A vállízület ultrahangvizsgálata háromdimenziós technikával

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A vállízület ultrahangvizsgálata háromdimenziós technikával"

Átírás

1 A Fõvárosi Szent János Kórház Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye A vállízület ultrahangvizsgálata háromdimenziós technikával DR. BABAY MIKLÓS, DR. VÁRADI ÉVA ÖSSZEFOGLALÁS A szerzõk beszámolnak a háromdimenziós ultrahang vizsgálati technikával szerzett tapasztalataikról az 1994 szeptembere és 1999 márciusa között eltelt idõszakban. Ezen idõ alatt 239 háromdimenziós vállízületi ultrahang vizsgálatot végeztek.a vizsgálatok során a hagyományos, lineáris fejjel végzett vizsgálatot egészítették ki a háromdimenziós módszerrel, majd összehasonlították a két vizsgálati módszert. Tapasztalatuk szerint a háromdimenziós vizsgálati technika új lehetõségeket teremthet a rotatorköpeny patológiai elváltozásainak pontosabb diagnosztizálásához és az esetleges mûtéti terv felállításához. M. Babay, Éva Váradi: Shoulder ultrasonography using three-dimensional technique Authors introduce their experience between September 1994 und March 1999 with their threedimensional ultrasound technique. 239 three-dimensional shoulder ultrasound examination were performed within this period. During their investigation the original technique (linear bead) was compared to the three dimensional method. According to their experience the three-dimensional technique is a new possibility to diagnose the pathology of the rotator cuff and good for planning the surgical intervention. Kulcsszavak: 3D vizsgálófej, speciális gélpárna, scannelési és képfeldolgozási technika, cut mode, real time 3D technika, supraspinatus ín, koronális sík. BEVEZETÉS A korszerû, nagy felbontású ultrahang gépek elterjedésével a mozgásszervi betegségek diagnosztikájában is egyre nagyobb teret kapott az ultrahangvizsgálat. Az ortopédiai betegségek esetében a csecsemõ csípõ,az Achilles ín, lágyrésztumorok, bursitisek diagnosztikája mellett kiemelt jelentõségû a vállízület ultrahangvizsgálata..a vállízület ultrahangvizsgálata közel 20 éves múltra tekint vissza. Seltzer(9) tollából jelent meg az elsõ jelentõsebb közlemény 1979-ben, majd Craig és Crass(6,7) a nyolvanas években közölt fontosabb cikkeket. Az elsõ hazai közlemény Kaposi és Bálványossy(1) révén született 1990-ben, majd Esztergályos, Bohár(2), Morvai és Csókási munkáit olvashattuk a témával kapcsolatban. A háromdimenziós vizsgálati technika az ultrahang diagnosztikában 1974-ben tûnt fel a Kretztechnik újdonságaként. Akkoriban még kezdetleges képfeldolgozást tett lehetõvé az a speciális fej, amely 25 darab párhuzamos szeletet hozott létre(1. ábra). A fejlesztõk célja az volt, hogy háromdimenziós képi megjelenítést érjenek el ultahang segítségével óta beszélhetünk ténylegesen háromdimenziós ultrahang technikáról, amelyet a Kretztechnik a VOLUme SONography szavak egyesítésébõl, 3Doluson technikának nevezett el. Ez a vizsgálati technika nem csupán a mozgásszervi ultrahang vizsgálatok terén számít újdonságnak, hanem a hasi, valamint a szülészeti- és nõgyógyászati diagnosztika terén is(3). Krakovits professzor úr tiszteletére, 65. születésnapjára Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

2 ANYAG ÉS MÓDSZER Ahhoz, hogy az általunk kidolgozott vizsgálati módszer ismertetése érthetõbb legyen - röviden, néhány mondatban a háromdimenziós ultrahang technika általános jellemzõirõl szólnánk. A vizsgálathoz szükséges eszközök:ultrahanggép:olyan ultrahanggép szükséges,amely érzékeli és feldolgozza a speciális háromdimenziós vizsgálófej által továbbított információkat. Vizsgálófej: Speciális vizsgálófej,speciális gélpárnával,amely a háromdimenziós scannelési tecnikával a képpontokat nem csak egy síkban, hanem a gyorsan, egymásutáni síkban történõ leképezések révén térben is meg tudja jeleníteni (2. ábra). A 3D fejek kezdetben mechanikusan scanneltek, az újabbak digitális rendszerûek.az eddig megjelent, 3D fejek konvex fejek voltak, ezen cikk megírásakor kerül piacra az elsõ digitális,lineáris háromdimenziós vizsgálófej. A 3D vizsgálati módszerrõl általában:a vizsgáló, miután a kívánt alapsíkot a 3D vizsgálófejjel, megjelenítet- 1. ábra. Az elsõ kísérleti háromdimenziós ultrahang vizsgálófej(1974,kretztechnik) 2. ábra.a vizsgálatokat Combison 530 géppel kezdtük el.a képen látható a tömegesebb 3D vizsgálófej, a speciális gélpárna,valamint a 3D megjelenítéshez szükséges kurzorok és screenball. te, az adott területrõl scannelést végez (3. ábra). A scannelési idõ változtatható, attól függõen, hogy milyen megjelenítési pontosság szükséges. A scannelési idõ alatt a fej lehetõség szerinti mozdulatlansága szükséges a reális eredményhez. A gép speciális memóriájában tárolódnak a scannelt képpontok, mintegy geometriai térfogat pontjai. Amennyiben a térfogatscannelés megtörtént, a kõvetkezõ orthogonalis síkokat figyelhetjük meg a képernyõn: longitudinalis-, transversalis-, és coronalis sík (4.a-b ábra). Bármelyik fenti síkot cursorokkal és speciális screenball-al mozgathatjuk, így egy adott elváltozás, vagy anatómiai képlet vágási síkjai is megfigyelhetõk. Új fogalommal kell megismerkednünk: ez a voxel, amely a háromdimenziós térfogat leképezésénél a legkisebb, még önálló információval bíró egységet jelenti (két dimenzióban ugyanez a pixel ). A leképezett térfogatot, volument három különbözõ módon jeleníthetjük meg: felületi, ún. fotorealisztikus megjelenítési mód (pl. magzati arc, vállízület vizsgálatánál jól 228 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

3 3. ábra. A vizsgálófej által végzett scannelési síkok vázlati képe. 4. a-b. ábra: A képen a vizsgálófej(a)a fõbb síkok helyzete,valamint a monitor mezõkben megjelenõ síkok láthatók(b).:1.longitudinális2.transversalis3. coronalis(frontalis) a.) b.) c.) 5. a-c. ábra: Áttekintõ 3D vállizületi vizsgálat. a: sulcus bicipitalisra merõleges sík. b: supraspinatus ín hosszmetszetével párhuzamos sík. c: infraspinatus ín hosszmetszetével párhuzamos sík. használható), transparent, vagy rtg mód (pl. magzati fejlõdési rendellenességek kimutatására) color mode - szervekben lévõ erek plasztikus megjelenítése (pl. májkeringés vizsgálata). Vizsgálati anyagunk: Az említett idõszakban, szeptembere márciusa között 239 háromdimenziós vállízületi vizsgálatot végeztünk osztályunkon. A három dimenziós vizsgálatokat minden esetben megelõzte lineáris 7,5 MHz-es fejjel végzett vizsgálat. Ezen idõszak elsõ 36 hónapjában a Kretztechnik Combison 530-as ultrahang gépe állt rendelkezésünkre, 7-10 MHz-es változtatható frekvenciájú, ún. small parts háromdimenziós konvex vizsgálófejjel, valamint a tömegesebb vizsgálófejet befogadó speciális gélpárnával. Vizsgálati módszerünk: Osztályunk mozgásszervi ultrahangrendelésén a vállízület vizsgálata során,a vizsgált személy a vizsgálóval szemben, ülõpozicióban helyezkedik el. Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

4 6. ábra. Kiterjedt supraspinatus ín szakadás scannelési képe: A coronális síkban(bal alsó képmezõ) jól mérhetõ az elváltozás nagysága: 1,5 cm a-b. ábra: Részleges supraspinatusín szakadás,tub.majus törés.a:linearis 7,5 MHz-es fejjel készült összehasonlító felvétel. b: 7-1OMhz-es 3D fejjel készült felvétel:coronalis metszetben (bal alsó képmezõ)ínállomány nem vehetõ ki. Lineáris fejet használva a következõ vizsgálati síkokat jelenítjük meg (6. 7. ábra): l. lig.- coracoacromiale-val párhuzamos sík, 2. m. supraspinatus ín hosszanti síkja,3.m. supraspinatus ín keresztmetszeti síkja,4.sulcus bicipitalis hosszanti síkja, 5. sulcus bicipitalis keresztmetszeti síkja, 6. m. infraspinatus hosszanti síkja, 7. m. infraspinatus keresztmetszeti síkja. A supraspinatus ín vizsgálatához. szükséges 2. és 3.vizsgálati sík vizsgálatakor a kar berotált, nyújtott helyzetben van, ugyanezt a síkot a kar nyugalmi helyzetében is megjelenítjük ( ábra), ugyanis a tapadásközeli szakadásokat bizonyos esetekben jobban diagnosztizálhatjuk íly módon ( ábra). A 3D ultrahang vizsgálat során a következõ három alapsíkot vizsgálva,majd scannelve áttekinthetjük az izületet: l. a m. supraspinatus ínának longitudinalis síkja, 2. a m.infraspinatus ínának longitudinalis síkja, 3. a sulcus bicipitalis transversalis metszetének síkja. A scannelések pontos indítását a vizsgálófejen lévõ freezegomb is segíti (5a-c ábra). A scannelt hasábokból tetszõleges síkokat tudtunk a késõbbiekben kiválasztani. A scannelés utáni képen látható, hogy egyidõben jelenik meg a longitudinális (bal felsõ képmezõ), transversalis (jobb felsõ képmezõ), valamint a scannelt hasáb coronalis síkja (bal alsó képmezõ). A jobb alsó képmezõ a scannelt hasáb vonalrajzos ábrája látható (6, 7 a-b ábra). A cursorokkal, valamint a screenball-al is mozgathatunk egy síkot a leképezett hasábban, valamint ezen a síkon is (pl.coronalis 230 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

5 8. ábra. 3D scannelési kép a supraspinatus ínról:kisterületû intratendineális szakadás képe, a coronális metszetben(bal alsó képmezõ) látható az in szétválás területe: 0,4cm ábra. 3D scannelési kép a supraspinatus ínról:intratendineális laesio 3D képe: a szakadás területe a coronális síkban (bal alsó képmezõ) jól mérhetõ: 0,7cm 2. sík), mintegy síklapon,,mozoghatunk a kurzorral, így a vizsgált elváltozást optimális metszetben ábrá-zolhatjuk. A különbözõ síkokat tetszõleges irányban forgat-hatjuk is,így még pontosabb megjelenítésre nyílik módunk. A 3D vizsgálati technikát a supraspinatus ín vizsgálatánál kiemelt jelentõségûnek tartjuk, ugyanis az ún.coronális síkot hagyományos linearis fejjel történõ vizsgálattal nem lehet megjeleníteni(3) és ezen sík vizsgálata teszi lehetõvé, hogy a rotátorköpenyen található szakadások területét pontosan mérni tudjuk. Az intratendinealis szakadások is jól megjeleníthetõk (8, 9. ábra), részleges szakadások esetén az esetleges rétegi elhelyezkedés (bursalis vagy articularis parti szakadása)(10. ábra) figyelhetõ meg. A kezelések eredményessége akár konzervatív, akár mûtéti módszerrel történt jól követhetõ májusától áll rendelkezésünkre az új, nagyobb felbontású, gyorsabb térfogatmegjelenítést lehetõvé tevõ Voluson 530 Digitalis készülék. Ehhez a géphez jelenleg 2,2-8,2 MHz-es, változtatható frekvenciájú háromdimenziós konvex fejet, valamint nagy felbontású, 4 cm szélességû 4,0-l0MHz-es lineáris fejet használunk. A digitális képi adatfeldolgozó program lehetõvé teszi, hogy kézi scannelési technikával is végezzünk háromdimenziós vizsgálatokat. A vizsgálat során elõször a fent leírt módon,lineáris fejjel végzünk összehasonlító vizsgálatot. Ezután scannelést végzünk vagy a három dimenziós vizsgálófejjel, vagy a lineáris vizsgálófejjel kézi úton, a fent már részletezett áttekintõ vállízületi síkoknak meg-felelõen. A scannelést követõen speciális képfel-dolgozási módokra nyílik lehetõségünk. Az egyik ilyen az úgynevezett real time 3D mód amelynek segítségével a program, a fent említett alapsíkok mellett, a negyedik képernyõkockában a scannelt hasáb ránézeti képét mutatja (11. a, b ábra). Ezután a screenball és a kurzorok segítségével tetszõleges irányban forgathatjuk a scannelt hasábot. A másik a cut, azaz vágás mód, amelynek segítségével szinte sebészi preparálással különíthetjük el az egyes rétegeket. Ennek különösen a bursalis, vagy articularis felszín sérüléseinél látjuk jelentõségét, valamint az ún.intratendinealis szakadások kimutatásánál is lehet fontos. Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

6 10. ábra. 3D scannelési kép a supraspinatus ínról: bursális felszínen 1,0 cm 2 -es szakadás. A képek egy panasz-mentes, klinikailag negatív váll 3D vizsgálata során mutatják be a real time 3D, valamint, a cut módban rejlõ lehetõségeket(11c-g ábra). A speciális képfeldolgozás minõségét javítják a digitális jelátvitel,az optikai discen történõ képtárolási lehetõség, valamint a PC kompatibilis, úgynevezett tiff fájlon való rögzítési.mód. A felsorolt módszerek segítségével mind a tapadásközeli (12a-c ábra),mind az intratendi-neális, articularis(l3. ábra)részleges szakadások jól megjeleníthetõk.a nagyobb kiterjedésû részleges laesiók is plasztikusan ábrázolhatók (14. ábra). 11. ábra: Klinikailag negatív váll supraspinatus ínáról készült képsorozat: lineáris 7,5 Mh-es fejjel, kézi scanneléssel készült. a: a scannelési kép: jobb alsó mezõben a real time 3D módban megjelenõ ránézeti kép, amelyet forgathatunk, mozgathatunk. EREDMÉNYEK Beteganyagunk: Az elmúlt idõszakban, szeptember március között 239 háromdimenziós vállízületi vizsgálatot végeztünk osztályunkon (17. ábra). A 239 vizsgálat során 14 esetben teljes, 43 esetben részleges supraspinatus ín szakadást találtunk. 5 biceps-ín rupturát, 11 biceps-ín tendinitist, 25 esetben bursitis subacromiale-t, valamint 3 alkalommal tuberculum maius törést diagnosztizáltunk. A supraspinatus ínban elhelyezkedõ meszesedések száma 13 volt. MEGBESZÉLÉS A háromdimenziós ultrahang diagnosztika ma még kevéssé elterjedt vizsgálati módszer. A mozgásszervi ultrahang diagnosztikában - ezen belül is a vállízületi ultrahang diagnosztikában - betöltött szerepe, jelentõsége még nem tisztázott. Osztályunkon - összehasonlítva a hagyományos váll izületi ultrahang diagnosztikával - vizsgáltuk a módszerben rejlõ lehetõségeket. A fent említett elsõ idõszakban (1994. szeptember május) a vizsgálat a mechanikus 3D fejjel is könnyen,gyorsan elvégezhetõ volt. Mérhetõk voltak a rotator köpeny szakadásainak területei annak ellenére, hogy a fej felbontása kisebb volt a lineáris fejénél. A fent említett második idõszakban használt digitalis Voluson géppel történt vizsgálatok során a linearis fejjel történõ kézi scannelésre is módunk nyílt. A 232 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

7 b. c. ábra d. e. ábra 11. b: A scannelt hasáb ránézeti képe: jól láthatók az egyes anatómiai rétegek (bõr,subcutis,izom, bursa, ínállomány, humerus) c: Cut mode segítségével a bursa subdeltoidea felszíne láthatóvá válik, miután a felsõbb rétegeket,,lepreparáltuk. d: Cut mode tovább: a suprapinatus ín felszíne válik láthatóvá az ín felszíne homogen, szakadásra utaló echoszegény (sötét) terület nem látható. e: A cut mode lehetõséget nyújt az ín alól is,,eltávolítani a képleteket. f: A ínat hosszában megfelezhetjük,így az esetleges intratendineális szakadások is láthatóvá tehetõk. g: a screenballal, valamint a kurzorokkal a képletetez esetben a suprspinatus ín részletét elfordíthatjuk,így az ín articularis felszínének szakadásai is láthatóvá válnak (a kép felbontóképességét jól mutatja,hogy az ín két rétegét vékony echoszegény réteg választja el.) f., g. ábra Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

8 12. a-c. ábra: Tapadásközeli supraspinatus ínlaesio képe: a: lineáris vizsgálófejjel készült felvétel (longitudinális-transversalis metszet) b: a supraspinatus ínról készült 3D scannelési ábra:bal oldalon cut mode az in felett, jobb oldalon intratendineális metszet. A nyíl mutatja az echoszegény területet, amely a részleges laesiót jelenti. c: ugyanezen eset intraoperativ fotója: az ín felszíne egyenetlen,tapadásközeli kisfokú szakadás. Acromionplastica (Neer-Rockwood) történt, ínvarrat 234 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

9 l3.ábra: Intratendinealis laesio 3D scannelt-ránézeti képe: A laesio a supraspinatus ín articularis felszínén található,az ín állománya inhomogen(rotált,kép a glenoid felõl nézve intratendineális cut mode után). l4. ábra: Fiatal nõbeteg kiterjedt supraspinatus ínszakadása (3D scannelt-ránézeti kép, rotált, cut mode 15. ábra: Tapadásközeli rotatorköpenyszakadás (3Dscannelt-ránézeti kép: az ín felszíne egyenetlen, inhomogen Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

10 16. a-c. ábra: Tapadásközeli szakadás a: 3D scannelt kép, b: ránézeti kép: bursa subdeltoidea feletti metszet; c: ránézeti kép: supraspinatus ín feletti metszet (a nyilak a szakadást jelzik). 236 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

11 17. ábra: Osztályunkon történt összes mozgásszervi,vállizületi és 3D vállizületi ultrahangvizsgálatok számát mutatja.(1994szeptember-1999.március) képlemezen történõ scannelés rögzítés, és az újabb képfeldolgozási módszerek(real time 3D, cut mode) alkalmazása új lehetõségeket teremtett, fõleg a rotatorköpeny pathológiai elváltozásainak megjelenítésekor. Akár a paciens jelenléte nélkül is létrehozhattuk a kívánt síkot, valamint a rekonstukciós ránézeti, szükség esetén metszeti képet is.a 239 vizsgálat alapján úgy találjuk, hogy kiemelt jelentõségû lehet a rotatorköpeny részleges sérüléseinek megítélésében, a sérülések, patológiai elváltozások kezelését követõ értékelésben, valamint a supraspinatus ín degeneratív elváltozásai is jobban megítélhetõek, így a mûtéti indikációk felállításában nyújhat segítséget. IRODALOM 1. Kaposi, N.P., Bálványossy P.: Magy. Radiol. 64, 23 (1990) 2. Esztergályos J., Bohár L.: Magy.Traumatológia 35, (1992) 3. Hamper, U.M., Trappanotto, V., Shet, S. és mtsai: Radiology, 191, (1994) 4. Balogh B., Fruhwald F., Neuhold et al: Acta Anatomica (Basel) 126: (1986) 5. Collins R A, Gristina A G, Carter R E et al: Orthopedic Clinics of North America 18: (1987) 6. Crass J R, Craig E V: Orthopedics 2: (1988) 7. Crass J R, Craig E V, Bretzke C, Feinberg S B: Radiographics 5: (1985) 8. Middleton W D, Edelstein G, Reinus W R et al: Journal of Ultrasound Medicine 3: (1984) 9. Seltzer S E, Feinberg H J, Weissman B N et al: Radiology 132: (1979) 10. Doi M, Koyama S: Medical Review No.53: (1995) 11. Hirano T.: Medical Review No.5l: (1995). Dr. Babay Miklós Fõvárosi Szent János Kórház Ortopéd-Traumatológiai Osztály 1125 Budapest, Diósárok u. 1. Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával A Debreceni Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika és a **Szent János Kórház, Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok

Részletesebben

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel Nógrád megyei Önkormányzat,,Madzsar József Kórház-Rendelôintézet Traumatológiai Osztály közleménye Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel CSONKA CSABA DR., VEKSZLER

Részletesebben

A kompressziós tûzõdrót rendszer

A kompressziós tûzõdrót rendszer Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet, OMSZ Járó- és Fekvõbeteg Ellátó Egység közleménye A kompressziós tûzõdrót rendszer DR. SZOKOLY MIKLÓS, DR. LÁSZLÓ GYULA Érkezett: 2001. december 7. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinikájának közleménye Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében DR. KRÁNICZ

Részletesebben

A Neer III. típusú impingement syndroma mûtéti kezelése DR. SÁNTA SÁNDOR, DR. NAGYANDRÁS

A Neer III. típusú impingement syndroma mûtéti kezelése DR. SÁNTA SÁNDOR, DR. NAGYANDRÁS A Debreceni Orvostudományi Egyetem Traumatológiai Tanszék közleménye A Neer III. típusú impingement syndroma mûtéti kezelése DR. SÁNTA SÁNDOR, DR. NAGYANDRÁS ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk ismertetik a rotátor

Részletesebben

Rotátorköpeny-rekonstrukció utáni középtávú eredmények

Rotátorköpeny-rekonstrukció utáni középtávú eredmények Rotátorköpeny-rekonstrukció utáni középtávú eredmények Kővári Eszter 1 Koteczki Ádám 1 Kovács Balázs dr. 2 Magyar Péter dr. 2 Antal Imre dr. 1 Skaliczki Gábor dr. 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

A supraspinatus ín ultrahangvizsgálatának pontossága

A supraspinatus ín ultrahangvizsgálatának pontossága Komárom-Esztergom Megyei Kórház Traumatológiai és Ortopédiai Osztályának közleménye A supraspinatus ín ultrahangvizsgálatának pontossága HIBBEY CSABA DR., TÁCSIK ISTVÁN DR., BABOS ÁRPÁD DR. Érkezett: 1994.

Részletesebben

Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések diagnosztikájában

Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések diagnosztikájában A Debreceni Orvostudományi Egyetem Traumatológiai Tanszék* és a Kenézy Gyula Kórház-Rendelôintézet, Radiológiai Osztály**, Debrecen közleménye Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések

Részletesebben

EREDETI KÖZLEMÉNY EREDETI KÖZLEMÉNY. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, 1 Ortopédiai Klinika,

EREDETI KÖZLEMÉNY EREDETI KÖZLEMÉNY. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, 1 Ortopédiai Klinika, EREDETI KÖZLEMÉNY Artroszkópos rotátorköpenyrekonstrukció prospektív vizsgálata Sallai Imre oh. 1 Kővári Eszter dr. 1 Koteczki Ádám dr. 1 Kovács Balázs dr. Magyar Péter dr. Futácsi Balázs dr. Antal Imre

Részletesebben

Ínnecrosis rotátor-rekonstrukció után

Ínnecrosis rotátor-rekonstrukció után 1 A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szt. Borbála Kórház Ortopéd-Traumatológiai Osztályának közleménye Ínnecrosis rotátor-rekonstrukció után DR. HIBBEY CSABA ÖSSZEFOGLALÁS A rotátorköpeny rekonstrukciós

Részletesebben

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis A Pécsi Honvédkórház Baleseti Sebészeti Osztályának közleménye Új típusú, cement nélküli csípõprotézis DR. NOVÁK LÁSZLÓ, DR. MÁTHÉ TIBOR Érkezett: 2002. március 20. ÖSSZE OGLALÁS A szerzõk egy új típusú

Részletesebben

ő ű í í í ü í í ü ü í ü ő ú í ő í í ő í í ü ő í ú í í í í ú ő ú ú ő ü ő ü ő ü ő ő ü ő ü ő ő ü ő ő ő ü ő ü ü í í ü ő í ő ű ű ú í í í ü ü ü í ő í ő í ő Í í í ü í ő ü ü í í ű í ü í ü í ű ő ü ő ő í ű ű í ú

Részletesebben

3. PÉLDÁK AZ ÖNTÉSZETI SZIMULÁCIÓ FOLYAMATÁRA ÉS EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSÁRA

3. PÉLDÁK AZ ÖNTÉSZETI SZIMULÁCIÓ FOLYAMATÁRA ÉS EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSÁRA 3. PÉLDÁK AZ ÖNTÉSZETI SZIMULÁCIÓ FOLYAMATÁRA ÉS EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSÁRA 3. 4. EREDMÉNYEK KIÉRTÉKELÉSE 3.4.1 Formatöltés A szerszámon belüli áramlási folyamatok kiértékelése esetén lehetséges a beömlőrendszerben

Részletesebben

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény)

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) Az Országos Sportegészségügyi Intézet Sportsebészeti Osztályánek közleménye Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) DR. HALASI TAMÁS, DR. HEHL ISTVÁN, DR. BEREZNAI ISTVÁN

Részletesebben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben A Rijekai Klinikai Központ, Sebészeti Klinika, Gyermek Orthopédiai Osztályának közleménye Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben DR. RÓTH SÁNDOR Érkezett: 2003.

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. A kiáramlási pálya preoperatív megítélésének komplex módja és jelentıssége femoro-distalis rekonstrukciókban

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. A kiáramlási pálya preoperatív megítélésének komplex módja és jelentıssége femoro-distalis rekonstrukciókban 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI A kiáramlási pálya preoperatív megítélésének komplex módja és jelentıssége femoro-distalis rekonstrukciókban Írta: DR. OLVASZTÓ SÁNDOR, DR. KOZLOVSZKY BERTALAN, DR. BÁNFI CSABA, DR.

Részletesebben

Hazánkban fokozatosan növekszik

Hazánkban fokozatosan növekszik Egészségügyeink Mór Zoltán Páll Nóra Kontrasztanyagos diagnosztikai vizsgálatok betegbiztonsági kockázatának elemzése nemzetközi és hazai gyakorlatok alapján 76 Tanulmányunkban hazai és nemzetközi kontextusban

Részletesebben

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen *

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1,és a Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, Ortopéd Traumatológiai Osztály 2, közleménye A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Medical Imaging 11 2009.04.22. 1. Regisztrációs probléma. Regisztrációs feladatok osztályozása

Medical Imaging 11 2009.04.22. 1. Regisztrációs probléma. Regisztrációs feladatok osztályozása Regisztrációs probléma Geometriai viszony meghatározása képek között. Megnevezései: kép regisztráció (image registration), kép illesztés (image matching), kép fúzió (image fusion). Regisztrációs feladatok

Részletesebben

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk Budapest Régiségei XLII-XLIII. 2009-2010. Vecsey Ádám Fémeszterga versus viaszesztergálás Bev e z e t é s A méhviaszt, mint alapanyagot nehéz besorolni a műtárgyalkotó anyagok különböző csoportjaiba, mert

Részletesebben

F. Dárdai Ágnes Kaposi József

F. Dárdai Ágnes Kaposi József FDÆrdai`-KaposiJ_ProblØmaorientÆlt.qxp 2008.07.03. 6:02 Page 353 353 F. Dárdai Ágnes Kaposi József A PROBLÉMAORIENTÁLT TÖRTÉNELEMTANÍTÁS ÉS A FEJLESZTÕFELADATOK BEVEZETÉS A 20. század második feléhez,

Részletesebben

A FIZIKUS SZEREPE A DAGANATOS BETEGEK GYÓGYÍTÁSÁBAN

A FIZIKUS SZEREPE A DAGANATOS BETEGEK GYÓGYÍTÁSÁBAN A FIZIKUS SZEREPE A DAGANATOS BETEGEK GYÓGYÍTÁSÁBAN Balogh Éva Jósa András Megyei Kórház, Onkoradiológiai Osztály, Nyíregyháza Angeli István Debreceni Egyetem, Kísérleti Fizika Tanszék A civilizációs ártalmaknak,

Részletesebben

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása MOZGÁSSZERVI DIAGNOSZTIKA Összefoglaló közlemény A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása Gion Katalin, Palkó András Early detection of adult femoral head necrosis A felnôttkori combfejnecrosis a

Részletesebben

Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása

Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása Összefoglalás A szívkatéter egy olyan intravaszkuláris katéter, amelyet a szívbe vezetnek, ültetnek be diagnosztikus vagy terápiás célból. A katéterek felvezetés/eltávolítás

Részletesebben

SZERKEZETEK REHABILITÁCIÓJÁT MEGELŐZŐ DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK

SZERKEZETEK REHABILITÁCIÓJÁT MEGELŐZŐ DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK SZERKEZETEK REHABILITÁCIÓJÁT MEGELŐZŐ DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK Dr. Orbán Zoltán 1 Gelencsér Ivett 2 Dormány András 2 Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Szerkezetek Diagnosztikája és Analízise

Részletesebben

A GYORS VISZKOANALIZÁTOROS TECHNIKA ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI

A GYORS VISZKOANALIZÁTOROS TECHNIKA ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI Élelmiszervizsgálati Közlemények 52 (4) 28-215 26. ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK 52 (4) 28-215 26. A GYORS VISZKOANALIZÁTOROS TECHNIKA ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI Juhász Réka, Salgó András Budapesti Műszaki

Részletesebben

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Érkezett: 1997. május

Részletesebben

ó ó ő ü í ó ó ü ő ü ó í ó ő ő í ő ú ú ó

ó ó ő ü í ó ó ü ő ü ó í ó ő ő í ő ú ú ó Ú Í ú í ó ő ő ó ó ő ü í ó ó ü ő ü ó í ó ő ő í ő ú ú ó ó ő ű í ó Í í ó Ü Í ő Ó Ó Ó Ú Ó Ó í ü ú ú ű í ó ó ő ó í í ú ú ő ő ő ü ő í í í ő ó í ó í ő í í ő í í í ő í ő í ő í í ő í ü ú ü ü ú ó ó ő ó ú ó í ó ó

Részletesebben

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 371 379. PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING

Részletesebben

FWA 4630 futómű-állító készülék

FWA 4630 futómű-állító készülék FWA 4630 futómű-állító készülék Product Information Guide FWA 4630 1 Tartalom 1. Bemutatás 2. Áttekintés 3. Az alkotóelemek bemutatása 4. Installálási útmutató 5. Szoftver 6. Referencia-adatbázis 7. Kiegészítők

Részletesebben

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata 1 RADIOLÓGIA A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata Írta: PALKÓ ANDRÁS Bevezetés A vese térfoglaló folyamatok kimutatása, elkülönítı kórismézése, stádiumba

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkér neve, címe és telefonszáma: 2. 2.a) A közbeszerzés tárgya és mennyisége B-A-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Tel.: 46/515-264

Részletesebben

Vállízületi artroszkópos debridementtel szerzett tapasztalataink

Vállízületi artroszkópos debridementtel szerzett tapasztalataink A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika 1, a Szent János Kórház Traumatológiai Osztály 2 és a Szent János Kórház Ortopéd-Traumatológiai Osztály 3 közleménye Vállízületi artroszkópos debridementtel szerzett

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok Magyarországon

Kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok Magyarországon A kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok (contrast enhanced ultrasound CEUS) klinikai alkalmazása két évtizede indult el Európában, és ma már a többi kontinensen is elterjedt. Az ultrahangvizsgálatok az

Részletesebben

Kvantitatív Makyoh-topográfia 2002 2006, T 037711

Kvantitatív Makyoh-topográfia 2002 2006, T 037711 ZÁRÓJELENTÉS Kvantitatív Makyoh-topográfia 2002 2006, T 037711 Témavezető: Riesz Ferenc 2 1. Bevezetés és célkitűzés; előzmények A korszerű félvezető-technológiában alapvető fontosságú a szeletek felületi

Részletesebben

Mérőberendezés nagysebességű vasútvonalak vágány- és kitérőszabályozásának előkészítésére és ellenőrzésére

Mérőberendezés nagysebességű vasútvonalak vágány- és kitérőszabályozásának előkészítésére és ellenőrzésére Mérőberendezés nagysebességű vasútvonalak vágány- és kitérőszabályozásának előkészítésére és ellenőrzésére Measuring instrument for the setting out and checking of the railtrack and turnout tamping on

Részletesebben

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában A Pécsi Orvostudományi Egyetem Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinikájának közleménye Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában DR. TÓTH FERENC, DR. NYÁRÁDY JÓZSEF,

Részletesebben

Erdészettudományi Közlemények

Erdészettudományi Közlemények Erdészettudományi Közlemények 2. évfolyam 1. szám 2012 73 80 oldal AZ EZÜSTHÁRS FATERMÉSI TÁBLÁJÁNAK MÓDOSÍTÁSA Peszlen Roland József és Veperdi Gábor Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdővagyon-gazdálkodási

Részletesebben

ű ű ú ű ű ú ú Í É ú ú ű ú ű ű ű ű Í ű ú Ü ű ű ú ú ú ú ú ű ű Á Í Ú ú Í ú ű ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ű Ú ú ú Í ú ú Ü ű ű ű ú ű Í ú ú ű ű ű ű ű Í ú ű ű ű Í ű ú ú ű Á ú ú ú ű ú ú ú ú ú ű Í ú ú ú ű ű ű ű

Részletesebben

ÁRAMLÁSI RENDSZEREK PONTOSÍTÁSA IZOTÓP ÉS VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATOKKAL A TOKAJI-HEGYSÉG PEREMI RÉSZEIN

ÁRAMLÁSI RENDSZEREK PONTOSÍTÁSA IZOTÓP ÉS VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATOKKAL A TOKAJI-HEGYSÉG PEREMI RÉSZEIN ÁRAMLÁSI RENDSZEREK PONTOSÍTÁSA IZOTÓP ÉS VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATOKKAL A TOKAJI-HEGYSÉG PEREMI RÉSZEIN REFINEMENT AND CALIBRATION OF THE FLOW SYSTEM IN TOKAJ-MOUNTAIN WITH ISOTOPES AND WATER CHEMICAL SURVEYS

Részletesebben

AZ ULTRAHANGGAL MÉRT MAGZATI MEDENCECSONTOK ÁLTAL BEZÁRT SZÖG ÉS A GYAKORI ANEUPLOIDIÁK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS TÉZISEK

AZ ULTRAHANGGAL MÉRT MAGZATI MEDENCECSONTOK ÁLTAL BEZÁRT SZÖG ÉS A GYAKORI ANEUPLOIDIÁK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS TÉZISEK AZ ULTRAHANGGAL MÉRT MAGZATI MEDENCECSONTOK ÁLTAL BEZÁRT SZÖG ÉS A GYAKORI ANEUPLOIDIÁK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS Doktori (Ph.D.) értekezés TÉZISEK Klinikai Orvostudományok: Magzati és újszülöttkori orvostudomány

Részletesebben

A vállízület CT- és MR-artrográfiás vizsgálata

A vállízület CT- és MR-artrográfiás vizsgálata Az irodalomban sokáig vitatott volt az MR- és CT-artrográfia vállízületi diagnosztikában betöltött szerepe. Jelenleg egyre inkább elfogadott, hogy a rotátorköpeny-szakadások, a capsulolabralis komplex,

Részletesebben

Echo, ultrasound and doppler imaging equipment

Echo, ultrasound and doppler imaging equipment Echo, ultrasound and doppler imaging equipment Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/39078015.aspx Ekstern udbuds ID 388084-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt

A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt Nagy László Komlósi István Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Állattenyésztés- és Takarmányozástani Tanszék,

Részletesebben

'lo.g^ MA-3214. Go 1 /V Z. \flz I SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY

'lo.g^ MA-3214. Go 1 /V Z. \flz I SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY pu-o-jt ( u. i ^ 'lo.g^ MA-3214 Go 1 /V Z. \flz I SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY ELOÁRÁS SZILÁRD ANYAGOK BÓRTARTALMÁNAK ÉS ELOSZLÁ- SÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA NEUTRONAKTI VÁCI ÓS ANALÍZIS SEGÍTSÉGÉVEL MTA KÖZPONTI FIZIKAI

Részletesebben

Beton és vasbeton szerkezetek korai terhelésének problematikája a vasúti hídak gyakorlatában

Beton és vasbeton szerkezetek korai terhelésének problematikája a vasúti hídak gyakorlatában A A legszebb dolog amit kutathatunk: a rejtély. Ez a művészet m és s az igazi tudomány forrása sa. Einstein Beton és vasbeton szerkezetek korai terhelésének problematikája a vasúti hídak gyakorlatában

Részletesebben

Í Á É ő ő ő ú ú ő ő ő ő ő ő ő ő í ő ő ő ő ő ű í ő ű ő ú ő ű ő ő ő ő Á í í í ő ő ő ő í í ő í ü ő í ő í í í ő í ő í ő í ő ő í í ő ő ü ő í ő í ő ő ő ő í í í ő í ő ü í í ő ő ő ő ő í ü ű ő í í í ő í í ő ő ő

Részletesebben

Gyermekkori calcaneus törések kezelése *

Gyermekkori calcaneus törések kezelése * Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet Gyermektraumatológia osztályának közleménye Gyermekkori calcaneus törések kezelése * DR. KASSAI TAMÁS, DR. HARGITAI ERNÕ, DR. KÕVÁRI TAMÁS, DR. NOVOTH BÉLA Érkezett:

Részletesebben

ALUMÍNIUM SZÉNSZÁL KOMPOZITHUZAL MIKROSZERKEZETÉNEK VIZSGÁLATA MICROSTRUCTURAL CHARACTERIZATION OF AL C COMPOSITE WIRE

ALUMÍNIUM SZÉNSZÁL KOMPOZITHUZAL MIKROSZERKEZETÉNEK VIZSGÁLATA MICROSTRUCTURAL CHARACTERIZATION OF AL C COMPOSITE WIRE XV. űszaki Tudományos Ülésszak, 2014. Kolozsvár, 213 218. http://hdl.handle.net/10598/28542 űszaki tudományos közlemények 2. ALUÍNIU SZÉNSZÁL KOPOZITHUZAL IKROSZRKZTÉNK VIZSGÁLATA ICROSTRUCTURAL CHARACTRIZATION

Részletesebben

ő Ö ő ó ő ó ő ő ó ő ő ő ó ő ú ó ő ú ő ú ő ő ú ó ő ő ú ő ő ő ú ú ű ú ő ó ő ű ó ő ő ú ő ő ő ú ú ő ó ű ő ő Ö úú ő ó ú Ö ó ó ő ő Ö ó ú ő ő ő ú ő ó ő ó Ö ó ú Ű ő ő ó ő ő ó ő ú Ö ú Ö ő ő ú ú ő ő ú ú ó ó ő ó

Részletesebben

Ultrahang alapok. Infrahang < 20 Hz Hallható hang 20 Hz 20.000 Hz Ultrahang > 20 khz

Ultrahang alapok. Infrahang < 20 Hz Hallható hang 20 Hz 20.000 Hz Ultrahang > 20 khz Ultrahang történelem Publikáció: The Theory of Sound (Lord Rayleigh, 1877) A piezo-elektromos effektus (Pierre Curie, 1880) - ultrahang generálás és detektálás gyakorlati megvalósítása Első gyakorlati

Részletesebben

EBSD-alkalmazások. Minta-elôkészítés, felületkezelés

EBSD-alkalmazások. Minta-elôkészítés, felületkezelés VISSZASZÓRTELEKTRON-DIFFRAKCIÓS VIZSGÁLATOK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN 2. RÉSZ Havancsák Károly, Kalácska Szilvia, Baris Adrienn, Dankházi Zoltán, Varga Gábor Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi

Részletesebben

ú ü ű Í Í ű Í ű Í Ü Í Í ú ú ű ú Í ú ú Ü Í ű ú Ü ú ü ű ú ú ü ű ú ú ü ű ú Í ú ü ű ú Ü ú ú Í ú ü ú ü Íű Í ú Í ú ú ú ű ú ű ú ü ú Ü ü ú ű Ü ú ú ű ű ű ú ú Í ű ű Ű ű Ü úü ü ű ű ú ü ü ű ú Í ú ú ü Ú ű Í ü ű ű ü

Részletesebben

www.sonoscape-ultrahang.hu

www.sonoscape-ultrahang.hu www.sonoscape-ultrahang.hu DISCOVERY Kiemelkedő érték és sokoldalúság Az új SSI-8000 az alkalmazási területek teljes skáláját támogatja, a hasi, szülészeti-nőgyógyászati, lágyrész-vizsgálati és gyermekgyógyászati

Részletesebben

Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012

Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012 Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012 Budapest, 2011. november Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat folytat.

Részletesebben

Ü ű í í Í ű í í í ű í Í í í í ú Ü Ü í É í ű í Í Ö Í ú ű Ö í ú ű í Ö í É í í í í É Ö É É Ö í í Í É í Ö í í í í ú ú ú í ú í ú É í í í í í Ö í í É í í Ö í í í í í í í í í í í í í Ö Ö Ö í í ú Í Ö Ö í í í

Részletesebben

Mit is csinál pontosan a patológus?

Mit is csinál pontosan a patológus? Szász A. Marcell Mit is csinál pontosan a patológus? Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Cegléd, 2015. március 19. www.meetthescientist.hu 1 26 Google - patológus www.meetthescientist.hu 2 26 Google - patológia

Részletesebben

ú Ü ü ő ü Í ü ü ü ő ú ú ú ü Í ú Í Í ő ü ő ü ü ü ü ü ő ü ő ú ü ü ü Í ü ő ő ő ő ő ü ü Í ú ú ü ő ő ő ő ü Í ő ő ü ü ú ü ü ü ő ő ú ő ü ú ő ő Í ú ü ú ú ü ő ő ü ő ő ü ú ő ő ő ő ü ü ü ű ő ő Í ő ő ű ő ű Í ő Í ő

Részletesebben

Korszerű Diagnosztikai Módszerek

Korszerű Diagnosztikai Módszerek Korszerű Diagnosztikai Módszerek Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Fszt. 29. 1. Előadás Információk a tantárgyról Általános bevezető, félévi anyag és követelményrendszer

Részletesebben

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata 1 RADIOLÓGIA A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata Írta: PALKÓ ANDRÁS Bevezetés A vese térfoglaló folyamatok kimutatása, elkülönítı kórismézése, stádiumba

Részletesebben

Ó Á Á Í Á ő ő ő ő ű ő Í ü ú ű ú ú ü ü ő ú ő ő ü ű ü ő ő ü ő ő ő ő ú Á Ú ú ő ő ő ő ú ú ü ő ő ú ú ő ü ü ü Í Í ő ü Á ő ő ő ú Í ü Ó Á Á Á ű Ó Á Á Í Á Á Í ü Í ü ő ő Ú ú ő Í ü ü Á ÍÁ ú Í ő Á Á Ó Á ú ő ő Á Ó

Részletesebben

Konfokális mikroszkópia elméleti bevezetõ

Konfokális mikroszkópia elméleti bevezetõ Konfokális mikroszkópia elméleti bevezetõ A konfokális mikroszkóp fluoreszcensen jelölt minták vizsgálatára alkalmas. Jobb felbontású képeket ad, mint a hagyományos fluoreszcens mikroszkópok, és képes

Részletesebben

Í ű ű ő ő Á Ü Ü Ü Ü Í ü Í Í ő ü ü Ü ő ő Ü ő Ü ő ű ö ő Ü ő ö ő ő ú ö ő ű ö ű ü ű ö ö ő ő ö ő ú ő ö ö ő Ü ő ö ö ő Á Ü Ú Ü Ü ÍÍ Ü ú ú ü Ü ü ő Ü ő Ü ö ő ö ő ü ö ő ő ú ö ő ő ű ö ö ű ö ü ű ö ö ő ő ö ő ú ő Í

Részletesebben

É ö é ö ő é é ű í é ö é é é é ő é é í Ő Ő Ő é ö ö é é ö ő é É é é é é é é é é í é é ö é é é é Ö é é é é é é ö Ü é é ö é é é é í é é é é é é é é ö é é é é Ö Ö í í é é ö é é é é é ő é é é ö é é ő é é ő é

Részletesebben

Í ó Ü Á Ü Ü Ü Ú Ü Ü Á Ü Ü Í Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ű Ü Ü Í Í Ü Ü Ü Ü Ü Í Á ó Á Í Í Í Ü Á Í Í Ü Í Ü Ü Ü Í Ő Á Á Í Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Á Í Í Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ó Á Á Á Ü Í Á Ü Ü Í Í Ü Ü Ü Í Í Á Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü

Részletesebben

É É ö ű ő ő ü ö ü ö Í ú ö ö ö ö ú ö ü ö ö ö ö ö ü ö ö ő ö ö ö ő ő ú ö ö ő ő ő ő ü ő ő ö ő ö ö ö ő ú ő ö ö ü ö ö ö ő ú ö ö ő ő ő ő ű ú ő ö ő ő ő ő ü ő ő ö ú Ü ő Í ö ö ö ö ő ő ő ö ö ö ö ö ü Í ö ő ő ő ő ö

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 071 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 071 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007071T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 071 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 748388 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Alak- és helyzettűrések

Alak- és helyzettűrések 1. Rajzi jelek Alak- és helyzettűrések Az alak- és helyzettűrésekkel kapcsolatos előírásokat az MSZ EN ISO 1101:2006 Termékek geometriai követelményei (GPS). Geometriai tűrések. Alak-, irány-, helyzet-

Részletesebben

É ő é é ő ő ö ú é é é é é é é ő é é é ű é ö é é é é ő é é é é é ő ő é ő ö é é ö ő ú é é ő é é ő é ő é é ű é ő é é é ő ú ú é ö é ő é é é ő é é ö é é ö ő é é é ö ö é ő ö é ő é é é ü ö é ő é é ö é ő ő é é

Részletesebben

ííó í í Ú ú ó í ü úó Ú ö ó Ú Ű Í ó ö ó ö ö Ö íí Öó ó Í Ü ó í í Ö Ú Ú ó ö ú ó í ú Í ó Í Ó ó ö ü ó íü ó ÍÜ ó ó ú í ó í ó ü í ó ó Ö Ú Ú Í í ÍÍ í í Í íó ú í íó ü Í í Ü Ú í í ü ü í Ú ó Í ó ö ú í ö ú ö ó í ó

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 256 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 256 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000726T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 26 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 830 (22) A bejelentés napja: 200.

Részletesebben

ó ó ó ö í ő ó ő ó ű ö ő ü ö ő ő ű ó Ő ű ö ö Ó ő ö ü ő ű Ó ú ő ő ű ö ő ú őí í ó ú í ó ó Ú ö ó ö ö ő Ú í ó ű ó ő ő ő ó ö ö ö ó í ó ó ő ó ö ö í ü ő í ő ö ó í ű í ó ó í ö ő ő í í í í ő ó ű ó ő í ú ó í ö ó

Részletesebben

ö ü í ö Ü ó í ü ü ó í ó ö í ö ö ü ö ö í ö í ü í Ü í ó í Ú í Ő ú ü ü ö Ü ö ü ó ú ö ó ó í ű í ú í ó ö ö ü ú ö í ö ö Ü ó ó ü ü ü ó í ű ö ö ű ö Ü ö ö ü ö ö ö ü í ü ö í ó ö ú í ö í ü ó ó ó ó ö ö ü ö ö ö ö ü

Részletesebben

ó ó ó ó ó ó ö ö ú ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó ó ö ó Ú ú Ő ü ó ó ü ó ó ó ó ó ó ó ü ü ó ó ó ó ó Ö ö ó ó ő ó ó ó ó ő Í ő ö ó ó ő ö ö ÍÍ ű ó ő ó Í ó ő ó ó ó Íó ó ó ö ó ó ö ő ö ó ó ő ű ó ó ö ó ü Í Í ó ö ó ő ó ő ő

Részletesebben

ü ó ó ü ű ö Ö ö ü ö ü ö ö ü ö ú ü í ó ó ó Ö ó ü Ö ö ü ö ú ü í ó ü ö ü ö ú ü ö í ú ö í ú ü í ú ü í ú í ú ö ó ü Ö ö ü ó í ü ó ó ű í í ó ö ö ö í ú ö ü í

ü ó ó ü ű ö Ö ö ü ö ü ö ö ü ö ú ü í ó ó ó Ö ó ü Ö ö ü ö ú ü í ó ü ö ü ö ú ü ö í ú ö í ú ü í ú ü í ú í ú ö ó ü Ö ö ü ó í ü ó ó ű í í ó ö ö ö í ú ö ü í ö ö Ö ó ó ü ű ö Ű Ö í ű ü ö ö ó ü ű ö Ö ü ö ö í ö í Ö ű ö í ü ö ö ü ű ö í ó ű ö ö ó í ü ö ű ö í ü ö ú ú í ö ü ö ó ü ö í ö Ö ö í ó ö ü ó ú ö í ó ö ü ó ü ű ö í ü Ű ö ó ö ö ö ö ü í ü ó ó ü ű ö Ö ö ü ö ü ö

Részletesebben

Ö é ü ú é Ö é ü Ö é ü ú é é ü é é é Ö é ü ú é ü ü é é ú Í é ü é é é ü Í é é é é é ü é é é ú é ü ú Í é Í é ü é é é ü é é é é Í é é é é é é é é é é é é é é é é é é Í é é ú ú é Ö é ü é ú é é ü é é ü é ú ü

Részletesebben

ó í ö ö ö ü ö ö ö ü ü ó ö í ü í í í ö ö ö ö í ü ü ö ö í ü ö í ó í í ü ü ü ó ö í ü ü ü ó ü í í ö ü ó í ö ü ü ü ú í ú ü ö ü ó í ö ü í

ó í ö ö ö ü ö ö ö ü ü ó ö í ü í í í ö ö ö ö í ü ü ö ö í ü ö í ó í í ü ü ü ó ö í ü ü ü ó ü í í ö ü ó í ö ü ü ü ú í ú ü ö ü ó í ö ü í í ö ü í ü ü ú ó ü ö ö í ü ü ö ü ö ű ö ó Í í ö ü ö ö ö í ö ü ü í ó ü ú ü ö ü í ö ó í ü ú ó ü ö ü í ö ó í ö ö ö ü ö ö ö ü ü ó ö í ü í í í ö ö ö ö í ü ü ö ö í ü ö í ó í í ü ü ü ó ö í ü ü ü ó ü í í ö ü ó í

Részletesebben

ö Ö Ó ö ő ú Ö őú ü Ö ü ő Ó Ö ó Í ő ö ő Í ö ő ő ő ő ó ő ő ű ú ő ú ő Ó ó Ó ú Í ú ő ö ő ő ö ó ü ő Í Í ű Ö ő ü ó ö ü ó ú ő ó Í ü ő ó Í ó ő ő Í ó ü ü ű ű ü ű ü ű ő ó ó ö ö ő Ú ó ó ő ó ö ő Í ó ö ö Í ú Ó ó Í

Részletesebben

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban A Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Pécs 1 és az LKH Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Graz 2 közleménye Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Részletesebben

TERVEZET. egyes jogszabályoknak az üvegházhatású gázok kibocsátásának szabályozásával összefüggő módosításáról

TERVEZET. egyes jogszabályoknak az üvegházhatású gázok kibocsátásának szabályozásával összefüggő módosításáról KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KvVM/KJKF/672/2008. TERVEZET egyes jogszabályoknak az üvegházhatású gázok kibocsátásának szabályozásával összefüggő módosításáról Budapest, 2008. április 1 VEZETŐ

Részletesebben

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market.

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. Using a questionnaire, we determined the nature and strength

Részletesebben

A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában. Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika

A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában. Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika Computer Tomographia 1967.Első CT felvétel.mérés:9nap. Megjelenítés:2,5 óra számítógépes munka után. 1974.Első

Részletesebben

ü Í Ö ö ö ö

ü Í Ö ö ö ö ö Ő ü Í Ö ö ö ö Í ö Ü ü ö Ö Ü ö ö Ó Ö Ő Í Ő Ö ö ö ö ü Ó ü Ü ü Í ű ü ü ü ű Í Ó ü Ó Í Ó Ü Ü ö ü Ó ö ű Ü ö ö ű ö ö Ö ö Ö ö ű ö ű Ö Ö Ö ö ö Ö Í Ü Ó Ö ö Ü Ü ü ü ű ö ö ü ü ö Ö ű ö Ö ű ú ü ű ű ö Ü ö Ú ü ú ö Ü

Részletesebben

Ö ö ö Ü ó ó ö ö ö ö Í Í Í Í Í ü Ü Ü ó Ü ü ü ü Üü Í ÍÜ Íü Ü ü ó ÍÜ ÍÜ Íü Ü ó ü Ü ó Ü Íü Ü ü ó ü ó Ö ö Ú ó ó ö ö ű ű ó Ö ó Ö ó ÍÜ ó Ü ó ó ó ö ü ó ó Ü ó ó ö Ő ö ö ó ó ó ó ó Ú ó Ú ó Ü ü Ü ó ü ó ü ó ó ó ö Í

Részletesebben

Megjelenítési funkciók

Megjelenítési funkciók Pap Lőrinc 2010. április 19. Megjelenítési funkciók A ma használatos Földrajzi Információs Rendszerek (geographic information system, GIS) egyik funkciója még mindig a hardcopy térképek előállítása. Ezzel

Részletesebben

RENDSZERSZINTŰ TARTALÉK TELJESÍTŐKÉPESSÉG TERVEZÉSE MARKOV-MODELL ALKALMAZÁSÁVAL I. Rendszerszintű megfelelőségi vizsgálat

RENDSZERSZINTŰ TARTALÉK TELJESÍTŐKÉPESSÉG TERVEZÉSE MARKOV-MODELL ALKALMAZÁSÁVAL I. Rendszerszintű megfelelőségi vizsgálat ENDSZESZINTŰ TATALÉK TELJESÍTŐKÉPESSÉG TEVEZÉSE MAKOV-MODELL ALKALMAZÁSÁVAL I. endszerszntű megfelelőség vzsgálat Dr. Fazekas András István okl. gépészmérnök Magyar Vllamos Művek Zrt. Budapest Műszak és

Részletesebben

ö ú ó ó ó ö ö ö ő ó ó ö ö ú ő ó ó ö ő ö ú ő ü ő ö ú ö ő ó ő ü ő ü ó ö ú ű ö ó ö ú ű ü ú ó ü Í ü ó ő ó ö ö ó ó ő ő ő ó ó ő ő ő ő ő ő ő ő ö ő ő ó ó ó ö ú ó ő ő ó ó ő ő Í ő ő ú ő ó ó ó ó ö ö ő ő ó ó ő ő ű

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

ACÉLSZERKEZETŰ KISHIDAK TERVEZÉSE DESIGN OF SHORT SPAN STEEL BRIDGES

ACÉLSZERKEZETŰ KISHIDAK TERVEZÉSE DESIGN OF SHORT SPAN STEEL BRIDGES Zádori Gyöngyi irodavezető-helyettes Hunyadi László tervező Pál Gábor igazgató Speciálterv Kft. ACÉLSZERKEZETŰ KISHIDAK TERVEZÉSE DESIGN OF SHORT SPAN STEEL BRIDGES A kis nyílású hídszerkezetek anyaga

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben