Unicondylaris felszínpótló térdprotézisek eredményei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Unicondylaris felszínpótló térdprotézisek eredményei"

Átírás

1 A Markhot Ferenc Kórház Ortopédiai Osztálya közleménye* Unicondylaris felszínpótló térdprotézisek eredményei középtávú utánkövetéssel DR. PÓCS ALFRÉD, DR. GIRHINY ZOLTÁN, DR. TÕZSÉR KORNÉL, DR. NÉMETH MIHÁLY Érkezett: október 29. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzõk beszámolnak a Markhot Ferenc Kórház Ortopédiai Osztályán között végzett unicondylaris felszínpótló térdízületi mûtétek eredményeirõl. Ez idõ alatt 190 betegnél 228 unicondylaris protézis beültetés történt. 198 medialis, 15 lateralis, és 9 dupla unicondylaris felszínpótlást végeztek. A 156 utánvizsgált beteg eredményének feldolgozása során - átlagosan 4,8 év utánkövetéssel - 92 %-ban találtak a szubjektív és 93 %-ban az objektív értékelés szerint kiváló és jó eredményeket. Az elvégzett túlélési analízis vizsgálat, a 10 éves túlélési valószínûséget 94,6 %-ban adta meg. Hazai közlésben, a térdprotézis vonatkozásában ez az elsõ prospektív túlélési analízis eredmény. Kóreredet szerint 90 %-ban primer arthrosis, 6 %-ban poszttraumás állapot, 4 %-ban osteochondritis, illetve rheumatoid arthritis volt a diagnózis. Anyagukban 7 esetben (3,15 %) történt reoperáció, 2 esetben arthrodesis, 5 esetben a szánkókomponens cseréje volt a megoldás. A jó objektív és szubjektív eredmények azt bizonyítják, hogy megfelelõ indikáció mellett az unicondylaris felszínpótlásnak napjainkban is helye van, a térd arthroplasticai mûtétek között. Kulcsszavak: Térdprotézis; Arthroplastica Módszerek; Térdízület Sebészet; Túlélési analízis; Utánkövetéses vizsgálat; A. Pócs, Z. Girhiny, K. Tõzsér, M. Németh: Mid-term results of unicondylar knee prostheses Authors introduce their results on the unicondylar knee prosthesis in the Orthopaedic Department of the Markhot Ferenc County Hospital, Eger from 1991 to unicondylar knee prosthesis were performed on 190 patients. 198 medial, 15 lateral and 9 double unicondylar prosthesis were performed. 156 patients were followed completely with the average follow-up time of 4,8 years-subjectively 92%, objectively 93% had good and excellent results. The performed survival analysis showed 94,6% survival rate after 10 years. This is the first prospective survival analysis result so far in the country, concerning knee arthroplasty. The preoperative diagnosis was primary arthrosis in 90%, posttraumatic condition in 6%, osteochondritis and rheumatoid arthritis in 4%. The revision rate was 3,15% (7 cases), arthrodesis in 2 cases and component replacement in 5 cases was performed. The unicondylar knee prosthesis is still a good surgical method in the treatment of knee arthrosis with good indication, proven by these good subjective and objective results. Keywords: Knee prosthesis; Arthroplasty Methods; Knee joint Surgery; Follow-up studies; Actuarial analysis; BEVEZETÉS A térdízületi arthrosis kezelésében leggyakrabban alkalmazott eljárások, a totál térd endoprotézis (TEP), a felszínpótló unicondylaris endoprotézis (UEP) és a magas tibia osteotomia. Napjainkra látszanak kikristályosodni azok a mûtéti indikációk, amelyek alapján jól kiválaszthatjuk, a betegre szabottan, azt a mûtéti metódust, ami sikeres lehet. * Markhot Ferenc Kórház Radiológiai Osztály, Eger Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

2 Unicompartmentalis térd arthrosis esetén, az osteotomia egyre inkább háttérbe szorul, általában csak fiatal korban alkalmazzuk, ha a mozaikplasztika nem jön szóba. A többi esetben az unicompartmentalis protézis választható megoldás (10). Randomizált vizsgálatok is bizonyították, hogy azonos mûtéti indikáció esetén az UEP a választandó megoldás a TEP mûtéttel szemben, mert jobbak az eredmények a közép és hosszú távú utánkövetéseknél is (21). Ezt bizonyítják a protézis túlélési vizsgálatok eredményei is (1, 4, 6, 7, 8, 16, 20, 24). Tanulmányunk célja, hogy az Ortopédiai Osztályunkon beültetésre került, unicondylaris protézisek középtávú utánkövetési eredményeit ismertessük, kitérve mûtét-technikai tapasztalatokra, illetve a helyes indikáció kérdéseire. ANYAG ÉS MÓDSZER Osztályunkon között, 190 betegnél 228 unicondylaris felszínpótló protézis behelyezése történt. A 222 unicondylaris felszínpótló mûtétbõl 198 esetben (89%) történt medialis, 15 esetben (7 %) lateralis, és 9 esetben (4 %) külsõ és belsõ felszínpótlás. Egységesen csak Protetim típusú protézis került beültetésre. Kóreredet szerinti megoszlás: 90%-ban primer arthrosis, 6 %-ban poszttraumás arthrosis, 4 % -ban osteochondritis, illetve rheumatoid arthritis. A beültetés során minden esetben az elõírásnak megfelelõen cementes rögzítést alkalmaztunk. 9 db. dupla unicondylaris protézis helyeztünk be, ebbõl 6 esetben együlésben végeztük el a mûtétet. A mûtéteket 1991 óta szigorú kautélák között, antibiotikus és antithromboticus védelemben végeztük, lehetõleg lumbális anesztéziában. Kezdetben 2 napig, majd 1 napig Mandokef antibiotikumot használtunk, illetve Ca-Heparint, majd kis molekulasúlyú Heparint alkalmaztunk antithromboticus védelemre. A mûtét után az elsõ naptól aktív és passzív térdmozgatást végeztünk, CPM térdmozgató, illetve gyógytornász segítségével. A beteget harmadik napon keltettük föl, a szívódrének eltávolítását követõen, részleges tehermentesítést végeztünk járókeret, vagy könyökmankó segítségével. Távozás általában a napon varratszedést követõen történt, melynek feltétele a legalább 90 fokos flexió elérése. Az utánvizsgálatot a 3., 6., l2. hónapban végeztük, ezután ezektõl függõen 1, illetve 2 év volt a kontroll idõpontja. Az utánvizsgálatot 156 beteg (82 %), 180 térdén tudtuk elvégezni. 72 % volt a nõ, és 28 % a férfibeteg. Az átlagéletkor 71,8 év volt (47-86 év). Az átlagos utánkövetési idõ 4,8 év (2-8 év). Az elhaltak száma: 28 fõ (15 %), a vizsgálaton meg nem jelentek száma: 6 fõ (3 %). Ezen betegek sorsa sem ismeretlen, mivel a háziorvosok segítségével a betegrõl és a térdprotézis állapotáról pontos információkat kaptunk. Ezt felhasználtuk a túlélési analízis elkészítésénél. A betegek utánvizsgálatát behívásos módszerrel végeztük. A retrospektív vizsgálat során 156 beteg korai és késõi eredményeit értékeltük. Az utánvizsgálat alkalmával, A-P összehasonlító terheléses- funkcionális- és oldalirányú összehasonlító röntgenfelvételek készültek. Az állapot felmérését és értékelését a New Jersey knee score 100 pontos, térdfunkciót felmérõ kérdõív segítségével végeztük (5, 16). Ez a skála a fájdalom, a funkció, a mozgástartomány, a deformitás, a stabilitás és az izomerõ egységes szempontok szerinti felmérésén alapul. A túlélési valószínûséget mutató görbét, mivel egyféle implantátumot használtunk, a Protetim típusú protézisre tudtuk megszerkeszteni. Gyakorlatilag a teljes operált beteganyagunk feldolgozhatóvá vált a gondos utánkövetés révén. 116 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

3 EREDMÉNYEK Az utánvizsgált 156 beteg, 180 térdérõl a következõ eredményeket kaptuk a kérdõívek segítségével: A fájdalom jellegét vizsgálva betegeink 32 %-a mondta magát fájdalmatlannak, 59 %-a alkalmilag, illetve gyenge fájdalmat jelzett, 8 % közepes, vagy súlyos fájdalomról tett említést. A járásmódot elemezve a betegek 61 %-a járt sántítás nélkül, 39 % sántított valamilyen formában. A sántítás mértékének a megoszlása a következõ: 33 % gyenge, 5 % közepes, 1% súlyosnak mondható. A járás mértékét vizsgálva a betegek 82%-a tudott lényeges korlátozás nélkül járni, míg 18 %-a csak korlátozásokkal (csak lakásban, ágytól-székig, illetve 150 méternél kevesebb távon). Az állás, illetve lépcsõzés is hasonló eredményeket mutatott. A járáshoz segédeszközre a betegek 44 %-ának egyáltalán nincs szüksége. A mozgástartomány elemzése során azt találtuk, hogy a betegek 13 %-a tudott a 120 fokos mozgáshatár fölé is teljesíteni, míg 75 %-a érte el, vagy haladta meg a 90 fokos flexiót és csak 12%-nak volt jelentõsebb flexiós elmaradása (60-90 fokig). Eseteink kapcsán 7 alkalommal került sor reoperációra, komplikáció miatt. Négy esetben történt reoperáció szánkótörés miatt. Egyben ezek adták a korai reoperációk eseteit is. Két alkalommal arthrodesis történt, illetve egy szánkókilazulás miatt, szánkócsere. A betegek saját állapotukról alkotott véleményét összegezve: 34 %-ban találtunk kiváló, 58 %-ban jó, 8 %-ban rossz eredményt. Az objektív eredményeket összefoglaló ponttáblázat értékelése során 58 %-ban kaptunk kiváló, 35 %-ban jó, 6 %-ban szegényes és gyenge teljesítést. Az 1. ábra mutatja a statisztikai számítások alapján megrajzolt Kaplan-Meier féle túlélési görbét. Ennek alapján mondhatjuk, hogy a beültetett UEP 10 éves túlélési valószínûsége 94,6%. (23) (1. ábra). 1. ábra: Az unicondylaris szánkó protézis túlélési görbéje Kaplan-Meier szerint. Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

4 MEGBESZÉLÉS Középtávú utánkövetési eredményeink, a 92 %-os szubjektív és 93 %-os objektív kiváló és jó eredmények a 156 utánkövetett betegünk esetében, valamint az unicondylaris protézis 94,6%-os várható 10 éves túlélési valószínûsége, az irodalmi adatokkal összevetve (3, 4, 6, 7, 8, 10) is jónak mondható (I. táblázat). I. táblázat Eredményeink az irodalmi túlélési vizsgálatok tükrében Szerzõ és idõpont Esetszám Követési idõ (év) Túlélési arány Bert ,4 % Capra ,75 % Scott % Cartier % Ansari % Muray % Cartier % A,,kiváló minõsítés ( pont) általában stabil, jó funkciójú, alkalmilag fájdalmas, vagy fájdalmatlan térdet jelent. A,,jó eredmény (70-84 pont) fõleg fájdalomból, járásnehezítettségbõl, sántításból, mozgástartomány beszûkülésbõl ered. A,,szegényes, gyenge eredményeknél már megfigyelhetõ a stabilitás csökkenése, izomerõ gyengülése, illetve kifejezett fájdalom, járászavar. Ez 11 esetben fordult elõ az objektív vizsgálat során, ezek közül 7 beteg ennek ellenére elégedett volt, és csak 4 volt elégedetlen az állapotával. A 14 elégedetlen beteg közül 9 esetben találtunk jó objektív eredményeket - itt a fõ panasz a fájdalomérzés. 5 esetben volt mindkét vizsgálati eredmény elégtelen, ennek hátterében: túlsúly, mozgásszegény életmód, a,,fájdalom súlyos megélése, a következményes mozgásbeszûkülés, sántítás, illetve másik compartmentjének arthrosisa állt. Az utánvizsgált betegeink közül 25 %-nak volt elõzõleg valamilyen mûtétje már az operált térdén. Az elõzõ mûtéteknek 52 %-a debridement volt, ezután a legnagyobb esetszámú mûtét típus: a menisectomia, korábbi unicondylaris térdprotézis, tibia, femur osteotomia, traumás osteosynthesis, synovectomia, illetve egyéb mûtétek. Az operált betegeink közül 2 esetben súlyos térdtraumát követõen femur condylus törés következett be. Mindkét esetben a felszínpótló protézis károsodása nélkül,,úszta meg a beteg a supra- illetve transcondylaris femur törést - ami a szánkóprotézis stabilitását is igazolja. Fixszögletû lemezes rögzítéssel sikerült elérni a mûtét elõtti térdfunkciót. Az utánvizsgált betegek 10 %-a elérte, vagy meghaladta a 100 kg-ot, ezeknek a betegeknek az 50 %-a megközelítette illetve meghaladta a 120 kg-ot. Közülük többnyire csak nagyon panaszos, illetve nagyon jól sikerült esetek kerültek ki. Az átlagosnál gyakoribb szánkótöréseknél két okra gondolunk, ami elõsegíthette a viszonylag gyakori elõfordulást (1, 13). Tervezési, illetve gyártási hiba lehet, az elülsõ protézis láb találkozása a szánkó testével nem megfelelõ, ugyanis itt a láb elvékonyodik (locus minoris resistentiae), a törések mindig itt következtek be. A másik, valószínûleg mûtéttechnikai dolog, a feszülés alatti protézis betétel, mert így fáradásos törés következhet be. Hogy nem sima törésrõl van szó, azt bizonyítja a szánkó robbanásszerû földarabolódása. (2. a-b. ábra) 118 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

5 2. a-b. ábra: Szánkótörés, amely a mûtét után 2 évvel következett be 3. a-b. ábra: A szánkó helyzete a tibia plateau-n mûtétkor és a mûtét után 4 évvel Egy szánkólazulás esetén más intézetben történt a primer protézis mûtét, nálunk csak a szánkócsere. Két alkalommal, késõi szeptikus szövõdmény miatt (gonitis purulenta), más intézetben végeztek arthrodesist, az eredetileg általunk operált betegeinken. A helyes mûtéti indikáció kérdésénél hangsúlyoznánk a mûtét egyik alapvetõ feltételét, a megtartott kereszt- és oldalszalag apparátus jelentõségét (3, 19). Ezek hiánya fokozza a kopást, növeli az arthrosis progresszióját (a szomszéd condylusban), kilazuláshoz vezethet. (19). Fontos még, hogy csak egy compartmentet érintõ legyen az arthrosis. A tibia varusvalgus deformitása ne haladja meg lényegesen a 10 fokot. Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

6 Kiemelt szerepe lehet még a gerinc és a szomszéd ízület, a csípõ állapotának is. Hiszen a hosszú utánkövetések bizonyítják, hogy az utánvizsgált, jó eredményt mutató térd (funkcionális vonatkozásban) akár 20 %-ot is romolhat egy panaszos lumbális gerinc miatt (7). 4 a-d. ábra: Térd arthrosis Ender szegezés után. A megoldás szánkóprotézis, még 1994-ben történt a mûtét. A betegeink röntgen dokumentációját átvizsgálva, a leggyakoribb eltérést a tibia plateau helyzetében találtuk. Kezdetben a tibia plateau-t enyhén befelé lejtettük a mûtét során, majd egyenesen illetve enyhén kifelé maximum 5 fokig lejtve helyeztük el. A szánkó lényeges pozícionális eltérését anyagunkban nem észleltük. A szánkó elmozdulását vizsgálva (a femur condylussal együtt), leggyakrabban, hátrafelé történõ vándorlást találtunk, ez megtörtént vízszintes lefutású, de 5 fokban hátralejtõ tibia plateau esetén is (3. a-b. ábra) Elõfordult még befelé lejtõ plateau-n befelé történõ vándorlás, míg kifelé lejtõ plateau esetében kifelé irányult a szánkó mozgása. Az elõrelejtõ plateau sík esetén egy ízben a szánkó is elõre vándorolt, majd feltámaszkodott az intercondylaris régióban. Megfigyeltük, hogy ezek, a vándorlással összefüggõ pozícionális eltérések mind a kiváló és jó esetekbe voltak sorolhatók, a szubjektív és objektív értékelés során is. Véleményünk szerint az ilyen komponens vándor- 120 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

7 lásoknál nem a plateau pozíciója volt a döntõ, hanem a térdet rögzítõ szalagrendszer és izomköpeny stabilizáló szerepének csökkenése. A tibia plateau lejtését illetõen, legfontosabb, hogy az anatómiai adottságokat figyelembe véve, egyéni mérlegelés alapján történjen, a tervezett mûtét elõtt (11). A reoperációk során azt tapasztaltuk, hogy az eredetileg sima felszínû tibia plateau-n, használat során keletkezõ barázda irányítja késõbbiekben a szánkó mozgását. Kényszerûségbõl 9 esetben végeztünk dupla unicondylaris protézis beültetést (6 alkalommal együlésben) (4. a-d. ábra). A jól elvégzett duo condylaris protetizálás utánvizsgálati eredményei vetekszenek a térd TEP mûtétek eredményeivel (27) (5. ábra). 5. ábra: Dupla unicondylaris protézis mindkét térden. Az irodalmi adatok szerint, a hosszú távú utánkövetéseknél az esetek 60%-ában is látunk sugáráteresztõ sávot a tibialis komponens cementje körül, inkomplett formában, lényeges panasz, illetve funkcióromlás nélkül (24). Ugyanakkor a revízióra került eseteknél csak 62%-ban volt sugáráteresztõ sáv a röntgenfelvételeken (22). Érdekes eredményre jutott Jenny, aki azt vizsgálta, hogy kell-e precízebb instrumentárium a felszínpótló mûtétekhez. Összehasonlítva a nagy mûszerigényû térd TEP mûtétekkel, a hosszú utánkövetésû eseteket elemezve, úgy találta, hogy a válasz, nem (12). A megbízható sebészi technikának még mindig nagy jelentõsége van a protézis túlélésében (17). A lateralis condyluson végzett felszínpótló protézis mûtéteknél gyakrabban fordul elõ impingement syndroma. (Ez a laterálisan felhelyezett femoralis komponens és a patella között alakul ki. Oka, hogy nehezebben protetizálható jól, a medialistól anatómiailag eltérõ alakú lateralis condylus) (14). Unicondylaris protézissel operált betegeket, a kórházi bennfekvés során, nem vesztettünk el, szeptikus szövõdményünk, illetve lényeges thromboemboliás szövõdményünk nem volt. Késõi szeptikus szövõdmény 2 esetben volt (15). A helyes beültetés esetén a következõkre kell figyelni: a varus és valgus deformitás enyhén alulkorrigált legyen, illetve a fiziológiás mértékig történjen (8) a femur komponensnél, a femur és a condylus tengelye az irányadó a tibia polietilén magassága legkevesebb 9 mm legyen (7), lejtése lehetõleg vízszintes, illetve ettõl eltérõ is lehet a beteg egyéni anatómiai adottságának függvényében, az elõrelejtés kivételével a tibia reszekció megfelelõen takarékos legyen Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

8 a pontos mûtéti technikával, kevés ragasztót használjunk, a ragasztó maradékot gondosan távolítsuk el az ízület posztoperatív stabilitásának mértéke olyan, hogy nyújtott térd mellett, 1-3 mm ízületen belüli nyithatóság legyen. Tisztában vagyunk a Protetim típusú unicondylaris protézis korlátjaival, de például a legújabb, legdrágább, kerámia térdprotézisekkel is lehetnek komoly gondok (2). A fentieket összefoglalva úgy gondoljuk, hogy a jó középtávú utánkövetési eredmények igazolják az unicondylaris térdprotézis létjogosultságát és helyét a térd arthrosis mûtéti megoldásai között. Megfelelõ beteganyagon, jó mûtéti indikáció mellett, precíz mûtéti kivitelezés esetén hosszú idõre, hatékonyan javítja a beteg térdmozgásait, javít a beteg életminõségén. A csontállomány, illetve a propriocepció megtartása, talán a legfõbb erénye az unicondylaris felszínpótlásnak a térd TEP mûtétekkel szemben (25). További elõny a viszonylagos olcsóság, kisebb mûtéti megterhelés, gyorsabb rehabilitációs idõ. A hosszú távú utánkövetések megbízható fájdalomcsökkenésrõl számolnak be (26, 18). A jól beültetett protézis csökkenti az ellenoldali compartmentben az arthrosis progresszióját (1). Hátránya a teljes felszínpótló protézissel szemben, hogy sokkal szûkebb az indikációs területe. IRODALOM 1. Ansari S., Newman J. H., Ackroyd C. E.: St. Georg sledge for medial compartment knee replacement. 461 arthroplasties followed for 4 (l-l7) years. Acta Orthop. Scand : Atsui K., Tateishi H., Futani H., Maruo S.: Ceramic unicopartmental knee arthroplasty for spontaneous osteonecrosis of the knee joint. Bull. Hosp. Joint Dis : Bartley R. E., Stulberg S. D., Robb W. J., Sweeney H. J.: Polyethylene wear in unicompartmental knee arthroplasty. Clin. Orthop : Bert J. M.: 10-year survivorship of metal-backed, unicompartmental arthroplasty. J. Arthroplasty : Buechel F. F., Pappas M. I.: New Jersey low contact stress knee replacement system. Ten-year evaluation of meniscal bearings. Orthop. Clin. North Am : Capra S. W., Fehring T. K.: Unicondylar arthroplasty. A survivorship analysis. J. Arthroplasty : Cartier P., Grelsamer R., Sanouiller J. L.: Unicompartmental knee arthroscopy: Ten years minimal follow-up. Knee Surg. Orthop. Sports Med : Cartier P., Sanouiller J. L., Grelsamer R. P.: Unicompartmental knee arthoplasty surgery. 10-year minimum follow-up period. J. Arthroplasty : Chassin E. P., Mikoz R. P., Andriacchi T. P., Rosenberg A. G.: Functional analysis of cemented medial unicompartmental knee arthroplasty. J. Arthroplasty : Gill T., Schemitsch E. H., Brick G. W., Thornhill T. S.: Revision total knee arthoplasty after failed unicompartmental knee arthroplasty or high tibial osteotomy. Clin. Orthop : Jenny J. Y., Rapp E., Kehr P.: Proximal tibial meniscal slope: a comparison with the bone slope. Rev. Chir. Orthop. Reparatr. Appar. Mot : Jenny J. Y., Kehr P.: Unicondylar knee prosthesis: should instrumentation be more precise? Knee Surg. Orthop. Sports Med : Harilainen A., Sandelin J., Ylinen P., Vahvanen V.: Revision of the PCA unocompartmental knee. 52 arthrosis knees followed for 2-5 years. Acta Orthop. Scand : Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

9 14. Hernigou P., De Ladoucette A., Kooli M., Goutallier D.: Anatomy of the trochleo-condylar junction and its consequences on the femoro-patellar joint in single-compartment prostheses. Rev. Chir. Orthop. Reparatr. Appar. Mot : Kieser C., Raber D.: Expenses and risk of artificial knee joint: a look backward to a 20-year clinical experience. Schweiz. Med. Wochenschr : Kiss J., Bucsi L., Szendrõy M.: Unicondylaris felszínpótló térdprotézisek eredményei középtávú utánkövetéssel. Magy. Traumatol. Orthop : Klemme W. R., Galvin E. G., Petersen S. A.: Unicompartmental knee arthroplasty. Sequential radiographic and scintigraphic imaging with an average five-year follow-up. Clin. Orthop : Knutson K., Lewold S., Robertsson O., Lidgren L.: The Swedish knee arthroplasty register. A nation-wide study of 30,003 knees Acta Orthop. Scand : Levine W. N., Ozuna R. M., Scott R. D., Thornhill T. S.: Conversion of failed modern unicompartmental arthroplasty to total knee arthroplasty. J. Arthroplasty : Murray D. W., Goodfellow J. W., O Connor J. J.: The Oxford medial unicompartmental arthroplasty: a tenyear survival study. J. Bone Joint Surg Br: Newmann J. H., Ackroyd C. E., Shah N. A.: Unicompartmental or total knee replacement? Five-year results of a prospective, randomised trial of 102 osteoarthritic knees with unicompartmental arthritis. J. Bone Joint Surg Br: Padgett D. E., Stern S. H., Insall J. N.: Revision total knee arthroplasty for failed unicompartmental replacement. J. Bone Joint Surg Br: Sarungi M., Udvarhelyi I., Schneider F.: Túlélési analízis és életminõség vizsgálata az endoprotetikában. Magy. Traumatol. Orthop : Scott R. D., Cobb A. G., McQueary F. G., Thornhill T. S.: Unicompartmental knee arthroplasty. Eight-to 12 year follow-up evaluation with survivolship analysis. Clin. Orthop : Simmons S., Lephart S., Rubash H., Pifer G. W., Barrack R.: Proprioception after unicondylar knee arthroplasty versus total knee arthroplasty. Clin. Orthop : Swank M., Stulberg S. D., Jiganti J., Machairas S.: The natural history of unicompartmental arthroplasty. An eight-year follow-up study with survivorship analysis. Clin. Ortop : Váci G., Udvarhelyi I., Sarungi M.: Térdízületi arthroplastica eredményeink. Magy. Traumatol. Orthop : Dr. Pócs Alfréd Markhot Ferenc Kórház Ortopédia Osztály 3301 Eger, Pf. 15. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A Markhot Ferenc Kórház Számítástechnikai Osztályáról Gyárfás István és Jánvári Tamás kollégáknak a túlélési görbe és a pontos adatbázis elkészítéséért. Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

KAZUISZTIKÁK. Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel

KAZUISZTIKÁK. Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel KAZUISZTIKÁK A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Ortopédiai Klinikájának közleménye Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel DR. THAN PÉTER, DR. KRÁNICZ

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Ph. D. Tézisek A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Dr. Gunther Tibor Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai*

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* K AZUISZTIK ÁK A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* DR. HOLNAPY GERGELY, DR. ILLYÉS ÁRPÁD, DR. BÖRÖCZ ISTVÁN Érkezett: 2004. június 21. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval* A Pécsi Tudományegyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Részletesebben

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek KAZUISZTIKA Az egri Markhot Ferenc Kórház és Rendelõintézet Ortopédiai és Reumatológiai* Osztályainak közleménye Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai

Részletesebben

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában A Pécsi Orvostudományi Egyetem Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinikájának közleménye Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában DR. TÓTH FERENC, DR. NYÁRÁDY JÓZSEF,

Részletesebben

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis A Pécsi Honvédkórház Baleseti Sebészeti Osztályának közleménye Új típusú, cement nélküli csípõprotézis DR. NOVÁK LÁSZLÓ, DR. MÁTHÉ TIBOR Érkezett: 2002. március 20. ÖSSZE OGLALÁS A szerzõk egy új típusú

Részletesebben

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel Nógrád megyei Önkormányzat,,Madzsar József Kórház-Rendelôintézet Traumatológiai Osztály közleménye Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel CSONKA CSABA DR., VEKSZLER

Részletesebben

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinikájának közleménye Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében DR. KRÁNICZ

Részletesebben

AZ INTRAOPERATIV MEDIALIS TIBIA CORTICALIS FRACTURA RADIOLÓGIAI KÖVETKEZMÉNYEI ZÁRÓ MAGAS TIBIA OSTEOTOMIA UTÁN

AZ INTRAOPERATIV MEDIALIS TIBIA CORTICALIS FRACTURA RADIOLÓGIAI KÖVETKEZMÉNYEI ZÁRÓ MAGAS TIBIA OSTEOTOMIA UTÁN Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 1. szám (2013), pp. 161 169. AZ INTRAOPERATIV MEDIALIS TIBIA CORTICALIS FRACTURA RADIOLÓGIAI KÖVETKEZMÉNYEI ZÁRÓ MAGAS TIBIA OSTEOTOMIA UTÁN DR. DARGAI SÁNDOR 1,

Részletesebben

Nagyfokú genu varum korrekciója szubsztraktív-additív osteotomiával (Esetismertetés)

Nagyfokú genu varum korrekciója szubsztraktív-additív osteotomiával (Esetismertetés) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház Ortopéd-sebészeti Osztályának 1. és a Miskolci Egyetem Gépgyártás-technológiai Tanszék 2. közleménye Nagyfokú genu varum korrekciója szubsztraktív-additív osteotomiával

Részletesebben

Érkezett: 2005. február 28. ÖSSZEFOGLALÁS

Érkezett: 2005. február 28. ÖSSZEFOGLALÁS Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Szeptikus és TBC-s Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály és az Ortopédiai Osztály* közleménye Csípőízületi infekciók kezelése spacer technikát követő endoprotézis

Részletesebben

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény)

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) Az Országos Sportegészségügyi Intézet Sportsebészeti Osztályánek közleménye Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) DR. HALASI TAMÁS, DR. HEHL ISTVÁN, DR. BEREZNAI ISTVÁN

Részletesebben

Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI DOMINIK

Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI DOMINIK A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI

Részletesebben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben A Rijekai Klinikai Központ, Sebészeti Klinika, Gyermek Orthopédiai Osztályának közleménye Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben DR. RÓTH SÁNDOR Érkezett: 2003.

Részletesebben

Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után

Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után (3 eset ismertetése) DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. KOÓS ZOLTÁN,

Részletesebben

Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához

Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához A London-i Mayday University Hospital Közleménye Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához DR. MOWBRAY M. A. S., DR. ZOLCZER L., DR. BARRY M. Érkezett: 1996. január 19. ÖSSZEFOGLALÁS A térd

Részletesebben

Az ORFI-HIETE Ortopédiai Tanszék közleménye

Az ORFI-HIETE Ortopédiai Tanszék közleménye Az ORFI-HIETE Ortopédiai Tanszék közleménye Túlélési analízis és életminôség vizsgálat jelentôsége az endoprotetikában METRIMED X07 ÉS MATT EXETER TÍPUSÚ CSÍPÔÍZÜLETI ENDOPROTÉZISEK 9 10 ÉVES EREDMÉNYEINEK

Részletesebben

Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések diagnosztikájában

Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések diagnosztikájában A Debreceni Orvostudományi Egyetem Traumatológiai Tanszék* és a Kenézy Gyula Kórház-Rendelôintézet, Radiológiai Osztály**, Debrecen közleménye Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések

Részletesebben

A TIBIA LATERALIS CONDYLUS TÖRÉSEK

A TIBIA LATERALIS CONDYLUS TÖRÉSEK EREDETI KÖZLEMÉNYEK Biomechanica Hungarica VI. évfolyam, 2. szám A TIBIA LATERALIS CONDYLUS TÖRÉSEK KÉSEI ÍZÜLETI DESTRUKCIÓINAK ALTERNATÍV ELLÁTÁSÁNAK BIOMECHANIKAI VIZSGÁLATA Sződy Róbert 1, Borbás Lajos

Részletesebben

A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye

A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye Antibiotikus spacer alkalmazása szeptikus szövődménnyel járó csípőtáji törések kezelésében Előzetes közlemény DR. JUHÁSZ LÁSZLÓ,

Részletesebben

Aszerzők közleményükben azokat a jeleket és mérési

Aszerzők közleményükben azokat a jeleket és mérési 18 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 2013/1-2 Elülső térd fájdalmak radiológiai vonatkozásai Balogh Endre dr., Palotás Anikó dr., Kovács Hedvig, Róka Timea, Kéki Imre, László Csaba, Stefán Ágnes dr. és Viharos Krisztián*

Részletesebben

Poszttraumás arthrosisok kezelése a kézen Endoprotézis vagy arthrodesis?

Poszttraumás arthrosisok kezelése a kézen Endoprotézis vagy arthrodesis? Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet, Kéz- és Mikrosebészeti Osztály közleménye Poszttraumás arthrosisok kezelése a kézen Endoprotézis vagy arthrodesis? II. Csuklóízületi totál-endoprotézisek DR.

Részletesebben

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen *

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1,és a Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, Ortopéd Traumatológiai Osztály 2, közleménye A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás

Részletesebben

A térdízületi teljes felszínpótló protézis eredményei klinikánkon DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER, DR. HALMAI VILMOS

A térdízületi teljes felszínpótló protézis eredményei klinikánkon DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER, DR. HALMAI VILMOS Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye A térdízületi teljes felszínpótló protézis eredményei klinikánkon DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER, DR. HALMAI VILMOS Érkezett: 1998. május 11.

Részletesebben

TÉRDÍZÜLETI PROTÉZISEK TÉRBELI MIGRÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA

TÉRDÍZÜLETI PROTÉZISEK TÉRBELI MIGRÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA EREDETI KÖZLEMÉNYEK Biomechanica Hungarica VI. évfolyam, 2. szám TÉRDÍZÜLETI PROTÉZISEK TÉRBELI MIGRÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA RADIOSZTEREOMETRIAI MÓDSZERREL KORAI EREDMÉNYEINK Kiss-Polauf Marianna 1, Illyés

Részletesebben

Térd arthroplastica szerepe a juvenilis chronicus arthritises (JCA) betegek kezelésében

Térd arthroplastica szerepe a juvenilis chronicus arthritises (JCA) betegek kezelésében Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem ORFI/Ortopédia Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem ORFI C Osztály Országos Rheuma- és Fizioterápiás Intézet Térd arthroplastica szerepe a juvenilis chronicus arthritises

Részletesebben

Csípőízüle protézisek szárkomponensének törése mia végze revíziók során szerze tapasztalataink

Csípőízüle protézisek szárkomponensének törése mia végze revíziók során szerze tapasztalataink A Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye Csípőízüle protézisek szárkomponensének törése mia végze revíziók során szerze tapasztalataink DR. GREKSA FERENC, DR.

Részletesebben

AZ OPTIMÁLIS ÉS KITERJESZTETT INDIKÁCIÓVAL VÉGZETT MAGAS TIBIA OSTEOTÓMIÁK ÖSSZEHASONLÍTÓ RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATA

AZ OPTIMÁLIS ÉS KITERJESZTETT INDIKÁCIÓVAL VÉGZETT MAGAS TIBIA OSTEOTÓMIÁK ÖSSZEHASONLÍTÓ RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATA Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 1. szám (2013), pp. 151 159. AZ OPTIMÁLIS ÉS KITERJESZTETT INDIKÁCIÓVAL VÉGZETT MAGAS TIBIA OSTEOTÓMIÁK ÖSSZEHASONLÍTÓ RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATA DR. DARGAI SÁNDOR

Részletesebben

TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS RÖVID KÖLTSÉGELEMZÉSE OSTEOARTHROSISBAN DR. FODOR BERTALAN 1 DR. PAPP MIKLÓS 1,2

TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS RÖVID KÖLTSÉGELEMZÉSE OSTEOARTHROSISBAN DR. FODOR BERTALAN 1 DR. PAPP MIKLÓS 1,2 Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 2. szám (2013), pp. 11 15. TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS RÖVID KÖLTSÉGELEMZÉSE OSTEOARTHROSISBAN DR. FODOR BERTALAN 1 DR. PAPP MIKLÓS 1,2 Összefoglalás:

Részletesebben

Az osteosarcoma kezelési stratégiájának változása intézetünkben

Az osteosarcoma kezelési stratégiájának változása intézetünkben A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika és *Gyermekklinika közleménye Az osteosarcoma kezelési stratégiájának változása intézetünkben 23 eset eredményeinek elemzése DR. ILLÉS TAMÁS, DR. THAN

Részletesebben

Autografttal végzett revíziós keresztszalag-pótlás korai eredményei

Autografttal végzett revíziós keresztszalag-pótlás korai eredményei Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet 1 és a Department of Orthopaedic Surgery, Mayday University Hospital, London 2, közleménye Autografttal végzett revíziós keresztszalag-pótlás korai eredményei

Részletesebben

A kompressziós tûzõdrót rendszer

A kompressziós tûzõdrót rendszer Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet, OMSZ Járó- és Fekvõbeteg Ellátó Egység közleménye A kompressziós tûzõdrót rendszer DR. SZOKOLY MIKLÓS, DR. LÁSZLÓ GYULA Érkezett: 2001. december 7. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

endoprotézis infekció kezelése antibiotikum tartalmú cement spacer beültetése után végzett reimplantációval

endoprotézis infekció kezelése antibiotikum tartalmú cement spacer beültetése után végzett reimplantációval A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Ortopédiai Osztály, Kecskemét, közleménye Mennyibe kerül a csípõ és térdízületi totál endoprotézis infekció kezelése antibiotikum tartalmú cement spacer beültetése

Részletesebben

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával A Debreceni Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika és a **Szent János Kórház, Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok

Részletesebben

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Érkezett: 1997. május

Részletesebben

Combnyakcsavarozás DHLS szintézissel

Combnyakcsavarozás DHLS szintézissel A Semmelweis Egyetem Traumatológiai Tanszék Péterfy Sándor Utcai Kórház és Baleseti Központ 1 az Uzsoki Kórház, Ortopéd-Traumatológiai Osztály 2 és az Innosynth-KDS Kft. 3 közleménye Combnyakcsavarozás

Részletesebben

Módosított tibiareszekció nagyfokú varus arthrosis miatt beültetett total condylaris térdprotézis során

Módosított tibiareszekció nagyfokú varus arthrosis miatt beültetett total condylaris térdprotézis során A õvárosi Önkormányzat Uzsoki Utcai Kórház Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye Módosított tibiareszekció nagyfokú varus arthrosis miatt beültetett total condylaris térdprotézis során DR. UDVARHELYI

Részletesebben

A Putti-Platt mûtét késõi következményei

A Putti-Platt mûtét késõi következményei A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinikájának közleménye A Putti-Platt mûtét késõi következményei KISS JENÕ DR., MERSICH ISTVÁN DR., PERLAKY GYÖRGY DR., SZOLLÁS LÁSZLÓ DR. Érkezett: 1996.

Részletesebben

Nyakban rögzülő szárral végzett csípőízületi totál endoprotézis rövid távú eredményei klinikánkon Két eset ismertetése

Nyakban rögzülő szárral végzett csípőízületi totál endoprotézis rövid távú eredményei klinikánkon Két eset ismertetése A Pécsi Tudományegyetem KK MSI Traumatológiai Klinikai Tanszék 1 és Ortopédiai Klinikai Tanszék 2 közleménye Nyakban rögzülő szárral végzett csípőízületi totál endoprotézis rövid távú eredményei klinikánkon

Részletesebben

a tibia felsõ harmadában*

a tibia felsõ harmadában* Az Uzsoki Utcai Kórház Orthopaed-Traumatológiai Osztály közleménye Térdízületi arthrosist követõ fáradásos törés a tibia felsõ harmadában* DR. UDVARHELYI IVÁN, DR. TÓTH FERENC, DR. KÁRPÁTI ZOLTÁN, DR.

Részletesebben

Az elülső térdfájdalom etiológiájának vizsgálata

Az elülső térdfájdalom etiológiájának vizsgálata A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Rendelőintézet Ortopéd Traumatológiai Osztály 1, a Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika 2 és az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet 3 közleménye Az elülső

Részletesebben

Térdízületi MR vizsgálat ortopédiai diagnosztikai megbízhatósága

Térdízületi MR vizsgálat ortopédiai diagnosztikai megbízhatósága A Pécsi Tudományegyetem KK MSI Ortopédiai Klinika 1, a Pécsi Diagnosztikai Központ 2 és a Telemedicine Clinic Barcelona 3 Közleménye Térdízületi MR vizsgálat ortopédiai diagnosztikai megbízhatósága DR.

Részletesebben

Kongresszusok (megtartott előadások vagy másodszerző)

Kongresszusok (megtartott előadások vagy másodszerző) Kongresszusok (megtartott előadások vagy másodszerző) A rheumatoid arthritis pedobarográfiás vizsgálata Fiatal orvosok fóruma, Szeged, 1994. Kellermann P., Tóth K., Korbay I.: A talp nyomásviszonyainak

Részletesebben

Cement nélküli implantátummal végzett csípőrevíziók eredményei különös tekintettel a heterotop csontképződésre

Cement nélküli implantátummal végzett csípőrevíziók eredményei különös tekintettel a heterotop csontképződésre A Pécsi Tudományegyetem ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye Cement nélküli implantátummal végzett csípőrevíziók eredményei különös tekintettel a heterotop csontképződésre DR. SZUPER KINGA, DR. HORVÁTH GÁBOR,

Részletesebben

iatalkori szubakut osteomyelitis

iatalkori szubakut osteomyelitis A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye iatalkori szubakut osteomyelitis DR. KISS SÁNDOR, DR. BALLA MÁRIA, DR. SZÕKE GYÖRGY Érkezett: 2002. március 12. ÖSSZE OGLALÁS

Részletesebben

Vállízületi artroszkópos debridementtel szerzett tapasztalataink

Vállízületi artroszkópos debridementtel szerzett tapasztalataink A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika 1, a Szent János Kórház Traumatológiai Osztály 2 és a Szent János Kórház Ortopéd-Traumatológiai Osztály 3 közleménye Vállízületi artroszkópos debridementtel szerzett

Részletesebben

csoportba az első száz, páros sorszámú beteget választottam az összes károsodott porcú beteg közül. A kontroll csoportba a műtéti napló páratlan

csoportba az első száz, páros sorszámú beteget választottam az összes károsodott porcú beteg közül. A kontroll csoportba a műtéti napló páratlan ÖSSZEFOGLALÁS A szakirodalmi adatok szerint a térdízület terhelőfelszínén a porckárosodások előfordulási gyakorisága különböző feltárásos vagy arthroscopos műtétek során elérheti a 40%-t. Az ízületi hialinporc

Részletesebben

Gyermekkori calcaneus törések kezelése *

Gyermekkori calcaneus törések kezelése * Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet Gyermektraumatológia osztályának közleménye Gyermekkori calcaneus törések kezelése * DR. KASSAI TAMÁS, DR. HARGITAI ERNÕ, DR. KÕVÁRI TAMÁS, DR. NOVOTH BÉLA Érkezett:

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye

A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye A 8-as lemezes temporer hemiepiphyseodesis technikával elért eredményeink csontdysplasiák és csontanyagcsere-zavarok okozta

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Bokatörés (S8250, S8260, S9300, S9320) Fractura malleoli

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Bokatörés (S8250, S8260, S9300, S9320) Fractura malleoli Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Bokatörés (S8250, S8260, S9300, S9320) Fractura malleoli Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. Érvényességi terület

Részletesebben

A kombinált magas tibiaosteotomia középtávú radiológiai vizsgálata a sagittalis sík

A kombinált magas tibiaosteotomia középtávú radiológiai vizsgálata a sagittalis sík dr. Papp Miklós, dr. Károlyi Zoltán, dr. Róde László: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Oktató Kórház, Ortopéd Sebészeti Osztály, Miskolci Egyetem, Egészségügyi Kar/Borsod-Abaúj-Zemplén County Teaching Hospital,

Részletesebben

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Traumatológiai Klinika és Pathológia Intézet közleménye Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta

Részletesebben

A thrombosis profilaxis aktuális kérdései Traumatológiai és nagyízületi protézisműtéten átesett betegek együttműködése

A thrombosis profilaxis aktuális kérdései Traumatológiai és nagyízületi protézisműtéten átesett betegek együttműködése Az Önkormányzati Kórház Sárvár, közleménye A thrombosis profilaxis aktuális kérdései Traumatológiai és nagyízületi protézisműtéten átesett betegek együttműködése DR. KORCSMÁR JÓZSEF Érkezett: 2009. március

Részletesebben

Együlésben végzett kétoldali totál térdprotézis beültetés

Együlésben végzett kétoldali totál térdprotézis beültetés Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika, Szeged, közleménye Együlésben végzett kétoldali totál térdprotézis beültetés DR. TÓTH KÁLMÁN*, DR. HORTOBÁGYI ANNAMÁRIA**, DR. HUDÁK KLÁRA**

Részletesebben

A medialis combnyaktörés osteosynthesisének fejlesztése ismételt, prospektív, nemzetközi epidemiológiai felmérések révén

A medialis combnyaktörés osteosynthesisének fejlesztése ismételt, prospektív, nemzetközi epidemiológiai felmérések révén Doktori (Ph.D.) értekezés A medialis combnyaktörés osteosynthesisének fejlesztése ismételt, prospektív, nemzetközi epidemiológiai felmérések révén Dr. Cserháti Péter Semmelweis Egyetem, Budapest, 2. sz.

Részletesebben

A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során

A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során DR. DÉNES ZOLTÁN, DR. KÁLLAY MIKLÓS Érkezett: 2002. március

Részletesebben

VII./2. Veleszületett fejlődési rendellenességek

VII./2. Veleszületett fejlődési rendellenességek VII./2. Veleszületett fejlődési rendellenességek A térd veleszületett rendellenességei összességében ritka kórképek, előfordulhatnak önálló elváltozásként, de időnként komplex fejlődési rendellenességek

Részletesebben

Szinonímák: Gonarthrosis, Térdartrózis, Térdízületi artrózis

Szinonímák: Gonarthrosis, Térdartrózis, Térdízületi artrózis 21. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 3293 Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Térdarthrosis ellátásáról (arthrosis deformans genus) (1. módosított változat) Készítette: az Ortopédiai Szakmai Kollégium

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

Cement nélküli implantátummal végzett vápacserék rövidtávú eredményei klinikánkon*

Cement nélküli implantátummal végzett vápacserék rövidtávú eredményei klinikánkon* A Pécsi Tudományegyetem OEC ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye Cement nélküli implantátummal végzett vápacserék rövidtávú eredményei klinikánkon* DR. HORVÁTH GÁBOR, DR. THAN PÉTER, DR. BELLYEI ÁRPÁD Érkezett:

Részletesebben

Középtávú életminőség vizsgálat és funkcionális eredmények térdízületi tumor endoprotézis beültetés után

Középtávú életminőség vizsgálat és funkcionális eredmények térdízületi tumor endoprotézis beültetés után A Semmelweis Egyetem ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye Középtávú életminőség vizsgálat és funkcionális eredmények térdízületi tumor endoprotézis beültetés után DR. SKALICZKI GÁBOR, DR. ANTAL IMRE, DR.

Részletesebben

CT-alapú számítógépes mûtéti tervezés az elôláb sebészetében

CT-alapú számítógépes mûtéti tervezés az elôláb sebészetében SZÁMÍTÓGÉPES TERVEZÉS Metodikai közlemény CT-alapú számítógépes mûtéti tervezés az elôláb sebészetében Huszanyik István, Hegedûs Franciska, Róde László BEVEZETÉS A hagyományos oszteográfiás felvételekkel

Részletesebben

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban A Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Pécs 1 és az LKH Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Graz 2 közleménye Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Részletesebben

Korszerűség és széles körű alkalmazhatóság a Denti Implantációs Rendszerben

Korszerűség és széles körű alkalmazhatóság a Denti Implantációs Rendszerben I IMPLANTOLÓGIA N A P J A I N K B A N Dr. Vajdovich István, dr. Bóka Péter és dr. Vajdovich Éva Korszerűség és széles körű alkalmazhatóság a Denti Implantációs Rendszerben Bevezetés 2008 jelentős év a

Részletesebben

Tumor endoprotézis használata revíziós térdprotetikában, nagy csonthiány vagy szalagelégtelenség esetén

Tumor endoprotézis használata revíziós térdprotetikában, nagy csonthiány vagy szalagelégtelenség esetén A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Tumor endoprotézis használata revíziós térdprotetikában, nagy csonthiány vagy szalagelégtelenség esetén DR. SKALICZKI GÁBOR, DR. ZAHÁR ÁKOS, DR. BEJEK

Részletesebben

Na Hyaluronát injekciós kúra fájdalomcsillapító hatása a térdízületi arthrosis kezelésében

Na Hyaluronát injekciós kúra fájdalomcsillapító hatása a térdízületi arthrosis kezelésében A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Ortopédiai Klinika közleménye Na Hyaluronát injekciós kúra fájdalomcsillapító hatása a térdízületi arthrosis kezelésében DR. SISÁK KRISZTIÁN,

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Humerus diaphysis törések kezelése (384E, 387C) Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Humerus diaphysis törések kezelése (384E, 387C) Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Humerus diaphysis törések kezelése (384E, 387C) Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium 1. A protokollok alkalmazási /

Részletesebben

Ötven éves kor alatt beültetett csípőprotézisek legalább 10 éves utánkövetése

Ötven éves kor alatt beültetett csípőprotézisek legalább 10 éves utánkövetése A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye Ötven éves kor alatt beültetett csípőprotézisek legalább 10 éves utánkövetése DR. HOLNAPY GERGELY, DR. ZAHÁR ÁKOS, DR.

Részletesebben

Országos Baleseti Intézet közleménye

Országos Baleseti Intézet közleménye Országos Baleseti Intézet közleménye Posztoperatív fixateur externe rögzítés késõi szeptikus szövõdmény miatt végzett csípõprotézis eltávolítás után DR. FÉNYES LÁSZLÓ, DR. KALAS LÁSZLÓ, DR. DÓCZI JÓZSEF

Részletesebben

FEMUR DIAPHYSIS, patella és tibia condylus TÖRÉSEK ELLÁTÁSA TRAUMA

FEMUR DIAPHYSIS, patella és tibia condylus TÖRÉSEK ELLÁTÁSA TRAUMA FEMUR DIAPHYSIS, patella és tibia condylus TÖRÉSEK ELLÁTÁSA A femur diaphysis törések An: Pm: Cl: Kl: Dg: Th: az emberi test legerősebb csontja, ventralis irányban doború nagy energiájú traumára törik,

Részletesebben

A térdprotézisek beültetési tényezőinek hatása az ízület

A térdprotézisek beültetési tényezőinek hatása az ízület A térdprotézisek beültetési tényezőinek hatása az ízület kinematikájára Balassa Gábor Péter, M. Csizmadia Béla Szent István Egyetem, Mechanikai és Géptani Intézet balassag@gmail.com DOI: 10.17489/biohun/2015/1/02

Részletesebben

Csigolyatest közti fúzió, hengeres titán cage alkalmazásával

Csigolyatest közti fúzió, hengeres titán cage alkalmazásával A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Ortopédiai Osztály, Kecskemét, közleménye Csigolyatest közti fúzió, hengeres titán cage alkalmazásával DR. KOVÁCS GYULA, DR. TÓTH KÁLMÁN Érkezett: 2001. október

Részletesebben

A hosszú gammaszegezés eredményei*

A hosszú gammaszegezés eredményei* A Pécsi Tudományegyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye A hosszú gammaszegezés eredményei* DR. NAUMOV ISTVÁN, DR. VÁMHIDY

Részletesebben

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása MOZGÁSSZERVI DIAGNOSZTIKA Összefoglaló közlemény A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása Gion Katalin, Palkó András Early detection of adult femoral head necrosis A felnôttkori combfejnecrosis a

Részletesebben

O F / M U PROTETIM. UNICONDYLAR knee prosthesis system. UNICONDYLARIS térdprotézi s rendszer

O F / M U PROTETIM. UNICONDYLAR knee prosthesis system. UNICONDYLARIS térdprotézi s rendszer PROTETIM O F / M U UNICONDYLARIS térdprotézi s rendszer UNICONDYLAR knee prosthesis system 0 1 9 7 PROTETIM ORVOSI MÛSZERGYÁRTÓ KFT. 6800 Hódmezõvásárhely, Rákóczi út 2-4. - 6800 Hódmezõvásárhely, Lázár

Részletesebben

Hosszú távú eredmények csípő- és térdízületi arthroplasticával juvenilis idiopathiás arthritises betegeken *

Hosszú távú eredmények csípő- és térdízületi arthroplasticával juvenilis idiopathiás arthritises betegeken * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1, a Budai Irgalmasrendi Kórház, Ortopédiai Osztály 2, és az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet 3 közleménye Hosszú távú eredmények

Részletesebben

Hosszútávfutó fáradásos szeméremcsont-törése Esetismertetés

Hosszútávfutó fáradásos szeméremcsont-törése Esetismertetés A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye Hosszútávfutó fáradásos szeméremcsont-törése Esetismertetés DR. ILLYÉS ÁRPÁD, DR. KISS JENÕ Érkezett: 2000. február 21. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Az endoszkópos partialis plantaris fasciotomiával szerzett tapasztalataink

Az endoszkópos partialis plantaris fasciotomiával szerzett tapasztalataink A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Ortopédiai Osztály, Győr közleménye Az endoszkópos partialis plantaris fasciotomiával szerzett tapasztalataink DR. MARAFKÓ CSABA Érkezett: 2006. július 1. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

A coxarthrosis kliniko-patológiai típusai* DR. MÉSZÁROS TAMÁS

A coxarthrosis kliniko-patológiai típusai* DR. MÉSZÁROS TAMÁS A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye A coxarthrosis kliniko-patológiai típusai* DR. MÉSZÁROS TAMÁS ÖSSZEFOGLALÁS A szerzô 1000 coxarthrosisos beteg klinikai, radiológiai

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vállízület elülső instabilitásának fizioterápiás kezelése

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vállízület elülső instabilitásának fizioterápiás kezelése Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vállízület elülső instabilitásának fizioterápiás kezelése Készítette: Az Ápolási Szakmai Kollégium és a Magyar Gyógytornászok Társasága I. Alapvető megfontolások

Részletesebben

A lebegő váll (floating shoulder) és kezelése

A lebegő váll (floating shoulder) és kezelése A Pécsi Tudományegyetem Mozgásszervi Sebészeti Intézet Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikai Tanszék közleménye A lebegő váll (floating shoulder) és kezelése DR. WIEGAND NORBERT, DR. NAUMOV ISTVÁN, DR.

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

A calcaneus stop típusú arthrorisis eredményességének értékelése a gyermekkori flexibilis lúdtalp kezelésében

A calcaneus stop típusú arthrorisis eredményességének értékelése a gyermekkori flexibilis lúdtalp kezelésében A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye A calcaneus stop típusú arthrorisis eredményességének értékelése a gyermekkori flexibilis lúdtalp kezelésében Dr. Terebessy

Részletesebben

Általános életminôség-vizsgálat összehasonlító alkalmazása Kezdeti eredmények az SF-36-módszerrel

Általános életminôség-vizsgálat összehasonlító alkalmazása Kezdeti eredmények az SF-36-módszerrel Az ORFI-HIETE Ortopéd Tanszék közleménye Általános életminôség-vizsgálat összehasonlító alkalmazása Kezdeti eredmények az SF-36-módszerrel DR. SARUNGI MARTIN Érkezett: 1998. május 12. ÖSSZEFOGLALÁS Az

Részletesebben

Az enoxaparin és a Na-heparin terápia hatékonyságának összehasonlítása medence és trochantertáji töréseknél *

Az enoxaparin és a Na-heparin terápia hatékonyságának összehasonlítása medence és trochantertáji töréseknél * A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Az enoxaparin és a Na-heparin terápia hatékonyságának összehasonlítása medence és trochantertáji

Részletesebben

Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 165 174.

Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 165 174. Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 165 174. ACÉL SZÖVETSZERKEZET MODELLEK LÉTREHOZÁSA ANYAGTUDOMÁNYI SZIMULÁCIÓKHOZ GENERATION OF MODEL MICROSTRUCTURES OF STEELS FOR MATERIALS SCIENCE

Részletesebben

5/2016. (II. 29.) EMMI rendelet az egyes protézisekkel kapcsolatos beavatkozások bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről. hatályos: 2016.03.

5/2016. (II. 29.) EMMI rendelet az egyes protézisekkel kapcsolatos beavatkozások bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről. hatályos: 2016.03. 5/2016. (II. 29.) EMMI rendelet az egyes protézisekkel kapcsolatos beavatkozások bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről hatályos: 2016.03.01 - Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes

Részletesebben

Számítógépes navigációval végzett minimál invazív térdprotézis beültetés *

Számítógépes navigációval végzett minimál invazív térdprotézis beültetés * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye Számítógépes navigációval végzett minimál invazív térdprotézis beültetés * A perioperatív és a korai posztoperatív időszak eredményei

Részletesebben

A kapcsolófehérjék szerepe és lokalizációja a térdízület poszttraumás synovitisében

A kapcsolófehérjék szerepe és lokalizációja a térdízület poszttraumás synovitisében Országos Traumatológiai Intézet, Budapest és a Meditori Klinika, Turku (Finnország) közleménye A kapcsolófehérjék szerepe és lokalizációja a térdízület poszttraumás synovitisében JÓZSA LÁSZLÓ DR. KVISTMARTTI

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes adatok: Név: Dr Erdélyi Gábor 1966. December 27., Budapest Nős, 3 gyermek apja

Önéletrajz. Személyes adatok: Név: Dr Erdélyi Gábor 1966. December 27., Budapest Nős, 3 gyermek apja Önéletrajz Személyes adatok: Név: Dr Erdélyi Gábor 1966. December 27., Budapest Nős, 3 gyermek apja Egyetemi tanulmányok: OTE Egészségügyi Főiskola 1989 SOTE ÁOK 1995 Traumatológia szakvizsga: 2001. Ortopédia

Részletesebben

Kísérletes szeptikus ízületi gyulladás okozta porcelváltozás vizsgálata kalorimetriával

Kísérletes szeptikus ízületi gyulladás okozta porcelváltozás vizsgálata kalorimetriával A Fejér Megyei Szent György Kórház, Ortopédiai Osztály, Székesfehérvár 1, a Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet 2 és a Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, Patológiai Intézet

Részletesebben

Izolált lövési végtagsérülések kezelésével szerzett korai tapasztalataink Jemenben

Izolált lövési végtagsérülések kezelésével szerzett korai tapasztalataink Jemenben A Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Szakorvosi Rendelôintézet Ortopéd Szakrendelésének közleménye Izolált lövési végtagsérülések kezelésével szerzett korai tapasztalataink Jemenben DR. VUTSKITS ZSOLT,

Részletesebben

Varicella fertőzés szövődményeként kialakult, jelentős csontvesztéssel és végtagrövidüléssel járó osteomyelitis sikeres kezelése

Varicella fertőzés szövődményeként kialakult, jelentős csontvesztéssel és végtagrövidüléssel járó osteomyelitis sikeres kezelése A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Varicella fertőzés szövődményeként kialakult, jelentős csontvesztéssel és végtagrövidüléssel járó osteomyelitis sikeres kezelése Esetismertetés DR. HOLNAPY

Részletesebben

A vacuummal segített sebkezelés alkalmazása és tapasztalataink

A vacuummal segített sebkezelés alkalmazása és tapasztalataink A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ÁOK Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék; Kenézy Gyula Kórház Rendelő Intézet Baleseti Sebészeti és Kézsebészeti Osztály közleménye A vacuummal

Részletesebben

Válasz. Dr. Szıke György, az MTA doktora opponensi véleményére

Válasz. Dr. Szıke György, az MTA doktora opponensi véleményére Válasz Dr. Szıke György, az MTA doktora opponensi véleményére Mindenekelıtt szeretném megköszönni Opponens Úr részletes elemzı véleményét és a doktori értekezés elfogadására tett javaslatát. A különbözı

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Curiosin additív kezelés ulcus cruris transzplantációja során Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS Bevezetés A krónikus vénás keringési elégtelenség

Részletesebben