Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között"

Átírás

1 HUNGARIAN Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között Ausztrália társadalombiztosítási rendszere Az ausztrál társadalombiztosítási rendszer különbözik a legtöbb fejlett ország társadalombiztosítási rendszerétől. Az ausztrál kormány általános alapból folyósítja minden személy nyugdíját, és azt nem egyéni és munkaadói hozzájárulásokból kialakított társadalombiztosítási alapból fedezi. Ennek következtében az ausztrál nyugdíj a jövedelmi és vagyoni viszonyoktól függ. Az egyének számára az ausztrál társadalombiztosítási kifizetéseket a Department of Human Services (DHS) folyósítja. Az Ön és bizonyos esetekben az élettársa 1 teljes jövedelmi és vagyoni helyzetéről Önnek nyilatkoznia kell, ha ausztrál nyugdíjat kíván igényelni. Mit biztosít Önnek a megállapodás? A megállapodás általánosságban lehetővé teszi az Ön számára, hogy a két ország egyikénél kifizetési igényt nyújtson be. Azt is lehetővé teszi, hogy összeadja az Ausztráliában töltött tartózkodási idejét és a magyar társadalombiztosítási rendszerben felhalmozott időszakot, hogy így megfelelhessen a nyugdíjfizetés minimális követelményeinek. Ki kaphat ausztrál nyugdíjat? Amennyiben Ausztráliában vagy Magyarországon él, a két ország közül bármelyikben benyújthatja az ausztrál Age Pension iránti igényét. A megállapodás szerint, a következő alapvető feltételeknek* kell megfelelnie: Age Pension Age Pension-t kaphat, amennyiben: elérte a korhatárt (részleteket a humanservices.gov.au oldalon talál), és az Ausztráliában töltött tartózkodásának és/vagy a magyarországi társadalombiztosítási rendszerben szerzett éveinek az összege meghaladja a 10 évet. Megjegyzés: amennyiben Ausztrálián kívül él az igény benyújtása idején és kevesebb, mint 10 év ausztráliai letelepedési idővel rendelkezik, akkor legalább 12 havi Australian Working Life Residence 2 -szel kell rendelkeznie, amelyből hat hónapnak folyamatosnak kell lennie. * Lehet, hogy további feltételeknek is meg kell felelnie, mielőtt a kifizetésre jogosultságot szerezhet. INT043HUN.1502 PAGE 1 OF 4

2 HUNGARIAN Ki jogosult a magyar kifizetésre? A megállapodás szerint, az ausztrál tartózkodás 2 ideje hozzászámítható a magyarországi társadalombiztosítási lefedettség időszakához annak érdekében, hogy megfeleljen a magyar öregségi és özvegyi nyugdíj minimális feltételeinek. A magyar kifizetések tekintetében valamennyi döntést a magyar hatóságok hozzák meg. A magyar kifizetésekkel kapcsolatos további információért keresse meg a magyar nyugdíjhatóságot 3. Miként nyújtsam be az igényemet? Amennyiben Ausztráliában tartózkodik: a megállapodás szerinti ausztráliai kifizetésre vonatkozó igénye benyújtásához tekintse át a humanservices.gov.au honlapot a magyarországi kifizetésre vonatkozó igény benyújtásához vegye fel a kapcsolatot a minisztériummal 4, vagy nyújtsa be kérelmét a legközelebbi DHS Service Centre-nél. Amennyiben Magyarországon tartózkodik: a magyarországi kifizetésre vonatkozó igénye benyújtásához vegye fel a kapcsolatot a helyi magyar társadalombiztosítási hivatallal az ausztráliai kifizetésre vonatkozó igénye benyújtásához: o vegye fel a kapcsolatot a helyi magyar társadalombiztosítási hivatallal o a minisztériummal 4, vagy o az igénybejelentő lap letölthető a humanservices.gov.au oldalról. Kérelmét benyújthatja bármelyik magyarországi társadalombiztosítási hivatalnál. Mielőbb nyújtsa be kifizetési igényét, mivel a folyósításra visszamenőlegesen általában nem kerül sor. Az ausztráliai folyósításokra vonatkozó igény már 13 héttel korábban is előterjeszthető. További információ Amennyiben részletesebb információra van szüksége, ingyenes felvilágosítás és tanácsadás végett forduljon hozzánk 4. INT043HUN.1502 PAGE 2 OF 4

3 HUNGARIAN Jogi nyilatkozat Az elérhető fizetésekről és szolgáltatásokról a kiadványba foglalt információ csak tájékoztatásul szolgál. Az itt megadott információ júliusi hatályú. Amennyiben ezen időpontot követően használja a kiadványt, legyen szíves ellenőrizze rajtunk keresztül, hogy hatályosak-e még az adatok. Nyújtsak-e be kérelmet? Nem lehetünk biztosak abban, hogy kap-e kifizetést, mindaddig, amíg kérelmét be nem terjeszti, és körülményeit figyelembe nem vesszük. Az Ön felelőssége annak elhatározása, hogy be kívánja-e adni a fizetés iránti igényét. Mikortól érhetőek el a kifizetések? A kormányzati kifizetések többsége a kérelmezés napjától vagy azt követően számítódik. Így minél hamarabb nyújtja be a kérelmét, annál hamarabb juthat a kifizetéshez. Mit kell tennie, amikor harmadik személyen keresztül intézi ügyeit? Ön talán harmadik személyen keresztül intézi ügyét, aki nem a mi alkalmazottunk. Amennyiben erre kerül sor, kérjük, legyen tekintettel arra, hogy a fizetésekkel kapcsolatos információszolgáltatásra vagy tanácsadásra nem hatalmaztunk meg harmadik személyeket. Megjegyzések 1. Partner fogalma A fentiek szempontjából akkor tekinthető valaki az Ön partnerének, ha Ön és ez a személy együtt élnek, vagy általában együtt élnek, házasok, regisztrált élettársak (eltérő vagy azonos neműek), vagy de facto kapcsolatban élnek (eltérő vagy azonos neműek). A minisztérium attól az időponttól tekinti úgy, hogy valaki de facto kapcsolatban él, amikortól egy másik személlyel egy párként kezd együtt élni. A minisztérium egyaránt elismeri az ellentétes és az azonos nemű párok közötti kapcsolatot. INT043HUN.1502 PAGE 3 OF 4

4 HUNGARIAN 2. Ausztráliai tartózkodás Az ausztráliai letelepedés fogalmába azok az időszakok számítanak, amikor ausztrál állampolgárként vagy ausztrál állandó tartózkodásra jogosító vízum birtokosaként élt Ausztráliában. Bármilyen időpontban történt ausztráliai tartózkodás feljogosítja Önt az ausztrál nyugdíj folyósítására. A Working Life Residence alá csak az(ok) az időszak(ok) értendők, amelyek 16 éves kora és az ausztrál nyugdíjkorhatár közé esnek. 3. A magyar társadalombiztosítás elérhetőségei A Department of Immigration and Citizenship adhat információt a számunkra arról, hogy 1994 óta mikor utazott be- és ki Ausztráliából. Ezeket az információkat a hivatal felhasználhatja arra, hogy meggyőződjön arról, hogy jogosult-e ausztráliai nyugdíjfolyósításra. Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Magyarország, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Telefon: (+36) Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Magyarország, 1081 Budapest, Fiumei út 19/a. 4. A Department of Human Services elérhetőségei Tel.: (+36) (+36) Telefonszám Ausztráliából: Telefonszám Ausztrálián kívülről Megjegyzés: a telefontarifák alkalmazandóak a mobiltelefonról történő hívás díja magasabb lehet. Megjegyzés: az nem tekinthető biztonságos kommunikációs médiumnak. Fax: Levelezési cím: GPO Box 273, Hobart, Tasmania 7001, Australia. Honlapunk: humanservices.gov.au INT043HUN.1502 PAGE 4 OF 4

5 ENGLISH Social Security Agreement between Australia and Hungary Australia s social security system Australia s social security system is different to most other developed countries. Each person s pension is paid by the Australian Government out of general funds, rather than through contributions paid by individuals and employers into a social insurance fund. For this reason, Australian pensions are income and asset tested. The (DHS) delivers Australian social security payments to individuals. You will have to tell us about all of your and in some instances, your partner s 1 income and assets if you want to claim an Australian pension. How does the agreement help you? The agreement generally allows you to lodge a claim for payment from either country. It also allows you to add together your periods of residence in Australia and periods of social security coverage in Hungary, so you can meet the minimum requirements for payment. Who can get an Australian payment? If you live in Australia or Hungary, you can lodge a claim for the Australian Age Pension in either country. To qualify under the agreement, you need to meet the following basic requirements*: Age Pension You may be able to get Age Pension if: you are over the qualifying age (refer to humanservices.gov.au for details), and the total period of time you have lived in Australia and/or your periods of coverage in Hungary add up to more than 10 years. Note: if you live outside Australia when you claim, and have less than 10 years Australian residence, you need at least 12 months Australian Working Life Residence 2, of which six months must be continuous. * There may be additional requirements you need to meet before you can be paid. INT PAGE 1 OF 4

6 ENGLISH Who can get a Hungarian payment? Under the agreement, you can add periods of Australian residence 2 to your periods of coverage in Hungary to meet the minimum requirement for Hungarian Old Age Pension and Survivor s Pension. The Hungarian pension authorities make all decisions about Hungarian payments. For more information about Hungarian payments, you should contact the Hungarian pension authorities 3. How do I claim? If you are in Australia, to claim: an Australian payment under the agreement, visit humanservices.gov.au a Hungarian payment, contact the department 4, or lodge your claim at your nearest DHS Service Centre. If you are in Hungary, to claim: a Hungarian payment, contact your local Hungarian social insurance office an Australian payment: o contact your local Hungarian social insurance office o the department 4, or o download the claim forms from humanservices.gov.au You can also lodge your claim at any local Hungarian social insurance office. Claims for payments should be lodged quickly, as back payments are not normally paid. Claims for Australian payments can be lodged up to 13 weeks early. For more information If you would like more detailed information you should contact us 4 for free help and advice. PAGE 2 OF 4

7 ENGLISH Disclaimer The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services available. The information in this factsheet is accurate as at July If you use this publication after that date, please check with us that the details are up to date. Should I lodge a claim? We can t be sure if you will get a payment, until you lodge a claim and your circumstances are taken into account. It is your responsibility to decide whether you lodge a claim for payment or not. From what date are the payments available? Most government payments are paid from, or after the date on which the application is made. So the sooner you lodge your application, the quicker you may be paid. What do you need to do when dealing with a third party? You may deal with a third party who is not a member of our staff. If you do so, please remember that we have not authorised any third parties to provide information or advice to you about payments. Notes 3. Definition of a partner For our purposes, a person is considered to be your partner if you and the person are living together, or usually live together; are married, in a registered relationship (opposite or same-sex), or in a de facto relationship (opposite or same-sex). The department considers a person to be in a de facto relationship from the time they start living with another person as a member of a couple. The department recognises all couples, opposite-sex and same-sex. PAGE 3 OF 4

8 ENGLISH 4. Australian residence Australian residence means periods when you were residing in Australia as an Australian citizen or Australian permanent visa holder. Australian residence at any time is used to qualify for an Australian payment. Working Life Residence is period/s of Australian residence between the ages of 16 and Australian age pension age only. 3. Hungarian social insurance contact details The Department of Immigration and Citizenship may tell us about your travel to and from Australia since We may use this information to make sure that you are entitled to an Australian payment. Central Administration of National Pension Insurance Hungary, 1132 Budapest, Visegdrádi u. 49. Call (+36) Pension Payment Directorate Hungary, 1081 Budapest, Fiumei út 19/a. 4. Department of Human Services contact details Call (+36) (+36) Call from within Australia. Call from outside Australia. Note: call charges apply calls from mobile phones may be charged at a higher rate. Note: is not a secure communication medium. Fax Write to GPO Box 273, Hobart, Tasmania 7001, Australia. Visit humanservices.gov.au PAGE 4 OF 4