Gyógyszertár. Elérhető közelben. Pharma Praxis 4. Aktuális

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyógyszertár. Elérhető közelben. Pharma Praxis 4. Aktuális"

Átírás

1 Gyógyszrtár XIII. évf. 2. szám március Phrm Prxis Phrm Prxis 4 Aktuális OECD Hlth t Glnc II. rész Az öngyógyítási pic világszrt növkszik Az év gyógyszrész Hírk Floldott korlátok Kmpány hzi gyógyszr mlltt Elérhtő közlbn Nyitott szmml Márciustól több tízzr forinttl mlkdik prxispénz Eljött mgán gészségbiztosítók bvonásánk idj TOVÁBBKÉPZÉS Gyógyszrtári Mndzsmnt 4 30 MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alpítv: 1991

2 á t r z s y óg szám f. 2. III. év X rcius á m trtlom Phrm prxis Phrm Prxis A mgújuló gyógyszrtárraxis A Mgángyógyszrészk Országos Szövtség szkmi olvsottsági listán lőklő pozícióját trtósn őrző - népszrű kidvány mgjlnésébn mi igényknk mgfllő korszrű rcultot öltött. Új tchniki lmkkl, új sztétiki formátumbn, z olvsás vizuális élményszrző funkcióját lőtérb állítv muttjuk b mondnivlónkt. Akt 4 I. rész Erdménysn lzjlottk MOSZ mgyi válsztások Floldódott korlátok Kmpány hzi gyógyszr mlltt A gyógyszrbfogdásról IN MEMORIAM Dr. Stnszky Ernő 19 írk H rlátok o k t t o Flold zi h ány Kmp zr mlltt s gyógy ronjávl, mgfllő mélységű disztingválásávl hrmóniát trmtsünk szkm számár készülő Gyógyszrtár és lkossági információk közvtítését szolgáló Kérdzz mgzinunk között. M már gyértlműn tttn érhtő gyógyszrllátás szkmi és szolgálttások trén vló szélsítés, mgújulás, gyógyszrpltt, trápiás lhtőségk bővülés, korrkt gyógyszrlklmzás fltétlink és szközrndszrénk változás és mglpozottn növkvő igényk között fnnálló információs sszimtri. A gyógyszrllátást, gyógyszrészi szolgálttást igényb vvők körébn mgfoglmzódik jogos lvárás gyfjt ismrtbővítés, gyfjt sjátos, korrkt szkmi mrkting irányábn. Szrksztő csptunk bbn kíván rndt trmtni gybn új minőségi színvonlt mghtározv, mikor Mgángyógyszrészk Országos Szövtség offlin, és onlin médi-, vlmint szkkönyvkidási progrmját gységb szrvzi Hírk c I n l G t lth H D OEC i pic s á t í Trtlmábn - mgőrizv korábbi, z gészségpolitiki-, szkmpolitiki-, gzdsáy gyóg gondozás, n gi környztt bmuttó tmtikus fókuszt - kigészülz gyógyszrészi ö kszik v ö A n Phrm Prxis ktulitásivl, és új, kulturális, szbdidő blokkl z rt gykrn s színsítjük súlyos mondnivlót. Törkvésink gybn rr is irányulnk, trtlom szinkvilághogy OECD Hlth t Glnc II. rész Az öngyógyítási pic világszrt növkszik Gyógyszrtári ügylt - Nőnk z indultok Az év gyógyszrész 20 l 24 NYitott szmml A kivándorlást trvző orvosok szám csökknt, d több ápoló, gyógyszrész, fogorvos mnn Márciustól több tízzr forinttl mlkdik prispénz Eljött mgán-gészségbiztosítók bvonásánk idj Egyr kvsbb járulékfiztő és több nyugdíjs Krssük lgjobb háziorvost htáron innn és htáron túl! n b l tő köz h r é l E 2. szám március XIII.XIII. évf.évf. 2. szám március Fllős kidó: Dr. Mikol Bálint Szrkszti szrksztő bizottság: Mátyásné Dr. Simon Zsuzsnn Dr. Mikol Bálint Dr. Smu Antl Dr. Sándor Árpád Dr. Schléglné Dr, Békfi Csill Dr. Simon Kis Gábor Dr. Vrg Imr Nyomdi lőkészítés: Blázs Ádám mm t sz l tnácsolj A mgváltozott médi progrmhoz új kidói struktúr, új szrksztőbizottság rintt A2kozmtikus otés új o t f 5 I r y N tisztújítás után Szürk tél tchniki formáció is szükségs. Ezkt soron kövtkző szrvzti tízz b b ö Szövtség mgválsztott vztés fogj vzénylni. t z iustól prxispén c r á MDr. MIkol Bálint to- rjtvény z i k i b d g é 26 szs é mlk g Művészt és gsztronómi - Éltképk régi Budpstről gán j d m i k Eljött vonásán Továbbképzés sítók b Gyógyszrtári Mndzsmnt 4 s É 30 ÉPz k 4 B t n B á dzsm tov n rtári M z s y Gyóg Gyógyszrtár Mgángyógyszrészk Országos Szövtségénk Kidvány Aktuális ma P r A H Amint kézb vszi P kdvs olvsó Gyógyszrtár XIII. s évfolym márciusi számát, lső pillntásr hogy xiláthtó, r P mgújult mgzin. A változás lp több spktusábn is m r Ph tttn érhtő. s uáli 4 Nyomdi kivitlzés: Innov Innovrint Nyomd Hirdtésflvétl: Ár: Ft + 5% ÁFA A MOSZ cím: 1135 Budpst, Krks u. 9. V. m 6. tlfon/fx: ISSN Gyógyszrtár 3

3 Phrm prxis phrm prxis Phrm Prxis Az orvoslás, gyógyszrészt és gyógyszrs trápi olyn ngyon dinmikus trültk, hol állndón új ljárások, új trmékk, és régi trmékkkl kpcsoltbn újbb információk jlnnk mg. Mindn gészségügyi szkmbr állndón szmbsül z új információk jlnttt kihívásokkl, hiszn z információkt npi gykorlt fjlsztés, jvítás érdkébn mg kll szűrni, b kll fogdni és lklmzni kll. Miközbn gyógyszrs trápi tlán z gyik lginkább költséghtékony módszr z összs trápiás bvtkozás között, z zn trültn lért vlódi jvulás bhtárolás és mghtározás ngyon nhéz. Éppn zért z orvosok és gyógyszrészk számár lénygs, hogy mgértsék és képsk lgynk hsználni kritikus értéklés és költséghtékonysági lmzés szközit, mivl folymtosn vizsgálják hozzájuk ljutó óriási mnnyiségű információt. Az lklmzott ljárások bépültk bizonyítékokon lpuló orvoslás, gyógyszrészt / gyógyszrs trápi és gyógyszrgzdságtn nvű tudományágkb. Az gészségügyi szolgálttások tljsítmény és minőség mindnhol kritikus mértékbn függ gyógyszrk rndlkzésr állásától és mgfllő hsználtától. Egy htékonyn funkcionáló gyógyszrllátó rndszr létrhozásár fordított mindn rőfszítés hiábvlónk és kárb vszttnk bizonyulht, h nm párosul gyógyszrk rcionális hsználtávl, vgyis z ésszrű gyógyszrflírássl, kidássl és lklmzássl. A gyógyszrflhsználásnk z z utolsó lépés lénygs, mnnyibn btg, mint frmkotrápiát igényb vvő fél, optimális kzlést szrtn kpni. A gyógyszrk ténylgs lklmzás gykrn mglpőn távol sik mgbízhtó kísérlti és/vgy kliniki dtokon lpuló tudományos trápiás lvktől. Az ilyn ésszrűtln, kockáztokkl járó és smmilyn objktív lőnyt nm nyújtó gyógyszrs trápiák káros kliniki kövtkzménykkl és óriási többltköltséggl járnk, nm is szólv btgk folymtos vszélyzttéséről, sznvdéséről. A nm mgfllő gyógyszrhsznált csökknti frmkotrápi rdménysségét, minőségét és z rőforrások pzrlásához vzt. Az ésszrűtln gyógyszrhsznált áltlános gészségügyi és gyógyszrllátási problém, mlynk kövtkzményi mind z gyént, mind pdig társdlmt flslgs kockáztok vszélyin krsztül hátrányosn érintik. Társdlmi szintn gyógyszrész fontos szrpt válll btgk gyógyszrhsználttl kpcsoltos tájékozttásábn, nvlésébn. A rcionális gyógyszrhsznált hirdtés, támogtás jlnti gyógyszrész fő tvéknységét és fllősségét. A gyógyszrészktől többfél problémávl kpcsoltbn kérnk gészségügyi tnácsot. A gyógyszrk tkinttébn gyógyszrészk és gyógyszrkidó szksszisztnsk képvislik sok stbn z utolsó láncszmt gyógyszr és btg között. Ennk mgfllőn közvtln lkossági gyógyszrllátást végző gyógyszrtárk mindig is z gészségügyi gondozás fő hlyszínét jlnttték z gész világon. A lglpvtőbb szintn gy ország gyógyszrfogysztási szokási, formái, kisbb-ngyobb mértékbn tükrözni fogják z dott ország tudományos és tchniki rőforrásit, illtv társdlmi-dmográfii állpotát, hgyományit és kultúráját. A htékony gyógyszrhsználti intrvnció kulcsfontosságú kritériumi részvétln lpuló intrktív mgközlítési mód, z összpontosított, konkrét problémár irányuló folymtos okttás, strtégiák kombinálás, támogtó flügylttl történő nyomon kövtés, és z gyszrű muttók lpján történő önllnőrzés. Sok stbn zonbn gykorló gészségügyi szkmbrk nm jutnk hozzá lgjobb bizonyítékokhoz zon körülményk között, mlyk közptt prktizálnk. Ilyn stkbn gykrn lklmzott mgoldást spcifikus rcptírási iránylvk kilkítás jlnti. Ily módon válsztási lhtőségk szám zon ltrntívákr korlátozódik, mlyk várhtón lhtő lgjobb rdménykt dják, különösn korlátozott rőforrásokkl rndlkző környztkbn. Ezknél z lklmzásoknál z lplv z, hogy válsztás és z zt kövtő tvéknység bizonyítékok lpján, z gészségügyi llátást nyújtó fél és btg szmpontjából történjék. A fltétlzés z, hogy döntéshozó tljs mértékbn tájékozott mindn gys válsztás kliniki és pénzügyi kövtkzményi trén. A cél lglklmsbb és gybn lginkább költséghtékony gyógyszr kiválsztását is jlnti gy dott hlyztbn. A fntik figylmbvétlévl Mgángyógyszrészk Országos Szövtség - frmkotrápi mndzsmnt illtőlg gyógyszrészi gondozás npi gykorltát érintő már bkövtkztt és folymtbn lévő változásit - Gyógyszrtár című lpj krtin blül Phrm-Prxis címml új rovtot indít. Célunk mindnnpi, lsősorbn frmkotrápiás/ gyógyszrészi gondozási gykorltot érintő szkmi munk lősgítés. Gyógyszrészi gondozás frmkotrápi mndzsmnt Bvztő Az lmúlt évtizdk során közvtln lkossági gyógyszrllátás trültén dolgozó gyógyszrészk trdicionális gyógyszrkészítő szrp gyr inkább csökknt, mrt gyógyszrk lőállítását fokoztosn gyógyszripr vtt át és trápiás szrk válsztásánk jánlás is fokoztosn z orvosok kzéb krült. Ezn sményknk köszönhtőn gy kis idig úgy tűnt, hogy gyógyszrészk profszszionális szrp jlntősn bszűkül minőségbiztosított logisztik irányáb. Trmésztsn nm lbcsülv zn trültk jlntőségét sjnáltos ltt voln h z gytmi tnulmányik során gyógyszrszkértőkké képztt gyógyszrészk kiszorulnk z önálló döntésk mghoztlát jlntő, gyógyító orvosnk, ill. btg mbrnk szóló frmkotrápiás tnácsdásból. Az 1950-s és z 1960-s évk között flbukknt kliniki gyógyszrészt, vlmint btgkről vló frmkotrápiás gondoskodás irányáb vló lmozdulást jlntő gyógyszrészi gondozás (phrmcuticl cr) fldti jlntős mértékbn írták ill. írják át kórházi és közvtln lkossági gyógyszrllátásbn dolgozó gyógyszrészk gészségügyi llátó rndszrbn btölthtő szrpválllását. A fldtok nnk biztosításár irányulnk, hogy btgk gyógyszrs trápiáj htékony, biztonságos, és költséghtékonyság figylmbvétlévl is lgrdménysbb lgyn. Frmkotrápi mndzslésénk nmztközi tndnciái Tkintttl rr, hogy még gyógyszrészi körökbn is léggé llntmondásos lképzlésk foglmzódnk mg gyógyszrészi gondozás mindnnpi gykorltávl kpcsoltosn, zért tljsség igény nélkül zokt tndnciákt kívánjuk összfogllni, mlyk jlntős lfogdottsággl rndlkznk és iránymuttók jövő nmztközi gyógyszrészi gykorltánk fjlsztés során. Trmésztsn gyógyszrészi gondozás frmkotrápi mndzslés hzi lmélti és gykorlti mgvlósítás során figylmb kll vnnünk mgyrországi szkmi, gzdsági, társdlmi és politiki változttást bfolyásoló pozitív és ngtív lhtőségkt, rlitásokt is. Az orvos áltl indikált vgy öngyógyítás során kivitlzésr krülő gyógyszrs trápiáknál gyógyszrésznk mg kll állpítni btgk frmkotrápiás igényit. Ezn igényk mghtározás lhtővé tszi gyógyszrkiválsztás és hsznált mndzslésénk folymtát, mgfllő jvllthoz, htásos és biztonságos gyógyszrkhz vzt és gybn lősgíti btg trápi hűségét. A btg szintjén, gyógyszrésznk döntni kll gyógyszrészi gondozássl és fontossági sorrnd mgállpításávl, vgyis gondozási igényk rngsorolásávl kpcsoltos kérdéskbn is. A frmkotrápi mndzslésénk, végrhjtásánk szisztmtikus mgközlítési módj kövtkző négy lépésből áll: 1. lépés: A btg gyógyszrs trápiás igényink flmérés, ténylgs és potnciális gyógyszrtrápiás problémák mghtározás. 2. lépés: Frmkotrápiás trv készítés gyógyszrtrápiás problémák floldás és/vgy mglőzés céljából. 3. lépés: A frmkotrápiás trv mgvlósítás. 4. lépés: A frmkotrápiás trv kiértéklés és áttkintés. Az Egysült Állmok gyógyszrészti szövtségink konsznzus dokumntum 2006-bn gyógyszrs trápi mndzslésénk lmit, btgk gyógyszrtrápiás problémáink mgoldásához szükségs gyógyszrészi szolgálttásokt kövtkzőkbn fogllt össz: A frmkotrápi mndzsmnt lmi btg gészség-státuszánk flmérés, gyógyszrs kzlés trvénk lkészítés, gyógyszrs trápi kiválsztás, jvslt, módosítás, btg trápiár vló rgálásánk monitorozás és kiértéklés, biztonság és htékonyság kritériumit is vizsgálv, széls körű flmérés készítés, mly mghtározz gyógyszrlési problémákt, mllékhtásokt, nyújtott szolgálttás dokumntálás más gészségügyi llátók részér, btg szóbli flvilágosítás, trápi mgértéséhz és hlys hsználtához, trápi hűség (dhrnci) érdkébn, további információ(k) és szolgálttások nyújtás frmkotrápiás szolgálttás koordinálás és intgrálás z gészségügyi tmn blül. 4 Gyógyszrtár Gyógyszrtár 5

4 phrm prxis phrm prxis MEDICATION THERAPY MANAGEMENT (MTM) / USA Consnsus documnt 2006./ (A dokumntumbn mgfoglmzott fldtok llátás során z Egysült Állmok gyógyszrészi jlntős mértékbn támszkodhtnk grduális és gyéb képzésk során mgszrztt kliniki ismrtikr!) A gyógyszrész mindn btg számár - nnk közrműködésévl - gyéni gondozási trvt állít fl. A btgk sikrs rdménykhz zzl járulhtnk hozzá, hogy részt válllnk sját gondozásukért vló fllősségből (önmndzslés), és nm támszkodnk gydül és kizárólg gondozást nyújtó szkmbrkr, úgy hogy múltr jllmző régi ptrnlist rndszrbn ttték. A gyógyszrészi gondozás további célj gyógyszrkkl összfüggő nm kívántos smény mgkdályozás, potnciális és ténylgs gyógyszr vontkozású problémák fldrítés, mgoldás révén, z optimális gyógyszrs trápi biztosítás. A gyógyszrs trápi mndzslés irányáb történő érdmi lmozdulás csk kkor kövtkzht b, h pontosn dokumntálv vn, hogy gyógyszrészk ténylgsn mit tsznk btgk frmkotrápiájánk jvítás, illtv prvnciós célkitűzésk lérés érdkébn, vlmint h társdlom és finnszírozók gytértnk bbn, hogy mit gyógyszrészk végznk, nnk gészségügyi és gzdsági érték, nyrség vn. Az információs tchnológi fjlődés, pozitív rdménykkl kpcsoltos információk mnnyiségénk növkdés lősgítik változásokt. Az dtbázis folymtos építésévl, bővítésévl gyógyszrészk hozzájárulnk btgkkl kpcsoltos sikrs és dokumntált frmkotrápiás, kliniki, prvnciós, gzdsági rdményk léréséhz. A gyógyszrészi gondozás gykorlt világossá, gyértlművé tszi gyógyszrész btg iránti fllősségét gyógyszrrl összfüggő btgség trápiájábn. E gondoskodás krtébn gyógyszrész kiértékli btg gyógyszrigényit, mjd mghtározz, hogy gy vgy több gyógyszrtrápiás problém áll- fnn; mnnyibn z hlyzt, gyüttműködik btggl és más gészségügyi szkmbrkkl gy gondozási trv összállítás, mgvlósítás és llnőrzés érdkébn. Ez trv rr irányul, hogy floldj ténylgs gyógyszrtrápiás problémákt, és mgkdályozz, hogy potnciális gyógyszrtrápiás problémák vlósággá váljnk. A gyógyszrész társdlmi és népgészségügyi szrp A WHO nm kis idj sürgti már gyógyszrészknk z áltlános gészségügyi- és különösn gyógyszrs trápi mndzslés rndszrébn vló ngyobb mérvű szrpválllását, z gytmi, kdémii háttrük szélsbb körű kihsználását. Tkintttl rr, hogy gyógyszrészknk közösség közli pozíciójuk folytán lkosság széls rétgibn vn lhtőségük z éltvitlll kpcsoltos információszrzésr, véltlnszrű és célzott rizikók flismrésér, szűrővizsgáltok lvégzésér és z gészségfjlsztést, prvnciót célzó bfolyásolásr. Így gyógyszrészk gondozói munkáj gyógyszrs trápi mndzslésén kívül kigészül lsősorbn jlntős btgpopulációt érintő trültkn (dibts, hyprtoni, dyslipidmi, mtbolikus szindróm, sthm, COPD, ostoporosis stb.) népgészségügyi, gészségnvlési, btgokttási és z gészségtudtos éltvitlt lősgítő flvilágosítás fldtivl. A gyógyszrészknk jövőbn gyfjt új közts szrpt kll btöltni z gészség támogtás, btgségk mglőzés és z ésszrű gyógyszrhsznált lősgítés révén. A gyógyszrészk végső célj trápiás rdményk és btgk éltminőségénk jvítás rndlkzésr álló rőforrásokon blül. A gyógyszrész új jövőkép, víziój z, hogy htékony btg-központú gyógyszrs kzlést nyújtson. A htékony gyógyszrészi gondozás, z ésszrű gyógyszrhsznált és népgészségügyi bvtkozások, vlmint z rdménys gyógyszrllátás irányítás, nélkülözhttln szközi gy olyn lérhtő, fnntrthtó, mgfizthtő és méltányos gészségügyi rndszrnk, mly htásos, biztonságos és jó minőségű gyógyszrkt kínál. Gyógyszrészi (kognitív) szolgálttások Strnd és munktársi (1992) hsználták gyógyszrészti szolgálttások kifjzést mindzon szolgálttások mgjlölésér, mlykr gyógyszrészknk szükségük vn gy btg gyógyszrtrápiás problémáink mgoldásához. Ezk szolgálttások mgukb fogllják gyógyszrkr vontkozó információkt és gyógyszrk forglmzását. Egyértlmű, hogy zok gyógyszrészk, kik átfogó és időszrű információkt nyújtnk gyógyszrkről, támogtják gyógyszrészi gondozás végrhjtását még kkor is, h nm ők mguk végzik gondozást. Ehhz hsonlón, mgfllő időbn történő és pontos gyógyszrforglmzásr is szükség vn gyógyszrészi gondozás végrhjtásánk biztosításához. Gyógyszrészi gondozás Mgyrországon A mgyrországi gyógyszrészi gondozási koncpció nmztközi tndnciák, d hzi rlitások figylmbvétlévl - gy több évs gymásr épülő folymt rdmény. A mgvlósítás során jól lkülönül gymástól z áltlános (mindn gyógyszrtárbn végzhtő) és btgség spcifikus (ngdélyhz-, protokollhoz-, mgfllő tárgyi és szmélyi fltétlk tljsüléséhz kötött) gyógyszrészi gondozási gykorlt. A progrm(ok) kilkítás során figylmb vttük, hogy gyógyszrészknk jövőt illtőn z gészségügyi llátó rndszr más tgjivl gyüttműködv gyr inkább ktív szrpt kll válllniuk z gyénr szbott, dokumntált és minőségbiztosított gyógyszrs trápi mndzsmntjébn, vlmint népgészségügyi fldtok llátásábn. A hzi gyógyszrészi gondozás rngtg fldtot fogll ill. fogllht mgáb. Pl. : flírt gyógyszrk htásánk, lklmzási részltink ismrttés, mllékhtásokr figylm flhívás, féllmk loszltás stlgs tndő mgnvzés, mikor mnjn vissz orvosához, z oki trápiát jlntő gyógyszr mlltt milyn tünti szrt szdht. H btg mlíti pnszit (pl.: tüdőgyulldásnál flírt ntibiotikum mllt lázcsillpító, köpttő, stb.), több gyógyszr szdésénél flmrülő problémák, intrkciók, öngyógyszrlésnél, pnszr mlyik vény nélküli szrt jánljuk, mikor krss fl házi- vgy szkorvosát, stb. Mindmlltt áltlános gészségi, éltmódbli vgy z dott gyógyszr illtv btg lmondás lpján mgismrt btgségr, állpotr vontkozó tnácsdás, szűrésk (vércukor, vérnyomás, stb.), rövid pszichotrápi, dhrnci, önmndzslés rősítés, stb. A hzi törvényi mgfoglmzás szrint: Gyógyszrészi gondozás: gyógyszrész áltl önként válllt, fllősn végztt, dokumntált tvéknység, mlynk célj z orvossl gyüttműködésbn htásos, biztonságos és költség-htékony gyógyszrs trápi lősgítés, btg gészségtudtos éltvitl kilkításánk lősgítés, mgfllő gyógyszrhsználtánk szkmi sgítés, gyüttműködő készségénk növlés, éltminőségénk jvítás minőségilg kontrollált körülményk között. (2006. évi XC- VIII. tv. 3 y pont). Holisztikus szmléltű mgközlítés stén zt támsztj lá nmztközi gykorlt is munk kigészül z gészségnvlés, btgokttás, gészségtudtos éltvitlr történő dukáció fldtivl. A bizonyítékokon lpuló gyógyszrészi gondozói gykorltból szármzó lőnyök A gyógyszrészi gondozás irányáb vló hldás és mgánk gondozásnk, rcionális frmkotrápiánk tökéltsítés során gyógyszrészknk mindig z lérhtő lgfrissbb és lgpontosbb információkr kll lpozniuk tvéknységikt. Csk így érhtő ugynis l, hogy bizonyítékokon lpuló gykorlt lgngyobb mértékbn járuljon hozzá z gészségügyi gondoskodáshoz. A lgjobb bizonyítékok flhsználás, sját közrműködésük és z lért rdményk dokumntálás révén gyógyszrészk gydülálló módon járulnk hozzá fjlődéshz, kármilyn trültn tvéknykdnk is. A gyógyszrészi gondozás végrhjtás z gys btgk szintjén történik. Ennk lső mghtározás kövtkzőképpn szólt: Egy dott btg áltl igénylt és kpott gondoskodás, mly biztonságos és ésszrű gyógyszrhsználtot biztosít. (Mikl t l., 1975) 1975 ót zt dfiníciót sokszor mgváltozttták, d z, mly gyógyszrészi gondozás lpjául szolgál, Hplrnk és Strndnk tuljdoníthtó. A gyógyszrészi gondozás gyógyszrs trápi fllősségtljs biztosítás olyn htározott rdményk lérés céljából, mlyk jvítják btg éltminőségét. (Hplr és Strnd, 1990) 1998-bn Nmztközi Gyógyszrészti Szövtség (Intrntionl Phrmcuticl Fdrtion) zt mghtározást fogdt l gy lénygs változttássl, nvztsn, zzl, hogy mghtározás bfjző részét kövtkzők szrint módosított: jvítják vgy fnntrtják btg éltminőségét. Ez mgfoglmzás vlószínűlg rálisbb célt tükröz, különösn z olyn krónikus btgségknél, mint dibétsz, mlynk stébn z éltminőség fnntrtás, mgőrzés jlntős rdménynk számítht. A gyógyszrészi gondozás gykorlt újnk számít hhoz képst, mit gyógyszrészk évkig végztk. A kulcsszvk fllősségtljs biztosítás és htározott rdményk. Függtlnül ttól, hogy éppn gy rcptt tkintünk át, vgy gy btg gyógyszrzési nyilvántrtását tnulmányozzuk, vgy gy btggl bszélünk, vgy éppn tüntir rgálunk, utomtikusn mindig z igényit értékljük ki, rngsort állítunk fl, és trvt készítünk z dott igényk kilégítésér. Amit zonbn gykrn lmulsztunk mgtnni, z nyújtott gondozás mgfllő dokumntálás, figylmml kísérés ( monitorozás ) és flülvizsgált. Ezk z utóbbi lépésk pdig lngdhttln, lénygs lmi gyógyszrészi gondozásnk. 6 Gyógyszrtár Gyógyszrtár 7

5 PHARMA prxis A gyógyszrtrápiás problém (nmkívántos smény) mghtározás kövtkző: A btg áltl tpsztlt nmkívántos smény, mly öszszfügg, vgy gyníthtón összfügg, gyógyszrs trápiávl, és mly ténylgsn vgy potnciálisn hátrányosn bfolyásolj btgnél lérni kívánt rdményt. (Cipoll t l, 1998.) Idális körülményk között gyógyszrészi gondozásbn részsítni kll mindn olyn btgt, ki gyógyszrészti szolgálttásokt kp. A gykorltbn zonbn korlátozott rőforrások, tömgs xpdíció, btgk türlmtlnség mitt z nm lhtségs. Ezért ilyn hlyztkbn gyógyszrészknk bizonyos btgk stébn fontossági sorrndt kll flállítniuk. Az gyéni btg szintjén gyógyszrészt népgészségügyi szrp stnként konfliktusb krülht gyógyszrészi gondozási szrpkörrl. Népgészségügyi kontxtusbn ugynis rr törkszünk, hogy mximálisn jó llátást nyújtsunk lhtő lgtöbb mbrnk, mi hátrányosn érinthti z gyén iránti gondoskodást korlátozott rőforrásokkl rndlkző környztkbn. Összfogllás A gyógyszrészi gondozás gy, jövőbn - z orvosokkl és más gészségügyi dolgozókkl történő gyüttműködés során - létrjövő olyn ( btg ktív részvétlévl létrjövő) btg-központú gykorlt, mly frmkotrápiás problémák mgkdályozásár, bhtárolásár, és mgoldásár összpontosít. Ezt célt gy négy lépésből álló btggondozási folymt sgítségévl lht lérni. A négy lépés: btg gyógyszrtrápiás igényink flmérés; gondozási trv kidolgozás z igényk kilégítésér; gondozási trv végrhjtás; és gondozási trv kiértéklés és flülvizsgált. A gyógyszrészknk mgs szintű tudásr és készségkr vn szükségük gyógyszrészi gondozás végrhjtásához, vlmint gy olyn szrvzti struktúrár, mly mgkönnyíti végrhjtást. Ennk struktúránk gondoskodni kll z gy dott gondozási szintn már nm kzlhtő btgknk kövtkző llátási szintr vló irányításáról, hol további gyógyszrészi gondozás nyújthtó. Ahogy btgk lőnyét látják mgfllő gyógyszrs trápiáknk, ugynígy lőnyét élvzik csládjik és zok közösségk is, mlykbn élnk és dolgoznk. Dr. Smu Antl A GYÓGYSZERÉSZEK LEHETŐSÉGE ÉS FELELŐSSÉGE A PREVENCIÓBAN Irt: Dr. Lktos Pétr, gytmi tnár, Smmlwis Egytm I. sz. Blgyógyászti Klinik Gykorló orvosként gykrn tlálkozom olyn szomorú stkkl, mikor btgnél tumoros lváltozás lőrhldott állpotát tudjuk csk rgisztrálni és gyógyulási sélyk minimálisk. Bárcsk időbn észrvtt voln vlki tüntkt és sgítség nm lnn kési! A pácinsk többség kkor fordul orvoshoz, mikor már kifjztt pnszi vnnk, viszont ptikákb btérnk mgukt gészségsnk gondoló mbrk is kár gy étrndkigészítőért, vitminért, lázmérőért. Évnt közl 60 millió! gyógyszrész-btg tlálkozó (KSH dt, 2011) kiváló lhtőségt trmt rr, hogy flhívjuk lkosság zon részénk figylmét szűrővizsgáltok fontosságár, kik nm jutnk l orvoshoz. Rádásul z árulkodó jlk gykrn ott vnnk lőttünk, csk npi intnzív munk közbn lkrüli figylmünkt gy pnsz vgy kár gy láthtó jl. Amikor gy középkorú férfi prosztt pnszok nyhítésér vásárol gyógyszrtárbn készítményt, lhtőségünk és gybn fllősségünk is vn bbn, hogy rákérdzzünk járt- orvosnál pnszivl és tnácsoljuk számár szűrést. A proszttrák férfik ngydik lggykrbbn lőforduló rosszindultú lváltozás hzánkbn, évnt átlgbn 2400 új btgt dignosztizálnk, és 1400-n hlnk mg bbn btgségbn. A nők stébn vztő hlálozási okok között szrpl z mlő rosszindultú dgnt, évnt mintgy 7500 új mgbtgdést és 2800 btg hlálát okozv. Mindn 8. nőt érintv élt során. Az ilyn stkbn pácins éltkilátásit z időfktor bfolyásolj. Régbbn z orvostudomány mpirikusn állpított mg, hogy z öröklődésnk sok btgségnél vn szrp, m már z bizonyított. Olyn vizsgálómódszrk állnk rndlkzésr, mlyk pnszok mgjlnés lőtt jlzik vszélyt. Különös jlntőséggl bír gntiki dignosztik prvncióbn. A problém z, hogy sokn nm tudnk ról. Még kvsbbn rról, hogy z lérhtő pácinsk részér is. A modrn gészségügybn gyógyszrészk szrpválllásánk túl kll muttni gyógyszrtrápiás mndzsmntn. Nm véltlnül hllhtunk gyr többt gyógyszrészi gondozás jlntőségéről. Az infokommunikációs lhtőségk (tlmdicin, intrnt) pdig lősgítik, hogy pácins érdkébn szkmi konzultáció történhssn illtv dignózis időbn mgtörténjn. Nm lht prsztízskérdés gyógyszrészk és orvosok között btg érdkébn végztt prvnció! A gyógyszrészk fllősn éljnk lhtőséggl és z orvosok fogdják zt prtnrséggl! Nm kétségs, hogy gyógyszrészk prvncióbn történő intnzívbb szrpválllás társdlom morbiditási és mortlitási muttóink jvulását rdményzi. Egy gyógyszrtár hitlsségét, szkmiságát rősíthti z gyógyszrészi, tnácsdói tvéknység, mly gyógyszr kidásán túlmnőn sgíti z gészségtudtos éltmódot és gészségmgőrzést. SEGÍTSE ELŐ PÁCIENSE EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSÉT! Az Egészségkárty Kft. új szolgálttás, Phrmlb Lborvizsgálti Előjgyző- és Tnácsdó Rndszr gyógyszrészi gondozás új dimnzióját trmti mg. A szolgálttást igényb vvő, jogosultsággl rndlkző gyógyszrész gy zárt portálrndszrbn tud kommunikálni lborszolgálttóvl. A hgyományos rutin lborokon kívül lhtőség nyílik olyn gydülálló vizsgáltokr történő tnácsdásr és lőjgyzésr, mi Mgyrországon, lklmnként Európábn is különlgs (kori vstgbélrák dignosztik vérből, proszttrák vizsgált, csládi hlmozódású öröklts mlő- és ptfészkrák vizsgált stb.) A gyógyszrészk tljs körű, szkmi támogtást kpnk portálrndszrn krsztül, mly szükség stén tlfonos sgítséggl is támogtott. A vizsgáltok nm érintik TB támogtásbn részsülő dignosztikát, hiszn z orvosi butláshoz kötött. Mindn stbn térítéss szolgálttásról vn szó. A gyógyszrész pácins vizsgálttl kpcsoltos flvilágosítás és vizsgáltr történt lőjgyzés stén gyógyszrészi gondozás krtébn tnácsdást végz, mlyért díjt kérht tnácsdásbn részsülttől. További részltkért krss képvislőinkt: Borsodi Blnk Mobil: Csrps Ákos Mobil: Gyógyszrtár

6 AKTUÁLIS AKTUÁLIS OECD Hlth t Glnc 2013 (mit z gészségügyről tudni kll) II. rész Az OECD-országok többségébn z orvosok szám 2000 ót növkdtt, mind bszolút értlmbn, mind lkosságszámr vtítv bn z orvosok 1000 főr vtíttt szám z OECD-országokbn átlgosn 3,2, lgmgsbb Görögországbn (6,1), Európábn lglcsonybb Lngylországbn (2,2) bn z OECD-országokbn átlgosn kétszr nnyi volt szkorvosok szám, mint z áltlános orvosoké. Az áltlános orvosok számánk lssú növkdés, stnként csökknés ggodlomr d okot z lpllátáshoz vló hozzáférés tkinttébn. A nővérk szám 1000 lkosr vtítv z OECD-országokbn átlgosn 8,8 volt 2011-bn. A nyugt-urópi országokbn áltlábn nnél mgsbb (lgmgsbb Svájcbn: 16,6), klt-közép-urópi országokbn lcsonybb (Lngylország: 5,2, Mgyrország: 6,2). Az gészségügyi szolgálttások igénybvétl: kórházi trtózkodás rövidbb időtrtm és gnrikumok növkvő lklmzás lősgíti kidások csökkntését, viszont z orvosi gykorltbn mgfigylhtő, jlntős különbségk stnként túlzott hsználtr utlnk bn z gy főr jutó orvosi konzultációk szám z OECD-országokbn évnt átlgosn kb. 7, d z országok között ngy ltérésk vnnk: pl. Mgyrországon, Cshországbn, Szlovákiábn 11 fölött, Svédországbn 3 ltt. A CT és MRI készülékkhz vló hozzáférés z lmúlt két évtizdbn jlntősn növkdtt lgtöbb OECD-országbn. Az MRI és CT készülékk lkosságszámr vtíttt rány Jpánbn mssz lgmgsbb, (zt kövtőn z Egysült Állmokbn és Ausztráliábn), lglcsonybb pdig Mxikóbn, Mgyrországon és Izrlbn. (Mgyrországon csk zokt készülékkt vtték figylmb, mlyk közfinnszírozás krtébn működnk.) Jlntős különbségk figylhtők mg különböző dignosztiki és sbészti ljárások lklmzási rátáink tkinttébn, mlyk zonbn nm mgyrázhtók kliniki szükségsségbn tpsztlhtó ltéréskkl bn például Mxikóbn és Törökországbn z összs szülés több mint 45 százlékát császármtszéssl végzték, mi háromszoros z Izlndon vgy Hollndiábn végztt császármtszésk rányánk, és túlzott lklmzásr utl. A kórházi trtózkodás időtrtm jlntősn csökknt, bn 9,2 npról 2011-bn 8 npr. Az lmúlt évtizdkbn z gynpos llátás krtébn végztt sbészti ljárások szám jlntősn növkdtt lgtöbb OECD-országbn. A szürkhályog műtétk 90 százlékát m már lgtöbb OECD-országbn gynpos llátásbn végzik. Lngylországbn, Szlovákiábn és Mgyrországon viszont továbbr is mglhtősn lcsony z gynpos llátások rány. A csípőízülti műtétk szám mjdnm 30 százlékkl nőtt, térdízülti műtétk szám pdig közl mgkétszrződött z lmúlt évtizdbn, mi jlntősn hozzájárult z gészségügyi kidások növkdéséhz, lévén költségs bvtkozások. Az gészségügyi szolgálttások minőség: z ktív llátás és z lpllátás minőség sokt fjlődött lgtöbb országbn, d további fjlsztésr lnn szükség. Az lpllátás minőség sokt fjlődött z lmúlt évkbn, mint zt krónikus mgbtgdésk (pl. sztm, dibétsz) lkrülhtő kórházi flvétlink csökknés is muttj. Ugynkkor vn még mit fjlsztni zn térn, mivl z lkrülhtő kórházi flvétlk rátáibn htlms különbségk vnnk z OECD-országok között. Például 2011-bn krónikus obstruktív tüdőbtgség kórházi flvétli rátáj Mgyrországon volt lgmgsbb, Jpánbn lglcsonybb, és kttő között 16-szoros különbség volt tpsztlhtó. A dibétsz kórházi flvétli rátáj is Mgyrországon volt lgmgsbb 2011-bn: z OECD-átlg dupláj és nyolcszoros lglcsonybb értéknk (Olszország). Az lpllátásbn flírt ntibiotikumok rány ngy változtosságot mutt z OECD-országokbn: Görögországbn, Luxmburgbn és Blgiumbn z OECD-átlg másfélszrs, Észtországbn és Hollndiábn pdig lglcsonybb z urópi országok közül. Az olyn éltvszélys problémák, mint pl. szívinfrktus, strok és dgntos btgségk kzlésébn tpsztlhtó jvulás mgsbb túlélési rátákhoz vzttt lgtöbb OECD-országbn. A szívinfrktus mitti kórházi flvétlk hlálozási rátái átlgosn 30 százlékkl csökkntk 2001 és 2011 között, strok stébn pdig 25 százlékkl. Az gys országok között viszont továbbr is ngyok z ltérésk. Az urópi országok közül z kut miokrdiális infrktus 30 npon blüli hlálozási rátáj trén Mgyrország tljsít lgrosszbbul. Az átlg 10,8 százlék, Norvégiábn lglcsonybb, 8,2 százlék, Mgyrországon lgmgsbb, 18,8 százlék. Az OECD-országokbn z iszkémiás strok mitti kórházi flvétlk 30 npon blüli hlálozási rátáj 2011-bn átlgosn 8,5 százlék. Mxikóbn nnk mjdnm dupláj (19,6 százlék), Szlovéniábn 12,8 százlék, Törökországbn 11,8 százlék. Ez z rányszám Jpánbn, Korábn, Dániábn és z USA-bn volt lglcsonybb, 5 százlék ltti és 2011 között 19 OECD-országbn 25 százlékkl csökknt strok mitti kórházi flvétlk 30 npon blüli hlálozási rány, lgngyobb mértékbn (40 százlékkl) Cshországbn, Hollndiábn és Norvégiábn. A túlélési rát dgntok számos típus stébn is jvult, blértv méhnykrákot, mllrákot és vstgbélrákot. Ez szűrésk htékonyságánk, vlmint z llátás minőségénk fjlődésér, vlmint z új stk számánk csökknésér utl. A mllrák ötévs túlélési rány Lngylországot kivév mindn OECD országbn 80 százlék fölötti. A klt-közép-urópi országokbn is jlntős jvulás volt mgfigylhtő mllrák hlálozási rátái trén, mi zért számottvő, mrt zkbn z országokbn rát trdicionálisn mgs volt. A méhnykrák ötévs túlélési rátáj számos országbn jvult 2001 és 2011 között, lgngyobb mértékbn Izlndon (16 százlékkl). A méhnykrák ötévs túlélési rátái 52,7 százléktól (Lngylország) 76,8 százlékig (Kor) trjdnk. A vstgbélrák hlálozási rátái csökkntk lgtöbb országbn, klt-közép-urópi országokbn is, d z rát továbbr is Mgyrországon és Szlovákiábn lgmgsbb. A dgntos btgségk szűrési rányi z gys országokbn ngyon ltérők. Az OECD-országok mintgy fl végz lkossági lpon szrvztt méhnykrák szűrési progrmokt, d szűrőprogrmok gykoriság és célcsoportj változó. A méhnykrák szűrési rátái 15,5 százléktól (Törökország) 85 százlékig (USA) trjdtk 2011-bn. Ausztriábn, Némtországbn, Svédországbn, Norvégiábn és Új-Zélndon szintén 75 százlék fölötti volt szűrési rány. Az OECD-országok többség szrvz lkossági lpú mllrákszűrési progrmokt, d zk gykoriság és célcsoportj is változó. A mllrák szűrési rátái is jlntősn ltérnk országonként: Finnországbn, Hollndiábn, USA-bn és Ausztriábn 80 százlék fölötti, Szlovákiábn 20 százlék ltti. Vstgbélrákr vontkozón gyr több ország vzt b ingyns lkossági lpú szűrőprogrmokt, lginkább vszélyztttt, év körüli korosztályt mgcélozv. A műtéti komplikációk - műtét utáni tüdőmbóli, mélyvénás trombózis - gykoriság trén z OECD-országok között több mint tízszrs különbségk tpsztlhtók (mindn sbészti ljárást figylmb vév). A ráták Blgiumbn, Portugáliábn és Spnyolországbn lglcsonybbk, Szlovéniábn és Ausztráliábn pdig lgmgsbbk (z OECD-átlg mjdnm kétszrs). A műtét utáni szpszis stébn z országok közötti különbségk mintgy 20-szorosk. Az lhsi műtét (mgs kockáztú bvtkozás) stébn ráták különösn mgsnk bizonyultk mindn országbn, és z gys országok között kár 10-szrs ltérésk tpsztlhtók. Blgiumbn, Dániábn és Izrlbn lglcsonybbk, Svájcbn, Új-Zélndon és Ausztráliábn lgmgsbbk. Az műszrs vginális szülést kövtő szülészti trum gykoriság jlntős változtosságot mutt z gys országokbn. Lngylországbn, Izrlbn, Olszországbn, Szlovéniábn és Portugáliábn z z stk kvsbb, mint 2 százlékábn fordult lő, Kndábn és Dániábn viszont 15 százlékbn. A normál vginális szülés stébn szülési trum jóvl kisbb mértékbn fordult lő, d z gys országok között ngyok z ltérésk: Lngylországbn, Izrlbn, Olszországbn és Szlovéniábn 0,5 százlék ltti z rány, Kndábn, Dániábn, Svédországbn és Svájcbn 3 százlék fölötti. A mntális mgbtgdésk kórházi újrflvétli rátái között is ngy különbségk vnnk z gys országok között. A skizofréniávl történő 30 npon blüli kórházi újrflvétl rátáj 2011-bn Izrlbn, Korábn, Ausztráliábn, Dániábn és Svédországbn volt lgmgsbb, 15 százlék fölötti, Mxikóbn, Portugáliábn és Svájcbn lglcsonybb, 5 százlék ltti. A bipoláris zvr kórházi újrflvétli rátái Izrl, Svédország, Írország, Ausztráli stébn voltk lgmgsbbk, Portugáliábn, Mgyrországon és Svájcbn pdig lglcsonybbk. A DTP és knyró llni védőoltások mindn OECD-országbn részi z országos védőoltási progrmnk, és zn oltások stébn z oltottsági rány mglhtősn mgs. Az OECD országokbn átlgosn gyrmkk 96 százlék kpj mg z jánlott DTP vkcinát, 94 százlék knyró llni vkcinát. Ezn védőoltások stébn z oltottsági rány kövtkző országok stébn nm éri l 90 százlékot: Ausztriábn, Dániábn, Frnciországbn, Dél-Afrikábn, Indiábn és Indonéziábn. Az gészségügyi llátáshoz vló hozzáférés: mjdnm mindn ország lért z áltlános gészségügyi lfdttségt, d lfdttség trjdlm és fok ngy változtosságot mutt. Mxikó és z Egysült Állmok kivétlévl mindn OECD-ország áltlános (vgy mjdnm áltlános) hozzáférést biztosít számos gészségügyi szolgálttáshoz. A 2004-s mxikói rformokt kövtőn lfdttség gyors ütmbn növkdtt, és lért 90 százlékot. Az USA-bn, hol 2011-bn lkosság 15 százlék továbbr sm rndlkztt gészségbiztosítássl, z Affordbl Cr Act (Mgfizthtő Ellátás Törvény) z gészségbiztosítás lfdttségénk további kitrjsztését írt lő jnuártól. Az out-of-pockt kidások ( háztrtások áltl fizttt készpénzkidások) trh gátolj z gészségügyi llátáshoz vló hozzáférést számos országbn, különösn z lcsony jövdlmű társdlmi csoportok stébn. Az OECD-országokbn z gészségügyi ki- 10 Gyógyszrtár Gyógyszrtár 11

7 ktuális ktuális dások átlgosn 20 százlékát közvtlnül btgk fiztik. Az gys országok között jlntős ltérésk tpsztlhtók: Hollndiábn és Frnciországbn z z rány kvsbb, mint 10 százlék, miközbn Chilébn, Korábn és Mxikóbn 35 százlék fölötti. A lgtöbb OECD-országbn gyógyító llátásokr (blértv fkvőbtg és járóbtg llátást gyránt) és gyógyszrkr fordított kidások képzik háztrtások áltl fizttt készpénzkidások (out-of-pockt kidások) fő tétlit. Ez két tétl összsn háztrtások gészségügyi kidásink mintgy 70 százlékát lkotj. Blgiumbn, Svájcbn, Új-Zélndon és Korábn háztrtások fkvőbtg és járóbtg llátásr fordított kidási háztrtások gészségügyi készpénzkidásink több mint flét lkotják. Lngylországbn, Észtországbn és Cshországbn viszont háztrtási készpénzkidásink több mint flét gyógyszrkidások tszik ki. Ezkbn z országokbn rcptkötls gyógyszrk önrész mlltt z öngyógyításr hsználtos, vénynélküli gyógyszrkr fordított kidások is hgyományosn mgsk bn fogászti llátásr fordított kidások háztrtások áltl fizttt készpénzkidások kb. gyötödét ttték ki, további 12 százlékot pdig különböző trápiás szközökért fizttt készpénzkidások. A hosszú várólisták továbbr is fontos gészségpolitiki kérdésként szrplnk számos OECD-országbn. A korábbi évkbn tpsztlhtó fjlődés llnér 2009-től ismét növkdtk várólisták gys műtétk (pl. szürkhályog, csípőprotézis) stébn Portugáliábn, Spnyolországbn, Angliábn és Írországbn. Egészségügyi kidások: válság htásár z OECD-országok gyhrmdábn csökkntk z állmi gészségügyi kidások, mi háztrtások mgánkidásink növkdésévl párhuzmosn ngtívn bfolyásolj z gészségügyi llátáshoz vló hozzáférést. A gzdsági válság bgyűrűzését kövtőn 2009 és 2011 között tgállmok gyhrmdábn (33 ország közül 11- bn) csökkntk z gy főr jutó gészségügyi kidások, mi jlntős visszsés között tpsztlhtó növkdéshz képst. A válságot mglőzőn z OECD-országokbn z gy főr gészségügyi kidások rálértlmbn évnt átlgosn 4,1 százlékkl növkdtk, között zonbn már csk 0,2 százlékkl. A lgngyobb visszsés Európábn, zon blül is válság áltl lginkább érinttt országokbn volt érzéklhtő: Görögországbn 11,1 százlékkl, Írországbn 6,6 százlékkl csökkntk z gészségügyi kidások. Ezk fjlményk még sürgtőbbé tszik z gészségügyi rndszrk htékonyságánk fjlsztését és fnntrthtóságánk mgtrmtését. Az Európán kívüli országokbn kdvzőbb tndnciák figylhtők mg zn térn: Kndábn és z Egysült Állmokbn z gészségügyi kidások továbbr is növkdtk, hbár növkdés ütm lssult t kövtőn csk Izrlbn és Jpánbn volt tpsztlhtó z gészségügyi kidások gyorsbb ütmbn történő növkdés válságot mglőző évtizdhz viszonyítv. Korábn 2009 után továbbr is évnt több mint 6 százlékkl növkdtk z gészségügyi kidások bn z USA-bn volt lgmgsbb z gy főr jutó gészségügyi kidások mérték (z OECD-átlg kétszrs), mlyt Norvégi és Svájc kövttt. Az gészségügyi kidások GDP-n blüli rány 2011-bn z OECD-országokbn átlgosn 9,3 százlék volt. Lgmgsbb z USA-bn (17,7 százlék), zt kövtt Hollndi, Frnciország, Némtország, Knd és Svájc (11,9-11 százlék). Mxikóbn, Törökországbn és Észtországbn lglcsonybb, 6 százlék körüli. A kormányztok lsősorbn z gészségügyi trmékk (különösn gyógyszrk) árink, kórházk költségvtésénk, vlmint z gészségügyi dolgozók krstink csökkntés révén igykztk lfrgni kidásokt. Az OECD-országok több mint háromngyd rról is bszámolt, hogy csökknttt prvnciós progrmokr szánt, rálértlmbn vtt kidásokt 2010 és 2011 között, és tgországok fl kvsbbt fordított rr célr, mint 2008-bn. Az lhízás, túlzott lkoholfogysztás és dohányzás mglőzésér irányuló, költséghtékony prvnciós progrmokr fordított kidások csökkntés hosszú távon ngtív htássl bír lkosság gészségi állpotár, mi z gészségügyi kidások növlését tszi szükségssé jövőbn bn z gészségügyi kidások lgfőbb tétlit továbbr is fkvőbtg és járóbtg llátás ttt ki ( kttő gyüttsn z gészségügyi kidások 62 százlékát lkott). A hrmdik lgngyobb tétlt gyógyszrkidások jlnttték: z OECD-országokbn átlgosn GDP 1,5 százlékát ttték ki ( gyógyszrkidásokt átlgosn GDP 0,8 százlékánk mgfllő mértékbn finnszírozzák állmi forrásokból). Az gys országok között jlntős ltérésk muttkoznk: Luxmburgbn, Norvégiábn, Dániábn 1 százlék ltti gyógyszrkidások GDP-n blüli rány, miközbn Mgyrországon és Görögországbn 2,5 százlék fölötti és 2009 között z gy főr jutó évs gyógyszrkidások növkdés volt tpsztlhtó, rálértlmbn átlgosn mintgy 3,5 százlékkl, között viszont 0,9 százlékos csökknés muttkozott. Hosszú távú ápolás: lkosság lörgdés kövtkztébn nő hosszú távú ápolás iránti igény, mi nyomást gykorol z állmi gészségügyi kidások növlésér. A 65 évs korbn várhtó átlgos élttrtm 1960 ót folymtosn növkdtt z OECD-országokbn nők stébn átlgosn 6, férfik stébn 4,8 évvl; 2011-bn nők stébn közl 21 év, férfik stébn 18 év volt. A várhtó élttrtmbn tpsztlhtó növkdés gys klt-középurópi országokbn (pl. Szlováki, Mgyrország) mérsékltbbnk bizonyult bn 80 év fölöttik lkosság 4 százlékát lkották, z z rány 2050-r várhtón 10 százlékr fog növkdni. Az Európi Unióbn különösn gyors lkosság lörgdésénk ütm: Spnyolországbn és Némtországbn várhtón 15 százlékr fog növkdni r 80 év fölöttik lkosságon blüli rány. Az Európán kívüli, ngy fjlődő országokbn (Brzíli, Chil, Indi, Indonézi, Dél-Afrik) z lörgdés ütm lssbbn zjlik: 2010-bn lkosság mindössz 1 százlékát lkották 80 évn flülik, mi 2050-r várhtón léri z 5 százlékot. A mghosszbbodott éltévk zonbn többnyir krónikus problémákkl trhltn tlnk: 85 év fölöttik több mint ngyd dmnciábn sznvd. A 65 évs korbn várhtó gészségs éltévk szám Svédországbn és Norvégiábn volt lgmgsbb bn z OECD-országokbn átlgosn 65 év fölötti lkosság 12 százlék részsült hosszú távú ápolásbn otthonábn, vgy vlmly intézménybn. Lgmgsbb volt z z rány Svájcbn, ill. Izrlbn ( 65 év fölöttik több mint gyötöd). Az OECD-országokbn z 50 év fölöttik mintgy 15 százlék nyújt llátást gy gondozásr szoruló rokonnk vgy brátnk, és z informális gondozók átlgosn 60 százlék nő (Mgyrországon 71 százlék). A hosszú távú ápolásr fordított állmi kidások 2005 és 2011 között évnt 4,8 százlékkl növkdtk, zz z gészségügyi kidásoknál ngyobb mértékbn. Forrás: Hlth t Glnc OECD Indictors. OECD, Mjor brk in hlth spnding growth s govrnmnts cut budgts in th crisis, sys OECD. Az öngyógyítási pic világszrt növkszik MOSZinfo Az OTC pic világszrt nézv z utóbbi 4 évbn gyorsbbn nő ( DAZ lmzés szrint), mint rcptkötls gyógyszrk forglm. Mindnklőtt olyn országokbn növkszik rősn, mint Brzíli, Indi és z ázsii országok. Ezzl szmbn z öngyógyítás picán növkdés stgnál Európábn, d Észk-Amrikábn és Jpánbn is. Err fjlődésr hívták fl figylmt gyógyszrmndzsrk és tnácsdók z urópi gyógyszr-lőállítók (AESGP) közgyűlésén Nizzábn. A jlnlg rősn fjlődő régiókbn is, mint Ltin-Amrik és Délklt-Ázsi, ugyncsk növkdést mértk. Összsségébn globális OTC pic hgyományos gyógyszrpicnál jóvl gyorsbbn, ngyobb ránybn, több mint 100 milliárd dollárrl nőtt vizsgált időszkbn. Az urópi picon z OTC pic inkább trtózkodón nő. Növkdés látszik lsősorbn klt-urópi országokbn (Lngylország, Oroszország, Bulgári), míg Némtországbn, Angliábn, Spnyolországbn és Svédországbn z lig mérhtő. Az indikációs trültk lső hlyén állnk mghűlés llni készítményk és fájdlomcsillpítók. Itt vztő cégk közé trtoznk Novrtis, Snofi, Byr, Johnson&Johnson, GSK, és Tv. Ahhoz, hogy z OTC szrkt Európábn vonzóbbá tgyék, z ipr zon gondolkozik, hogy z zokt könnybbn és gyszrűbbn juttthssák flhsználókhoz. Mivl gyr nhzbb új gyógyszrkt forglomb hozni, igykznk gyógyszrkt kingdni flírási kötlzttségből. Bár Közép- és Klt-Európábn növkszik ugyn pic, d fogysztók kritikusnk muttkoznk bbn, hogy pénzt djnk ki z OTC készítménykr. A rcptkötls és z OTC készítményk forglmi rányi Mgyrországon gyógyszrtárkbn Több öngyógyítás kvsbb orvosi költség Ez hozzájárulht hhoz, hogy btgpénztárk költségit csökkntsék. Egy mriki tnulmány zt muttt, hogy mindn dollárrl mit OTC-r dnk ki, z gészségügyi rndszrbn 6-7 dollárt tkrítnk mg. Egy némtországi tnulmány szrint, pdig h gy polgár nm zonnl mgy orvoshoz kisbb pnszokkl, hnm öngyógyítássl kzli mgát, z orvos zzl átlgosn 2 órát nyr, mi rndlkzésér áll komolybb btgségk kzlésér. A btgpénztárk számár így lhtőség nyílik költségkt mgtkrítni, h bizonyos mértékbn gyógyszrkt finnszíroz öngyógyítás céljár. 12 Gyógyszrtár Gyógyszrtár 13

8 Aktuális Aktuális Egy pillntás z urópi országokr zt muttj, hogy kormányoknk érdk z öngyógyítás rősítés. Angli, polgárit képssé krj tnni, hogy ktív öngyógyítást folytssnk. Már z iskolábn közvtítnk ilyn ismrtkt és gészségügyi htkt rndznk, mlykn flhívják figylmt z öngyógyítási lhtőségkr. Olszországbn hirdtési kmpányok vnnk. Kínábn Slf-Cr Dy npokt rndznk és flhívják figylmt z öngyógyításr, mi jvítj polgárok gészségét, sgít csökkntni z gészségügyi költségkt, htékonyságot hoz z gészségügyi szkmák időgzdálkodásábn és rősíti z öngyógyítási iprt. A nmztközi szkirodlom mggyzik bbn, hogy z gészségmgtrtás, gészségtámogtás lhtn lghtékonybb formáj z gészségügyi llátásnk. Ennk llnér, nm tudják mgvlósítni shol sm. Hngztos szólmok, ngy nkigyürkőzésk és gy-gy rövid éltű kmpányon kívül nm történik jóformán smmi, nnk llnér, hogy WHO már 1986-bn kérdésbn állást fogllt és mglkott z gészségtámogtás Ottwi Nyiltkoztát. A Nyiltkozt szrint z gészségtámogtás gy folymt, mly képssé tszi z mbrkt rr, hogy növljék és jvítsák sját gészségük fltti kontrollt. Ezáltl közgészségügy intgráns részként is flfoghtó, mly nmcsk z gészség mgtrtásár, hnm nnk támogtásár is irányul. A WHO 1998-s közgyűlés is szorglmzt, hogy tgállmok tgyék mgukévá z gészségtámogtás bizonyíték lpú mgközlítését. Alpvtő okot szmléltmódbn kll krsnünk. Az gytmi képzés során z orvostnhllgtókt btgségkr szocilizálják, zok flismrésér (dignózis) és kzlésér (trápi). Így jönnk létr spcifikumok és subspcifikumok. Hol vn már pl. klsszikus blgyógyászt? Hlyéb léptt krdiológi, gsztrontorológi, dibtológi stb., d id sorolhtjuk pl. grontológiát és z ddiktológiát is, miközbn két utóbbi tém kifjzttn társdlmi problém és mégis btgségként kzlttik. Az gészségügyi llátórndszr lgfjlttbb formáj kórház btgségcntrumként működik, hol új és újbb subspcifikumok jlnnk mg pl. sbészt trültén is. Az így kilkult llátó-hálózt gész gyszrűn nm tud mit kzdni z gészségs mbrkkl nnk llnér sm, hogy lgutóbbi gstini Europn Hlth Fórumon is kifjttték: fordultr vn szükség z gészségpolitikábn kórképr vontkozó politikától prvncióig, btgvztésig és gy Hlth-in-ll-Policy kzdményzésig. Mgértt hlyzt rr, hogy profilbővítést hjtson végr z tikus gyógyszrtári hálózt z gészségtámogtás fldtánk tudtos flválllásávl. A mgyr gyógyszrtárkbn npont több mint félmillió mbr fordul mg és zknk z mbrknk nm mindgyik btg. Széls skálán mozog btérő mbrk gészségi állpot; lső mgközlítésbn két ngy csoportb sorolhtjuk őkt: btgk és nm btgk csoportjáb. Az gészségtámogtó gyógyszrtár fő célkitűzés: z gészség, mint érték mgőrzés gyógyszrtárk és pácinsk közösség közötti kpcsolt minőségi jvítás révén. Ennk érdkébn lpvtőn új szmléltmódot és mndzslési tchnikát kll kilkítni z tikus közforglmú gyógyszrtárkbn, mlynk fltétlit mg kll trmtni! Utóbbi évkbn z tikus gyógyszrtári környztbn olyn változások kövtkztk b (lég csk z Európi Bíróság tikus gyógyszrésztt védő ítéltir gondolnunk), mlyk kdvzőn hthtnk gyógyszrtári gészségtámogtási fjlsztéskr. Azonbn hlth promoting phrmcy mgyrországi áltlános és z gész tikus gyógyszrtári szrvztt érintő mgközlítéséhz, kivitlzéséhz további kuttómunk és tudtos rőfszítésk szükségsk. (Kivont Dr. Simon Kis Gábor Prdigmváltás közforglmú gyógyszrllátásbn c. tnulmányából Gyógyszrtár IX. évf. 9. szám szptmbr) MOSZinfo Gyógyszrtári ügylt - nőnk z indultok mottó: hír sznt, vélmény szbd A Hír mg z Ő függtlnségébn Nm tudtk gyógyszrt dni gy btg kislánynk z ügylts ptikábn Dunántúlon. A gyógyszrtárbn zt mondták, már déllőtt lfogyott z ntibiotikum és lázkúp, írssnk fl másikt, mi készltbn vn. A kislánynk 40 fokos láz volt, nnk llnér vissz klltt mnniük z orvoshoz, újr kivárták sorukt és új rcptt kértk. Az ügyltr közbn sorr mntk vissz szülők, hsonló problémávl. Végül 30 kilométrrl rrébb váltották ki rcptkt - dj közr hírtolmácsoló. A rflktáló gyógyszrészk hngj lső Mindnnyin tudjuk, vlódi rémálom gy több npos ünnpi ügylt, mrt kiszámíthttln készltzés, nincs gyógyszrszállítás, vn viszont ISMERETLEN ügylts orvos, IS- MERETLEN gyógyszrkincs-tudássl, és BIZTOS, hogy olyn gyógyszrt ír fl, mi nálunk 10 évnt 1 db fogy! Ámd: mindkttn - orvos és gyógyszrész - Hippokrtsz-i skünkbn BETEG szolgáltár tttünk sküt, nnk fényébn klln összdolgozni z ügyltbn is. Az orvosi ügyltkt több hlyn dják-vszik, míg gyógyszrtárk ügylti rndjénk kiírását z ÁNTSZ szigorún llnőrzi, büntti, vgyis: h z ktuális orvos mgkzdvén ügyltét, tájékozódásként és tájékozttásként flhívná ptikát gyógyszr-készlt gyzttés céljából, máris mgoldódn gy nurlgikus pont- BETEG érdkébn. Az orvosi ügyltnk MIT is kll kötlzőn z orvosi táskábn trtni?? Pl. Algopyrin injkciót...? És ign, rgozhtnám tovább, hogy milyn nygi vonzt vn gy ünnpi készltzésnk: után sljtzés, kidobás, stb. második A cikkbn vázolt problémávl szint mindn ügylt során szmbsültm. Egy ptikánk képtlnség tökéltsn flkészülni stnként kár mbr ügylti llátásár, hiszn nm z fldt. Az dott ptik gyógyszrkészlt z állndó btgllátást grntálj, nm tud flkészülni vártln hlyztkr, bármnnyir is igykszik gyógyszrtár vztőj, hiszn kiszámíthttln, hogy 10 lázcsillpító kúp kll, vgy 250. Az ntibiotikumból mlyik lsz slágr, és bból mnnyi? Hsmnés lsz, vgy torokgyulldás? Volt olyn ügyltm, hogy gész np mindn btgnk mndulgyulldás volt, mjd st 7 ór után (kkor volt váltás) hsmnés ugynzon populációnk. Mindzn érvk mlltt átérzm szülő jogos flháborodását is, hiszn btg gyrmkről volt szó, nm hnyg szülőről (ügylti tápszrgondok). A jlnlgi szűkös gzdsági hlyztbn nincs pénz ngy ügylti készlt kilkításár. A mgoldás körztnként (városonként, krültnként) gy állndó ügylts ptik kijlölés lnn, ki kiszámíthtón tud készltzni. Az én városombn is z hozt végső mgoldást. hrmdik Az mlíttt st sjnos lgtöbb ügylts ptikávl lőfordulht, mglőzni, htását tompítni z ügylts gyógyszrtár és z ügylts orvos közötti kölcsönösn sgítőkész kpcsolttl lht. Ez kölcsönösn sgítőkész kpcsolt pdig könnyn csorbát sznvdht, lég, h gyik oldlról nincs mg fogdókészség. Az év végén sdéks rkord hosszú, 24-től 29-ig trtó ht npos munkszünti időszkbn lőr kódolv vn hsonló fnnkdás. Vidékn, hol szombti szállítás nm lérhtő, XIII. évf. 2. szám március Gyógyszrtár 15

9 AKTUÁLIS 23-án mgrndlt gyógyszrt gy hét ltltévl, 30-án tudjuk xpdiálni. Az st tlán figylmflhívó z ügylti hlyzt problémáir. Nm csk mgyénként, városonként is ltérő rndszr. Tudom, hogy z lmúlt évk ltt sokfél trv szülttt z ügylti rndszr átlkításár, mlyk forráshiány mitt nm vlósultk mg. Pl.: Ügylt 22 óráig, z orvosi ügylthz lgközlbb ső gyógyszrtárbn, mindig gy hlyn, nm váltkozv. Finnszírozás közösn: OEP, z ügylti trülthz trtozó önkormányztok és gyógyszrtárk részvétlévl... Vissztérv rlitásokhoz, nm trtom vlószínűnk, hogy mostni hlyztbn kár minisztérium, kár z OEP, kár z ANTSZ, kár gyógyszrész szrvztk flválllnák rndszr átlkítását. Így mrd régi összvissz rndszr, időről-időr témát szolgálttv hírr éhs médiánk. ngydik Egy vártln járványr hétvégén nm lht flkészülni. A gykori árváltozások sm támogtják ngy készltk trtását, és sok gnrikus sm. Sok mindnt át lht hidlni hlyi ügyltk szoros kommunikációjávl, szktudássl és kllő diplomácii érzékkl. A btg flé vló mptikus mgnyilvánulássl tlán lht csillpítni konfliktust. Rndkívül fontos mgfllő kommunikáció ptik és z orvosi ügylt között. Ez z gyik lpj gyógyszrészi gondozásnk, mi igz z állndó hti nyitv trtás ltt és jórészt mgszokott pcintúrávl biztosítj z összhngot btg - ptik - orvos kpcsoltbn. ötödik Végignézv vidót illtv hírkt, sok kérdés flmrül z sttl kpcsoltbn. Alklmzott vgy hlyttsítő gyógyszrész volt- tár mögött, rndlés idjén? Mikor tudt mg, hogy ő lsz z ügylts (volt változás z ügylti rndbn)? A vényt flíró orvos hlyi orvos- vgy gy ügyltt llátó szolgált lklmzottj (kihz nm lht lklmzkodni rndlésnél)? Az nyuk miért nm válllt fl nvét, z rcát flvétln? Estlg nm is úgy volt, hogy hírkbn ldták? htodik Vélménym szrint mindnképpn mg kll hllgtni másik flt is. Az sttl kpcsoltbn furcs, hogy gy névtln bjlntésr ilyn mértékű rkció. Amíg bjlntő szmély nm zonosíthtó, nm klln fogllkozni z ügygyl, viszont kmr fldt lnn kiállni gyógyszrész mlltt, mindddig, míg kétségt kizárón b nm bizonyosodik, hogy gyógyszrész hibázott. Jln stbn z nm vlószínű, mrt kötlzőn készltbn trtndó cikkk között nincs lázcsillpító, és törvény 24 órán blül írj lő gyógyszr bszrzését. Az, hogy mkkor készlttl dolgozik vlki, z évk során kilkul, d mindig lsz olyn, mikor z orvos olyt ír fl, mi éppn nincs. Sját tpsztltomból kiindulv ilynkor nm btgt küldöm vissz z orvoshoz, hnm tlfonon gyzttm z orvossl változttást és rcptt pdig jvítttom. Ez gy kisvárosbn ngyon jól tud működni. A ntn z sttl kpcsoltbn gyr többször mrül fl z kérdés, hogy kll- gyáltlán z ügylt. Vélménym szrint jlnlgi hlyztbn nm mgszünttésn kll gondolkodni, hnm zon, hogy milyn módon lhtn gzdsági szmpontból nyrségssé tnni z ügyltt. Az ügylt mgszünttés mindnképpn rossz fényt vtítn z múgy sm rózsás hlyztű gyógyszrészkr és szkmár. (nvk és címk szrksztőségbn) A gyógyszrtári ügylti és késznléti szolgálti rnd szkmilg hlys, biztonságos, korrkt és költséghtékony szrvzésévl Mgángyógyszrészk Országos Szövtség társszrvztkkl gyzttv- másfél évtizd ttt l lső jvsltát döntéshozó sztlár. Mnnyi szkmi kérdés jutott z ót (jogszbályi szintn) nyugvópontr! Köztük sok olyn, mit nm is krtunk. A jlnlgi, gyógyszrtár-működttés szkmi-, szmély-, tárgyi lőírásit és kövtlményit fjlsztő, forrásfltétlit viszont mglhtősn csökkntő időszkbn, szélsdő gyógyszrpltt mlltt, miközbn z orvosok dják-vszik rndlési időn kívüli szolgáltot, gyr nhzbb mgfllni z ügylti/késznléti kötlzttségknk és z lvárásoknk. J, és Munk Törvénykönyv nm vontkozik válllkozás tuljdonosár, ki ugy jobb hlykn szmélyi jogos gyógyszrész. Nincs időkorlát. Kdvér, kármnnyit dolgozht. Viszont nm is honorálj snki, gyszrűn csk kötlző. Flknt érdkképvisltünk sm válll ütközést döntéshozóvl évk ót kérdésbn. Flthtőn nm mindnki érzi át fllősség, z tiki érzék, btg iránti lkötlzttség, csillpíthttln kimrültség, krónikus forráshiány és thttlnség áltl okozott prmnns frusztrációt. Trmésztsn z ügybn több vizsgált folyt. Az ügyltt ktuálisn llátó gyógyszrész vllomásábn nm is tudott btgk médiábn tolmácsolt légdtlnségéről, nm tpsztlt ribilliót. Többn szmélysn ismrjük fnti szituációt mgért gyógyszrtárt működttő szmélyi jogos kollégát. Jól flkészült, fitl, fllősségtljs, mbiciózus, körültkintő gyógyszrész, nm utolsósorbn többgyrmks csládp, komoly mbr. Mllslg z llnőrzésk tnúság szrint ptik gyógyszrkészlt z átlgosnál jóvl mgsbb volt, z ügylt lőtti npon vló rndlés értk dokumntáltn több mint milliós ngyságrndű. A közlmúlt npokbn vontk vád lá ismrtim szrint bbn hlyztbn lőször - gy orvost, ki nm mgfllő mdicinávl kzlt btgét. Minkt mikor ér z tömgsn utol? Mg kll zt várnunk? (szrk.) A pályázt célj Az Év Gyógyszrész díjt és kitünttő címt lnyrt gyógyszrésznk országos nyilvánosságot és kimlkdő szkmi rngot dni munkájához, lismrv nnk kövtésr méltó minőségét. A kiírók olyn gyógyszrészt kívánnk lismrésbn részsítni, ki példát mutt kimlkdő szkmi tljsítményévl, htékony mgoldások lklmzásávl és btgközpontú szmléltévl gyógyszrészi gondozásbn, gyógyszrllátásbn, gyógyszrfjlsztésbn gyránt. A pályázt mnt Ezúton szrtnénk flkérni, hogy oldlon szvztávl jlölj mg zt gyógyszrészt, vgy gyógyszrészkt, kik vélmény szrint méltók lhtnk z Év Gyógyszrész mgtisztlő cím lnyrésér. Szvztit posti úton kövtkző címn dhtj l: Nro Solution Kft Budpst, Kpás u A épült A szrvző szvztok lpján rngsort állít fl. A 10 lgtöbb szvztot kpott gyógyszrész névr szóló flkérést kp pályázton vló részvétl további részltivl. További 10 gyógyszrészt btgk szvzti lpján rngsorol szrvző, kik szintén flkérést kpnk pályázton vló részvétlr. A kiválsztott gyógyszrészkt zután szmélysn krsi fl szrvző, lőr gyztttt időpontbn, hol szmélys bszélgtés krtébn munkásságuk gészéről tudnk tljs képt dni. A szvzáson mgjlölt gyógyszrészktől szrvzők gy rövid publikációt várnk l, lőr mghtározott témkörökbn, mly mgtlálhtó oldlon. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Mgángyógyszrészk Országos Szövtség koordinálásávl Mgyr Gyógyszrésztudományi Társság és Mgyr Gyógyszrészi Kmr - Roch Mgyrország Kft. támogtásávl - célkitűzésiknk mgfllőn immár ngydik lklomml pályázti flhívást tttk közzé z Év Gyógyszrész cím lnyrésér. A pályázt témköri A gnrikus hlyttsítés gyógyszrész szmml A gyógyszrk között fllépő, és gyógyszr / étrnd kigészítő, vlmint gyógyszr / táplálék kölcsönhtás jlntőség z xpdíció és trápi mndzsmnt során Éltvitli tnácsdás gyógyszrészi szkértlmml A dohányzás llni küzdlm gyógyszrészk sgítségévl, rdményk, példák Környzttudtos ptiki munk, zöld ptik kilkításár ttt kísérltk, bvtt gykorltok Lbortchniki szközök és lhtőségk gyógyszrtárkbn Etikus gyógyszrtári mrkting tvéknységbn rjlő példák, lhtőségk, lfogdott gykorltok A szvztok bérkzésénk htáridj: április 30. A pálymunkák ldásánk htáridj: ugusztus 30. A pályázt nyílt, részt vht mindn ktív gyógyszrész. A pályáztokt nonim módon bírálják l szkmi zsűri tgji. Pályázti díjzás A 2014-s év Év Gyógyszrészénk válsztott jlntkző pártln szkmi lismrésn túl idén is értéks, szkmilg is hsznos jándékbn részsül. A díjátdásr Gyógyszrészk XXIV. Országos Kongrsszusán, Siófokon krül sor. További részltkt wboldlon kphtnk. MOSZinfo Főtámogtó Főszrvző 16 Gyógyszrtár

10 hírk hírk Erdménysn lzjlottk MOSZ mgyi válsztások Tájékoztjuk vlmnnyi, közvtln lkossági gyógyszrllátás trültén dolgozó gyógyszrészt, hogy Mgángyógyszrészk Országos Szövtség trülti szrvztink tisztújítás lzjlott. A Szövtség Alpszbály és Válsztási Szbályzt lpján szrvztt közgyűléskn kövtkző kollgáink kptk - három évs időtrtmr bizlmt, szrvztük vztésér (idősorrndbn). Kérjük, problémáikkl krssék őkt bizlomml! MOSZ Pst mgyi Szrvzt novmbr 19. (kdd) ór Mgyi lnök: Dr. Tóth Edit Allnök: Dr. Zlnk Nór MOSZ Komárom-Esztrgom mgyi Szrvzt novmbr 20. (szrd) ór Mgyi lnök: Dr. Ngy Blázs MOSZ Csongrád mgyi Szrvzt novmbr 21. (csütörtök) ór Mgyi lnök: Dr. Kopsz Ágns MOSZ Toln mgyi Szrvzt novmbr 28. (csütörtök) ór Mgyi lnök: Dr. Illés Tmás MOSZ Vszprémi Szrvzt novmbr 29. (péntk) ór Mgyi lnök: Dr. György Pétr Allnök: Dr. Alfási Tünd MOSZ Borsod-Abúj-Zmplén mgyi Szrvzt dcmbr 3. (kdd) ór Mgyi lnök: Dr. Sándorné dr. Risz Ildikó Allnök: Dr. Argy Márton MOSZ Zl mgyi Szrvzt dcmbr 3. (kdd) ór Mgyi lnök: Dr. Czigány Attil MOSZ Hjdú-Bihr mgyi Szrvzt dcmbr 5. (csütörtök) ór Mgyi lnök: Dr. Lovs Imr Allnök: Dr. Szrogh Vivin MOSZ Somogy mgyi Szrvzt dcmbr 5. (csütörtök) ór Mgyi lnök: Dr. Árv-Lóky Zsófi Allnök: Dr. Hnycz Rék MOSZ Bács-Kiskun mgyi Szrvzt dcmbr 9. (hétfő) ór Mgyi lnök: Dr. Rixr Mári MOSZ Hvs mgyi Szrvzt dcmbr 9. (hétfő) ór Mgyi lnök: Kénosiné dr. Szbó Ildikó Allnök: Dr. Máté György MOSZ Budpsti Szrvzt dcmbr 10. (kdd) ór Mgyi lnök: Lukácsné dr. Fodor Enikő Allnök: Dr. Gytvi László MOSZ Szbolcs-Sztmár-Brg mgyi Szrvzt dcmbr 12. (csütörtök) ór Mgyi lnök: Dr. Szondi Róbrt Allnök: Dr. Gr Sándor MOSZ Jász-Ngykun-Szolnok mgyi Szrvzt dcmbr 12. (csütörtök) ór Mgyi lnök: Mátyásné dr. Simon Zsuzsnn MOSZ Békés mgyi Szrvzt jnuár 20. (kdd) ór Mgyi lnök: Dr. Hrczgflvi Lászlóné dr. Allnök: Dr. Mik László MOSZ Győr-Moson-Sopron mgyi Szrvzt jnuár 22. (szrd) ór Mgyi lnök: Dr. Kovács Rit Allnök: Dr. Horváth Csb MOSZ Fjér mgyi Szrvzt jnuár 23. (csütörtök) ór Mgyi lnök: Dr. Szilágyi Rit Allnök: Dr. Szilágyiné dr. Hlász Év MOSZ Brny mgyi Szrvzt fbruár 4. (kdd) ór Mgyi lnök: Dr. Dák Mgdoln MOSZ Vs mgyi Szrvzt fbruár 4. (kdd) ór Mgyi lnök: Dr. Dudus Blázs MOSZinfo Floldódott korlátok A tvly év végi gészségügyi tárgyú törvény- és rndltmódosítások kör idén jnuár gytől számos, szkm áltl is igénylt intézkdést jutttott célb, mlyk többlt tvk-t és külön krtt biztosítottk gys súlyos, éltvszélys kzlésk stén, illtv mntsíttték trápiákt volumnkorlát lól. Emlkdhttk sürgősségi fixdíjk, és 2,4 milliárd forint többlt jut kódkrbntrtásr és spciális finnszírozású kzléskr. Az lpllátás tíz milliárd forintos többltr számítht idén, z összg losztásáról zonbn csk később döntnk-írj z LitMd.hu. A fkvőbtg llátás thrmntsítés érdkébn krültk visszállításr idén jnuár 1-től dgrssziós sávok s évnk mgfllőn járóbtg-llátásbn. A döntést lső sorbn z indokolt, hogy z mbuláns llátás fjlgos költségi szolgálttó számár lcsonybbk. A dgrsszió túllépés fdztér 1,6 milliárd forint áll rndlkzésr bn. A végállpotú stádiumok lkrülésénk érdkébn tvk-mntssé ttték vérzéss gyi nurizmák invzív llátásánk körét. Ugyncsk mntsült volumnkorlát lól z évnt , súlyos tstflszíni égés (és fgyás) mitt kórházb krülő btg gyógyítás. Többkt érint vérpótlást igénylő, súlyos gyomor- bél- és nylőcsővérzés, őkt szintén korlátozás nélkül láthtják l jövőbn z intézményk. Pozitív változást hozott z év korszülött llátásbn is. A printális intnzív cntrumokbn (PIC) kzlt, 1500 grmm súly ltti cscsmők llátását sm szorítj tvk jövőbn. Mntsülnk z ddigi korlátozások lól szív trnszplntációkt mglőző kivizsgálások is. A kórházk ddig házon blüli átcsoportosításokkl igykztk mgoldni súlyos btgk llátását, z lső sorbn ott jlnttt problémát, honnn már nm tudták továbbpszszolni pácinst. A progrsszivitási szintk mghtározásánk, tvk-t érintő mostni intézkdéscsomgnk, források átcsoportosításánk köszönhtőn hiszn z llátásokr szánt büdzsé gykorltilg nm bővült szkállmtitkárság szrint újbb lépés történt fldtrányos finnszírozás mgvlósítás flé, zz gyr inkább mgfllnk szkm lvárásánk bbn, hogy finnszírozás kövss btgt. Címkéztln többlt is vn A Bécsbn végztt tüdő trnszplntációk stébn jövőbn társdlombiztosítás trhér végzhtők l z osztrák stndrd szrint z opráció fltétlként szbott PET-CT vizsgáltok. Kidolgozásr krült gyébként hzi szív-tüdő trnszplntáció HBCS-j is, így most már finnszírozási kdály sincs, hogy z gészségügyért fllős állmtitkárság korábbn már jlztt trvi szrint itthon végzzék l zkt bvtkozásokt. Az évnt átülttés lvégzésér szkmi háttér, rndlkzésr áll, gys számítások szrint gyébként hzi műtét stnként mintgy htmillió forintos mgtkrítást jlntn kssz számár. A szkmávl közösn kidolgozásr krültk progrsszivitási szintk pszichiátriábn, hol jnuártól új krónikus szorzók is mgjlntk, így jövőbn biztosítják pszichotrápiás kzlésk mint lgtöbb időt és szkmbrt igénylő llátások trápiás költségit. A rhbilitációt, trmészti gyógytényzők gyógyvíz, klím-, vgy brlngtrápi flhsználásávl végztt llátások körét érinti z változás, mly biztosítj zk többltforrás-igényét. A szolgálttók pályázti úton juthtnk z új szorzóvl érvénysíthtő bvétlhz, mlyről z OEP Többltkpcitás-bfogdási Bizottság dönt. A szrvztt szűrésk stébn régót fnnálló hiányosság, hogy z itt kiszűrt btgk további dignosztizálásár, gyógyításár már nm biztosítottk krtt. Idén z is változik, lglábbis jlnlg három mgyébn, pilotprogrmként futó vstgbélszűrésn flfdztt btgk további kzlésér 132 millió forintot különítttk l. Az idi évbn ötmilliárd forint áll rndlkzésr z uniós bruházások gnrált többltkpcitás igényk kilégítésér, s több pénz jut védőnői hálózton krsztül korgyrmkkori szűréskr. MOSZinfo 18 Gyógyszrtár Gyógyszrtár 19

11 hírk hírk Kmpány hzi gyógyszr mlltt A gyógyszrbfogdásról Több mint száztíz év ismrjük, gnrációk ót hsználjuk gyógyításr Mgyr Gyógyszrt. Mégsm tudtosult bnnünk, és btgkbn sm tudtosítottuk ddig, hogy Mgyr Gyógyszr, mint brnd (márk, védjgy), létzik. A hzánkbn gyártási kpcitássl rndlkző 12 MAGYOSZ tgválllt közösn indított kmpányt nnk érdkébn, hogy Mgyr Gyógyszr, mint foglom széls körbn ismrt lgyn. Ezk vállltok gy-gy trápiás trültn gymás konkurnciái, most mégis gyütt kmpányolnk, közösn, gyütt viszik mjd z orvosoknk, gyógyszrészknk sját üzntük mlltt Mgyr Gyógyszr brndt. A vállltok közös célj z, hogy mikor btg, z orvos, ptikus gyógyszrt válszt, kkor szmpontként gondoljon rr, hogy milyn lőnyökkl járht, h Mgyr Gyógyszrt lklmz. Ez tudtos gondolkodás pdig később lkuljon át gyfél ösztönné, mikor már nm kll zn gondolkodni, hnm trmészts válsztási szbdságnk z mgélés. A tudtos trmékválsztás ösztönzés nm új kltű. Sokt tnultunk különböző mgyr trmék rklámokból. A lgfontosbb, mit mgláttunk z z, hogy kilkult gyfél tudtos vásárlási szokás. Sokn vgyunk olynok, kik mgyr szőlőt, mgyr prt, mgyr dinnyét vsszük mg, h vn olyn polcon. Rádásul Mgyr Gyógyszr olyn mgfizthtő llnértékű trmék, mink minőségét régót, mgs szintn kövtli mg z Országos Gyógyszrészi Intézt. Az llátási biztonság, gyógyszrhiány mglőzésér ttt rőfszítésk is kifjzttn z lőtérb krültk z lmúlt időszkbn, s mly trmék jlntht bből szmpontból ngyobb biztonságot, mint mit itthon gyártunk? Ugynkkor még nnél is több vn Mgyr Gyógyszr mögött, hiszn mgyr gyógyszr válsztásávl nm csk sját és szrttink gészségéhz járulunk hozzá! A hzi gyógyszrgyártók több mint 14 zr főt fogllkozttnk. A bszállítók körébn további állások létrjöttéhz és mgtrtásához járulnk hozzá, így gy Dunkszink mgfllő ngyságú városnyi mbrnk biztosítottk munklhtőségt 2012-bn. Ugynbbn z évbn zk gyártók nmztgzdsági átlg nyolcszorosát, nominálisn 62 milliárdot fordítottk kuttás-fjlsztésr, zn flül még 80 milliárdot költöttk bruházásokr. Az áltluk bfizttt dók, járulékok összg, mly trtlmzt munkválllóktól lvont dót és járulékot is, 68 milliárd volt. Ezk után nm csodálkozunk már zon, hogy Százdvég Intézt 2013 végén mgjlnt átfogó gzdsági lmzés kimuttt, hogy ngy hzi gyógyszrgyártók dják nmzti hozzádott érték 5 százlékát. A fntik olyn számok, mlykr ngyon büszkék vgyunk. Ugynkkor ok vn nnk, hogy lindítottuk kmpányt: bár z xportból szármzó árbvétlünk - mly gyr ngyobb rányt képvisl bn már mghldt z öszszárbvétl 82 százlékát, zz 821 milliárd forintot, ddig mgyrországi értéksítés csupán 175 milliárd forintot ttt ki, mly mélyn lulmúlj 2005-ös hzi árbvétli csúcsot. A Mgyr Gyógyszrt gyártó cégk thát fjlődésükt kizárólg z xportnk köszönhtik m Mgyrországon. A másik ggodlomr okot dó muttószám bruházásink mgtorpnás: 2012-ig törtln fjlődési ívt muttó bruházási értékünk mgtorpnt: 2012-bn ugynnnyi volt, mint 2011-bn, 80 milliárd forint. Azz bár ngy múltr vissztkintő mgyr gyógyszripr gysíti mgábn z évszázdos gyártási trdíciókt, z értéks szktudást modrn tchnológii csúcsminőséggl, lmondhtjuk, hogy vállltink z ország lgjlntősbb bruházói, fogllkozttói között vnnk, és számos hzi vállltnk, válllkozásnk dnk folymtos munkát, mégis tudtosítnunk kll, hogy gytln pirul mögött mnnyi trdíció, tudás, értéktrmtés és értéktrmlés vn. Fl kll hívnunk figylmt rr, hogy Mgyr Gyógyszr gnrációk ót gyt jlnt minőséggl, mgbízhtósággl, htékonysággl. Hogy gyógyszrt válsztó btg, orvos, gyógyszrész tudtos Mgyr Gyógyszrt válsztó lhssn. S bár zk btgk, orvosok, gyógyszrészk régót ismrik és lismrik Mgyr Gyógyszrkt, lgyn z lismrés és válsztás tudtos zért, hogy ztán z z értékválsztás már ösztönösn működhssn. Dr. Ilku Lívi, Mgyrországi Gyógyszrgyártók Országos Szövtségénk igzgtój Tényk mgyr gyógyszrről: m Mgyrországon z lpllátásbn mindn második btg mgyr gyógyszrrl gyógyul; mgyr gyógyszrt világ mintgy 100 országábn ismrik l, nnyi országbn gyógyítnk vlük; szív és érrndszri btgk közül mindn második btg gyógyul mgyr gyógyszrrl; vérképzőszrvk gyógyszri közül mindn ngydik doboz mgyr gyógyszr hzánkbn; tápcstorn- és nygcsr-btgségbn sznvdők közül mindn hrmdik btg szd mgyr gyógyszrt. Nhéz pontosn mgmondni, miót várnk gys trápiák bfogdásr, ugynis z OEP honlpján tlálhtó várkozási listán már sok stbn z ismétlt bdás kzdt áll várkozási idő kzdténk dátumként. Az OEP honlpján jlnlg mindnstr 560 np volt lgmgsbb várkozási időintrvllum drül ki bból közös intrjúból, mlybn dr. Jkb Zoltán, z Innovtív Gyógyszrgyártók Egysülténk lnök és Némthi Erik, z gysült ügyvztő igzgtój bszél z innovtív trápiák bfogdásáról Kórház szklp dcmbri számábn. Milyn trápiás trültkn és pontosn mnnyi innovtív készítmény vár bfogdásr? Dr. Jkb Zoltán (J. Z.): Az OEP honlpj szrint 35 új htónyg várkozik, zn túl 17, már támogtást élvző htónyg vár további indikációs körink bfogdásár. Összsn hány btg vár rr Mgyrországon, hogy hozzájusson zkhz trápiákhoz? J. Z.: Mivl Mgyrországon jllmző módon bfogdás áltlábn gy-gy btgségcsoporton blül btgk gy kisbb hánydár vontkozik, zért csk bcsülni lht zt számot. Vlószínűlg z lső évbn tízzrs ngyságrndű lht zon pácinsk szám, kikt z új trápiávl rdménysbbn lhtn kzlni. Hzi sjátosság z, hogy különböző btgségbn sznvdő mbrk csoportján blül z érintttknk csupán gy kisbb hányd kpj mg támogtást z innovtív gyógyszrkr? J. Z.: A szűkös forrásokból gzdálkodó országokbn finnszírozó limitálj z indikációs körökön blül is zoknk btgknk körét, kiknél gy gyógyszrt lklmzni lht. Nálunk mglhtősn sok trültn jllmző, hogy trápiábn fokoztosságot írnk lő és z újbb és költségsbb szrkt áltlábn btgség későbbi fázisibn lklmzhtják z orvosok. Ez gyrészről finnciális szmpontból rcionális, másrészt zonbn zzl is gyütt jár, hogy zkbn z stkbn már kvésbé látványos rdménykt lht lérni trápiákkl. Mikor rról bszélünk, hogy mnnyit költ z ország gyógyszrk finnszírozásár, kkor nm gyszrűn gyógyszrk lérhtőségéről vn szó, hnm rról is, hogy btgk milyn széls körénk biztosított z dott kzlés. A különböző orvosszkmák prominnsi stnként úgy foglmznk gys trápiákkl kpcsoltbn, hogy zokr nincs is szükség btgségk kori stádiumibn, mrt olynkor még régbbi gyógyszrkkl, kvésbé súlyos mllékhtások árán is l lht érni kívánt rdménykt. J. Z.: Trmészts lplv, hogy z orvosok lgbiztonságosbb, lgkvsbb mllékhtássl járó, d mégis htékony trápiát lklmzzák btgségk kzlésébn. Jó, h vlkit már ismrt és kisbb költséggl járó gyógyszrrl is mg lht gyógyítni. Azt zonbn ki lht jlntni, hogy részbn zért is bhtárolt modrn gyógyszrk lklmzás Mgyrországon, mrt tljsítni klltt gyógyszrkidások csökkntésér vontkozó költségvtési lvárásokt. A lkosság lörgdését tkintv nyomós érvkt tlálhtunk rr vontkozón, hogy z gészségügyi kidásoknk, és zn blül gyógyszrkr fordított költségknk is növkdniük klln hhoz, hogy fnt lhssn trtni korábbi színvonlt. Vjon mikor és miként válht látványossá z Mgyrországon, h z nm így történik? J. Z.: Az rdményk, hlyztünk már most látványos, prsz ngtív értlmbn. Elég csk ránéznünk z urópi országok várhtó élthossz- és hlndóság dtit bmuttó ábráir, és máris kijlnthtjük, hogy sürgős cslkvésr vn szükség. Hogy mink köszönhtő z, hogy jóvl több btg mbr, vlmint ngyobb munkképtln, táppénzr szoruló pácinsk szám hzánkbn, mint más országokbn, összttt kérdés, d z, hogy gys dgnttípusok hlálozási rány nálunk gykorltilg kétszrs Nyugt-Európábn tpsztltknk, tény. Azt gondolom, hogy z gészségügyi rndszrt és finnszírozást is igzítni klln zkhz szomorú sjátosságokhoz. Történnk- kuttások rr vontkozón, hogy z innovtív készítményk mnnyibn htásosk btgségk kori stádiumibn? J. Z.: Trmésztsn törzskönyvzés során szrk htékonyságát btgségk különböző stádiumibn vizsgálják, és z rdményk törzskönyvzési ljáráshoz bnyújtott dokumntáció részét képzik. Az új gyógyszrk lgngyobb rész urópi törzskönyvvl rndlkzik, mlyk lgtöbb stbn középsúlyos és súlyos állpotú btgk számár 20 Gyógyszrtár Gyógyszrtár 21

12 hírk hírk jánlják z dott készítményt. Mgyrországon zzl szmbn sok stbn z lőrhldott stádiumú btgségbn sznvdő mbrk számár tszik csupán lhtővé zn készítményk igénybvétlét. Néhány héttl zlőtt zjlott prlmntbn gy mghllgtás, mlyn Hptitis C llni kzlésk is szób krültk. Elhngzott, hogy míg vizsgáltok lpján lgmodrnbb trápiák 70%-os gyógyulást rdményznk, mgyr dtok ugynzknél gyógyszrknél csupán 55%-os rdménysségt mutttk. Ez nm zért vn, mrt gyógyszr Kárpát-mdncébn kvésbé jó, hnm zért, mrt z országunkbn működő finnszírozási protokoll szrint kizárólg lgrosszbb állpotbn lévő pácinsk kpják mg z dott gyógyszrt. Ebbn z lcsoportbn nyilvánvlón már nm olyn rdménys korszrű trápi, mint bbn Hptitis C frtőzött csoportbn, mly bvonásávl vizsgáltok lzjlottk. Mlyik z készítmény Mgyrországon, mlyik lgrégbbn vár bfogdásr és miót? J. Z.: Nincsnk rr vontkozó pontos dtink, hogy számos készítmény közül pontosn mlyik várkozik lgrégbbn, d z biztos, hogy számos készítmény áll több mint két év bfogdás lőtt. Az ilyn dtok birtokábn tgvállltink vnnk sját készítményikr vontkozón. A lgtöbb gyógyszr mindnstr gy és két év között trt várkozási időbn. Némthi Erik (N. E.): Nhéz pontos dtot mondni bbn kérdésbn, mrt z OEP honlpján tlálhtó várkozási listán már sok stbn z ismétlt bdás kzdt áll várkozási idő kzdténk dátumként. Az OEP honlpján jlnlg mindnstr 560 np volt lgmgsbb várkozási időintrvllum. Ezk milyn btgségk lln kifjlszttt készítményk? N. E.: Bizonyos vérlvdásgátló készítményk szájon át szdhtő ntikogulánsok pl. több mint két év várnk bfogdásr, pdig szint mindn urópi országbn már támogtottn férhtnk hozzá btgk z innovtív trápiákhoz. Ezn trápiás trültn gyébként jlnlg még széls körbn orálisn lklmzott két htónyg közl 60 évvl zlőtti fjlsztés, és már vlmnnyi trápiás protokoll jvsolj z új szrk hsználtát. - Régiós összhsonlításbn hogy áll Mgyrország z új, innovtív trápiák bfogdásánk trültén? Mibn különbözik gy btg korszrű trápiához jutási sély például Romániábn, vgy Szlovákiábn? J. Z.: Szlovákiábn jobb hlyzt, Romániánál ugyn még jobbn állunk, zonbn sjnos vn gy olyn trnd, mly szrint, míg korábbn Mgyrország régión blül z lső hullám végéhz trtozott, m már csúszunk lssbb országok Románi és Lngylország szintjér. N. E.: Mgyrország npjinkbn Romániávl, Lngylországgl, Litvániávl vn zonos ktgóriábn. Szlováki, Szlovéni gyértlműn nyugt-urópi állpotokhoz közlít, Cshország még inkább. - Mnnyi vlószínűség nnk, hogy zn hlyztn kommunikációvl változttni lht kár z önök, kár z orvosszkmi vztők részéről, és mnnyir vnnk lképzlésik más mgoldásokr plusz források trmtésér vgy bármi gyéb ötltr, pl. btggysültkkl vló gyüttműködésr vontkozón? J. Z.: Amit mgyr gészségügy nnyi pénzből produkál, csodánk tkinthtő. Ehhz vlmnnyi résztvvő áldoztválllás szükségs hogy z gészségügy munkválllói ilyn körülményk között dolgoznk, és hogy szállítók is mindnt mgtsznk nnk érdkébn, hogy zk készítményk mgyr btgk számár is hozzáférhtők lgynk. Azonbn zt gondoljuk, hogy hosszútávon z így nm fnntrthtó. Arr lnn szükség, hogy társdlom és gzdságpolitikusok számár z gészségügy szrplői z innovtív gyártók és többi szrplő gyránt htékonybbn tudják bmuttni, hogy lőrébb trtunk, mint évvl zlőtt, és míg z gészségügyi finnszírozás ilyn lcsony szintn áll, ddig nhéz gészségs társdlmt, gészségs munkválllókt lképzlni. N. E.: Egysültünk részéről gy nmrég lzjlott konfrncián lmondtuk, hogy milyn fontos pácinsk részéről is z gészségtudtosság. Hihttln jlntőséggl bír lkosság gészségi állpot érdkébn, hogy z mbrk vigyázznk mgukr, h gondjuk dódik, már kori tüntkkl forduljnk orvoshoz, és mnnyibn trápiábn részsülnk, trtsák b kzlési jvsltokt, nm csk gyógyszrszdésr, d szükség stén z éltmódot érintő szbályokr vontkozón is. Mindz jlntősn bfolyásolj trápi htékonyságánk kimntlét. A kövtkző három-négy évbn mg fog nőni zon mbrk szám, kik koruknál és/vgy gészségi állpotuknál fogv z gészségügyi llátó rndszrb krülnk. Fontos, hogy zk z mbrk n tb forrásit flhsználv éljék túl z lkövtkző évükt, hnm mguk is ktívk mrdjnk. Ehhz gészn más állmi, társdlmi, munkálttói hozzáállás lnn szükségs, mint mi z urópi trnddl szmbn hzánkbn m mgvlósul. N. E.: A ténykt nhéz figylmn kívül hgyni. Nm kizárólg z idősödő mbrk, d társdlom és nmztgzdság érdk is, hogy zk z mbrk ktívn hozzájárulhssnk z ország tljsítményéhz. Ez nm is lhttln, hiszn mgváltoztk z éltkörülményk és lkosság átlgéltkor nőtt. A gond z, hogy z gészségbn ltöltött évk szám kvésbé növkszik, pdig cél, hogy gy htvn évs mbr n gy mgfárdt, pihnni vágyó gyén-, hnm társdlombn gyránt fontos szrp btöltésér képs mbr lgyn. J. Z.: Hjlmosk vgyunk áltlánosítv zt mondni, hogy mgyr mbrknk rndkívül rossz z gészségtudtosság. Ám z lmúlt évkbn z kép árnylttá vált. Több dologr gondolok. Amnnyibn z gészségtudtosságot z gészségr lköltött pénz mértékébn számoljuk, kkor zt láthtjuk, hogy jlntős összgről vn szó. Az gészségügyön kívül z mbrk sokkl több pénzt költnk z gészségükr, mint z gészségügyön blül, zért lnn fontos, hogy bizonyítékokon lpuló orvostudomány szolgálttásit vonzóvá tgyük lkosság szmébn. Sok hlyn hiányzik zonbn szolgálttás mgfllő színvonl és z z ttitűd, mi lpján z mbrk hisznk bbn, hogy itt kphtják lgtöbbt gészségük visszszrzés érdkébn. Az ltrntív trápiákhoz, különböző képsítés nélküli gyógyítókhoz fordulás rányából zt láthtjuk, hogy nm z gészségtudtosság hiány lgngyobb gond, hnm z, hogy lkosság nm tudj, hová érdms fordulni gyógyulás érdkébn. Lnn mir építni. Az gészségügynk is változni kll, figylmb kll vnni mi éltstílust. N. E.: Ki kll törnünk bból szmléltből, mly szrint z gészségügyt btgségügyként kzljük. A btgségr fókuszálunk, hlytt, hogy gészségünk hlyrállításánk szrvs részként értéklnénk z ágzt gészét. Fontos lnn, hogy z orvosok munkáj z gészség mgőrzésénk többi formájához is kpcsolódhsson, így mgvlósítv gyógyítás holisztikus szmléltét. Az lmúlt évk népgészségügyi progrmjink biztosn lsz pozitív hozdék, mly bizonyár mgnyrt gészségs éltévkbn is kimutthtó mjd. Minél több szrplő fog össz és minél jobbn tud döntéshozói oldl szolgálttói oldlll gyüttműködni nnk érdkébn, hogy mglőzés és trápiák jól kigészítsék gymást, nnál ngyobb vlószínűség nnk, hogy közljövőbn jobb rdménykt is tpsztlhtunk lkosság gészségi állpotábn. Mrt minél több z gészségs mbr, nnál több pénz mrd btgk kzlésér. Új szrkt támogtnk Hosszú idő ót lőször döntött új, innovtív trápiát jlntő gyógyszrk támogtásáról z gészségbiztosító. A Széll Kálmán-trv 2011-s lfogdás ót, vgyis z utóbbi két évbn nm volt péld rr, hogy gyszrr tíz új, korszrű orvosság kpjon támogtást biztosítótól. Ez gylőr továbbr sm tény, csk lhtőség: jogszbálytrvzt még dcmbrbn jlnt mg kormány honlpján zzl jvslttl, hogy gyógyszrk jnuár 1-jétől krüljnk b támogtásb írj Világgzdság onlin. A tíz készítmény közül három vsdgnt kzlésér szolgál. A Mgyr Rákrgisztr dti lpján 2002-ről 2006-r 1875-ről 2025-r mlkdtt vsrákkl kzlt btgk szám. Szkorvosi bcslésk szrint három készítmény évnt btg kzlésébn nyújtht lőrlépést. A szívritmuszvrbn, pitvrfibrillációbn sznvdő btgk olyn vérlvdásgátlókhoz juthtnk, mlykkl jlntősn négy stből hárombn mglőzhtő lsz szélütés (strok). A szkorvosok szrint zk z új gyógyszrk évs szintn 5 15 zr btg éltsélyit és éltminőségét jvíthtják érdmbn. Új sélyhz jutnk mostni bfogdások nyomán szklrózis multiplxbn, szívlégtlnségbn, krónikus obstruktív tüdőbtgségbn, időskori mkul dgnrációbn, krónikus köszvénybn, illtv gy gykori mlőrák-típusbn sznvdők is. A portál úgy értsült - zót trtnk z gyzttésk z érinttt cégk és z Országos Egészségbiztosítási Pénztár között rról, hogy mikor és hányn jutnk hozzá z új htékony, bizonyított és jllmzőn nm hlyttsíthtő, ltrntív nélküli trápiákhoz, mlyk súlyos, éltt vszélyzttő állpotok és btgségk kzlésér szolgálnk. Az Innovtív Gyógyszrgyártók Egysülténél rmélik, hogy z gyzttésk lgkésőbb jnuár végéig lzárulnk, és z érinttt btgk fbruártól már hozzájutnk z új trápiás lhtőségkhz. Ezzl ugyn gy jlntős lőrlépés történik, d így is mrd még lglább ngyvn olyn készítmény várólistán, mlykhz nyugt-urópi sőt szlovén, szlovák és csh btgk már régót hozzájutnk. A sorbn álló készítményk között vn onkológii, hmtológii, krdiológii, nurológii, rumtológii és urológi szr is. Az új trápiák bfogdását zok költségsség kdályozz, gzdsági válság mitt, rövid távú kidások mgugrásától trtv ugynis sok hlyn inkább nmt mondnk z új készítménykr, bármnnyir is mggyőzők szkmi érvk. A kormányoknk zt kll mgértniük, hogy gy dollár tízmilliókból kifjlszttt készítmény bizony drág lsz. Ugynkkor, h zért csréb jlnlginél sokkl tovább munk- vgy lglábbis önllátóképsk mrdnk z Alzhimr-kórbn sznvdők, ngyon sokt mg lht spórolni más kidásoknál mlt ki nmrégibn Világgzdságnk dott intrjújábn Richrd Brgström, z Európi Gyógyszripri Egysültk Szövtségénk (EFPIA) lnök. jgyzi mg portál. MOSZinfo 22 Gyógyszrtár Gyógyszrtár 23

13 mlékzés nyitott szmml In mmorim Dr. Stnszky Ernő A mi htvnsok gyik ikonj volt Dr. Stnszky Ernő nyuglmzott főgyógyszrész, ki élténk 88. évébn jnuár 2.-án vártlnul lhunyt. A Mkó mlltti kis flubn, Püspökllén, gyógyszrész édspj mlltt szrzt lkötlzttségét hivtás iránt. Vlük élt pi ngynyj Vörösmrty Id, ngy költő nővér bn szrztt diplomát. Szgdi Tudománygytm Gyógyszrész Krán. Fitl gyógyszrészként lőször közforglmú gyógyszrtárbn, mjd ig Dbrcni Orvostudományi Egytm Gyógyszrtárábn dolgozott. Részt vtt z gytm Gyógyszrtni Intézténk munkájábn, hol morfinszármzékokt kuttt. Ebbn témkörbn készíttt l - summ cum lud rdménnyl - doktori disszrtációját bn ltt Hjdu-Bihr Mgyi Kórház Gyógyszrtáránk főgyógyszrész, 1964-től Hjdu-Bihr mgyi Gyógyszrtári Központ főgyógyszrész, mjd bn igzgtó főgyógyszrész ltt. A Gyógyszrtári Központ éléről 1994-bn vonult nyugdíjb. Ezt kövtőn még 18 évig dolgozott dbrcni Kzy Sámul ptikábn bn gyógyszr-htástnból és toxikológiából, bn gyógyszrügyi szrvzésből szrztt szkképsítést. Fitl gyógyszrészként korán flismrt gyógyszrész- orvos-btg gyüttműködés fontosságát. Ennk szllmébn ltt lpító tgj z Országos Gyógyszrészti Intézt több mint 50 év működő gyógyszrismrttő hálóztánk. Szrvzőj és lődój volt z országos gyógyszrész továbbképzésknk, tgj volt z Országos Szkképsítő Bizottságnk. Az gészségügyi minisztr mgbízás lpján 20 évn át SZOTE Gyógyszrésztudományi Krán z állmvizsgák lnöki tisztét látt l, SZOTE címzts gytmi docns volt. Sokt ttt Dbrcni Egytm Gyógyszrésztudományi Kránk létrjöttéért. A Dbrcni Akdémii Bizottság munkájábn mglpítás ót vtt részt, mint Frmkológii és Gyógyszrészti Munkbizottság társlnök. Aktív részt válllt Mgyr Gyógyszrészti Társság munkájábn, 1972-től vztőség llnök, ig főtitkár volt. Külföldi és hzi kongrsszusokon több mint 50 lődást trtott, közlményink szám 60. A gyógyszrészt trültén lért kimlkdő szkmi tvéknység és hivtás iránti lkötlzttség lismrésként számos kitünttésbn részsült: Munk Érdmrnd rny fokozt, Mgyr Népköztársság Csillgrndj, Kiváló Gyógyszrész, Pro Snitt, Pro Homin Nobil Phrmci, Az év gyógyszrész 2003, Kzy Endr Emlékérm, Küttl Dzső Emlékérm kitünttttj, Némt Gyógyszrészti Társság tisztltbli tgj. A Szgdi Tudománygytm Gyógyszrésztudományi Kr Dékánj és Tnács több évtizds kimlkdő szkmi munkájáért 2010-bn Kr Arnyérmét és Gyémántoklvlét, Szgdi Gyógyszrészképzés Fjlsztéséért éltműdíjt dományozt számár. Azon gyógyszrészk közé trtozott, kik munkájukkl és szkmi tudásukkl ngybn lősgíttték mgyr gyógyszrészt folymtos fjlődését és nmztközi lismrését. Dr. Stnszky Ernő szmélyébn gy kivétls művltségű, mélységsn humánus kollgát vsztttünk l. Hlál mgyr gyógyszrésztársdlom jlntős vsztség. Emlékét kgylttl őrizzük! MOSZinfo A kivándorlást trvző orvosok szám csökknt, d több ápoló, gyógyszrész, fogorvos mnn Az gy évvl korábbihoz képst 111 fővl kvsbb, összsn 1950-n gészségügyi dolgozó kért htósági bizonyítványt külföldi munkvállláshoz tvly. Ebből z Egészségügyi Engdélyzési és Közigzgtási Hivtl (EEKH) lgfrissbb, s dtokt összgző sttisztikáj szrint z orvosok szám jlntősn csökknt, viszont nőtt kivándorolni szándékozó fogorvosok, gyógyszrészk és gészségügyi szkdolgozók szám. Thát bérkigészítésk llnér tovább nőtt zoknk z gészségügyi szkdolgozóknk szám, kik inkább külföldön folyttnák hivtásukt. Az EEKH dti szrint külföldi munkválllást kzdményzők közül tvly 955 volt z orvos, mi 153-ml kvsbb, mint 2012-bn, és z z lőző két évnél is lcsonybb szám, d még mindig mgsbb, mint 2009-bn (887) és korábbi évkbn. Nm fordult mg viszont tndnci fogorvosoknál és gyógyszrészknél höz képst tvly ismét nőtt kérlmző fogorvosok szám, összsn 263 kért bizonyítványt, és összsn 77 gyógyszrész fordult htósághoz, mi 20 százlékkl mgsbb, mint gy évvl korábbn. Az lmúlt két év többlépcsős bérkigészítés llnér tovább nőtt külföldr távozó ápolók szám is: 536-n kértk htósági bizonyítványt z EEKH-től, szmbn korábbi év 518 és két évvl korábbi 314 kérlmévl. Az orvosoknál szkképsítés szrinti mgoszlás dtiból kidrül, hogy 2013-bn csknm 120-szl kvsbb szkorvos volt kérlmzők között, d rányibn is több volt hivtlhoz fordulók között csk áltlános orvosdoktori diplomávl rndlkzők szám. A szkvizsgávl rndlkző, igzolást kérő orvos között lgtöbb háziorvos (71), blgyógyász (68), nsztziológus (56), sbész (48), cscsmő-gyrmkgyógyász (35), szülész-nőgyógyász (33), krdiológus (23), szmész (21), és rdiológus (20) volt. H z gyéb ktgóriábn flsorolt, gyrmkkkl, ifjúságvédlmml kpcsoltos szkmákt is bszámítjuk (+13 orvos), korábbi évkhz képst jlntősn nőtt z lvándorló gyrmkorvosok rány. D z gyéb ktgóriábn szrplő többi spcilizálódott szkorvos például két nurordiológus - is lig pótolhtó, hiszn z gész országbn csk néhány tuct hsonló mgsn kvlifikált szkmbr dolgozik. A külföldön munkát krső gészségügyi dolgozók között tvly már gyértlműn lgflkpottbb célország Némtország volt, szmbn korábbi évkkl, mikor is sokáig Angli szint vrsnytárs nélkül vztt listát. Egydül z lvándorló fogorvosok többség válsztj még mindig Ngy-Britnniát, z orvosok, gyógyszrészk, szkdolgozók zöm már Némtországbn képzli l jövőjét. A második hlyn zért továbbr is Angli áll z orvosoknál, hrmdik lgnépszrűbb célország pdig Svédország. A szkdolgozók zzl szmbn, h nm Némtországb krnk mnni, kkor második hlyn szomszédos Ausztriát válsztják. Az éltkor szrinti mgoszlás szrint korábbi évkhz hsonlón tvly lgtöbb jlntkző fitl, évs volt. Ez volt jllmző z orvosokr: z igzolást kérők csknm gyhrmd bb korosztályb trtozik. Érdksség, hogy ht 65 év fltti orvos is jlntkztt hivtlnál, rádásul gyikük már 70 is lmúlt. A kérlmző fogorvosok, gyógyszrészk, sőt szülésznők többség is évs, csk z ápolók átlgéltkor mgsbb, lgtöbb kérlmző év közötti után 2013-bn is folyttódott tndnci: több nő kr külföldön munkát válllni. Az összs, 1950 kérlmző közül 1213 volt nő, és 737 férfi. Egydül z orvosoknál jlntkzik még mindig több férfi ( férfi-nő rány), d fogorvosok, gyógyszrészk zöm már nő volt, sőt z gészségügyi szkdolgozók között nyolcszor több nő kért htósági bizonyítványt, mint férfi (57-479). Az EEKH dti szrint z összs 1950 kérlmző 22 százlék, 439 fő külföldi állmpolgár volt, thát fltétlzhtőn sttisztikákbn Mgyrországon orvosnk tnuló htáron túlik is szrplnk. Igz, z állmpolgárság mgoszlását bmuttó dtoknál nm szrpl, hogy külföldi kérlmzők közül mnnyi z orvos, fogorvos, gyógyszrész illtv ápoló. A korábbi évk összsíttt dti lpján zért mg lht figylni tndnciákt. Például z orvos-lvándorlási sttisztikák gyértlműn mgmuttták korábbi folymtos lvándorlást, mjd két évvl zlőtti trndfordulót bn 728 orvos kért oklvliről htósági igzolást, z szám 2009-bn 887, 2010-bn 1111, és 2011-bn 1200 volt bn fordult kövtkztt b, csknm 100-zl csökknt kérlmzők szám (1108) és z tndnci folyttódott 2013-bn 955 hivtását külföldön folyttni kívánó orvossl. Forrás: EEKH 24 Gyógyszrtár Gyógyszrtár 25

14 nyitott szmml nyitott szmml Márciustól több tízzr forinttl mlkdik prxispénz Egyr kvsbb járulékfiztő, és több nyugdíjs Mgszülttt kormánydöntés z lpllátás számár félrttt tízmilliárd forint losztásáról. Az összgt háziorvosok, házi gyrmkorvosok, körztkbn dolgozó szkdolgozók, védőnők és z lpllátó fogorvosok között osztják szét. A tízmilliárdból 2,8 milliárdot z lpllátás minőségénk jvításár szánnk. Ebből 500 milliór olyn orvosok pályázhtnk, kik trtósn btölttln körztkbn válllnk munkát. A sikrs pályázóknk szbdon fölhsználhtó gy-hárommilliós összgért lglább négy évig z dott hlyn kll mjd gyógyítniuk. A többi háziorvosnk márciustól forinttl mlkdik z úgynvztt kártypénz, mlyt kormány z lmúlt másfél évbn két lklomml is mlt. Így nnk összg z Orbán-kormány négy év ltt 164 forintról 200 forintr mlkdtt. Most rr jön márciusbn további forint, mi hvont 36 zr forinttl növli z átlgos prxisok bvétlét. Címkézv, szint névr szólón jutttj l trvk szrint kormányzt körztkbn dolgozó orvos-írnokoknk, ápolóknk szánt bérmlést. Ők ttól függőn, hogy ki hány órát dolgozik htnt, 5500 és forint közötti mlésr számíthtnk hvont. További és diffrnciált bvétlhz juthtnk több orvost vgy gyéb szkdolgozót lklmzó prxisok. Ez 19 zr forinttl jlntht mostninál ngyobb összgt. A védőnőknk 30 zrrl, z iskoli védőnőknk 37 zr forinttl mlik márciustól jövdlmükt. A hátrányos hlyztű tlpüléskn működő fogorvosi prxisok OEP-bvétl százzr forinttl mlkdik, z kigészülht további 30 zr forinttl, h fogorvosok lvégzik szájürgi dgntok szűrését. Forrás: Nol.hu 15 évn blül 2 millió 147 zrn mnnk nyugdíjb, új járulékfiztő csk 1,3 millión lsznk. Mgyrországon gyr kvsbb ktív korú munkvállló bfizttt járulékából kll gyr több nyugdíjs járndóságát kifiztni, kövtkző 15 évbn ugynis várhtón 514 zrrl csökkn járulékfiztők szám. Ezk dmográfii dtok zonbn nm trtlmzzák külföldön dolgozókt, illtv zokt, kik nm fiztnk nyugdíjjárulékot, így ténylgsn hiányzó fiztők számát 800 zrr is bcsülhtő. M két ktív krső trmti lő gy nyugdíjs korú szmély nyugdíját, z z rány zonbn folymtosn romlik, miután szültésk és hlálozások szám között évnt 40 zr különbség. A járulékthr pdig nm növlhtő. Miután z állmi nyugdíj m z gytln pillér z örgkori kötlző llátásnk, nm lht kihgyni klkulációból z öngondoskodást. Forrás: MTI Eljött mgán gészségbiztosítók bvonásánk idj Krssük lgjobb háziorvost htáron innn és htáron túl! Az gészségügyr, zn blül is gyógyszrkr, gyógyászti sgédszközökr és orvostchniki szközökr fordíthtó állm források növlését, illtv mgánforrások bvonását sürgtték mghtározó gészségipri érdkképvisltk szkértői Mrkting, public rltions és rklám z gészségügybn c. XVII. Országos Konfrncián. Hornyák László, z Orvostchniki Szövtség lnök rról bszélt, hogy Mgyrországon GDP-rányosn és bszolút értékbn is ngyon kvst költ gészségügyr, kár csk z urópi átlghoz képst is, miközbn több gzdsági lmzés is gyértlműn kimuttt, hogy ráfordítások jlntős rész dók és járulékok formájábn rövid időn blül visszfolyik költségvtésb, másik rész pdig hosszbb távon, lkosság gészségi állpotánk jvulásávl könnyít zon. Az állmi források lpdásávl párhuzmosn jlntősn mlkdnk mgánkidások. A gyógyszrtámogtás viszszvágás mitt például nnk llnér mlkdnk btgtrhk, hogy gyógyszrgyártók évk ót árcsökkntésr kényszrülnk mlékztttt z Innovtív Gyógyszrgyártók Egysültétől Szlávik Pétr. Mikol Bálint, Mgángyógyszrészk Országos Szövtségénk lnök szrint lngdhttln mgánforrások bcstornázás, különösn gys, jól bhtárolhtó gészségügyi problémák stén, milyn lkosság mind ngyobb hánydát érintő dmnci. Az Egészségügyi Tchnológii Egysült lnök, Cstó András szrint köz- és mgánfinnszírozás gynsúlyát úgy kll hlyrállítni, hogy tb továbbr is nyújtson gyfjt lpcsomgot, d zok, kik képsk ngyobb mértékű öngondoskodásr, zok lgális úton, mgánbiztosítókon krsztül kpjnk rr lhtőségt. Hiszn m már mindnki számár nyilvánvló, hogy ki mg tudj fiztni, z lgyn szó gyógyszrről, spciális gyógyszközről vgy csípőprotézis-bülttésről, már most sm ugynzt z gészségügyi szolgálttást vszi igényb, mint többség. Forrás: Világgzdság Szbbnél szbb, mbrségsnél mbrségsbb történtk érkztk ddig z Az év prxis Kárpát mdncébn portáljár. Az Országos Alpllátási Intézt áltl immáron ngydszr mghirdttt mozglom vlóbn hétköznpi hősökt fdzi fl. Nm lsz könnyű dolg zsűrink. Rméljük, hálás pácinsk újbb és újbb történtikkl még inkább mgnhzítik. Böngéssznk Az év orvos Kárpát mdncébn jánló oldlánk történti között, és n fldjék, március 10-ig még támogthtják háziorvosukt gy-gy történttl, gy éltr szóló jándékot nyújtv át nki. Forrás: Wborvos 26 Gyógyszrtár Gyógyszrtár 27

15 KOzmtikus tnácsolj rjtvény MŰVÉSZET ÉS GASZTRONÓMIA ÉLETKÉPEK A RÉGI BUDAPESTRŐL Szürk tél Mi mgyrok mindnből vicct tudunk csinálni, így z idi, késő őszis télből is! Az idén tél szrdár stt, mondják. Vlóbn, ngyon szürkér, szomorkásr sikrült z idi hómnts tél és csk rménykdni tudunk, hogy Húsvéti nyuszi, nm szánkót hoz jándékb lurkóknk, nkünk flnőttknk, pdig hólpátot! A kozmtikákbn zonbn, z z időszk lgidálisbb fitlító kúrákr. Ngyon sokszor lírtm már, hogy mnynyir fontos bőr mgújulásához z lpos rctisztítás és különböző svs rckzlésk. Amikor gyümölcssvs, zz AHA-s kzlésk didlútj lindult, gydülállók voltk. Mnpság zonbn számtln új lhtőség vn bőr svvl történő fitlításár. Az innovációknk köszönhtőn, modrn svk már nm irritálják nnyir bőrt és sokkl rdménysbbn lklmzhtók. Vnnk olyn bőrtípusok, mlyk régn kiszorultk svs kzléskből, mint z érzékny, gyulldásr hjlmos, rozácás bőrök. Ennk kirksztttségnk vég. Elkészültk rozácás bőrr is lklmzhtó bőrfitlító svs kozmtikumok. Mi is rozác? A rozác fokoztosn lkul ki. A lgtöbbn nm is tudják, hogy rozácábn sznvdnk, zt gondolják, hogy tüntik, z rc lpirulás, flnőttkori kné, npr vgy szélr vló érzéknység, bőrük trmészts örgdési folymtánk rész. A kori dignózis és kzlés lpvtő fontosságú, mrt kzltln rozác visszfordíthttln lváltozásokt okozht. A rozác áltlábn z orcákon, orron, állon és homlokon jlnik mg, férfiknál pdig z orron okozht lváltozást. Négy stádium ismrts. Az lső lépcsőbn bőr gykrn lpirul. Ez kár már gyrmkkorbn lkzdődht, d jllmzőn év körülikt érinti. A második stádiumbn már érlváltozásokt is láthtunk. Idiglnsn mgmrdó pirosságot z rc középső részin vgy pdig nyh pókhálószrű, vékony, mgpttnt hjszálrkt látunk. A kövtkző fokoztbn z rk még inkább kitágulnk, vörösség állndósul, pttnásszrű lváltozások jlnnk mg. A ngydik stádiumbn már szmk is érintttk. Gyógyszrtár Az innovációknk köszönhtőn, rozácás bőrökr is lklmzhtó trmékk htónygi szinrgikusn rősítik gymás htását, így kdályozzák mg z érzékny bőr károsodását. A trmékkbn z ismrt svk lm-, szőlő-, citrom- és glicolsv mlltt, olyn sv és lgák vnnk, mlyk rozácár hjlmos bőrökr idálisk. Gyulldásgátló htásúk, gátolják z knét okozó bktériumok növkdését, hlványítnk, ruglmsítnk, hidrtálnk, hűsítnk, fitlítnk. Tszik mindzt úgy, hogy zkt fntsztikus htónygokt bőr n csk bkblzz, hnm bnt is tudj trtni! A kzléskt kúrszrűn célszrű lvégzni, bőr igényink mgfllőn 4-6 hétn át, hti 1 lklomml. A kúrákt otthoni ápolássl gészítsük ki! Az otthoni ápolásr szánt kozmtikumok is trtlmzzák szlonkzléshz hsznált trmékk htónygit. Mindn Kdvs Olvsónk színs tvszvárást és szépülést kívánok! Brbás Év kozmtikusmstr A Psti Vigdó Hogy miképpn is krül soroztunkb Psti Vigdó? Nos, z épült történt során számtlnszor dott hlyt irodlmi, zni produkcióknk, nyájs publikum pdig mindközbn kdvér áldozhtott gsztronómi oltárán. Mgérdmli thát z hzi kultúr és gsztronómi gyik oly fontos fllgvár, hogy mgújulás tisztltér történt rjtvényünk főszrplőj lgyn. A múlt százd psti szórkozttó központj 1865 fbruárjábn nyílt mg közönség lőtt, gy ünnpi bál krtébn. A Fszl Frigys áltl mgálmodott épült Budpst lgfontosbb kulturális és művlődési intézmény ltt. A Psti Vigdó Fszl Frigys építész főműv, mi 1859-től 1865-ig épült. Romntikus stílusú építmény, mly trtlmz szcssziós, nmzti és kltis lmkt is. Nvéhz fűződik még többk között Dohány utci zsingóg és Drhr sörgyár is. A Vigdó történt Az 1800-s évk ljén szülttt gy olyn lhtározás, hogy építni kll gy színházt és gy vigdót Pstn. Ám kkor még csk Némt Színházr volt lgndő krt, és zért csk z utóbbi épült fl 1812-r. Elint gy udvri építészt, vízszints 1. sorbn tlálhtó urt bíztk mg munkávl, ki később kiléptt, és végül Pollck Mihály irányított z építkzést. A Psti Vigdó lődj, függőlgs 42. sorbn tlálhtó nvű épült szintén zon hlyn állt, hol mostni vigdó épült. Pollck Mihály trvi lpján épült, és 1832-bn dták át z kkor még klsszicist épültt. Flléptt itt id. Johnn Struss, Richrd Wgnr, Johnns Brhms, Richrd Struss, Brtók Bél, Kodály Zoltán, és függőlgs 15. sorbn tlálhtó művész. A politiki élt sm állt távol z épülttől, mivl 1848 júliusábn itt trtották népképvislti országgyűlést, és Kossuth kkor trtott flklésr buzdító bszédét. Vlószínűlg zért lövtt rommá z épültt 1849-bn Hntzi osztrák gnrális Budi várból. Az újjáépítés mgtrvzésévl lőször 1854-bn Hild Józsft bízták mg, ám zkt trvkt később lvttték, és Hild tnítványánk, Fszl Frigysnk trvit fogdták l. Így kzdődhttt mg z építkzés 1859-től 1865-ig. Az épült jllmzőn romntikus stílusú ltt, és nmzti tudt is lőtérb hlyződött z építéskor. Több nvs hzi művészünk is dolgozott z épültn, mint például Alxy Károly, és Mrschlkó Károly, vgy Lotz Károly és Thn Mór, kik bltérbn lévő frskókt készíttték. Annk idjén sok kritik ért, például ngy trm mgsság mitt, vgy homlokzti főpárkány hiány mitt. Mnpság viszont romntikus építészt gyik hzi csodájánk számít bn, második világháborúbn mgsérült z új épült is. Méghozzá nnyir kiégtt, hogy sokáig z is kérdéss volt flújítsák- gyáltlán. Szrncsér 1967-bn mgbízták Tiry Györgyöt trvzéssl, és Kulcsár Sándort hlyrállítási munkák vztésévl. A fővárosbn járó jlntős szmélyiségk sorr flléptk Psti Vigdó Hngvrsnytrmébn. Kimljük közülük Liszt Frnct, kink több műv itt krült bmuttásr, s ki mint krmstr és zongorművész is gyránt többször flléptt. Ezk közül - csk jlzésként mlítjük --, hogy 1875 márciusábn Liszt Richrd Wgnrrl dott közös hngvrsnyt függőlgs 16. sorbn tlálhtó épült jvár. Zntörténti érdksség, hogy lgrégbbi mgyr znkr, Filhrmónii Társság gyütts Psti Vigdó lkészült után zt z épültt tkinttt otthonánk, s kzdtbn többször vzénylt itt znkrt ngy mgyr znszrző, Erkl Frnc. Rgszkodott hhz z épülthz Kodály Zoltán, Brtók Bél és Dohnányi Ernő is. Brtók fllépésink mlékét idézi z épültn lhlyztt mléktábl. (Forrás: inplo.hu nmbulvr.hu kulturinfo.hu) Vízszints 1. Mgfjtés 12. Hlász munkszköz 13. Régi biztosítónk 14. Mgpróbál észrvétlnnk mrdni 17. Gonosztvő biblii szóvl 20. Ilyn bb bugyi is vn 21. Rngjlző 23. Fürdőszobi brndzés 24. Rgdozó mdár 26. Jllgzts vízprti növény 27. Angol hlyslés 29. Ázsii rizss hús 30. Ürs tíz! 31. Gykori ló név 32. Kutyfélék csládjáb trtozó dögvő 34. Elctric Light Orchstr 36. Bírósági ljárás 37. Edith, világhírű, frnci snzonénks volt 39. UL 40. Kopsz 42. Ebből növényből olj is készül 43. Szép szál lgény 44. A szobáb 45. Győr-Sopron mgyi község 46. Fltétlzv 48. Polo, dél-mriki város 49. Tngrprti strndfürdő 50. A pincéb 51. Bcéztt női név 53. A Bánk bán című drb ismrt prsztfiguráj 54. Éltrős 55. Rádium vgyjl 56. Frnci utc visszflé! 57. Rómi kétszázs 58. ETÉ 59. Az Oszmán Birodlom fő ktoni-közigzgtási vztőit illtő méltóság mgyrosn 61. Régi rómi pénz 62. Ízültknél tlálhtó kötőszövti képződmény 64. Részvénytársság 66. Szllmi játék 68. Nm zt! Függőlgs 2. Költői flkiáltás 3. Alszik régisn 4. Form 5. Dlokt kdvlő 6. Erőd 7. Olimpii Bizottság 8. Rngjlző 9. Ezt tszi sv 10. Komponist gyik műv 11. Csokoládéfjt 15. Mgfjtés 16. Mgfjtés 18. OD 19. Bírói vislt 22. A motor nm működik tovább 24. Elismrés, hírnév 25. Nykmlgítő 28. Kft. Szlovákiábn 29. Egyházi mbr 33. -ropp 35. Fjfdő 37. Politilén rövidítés 38. A vs lgfontosbb ötvözőj 40. A hét vzér gyik 41. Folyó spnyolul 42. Mgfjtés 44. A zárvtrmők virágábn trmőtáj lgflül lhlyzkdő rész 47. Vél, gondol régisn 49. Rómi ötvngy 52. Michlnglo világhírű szobr Sznt Pétr Bzilikábn visszflé! 53. TAS 55. Fidl Cstro tstvérénk krsztnv 57. Pintyfél mdár 60. Mnysszony 61. Grdnr, mriki színésznő, kor gyik lgngyobb hollywoodi sztárj 63. Muttó szócsk 65. Orosz rpülőgép típus rövidítés 67. ZT A hlys mgfjtők között Gyógyszrtészk Országos Kongrsszus rndzvényr 1 fő rgisztrációt sorsolunk ki! Bküldési cím: MOSZ Irod, 1135 Budpst, Krks u. 9. Előző hvi krsztrjtvényünk nyrts: dr. Szly László, Tiszfürd, Ady E. u , Pátri Ptik 68

16 továbbképzés GYÓGYSZERTÁRI MENEDZSMENT Továbbképző tnfolym A válság htásár l kll számolnunk z illúzióinkkl mind országos szintn, mind gyógyszrllátás trültén! Ennk tudtábn szrvztük Gyógyszrtári mndzsmnt című, krditpontos továbbképzésünk 2014 évi főbb témkörit: Változásmndzsmnt (rndszrlméltilg) (lődó: dr. Simon Kis Gábor): Rndszrlmélt szrint mindn mindnnl összfügg, plán gy ágzton blül. Elég csk vklicitr gondolnunk, mi gyárkr ltt kitlálv, d ngtív kihtását ptikák is érzéklik. Még ilyn vontkozásbn is változásmndzsmntt túlélés szolgáltáb kll állítni. Az sményk lé kll mnnünk, nm utólg mgyrázgtni mgmgyrázhttlnt. Politik Gzdságpolitik Egészségpolitik Gyógyszrpolitik (lődó: dr. Mikol Bálint): A politik primátus vitthttln. D z hogyn ht ki z gys ágzti politikákr - pl. frontvonlbn tlálhtó gyógyszrpolitikár - z már szkmi hozzáértésn és politik tudtos bfolyásolásán is múlik. Ugynkkor z ágzti politikák közötti összfüggésk flismrés és tudtos kiknázás jövőnk gyik zálog. Sikrs mndzsr és motiváció (lődó: Prof. Dr. Vincz Zoltán; Tkács Gézáné dr.): A pénz lgjobb motiváló rő közflfogás szrint. D z gyáltlán nm biztos! A motiválás más módji htásosbbnk bizonyulhtnk pénznél. Ezkt (is) kll lklmzni mindnnpi gyógyszrtárvztésnél, különösn ilyn pénzszűk időszkbn. Kognitív gyógyszrészt lhtségs kitörési pontok (lődó: dr. Smu Antl) Gyógyszrészt jövőjét tudtosn kll kilkítni! A lhtségs kitörési pontokt kritikusn fl kll mérni és rngsorb állítv kiépítésükt sürgősn l kll kzdni! Köldöknéző, múltb révdő nosztlgiázás idj ljárt! Gyógyszrészt jövőj érdkébn tudás lpú mgközlítés szükségs. Gyógyszrészt Jogszbályváltozások (lődó. dr. Sándor István) Jogszbályváltozások ismrttés nprkész flkészültségt szolgálj gyógyszrtárvztők számár. Ránk nézv is igz, jogszbályismrt hiány nm mntsít fllősség lól. Ezért folymtos jogszbály figylés és gyógyszrésztr történő dptálás szükségs. Hlyszínk: Miskolc Békéscsb Szgd Pécs Budpst I. Szombthly Budpst II. Szolnok Vszprém Budpst III. A továbbképző tnfolym - z kkrditációs bizottság döntés lpján - részvétl stén15 krditpont értékű, sikrs tsztvizsgávl gyüttsn 30 krditpont értékű. A képzés bonyolításávl Simon Ptik Kft. (Nyilvántrtási szám: ) fogllkozik. (1149 Budpst, Ngy Ljos király útj 158.) Részvétli díj: 9.750,- Ft tnfolymdíj + z gytmi pontlszámolási díj: 500,- Ft. A továbbképzés pontos hlyszínéről, kzdési időpontjáról továbbképzés lőtt 8 nppl dunk tájékozttást. A számlát tnfolym végén kpják mg hllgtók. Információ: Bihri Erzsébt tl/fx: 06-1/ , 06/30/ ; illtv Tkács Gézáné dr. tl: 06/30/ Kérjük, hogy mlléklt jlntkzési lp kitöltésévl és visszküldésévl jlzz részvétli szándékát. Budpst, jnuár 02. Tisztlttl: Dr. Simon Kis Gábor s.k. gytmi docns JELENTKEZÉSI LAP Gyógyszrtári mndzsmnt év A továbbképzés válsztott hlyszín: Jlntkző nv: Előző név: Működési nyilvántrtási szám: Lvlzési cím Címzés: Irányítószám/ Város/ utc: Tlfon: Emil: Számlázási dtok Száml címzés: Irányítószám/ Város/ utc: március (szombt-vsárnp) március (szombt-vsárnp) április (szombt-vsárnp) május (szombt-vsárnp) május 31 június 1. (szombt-vsárnp) szptmbr (szombt-vsárnp) szptmbr (szombt-vsárnp) októbr 4 5. (szombt-vsárnp) novmbr 8 9. (szombt-vsárnp) novmbr (szombt-vsárnp) Fiztési mód: Átutlás Készpénz A részvétli fltétlkt lfogdom, mgmr nézv kötlzőnk trtom, tndíj htáridőr vló bfiztéséről gondoskodom. Hozzájárulok, hogy fntikbn közölt dtimt tnfolymszrvzéssl és krditpont nyilvántrtássl kpcsoltos tndők ügyébn flhsználják. Klt: 2014 Bküldési cím: Simon Ptik Kft Budpst, Ngy Ljos király útj 158. tl/fx: láírás 30 Gyógyszrtár

17 Kérdzn még? Forduljon szkértőinkhz! Érdklik btgségk, AZ új gyógymódok? Szrtn többt mgtudni A HAZAI gészségügy híriről? Krss fl Kérdzz! MAGAZIN mgújult wboldlát? kérdzz!

Mit szólna egy könyvelőhöz, aki a nap 24 órájában az Ön rendelkezésére áll?

Mit szólna egy könyvelőhöz, aki a nap 24 órájában az Ön rendelkezésére áll? LKOZÁSÁRÓL A LL Á V K IÓ C Á M R INFO L, BÁRMIKOR! O H R Á B L, A N N AZO Mit szóln gy könyvlőhöz, ki np 24 órájábn z Ön rndlkzésér áll? Lépjn b -fiókjáb, és zonnl látj válllkozás: rdményét főkönyvi kivontát

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármstr 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Tlfon: 6 23 31-174/233 mllék Fax: 6 23 31-135 E-mail: bruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Budapst Balaton közötti krékpárút nyomvonalával

Részletesebben

- 1 - A következ kben szeretnénk Önöknek a LEGO tanítási kultúráját bemutatni.

- 1 - A következ kben szeretnénk Önöknek a LEGO tanítási kultúráját bemutatni. Játékok a tanításhoz? - 1 - Tanító játékok? A Lgo kockák gészn biztosan fontos szívügyi gy gész sor gyrk és szül gnráció éltébn. Mi köz van a Lgo kockáknak a tanuláshoz? Vagy lht gyáltalán tanítani /órákat

Részletesebben

Szerző: Böröcz Péter János H-9026, Egyetem tér 1. Győr, Magyarország

Szerző: Böröcz Péter János H-9026, Egyetem tér 1. Győr, Magyarország In: Kóczy L, éánczos L, Bakó A, Prznszki J, Szgdi Z, Várlaki P (szrk.) Játéklmélt alkalmazási lhtőségi a logisztikai rndszrkbn - az gy- és többutas szállítási csomagolási szközök közötti döntéslmélti probléma

Részletesebben

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn Modrn piaclmélt ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Sli Adrinn A tananyag a Gazdasági Vrsnyhiatal Vrsnykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia Alapítány támogatásáal készült az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi

Részletesebben

ISO 9000 és ISO 20000, minőségmenedzsment és információtechnológiai szolgáltatások menedzsmentje egy szervezeten belül

ISO 9000 és ISO 20000, minőségmenedzsment és információtechnológiai szolgáltatások menedzsmentje egy szervezeten belül ISO 9000 és ISO 20000, minőségmndzsmnt és információtchnológiai szolgáltatások mndzsmntj gy szrvztn blül dr. Vondrviszt Lajos, Vondrviszt.Lajos@nhh.hu Nmzti Hírközlési Hatóság Előzményk A kormányzati intézményk

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára M 1 feladatlap

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára M 1 feladatlap 200. jnuár-fruár FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számár M 1 fltlp Név:... Szültési év: hó: np: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn próálkozást fltlpon végzz! Mllékszámításokr z utolsó, ürs

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2009. jnuár 29. MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2009. jnuár 29. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zsszámológépt nm hsználhtsz. A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn

Részletesebben

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata Mágnss anyagok lktronmikroszkópos vizsgálata 1. Transzmissziós lktronmikroszkóp 1.1. A mágnss kontraszt rdt a TEM-bn Az lktronmikroszkópban 100-200 kv-os (stlg 1 MV-os) gyorsítófszültséggl gyorsított lktronok

Részletesebben

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai Országos Szilárd Ló fizikavrsny fladatai I katgória döntő, 5 április 9 Paks A fladatok mgoldásáoz 8 prc áll rndlkzésr Mindn sgédszköz asználató Mindn fladatot külön lapra írjon, s mindn lapon lgyn rajta

Részletesebben

Cikória szárítástechnikai tulajdonságainak vizsgálata modellkísérlettel

Cikória szárítástechnikai tulajdonságainak vizsgálata modellkísérlettel Cikória szárítástchnikai tulajdonságainak vizsgálata modllkísérlttl Kacz Károly Stépán Zsolt Kovács Attila Józsf Nményi Miklós Nyugat-Magyarországi Egytm Mzőgazdaság- és Éllmiszrtudományi Kar Agrárműszaki,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Lap: 1/145 AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI E AZ MSZ EN ISO 9001 SZABVÁNY ALAPJÁN, ILLETVE MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOK-TATÁSI TÖR- VÉNY (1993. ÉVI LXXIX.)

Részletesebben

KORLÁTOS. mateking.hu BINOMIÁLIS ELOSZLÁS. Egy úton hetente átlag 3 balesetes nap van. Mi a valószínűsége, hogy egy adott héten 2 balesetes nap van?

KORLÁTOS. mateking.hu BINOMIÁLIS ELOSZLÁS. Egy úton hetente átlag 3 balesetes nap van. Mi a valószínűsége, hogy egy adott héten 2 balesetes nap van? NEVEZETES DISZKRÉT ÉS FOLYTONOS OK HIPERGEO. BINOM. POISSON VAN ITT EGY FELADAT ISMERTHOGY MENNYI AZ ÖSSZES ELEM ÉS AZ ÖSSZES SELEJT VAGYIS N K ILLETVE n k. CSAK VALAMI %-OS IZÉ ISMERT A VÁRHATÓ AZ ÁTLAG

Részletesebben

Utófeszített vasbeton lemezek

Utófeszített vasbeton lemezek Utófszíttt vasbton lmzk Pannon Fryssint Kft. 1117 udapst, udafoki út 111. Tl.: + 36 1 279 03 58 - Fax: + 36 1 209 15 10 www.fryssint.com 2008. dcmbr Utófszíttt vasbton lmzk z utófszíttt szrkztk alkalmazása,

Részletesebben

ELSZÁMOLÁS szõlõ- és orászti trmékkészltk lkulásáról Bnyújtnó 1 pélányn z illtéks vámhivtlhoz Postár ás átum: A) A vámhivtl tölti ki! Bérkzés átum: Átvvõ kój, láírás: év Ikttás átum: hó év Ikttó szám:

Részletesebben

CÉLEGYENESBEN! Nyertek a horgászok

CÉLEGYENESBEN! Nyertek a horgászok á z h i y g k r D Hírk ám 1. sz lyam o f év XI.. 2010 ár Janu t a! n o v i k ha n l j Mg A Drkgyházi Önkormányzat mgbízásából szrkszttt függtln információs kiadvány. CÉLEGYENESBEN! Nyrtk a horgászok Jó

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Tlfon: 45-6 Intrnt: www.ksh.hu Atgyűjtésk Ltölthtő kérőívk, útmuttók Az tszolgálttás 9/6. (XI..) Korm. rnlt lpján kötlző. Nyilvántrtási szám: /7 Atszolgálttók: vlmnnyi trtós

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK RENDELETE (2009. november 30.) a kozmetikai termékekről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK RENDELETE (2009. november 30.) a kozmetikai termékekről 2009.12.22. Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 342/59 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK RENDELETE (2009. novmr 30.) kozmtiki trmékkről (átolgozás) (EGT-vontkozású szövg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ

Részletesebben

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1)

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1) A Mozilla ThundrBird lvlzőprogram haszálata (Készíttt: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Vrsion 1.1) Tartalomjgyzék Tartalomjgyzék...1 A Központi Lvlző Szrvr használata... 1 A ThundrBird lvlzőprogram

Részletesebben

Villamos érintésvédelem

Villamos érintésvédelem Villamos érintésvédlm A villamos nrgia ipari mértű flhasználása a század ljén kzdtt gyr nagyobb mértékbn ltrjdni és zzl gyidőbn jlntkztk az áramütésből rdő balstk is. Ennk kövtkztébn nagyarányú kutatás

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés 1

Az éves statisztikai összegezés 1 21. mlléklt 2/2006. (I. 13.) IM rndlthz Az évs sttisztiki összgzés 1 Sttisztiki összgzés z évs közbszrzéskről Kbt. IV., VI. fjzt, vlmint ngydik rész szrinti jánltkérők vontkozásábn 1. Az jánltkérő nv,

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ ÉS KUTATÓ KÖZPONT SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANULMÁNYI VERSENY. 9.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ ÉS KUTATÓ KÖZPONT SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANULMÁNYI VERSENY. 9. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ ÉS KUTATÓ KÖZPONT SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANULMÁNYI VERSENY 9. évfolym számár 2014/2015. TANÉV ISKOLAI FORDULÓ 2015.01.13. (http://www.ul.s/prsonl/fjgri/bi_tirto.htm)

Részletesebben

Név:... osztály:... Matematika záróvizsga 2010.

Név:... osztály:... Matematika záróvizsga 2010. Mtmtik záróvizsg 00. Név:... osztály:.... Az lái rjzon gy thrutó rktrénk vázltos rjz láthtó. Az árán olvshtó számtok, rkoásr ténylgsn flhsználhtó térfogtr vontkoznk. Mkkor thrutó hsznos rktrénk térfogt?

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Napsugár Óvoda és Bölcsőd (4090 Polgár, Bssnyi út 4-5) Szrvzti és Működési Szabályzata Hatálybalépés időpontja: Érvénysség: visszavonásig A Szrvzti és Működés Szabályzat tartalomjgyzék 1. Szrvzti és Működési

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Napsugár Óvoda és Bölcsőd (4090 Polgár, Bssnyi út 4-5) Szrvzti és Működési Szabályzata Hatálybalépés időpontja: 2014. novmbr 27. Érvénysség: visszavonásig A Szrvzti és Működés Szabályzat tartalomjgyzék

Részletesebben

ÚJ FELADATSOR! 2006. FEBRUÁR 2. ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára. 2006. február 2. 14:00 óra ÚJ FELADATSOR! NÉV:

ÚJ FELADATSOR! 2006. FEBRUÁR 2. ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára. 2006. február 2. 14:00 óra ÚJ FELADATSOR! NÉV: ÚJ FELADATSOR! 2006. FEBRUÁR 2. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. fruár 2. 14:00 ór ÚJ FELADATSOR! NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

KORLÁTOS. mateking.hu BINOMIÁLIS ELOSZLÁS. Egy úton hetente átlag 3 balesetes nap van. Mi a valószínűsége, hogy egy adott héten 2 balesetes nap van?

KORLÁTOS. mateking.hu BINOMIÁLIS ELOSZLÁS. Egy úton hetente átlag 3 balesetes nap van. Mi a valószínűsége, hogy egy adott héten 2 balesetes nap van? NEVEZETES DISZKRÉT ÉS FOLYTONOS OK HIPERGEO. BINOM. POISSON VAN ITT EGY FELADAT ISMERTHOGY MENNYI AZ ÖSSZES ELEM ÉS AZ ÖSSZES SELEJT VAGYIS N K ILLETVE n k. CSAK VALAMI %-OS IZÉ ISMERT A VÁRHATÓ AZ ÁTLAG

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Teherhordó üveg födémszerkezet: T gerenda ragasztott öv-gerinc kapcsolatának numerikus vizsgálata

Teherhordó üveg födémszerkezet: T gerenda ragasztott öv-gerinc kapcsolatának numerikus vizsgálata Tudományos Diákköri Konrncia Thrhordó üvg ödémszrkzt: T grnda ragasztott öv-grinc kapcsolatának numrikus vizsgálata Készíttt: Gál Tamás F17JCS építőmérnök hallgató Konzulns: Dr. Vigh László Grgly Egytmi

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. február 2. évfolyam 2. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. február 2. évfolyam 2. szám hvs mgyi PÉNZVILÁG a média gr Nonprofit kft. ingyns kiadványa 2011. fbruár 2. évfolyam 2. szám Takarékos és környzttudatos mgyi költségvtés Hosszú évk után takarékos és környzttudatos költségvtés lht a

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

Nagycsaládosok "Szivárvány" Egyesülete

Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete 8 9 3 8 2 0-9 3 3-5 2 9-9 Nagycsaládosok "Szivárvány" Egysült 8230 Balatonfürd, Rózsa u. 2. Közhasznú Egyéb Szrvzt Egyszrűsíttt Bszámolója Evs zárómérlg 2008. január 0.- 2008. dcmbr 3 2008 Kcli Riilatonlurd.

Részletesebben

DR. JUHÁSZ MÁRTA BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapest, Egry J. u. 1. Email: juhaszm@erg.bme.hu Tel: 1/463 40 22 www.erg.bme.

DR. JUHÁSZ MÁRTA BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapest, Egry J. u. 1. Email: juhaszm@erg.bme.hu Tel: 1/463 40 22 www.erg.bme. DR. JUHÁSZ MÁRTA BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapst, Egry J. u. 1. Email: juhaszm@rg.bm.hu Tl: 1/463 40 22 www.rg.bm.hu A KIVÁLASZTÁS ÉS A MUNKAKÖRI ALKALMASSÁG PSZICHOLÓGIÁJA II. Az lızı

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára ÚJ FELADATLAP 2007. ruár 1. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évolymosok számár 2007. ruár 1. 14:00 ór ÚJ FELADATLAPI NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A ltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgllő iőosztásr és

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

ELSÔ FEJEZET St. Ives-ház Grosvenor Square, London

ELSÔ FEJEZET St. Ives-ház Grosvenor Square, London ELSÔ FEJEZET St. Ivs-ház Grosvnor Squar, London Ez így gyszrűn nm tisztsségs. Elizabth Margurit Cynstr, akit mindnki csak Elizának hívott, alig hallhatóan méltatlankodott. Egydül állt köpönygbn gy hatalmas

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

SV-805AL SV-805AL Color. Videokaputelefon 5 vezetékes vandálbiztos. Rock Series. Telepítõi kézikönyv

SV-805AL SV-805AL Color. Videokaputelefon 5 vezetékes vandálbiztos. Rock Series. Telepítõi kézikönyv SV-805AL SV-805AL Color Vidokputlfon 5 vztéks vndáliztos Rock Sris Tlpítõi kézikönyv BEVEZETŐ 1 2 TÁPEGYSÉG TELEPÍTÉSE Köszönjük, hogy GLMAR trmékét válsztott. Az IS-9001 minősítés és lkötlzttségünk vásárlók

Részletesebben

Arculati Kézikönyv. website branding print

Arculati Kézikönyv. website branding print Arculati Kézikönyv wbsit branding print 22 2. A logó 23 A logó gy cég, szrvzt vagy szolgáltatás gydi, jól flismrhtő, azonosításra szolgáló vizuális jl. A logó lsődlgs célja a mgkülönbözttés, az gyértlmű

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2006. fruár 2. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. fruár 2. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz! A

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 24. héten ( )

A BUX-index alakulása a 24. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 21. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Give nincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

53. sz. mérés. Hurokszabályozás vizsgálata

53. sz. mérés. Hurokszabályozás vizsgálata 53. sz. mérés Hurokszaályozás vizsgálata nagyszültségű alap- illtv losztóhálózat (4,, kv a hálózatok unkcióáól kövtkzőn hurkolt (töszörösn hurkolt kialakítású. sok csomóponttal, tö táplálási illtv ogyasztási

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS. II. (regionális) forduló. 2008. február 22.

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS. II. (regionális) forduló. 2008. február 22. Országos Szkiskoli Közismrti Tnulmányi Vrsny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS II. (rgionális) foruló 2008. fruár 22. Mgolás 1 Országos Szkiskoli Közismrti Irolom Mgyr nylv és hlysírás Tnulmányi

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 2006. ruár 2. ANYANYELVI FELADATLAP 4. évolymosok számár 2006. ruár 2. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A ltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz! A mgolásr

Részletesebben

Mike Evans Hogyan vizsgázz sikeresen?

Mike Evans Hogyan vizsgázz sikeresen? Mik Evans Hogyan vizsgázz sikrsn? Fordította Mgyri Luca Mik Evans Hogyan vizsgázz sikrsn? Hasznos tonácsok érttségi, flvétli és gytmi vizsga lőtt állóknak A mű rdti cím: Mik Evans: How to Pass Y o ur Exams

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

A soproni járás szociális intézményei által érzékelt probléma csomópontok

A soproni járás szociális intézményei által érzékelt probléma csomópontok ÁROP-1.A.3-2014-2014-0077 Esélygynlőségi progrmok összhngolás soproni járás trültén A soproni járás szoiális intézményi áltl érzéklt prolém somópontok Az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0077 Esélygynlőségi progrmok

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Leonardo da Vinci Innováció transzfer projektekre. Az Egész életen át tartó tanulás program 1 keretében

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Leonardo da Vinci Innováció transzfer projektekre. Az Egész életen át tartó tanulás program 1 keretében TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Lonardo da Vinci Innováció transzfr projktkr Az Egész éltn át tartó tanulás program 1 krtébn amlyt gyrészről a Tmpus Közalapítvány Hivatalos jogi forma: közalapítvány Nyilvántartási

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

39. sz. LÉGÜGYI ELÕÍRÁS

39. sz. LÉGÜGYI ELÕÍRÁS 39. sz. LÉGÜGYI ELÕÍRÁS és végrhjtási utsítás z jtõrnyõs tvéknységrõl és z jtõrnyõk lklmzásáról (454347/1984.) 1 1 Trtlmzz 39. számú Légügyi Elõírást (LK.1984.VIII.31.), z 1/1985. számú légügyi utsitást

Részletesebben

VENTS KISTELJESÍTMÉNYÛ AXIÁLIS VENTILÁTOROK MÛSZAKI LEÍRÁS

VENTS KISTELJESÍTMÉNYÛ AXIÁLIS VENTILÁTOROK MÛSZAKI LEÍRÁS VENTS KISTELJESÍTMÉNYÛ AXIÁLIS VENTILÁTOROK MÛSZAKI LEÍRÁS 006 A VENTILÁTOR HASZNÁLATA A VENTS típusú vntilátorok lklmsk kis és közps ngyságú hlyiségk szllõzttésér (lkóhlyiség, irod, üzlt, konyh, vizslokk,

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2008. jnuár 31. MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2008. jnuár 31. 15:00 ór M 2 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zsszámológépt nm hsználhtsz. A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérőív z tszolálttás tljsítésér nm lklms, sk tájékozttóul szolál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az tszolálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) kzés lpján kötlző.

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérőív z tszolálttás tljsítésér nm lklms, sk tájékozttóul szolál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az tszolálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) kzés lpján kötlző.

Részletesebben

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja MTM Hungári Egyesület MTM Világszerte htékonyság stndrdj Képzi kínált 2011/2012 KÖLTSÉGEK ELKERÜLÉSE KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS HELYETT A Methods-Time-Mesurement (MTM) z időszükségletmeghtározás világszerte legszélesebb

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy1 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2010. jnuár 23. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

Név:... osztály:... Matematika záróvizsga 2008. 1. Tedd ki a megfelelő relációjelet! ; 4

Név:... osztály:... Matematika záróvizsga 2008. 1. Tedd ki a megfelelő relációjelet! ; 4 Mtmtik záróvizsg Név:... osztály:... 1. T ki mgllő rláiójlt! 15 4 675 ; 180 115, 151, ; 31% 10 3 1000 ; 4 5 5 + ; 8. Mlyik átváltás hiás? A hlyskt jlöl pipávl, hiás átváltásoknál húz át z gynlőségjlt!.

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára M 1 feladatlap

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára M 1 feladatlap 2004. jnuár-fruár FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számár M 1 fltlp Név:... Szültési év: hó: np: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn próálkozást fltlpon végzz! Mllékszámításokr z utolsó, ürs

Részletesebben

Egy általános iskola nyolcadikosainak vallomásai

Egy általános iskola nyolcadikosainak vallomásai ÉLETEM w Egy általános iskola nyolcadikosainak vallomásai A fjlődéslélktan művlői és ismrői számára nm újság, hogy a gyrmk llki fjlődésébn szociális körülményir, zn körülményink változására is tkintttl

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Az önkormányzati és trültfjlsztési minisztr../2008. (..) ÖTM rndlt a katasztrófavédlmi szrvk és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök

Részletesebben

MAGYAR. Mintafeladatsor. Milyen utasítást jelenthet az alábbi mondat? ... ... ...

MAGYAR. Mintafeladatsor. Milyen utasítást jelenthet az alábbi mondat? ... ... ... MRO Histori n Tlon: 06-1/336-1656 n E-mil: ino@lvsznk.hu MAGYAR Mintltsor 1. 2. Krss olyn szvkt, mlykn kövtkzô másslhngzó-kpsoltokt tlálo! )...zsz... )...gygy... )...ts... )...nyr... Milyn utsítást jlntht

Részletesebben

Módosítások: a) 22/2005. (IX. 19.) ör. b) 48/2006. (XII. 22.) ör. c) 7/2007. (II. 23.) ör. /2007.III. 1-

Módosítások: a) 22/2005. (IX. 19.) ör. b) 48/2006. (XII. 22.) ör. c) 7/2007. (II. 23.) ör. /2007.III. 1- 1 Módosítások: Budapst Főváros Trézváros Önkormányzat Képvislő-tstülténk 34/1996. (XII. 16.) rndlt az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérlőink lakbértámogatásáról a) 22/2005. (IX. 19.) ör. b) 48/2006.

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ A KORKEDVEZMÉNYES NYUGDÍJ MEGÍTÉLÉSÉRE

SZAKMAI KONCEPCIÓ A KORKEDVEZMÉNYES NYUGDÍJ MEGÍTÉLÉSÉRE SZAKMAI KONCPCIÓ A KORKDVZMÉNYS NYUGDÍJ MGÍTÉLÉSÉR Prof. Dr. Ungváry György Terminológii problémák mitt nehezen áttekinthető Korábbn (még z 1990-s évek elején sem) sikerült hzihoz hsonló rendszert tlálni

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 3. A pénzügyi eszközök értékelése

GYAKORLÓ FELADATOK 3. A pénzügyi eszközök értékelése GYAKORLÓ FELADATOK 3. A pénzügyi szközök étéklés. fladat (kötvény) A vállalat 2 millió fointos buházása mgvalósításának finanszíozásához kötvénykibocsátást tvz, 5 Millió Ft étékbn. A jgyzést lbonyolító

Részletesebben

Műszaki rajz készítés a térfogati illetve felület modellből, Műhelyrajzok és darabjegyzékek készítése,

Műszaki rajz készítés a térfogati illetve felület modellből, Műhelyrajzok és darabjegyzékek készítése, . BEVEZETÉS CAD/CAM/CAE RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA Dr. Mikó Balázs. Számítógéppl sgíttt trvzés A számítógéppl sgíttt trvzés alatt (CAD computr aidd dsign) többfél, számítógépn alapuló módszrt értünk, amly

Részletesebben

ÉN TÉR KÉP. avagy. a művészetek nyelvén. a gyermekvédelemben

ÉN TÉR KÉP. avagy. a művészetek nyelvén. a gyermekvédelemben ÉN TÉR KÉP vgy művészetek nyelvén gyermekvédelemben A 2006. április 20 május 4 e közt rendezett Gyermekvédelmi Npok keretében szkembereknek szóló progrmok mellett bemuttkoztk gyermeklkotók és lkotóműhelyek

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2006. jnuár 28. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. jnuár 28. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz!

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI havilap. Mesterségünk a turizmus

FEJÉR MEGYEI havilap. Mesterségünk a turizmus FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2010. MÁRCIUS, IV. ÉV FO LYAM, 3. SZÁM Szml Pakson BESZÁMOLÓNK A 4. OLDALON A mgyhatár nm lht a fjlsztésk gátja Rndhagyó bizottsági üléskt tartott a mgyi közgyűlés

Részletesebben

ELSÔ FEJEZET 1829. március Wadham Gardens, London

ELSÔ FEJEZET 1829. március Wadham Gardens, London ELSÔ FEJEZET 1829. március Wadham Gardns, London Amint bttt a lábát Lady Hrford szalonjába, Hathr Cynstr tudta, hogy lgutóbbi trv, miszrint mgfllő férjt talál magának, kudarcra van ítélv. Egy távoli sarokban

Részletesebben

10. lecke. potenciális GDP alakulása. munkanélküliség okai. Konjunkturális. a potenciális kibocsátás szintjén? a tanult növekedéselmélet szerint igen

10. lecke. potenciális GDP alakulása. munkanélküliség okai. Konjunkturális. a potenciális kibocsátás szintjén? a tanult növekedéselmélet szerint igen 10. lck A munkpic jllmzõi és s munknélk lküliség g oki Rövid ávú gynsúly, ponciális kibocsáás, GDP-rés, munknélküliség. A munknélküliség rmészs rááj, rmészs munknélküliség oki. Konjunkurális munknélküliség,

Részletesebben

Kazincbarcikai ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN 2014. MÁRCIUS 28.

Kazincbarcikai ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN 2014. MÁRCIUS 28. Kazincbarcikai 2014. MÁRCIUS 28. Facbook: Barcika Art Kft www.barcikaart.hu/kommunikacio/ ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN Választás 2014 Fotó: Barcika

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 2007. fruár 1. MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2007. fruár 1. 15:00 ór M 2 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn próálkozást, mllékszámítást fltlpon

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP 2009. jnuár 23. MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2009. jnuár 23. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr

Részletesebben

FEJER LAP. Százszorszépek. FEJÉR MEGYEI havilap. Nyernek a kártyán! Áttörés Isztambulban. Jó tanulók, jó sportolók. Borynak nem kell cégér

FEJER LAP. Százszorszépek. FEJÉR MEGYEI havilap. Nyernek a kártyán! Áttörés Isztambulban. Jó tanulók, jó sportolók. Borynak nem kell cégér FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2010. JANUÁR, IV. ÉV FO LYAM, 1. SZÁM Százszorszépk 30 ÉVES A SZÁZSZORSZÉP TÁNCEGYÜTTES 10. OLDAL Nyrnk a kártyán! Kis- és középvállalkozások zrink sgít Fjér

Részletesebben

Ecce homo. Micsoda emberi megnyilvásulások kísérnek egy olyan esemény mint egy

Ecce homo. Micsoda emberi megnyilvásulások kísérnek egy olyan esemény mint egy Ki d j B é é s cs b i K r s ztyé n I fj ú s á g i Eg y s ü l t VI. é vfo ly m 1. s zá m 2 01 4. Ecc homo Micsod mbri mgnyilvásuláso ísérn gy olyn smény mint gy forrdlom: düh, sírás, fájdlom, rménytli szm,

Részletesebben

1. AZ MI FOGALMA. I. Bevezetés ELIZA. Első szakasz (60-as évek) Második szakasz (70-es évek) Harmadik szakasz (80-as évek)

1. AZ MI FOGALMA. I. Bevezetés ELIZA. Első szakasz (60-as évek) Második szakasz (70-es évek) Harmadik szakasz (80-as évek) 1. AZ MI FOGALMA I. Bvztés 1956 nyár. Darthmouth Collg-i konfrncia Kzdti cél: Az mbri gondolkodás számítógép sgítségévl történő rprodukálása. Grgorics Tibor Bvztés a mstrségs intllignciába 1 Grgorics Tibor

Részletesebben

Bite Barbara Juhász Anita: vezetőfejlesztési. paradigmaváltás küszöbén IRÁNYOK. fejlődése érdekében tudatosan tudja működtetni.

Bite Barbara Juhász Anita: vezetőfejlesztési. paradigmaváltás küszöbén IRÁNYOK. fejlődése érdekében tudatosan tudja működtetni. Mgyr Cochszemle Kuttás tudásmegosztás IRÁNYOK fejlőde érdekében tudtosn tudj működtetni. Bite Brbr Juhász nit: Új kihívások k előtt Vezetőfejleszt prdigmváltás küszöbén jó eredményesség, kiválsztás szervezeti

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI havilap. Visszakapja régi fényét

FEJÉR MEGYEI havilap. Visszakapja régi fényét FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2009. DECEMBER, III. ÉV FO LYAM, 12. SZÁM Áldott karácsonyt és boldog új évt! Köszönt az lsttk flkarolásáért A Szociális Munka Napja alkalmából Balsay István

Részletesebben

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat Sorszám: Tárgy: Előterjesztő: Óvodi létszám 2015/2016-os nevelési év Siklósi István polgárrneter Készítette: Gulyásné dr, Sáli Henriett ljegyző Véleményező Hurnártügyi Bizottság Bizottság: Ugyrendi, Jogi,

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI havilap. Vezetőségváltás a megyei katasztrófavédelem élén

FEJÉR MEGYEI havilap. Vezetőségváltás a megyei katasztrófavédelem élén FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2009. OKTÓBER, III. ÉV FO LYAM, 10. SZÁM Tisztlgés 1848 49 hősi lőtt BESZÁMOLÓNK AZ ESEMÉNYRŐL A 2. OLDALON Csak gyakorlat Másfél évtizdnyi szünt után ismét

Részletesebben