szombthly lmúlt száz évébôl Szombthly időjárás sokt változott. Hőmérséklt Az Országos Mtorológii Szolgált szrit múlt százd lső fléb gyvs évkig yh csökkés volt tpsztlhtó z évs középhőmérsékltkb, mjd htvs évk ljétől mlgdés kzdődött, mly zót is trt. Szombthly lghidgbb fbruár 11-é volt, kkor -29,3 fokot mértk. Az ddigi lglcsoybb pi középhőmérséklt -20,9 fok volt fbruár 10-é. A városb lglcsoybb hvi középhőmérséklt -10,3 fok volt, szité 1929 fbruárjáb. A lghidgbb év 1940 volt. Ekkor z évi középhőmérséklt midössz 7,4 fok volt. (Összhsolításkét: 2000-b 11,2 volt z szám.) Cspdék Szombthly lgszárzbb évszk gyértlmű tél. A száz év ltti téli cspdékcsökkés mghldj hrmic százlékot. A lgszárzbb és lgcspdékosbb tél is százd lső fléb volt. A száz év ltt m volt oly hóp, mikor m volt cspdék, d kétszr mértk gy millimétr hvi myiségt. A lghvsbb évkt második világháború lőtti és utái évtizdkb rgisztrálták, kkor tél kár ötv hvs p is lőfordult. Szombthly lgkisbb hvi cspdéköszszg 0,8 millimétr volt 1964 juárjáb. A város lgszárzbb tl között volt, kkor midössz 21 millimétr cspdék stt, míg lgcspdékosbb tlk, között 122 millimétr hullott. A lgkvsbb hó b volt, ugyis zo tél midössz 11 hvs pot észlltk. TAMASITS DOROTTYA KÖRNYEZET Flcsprdtt Vsi Skz cscsij 11 A tvly júliusb szülttt, Misk évr hllgtó cscsi már három és fél év Vsi Skzb élő Sári lső utód. A virgoc kisszmár időközb flőtt, jllgi állpotáról és jllgztsségiről Horváth Sádor éprjzos muzológus msélt z Alo Cfék. Misk mid külső jgyéb édsyjár hsolít. Ily jllgzts ismrttőj fkt szí, fhér hslj (fcskhs), rigószáj (világos szájköryék) és z ókul (világosbb szmköryék). A cscsi m báj, hogy tél skz zárv trt, ugyis így sokkl többt lht szbdo. Imád lgli és z yukájávl gyokt sétáli. Bár ics kofliktus múzumflu többi lkójávl, mégsm krsi társságukt, Horváth Sádor szrit ugyis Misk igzi yfüggő, így két szmár mid idjét gyütt tölti. Ez m csk zért örvdts, mrt kicsi sokt tulht, hm mrt két szmár gyo boldog gyütt. A szmárfiú gy idj már m szopik, így most fő táplálék szé, fű, zöldségfélék és gbo. Sári és Misk imádk trháli (kuyráli), z ismrős látogtókt hgos bőgéssl üdvözlik éháy fiom csmg rméyéb. Lkás-, ház-, és irodtkrítás, építkzés vgy flújítás utái gytkrítás grtált miőségb Tlfo: 06-70/ Sári korából dódó már jólvlt, zért tudj, hogy cscsipuszit mbrk m szbd di, hisz szmrk fogukt összzárv kdvskdk (zz hrpdálk). Miskák z tér még v mit tuli, h z mbr m húzz l lég gyors kzét, kkor ylogtás gykr cspht át csipkdésb. Nmrég gm is mghrpott, mi pig látszik hly msélt vtv muzológus. Horváth Sádor zt is lárult, hogy látogtókt tvsszl új jövvéyk fogdják mjd, ugyis krácsoyi szzob (mly birkák llésék időszk) több gészségs példáyl, ikrbáráyokkl gzdgodott skz. TAMASITS DOROTTYA ALON INFÓ, A SZAKMAI HÍRPORTÁL

12 12 AJÁNDÉKOZÁS Esküvôi trdk 2015-b Akik yáro szrték összköti éltükt, már biztos túl vk z időpotfoglláso, s jváb z sméy szrvzéséél trtk. Az új trdkről ismrt Vs mgyi válllkozásokt kérdztük, zzl dv éháy ötltt és jó tácsot párokk gy phoz. Ruh 2015 újdoság, hogy lézrvágott csipkévl és külöböző rátétkkl díszítik ruhát, mlytől z 3D-sk tűik. Szíkb továbbr is fhér külöböző árylti (hófhér, törtfhér, krémszí) domiálk mysszoy bőrszíétől és hjszíétől függő. A koszorúsláyokk érdms élék hlytt psztllszíű (hlváy rózsszí, mályv, brck) ruhát válsztiuk. Fzob tüllös báli szoky, dkoltázsb pdig z gys vgy szív lkú kivágás lgkrsttbb. H m kruk tljs fhér ruhát, fldobhtjuk gy szís övvl vgy gyéb kigészítőkkl. A tir és zárt flsőjű ruhák zob már kimtk divtból. (ifo: Romtik szlo) Dkoráció Ez trült m bszélhtük trdkről, mid stb z dott pár gyéiség és kíváság domiál. Ugykkor mid évb kdk külöös kdvlt szík; idé z borvörös és k árylti, vlmit lvdul lil. Most divtos z úgyvztt vitg, kllms csipkés és hbos-bbos dkorációs stílus. Mégis z lgfotosbb, hogy dkoráció szívilág hrmoizáljo ruhávl és pár szmélyiségévl. A kíváságokk csk ftázi szbht htárt. (ifo: L Prl sküvői dkoráció) Gyuru Krikgyűrűk stéb mi mysszoyok kövs gyűrűkt krsik, bár szkértő szrit z kvésbé prktikus, hisz vislés közb z pró díszk kishtk, mlykt bár lht pótoli, mégsm lsz már ugyz. Nmrég lttk flkpottk z úgyvztt bikolor gyűrűk, mly ltt fhér és sárg ry ötvöztét értjük. D még midig épszrűk klsszikus, mit élküli, gyszíű krikgyűrűk is. A kék szíű kőtől zob óvkodjuk, mrt bbo szrit vislés blszrcsét hoz. (ifo:prti Ékszr) Mghívók Idé érdms fhér, z krü és psztllszík közül válszti. Formáját tkitv ismét övkszik épszrűség kémcsövs stílusú és dobozos mghívókk. Már oly ülttőkártyákt is válszthtuk, mlyk kombiálv vk köszötjádékkl, így gyszrr lhtk szépk, árbrátok és prktikusk. Díszítésél csipkéztt és mitár vágott mghívók divtosk, idé külöös kiyithtó, kihúzhtó változtok krsttk. A pillgót viszot érdms krüli. (ifo: Edmo dsig) Mysszoyi torták széls válszték Egydi igéyk tljsítés Sós- és éds prósütméyk Dobozolt sütméyk Kiszállítás Prím cukrászd és cukrászüzm 9700 Szombthly, Bocski Krt. 8. Nyitv trtás: Hétfô-pétk: Szombt-vsárp: Prím cukrászd 9700 Szombthly, Ptôfi Sádor u. 8. Nyitv trtás: Hétfô-pétk: Szombt: , Vsárp: zárv Idôpotgyzttés: Somogyi Miklósé: 20/ REGIONÁLIS HÍRPORTÁL

13 AJÁNDÉKOZÁS 13 Esküvoi tort Aki még sütméyk tré is kövti szrté divtot, z mgsbb építésű, mlts tortát rdlj. Válszthtuk mrcipá bvotost vgy krémtjszíst, krkt és szögltst gyrát. A szívilágot tkitv itt is z lgásbb fhér, vlmit kllms psztllszík mk igzá. Díszítésél szit flöltöztti z gyszrű tortát gy szís szlg, z htő virágok (csk mértékkl), gyögy és csipk is. Trmészts m mid gyszrr. A miitorták, csokiszökőkút vgy gy kis tűzijáték pdig vlódi bulit csiálk lkodlomb. (ifo: Prím cukrászd) Smik A dkorációhoz hsoló smik stéb sm bszélhtük kifjztt divtról, hisz itt is mysszoy szmélyiség mghtározó, és függ ruhától, bőrszítől és virágcsokortól is. Idé lőszrtttl kérk ldő rák rózsszí vgy pik szít, mivl ruhákt is ily áryltú kigészítőkkl dobják fl. A kék mit sküvői szí bb z stb is lljvlt, mrt túl hidg htást klt. (ifo: Nofrtt Smikstúdió) Vidó A tchik fjlődésévl z z iprág is sok változáso mt krsztül, így gyr több ötlt vlósíthtó mg. A pár év bjött és épszrű szimtográfi léyg például, hogy féyképzőkkl rögzítk sküvőkt, s hgyomáyos dokumtáló vidoflvétlll szmb gy dimikus sküvői kisfilm készül l, mlyt számtl szögből, távolságból vgy épp külöböző látószögű optikák hszáltávl flvtt rövid jltkből állítk össz. D szkmbr szrit továbbr is v létjogosultság doku mtlist rögzítési jllgk is, mly sgítségévl mid szrtrtáshoz kötődő pillt hű mgőrizhtő. (ifo: Szöllősi Ivá oprtőr) Hlyszí és étl Egy kstélyszállób trti z sküvőt midig romtikus tlitlált, h vlmi igzá xtrát szrték. Az ily hlyszí lőy, hogy szrtrtás lvztésétől kzdv fotózáso át lkodlomig mid gy hlyr összpotosul, így köybb trvzés. Étlk tkittéb mgpúpozott táyérok hlytt gyr ltrjdtbbk több tállásból álló pró fogások. A fitlok újbb külöös kdvlik hlyszí rflktorokkl törtéő mgvilágítását. Szbály: virágdíszítés ppl, féyfstés pdig st muttós igzá. (ifo: Széll Kálmá kstélyszálló; Rátót) TAMASITS DOROTTYA ROSA CLARA Air Brclo kollkció PRONOVIAS SAN PATRICK kollkció Romtik Szlo Szombthly, Kôszgi u 10 Urái udvr Svri üzltház, földszit Tl: 94/ , mobil: 30/ BELLAGIO BOWLING 9700 Szombthly Juhász Gyul utc , fôs sküvôi rdzvéytrm, lgás köryzt, sküvõk tljs körû lboyolítás NYITVA TARTÁS: H: Zárv, K-Cs: 14:00-24:00, P-Sz: 14:00-02:00, V: 14:00-22:00 ALON INFÓ, A SZAKMAI HÍRPORTÁL

14 14 KIKAPCSOLÓDÁS Krimiovll Szrtém, h mgöl. Tssék? kérdzt bérgyilkos. A szoktl kérés igcsk mglpt. Tudom, áltláb m ily ügykb krsik fl. Nm bizoy. Thát válllj mgbízást? Trmészts. Akkor lőbb ssük túl formságoko. A férfi gy borítékot yújtott át bérgyilkosk. Amz kiyitott gy féykép és gy évjgykárty volt b. Csk szokás mitt mosolygott fickó. Sohsm jártm még bérgyilkosál, viszot olvsok krimikt. Vlmi ilysmi szokott törtéi, ugy? Dhát z z ö féykép és évjgykártyáj! Modom, csk rd kdvéért. Mgfllő lsz, h m délutá mgkpj pézét? Ig. Elképzlt már hogy kíváj, hogy mgöljm? Fájdlommts, többi m érdkl. Nm látszik idgsk. Nm fél? A hláltól? Dhogy! Mg kll kérdzm: h mid áro mg kr hli, miért m kövt l ögyilkosságot? Mrt biztos blul üt ki vlmi. Attól trtok lgjobb, hogy oly hibát véték, mik kövtkztéb gész hátrlévő éltmb yomorékkét kll élm. Nm, m. Id szkmbr kll. Nm tűik boldogtlk vgy godtrhltk. Miért kr mghli? Erről m szrték bszéli. Rmélm, m problém. Trmészts m. Akkor rr kérm, mihmrbb lásso is mukához. * * * Ö itt?! Dhát mghlt! Mgöltm! A férfi ugyod ült l, hov három héttl zlőtt. Szigorú, számo kérő tkitttl éztt hlottsápdt bérgyilkosr. Amit látj, élk. Három ht várom már, hogy lvégzz fldtát. Hiáb. Ez lhttl! D hát kkor ki volt z z mbr, kit két ppl z lőző tlálkozásuk utá llőttm? Azt hiszm, z m z é problémám. Nm hrgszom, miért lszúrt dolgot. Midki hibázht és midkik jár gy újbb sély. Mit kr most tőlm? Hogy végzz l mukáját. A bérgyilkos éháy másodprcs godolkodás utá kihúzt tkitélys mértű sztl gyik fiókját, ho pisztolyt és hgtompítót vtt lő. Htározott mozdultokkl pisztoly csövér csvrt hgtompítót, mjd llőrizt, v- golyó tárb. Itt, z irodáb ddig még m hjtottm végr gytl mgbízást sm. Bár d mjd émi pluszmukát A másik félbszkított: Úgy látom, félrérttt. Tudj z ltlt három hét ltt rádöbbtm, hibás lépés volt rr kérm öt, hogy öljö mg. Oly szép z élt, m igz? Mghli gy ő mitt, kib cslódott z mbr? Egy ő sm érdmli zt mg! Ezért ikább... Egy újbb boríték krült lő, gy újbb féykép és gy újbb évjgykárty. Ki ő? kérdzt bérgyilkos. Az bizoyos ő. A lgújbb célpot. A pézét már korább mgkpt. Rmélm, zúttl m fog hibázi. Nm krok blszóli mukájáb, d z fgyvr mgfllők tűik. A férfi flállt és kiléptt hlyiségből. A hzúto rr godolt, korább mily ügys ltkrított z útból z ikrtstvérét. És most flség, tstvér szrtőj kövtkzik. Oly szép z élt modt, miközb utój rádiójából Louis Armstrog Wodrful Worldj szólt. KLEINHAPPEL MIKLÓS REGIONÁLIS HÍRPORTÁL

15 ÉLETMÓD 15 Tél is sportolhtuk szbdb Nm kll hhoz dzőtrmb mük, hogy hűvös, hidg hópokb is mgtrtsuk kodíciókt. Szombthly késő ősztől kor tvszig rmk sportolási lhtőségkt kíál Csókázótó köryék. Hisz ott immár m csk tó körül lht futi, hm kültéri fitszprk is rdlkzésr áll. Ebb éháy szközt bátr hszálhtk hűvös időb is. Cikkük lkészítéséhz szkmbr sgítségét kértük. Ngyvárdi Ktli, Svri Egytmi Közpot gészségfjlsztési tszék társgéd lsőkét zt modt, érdms lklmkét prcs dzésb godolkodi. Midképp rétgs öltözködjük, vgyük fl spkát, h kll ksztyűt, sált is, d rr figyljük, hogy sportolás közb csk yi ruh lgy rjtuk, mlyb tuduk mozogi (míg dzük, m fázuk mg). A fitszprk szközivl mid izomztot mgmozgthtuk, mégpdig úgy, hogy m trhljük mg mgukt. Az szközök gy részét kzdők is hszálhtják. Kokrét példákt íruk, hogy is tgyék. KLEINHAPPEL MIKLÓS Krss postládájáb vgy trjsztési potjiko! Fotos bmlgítés: Ez gép fr- és combizmok átmozgtásár, illtv krizom mgdolgozttásár szolgál. Három öt prcig hszáljuk. Evzőpd: Edzttségi állpottól függő öt-tíz-tizöt prc folymtos mozgás végzhtő vl. A kr-, vlmit z gys és hrát hsizmot rősíthtjük sgítségévl. Combizom-rősítés: Edzttségi állpottól függő 3x5, 3x8, 3x10-s soroztokb. D zzl z szközzl krizmok, gy mllizom és csuklyás izom is dolgozik tstsúly mlésévl. Ez utóbbi m köyyű gykorlt, v, kik gy is hz mgy, míg másokk öt-yolc s okoz godot. Ki kll próbáli. Brtók Trm Szombthly, Rákóczi Frc u. 3. Blvárosi Álltptik Szombthly, Thököly u. 13. COOP éllmiszrüzltk Szombthly COOP áltl működtttt Gzd Áruházb Szombthly, Huydi u Éllmiszripri és Földmérési Szkképző Iskol és Kollégium Szombthly, Kismzi utc 1-3. Tkyér boltj Fmily Ctr Szombthly, Vrsd u. 1. ISIS Gléri Szombthly, Kossuth L. u. 19 Nyugt-mgyrországi Egytm Svri Egytmi Közpot Károlyi Gáspár tér 4. ProGym Fitss Szombthly, Vrsd u. 10. (Hom Ctrum) Vsi TIT Szombthly, Kőszgi u. 2. Az Alo Cfé korább mgjlt lpszámit portálo olvshtják ŐK MONDJÁK Fkt Lid szíésző Mid p mozgok rggl és st. É ágytorák hívom, mrt közvtlül flklés utá és lfkvés lőtt végzm l ugyzokt gykorltokt. Midig csiálok háromszáz flülést, lábmléskt és hsoló mozdultokt, így összs húszhúsz prct torázom pot. Ezt már gyo régót, összs tizkét év csiálom. Ez kívül kipróbáltm már rúdtácot is z gyik szíházi fllépésm, A dzsugl köyv kpcsá, hol Kát, kígyót játszottm. A szombthlyi flőtt játszótrt szité volt már lklmm kipróbáli, mikor régbb Csókázótóhoz jártm futi. Brtók Zoltá tudósító (TV2) Bár z már m látszik, áltláos iskolás koromb vrsyszrű úsztm Vízmű SC szíib. Szrttm, d mootoitást Fotó: Blogh Zsolt hz visltm. Flőtt fjjl is visszjártm z uszodáb, bár lőfordult, hogy gy hjli klés utá ikább lzító mdcéb pihtük. Mostáb gész más sporthoz krültm közl. Mivl kor és kilók közti hrcb vsztésr álltm, régi brátomtól, Hjs Csb rőléti dzőtől kértm tácsokt és sgítségt. Ahogy modi szokták, még szokjuk gymást súlyokkl. Hti két lklomml járok dzi, d szrtém, h z mjd hti három l. Ngyjából 3-5 kiló flslg v rjtm, zt kll kordáb trti. H sikrül, gyo fogok igykzi, hogy mozgás továbbr is jl lgy z éltmb. Ehhz sok sgítségt kpok kdvsmtől és fiimtól is, kik lss, d biztos lbirkózk gy-gy közös játék közb. Pdig téylg m hgyom mgm. Sztkirályi Blázs szkmi vztő (INFORG Kft.) Sjos jllg m sportolok, k gyébkét főkét időhiáy és lustság z ok. Lgutóbb középiskolás koromb dzttm ktív, kkor mjdm z iskol végéig vrsyszrű birkóztm. A Csókázótó mlltti flőtt játszótérről hllottm már, és bár é mgm m próbáltm még ki, d gyrmkim sportolk, így őkt gykr kikísérm. TAMASITS DOROTTYA ALON INFÓ, A SZAKMAI HÍRPORTÁL

16 Mgújult z lo.hu! Az Alpoklj-Oli már régió gyik lgolvsottbb hírportálj. Hirdtésflvétl: Sbőké Ntáli értéksítési vztő Tlfo: mil:

- 1 - A következ kben szeretnénk Önöknek a LEGO tanítási kultúráját bemutatni.

- 1 - A következ kben szeretnénk Önöknek a LEGO tanítási kultúráját bemutatni. Játékok a tanításhoz? - 1 - Tanító játékok? A Lgo kockák gészn biztosan fontos szívügyi gy gész sor gyrk és szül gnráció éltébn. Mi köz van a Lgo kockáknak a tanuláshoz? Vagy lht gyáltalán tanítani /órákat

Részletesebben

A központos furnérhámozás néhány alapösszefüggése

A központos furnérhámozás néhány alapösszefüggése A közpotos furérhámozás éháy alapösszfüggés 1. ábra: A hámozás jllmző myiségi Az 1. ábra forrása: Dr. Lugosi Armad ( szrk. ) : Faipari szrszámok és gépk kéziköyv Műszaki Köyvkiadó, Budapst, 1987, 57. oldal.

Részletesebben

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata Mágnss anyagok lktronmikroszkópos vizsgálata 1. Transzmissziós lktronmikroszkóp 1.1. A mágnss kontraszt rdt a TEM-bn Az lktronmikroszkópban 100-200 kv-os (stlg 1 MV-os) gyorsítófszültséggl gyorsított lktronok

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS. II. (regionális) forduló. 2008. február 22.

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS. II. (regionális) forduló. 2008. február 22. Országos Szkiskoli Közismrti Tnulmányi Vrsny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS II. (rgionális) foruló 2008. fruár 22. Mgolás 1 Országos Szkiskoli Közismrti Irolom Mgyr nylv és hlysírás Tnulmányi

Részletesebben

19. Függvények rekurzív megadása, a mester módszer

19. Függvények rekurzív megadása, a mester módszer 19. Függvéyek rekurzív megdás, mester módszer Algoritmusok futási idejéek számítás gykr vezet rekurzív egyelethez, külööse kkor, h z lgoritmus rekurzív. Tekitsük például h z összefésülő redezés lábbi lgoritmusát.

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára M 1 feladatlap

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára M 1 feladatlap 200. jnuár-fruár FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számár M 1 fltlp Név:... Szültési év: hó: np: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn próálkozást fltlpon végzz! Mllékszámításokr z utolsó, ürs

Részletesebben

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai Országos Szilárd Ló fizikavrsny fladatai I katgória döntő, 5 április 9 Paks A fladatok mgoldásáoz 8 prc áll rndlkzésr Mindn sgédszköz asználató Mindn fladatot külön lapra írjon, s mindn lapon lgyn rajta

Részletesebben

Szerző: Böröcz Péter János H-9026, Egyetem tér 1. Győr, Magyarország

Szerző: Böröcz Péter János H-9026, Egyetem tér 1. Győr, Magyarország In: Kóczy L, éánczos L, Bakó A, Prznszki J, Szgdi Z, Várlaki P (szrk.) Játéklmélt alkalmazási lhtőségi a logisztikai rndszrkbn - az gy- és többutas szállítási csomagolási szközök közötti döntéslmélti probléma

Részletesebben

Mit szólna egy könyvelőhöz, aki a nap 24 órájában az Ön rendelkezésére áll?

Mit szólna egy könyvelőhöz, aki a nap 24 órájában az Ön rendelkezésére áll? LKOZÁSÁRÓL A LL Á V K IÓ C Á M R INFO L, BÁRMIKOR! O H R Á B L, A N N AZO Mit szóln gy könyvlőhöz, ki np 24 órájábn z Ön rndlkzésér áll? Lépjn b -fiókjáb, és zonnl látj válllkozás: rdményét főkönyvi kivontát

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS 5 ÉVES FEJLESZTÉSI TERVE

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS 5 ÉVES FEJLESZTÉSI TERVE K Ö N Y V T Á R E L L Á T Á S I S Z O L G Á L TAT Ó R E N D S Z E R GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS 5 ÉVES FEJLESZTÉSI TERVE Dr. Kovács Pá Mgyi Köyvár és Közösségi Tér Győr, 2013

Részletesebben

A táblázat a, b, c és d oszlopai a válaszlehetőségeket jelölik, a n oszlop pedig azt, hányan nem válaszoltak az adott kérdésre.

A táblázat a, b, c és d oszlopai a válaszlehetőségeket jelölik, a n oszlop pedig azt, hányan nem válaszoltak az adott kérdésre. Kiértékelés Közvéleméy kuttás élj: A Gudel Károly TISZK közvéleméy kuttásák élj, hogy következő, gykorlti képző helyekkel kpsoltos kérdésekre válszt kpjo: meyire tájékozottk z egyes gykorlti képző helyek

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

(a n A) 0 < ε. A két definícióbeli feltétel ugyanazt jelenti (az egyenlőtlenség mindkettőben a n A < ε), ezért a n A a n A 0.

(a n A) 0 < ε. A két definícióbeli feltétel ugyanazt jelenti (az egyenlőtlenség mindkettőben a n A < ε), ezért a n A a n A 0. Földtudomáy lpszk 006/07 félév Mtemtik I gykorlt IV Megoldások A bármely ε R + számhoz v oly N N küszöbidex, hogy mide N, >N eseté A < ε A 0 bármely ε R + számhoz v oly N N küszöbidex, hogy mide N, > N

Részletesebben

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1)

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1) A Mozilla ThundrBird lvlzőprogram haszálata (Készíttt: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Vrsion 1.1) Tartalomjgyzék Tartalomjgyzék...1 A Központi Lvlző Szrvr használata... 1 A ThundrBird lvlzőprogram

Részletesebben

Villamos érintésvédelem

Villamos érintésvédelem Villamos érintésvédlm A villamos nrgia ipari mértű flhasználása a század ljén kzdtt gyr nagyobb mértékbn ltrjdni és zzl gyidőbn jlntkztk az áramütésből rdő balstk is. Ennk kövtkztébn nagyarányú kutatás

Részletesebben

Lineáris programozás

Lineáris programozás Lieáris progrmozás Lieáris progrmozás Lieáris progrmozás 2 Péld Egy üzembe 4 féle terméket állítk elő 3 féle erőforrás felhszálásávl. Ismert z erőforrásokból redelkezésre álló meyiség (kpcitás), termékek

Részletesebben

CÉLEGYENESBEN! Nyertek a horgászok

CÉLEGYENESBEN! Nyertek a horgászok á z h i y g k r D Hírk ám 1. sz lyam o f év XI.. 2010 ár Janu t a! n o v i k ha n l j Mg A Drkgyházi Önkormányzat mgbízásából szrkszttt függtln információs kiadvány. CÉLEGYENESBEN! Nyrtk a horgászok Jó

Részletesebben

DR. JUHÁSZ MÁRTA BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapest, Egry J. u. 1. Email: juhaszm@erg.bme.hu Tel: 1/463 40 22 www.erg.bme.

DR. JUHÁSZ MÁRTA BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapest, Egry J. u. 1. Email: juhaszm@erg.bme.hu Tel: 1/463 40 22 www.erg.bme. DR. JUHÁSZ MÁRTA BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapst, Egry J. u. 1. Email: juhaszm@rg.bm.hu Tl: 1/463 40 22 www.rg.bm.hu A KIVÁLASZTÁS ÉS A MUNKAKÖRI ALKALMASSÁG PSZICHOLÓGIÁJA II. Az lızı

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármstr 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Tlfon: 6 23 31-174/233 mllék Fax: 6 23 31-135 E-mail: bruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Budapst Balaton közötti krékpárút nyomvonalával

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2006. fruár 2. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. fruár 2. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz! A

Részletesebben

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn Modrn piaclmélt ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Sli Adrinn A tananyag a Gazdasági Vrsnyhiatal Vrsnykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia Alapítány támogatásáal készült az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi

Részletesebben

53. sz. mérés. Hurokszabályozás vizsgálata

53. sz. mérés. Hurokszabályozás vizsgálata 53. sz. mérés Hurokszaályozás vizsgálata nagyszültségű alap- illtv losztóhálózat (4,, kv a hálózatok unkcióáól kövtkzőn hurkolt (töszörösn hurkolt kialakítású. sok csomóponttal, tö táplálási illtv ogyasztási

Részletesebben

Helyszükséglet összehasonlítás

Helyszükséglet összehasonlítás Hlyszükséglt összhsonlítás Hgyományos riálvntilátor A VAR rnszr összhsonlítás Hlios RADAX VAR Systm A VAR rnszr z lsony nyomás növkésű xiálvntilátorok és riál vntilátorok közötti szükségltkt légíti ki.

Részletesebben

Készségszint-mérés és - fejlesztés a matematika kompetencia területén

Készségszint-mérés és - fejlesztés a matematika kompetencia területén Kis Tigris Gimázium és Szkiskol Készségszit-mérés és - fejlesztés mtemtik kompeteci területé Vlj Máté 0. Bevezetés A Második Esély A Második Esély elevezés egy oly okttási strtégiát tkr, melyek egyik legfő

Részletesebben

KORLÁTOS. mateking.hu BINOMIÁLIS ELOSZLÁS. Egy úton hetente átlag 3 balesetes nap van. Mi a valószínűsége, hogy egy adott héten 2 balesetes nap van?

KORLÁTOS. mateking.hu BINOMIÁLIS ELOSZLÁS. Egy úton hetente átlag 3 balesetes nap van. Mi a valószínűsége, hogy egy adott héten 2 balesetes nap van? NEVEZETES DISZKRÉT ÉS FOLYTONOS OK HIPERGEO. BINOM. POISSON VAN ITT EGY FELADAT ISMERTHOGY MENNYI AZ ÖSSZES ELEM ÉS AZ ÖSSZES SELEJT VAGYIS N K ILLETVE n k. CSAK VALAMI %-OS IZÉ ISMERT A VÁRHATÓ AZ ÁTLAG

Részletesebben

Feladatok megoldással

Feladatok megoldással Fladatok mgoldással. sztmbr 6.. Halmazrdszrk. Igazoljuk! A \ B A r (A r B) (A [ B) r ((A r B) [ (B r A)) Mgoldás. A r (A r B) A \ A \ B A \ A [ B A \ A [ (A \ B) A \ B (A [ B) r ((A r B) [ (B r A)) (A

Részletesebben

ÚJ FELADATSOR! 2006. FEBRUÁR 2. ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára. 2006. február 2. 14:00 óra ÚJ FELADATSOR! NÉV:

ÚJ FELADATSOR! 2006. FEBRUÁR 2. ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára. 2006. február 2. 14:00 óra ÚJ FELADATSOR! NÉV: ÚJ FELADATSOR! 2006. FEBRUÁR 2. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. fruár 2. 14:00 ór ÚJ FELADATSOR! NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr

Részletesebben

segítségével! Hány madárfajt találtál meg? Gratulálunk!

segítségével! Hány madárfajt találtál meg? Gratulálunk! Odú llnőrzés CSORMÍVES Ha mgfogadtad a téli számban javasolt odúkihlyzést, vagy már volt odú kihlyzv a krtbn, márciustól már érdms figylgtnd trmésztsn csak gy kissé távolabbról hogy van- a környékén mozgolódás,

Részletesebben

Kazincbarcikai ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN 2014. MÁRCIUS 28.

Kazincbarcikai ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN 2014. MÁRCIUS 28. Kazincbarcikai 2014. MÁRCIUS 28. Facbook: Barcika Art Kft www.barcikaart.hu/kommunikacio/ ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN Választás 2014 Fotó: Barcika

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára. A 2 feladatlap. Név:...

FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára. A 2 feladatlap. Név:... 2005. jnuár-fruár FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolymosok számár A 2 fltlp Név:... Szültési év: hó: np: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr összsn 45 pr vn.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2009. jnuár 29. MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2009. jnuár 29. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zsszámológépt nm hsználhtsz. A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn

Részletesebben

Egy általános iskola nyolcadikosainak vallomásai

Egy általános iskola nyolcadikosainak vallomásai ÉLETEM w Egy általános iskola nyolcadikosainak vallomásai A fjlődéslélktan művlői és ismrői számára nm újság, hogy a gyrmk llki fjlődésébn szociális körülményir, zn körülményink változására is tkintttl

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára ÚJ FELADATLAP 2007. ruár 1. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évolymosok számár 2007. ruár 1. 14:00 ór ÚJ FELADATLAPI NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A ltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgllő iőosztásr és

Részletesebben

M3 ZÁRT CSATORNÁBAN ELHELYEZETT HENGERRE HATÓ ERŐ MÉRÉSE

M3 ZÁRT CSATORNÁBAN ELHELYEZETT HENGERRE HATÓ ERŐ MÉRÉSE M3 ZÁRT CSATORNÁBAN ELHELYEZETT HENGERRE HATÓ ERŐ MÉRÉSE. A mérés élja A mérés fladat égyzt krsztmtsztű satorába bépíttt, az áramlás ráyára mrőlgs szmmtratglyű, külöböző átmérőjű hgrkr ható ( x, y ) rő

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Lap: 1/145 AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI E AZ MSZ EN ISO 9001 SZABVÁNY ALAPJÁN, ILLETVE MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOK-TATÁSI TÖR- VÉNY (1993. ÉVI LXXIX.)

Részletesebben

Nagycsaládosok "Szivárvány" Egyesülete

Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete 8 9 3 8 2 0-9 3 3-5 2 9-9 Nagycsaládosok "Szivárvány" Egysült 8230 Balatonfürd, Rózsa u. 2. Közhasznú Egyéb Szrvzt Egyszrűsíttt Bszámolója Evs zárómérlg 2008. január 0.- 2008. dcmbr 3 2008 Kcli Riilatonlurd.

Részletesebben

www.easymaths.hu -1 0 1 Egy harmadik fajta bolha mindig előző ugrásának kétszeresét ugorja és így a végtelenbe jut el.

www.easymaths.hu -1 0 1 Egy harmadik fajta bolha mindig előző ugrásának kétszeresét ugorja és így a végtelenbe jut el. Végtele sok vlós számból álló összegeket sorokk evezzük. sorb szereplő tgokt képzeljük el úgy, mit egy bolh ugrásit számegyeese. sor összege h létezik ilye z szám hov bolh ugrási sorá eljut. Nézzük például

Részletesebben

1. Melyik átváltás hibás? A helyeseket jelöld pipával, a hibás átváltásoknál húzd át az egyenlőségjelet!

1. Melyik átváltás hibás? A helyeseket jelöld pipával, a hibás átváltásoknál húzd át az egyenlőségjelet! Mtmtik záróvizsg 011. Név:... osztály:... 1. Mlyik átváltás hiás? A hlyskt jlöl pipávl, hiás átváltásoknál húz át z gynlőségjlt!. 0,578 t = 578 kg;. 100 m g. = 0,1 h; 0 pr = 0,5 ór;.. h. 3,05 kg = 350

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP

ANYANYELVI FELADATLAP 2007. fruár 1. ANYANYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2007. fruár 1. 14:00 ór A 2 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr

Részletesebben

A szeretet tanúi. 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám. Az algy i egyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! ÚJ PÁPÁNK

A szeretet tanúi. 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám. Az algy i egyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! ÚJ PÁPÁNK 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám A szrtt tanúi Az algy i gyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! A Húsvét a Fltámadás - és nm a nyuszi - ünnp Ádám és Éva az s-b nnl vszíttt l az örök éltt. Az

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2006. jnuár 28. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. jnuár 28. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz!

Részletesebben

KORLÁTOS. mateking.hu BINOMIÁLIS ELOSZLÁS. Egy úton hetente átlag 3 balesetes nap van. Mi a valószínűsége, hogy egy adott héten 2 balesetes nap van?

KORLÁTOS. mateking.hu BINOMIÁLIS ELOSZLÁS. Egy úton hetente átlag 3 balesetes nap van. Mi a valószínűsége, hogy egy adott héten 2 balesetes nap van? NEVEZETES DISZKRÉT ÉS FOLYTONOS OK HIPERGEO. BINOM. POISSON VAN ITT EGY FELADAT ISMERTHOGY MENNYI AZ ÖSSZES ELEM ÉS AZ ÖSSZES SELEJT VAGYIS N K ILLETVE n k. CSAK VALAMI %-OS IZÉ ISMERT A VÁRHATÓ AZ ÁTLAG

Részletesebben

JT 379 www.whirlpool.com

JT 379 www.whirlpool.com JT 379.hirlpool.com A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS ELŐTT ÜZEMBE HELYEZÉS ELLENŐRIZZE, HOGY A TÖRZSLAPON jlztt fszültség mggyzik- a lakás fszültségévl. NE TÁVOLÍTSA EL A MIKROLLÁM-BEVEZETÉST VÉDŐ LEMEZEKET,

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 2006. ruár 2. ANYANYELVI FELADATLAP 4. évolymosok számár 2006. ruár 2. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A ltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz! A mgolásr

Részletesebben

Teherhordó üveg födémszerkezet: T gerenda ragasztott öv-gerinc kapcsolatának numerikus vizsgálata

Teherhordó üveg födémszerkezet: T gerenda ragasztott öv-gerinc kapcsolatának numerikus vizsgálata Tudományos Diákköri Konrncia Thrhordó üvg ödémszrkzt: T grnda ragasztott öv-grinc kapcsolatának numrikus vizsgálata Készíttt: Gál Tamás F17JCS építőmérnök hallgató Konzulns: Dr. Vigh László Grgly Egytmi

Részletesebben

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Az önkormányzati és trültfjlsztési minisztr../2008. (..) ÖTM rndlt a katasztrófavédlmi szrvk és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök

Részletesebben

Módosítások: a) 22/2005. (IX. 19.) ör. b) 48/2006. (XII. 22.) ör. c) 7/2007. (II. 23.) ör. /2007.III. 1-

Módosítások: a) 22/2005. (IX. 19.) ör. b) 48/2006. (XII. 22.) ör. c) 7/2007. (II. 23.) ör. /2007.III. 1- 1 Módosítások: Budapst Főváros Trézváros Önkormányzat Képvislő-tstülténk 34/1996. (XII. 16.) rndlt az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérlőink lakbértámogatásáról a) 22/2005. (IX. 19.) ör. b) 48/2006.

Részletesebben

MAGYAR. Mintafeladatsor. Milyen utasítást jelenthet az alábbi mondat? ... ... ...

MAGYAR. Mintafeladatsor. Milyen utasítást jelenthet az alábbi mondat? ... ... ... MRO Histori n Tlon: 06-1/336-1656 n E-mil: ino@lvsznk.hu MAGYAR Mintltsor 1. 2. Krss olyn szvkt, mlykn kövtkzô másslhngzó-kpsoltokt tlálo! )...zsz... )...gygy... )...ts... )...nyr... Milyn utsítást jlntht

Részletesebben

ELSÔ FEJEZET St. Ives-ház Grosvenor Square, London

ELSÔ FEJEZET St. Ives-ház Grosvenor Square, London ELSÔ FEJEZET St. Ivs-ház Grosvnor Squar, London Ez így gyszrűn nm tisztsségs. Elizabth Margurit Cynstr, akit mindnki csak Elizának hívott, alig hallhatóan méltatlankodott. Egydül állt köpönygbn gy hatalmas

Részletesebben

Rockfall lejtésképző elemek

Rockfall lejtésképző elemek LAPOSTETŐ SZIGETELÉS LEZÁRVA: 00. MÁRCIUS. Rokll ljtésképző lmk Műszki tlp Vonlr-, lln- és pontrljtő lmk, ttikék A Rokwool Rokll rnszrévl iztosíthtó ttők tökélts vízlvztés Műgynt kötésű, tljs krtmtsztén

Részletesebben

2011. évi intézmény-felújítás,intézményi javaslatok

2011. évi intézmény-felújítás,intézményi javaslatok agasépítési csoport PRIORITÁSOK: BRH=biztonságos és rndlttésszrű használat, =állagmgóvás, = műszak iés funkcionális szükség, =gyéb 13 Holdfény Utcai Óvoda Kincskrső Tagóvodája Prioritás gjgyzés 13.1 Krt

Részletesebben

KOD: B377137. 0, egyébként

KOD: B377137. 0, egyébként KOD: 777. Egy csomagológép kilogrammos zacskókat tölt. A zacskóba töltött cukor mnnyiség normális loszlású valószínûségi változó kg várható értékkl és.8 kg szórással. A zacskó súlyra nézv lsõ osztályú,

Részletesebben

Lambda szonda szimulátor szerelési útmutató

Lambda szonda szimulátor szerelési útmutató Lambda szonda szimulátor szrlési útmutató Műszaki adatok: Működési fszültségtartomány: 616V DC Áramflvétl: 20mA 1. Vágjuk l a káblkt a lambda szonda fj és a csatlakozója között, a gyári szondát hagyjuk

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A 1 feladatlap

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A 1 feladatlap 2002. ruár FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számár A 1 ltlp Név:... Szültési év: hó: np: Diákigzolvány szám: A ltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgllı iıosztásr és küllkr! A mgolásr összsn

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

1. AZ MI FOGALMA. I. Bevezetés ELIZA. Első szakasz (60-as évek) Második szakasz (70-es évek) Harmadik szakasz (80-as évek)

1. AZ MI FOGALMA. I. Bevezetés ELIZA. Első szakasz (60-as évek) Második szakasz (70-es évek) Harmadik szakasz (80-as évek) 1. AZ MI FOGALMA I. Bvztés 1956 nyár. Darthmouth Collg-i konfrncia Kzdti cél: Az mbri gondolkodás számítógép sgítségévl történő rprodukálása. Grgorics Tibor Bvztés a mstrségs intllignciába 1 Grgorics Tibor

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMNy2 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2011. jnuár 27. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP 2009. jnuár 29. MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2009. jnuár 29. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 2007. fruár 1. MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2007. fruár 1. 15:00 ór M 2 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn próálkozást, mllékszámítást fltlpon

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS Orszáos Szkiskoli Közismrti Tnulmányi Vrsny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS II. (rionális) oruló 2006. ruár 17... Hlyszín jélyzőj Vrsnyző Pontszám Kój Elértő Elért Százlék. 120.. % Jvító tnár Zsűri

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ ÉS KUTATÓ KÖZPONT SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANULMÁNYI VERSENY. 9.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ ÉS KUTATÓ KÖZPONT SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANULMÁNYI VERSENY. 9. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ ÉS KUTATÓ KÖZPONT SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANULMÁNYI VERSENY 9. évfolym számár 2014/2015. TANÉV ISKOLAI FORDULÓ 2015.01.13. (http://www.ul.s/prsonl/fjgri/bi_tirto.htm)

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés 1

Az éves statisztikai összegezés 1 21. mlléklt 2/2006. (I. 13.) IM rndlthz Az évs sttisztiki összgzés 1 Sttisztiki összgzés z évs közbszrzéskről Kbt. IV., VI. fjzt, vlmint ngydik rész szrinti jánltkérők vontkozásábn 1. Az jánltkérő nv,

Részletesebben

Operatív döntéstámogatás módszerei

Operatív döntéstámogatás módszerei ..4. MSKOLC YM azaságtuomáyi Kar Üzlti formációgazálkoási és Mószrtai tézt Számvitl tézti aszék Opratív ötéstámogatás mószri Dr. Musiszki Zoltá Opratív ötéstámogatás mószri Statisztikai, matmatikai mószrk

Részletesebben

Matt Leacock játéka. KArtúm. SzuDán. moszkva. hô Chi minh ville. oroszország. essen. Montreal. németország. manila. Canada. Montreal.

Matt Leacock játéka. KArtúm. SzuDán. moszkva. hô Chi minh ville. oroszország. essen. Montreal. németország. manila. Canada. Montreal. Mtt Lcock játék Mgvn bnntk mindn, mi z mbriség mgmntéséhz kll? Egy járványlhárító cspt szkképztt tgjiként kll flfdzntk tomboló hlálos járványok llnszérumit, még milőtt zok világszrt ltrjdnénk. Nkd és cspt

Részletesebben

Néhány pontban a függvény értéke: x -4-2 -1-0.5 0.5 1 2 4 f (x) -0.2343-0.375 0 6-6 0 0.375 0.2343

Néhány pontban a függvény értéke: x -4-2 -1-0.5 0.5 1 2 4 f (x) -0.2343-0.375 0 6-6 0 0.375 0.2343 Házi ladatok mgoldása 0. nov.. HF. Elmzz az ( ) = üggvényt (értlmzési tartomány, olytonosság, határérték az értlmzési tartomány véginél és a szakadási pontokban, zérushly, y-tnglymtszt, monotonitás, lokális

Részletesebben

Versenyfeladatok. Középiskolai versenyfeladatok megoldása és rendszerezése Szakdolgozat. Készítette: Nováky Csaba. Témavezető: Dr.

Versenyfeladatok. Középiskolai versenyfeladatok megoldása és rendszerezése Szakdolgozat. Készítette: Nováky Csaba. Témavezető: Dr. Verseyfeldtok Középiskoli verseyfeldtok megoldás és redszerezése Szkdolgozt Készítette: Nováky Csb Témvezető: Dr. Fried Ktli Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Természettudomáyi Kr Mtemtik Alpszk Tári Szkiráy

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára M 1 feladatlap

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára M 1 feladatlap 2004. jnuár-fruár FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számár M 1 fltlp Név:... Szültési év: hó: np: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn próálkozást fltlpon végzz! Mllékszámításokr z utolsó, ürs

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Név:... osztály:... Matematika záróvizsga 2010.

Név:... osztály:... Matematika záróvizsga 2010. Mtmtik záróvizsg 00. Név:... osztály:.... Az lái rjzon gy thrutó rktrénk vázltos rjz láthtó. Az árán olvshtó számtok, rkoásr ténylgsn flhsználhtó térfogtr vontkoznk. Mkkor thrutó hsznos rktrénk térfogt?

Részletesebben

A Gauss elimináció ... ... ... ... M [ ]...

A Gauss elimináció ... ... ... ... M [ ]... A Guss elimiáció Tekitsük egy lieáris egyeletredszert, mely m egyeletet és ismeretlet trtlmz: A feti egyeletredszer együtthtómátri és kibővített mátri: A Guss elimiációs módszer tetszőleges lieáris egyeletredszer

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMNy1 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2011. jnuár 21. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

VENTS KISTELJESÍTMÉNYÛ AXIÁLIS VENTILÁTOROK MÛSZAKI LEÍRÁS

VENTS KISTELJESÍTMÉNYÛ AXIÁLIS VENTILÁTOROK MÛSZAKI LEÍRÁS VENTS KISTELJESÍTMÉNYÛ AXIÁLIS VENTILÁTOROK MÛSZAKI LEÍRÁS 006 A VENTILÁTOR HASZNÁLATA A VENTS típusú vntilátorok lklmsk kis és közps ngyságú hlyiségk szllõzttésér (lkóhlyiség, irod, üzlt, konyh, vizslokk,

Részletesebben

Mike Evans Hogyan vizsgázz sikeresen?

Mike Evans Hogyan vizsgázz sikeresen? Mik Evans Hogyan vizsgázz sikrsn? Fordította Mgyri Luca Mik Evans Hogyan vizsgázz sikrsn? Hasznos tonácsok érttségi, flvétli és gytmi vizsga lőtt állóknak A mű rdti cím: Mik Evans: How to Pass Y o ur Exams

Részletesebben

10. lecke. potenciális GDP alakulása. munkanélküliség okai. Konjunkturális. a potenciális kibocsátás szintjén? a tanult növekedéselmélet szerint igen

10. lecke. potenciális GDP alakulása. munkanélküliség okai. Konjunkturális. a potenciális kibocsátás szintjén? a tanult növekedéselmélet szerint igen 10. lck A munkpic jllmzõi és s munknélk lküliség g oki Rövid ávú gynsúly, ponciális kibocsáás, GDP-rés, munknélküliség. A munknélküliség rmészs rááj, rmészs munknélküliség oki. Konjunkurális munknélküliség,

Részletesebben

Zoopedagógiai módszerek

Zoopedagógiai módszerek 59 III. fjzt Trvzz rugalmasan! Zoopdagógiai módszrk Állatkrtb készülünk a gyrmkcsoportunkkal. Gyrkk! Mgnézzük az oroszlánt, a jgsmdvét, a zsiráfot, a gorillát és a tigrist. mondhatjuk a gyrkknk, akik ttől

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2008. jnuár 31. MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2008. jnuár 31. 15:00 ór M 2 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zsszámológépt nm hsználhtsz. A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP 2009. jnuár 23. MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2009. jnuár 23. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr

Részletesebben

SV-805AL SV-805AL Color. Videokaputelefon 5 vezetékes vandálbiztos. Rock Series. Telepítõi kézikönyv

SV-805AL SV-805AL Color. Videokaputelefon 5 vezetékes vandálbiztos. Rock Series. Telepítõi kézikönyv SV-805AL SV-805AL Color Vidokputlfon 5 vztéks vndáliztos Rock Sris Tlpítõi kézikönyv BEVEZETŐ 1 2 TÁPEGYSÉG TELEPÍTÉSE Köszönjük, hogy GLMAR trmékét válsztott. Az IS-9001 minősítés és lkötlzttségünk vásárlók

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára A 2 feladatlap. 1. Alkoss kétféleképpen szókapcsolatokat vagy értelmes szavakat!

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára A 2 feladatlap. 1. Alkoss kétféleképpen szókapcsolatokat vagy értelmes szavakat! 2004. jnuár-ruár FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számár A 2 ltlp Név:... Szültési év: hó: np: A ltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr összsn 45 pr vn. Az utolsó

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

SMART, A TÖBBSZEMPONTÚ DÖNTÉSI PROBLÉMA EGY EGYSZERŰ MEGOLDÁSA 1

SMART, A TÖBBSZEMPONTÚ DÖNTÉSI PROBLÉMA EGY EGYSZERŰ MEGOLDÁSA 1 III. Évfolym. szám - 008. úius Gyrmti József Zríyi iklós Nemzetvédelmi Egyetem gyrmti.ozsef@zme.hu SRT, TÖBBSZEPONTÚ DÖNTÉSI PROBÉ EGY EGYSZERŰ EGODÁS bsztrkt cikk egy többszempotú dötési módszert mutt

Részletesebben

= dx 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05

= dx 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 Folytoos vlószíűségi változók Értékkészletük számegyees egy folytoos (véges vgy végtele) itervllum. Vlmeyi lehetséges érték vlószíűségű, pozitív vlószíűségek csk értéktrtomáyokhoz trtozk. Az eloszlás em

Részletesebben

Erő- és munkagépek I.

Erő- és munkagépek I. Áramlás- és Hőtikai Gék Taszék r. zabó zilárd Erő- és mkagék I. Előadásvázlat iskol-egytmváros 005 r. zabó zilárd: Erő- és mkagék Készült r. Nyíri Adrás Erő- és mkagék I. és II. gytmi jgyzti (iskoli Egytmi

Részletesebben

Vezetéki termikus védelmi funkció

Vezetéki termikus védelmi funkció Budaps, 011. április Bvzés A vzéki rmikus védlmi fukció alapvő a hárm miavélz fázisáram méri. Kiszámlja az ffkív érékk, és a hőmérsékl számíásá a fázisáramk ffkív érékér alapzza. A hőmérséklszámíás a rmikus

Részletesebben

ELSÔ FEJEZET 1829. március Wadham Gardens, London

ELSÔ FEJEZET 1829. március Wadham Gardens, London ELSÔ FEJEZET 1829. március Wadham Gardns, London Amint bttt a lábát Lady Hrford szalonjába, Hathr Cynstr tudta, hogy lgutóbbi trv, miszrint mgfllő férjt talál magának, kudarcra van ítélv. Egy távoli sarokban

Részletesebben

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL SZERZŐINKRŐL Blogh Emese Blogh Emese mester coch, 2009 ót fogllkozik cochinggl, képesítését Dr. Kollár Coching Iskolcsoportnál szerezte. Csládi válllkozásbn dolgozott közgzdként és vezetőként is, így ismeri

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefo: 345-6 Iteret: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 229/26. (XI. ) Korm. redelet lpjá kötelező. Nyilvátrtási szám: 223/7 Adtszolgálttók:

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMNy1 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapst, 2009. jú l us 30., csütörtök 108. szám Ára: 1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK 158/2009. (VII. 30.) Korm. rn d lt A mzõgazdaság trmékk és az éllmszrk, valamnt a szszs

Részletesebben

ISO 9000 és ISO 20000, minőségmenedzsment és információtechnológiai szolgáltatások menedzsmentje egy szervezeten belül

ISO 9000 és ISO 20000, minőségmenedzsment és információtechnológiai szolgáltatások menedzsmentje egy szervezeten belül ISO 9000 és ISO 20000, minőségmndzsmnt és információtchnológiai szolgáltatások mndzsmntj gy szrvztn blül dr. Vondrviszt Lajos, Vondrviszt.Lajos@nhh.hu Nmzti Hírközlési Hatóság Előzményk A kormányzati intézményk

Részletesebben

Ecce homo. Micsoda emberi megnyilvásulások kísérnek egy olyan esemény mint egy

Ecce homo. Micsoda emberi megnyilvásulások kísérnek egy olyan esemény mint egy Ki d j B é é s cs b i K r s ztyé n I fj ú s á g i Eg y s ü l t VI. é vfo ly m 1. s zá m 2 01 4. Ecc homo Micsod mbri mgnyilvásuláso ísérn gy olyn smény mint gy forrdlom: düh, sírás, fájdlom, rménytli szm,

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

A hőmérsékleti sugárzás

A hőmérsékleti sugárzás A hőmérséklt sugárzás (Dr. Parpás Béla lőadása alapján ljgyzték a Mskolc gytm harmadévs nformatkus hallgató) Alapjlnségk Mndnnap tapasztalat, hogy a mlgíttt tstk hősugárzást (nfravörös sugárzást) bocsátanak

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Tlfon: 45-6 Intrnt: www.ksh.hu Atgyűjtésk Ltölthtő kérőívk, útmuttók Az tszolgálttás 9/6. (XI..) Korm. rnlt lpján kötlző. Nyilvántrtási szám: /7 Atszolgálttók: vlmnnyi trtós

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben