balközép Erőszak lebeg nemzeti ünnepeink fölött Lendvai Ildikó: csalódni fog, aki a kormány megbuktatását várja a népszavazástól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "balközép Erőszak lebeg nemzeti ünnepeink fölött Lendvai Ildikó: csalódni fog, aki a kormány megbuktatását várja a népszavazástól"

Átírás

1 blköép Mgyr Socilist Párt Orsággyűlési Képvislőcsoport MÁRCIUS XIV. évolym 4. sám Erősk lbg nmti ünnpink fölött Lndvi Ildikó: cslódni fog, ki kormány mgbukttását várj népsvástól A hölgykt kösöntötték MSZP nőtgotánk ülésén

2 Gyurcsány Frnc ministrlnök össtrtoás fontosságát hngsúlyot március 15-i ünnpi díslődáson mondott bsédébn, Budpstn, Művéstk Plotájábn. A kormányfő-pártlnök bséd ltt kdődtk ősi sményknél jóvl rőtlnbb vrgások Andrássy út környékén. H nm féki mg őt snki, Orbán Viktor fitl mgyrorsági dmokráci működését kockáttj Süddutsch Zitung március 15. Erősk lbg nm ti ünnpink fölött Mindddig, míg Orbán lbgtti visonyát politiki pltt jobbséléh és nnk jlképih, nm fog mgnyugodni Mgyrorság Dr Stndrd trlnök, ki állmi rndvénykn soktln mghittségbn, néőkhö soktlnul köl bsélt. S puritán, mbri hng mgsólított llkünkt, ünnp végr kicsit lült mllénk, bsélt ho- Gyurcsány Frnc ki láthtón ppír nélkül bsélt ünnpi bsédébn úgy vélkdtt: éltkortól, nygi hlyttől, lkóhlytől, vllási néttől, értékrndtől, nmi hovtrtoástól és íléstől függtlnül mgyrként össtrtounk. Össtrtounk. Lgyél férfi vgy nő, lgyél rkoncátln ifjú diák, vgy lssn éltét össgő, fénytől lforduló ggstyán, össtrtounk. Bár nyomst holnp, s tlán ksrűség vn torkodbn, mrt nm tudod, hogyn fogod kifitni hónp végén gásámlát, vgy llnkőlg, nm gondols sámlár, már most trvd, mi történik nyáron, össtrtounk. Elinduls kormány lln tünttni, bár trtod törvényt, vgy llnkőlg, surkols kormánynk, lgyn ilyn vgy molyn, össtrtounk kdt bilmsn tgő visonybn bsédét ministrlnök, mjd így folyttt: E gy nm sokványos ünnp, és n hrgudjnk rám, hogyh nm sokványos bsédt mondok önöknk. N hrgudjnk rám, hogyh nm mondok mgfllbbhttln igságokt. Jól álln ünnp mlkdttségéh, sónokok srtik ilyt. D oly sok mindn lhngott m. Oly sok mindn történt mi npon, mi és lgkvsbb, mit mondhtok flkvró és lgondolkodttó, hogy inkább mégsm tnném. Kérdésim vnnk m st. Válsom csk kvés, s ok is bionytlnok mondt békésn minisánk. Távol utc úgásától, távol hrsogó sónokltoktól. Gyurcsány mléktttt rr, hogy mit 1848-s forrdlomnk hívunk, és mi történlmilg flülmúlhttln Mgyrorságon, nm utcán történt, mrt március 15. hjnlán már késn volt, indult hjó progrmml Posonyból Bécsb. A forrdlom törvényhoás forrdlm volt, m úgy mondnánk: rform hngsúlyot, mjd flidét: március 17-én mglkult új kormány, és posonyi rformorsággyűlés progrmjából áprilisr új törvényk sülttk, többk köött polgári joggynlőség és sjtósbdság március krsténység flvétl ót lgngyobb jlntőségű mgyr történlmi smény, d n fljtsük l, forrdlom nm utcán jlott. A forrdlmt törvénykés rformj lőt mg. Ptőfi és Btthyány nm voltk mindig onos állásponton. Ptőfi néhány hónppl forrdlom után már kormánnyl smbn, llnékbn volt. Mégsm kérdük mg, ki ngyobb hfi. Nm kérdük, mrt össtrtott őkt vlmi, s vlmi nm volt más, mint köbilom két pillér bátor orsággyűlési rform és köbilom voltk hngsúlyot Gyurcsány. A ministrlnök rról is bsélt, hogy örökváltságról sóló törvény gy csodáltos fordultot hsnál, mikor t írj, hogy volt földsurk kártlnítását nmti köbcsült védőpjs lá hlyi. Gyurcsány Frnc nnk kpcsán kimlt: köbilom lét ttt lhtővé, hogy m nm kll mgkérdőjlnünk, ki volt ngyobb hfi, Btthyány Ljos vgy Ptőfi Sándor. Pdig kkor is volt kormánypárt és llnék, és ők másik oldlon álltk. Mindkttn mgkérdőjlhttln tkintélyk, vérükt dták háért, és tudták, h nmcsk, mit ők gondolnk, hnm is, mit riválisuk gondol. Mrt volt köbilom, mrt t u d t á k, hogy hájukt solgálják. Mrt t u d - ták, hogy h nmcsk, mit ők gondolnk, hnm is, mit riválisuk. Mrt tudták, hogy h több, mint mik mi vgyunk, d mi is bnn vgyunk. Hogy önök, itt, Művéstk Plotájábn és ok, kik otthon nénk vgy hllgtnk bnnünkt, ők Mgyrorság, ők h. Mg sülink, ngysülink, mg vlmnnyiünk sors. A hfiságho gy dolog bitosn kll: lfogdni, hogy h nm én, hnm h mi vlmnnyin vgyunk. E hfiság lső prncs jlnttt ki ministrlnök. Ünnpi bsédét kormányfő l árt, hogy flidét t vrssort, mly össfogllj örökségét, és progrmot d vlmnnyi mi hfink: Éljn mgyr sbdság, éljn h! A ministrlnök svit kitörő tpssl fogdt köönség, t kövtőn pdig Hillr István kulturális ministr átdt Mgyr Kötársság díjit. A sti ünnpség lőtt Gyurcsány Frnc rést vtt Kossuth térn rndtt állmi ünnpségn, Nmti Múum lépcsőin játsott lődáson, és lmnt Dmsky Gábor főpolgármstr fővárosi mgmlékéséh is Ptőfi-soborho. A kolíciós politikusokt mindnhol árpádsávos áslókt lngtő hngoskodók fogdták, kik mindn rndlkésükr álló sköl próbálták mgvrni rndvénykt. Mindk htásár Lndvi Ildikó frkcióvtő kölménybn sólított fl ünnp és botrány köti válstásr. A politikus rról, hogy Dmsky Gábort srnyőkkl klltt mgvédni flé hjított tojásoktól, t mondt: Úgy tűnik, hogy hivtásos ünnprontók ismét rárontottk ünnpr. M mindn ddiginél világosb- Hlyénvló, h gy llnéki párt kmény hrcot folytt kormánnyl smbn, d vsélys túlott kölség okho mbrkh, kik mgkérdőjlik dmokrtikus játéksbályokt. Mgyrorságon önmgát jártj l llnék. Orbán tűl játsik. Di Wlt, némt konrvtív npilp bá vált, mi köött lht válstni: ünnp és botrány, Himnus és füttysó, Ptőfi sobr lőtt fjt hjtók és fléj is tojást dobálók köött vélkdtt Lndvi Ildikó. A frkcióvtő srint vég mllébsélés korskánk, mostntól mindnkink válstni kll ünnp és ügylts ünnprontók köött, kik sokásos kllékikkl: árpádsávos áslókkl, pártjlvényből gylákodás sköévé silányított nrnccsl, tojássl fgyvrktk fl. Amikor nnk idjén kirkstésr flsólító Hgdűs Lóránt rformátus llkés vti árpádsávosok csptát, kkor többé snki sm állíthtj: nnk áslónk csk Árpádokho vn kö írt Lndvi Ildikó kölményébn. Sili Ktlin, Orsággyűlés lnök incidnssl kpcsoltbn úgy nyiltkoott: Trgikus, hogy XXI. sád Európájábn Mgyrorság ilyn képt mutt mgáról. Nm kll mindig, mindnbn gytértnünk, d ért kll, hogy ünnpknk mg lgyn méltóság. A nmti ünnpkt smmilyn körülményk köött nm lht kisjátítni. A hálnök lmondt: több munktársát is ltláltk tojássl, prdicsomml és kvicsokkl dobáló mbrk. blköép március március blköép

3 hírk Fllős hfiság, fllős külpolitik Lndvi ildikó: Cslódni fog, ki kormány ltávolítását várj népsvástól A lnökségn blüli munkmgostásról, vtő tstültk működéséről és smélyi kérdéskről döntött MSZP kétnpos nosvji lnökségi ülésén. Sétostott fldtokt MSZP új lnökség A fllős hfiság fllős külpolitikát is kíván. Ebbn sllmbn kdődött mg mgyr külpolitiki strtégi kidolgoás, mi új prspktívát dht mgyr külpolitikánk. Mgyrorságon m dmokrtikus nmti progrssió és nmti rdiklimus kínált két út köött kll válstni. A nmti rdiklimus mindn lhtségs nmtköi fórumon orság ljártásár törksik. Nm várhtó l fllős külpolitik októl, kik nm képsk fllősn vislkdni blpolitikábn. A bárkóó nmti rdiklimus hlytt bloldl nyitottságot és modrniációt kínálj külpolitikábn is. Hitt tsünk mlltt, hogy mgyr külpolitikánk hi rformfolymt támogtását kll célul tűni lőttünk álló időskbn. Hánk külpolitikájábn továbbr is köponti srpt kll btöltni htáron túli mgyrok ügyénk. A mgyr kormánynk htáron túl élő mgyrság sülőföldön vló boldogulását kll sgítni. Ehh gysrr kll bővítni gdsági és kulturális érvénysülés lhtőségit. A MSZP olyn ktív külpolitiki srpválllást támogt, mlybn korábbiknál kvsbb idológi és több prgmtimus. Eért támogtjuk Mgyr Kül- és Bitonságpolitiki Tnács létrhoását, mly ngybn hoájárulht gy olyn külpolitik kilkításáho, mink kösönhtőn jövőbn nm csk srplői, hnm lkítói is lhtünk Köép-Klt-Európ sorsánk. Mstrháy Attil MSZP frkcióvtő-hlytts, MSZP Orságos lnökségénk külpolitikáért fllős tgj A frkcióvtő srint mgint műfji átértlmés történik, mikor Fids népsvást úgy tüntti fl, minth prlmnti válstás lnn. Lndvi Ildikó MSZP gyöngyösi srvténk Bloldli Esték című rndvényén Alkotmánybíróság áltl jóváhgyott kérdéskről lmondt: ptikán kívüli gyógysrárusításról sólót komikusnk trtj. Ugynis furcs, hogy kik nm krnk gyógysrtáron kívül gyógysrt vnni, oknk is mgtilthtják t, kik visont srtnénk. A földről sóló kérdést srint úgy is fl lhtn tnni: krj- ön, hogy gy érvénybn lévő törvény, mit snki nm kr mgváltottni, érvénybn mrdjon. A gésségügyr vontkoó kérdés fltvés pdig dmokráci cskély tistltér utl, hisn bbn ügybn nmrég volt népsvás Mgyrorságon mléktttt. Ugynkkor MSZP továbbr is jó mgoldásnk trtj, hogy például művsállomások, ptikák vgy háiorvosi solgálttások mgánkébn működnk, illtv gyhák is működ- ttnk kórhákt. Ám h vlki tljs állmosítást és monopol állmi tuljdont krj gésségügybn, kkor rr is voksolht mondt politikus. Lndvi Ildikó március 15. kpcsán nyomtékosn kért Fids lnökénk lhtárolódását sélsőségsktől. A Fids lnök 1992 októbrébn még világosn lhtárolódott Gönc Árpád kötárssági lnököt árpádsávos áslók ltt kifütyülő sélsőségsktől. Orbán Viktor kkor még tudt: fsimust sugllj, kkor még úgy ítélt mg, ilyn stbn dmokrtikus politikusok köött solidritás kötlő mondt Lndvi Ildikó llnéki pártlnök prlmnti flsóllásit idév. A socilist politikus köölt: srtnék, h újr mgsólln 1992-s Orbán Viktor, és kár gy sóvl s mondjon többt, mint mit kkor mondott. A frkcióvtő sjtótájékottóján lmondt: kötudott, hogy vn néhány sá mbr, ki békés ünnplés hlytt tvsi hdjártot hirdtn mg. A frkcióvtő mléktttt rr, hogy Orbán Viktor októbr 26-án prlmnti flsóllásbn rról bsélt: Gönc Árpádot kormányt élttő fsist skinhdk fütyülték ki, és Fids mgítélés srint ilyn stbn dmokrtikus politikusok köött solidritás kötlő. Októbr 28-i flsóllásábn t mondt: gynú él, hogy össérnk lgális politiki rők jobboldli rői, jobboldli csoportji, s sélsőjobboldli csoportok. Lndvi Ildikó köölt: m már Orbán Viktor nm is érti, hogy mrül fl nyils ssociáció árpádsávos ásló kpcsán. Hiányik Orbán Viktor. A Orbán Viktor, ki 1992-bn még pontosn tudt, mi bj árpádsávos áslókkl. A lgngyobb llnéki párt 1992 ót tökéltsségig fjlsttt lhtárolódás művéstét, például ministrlnökkl smbn. H krnk, tudnk thát kár túlásb viv is gstust lhtárolódni. A frkcióvtő vélmény srint árpádsávos ásló sm láncbn, és ugyncsk gy láncsm lmési klisé, mly politiki különbségt nm jobb- és bloldl, hnm nmti és nm nmti köött látj. Mi nm háborúni krunk, hnm kormányoni A lnökség véglgsíttt kongrssus után idiglnsn pártiggtónk kinvtt Butor Klár mgbítását. Butor Klár korábbn Ministrlnöki Hivtlbn és MSZP-nél dolgoott, rndvényk srvésévl fogllkoott. A pártiggtó köpont dministráció vtőj ls, Juhás Frnc lnökhlytts ( képn) pdig orságos tstültk köötti kommunikációvl, koordinációvl és intgrációvl fogllkoik mjd. A munkmgostássl kpcsoltbn köölték: lnökség ministr tgji értlmsrűn sját trültükért fllnk, d többik is kptk skpolitiki fldtokt. Ennk réslts listáj rövidsn flkrül MSZP honlpjár. A lnökség mindn második hétn, csütörtökön ülésik. A vtő tistségvislőkből lkult gy oprtív tstült is, mlynk tgj Gyurcsány Frnc pártlnök, Juhás Frnc és Skrs Imr lnökhlyttsk, Hillr István, Újhlyi István és Kiss Pétr llnökök, Lndvi Ildikó frkcióvtő, Simon Gábor válstmányi lnök, Puch Lásló péntárnok és Butor Klár pártiggtó. E tstült htnt ülésik, és npi ügykkl fogllkoik. Gyurcsány Frnc pártlnök korábbn mg jlnttt b: Nosvjon hossbb lnökségi ülésn konultáltk rról, hogy kongrssuson lfogdott htárot lnökségtől milyn politiálást kíván. A MSZP nm kíván sérlmi politikát folyttni, pdig np mint np érik őkt sérlmk és ráglmk politikusik csládi háinál, utcákon, prlmntbn és bionyos sjtóorgánumokon krstül. A lln visont párt htároottn fl kíván lépni, h orság érdkit is sérti jobboldl, éppn ért nm thtt mg ministrlnök, hogy Th Timsnk dott intrjújábn só nélkül hgyj mgsporodott ntismit mgnyilvánulásokt. Mi nm háborúni krunk, hnm kormányoni, t visont csk békébn lht jlnttt ki l kpcsoltbn Juhás Frnc lnökhlytts. A kétnpos nosvji lnökségi ülésn Vdi Ágns kivétlévl, ki hivtlos úton volt ott volt tljs MSZP-lnökség, kigésülv Burány Sándorrl, párt budpsti lnökévl, Simon Gábor válstmányi lnökkl, Kllr Láslóvl, Köponti Pénügyi Ellnőrő Biottság vtőjévl, illtv dr. Simon Gáborrl, Etiki és Egyttő Biottság lnökévl. A lnökségi ülés lőtt Juhás Frnc rról bsélt, hogy socilist lpértékk biottságánk ls fldt, hogy jl mgoldásr váró lgfontosbb társdlmi problémákt. A kormányprogrmot kh társdlmi kihívásokho kll lkítni mondt. Et gykorltot brit munkáspárttól vsi át MSZP. Juhás Frnc rról is bsélt, hogy Mgyrorságon vnnk olyn társdlmi csoportok, mlyk nm képsk öngondoskodásr, ért socilist pártnk támogtni kll flárkóásukt. Sili Ktlin A kövtítő El címml köölt Sili Ktlinról portrét március 17-én Frnkfurtr Allgmin Zitung, gy nppl után, hogy intrjút publikált Orsággyűlés lnökévl. A konrvtív lp Mgyrorság-skértőjénk sámító Rinhrd Olt rámuttott: vihros időkből épp lég jutott ki Sili Ktlinnk mind pártjábn, mind pdig prlmntbn. A lmúlt időskbn több lklomml is mggyőőn bionyított, hogy rős kél irányítj hivtlát. Amikor tünttők különböő ptíciókkl és ultimátumokkl kötük lkotmányoó nmtgyűlés össhívását céló kövtléssl ostromolták őt, hálnök silárdn lkotmány, vlmint jog- és prlmnti ügyrnd áltl mghtároott úton hldt. A Orsággyűlés lnök gyik on kvsknk socilist pártbn, kik nyilvánosn is smb mrnk sállni Gyurcsány Frnc ministrlnökkl. El össfüggésbn újság társdlompolitiki kérdéskt mlíttt, kötük kormánykolíció nolibrális gdság- és sociálpolitikájánk bíráltát, állm és gyhá visonyát, továbbá nm utolsósorbn somsédos orságokbn élő mgyr kisbbségkt, hngottv, hogy olyn trültkről vn só, mlykn Orsággyűlés lnök mssbb mgy párt irányvonlánál. A Frnkfurtr Allgmin Zitung srint tény, hogy Sili Ktlin hossú idő ót politikusok népsrűségi listáján lső hlyn áll, mgyráhtó l is, hogy srplésévl és hivtlánk gykorlásávl politiki ostályt és társdlmt gyránt jllmő, áthidlhttlnnk tűnő árkok llnér mindig köéputt krsi. 4 blköép március március blköép 5

4 hírk hírk Korós Ljos Ötpárti tnácskoás dmográfii hlytről A csládok támogtásávl kpcsoltbn Korós Ljos l tudn képlni konsnust pártok köött csládi pótlék diffrnciálásábn, hisn mint mondt, hol több gyrmkt nvlnk, ott ngyobb társdlmi figylmr vn sükség. A kormánypárti politikus fnntrthtó és finnsírohtó nyugdíjrndsr kilkítását mlt ki. E jlnlgi és flnövkvő gnrációkt is érinti, és h nm sültnk mg most sükségs intékdésk, kkor hossbb távon idős korostályok éltminőségénk romlását rdményhti. Horn Gyul A sociáldmokrt Kádár Jánosról Horn Gyul sociáldmokrt politikusnk nvt Kádár Jánost on fórumon, mlyt MSZP Nyugdíjs Tgotánk vndégként trtott Tolnán. Én kísértm őt gy frnciorsági úton, hol rról győődhttm mg, hogy Kádár, nyugodtn mrm mondni, sociáldmokrt politikus volt jlnttt ki. Horn Gyul nm ért t shol, hogy párt ngybn különböött voln nyugti prtnrpártoktól. Kádár János olyt ttt mg, mit kvés mgyr politikus, mbrknk bitonságot trmttt sögt l. Horn kösöntt mondott jlnlévőknk, hogy lvislik nhéségkt. A célokkl ngyobb bjok nincsnk, d mgvlósításuk ngy próbtétlt jlnt mondt. Mgítélés srint nm kis dolog gésségügyi rform, d gy sor trültn már köl áll bfjésh. Kiss Pétr: március 15. víválstó volt A llnök srint Orbán Viktornk és Fidsnk újr kll gondolni jlnlgi politikáját, mly nmcsk hi kövélmény lőtt bukott mg, hnm külföldön is. Március 15. víválstó volt, és t néhány fllős Fids-politikus fölismrt mondt Kiss Pétr. Orbán Viktor Fids-lnök politikáját külföld is élsn bírált, s nnk bionyításár Kiss Pétr résltkt olvsott föl konrvtív Di Wltből és Süddutsch Zitungból. Eknk fő mondnivlój, hogy Orbán tűl játsik, s l politikávl gyránt árt pártjánk, önmgánk és orságnk. (Mindkét lp vélményét msp.hu is köölt). A llnök hoáttt: hsonlóképpn vélkdik többi urópi konrvtív fórum is. A hi csnds többség pdig végr békét, nyuglmt és gyüttműködést kr. Kiss Pétr hngsúlyot, hogy gy politikusnk d trtós bilmt, h mind, mit képvi- sl, nm ról, hnm mbrkről sól. Orbán Viktornk döntni kll rról, hogy mit képvisl jövőbn. Ehh llnöknk ht, ciklusokon átívlő jvslt is volt. A lső, hogy gyrmk ugynolyn érték lgyn társdlom, mint cslád sámár. A második jvslt időskorúk bitonságánk mgtrmtés, kövtkő hátrányos hlytű mbrk sélyink jvítás, tán kibővíttt gyüttműködés fjlstési pénk flhsnálásár, mindn értlmbn vtt bitonság mgtrmtés, vlmint köös váls rr, hogy miként trmthtő mg gys mbr sámár sély, mlynk sgítségévl ktív réss lht pici vrsnynk. Vnnk ügyk, mlyk túlmuttnk smélys krrirsmpontokon, válstni kll thát utci nyomásgykorlás és urópi politiálás köött. Itt idj, hogy Orbán Viktor visstérjn urópi politiálásho, visstérjn prlmntáris dmokráci sbályiho, s vissvonj prlmnti munk bojkottját sólított fl llnéki pártvért Kiss Pétr. A főváros politikusi: BURÁNY SÁNDOR A krülti srvtk és fővárosi pártsrvt visonyáról, htáskörök mgostásáról és SZDSZ-h fűődő korántsm flhőtln visonyról kérdt Blköép BURÁNY SÁNDOR budpsti pártlnököt. Budpstn vn gy lpvtő llntmondás: miköbn mindnnpi éltünkbn gy gységs város, ddig köiggtásilg úgy épül fl, minth mgy lnn, 23 várossl, krültkkl, gy mgyi önkormányttl, mi fővárosi önkormányt. Hsonló pártsrvt strukturáj is, mly kénytln lképni köiggtási rndsrt: vn 24 tljs értékű srvtünk, 23 krülti és gy úgynvtt köös lpsrvt mondt Blköépnk Burány Sándor, Ministrlnöki Hivtl állmtitkár, fbruárbn mgválstott budpsti pártlnök. A jlnlgi struktúrát mgyráv Burány Sándor lmondt, hogy sétpróott flépítés nhékssé tsi htáskörök mgállpítását, hisn budpsti pártlnök gykorltilg gy trülti sövtség vtőj, kár gy mgyi kögyűlés lnök. Ennk mgfllőn csk úgy lht sikrt lérni, h munkáját krültkkl tljs gységbn és sövtségbn végi. Túl sok időt fogllkotunk várospolitik hlytt ki kicsod lgyn ügyivl, d most, tistújítás után blső vitákt l kll árni jlnttt ki, hoátév: A új vtést mindn korábbinál ngyobb többséggl válstották mg. Burány Sándor bsélt rról is, hogy kolíciós prtnr SZDSZ mély sbt jttt socilistákon tvly év végén kilkult főpolgármstr-hlyttsi konfliktusbn. Ettől függtlnül lnök srint fővárosi politik mgvlósítás érdkébn gyütt kll működni. Igyksm srpt válllni sbk gyógyításábn ttt hoá. Ami fővárosi mbícióit illti, Burány Sándor kifjttt, hogy lpvtőn fjlstéspolitikávl fogllkoik, és mindig is l fogllkoott. Nm mbicionálom, hogy főpolgármstr lgyk, d t srtném, hogy lgyn gy sélys jlöltünk Nm mbicionálom, hogy főpolgármstr lgyk jlnttt ki, d t srtném, hogy lgyn gy sélys jlöltünk, mrt így végt vthtünk nnk fur hlytnk, hogy miköbn 1994 ót lgngyobb budpsti rő vgyunk, még nm dtunk főpolgármstrt városnk. A én fldtom, hogy gy ilyn jlöltr rátláljk. Állmtitkárként fontos fjlstési kérdésk mgvittásábn vs rést, ért Burány Sándor úgy véli, hogy htékonyn tud kövtítni kormány és főváros fjlstéssl fogllkoó politikusi köött, tkinttb vév, hogy fjlstésk csk Pst mgyévl soros gyüttműködésbn képlhtők l. A köiggtási rform célj jobb kösolgálttás Sbdsjtó-díjk Mggytünk bbn, hogy rform célj jobb sínvonlú kösolgálttás,, hogy lgynk jobbk iskolák, lgyn rősbb sociális llátás, infrstrukturális llátás, thát cél dfiniálásábn onosn gondolkodnk önkormányti érdksövtségk és kormány mondt Lmprth Mónik önkormányti és trültfjlstési ministr kormánytok és önkormánytok gyttő fórumán. El gyütt négy fontos kérdésbn sülttt mggyés köiggtási rform kllős köpén trtott tnácskoáson. Folyttják önkormányti rform állásáról, dignóisáról sóló disputát, és továbblépés irányiról is köösn gyttnk. Mggytk bbn is, hogy önkormányti és állmi fldtok flülvisgált ls kövtkő lépés, hol ugyncsk cél, hogy jobb sínvonlú solgálttásokt lhssn bitosítni. Egytértés volt bbn, hogy kistérségi rndsrt tovább kll fjlstni, stbiliálni kll 165 kistérségt. Hogy milyn sköökkl fog mgtörténni, rról további vitákr és gyttéskr ls mjd sükség ttt hoá ministr. Lmprth Mónik bjlnttt, hogy 247 millió forintot kpnk mgyi trültfjlstési tnácsok. Err ért vn sükség, mrt mgyéknél továbbr is vnnk olyn korábbi döntésk lpján mgkötött srődésk, mlykkl fogllkoni kll, d mlyk működési költségit is finnsíroni kll. A kormány rősítni fogj rgionális trültfjlstési tnácsokt, ért több fldtot és htáskört átcsoportosítottk hoájuk, d mglévő srődéskből dódó fldtokt mgyi trültfjlstési tnácsoknk kll llátni. Gyurcsány Frnc ministrlnök, Hillr István kulturális ministr és Mndur Lásló, Orsággyűlés llnök dt át Sbdsjtó-díjkt március 15-én Budpstn Politiktörténti Intétbn. A díjátdón rést vtt Lndvi Ildikó, Kiss Pétr, Hgyó Miklós, Bj Frnc és Dobrv Klár is. Horváth Csb Átsrvik iskolákt Már idén átsrvik fővárosi skiskolák többségét. A képvislők gyhngúlg hgyták jóvá t Horváth Csb főpolgármstr-hlytts áltl bnyújtott módosító jvsltot, mlynk értlmébn korábbn mgsünttésr jvsolt Soós István Borásti Skköépiskol és Gimnáium fnntrtói jogát átvsi fővárosi önkormányttól Budpsti Corvinus Egytm. Gál J. Zoltán Új kihívások A sptmbri kormányllns tünttéskr ráépülő lkotmányllns srvkdésk új kihívások lé állították solgáltokt mondt Gál. J. Zoltán. A Ministrlnöki Hivtl állmtitkár polgári nmtbitonsági solgáltok npján rról bsélt, hogy nmtbitonság nmti ügy, npi politikáho smmi kö. Ahogy solgáltok orságot, úgy kormány solgáltokt fogj mgvédni. Gráf Jósf Népsrű ministr A Sond Ipsos flmérés srint figylmr méltó Gráf Jósf grárministr iránti bilom növkdés: áltl flügylt trültt lgjobbn ismrők kdvő vélménnyl vnnk ról. A mőgdsági sktorbn fogllkotttk körébn 51 pontot ért l. A llnék hívi körébn ő gyik lgkdvltbb kormánypárti smélyiség. 6 blköép március március blköép 7

5 prlmnt A kormány mgbukttását céló llnéki politik mgbukott jlnttt ki prlmnti npirnd lőtti flsólásábn ministrlnök, ki konrvtív hgyományok lárulásávl vádolt mg Fidst, és politiki háborúskodás bfjésér sólított fl. A kormánybukttó politik mgbukott Gyurcsány Frnc srint kormány mgbukttását céló llnéki politik kétsrsn is mgbukott: lősör tvly őssl, mikor prlmnt túlnyomó többség hitálás nélkül bilmt svott kormánynk. D politik mgbukott utcán is, nnk llnér, hogy soh rndsrváltás ót ilyn jlntős rőfsítést prlmnti párt nm ttt rr, hogy utcár hívj mbrkt l nm titkolt sándékkl, hogy utc gykoroljon nyomást prlmntr, prlmnti képvislőkr és kormányr ttt hoá. A llnék politikáj ért bukott mg, mrt Mgyrorság többség tistltbn trtj lkotmányt, nm d támogtást ilyn klndorpolitikánk, és mrt mgyr prlmnti többség rős, és his bbn, hogy áltl képvislt politik orság, nmt, h jvát solgálj jlnttt ki Gyurcsány. A ministrlnök srint rndsrváltás ót soh ilyn rdikális flsólítást mbrk nm hllottk rr, hogy sint bármilyn sköl nki lht mnni kormánynk, hogy smmi nm sámít, csk végrdmény. Mélttln és Mgyrorságot mgségynítő, h lgngyobb llnéki párt lnök március 15-én kormány lkrgtéséről bsél mondt ministrlnök, és flttt kérdést: Mondják, mgért össkvrdni nyilvánvlón hungrist és fsist smékkl simptiálókkl csk ért, hogy n vsítsék l mgyr jobboldli rdikálisok simpátiáját? Gyurcsány Frnc srint érvénys és rdménys népsvás végrdményét kormány mgár név kötlőnk ismri l. H önök lglább kérdni tudnk lkotmányosn, és után kllő támogtást d nép, kkor népképvislt többség népkrtot tljsítni fogj ttt hoá. Gyurcsány rr is flsólított Fidst és KDNP-t, hogy kérjn lnéést mgyr rndőrségtől, miután hónpokon krstül trtó politiki hjtóvdástot indított rndőrség lln. A ministrlnök végül kösöntt mondott mgyr polgároknk nyugodt, higgdt mgtrtásukért, illtv ért blátó lfogdásért, mivl kormány nm könnyű politikájár tkintnk. Sbó Zoltán képvislő Orbán Viktor Fids-lnök tinöt évvl lőtti és mostni nyiltkotit vttt öss, mlékttv rr, hogy mikor októbr 23- án Gönc Árpád kötárssági lnököt kifütyülték, Orbán Viktor rndőri fllépést sürgttt. A socilist politikus hoáttt: Fids lnök srint kkor politikusoknk solidritást klltt voln válllniuk állmfőt kifütyülőkkl smbn. Sbó Zoltán hh gondoltho kpcsolódv mgkérdt: vjon most vállln- solidritást Orbán Viktor március 15-én kifütyült és mgdobált Dmsky Gáborrl, vgy tünttők áltl állndón fnygttt Gyurcsány Frnccl? Amikor Orbán Viktor március 15-én rról bsélt, hogy ősi népsvás lhtőség önkormányti válstási győlmh hsonló, ngyon kvsn tpsoltk, pdig sónok lég ngy süntt trtott... indx Lndvi Ildikó t kérdést ttt fl: Bitos-, hogy fnntrthtó még gy tábor jlsv, mly t fjt ki, gy táborb trtoik mindnki, ki kormány távoását krj. A többség nyuglomr svott március 15- én. Flsóllásábn kösöntt mondott rndőrségnk, és kösöntt mondott oknk is, kik már régn kritikávl figylik Orbán Viktor tvéknységét, d soh nm jutott sükb, hogy rénáni mnjnk, mrt tudják, hogy nm kritik kifjésénk módj. Mstrháy Attil frkcióvtő-hlytts rr kért Nvrcsics Tibort, Fids frkcióvtőjét, bírj rá főnökét rr, hogy fj b láítást. A Fids ngygyűlésén tömg mg volt, mly bölcsbb volt vérénél mondt Mstrháy Attil. A március 15-i rndvényn Orbán Viktort mindnt lkövttt nnk érdkébn, hogy mnlvlt djon politiki sélsőségsknk, és utci politiálásr bírj őkt. A frkcióvtő-hlytts lmondt: rmélik, hogy kttős bsédt Fids vér bfji, és Mgyrorság nmti ünnpkn békésn tud ünnplni. Vidékn, hol ünnplés sándékávl vttk rést rndvénykn politiki vtők, ott mindnhol békésn jlottk mgmlékésk. Budpstn Fids lnök llcsonyított ünnpt gy politiki dmonstrációr. Ebbn évbn t gondoljuk, hogy Fids nm kokárdát vtt l mgyr mbrktől, hnm mgát ünnpt is foglmott Mstrháy. Al kpcsoltbn, misrint Fids mg krj krsni fllősökt kordon flállításávl kpcsoltbn, Mstrháy Attil köölt: lősör mguk köött kll fllősökt krsni, mjd ki is mondt: Orbán Viktorr gondol. Nm kordon flállításáért fllős, hnm ért politiki hlytért, mi t rdményt, hogy m Mgyrorságon nm lht békésn ünnplni mondt socilist képvislő. Mstrháy Attil hlys döntésnk minősíttt Prlmnt körüli kordon lbontását. Mgyrorságon árpádsávos ásló ért nm fér bl dmokrtikus vélménynyilvánításb, mrt több sár sidót küldtk hlálb oknk sméknk nvébn, mlyk simbólum ásló volt. Mguk mntik mnthttlnt, önök pártj mgyrá mgyráhttlnt, önök pártj lmoss t különbségt, mly korábbn mgvolt tistsségs jobbköép konrvtív pártok és sélsőségs rdikálisok, ncionlisták és sovinisták köött. E önök pártjánk fllősség! Gyurcsány Frnc Egy jóvl békésbb témábn sóllt fl Sbó Év, ki kösöntt mondott oknk nőknk, kik rést vttk MSZP nőnpi kciójábn, mikor orság 17 mgyéjébn és fővárosbn lufikt ngdtk lvgőb. Céljuk volt, hogy nyuglom és bék lgyn orságbn. Nm voltk indultokt korbácsoló politiki sónokltok mondt politikus, ki srint nm hrsogott sjtó üntüktől, d még árpádsávos áslóvl érkttk is lhllgttk. Idétt gy kislányt, ki t mondt: Néni, olyn sép volt, csk kár, hogy ilyn hmr végt ért. Sbó Év srint sjnos nm mondhtták nki t, hogy bék folyttódik, mrt sdlőködniük klltt, ugynis gy másik csoport váltott őkt. Végtül Sbó Év gy csokor békét kívánt orságnk. blköép március március blköép 9

6 hírk lnökség Kökény Mihály A btg jvár döntnk A gésségügyi rform végrhjtás során krülni kll túlbugóságot és vsklposságot gyránt, és éréklni kll t, h vlmi nm működik tökéltsn. Amnnyibn gy kérdés nm világos, btg jvár kll döntni jlnttt ki prlmntbn Kökény Mihály. A gyógysrtörvény lfogdáskor is sokn l riogttk, hogy ltűnnk késítményk, mi nm kövtktt b. Sbdos Ákos Illgális smétlrkók Ngyon sok illgális hulldéklrkó vn Mgyrorságon, és köl tír tonn smtt rknk l évnt. E jlnség sjnáltos módon nm krüli l XX. krültt sm mondt Sbdos Ákos. A képvislő intékdést sürgttt, mivl krült lkosság időhúónk trtj környtvédlmi flügylőség ljárását gy ngdély nélkül működő hlyi hulldékklő kft. ügyébn. Tóth Gyul Akdálymntsítés Ngyon sokt bséltünk kdálymntsítésről, köljövőbn mégis nhn mgvlósíthtó sándék mrd, rádásul krks sékkl kölkdők mlltt bbkocsis kismmákt is érinti mondt Tóth Gyul. A honty figylmtttt, hogy vsútállomások és busmgállók 10 sálék, vontok és busok 2-2 sálék kölíthtő csk mg krks sékkl, illtv bbkocsivl. A párt htékony, mlyik képs sját báisár támskodni Skrs Imr lnökhlytts srint gy bloldli néppárt ngyon séls társdlmi csoportoknk foglm mg politikáját. Váltoásr vn sükség socilist párt éltébn és kormányásbn is mondt Skrs Imr. Egy bloldli néppárt ngyon séls társdlmi csoportoknk foglm mg politikáját, s tkinthtő m modrn sociáldmokrt iránytnk hngsúlyot MSZP lnökhlytts. A gáár vissjár! A nrgtiki sktorbn fogystók solgálttókkl smbni kisolgálttott hlytén jvítni kll képvislt kölményébn Podolák György MSZP frkció álláspontját. A Orsággyűlés Gdsági és Informtiki Biottságánk llnök srint hi fogystó lglább olyn solgálttási sínvonlt érdmln, mint némt vgy frnci fogystók sját hájukbn - különös tkintttl sámláási és lsámolási rndsrkr, sjnos onbn jlnlg sínvonl ttól lmrd. A évi rndkívül mlg tél rávilágított néhány olyn problémár, mlyt MSZP-frkció vélmény srint minél gyorsbbn orvosolni sükségs. Aok fogystók ugynis, kik évs lolvsás lpján hvi tinkét gynlő résltbn fitik sámlájukt, At srtnénk, hogy socilist párt politikáj, és mind, mit ts, gyránt sóljon oknk, kik sikrsk társdlombn, és oknk is, kik törődésr sorulnk, mrt lskdtk, s sélyik jóvl rossbbk, mint másoknk hngsúlyot MSZP vtő politikus. Skrs Imr rámuttott: politiki htékonyságot és párt blső dmokráciáját gymást rősítő tényőnk trtják. At gondoljuk, hogy politiki párt htékony, mlyik báisár, sját ktivistáink krtár tud támskodni mondt. A politikus srint kormánybn is hsonló váltoásr vn sükség. Elősör mérj, tán vágj, lgfontosbb tpstlt lmúlt félévnk mondt MSZP lnökhlytts, hngsúlyov, hogy ministrlnök idi évértéklőj ért volt más mindn korábbi mgsóllásnál, mrt t flismrést tükröt, hogy ki kll válstni t, hogy mi lgfontosbb, és rr kll gy kormánynk koncntrálni. Skrs Imr srint nmcsk döntő, hogy kormány flismrj, mly dolgokon kll váltottni, és végigvigy váltottást, hnm is, hogy t társdlom lfogdj. Mint mondt, éppúgy fontos, hogy mglgyn támogtottság gy-gy kormányti intékdésnk, mint hogy politiki éltbn gy politiki párt smpontjából fontos lht. A lnökhlytts és gybn honvédlmi ministr srint kormányfő most nm trv smélyi váltoásokt kbintbn, s párt álláspontj is. Lglább gy évnyi idő és tpstlt kll hho, hogy kormány srktéről és l össfüggésbn smélykről döntni lhssn. Skrs srint nyárr, ős ljér lsnk bbn hlytbn, hogy t lht mondni: kormánysrkt mrd, vgy stlg váltoik. lmúlt gy évbn átlgosnál mlgbb tél mitt mintgy 10%-kl kvsbb gát fogystottk, mégis olyn mértékű fogystás után fitnk díjt, mint gy évvl korábbi, hidgbb évbn. A képvislőcsoport t kdményt kormánynál: tgyn mgfllő lépéskt nnk érdkébn, hogy április 1-j után vlmnnyi gáfogystó gy lsámolási időskon blül mgváltotthss sámláás módját. Vgyis hvi réssámláásos rndsrről áttérhssn ténylgs fogystás lpú sámláási rndsrr és fordítv. Túlfités stén túlfités össgét mnnyibn kéri gy össgbn visskphss. Ujhlyi István llnök srint Fids-vér lhtárolódás nélkül nm ls rnd, nm ls nyuglom és nm ls féllm nélküli nmti ünnp Mgyrorságon. A llnök flttt kérdést: mikor htárolódik l Orbán Viktor frkciójábn ülő, vl sövtségs sélsőségsktől? Mikor htárolódik l októl, kik Kossuth térn sidónk vélt kormányti politikusok nvét olvsták fl sínpdon? Mikor htárolódik l kdvnc htilpjától, Dmokrtától? Mikor htárolódik l Orbán Viktor kdvnc értlmiségiitől, kik március 15- lőtt rndkívüli állpotot hirdttk? Mikor htárolódik októl, kik őrjöngv krták sétüvöltni Mgyr Nmti Múum lőtti március 15-i mgmlékést? sorolt kérdésit Ujhlyi István. A politikus t is kérdt: mikor htárolódik l októl, kik náci krlndítéssl üdvöölték gymást március 15-én, mjd tojássl, nrnccsl dobálták mg főpolgármstrt, után pdig átvonultk Fids rndvényér? Csodcsrnok Krtlon Egy 865 négytmétrs torncsrnok önmgábn is htlms építmény, rádásul uniós sbványok srint mnnyt vgy tí métr mgsbn fsül: nm csod, hogy gyrkk és Pst mgyi ngyköség, Krtl kíváncsi nép h nm is mind htrn kissé mgilltődöttn vtt smügyr épültt, s vl gyütt immáron 24 tntrmsr bővült s tljsn flújított iskolát. A létsítményt március 6-án Lmprth Mónik önkormányti és trültfjlstési ministr és Sbó Mikor htárolódik l Orbán Viktor sélsőségsktől? Mikor htárolódik l frkciótársától, Wittnr Máriától, ki Jobbikkl köösn srplt március 15-én, és Gyurcsány Frnc kormányfő hlytt mgyr hitű ministrlnököt kövtlt? tudkolt politikus. Köölt, hogy kövtkő npokbn további kérdéskt tsnk fl Orbán Viktornk, és h llnék ngyobbik pártjánk vér lglább gy csöppnyi fllősségt Imr orsággyűlési képvislő, Köép-Mgyrorsági Rgionális Fjlstési Tnács lnök vtt fl s dt át. Orságsrt gond, hogy kvés gyrk iskolákbn, Pst mgyébn pdig éppn llnkőlg, mitt sok iskolábn ngy súfoltság, áldtlnok körülményk mondt Sbó Imr ünnpségt kövtőn A socilist orsággyűlési frkció Pst mgyi képvislőcsoportj sokt és sokhlyütt vitáott, érvlt lmúlt évkbn ért, hogy t bmutss, érékltss, és prtnrkr tláljon mgoldásokt illtőn. Sikrült. Hirtln l sm tudnám sorolni mgy új iskoláit, néhányt ért mgmlítnék. Pécln most épül, Erdőkrtsn, Nyárgyháán, Pustámoron tvly késült l gy-gy XXI. sádi iskol, s ilyn krtli is. Itt építés-bővítés céljár 608 millió forint címtt támogtást sikrült bitosítni, többit ngyköség trmttt lő. visl sját sviért és tttiért, nm krülhti mg válsokt. Ujhlyi István srint Orbán tökélyr fjlsttt t képsségét, hogy utólg ltgdhtó mondtokbn bséljn: Fids lnök március 15-én nm t mondt, hogy rgdjtok újnyils áslókt, csk t, hogy árpádsávos A csnds többségnk most már lg vn! áslóvl nincs smmi bj. Orbán Viktor nm t mondt, hogy dobáljátok mg Molotov-koktélll rndőrökt, csk t, hogy bátor dolog smbsállni gonos, símskos rndőrökkl. A llnéki pártlnök nm mondt nyíltn, hogy fnygssétk hlálll kormányt, hnm t, hogy kormányt l kll krgtni. Ujhlyi István köölt: csnds többségnk bből lg vn. Vn, ki t mondj, túlás ilyn mértékű bruháás. Én nm trtom nnk. A építkés mindnütt gyütt jár trtlomfjlstéssl is, mint t például most kiírt rgionális pályátbn is kövtlményként rögítttük. A most lkésült, 24 ostályos krtli Könyvs Kálmán Áltlános Iskolábn flső tgotosok átlgosnál sokkl ngyobb órsámbn tnulnk idgn nylvt, sámítástchnikát és mtmtikát. A nyolcdik ostály végér tnulók ngyobb sálék sikrs ECDL-visgát ts. Most már vn hly, így iskol külön, gyénkr sbott thtséggondoó progrmokt indít, mint hogy gyénnként fogllkonk lskdás vsélyévl küdő gyrkkkl is. A köl r négytmétrs torncsrnok tnítási időn túl is gyrkk és lkosság rndlkésér áll, molyn köösségi hly ls. Nm dicskvés, h t mondom jlnttt ki Sbó Imr, jó ügykt és jól képvislünk. Molnár Albrt Jó úton hld gdság Jó pályán hld mgyr gdság mondt Molnár Albrt képvislő, miután Pénügyministérium GDP 6,7 sálékár módosított korábbi 6,8 sálékos idi hiányprognóisát. Túl vgyunk flárkóási progrm lső lépcsőjén jlnttt ki politikus, és kösöntt mondott lkosságnk és válllkoóknk áldotokért, mrt rőfsítésük látványos rdményt hoott. Oros Sándor Zöldprius A MSZP vérsónok öldprius bvtését jvsolt gys környtvédlmi tárgyú törvényk környti fllősséggl össfüggő módosításáról sóló törvényjvslt áltlános vitájábn prlmntbn. Oros Sándor srint míg károkoó bünttőjogi jogkövtkmény ltt áll, vgy míg kárt nm állított hlyr, ddig s ügyvtőj, s tuljdonos n lhssn környtt károsító cégnk. Gőgös Zoltán Flárkóó grársfér A mostni uniós költségvtési idősk, 2013 után mőgdságbn várhtón már nm ls úgynvtt trmlési támogtás mondt Gőgös Zoltán, grártárc állmtitkár. Gőgös Zoltán srint mindnképpn srtnék lérni, hogy lhtő lgtöbb uniós forrásho jussnk mgyr gdálkodók, és bhohssák még most tpstlhtó lmrdást fjltt orságokbn trmlő gdálkodókho képst. 10 blköép március március blköép 11

FEJER LAP. Újra zakatol a vonat. FEJÉR MEGYEI havilap. Csíksomlyói zarándokok a Megyeházán. Újabb félmillió az árvízkárosultaknak

FEJER LAP. Újra zakatol a vonat. FEJÉR MEGYEI havilap. Csíksomlyói zarándokok a Megyeházán. Újabb félmillió az árvízkárosultaknak FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2010. AUGUSZTUS, IV. ÉV FO LYAM, 8. SZÁM Újra zakatol a vonat BESZÁMOLÓ A 2. OLDALON Újabb félmillió az árvízkárosultaknak A martonvásári Brunszvik-kastély

Részletesebben

FEJER LAP. Az '56-os hősökre emlékeztek. FEJÉR MEGYEI havilap. Egy világbajnok ábécéje. Puskás-díj jár a legszebb gólért

FEJER LAP. Az '56-os hősökre emlékeztek. FEJÉR MEGYEI havilap. Egy világbajnok ábécéje. Puskás-díj jár a legszebb gólért FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2009. NOVEMBER, III. ÉV FO LYAM, 11. SZÁM Az '56-os hősökr mlékztk BESZÁMOLÓNK AZ ESEMÉNYRŐL A 4 6. OLDALON Az új mgyi főépítész Ismét van Fjér mgyénk főépítész,

Részletesebben

Pest, július 6-án 1862. Sötét. Azon feltünőleg méltóságos alak, melyet jelen

Pest, július 6-án 1862. Sötét. Azon feltünőleg méltóságos alak, melyet jelen 312 Jun. 21. Flusi yszrűsé." Vijáték flv. Tóplr után forditott Ny Indcz. Jun. 22. "Színházi bohósá." Bohózt 3 flv. Morlndrnk ytln sikrült, s némt közönsé lőtt in kdvs pródiáj. A népszínházbn sm tévszti

Részletesebben

Mit szólna egy könyvelőhöz, aki a nap 24 órájában az Ön rendelkezésére áll?

Mit szólna egy könyvelőhöz, aki a nap 24 órájában az Ön rendelkezésére áll? LKOZÁSÁRÓL A LL Á V K IÓ C Á M R INFO L, BÁRMIKOR! O H R Á B L, A N N AZO Mit szóln gy könyvlőhöz, ki np 24 órájábn z Ön rndlkzésér áll? Lépjn b -fiókjáb, és zonnl látj válllkozás: rdményét főkönyvi kivontát

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. február 2. évfolyam 2. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. február 2. évfolyam 2. szám hvs mgyi PÉNZVILÁG a média gr Nonprofit kft. ingyns kiadványa 2011. fbruár 2. évfolyam 2. szám Takarékos és környzttudatos mgyi költségvtés Hosszú évk után takarékos és környzttudatos költségvtés lht a

Részletesebben

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla.

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla. Hódmzővásáhly, 9H, méfs f7 vsánp X évföfym 24 szám A 4 MfiS VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG F 4fcg*g o ^ l n p -os ^Pt#k i i» -f* p I F énk dmokáci A p o s t o l i, Főszksztő l&ptljdonos: Ss«*&sct6ség'& M^tówtfáít

Részletesebben

Akontinens területét a szovjet határtól

Akontinens területét a szovjet határtól Jugoszlávi flosztás 1941-bn A némt ngyhtlmi politik événysülés mény is mgszûnik. A hdicélokt Hitl Ukjn, Fhéooszoszág és Bltikum mgszzésébn jlölt mg. Mindzt 1940. dcmb 18-án 1. sz. Bboss-st c. utsítás fogllt

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK RENDELETE (2009. november 30.) a kozmetikai termékekről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK RENDELETE (2009. november 30.) a kozmetikai termékekről 2009.12.22. Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 342/59 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK RENDELETE (2009. novmr 30.) kozmtiki trmékkről (átolgozás) (EGT-vontkozású szövg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ

Részletesebben

Ll UJSAG VÁSÁRHELYI 1841-1914. Hódmezővásárhely, Í9I4. máf«s 26. fceds. X. évfolyam. szám. Ara 4 Mér. K u n Béla.

Ll UJSAG VÁSÁRHELYI 1841-1914. Hódmezővásárhely, Í9I4. máf«s 26. fceds. X. évfolyam. szám. Ara 4 Mér. K u n Béla. Hódmzővásárhly Í9I4. máf«s 26. fcd. X. évfolym. szám. Ar 4 Mér. VÁÁRHELYI Függtl O U p o l i t i k i p i l p. Fft.zrlcstö é lptuljdoo i zrksztőség kidóhivtl Kossotíi-téf. Tlfo s 87. Egrs szitu ár 2 fillér

Részletesebben

DEUTSCHE MINDENHEITER SELBSTVERWALTUNG NANNAU BRÜNDEL GAJAVÖLGYE 2009. ÉV ÁPRILIS HÓNAP MEGEMLÉKEZÉS AZ 1848/49-ES

DEUTSCHE MINDENHEITER SELBSTVERWALTUNG NANNAU BRÜNDEL GAJAVÖLGYE 2009. ÉV ÁPRILIS HÓNAP MEGEMLÉKEZÉS AZ 1848/49-ES BKONYNÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZT DEUTSCHE MINDENHEITER SELBSTVERWLTUNG NNNU BRÜNDEL GJVÖLGYE VI. ÉVFOLYM, 1. SZÁM NYÁK NPJÁR MUTTI IST TÜCHTIG Min Mutti, di it tüchtig! ll mcht i flink und richtig. Schfft

Részletesebben

Bencze- Kovács Virág. interjú: mandorla. vízicserkészek. a tengeren. carne, vale! 400-asok. magyar logikai játék. szakág. jubileum. szamárfül.

Bencze- Kovács Virág. interjú: mandorla. vízicserkészek. a tengeren. carne, vale! 400-asok. magyar logikai játék. szakág. jubileum. szamárfül. XLVIII. évf. 2. zám www.crkz.hu/mc zkág vízicrkézk jubilum 400-ok zmárfül tgr i túl kálgép cr, vl! itrjú: Bcz- Kovác Virág mgyr logiki játék mdorl trtlom mix crkézhírk 4 trtlom töltd fl t i képidt! glri.crkz.t

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben

Zoopedagógiai módszerek

Zoopedagógiai módszerek 59 III. fjzt Trvzz rugalmasan! Zoopdagógiai módszrk Állatkrtb készülünk a gyrmkcsoportunkkal. Gyrkk! Mgnézzük az oroszlánt, a jgsmdvét, a zsiráfot, a gorillát és a tigrist. mondhatjuk a gyrkknk, akik ttől

Részletesebben

A vállalati likviditáskezelés szerepe eszközfedezettel rendelkező hitelszerződésekben

A vállalati likviditáskezelés szerepe eszközfedezettel rendelkező hitelszerződésekben VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS Közgazdasági Szml LVIII. évf. 2011. július augusztus (633 652. o.) Havran Dánil A vállalati likviditáskzlés szrp szközfdzttl rndlkző hitlszrződéskbn Az alkun alapuló mgközlítés rdményi

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Debrecen, 2004 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Eszik Zoltán ISBN 963 216 629 9 A kötet Phre ACCESS 2001 támogtásávl jött létre Kidó:

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK KÖNYVINDÍTÓ...4

TARTALOMJEGYZÉK KÖNYVINDÍTÓ...4 TARTALOMJEGYZÉK KÖNYVINDÍTÓ...4. Bvtő rdrkről é jlkről...7.. Bvtő rdrkről...7.. Bvtő jlkről...5.. Vérlé, bályoá.... Jlk rdrlmélti mgkölítéb...5.. A jlk modllji...6.. A jlk otályoá...8.. Alpművltk jlkkl...5.4.

Részletesebben

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/9. szám 2011. február 1. kedd. Mutogatta a nemi szervét, erõszak az iskolában

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/9. szám 2011. február 1. kedd. Mutogatta a nemi szervét, erõszak az iskolában A ladához zmélyi igazolvány, lakcímkártya é adózám zükég! Alu tizta: 400 forint/kg, alu fttt: 300 forint/kg, alu öntvény: 300 forint/kg, alu italo doboz: 200 forint/kg, alu forgác: 200 forint/kg, alu hõhida:

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám 2013. március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek!

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek! Bltonmárifürdő Önkormányztánk kéthvont megjelenő kidvány I. évfolym 2. szám Tisztelt Bltonmárifürdőiek! Bltonmárifürdő Képviselő-testülete október 21-én megtrtott ülén elfogdt Bltonmárifürdő község 2007.

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Napsugár Óvoda és Bölcsőd (4090 Polgár, Bssnyi út 4-5) Szrvzti és Működési Szabályzata Hatálybalépés időpontja: 2014. novmbr 27. Érvénysség: visszavonásig A Szrvzti és Működés Szabályzat tartalomjgyzék

Részletesebben

Republiknet Magazin. Üdvözlünk a. második számában! Tartalom. Cormac előszava (2. oldal)

Republiknet Magazin. Üdvözlünk a. második számában! Tartalom. Cormac előszava (2. oldal) Üdvözlünk Republiknet Mgzin (www.republiknet.com) második számábn! Trtlom Cormc előszv (2. oldl) Republik 4 (4. oldl) Tippek-trükkök R4-ben (4. oldl) Interjúk (8. oldl) Szemezget Világhírekből (17. oldl)

Részletesebben

Kiss Csaba pályázata

Kiss Csaba pályázata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzt Pályázt Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit kft. ügyvezető igzgtói munkkörére 2 Bevezető 2 Nemzeti Színház 6 A Miskolci Nemzeti 7 Az évd drámáj 8 Az évd szerzője 10

Részletesebben

ismerd meg! A kicsi... a nagyhoz,... a nagy az egészhez Hol bujkál az aranymetszés az iskolában? I. rész

ismerd meg! A kicsi... a nagyhoz,... a nagy az egészhez Hol bujkál az aranymetszés az iskolában? I. rész ismrd mg! A kicsi... a nagyoz,... a nagy az gészz Hol bujkál az aranymtszés az iskolában? I. rész Az iskolában tanult matmatika lgtöbbször száraz, a zsúfolt iskolai tantrv, a rndlkzésr álló idő rövidség

Részletesebben

közéleti lap xv/18. 2007. október 17. Zuschlag követői Keszthelyen is? Távfűtési értesítés Csak kérhet Szólt a harmonika partnerség Béla

közéleti lap xv/18. 2007. október 17. Zuschlag követői Keszthelyen is? Távfűtési értesítés Csak kérhet Szólt a harmonika partnerség Béla közélet lp xv/18. 2007. október 17.»»»»» Zuschlg követő Keszthelyen s? Távfűtés értesítés Csk kérhet Szólt hrmonk prtnerség Bél Öné pénz, ménk munk Bél szerk. Keszthely, Kossuth L. u. 44. Tel.: 06-83/510-357

Részletesebben