Az osteosarcoma kezelési stratégiájának változása intézetünkben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az osteosarcoma kezelési stratégiájának változása intézetünkben"

Átírás

1 A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika és *Gyermekklinika közleménye Az osteosarcoma kezelési stratégiájának változása intézetünkben 23 eset eredményeinek elemzése DR. ILLÉS TAMÁS, DR. THAN PÉTER, *DR. KAJTÁR PÁL, *DR. TÁRNOK ANDRÁS, DR. BELLYEI ÁRPÁD, *DR. KARDOS MÁRIA Érkezett: augusztus 31. ÖSSZEFOGLALÁS Az osteosarcoma kezelési eredményei szembetûnô javulást mutatnak az utóbbi évtizedben mind a nemzetközi, mind a hazai irodalomban. Ez elsôsorban a modern kemoterápia és a végtagmegtartó, tumorprotetikai mûtéti technikák alkalmazásának köszönhetô. Szerzôk ismertetik a POTE Ortopédiai és Gyermekklinikáján a kilencvenes évek eleje óta alkalmazott modern módszerekkel és az azt megelôzô idôszakban ellátott betegek eredményeit óta intézeteikben 20 gyermek és 3 felnôtt beteg feküdt osteosarcoma miatt. Az egységes kemoterápiás protokollal kezelt eseteknél szignifikánsan jobb eredményt értek el a túlélés tekintetében, mint a kezdeti idôszakban gyógyítottaknál. A modern kemoterápia mellett amputáción átesett betegek tünetmentes túlélése rosszabb volt mint a végtag megtartásával megoldott eseteké, utóbbiaknál azonban lényegesen gyakrabban léptek fel sebészi szövôdmények. Eredményeik értékelése és az irodalmi adatokkal történô összevetése mellett, a szerzôk ismertetik az általuk használt mûtéti megoldásokat és kitérnek a kemoterápiás elvekre. Kulcsszavak: csonttumor, osteosarcoma, kemoterápia, végtagmegtartó mûtét, tumorprotetika. T. Illés, P. Than, P. Kajtár, A. Tárnok, Á. Bellyei, Mária Kardos: Changing of the strategy in the treatment of osteosarcoma in our institute. Evaluation of 23 cases According to the local and to the international literature the results in the treatment of osteosarcoma show remarcable improvement in the last decades. The reasons of this improvement is the up to date chemotherapy, the limb saving surgery and the tumor endoprothetics. Authors make a comparison of the two groups of patients treated by up to date methods after 1990 in the Orthopaedic and Pediatric Department of Pécs University of Medicine and treated by the original method. 20 children and 3 adults were treated due to osteosarcoma in their department since The result in survivorship was significantly better in the group, where the chemotherapy protocoll was performed. The survivorship in the cases of amputation with up to date chemotherapy was worse, than in the limb saving group, but the surgical complications were much frequent there. Authors evaluate their own results in comparison with the literary data and they introduce their surgical methods and the chemotherapy. BEVEZETÉS Az osteosarcoma, a leggyakoribb primér malignus csonttumor, az összes rosszindulatú csontdaganat 20 25%-át képviseli. A tumor kezelésében az elmúlt 25 évben lényeges változások mentek végbe jól példázva az orvostudomány fejlôdését. A legfontosabb elôrelépés, hogy napjainkban fôként a modern kemoterápiának köszönhetôen az 5 éves túlélés a legtöbb szerzô szerint már 70 80% körüli értéket mutat (2, 8, 12, 16). Szembetûnô javulás nemcsak a túlélési statisztikák tekintetében, hanem az életminôség terén is bekövetkezett, a végtagmegtartó mûtétek bevezetésének köszönhetôen. Ezen technikák kifejlesztése új fejezetet nyitott a musculosceletalis rendszer onkológiai sebészetében. A pozitív változások a hazai ellátást is jellemzik, gyermekonkológiai és tumorsebészeti centrumok együttmûködve biztosítják a nemzetközi standardoknak megfelelô kezelést. A 80- Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

2 as évek vége óta Magyarországon bekövetkezett fejlôdésrôl Szendrôi valamint Szendrôi és mtsai is beszámoltak közleményeikben (14, 15). A hazai gyártású tumorprotézisek alkalmazásáról szóló elsô közlemények egyikét Cser és Szendrôi publikálták a kilencvenes évek elején (4). Jelen közleményünkben 23 eset ismertetése kapcsán szeretnénk bemutatni a POTE Ortopédiai- és Gyermekklinikáján az osteosarcoma kezelési stratégiájának változásait. A két intézet együttmûködésének eredményeként a 90- es évek eleje óta a Dél-Dunántúlon is rendelkezésre állnak a modern kemoterápiás és tumorprotetikai kezelési lehetôségek. Munkánk célja eredményeink összesítése volt, valamint azok összehasonlítása az irodalomban publikált adatokkal. Bár esetszámunk elmarad a külföldi közleményekben közölt számoktól, azonban tekintve, hogy egy intézmény adatairól van szó az értékelési szempontokat egységesnek vehetjük. 1. ábra. Femur distalis végében posterolateralisan elhelyezkedô osteosarcoma kétirányú röntgenfelvétele (2. táblázat 18-as számú eset). 376 BETEGANYAG ÉS MÓDSZER A POTE Ortopédiai Klinikáján között 23 beteget (9 férfi, 14 nô) kezeltünk szkeletális primer osteosarcoma miatt. 20 gyermek illetve serdülô esetében az egyetem gyermekklinikájával történt kooperáció, a 3 felnôtt korú beteg belgyógyászati osztályokon kapott további kezeléseket. Pácienseink átlagéletkora 14,9 év volt (6 28 év). Az anamnesztikus adatok között vezetô tünetként lokális fájdalom 14 esetben, fájdalom és duzzanat együtt 3 esetben, minor trauma 3 esetben, sántítás 2 esetben és fájdalommentes duzzanat 1 esetben szerepelt. Az anamnézis idôtartama átlagban 7,2 hét (1 52 hét) volt. 2. a. ábra. Az 1. ábrán látható tumor MR (a), CT (b) és háromdimenziós CT (c) felvétele. Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

3 2. b. és c. ábra 1. táblázat. A kezdeti idôszakban kezelt felnôtt- és gyermekbetegek általános adatai (n = 7). Név Ne Kor Oldal Lokalizáci 1. Mûtét 2. Mûtét Szövettan Túlélés/hó Exit 1 M. T. n 6 b dist. femur exarticulatio coxae Klasszikus centrális F. Á. f 10 b prox. fibula amputáció Chondromatosus 11 i 3 M. Cs. f 20 b dist. femur exarticulatio coxae Klasszikus centrális 40 i 4 P. Zs. n 13 j dist. femur nem történt Chondromyxomatosus 7 i 5 F. F. n 28 b dist. femur exarticulatio coxae Fibroblastos Nem ismert 6 N. Sz. n 15 sacrum palliatív laminectomia Klasszikus centrális 17 i 7 P. Á. n 16b b prox. tibia amputáció Chondromatosus 16 i 10 betegnél a bal-, 12-nél a jobb oldali végtag, míg 1 esetben a sacrum volt érintett. A végtagi érintettség mellett a tumor 14 esetben valamely femur distalis végére, 6 esetben a tibia proximalis részére, egy-egy esetben a humerus-, illetve a fibula proximalis végére lokalizálódott. A diagnózis felállítása hagyományos röntgenfelvételekkel, szcintigráfiával illetve a 80- as évek végétôl rutinszerûen végzett CT és MR vizsgálatokkal történt (1 2. ábra). Két esetben a tumor elsô észlelésével egyidejûleg már tüdô metastasisokat is találtunk. A pontos diagnózis felállítása érdekében minden esetben nyílt feltárásból biopsziát végeztünk. A szövettani vizsgálat valamennyi betegünknél primer osteosarcomát igazolt, az alábbi variációk mellett: klasszikus centrális osteosarcomát 11 esetben találtunk, 2 2 betegnél fibroblastos-, teleangiectaticus-, illetve chondromatosus sejttöbbségû formát észleltünk. Nagy mennyiségû osteoid termeléssel járó-, világos sejtes-, chondroblastos-, chondromyxomatosusosteoblastos- és parostealis típusokat egy-egy esetben igazolt a szövettani vizsgálat. A 20 gyermek- illetve serdülôkorú beteg kemoterápiás kezelés tekintetében két fô csoportra osztható: Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

4 2. táblázat. Modern kemoterápiás protokollal és többnyire végtagmegtartással ellátott felnôttés gyermekbetegek általános adatai (n = 16). Név Nem Kor Oldal Lokalizáció 1. Mûtét 2. Mûtét Szövettan Túlélés/hó Exit 8 Sz. M. n 18 b prox. tibia fibulatranspositio Songiosa plast. Parostealis B. D. f 13 b dist. femur amputáció Klasszikus centrális 16 i 10 S. I. n 18 j prox. tibia allograftos desis Fibroblastos Cs. I. n 13 j dist. femur exarticulatio coxae Laminectomi Chondrobastos 17 i 12 M. J. f 15 j dist. femur tumorprotézis Metastatectomia Teleangiectatikus 44 i 13 K. J. n 13 j prox. humerus tumorprotézis Klasszikus centrális N. B. f 15 j prox. tibia tumorprotézis Amputáció Klasszikus centrális T. E. f 12 b dist. femur tumorprotézis Világos sejtes B. Sz. f 14 j dist. femur tumorprotézis Részl. protéziscsere Osteoblastos E. Zs. f 15 j prox. tibia amputáció Klasszikus centrális G. Z. f 15 j dist. femur tumorprotézis Teleangiectatikus O. É. n 15 j prox. tibia allograftos desis Amputáció Klasszikus centrális Cs. M. n 24 b dist. femur tumorprotézis Klasszikus centrális Gy. E. n 13 b dist. femur amputáció Klasszikus centrális V. A. n 9 j dist. femur tumorprotézis Osteoid termelõ 7 23 B. R. n 13 j dist. femur tumorprotézis Klasszikus centrális 5 3. táblázat. Gyermekkorú betegeink kezelési eredményei a modern protokollok (COSS-86 illetve COSS-91) szerint és az azt megelôzô idôszakban ellátott csoportokban (n = 20) Betegek száma Exit TeCo Végtagi érintettség Amp./exart LSS EFS Modern kemoterápia COSS COSS Kezdeti idõszak * Összesen: Az adatok a gyermek korú 20 esetre vonatkoznak. * 1 esetben multiplex tüdõ metastasis miatt mûtét nem történt LSS: Végtag megtartás (Limb salvage surgery) EFS: Tumor mentes túlélés (Even-free survival) 378 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

5 3. ábra. Végtagmegtartó mûtét során szélesen reszekált distalis femurvég posztoperatív röntgenfelvétele és 1985 között megfelelô protokoll és megbízható serum metotrexat-szint mérés hiánya, valamint a szükséges citosztatikumok nehézkes beszerzése miatt nem egységes kemoterápiás protokoll szerint kezeltünk 5 beteget. Ez 4 esetben intra- illetve posztoperatív kemoterápiát foglalt magában MTX, ADR, CDDP kombinációban, 1 betegnél kiegészítve Bleo, CP és AMD adásával. Közülük ketten az alapbetegség progressziója valamint pulmonalis metastasis miatt palliatív TeCo besugárzásban is részesültek tôl a COSS protokoll alapján pre- és posztoperatív kemoterápiában részesültek betegeink (ADR, HDMTX, CDDP, IFO). COSS-86 szerint 11, a COSS-91 szerint pedig 4 beteget kezeltünk. Mivel a COSS-91 protokoll utánvizsgálatok alapján nem bizonyult hatékonyabbnak elôdjénél, valamint a terápiás toxicitás nagyobb volt, így mi is visszatértünk a COSS- 86-hoz. Jelenleg is e szerint végezzük a kezeléseket, toxicitást csökkentô módosításokkal kiegészítve (elnyújtott ADR ill. CDDP infúzió). Betegeink csak intravénás CDDP-t kaptak, mivel egyrészt a COSS tanulmányok alapján az intraarteriális CDDP infúzió nem bizonyult hatékonyabbnak, másrészt megfelelô feltételek hiánya miatt nem állt módunkban adni. A parostealis osteosarcoma esetében szintén COSS-86 protokollt alkalmaztunk. 1 betegünk a mûtétet követôen a posztoperatív kemoterápiát visszautasította. A három felnôtt beteg közül a fenti kritériumok szerint csoportosítva ketten tartoznak a kezdeti idôszakban kezelt, kizárólag posztoperatív kemoterápiát kapott csoportba, egy esetünknél modern protokoll szerinti pre- és posztoperatív kezelés történt. Sebészi beavatkozást 22 betegnél végeztünk. Egy esetben a primer tumor felismerésekor multiplex metastasisok voltak jelen, így mûtéti kezeléstôl eltekintettünk. A sacrumra lokalizált, inoperábilis tumor esetében csak palliatív laminectomia történt. A végtagi lokalizációk közül 9 betegnél történt amputáció vagy exarticulatio, 12-nél pedig a tumor széles reszekcióját követôen a végtag megtartása (3. ábra). Tumorprotézis beültetést 9 esetben végeztünk. Térdízület körüli tumorok esetén egyedileg méretre gyártott Protetim típusú, cementezett, csuklós modul protézist használtunk (4 5. ábra). Az elsô végtagmegtartó mûtét klinikánkon 1992-ben történt. Egyéb végtagmegtartó megoldást három betegnél alkalmaztunk, 2 esetben allograft felhasználásával térdízületi arthrodesist, egy betegnél fibula transpositiót végeztünk. 6 betegünknél további mûtétekre volt szükség: a fibula transpositiót követô beavatkozások során fixateur behelyezés és többszöri spongiosa plasztika történt. Egy betegünknél gerinc metastasis miatt L. I-II. laminectomia, egynél pedig tüdô metastasis miatt lobectomia történt. 2 végtagmegtartó mûtétet követôen (1 tumorprotézis, 1 allograftos desis), amputáció történt szövôdmények, mélyinfekció illetve kiterjedt bôrnekrózis miatt. Két esetben a protézis valamelyik komponensének törését észleltük, ezek közül az egyiknél tüdô metastasisok miatt nem végeztünk reoperációt, a másiknál a megfelelô komponens cseréje történt. A végtagmegtartott beteganyagban tehát 4 sebészi komplikációt regisztráltunk, ami 33%-os szö- Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

6 4. ábra. Az álatlunk alkalmazott, egyedileg gyártott, modul rendszerû térdízületi tumor protézis anteroposterior- (A) és oldalnézetben (B). vôdmény-aránynak felel meg. Az infekciós ráta 8% volt. Az amputált betegcsoportban sebészi komplikációt nem tapasztaltunk. A beültetett tumorprotézisek aszeptikus lazulását, tekintettel a viszonylag rövid követési idôre, egyelôre nem észleltük. Az 1. táblázatban szemléltetjük a kezdeti idôszakban kezelt felnôtt- és gyermekbetegek általános adatait, a 2. táblázatban ugyanezen adatokat a modern kemoterápiás protokollal és többnyire végtag megtartással kezelt csoport vonatkozásában mutatjuk be. 380 EREDMÉNYEK A betegeket összesítve értékelve az alábbi eredményeket észleltük: az 1997-ben elvégzett utolsó adategyeztetés során 15 beteg volt életben, 8-an pedig meghaltak. A kezdeti kemoterápiás módszerekkel illetve végtagmegtartó mûtétek nélkül kezelt csoportból (7 beteg) egy elveszett a kontroll számára, sorsa ismeretlen elôttünk. A fennmaradó 6 beteg közül mindössze egy volt életben az utolsó adategyeztetés során, mely a diagnózis felállítását követôen évvel (átlagban 16 év) történt. A túlélési arányszám 16,6%. Az 5 éves túlélést vizsgálva ugyanezt az eredményt kaptuk, vagyis valamennyi beteg 5 éven belül halt meg. Az összesített átlagos túlélési idô 50,8 hónap. A statisztikát lényegesen javítja, hogy ebben a csoportban az egyetlen jelenleg is élô, tumormentes beteg túlélése megközelíti a 18 évet. Ezen esetet kiemelve a csoportból az átlagos túlélés mindössze 18,2 hónapnak adódott. Megjegyzendô, hogy ezen csoportban volt található azon két betegünk, akiknél a primer inoperábilis tumor diagnózisakor már multiplex metastasisokat is találtunk. Az ebbe a csoportba tartozó gyermekbetegek átlagos EFS (event-free survival) értéke 20% (3. táblázat). A modern kemoterápiával kezelt 16 beteg közül, a diagnózis felállítását követôen 1 9 évvel (átlag: 3,8 év) 13-an jelenleg is életben vannak, ami a betegek 69,6%-át jelenti. Ebben a csoportban az átlagos túlélési idô 34,1 hónap, míg a gyermekbetegek EFS értéke 64%. Összehasonlítottuk a primeren végtagmegtartással operált 12-, illetve az amputáción vagy Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

7 exarticulatión átesett 4 beteg túlélési adatait. Utóbbiak közül ketten meghaltak, az átlagos tumormentes túlélés 11 hónapnak adódott. A végtagmegtartással kezelt betegeink közül egy halt meg. Az átlagos tumormentes túlélés 40,7 hónap. Az életben lévô betegek közül egy nô egészséges gyermeket szült, egy pedig az utolsó kontroll során terhes volt. MEGBESZÉLÉS Irodalmi adatok szerint az osteosarcoma 5 éves túlélése korábban a radikális mûtéti megoldások ellenére is csak 20% körül mozgott, ez az érték a modern kemoterápia alkalmazásának köszönhetôen napjainkban már 70% körüli. A 10 éves túlélési adatok is lényegesen javultak, ennek példájaként Rougraf és mtsai. közölték a femur distalis végének osteosarcomájával kezelt 227 beteg adatait, akik közül 48% volt életben, átlagban 11 évvel a mûtétet követôen, 40%-uk pedig folyamatosan tumormentesnek volt tekinthetô (11). A hazai irodalomból Szendrôi és mtsai 1994-ben publikált adatai ismertek, akik 84%-os 3 éves túlélést írtak le osteosarcomás betegeiknél (15). Hasonló pozitív tendenciát saját anyagunkban is kimutattunk: a modern kemoterápiás protokoll szerint kezelt gyermekbetegeink 64%-os EFS értéke szignifikánsan jobb mint a kezdeti idôkben, nem egységes protokoll szerint ellátott csoport 20%-os értéke. 5. ábra. A 4. ábrán látható protézis anteroposterior- és oldalirányú kontroll röntgenfelvétele. Komoly fejlôdésnem egyedül a túlélés, hanem a modern végtagmegtartó, tumor protetikai mûtétek bevezetésével az életminôség tekintetében is végbement az utóbbi évtizedben. A végtagmegtartással együtt járó magasabb recidíva arányra vonatkozó kezdeti aggodalmakat ma már elvethetjük. Több szerzô is kimutatta ugyanis, hogy a végtagmegtartó mûtétek, illetve az amputációk között szignifikáns eltérés nincs a túlélési százalékok tekintetében, a lokális kiújulás veszélye nem magasabb (1, 7, 8, 11). A hazai irodalomban Szendrôi és Vízkelety 25 különbözô malignus csonttumor miatt tumorprotézissel operált betegüknél mindössze 3 lokális recidivát észleltek. 49 hónapos átlagos követési idô mellett az Enneking szerinti életminôség vizsgálattal 58% kiváló és 17,4% jó eredményt találtak (13). Saját adataink igazolják a fentieket. Végtagmegtartással kezelt eseteknél nem rosszabb, hanem lényegesen jobb eredményeket találtunk túlélés tekintetében. Míg az amputáción átesett 4 betegbôl kettô meghalt és az átlagos tumormentes túlélés 11 hónapnak adódott, addig a végtagmegtartó mûtéten átesett 12 beteg közül mindössze egy halt meg, az átlagos tumormentes túlélés 40,7 hónap volt. Hasonló adatot Jaffe és mtsai is közöltek, akik 68%-os tünetmentes túlélést állapítottak meg a végtagmegtartott betegeknél, míg az amputáltaknál alacsonyabb, csak 48%-os értéket (9). A végtagmegtartó beavatkozások fô problematikája, a komplikációk gyakoribb elôfordulása. Rougraf és mtsai szignifikánsan magasabb reoperációs arányszámot találtak ilyen típusú mûtétek esetén (11). Ruggieri és mtsai 1993-ban megjelent munkájukban 144 osteosarcomás eset kapcsán foglalkoztak a komplikációk kérdésével. Beteganyagukban a beavatkozások 63%-át követte egy vagy több szövôdmény. Hangsúlyozták, hogy a Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

8 végtagmegtartó mûtétek után magasabb számban fordulnak elô közvetlen posztoperatív és/ vagy késôi szövôdmények. Véleményük szerint a komplikációk jelentôs része a mûtétet követô elsô 3 hónapban lép fel (12). A végtagmegtartó mûtéteket (tumorprotézis beültetés, masszív csont allograft transzplantáció) követô korai sebészi komplikációk közül legfontosabb a lokális mélyinfekció valamint a sebnekrózis. A fenti szövôdményeket több szerzô analizálta. Roberts beteganyagában az elsô számú komplikáció 6,8%-os gyakorisággal az infekció volt, ami lényegesen gyakrabban fordult elô mint az aszeptikus lazulás (10). Carter és mtsai 365 esetüknél szintén 7%-os infekciós rátát írtak le (3). Cara és Canadell 1994-ben malignus csont tumor miatt végzett 47 végtagmegtartó mûtéte közül 33 esetben osteosarcoma miatt történt a beavatkozás. Anyagukban 8,5%-os elôfordulással, az infekció volt a leggyakoribb komplikáció (2). A korai szövôdmények mellett lényeges problémát jelentenek a késôi komplikációk is, elsôsorban a protetizált beteganyagon. Dubousset és mtsai 33, a femur distalis végére lokalizált tumor miatt elvégzett protézis implantáció kiértékelésekor 50%-os késôi szövôdmény arányt állapítottak meg. 12 esetben mechanikai problémák, illetve aszeptikus lazulás miatt kellett protéziscserét végezniük (5). Cannon 1001 betegnél 71 revíziós mûtétet írt le, ami 7%-os reoperációs incidenciát jelent. Ezek közül 1,9% volt az aszeptikus lazulások aránya (1). Eckardt és mtsai 78 tumorprotézis beültetését követôen 36%-os szövôdmény rátát figyeltek meg, leggyakrabban mechanikai problémákat (6). Saját eredményeink igazolták az irodalomban olvasható megfigyeléseket: a modern kemoterápiás protokoll mellett végtagmegtartással kezelt 12 betegnél 4 szövôdményt észleltünk, ami 33%-os értéket jelent. Mélyinfekciós rátánk 8% volt, két esetben mechanikai elégtelenséget, a protézis valamely komponensének törését állapítottuk meg. Amputációval megoldott osteosarcomák esetében sebészi szövôdményt nem találtunk. Úgy gondoljuk, hogy a modern kezelési elvek mellett elért eredményeink a viszonylag kis esetszám és rövid követési idô ellenére nem maradnak el a nemzetközi mércétôl. További következtetések levonásához természetesen hosszabb távú eredmények szükségesek. Az azonban már most megállapítható, hogy a kezdeti idôkben alkalmazott kezelési módszerekkel összehasonlítva szembetûnô a javulás mind a túlélés, mind az életminôség tekintetében, ami jól példázza a malignus csonttumorok hazai ellátásában végbement pozitív változásokat. IRODALOM 1. Cannon S. R.: Massive prostheses for malignant bone tumours of the limbs. In Kenwright J., Duparc J., Fulford P., ed.: EFORT European instructional course lectures. Vol. 3. London, British Ed. Soc. of Bone and Joint Surgery, , Cara J. A., Canadell, J.: Limb salvage for malignant bone tumors in young children. J. Pediatr. Orthop. 14: , Carter, S. R., Grimer R. J., Sneath R. S.: A review of 13-years experience of osteosarcoma. Clin. Orthop. 270:45 51, Cser I., Szendrôi M.: Tapasztalataink modulár rendszerû tumorprotéziseinkkel. Magy. Traum. Orthop. 35: , Dubousset J., Missenard G., Kalifa Ch.: Management of osteogenic sarcoma in children and adolescents. Clin. Orthop. 270:52 59, Eckardt JJ., Eilber FR., Rosen G., Mirra JM., Dorey FJ., Ward WG., Kabo JM.: Endoprosthetic replacement for stage IIB osteosarcoma. Clin. Orthop. 270: , Finn HA., Simon MA: Limb-salvage surgery in the treatment of osteosarcoma in skeletally immature individuals. Clin. Orthop. 262: , Goorin AM., Andersen JW.: Experience with multiagent chemotherapy for osteosarcoma: improved outcome. Clin. Orthop. 270:22 28, Jaffe N., Smith D., Jaffe MR., Hudson, M., Carrasco H., Wallace S., Raymond AK., Ayala A., Murray J., Robertson R.: Intraarterial cisplatin in the management of stage IIB osteosarcoma in the pediatric and adolescent age group. Clin. Orthop. 270:15 21, Roberts P., Chan D., Grimer RJ., Sneath RS., Scales JT.: Prosthetic replacement of the distal femur for primary bone tumors. J. Bone Joint Surg. 73-B: , Rougraff BT., Simon MA., Kneisl JS., Greenberg DB., Mankin, HJ.: Limb salvage compared with amputation for osteosarcoma of the distal end of the femur. A long-term oncological, functional and quality-of-life study. J. Bone Joint. Surg. 76-A: , Ruggieri, P., De Cristofaro R., Picci P., Bacci G., Biagini R., Casadei 382 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

9 R., Ferraro A., Ferruzzi A., Fabbri N., Cazzola A., Campanacci M.: Complications and surgical indications in 144 cases of nonmetastatic osteosarcoma of the extremities treated with neoadjuvant chemotherapy. Clin. Orthop. 295: , Szendrôi M., Vizkelety T.: Eredményeink endoprotézisekkel és csont transzplantációval a csonttumor sebészetben. Orv. Hetil. 133: , Szendrôi M.: New aspects in the treatment of bone sarcomas. Acta Med. Hung. 50: , Szendrôi M., Vizkelety T., Antal I., Loon K.: Limb saving surgery in bone tumours: experiences in Hungary. Acta Chir. Hung. 34:17 28, Vizkelety T., Szendrôi M.: Csont-ízületi daganatok és daganatszerû elváltozások Budapest, Medicina, Dr. Illés Tamás POTE Ortopédiai Klinika 7643 Pécs, Ifjúság útja 13. Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

Malignus primer csonttumoros betegeink kezelési eredményei 15 éves anyagunkban DR. JÓNÁS ZOLTÁN, DR. CSERNÁTONY ZOLTÁN

Malignus primer csonttumoros betegeink kezelési eredményei 15 éves anyagunkban DR. JÓNÁS ZOLTÁN, DR. CSERNÁTONY ZOLTÁN A Debreceni Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Malignus primer csonttumoros betegeink kezelési eredményei 15 éves anyagunkban DR. JÓNÁS ZOLTÁN, DR. CSERNÁTONY ZOLTÁN ÖSSZEFOGLALÁS Szerzôk

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában A Pécsi Orvostudományi Egyetem Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinikájának közleménye Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában DR. TÓTH FERENC, DR. NYÁRÁDY JÓZSEF,

Részletesebben

Az osteosarcoma kezelésének eredményei gyermekkorban hazai adatok

Az osteosarcoma kezelésének eredményei gyermekkorban hazai adatok 30 Eredeti közlemény Az osteosarcoma kezelésének eredményei gyermekkorban hazai adatok Hegyi Márta 1, Félné Semsei Ágnes 2, Jakab Zsuzsanna 1, Antal mre 3, Kiss János 3, Szendrői Miklós 3, Csóka Monika

Részletesebben

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinikájának közleménye Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében DR. KRÁNICZ

Részletesebben

Medencetáji tumorok sebészete DR. SZENDRÕI MIKLÓS, DR. RAHÓTY PÁL

Medencetáji tumorok sebészete DR. SZENDRÕI MIKLÓS, DR. RAHÓTY PÁL A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika és az Országos Onkológiai Intézet közleménye Medencetáji tumorok sebészete DR. SZENDRÕI MIKLÓS, DR. RAHÓTY PÁL Érkezett: 1996. július 22. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel Nógrád megyei Önkormányzat,,Madzsar József Kórház-Rendelôintézet Traumatológiai Osztály közleménye Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel CSONKA CSABA DR., VEKSZLER

Részletesebben

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai*

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* K AZUISZTIK ÁK A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* DR. HOLNAPY GERGELY, DR. ILLYÉS ÁRPÁD, DR. BÖRÖCZ ISTVÁN Érkezett: 2004. június 21. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Traumatológiai Klinika és Pathológia Intézet közleménye Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta

Részletesebben

iatalkori szubakut osteomyelitis

iatalkori szubakut osteomyelitis A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye iatalkori szubakut osteomyelitis DR. KISS SÁNDOR, DR. BALLA MÁRIA, DR. SZÕKE GYÖRGY Érkezett: 2002. március 12. ÖSSZE OGLALÁS

Részletesebben

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen *

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1,és a Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, Ortopéd Traumatológiai Osztály 2, közleménye A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás

Részletesebben

Proximalis tibia tumorok reszekciója az epiphysis megőrzésével

Proximalis tibia tumorok reszekciója az epiphysis megőrzésével A Semmelweis Egyetem ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye Proximalis tibia tumorok reszekciója az epiphysis megőrzésével DR. KISS SÁNDOR, DR. TEREBESSY TAMÁS, DR. KISS JÁNOS, DR. SZŐKE GYÖRGY, DR. SZENDRŐI

Részletesebben

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis A Pécsi Honvédkórház Baleseti Sebészeti Osztályának közleménye Új típusú, cement nélküli csípõprotézis DR. NOVÁK LÁSZLÓ, DR. MÁTHÉ TIBOR Érkezett: 2002. március 20. ÖSSZE OGLALÁS A szerzõk egy új típusú

Részletesebben

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval* A Pécsi Tudományegyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Részletesebben

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény)

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) Az Országos Sportegészségügyi Intézet Sportsebészeti Osztályánek közleménye Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) DR. HALASI TAMÁS, DR. HEHL ISTVÁN, DR. BEREZNAI ISTVÁN

Részletesebben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben A Rijekai Klinikai Központ, Sebészeti Klinika, Gyermek Orthopédiai Osztályának közleménye Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben DR. RÓTH SÁNDOR Érkezett: 2003.

Részletesebben

Gyermekkori calcaneus törések kezelése *

Gyermekkori calcaneus törések kezelése * Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet Gyermektraumatológia osztályának közleménye Gyermekkori calcaneus törések kezelése * DR. KASSAI TAMÁS, DR. HARGITAI ERNÕ, DR. KÕVÁRI TAMÁS, DR. NOVOTH BÉLA Érkezett:

Részletesebben

Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI DOMINIK

Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI DOMINIK A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI

Részletesebben

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Érkezett: 1997. május

Részletesebben

MESENCHYMALIS TUMOROK

MESENCHYMALIS TUMOROK MESENCHYMALIS TUMOROK Dr. SZEKANECZ ÉVA M.D.,Ph.D. DE KK Onkológiai Intézet 2014. (Handout) BEVEZETÉS a malignus tumorok 0.5-1%-a bármely életkorban, de gyerekekben gyakoribb (7%) 4. lágyrész sarcomák

Részletesebben

KAZUISZTIKÁK. Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel

KAZUISZTIKÁK. Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel KAZUISZTIKÁK A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Ortopédiai Klinikájának közleménye Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel DR. THAN PÉTER, DR. KRÁNICZ

Részletesebben

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával A Debreceni Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika és a **Szent János Kórház, Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok

Részletesebben

Középtávú életminőség vizsgálat és funkcionális eredmények térdízületi tumor endoprotézis beültetés után

Középtávú életminőség vizsgálat és funkcionális eredmények térdízületi tumor endoprotézis beültetés után A Semmelweis Egyetem ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye Középtávú életminőség vizsgálat és funkcionális eredmények térdízületi tumor endoprotézis beültetés után DR. SKALICZKI GÁBOR, DR. ANTAL IMRE, DR.

Részletesebben

Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után

Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után (3 eset ismertetése) DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. KOÓS ZOLTÁN,

Részletesebben

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek KAZUISZTIKA Az egri Markhot Ferenc Kórház és Rendelõintézet Ortopédiai és Reumatológiai* Osztályainak közleménye Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai

Részletesebben

Az exostosis cartilaginea multiplex és ritka szövõdménye

Az exostosis cartilaginea multiplex és ritka szövõdménye A Vas Megyei Markusovszky Kórház közleménye Az exostosis cartilaginea multiplex és ritka szövõdménye DR. KISS PÉTER, DR. NAGY ISTVÁN, DR. SZEPESI JÁNOS, DR. BÁRÁNY ZSUZSA Érkezett: 2002. július 17. ÖSSZE

Részletesebben

A csontmetasztázisok sebészi kezelésérôl prognosztikai tényezôk figyelembevételével* DR. SZENDRÔI MIKLÓS, DR. ANTAL IMRE, DR.

A csontmetasztázisok sebészi kezelésérôl prognosztikai tényezôk figyelembevételével* DR. SZENDRÔI MIKLÓS, DR. ANTAL IMRE, DR. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinikájának közleménye A csontmetasztázisok sebészi kezelésérôl prognosztikai tényezôk figyelembevételével* DR. SZENDRÔI MIKLÓS, DR. ANTAL IMRE, DR. KISS

Részletesebben

A IV. kézközépcsont aneurizmális csontcisztájának kezelése autológ, avascularis csontblokk beültetéssel

A IV. kézközépcsont aneurizmális csontcisztájának kezelése autológ, avascularis csontblokk beültetéssel Az Ajkai Magyar Imre Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye A IV. kézközépcsont aneurizmális csontcisztájának kezelése autológ, avascularis csontblokk beültetéssel DR. SASVÁRI EDGÁR, DR. HORVÁTH BÉLA,

Részletesebben

Érkezett: 2005. február 28. ÖSSZEFOGLALÁS

Érkezett: 2005. február 28. ÖSSZEFOGLALÁS Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Szeptikus és TBC-s Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály és az Ortopédiai Osztály* közleménye Csípőízületi infekciók kezelése spacer technikát követő endoprotézis

Részletesebben

A Mazabraud-szindróma DR. SZENDRÔI MIKLÓS, DR. RAHÓTY PÁL, DR. ANTAL IMRE Érkezett: 1997. november 18.

A Mazabraud-szindróma DR. SZENDRÔI MIKLÓS, DR. RAHÓTY PÁL, DR. ANTAL IMRE Érkezett: 1997. november 18. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika és az Országos Onkológiai Intézet közleménye A Mazabraud-szindróma DR. SZENDRÔI MIKLÓS, DR. RAHÓTY PÁL, DR. ANTAL IMRE Érkezett: 1997. november 18.

Részletesebben

A kompressziós tûzõdrót rendszer

A kompressziós tûzõdrót rendszer Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet, OMSZ Járó- és Fekvõbeteg Ellátó Egység közleménye A kompressziós tûzõdrót rendszer DR. SZOKOLY MIKLÓS, DR. LÁSZLÓ GYULA Érkezett: 2001. december 7. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Izolált lövési végtagsérülések kezelésével szerzett korai tapasztalataink Jemenben

Izolált lövési végtagsérülések kezelésével szerzett korai tapasztalataink Jemenben A Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Szakorvosi Rendelôintézet Ortopéd Szakrendelésének közleménye Izolált lövési végtagsérülések kezelésével szerzett korai tapasztalataink Jemenben DR. VUTSKITS ZSOLT,

Részletesebben

A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során

A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során DR. DÉNES ZOLTÁN, DR. KÁLLAY MIKLÓS Érkezett: 2002. március

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Ph. D. Tézisek A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Dr. Gunther Tibor Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye

A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye A 8-as lemezes temporer hemiepiphyseodesis technikával elért eredményeink csontdysplasiák és csontanyagcsere-zavarok okozta

Részletesebben

Családalapítási tervek változásának hatása az egészségügyi szakemberek munkájára

Családalapítási tervek változásának hatása az egészségügyi szakemberek munkájára EREDETI KÖZLEMÉNY GYERMEKGYÓGYÁSZAT 2009; 60. ÉVFOLYAM 6. SZÁM Családalapítási tervek változásának hatása az egészségügyi szakemberek munkájára Soósné Kiss Zsuzsanna dr. 1, Feith Helga Judit dr. 2, Czinner

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések diagnosztikájában

Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések diagnosztikájában A Debreceni Orvostudományi Egyetem Traumatológiai Tanszék* és a Kenézy Gyula Kórház-Rendelôintézet, Radiológiai Osztály**, Debrecen közleménye Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések

Részletesebben

A vállízület ultrahangvizsgálata háromdimenziós technikával

A vállízület ultrahangvizsgálata háromdimenziós technikával A Fõvárosi Szent János Kórház Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye A vállízület ultrahangvizsgálata háromdimenziós technikával DR. BABAY MIKLÓS, DR. VÁRADI ÉVA ÖSSZEFOGLALÁS A szerzõk beszámolnak

Részletesebben

A hosszú gammaszegezés eredményei*

A hosszú gammaszegezés eredményei* A Pécsi Tudományegyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye A hosszú gammaszegezés eredményei* DR. NAUMOV ISTVÁN, DR. VÁMHIDY

Részletesebben

Hosszútávfutó fáradásos szeméremcsont-törése Esetismertetés

Hosszútávfutó fáradásos szeméremcsont-törése Esetismertetés A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye Hosszútávfutó fáradásos szeméremcsont-törése Esetismertetés DR. ILLYÉS ÁRPÁD, DR. KISS JENÕ Érkezett: 2000. február 21. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Curiosin additív kezelés ulcus cruris transzplantációja során Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS Bevezetés A krónikus vénás keringési elégtelenség

Részletesebben

Stomato-onkológiai szûrôvizsgálatok: a korai diagnózis lehetôségei

Stomato-onkológiai szûrôvizsgálatok: a korai diagnózis lehetôségei Stomato-onkológiai szûrôvizsgálatok: a korai diagnózis lehetôségei Eredeti közlemény Bánóczy Jolán 1, Bakó Attila 2, Dombi Csaba 3, Ember István 4, Kósa Zsigmond 2, Sándor János 4, Szabó György 5 1 Semmelweis

Részletesebben

A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye

A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye Antibiotikus spacer alkalmazása szeptikus szövődménnyel járó csípőtáji törések kezelésében Előzetes közlemény DR. JUHÁSZ LÁSZLÓ,

Részletesebben

Varicella fertőzés szövődményeként kialakult, jelentős csontvesztéssel és végtagrövidüléssel járó osteomyelitis sikeres kezelése

Varicella fertőzés szövődményeként kialakult, jelentős csontvesztéssel és végtagrövidüléssel járó osteomyelitis sikeres kezelése A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Varicella fertőzés szövődményeként kialakult, jelentős csontvesztéssel és végtagrövidüléssel járó osteomyelitis sikeres kezelése Esetismertetés DR. HOLNAPY

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban Dr. Nagy Attila, Dr. Sándor János, Dr. Ádány Róza (Debreceni Egyetem, NK, Megelőző Orvostani Intézet.) Az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

Fejsérülések gyermekkorban

Fejsérülések gyermekkorban OTSZONLINE.HU Fejsérülések gyermekkorban Dr. Fadgyas Balázs, dr. Pászti Ildikó Mária A gyermeksebészeti, gyermektraumatológiai gyakorlat során gyakran találkozunk fejsérülésekkel. A fizikális vizsgálatot

Részletesebben

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása MOZGÁSSZERVI DIAGNOSZTIKA Összefoglaló közlemény A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása Gion Katalin, Palkó András Early detection of adult femoral head necrosis A felnôttkori combfejnecrosis a

Részletesebben

Intervenciós radiológia és sugárterápia

Intervenciós radiológia és sugárterápia Intervenciós radiológia és sugárterápia Hadjiev Janaki dr. Kaposvári Egyetem, Egészségügyi Centrum, Kaposvár A keresztmetszeti képalkotás forradalmi szerepe, a céltérfogat pontosabb meghatározása a CT-

Részletesebben

Carcinoma basocellulare plasztikai sebészeti kezelése lokális lebenyekkel az arcon

Carcinoma basocellulare plasztikai sebészeti kezelése lokális lebenyekkel az arcon A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Bőrgyógyászati Osztály Bőrsebészeti Részleg, Kecskemét 1, a Semmelweis Egyetem ÁOK I.sz. Sebészeti Klinika, Budapest 2 és az Országos Onkológiai Intézet Fej Nyak,

Részletesebben

A Semmelweis OTE Ortopédiai Klinika közleménye

A Semmelweis OTE Ortopédiai Klinika közleménye A Semmelweis OTE Ortopédiai Klinika közleménye A clindamycin alkalmazása posztoperatív csont, ízületi és lágyrész fertôzésekben DR. FALUHELYI ANIKÓ, DR. LÁHM ERIKA*, DR. DOBOS FERENC Érkezett: 1994. szeptember

Részletesebben

Ph.D. doktori értekezés tézisei. Az értekezés szerzõje Dr. Bencsik Zsuzsa Fejér megyei Szent György Kórház II Belgyógyászat Székesfehérvár 2005

Ph.D. doktori értekezés tézisei. Az értekezés szerzõje Dr. Bencsik Zsuzsa Fejér megyei Szent György Kórház II Belgyógyászat Székesfehérvár 2005 MELLÉKVESE INCIDENTALOMÁK: SZÖVETTANI HETEROGENITAS, A DEHYDROEPIANDROSTERON SULFAT SZINT ÉS A MELLÉKVESEKÉREG IZOTÓP VIZSGÁLAT DIAGNOSZTIKAI ÉRTÉKE, NYOMONKÖVETÉS Ph.D. doktori értekezés tézisei Az értekezés

Részletesebben

Nyakban rögzülő szárral végzett csípőízületi totál endoprotézis rövid távú eredményei klinikánkon Két eset ismertetése

Nyakban rögzülő szárral végzett csípőízületi totál endoprotézis rövid távú eredményei klinikánkon Két eset ismertetése A Pécsi Tudományegyetem KK MSI Traumatológiai Klinikai Tanszék 1 és Ortopédiai Klinikai Tanszék 2 közleménye Nyakban rögzülő szárral végzett csípőízületi totál endoprotézis rövid távú eredményei klinikánkon

Részletesebben

A kemoterápiás kezelések új, költséghatékony ellátást támogató finanszírozási rendszerének kialakítása Magyarországon

A kemoterápiás kezelések új, költséghatékony ellátást támogató finanszírozási rendszerének kialakítása Magyarországon A kemoterápiás kezelések új, költséghatékony ellátást támogató finanszírozási rendszerének kialakítása Magyarországon Dózsa Csaba, Budapesti Corvinus Egyetem Kiss Zsolt, Nagy Júlia, Kerekesné Ketzer Éva,

Részletesebben

Három anthelminthieum hatásosságának összehasonlító vizsgálata humán ancylostomiasisban

Három anthelminthieum hatásosságának összehasonlító vizsgálata humán ancylostomiasisban Három anthelminthieum hatásosságának összehasonlító vizsgálata humán ancylostomiasisban Dr. LENGYEL Anna Dr. LÉVAI János Dr. VIDOR Éva Országos Közegészségügyi Intézet Parazitológiai Osztálya, Budapest

Részletesebben

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban A Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Pécs 1 és az LKH Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Graz 2 közleménye Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010.

Részletesebben

Poszttraumás arthrosisok kezelése a kézen Endoprotézis vagy arthrodesis?

Poszttraumás arthrosisok kezelése a kézen Endoprotézis vagy arthrodesis? Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet, Kéz- és Mikrosebészeti Osztály közleménye Poszttraumás arthrosisok kezelése a kézen Endoprotézis vagy arthrodesis? II. Csuklóízületi totál-endoprotézisek DR.

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Az ORFI-HIETE Ortopédiai Tanszék közleménye

Az ORFI-HIETE Ortopédiai Tanszék közleménye Az ORFI-HIETE Ortopédiai Tanszék közleménye Túlélési analízis és életminôség vizsgálat jelentôsége az endoprotetikában METRIMED X07 ÉS MATT EXETER TÍPUSÚ CSÍPÔÍZÜLETI ENDOPROTÉZISEK 9 10 ÉVES EREDMÉNYEINEK

Részletesebben

Fiatal férfi beteg sikeres kombinált neurointervenciós idegsebészeti-sugársebészet

Fiatal férfi beteg sikeres kombinált neurointervenciós idegsebészeti-sugársebészet A carotisarteria szűkületének javasolt ellátási módját alapvetően befolyásolja, ha a szűkület mindkét oldalon szignifikáns mértékű, ha a szűkület oka előzetes nyaki besugárzás, illetve ha a betegnek intracranialis

Részletesebben

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN Tájökológiai Lapok 5 (2): 287 293. (2007) 287 AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN ZBORAY Zoltán Honvédelmi Minisztérium Térképészeti

Részletesebben

Idősült Achilles-ín-szakadás ellátása plantaris ínnal és gastrocnemius fasciából készült centrális visszahajtott lebeny augmentációval

Idősült Achilles-ín-szakadás ellátása plantaris ínnal és gastrocnemius fasciából készült centrális visszahajtott lebeny augmentációval A Pécsi Tudományegyetem OEC ÁOK Trauma Centrum, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Idősült Achilles-ín-szakadás ellátása plantaris ínnal és gastrocnemius fasciából készült centrális visszahajtott

Részletesebben

TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS RÖVID KÖLTSÉGELEMZÉSE OSTEOARTHROSISBAN DR. FODOR BERTALAN 1 DR. PAPP MIKLÓS 1,2

TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS RÖVID KÖLTSÉGELEMZÉSE OSTEOARTHROSISBAN DR. FODOR BERTALAN 1 DR. PAPP MIKLÓS 1,2 Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 2. szám (2013), pp. 11 15. TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS RÖVID KÖLTSÉGELEMZÉSE OSTEOARTHROSISBAN DR. FODOR BERTALAN 1 DR. PAPP MIKLÓS 1,2 Összefoglalás:

Részletesebben

novakpeter77@yahoo.com

novakpeter77@yahoo.com Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név DR. NOVÁK PÉTER Telefon +36-62-34-25-22 Fax +36-62-54-52-82 E-mail Állampolgárság novakpeter77@yahoo.com MAGYAR TANULMÁNYOK Dátum 1997-2004 Dátum 2004 - Szegedi

Részletesebben

A SCOLIOSIS REHABILITÁCIÓJA

A SCOLIOSIS REHABILITÁCIÓJA GYERMEKGYÓGYÁSZAT A SCOLIOSIS REHABILITÁCIÓJA Szinonimák: gerincferdülés, dorsopathia Csecsemõ- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium, Rehabilitációs Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Humerus diaphysis törések kezelése (384E, 387C) Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Humerus diaphysis törések kezelése (384E, 387C) Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Humerus diaphysis törések kezelése (384E, 387C) Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium 1. A protokollok alkalmazási /

Részletesebben

TUMORSZERŰ CSONTELVÁLTOZ

TUMORSZERŰ CSONTELVÁLTOZ II. sz. Ortopédia és s Traumatológia Klinika, Marosvásárhely rhely TUMORSZERŰ CSONTELVÁLTOZ LTOZÁSOK Prof. Dr. Nagy Örs Dr. Gergely István Családorvos Továbbképző, Székelyudvarhely, 2008 Bevezető gyakoribbak

Részletesebben

A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén

A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén Cserháti Péter, Farkas Péter, Harrira M. Fahed Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest Előzmények:

Részletesebben

AZ IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYEI SAJÁTOSSÁGAI

AZ IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYEI SAJÁTOSSÁGAI Miskolci Egyetem,Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (2011) 1. szám, pp. 315-324. AZ IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYEI SAJÁTOSSÁGAI Virág Margit okl.geológusmérnök, vízkészletgazdálkodási-

Részletesebben

Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához

Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához A London-i Mayday University Hospital Közleménye Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához DR. MOWBRAY M. A. S., DR. ZOLCZER L., DR. BARRY M. Érkezett: 1996. január 19. ÖSSZEFOGLALÁS A térd

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ Név: Születési év: Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Publikációk Szakály Zs. Szakály Zs. Szakály Zs.

ÖNÉLETRAJZ Név: Születési év: Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Publikációk Szakály Zs. Szakály Zs. Szakály Zs. ÖNÉLETRAJZ Név: Dr. Szakály Zsolt Születési év: 1964 Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Iskolák: 1978-82. Árpád Gimnázium, Tatabánya. 1983-87. JPTE TK testnevelés-biológia szak. 1988-90. TFTI atlétika

Részletesebben

Bevezetés. A fejezet felépítése

Bevezetés. A fejezet felépítése II./3.8. fejezet: Szervátültetés kérdése daganatos betegségek esetén Langer Róbert, Végső Gyula, Horkay Ferenc, Fehérvári Imre A fejezet célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a szervátültetés és a daganatos

Részletesebben

Sebészi radikalitás és rekonstrukciós lehetőségek végtagi lágyrészsarcomáknál

Sebészi radikalitás és rekonstrukciós lehetőségek végtagi lágyrészsarcomáknál 32 Összefoglaló közlemény Sebészi radikalitás és rekonstrukciós lehetőségek végtagi lágyrészsarcomáknál Antal Imre 1, Kiss János 1, Perlaky Tamás 1, Szalay Krisztián 1, Vancsó Péter 1, Oláh Zoltán 2, Sápi

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

Langerhans sejtes histiocytosis felnôttkorban* Langerhans cell histiocytosis in adults

Langerhans sejtes histiocytosis felnôttkorban* Langerhans cell histiocytosis in adults BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 85. ÉVF. 2. 55 59. Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Bôrgyógyászati és Allergológiai Klinika (igazgató: Kemény Lajos dr., egyetemi tanár)

Részletesebben

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2009.

Részletesebben

A baleseti sebészeti implantátumok eltávolításának kérdései

A baleseti sebészeti implantátumok eltávolításának kérdései A Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és BALESETI KÖZPONT közleménye A baleseti sebészeti implantátumok eltávolításának kérdései DR. VÉGH GYÖRGY PÁL Érkezett: 2008. július

Részletesebben

A lebegő váll (floating shoulder) és kezelése

A lebegő váll (floating shoulder) és kezelése A Pécsi Tudományegyetem Mozgásszervi Sebészeti Intézet Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikai Tanszék közleménye A lebegő váll (floating shoulder) és kezelése DR. WIEGAND NORBERT, DR. NAUMOV ISTVÁN, DR.

Részletesebben

Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ

Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ Azért, mert a kemoterápia bizonyított módon fokozza a gyógyulás esélyét! A kemoterápiának az a célja, hogy az esetleg, vagy biztosan visszamaradt daganatsejtek

Részletesebben

Unicondylaris felszínpótló térdprotézisek eredményei

Unicondylaris felszínpótló térdprotézisek eredményei A Markhot Ferenc Kórház Ortopédiai Osztálya közleménye* Unicondylaris felszínpótló térdprotézisek eredményei középtávú utánkövetéssel DR. PÓCS ALFRÉD, DR. GIRHINY ZOLTÁN, DR. TÕZSÉR KORNÉL, DR. NÉMETH

Részletesebben

Nagyfokú genu varum korrekciója szubsztraktív-additív osteotomiával (Esetismertetés)

Nagyfokú genu varum korrekciója szubsztraktív-additív osteotomiával (Esetismertetés) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház Ortopéd-sebészeti Osztályának 1. és a Miskolci Egyetem Gépgyártás-technológiai Tanszék 2. közleménye Nagyfokú genu varum korrekciója szubsztraktív-additív osteotomiával

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A BIOMECHANIKAI ANYAGVIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM

A BIOMECHANIKAI ANYAGVIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM Tudományos Hétfő rendezvénysorozat Debrecen, 2011.05.09. 1/16 A BIOMECHANIKAI ANYAGVIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM Manó Sándor, Csernátony Zoltán DEBRECENI EGYETEM OEC ORTOPÉDIAI KLINIKA BIOMECHANIKAI LABORATÓRIUM

Részletesebben

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 85. ÉVF. 6. 283 288. Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Bôrgyógyászati és Allergológiai Klinika (igazgató:

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vállízület elülső instabilitásának fizioterápiás kezelése

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vállízület elülső instabilitásának fizioterápiás kezelése Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vállízület elülső instabilitásának fizioterápiás kezelése Készítette: Az Ápolási Szakmai Kollégium és a Magyar Gyógytornászok Társasága I. Alapvető megfontolások

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház, I. Rehabilitációs Osztály, MTA, Nyelvtudományi Intézet, Budapest

Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház, I. Rehabilitációs Osztály, MTA, Nyelvtudományi Intézet, Budapest 2010. ÉVI ORFMMT FIATALOK FÓRUMA I. DÍJA Az afázia metaforája Őrley Zita Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház, I. Rehabilitációs Osztály, MTA, Nyelvtudományi Intézet, Budapest A tanulmány célja,

Részletesebben

A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN

A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 61 70. A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN SIGNIFICANCE OF SHAPE SEPARATION

Részletesebben

A calcaneus stop típusú arthrorisis eredményességének értékelése a gyermekkori flexibilis lúdtalp kezelésében

A calcaneus stop típusú arthrorisis eredményességének értékelése a gyermekkori flexibilis lúdtalp kezelésében A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye A calcaneus stop típusú arthrorisis eredményességének értékelése a gyermekkori flexibilis lúdtalp kezelésében Dr. Terebessy

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Bokatörés (S8250, S8260, S9300, S9320) Fractura malleoli

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Bokatörés (S8250, S8260, S9300, S9320) Fractura malleoli Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Bokatörés (S8250, S8260, S9300, S9320) Fractura malleoli Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. Érvényességi terület

Részletesebben

5. HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEK

5. HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEK 5. HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEK Kovács Katalin Ôri Péter FÔBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A magyarországi halandóság történeti távlatban is kedvezôtlen volt nyugat- vagy észak-európai összehasonlításban, de ez a hátrány

Részletesebben

Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása

Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása Összefoglalás A szívkatéter egy olyan intravaszkuláris katéter, amelyet a szívbe vezetnek, ültetnek be diagnosztikus vagy terápiás célból. A katéterek felvezetés/eltávolítás

Részletesebben

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉG MIATT HOSPITALIZÁLT BETEGEK KIVIZSGÁLÁSÁNAK ELEMZÉSE BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ SZAKMAI IRÁNYELV ALAPJÁN Ph.D. Tézisek összefoglalója Dr. Paulik Edit Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

A vacuummal segített sebkezelés alkalmazása és tapasztalataink

A vacuummal segített sebkezelés alkalmazása és tapasztalataink A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ÁOK Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék; Kenézy Gyula Kórház Rendelő Intézet Baleseti Sebészeti és Kézsebészeti Osztály közleménye A vacuummal

Részletesebben

Aszerzők közleményükben azokat a jeleket és mérési

Aszerzők közleményükben azokat a jeleket és mérési 18 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 2013/1-2 Elülső térd fájdalmak radiológiai vonatkozásai Balogh Endre dr., Palotás Anikó dr., Kovács Hedvig, Róka Timea, Kéki Imre, László Csaba, Stefán Ágnes dr. és Viharos Krisztián*

Részletesebben

A Putti-Platt mûtét késõi következményei

A Putti-Platt mûtét késõi következményei A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinikájának közleménye A Putti-Platt mûtét késõi következményei KISS JENÕ DR., MERSICH ISTVÁN DR., PERLAKY GYÖRGY DR., SZOLLÁS LÁSZLÓ DR. Érkezett: 1996.

Részletesebben

Vállízületi artroszkópos debridementtel szerzett tapasztalataink

Vállízületi artroszkópos debridementtel szerzett tapasztalataink A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika 1, a Szent János Kórház Traumatológiai Osztály 2 és a Szent János Kórház Ortopéd-Traumatológiai Osztály 3 közleménye Vállízületi artroszkópos debridementtel szerzett

Részletesebben

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata 1 RADIOLÓGIA A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata Írta: PALKÓ ANDRÁS Bevezetés A vese térfoglaló folyamatok kimutatása, elkülönítı kórismézése, stádiumba

Részletesebben