Zebegény. Ilyen nehéz idõkben a legfontosabb az összefogás. Díszpolgári cím és Kulturált Települési Környezet Díj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zebegény. Ilyen nehéz idõkben a legfontosabb az összefogás. Díszpolgári cím és Kulturált Települési Környezet Díj"

Átírás

1 Zebegény Ilyen nehéz idõkben legfontosbb z összefogás "Minden szbd, de nem minden hsznál. Minden szbd, de nem minden épít. Ne keresse senki mg jvát, hnem másét." (1 kor 10,23-24) Amikor e sorokt írom, még krácsony elõtt vgyunk, bár z dventi koszorún már mind négy gyerty ég. Advent várkozás ideje. Vlmi csodár, vlmi megfoghttlnr várunk. Hinni krjuk, hogy minden gondunkt megoldj z idõ. S hinni krjuk, hogy Betlehemben megszületendõ gyermek megszbdít minden bûnünktõl. Mindezt külsõ jegyekkel krjuk bizonyítni. Kitkrítjuk és feldíszítjük lkásunkt. A hívõ ember szokásosnál többször kulcsolj imár kezét. Többször él Isten igéjének hllgtásávl. Meggyónj bûneit, s fárdtn, de boldog örömmel ül le z ünnepi sztlhoz, mert hiszi, hogy mindent megtett, hogy z ünnep vlódi ngybetûs ÜNNEP legyen. Mégis, miért válsztottm fenti igét krácsony ünnepi és új évi üzenetként? Polgártársim! Nehéz éven vgyunk túl, és várhtón még több nehézséggel terhelt esztendõnek nézünk elébe. Ki és mi segíthet át bennünket gzdsági válság nehézségein? Mi z megtrtó erõ, mely reményt d nekünk nehézségek elviselésére, túlélésére? A hívõ ember ezt segítséget z Istenbe vetett hitébõl meríti. A mterilist sját erejében, problémmegoldó képességében bízik. De mindnnyin hiszünk jövõben, megváltásbn, s szebb és boldogbb jövõben. Kérdés, mit teszünk hívõként vgy nem hívõként z elérendõ célért? Tudjuk-e egyéni érdekeinket, egoizmusunkt háttérbe helyezni közös célok elérése érdekében? "Minden szbd, de nem minden épít" - írj Pál postol. Felvetõdik kérdés: építe z egyet nem értés erõsítése, pletykszintû félinformációk vlóságként vló interpretálás? Épít-e z egyeztetés nélküli rendezvény szervezése, vgy nnk lemondás? Épít-e másik lejártás, miközben sját fontosságomt, z áltlm elvégzett "munkát" z egekig mgsztlom? Brátim, ngyon nehéz év elé nézünk. Meg kell hrcolnunk z iskolánk, hivtlunk megmrdásáért. Meg kell hrcolnunk zért, hogy zebegényieknek ne kelljen lényegesen több dóforinttl megtámogtni település költségvetését. Ilyen nehéz idõkben legfontosbb, mit egy közösség megmrdás érdekében tehet, z összefogás. Gondoljunk elsõsorbn embertársinkr, segítsük egymást figyelemmel, szeretettel, nygi és erkölcsi támogtássl, ki, mivel és mennyivel tud. Ezekkel gondoltokkl kívánok település minden lkójánk, nyrlójánk áldott békés krácsonyi ünnepeket, és kegyelemmel teljes boldog új esztendõt. " Ne keresse senki mg jvát, hnem másét." SINKÓ VILMOSNÉ POLGÁRMESTER Díszpolgári cím és Kulturált Települési Környezet Díj Pest megye elõdje december 4-én lkult meg, z évforduló lklmából minden évben ünnepséget trtnk megyeházán, hol idén december 2-án 24 település képviselõi vehették át legjobbknk járó díjkt. Zebegény község képviselõ-testülete boldog, sikerekben, egészségben gzdg új esztendõt kíván minden zebegényi lkosnk! Az ünnepségen Pest Megye Közgyûlése díszpolgári címet dományozott T. Szõnyi Zsuzsánk (képünkön) rómi mgyr kulturális életben, mgyr kulturális diplomácii kpcsoltok ápolásábn betöltött kiemelkedõ szerepéért, vlmint Pest megyéhez kötõdõ Szõnyi-hgyték tárgyi és szellemi világánk megõrzésért, ápolásáért kifejtett újságírói és írói tevékenysége elismeréseként.

2 2 Zebegény Nem változik jövõre helyi dórendelet Zebegény Község Képviselõ-testülete december 20-án trtott idei utolsó ülését, melyen egyebek közt következõ döntések születtek: - képviselõ-testület pénzügyi, közbeszerzési, településfejlesztési, idegenforglmi, környezetvédelmi és ügyrendi bizottság jvsltát figyelembe véve úgy htározott, hogy 2012-re vontkozón helyi dórendeleteken nem kíván változttni; - 6 igen szvzttl, nem szvzt és trtózkodás nélkül testület 25/2011. (XII. 21.) számú rendeletét helyi környezetvédelem szbályiról szóló módosított 1/2009. (II. 4.) számú rendelet módosításár meglkott; - Zebegény Község Képviselõ-testülete úgy döntött, hogy szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díjáról szóló 14/2010. (XII. 8.) számú rendelet módosítását jelenleg nem kívánj tárgylni. Egyúttl felkérte pénzügyi, közbeszerzési, településfejlesztési, idegenforglmi, környezetvédelmi és ügyrendi bizottságát, hogy 2012 jnuári ülésére DMRV képviselõjét hívj Zebegény meg, mjd ezt követõen bizottság nyújts be jvsltát képviselõ-testület részére, melyrõl jnuári ülésén kíván dönteni; - ugyncsk nem tárgylták helyi vízszolgálttási díjról szóló 17/2010. (XII. 27.) számú rendelet módosítását, egyúttl felkérték pénzügyi, közbeszerzési, településfejlesztési, idegenforglmi, környezetvédelmi és ügyrendi bizottságot, hogy 2012 jnuári ülésére DMRV képviselõjét hívj meg, mjd ezt követõen bizottság nyújts be jvsltát képviselõ-testület részére, melyrõl jnuári ülésén kíván dönteni; - elfogdták z önkormányzt évre szóló munktervében foglltkt; - Zebegény Község Önkormányzt 6 millió forint összegû munkbérhitel felvételérõl döntött. A hitel futmidejét szerzõdéskötéstõl június 27-ig htározt meg; - támogtták képviselõk Vác és Környéke TDM Non-profit Kft együttmûködési nyiltkoztábn foglltkt, egyúttl felhtlmzták polgármestert nyiltkozt láírásár. Az Alcsony-Tátr síterepei közelebb vnnk, mint gondolná! Egynpos síutkhoz, vegye igénybe 8 és 16 fõs buszinkt! Donovly, Jsná, Tle, Chopok-dél Személyre szbott jánltokhoz várjuk jelentkezését! Héd Tours, Visegrád Tel.: 70/ , Zebegény Község Önkormányztánk lpj honlp: Felelõs kidó: Zebegény Község Képviselõ-testülete 2627 Zebegény, Árpád u. 5. Tel.: 27/ Furucz Zoltán, tel.: 27/ Dunpress Multimédi Bt 2626 Ngymros, Mihályhegy u. 6. Tel./fx: 27/ , e-mil: Furucz Anit A kézirtok ledásánk htárideje: minden hónp 20 (A kézirtokt polgármesteri hivtl titkárságán lehet ledni.) Akdálymentesítik hivtlt Mint már z elõzõ számunkbn írtunk ról, z önkormányzt pályázton polgármesteri hivtl utólgos kdálymentesítésére 12 millió 927 ezer 395 forintot nyert. A munkáltok elkezdõdtek, z átdásr várhtón április közepén kerül sor. Fotóink z építkezés helyszínén készültek.

3 Zebegény 3 Krácsonyi csomgok Sokn élnek közöttünk, kiknek mi idõkben gondot okoz krácsonyi ünnepre vló felkészülés, jándékvásárlás, z ünnepi sztl elõteremtése. Az utóbbin próbáltunk egy picit segíteni krácsony elõtti idõszkbn. December 6-án érkezett z Országos Ktolikus Kritásztól z csomg, mely 120 kilogrmm szárztésztát, 84 kilogrmm vníliáskrikát és 45 üveg oljt trtlmzott. - Az Európi Unió áltl finnszírozott EU élelmiszersegély-progrmot Mezõgzdsági és Vidékfejlesztési hivtl szervezi. Az országos progrm keretében z EU-s forrásból elõállított élelmiszereket z MVH és vele nyertes pályázt lpján szerzõdött segélyszervezetek (így zebegényi Szent Erzsébet kritászcsoport) közremûködésével jutttj el rászorultk részére. - Több mint húsz csládnk próbáltunk ezzel egy kicsit segíteni, kiknek névsorát z önkormányzt szociális bizottság és zebegényi kritász csoport közösen állított össze. Mint köztudott, önkormányztunk pénzügyi helyzete nem túl rózsás és így szociális támogtásr, krácsonyi csomgok készítésére is igen kevés pénz mrdt. Ezért megvlósítottuk zt hozzánk érkezett ötletet, hogy trtsunk gyûjtést trtós élelmiszerekbõl. Itt szeretnénk köszönetet mondni Coop üzletnek és Nphegy 97 Bt Kossuth utci üzletének, hogy lehetõvé tették z dományok gyûjtését. Örömmel jelenthetjük - és ngyon szépen köszönjük z dományozóknk -, hogy z próbb dolgok (lencse, bb, mák, konzervek, szloncukor, csokoládé, citromlé, szárztészt stb.) mellett 21 kilogrmm cukor, 6 üveg olj, 16 kilogrmm liszt, 9 kilogrmm rizs gyûlt össze, melyeket - kb forint értékben - még kiegészítettünk különbözõ trtós élelmiszerekkel és zokt szociális bizottság áltl kiválsztott 10 csládnk szétosztottuk. December 19-én templombn kis ünnepség keretében került sor z idei kritász-csomgok átdásár, mely lklomból 12 csládot segítettünk meg kb forint értékben. Ebben z évben is - immár hrmdszor - sor került krácsonyi hlászlé progrmr, melynek keretében rászorulóknk és olyn csládoknk, kiknek techniki szempontból gondot okozn hlászlé elkészítése, lehetõségük volt hlászléhez jutni. A hlászlé készítése Tettekkel Zebegényért Egyesület szervezésében zjlott, de nnk finnszírozását z egyesület néhány tgj és önkéntes dományozók válllták mgukr. Ezt z összeget z dvent elsõ szombtján összegyûlt dományok is kiegészítették. Ehhez kpcsolódv érkezett nyugdíjsklub tgj közül z feljánlás, hogy nehéz körülmények között élõknek kiegészítik hlászlévcsorát egy kis süteménnyel. Köszönjük szépen mindenkinek, kik csomgok, hlászlé, sütemények elkészítésében, szétosztásábn, kiszállításábn és bármiben, mi ezzel munkávl kpcsoltos részt vettek! Az önkormányzt szociális bizottság és Szent Erzsébet kritászcsoport nevében: CSÓKÁNÉ SALAMON MELITTA Díszpolgári cím és Kulturált Települési Környezet Díj A Kulturált Települési Környezet Díjt idén Ngykovácsi és Zebegény kpt. Ngykovácsi fõterének megújításávl z elsõ helyen, míg Zebegény Petõfi tér felújításávl második helyen végzett. A díjt Sinkó Vilmosné polgármester (képünkön) vette át. A pályázt lpításáról szóló megyei önkormányzti rendelet szerint Kulturált Települési Környezet Díj "dományozhtó zoknk közösségeknek, melyek megyei településekben, vgy jelentõs településrészek fejlesztésében kiemelkedõ munkát végeztek és ezzel jelentõsen hozzájárultk környeze- tük szebbé, jobbá tételéhez." Grtulálunk T. Szõnyi Zsuzsánk és legyünk büszkék Kulturált Települési Környezet Díj elnyeréséért. (fotók: megyeház és Köpöczi Rózs)

4 4 Zebegény Csomópont életünk útján A október 12-én és 13-án, Budpesten rendezett mûegyetemi állásbörze kiemelt méditámogtójként szépírói pályáztot hirdetett egyetemi hllgtók részére. A beérkezett pálymunkák közül zsûri zebegényi mûvét is kiválsztott közlésre. Csomópont életünk útján Írt: Boross Tmás Némán, leszegett fejjel ül zon kövön, melyen percekkel zelõtt helyet fogllt. Esõs õszi np borús szürkületében szívj be tüdejébe felszárdó cseppek páráját, és veszi sorr z eltelt hónpok tnulságát. Kezében ppírlp, vlmint egy golyóstoll, melynek tintáj úszni vágyik gondoltok tengerében. Viszont csk egy név virít kéken fehér háttéren. Egy név, melyet elõtte nem írt még le soh kézzel. Lehetne ez név száz másik, de kkor és ott ennek pár betûnek kell szerepelnie. Néh rápillnt lpr, mjd z elõtte elterülõ víztükröt kémleli, miközben néh felsóhjt. Úgy érzi, hogy közelmúltbn kimondott szvk hlkk és üresek, még z elhllgtott gondoltok hngosk és mélyek voltk. Amilyenné õ is vált rövid idõ ltt. Felszínesen élt, de mélyen érzett. Eszébe jutott számtln emlék, megnnyi elkövetett hibávl és z utánuk érzett fájdlomml. A rossz döntések vgy tnácstln hezitálás mitt z emberekben és önmgábn okozott kár, és z ezt helyrehozni vágykozás minden pró rezzenése. A sebeket lssn hegek váltották fel, melyeket csk részben fed szkáll, mégis minden tükörbenézéskor emlékszik mindenre. Nem önmgávl volt bj, csk világbn és z emberek közt betöltött szerepével. Tudt, hogy test, elme és szív közül gykrn rosszul válsztott ki zt, ki irányított cselekedeteit. Nem értette, miért voltk mégis olyn személyek, kiknek így is kellett közelsége. A közelség, mely sokszor fényévnyi távolsággá változott, mjd egy pillnt ltt szoros ölelésben ért véget. Kíváncsi volt, hogy z emberek miért nem psszolnk néh még önmgukhoz sem, és hogy miért nem merik kérni zt, mire legjobbn vágynk. Meg krt ismerni gondoltukt, felfogni döntéseik miértjét, és közelebb kerülni hhoz, mire õ is vágyott. Tudni krt kit és miért vesztett el, beletörõdve mindebbe, változttás lehetõségét elkergetve fejébõl. Kereste zt pontot, mely megváltozttott mindent, és ide vonzott erre helyre. Titkos tlálkozók, tiltott érintések és csillgos éjszkák színhelye, lssn emlékképekké égve. Hûtlen csókok és hûséges érzelmek együttesének különbözõ rányú keverékei. Mozznti nnk nyárnk, mely ltt elveszett minden, mi elõtte létezett, és helyükbe üresre ivott pohrk és betöltetlen érzések léptek. Mindnnyin eljutunk od, hogy leülünk vlhov, honnn nem mozdíthtn el semmi bbn percben. Visszgondolunk z eltelt idõre, és számot vetünk mindennel, mi velünk történt. Mindenkinek eljön ez pillnt, csk idõ kérdése. Vn, ki csk hlálos ágyán kezd el töprengeni, de senki sem kerülheti ezt el. Õ most érkezett el erre pontr, honnn végtelen irányú út nyílik, viszont csk egy vezetett ideáig. Nincs térkép, nincs tnács, mely segíthetne eligzodni egy ilyen útvesztõben, hiszen csk mgunkb nézve válszthtunk. A ppírlpr pillntott, csk egy nevet olvsott rjt. Vjon õmitt vn mindez? Szerencsés z, kinek z életében volt olyn személy, kinek nevét ilyenkor lejegyezheti. Ezer és ezer gondolt tört útr, és úgy döntött sorokt ezekkel fogj megtölteni. Azzl z útnk leírásávl, mely elhozt õt erre pontr, honnn nem bírt mozdulni. A nevet nem húzt át, hnem rögtön lá kezdte el toll tintájávl z ürességet betölteni: Megjelent Levelek Rómából címû kötet 2011 december végére készült el Szõnyi Zsuzs és Trizny Mátyás leveleit trtlmzó kötet, melyet Pest Megyei Múzeumok Igzgtóság jelentetett meg Levelek Rónából címmel. A kötet Szõnyi és Trizny szülõkhöz 1949 és 1956 között írott leveleket és Szõnyi Zsuzs kézírásos nplóit teszi közzé, ngyon sok rchív fotóvl illusztrálv. Szõnyi Zsuzsánk és Trizny Mátyásnk 1949 februárjábn hrmdik kísérletre sikerült átlépniük mgyr-osztrák htárt, disszidáltk, hogy bbn z idõben mondták. Ez zt jelentette, hogy beláthttln ideig nem térhettek vissz hzájukb. Ezzel elkezdõdött fitl házspár európi utzás. Végül Rómábn telepedtek le és váltk rövid idõ ltt "borzs idegenekbõl" igzi itálii polgárokká. Az otthon mrdt szülõkkel hosszú évekig csk levelezés útján tudták trtni kpcsoltot. A htárokon és "vsfüggönyön" átívelõ dilógus kézzel foghtó emléke ez több száz, sûrûn teleírt lp, melyeket szülõk és Szõnyi Zsuzs gondosn megõriztek. A teljes gyûjteményt Szõnyi Zsuzs PMMI Szõnyi István Emlékmúzeumnk jándékozt ben Levelek otthonról címmel jelent meg Szõnyi István és Brtóky Melind leveleit trtlmzó kötet, ennek szerves folyttás Levelek Rómából. A második könyvet is gzdgon illusztrálják borítékokb becsúszttott, levelekkel együtt küldött fotók és Trizny Mátyás rómi festményei, így még pontosbbn érzékelhetjük " háború után mgához térõ és újr felviduló Róm semmihez sem hsonlíthtó tmoszféráját" (Szörényi László). A szülõk soriból z ötvenes évek Mgyrországánk "szûk levegõje" árd, hzájukt kényszerbõl elhgyó fitlok válszikbn repülés boldogságáról tudósították z itthon mrdottkt és minket, késõi olvsókt. Teljes terjedelmében djuk közre Szõnyi Zsuzs kézzel írott nplóit, miket egyedi szókpcsolássl "Disszidol"-nk nevezett el. Eleinte részletesen leírt minden kis eseményt, már ekkor megmuttkozott képessége rr, hogy érdekfeszítõen tudj megfoglmzni z egyszerû eseményeket is. A nplóírást 1949 végén bbhgyt, de szülõk számár küldött tudósítások nnyir részletesek, hogy pótolják npló elmrdt bejegyzéseit. A leveleket végigolvsv Szõnyi Zsuzs íróvá érésének lehetünk tnúi. Ebben mûfjbn érezte igzán otthon mgát. Széleskörû levelezést folyttott világ minden tájár szétszóródott brátivl is, köztük jeles írókkl, tudósokkl, mûvészekkel. A Mári Sándorrl és Cs. Szbó Lászlóvl váltott levelei könyv formábn is megjelentek Kortárs Kidó gondozásábn. A Levelek Rómából nemcsk élvezetes olvsmány Szõnyi Zsuzs elrgdó humor és tmoszférteremtõ képessége jóvoltából, hnem korszkot kuttó irodlomtörténészek, filmszkemberek, történészek, mûvészettörténészek számár is nélkülözhetetlen, máshol fel nem lelhetõ dtokt, információkt kínál. Egyben szemlélve két kötetben közredott levélfolymot, tudományos szempontból pártln dokumentum, irodlmi szempontpontból izglms memoár, ezért jánljuk mûvészetszeretõ és vllomásos irodlom iránt érdeklõdõ olvsóknk és szkmánk egyránt. A könyv 2012 jnuárjától Szõnyi István Emlékmúzeumbn megvásárolhtó. A könyvbemuttó jnuár 17-én, Szõnyi István születésnpján lesz Szentendrén, délután 3 órkor, mire zebegényieket is szeretettel várjuk. KÖPÖCZI RÓZSA

5 Zebegény 5 Válsz "y - e" vádjir Aki csk zért "mesél", hogy szerepelhessen, hogy népszerûségre tegyen szert, z tuljdonképpen hzudik! Aki engem "hmissággl" vádol, z ráglmz. Ezt érzi "y - e" is. Azért bújik monogrm mögé! A Zebegény novemberi számábn megjelent írásr sokn odfigyeltek. Volt, ki csk legyintett, többség zonbn válszr vár! "Szigorú, de igzságos!" - ez volt megválsztásom után z elsõ minõsítésem. Véletlenül tudtm meg, de jelentése végigkísérte z életemet. Életem százdik évében már nem tgdhtom meg. Kétféle igzság nincs. Amit leírtm, z történelem vlóság krácsonyár jelent meg Tormy Cecille Bujdosó könyve. Hiteles feljegyzések gyûjteménye bõl. Alpvetõ mû! Adtit történelemtudomány 90 év ót hitelesíti! Ebbõl idézek. Ezért írásom nem "mese" és nem "hmis". Károlyi Mihályról. Vérrokonoknk korcs fi. Frkstorokkl és nyúlszájjl született. Tizenegy éves korábn hjtották rjt végre mûtétet. Ezüst szájpdlást tettek szájáb. A fiú kínlódott és szenvedett. Küzdött szvkkl, és h környezete nem értette állti hngzású ddogását, vlóságos dührohmok lepték meg. A nyomorékot vitte z élet, melyen õ kegyetlen bosszút vett. (B. k. 62. old. Prlmenti feljegyzés, november 16.) Károlyi Mihály bejelentette Hbsburg-ház trónfosztását! A jó szándékú király két héttel korábbn, november 2-án nevezte ki miniszterelnöknek. Így hálált meg! A hzáruló: Károlyi nevetve mondt. Minél kisebb lesz z ország, nnál ngyobbr növök én. Kislányánk "Bolsevik Év" becenevet dt. Fõúr társi is megvetették április 2-án írj egy bécsi újság: Slm Ljos gróf nyílt utcán felpofozt Károlyi Mihályt. Bécsben véletlenül épp egy kétes hírû nyilvánosház kpuján jött ki, mikor Slm nekirontott. "Fogd, ez z olsz frontért jár, ez Mgyrországért!" Slm gróf elkiáltott mgát: "Hlljátok csk, ez Károlyi Mihály, ki Mgyrországot elárult!" A pofonok pedig fergetegesen hulltk tovább. Kun Bél. Szovjet hdifogolyként lett kommunist. Hzánkbn Szmuellyvel együtt trtották kpcsoltot Leninnel és Trockijjl februárjábn fegyveres puccsot szerveztek kommunist htlom átvételére. Az kció nem sikerült, de 8 rendõr meghlt. Ezért trtózttták le Kun Bélát. Károlyi Mihály és felesége fogházbn is gondoskodtk ról március 21-én nem történt semmiféle puccs. Az történt, hogy Károlyi Mihály lemondott, Kunfit küldte Kun Béláért gyûjtõfogházb. Kunfi utomobilll vitte Kun Bélát miniszterelnökségre. A szocilisták és kommunisták megegyeztek. Direktórium lkult. Megkezdõdött proletárdikttúr 133 npos rémurlm! Szmuely Tibor. Õ is kommunizmus gátlástln képviselõje volt. Személyesen utzott ki Leninhez, kivel szikrtávírón trtották kpcsoltot. Szmuely kéjelegve gyilkolt, sok árttln ember hlálát okozt. Rendõrségi hír: A budpesti rendõrség egy Szmuely Tibor nevû kommunist gitátort letrtózttott. Egy hdifogságból megtért lezredes tnúskodott ról, hogy ez z ember, mint hdifogoly, Moszkvábn százötven mgyr ktontisztet lelövetett, mert nem krtk vörös gárdához cstlkozni. (B. k. 69. oldl) Csorni vérengzés: Csornán 150 embert begyömöszöltek egy zárkáb. Szmuely egymás után vezettette mg elé foglyokt. Csk zt kérdezte, kinek vn vgyon, ezután jobbr és blr prncsolt z embereket. "Mrs hlálb!" - rivllt bloldlik felé. Szmulely gúnyolódv nézte z ksztást. Az ismeretlen "y - e" vgy tájékoztln, vgy rosszindultú, mikor z ellenforrdlmárokt minõsíti. Ellenforrdlmár volt mindenki, ki válllt, hogy keresztény, vgy mgyr. Ellenforrdlmárok voltk vgyonos réteg tgji is. Milyen lpon írj: "Így kerül képbe városmjori templom is, hol egy titkos "ellenforrdlmi" csoport szervezõdött, ellenállási góc lkult ki. Nem vllás mitt kellett tehát menekülnie plébánosnk." Felkérem tisztelettel "y - e" ismeretlen személyt, hogy ne minõsítsen bennünket ennyire korlátoltnk. Azért mindennek vn htár! Azt állítj, hogy városmjori templombn ellenforrdlmi központ volt. Eszerint mi elsõ plébánosunk "ellenforrdlmár" volt! Megdöbbentõ. "y - e" engem "kioktt". H írunk történelmi eseményeket, minimum elvárás z objektivitás. "Bgoly mondj " Hiszen városmjori templom nem is létezhetett még. Írásombn éppen zt kérdezem, hogyn jutott mi elsõ plébánosunk zebegényi templom tervdokumentációjához? Engem vádol hiteltelenséggel, mikor õ "mesél". Kriegs-Au mi templomunk mását kommün bukás után építtette. Hvs Boldogsszony lett védõszentje is! "y - e" kedvéért közlöm, hogy zebegényi templom mását Csernoch János hercegprímás szentelte fel 1923-bn. Névtelen bírálóm zt írj, hogy elsõ plébánosunk nem vllás mitt menekült Zebe-génybe. Errõl itt vn hiteles dokumentáció: Budpesten pedig elrendelte vörös htlom, hogy már be kell zárni Krisztus templomit és holnpr mozgó színházt kr beléjük telepíteni. A rendházkb kommunist gyülekezõhelyeket telepítenek. (B. k oldl) Húsz év ót gyvérzés mitt jobboldlm sérült. Próbár tett válszdás, de sikerült! Hál Gondviselõnek! Erõt dott szeretet, minek megnyilvánulás np mint np jelentkezik. Ezt itt köszönöm meg! November 2-án volt születésnpom. Gyerekeim kinn voltk temetõben. Öt tnítványom küldte jó kívánságit százdik életévemhez! Honnn tudták? Az Újvölgybõl Bertényi Márton, 73 éves tnítványom is felkeresett. Kérdésemre zt válszolt, hogy megkérdezte nyilvántrtóbn. Íme - z egyik oldlon próbár tesz, másik oldlon erõt d z Ég! Összetrtozunk szeretetben. Vigyázznk rám! Köszönöm, hogy védelmeznek! NÉMETH FERENC (A szerkesztõség és z önkormányzt ebben párbeszédben állást nem fogll, ezzel vitát lezártnk tekintjük.) Fontos telefonszámok mentõk 104 rendõrség 107 tûzoltóság 105 Polgárõrség 06/ / , vgy polgármesteri hivtl: 06-27/

6 6 Zebegény Gyöngyszemünk krácsonyról Milyen hvi világesemény is vn most? December j, hogy krácsony ünnepünk? Ötven évig úgy kellett mondni, hogy "fenyõünnep". És jobbár így is ültük meg hát nem borzsztó!? Derítsük csk ki, mitõl is, hogy ez borzsztó? A dornchi iskol lpítój, z ntropológus Rudolf Steiner, így beszélt hllgtóihoz, 1920-bn, egy krácsonyi elõdásábn: A krácsony, másik két legngyobb ünnepünk húsvét és pünkösd társságábn, mivel legngyobb követelményeket támsztj "érzületeinkkel" szemben. Hogy miért? Mert krácsony és misztérium (mgyrul tudás) z, mely egész emberi lényiségünket, értékét, méltóságát igényli meg tõlünk - megértéséhez! Ez pedig nem kevesebb, mint nnk bizonyosság-tudás: hogy "isteni mgs erõk szövik át természetünket". H np jár z égen, rgyognk csillgok, h hlljuk források s folyók surrogását, vgy h mezõk illtát szívjuk mgunkb. Ilyenkor kicsik és ngyok ámultb esünk - csodáltuktól! És kpszkodásul, hogy értsük is jól Steiner mester prófétás-üzenetét, még nnyit z elõdásából: vn vlmi z ember lelke mélyén, mely vlódi létrõl tud - h persze hllgtunk rá -, s ezt õ, hogy legtávolbbi õseink: "csillgbölcsességnek" nevezte. S most jön egy igen fontos "közlése" számunkr: csupán ebben mélységben tlálhtjuk meg krácsonyi misztérium/tudás gyermekcsodáját: kis Jézust! Csillgbölcsesség. Akárh pásztorok mezõn, vgy npkeleti mágusok birtokolják. Tudván tudv: földi élet. Következtében, e csillgvilág értése, s szív hllásin át, õk fogják z ági-üzenetet: Krisztus Jézus. De - kérdezhetjük -, hogyn ez csillgbölcsesség? Itt röviden csk nnyit: távoli õseink, hinduk, egyiptomik, káldeusok, bbilóniik és ó perzsiik - föld s z ég kpcsoltáról: már horoszkópnk ismert, írták. Képeskönyvük volt ez, s mjd számtnkönyvük. S ez utóbbi zt jelenti, hogy csillgink állás számokbn is kifejezésre jutott. Témánkbn, innen, egy csodáltos fénysugár z égen, z idõszámítás elõtt 6-ik esztendõben: mely "hírül dt" õseinknek: földre szállt. Tudományosn ez így hngzik: e csillg Szturnusz és Jupiter együttállás Hlk csillgképében és elindultk Itt egyelõre ennyit elég errõl tudnunk. Krácsony? Úristen már mivé lettél? A jobbár merevült együttlétünk lklm. Imádság helyett, z "áhítt" helyén... S itt Steiner veszi át ismét szót tõlünk: mert z z "erõ", mely hírvivõ pásztoroknál még bensõben volt, m csk szemekben, s fülekben vn! Azz csupán külsõ érzékelõinkben. De hát mi lehet itt részünkre? Errõl is kérdeztük próféti Steinert, ki így válszolt nekünk: Krisztus szellemi lkjábn úgy és kkor jelenik meg újr nekünk, vn velünk, h megtláljuk mgunkbn ismét, zt z erõt, mit õseink képviselt hjdnán földön. Vgyis zt kell újr megtlálnunk, mi vlójábn is vn! Vlhányn, fenn csillgok, z élõk sokság, s mi emberek itt földön, e htlms. S kkor - ismét Steiner szvivl -, szeretetben tudunk együttmûködni, célunk s világért élet megvlósításáért! Ahogy ezt, õsünk lírájábn is olvshtjuk: V. KAUTZKY ERVIN Járdák és emberek Egy régi fényképet keresek fotólbumbn. Nem tlálom, már másodszor lpozom át z egészet. Kezdek ideges lenni. Ekkor csördült meg telefon. A hívó ismeretlen. Felveszem, krom mondni z igent, mikor egy öblös férfihng beleordít: "Hlló! Ki beszél?" Kpásból válszolok: "Természetesen mg " Leteszem telefont. Azért modortlnságnk is vn htár. Néhány másodperc, újr csörgés. Ismerõ hng ordít: "Nekem nehogy még egyszer le merd tenni telefont! Megértetted?" Hllgtok. Mjd elmondj, mit kr Továbbr is üvölt: "Erzsi náltok vn?" N, erre már válszolni kell, de mit? H nemet mondok, le fog hzugolni. Mert z ilyen stílusú embernek mindig igz vn, legyen hát igz! "Igen, nálm vn" - rebegem. "Tudtm, tudtm! Pedig megmondtm, hogy nem beszélhettek, nem tlálkozhttok egymássl!" - hörögte. Hllgtok bûnbánón. " És mit csinál most z Erzsi?" - kérdezi hlkbbn. Istenem, ki ez z Erzsi? És mit csináljon? "Most ment át tisztszobáb." Megint ordít: "És mit csinál tisztszobábn?" Lssn, megfontoltn dom válszt: "A második üveg konykot vitte át, de ne izguljon, Snyi mellett ott vn Józsi is " Egy vdkn hördülése, egy megsebzett vdkn Zrínyi Néhány éve egy csoportot kísértem Kiskunfélegyházár, helyi börtönmúzeumot néztük meg. A vásárolt képeslpokhoz bélyeget nem dtk, így kénytelen voltm fõút másik oldlán lévõ posthivtlhoz elzrándokolni. Megyek járdán, közben sûrûn pislntok másik oldlr, keresem z átkelõt. Huss! Egy bringás hátulról mjdnem elsodort. Néhány pillnt múlv szembõl is. Mi csod! Itt z szokás, hogy járdán kerékpároznk? És hol rendõr? Ekkor egy öt-ht éves formájú srác bukknt fel sövény tkrásából, egyenesen felém. Megállt. "Bácsi, ugye mg idegen?" - kérdezte elkerekedett szemekkel. Mokány, jó kiállású gyerek volt. Ránéztem: "Igen, z vgyok. Miért kérdezed?" Sóhjtott egyet: "Gondoltm, mert csk z idegenek közlekednek kerékpárúton járd helyett " Aztán rámuttott velünk párhuzmosn futó - sövénnyel elválsztott - gylogos járdár. Mondnom sem kell, járd szélessége közel megegyezett József Attil utc szélességével! Megköszöntem "kiokttást", átmentem járdár, én voltm figyelmetlen. Ez kis történet jutott eszembe minp, mikor késõ délután kiskpuból kilépve huss, mjdnem elsodort egy bringás, súrolv dzsekimet. Csengõ nincs, lámp nincs. Csóválom fejemet, mikor sötétlõ knyrból következõ kerékpáros elõl lig tudtm félreugrni. Nem láttm. Figyelmeztetõ csengõ nincs, lámp nincs. A József Attil utc járdáj jelképes, szélessége közel egy méter. Gyerekkocsivl gyerekestül, sztyrokkl felszerelve csk járdán közlekedni nem lehet. De egy házspár sem tud egymás mellett közlekedni. A gépkocsiknk - ngyon helyesen - egyirányú, kerékpárosoknk nem. Többségük gykorlópályánk nézi és trtj, úgy gondolják, hogy elsõbbségük vn. A KRESZ elõírj csengõ és lámp meglétét ugyn, de ez Zebegényben nem kötelezõ. (Állítólg hiáb szerelik fel, úgyis ellopják ) Svejk, derék kton, kiugrott lövészárokból és így kiáltott lövöldözõ ellenséges orosz ktonák felé: "Ktonák, ne lõjetek, hát nem látjátok, hogy itt emberek vnnk?" Nem kiáltozom, ellenség sincs, hlkn megjegyezném: "Bringások, z utcán gylogosok is közlekednek estefelé." De világosbn is! - Y - Hlló! Ki beszél? Miklós áltl: "S..nyi, Joó-zsi? Õk is ott vnnk?" "Bizony, õk is vn huztjuk, z biztos!" Kis hllgtás után: "Az ivás mellett mást nem csinálnk?" Mit mondjk most, szegény Snyi, Józsi. Nyeglén lehelem telefonb: "Azt én nem tudom, de vlmi hlk nótszót zért hllok! Várjon csk, igen! Azt éneklik: Miért múlik el minden, mi szép? / Ki tudj, hogy visszjön-e még " Az öblös hngból, hörgésbõl suttogás lett: "Átmegyek, átmegyek" De viszem kisbltát is!" Hû! Ez már fenyegetés Snyi! Mgbiztos vgyok: "Jöhet nyugodtn, Snyi már oljozz z utomt gerelyvetõ-gépet, Józsi meg zsírozz prittyáját! Értette?" Csönd. Hllom, hogy zktolnk kerekek z gyábn. Megszkítj beszélgetést. Elképzelem, hogy Alsómucsán egy behemót ember kisbltávl számon kéri Snyikt, Józsikt. De ki lehetett? Férj? Elhgyott szerelmes? És én ki vgyok? Most jön tnulság! H telefonálsz, lpvetõ szbály: köszönök, megmondom nevemet. H ezt nem trtod be, bizony te is ilyen helyzetbe kerülhetsz. Ezzel z írásomml kívánok lp minden olvsójánk ngyon boldog újévet, egészséget, derûs npokt! - Y - E -

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

TAR T A L O M. magyar ját ék szí n. Bodnárné (5) Az új cirkusz (23) Bohócok (26) műhely. Prágai színház cseh dráma n él kül (38)

TAR T A L O M. magyar ját ék szí n. Bodnárné (5) Az új cirkusz (23) Bohócok (26) műhely. Prágai színház cseh dráma n él kül (38) TAR T A L O M MAJOR TAMÁS Keressük z élő színházt (1) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. ÉVFOLYAM 4, SZÁM 1 9 7 1. Á P R I L I S mgyr ját ék szí n HERMANN ISTVÁN

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12)

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú N I U S játékszín F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TIMSS NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TERMÉSZETTUDOMÁNY 8. évfolym Az láik közül melyik közelíti meg legjon z édesvíz százlékos részrányát Földön tlálhtó víz összmennyiségéhez képest? S01_01 100% 90% c

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2007. október 25. KÖZÉPSZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2007. október 25. KÖZÉPSZINT I. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 007. október 5. KÖZÉPSZINT I. ) Az A hlmz elemei háromnál ngyobb egyjegyű számok, B hlmz elemei pedig húsznál kisebb pozitív pártln számok. Sorolj fel z hlmz elemeit! ( pont) A B AB

Részletesebben

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN Amiről mindenki hllgt (nglii támogtási rendszer) - Élet z Egyesült Királyságbn (Angliábn)! - FRAN Bevezetként hd szögezzem le senki ne költözzön ki csk támogtások mi tt Angliáb mert z cslódni fog A támogtások

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMNy1 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

: kalandok a levéltárban

: kalandok a levéltárban Közzétette: www.flgmgzin.hu (https://www.flgmgzin.hu) 2014 március 16. Flg 0 Értékelés kiválsztás értékelve Mérték Még nincs levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A

Részletesebben

A szerkesztő. Tartalomjegyzék:

A szerkesztő. Tartalomjegyzék: 1 évnyi hllgtás után, újr megjelent z, Szeretet Lángj Gyülekezet újság! Bár formilg megújultunk, célunk még mindig z, hogy megosszuk egymássl gondoltinkt, bizonyságinkt és bátorítsuk, buzdítsuk egymást;

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

Hoya multifokális lencsék

Hoya multifokális lencsék Hoy multifokális lencsék Hozz ki legtöbbet multifokális szemüvegéből! Grtulálunk Önnek Hoy multifokális szemüveglencséjéhez! Ön egy első osztályú terméket vásárolt, mely z emberi szem minél tökéletesebb

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja KÜLÖNKIADÁS. október A környezettudtos és társdlmilg felelős vállltvezető szklpj esület y g E T E V Ö K Különkidás ból á m l k l j ó fordul v é. 5 1 k n á fennállás A trtlomból: Wintertől Üzenet Dr. Georg

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán Hírlevél XVII. évfolym 212. szám 2012. jnuár A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kecskemét Megyei Jogú Város lpolgármestere Okttás ifjúság,

Részletesebben

kisbiro2066@gmail.com

kisbiro2066@gmail.com 2066 Szár és Újbrok önkormányztánk lpj XVI. évfolym 3. szám 2012. március Kedves Olvsók! Néhány np ltt átléptünk télből nyárb. Szervezetünket megviseli ez ngy változás, fokoztosság, z igzi tvszi átmenet

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I X. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 8 6. Á P R I L I S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

Gyakorló feladatsor 9. osztály

Gyakorló feladatsor 9. osztály Gykorló feldtsor 9. osztály Hlmzok. Sorold fel z lábbi hlmzok elemeit! ) A={ legfeljebb kétjegyű 9-cel oszthtó páros pozitív számok} b) B={:prímszám, hol < 7} c) C={b=n+, hol nϵz és- n

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym Mt1 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2013. jnuár 18. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4)

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A VII. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 4. Á P R I L I S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T O R

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi A TARTALOMBÓL: JÁSZ-NAYKUN-SZOLNOK MEYEI Hírek megye életérõl Tóth Tihmér emlékezete Bogi gyógyulóbn Milliárdok megyének Fejcserék Hetényiben Progrmok, cégtár Rejtvény, hirdetések Városi kispályás foci

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

A kommün alatt elbujdosott. pengős kiházasitást követel a z elszegényedett unokahug

A kommün alatt elbujdosott. pengős kiházasitást követel a z elszegényedett unokahug 50487 4 6. BVF. 1 9 3 6. J U N I U S 6 T Á R S A D A L M I, A R A K R I T I K A I PILLÉR 12. S Z Á M ES K Ö Z G A Z D A S Á G I H E T I L A P A kommün ltt elbujdosott t e x f í l m í l l i o m o s t ó

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei 6. Tárkezelés Oerációs rendszerek 6. Tárkezelés Simon Gyul Bevezetés A rogrm címeinek kötése Társzervezési elvek Egy- és többrtíciós rendszerek Szegmens- és lszervezés Felhsznált irodlom: Kóczy-Kondorosi

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 24. héten ( )

A BUX-index alakulása a 24. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 21. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Give nincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték

Részletesebben

"Jó helyen vagyok a Nemzetiben" - írja a Voice műsorvezetője

Jó helyen vagyok a Nemzetiben - írja a Voice műsorvezetője "Jó helyen vgyok Nemzetiben" - írj Közzétette: www.flgmgzin.hu (https://www.flgmgzin.hu) "Jó helyen vgyok Nemzetiben" - írj 2012 december 03. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs ∓quot;jó értékelvehelyen

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Országos Történelem Tntárgyi Verseny 7-8. osztályos tnulók számár Nyugt-mgyrországi Egyetem Regionális Pegógii Szolgálttó és Kuttó Központ 2012/2013 Neve:. Iskolá: Elért pontszámo:... / 90 pont 1. Egészíts

Részletesebben

TENGELY szilárdsági ellenőrzése

TENGELY szilárdsági ellenőrzése MISKOLCI EGYETEM GÉP- ÉS TERMÉKTERVEZÉSI TASZÉK OKTATÁSI SEGÉDLET GÉPELEMEK c. tntárgyhoz TEGELY szilárdsági ellenőrzése Összeállított: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 010. A feldt megfoglmzás

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 7, J Ú L I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben