A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az évi adatok alapján

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján"

Átírás

1 A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli és Pénzügyi Tanszék, Debrecen ÖSSZEFOGLALÁS Az éves beszámoló célja, hogy a vállalkozás érdekhordozói részére, a vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetéről, valamint ezek változásáról, a megbízható, valós összkép kialakításához információt szolgáltasson. A vizsgálat Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mezőgazdasági vállalkozásainak jövedelem elemzésével foglalkozik, az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és Cégnyilvántartási Osztálya által rendelkezésre bocsátott éves beszámolók alapján. Az elemzés a jövedelmezőségi mutatók közül a tőkearányos adózott eredmény ROE (Return on equity) és az eszközmegtérülési mutató ROI (Return on investment) alakulását követi nyomon. Az értékelés során az adatok megyénként csoportosítva, átlagolva kerültek analízisre, arra keresve a választ, hogy vannak-e különbségek a megyék között, és ha igen, akkor melyik helyzete kedvezőbb. A tőkearányos jövedelmezőség szempontjából mind a két megye hasonló értéket mutat. Hajdú-Bihar megye esetében egységnyi árbevételből kevesebb adózott eredmény képződik, de nagyobb a tőke forgási sebessége. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozásoknál a tőke alacsonyabb forgási sebessége mellett egységnyi árbevételből több saját tőke képződik. Az eszközarányos jövedelmezőség szempontjából a szabolcsi vállalkozások helyzete kedvezőbb, azaz egységnyi eszközre nagyobb eredmény jut. A termelés során egységnyi árbevételből több adózott eredmény képződik. Ennek jelentős része eszközként jelenik meg, másik része osztalékként kerül felhasználásra. Összességében két megye mezőgazdasági vállalkozásainak adatait elemezve nem adható egyértelmű válasz arra vonatkozóan, hogy melyik megye mezőgazdasági vállalkozásai vannak jobb helyzetben, illetve a kialakult eltérések mire vezethetők vissza. A rendelkezésre álló adatok alapján ezen kérdésekre nem lehet egyértelmű választ adni, de a későbbiekben ennek megítélése érdekében további vizsgálatokat és kiegészítő adatgyűjtést fogok végezni. SUMMARY The aim of the annual report is to give information on changes to participants market concerning the financial and profit state, as well as property, to make a trustworthy general effect of a picture. We compared the income analyses of some agricultural companies from Szabolcs-Szatmár-Bereg and Hajdú-Bihar counties. We got the data from the Department of Justice from reports made between The analyses followed up the ROE (Return on equity) and ROI (Return on investment) from the different profit index. The available data was classified and averaged on the basis of the county. We were interested if there is any difference between the counties, and if there is, which one has a better situation. As far capital revenue in both counties show the same value. In Hajdú-Bihar, one unit of sales revenue makes less profit after tax, but the returning speed of capitol is higher. In Szabolcs-Szatmár-Bereg County, the returning speed of capitol is lower, but one unit of sales revenue gives more equity. From the view of assets profit, the companies in Szabolcs- Szatmár-Bereg County have a better situation, so after one unit of asset they get larger profit. During the production one unit of sale gives more profit after tax. Most part of it appears as asset, the other part appears as dividend. Altogether we cannot say which county enjoys a better situation, and what the reasons for the differences are. Further data collection and analyses are needed to find the answers. BEVEZETÉS Az éves beszámoló célja, hogy a vállalkozás érdekhordozói részére, a vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetéről, valamint ezek változásáról, a megbízható, valós összkép kialakításához információt szolgáltasson. A vállalkozásnál vannak belső és külső érdekeltek, amelyek információ igénye jól szemléltethető Baricz (1997) munkája alapján. A belső érdekeltek: tulajdonosok, management, munkavállalók. Külső érdekeltek: szállítók, vevők, hitelezők, az állam és a különböző érdekvédelmi szervezetek. Mivel az érdekhordozói köröknek a vállalkozással szembeni elvárásaik is eltérőek, így az információs igényeik is különböznek. A tulajdonosok esetében a befektetés oka lehet jövedelemszerzés vagy stratégiai befektetés. A management számára információ szükséges a stratégiai és az operatív döntésekhez, másrészt saját személyüket illetően, hogy a vállalkozás vezetői kívánnak e lenni vagy nem. Az alkalmazottak azt várják a vállalkozástól, hogy szolgáltasson információt az őket érintő múltbeli eseményekről és hatásaikról, valamint a jövőbeli várható jövedelmeikről és munkakörülményeikről. A vállalkozás hitelezői kamatjövedelem realizálása céljából bocsátanak pénzeszközöket a vállalkozás rendelkezésére. A hitelezőknek annak eldöntéséhez van szükségük információra, hogy a vállalkozás a jövőben képes lesz-e visszafizetni az általuk nyújtott hiteleket, kölcsönöket, illetve mekkora ennek a bizonytalansága. A vállalkozással kapcsolatban lévő vevők és szállítók szempontjából az adott vállalkozás egyrészt értékesítési lehetőséget, másrészt beszerzési forrást jelent. Információs igényük attól függ, hogy működésüket milyen mértékben érinti az adott vállalkozás működése. Az állami költségvetésnek a vállalkozások, az adókon keresztül a bevételi forrásokat testesítik meg, így arról igényel információt a beszámolóban, hogy a

2 vállalkozás betartotta-e az adózási szabályokat, az előír adót a megfelelő mértékben fizette-e meg és helyesen számolta-e el. Az állami költségvetés információs igénye főként ellenőrzési célú és a múltra vonatkozó adatok bemutatását igényli. Ha megfelelő mennyiségű és minőségű információ áll rendelkezésünkre, az elemzésnek a múlt értékelése mellett a döntések előkészítésében is fontos szerepe lehet. Az elemzés a vállalkozás tevékenységeinek vizsgálatára és értékelésére irányuló emberi tevékenység, valamint a gazdasági döntések megalapozásának az eszköze. Az elemzés képet ad a vállalkozásról, bemutatja: a jelenlegi helyzetet, az előző időszakhoz képest bekövetkezett változásokat, a gazdálkodás javításának lehetőségeit (Bíró et al., 1997). Az elemzés elkészítése során figyelembe kell venni, hogy milyen céllal készül az elemzés. A vállalkozás teljesítménye különböző szempontok szerint vizsgálható, azonban nincs egyetlen olyan vizsgálati módszer, amely minden helyzetben egyaránt jól alkalmazható lenne. Vannak azonban általános elvek, amelyeket az elemzés elvégzése során célszerű figyelembe venni: a beszámoló adatai a múltra vonatkoznak, a múltbeli adatokat a vállalkozás saját számviteli politikája alapján adja közre, az egyes vállalkozások pénzforgalmának és üzletmenetének szezonálisan változó jellege miatt minden beszámolási időszak tartalmát gondosan mérlegelni kell (Reke, 1997). A jövedelem átfogó elemzése során az egyes eredménykategóriákat valamilyen vetítési alaphoz viszonyítjuk. Jellemzői: minősítő jellegű elemzés: jelzi a jövedelemtermelő képesség változását, lehetőséget biztosít az összehasonlításra, lehetőség van a jövedelmezőség tendenciaszerű elemzésére, a számviteli beszámoló tájékoztatást nyújt a felhasználóknak az eredményesség alakulásáról (Bíró et al., 1997). A VIZSGÁLT VÁLLALKOZÁSOK JÖVEDELEM ELEMZÉSE A vizsgálat Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár- Bereg megye mezőgazdasági vállalkozásainak jövedelem elemzésével foglalkozik, az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és Cégnyilvántartási Osztálya által rendelkezésre bocsátott évi beszámolók alapján. Tapasztalataim alapján a közzétételi kötelezettség alá tartozó cégek jelentős része a törvényi szabályozás ellenére, szankciók hiányában nem, vagy csak hiányosan tesznek eleget az előírásoknak és 1999 között Hajdú-Bihar megyében, a nagy számú működő mezőgazdasági társaság ellenére mindössze 18, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 8 mezőgazdasági vállalkozás jövedelemének elemzését lehetett elvégezni. Az értékelés során az adatok megyénként csoportosítva, átlagolva kerültek analízisre. Az elemzés során a rendelkezésre álló adatokból számított tőkearányos- és az eszközarányos jövedelmezőségi mutatókat vizsgáltam. Ezzel arra keresve a választ, hogy vannak-e különbségek a megyék között, és ha igen, akkor melyik helyzete kedvezőbb. TŐKEARÁNYOS JÖVEDELMEZŐSÉGI MU- TATÓK A tőkearányos jövedelmezőségi mutatók az egységnyi saját tőkére jutó eredmény nagyságát fejezik ki. Ezek közül is kiemelkedő jelentőségű a tőkearányos adózott eredmény ROE (Return on equity), amely információt szolgáltat az osztalékfizetési képességről és a maximális tőkegyarapodásról (Bíró et al., 1997). Általános képlete: Tőkearányos adózott eredmény = Adózott eredmény / Saját tőke Másképpen kifejezve: ROE = Árbevétel arányos jövedelmezőség x Tőke forgási sebessége Az 1. táblázat a Hajdú-Bihar megyei mezőgazdasági vállalkozások tőkearányos jövedelmezőségének alakulását szemlélteti. 1. táblázat Néhány mezőgazdasági vállalkozás tőkearányos jövedelmezőségének alakulása Hajdú-Bihar megyében között Tőkearányos adózott eredmény(1) 12,50 12,01 4,96 Árbevétel arányos jövedelmezőség(2) 2,80 3,83 0,76 Tőke forgási sebessége(3) 4,47 3,14 6,51 Table 1: Some Hajdú-Bihar country agricultural companies average Return on equity(1), Return on equity(2), Capitol s returning speed(3) Megállapítható, hogy a tőkearányos jövedelmezőség a Hajdú-Bihar megyei mezőgazdasági vállalkozások átlagában 1997 és 1998 között 12,50%-ról 12,01%-ra csökkent, amelynek oka az árbevétel eredménytartalmának a növekedése és a tőke forgási sebességének a csökkenése. A (12,01% - 12,50%) -0,49%-os tőkearányos jövedelmezőség változás hatásai számszerűsíthetők. Ha az árbevétel arányos jövedelmezőség, amely azt fejezi ki, hogy egységnyi árbevételre mennyi eredmény jut, változatlanságát feltételezzük akkor megállapítható a tőke forgási sebességének változása. Ebben az esetben a tőkearányos jövedelmezőség 2,80% x 3,14 = 8,792% lett volna. 2

3 A tőke forgási sebesség 8,792% - 12,50% = -3,708%. 12,01% - 8,792% = 3,218%. Együtt: -0,49%. A bevétel, az előző évhez képest kis mértékben (106,5%) emelkedett, aminek nagyobb része realizálódott adózott eredmény formájában, így az adózott eredmény 145,6%-ra nőtt. Ennek jelentős része a vállalkozásnál maradt és a saját tőkét (151,6%) gazdagította ben tőkearányos adózott eredmény 4,96%- ra csökkent az árbevétel arányos jövedelmezőség csökkenése és a tőke forgási sebességének növekedése miatt. A változás okai: A tőke forgási sebesség 3,83% x 6,51 = +24,94% 24,94% - 12,01% = +12,93%. 4,96% - 24,94% = -19,98%. Együtt: -7,04%. Az árbevétel növekedése ellenére adózott eredmény értéke csökkent, amiből kevesebb saját tőke képződött. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mezőgazdasági vállalkozásainak tőkearányos jövedelmezőségének változását mutatja be között a 2. táblázat. 2. táblázat Néhány mezőgazdasági vállalkozás tőkearányos jövedelmezőségének alakulása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében között Tőkearányos adózott eredmény(1) 12,98 3,78 5,71 Árbevétel arányos jövedelmezőség(2) 4,00 1,96 3,39 Tőke forgási sebessége(3) 3,25 1,93 1,69 Table 2: Some Szabolcs-Szatmár-Bereg country agricultural companies average Return on equity(1), Return on equity(2), Capitol s returning speed(3) A tőkearányos jövedelmezőség a Szabolcs- Szatmár-Bereg megyei mezőgazdasági vállalkozások átlagában között jelentős csökkenés után mérsékelten emelkedett ban az árbevétel arányos jövedelmezőség és a tőke forgási sebessége egyaránt csökkent, melynek eredményeként a tőkearányos jövedelmezőség 9,2%-kal kevesebb lett. A változás hatása a következő volt: A tőke forgási sebesség 4,0% x 1,93 = 7,72% - 12,98% = -5,26%. 3,78% - 7,72% = -3,94%. Együtt: -9,2%. Egységnyi árbevételből (89,8%) kevesebb adózott eredmény képződött (44%), viszont ebből az összegből az előző évhez képest nagyobb rész saját tőkét gyarapította (150,9%). A következő évben (5,71-3,78) 1,93%-os növekedés következett be, mivel az árbevétel arányos jövedelmezőség növekedett, a tőke forgási sebessége csökkent. A tőke forgási sebesség 1,96% x 1,69 = 3,3124% - 3,78% = -0,4676%. 5,71% - 3,3124% = +2,3976%. Együtt: +1,93%. Az árbevétel (99,3%) nagyobb része az előző évhez képest az eredményt növelte (171,7), aminek nagy része osztalékként került felhasználásra (113,8%). Összességében elmondható, hogy Hajdú-Bihar megyében az adózott eredmény az árbevétel növekedése mellett jelentősen csökken, amely nagyrészt arra vezethető vissza, hogy az árbevétel egyre jelentősebb részét fordították költségek fedezetére. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egységnyi árbevételből több eredmény képződött, aminek egy részét osztalék fizetésére használták fel. ESZKÖZARÁNYOS JÖVEDELMEZŐSÉGI MU- TATÓK Az eszközarányos jövedelmezőségi mutatók az egységnyi összes eszközre jutó eredmény nagyságát fejezi ki. Ezen mutatók közül az eszközmegtérülési mutatót ROI (Return on investment) vizsgáltam. Általános képlete: Eszközmegtérülési mutató = Adózott eredmény / Összes eszköz A szakirodalom szerint ez az arányszám az összes beruházott tőke százalékos megtérülését fejezik ki. Megmutatja, hogy minden egyes befektetett forint után az adózás utáni megtérülés mekkora (Collins, 1998). Az eszközmegtérülési mutató változása szintén két tényezőre vezethető vissza: ROI = Árbevétel arányos jövedelmezőség x Eszközök forgási sebessége A 3. táblázat a Hajdú-Bihar megyei mezőgazdasági vállalkozások eszközarányos jövedelmezőségének alakulását szemlélteti között. 3

4 3. táblázat Néhány mezőgazdasági vállalkozás eszközarányos jövedelmezőségének alakulása Hajdú-Bihar megyében között Eszközmegtérülési mutató ROI(1) 5,96 6,34 2,09 Árbevétel arányos jövedelmezőség(2) 2,80 3,83 0,76 Eszközök forgási sebessége(3) 2,13 1,66 2,74 Table 3: Some Hajdú-Bihar country agricultural companies average Return on investment(1), Return on investment(2), Tool s returning speed(3) Az eszközarányos jövedelmezőség Hajdú-Bihar megyei mezőgazdasági vállalkozások átlagában 1997 és 1998 között 5,96%-ról 6,34%-ra növekedett, amelynek oka az árbevétel eredménytartalmának növekedése és az eszközök forgási sebességének a csökkenése. A (6,34% - 5,96%) 0,38%-os eszközarányos jövedelmezőség változásának a hatásai számszerűsíthetők. 2,80% x 1,66 = 4,648% - 5,96% = -1,312%. 6,34% - 4,648% = +1,692%. Együtt: +0,380%. Az előző évhez viszonyítva, egységnyi árbevételre (106,5%) jutó adózott eredmény nőtt (145,6%), ugyanakkor egységnyi eszközre (137%) kevesebb árbevétel (106,5%) jutott ben az eszközarányos jövedelmezőség (2,09-6,34) 4,25%-kal csökkent, ami mögött az árbevétel arányos jövedelem jelentős csökkenése és az eszközök forgási sebességének növekedése húzódik. A tőke forgási sebesség 3,83% x 2,47 = 9,46% - 6,34% = +3,12%. 2,09% - 9,46% = -7,37%. Együtt: -4,25%. A változás kialakulásában legszembetűnőbb, hogy az előző évhez viszonyítva a bevételek növekedtek (131,2%), de az ebből képződő adózott eredmény drasztikusan csökkent (26,2%), amelyből az előző évhez viszonyítva kevesebb eszköz képződött (79,3%). A 4. táblázat Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mezőgazdasági vállalkozásainak eszközarányos jövedelmezőségének változását mutatja között. 4. táblázat Néhány mezőgazdasági vállalkozás eszközarányos jövedelmezőségének alakulása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében között Eszközmegtérülési mutató ROI(1) 8,33 1,89 3,04 Árbevétel arányos jövedelmezőség(2) 4,00 1,96 3,39 Eszközök forgási sebessége(3) 2,08 0,97 0,90 Table 4: Some Szabolcs-Szatmár-Bereg country agricultural companies average Return on investment(1), Return on investment(2), Tool s returning speed(3) A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei mezőgazdasági vállalkozások eszközarányos jövedelmezőségét 1997 és 1999 között megvizsgálva (8,33%) jelentős mértékben visszaesett (1,89%), majd mérsékelten emelkedett (3,04%) ban az eszközmegtérülési mutató (1,89-8,33) -6,44 változásában a következő hatások játszottak szerepet: 4,0% x 0,97 = 3,88% - 8,33% = -4,45%. 1,89% - 3,88% = -1,99%. Együtt: -6,44%. Az előző évhez viszonyítva csökkenő egységnyi bevételből (89,9%) kevesebb eredmény (44%) képződött, aminek nagyobb részét használták fel eszközök vásárlására (197,7%). Az eszközarányos jövedelmezőségében 1999-ben (3,04-1,89) 1,15 növekedés következett be. Ebben a következők játszottak szerepet: 1,96% x 0,9 = 1,764% - 1,89% = -0,126%. 3,04% - 1,764% = +1,276%. Együtt: +1,150%. Az előző évhez viszonyítva a bevételek viszonylagos változatlansága mellett (99,3%) több eredmény képződött (171,7%), ebből az eszközvásárlásra fordított rész minimálisan nőtt (106,9%). Az eszközarányos jövedelmezőség szempontjából Hajdú-Bihar megyében jelentős csökkenés következett be. A növekvő mértékű egységnyi bevételből kevesebb eredmény képződik, aminek kisebb részét használják fel eszközök vásárlásra. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelentős csökkenés után mérsékelt emelkedés tapasztalható. Egységnyi árbevételből nagyobb rész marad meg 4

5 adózott eredménynek, azaz csökken a költségek aránya. KÖVETKEZTETÉSEK A tőkearányos jövedelmezőség szempontjából mind a két megye hasonló értéket mutat (4,96% és 5,71%). Hajdú-Bihar megye esetében egységnyi árbevételből kevesebb adózott eredmény képződik, de nagyobb a tőke forgási sebessége. Szabolcs- Szatmár-Bereg megyei vállalkozásoknál alacsonyabb tőke forgási sebesség mellett, egységnyi árbevételből több saját tőke képződik. Az eszközarányos jövedelmezőség szempontjából a szabolcsi vállalkozások helyzete talán kedvezőbb, azaz egységnyi eszközre nagyobb eredmény jut. A termelés során egységnyi árbevételből több adózott eredmény képződik. Ennek jelentős része eszközként jelenik, másik része osztalékként kerül felhasználásra. Összességében két megye mezőgazdasági vállalkozásai közül ezen elemzés alapján nem adható egyértelmű válasz arra vonatkozóan, hogy melyik megye mezőgazdasági vállalkozásai vannak jobb helyzetben, illetve a kialakult eltérések mire vezethetők vissza. A rendelkezésre álló adatok alapján ezen kérdésekre nem lehet egyértelmű választ adni, de a későbbiekben ennek megítélése érdekében további vizsgálatokat és kiegészítő adatgyűjtést fogok végezni. IRODALOM Baricz R. (1997): Mérlegtan. Aula Bíró T.-Pucsek J.-Sztanó I. (1997): A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése. Perfekt Pénzügyi Szakoktató és Kiadó Részvénytársaság, Budapest Collins, J. M. (1998): Cashflow- és likviditásmenedzsment. Ernst and Young, Budapest Reke B. (1997): Mutatószámok az éves beszámoló elemzéséhez. Számvitel és Könyvvizsgálat, évi C. törvény a számvitelről 5

Az észak-alföldi mezőgazdasági vállalkozások pénzügyi helyzetének elemzése 1997-1999-es adatok alapján

Az észak-alföldi mezőgazdasági vállalkozások pénzügyi helyzetének elemzése 1997-1999-es adatok alapján Az észak-alföldi mezőgazdasági vállalkozások pénzügyi helyzetének elemzése 1997-1999-es adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet,

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ THE EASTERN LOWLAND REGION. RÁCZ IMRE ezredes

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ THE EASTERN LOWLAND REGION. RÁCZ IMRE ezredes RÁCZ IMRE ezredes AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ THE EASTERN LOWLAND REGION Az Észak-alföldi régió (röviden: Régió) a Dél-alföldi után Magyarország második legnagyobb területű (17 729 km 2 ) és népességű (1 millió

Részletesebben

A vállalkozás beszámolója

A vállalkozás beszámolója Vállalati pénzügyek 2. előadás A vállalati működés értékelése, pénzügyi mutatószámok A vállalkozás beszámolója A Magyarországon tevékenykedő vállalkozások működésükről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetükről

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

Elemzési mutatók és a beszámoló. A mérleg elemzése. Átfogó elemzés - példa

Elemzési mutatók és a beszámoló. A mérleg elemzése. Átfogó elemzés - példa Elemzési mutatók és a beszámoló A mérleg elemzése Feladata: A vállalkozás vagyoni helyzetének és az abban bekövetkezett változások elemzése Végezhető: Bázisadatokhoz viszonyítva, Tervadatokhoz viszonyítva

Részletesebben

Összefoglalás. Summary

Összefoglalás. Summary Parlagoltatásos, zöld- és istállótrágyázásos vetésforgók összehasonlítása a talajtömörödöttség tükrében Szőllősi István Antal Tamás Nyíregyházi Főiskola, Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Jármű és

Részletesebben

A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt

A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt Nagy László Komlósi István Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Állattenyésztés- és Takarmányozástani Tanszék,

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

2015 év / Year. CEEweb a Biológiai Sokféleségért / CEEweb for Biodiversity Az egyéb szervezet megnevezése / Name of the organisation

2015 év / Year. CEEweb a Biológiai Sokféleségért / CEEweb for Biodiversity Az egyéb szervezet megnevezése / Name of the organisation Adószám/ Tax number: 18413483-1-41 Bejegyző határozat száma / Court registration number: Pk.61634/1994/3 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Részletesebben

Semi-Annual Report 2016

Semi-Annual Report 2016 Semi-Annual Report 2016 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2016 2015 Change (%) Interest and similar income 29,102 35,616 (18.29%) - cash and cash

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS ÖNFINANSZÍROZÓ KÉPESSÉGE KOVÁCS HENRIETTA ÖSSZEFOGLALÁS

MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS ÖNFINANSZÍROZÓ KÉPESSÉGE KOVÁCS HENRIETTA ÖSSZEFOGLALÁS MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS ÖNFINANSZÍROZÓ KÉPESSÉGE KOVÁCS HENRIETTA ÖSSZEFOGLALÁS A társaságnál központi szerepet játszik a likviditás és a pénzgazdálkodás javítása. Megállapítható, hogy a vizsgálatomba

Részletesebben

Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl. Semi-Annual Report 2013

Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl. Semi-Annual Report 2013 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Semi-Annual Report 2013 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2013 2012 Interest and similar income 57,786

Részletesebben

Pénzügyi gyorsjelentés 2005

Pénzügyi gyorsjelentés 2005 Pénzügyi gyorsjelentés 2005 Financial overview 2005 Pénzügyi gyorsjelentés 2005 1. Az E.ON Hungária Kulcsmutatói Az E.ON Hungária Kulcsmutatói Árbevétel 1 559 Mio Befektetett tőke 1 026 Mio Villamos energia

Részletesebben

36% more maize was produced (Preliminary production data of main crops, 2014)

36% more maize was produced (Preliminary production data of main crops, 2014) Release date: 22 January 2015 Next release: 26 January 2015. Vital events, January November 2014 Number 13 36% more maize was produced (Preliminary data of main crops, 2014) In 2014 the of all major crops

Részletesebben

a K&H fix plusz London 2012 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése

a K&H fix plusz London 2012 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése ÉVES JELENTÉS 211 a K&H fix plusz London 212 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése 1) alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje tárgyidőszak: 211.1.1.- 211.12.31.

Részletesebben

Semi-Annual Report 2012

Semi-Annual Report 2012 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Semi-Annual Report 2012 1 www.raiffeisen.hu Igazgatóság jelentése Részvényesek RZB Csoport, Raiffeisen International Consolidated Income Statement IFRS consolidated,

Részletesebben

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek)

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) I. OPM Austrian Financial Administration in Hungary (osztrák pénzügyigazgatás) 2 II. Currency:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék szám FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 61-65.

Részletesebben

The role of origin in the hungaria pálinka industry

The role of origin in the hungaria pálinka industry (79) TÖRÖK Á. Az eredetvédelem jelentősége a magyar pálinka ágazatban The role of origin in the hungaria pálinka industry Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar 1093 Budapest Fővám tér 8.

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2015 első háromnegyed évében a teljes árbevétel forintban és euróban mérve egyaránt 4,9%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A vizsgált

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS. Károly Róbert Főiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 2 (1)

ACTA CAROLUS ROBERTUS. Károly Róbert Főiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 2 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 2 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 2 (1) A VÁLLALATOK PÉNZÜGYI TÍPUSJELENSÉGEINEK TÖBBVÁLTOZÓS

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

Semi-Annual Report 2014

Semi-Annual Report 2014 Semi-Annual Report 2014 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2014 2013 Interest and similar income 42,658 57,786 - cash and cash equivalents 679 1,299

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A támogatott munkaerıigények domináltak januárban Az év elsı hónapjában több mint három ezer

Részletesebben

Semi-Annual Report 2015

Semi-Annual Report 2015 Semi-Annual Report 2015 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2015 2014 Change (%) Interest and similar income 35,616 42,658 (16.51%) - cash and cash

Részletesebben

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági összehasonlítása Bevezetés A rendszerváltás óta eltelt másfél évtized társadalmi-gazdasági változásai jelentősen átrendezték hazánk

Részletesebben

A Fővárosi Vízművek Zrt évi Üzleti terve

A Fővárosi Vízművek Zrt évi Üzleti terve A Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. évi Üzleti terve 1. oldal a 5 oldalból Vezetői összefoglaló 1 Vezetői összefoglaló A Fővárosi Vízművek Zrt. stratégiai céljai alapjaiban nem változnak. A 2012-es gazdálkodást

Részletesebben

CSERNELY KÖZSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE

CSERNELY KÖZSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE Gazdaságtudományi Közlemények, 6. kötet, 1. szám (2012), pp. 157 166. CSERNELY KÖZSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE VARGA BEATRIX Összefoglaló: Terveink szerint Csernely községet alapul véve kerül kidolgozásra

Részletesebben

Pénzügyi gyorsjelentés 2006.

Pénzügyi gyorsjelentés 2006. Pénzügyi gyorsjelentés 2006. Financial overview 2006 1. Az E.ON Hungária kulcsmutatói Az E.ON Hungária kulcsmutatói Árbevétel 1 884 Mio Kumulált befektetett tőke 1 043 Mio Villamos energia elosztás 15,6

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

Pénzben, n szervezeti z szinten n ~ vállalatértékelési l ék lé módszerek

Pénzben, n szervezeti z szinten n ~ vállalatértékelési l ék lé módszerek A szellemi tőke mérésének é é módszerei Pénzben, n szervezeti z szinten n ~ vállalatértékelési l ék lé módszerek EE 4. Ea: Hollóné Kacsó Erzsébet PhD Hollóné dr Kacsó Erzsébet 1 VÁZLAT A szellemi tőke

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. 2014. év

Közhasznúsági jelentés. 2014. év Közhasznúsági jelentés 2014. év Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesülete 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. Budapest, 2015. április 30... szervezet vezetője Közhasznúsági jelentés részei: 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása

Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása Összefoglalás A szívkatéter egy olyan intravaszkuláris katéter, amelyet a szívbe vezetnek, ültetnek be diagnosztikus vagy terápiás célból. A katéterek felvezetés/eltávolítás

Részletesebben

A forgótőke és elemeinek értelmezése, valamint a forgótőke-menedzsment

A forgótőke és elemeinek értelmezése, valamint a forgótőke-menedzsment 488 A forgótőke és elemeinek értelmezése, valamint a forgótőke-menedzsment PUPOS TIBOR PÉTER ZSOLT KIS SIMON TÜNDE GÓR ARNOLD Kulcsszavak: forgótőke, forgóeszközök, forgóbefektetés, forgótőke-menedzsment.

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS AZ ÖNERŐS FEJLESZTÉS HELYZETE A KÜLÖNBÖZŐ MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSI FORMÁKBAN.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS AZ ÖNERŐS FEJLESZTÉS HELYZETE A KÜLÖNBÖZŐ MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSI FORMÁKBAN. SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS AZ ÖNERŐS FEJLESZTÉS HELYZETE A KÜLÖNBÖZŐ MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSI FORMÁKBAN Készítette: Széles Zsuzsanna Gödöllő 2006 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

PÉNZÜGYI MENEDZSMENT 9.

PÉNZÜGYI MENEDZSMENT 9. PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NAGYVÁRAD PÉNZÜGYI MENEDZSMENT 9. Dr. Máté Domicián mate.domician@econ.unideb.hu http://oktato.econ.unideb.hu/domician/ Pénzkonverziós ciklus I. A likviditási

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Nők a munkaerőpiacon, különös tekintettel a női vezetőkre és vállalkozókra

Nők a munkaerőpiacon, különös tekintettel a női vezetőkre és vállalkozókra DOI: 10.18427/iri-2016-0009 Nők a munkaerőpiacon, különös tekintettel a női vezetőkre és vállalkozókra Matiscsákné Lizák Marianna Eszterházy Károly Főiskola matiscsakne@ektf.hu Bevezetés Mint tapasztaljuk,

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A foglalkoztatók az illetékes kirendeltségeken 2012. július hónap folyamán összesen 37,9 ezer

Részletesebben

Könyvvizsgálói vélemény. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2008. évi zárszámadási rendelettervezetéről

Könyvvizsgálói vélemény. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2008. évi zárszámadási rendelettervezetéről Könyvvizsgálói vélemény Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2008. évi zárszámadási rendelettervezetéről Készült: az Önkormányzat megbízása alapján a Képviselő-testület részére szerződéses kötelezettségem

Részletesebben

Júliusban 5,1%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak

Júliusban 5,1%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Közzététel:. szeptember 12. Következik:. szeptember 15. Építőipar,. július Sorszám: 120. Júliusban 5,1%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Mezőgazdasági termelői árak,. július júliusában a mezőgazdasági

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

Bankmenedzsment. A bank teljesítményének értékelése

Bankmenedzsment. A bank teljesítményének értékelése Bankmenedzsment A bank teljesítményének értékelése Kötelező és ajánlott irodalom Kötelező irodalom: Ligeti S. - Sulyok-Pap M. (szerk.): Banküzemtan - egyetemi tankönyv III. fejezet Ajánlott irodalom: A

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Konszolidált éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2003. december 31. KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

Összefoglalás. Summary. Bevezetés

Összefoglalás. Summary. Bevezetés A talaj kálium ellátottságának vizsgálata módosított Baker-Amacher és,1 M CaCl egyensúlyi kivonószerek alkalmazásával Berényi Sándor Szabó Emese Kremper Rita Loch Jakab Debreceni Egyetem Agrár és Műszaki

Részletesebben

ERKI KATALIN * A piaci környezet elemzése a felsőoktatás területén

ERKI KATALIN * A piaci környezet elemzése a felsőoktatás területén ERKI KATALIN * A piaci környezet elemzése a felsőoktatás területén Bevezetés Analysis of Market-Environment in Higher Education Marketing is an absolutely well-known tool in the life of companies and it

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

I/1. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. rövid bemutatása Cégjogi forma: Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapítási időpont: 1986. december 16. Cégbejegyzés időpontja: 1988. április 12. (utolsó változásbejegyzés:

Részletesebben

A kukoricahibridek makro-, mezo- és mikroelemtartalmának változása a tápanyagellátás függvényében

A kukoricahibridek makro-, mezo- és mikroelemtartalmának változása a tápanyagellátás függvényében A kukoricahibridek makro-, mezo- és mikroelemtartalmának változása a tápanyagellátás függvényében Jakab Péter Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Növénytermesztési és Tájökológiai

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI KISVÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSI FORMÁI. KOCSISNÉ ANDRÁSIK ÁGOTA - TENK ANTAL dr. - MOLNÁR BARNA dr. ÖSSZEFOGLALÁS

MEZŐGAZDASÁGI KISVÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSI FORMÁI. KOCSISNÉ ANDRÁSIK ÁGOTA - TENK ANTAL dr. - MOLNÁR BARNA dr. ÖSSZEFOGLALÁS MEZŐGAZDASÁGI KISVÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSI FORMÁI KOCSISNÉ ANDRÁSIK ÁGOTA - TENK ANTAL dr. - MOLNÁR BARNA dr. ÖSSZEFOGLALÁS A garanciarendszerek önmagukban nem vizsgálhatók, csakis a mindenkori gazdaságpolitikai

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/9

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/9 CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2011 1/9 1. Alapadatok 1.1. A CIB Ingatlan Alapok Alapja Megnevezése: CIB Ingatlan

Részletesebben

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L K Ö Z L E M É N Y E K N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L DR. HEINZ ERVIN A népesedésstatisztika igen fontos mutatószámai a népesség kormegoszlására és annak változására vonatkozó adatok. Ezért

Részletesebben

Harvested production of cereals increases about one third in 2013 (Preliminary production data of main crops, 2013)

Harvested production of cereals increases about one third in 2013 (Preliminary production data of main crops, 2013) Release date: 22 January 2014 Next release: 24 January 2014. Vital events, January November 2013 Number 13 Harvested of cereals increases about one third in 2013 (Preliminary data of main crops, 2013)

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. Üzleti jelentés 2014. Cg.:04-02-000217 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben Központi Statisztikai Hivatal 2012. március Tartalom Bevezető... 2 Demográfiai helyzetkép... 2 Egészségügyi jellemzők... 12 Oktatás és kutatás-fejlesztés...

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló A 2015. év során a teljes árbevétel forintban 3,3%-kal, euróban 2,9%-kal emelkedett az előző évhez képest. A vizsgált időszakban a Ft/ átlagárfolyam minimálisan,

Részletesebben

Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén 1 (5)

Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén 1 (5) Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén 1 (5) Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén Kertész Tamás Báder

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

Munkaerőpiaci helyzetkép az Észak-alföldi régióban

Munkaerőpiaci helyzetkép az Észak-alföldi régióban 1 TÁMOP 5.5.1/A-10/1-2010-0024 Jó pályán! Jó gyakorlatok továbbfejlesztése és alkalmazása a munkaerő-piaci integrációért és esélyegyenlőségért Munkaerőpiaci helyzetkép az Észak-alföldi régióban Disszeminációs

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

A környezetterhelés és a gazdasági fejlődés szétválása

A környezetterhelés és a gazdasági fejlődés szétválása SZABÓ ELEMÉR A környezetterhelés és a gazdasági fejlődés szétválása Magyarország az elmúlt másfél évtized során jelentős politikai, gazdasági, társadalmi és környezeti átalakuláson ment keresztül. Az évtizedekig

Részletesebben

ELEMZÉS A UNIT-LINKED ALAPOKRÓL - HUNGÁRIA ALAP

ELEMZÉS A UNIT-LINKED ALAPOKRÓL - HUNGÁRIA ALAP ELEMZÉS A UNIT-LINKED ALAPOKRÓL - HUNGÁRIA ALAP 2015.IV. negyedév Makrogazdaság Magyarország A Magyar Nemzeti Bank a vártnak megfelelően tartotta az 1,35%-os alapkamatot, 2016 végéig előreláthatólag nem

Részletesebben

Erős első negyedéves profit az Állami Nyomdánál Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I. negyedéves eredményeit (www.bet.hu,

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA

TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA ÖSSZEFOGLALÁS A kilencvenes éveket mindenekelőtt a munkanélküliség és a gazdasági megújulás elemei, elsősorban a külföldi tőkebefektetések

Részletesebben

APÁKGYERMEKGONDOZÁSI SZABADSÁGON-AVAGY EGY NEM HAGYOMÁNYOS ÉLETHELYZET MEGÍTÉLÉSE A FÉRFIAKSZEMSZÖGÉBŐL

APÁKGYERMEKGONDOZÁSI SZABADSÁGON-AVAGY EGY NEM HAGYOMÁNYOS ÉLETHELYZET MEGÍTÉLÉSE A FÉRFIAKSZEMSZÖGÉBŐL APÁKGYERMEKGODOZÁSI SZABADSÁGO-AVAGY EGY EM HAGYOMÁYOS ÉLETHELYZET MEGÍTÉLÉSE A FÉRFIAKSZEMSZÖGÉBŐL PROF: HABIL BECSIK ADREA 1 - DR. JUHÁSZ TÍMEA 2 Összefoglalás: em mondhatjuk, hogy ma még sok férfi megy

Részletesebben

dashboard technika segítségével Dobos Zoltán IBM Business Analytics

dashboard technika segítségével Dobos Zoltán IBM Business Analytics Online pénzügyi kimutatások dashboard technika segítségével Dobos Zoltán IBM Business Analytics Volatilitás és sebesség az új normák A pénzügyi vezetők 60%-a hiszi, hogy a bár a válság elmúlik, de a fokozott

Részletesebben

K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap. 2012. évi. éves jelentése

K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap. 2012. évi. éves jelentése K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap 212. évi éves jelentése Tartalomjegyzék független könyvvizsgálói jelentés éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) vezetőségi/üzleti

Részletesebben

LOGISZTIKAI KÉPESSÉGEK A MAGYAR VÁLLALATOK GYAKORLATÁBAN

LOGISZTIKAI KÉPESSÉGEK A MAGYAR VÁLLALATOK GYAKORLATÁBAN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Gelei Andrea: LOGISZTIKAI KÉPESSÉGEK A MAGYAR VÁLLALATOK GYAKORLATÁBAN VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Kedves Hallgató!... 9

TARTALOMJEGYZÉK. Kedves Hallgató!... 9 TARTALOMJEGYZÉK Kedves Hallgató!... 9 1. fejezet A beszámoló, mint a tájékoztatás eszköze.... 11 1.1. Beszámolási kötelezettség.... 11 1.2. Letétbehelyezés, közzététel.... 19 1.3. Az előtársaság beszámolókészítési

Részletesebben

A nyugdíj-előtakarékosság fontossága a mai generáció számára 2. Importance of pension pre-savings for young generation

A nyugdíj-előtakarékosság fontossága a mai generáció számára 2. Importance of pension pre-savings for young generation LÁSZLÓ ANDREA 1 A nyugdíj-előtakarékosság fontossága a mai generáció számára 2 A magyar nyugdíjrendszer folyamatos változásokon megy keresztül. Ezek a változások hatással vannak a társadalom minden korosztályára,

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

LÔRINCZ ANDREA 1. A könyvtár a felsôoktatás szolgálatában

LÔRINCZ ANDREA 1. A könyvtár a felsôoktatás szolgálatában LÔRINCZ ANDREA 1 A könyvtár a felsôoktatás szolgálatában The role of libraries in higher education Higher education is inseparable from its libraries as there is common ground between their aims, users

Részletesebben

Angol Középfokú Nyelvvizsgázók Bibliája: Nyelvtani összefoglalás, 30 kidolgozott szóbeli tétel, esszé és minta levelek + rendhagyó igék jelentéssel

Angol Középfokú Nyelvvizsgázók Bibliája: Nyelvtani összefoglalás, 30 kidolgozott szóbeli tétel, esszé és minta levelek + rendhagyó igék jelentéssel Angol Középfokú Nyelvvizsgázók Bibliája: Nyelvtani összefoglalás, 30 kidolgozott szóbeli tétel, esszé és minta levelek + rendhagyó igék jelentéssel Timea Farkas Click here if your download doesn"t start

Részletesebben

Regional distribution of gross domestic product (GDP), 2010 (preliminary data)

Regional distribution of gross domestic product (GDP), 2010 (preliminary data) Regional distribution of gross domestic product (GDP), 2010 (preliminary data) Hungarian Central Statistical Office May 2012 Contents Regional distribution of gross domestic product (GDP) in 2010 (preliminary

Részletesebben

Investment performance of the Hungarian Private and Voluntary Pension Funds (1999-2008)

Investment performance of the Hungarian Private and Voluntary Pension Funds (1999-2008) Investment performance of the Hungarian Private and Voluntary Pension Funds In compliance with its legal reporting obligation (pursuant to Paragraph 24 Section 2 of the Government Decree No. 281/2001 (XII.26.)

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓJA 2011. BEVEZETŐ RÉSZ... 5 TÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ... 8 1. MÉRLEG (ezer Ft)... 10 2. EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft)... 12 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 13 Számviteli

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

FATERMÉSI FOK MEGHATÁROZÁSA AZ EGÉSZÁLLOMÁNY ÁTLAGNÖVEDÉKE ALAPJÁN

FATERMÉSI FOK MEGHATÁROZÁSA AZ EGÉSZÁLLOMÁNY ÁTLAGNÖVEDÉKE ALAPJÁN 4. évfolyam 2. szám 2 0 1 4 101 107. oldal FATERMÉSI FOK MEGHATÁROZÁSA AZ EGÉSZÁLLOMÁNY ÁTLAGNÖVEDÉKE ALAPJÁN Veperdi Gábor Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdômérnöki Kar Kivonat A fatermési fok meghatározása

Részletesebben

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése 2004. II. 2004. augusztus 16. A Pannonplast Rt. 2004. II. i gyorsjelentése A gyorsjelentés a Pannonplast Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2016 első negyedéve során a teljes árbevétel forintban 1,9%-kal, euróban 0,8%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A vizsgált időszakban

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM Informatikai Kar. Egy konkrét vállalat likviditás és jövedelmezőség elemzése

DEBRECENI EGYETEM Informatikai Kar. Egy konkrét vállalat likviditás és jövedelmezőség elemzése DEBRECENI EGYETEM Informatikai Kar Egy konkrét vállalat likviditás és jövedelmezőség elemzése Témavezető: Dr. Hernádi László egyetemi adjunktus Készítette: Nagy Nándor gazdaságinformatikus Debrecen 2010

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május 1 I. A pénzügyi év első négy hónapjában bekövetkezett jelentősebb események és tranzakciók,

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete I. Pénztár jellemző adatai Pénztár megalakulásának időpontja: 1995. június 02. Tevékenységi engedély száma

Részletesebben