balközép Erőszak lebeg nemzeti ünnepeink fölött Lendvai Ildikó: csalódni fog, aki a kormány megbuktatását várja a népszavazástól

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "balközép Erőszak lebeg nemzeti ünnepeink fölött Lendvai Ildikó: csalódni fog, aki a kormány megbuktatását várja a népszavazástól"

Átírás

1 blköép Mgyr Socilist Párt Orsággyűlési Képvislőcsoport MÁRCIUS XIV. évolym 4. sám Erősk lbg nmti ünnpink fölött Lndvi Ildikó: cslódni fog, ki kormány mgbukttását várj népsvástól A hölgykt kösöntötték MSZP nőtgotánk ülésén

2 Gyurcsány Frnc ministrlnök össtrtoás fontosságát hngsúlyot március 15-i ünnpi díslődáson mondott bsédébn, Budpstn, Művéstk Plotájábn. A kormányfő-pártlnök bséd ltt kdődtk ősi sményknél jóvl rőtlnbb vrgások Andrássy út környékén. H nm féki mg őt snki, Orbán Viktor fitl mgyrorsági dmokráci működését kockáttj Süddutsch Zitung március 15. Erősk lbg nm ti ünnpink fölött Mindddig, míg Orbán lbgtti visonyát politiki pltt jobbséléh és nnk jlképih, nm fog mgnyugodni Mgyrorság Dr Stndrd trlnök, ki állmi rndvénykn soktln mghittségbn, néőkhö soktlnul köl bsélt. S puritán, mbri hng mgsólított llkünkt, ünnp végr kicsit lült mllénk, bsélt ho- Gyurcsány Frnc ki láthtón ppír nélkül bsélt ünnpi bsédébn úgy vélkdtt: éltkortól, nygi hlyttől, lkóhlytől, vllási néttől, értékrndtől, nmi hovtrtoástól és íléstől függtlnül mgyrként össtrtounk. Össtrtounk. Lgyél férfi vgy nő, lgyél rkoncátln ifjú diák, vgy lssn éltét össgő, fénytől lforduló ggstyán, össtrtounk. Bár nyomst holnp, s tlán ksrűség vn torkodbn, mrt nm tudod, hogyn fogod kifitni hónp végén gásámlát, vgy llnkőlg, nm gondols sámlár, már most trvd, mi történik nyáron, össtrtounk. Elinduls kormány lln tünttni, bár trtod törvényt, vgy llnkőlg, surkols kormánynk, lgyn ilyn vgy molyn, össtrtounk kdt bilmsn tgő visonybn bsédét ministrlnök, mjd így folyttt: E gy nm sokványos ünnp, és n hrgudjnk rám, hogyh nm sokványos bsédt mondok önöknk. N hrgudjnk rám, hogyh nm mondok mgfllbbhttln igságokt. Jól álln ünnp mlkdttségéh, sónokok srtik ilyt. D oly sok mindn lhngott m. Oly sok mindn történt mi npon, mi és lgkvsbb, mit mondhtok flkvró és lgondolkodttó, hogy inkább mégsm tnném. Kérdésim vnnk m st. Válsom csk kvés, s ok is bionytlnok mondt békésn minisánk. Távol utc úgásától, távol hrsogó sónokltoktól. Gyurcsány mléktttt rr, hogy mit 1848-s forrdlomnk hívunk, és mi történlmilg flülmúlhttln Mgyrorságon, nm utcán történt, mrt március 15. hjnlán már késn volt, indult hjó progrmml Posonyból Bécsb. A forrdlom törvényhoás forrdlm volt, m úgy mondnánk: rform hngsúlyot, mjd flidét: március 17-én mglkult új kormány, és posonyi rformorsággyűlés progrmjából áprilisr új törvényk sülttk, többk köött polgári joggynlőség és sjtósbdság március krsténység flvétl ót lgngyobb jlntőségű mgyr történlmi smény, d n fljtsük l, forrdlom nm utcán jlott. A forrdlmt törvénykés rformj lőt mg. Ptőfi és Btthyány nm voltk mindig onos állásponton. Ptőfi néhány hónppl forrdlom után már kormánnyl smbn, llnékbn volt. Mégsm kérdük mg, ki ngyobb hfi. Nm kérdük, mrt össtrtott őkt vlmi, s vlmi nm volt más, mint köbilom két pillér bátor orsággyűlési rform és köbilom voltk hngsúlyot Gyurcsány. A ministrlnök rról is bsélt, hogy örökváltságról sóló törvény gy csodáltos fordultot hsnál, mikor t írj, hogy volt földsurk kártlnítását nmti köbcsült védőpjs lá hlyi. Gyurcsány Frnc nnk kpcsán kimlt: köbilom lét ttt lhtővé, hogy m nm kll mgkérdőjlnünk, ki volt ngyobb hfi, Btthyány Ljos vgy Ptőfi Sándor. Pdig kkor is volt kormánypárt és llnék, és ők másik oldlon álltk. Mindkttn mgkérdőjlhttln tkintélyk, vérükt dták háért, és tudták, h nmcsk, mit ők gondolnk, hnm is, mit riválisuk gondol. Mrt volt köbilom, mrt t u d t á k, hogy hájukt solgálják. Mrt t u d - ták, hogy h nmcsk, mit ők gondolnk, hnm is, mit riválisuk. Mrt tudták, hogy h több, mint mik mi vgyunk, d mi is bnn vgyunk. Hogy önök, itt, Művéstk Plotájábn és ok, kik otthon nénk vgy hllgtnk bnnünkt, ők Mgyrorság, ők h. Mg sülink, ngysülink, mg vlmnnyiünk sors. A hfiságho gy dolog bitosn kll: lfogdni, hogy h nm én, hnm h mi vlmnnyin vgyunk. E hfiság lső prncs jlnttt ki ministrlnök. Ünnpi bsédét kormányfő l árt, hogy flidét t vrssort, mly össfogllj örökségét, és progrmot d vlmnnyi mi hfink: Éljn mgyr sbdság, éljn h! A ministrlnök svit kitörő tpssl fogdt köönség, t kövtőn pdig Hillr István kulturális ministr átdt Mgyr Kötársság díjit. A sti ünnpség lőtt Gyurcsány Frnc rést vtt Kossuth térn rndtt állmi ünnpségn, Nmti Múum lépcsőin játsott lődáson, és lmnt Dmsky Gábor főpolgármstr fővárosi mgmlékéséh is Ptőfi-soborho. A kolíciós politikusokt mindnhol árpádsávos áslókt lngtő hngoskodók fogdták, kik mindn rndlkésükr álló sköl próbálták mgvrni rndvénykt. Mindk htásár Lndvi Ildikó frkcióvtő kölménybn sólított fl ünnp és botrány köti válstásr. A politikus rról, hogy Dmsky Gábort srnyőkkl klltt mgvédni flé hjított tojásoktól, t mondt: Úgy tűnik, hogy hivtásos ünnprontók ismét rárontottk ünnpr. M mindn ddiginél világosb- Hlyénvló, h gy llnéki párt kmény hrcot folytt kormánnyl smbn, d vsélys túlott kölség okho mbrkh, kik mgkérdőjlik dmokrtikus játéksbályokt. Mgyrorságon önmgát jártj l llnék. Orbán tűl játsik. Di Wlt, némt konrvtív npilp bá vált, mi köött lht válstni: ünnp és botrány, Himnus és füttysó, Ptőfi sobr lőtt fjt hjtók és fléj is tojást dobálók köött vélkdtt Lndvi Ildikó. A frkcióvtő srint vég mllébsélés korskánk, mostntól mindnkink válstni kll ünnp és ügylts ünnprontók köött, kik sokásos kllékikkl: árpádsávos áslókkl, pártjlvényből gylákodás sköévé silányított nrnccsl, tojássl fgyvrktk fl. Amikor nnk idjén kirkstésr flsólító Hgdűs Lóránt rformátus llkés vti árpádsávosok csptát, kkor többé snki sm állíthtj: nnk áslónk csk Árpádokho vn kö írt Lndvi Ildikó kölményébn. Sili Ktlin, Orsággyűlés lnök incidnssl kpcsoltbn úgy nyiltkoott: Trgikus, hogy XXI. sád Európájábn Mgyrorság ilyn képt mutt mgáról. Nm kll mindig, mindnbn gytértnünk, d ért kll, hogy ünnpknk mg lgyn méltóság. A nmti ünnpkt smmilyn körülményk köött nm lht kisjátítni. A hálnök lmondt: több munktársát is ltláltk tojássl, prdicsomml és kvicsokkl dobáló mbrk. blköép március március blköép

3 hírk Fllős hfiság, fllős külpolitik Lndvi ildikó: Cslódni fog, ki kormány ltávolítását várj népsvástól A lnökségn blüli munkmgostásról, vtő tstültk működéséről és smélyi kérdéskről döntött MSZP kétnpos nosvji lnökségi ülésén. Sétostott fldtokt MSZP új lnökség A fllős hfiság fllős külpolitikát is kíván. Ebbn sllmbn kdődött mg mgyr külpolitiki strtégi kidolgoás, mi új prspktívát dht mgyr külpolitikánk. Mgyrorságon m dmokrtikus nmti progrssió és nmti rdiklimus kínált két út köött kll válstni. A nmti rdiklimus mindn lhtségs nmtköi fórumon orság ljártásár törksik. Nm várhtó l fllős külpolitik októl, kik nm képsk fllősn vislkdni blpolitikábn. A bárkóó nmti rdiklimus hlytt bloldl nyitottságot és modrniációt kínálj külpolitikábn is. Hitt tsünk mlltt, hogy mgyr külpolitikánk hi rformfolymt támogtását kll célul tűni lőttünk álló időskbn. Hánk külpolitikájábn továbbr is köponti srpt kll btöltni htáron túli mgyrok ügyénk. A mgyr kormánynk htáron túl élő mgyrság sülőföldön vló boldogulását kll sgítni. Ehh gysrr kll bővítni gdsági és kulturális érvénysülés lhtőségit. A MSZP olyn ktív külpolitiki srpválllást támogt, mlybn korábbiknál kvsbb idológi és több prgmtimus. Eért támogtjuk Mgyr Kül- és Bitonságpolitiki Tnács létrhoását, mly ngybn hoájárulht gy olyn külpolitik kilkításáho, mink kösönhtőn jövőbn nm csk srplői, hnm lkítói is lhtünk Köép-Klt-Európ sorsánk. Mstrháy Attil MSZP frkcióvtő-hlytts, MSZP Orságos lnökségénk külpolitikáért fllős tgj A frkcióvtő srint mgint műfji átértlmés történik, mikor Fids népsvást úgy tüntti fl, minth prlmnti válstás lnn. Lndvi Ildikó MSZP gyöngyösi srvténk Bloldli Esték című rndvényén Alkotmánybíróság áltl jóváhgyott kérdéskről lmondt: ptikán kívüli gyógysrárusításról sólót komikusnk trtj. Ugynis furcs, hogy kik nm krnk gyógysrtáron kívül gyógysrt vnni, oknk is mgtilthtják t, kik visont srtnénk. A földről sóló kérdést srint úgy is fl lhtn tnni: krj- ön, hogy gy érvénybn lévő törvény, mit snki nm kr mgváltottni, érvénybn mrdjon. A gésségügyr vontkoó kérdés fltvés pdig dmokráci cskély tistltér utl, hisn bbn ügybn nmrég volt népsvás Mgyrorságon mléktttt. Ugynkkor MSZP továbbr is jó mgoldásnk trtj, hogy például művsállomások, ptikák vgy háiorvosi solgálttások mgánkébn működnk, illtv gyhák is működ- ttnk kórhákt. Ám h vlki tljs állmosítást és monopol állmi tuljdont krj gésségügybn, kkor rr is voksolht mondt politikus. Lndvi Ildikó március 15. kpcsán nyomtékosn kért Fids lnökénk lhtárolódását sélsőségsktől. A Fids lnök 1992 októbrébn még világosn lhtárolódott Gönc Árpád kötárssági lnököt árpádsávos áslók ltt kifütyülő sélsőségsktől. Orbán Viktor kkor még tudt: fsimust sugllj, kkor még úgy ítélt mg, ilyn stbn dmokrtikus politikusok köött solidritás kötlő mondt Lndvi Ildikó llnéki pártlnök prlmnti flsóllásit idév. A socilist politikus köölt: srtnék, h újr mgsólln 1992-s Orbán Viktor, és kár gy sóvl s mondjon többt, mint mit kkor mondott. A frkcióvtő sjtótájékottóján lmondt: kötudott, hogy vn néhány sá mbr, ki békés ünnplés hlytt tvsi hdjártot hirdtn mg. A frkcióvtő mléktttt rr, hogy Orbán Viktor októbr 26-án prlmnti flsóllásbn rról bsélt: Gönc Árpádot kormányt élttő fsist skinhdk fütyülték ki, és Fids mgítélés srint ilyn stbn dmokrtikus politikusok köött solidritás kötlő. Októbr 28-i flsóllásábn t mondt: gynú él, hogy össérnk lgális politiki rők jobboldli rői, jobboldli csoportji, s sélsőjobboldli csoportok. Lndvi Ildikó köölt: m már Orbán Viktor nm is érti, hogy mrül fl nyils ssociáció árpádsávos ásló kpcsán. Hiányik Orbán Viktor. A Orbán Viktor, ki 1992-bn még pontosn tudt, mi bj árpádsávos áslókkl. A lgngyobb llnéki párt 1992 ót tökéltsségig fjlsttt lhtárolódás művéstét, például ministrlnökkl smbn. H krnk, tudnk thát kár túlásb viv is gstust lhtárolódni. A frkcióvtő vélmény srint árpádsávos ásló sm láncbn, és ugyncsk gy láncsm lmési klisé, mly politiki különbségt nm jobb- és bloldl, hnm nmti és nm nmti köött látj. Mi nm háborúni krunk, hnm kormányoni A lnökség véglgsíttt kongrssus után idiglnsn pártiggtónk kinvtt Butor Klár mgbítását. Butor Klár korábbn Ministrlnöki Hivtlbn és MSZP-nél dolgoott, rndvényk srvésévl fogllkoott. A pártiggtó köpont dministráció vtőj ls, Juhás Frnc lnökhlytts ( képn) pdig orságos tstültk köötti kommunikációvl, koordinációvl és intgrációvl fogllkoik mjd. A munkmgostássl kpcsoltbn köölték: lnökség ministr tgji értlmsrűn sját trültükért fllnk, d többik is kptk skpolitiki fldtokt. Ennk réslts listáj rövidsn flkrül MSZP honlpjár. A lnökség mindn második hétn, csütörtökön ülésik. A vtő tistségvislőkből lkult gy oprtív tstült is, mlynk tgj Gyurcsány Frnc pártlnök, Juhás Frnc és Skrs Imr lnökhlyttsk, Hillr István, Újhlyi István és Kiss Pétr llnökök, Lndvi Ildikó frkcióvtő, Simon Gábor válstmányi lnök, Puch Lásló péntárnok és Butor Klár pártiggtó. E tstült htnt ülésik, és npi ügykkl fogllkoik. Gyurcsány Frnc pártlnök korábbn mg jlnttt b: Nosvjon hossbb lnökségi ülésn konultáltk rról, hogy kongrssuson lfogdott htárot lnökségtől milyn politiálást kíván. A MSZP nm kíván sérlmi politikát folyttni, pdig np mint np érik őkt sérlmk és ráglmk politikusik csládi háinál, utcákon, prlmntbn és bionyos sjtóorgánumokon krstül. A lln visont párt htároottn fl kíván lépni, h orság érdkit is sérti jobboldl, éppn ért nm thtt mg ministrlnök, hogy Th Timsnk dott intrjújábn só nélkül hgyj mgsporodott ntismit mgnyilvánulásokt. Mi nm háborúni krunk, hnm kormányoni, t visont csk békébn lht jlnttt ki l kpcsoltbn Juhás Frnc lnökhlytts. A kétnpos nosvji lnökségi ülésn Vdi Ágns kivétlévl, ki hivtlos úton volt ott volt tljs MSZP-lnökség, kigésülv Burány Sándorrl, párt budpsti lnökévl, Simon Gábor válstmányi lnökkl, Kllr Láslóvl, Köponti Pénügyi Ellnőrő Biottság vtőjévl, illtv dr. Simon Gáborrl, Etiki és Egyttő Biottság lnökévl. A lnökségi ülés lőtt Juhás Frnc rról bsélt, hogy socilist lpértékk biottságánk ls fldt, hogy jl mgoldásr váró lgfontosbb társdlmi problémákt. A kormányprogrmot kh társdlmi kihívásokho kll lkítni mondt. Et gykorltot brit munkáspárttól vsi át MSZP. Juhás Frnc rról is bsélt, hogy Mgyrorságon vnnk olyn társdlmi csoportok, mlyk nm képsk öngondoskodásr, ért socilist pártnk támogtni kll flárkóásukt. Sili Ktlin A kövtítő El címml köölt Sili Ktlinról portrét március 17-én Frnkfurtr Allgmin Zitung, gy nppl után, hogy intrjút publikált Orsággyűlés lnökévl. A konrvtív lp Mgyrorság-skértőjénk sámító Rinhrd Olt rámuttott: vihros időkből épp lég jutott ki Sili Ktlinnk mind pártjábn, mind pdig prlmntbn. A lmúlt időskbn több lklomml is mggyőőn bionyított, hogy rős kél irányítj hivtlát. Amikor tünttők különböő ptíciókkl és ultimátumokkl kötük lkotmányoó nmtgyűlés össhívását céló kövtléssl ostromolták őt, hálnök silárdn lkotmány, vlmint jog- és prlmnti ügyrnd áltl mghtároott úton hldt. A Orsággyűlés lnök gyik on kvsknk socilist pártbn, kik nyilvánosn is smb mrnk sállni Gyurcsány Frnc ministrlnökkl. El össfüggésbn újság társdlompolitiki kérdéskt mlíttt, kötük kormánykolíció nolibrális gdság- és sociálpolitikájánk bíráltát, állm és gyhá visonyát, továbbá nm utolsósorbn somsédos orságokbn élő mgyr kisbbségkt, hngottv, hogy olyn trültkről vn só, mlykn Orsággyűlés lnök mssbb mgy párt irányvonlánál. A Frnkfurtr Allgmin Zitung srint tény, hogy Sili Ktlin hossú idő ót politikusok népsrűségi listáján lső hlyn áll, mgyráhtó l is, hogy srplésévl és hivtlánk gykorlásávl politiki ostályt és társdlmt gyránt jllmő, áthidlhttlnnk tűnő árkok llnér mindig köéputt krsi. 4 blköép március március blköép 5

4 hírk hírk Korós Ljos Ötpárti tnácskoás dmográfii hlytről A csládok támogtásávl kpcsoltbn Korós Ljos l tudn képlni konsnust pártok köött csládi pótlék diffrnciálásábn, hisn mint mondt, hol több gyrmkt nvlnk, ott ngyobb társdlmi figylmr vn sükség. A kormánypárti politikus fnntrthtó és finnsírohtó nyugdíjrndsr kilkítását mlt ki. E jlnlgi és flnövkvő gnrációkt is érinti, és h nm sültnk mg most sükségs intékdésk, kkor hossbb távon idős korostályok éltminőségénk romlását rdményhti. Horn Gyul A sociáldmokrt Kádár Jánosról Horn Gyul sociáldmokrt politikusnk nvt Kádár Jánost on fórumon, mlyt MSZP Nyugdíjs Tgotánk vndégként trtott Tolnán. Én kísértm őt gy frnciorsági úton, hol rról győődhttm mg, hogy Kádár, nyugodtn mrm mondni, sociáldmokrt politikus volt jlnttt ki. Horn Gyul nm ért t shol, hogy párt ngybn különböött voln nyugti prtnrpártoktól. Kádár János olyt ttt mg, mit kvés mgyr politikus, mbrknk bitonságot trmttt sögt l. Horn kösöntt mondott jlnlévőknk, hogy lvislik nhéségkt. A célokkl ngyobb bjok nincsnk, d mgvlósításuk ngy próbtétlt jlnt mondt. Mgítélés srint nm kis dolog gésségügyi rform, d gy sor trültn már köl áll bfjésh. Kiss Pétr: március 15. víválstó volt A llnök srint Orbán Viktornk és Fidsnk újr kll gondolni jlnlgi politikáját, mly nmcsk hi kövélmény lőtt bukott mg, hnm külföldön is. Március 15. víválstó volt, és t néhány fllős Fids-politikus fölismrt mondt Kiss Pétr. Orbán Viktor Fids-lnök politikáját külföld is élsn bírált, s nnk bionyításár Kiss Pétr résltkt olvsott föl konrvtív Di Wltből és Süddutsch Zitungból. Eknk fő mondnivlój, hogy Orbán tűl játsik, s l politikávl gyránt árt pártjánk, önmgánk és orságnk. (Mindkét lp vélményét msp.hu is köölt). A llnök hoáttt: hsonlóképpn vélkdik többi urópi konrvtív fórum is. A hi csnds többség pdig végr békét, nyuglmt és gyüttműködést kr. Kiss Pétr hngsúlyot, hogy gy politikusnk d trtós bilmt, h mind, mit képvi- sl, nm ról, hnm mbrkről sól. Orbán Viktornk döntni kll rról, hogy mit képvisl jövőbn. Ehh llnöknk ht, ciklusokon átívlő jvslt is volt. A lső, hogy gyrmk ugynolyn érték lgyn társdlom, mint cslád sámár. A második jvslt időskorúk bitonságánk mgtrmtés, kövtkő hátrányos hlytű mbrk sélyink jvítás, tán kibővíttt gyüttműködés fjlstési pénk flhsnálásár, mindn értlmbn vtt bitonság mgtrmtés, vlmint köös váls rr, hogy miként trmthtő mg gys mbr sámár sély, mlynk sgítségévl ktív réss lht pici vrsnynk. Vnnk ügyk, mlyk túlmuttnk smélys krrirsmpontokon, válstni kll thát utci nyomásgykorlás és urópi politiálás köött. Itt idj, hogy Orbán Viktor visstérjn urópi politiálásho, visstérjn prlmntáris dmokráci sbályiho, s vissvonj prlmnti munk bojkottját sólított fl llnéki pártvért Kiss Pétr. A főváros politikusi: BURÁNY SÁNDOR A krülti srvtk és fővárosi pártsrvt visonyáról, htáskörök mgostásáról és SZDSZ-h fűődő korántsm flhőtln visonyról kérdt Blköép BURÁNY SÁNDOR budpsti pártlnököt. Budpstn vn gy lpvtő llntmondás: miköbn mindnnpi éltünkbn gy gységs város, ddig köiggtásilg úgy épül fl, minth mgy lnn, 23 várossl, krültkkl, gy mgyi önkormányttl, mi fővárosi önkormányt. Hsonló pártsrvt strukturáj is, mly kénytln lképni köiggtási rndsrt: vn 24 tljs értékű srvtünk, 23 krülti és gy úgynvtt köös lpsrvt mondt Blköépnk Burány Sándor, Ministrlnöki Hivtl állmtitkár, fbruárbn mgválstott budpsti pártlnök. A jlnlgi struktúrát mgyráv Burány Sándor lmondt, hogy sétpróott flépítés nhékssé tsi htáskörök mgállpítását, hisn budpsti pártlnök gykorltilg gy trülti sövtség vtőj, kár gy mgyi kögyűlés lnök. Ennk mgfllőn csk úgy lht sikrt lérni, h munkáját krültkkl tljs gységbn és sövtségbn végi. Túl sok időt fogllkotunk várospolitik hlytt ki kicsod lgyn ügyivl, d most, tistújítás után blső vitákt l kll árni jlnttt ki, hoátév: A új vtést mindn korábbinál ngyobb többséggl válstották mg. Burány Sándor bsélt rról is, hogy kolíciós prtnr SZDSZ mély sbt jttt socilistákon tvly év végén kilkult főpolgármstr-hlyttsi konfliktusbn. Ettől függtlnül lnök srint fővárosi politik mgvlósítás érdkébn gyütt kll működni. Igyksm srpt válllni sbk gyógyításábn ttt hoá. Ami fővárosi mbícióit illti, Burány Sándor kifjttt, hogy lpvtőn fjlstéspolitikávl fogllkoik, és mindig is l fogllkoott. Nm mbicionálom, hogy főpolgármstr lgyk, d t srtném, hogy lgyn gy sélys jlöltünk Nm mbicionálom, hogy főpolgármstr lgyk jlnttt ki, d t srtném, hogy lgyn gy sélys jlöltünk, mrt így végt vthtünk nnk fur hlytnk, hogy miköbn 1994 ót lgngyobb budpsti rő vgyunk, még nm dtunk főpolgármstrt városnk. A én fldtom, hogy gy ilyn jlöltr rátláljk. Állmtitkárként fontos fjlstési kérdésk mgvittásábn vs rést, ért Burány Sándor úgy véli, hogy htékonyn tud kövtítni kormány és főváros fjlstéssl fogllkoó politikusi köött, tkinttb vév, hogy fjlstésk csk Pst mgyévl soros gyüttműködésbn képlhtők l. A köiggtási rform célj jobb kösolgálttás Sbdsjtó-díjk Mggytünk bbn, hogy rform célj jobb sínvonlú kösolgálttás,, hogy lgynk jobbk iskolák, lgyn rősbb sociális llátás, infrstrukturális llátás, thát cél dfiniálásábn onosn gondolkodnk önkormányti érdksövtségk és kormány mondt Lmprth Mónik önkormányti és trültfjlstési ministr kormánytok és önkormánytok gyttő fórumán. El gyütt négy fontos kérdésbn sülttt mggyés köiggtási rform kllős köpén trtott tnácskoáson. Folyttják önkormányti rform állásáról, dignóisáról sóló disputát, és továbblépés irányiról is köösn gyttnk. Mggytk bbn is, hogy önkormányti és állmi fldtok flülvisgált ls kövtkő lépés, hol ugyncsk cél, hogy jobb sínvonlú solgálttásokt lhssn bitosítni. Egytértés volt bbn, hogy kistérségi rndsrt tovább kll fjlstni, stbiliálni kll 165 kistérségt. Hogy milyn sköökkl fog mgtörténni, rról további vitákr és gyttéskr ls mjd sükség ttt hoá ministr. Lmprth Mónik bjlnttt, hogy 247 millió forintot kpnk mgyi trültfjlstési tnácsok. Err ért vn sükség, mrt mgyéknél továbbr is vnnk olyn korábbi döntésk lpján mgkötött srődésk, mlykkl fogllkoni kll, d mlyk működési költségit is finnsíroni kll. A kormány rősítni fogj rgionális trültfjlstési tnácsokt, ért több fldtot és htáskört átcsoportosítottk hoájuk, d mglévő srődéskből dódó fldtokt mgyi trültfjlstési tnácsoknk kll llátni. Gyurcsány Frnc ministrlnök, Hillr István kulturális ministr és Mndur Lásló, Orsággyűlés llnök dt át Sbdsjtó-díjkt március 15-én Budpstn Politiktörténti Intétbn. A díjátdón rést vtt Lndvi Ildikó, Kiss Pétr, Hgyó Miklós, Bj Frnc és Dobrv Klár is. Horváth Csb Átsrvik iskolákt Már idén átsrvik fővárosi skiskolák többségét. A képvislők gyhngúlg hgyták jóvá t Horváth Csb főpolgármstr-hlytts áltl bnyújtott módosító jvsltot, mlynk értlmébn korábbn mgsünttésr jvsolt Soós István Borásti Skköépiskol és Gimnáium fnntrtói jogát átvsi fővárosi önkormányttól Budpsti Corvinus Egytm. Gál J. Zoltán Új kihívások A sptmbri kormányllns tünttéskr ráépülő lkotmányllns srvkdésk új kihívások lé állították solgáltokt mondt Gál. J. Zoltán. A Ministrlnöki Hivtl állmtitkár polgári nmtbitonsági solgáltok npján rról bsélt, hogy nmtbitonság nmti ügy, npi politikáho smmi kö. Ahogy solgáltok orságot, úgy kormány solgáltokt fogj mgvédni. Gráf Jósf Népsrű ministr A Sond Ipsos flmérés srint figylmr méltó Gráf Jósf grárministr iránti bilom növkdés: áltl flügylt trültt lgjobbn ismrők kdvő vélménnyl vnnk ról. A mőgdsági sktorbn fogllkotttk körébn 51 pontot ért l. A llnék hívi körébn ő gyik lgkdvltbb kormánypárti smélyiség. 6 blköép március március blköép 7

5 prlmnt A kormány mgbukttását céló llnéki politik mgbukott jlnttt ki prlmnti npirnd lőtti flsólásábn ministrlnök, ki konrvtív hgyományok lárulásávl vádolt mg Fidst, és politiki háborúskodás bfjésér sólított fl. A kormánybukttó politik mgbukott Gyurcsány Frnc srint kormány mgbukttását céló llnéki politik kétsrsn is mgbukott: lősör tvly őssl, mikor prlmnt túlnyomó többség hitálás nélkül bilmt svott kormánynk. D politik mgbukott utcán is, nnk llnér, hogy soh rndsrváltás ót ilyn jlntős rőfsítést prlmnti párt nm ttt rr, hogy utcár hívj mbrkt l nm titkolt sándékkl, hogy utc gykoroljon nyomást prlmntr, prlmnti képvislőkr és kormányr ttt hoá. A llnék politikáj ért bukott mg, mrt Mgyrorság többség tistltbn trtj lkotmányt, nm d támogtást ilyn klndorpolitikánk, és mrt mgyr prlmnti többség rős, és his bbn, hogy áltl képvislt politik orság, nmt, h jvát solgálj jlnttt ki Gyurcsány. A ministrlnök srint rndsrváltás ót soh ilyn rdikális flsólítást mbrk nm hllottk rr, hogy sint bármilyn sköl nki lht mnni kormánynk, hogy smmi nm sámít, csk végrdmény. Mélttln és Mgyrorságot mgségynítő, h lgngyobb llnéki párt lnök március 15-én kormány lkrgtéséről bsél mondt ministrlnök, és flttt kérdést: Mondják, mgért össkvrdni nyilvánvlón hungrist és fsist smékkl simptiálókkl csk ért, hogy n vsítsék l mgyr jobboldli rdikálisok simpátiáját? Gyurcsány Frnc srint érvénys és rdménys népsvás végrdményét kormány mgár név kötlőnk ismri l. H önök lglább kérdni tudnk lkotmányosn, és után kllő támogtást d nép, kkor népképvislt többség népkrtot tljsítni fogj ttt hoá. Gyurcsány rr is flsólított Fidst és KDNP-t, hogy kérjn lnéést mgyr rndőrségtől, miután hónpokon krstül trtó politiki hjtóvdástot indított rndőrség lln. A ministrlnök végül kösöntt mondott mgyr polgároknk nyugodt, higgdt mgtrtásukért, illtv ért blátó lfogdásért, mivl kormány nm könnyű politikájár tkintnk. Sbó Zoltán képvislő Orbán Viktor Fids-lnök tinöt évvl lőtti és mostni nyiltkotit vttt öss, mlékttv rr, hogy mikor októbr 23- án Gönc Árpád kötárssági lnököt kifütyülték, Orbán Viktor rndőri fllépést sürgttt. A socilist politikus hoáttt: Fids lnök srint kkor politikusoknk solidritást klltt voln válllniuk állmfőt kifütyülőkkl smbn. Sbó Zoltán hh gondoltho kpcsolódv mgkérdt: vjon most vállln- solidritást Orbán Viktor március 15-én kifütyült és mgdobált Dmsky Gáborrl, vgy tünttők áltl állndón fnygttt Gyurcsány Frnccl? Amikor Orbán Viktor március 15-én rról bsélt, hogy ősi népsvás lhtőség önkormányti válstási győlmh hsonló, ngyon kvsn tpsoltk, pdig sónok lég ngy süntt trtott... indx Lndvi Ildikó t kérdést ttt fl: Bitos-, hogy fnntrthtó még gy tábor jlsv, mly t fjt ki, gy táborb trtoik mindnki, ki kormány távoását krj. A többség nyuglomr svott március 15- én. Flsóllásábn kösöntt mondott rndőrségnk, és kösöntt mondott oknk is, kik már régn kritikávl figylik Orbán Viktor tvéknységét, d soh nm jutott sükb, hogy rénáni mnjnk, mrt tudják, hogy nm kritik kifjésénk módj. Mstrháy Attil frkcióvtő-hlytts rr kért Nvrcsics Tibort, Fids frkcióvtőjét, bírj rá főnökét rr, hogy fj b láítást. A Fids ngygyűlésén tömg mg volt, mly bölcsbb volt vérénél mondt Mstrháy Attil. A március 15-i rndvényn Orbán Viktort mindnt lkövttt nnk érdkébn, hogy mnlvlt djon politiki sélsőségsknk, és utci politiálásr bírj őkt. A frkcióvtő-hlytts lmondt: rmélik, hogy kttős bsédt Fids vér bfji, és Mgyrorság nmti ünnpkn békésn tud ünnplni. Vidékn, hol ünnplés sándékávl vttk rést rndvénykn politiki vtők, ott mindnhol békésn jlottk mgmlékésk. Budpstn Fids lnök llcsonyított ünnpt gy politiki dmonstrációr. Ebbn évbn t gondoljuk, hogy Fids nm kokárdát vtt l mgyr mbrktől, hnm mgát ünnpt is foglmott Mstrháy. Al kpcsoltbn, misrint Fids mg krj krsni fllősökt kordon flállításávl kpcsoltbn, Mstrháy Attil köölt: lősör mguk köött kll fllősökt krsni, mjd ki is mondt: Orbán Viktorr gondol. Nm kordon flállításáért fllős, hnm ért politiki hlytért, mi t rdményt, hogy m Mgyrorságon nm lht békésn ünnplni mondt socilist képvislő. Mstrháy Attil hlys döntésnk minősíttt Prlmnt körüli kordon lbontását. Mgyrorságon árpádsávos ásló ért nm fér bl dmokrtikus vélménynyilvánításb, mrt több sár sidót küldtk hlálb oknk sméknk nvébn, mlyk simbólum ásló volt. Mguk mntik mnthttlnt, önök pártj mgyrá mgyráhttlnt, önök pártj lmoss t különbségt, mly korábbn mgvolt tistsségs jobbköép konrvtív pártok és sélsőségs rdikálisok, ncionlisták és sovinisták köött. E önök pártjánk fllősség! Gyurcsány Frnc Egy jóvl békésbb témábn sóllt fl Sbó Év, ki kösöntt mondott oknk nőknk, kik rést vttk MSZP nőnpi kciójábn, mikor orság 17 mgyéjébn és fővárosbn lufikt ngdtk lvgőb. Céljuk volt, hogy nyuglom és bék lgyn orságbn. Nm voltk indultokt korbácsoló politiki sónokltok mondt politikus, ki srint nm hrsogott sjtó üntüktől, d még árpádsávos áslóvl érkttk is lhllgttk. Idétt gy kislányt, ki t mondt: Néni, olyn sép volt, csk kár, hogy ilyn hmr végt ért. Sbó Év srint sjnos nm mondhtták nki t, hogy bék folyttódik, mrt sdlőködniük klltt, ugynis gy másik csoport váltott őkt. Végtül Sbó Év gy csokor békét kívánt orságnk. blköép március március blköép 9

6 hírk lnökség Kökény Mihály A btg jvár döntnk A gésségügyi rform végrhjtás során krülni kll túlbugóságot és vsklposságot gyránt, és éréklni kll t, h vlmi nm működik tökéltsn. Amnnyibn gy kérdés nm világos, btg jvár kll döntni jlnttt ki prlmntbn Kökény Mihály. A gyógysrtörvény lfogdáskor is sokn l riogttk, hogy ltűnnk késítményk, mi nm kövtktt b. Sbdos Ákos Illgális smétlrkók Ngyon sok illgális hulldéklrkó vn Mgyrorságon, és köl tír tonn smtt rknk l évnt. E jlnség sjnáltos módon nm krüli l XX. krültt sm mondt Sbdos Ákos. A képvislő intékdést sürgttt, mivl krült lkosság időhúónk trtj környtvédlmi flügylőség ljárását gy ngdély nélkül működő hlyi hulldékklő kft. ügyébn. Tóth Gyul Akdálymntsítés Ngyon sokt bséltünk kdálymntsítésről, köljövőbn mégis nhn mgvlósíthtó sándék mrd, rádásul krks sékkl kölkdők mlltt bbkocsis kismmákt is érinti mondt Tóth Gyul. A honty figylmtttt, hogy vsútállomások és busmgállók 10 sálék, vontok és busok 2-2 sálék kölíthtő csk mg krks sékkl, illtv bbkocsivl. A párt htékony, mlyik képs sját báisár támskodni Skrs Imr lnökhlytts srint gy bloldli néppárt ngyon séls társdlmi csoportoknk foglm mg politikáját. Váltoásr vn sükség socilist párt éltébn és kormányásbn is mondt Skrs Imr. Egy bloldli néppárt ngyon séls társdlmi csoportoknk foglm mg politikáját, s tkinthtő m modrn sociáldmokrt iránytnk hngsúlyot MSZP lnökhlytts. A gáár vissjár! A nrgtiki sktorbn fogystók solgálttókkl smbni kisolgálttott hlytén jvítni kll képvislt kölményébn Podolák György MSZP frkció álláspontját. A Orsággyűlés Gdsági és Informtiki Biottságánk llnök srint hi fogystó lglább olyn solgálttási sínvonlt érdmln, mint némt vgy frnci fogystók sját hájukbn - különös tkintttl sámláási és lsámolási rndsrkr, sjnos onbn jlnlg sínvonl ttól lmrd. A évi rndkívül mlg tél rávilágított néhány olyn problémár, mlyt MSZP-frkció vélmény srint minél gyorsbbn orvosolni sükségs. Aok fogystók ugynis, kik évs lolvsás lpján hvi tinkét gynlő résltbn fitik sámlájukt, At srtnénk, hogy socilist párt politikáj, és mind, mit ts, gyránt sóljon oknk, kik sikrsk társdlombn, és oknk is, kik törődésr sorulnk, mrt lskdtk, s sélyik jóvl rossbbk, mint másoknk hngsúlyot MSZP vtő politikus. Skrs Imr rámuttott: politiki htékonyságot és párt blső dmokráciáját gymást rősítő tényőnk trtják. At gondoljuk, hogy politiki párt htékony, mlyik báisár, sját ktivistáink krtár tud támskodni mondt. A politikus srint kormánybn is hsonló váltoásr vn sükség. Elősör mérj, tán vágj, lgfontosbb tpstlt lmúlt félévnk mondt MSZP lnökhlytts, hngsúlyov, hogy ministrlnök idi évértéklőj ért volt más mindn korábbi mgsóllásnál, mrt t flismrést tükröt, hogy ki kll válstni t, hogy mi lgfontosbb, és rr kll gy kormánynk koncntrálni. Skrs Imr srint nmcsk döntő, hogy kormány flismrj, mly dolgokon kll váltottni, és végigvigy váltottást, hnm is, hogy t társdlom lfogdj. Mint mondt, éppúgy fontos, hogy mglgyn támogtottság gy-gy kormányti intékdésnk, mint hogy politiki éltbn gy politiki párt smpontjából fontos lht. A lnökhlytts és gybn honvédlmi ministr srint kormányfő most nm trv smélyi váltoásokt kbintbn, s párt álláspontj is. Lglább gy évnyi idő és tpstlt kll hho, hogy kormány srktéről és l össfüggésbn smélykről döntni lhssn. Skrs srint nyárr, ős ljér lsnk bbn hlytbn, hogy t lht mondni: kormánysrkt mrd, vgy stlg váltoik. lmúlt gy évbn átlgosnál mlgbb tél mitt mintgy 10%-kl kvsbb gát fogystottk, mégis olyn mértékű fogystás után fitnk díjt, mint gy évvl korábbi, hidgbb évbn. A képvislőcsoport t kdményt kormánynál: tgyn mgfllő lépéskt nnk érdkébn, hogy április 1-j után vlmnnyi gáfogystó gy lsámolási időskon blül mgváltotthss sámláás módját. Vgyis hvi réssámláásos rndsrről áttérhssn ténylgs fogystás lpú sámláási rndsrr és fordítv. Túlfités stén túlfités össgét mnnyibn kéri gy össgbn visskphss. Ujhlyi István llnök srint Fids-vér lhtárolódás nélkül nm ls rnd, nm ls nyuglom és nm ls féllm nélküli nmti ünnp Mgyrorságon. A llnök flttt kérdést: mikor htárolódik l Orbán Viktor frkciójábn ülő, vl sövtségs sélsőségsktől? Mikor htárolódik l októl, kik Kossuth térn sidónk vélt kormányti politikusok nvét olvsták fl sínpdon? Mikor htárolódik l kdvnc htilpjától, Dmokrtától? Mikor htárolódik l Orbán Viktor kdvnc értlmiségiitől, kik március 15- lőtt rndkívüli állpotot hirdttk? Mikor htárolódik októl, kik őrjöngv krták sétüvöltni Mgyr Nmti Múum lőtti március 15-i mgmlékést? sorolt kérdésit Ujhlyi István. A politikus t is kérdt: mikor htárolódik l októl, kik náci krlndítéssl üdvöölték gymást március 15-én, mjd tojássl, nrnccsl dobálták mg főpolgármstrt, után pdig átvonultk Fids rndvényér? Csodcsrnok Krtlon Egy 865 négytmétrs torncsrnok önmgábn is htlms építmény, rádásul uniós sbványok srint mnnyt vgy tí métr mgsbn fsül: nm csod, hogy gyrkk és Pst mgyi ngyköség, Krtl kíváncsi nép h nm is mind htrn kissé mgilltődöttn vtt smügyr épültt, s vl gyütt immáron 24 tntrmsr bővült s tljsn flújított iskolát. A létsítményt március 6-án Lmprth Mónik önkormányti és trültfjlstési ministr és Sbó Mikor htárolódik l Orbán Viktor sélsőségsktől? Mikor htárolódik l frkciótársától, Wittnr Máriától, ki Jobbikkl köösn srplt március 15-én, és Gyurcsány Frnc kormányfő hlytt mgyr hitű ministrlnököt kövtlt? tudkolt politikus. Köölt, hogy kövtkő npokbn további kérdéskt tsnk fl Orbán Viktornk, és h llnék ngyobbik pártjánk vér lglább gy csöppnyi fllősségt Imr orsággyűlési képvislő, Köép-Mgyrorsági Rgionális Fjlstési Tnács lnök vtt fl s dt át. Orságsrt gond, hogy kvés gyrk iskolákbn, Pst mgyébn pdig éppn llnkőlg, mitt sok iskolábn ngy súfoltság, áldtlnok körülményk mondt Sbó Imr ünnpségt kövtőn A socilist orsággyűlési frkció Pst mgyi képvislőcsoportj sokt és sokhlyütt vitáott, érvlt lmúlt évkbn ért, hogy t bmutss, érékltss, és prtnrkr tláljon mgoldásokt illtőn. Sikrült. Hirtln l sm tudnám sorolni mgy új iskoláit, néhányt ért mgmlítnék. Pécln most épül, Erdőkrtsn, Nyárgyháán, Pustámoron tvly késült l gy-gy XXI. sádi iskol, s ilyn krtli is. Itt építés-bővítés céljár 608 millió forint címtt támogtást sikrült bitosítni, többit ngyköség trmttt lő. visl sját sviért és tttiért, nm krülhti mg válsokt. Ujhlyi István srint Orbán tökélyr fjlsttt t képsségét, hogy utólg ltgdhtó mondtokbn bséljn: Fids lnök március 15-én nm t mondt, hogy rgdjtok újnyils áslókt, csk t, hogy árpádsávos A csnds többségnk most már lg vn! áslóvl nincs smmi bj. Orbán Viktor nm t mondt, hogy dobáljátok mg Molotov-koktélll rndőrökt, csk t, hogy bátor dolog smbsállni gonos, símskos rndőrökkl. A llnéki pártlnök nm mondt nyíltn, hogy fnygssétk hlálll kormányt, hnm t, hogy kormányt l kll krgtni. Ujhlyi István köölt: csnds többségnk bből lg vn. Vn, ki t mondj, túlás ilyn mértékű bruháás. Én nm trtom nnk. A építkés mindnütt gyütt jár trtlomfjlstéssl is, mint t például most kiírt rgionális pályátbn is kövtlményként rögítttük. A most lkésült, 24 ostályos krtli Könyvs Kálmán Áltlános Iskolábn flső tgotosok átlgosnál sokkl ngyobb órsámbn tnulnk idgn nylvt, sámítástchnikát és mtmtikát. A nyolcdik ostály végér tnulók ngyobb sálék sikrs ECDL-visgát ts. Most már vn hly, így iskol külön, gyénkr sbott thtséggondoó progrmokt indít, mint hogy gyénnként fogllkonk lskdás vsélyévl küdő gyrkkkl is. A köl r négytmétrs torncsrnok tnítási időn túl is gyrkk és lkosság rndlkésér áll, molyn köösségi hly ls. Nm dicskvés, h t mondom jlnttt ki Sbó Imr, jó ügykt és jól képvislünk. Molnár Albrt Jó úton hld gdság Jó pályán hld mgyr gdság mondt Molnár Albrt képvislő, miután Pénügyministérium GDP 6,7 sálékár módosított korábbi 6,8 sálékos idi hiányprognóisát. Túl vgyunk flárkóási progrm lső lépcsőjén jlnttt ki politikus, és kösöntt mondott lkosságnk és válllkoóknk áldotokért, mrt rőfsítésük látványos rdményt hoott. Oros Sándor Zöldprius A MSZP vérsónok öldprius bvtését jvsolt gys környtvédlmi tárgyú törvényk környti fllősséggl össfüggő módosításáról sóló törvényjvslt áltlános vitájábn prlmntbn. Oros Sándor srint míg károkoó bünttőjogi jogkövtkmény ltt áll, vgy míg kárt nm állított hlyr, ddig s ügyvtőj, s tuljdonos n lhssn környtt károsító cégnk. Gőgös Zoltán Flárkóó grársfér A mostni uniós költségvtési idősk, 2013 után mőgdságbn várhtón már nm ls úgynvtt trmlési támogtás mondt Gőgös Zoltán, grártárc állmtitkár. Gőgös Zoltán srint mindnképpn srtnék lérni, hogy lhtő lgtöbb uniós forrásho jussnk mgyr gdálkodók, és bhohssák még most tpstlhtó lmrdást fjltt orságokbn trmlő gdálkodókho képst. 10 blköép március március blköép 11

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármstr 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Tlfon: 6 23 31-174/233 mllék Fax: 6 23 31-135 E-mail: bruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Budapst Balaton közötti krékpárút nyomvonalával

Részletesebben

Mit szólna egy könyvelőhöz, aki a nap 24 órájában az Ön rendelkezésére áll?

Mit szólna egy könyvelőhöz, aki a nap 24 órájában az Ön rendelkezésére áll? LKOZÁSÁRÓL A LL Á V K IÓ C Á M R INFO L, BÁRMIKOR! O H R Á B L, A N N AZO Mit szóln gy könyvlőhöz, ki np 24 órájábn z Ön rndlkzésér áll? Lépjn b -fiókjáb, és zonnl látj válllkozás: rdményét főkönyvi kivontát

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2006. fruár 2. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. fruár 2. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz! A

Részletesebben

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata Mágnss anyagok lktronmikroszkópos vizsgálata 1. Transzmissziós lktronmikroszkóp 1.1. A mágnss kontraszt rdt a TEM-bn Az lktronmikroszkópban 100-200 kv-os (stlg 1 MV-os) gyorsítófszültséggl gyorsított lktronok

Részletesebben

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn Modrn piaclmélt ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Sli Adrinn A tananyag a Gazdasági Vrsnyhiatal Vrsnykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia Alapítány támogatásáal készült az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi

Részletesebben

ÚJ FELADATSOR! 2006. FEBRUÁR 2. ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára. 2006. február 2. 14:00 óra ÚJ FELADATSOR! NÉV:

ÚJ FELADATSOR! 2006. FEBRUÁR 2. ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára. 2006. február 2. 14:00 óra ÚJ FELADATSOR! NÉV: ÚJ FELADATSOR! 2006. FEBRUÁR 2. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. fruár 2. 14:00 ór ÚJ FELADATSOR! NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS. II. (regionális) forduló. 2008. február 22.

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS. II. (regionális) forduló. 2008. február 22. Országos Szkiskoli Közismrti Tnulmányi Vrsny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS II. (rgionális) foruló 2008. fruár 22. Mgolás 1 Országos Szkiskoli Közismrti Irolom Mgyr nylv és hlysírás Tnulmányi

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2009. jnuár 29. MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2009. jnuár 29. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zsszámológépt nm hsználhtsz. A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Lap: 1/145 AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI E AZ MSZ EN ISO 9001 SZABVÁNY ALAPJÁN, ILLETVE MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOK-TATÁSI TÖR- VÉNY (1993. ÉVI LXXIX.)

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2006. jnuár 28. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. jnuár 28. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz!

Részletesebben

A szeretet tanúi. 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám. Az algy i egyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! ÚJ PÁPÁNK

A szeretet tanúi. 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám. Az algy i egyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! ÚJ PÁPÁNK 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám A szrtt tanúi Az algy i gyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! A Húsvét a Fltámadás - és nm a nyuszi - ünnp Ádám és Éva az s-b nnl vszíttt l az örök éltt. Az

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Tlfon: 45-6 Intrnt: www.ksh.hu Atgyűjtésk Ltölthtő kérőívk, útmuttók Az tszolgálttás 9/6. (XI..) Korm. rnlt lpján kötlző. Nyilvántrtási szám: /7 Atszolgálttók: vlmnnyi trtós

Részletesebben

Helyszükséglet összehasonlítás

Helyszükséglet összehasonlítás Hlyszükséglt összhsonlítás Hgyományos riálvntilátor A VAR rnszr összhsonlítás Hlios RADAX VAR Systm A VAR rnszr z lsony nyomás növkésű xiálvntilátorok és riál vntilátorok közötti szükségltkt légíti ki.

Részletesebben

a vármegyei iskolánkívüli népmüvelés

a vármegyei iskolánkívüli népmüvelés BJ X. é v f o l y m 27. s z á m r Komárom, július 2. 2U f i l l é r. fwoj ELŐFIZETÉSI ÁR 10 P. E g é s z évr 5 P. Félévr SZERKESZTŐSÉG ÉS KIDÓHIVTL: Ngydévr 2*50 P. E g y s s z á m á r 2 0 fül. Mgjlnik

Részletesebben

ELSÔ FEJEZET 1829. március Wadham Gardens, London

ELSÔ FEJEZET 1829. március Wadham Gardens, London ELSÔ FEJEZET 1829. március Wadham Gardns, London Amint bttt a lábát Lady Hrford szalonjába, Hathr Cynstr tudta, hogy lgutóbbi trv, miszrint mgfllő férjt talál magának, kudarcra van ítélv. Egy távoli sarokban

Részletesebben

CÉLEGYENESBEN! Nyertek a horgászok

CÉLEGYENESBEN! Nyertek a horgászok á z h i y g k r D Hírk ám 1. sz lyam o f év XI.. 2010 ár Janu t a! n o v i k ha n l j Mg A Drkgyházi Önkormányzat mgbízásából szrkszttt függtln információs kiadvány. CÉLEGYENESBEN! Nyrtk a horgászok Jó

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 2006. jnuár 27. ANYANYELVI FELADATLAP 4. évolymosok számár 2006. jnuár 27. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A ltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz! A

Részletesebben

- 1 - A következ kben szeretnénk Önöknek a LEGO tanítási kultúráját bemutatni.

- 1 - A következ kben szeretnénk Önöknek a LEGO tanítási kultúráját bemutatni. Játékok a tanításhoz? - 1 - Tanító játékok? A Lgo kockák gészn biztosan fontos szívügyi gy gész sor gyrk és szül gnráció éltébn. Mi köz van a Lgo kockáknak a tanuláshoz? Vagy lht gyáltalán tanítani /órákat

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

segítségével! Hány madárfajt találtál meg? Gratulálunk!

segítségével! Hány madárfajt találtál meg? Gratulálunk! Odú llnőrzés CSORMÍVES Ha mgfogadtad a téli számban javasolt odúkihlyzést, vagy már volt odú kihlyzv a krtbn, márciustól már érdms figylgtnd trmésztsn csak gy kissé távolabbról hogy van- a környékén mozgolódás,

Részletesebben

Név:... osztály:... Matematika záróvizsga 2010.

Név:... osztály:... Matematika záróvizsga 2010. Mtmtik záróvizsg 00. Név:... osztály:.... Az lái rjzon gy thrutó rktrénk vázltos rjz láthtó. Az árán olvshtó számtok, rkoásr ténylgsn flhsználhtó térfogtr vontkoznk. Mkkor thrutó hsznos rktrénk térfogt?

Részletesebben

Szerző: Böröcz Péter János H-9026, Egyetem tér 1. Győr, Magyarország

Szerző: Böröcz Péter János H-9026, Egyetem tér 1. Győr, Magyarország In: Kóczy L, éánczos L, Bakó A, Prznszki J, Szgdi Z, Várlaki P (szrk.) Játéklmélt alkalmazási lhtőségi a logisztikai rndszrkbn - az gy- és többutas szállítási csomagolási szközök közötti döntéslmélti probléma

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Kazincbarcikai ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN 2014. MÁRCIUS 28.

Kazincbarcikai ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN 2014. MÁRCIUS 28. Kazincbarcikai 2014. MÁRCIUS 28. Facbook: Barcika Art Kft www.barcikaart.hu/kommunikacio/ ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN Választás 2014 Fotó: Barcika

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

Teherhordó üveg födémszerkezet: T gerenda ragasztott öv-gerinc kapcsolatának numerikus vizsgálata

Teherhordó üveg födémszerkezet: T gerenda ragasztott öv-gerinc kapcsolatának numerikus vizsgálata Tudományos Diákköri Konrncia Thrhordó üvg ödémszrkzt: T grnda ragasztott öv-grinc kapcsolatának numrikus vizsgálata Készíttt: Gál Tamás F17JCS építőmérnök hallgató Konzulns: Dr. Vigh László Grgly Egytmi

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

KORLÁTOS. mateking.hu BINOMIÁLIS ELOSZLÁS. Egy úton hetente átlag 3 balesetes nap van. Mi a valószínűsége, hogy egy adott héten 2 balesetes nap van?

KORLÁTOS. mateking.hu BINOMIÁLIS ELOSZLÁS. Egy úton hetente átlag 3 balesetes nap van. Mi a valószínűsége, hogy egy adott héten 2 balesetes nap van? NEVEZETES DISZKRÉT ÉS FOLYTONOS OK HIPERGEO. BINOM. POISSON VAN ITT EGY FELADAT ISMERTHOGY MENNYI AZ ÖSSZES ELEM ÉS AZ ÖSSZES SELEJT VAGYIS N K ILLETVE n k. CSAK VALAMI %-OS IZÉ ISMERT A VÁRHATÓ AZ ÁTLAG

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

Villamos érintésvédelem

Villamos érintésvédelem Villamos érintésvédlm A villamos nrgia ipari mértű flhasználása a század ljén kzdtt gyr nagyobb mértékbn ltrjdni és zzl gyidőbn jlntkztk az áramütésből rdő balstk is. Ennk kövtkztébn nagyarányú kutatás

Részletesebben

A r a 20 fillér. Felelői szerkesztő: 3ECSKÖ JÓZSEF

A r a 20 fillér. Felelői szerkesztő: 3ECSKÖ JÓZSEF r 20 fillér. VMM ELŐFZETÉS ÁR : Egz évr 10 P. Ngydévr 2*50 P. 5 P. Egys szám ár 20 fí. Mgjlnik mindn szombton. v á r m g y Fllői szrksztő: 3ECSKÖ JÓZSEF t i s z t ú j í t ó k ö z g y ű l é s. Flmlő, ünnpis

Részletesebben

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai Országos Szilárd Ló fizikavrsny fladatai I katgória döntő, 5 április 9 Paks A fladatok mgoldásáoz 8 prc áll rndlkzésr Mindn sgédszköz asználató Mindn fladatot külön lapra írjon, s mindn lapon lgyn rajta

Részletesebben

Ecce homo. Micsoda emberi megnyilvásulások kísérnek egy olyan esemény mint egy

Ecce homo. Micsoda emberi megnyilvásulások kísérnek egy olyan esemény mint egy Ki d j B é é s cs b i K r s ztyé n I fj ú s á g i Eg y s ü l t VI. é vfo ly m 1. s zá m 2 01 4. Ecc homo Micsod mbri mgnyilvásuláso ísérn gy olyn smény mint gy forrdlom: düh, sírás, fájdlom, rménytli szm,

Részletesebben

ELSÔ FEJEZET St. Ives-ház Grosvenor Square, London

ELSÔ FEJEZET St. Ives-ház Grosvenor Square, London ELSÔ FEJEZET St. Ivs-ház Grosvnor Squar, London Ez így gyszrűn nm tisztsségs. Elizabth Margurit Cynstr, akit mindnki csak Elizának hívott, alig hallhatóan méltatlankodott. Egydül állt köpönygbn gy hatalmas

Részletesebben

Gyógyszertár. Elérhető közelben. Pharma Praxis 4. Aktuális

Gyógyszertár. Elérhető közelben. Pharma Praxis 4. Aktuális Gyógyszrtár XIII. évf. 2. szám 2014. március Phrm Prxis Phrm Prxis 4 Aktuális OECD Hlth t Glnc II. rész Az öngyógyítási pic világszrt növkszik Az év gyógyszrész 10 13 15 Hírk Floldott korlátok Kmpány hzi

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

Nagycsaládosok "Szivárvány" Egyesülete

Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete 8 9 3 8 2 0-9 3 3-5 2 9-9 Nagycsaládosok "Szivárvány" Egysült 8230 Balatonfürd, Rózsa u. 2. Közhasznú Egyéb Szrvzt Egyszrűsíttt Bszámolója Evs zárómérlg 2008. január 0.- 2008. dcmbr 3 2008 Kcli Riilatonlurd.

Részletesebben

a Felső tálca b Alsó tálca

a Felső tálca b Alsó tálca Gyors tlpítési útmuttó Strt MFC-J6920DW A készülék üzm hlyzés lőtt, kérjük, olvss át Trmékiztonsági útmuttót. Ezt kövtőn, állítás és tlpítés szkszrű lvégzés érkén, olvss l zt Gyors tlpítési útmuttót. FIGYELEM

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy1 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2010. jnuár 23. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

Devizahitelek - Kúria: tisztességtelen az árfolyamrés, szigorú feltételekhez kötött az egyoldalú szerződésmódosítás (1. rész)

Devizahitelek - Kúria: tisztességtelen az árfolyamrés, szigorú feltételekhez kötött az egyoldalú szerződésmódosítás (1. rész) Dvihik - Kúri: issségn árfymrés, sigrú fékh köö gydú srődésmódsíás (1. rés) Budps, 2014. június 16., héfő (MTI) - A dvihikné km árfymrés issségn, árfymkcká issségsség nbn csk kkr visgáhó, h péniné nm mgfő

Részletesebben

Matt Leacock játéka. KArtúm. SzuDán. moszkva. hô Chi minh ville. oroszország. essen. Montreal. németország. manila. Canada. Montreal.

Matt Leacock játéka. KArtúm. SzuDán. moszkva. hô Chi minh ville. oroszország. essen. Montreal. németország. manila. Canada. Montreal. Mtt Lcock játék Mgvn bnntk mindn, mi z mbriség mgmntéséhz kll? Egy járványlhárító cspt szkképztt tgjiként kll flfdzntk tomboló hlálos járványok llnszérumit, még milőtt zok világszrt ltrjdnénk. Nkd és cspt

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP

ANYANYELVI FELADATLAP 2007. jnuár 26. ANYANYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2007. jnuár 26. 14:00 ór A 1 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

Módosítások: a) 22/2005. (IX. 19.) ör. b) 48/2006. (XII. 22.) ör. c) 7/2007. (II. 23.) ör. /2007.III. 1-

Módosítások: a) 22/2005. (IX. 19.) ör. b) 48/2006. (XII. 22.) ör. c) 7/2007. (II. 23.) ör. /2007.III. 1- 1 Módosítások: Budapst Főváros Trézváros Önkormányzat Képvislő-tstülténk 34/1996. (XII. 16.) rndlt az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérlőink lakbértámogatásáról a) 22/2005. (IX. 19.) ör. b) 48/2006.

Részletesebben

ISO 9000 és ISO 20000, minőségmenedzsment és információtechnológiai szolgáltatások menedzsmentje egy szervezeten belül

ISO 9000 és ISO 20000, minőségmenedzsment és információtechnológiai szolgáltatások menedzsmentje egy szervezeten belül ISO 9000 és ISO 20000, minőségmndzsmnt és információtchnológiai szolgáltatások mndzsmntj gy szrvztn blül dr. Vondrviszt Lajos, Vondrviszt.Lajos@nhh.hu Nmzti Hírközlési Hatóság Előzményk A kormányzati intézményk

Részletesebben

Uecker. Képpé formált anyag

Uecker. Képpé formált anyag A füzben szereplő műlkotások és rchív fotók (részlek): Címlp Günther Uecker egy óriás szöggel Bden-Bden egyik utcáján. Bden-Bden, 1968l 2-3. oldl Günther Uecker műtermében. Düsseldorf, [év nélkül] 4. oldl

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

a Felső tálca b Alsó tálca

a Felső tálca b Alsó tálca Gyors tlpítési útmuttó Strt MFC-J6520DW MFC-J6720DW A készülék üzm hlyzés lőtt, kérjük, olvss át Trmékiztonsági útmuttót. Ezt kövtőn, állítás és tlpítés szkszrű lvégzés érkén, olvss l zt Gyors tlpítési

Részletesebben

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1)

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1) A Mozilla ThundrBird lvlzőprogram haszálata (Készíttt: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Vrsion 1.1) Tartalomjgyzék Tartalomjgyzék...1 A Központi Lvlző Szrvr használata... 1 A ThundrBird lvlzőprogram

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMNy2 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2011. jnuár 27. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

KORLÁTOS. mateking.hu BINOMIÁLIS ELOSZLÁS. Egy úton hetente átlag 3 balesetes nap van. Mi a valószínűsége, hogy egy adott héten 2 balesetes nap van?

KORLÁTOS. mateking.hu BINOMIÁLIS ELOSZLÁS. Egy úton hetente átlag 3 balesetes nap van. Mi a valószínűsége, hogy egy adott héten 2 balesetes nap van? NEVEZETES DISZKRÉT ÉS FOLYTONOS OK HIPERGEO. BINOM. POISSON VAN ITT EGY FELADAT ISMERTHOGY MENNYI AZ ÖSSZES ELEM ÉS AZ ÖSSZES SELEJT VAGYIS N K ILLETVE n k. CSAK VALAMI %-OS IZÉ ISMERT A VÁRHATÓ AZ ÁTLAG

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára ÚJ FELADATLAP 2007. ruár 1. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évolymosok számár 2007. ruár 1. 14:00 ór ÚJ FELADATLAPI NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A ltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgllő iőosztásr és

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMNy1 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára A 2 feladatlap. 1. Alkoss kétféleképpen szókapcsolatokat vagy értelmes szavakat!

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára A 2 feladatlap. 1. Alkoss kétféleképpen szókapcsolatokat vagy értelmes szavakat! 2004. jnuár-ruár FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számár A 2 ltlp Név:... Szültési év: hó: np: A ltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr összsn 45 pr vn. Az utolsó

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2008. jnuár 31. MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2008. jnuár 31. 15:00 ór M 2 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zsszámológépt nm hsználhtsz. A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto

Részletesebben

Kisbodaki Harangláb Kisbodak Község Önkormányzatának lapja 2012. február hó V. évfolyam 1. szám

Kisbodaki Harangláb Kisbodak Község Önkormányzatának lapja 2012. február hó V. évfolyam 1. szám Kibodaki Haangláb Kibodak Közég Önkományzatának lapja 2012. fbuá hó V. évfolyam 1. zám hatályát vzttt a kataztófák llni védkzé iányítááól, zvztéől é a vzély anyagokkal kapcolato úlyo baltk llni védkzéől

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP 2009. jnuár 23. MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2009. jnuár 23. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr

Részletesebben

Szennyvíz beruházás. v n. 2010 uár Febr

Szennyvíz beruházás. v n. 2010 uár Febr á z h i y g k r D Hírk szám. 2 am y l o évf XI.. 2010 uár Fbr t a! n o v i k ha n l j Mg A Drkgyházi Önkormányzat mgbízásából szrkszttt függtln információs kiadvány. Sznnyvíz bruházás Szrintm még nnyir

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 5. héten ( )

A BUX-index alakulása a 5. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 február 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ ÉS KUTATÓ KÖZPONT SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANULMÁNYI VERSENY. 9.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ ÉS KUTATÓ KÖZPONT SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANULMÁNYI VERSENY. 9. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ ÉS KUTATÓ KÖZPONT SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANULMÁNYI VERSENY 9. évfolym számár 2014/2015. TANÉV ISKOLAI FORDULÓ 2015.01.13. (http://www.ul.s/prsonl/fjgri/bi_tirto.htm)

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

Mike Evans Hogyan vizsgázz sikeresen?

Mike Evans Hogyan vizsgázz sikeresen? Mik Evans Hogyan vizsgázz sikrsn? Fordította Mgyri Luca Mik Evans Hogyan vizsgázz sikrsn? Hasznos tonácsok érttségi, flvétli és gytmi vizsga lőtt állóknak A mű rdti cím: Mik Evans: How to Pass Y o ur Exams

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára. A 1 feladatlap. Név:...

FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára. A 1 feladatlap. Név:... 2005. jnuár-fruár FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolymosok számár A 1 fltlp Név:... Szültési év: hó: np: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr összsn 45 pr vn.

Részletesebben

VT 265 www.whirlpool.com

VT 265 www.whirlpool.com VT 265.hirlpool.com 1 BEÜZEMELÉS A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS ELŐTT ELLENŐRIZZE, HOGY A TÖRZSLAPON jlztt fszültség mggyzik- a lakás fszültségévl. NE TÁVOLÍTSA EL A MIKROLLÁM-BEVEZETÉST VÉDŐ LE- MEZEKET,

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

Egy általános iskola nyolcadikosainak vallomásai

Egy általános iskola nyolcadikosainak vallomásai ÉLETEM w Egy általános iskola nyolcadikosainak vallomásai A fjlődéslélktan művlői és ismrői számára nm újság, hogy a gyrmk llki fjlődésébn szociális körülményir, zn körülményink változására is tkintttl

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés 1

Az éves statisztikai összegezés 1 21. mlléklt 2/2006. (I. 13.) IM rndlthz Az évs sttisztiki összgzés 1 Sttisztiki összgzés z évs közbszrzéskről Kbt. IV., VI. fjzt, vlmint ngydik rész szrinti jánltkérők vontkozásábn 1. Az jánltkérő nv,

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

FEJER LAP. Megyei lakásotthonok újultak meg BESZÁMOLÓ A 4 5. OLDALON. FEJÉR MEGYEI havilap. Veterán repülők és ejtőernyősök

FEJER LAP. Megyei lakásotthonok újultak meg BESZÁMOLÓ A 4 5. OLDALON. FEJÉR MEGYEI havilap. Veterán repülők és ejtőernyősök FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2010. SZEPTEMBER, IV. ÉV FO LYAM, 9. SZÁM Mgyi lakásotthonok újultak mg BESZÁMOLÓ A 4 5. OLDALON Hazaérkztt a koronázási palást Újra van Fhérváron koronázási

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára. A 2 feladatlap. Név:...

FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára. A 2 feladatlap. Név:... 2005. jnuár-fruár FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolymosok számár A 2 fltlp Név:... Szültési év: hó: np: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr összsn 45 pr vn.

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP

ANYANYELVI FELADATLAP 2007. fruár 1. ANYANYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2007. fruár 1. 14:00 ór A 2 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr

Részletesebben

FEJER LAP. Újra zakatol a vonat. FEJÉR MEGYEI havilap. Csíksomlyói zarándokok a Megyeházán. Újabb félmillió az árvízkárosultaknak

FEJER LAP. Újra zakatol a vonat. FEJÉR MEGYEI havilap. Csíksomlyói zarándokok a Megyeházán. Újabb félmillió az árvízkárosultaknak FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2010. AUGUSZTUS, IV. ÉV FO LYAM, 8. SZÁM Újra zakatol a vonat BESZÁMOLÓ A 2. OLDALON Újabb félmillió az árvízkárosultaknak A martonvásári Brunszvik-kastély

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára M 1 feladatlap

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára M 1 feladatlap 200. jnuár-fruár FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számár M 1 fltlp Név:... Szültési év: hó: np: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn próálkozást fltlpon végzz! Mllékszámításokr z utolsó, ürs

Részletesebben

VENTS KISTELJESÍTMÉNYÛ AXIÁLIS VENTILÁTOROK MÛSZAKI LEÍRÁS

VENTS KISTELJESÍTMÉNYÛ AXIÁLIS VENTILÁTOROK MÛSZAKI LEÍRÁS VENTS KISTELJESÍTMÉNYÛ AXIÁLIS VENTILÁTOROK MÛSZAKI LEÍRÁS 006 A VENTILÁTOR HASZNÁLATA A VENTS típusú vntilátorok lklmsk kis és közps ngyságú hlyiségk szllõzttésér (lkóhlyiség, irod, üzlt, konyh, vizslokk,

Részletesebben

Rockfall lejtésképző elemek

Rockfall lejtésképző elemek LAPOSTETŐ SZIGETELÉS LEZÁRVA: 00. MÁRCIUS. Rokll ljtésképző lmk Műszki tlp Vonlr-, lln- és pontrljtő lmk, ttikék A Rokwool Rokll rnszrévl iztosíthtó ttők tökélts vízlvztés Műgynt kötésű, tljs krtmtsztén

Részletesebben

1. Melyik átváltás hibás? A helyeseket jelöld pipával, a hibás átváltásoknál húzd át az egyenlőségjelet!

1. Melyik átváltás hibás? A helyeseket jelöld pipával, a hibás átváltásoknál húzd át az egyenlőségjelet! Mtmtik záróvizsg 011. Név:... osztály:... 1. Mlyik átváltás hiás? A hlyskt jlöl pipávl, hiás átváltásoknál húz át z gynlőségjlt!. 0,578 t = 578 kg;. 100 m g. = 0,1 h; 0 pr = 0,5 ór;.. h. 3,05 kg = 350

Részletesebben

A művészeti galéria probléma

A művészeti galéria probléma A műészti galéria probléma A műészti galéria probléma (art galry problm): A műészti galéria mgfigylés kamrákkal / őrökkl. Hálózattrzés Alapjai 2007 8: Műészti Galéria Probléma Őrzési / Mgilágítási problémák

Részletesebben

Néhány pontban a függvény értéke: x -4-2 -1-0.5 0.5 1 2 4 f (x) -0.2343-0.375 0 6-6 0 0.375 0.2343

Néhány pontban a függvény értéke: x -4-2 -1-0.5 0.5 1 2 4 f (x) -0.2343-0.375 0 6-6 0 0.375 0.2343 Házi ladatok mgoldása 0. nov.. HF. Elmzz az ( ) = üggvényt (értlmzési tartomány, olytonosság, határérték az értlmzési tartomány véginél és a szakadási pontokban, zérushly, y-tnglymtszt, monotonitás, lokális

Részletesebben

A soproni járás szociális intézményei által érzékelt probléma csomópontok

A soproni járás szociális intézményei által érzékelt probléma csomópontok ÁROP-1.A.3-2014-2014-0077 Esélygynlőségi progrmok összhngolás soproni járás trültén A soproni járás szoiális intézményi áltl érzéklt prolém somópontok Az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0077 Esélygynlőségi progrmok

Részletesebben

FEJER LAP. Százszorszépek. FEJÉR MEGYEI havilap. Nyernek a kártyán! Áttörés Isztambulban. Jó tanulók, jó sportolók. Borynak nem kell cégér

FEJER LAP. Százszorszépek. FEJÉR MEGYEI havilap. Nyernek a kártyán! Áttörés Isztambulban. Jó tanulók, jó sportolók. Borynak nem kell cégér FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2010. JANUÁR, IV. ÉV FO LYAM, 1. SZÁM Százszorszépk 30 ÉVES A SZÁZSZORSZÉP TÁNCEGYÜTTES 10. OLDAL Nyrnk a kártyán! Kis- és középvállalkozások zrink sgít Fjér

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 24. héten ( )

A BUX-index alakulása a 24. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 21. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Give nincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték

Részletesebben

Arculati Kézikönyv. website branding print

Arculati Kézikönyv. website branding print Arculati Kézikönyv wbsit branding print 22 2. A logó 23 A logó gy cég, szrvzt vagy szolgáltatás gydi, jól flismrhtő, azonosításra szolgáló vizuális jl. A logó lsődlgs célja a mgkülönbözttés, az gyértlmű

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

DR. JUHÁSZ MÁRTA BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapest, Egry J. u. 1. Email: juhaszm@erg.bme.hu Tel: 1/463 40 22 www.erg.bme.

DR. JUHÁSZ MÁRTA BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapest, Egry J. u. 1. Email: juhaszm@erg.bme.hu Tel: 1/463 40 22 www.erg.bme. DR. JUHÁSZ MÁRTA BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapst, Egry J. u. 1. Email: juhaszm@rg.bm.hu Tl: 1/463 40 22 www.rg.bm.hu A KIVÁLASZTÁS ÉS A MUNKAKÖRI ALKALMASSÁG PSZICHOLÓGIÁJA II. Az lızı

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi A TARTALOMBÓL: JÁSZ-NAYKUN-SZOLNOK MEYEI Hírek megye életérõl Tóth Tihmér emlékezete Bogi gyógyulóbn Milliárdok megyének Fejcserék Hetényiben Progrmok, cégtár Rejtvény, hirdetések Városi kispályás foci

Részletesebben

SV-805AL SV-805AL Color. Videokaputelefon 5 vezetékes vandálbiztos. Rock Series. Telepítõi kézikönyv

SV-805AL SV-805AL Color. Videokaputelefon 5 vezetékes vandálbiztos. Rock Series. Telepítõi kézikönyv SV-805AL SV-805AL Color Vidokputlfon 5 vztéks vndáliztos Rock Sris Tlpítõi kézikönyv BEVEZETŐ 1 2 TÁPEGYSÉG TELEPÍTÉSE Köszönjük, hogy GLMAR trmékét válsztott. Az IS-9001 minősítés és lkötlzttségünk vásárlók

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

2013-as Cultura Nostra 2. fordulós feladatainak megoldása

2013-as Cultura Nostra 2. fordulós feladatainak megoldása 2013-as Cultura Nostra 2. fordulós fladatainak mgoldása 1) A krsztrjtvény függőlgs oszlopában ( ) a hlys mgfjtéskt kövtőn a magyar társadalom gy sajátos jllmzőjér utaló fogalom olvasható. A mgfjtést kövtőn

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS Orszáos Szkiskoli Közismrti Tnulmányi Vrsny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS II. (rionális) oruló 2006. ruár 17... Hlyszín jélyzőj Vrsnyző Pontszám Kój Elértő Elért Százlék. 120.. % Jvító tnár Zsűri

Részletesebben