Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában"

Átírás

1 Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

2 D. Főigazgatóság Egészségügyi rendszerek és termékek D.2. egység Egészségügyi ellátórendszer Európai bizottság B-1049 Brüsszel

3 Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

4 Europe Direct is a service to help you find answers to your questions about the European Union. Freephone number (*): (*) The information given is free, as are most calls (though some operators, phone boxes or hotels may charge you). LEGAL NOTICE This report was produced under the EU Consumer Programme ( ) in the frame of a specific contract with the Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) acting on behalf of the European Commission. The content of this report represents the views of the authors and is thier sole responsibility; it can in no way be taken to reflect the views of the European Commission and/or Chafea or any other body of the European Union. The European Commission and/or Chafea do not guarantee the accuracy of the data included in this report, nor do they accept responsibility for any use made by third parties thereof. More information on the European Union is available on the Internet ( Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014 European Union, Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

5 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ mindenkit érint, hiszen élete bizonyos szakaszában mindenki megbetegszik. A betegek jogosultak arra, hogy a szakképzett egészségügyi munkaerő jó minőségi színvonalat képviselő ellátásban részesítse őket. Ugyanígy az egészségügyi alkalmazottak jogosultak arra, hogy megfelelően támogatott környezetben, olyan alkalmazotti létszám mellett végezzék munkájukat, amely elősegíti a biztonságos, jó minőségi színvonalat képviselő ellátást. Számos uniós ország az egészségügyi alkalmazottak toborzásának és megtartásának nehézségeiről számol be. Ezek a nehézségek gyakran járnak együtt azzal a kihívással, hogy az egyensúly megtartásának jegyében a szükséges ismeretekkel felvértezett, megfelelő létszámú egészségügyi alkalmazottat a megfelelő földrajzi térségekben kell elhelyezni a lakosság és az egészségügyi rendszerek változó igényeinek kielégítése érdekében. A munkaerő-toborzással és -megtartással összefüggő problémák egyre sürgetőbbé válnak, tekintettel arra, hogy az egészségügyi ellátással szemben támasztott követelmények nőnek, ugyanakkor az egészségügyi munkaerő létszáma csökken, mivel számos munkavállaló éri el a nyugdíjkorhatárt, aminek következtében megnő az európai egészségügyi rendszerek és az ellátáshoz való hozzáférés jövőbeli fenntarthatóságának kockázata. A munkaerő-piaci trendek és készség-előrejelzések középtávon készséghiányra figyelmeztetnek az egészségügyi és szociális ellátási ágazatban 1. Az uniós egészségügyi miniszterek egy 2012 júliusában megtartott tanácsi ülésen megvitatták az egészségügyben rejlő magas foglalkoztatási potenciált, valamint azt, hogy innovatív megközelítésekre és stratégiákra van szükség a fiatal munkaerő egészségügyi ágazatba való bevonásához és a szükséges ismeretekkel való ellátásához (Európai Bizottság, 2012). Ez a tanulmány az Európai Bizottság 2013-ban odaítélt pályázatának eredményeként jött létre, és az egészségügyi szakemberek toborzására és megtartására irányuló hatékony stratégiák azonosítását és elemzését célozza meg. Továbbá tanulsággal kíván szolgálni a szervezeti stratégiák és emberi erőforrásokkal kapcsolatos politikák európai fejlesztéséhez, és ösztönözni kívánja azt. Részét képezi egy toborzással és megtartással kapcsolatos, nyolc esettanulmányból álló szakirodalmi áttekintés amelyben 21 ország 40 alkalommal működött közre, valamint az egészségügyi munkavállalók toborzásával és megtartásával összefüggő területek szakértőit és érdekelt feleit tömörítő két műhelytalálkozó. A nyolc esettanulmány témája magában foglalja az egészségügyi szakemberek életútjának alakulását, és ezek a témák a következők: A mélyreható tanulmány céljára kiválasztott nyolc téma Az egészségügy vonzóvá tétele a fiatalok számára A háziorvosok bevonása és megtartása annak érdekében, hogy az alapellátás erősödjön a gyengén ellátott területeken Képzési, oktatási és kutatási lehetőségek biztosítása az élethosszig tartó karrier elősegítése céljából Ápolók bevonása a gyakorlat kiterjesztésével és magas szintű szerepek létrehozásával 1 CEDEFOP (2012). A készségekre vonatkozó keresleti és kínálati előrejelzések (

6 A mélyreható tanulmány céljára kiválasztott nyolc téma Jó munkahelyi környezet biztosítása szakmai autonómia és munkavállalói részvétel révén A kórházi munkahelyek vonzóbbá tétele a családbarát gyakorlatok javításának köszönhetően Az egészségügyi szakemberek számára biztosított gyakorlathoz való visszatérés Támogató munkahelyi környezet biztosítása az idősödő munkaerő számára A munkaerő-toborzással és -megtartással összefüggő problémákra adott válaszok jelentős eltérést mutatnak az egyes országok között. A munkaerő-toborzásban és - megtartásban végrehajtott leggyakoribb beavatkozások közé tartozik az egészségügyi szakemberek oktatása, például a tanterv tartalmának, struktúrájának és hosszának figyelembevételével, továbbá az oktatás folytatása azzal a céllal, hogy konkrét foglalkoztatási csoportokba vonzzanak szakembereket, vagy hogy viszonzásul elkötelezettek legyenek a vidéki vagy távoli környezetben való munkavégzés iránt. A másik célt a munkafeltételek és a munkahelyi környezet jelentik, beleértve a kompenzációt, a juttatásokat, a munkarendet, a karrierfejlődést, a menedzsmentet és a felügyeletet. Két további fontos elemként említhető a szakmai és személyes támogatás, valamint a szabályozás. HELYES GYAKORLATOK: A SIKER ELŐFELTÉTELE Tekintettel arra, hogy a munkaerő-toborzással és -megtartással összefüggő problémákra nem létezik egységes megoldás, a tanulmány számos sikertényezőt azonosított, amelyek különösen fontosak a munkaerő-toborzás és -megtartás területét érintő beavatkozások konkrét típusainak tekintetében, és amelyek támogatást nyújthatnak a kormányzati és egészségügyi szervezetek számára az egészségügyi alkalmazottak bevonására és megtartására irányuló, testre szabott politikák kidolgozásában 2. Oktatás Javaslat a folyamatos szakmai fejlődésre (Continuous Professional Development CPD) (ehhez a kellő idő garantálása), a karrierfejlődés mechanizmusaként oktatási és kutatási lehetőségek biztosítása a szakemberek számára. Képzés és az egészségügy területén való elhelyezkedési lehetőségek biztosítása a hátrányos helyzetű területekről érkező és/vagy a munkanélküliek köréből kikerülő fiatalok számára. Ez mind a résztvevők, mind a munkaerőhiánnyal küzdő egészségügyi ágazat számára előnyös. A kereskedelmi marketing vagy kommunikációs ügynökségek szakértelmének felhasználása nemzeti népszerűsítő kampányok kivitelezése során, a fiatalok egészségügyi nevelésbe való bevonása és a közösségi média teljes körű felhasználása érdekében. Elegendő idő és tér biztosítása a mentorok számára annak érdekében, hogy elláthassák az oktatási beavatkozáshoz kapcsolódó szerepkörüket. 2 A WHO Global policy recommendations on increasing access to health workers in remote and rural areas through improved retention ( Az egészségügyi munkavállalók távoli és vidéki környezethez való kiterjedtebb hozzáférésére vonatkozó globális politikai ajánlások a megtartás javításán keresztül ) című dokumentuma alapján (Egészségügyi Világszervezet, 2010) 6

7 Szabályozás Az egészségügyi szakemberek gyakorlati körének felülvizsgálata. Lehetőség biztosítása kiterjedtebb szerepkörök vállalására és helyettesítési feladatok ellátására a szakma vonzerejének növelése céljából (leginkább az ápolói munkakörre alkalmazható). Pénzügyi ösztönzők A pénzügyi ösztönzők, valamint a munkaerő-toborzási és -megtartási intézkedések egyéb típusainak összehangolása, például az oktatási beavatkozások és a jó munkahelyi környezeten alapuló karrierfejlődési lehetőségek, mivel a pénzügyi ösztönzők önmagukban csak ritkán elegendőek a munkaerő-toborzás és -megtartás területén elért fejlődéshez. Olyan kedvezmények ajánlása, amelyek egyszerre meggyőzőek és vonzók: pénzügyi ösztönzők alkalmazása a szakembereknek a gyengén ellátott területekre való odavonzásához és hosszú távon történő megtartásukhoz. Szakmai és személyes támogatás Támogató munkahelyi környezet létrehozása a munkaerő-toborzás és -megtartás javítására, elsősorban az egyes munkavállalók életszakaszaihoz igazítva (például kisgyermekes alkalmazottakra, az idősödő munkaerőre stb. vonatkozó speciális intézkedések). A munkavállalók fizikai és érzelmi jólétének támogatására irányuló tevékenységek végrehajtása és támogatott idő biztosítása a munkavállalók számára annak érdekében, hogy részt vehessenek ezekben a tevékenységekben. Gyermekgondozási lehetőségek és szolgáltatások biztosítása a munkavállalóknak a munkával és a családdal kapcsolatos felelősségek összehangolása terén való támogatása érdekében. A beavatkozások egyéb típusai Munkaerő-toborzási és -megtartási csomagok különböző területein alkalmazott intézkedések feltüntetése, például az oktatás és a szakmai támogatási intézkedések összehangolása. AJÁNLÁSOK Tanulmányunk olyan kulcsfontosságú témákat és helyes gyakorlatokat azonosított, amelyek számos európai beavatkozásban tükröződtek vissza. A legtöbb ajánlás megfelelőnek tekinthető a munkaerő-toborzással és -megtartással kapcsolatos beavatkozások szempontjából, legyen szó akár forrás-, akár célországokról. Fontos hangsúlyozni, hogy a jelentés lényegi része sokkal több hasznos részletet foglal magában. Az egészségügyi és szociális ellátási ágazatban tevékenykedő döntéshozók és vezetők ezen ajánlások felhasználásával optimalizálni tudják a munkaerő-toborzással és -megtartással kapcsolatos eredményeket azzal a céllal, hogy megtervezzék a jellegzetes, kontextusfüggő igényeiket kielégítő beavatkozásokat. A megfelelő beavatkozások kiválasztása A munkaerő-toborzás és -megtartás területét érintő beavatkozások sikere nagyrészt a partnerségi együttműködéstől, valamint a helyi gazdasági, politikai, jogi, kulturális és szervezeti környezethez való alkalmazkodástól függ. Az intézkedések megtételéhez egy kollektív stratégia keretében az érdekelt felek mozgósítása. 7

8 A beavatkozások megtervezése és végrehajtása a célcsoport jellemzőivel összhangban (például az orvosi gyakornokok más megközelítési igényelnek, mint az idősebb ápolók). A munkaerő-toborzás és -megtartás területét érintő beavatkozások végrehajtása A munkaerő-toborzás és -megtartás területét érintő beavatkozások többségénél komplex módosítási folyamatokról beszélhetünk, amelyek nagymértékben kontextusfüggőek, és kevés bizonyíték által támogatottak. Olyan beavatkozások ajánlása, amelyek kellő szabadságot nyújtanak a különböző szereplőknek az igényeiknek és készségeiknek megfelelő elemek kiválasztásában, mindamellett alkalmas struktúrát biztosítanak arra, hogy minden szereplő közös célért küzdjön. A beavatkozások kellő rugalmassággal történő megtervezése az országon belüli különböző helyi kontextusokhoz való igazodás érdekében. Nyomon követésre és értékelésre szolgáló beavatkozások A beavatkozások túlnyomó többsége nem alkalmazza a hatékonyság explicit meghatározását, és nem tesz javaslatot mérhető célokra. Az egészségügyi munkavállalók toborzását és megtartását alátámasztó szilárdabb tudományos bizonyíték segítséget nyújthatna a vállalatoknak. A nyomon követés és az értékelés elősegítése érdekében konkrét célokat és határidőket kell megfogalmazni a beavatkozások tekintetében. A munkaerő-toborzás és -megtartás területét érintő beavatkozások hosszú távú hatásainak megállapításához nyomon követési rendszerekbe kell beruházni. A mutatók többek között a következőket foglalhatják magukban: foglalkoztatási státusz; az alkalmazottakra vonatkozó állandósági index; az alkalmazottakra vonatkozó fluktuáció aránya; betöltetlen állások aránya és/vagy az alkalmazottak helyettesítésére biztosított idő; beiskolázási számok és a munkával való elégedettség szintje. 8

9 A MUNKAERŐ-TOBORZÁSSAL ÉS -MEGTARTÁSSAL KAPCSOLATOS, EURÓPA-SZINTŰ INTÉZKEDÉSEK Az adott területet érintő Európa-szintű együttműködés vagy tapasztalatcsere a munkaerő-toborzási és -megtartási intézkedések nemzeti, regionális és helyi szervezeti kontextusának tekintetében még gyerekcipőben jár. A kutatás és információterjesztés területét érintő uniós beruházás ösztönzőleg és támogatólag hathatna az egészségügyi alkalmazottak toborzásával és megtartásával kapcsolatos innovációra. A helyes gyakorlat megosztása az Európai Unióban a helyes gyakorlatok európai adattárának létrehozásával, és ezáltal a munkaerő-toborzás és -megtartás sikerének elősegítése és javítása az egészségügyi ágazatban. A nyomon követésre és értékelésre szolgáló eszköztárak előmozdítása és terjesztése, beleértve azokat a szabványos mutatókat is, amelyeket az országok saját stratégiáik kifejlesztésének hivatkozásául alkalmazhatnak. A határon átívelő tanulás tevékeny támogatása, valamint a munkaerő-toborzás és -megtartás helyes gyakorlatainak terjesztése. A meglévő hálózatok, együttműködések aktiválása, beleértve a Kórházi Ágazati Szociális Párbeszédért Felelős Bizottságot és az egészségügyi munkaerővel kapcsolatos tervezésre és előrejelzésre vonatkozó, európai szintű együttes intézkedést (Joint Action on Health Workforce Planning and Forecasting), a kormányzatok, szociális partnerek és egyéb releváns érdekelt felek bevonása és mozgósítása céljából, a munkaerő-toborzási és -megtartási stratégiák készenlétbe állításához és a határon átívelő együttműködés elősegítéséhez. A kutatás-fejlesztés részére a munkaerő-toborzás és -megtartás területét érintő beavatkozások finanszírozásában nyújtott támogatás ösztönzése, különösen a beavatkozások hatékonyságának értékelését és az innovatív munkamódszerek fejlesztését illetően. KÖVETKEZTETÉSEK nem absztrakt kihívás: olyan azonnali és sürgető problémáról van szó, amelyet a döntéshozóknak, valamint az egészségügyi vezetőknek és munkavállalóknak a jó minőségi színvonalat képviselő egészségügyi ellátás fenntartása érdekében kezelniük kell. Sürgető probléma A munkaerőhiány kiemeli egészségügyi ellátórendszereink gyenge pontjait, és kockáztatja a betegellátást. Idetartozhatnak a támogatás hiányában vagy a nem megfelelő menedzsment következtében csekély vonzerőt jelentő munkahelyek, illetve az előrejutást és a folyamatos szakmai fejlődést érintő kevés lehetőség, vagy az olyan alkalmazotti létszám, amely vélhetően túl alacsony ahhoz, hogy színvonalas és biztonságos egészségügyi ellátást nyújtson. Tanulmányunkból egyértelműen kiderül, hogy megfelelően támogatott, rugalmas politikai keretrendszerre van szükség. Hosszú távú jövőkép A munkaerő-toborzás és -megtartás kezelése rövid távú intézkedéseket és hosszú távú tervezést egyaránt szükségessé tesz. Miközben a válság ösztönzőleg hathat az innovációra, a munkaerő-toborzásnak és -megtartásnak hosszú távon politikai napirenden kell maradnia a stabil, jól képzett egészségügyi munkaerő fenntartása érdekében.

10 Minden fontos szereplő bevonása politikai és szervezeti szinten Az európai országonként eltérő tényezők kombinációja az egészségügyben munkaerőhiányt és kiegyensúlyozatlanságot idéz elő. Számos megoldáshoz a szélesebb körű reformok részeként a rendszeren átívelő átgondolt és határozott fellépésre van szükség. Kontextusérzékenység Tekintettel arra, hogy Európában az egészségügyi munkavállalók toborzásával és megtartásával összefüggő problémákra nem létezik egységes megoldás, a jelentésben vázolt helyes gyakorlatok a siker lehetőségét maximalizáló kulcsfontosságú tényezőket emelik ki. A menedzsment szerepe A műszaki és menedzsment kapacitás kulcsfontosságú összetevője a végrehajtás sikerének vagy kudarcának. A menedzsment minősége és a vezetési képesség, amellyel az alkalmazottak szembesülnek, alapvető fontosságú a munkaerő-megtartás szempontjából. Több bizonyítékra van szükség A munkaerő-toborzás és -megtartás területét érintő beavatkozások hatékonyságának értékeléséhez további értékelő kutatásokra van szükség. Mindazonáltal a munkaerőtoborzással és -megtartással kapcsolatos eszközökre, meghatározásokra és tanácsokra irányuló kutatás ugyancsak szükséges. Mit tehet az EU? Tovább kell ösztönöznie a helyes gyakorlatok megosztását, mivel a döntéshozóknak, az egészségügyi szakembereknek és a vezetőknek képeseknek kell lenniük az egyéb országokban élő partnerekkel folytatott kommunikációra és a beavatkozások gyakorlat közben történő megfigyelésére. Az uniós finanszírozású, határon átnyúló tanulmányi látogatások, a hallgatók mentorálásának fejlesztése és az érdekközösségek támogatást nyújthatnak a jelentésben szereplő megközelítések széles körű alkalmazásában. A jövő jelen van A jövőbe tekintés és a jelenlegi problémák kezelése egyaránt alapvető fontosságú. Kit és hogyan szolgáljanak ki egészségügyi rendszereink, és milyen egészségügyi szakemberekre van szükségünk? Ha a helyes gyakorlat uniós szintű példáira tekintünk, a hangsúly óhatatlanul a múltra helyeződik, jelesül arra, hogy mit sikerült eddig elérnünk. Mindazonáltal értékes tanulságok birtokába juthatunk, és ez a jelentés fontos elemét képezi a témával kapcsolatos vitának. 10

11 HOW TO OBTAIN EU PUBLICATIONS Free publications: one copy: via EU Bookshop ( more than one copy or posters/maps: from the European Union s representations ( from the delegations in non-eu countries ( by contacting the Europe Direct service ( or calling (freephone number from anywhere in the EU) (*). (*) The information given is free, as are most calls (though some operators, phone boxes or hotels may charge you). Priced publications: via EU Bookshop ( Priced subscriptions: via one of the sales agents of the Publications Office of the European Union ( 11

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

Budapest, 2011. május 04. Mit tehet a munkahely a dolgozók egészségéért?

Budapest, 2011. május 04. Mit tehet a munkahely a dolgozók egészségéért? Budapest, 2011. május 04. Mit tehet a munkahely a dolgozók egészségéért? Egészséges munkahely Vállalati kultúra és filozófia Vezetés hozzáállása 1 Egészséges munkahely A program beindításának és sikeres

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

2012. szeptember 6. Munkavállalói jóllét, elkötelezettség, vállalati eredményesség

2012. szeptember 6. Munkavállalói jóllét, elkötelezettség, vállalati eredményesség 2012. szeptember 6. Munkavállalói jóllét, elkötelezettség, vállalati eredményesség Összefüggések Egészség Fizikai és mentális állapota az egyénnek. Munkavállalói jóllét Az egészség és boldogság vagy sikeresség

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

Vállalati kockázatkezelés jelentősége

Vállalati kockázatkezelés jelentősége www.pwc.com/hu Vállalati kockázatkezelés jelentősége Fedor Péter 2013. szeptember 19. Miről lesz szó 1. Mi is az az ERM? 2. Miért fontos? 3. Gyakorlati sajátosságok PwC Magyarország Mi is az az ERM? PwC

Részletesebben

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO burkolható fedlapok ACO burkolható fedlapok ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO gully Tartalom Általános információk 3 page ACO Uniface ACO UNIFACE burkolható fedlap

Részletesebben

TANÁRI SZAKMAI GYAKORLATI PROGRAM MENTORI ÚTMUTATÓ

TANÁRI SZAKMAI GYAKORLATI PROGRAM MENTORI ÚTMUTATÓ TANÁRI SZAKMAI GYAKORLATI PROGRAM MENTORI ÚTMUTATÓ Insight Project 2015 1 Tartalom Tanári Szakmai Gyakorlati Program mentori útmutató... 1 Bevezetés... 3 A Tanári Szakmai Gyakorlat... 4 A mentor... 6 Miért

Részletesebben

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó SZJA változások Tartalom Személyi jövedelemadó Összevonás alá eső juttatások Béren kívüli

Részletesebben

CONIPAVE RA Vízáteresztő burkolati rendszer, a CONIPAVE termékcsalád tagja

CONIPAVE RA Vízáteresztő burkolati rendszer, a CONIPAVE termékcsalád tagja CONIPAVE RA Vízáteresztő burkolati rendszer, a CONIPAVE termékcsalád tagja Termékleírás A CONIPAVE 600 RA vízáteresztő környezetbarát, burkolati rendszer, mely újra hasznosított gumi granulátumok és tüziszárított

Részletesebben

FOSS4G-CEE Prágra, 2012 május. Márta Gergely Sándor Csaba

FOSS4G-CEE Prágra, 2012 május. Márta Gergely Sándor Csaba FOSS4G-CEE Prágra, 2012 május Márta Gergely Sándor Csaba Reklám helye 2009 óta Intergraph szoftverek felől jöttünk FOSS4G felé megyünk Békés egymás mellett élés több helyen: Geoshop.hu Terkep.torokbalint.hu

Részletesebben

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Környezetvédelmi Bizottság / Költségvetési Bizottság Éghajlatváltozással foglalkozó Bizottság Fenntartható Fejlõdés Intergroup Energia- és Közlekedési

Részletesebben

Vázlattervezet: Az EVSZ 2006. évi jelentése a világ egészségügyi helyzetéről

Vázlattervezet: Az EVSZ 2006. évi jelentése a világ egészségügyi helyzetéről Vázlattervezet: Az EVSZ 2006. évi jelentése a világ egészségügyi helyzetéről Öt vezető témakör 1. Mivel a Jelentés a világ egészségügyi helyzetéről 2006 (a továbbiakban: Jelentés 2006) nyitja meg az Egészség

Részletesebben

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat MI AZ A TAX FREE? WHAT IS TAX FREE SHOPPING? Tax free, vagyis ÁFA mentes vásárláskor a vásárló a termék ÁFA tartalmának jelentős részét visszaigényelheti.

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal Kovács Eszter Kovacs.eszter@pentatrade.hu Projekt bemutatása A Cég Cégcsoport Éves árbevétel 140 mrd FT > 5 500 dolgozó ( 1 000 fı

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Dublin ÍRORSZÁG. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2011. január

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Dublin ÍRORSZÁG. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2011. január TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Dublin ÍRORSZÁG Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2011. január Tájékoztató országtanulmány ÍRORSZÁG Tartalom Gazdasági-politikai környezet... 2

Részletesebben

Cukorbetegség a munkahelyen. Az egészségfejlesztés és betegtámogatás szempontjai a hazai és nemzetközi szakmai ajánlások alapján

Cukorbetegség a munkahelyen. Az egészségfejlesztés és betegtámogatás szempontjai a hazai és nemzetközi szakmai ajánlások alapján Cukorbetegség a munkahelyen. Az egészségfejlesztés és betegtámogatás szempontjai a hazai és nemzetközi szakmai ajánlások alapján dr. Koós Tamás OEFI szakmai munkacsoport vezető 2013. február 28. "Egészséges

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

EN United in diversity EN A8-0206/419. Amendment

EN United in diversity EN A8-0206/419. Amendment 22.3.2019 A8-0206/419 419 Article 2 paragraph 4 point a point i (i) the identity of the road transport operator; (i) the identity of the road transport operator by means of its intra-community tax identification

Részletesebben

- eqµah ³. -ry³eblbmebjkargar³

- eqµah ³. -ry³eblbmebjkargar³ : : krmgsmnyrsmöasemxum eyig TaMgGs;Kña CanisSitmkBIsaklviTüayl½yebolR)aysaxaextþesomrab kmbugsiksa RsavRCavGMBI RbFanbT kargpivdæskáanubletscrn_enaxumkmbg;xøamg smrab;sarnabba b;fñak; bribaøab½rt CMnaj

Részletesebben

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Cím Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikai címzés forma: Házszám + utca neve Település neve + ország rövidítése + irányítószám Mr. Adam Smith Smith's

Részletesebben

Sebastián Sáez Senior Trade Economist INTERNATIONAL TRADE DEPARTMENT WORLD BANK

Sebastián Sáez Senior Trade Economist INTERNATIONAL TRADE DEPARTMENT WORLD BANK Sebastián Sáez Senior Trade Economist INTERNATIONAL TRADE DEPARTMENT WORLD BANK Despite enormous challenges many developing countries are service exporters Besides traditional activities such as tourism;

Részletesebben

Üzleti élet Nyitás. Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell

Üzleti élet Nyitás. Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell - Nyitás angol magyar Dear Mr. President, Tisztelt Elnök Úr! Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell Dear Sir, Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név Dear Madam,

Részletesebben

Üzleti élet Nyitás. Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell

Üzleti élet Nyitás. Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell - Nyitás magyar angol Tisztelt Elnök Úr! Dear Mr. President, Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell Tisztelt Uram! Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név Tisztelt

Részletesebben

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjainak dilemmái

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjainak dilemmái A leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjainak dilemmái Some dilemmas about the development programmes of the most depressed Hungarian micro-regions Regional development funds in Hungary are allocated

Részletesebben

USA Befektetési Útmutató

USA Befektetési Útmutató USA Befektetési Útmutató COPYRIGHT OPISAS. ALL RIGHTS RESERVED. DISCLAIMER. All prices on this list are subject to change without notice. Whilst we make every effort to provide you the most accurate, up-to-date

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 12-i rendkívüli ülésére Tárgy: Vállalkozó kiválasztása Széchenyi 2020 pályázatok elkészítésére Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ELO Digital Office ERP integráció

ELO Digital Office ERP integráció ELO Digital Office ERP integráció Lázár Péter ECM Business Unit Manager peter.lazar@itelligence.hu Enterprise Content Management www.elo.com Miért kell ERP integráció? Hozzáféréseket szabályozni és auditálni

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Számítógépes Hálózatok GY 8.hét

Számítógépes Hálózatok GY 8.hét Számítógépes Hálózatok GY 8.hét Laki Sándor ELTE-Ericsson Kommunikációs Hálózatok Laboratórium ELTE IK - Információs Rendszerek Tanszék lakis@elte.hu http://lakis.web.elte.hu Teszt 10 kérdés 10 perc canvas.elte.hu

Részletesebben

Angol Középfokú Nyelvvizsgázók Bibliája: Nyelvtani összefoglalás, 30 kidolgozott szóbeli tétel, esszé és minta levelek + rendhagyó igék jelentéssel

Angol Középfokú Nyelvvizsgázók Bibliája: Nyelvtani összefoglalás, 30 kidolgozott szóbeli tétel, esszé és minta levelek + rendhagyó igék jelentéssel Angol Középfokú Nyelvvizsgázók Bibliája: Nyelvtani összefoglalás, 30 kidolgozott szóbeli tétel, esszé és minta levelek + rendhagyó igék jelentéssel Timea Farkas Click here if your download doesn"t start

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13.

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS és Narcis Burmeister Erzsébet HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS DANS (Data Archiving and Network Services) http://www.dans.knaw.nl Kutatási adatok archiválása a saját fejlesztésű EASY

Részletesebben

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25 IP/09/473 Brüsszel, 2009. március 25 A mobiltelefon-használat nő, míg a fogyasztói árak csökkennek: a Bizottság jelentése szerint az európai távközlési ágazat ellenáll a gazdasági lassulásnak 2008-ban

Részletesebben

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter Az Open Data jogi háttere Dr. Telek Eszter Egy kis ismétlés Open Data/Open Access/Open Knowledge gyökerei Open Source Software FLOSS (Free Libre Open Source Software) Szoftver esetében egyszerű alapok:

Részletesebben

www.pwc.com/hu Adózási kérdések az innováció és a K+F területén 2012. február 28.

www.pwc.com/hu Adózási kérdések az innováció és a K+F területén 2012. február 28. www.pwc.com/hu Adózási kérdések az innováció és a K+F területén Kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó fogalmak K+F tevékenység fogalma - 2012. január 1. előtt: nem egységes, adónemenként eltérhetett K+F tevékenység

Részletesebben

ELOECMSzakmai Kongresszus2013

ELOECMSzakmai Kongresszus2013 ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Keynote Horváth Szilvia Ügyvezető s.horvath@elo.com Cégünk rövid bemutatása 1871 Louis Leitz megalapítja első vállalatát 1995 Az első elektronikus Leitz dokumentumkezelő (ELOoffice)

Részletesebben

www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései October 2010 PricewaterhouseCoopers

www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései October 2010 PricewaterhouseCoopers www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései Agenda 1. Közvetett, össz-fázisú hozzáadott-érték adó 2. Az öt alapkérdés 1. kérdés : Adóalany végzi a tevékenységet? 2. kérdés : Az áfa hatálya alá tartozik az ügylet?

Részletesebben

A legjobb gyakorlati példák a CSR alkalmazására

A legjobb gyakorlati példák a CSR alkalmazására A legjobb gyakorlati példák a CSR alkalmazására 7.2. Praktiker Magyarország Videó: CSR a piacon Rövid összefoglalás: A Praktiker Magyarország Kft. a németországi székhelyű Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte

Részletesebben

INFORMATION ON COMPLAINT HANDLING

INFORMATION ON COMPLAINT HANDLING PANASZKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Az ACN Communications Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30, VI emelet; ACN ) az alábbiakban tájékoztatja előfizetőit az ACN által nyújtott

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/2088(INI) 24.5.2011. az iskolai lemorzsolódás felszámolásáról (2011/2088(INI))

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/2088(INI) 24.5.2011. az iskolai lemorzsolódás felszámolásáról (2011/2088(INI)) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Kulturális és Oktatási Bizottság 24.5.2011 2011/2088(INI) JELENTÉSTERVEZET az iskolai lemorzsolódás felszámolásáról (2011/2088(INI)) Kulturális és Oktatási Bizottság Előadó:

Részletesebben

A reklám helye a gazdaságban Evolution / Sere Péter, Igazgató, PwC

A reklám helye a gazdaságban Evolution / Sere Péter, Igazgató, PwC www.pwc.com/hu Evolution / Sere Péter, Igazgató, 1. A reklám helye a médiában 2. Foglalkoztatás 3. Fogyasztás 4. GDP 5. Költségvetés 6. Trendek 2008 2018 7. Ahogy a CEO-k látják 2 1. A reklám helye a médiában

Részletesebben

R_20: Összefoglaló beszámoló az AGROSKILL projekt tesztképzéséről. Magyarországon

R_20: Összefoglaló beszámoló az AGROSKILL projekt tesztképzéséről. Magyarországon Leonardo da Vinci 01-1-FR1-LEO05-81 AGROSKILL Transzferálási módszerek az informális tanulás érvényesítésében a szakképző intézményekben a fenntartható mezőgazdaság területén R_0: Összefoglaló beszámoló

Részletesebben

HUNGÁRIA IRODAHÁZ 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144.

HUNGÁRIA IRODAHÁZ 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144. ELHELYEZKEDÉS / LOCATION A Hungária Irodaház a XIV. kerületben a Hungária körút és a Thököly út sarkán fekszik, amelynek földszintjén élelmiszer-bolt (CBA), Volksbank fiók, BÁV üzlet és a Prohumán cégcsoport

Részletesebben

9HSTCQE*cfhcid+ Recruiting Immigrant ÉRTÉKELÉS ÉS AJÁNLÁSOK. Recruiting Immigrant Workers. Recruiting Immigrant Workers Europe

9HSTCQE*cfhcid+ Recruiting Immigrant ÉRTÉKELÉS ÉS AJÁNLÁSOK. Recruiting Immigrant Workers. Recruiting Immigrant Workers Europe Recruiting Immigrant Workers Europe Recruiting Immigrant Workers Europe The OECD series Recruiting Immigrant Workers comprises country studies of labour migration policies. Each volume analyses whether

Részletesebben

EEA, Eionet and Country visits. Bernt Röndell - SES

EEA, Eionet and Country visits. Bernt Röndell - SES EEA, Eionet and Country visits Bernt Röndell - SES Európai Környezetvédelmi Ügynökség Küldetésünk Annak elősegítése, hogy az EU és a tagállamok a szükséges információk alapján hozhassák meg a környezet

Részletesebben

Affinium LED string lp w6300 P10

Affinium LED string lp w6300 P10 Affinium LED string lp w6300 P10 Termékcsalád leírás Komplett, egyszerűen felszerelhető, flexibilis vezetékre szerelt LED modulok Philips LED Power meghajtóval Ideális reklámvilágítás; nagyméretű betükhöz

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Judas 1 1 Judas 6. Judas

Judas 1 1 Judas 6. Judas Judas 1 1 Judas 6 Judas 1 Høøcḧ xøhajp Judas. Jaꞌa Jesucrístøch jaꞌa tiuuṉg ndúuṉäp. Høøcḧ nbuhyaꞌay jeꞌe jaꞌa Jacobo. Míjtshøch hädaa nocy nyajnäjaayøøby. Tøø højts jaꞌa Diosteedy xyajnähdíjjäm coo jaꞌa

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el.

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. T Á J É K O Z T A T Ó A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. A Nyomtatványkitöltő programok fület választva a megjelenő

Részletesebben

Családi írás- és olvasásfejlesztés

Családi írás- és olvasásfejlesztés Literacy Cubed - Focus on Roma Families / LIT3 Agreement N. 2013-3669 Project N. 543068-LLP-1-2013-1-RO-KA1-KA1MPR Családi írás- és olvasásfejlesztés hátrányos helyzetű roma közösségekben Eredmények, tapasztalatok,

Részletesebben

WP2: Deliverable 2.1

WP2: Deliverable 2.1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP2: Deliverable 2.1 European benchmark study on mutual recognition Q-BICON PROJECT INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD

Részletesebben

Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója

Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója A Novell világszerte vezető szerepet tölt be a Linux-alapú és nyílt forráskódú vállalati operációs rendszerek, valamit a vegyes

Részletesebben

ADAPTYKES A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA 2012-2015

ADAPTYKES A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA 2012-2015 ADAPTYKES A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA 2012-2015 Csillag Sára PhD (tanszékvezető, BGF) Ordódy Viktória (értékesítési és marketing vezető, Főnix-MED Zrt) Együtt

Részletesebben

Handbook Energy Audit in SMEs

Handbook Energy Audit in SMEs Handbook Energy Audit in SMEs ERASME Project - Contact (International) Daniel Caratti caratti@ecuba.it Ecuba ltd Marcello Antinucci antinucci@ecuba.it phone contact: +39 051 228048 www.erasme-project.eu

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Egészséges társadalom helyzetkép a magyar népesség egészségi állapotáról

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Egészséges társadalom helyzetkép a magyar népesség egészségi állapotáról HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Egészséges társadalom helyzetkép a magyar népesség egészségi állapotáról Készült a vas megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. megbízásából, a Healthy

Részletesebben

Tájékoztató a 2012. évi határon átnyúló pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésével összefüggő és egyéb nemzetközi tevékenységről

Tájékoztató a 2012. évi határon átnyúló pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésével összefüggő és egyéb nemzetközi tevékenységről Tájékoztató a 2012. évi határon átnyúló pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésével összefüggő és egyéb nemzetközi tevékenységről Pénzügyi Békéltető Testület A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete mellett

Részletesebben

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010.

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2 BEVEZETÉS...

Részletesebben

MUNKAFOLYAMATOK A TURIZMUSBAN

MUNKAFOLYAMATOK A TURIZMUSBAN MUNKAFOLYAMATOK A TURIZMUSBAN Insight LLP project Project Reg. Number: 2013-1-HU1-LEO05-09611 2015 1 Közreműködő partnerek core partners: Városlődi Villa Oktatás-fejlesztési-, Üdültetési- és Étkeztetési

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA. Amely a következő dokumentumot kíséri

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA. Amely a következő dokumentumot kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.5. SWD(2012) 408 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA Amely a következő dokumentumot kíséri A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK,

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- MADAT Hírlevél,

Részletesebben

Yacht Irodaház 1118 Budapest, Budaörsi út 75.

Yacht Irodaház 1118 Budapest, Budaörsi út 75. Hegedős Csaba Asset manager Mobil: +36 30 867 7679 E-mail: hegedus.csaba.1@cib.hu LEÍRÁS / PROPERTY HIGHLIGHTS A Yacht Irodaház 2008-ban épült "A" kategóriás irodaház közel 2000 m 2 minıségi irodaterülettel.

Részletesebben

TOP-6.8.2-15 HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN

TOP-6.8.2-15 HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN TOP-6.8.2-15 HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN PÁLYÁZAT CÉLJA: A Felhívás célja, hogy a megyei jogú város önkormányzatának vezetésével, a megyei jogú

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

Lexington Public Schools 146 Maple Street Lexington, Massachusetts 02420

Lexington Public Schools 146 Maple Street Lexington, Massachusetts 02420 146 Maple Street Lexington, Massachusetts 02420 Surplus Printing Equipment For Sale Key Dates/Times: Item Date Time Location Release of Bid 10/23/2014 11:00 a.m. http://lps.lexingtonma.org (under Quick

Részletesebben

Social services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 11/13/2013 4:25 AM

Social services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 11/13/2013 4:25 AM Social services Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/40022336.aspx External tender id 383594-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BULGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Románia BULGÁRIA. Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Rendszerelemzési Fõosztály

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BULGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Románia BULGÁRIA. Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Rendszerelemzési Fõosztály TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BULGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Románia Szerbia Szófia BULGÁRIA Fekete-tenger Macedónia Görögország Törökország GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Magyar Nemzeti Szívalapítvány Hungarian National Heart Foundation

Magyar Nemzeti Szívalapítvány Hungarian National Heart Foundation Magyar Nemzeti Szívalapítvány Hungarian National Heart Foundation Alapította a Magyar Kardiológusok Társasága Adószám: Számlaszám/Bank account: Internet 18049471-2-42 11732002-20346146 www.mnsza.hu; nagya@kmk.hu

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Sample letter number 5. International Culture Festival PO Box 34467 Harrogate HG 45 67F Sonnenbergstraße 11a CH-6005 Luzern Re: Festival May 19, 2009 Dear Ms Atkinson, We are two students from Switzerland

Részletesebben

Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között

Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között HUNGARIAN Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között Ausztrália társadalombiztosítási rendszere Az ausztrál társadalombiztosítási rendszer különbözik a legtöbb fejlett ország

Részletesebben

TRENDnetVIEW Pro szoftvert. ŸGyors telepítési útmutató (1)

TRENDnetVIEW Pro szoftvert. ŸGyors telepítési útmutató (1) TRENDnetVIEW Pro szoftvert ŸGyors telepítési útmutató (1) TRENDnetVIEW Pro/05.29.2014 Tartalomjegyzék TRENDnetVIEW Pro Management Software követelmények... 13 TRENDnetVIEW Pro Telepítése... 14 Videokamerák

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS szakirányú továbbképzési szak A humán erőforrás képzés a szervezetek működtetésének emberi erőforrás menedzseléséhez kapcsolódó szakmai kérdéseivel

Részletesebben

A RAIFFEISEN BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (RIF) JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA

A RAIFFEISEN BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (RIF) JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA A RAIFFEISEN BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (RIF) JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. 26.05.2016 1 / 36 oldal Tartalom 0 Jognyilatkozat... 7 1 Vezetői összefoglaló... 7 2 Az Utasítás

Részletesebben

ENELFA PROJEKT. (Entrepreneurship by E-Learning For Adults) Dr. PUCSEK JÓZSEF BGF Tanszékvezető-helyettes

ENELFA PROJEKT. (Entrepreneurship by E-Learning For Adults) Dr. PUCSEK JÓZSEF BGF Tanszékvezető-helyettes ENELFA PROJEKT (Entrepreneurship by E-Learning For Adults) Dr. PUCSEK JÓZSEF BGF Tanszékvezető-helyettes Együtt a vállalkozásokkal, együtt a vállalkozásokért ELŐZMÉNYEK Igények felismerése más képzések

Részletesebben

EN United in diversity EN A8-0206/445. Amendment

EN United in diversity EN A8-0206/445. Amendment 21.3.2019 A8-0206/445 445 Title Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2006/22/EC as regards enforcement requirements and laying down specific rules with

Részletesebben

1.0. változat, 2010. szeptember. SEPA közvetlen beszedés. Kényelmes és biztonságos számlafizetés. Tájékoztató a lakossági ügyfelek számára

1.0. változat, 2010. szeptember. SEPA közvetlen beszedés. Kényelmes és biztonságos számlafizetés. Tájékoztató a lakossági ügyfelek számára 1.0. változat, 2010. szeptember SEPA közvetlen beszedés Kényelmes és biztonságos számlafizetés Tájékoztató a lakossági ügyfelek számára Minden, amit a SEPA-ról tudni kell EPC KIADVÁNYOK Brossúrák* Making

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Hungarian Dear Mr. President, Tisztelt Elnök Úr! Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear

Részletesebben

MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS. Nyéki Anikó, 2012. december 7.

MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS. Nyéki Anikó, 2012. december 7. MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Nyéki Anikó, 2012. december 7. EZ A SABIC A PETROLKÉMIAI IPAR LEGVÁLTOZATOSABB PORTFOLIÓJA 6 STRATÉGIAI ÜZLETI EGYSÉG VEGYI ANYAGOK POLIMEREK INNOVATÍV MŰANYAGOK TELJESÍTMÉNYJAVÍTÓ

Részletesebben

2010. Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok B Ifjúságügyi és Kábítószerügyi komponens 2010.03.10.

2010. Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok B Ifjúságügyi és Kábítószerügyi komponens 2010.03.10. 2010. Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok B Ifjúságügyi és Kábítószerügyi komponens 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről.

Részletesebben

VÁLLALATI MOBILITÁS MOBIL ESZKÖZ FELÜGYELETTEL ÉS BIZTONSÁGOS WIFI-VEL

VÁLLALATI MOBILITÁS MOBIL ESZKÖZ FELÜGYELETTEL ÉS BIZTONSÁGOS WIFI-VEL VÁLLALATI MOBILITÁS MOBIL ESZKÖZ FELÜGYELETTEL ÉS BIZTONSÁGOS WIFI-VEL 1 Mobil eszköz üzleti szférában - Követelmények Minden jelentős, céges PC-n futó alkalmazás elérhető legyen Az eszköz hozzáférjen

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

Internetes keresés. Dr. Nyéki Lajos 2019

Internetes keresés. Dr. Nyéki Lajos 2019 Internetes keresés Dr. Nyéki Lajos 2019 A keresési stratégia kialakítása A keresés témájának meghatározása Háttér információ keresése A kulcsszavak azonosítása A keresés végrehajtása Ha elégedett az eredményekkel,

Részletesebben

Sexual Education for Adults with Disabilities

Sexual Education for Adults with Disabilities Sexual Education for Adults with Disabilities Tool 9 Handbooks Translation of the criteria The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the

Részletesebben

Having regard to the Treaty establishing the European Community,

Having regard to the Treaty establishing the European Community, L 323/10 EN Official Journal of the European Communities 7.12.2001 COMMISSION REGULATION (EC) No 2387/2001 of 6 December 2001 approving operations to check conformity to the marketing standards applicable

Részletesebben

Hungarian language version

Hungarian language version Urban Reconstruction, Social Exclusion and the Roma in Budapest Workshop at Central European University, Budapest November 19, 2010 The workshop is organized within the RESPECT research project (http://respect.iusspavia.it/),

Részletesebben

T W z àöä á TÜtÇç{tÄ á t [öüéå ^ äöçáöz

T W z àöä á TÜtÇç{tÄ á t [öüéå ^ äöçáöz T W z àöä á TÜtÇç{tÄ á t [öüéå ^ äöçáöz Excel Customer Digital Experience Real time, personalised and omni channel PROVICE Informatika, 2016 1 Az Insurance Királyságban boldogan éldegélt a Királyfi az

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t. I n d o k o l á s

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t. I n d o k o l á s VERSENYTANÁCS Vj 82/2005/20. Ikt.sz: AM/216/2006/3. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Global Reach Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának

Részletesebben

DIGITALIZÁCIÓ KINEK MI? AVAGY A KIKERÜLHETETLEN ÖSVÉNY A SIKERES VERSENYKÉPESSÉG ÉRDEKÉBEN.

DIGITALIZÁCIÓ KINEK MI? AVAGY A KIKERÜLHETETLEN ÖSVÉNY A SIKERES VERSENYKÉPESSÉG ÉRDEKÉBEN. DIGITALIZÁCIÓ KINEK MI? AVAGY A KIKERÜLHETETLEN ÖSVÉNY A SIKERES VERSENYKÉPESSÉG ÉRDEKÉBEN. Magyari Péter 20+y multi janicsár & Digital CX Transf. Coach Safe Harbor Statement This presentation is intended

Részletesebben

Megalapozó tanulmány a Vajdaság Autonóm Tartományban végbement fejlesztésekről Joint Urban and Agglomeration Network projekt

Megalapozó tanulmány a Vajdaság Autonóm Tartományban végbement fejlesztésekről Joint Urban and Agglomeration Network projekt Megalapozó tanulmány a Vajdaság Autonóm Tartományban végbement fejlesztésekről Joint Urban and Agglomeration Network projekt 2012 A kutatás a HUSRB/1002/213/096 számú projekt keretében a Hungary Serbia

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

A modern e-learning lehetőségei a tűzoltók oktatásának fejlesztésében. Dicse Jenő üzletfejlesztési igazgató

A modern e-learning lehetőségei a tűzoltók oktatásának fejlesztésében. Dicse Jenő üzletfejlesztési igazgató A modern e-learning lehetőségei a tűzoltók oktatásának fejlesztésében Dicse Jenő üzletfejlesztési igazgató How to apply modern e-learning to improve the training of firefighters Jenő Dicse Director of

Részletesebben

Megfelelés az új iratkezelési rendeletnek az ELOik modullal

Megfelelés az új iratkezelési rendeletnek az ELOik modullal Megfelelés az új iratkezelési rendeletnek az ELOik modullal Dezsényi Csaba csaba.dezsenyi@ovitas.hu Mindenki nyugodjon meg! Az meg fog felelni az új jogszabályoknak! 2 Mit jelent? Felülvizsgálat Szerelés

Részletesebben

Cégismertető. About us

Cégismertető. About us Cégismertető A Tűzőrség Kft. 2008.ban alakult Orosházán. Azzal az alapvető céllal jött létre, hogy partnereink európai színvonalú termékekhez és szolgáltatásokhoz jussanak, a kedvező lehetőségek kihasználásával,

Részletesebben