A vállalkozás beszámolója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A vállalkozás beszámolója"

Átírás

1 Vállalati pénzügyek 2. előadás A vállalati működés értékelése, pénzügyi mutatószámok A vállalkozás beszámolója A Magyarországon tevékenykedő vállalkozások működésükről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetükről az üzleti év lezárását követően beszámolót kötelesek összeállítani. Számviteli beszámolóként emlegetik, de az angolszász gyakorlat (financial statement vagy financial report) alapján pénzügyi beszámoló elnevezéssel is találkozhatunk A beszámoló a vállalkozás méretétől illetve a foglalkoztatottak számától függően lehet: a) éves beszámoló, b) egyszerűsített éves beszámoló, c) összevont (konszolidált) éves beszámoló d) egyszerűsített beszámoló. 2 1

2 Mérleg A mérleg a vállalkozás eszközeit és forrásait állítja szembe egymással két időpontra (az előző üzleti év végére és a tárgyidőszak végére) vonatkoztatva Kétféleképpen, A és B változatban is összeállítható, amelyek egymástól csak a felépítésben (a tételek sorrendjében) különböznek 3 Eredménykimutatás Az eredménykimutatás a cég bázis időszaki és tárgyévi eredményének levezetését tartalmazza. Részletezi az üzleti év bevételeit, költségeit és ráfordításait, az eredmény nagyságára ható főbb tényezőket Az eredménykimutatás - a vállalkozó döntésétől függően - összköltség eljárással vagy forgalmi költség eljárással készülhet, és ezen belül is létezik A és B változat 4 2

3 Kiegészítő melléklet 1. A kiegészítő melléklet azokat a számszerű adatokat és szöveges magyarázatokat tartalmazza, amelyek a vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetének, működése eredményének megbízható és valós megismeréséhez a másik két beszámolórészen felül szükségesek. Az éves beszámolót készítőknél a cash flow kimutatás a kiegészítő melléklet kötelező tartozéka. 5 Kiegészítő melléklet 2. A számviteli előírások gyakori változása következtében előfordul, hogy a beszámoló egyes sorai két egymást követő évben nem teljesen azonos tartalommal készülnek A kiegészítő mellékletben ilyen esetekben részletezni kell a módosítások kihatásait, hogy biztosítva legyen az összehasonlíthatóság A melléklet szakszerű átjárás teremt az időszakok között 6 3

4 PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK Mérleg Cash flow jövedelmi helyzet nyereség-veszteség levezetése a vállalat teljesítménye adott időszakban vagyoni helyzet eszközök, források állománya tulajdonosi tőke reziduális értéke adott időpontban pénzügyi helyzet pénzforgalmi kimutatás pénzeszközök forrása és azok felhasználása adott időszaki változásai Saját tőke = = eszközök - kötelezettségek PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK Eredménykimutatás Eredménykimutatás Mérleg Cash flow összekötő szerep mérleg és eredmény-kimutatás között 1 eredmény-kimutatáshoz 2 mérleg tartozik Nettó jövedelem, nyereség > < = Megtestesülhet árukészletben, vevőkövetelésben, tárgyi eszközben stb. Készpénz változás, cash flow 4

5 PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK Eredménykimutatás Mérleg Cash flow jövedelmezőség A folyó működés profitábilis-e? vagyoni szerkezet A saját tőke pozitív-e? A visszaforgatott nyereség saját tőkévé válik likviditás Milyen a pénz beáramlás - kiáramlás egyenlege? A nyereség pénzalapú megfelelője a cash flow PÉNZÜGYI ELEMZÉS múlt értékelés CÉL tervezés jövő ÉRDEKELTEK h Menedzsment h Tulajdonosok, befektetők h Hitelezők h Versenytársak h Felügyeleti szervek, hatóságok h Alkalmazottak 5

6 PÉNZÜGYI ELEMZÉS RATIO ANALISYS Mutatószámok: diagnosztikai eszközök Mutatószámok megkönnyítik az összehasonlítást. Nem kezeli: az eltérő számvitelt, vállalatméretet, iparágat. Az adatok a ráták segítségével szabványosíthatók. Értelmezése viszonylagos, a cég üzleti jellegétől is függ. Torz alapadatok torz mutatók! időbeli horizontális RATIO ANALISYS elemzés módja Keresztmetszeti vertikális Mutatók változásának értékelése az egymást követő periódusokban. Legalább (3-) 5 év szükséges. Fő tendenciák megállapítása. További oknyomozás részmutatókkal. Például: A saját tőke megtérülése romlott, lassult az eszközök forgási sebessége nőtt a fajlagos készletállomány, a készlet forgási sebessége csökkent. 6

7 időbeli horizontális RATIO ANALISYS elemzés módja Keresztmetszeti vertikális Adott periódusban hogyan viszonyulnak a vállalat mutatói - hasonló profilú más vállalatok mutatóihoz - az iparági átlagos adatokhoz? További oknyomozás részmutatókkal. Pl.: Miért alacsonyabb a ROE, mint másutt? Profitabilitásra ható tényezők további elemzése. Pénzügyi mutatószámok (1/4) A beszámoló egy-egy részéből külön-külön is számos következtetés vonható le a vállalkozás múltbeli gazdálkodására vonatkozóan. Értékelhető külön az eszközök vagy a források szerkezete, a képződő eredmény struktúrája, illetve annak időbeli változása. Vizsgálható az egyes részek változásának üteme stb. A beszámoló egésze azonban lényegesen többet tud, az analízis számára kifejezetten bőséges lehetőségeket rejteget. 14 7

8 Pénzügyi mutatószámok (2/4) A beszámoló már ránézésre jelzi, hogy egészséges folyamatok zajlanak-e az adott cégnél. Nincsenek-e nagyobb szerkezeti gondok, s a fejlődés iránya kedvező-e a bázishoz képest. A pontosabb értékeléshez, finomabb méréshez azonban a szakembereknek is segédeszközökre van szükségük. Ezek közé tartoznak a pénzügyi mutatószámok, melyek több, a beszámolóból kinyerhető információt képesek egyetlen adatba sűríteni, s ezáltal a gazdálkodási jelenségek lényegét koncentráltan kiemelni. 15 Pénzügyi mutatószámok (3/4) A pénzügyi mutatók nemcsak egy adott vállalkozás munkatársainak jelentenek segítséget az aktuális értékelésekben, de a vállalat külső érintettjeinek, mindenekelőtt a potenciális befektetőknek, a tulajdonosoknak, a hitelezőknek, is hasznos információt szolgáltatnak döntéseik meghozatalában. 8

9 Pénzügyi mutatószámok (4/4) A potenciális befektetőket (pl. részvény vásárlókat, felvásárlót stb.) a cég mutatói informálhatják arról, hogy érdemes-e pénzüket a kiszemelt vállalkozásba fektetni. A hitelezőket különösen a vállalkozás eladódottsága és fizetőképessége érdekelheti, a tulajdonosokat pedig tőke invesztíciójuk jövedelmezősége. A pénzügyi mutatók az adóhatóság számára is érdekesek lehetnek, ugyanis pótlólagos információkkal képesek szolgálni az adóbevallás konzisztenciájáról és megalapozottságáról (pénztárgép bevezetése!) 17 A pénzügyi aránymutatók értékelésének elvei (1/3) A mutatószámokat minél komplexebben próbáljuk értékelni. Egyetlen kiragadott mutató értéke ugyanis félrevezető lehet. Egy kedvező tőkeszerkezeti mutató például nem biztos, hogy előnyös a tőke jövedelmezősége szempontjából. A mutatók értékelése során tegyünk különbséget a lényeges és az elhanyagolható eredmények között! Különösen az időbeli változásoknál lehet megtévesztő a magas érték. Például a cégautók értéke 100%-kal nő. Lehet, hogy tavaly egy személygépkocsit használtunk, idén pedig kettőt. 9

10 A pénzügyi aránymutatók értékelésének elvei (2/3-1) A beszámolóban szereplő időponti értékekre véletlen tényezők is hatnak. Emiatt jelentősen eltérhetnek az éves átlagtól. Lehetséges például, hogy az importőrhöz egy nagyobb megrendelt készlet december utolsó napjaiban érkezik be, de előfordulhat, hogy csak január elején. Szezonális tevékenységnél lehet, hogy a beszámoló szezonvégi állapotot mutat, és az év nagyobb részében jóval magasabb a forgóeszközök szintje, más a szerkezete. A pénzügyi aránymutatók értékelésének elvei (2/3-2) Ha valamely mutatószám kiugró mértékben változik, mindig járjunk utána, mi ennek a magyarázata. Az ugrásszerű változások oka sokszor nem a napi gazdálkodásban keresendő, hanem a cég átalakulásában (szervezeti változásában), vagy éppen az adó-rendszer módosulásában. 10

11 A pénzügyi aránymutatók értékelésének elvei (3/3) A feltűnően alacsony és a feltűnően magas mutató értékeket egyaránt kellő fenntartással célszerű fogadni! Lehet, hogy mesterséges beavatkozás következménye a kiugró érték (például egy pályázat benyújtása előtt megtisztítják a céget a kétes követelésektől). A kiszámított mutató értékeket nemcsak a bázishoz szokták viszonyítani, de a szakágazati átlaggal is összevetik, hogy a cég relatív helyzetét felmérjék. Bizonyos elemzéseknél az ágazat legjobbjainak hasonló mutatója, a benchmark is összehasonlítási alapot képezhet. Mutatók típusai RATIO ANALISYS Figyeljünk a mutatók közötti összefüggésekre! Jövedelmezőségi Hatékonysági ROE, ROA, ROS, EPS Egy főre jutó árbevétel, az összes eszköz forgása, fordulatok száma, forgási idő, eszközigényesség, munkaerő-kihasználtság Likviditási Tőkeszerkezeti Kockázati Piaci likviditási ráta, likviditási gyorsarány mutató, készpénz likviditás Tőkeellátottsági, eladósodottsági mutató DOL, DFL, DCL, tőkeáttételi, fedezeti mutatók P/E ráta 11

12 Jövedelmezőségi mutatók A gazdálkodás jövedelmezősége a gazdasági vállalkozás megítélésének alappillére. A menedzsment, a tulajdonosok és a potenciális befektetők számára is rendkívül fontos információt hordoznak az ide tartozó mutatók. Az ügyfélminősítés során a bankok is kiemelt figyelmet fordítanak a jövedelemtermelő képesség vizsgálatára, hiszen az adós cég hosszú távú fennmaradása jelentős részben a megfelelő jövedelmezőség függvénye. A jövedelmezőségi mutatók többnyire egyszerű, hányados jellegű mutatók. Számlálójuk valamely jövedelem kategóriát (például üzemi eredmény, adózás előtti eredmény, mérleg szerinti eredmény), nevezőjük pedig a jövedelem előállításához szükséges valamely erőforrást (lekötött eszközök értéke, igénybe vett létszám stb.) tartalmazza. 23 A saját tőke jövedelmezősége (ROE) A tulajdonosi érdek elsőbbsége miatt a legfontosabb jövedelmezőségi mutató: a saját tőke jövedelmezősége (Return on equity). Meghatározása a következő képlet alapján történik: AE = Adózott eredmény St = Saját tőke ROE AE = St

13 A saját tőke jövedelmezősége (ROE) ROE AE = St 100 A mutató azt fejezi ki, hogy 100 Ft saját tőke lekötésével mekkora éves jövedelmet képes előállítani a cég. Statikusan minél magasabb, dinamikusan a növekvő értéket tekintik előnyösnek az elemzők. 25 Eszközarányos jövedelmezőség (ROA) Szakértők világszerte a kiemelten fontos mutatók körébe sorolják a lekötött eszközökre vetített jövedelmet (Return on assets). Képlete: AE = Adózott eredmény ÖE = Összes eszköz ROA AE = 100 ÖE 26 13

14 Eszközarányos jövedelmezőség (ROA) ROA AE = 100 ÖE A 100 Ft eszköz lekötésével elérhető jövedelmet mutatja meg, melyre főszabályként szintén igaz, hogy minél magasabb, időben növekvő értéke kedvező. Abban a kivételes esetben, ha az összes eszközt a saját tőke finanszírozza, akkor ROE megegyezik a ROA értékével. A valóságban azonban minden hosszabb ideje működő cég rendelkezik többkevesebb kötelezettséggel, ezért a tipikus reláció közöttük: ROA < ROE 27 Árbevétel arányos eredmény (ROS) Az adózott eredményt a nettó árbevételhez is mérhetjük (return on sales). Meghatározásakor csak a nevezőt kell cserélnünk: AE = Adózott eredmény Ért = Értékesítés nettó árbevétele ROS AE = Ért

15 Árbevétel arányos eredmény (ROS) ROS AE = Ért 100 A mutató a 100 Ft árbevételből képződő adózott eredményt mutatja. Ha a számlálót átalakítjuk a nettó árbevétel és a ráfordítások különbségévé (és eltekintünk minden más bevételtől, a saját előállítású eszközök aktivált értékétől és a társasági adótól), akkor láthatjuk, hogy a mutató arról is informál, mennyire sikerült leszorítani a ráfordításokat az árbevételhez képest. Röviden: a költséggazdálkodás hatékonyságát is kifejezi. 29 Hatékonysági mutatók A hatékonysági mutatók a felhasznált élőmunka, illetve a lekötött eszközök egészének, illetve fontosabb összetevőinek kihasználtságát mérik egyegy kiválasztott időszakra vonatkozóan. Az élőmunka hatékonyság mérése történhet létszám arányosan vagy az élőmunka költsége (személyi jellegű ráfordítások) alapján. A tipikusabb a létszám arányos változat, ismerkedjünk meg a széles körben használt mutatóval, a fajlagos árbevétellel 30 15

16 Egy főre jutó árbevétel 1 Az egyszerű törtből képzett mutató a munkaerő kihasználtság fokát méri, többnyire éves szinten. FÁ= Egy főre jutó (fajlagos) árbevétel Ért = Értékesítés nettó árbevétele L = Foglalkoztatottak éves átlagos létszáma FÁ = Ért L 31 Egy főre jutó árbevétel FÁ = Ért L Az egyszerű törtből képzett mutató a munkaerő kihasználtság fokát méri, többnyire éves szinten. FÁ= Egy főre jutó (fajlagos) árbevétel Ért = Értékesítés nettó árbevétele L = Foglalkoztatottak éves átlagos létszáma 32 16

17 Az összes eszköz forgása Ez a mutató az eszközgazdálkodás egészének fokmérője. Megmutatja, hogy az összes eszköz hány fordulatot tesz, azaz hányszor térül meg a nettó árbevételből a vizsgált időszakban. Fordulatok számának is nevezik. fsz E = az összes eszköz forgása Ért = Értékesítés nettó árbevétele ÖE = Összes eszköz fsz E = Ért ÖE 33 Az összes eszköz forgása fsz E = Ért ÖE Minél gyorsabb az eszközök forgása, annál kevesebb forrás lekötése szükséges a gazdálkodáshoz. A mutatót torzíthatja az eszközök átértékelése és a bérelt eszközök használata

18 A forgási idő (1/3) A gazdálkodás hatékonysága a forgóeszközök egészének vagy tetszőleges részének forgási idejével is jellemezhető. Kiszámítására a következő képlet használatos: i = a forgási idő napokban kifejezve Ért = Értékesítés nettó árbevétele k = a forgóeszközök egésze vagy kijelölt része n = a vizsgált időszak napjainak száma i = k Ért n 35 A forgási idő (1/3) i = k Ért n A forgási idő azt fejezi ki, hogy a vizsgált eszköz hány nap alatt halad át a körforgás rá jellemző szakaszán. Forgalmi adatként legegyszerűbb az értékesítés nettó árbevételét használni, hiszen így a különböző forgóeszköz csoportok (készlet, vevőkövetelés, pénz) forgási ideje összehasonlítható, sőt az értékük össze is adható

19 A forgási idő (2/3) Szakmailag reálisabb képet kapunk, ha mindegyik forgóeszköz csoportnál a rá jellemző forgalmi adatot használjuk: Forgóeszköz csoport Vásárolt készlet Saját termelésű készletek Vevőkkel szembeni követelés Pénzeszközök Jellemző forgalmi adat Nettó beszerzés Termelés közvetlen költsége Bruttó értékesítés Nettó értékesítés A táblázatból kimaradtak a forgatási célú értékpapírok, mert nem természetes részei a forgóeszközök körforgásának. Valójában a forgási idő az értékpapírok esetében nem értelmezhető. 37 A forgási idő (3/3) A forgási idő forrás oldalon is használatos, főként a szállítókkal szembeni tartozásnál találkozhatunk vele: kiegyenlítési idő néven. Ilyenkor a jellemző forgalmi adat a bruttó (ÁFÁ-t is tartalmazó) beszerzés (Készpénzes beszerzés nélkül). Előfordul, hogy az összehasonlíthatóság érdekében a szállítók forgási sebességét is a nettó értékesítéssel számítják. (A később tárgyalandó pénzforgalmi ciklus meghatározása is a nettó értékesítéssel számolt forgási időkre épül.) 38 19

20 Likviditási mutatók Vállalkozásunk hiába jövedelmező, eszközeinket hiába használjuk hatékonyan, ha veszélybe kerül cégünk folyamatos fizetőképessége, vagyis az a tulajdonsága, hogy a jelentkező pénzügyi kötelezettségeknek időben eleget tegyen. A tartósan fizetésképtelenné váló vállalatokat a felszámolás fenyegeti. Éppen ezért népszerűek és fontosak azok a mutatók, melyek a fizetőképesség szintjének mérésére hivatottak: a likviditási mutatók. 39 Likviditási mutató L(1) A likviditási mutatók arra keresik a választ, hogy a forgóeszközök egésze vagy kiválasztott része (számláló) hányszorosan fedezi az egy éven belül esedékessé váló kötelezettségeket (nevező). A klasszikus likviditási mutató (amit megkülönböztetésül likviditási mutató 1 néven is emlegetnek) arra a feltételezésre épül, hogy szükség esetén a forgóeszközök egésze gyorsan mobilizálható

21 Likviditási mutató L(1) A mutató képlete a következő: FOE = a forgóeszközök összesített értéke RLK = a rövidlejáratú kötelezettségek értéke L (1) = FOE RLK 41 Gyorsarány mutató L(2) A gyorsarány mutató (más néven: likviditási mutató 2 ) az előző ráta szigorított változata. A szigorítás abban áll, hogy a készletek, mint viszonylag lassabban pénzzé tehető forgóeszközök kimaradnak a számlálóból 42 21

22 Gyorsarány mutató L(2) KLT = készletek összesen FOE = a forgóeszközök összesített értéke RLK = a rövidlejáratú kötelezettségek értéke L(2) = FOE KLT RLK Ha egy konkrét esetben a gyorsarány értéke jelentősen eltér a likviditási mutatóétól, akkor a készletgazdálkodás átfogó értékelését, a felesleges készletek feltárását és leépítését szokták ajánlani. 43 Készpénz likviditás A pillanatnyi fizetőképességet legjobban a készpénz likviditás közelíti. Ennél a mutatónál csak a rendelkezésre álló pénzeszközöket, vagy a pénzeszközök és a forgatási célú értékpapírok együttes értékét hasonlítják az egy éven belül lejáró kötelezettségekhez. L(3) = PÉNZ + RLK ÉP Bármelyik likviditási mutató megbízhatósága korlátozott, a valós fizetőképességet tökéletlenül méri. A rövid lejáratú kötelezettségek ugyanis nem válnak egyszerre esedékessé

23 Tőkeszerkezeti mutatók A vállalkozás tartós forrásainak szerkezetéről informálnak A tartós források szerkezete stratégiai kérdés, mely mind a tulajdonosok, mind a hitelezők számára jelentőséggel bír 45 Tőkeellátottsági mutató A vállalkozás stabil működésének egyik talpköve a saját tőke megfelelő részesedése a finanszírozásból. Ezt a relációt fejezi ki egyszerű ráta formában a tőkeellátottsági mutató: St = Saját tőke ÖE = Összes Eszköz T = St ÖE 46 23

24 Tőkeellátottsági mutató T = St ÖE A ráta megmutatja, milyen arányban finanszírozza tulajdonosi tőkéből eszközeit a vállalkozás. Könnyű belátni, hogy a túlságosan alacsony tőkeellátottság veszélyes a gazdálkodás egyensúlya szempontjából. Ugyanakkor a túlságosan magas saját tőke arány sem kedvező, ugyanis rontja a cég jövedelmezőségét. A kívánatos tőkearány kialakítása a legösszetettebb szakmai kérdések egyike 47 Eladósodottság Tőkeszerkezeten szűkebb értelemben csak a tartós források arányát értjük. Az eladósodottsági mutató számításánál az éven túli kötelezettségeket a tartós forrásokhoz viszonyítjuk: Köt Hlköt + Hsköt = St + Hlköt + Hsköt Hlköt = Hosszúlejáratú kötelezettségek Hsköt = Hátrasorolt kötelezettségek A magas mutatóérték az eladósodottság kifejezője, mely a cég növekvő kockázatát tükrözi

25 A pénzügyi mutatószámok áttekintése Sorsz. Megnevezés Számláló Nevező JÖVEDELMEZŐSÉGI MUTATÓK J.1. A saját tőke jövedelmezősége (ROE) Adózott eredmény Saját tőke J.2. Eszközarányos jövedelmezőség (ROA) Adózott eredmény Összes eszköz J.3. Árbevételarányos eredmény (ROS) Adózott eredmény Nettó árbevétel HATÉKONYSÁGI MUTATÓK H.1. Egy főre jutó árbevétel Nettó árbevétel Foglalkoztatottak éves átlagos létszáma H.2. Az összes eszköz forgása Nettó árbevétel Összes eszköz H.3. Forgási idő napokban Állományi adat Egy napra jutó forgalom LIKVIDITÁSI MUTATÓK L.1. Likviditási mutató Forgóeszközök Rövidlejáratú kötelezettségek L.2. Gyorsarány mutató Forgóeszközök - Készletek Rövidlejáratú kötelezettségek L.3. Készpénz likviditás Pénzeszközök + Értékpapírok Rövidlejáratú kötelezettségek TŐKESZERKEZETI MUTATÓK T.1. Tőkeellátottsági mutató Saját tőke Összes eszköz T.2. Eladósodottsági mutató Hosszúlejáratú és hátrasorolt Tartós források összesen kötelezettségek 49 Figyelmüket köszönöm! 50 25

TARTALOMJEGYZÉK. Kedves Hallgató!... 9

TARTALOMJEGYZÉK. Kedves Hallgató!... 9 TARTALOMJEGYZÉK Kedves Hallgató!... 9 1. fejezet A beszámoló, mint a tájékoztatás eszköze.... 11 1.1. Beszámolási kötelezettség.... 11 1.2. Letétbehelyezés, közzététel.... 19 1.3. Az előtársaság beszámolókészítési

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM Informatikai Kar. Egy konkrét vállalat likviditás és jövedelmezőség elemzése

DEBRECENI EGYETEM Informatikai Kar. Egy konkrét vállalat likviditás és jövedelmezőség elemzése DEBRECENI EGYETEM Informatikai Kar Egy konkrét vállalat likviditás és jövedelmezőség elemzése Témavezető: Dr. Hernádi László egyetemi adjunktus Készítette: Nagy Nándor gazdaságinformatikus Debrecen 2010

Részletesebben

PÉNZÜGYI MENEDZSMENT 9.

PÉNZÜGYI MENEDZSMENT 9. PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NAGYVÁRAD PÉNZÜGYI MENEDZSMENT 9. Dr. Máté Domicián mate.domician@econ.unideb.hu http://oktato.econ.unideb.hu/domician/ Pénzkonverziós ciklus I. A likviditási

Részletesebben

Elemzési mutatók és a beszámoló. A mérleg elemzése. Átfogó elemzés - példa

Elemzési mutatók és a beszámoló. A mérleg elemzése. Átfogó elemzés - példa Elemzési mutatók és a beszámoló A mérleg elemzése Feladata: A vállalkozás vagyoni helyzetének és az abban bekövetkezett változások elemzése Végezhető: Bázisadatokhoz viszonyítva, Tervadatokhoz viszonyítva

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Hitelintézetek könyvvizsgálata. Molnár Attila, 2015. október 29.

Hitelintézetek könyvvizsgálata. Molnár Attila, 2015. október 29. Hitelintézetek könyvvizsgálata Molnár Attila, 2015. október 29. Bemutatkozás 2 Bemutatkozás Semi senior Supervisor Manager Senior Manager 2006 2009 2011 2008 2010 2012 2014 Deloitte Assistant Senior Okleveles

Részletesebben

Az elnök-vezérigazgató üzenete

Az elnök-vezérigazgató üzenete Az elnök-vezérigazgató üzenete T i s z t e lt R é s z v é n y e s e k! Elmúlt évi köszöntőmben azzal indítottam, hogy a 2013-as év nehéz lesz. Igazam lett, de ennek egyáltalán nem örülök. Öt évvel a globális

Részletesebben

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Budapest, 2005. augusztus 8. Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

1.b. 2.a. 2.b. 3.a. 3.b. 4.a. 4.b.

1.b. 2.a. 2.b. 3.a. 3.b. 4.a. 4.b. TARTALOMJEGYZÉK 1.a. A számvitel törvényi szintű szabályozásának szükségessége. A számviteli törvény célja, filozófiája, hatálya, kikre terjed ki. A számviteli törvény által meghatározott számviteli alapelvek

Részletesebben

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése Beszámolónk a PANNONPLAST Csoport konszolidált, a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza.

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2011 évi mérlegéhez és eredménykimutatásához 11 A társaság bemutatása, főbb adatai: 1 Általános rész A társaság neve : KECSKEMÉTI TERMOSTAR

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

Bankmenedzsment. A bank teljesítményének értékelése

Bankmenedzsment. A bank teljesítményének értékelése Bankmenedzsment A bank teljesítményének értékelése Kötelező és ajánlott irodalom Kötelező irodalom: Ligeti S. - Sulyok-Pap M. (szerk.): Banküzemtan - egyetemi tankönyv III. fejezet Ajánlott irodalom: A

Részletesebben

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008.

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008. 0 Adószám: 18633849-2-12 Cégbíróság: Nógrád Megyei Bíróság mint cégbíróság Cégjegyzék szám: 12-09-005723 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b Kiegészítő melléklet 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25.

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25. ELŐTERJESZTÉS a HOVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2010. május 25. M E G H Í V Ó Tisztelt Küldött! A "HOVÉD" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2010. május 25-én 10 00 órakor tartandó

Részletesebben

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése 2004. II. 2004. augusztus 16. A Pannonplast Rt. 2004. II. i gyorsjelentése A gyorsjelentés a Pannonplast Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

A kontrolling beszámolási rendszer (Beszámolás és visszacsatolás)

A kontrolling beszámolási rendszer (Beszámolás és visszacsatolás) 212.11.5. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék A kontrolling beszámolási rendszer (Beszámolás és visszacsatolás) Dr. Musinszki

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. Éves jelentés 2000

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. Éves jelentés 2000 PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Éves jelentés 2000 Előszó A 2000. év a magyar pénzügyi szektor történetében fontos mérföldkő volt. A pénzügyi felügyeletek integrálásával létrejött, az egész pénzügyi

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2015 első háromnegyed évében a teljes árbevétel forintban és euróban mérve egyaránt 4,9%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A vizsgált

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

ME EDZSME T I FORMÁCIÓS RE DSZEREK GAZDASÁGI ELEMZÉSE DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Készítette: Szalay Zsigmond Gábor

ME EDZSME T I FORMÁCIÓS RE DSZEREK GAZDASÁGI ELEMZÉSE DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Készítette: Szalay Zsigmond Gábor ME EDZSME T I FORMÁCIÓS RE DSZEREK GAZDASÁGI ELEMZÉSE DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Szalay Zsigmond Gábor Szent István Egyetem Gödöllő, 2009. A doktori iskola megnevezése: Gazdálkodás- és Szervezéstudományi

Részletesebben

ICEG EURÓPAI KÖZPONT. Konvergencia a csatlakozó államokban

ICEG EURÓPAI KÖZPONT. Konvergencia a csatlakozó államokban ICEG EURÓPAI KÖZPONT Konvergencia a csatlakozó államokban I. A felzárkózás három dimenziója Az Európai Unió bővítése és a csatlakozó államok sikeres integrációja az Euró-zónába megkívánja, hogy ezen gazdaságok

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2016 első negyedéve során a teljes árbevétel forintban 1,9%-kal, euróban 0,8%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A vizsgált időszakban

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2013

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2013 Dr. Kardos Barbara Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Dr. Sztanó Imréné Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2013 PR-017/13 Tartalomjegyzék 1. A számviteli törvény változásai....................

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

A Szervezet kiemelt adatainak bemutatása: Szervezeti forma: A Szervezet adószáma: A Szervezet KSH száma: Cégjegyzékszám: Alapítás ideje: Jogelőd: Főtevékenysége: Kiegészítő tevékenysége: Székhelye: Telephelye:

Részletesebben

Gáspár Pál: Expanzív költségvetési kiigazítás: lehetséges-e Magyarországon nem-keynesiánus hatásokkal járó korrekció? 2005.

Gáspár Pál: Expanzív költségvetési kiigazítás: lehetséges-e Magyarországon nem-keynesiánus hatásokkal járó korrekció? 2005. 1 ICEG VÉLEMÉNY XXI Gáspár Pál: Expanzív költségvetési kiigazítás: lehetséges-e Magyarországon nem-keynesiánus hatásokkal járó korrekció? 2005. szeptember 2 Tartalom Bevezetés 4 1. A keynesiánus és nem

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2013 éves beszámolóhoz A kiegészítő melléklet szerepe a számviteli törvény 88 -a értelmében, hogy számszerű és szöveges magyarázatot adjon

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM Informatikai Kar. Egy konkrét vállalat pénzügyi elemzése

DEBRECENI EGYETEM Informatikai Kar. Egy konkrét vállalat pénzügyi elemzése DEBRECENI EGYETEM Informatikai Kar Egy konkrét vállalat pénzügyi elemzése Témavezető: Dr. Hernádi László egyetemi adjunktus Készítette: Nagy Zsanett Beatrix gazdaságinformatikus Debrecen 2010 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni.

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni. A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013. (III. 28.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 53 341 01 Ingatlanvagyon-értékelő

Részletesebben

Szerzők: dr. Mundruczó Györgyné 2 dr. Pulay Gyula 3 Tököli László 4

Szerzők: dr. Mundruczó Györgyné 2 dr. Pulay Gyula 3 Tököli László 4 A támogatott turisztikai beruházások helyi és térségi szintű hatékonyságának vizsgálata 1 Szerzők: dr. Mundruczó Györgyné 2 dr. Pulay Gyula 3 Tököli László 4 Az utóbbi tíz évben a turizmus fejlesztését

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2004. I-III. negyedévi gyorsjelentése

ZALAKERÁMIA RT. 2004. I-III. negyedévi gyorsjelentése Társaság neve: Zalakerámia Rt. Telefon 92/313-640 92/550-300 Társaság címe: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6. Telefax 92/312-070 Ágazati besorolás 2630 Burkolólapok és csempék gyártása E-mail cím

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet Agrárgazdasági Kutató Intézet A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN AKI Budapest 2010 AKI Agrárgazdasági Információk Kiadja: az Agrárgazdasági

Részletesebben

E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M IV.

E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M IV. E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M Kutatási zárótanulmány IV. Budapest, 2005. január 2 A tanulmányt a Növekedéskutató Intézet munkacsoportja készítette A kutatást koordinálta: Matolcsy

Részletesebben

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 100%.

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 100%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására 1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására Készítse el a Cash Zrt. 20X1. évi cash flow-kimutatását a rendelkezésre álló mérleg és eredménykimutatás adatainak felhasználásával, figyelembe véve

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a VIT Nyugdíjpénztár 2006. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a VIT Nyugdíjpénztár 2006. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a VIT Nyugdíjpénztár 2006. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a VIT Nyugdíjpénztár 2006. évi beszámolójához 2 I. Általános rész A VIT Nyugdíjpénztár az éves beszámolóját a Számviteli

Részletesebben

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3.

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport - 2003. I-III. negyedév 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. DÉMÁSZ Rt. 2003. I-III negyedéves gyorsjelentés TARTALOM Előszó...1 I. Az időszak leglényegesebb adatai...2

Részletesebben

Erős első negyedéves profit az Állami Nyomdánál Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I. negyedéves eredményeit (www.bet.hu,

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

2014. Első negyedéves jelentése

2014. Első negyedéves jelentése 2 3 4 8 6 9 5 9 6 1 9 0 1 1 4 0 3 Statisztikai számjel 0 3-1 0-1 0 0 4 4 8 Cégjegyzék száma A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. Első negyedéves jelentése Takács Krisztián

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010.

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2 BEVEZETÉS...

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI DÖNTÉS ELŐKÉSZÍTŐ

EGÉSZSÉGÜGYI DÖNTÉS ELŐKÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGÜGYI DÖNTÉS ELŐKÉSZÍTŐ MODELLEZÉS Brodszky Valentin, Jelics-Popa Nóra, Péntek Márta BCE Közszolgálati Tanszék A tananyag a TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0003 "Képzés- és tartalomfejlesztés a Budapesti

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE Tartalom: Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 1 Konszolidált beszámolók A és december 31-i konszolidált mérlegek

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

KOCKÁZATI JELENTÉS 2013/I.

KOCKÁZATI JELENTÉS 2013/I. KOCKÁZATI JELENTÉS 213/I. 213. június 213. június Kockázati jelentés A Felügyelet a törvényben meghatározott szervezetek és személyek, a pénzügyi piacok és a pénzügyi közvetítőrendszer működéséről félévente

Részletesebben

2005. I. félévi gyorsjelentés. a Budapesti Értéktőzsdére. Konszolidált

2005. I. félévi gyorsjelentés. a Budapesti Értéktőzsdére. Konszolidált 2005. I. félévi gyorsjelentés a Budapesti Értéktőzsdére Konszolidált Gyorsjelentésünk első részében a Richter csoport konszolidált adatait ismertetjük, míg a második részben mutatjuk be önállóan a Richter

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló A 2015. év során a teljes árbevétel forintban 3,3%-kal, euróban 2,9%-kal emelkedett az előző évhez képest. A vizsgált időszakban a Ft/ átlagárfolyam minimálisan,

Részletesebben

9904 Jelentés a társadalombiztosítás informatikai rendszereinek ellenőrzéséről

9904 Jelentés a társadalombiztosítás informatikai rendszereinek ellenőrzéséről 9904 Jelentés a társadalombiztosítás informatikai rendszereinek ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGÁLLAPÍTÁSOK ÖSSZEGZÉSE II. FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 1. Az informatika alkalmazás fejlődése

Részletesebben

Fábos Róbert okl. mk. őrnagy, adjunktus. Doktori (PhD) értekezés TERVEZET. Témavezető: Dr. habil. Horváth Attila alezredes CSc. Budapest 2013.

Fábos Róbert okl. mk. őrnagy, adjunktus. Doktori (PhD) értekezés TERVEZET. Témavezető: Dr. habil. Horváth Attila alezredes CSc. Budapest 2013. Fábos Róbert okl. mk. őrnagy, adjunktus A katonai közúti anyagszállítások tervezését, szervezését és végrehajtását támogató informatikai rendszerek jelenlegi helyzete, fejlesztésük lehetőségei Doktori

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához. Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt.

TÁJÉKOZTATÓ. Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához. Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. TÁJÉKOZTATÓ az Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. Forgalmazó: UniCredit Bank

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS AZ ÖNERŐS FEJLESZTÉS HELYZETE A KÜLÖNBÖZŐ MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSI FORMÁKBAN.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS AZ ÖNERŐS FEJLESZTÉS HELYZETE A KÜLÖNBÖZŐ MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSI FORMÁKBAN. SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS AZ ÖNERŐS FEJLESZTÉS HELYZETE A KÜLÖNBÖZŐ MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSI FORMÁKBAN Készítette: Széles Zsuzsanna Gödöllő 2006 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

Ellenőrző kérdések és feladatok... 53

Ellenőrző kérdések és feladatok... 53 Tartalomjegyzék 6. A kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások............................. 9 6.1 A kötelezettségek fogalma............................................ 9 6.1.1 Hosszú lejáratú kötelezettségek.................................

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31.

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. Dátum: Mohács, 2016. március 11.... Mohácsi Takarék Bank Zrt. Kultné Mátyás Rita Lovász Ildikó elnök-vezérigazgató gazdasági igazgató. 1. A vállalkozás főbb

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2011. évben is a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben meghatározott feladatok ellátásának biztosítása volt.

Részletesebben

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete I. Pénztár jellemző adatai Pénztár megalakulásának időpontja: 1995. június 02. Tevékenységi engedély száma

Részletesebben

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi gazdálkodására vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata 1. melléklet a 165/2015 (VI.24.) határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Ózd Város Önkormányzata 2015. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Fiáth Attila Nagy Balázs Tóth Péter Dóczi Szilvia Dinya Mariann

Fiáth Attila Nagy Balázs Tóth Péter Dóczi Szilvia Dinya Mariann Fiáth Attila Nagy Balázs Tóth Péter Dóczi Szilvia Dinya Mariann Egységes kockázatkezelési módszertan kialakítása a villamosenergia-ipari átviteli rendszerirányító társaságnál A felelős vállalatirányítás

Részletesebben

Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű alapokba befektető értékpapír befektetési alap

Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű alapokba befektető értékpapír befektetési alap ÉVES JELENTÉS 2010 Alapadatok Neve Budapest Ingatlan Alapok Alapja Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű alapokba befektető értékpapír befektetési alap Futamideje határozatlan Indulás dátuma 2003.

Részletesebben

Magyar adóterhelés nemzetközi összehasonlításban, 2007-2011

Magyar adóterhelés nemzetközi összehasonlításban, 2007-2011 Magyar adóterhelés nemzetközi összehasonlításban, -2011 Kísérlet járja be Európát, az adóreformok kísérlete Előadó: Pitti Zoltán tudományos kutató BCE Az előadás főbb gondolatkörei A globális és átfogó

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a külterületi közúthálózati fejlesztések költség-haszon vizsgálatához

ÚTMUTATÓ a külterületi közúthálózati fejlesztések költség-haszon vizsgálatához Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Közúti Főosztály ÚTMUTATÓ a külterületi közúthálózati fejlesztések költség-haszon vizsgálatához I. 2002. december 2002. december 2. Útmutató a külterületi közúthálózati

Részletesebben

1. Fejezet. A SZÁMVITEL RÉSZEI: könyvvezetés (könyvvitel), beszámoló összeállítás, bizonylati rend és költségelszámolás, önköltségszámítás.

1. Fejezet. A SZÁMVITEL RÉSZEI: könyvvezetés (könyvvitel), beszámoló összeállítás, bizonylati rend és költségelszámolás, önköltségszámítás. 1. Fejezet VÁLLALKOZÁS Vállalkozásnak minősül minden olyan gazdálkodó, amely a saját nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltató

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 CCI szám: 2007HU161PO008 Verzió: Oldalszám összesen: TIOP_070702 1566 oldal TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 Vezetői

Részletesebben

OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 2011. ÉVES JELENTÉS

OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 2011. ÉVES JELENTÉS OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 2011. ÉVES JELENTÉS 2012. április 27. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása Az Alap hozamának összetevői: az ingatlanok bérleti bevételei, az

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2012 első negyedévében a teljes árbevétel euróban mérve 6,4 %-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A bázisidőszakinál gyengébb forint árfolyam

Részletesebben

Kiegészítő melléklet és üzleti jelentés

Kiegészítő melléklet és üzleti jelentés DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT Kiegészítő melléklet és üzleti jelentés 2012. 07. 06-2012. 12. 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezetés...4 2. A Társaság bemutatása...4 A vállalkozás

Részletesebben

VEZETÕI SZÁMVITEL ÚJABB MÓDSZEREK HAGYOMÁNYOS MÓDSZEREK KÖLTSÉGMENEDZSMENT SZÁMVITEL FELELÕSSÉGELVÛ INTEGRÁLT TELJESÍTMÉNYMÉRÉS

VEZETÕI SZÁMVITEL ÚJABB MÓDSZEREK HAGYOMÁNYOS MÓDSZEREK KÖLTSÉGMENEDZSMENT SZÁMVITEL FELELÕSSÉGELVÛ INTEGRÁLT TELJESÍTMÉNYMÉRÉS KONTROLLING - 7. TÉMKÖR: FELELŐSSÉGELV ÉRVÉNYESÍTÉSE. ÖSSZEKÖTHETŐ-E ELSŐ ELSZÁMOLÁS ÉS ÉRDE? z egyszeri kis százlábúnak tyúkszem nőtt a lábára. S mivel sok lába volt és így sok tyúkszeme keletkezett,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Kis és középvállalkozások üzletfinanszírozása

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Kis és középvállalkozások üzletfinanszírozása PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Kis és középvállalkozások üzletfinanszírozása Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Számviteli szakügyintéző

Részletesebben

A vezetést szolgáló személyügyi controlling

A vezetést szolgáló személyügyi controlling LINDNER SÁNDOR DIHEN LAJOSNÉ A vezetést szolgáló személyügyi controlling A piacgazdaság teljesítményre, rugalmasságra készteti a nemzetgazdaság szereplőit, köztük is elsődlegesen a vállalkozásokat. Az

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2012. MÁSODIK NEGYEDÉV 2012. augusztus 16. 1. Összefoglaló A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Biztosító) a mai napon nyilvánosságra

Részletesebben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben folytatta a kormányzati ciklus elején meghirdetett gazdaságpolitikai

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2011. Vállalati felelősségvállalással a fenntartható fejlődésért

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2011. Vállalati felelősségvállalással a fenntartható fejlődésért FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2011 Vállalati felelősségvállalással a fenntartható fejlődésért A kiadvány megjelenését támogatta Kiadja Felelős kiadó Szerkesztette Lektorálta TISZAI VEGYI KOMBINÁT GKI GAZDASÁGKUTATÓ

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Televízió Közalapítvány és az MTV Rt. működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Televízió Közalapítvány és az MTV Rt. működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Televízió Közalapítvány és az MTV Rt. működésének ellenőrzéséről 0315 2003. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-19-101/2002-2003.

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31.

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31. Telefax

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Budapest,

Részletesebben

TECHNIKAI KIVETÍTÉS (2015-19)

TECHNIKAI KIVETÍTÉS (2015-19) TECHNIKAI KIVETÍTÉS (2015-19) 2016. február 4. Jelen technikai kivetítés a Költségvetési Felelősségi Intézet kiadványaként, jelentős részben önkéntesek munkájával készült és az azóta elkészült anyagok

Részletesebben

Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.

Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. CREDIT-PROFIT K ö n y v e l ő é s K ö n y v v i z s g á l ó K f t. MKVK nyilvántart. sz.:0 0 1 9 6 0 W e i s z T e r é z B e j e g y z e t t k ö n y v v i z s g á l ó MKVK Tags. Sz.: 0 0 0 9 5 4 KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

ENERGIAHATÉKONYSÁGI POLITIKÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK MAGYARORSZÁGON

ENERGIAHATÉKONYSÁGI POLITIKÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK MAGYARORSZÁGON ENERGIAHATÉKONYSÁGI POLITIKÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK MAGYARORSZÁGON Az energiahatékonyság monitoringja az EU-27-ben című projekt Magyarországra vonatkozó zárótanulmánya Budapest, 2009. október Szerző: dr. Elek

Részletesebben

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 148. szám, 2001. június. Tiba Zoltán AZ ÉSZT FELZÁRKÓZÁSI ÚT

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 148. szám, 2001. június. Tiba Zoltán AZ ÉSZT FELZÁRKÓZÁSI ÚT MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 148. szám, 2001. június 1. Észtország a Szovjetunióban Tiba Zoltán AZ ÉSZT FELZÁRKÓZÁSI ÚT 1.1. Észtország gazdasági és társadalmi örökségében meghatározó korszak

Részletesebben

Veres Judit. Az amortizáció és a pénzügyi lízingfinanszírozás kapcsolatának elemzése a lízingbeadó szempontjából. Témavezető:

Veres Judit. Az amortizáció és a pénzügyi lízingfinanszírozás kapcsolatának elemzése a lízingbeadó szempontjából. Témavezető: Vezetői Számvitel Tanszék TÉZISGYŰJTEMÉNY Veres Judit Az amortizáció és a pénzügyi lízingfinanszírozás kapcsolatának elemzése a lízingbeadó szempontjából című Ph.D. értekezéséhez Témavezető: Dr. Lukács

Részletesebben

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13 2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13 A Danubius Hotels Nyrt. a mai napon nyilvánosságra hozta II. negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése

Részletesebben

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról. 2015. február 19.

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról. 2015. február 19. PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról 2015. február 19. Vezetői összefoglaló 2014. utolsó negyedéve újabb mérföldkő a Társaság életében, hiszen a Miskolci Projekt szeptemberben

Részletesebben

2005. I-IV. negyedévi gyorsjelentés. a Budapesti Értéktőzsdére. Konszolidált

2005. I-IV. negyedévi gyorsjelentés. a Budapesti Értéktőzsdére. Konszolidált 2005. I-IV. negyedévi gyorsjelentés a Budapesti Értéktőzsdére Konszolidált Gyorsjelentésünk első részében a Richter csoport konszolidált adatait ismertetjük, míg a második részben mutatjuk be önállóan

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről 303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK Következtetések és javaslatok Részletes megállapítások

Részletesebben

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010*

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* 2012/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 3. szám 2012. január 18. A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* Tartalomból 1

Részletesebben

ÖKO Zrt. vezette Konzorcium

ÖKO Zrt. vezette Konzorcium ÖKO Zrt. vezette Konzorcium Vízgyőjtı-gazdálkodási tervek készítése címő KEOP-2.5.0.A kódszámú projekt megvalósítása a tervezési alegységekre, valamint részvízgyőjtıkre, továbbá ezek alapján az országos

Részletesebben