Középtávú életminőség vizsgálat és funkcionális eredmények térdízületi tumor endoprotézis beültetés után

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Középtávú életminőség vizsgálat és funkcionális eredmények térdízületi tumor endoprotézis beültetés után"

Átírás

1 A Semmelweis Egyetem ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye Középtávú életminőség vizsgálat és funkcionális eredmények térdízületi tumor endoprotézis beültetés után DR. SKALICZKI GÁBOR, DR. ANTAL IMRE, DR. KISS JÁNOS, SZALAY KRISZTIÁN, DR. SZENDRŐI MIKLÓS Érkezett: május 10. ÖSSZEFOGLALÁS A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikáján térdtáji lágyrész- és csontdaganatok esetén óta történik térdízületi tumor endoprotézis beültetés. A 2002-ben végzett utánvizsgálattal a szerzők a műtét utáni életminőséget és funkcionális eredményeket értékelték. Az életminőség megítéléséhez az Oxford Knee Questionnaire-t használták, a funkcionális eredményeket az Enneking-féle kritériumrendszer szerint elemezték. A kapott adatokat összevetették a tumor kiindulási helyével, a beültetett protézis típusával, a reszekált csont méretével, valamint a reszekció fajtájával és között 43 betegnél végeztek térdízületi tumor endoprotézis beültetést, 32 esetben modulrendszerű, mozgó, constrained protézis implantáció történt. A 43 betegből 23-at vizsgáltak meg, 16-an elhunytak alapbetegségük következtében, négy beteg nem jelent meg a vizsgálaton. Az átlagos utánkövetési idő 30 hónap volt. Összesen 10 esetben lépett fel szövődmény a műtétet követően, egy esetben találtak helyi kiújulást. A vizsgálatok alapján a betegek döntő többsége nagyon elégedett vagy elégedett állapotával. Mindegyikük közel normális minőségű életet él, a legfontosabb korlátozó tényező a csökkent járástávolság. A funkcionális, valamint életminőség eredményeket csak a tumor kiindulási helye befolyásolta. A fenti értékeket összehasonlítva a beültetett protézis típusával, a reszekció típusával, valamint a reszekált csont méretével a szerzők nem találtak összefüggést. Kulcsszavak: Csonttumor Műtéti kezelés; Osteosarcoma Műtéti kezelés; Térdprotézis; Arthroplastica, térd; Életminőség; Kérdőívek; Kezelési eredmények; Utánkövetéses vizsgálat; G. Skaliczki, I. Antal, J. Kiss, K. Szalay, M. Szendrői: Life quality, functional results and mid-term follow-up of endoprosthesis reconstruction in tumours around the knee region Since 1993 in cases of soft tissue or bone tumours located in the knee region, limb-sparing operations have been done with resection of the femur or tibia together with tumour prosthesis implantation. The authors present here the results of a follow-up investigation made in Patients at the follow-up underwent a medical examination and they were asked to fill up the Oxford Knee Questionnaire to assess life quality. Functional results were evaluated according to Enneking s criteria. Comparison was made to examine whether any correlation exists between the results of the follow-up and the type of resection, the length of resected bone, the type of prosthesis, and the localisation of the tumour. In this 9-year period forty-three patients have been registered, of whom 23 presented at the follow-up, 16 died due to their malignant disease and 4 patients could not have been traced back. Among the forty-three patients thirty-two have had a module constrained tumour endoprosthesis implanted. The average follow-up was 30 months. Complications occurred in 10 cases, one case of local recurrence was registered. According to the follow-up most of the patients were fully satisfied with their condition. Patients could live a normal every-day life without restrictions; the most important limiting factor was the decreased walking distance. Comparing functional results and life quality to the type of the implanted prosthesis, to the length of resected bone and to the type of resection, no correlation was found. However patients with tumours localised in the distal femur had better functional and life quality results, than those with a proximal tibial tumour. Key words: Bone neoplasms Surgery; Osteosarcoma Surgery; Knee Prosthesis; Arthroplasty, replacement, knee; Quality of life; Questionnaires; Treatment outcome; Follow-up studies; Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

2 BEVEZETÉS Ma már közismert tény, hogy a rosszindulatú lágyrész- és csontdaganatok kezelése köszönhetően főképpen a modern kemoterápiás protokolloknak az elmúlt 15 évben alapvetően megváltozott. Míg korábban a térdtáji tumorok eltávolításakor sebészi megoldásként elsősorban az amputáció, esetleg rotációs plasztika jött szóba, úgy a betegek túlélésének növekedésével párhuzamosan nőtt az igény a végtagmegtartó műtétek iránt. A modern kemoterápia kialakulásával párhuzamosan fejlődött a sebészi technika is. E két eljárás együttesen tette lehetővé, hogy a tumor eltávolítása után kialakult defektust ne a régebben alkalmazott módszerek valamelyikével (masszív csont-ízületi graft beültetés, arthrodesis csontgrafttal, custom made protézis beültetés), hanem modul rendszerű tumor endoprotézis beültetéssel pótolják. A malignus tumorok utáni túlélés jelentős növekedése nem csak a végtagmegtartás iránti igényt vonta maga után, hanem szükségessé vált a műtétek utáni életminőség és funkcionális eredmények meghatározása is. Több tanulmány is született, amely a különböző sebészeti technikákat (amputáció endoprotézis, arthrodesis endoprotézis) (7, 8) hasonlítja össze, valamint az elmúlt években olyan közlemények is megjelentek, amelyek kizárólag a végtagmegtartó műtétek eredményeiről számolnak be. Munkánkban mi is hasonló célt tűztünk ki magunk elé: és között a térdtáji lágyrész-, vagy csontdaganatok esetén, klinikánkon végzett tumor endoprotézis beültetések eredményeit vizsgáltuk meg. ANYAG ÉS MÓDSZER és között a Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikáján 43 esetben végeztünk térdtáji lágyrész-, vagy csontdaganat miatt tumor eltávolítást. A csontdefektust 10 esetben merev térdprotézissel, 33 esetben modulrendszerű, mozgó, constrained tumor endoprotézissel pótoltuk. Vizsgálatunk során az életminőség és funkcionális eredményeket kizárólag az utóbbi csoportban vizsgáltuk. A teljes vizsgálati anyagban a leggyakoribb daganat az osteosarcoma volt (56%), ezt követte a chondrosarcoma (19%), majd a carcinoma metasztázis, végül az MFH (malignus fibrosis histocytoma) és egyéb daganatok következtek (I. táblázat). Az alapbetegség természetéből fakadóan betegeink döntő többsége a fiatal felnőtt korosztályba tartozott (II. táblázat). A 43 betegből 23 beteget tudtunk utánkövetni. Tizenhatan a vizsgálat idejére alapbetegségük következtében elhunytak, négy beteget pedig szem elől veszítettünk. A megvizsgált 23 beteg közül egy esetben merev térdprotézist, 22 esetben modul rendszerű constrained tumor endoprotézis beültetést végeztünk, a funkcionális és életminőség vizsgálatba ezeket a betegeket vontuk be. A műtét idején az átlagos életkor 24,8 év volt, a 22 beteg közül 12 nő és 10 férfi volt. Tizenhárom alkalommal indult ki a daganat a femurból, 9 esetben a tibiából. Tizennyolc esetben végeztünk intracapsularis reszekciót, négy alkalommal a daganat eltávolításakor az ízületet nem nyitottuk meg. Az átlagos reszekciós hossz 14,5 cm volt. Tizenhat esetben ültettünk be cement nélküli protézist (Howmedica HMRS), hat esetben cementes protézist (Protetim ). Az átlagos utánkövetési idő 30 hónap volt; a munkába bevont legfrissebb műtét a vizsgálat idején egy éves volt, míg a legrégebbi 97 hónapos. A munka során fizikális és röntgenvizsgálatot végeztünk, valamint felmértük a funkcionális és életminőség eredményeket. A funkcionális eredményekhez az Enneking féle, kifejezetten térdízületi tumor endoprotézis beültetésre kidolgozott értékelési rendszert (4) használtuk, míg az életminőség megítéléséhez az Oxford Knee Questionnaire-t (3). 44 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

3 Az Enneking féle értékelési rendszer vizsgálja az izomerőt, a stabilitást, a mozgástartományt, az elfogadottságot, a fájdalmat, valamint a járástávolságot. A vizsgálat során nyert értékeket egytől négyig pontozza, ahol az egyes a kiváló, a négyes a szegényes eredményt jelöli. Az Oxford Knee Questionnaire egy 12 kérdésből álló kérdőív, amelyben a válaszokat pontozzuk egytől ötig. Minél jobb a válasz alapján a beteg életminősége, annál kisebb a válasz pontértéke. Jelen közleményben nem térünk ki mind a 12 kérdésre, kiválasztottunk öt olyan kérdést (2, 3, 9, 11, 12), amely véleményünk szerint reprezentálja a teljes kérdőívet (III. táblázat). Mind az életminőség, mind a funkcionális vizsgálatnál kapott pontokat átlagoltuk, és az így kapott értékekkel dolgoztunk. Az eredményeket összevetettük a beültetett protézis típusával, a reszekált csont hosszával, azzal, hogy intra-, vagy extracapsularis reszekciót végeztünk-e, valamint a tumor kiindulási helyével is. A fizikális vizsgálat során meghatároztuk a protetizált ízület mozgásait, különös tekintettel az extenziós deficitre. Kíváncsiak voltunk még arra, hogy betegeinknél a vizsgálat időpontjában tapasztalható volt-e az alapbetegség progressziója, volt-e jele helyi kiújulásnak, esetleg fertőzésnek, vagy egyéb szövődménynek. I. táblázat: A betegek diagnózis szerinti megoszlása Diagnózis Betegszám (%) Osteosarcoma 24 (56%) Chondrosarcoma 8 (19%) Carcinoma metasztázis 5 (11%) MFH 2 (5%) Egyéb 4 (9%) Összesen 43 (100%) II. táblázat: A betegek életkor szerinti megoszlása Életkor Betegszám (%) (37%) (23%) (12%) (14%) (14%) Összesen 43 (100%) III. táblázat: Az Oxford Knee Questionnaire általunk kiválasztott kérdései 2. kérdés Akadályozzák-e önt bármilyen módon térdpanaszai a napi tisztálkodásban? 3. kérdés Térdpanaszai akadályozzák-e önt személygépkocsi, vagy közlekedési eszköz használatában? 9. kérdés Mennyire befolyásolják önt térdpanaszai mindennapi tevékenységében (beleértve a házimunkát is)? 11. kérdés Be tud vásárolni egyedül? 12. kérdés Lépcsőn tud járni? Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

4 EREDMÉNYEK Az osteosarcomával kezelt betegeink közül a vizsgálat idejekor tizennégynél (59%) nem találtunk recidívára utaló jelet, hét beteg (29%) hunyt el tumoros betegségben, két betegnek (8%) volt tudottan metasztázisa, egy beteget (4%) pedig nem sikerült megtalálnunk. Chondrosarcomás betegeink közül négy (57%) volt mentes alapbetegségétől a vizsgálati idő alatt, egyiküknél (14%) alakult ki helyi kiújulás; őnála primeren merev térdprotézis beültetés történt, így a vizsgálati anyagba nem került be, a későbbiekben a helyi kiújulás miatt amputációt végeztünk. Egy chondrosarcomás betegünk elhunyt (14%), kettőt pedig szem elől tévesztettünk (28%). MFH-s betegeink közül egy volt mentes betegségétől, egy pedig elhunyt. Azok a betegek, akiknél carcinoma metasztázis miatt végeztünk műtétet, mind meghaltak a vizsgálat idejére (IV. táblázat). Az Oxford Knee Questionnaire kérdéseire adott válaszok pontjait átlagoltuk és összevetettük a beültetett protézis típusával, a reszekció hosszával és típusával, valamint a tumor kiindulási helyével. A kapott adatok alapján az életminőséget nem befolyásolta sem a protézis típusa, sem a reszekció típusa, vagy a reszekált csont hossza. Ezzel szemben a tumor kiindulási helye befolyásolta a válaszokat. A napi tisztálkodást segítség nélkül, problémamentesen el tudta végezni a distalis femoralis tumor miatt operált betegeink 85%-a, ez az arány proximalis tibialis tumorok esetében 55% volt. Közlekedési eszközt nehézségek nélkül tudta használni a distalis femoralis tumoros betegek 30%-a, proximalis tibialis tumoros betegek 11%-a. A napi bevásárlásban semmiféle korlátozást nem tapasztalt a femoralis tumoros betegek közel 70%-a, míg tibialis tumoros betegeknél ez az arány 33% volt. Lépcsőn minden nehézség nélkül tudott közlekedni a femur tumor miatt operáltak 30%-a, ez az arány a tibia tumor miatt operáltaknál 11%-nak bizonyult. A fentiek alapján tehát femoralis tumorok esetén mindig jobb volt az életminőség, mint tibia tumorok esetén (V. táblázat). Az Enneking féle értékelési rendszer segítségével kapott pontokat szintén átlagoltuk, és összevetettük az általunk vizsgált tényezőkkel (protézis típusa, reszekció típusa, reszekció hossza, tumor kiindulási helye). Ez alapján a betegek 32%-a korlátozás nélkül tudott sétálni, további 38% pedig méter közé becsülte a fájdalom nélkül megtehető távolságot. Betegeink 55%-ánál a flexió 90 fok felett volt, további 37%-ánál pedig 60 és 90 fok között. A betegek 78%-ának egyáltalán nem volt fájdalma, további 14% számolt be enyhe fájdalomról. 63% volt teljes mértékben elégedett a beavatkozással, míg további 27% tartotta azt jónak. Hasonlóan az életminőséghez, a kapott adatok itt sem mutattak eltérést a különböző típusú protézisek vagy különböző reszekció típusok esetén. Az egyetlen tényező, amely befolyásolta a funkcionális eredményeket, az a tumor kiindulási helye volt. Míg femoralis tumor miatt operált betegeink 54%-a egy kilométernél többet tudott sétálni, a proximalis tibia tumor miatt operáltak között senkinek nem volt ekkora járástávolsága. Extenziós deficit a femur tumor miatt operáltaknál 30%-ban volt észlelhető, tibia tumorosoknál ez 78% volt. Mindkét csoportban a betegek körülbelül 77%-a fájdalommentes volt, amíg azonban a műtétet teljes mértékben a femur tumor miatt operáltak 85% fogadta el, addig ez az arány a tibia tumorosoknál 33% volt (VI. táblázat). Elemezve a műtétek szövődményeit, a leggyakoribb komplikáció a fertőzés volt. Összesen öt esetben észleltünk szeptikus szövődményt (11,6%), amelyből felületes egy, mély infekció négy volt. Mechanikai jellegű szövődményünk két esetben volt (4,6%): egy alkalommal a protézis zsanérja törött el, a másik esetben maga a protézis szár. Egy betegünknél észleltünk aszeptikus lazulást, egy másiknál pedig a patella ín szakadását (2,3%). Szintén egy esetben, egy chondrosarcomás páciensünknél találtunk helyi kiújulást (2,3%). 46 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

5 IV. táblázat: Tumor státusz a vizsgálatkor Diagnózis Tumorra utaló jel nincs Alapbetegség miatt elhunyt Metasztázis Helyi kiújulás A beteg eltűnt Osteosarcoma Chondrosarcoma Carcinoma metasztázis MFH Egyéb V. táblázat: Az Oxford Knee Score 2., 3., 9., 11. és 12. kérdéseire adott válaszok átlagai a beültetett protézis típusának, a reszekció méretének és típusának, valamint a tumor kiindulási helyének összefüggésében. A kisebb értékek jobb életminőséget jelölnek. Tibiából kiinduló tumorok utáni életminőség rosszabb, mint femoralis tumorok esetén Oxford Knee Score kérdése 2. kérdés 3. kérdés 9. kérdés 11. kérdés 12. kérdés Protézis típusa Reszekció típusa cement nélküli (Howmedica ) n=16 cementes (Protetim ) n=6 intracapsularis (n=18) extracapsularis (n=4) 1,37 2 1,81 1,93 2,37 1,66 2,5 1,33 1,33 2,16 1,55 2,16 1,61 1,83 2, ,5 2,5 Reszekció hossza 14 (n=11) 1,54 2,18 1,63 1,72 2,36 >15 (n=11) 1,36 2,09 1,72 1,81 2,27 femur (n=13) 1,23 1,84 1,53 1,53 2,15 Kiindulási hely tibia (n=9) 1,77 2,55 1,88 2,11 2,55 MEGBESZÉLÉS Amint azt a bevezetőben írtuk, a rosszindulatú lágyrész- és csontdaganatok kezelése az elmúlt időszakban jelentősen megváltozott. Ezt tükrözi a Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikáján végzett műtétek összetétele is. Míg 1985-ben rosszindulatú lágyrész-, vagy csontdaganatok esetén az esetek 90%-ban amputációt végeztünk és csak 10%-ban végtagmegtartó műtétet, addig 2000-re ez az arány nagyjából megfordult: 18%-ban történt amputáció és 82%- ban végtagmegtartó műtét. Azóta az ellátás még inkább a végtagmegtartó műtétek irányába Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

6 VI. táblázat: Funkcionális eredmények átlagai a beültetett protézis típusának, a reszekció méretének és típusának, valamint a tumor kiindulási helyének összefüggésében. A kisebb értékek jobb eredményt jelölnek. A tibiából kiinduló tumorok utáni funkció rosszabb, mint femoralis tumorok esetén Enneking-féle kritériumok Mozgástartomány Stabilitás, extenziós elmaradás Izomerő Járástávolság Fájdalom Elfogadás Protézis típusa Cement nélküli (Howmedica ) n=16 Cementes (Protetim ) n=6 1,37 1,75 1,31 2,06 1,43 1,5 2,16 2,16 1,6 2,16 1,16 1,5 Reszekció típusa Intracapsularis (n=18) Extracapsularis (n=4) 1,61 1,88 1,5 2,16 1,33 1,61 1,5 1,75 1 1,75 1, (n=11) 1,63 1,81 1,45 2,27 1,36 1,45 Reszekció hossza >15 (n=11) 1,54 1,9 1,36 1,9 1,36 1,54 Kiindulási hely Femur (n=13) 1,38 1,46 1,07 1,61 1,3 1,15 Tibia (n=9) 1,88 2,4 1,88 2,7 1,44 2 mozdult el, amelyeket az esetek túlnyomó többségében tumor endoprotézis beültetéssel együtt végzünk. A rosszindulatú mozgásszerv-rendszeri daganatok utáni túlélés növekedése szükségszerűvé teszi, hogy a különböző sebészi technikák eredményeit értékeljük. Az irodalomban térdtáji daganatok esetén több módszert is leírtak, így az amputációt, az arthrodesist, az allograft rekonstrukciót, a rotációs plasztikát és a tumor endoprotézis beültetést. Az eltérő sebészi technikákat összehasonlítva az irodalomban különböző adatokat találunk. Harris és munkatársai (7) megvizsgálva az amputáció, az arthrodesis és a protézis beültetés utáni eredményeket azt közölték, hogy tumor endoprotézis beültetés után jobb az életminőség, a betegek magukat az egészséges emberekhez közelebb állónak találják, mint amputáció után, ugyanakkor a különböző beavatkozások között más tekintetben eltérést nem találtak. Boyle és munkatársai (2) szerint az alkalmazott beavatkozás típusa még a betegek pszichés állapotát sem befolyásolta, akár amputációról, akár protetizálásról volt szó. Hillmann és munkatársai (8) azt találták, hogy a rotációs plasztika után a betegek funkcionális eredményei jobbak, mint protézis beültetés után. A műtétek kimenetelét vizsgálva egy ideig úgy tűnt, 48 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

7 hogy a megfelelő anatómiai rekonstrukció miatt az allograft beültetés jó eredményt biztosíthat, az elvégzett vizsgálatok azonban azt mutatták, hogy a posztoperatív időszakban kialakuló fertőzés, graft törés, graft felszívódás összesen közel 40%-os komplikációs rátát ad, amely miatt ez a műtéti típus háttérbe szorult (5). A műtétek tervezésénél az onkológiai-sebészeti és a fenti funkcionális szempontokon kívül figyelembe kell venni a betegek igényét, valamint az etnikai kulturális vallási különbségeket is. Ezt bizonyítja Grimer és munkatársai tapasztalata is, akik betegeiknek felajánlva a kiváló funkcionális eredményeket adó rotációs plasztika és az endoprotézis beültetés lehetőségét, csak egy beteget találtak, aki nem a protetizálást választotta (6). Hasonló tapasztalatuk volt az arthrodesissel is; a betegek vállalva még az estlegesen nagyobb kockázatot is, a mozgó térd, tehát a protetizálás mellett döntöttek. Korábban már beszámoltunk a klinikánkon térdtáji tumorok esetén alkalmazott Howmedica HMRS protézissel szerzett tapasztalatokról (15), jelen közleményünkben az összes térdtáji tumor esetén végzett műtét tapasztalatát tekintettük át külön figyelmet fordítva az életminőségre és a funkcionális eredményekre. Betegeink közül a vizsgálat idejére 16 hunyt el tudottan, és négy beteget veszítettünk szem elől. Ismerve az alapbetegséget valószínűsíthető, hogy ők is meghaltak. Külön kiemelendő, hogy az öt carcinoma metasztázis miatt operált betegünk mindegyike meghalt a vizsgálat idejére. Az életminőséget vizsgálva azt találtuk, hogy betegeink mindegyike kiválónak, vagy jónak értékelte a műtétet függetlenül a beültetett protézis típusától, a reszekált csont hosszától, a reszekció típusától, vagy a tumor kiindulási helyétől. A mindennapi életben komolyabb korlátozó tényezőt a műtét nem jelentett számukra, hétköznapi tevékenységüket jelentősebb nehézség nélkül el tudták végezni. Ugyanakkor a distalis femoralis tumor miatt operált betegek közül háromszor annyian számoltak be arról, hogy a közlekedési eszközöket probléma nélkül használják, vagy lépcsőn minden nehézség nélkül járnak, mint a proximalis tibia tumor miatt operált betegeink. Hasonló mértékben voltak jobbak az eredmények a többi életminőséget vizsgáló kérdésnél is, mindig a distalis femoralis tumor miatt operált betegek javára. Megállapításra került tehát, hogy vizsgálatunkban az egyetlen tényező, ami befolyásolta az életminőség eredményeket, az a tumor kiindulási helye volt: proximalis tibialis tumorok esetén rosszabb életminőség eredményeket találtunk, mint distalis femoralis tumoroknál. A funkcionális eredmények egy része nem mutatott összefüggést az általunk vizsgált tényezőkkel. Így függetlenül a beültetett protézis és a reszekció típusától, a reszekció hoszszától, vagy a tumor kiindulási helyétől betegeink felénél a térd mozgástartománya 90 fok felett volt, további közel 40%-nál pedig fok között. Két betegünk volt, akiknél a flexió 60, illetve 30 fokos volt, mind a kettejüknél szeptikus komplikációt követően alakult ki ez az állapot. Ugyancsak függetlenül az általunk vizsgált tényezőktől, több mint a betegek háromnegyede teljesen fájdalommentes volt. Ezzel szemben, míg a femur tumor miatt operáltak fele több mint egy kilométert tudott sétálni, addig ilyen beteget a tibialis tumor miatt operáltak csoportjában nem találtunk. Különbség mutatkozott az extenziós deficit tekintetében is: míg a tibia tumor miatt operáltaknál a betegek háromnegyedénél találtunk extenziós elmaradást, addig a femoralis tumor miatt operált betegek harmadánál. Hasonló arányt találtunk a műtét elfogadottságánál is, míg a tibialis tumor miatt operáltak harmada fogadta el a műtétet teljes mértékben, addig a femur tumor miatt operáltak több mint háromnegyede. Itt is beigazolódott tehát az, amit már az életminőségnél is láttunk: proximalis tibialis tumoroknál rosszabb a funkcionális eredmény, mint distalis femoralis tumoroknál. A nemzetközi irodalmat áttekintve mindenhol fellelhető, hogy proximalis tibialis tu- Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

8 morok esetén rosszabbak az eredmények, nagyobb a szövődmények lehetősége, mint distalis femoralis tumoroknál (1, 14, 17). Ezt a distalis femurnál lényegesen rosszabb lágyrész fedettséggel, a patella ín rögzítésének nehézségével, valamint a neuro vascularis képletek esetleges sérülésével magyarázzák (11). Az irodalomban ugyanakkor nem kizárólag a tumor lokalizációját jelölik meg az eredményeket befolyásoló tényezőként. Külföldi tanulmányok alapján a nagyobb csont reszekció és az extraarticularis típusú reszekció a lényegesen jelentősebb lágyrész destrukción keresztül szintén negatívan befolyásolja az eredményeket (1, 10). A mi munkánkban ezeket a különbségeket valószínűleg azért nem észleltük, mert relatíve kis beteganyagot vizsgáltunk. Tumor endoprotézis beültetésnél ismerten a leggyakoribb komplikáció a fertőzés. Köszönhető ez a pre- és posztoperatív kemoterápiának, a nagy lágyrész reszekciónak és a relatíve hosszú műtéti időnek (9). Különböző szerzőket olvasva a fertőzések előfordulási gyakoriságára tág határokat találunk: átlagban 2,9% és 13% közötti adatokat adnak meg (9, 13, 16). Ezek az értékek lokalizációtól függően változhatnak. A legmagasabb infekciós rátát Grimer és munkatársai jelentették, amely proximalis tibialis tumorok esetén 33% volt (6). Az elfogadhatatlanul magas komplikációs arány az eddig említetteken kívül elsősorban a protézis rendkívül szegényes lágyrész fedettségének volt köszönhető. Emiatt bevezették a Malawer és McHale (12) által leírt medialis gastrocnemius lebenyelforgatás módszerét, amellyel a szeptikus szövődmény 12%-ra csökkent. Mi a klinikánkon hasonlóképpen járunk el, proximalis tibialis tumorok esetén a patella ínat az elforgatott és előrehozott medialis gastrocnemius lebenyhez varrjuk le. Ezzel a módszerrel az infekciós arányunk a jelen tanulmány alapján 11,6% volt, amelyből mély infekció 9,3%-ban fordult elő. Mechanikai szövődményt, azaz a protézis valamely komponensének törését 4,6%-ban észleltünk. Az irodalomban a gyakori komplikációk közé sorolt (13, 16) aszeptikus lazulást anyagunkban mindössze egy esetben találtunk. Tekintve azonban, hogy a műtétek után eltelt átlagos idő a vizsgálatkor 30 hónap volt, a jövőben valószínűleg számolnunk kell ezzel a problémával. A szövődmények között az egyik legsúlyosabbnak a helyi kiújulást tartják. Anyagunkban, egy esetben fordult elő lokális recidíva, amely miatt végül amputációra kényszerültünk. Tapasztalataink szerint térdtáji tumorok esetén végzett tumor endoprotézis beültetés kiváló funkcionális és életminőség eredményeket adhat, amennyiben a műtétet megfelelő onkológiai háttérrel rendelkező centrumokban végzik. Vizsgálataink alapján az eredményeket elsősorban a tumor kiindulási helye határozza meg, és legalábbis relatíve kis esetszámunk alapján kevésbé a reszekált csont hossza, a reszekció vagy a protézis típusa. IRODALOM 1. Anract P., Missenard G., Jeanrot C., Dubois V., Tomeno B.: Knee reconstruction with prosthesis and muscle flap after total arthrectomy. Clin. Orthop : Boyle M., Tebbi C. K., Mindell E. R., Mettlin C. J.: Adolescent adjustment to amputation. Med. Pediatr. Oncol : Dawson J., Fitzpatrick R., Murray D., Carr A.: Questionnaire on the perceptions of patients about total knee replacement. J. Bone Joint Surg B: Enneking W. F.: Modification of the system for functional evaluation of surgical management of musculosceletal tumors. In: Limb salvage in musculosceletal oncology. Ed.: Enneking W. F. New York, Churchill Livingstone, p. 5. Gebhardt M. C., Flugstad D. I., Spigfield D. S., Mankin H. J.: The use of bone allograft for limb salvage in high grade extremity osteosarcoma. Clin. Orthop : Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

9 6. Grimer R. J., Carter S. R., Tillman R. M., Sneath R. S., Walker P. S., Unwin P. S., Shewell P. C.: Endoprosthetic replacement of the proximal tibia. J. Bone Joint Surg B: Harris I. E., Leff A. R., Gitelis S., Simon M.: Function after amputation, arthrodesis, or arthroplasty for tumors about the knee. J. Bone Joint Surg A: Hillmann A., Hoffmann C., Gosheger G., Krakau H., Winkelmann W.: Malignant tumor of the distal part of the femur or the proximal part of the tibia: endoprosthetic replacement or rotationplasty. J. Bone Joint Surg A: Holzer G., Windhager R., Kotz R.: One-stage revision surgery for infected megaprosthesis. J. Bone Joint Surg B: Horowitz S. M., Lane J. M., Otis J. C., Healey J. H.: Prosthetic arthroplasty of the knee after resection of a sarcoma in the proximal end of the tibia. J. Bone Joint Surg A: Ilyas I., Yuonge D., Pant R., Moreau P.: Limb salvage for proximal tibial tumours using a modular prosthesis. Int. Orthop : Malawer M. M., McHale K. A.: Limb-sparing surgery for high-grade malignant tumors of the proximal tibia. Surgical technique and a method of extensor mechanism reconstruction. Clin. Orthop : Roberts P., Chan D., Grimer R. J., Sneath R. S., Scales J. T.: Prosthetic replacement of the distal femur for primary bone tumours. J. Bone Joint Surg B: Sanjay B. K. S., Moreau P. G.: Limb salvage surgery in bone tumour with modular endoprosthesis. Int. Orthop : Szendrői M., Antal I., Kiss J.: Howmedica tumor endoportézissel (HMRS) szerzett tapasztalatok. Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet, : Wirganovicz P. Z., Eckhardt J. E., Dorey F. J., Eilber F. R., Kabo J. M.: Etiology and results of tumor endoprosthesis revision surgery in 64 patients. Clin. Orthop : Zwart H. J. J., Taminiau A. H. M., Schimmel J. W., Horn J. R.: Kotz modular femur and tibia replacement. 28 tumor cases followed for 3 (1-8) years. Acta Orthop. Scand : Dr. Skaliczki Gábor Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika 1113 Budapest, Karolina út 27. Tel.: , Fax: Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

Az osteosarcoma kezelési stratégiájának változása intézetünkben

Az osteosarcoma kezelési stratégiájának változása intézetünkben A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika és *Gyermekklinika közleménye Az osteosarcoma kezelési stratégiájának változása intézetünkben 23 eset eredményeinek elemzése DR. ILLÉS TAMÁS, DR. THAN

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

Életminőség-vizsgálat musculosceletalis daganatok miatt végzett vállövi. Dr. Kiss János

Életminőség-vizsgálat musculosceletalis daganatok miatt végzett vállövi. Dr. Kiss János SEMMELWEIS EGYETEM BUDAPEST ORTOPÉDIAI KLINIKA Igazgató: Prof.Dr. Szendrői Miklós Életminőség-vizsgálat musculosceletalis daganatok miatt végzett vállövi resectiók után Dr. Kiss János Végtagmegtartó műtétek

Részletesebben

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai*

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* K AZUISZTIK ÁK A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* DR. HOLNAPY GERGELY, DR. ILLYÉS ÁRPÁD, DR. BÖRÖCZ ISTVÁN Érkezett: 2004. június 21. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval* A Pécsi Tudományegyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Részletesebben

Tumor endoprotézis használata revíziós térdprotetikában, nagy csonthiány vagy szalagelégtelenség esetén

Tumor endoprotézis használata revíziós térdprotetikában, nagy csonthiány vagy szalagelégtelenség esetén A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Tumor endoprotézis használata revíziós térdprotetikában, nagy csonthiány vagy szalagelégtelenség esetén DR. SKALICZKI GÁBOR, DR. ZAHÁR ÁKOS, DR. BEJEK

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

Érkezett: 2005. február 28. ÖSSZEFOGLALÁS

Érkezett: 2005. február 28. ÖSSZEFOGLALÁS Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Szeptikus és TBC-s Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály és az Ortopédiai Osztály* közleménye Csípőízületi infekciók kezelése spacer technikát követő endoprotézis

Részletesebben

Malignus primer csonttumoros betegeink kezelési eredményei 15 éves anyagunkban DR. JÓNÁS ZOLTÁN, DR. CSERNÁTONY ZOLTÁN

Malignus primer csonttumoros betegeink kezelési eredményei 15 éves anyagunkban DR. JÓNÁS ZOLTÁN, DR. CSERNÁTONY ZOLTÁN A Debreceni Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Malignus primer csonttumoros betegeink kezelési eredményei 15 éves anyagunkban DR. JÓNÁS ZOLTÁN, DR. CSERNÁTONY ZOLTÁN ÖSSZEFOGLALÁS Szerzôk

Részletesebben

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis A Pécsi Honvédkórház Baleseti Sebészeti Osztályának közleménye Új típusú, cement nélküli csípõprotézis DR. NOVÁK LÁSZLÓ, DR. MÁTHÉ TIBOR Érkezett: 2002. március 20. ÖSSZE OGLALÁS A szerzõk egy új típusú

Részletesebben

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen *

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1,és a Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, Ortopéd Traumatológiai Osztály 2, közleménye A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás

Részletesebben

Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után

Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után (3 eset ismertetése) DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. KOÓS ZOLTÁN,

Részletesebben

Cement nélküli implantátummal végzett vápacserék rövidtávú eredményei klinikánkon*

Cement nélküli implantátummal végzett vápacserék rövidtávú eredményei klinikánkon* A Pécsi Tudományegyetem OEC ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye Cement nélküli implantátummal végzett vápacserék rövidtávú eredményei klinikánkon* DR. HORVÁTH GÁBOR, DR. THAN PÉTER, DR. BELLYEI ÁRPÁD Érkezett:

Részletesebben

endoprotézis infekció kezelése antibiotikum tartalmú cement spacer beültetése után végzett reimplantációval

endoprotézis infekció kezelése antibiotikum tartalmú cement spacer beültetése után végzett reimplantációval A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Ortopédiai Osztály, Kecskemét, közleménye Mennyibe kerül a csípõ és térdízületi totál endoprotézis infekció kezelése antibiotikum tartalmú cement spacer beültetése

Részletesebben

Ötven éves kor alatt beültetett csípőprotézisek legalább 10 éves utánkövetése

Ötven éves kor alatt beültetett csípőprotézisek legalább 10 éves utánkövetése A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye Ötven éves kor alatt beültetett csípőprotézisek legalább 10 éves utánkövetése DR. HOLNAPY GERGELY, DR. ZAHÁR ÁKOS, DR.

Részletesebben

MESENCHYMALIS TUMOROK

MESENCHYMALIS TUMOROK MESENCHYMALIS TUMOROK Dr. SZEKANECZ ÉVA M.D.,Ph.D. DE KK Onkológiai Intézet 2014. (Handout) BEVEZETÉS a malignus tumorok 0.5-1%-a bármely életkorban, de gyerekekben gyakoribb (7%) 4. lágyrész sarcomák

Részletesebben

Medencetáji tumorok sebészete DR. SZENDRÕI MIKLÓS, DR. RAHÓTY PÁL

Medencetáji tumorok sebészete DR. SZENDRÕI MIKLÓS, DR. RAHÓTY PÁL A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika és az Országos Onkológiai Intézet közleménye Medencetáji tumorok sebészete DR. SZENDRÕI MIKLÓS, DR. RAHÓTY PÁL Érkezett: 1996. július 22. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Howmedica tumor endoprotézissel (HMRS) szerzett tapasztalatok

Howmedica tumor endoprotézissel (HMRS) szerzett tapasztalatok A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikájának közleménye Howmedica tumor endoprotézissel (HMRS) szerzett tapasztalatok DR. SZENDRÕI MIKLÓS, DR. ANTAL IMRE, DR. KISS JÁNOS Érkezett: 2002. április 11. ÖSSZE

Részletesebben

Csípőprotézis beültetés szűk térviszonyok között*

Csípőprotézis beültetés szűk térviszonyok között* A Pécsi Tudományegyetem, OEC, ÁOK, Ortopédiai Klinika közleménye Csípőprotézis beültetés szűk térviszonyok között* DR. HORVÁTH GÁBOR, DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER Érkezett: 2005. február 19. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

A.) A végtagmegtatás javallatai, ellenjavallatai

A.) A végtagmegtatás javallatai, ellenjavallatai III./12.5. Rekonstrukciós eljárások a végtagmegtartó sebészetben Szendrői Miklós, Perlaky Tamás, Antal Imre, Kiss János A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a végtagmegtartó sebészetben alkalmazható

Részletesebben

KAZUISZTIKÁK. Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel

KAZUISZTIKÁK. Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel KAZUISZTIKÁK A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Ortopédiai Klinikájának közleménye Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel DR. THAN PÉTER, DR. KRÁNICZ

Részletesebben

A térdízületi teljes felszínpótló protézis eredményei klinikánkon DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER, DR. HALMAI VILMOS

A térdízületi teljes felszínpótló protézis eredményei klinikánkon DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER, DR. HALMAI VILMOS Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye A térdízületi teljes felszínpótló protézis eredményei klinikánkon DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER, DR. HALMAI VILMOS Érkezett: 1998. május 11.

Részletesebben

Proximalis tibia tumorok reszekciója az epiphysis megőrzésével

Proximalis tibia tumorok reszekciója az epiphysis megőrzésével A Semmelweis Egyetem ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye Proximalis tibia tumorok reszekciója az epiphysis megőrzésével DR. KISS SÁNDOR, DR. TEREBESSY TAMÁS, DR. KISS JÁNOS, DR. SZŐKE GYÖRGY, DR. SZENDRŐI

Részletesebben

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában A Pécsi Orvostudományi Egyetem Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinikájának közleménye Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában DR. TÓTH FERENC, DR. NYÁRÁDY JÓZSEF,

Részletesebben

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek KAZUISZTIKA Az egri Markhot Ferenc Kórház és Rendelõintézet Ortopédiai és Reumatológiai* Osztályainak közleménye Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai

Részletesebben

a tibia felsõ harmadában*

a tibia felsõ harmadában* Az Uzsoki Utcai Kórház Orthopaed-Traumatológiai Osztály közleménye Térdízületi arthrosist követõ fáradásos törés a tibia felsõ harmadában* DR. UDVARHELYI IVÁN, DR. TÓTH FERENC, DR. KÁRPÁTI ZOLTÁN, DR.

Részletesebben

Sebészi radikalitás és rekonstrukciós lehetőségek végtagi lágyrészsarcomáknál

Sebészi radikalitás és rekonstrukciós lehetőségek végtagi lágyrészsarcomáknál 32 Összefoglaló közlemény Sebészi radikalitás és rekonstrukciós lehetőségek végtagi lágyrészsarcomáknál Antal Imre 1, Kiss János 1, Perlaky Tamás 1, Szalay Krisztián 1, Vancsó Péter 1, Oláh Zoltán 2, Sápi

Részletesebben

Országos Baleseti Intézet közleménye

Országos Baleseti Intézet közleménye Országos Baleseti Intézet közleménye Posztoperatív fixateur externe rögzítés késõi szeptikus szövõdmény miatt végzett csípõprotézis eltávolítás után DR. FÉNYES LÁSZLÓ, DR. KALAS LÁSZLÓ, DR. DÓCZI JÓZSEF

Részletesebben

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinikájának közleménye Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében DR. KRÁNICZ

Részletesebben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben A Rijekai Klinikai Központ, Sebészeti Klinika, Gyermek Orthopédiai Osztályának közleménye Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben DR. RÓTH SÁNDOR Érkezett: 2003.

Részletesebben

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Ph. D. Tézisek A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Dr. Gunther Tibor Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi

Részletesebben

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Traumatológiai Klinika és Pathológia Intézet közleménye Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta

Részletesebben

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény)

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) Az Országos Sportegészségügyi Intézet Sportsebészeti Osztályánek közleménye Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) DR. HALASI TAMÁS, DR. HEHL ISTVÁN, DR. BEREZNAI ISTVÁN

Részletesebben

Térd arthroplastica szerepe a juvenilis chronicus arthritises (JCA) betegek kezelésében

Térd arthroplastica szerepe a juvenilis chronicus arthritises (JCA) betegek kezelésében Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem ORFI/Ortopédia Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem ORFI C Osztály Országos Rheuma- és Fizioterápiás Intézet Térd arthroplastica szerepe a juvenilis chronicus arthritises

Részletesebben

iatalkori szubakut osteomyelitis

iatalkori szubakut osteomyelitis A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye iatalkori szubakut osteomyelitis DR. KISS SÁNDOR, DR. BALLA MÁRIA, DR. SZÕKE GYÖRGY Érkezett: 2002. március 12. ÖSSZE OGLALÁS

Részletesebben

III./12.4. Lágyrészdaganatok

III./12.4. Lágyrészdaganatok III./12.4. Lágyrészdaganatok Szendrői Miklós, Perlaky Tamás, Pápai Zsuzsa Ebben a tanulási egységben a lágyrész daganatok klinikai tüneteinek, diagnosztikai algoritmusának, valamint a kezelési lehetőségek

Részletesebben

A vesedaganatok sebészi kezelése

A vesedaganatok sebészi kezelése A vesedaganatok sebészi kezelése Szendrői Attila Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum Az Európai Urológus Testület képzőhelye Robson elvek (1963) Nincs szisztémás kezelés -radikális

Részletesebben

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel Nógrád megyei Önkormányzat,,Madzsar József Kórház-Rendelôintézet Traumatológiai Osztály közleménye Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel CSONKA CSABA DR., VEKSZLER

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során

A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során DR. DÉNES ZOLTÁN, DR. KÁLLAY MIKLÓS Érkezett: 2002. március

Részletesebben

Idősült Achilles-ín-szakadás ellátása plantaris ínnal és gastrocnemius fasciából készült centrális visszahajtott lebeny augmentációval

Idősült Achilles-ín-szakadás ellátása plantaris ínnal és gastrocnemius fasciából készült centrális visszahajtott lebeny augmentációval A Pécsi Tudományegyetem OEC ÁOK Trauma Centrum, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Idősült Achilles-ín-szakadás ellátása plantaris ínnal és gastrocnemius fasciából készült centrális visszahajtott

Részletesebben

Tapasztalataink radiusfej protézisekkel

Tapasztalataink radiusfej protézisekkel Az Országos Traumatológiai Intézet közleménye Tapasztalataink radiusfej protézisekkel DR. FEKETE KÁROLY, DR. VARGA ISTVÁN, DR. FRENYÓ SÁNDOR ÖSSZEFOGLALÁS Szerzôk az izoelasztikus radiusfej protézis beültetésével

Részletesebben

Módosított tibiareszekció nagyfokú varus arthrosis miatt beültetett total condylaris térdprotézis során

Módosított tibiareszekció nagyfokú varus arthrosis miatt beültetett total condylaris térdprotézis során A õvárosi Önkormányzat Uzsoki Utcai Kórház Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye Módosított tibiareszekció nagyfokú varus arthrosis miatt beültetett total condylaris térdprotézis során DR. UDVARHELYI

Részletesebben

Csonttumorellátás a Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikáján

Csonttumorellátás a Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikáján 88 Krompecher-emlékelőadás Csonttumorellátás a Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikáján Krompecher-előadás Szendrői Miklós, Antal Imre, Kiss János, Perlaky Tamás, Szalay Krisztián Semmelweis Egyetem, Ortopédiai

Részletesebben

Carcinoma basocellulare plasztikai sebészeti kezelése lokális lebenyekkel az arcon

Carcinoma basocellulare plasztikai sebészeti kezelése lokális lebenyekkel az arcon A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Bőrgyógyászati Osztály Bőrsebészeti Részleg, Kecskemét 1, a Semmelweis Egyetem ÁOK I.sz. Sebészeti Klinika, Budapest 2 és az Országos Onkológiai Intézet Fej Nyak,

Részletesebben

Schlatter-Osgood betegség utáni állapot mûtéti kezelésének eredményei klinikánkon

Schlatter-Osgood betegség utáni állapot mûtéti kezelésének eredményei klinikánkon A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye Schlatter-Osgood betegség utáni állapot mûtéti kezelésének eredményei klinikánkon DR. KONTROHR TIVADAR, DR. CZIPRI MÁTYÁS,

Részletesebben

A distalis bicepszín szakadás kezelése és eredményei

A distalis bicepszín szakadás kezelése és eredményei Az Almási Balogh Pál Kórház, Sebészeti Mátrix Osztály, Ózd, közleménye A distalis bicepszín szakadás kezelése és eredményei DR. GYURINA LÁSZLÓ Érkezett: 2008. december 19. ÖSSZEFOGLALÁS A szerző a musculus

Részletesebben

Hosszú távú eredmények csípő- és térdízületi arthroplasticával juvenilis idiopathiás arthritises betegeken *

Hosszú távú eredmények csípő- és térdízületi arthroplasticával juvenilis idiopathiás arthritises betegeken * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1, a Budai Irgalmasrendi Kórház, Ortopédiai Osztály 2, és az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet 3 közleménye Hosszú távú eredmények

Részletesebben

Unicondylaris felszínpótló térdprotézisek eredményei

Unicondylaris felszínpótló térdprotézisek eredményei A Markhot Ferenc Kórház Ortopédiai Osztálya közleménye* Unicondylaris felszínpótló térdprotézisek eredményei középtávú utánkövetéssel DR. PÓCS ALFRÉD, DR. GIRHINY ZOLTÁN, DR. TÕZSÉR KORNÉL, DR. NÉMETH

Részletesebben

Váparekonstrukciós lehetőség kiterjedt os ilii defektus esetén revíziós műtétekben

Váparekonstrukciós lehetőség kiterjedt os ilii defektus esetén revíziós műtétekben A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye Váparekonstrukciós lehetőség kiterjedt os ilii defektus esetén revíziós műtétekben Érkezett: 2013. szeptember 23. DR. BEJEK

Részletesebben

kazuisztika A Pécsi Tudományegyetem ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye

kazuisztika A Pécsi Tudományegyetem ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye kazuisztika A Pécsi Tudományegyetem ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye Cement spacerrel végzett kétüléses térdprotéziscsere hosszú távú eredményei a szeptikus szövődmény megoldásában Esetismertetés és irodalmi

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye

A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye A 8-as lemezes temporer hemiepiphyseodesis technikával elért eredményeink csontdysplasiák és csontanyagcsere-zavarok okozta

Részletesebben

Serdülôkori metatarsus varus - hallux valgus deformitás miatt végzett MTP ízületplasztikával kombinált bázisközeli osteotomiával nyert tapasztalataink

Serdülôkori metatarsus varus - hallux valgus deformitás miatt végzett MTP ízületplasztikával kombinált bázisközeli osteotomiával nyert tapasztalataink A Budai Gyermekkórház-Rendelôintézet Ortopédiai Osztály közleménye Serdülôkori metatarsus varus - hallux valgus deformitás miatt végzett MTP ízületplasztikával kombinált bázisközeli osteotomiával nyert

Részletesebben

Eredményeink distalis radius törések füles húzólemezzel végzett osteosynthesise után

Eredményeink distalis radius törések füles húzólemezzel végzett osteosynthesise után A Jávorszky Ödön Kórház Traumatológia Osztály, Vác közleménye Eredményeink distalis radius törések füles húzólemezzel végzett osteosynthesise után DR. SERESS GYÖRGY, DR. KURUCZ LÁSZLÓ, DR. OSGYÁN HENRIK,

Részletesebben

A kompressziós tûzõdrót rendszer

A kompressziós tûzõdrót rendszer Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet, OMSZ Járó- és Fekvõbeteg Ellátó Egység közleménye A kompressziós tûzõdrót rendszer DR. SZOKOLY MIKLÓS, DR. LÁSZLÓ GYULA Érkezett: 2001. december 7. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Két lépésben végzett revízió eredményei a szeptikus csípõízületi endoprotézisek megoldásában

Két lépésben végzett revízió eredményei a szeptikus csípõízületi endoprotézisek megoldásában A Semmelweis Egyetem ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye Két lépésben végzett revízió eredményei a szeptikus csípõízületi endoprotézisek megoldásában DR. LAKATOS JÓZSE, DR. ZAHÁR ÁKOS Érkezett: 2003. január

Részletesebben

A femur csontszerkezeti változásai cementnélküli endoprotézis-szár környezetében

A femur csontszerkezeti változásai cementnélküli endoprotézis-szár környezetében Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye A femur csontszerkezeti változásai cementnélküli endoprotézis-szár környezetében DR. LAKATOS JÓZSEF, DR. BUCSI LÁSZLÓ, DR. VAJDA ANDRÁS Érkezett:

Részletesebben

A IV. kézközépcsont aneurizmális csontcisztájának kezelése autológ, avascularis csontblokk beültetéssel

A IV. kézközépcsont aneurizmális csontcisztájának kezelése autológ, avascularis csontblokk beültetéssel Az Ajkai Magyar Imre Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye A IV. kézközépcsont aneurizmális csontcisztájának kezelése autológ, avascularis csontblokk beültetéssel DR. SASVÁRI EDGÁR, DR. HORVÁTH BÉLA,

Részletesebben

A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye

A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye Antibiotikus spacer alkalmazása szeptikus szövődménnyel járó csípőtáji törések kezelésében Előzetes közlemény DR. JUHÁSZ LÁSZLÓ,

Részletesebben

Nyakban rögzülő szárral végzett csípőízületi totál endoprotézis rövid távú eredményei klinikánkon Két eset ismertetése

Nyakban rögzülő szárral végzett csípőízületi totál endoprotézis rövid távú eredményei klinikánkon Két eset ismertetése A Pécsi Tudományegyetem KK MSI Traumatológiai Klinikai Tanszék 1 és Ortopédiai Klinikai Tanszék 2 közleménye Nyakban rögzülő szárral végzett csípőízületi totál endoprotézis rövid távú eredményei klinikánkon

Részletesebben

A könyökprotetika aktuális helyzete

A könyökprotetika aktuális helyzete A Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Ortopéd Traumatológiai Osztály, Budapest, közleménye A könyökprotetika aktuális helyzete DR. KISS JENŐ Érkezett: 2012. február 26. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Együlésben végzett kétoldali totál térdprotézis beültetés

Együlésben végzett kétoldali totál térdprotézis beültetés Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika, Szeged, közleménye Együlésben végzett kétoldali totál térdprotézis beültetés DR. TÓTH KÁLMÁN*, DR. HORTOBÁGYI ANNAMÁRIA**, DR. HUDÁK KLÁRA**

Részletesebben

Seven implantátumok klinikai és radiológiai vizsgálata. Az osseointegráció mértéke és a csont szintjének stabilitása. Elsődleges eredmények.

Seven implantátumok klinikai és radiológiai vizsgálata. Az osseointegráció mértéke és a csont szintjének stabilitása. Elsődleges eredmények. Seven implantátumok klinikai és radiológiai vizsgálata. Az osseointegráció mértéke és a csont szintjének stabilitása. Elsődleges eredmények. Zabaras D, Boubolis S, Spanos A, Petsinis V, Gisakis I G Bevezetés

Részletesebben

Metrimed és Protetim cementezett csípőprotézisek túlélési eredményei 10 évet meghaladó utánkövetéses vizsgálatunk alapján

Metrimed és Protetim cementezett csípőprotézisek túlélési eredményei 10 évet meghaladó utánkövetéses vizsgálatunk alapján A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye Metrimed és Protetim cementezett csípőprotézisek túlélési eredményei 10 évet meghaladó utánkövetéses vizsgálatunk alapján

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Dr. Erőss Loránd, Dr. Entz László Országos Idegtudományi Intézet

Dr. Erőss Loránd, Dr. Entz László Országos Idegtudományi Intézet Molekuláris Medicina Mindenkinek Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika 2012. December 4. Dr. Erőss Loránd, Dr. Entz László Országos Idegtudományi Intézet Felosztás Neurofibromatózis I. (Recklinghausen

Részletesebben

Revíziós csípőarthroplasztika hydroxiapatit bevonatú moduláris szárral Korai eredmények

Revíziós csípőarthroplasztika hydroxiapatit bevonatú moduláris szárral Korai eredmények A Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Oktató Kórház, Ortopédiai Osztály, Nyíregyháza, közleménye Revíziós csípőarthroplasztika hydroxiapatit bevonatú moduláris szárral Korai eredmények

Részletesebben

Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához

Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához A London-i Mayday University Hospital Közleménye Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához DR. MOWBRAY M. A. S., DR. ZOLCZER L., DR. BARRY M. Érkezett: 1996. január 19. ÖSSZEFOGLALÁS A térd

Részletesebben

Lujber László és a szerző engedélyé

Lujber László és a szerző engedélyé ÁOK FÜL ORR GÉGE A gége daganatos megbetegedései és kezelésük Dr. med. habil. Iván László Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika Szeged ÁOK FÜL ORR GÉGE Gégerák Carcinoma planocellulare laryngis

Részletesebben

Tájékoztatott vagy tájékozott beteg kérdése

Tájékoztatott vagy tájékozott beteg kérdése Tájékoztatott vagy tájékozott beteg kérdése Az elektív csípő- és térd-protézis műtéten résztvevő betegek tájékoztatásának vizsgálata Készítette: Fehér Mónika MSc ápoló hallgató Az elektív csípő- és térd-protézis

Részletesebben

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Dr Élő György Miért szükséges ismeretek ezek? Tudni kell a funkció károsodás okát, ismerni a beteg általános állapotát, hogy testi, szellemi és lelki állapotának

Részletesebben

KAZUISZTIKA. A Pécsi Tudományegyetem KK MSI Ortopédiai Klinika közleménye

KAZUISZTIKA. A Pécsi Tudományegyetem KK MSI Ortopédiai Klinika közleménye KAZUISZTIKA A Pécsi Tudományegyetem KK MSI Ortopédiai Klinika közleménye A dysplasiás femur protetizálásának eltérő megoldási lehetőségei csípő TEP beültetésekor DR. SZUPER KINGA, DR. KUZSNER JÓZSEF, DR.

Részletesebben

Quality of Life Questionnaire

Quality of Life Questionnaire Quality of Life Questionnaire Qualeffo-41 (10 December 1997) Users of this questionnaire (and all authorized translations) must adhere to the user agreement. Please use the related Scoring Algorithm. A

Részletesebben

Copies of this questionnaire and authorized translations can be obtained after signing a user s agreement.

Copies of this questionnaire and authorized translations can be obtained after signing a user s agreement. International Osteoporosis Foundation QUALITY OF LIFE QUESTIONNAIRE Qualeffo-41 (10 December1997) International Osteoporosis Foundation Copies of this questionnaire and authorized translations can be obtained

Részletesebben

Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI DOMINIK

Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI DOMINIK A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI

Részletesebben

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban A Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Pécs 1 és az LKH Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Graz 2 közleménye Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Részletesebben

Általános életminôség-vizsgálat összehasonlító alkalmazása Kezdeti eredmények az SF-36-módszerrel

Általános életminôség-vizsgálat összehasonlító alkalmazása Kezdeti eredmények az SF-36-módszerrel Az ORFI-HIETE Ortopéd Tanszék közleménye Általános életminôség-vizsgálat összehasonlító alkalmazása Kezdeti eredmények az SF-36-módszerrel DR. SARUNGI MARTIN Érkezett: 1998. május 12. ÖSSZEFOGLALÁS Az

Részletesebben

Gyermekkori calcaneus törések kezelése *

Gyermekkori calcaneus törések kezelése * Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet Gyermektraumatológia osztályának közleménye Gyermekkori calcaneus törések kezelése * DR. KASSAI TAMÁS, DR. HARGITAI ERNÕ, DR. KÕVÁRI TAMÁS, DR. NOVOTH BÉLA Érkezett:

Részletesebben

Poszttraumás arthrosisok kezelése a kézen Endoprotézis vagy arthrodesis?

Poszttraumás arthrosisok kezelése a kézen Endoprotézis vagy arthrodesis? Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet, Kéz- és Mikrosebészeti Osztály közleménye Poszttraumás arthrosisok kezelése a kézen Endoprotézis vagy arthrodesis? II. Csuklóízületi totál-endoprotézisek DR.

Részletesebben

A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén

A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén Cserháti Péter, Farkas Péter, Harrira M. Fahed Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest Előzmények:

Részletesebben

Ligamentum patellae pótlása quadriceps vastus lateralis fasciából visszahajtott Y-lebennyel

Ligamentum patellae pótlása quadriceps vastus lateralis fasciából visszahajtott Y-lebennyel A Pécsi Tudományegyetem OEC ÁOK Trauma Centrum, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Ligamentum patellae pótlása quadriceps vastus lateralis fasciából visszahajtott Y-lebennyel DR. WIEGAND

Részletesebben

PROGNOSZTIKAI FAKTOROK VIZSGÁLATA ÉS ÚJABB GYÓGYSZERES KEZELÉSI LEHETÕSÉGEK ROSSZINDULATÚ TÁMASZTÓSZÖVETI DAGANATOK ESETÉN. Ph. D.

PROGNOSZTIKAI FAKTOROK VIZSGÁLATA ÉS ÚJABB GYÓGYSZERES KEZELÉSI LEHETÕSÉGEK ROSSZINDULATÚ TÁMASZTÓSZÖVETI DAGANATOK ESETÉN. Ph. D. PROGNOSZTIKAI FAKTOROK VIZSGÁLATA ÉS ÚJABB GYÓGYSZERES KEZELÉSI LEHETÕSÉGEK ROSSZINDULATÚ TÁMASZTÓSZÖVETI DAGANATOK ESETÉN Ph. D. Értekezés Tézisei Dr. Pápai Zsuzsanna Témavezetõ: Dr. Kopper László egyetemi

Részletesebben

A sebészi indikáció szerepe a posztoperatív morbiditásban/mortalitásban

A sebészi indikáció szerepe a posztoperatív morbiditásban/mortalitásban A sebészi indikáció szerepe a posztoperatív morbiditásban/mortalitásban Lázár György SZTE ÁOK Sebészeti Klinika, Szeged Szegedi Intenzíves Találkozó, Szeged, 2013. november 14-16. Lehet a kockázatot csökkenteni?

Részletesebben

K AZUISZTIK ÁK. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály, Kézsebészeti Részleg, Kecskemét közleménye

K AZUISZTIK ÁK. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály, Kézsebészeti Részleg, Kecskemét közleménye K AZUISZTIK ÁK A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály, Kézsebészeti Részleg, Kecskemét közleménye Reverz radialis osteocutan lebeny alkalmazása a hüvelykujj rekonstrukciójában

Részletesebben

A láb tumorainak sebészete

A láb tumorainak sebészete A Semmelweis Egyetem, ÁOK, Ortopédiai Klinika közleménye A láb tumorainak sebészete DR. KISS JÁNOS, DR. MAKRA MILÁN, DR. SZÉP IMRE, DR. ANTAL IMRE, DR. MÁDY FERENC, DR. SZENDRŐI MIKLÓS Érkezett: 2005.

Részletesebben

Intraocularis tumorok

Intraocularis tumorok Intraocularis tumorok 25 évvel ezelőtt, ha egy szemben chorioidea melanomát találtunk, akkor a szemet enucleáltuk. Szemben lévő festékes daganat (melanoma chorioideae) Chorioidea melanoma miatt eltávolított,

Részletesebben

Cement nélküli implantátummal végzett csípőrevíziók eredményei különös tekintettel a heterotop csontképződésre

Cement nélküli implantátummal végzett csípőrevíziók eredményei különös tekintettel a heterotop csontképződésre A Pécsi Tudományegyetem ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye Cement nélküli implantátummal végzett csípőrevíziók eredményei különös tekintettel a heterotop csontképződésre DR. SZUPER KINGA, DR. HORVÁTH GÁBOR,

Részletesebben

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Érkezett: 1997. május

Részletesebben

Számítógépes navigációval végzett minimál invazív térdprotézis beültetés *

Számítógépes navigációval végzett minimál invazív térdprotézis beültetés * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye Számítógépes navigációval végzett minimál invazív térdprotézis beültetés * A perioperatív és a korai posztoperatív időszak eredményei

Részletesebben

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával A Debreceni Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika és a **Szent János Kórház, Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok

Részletesebben

XIII./5. fejezet: Terápia

XIII./5. fejezet: Terápia XIII./5. fejezet: Terápia A betegek kezelésekor a sebészi kezelés, a kemoterápia (klasszikus citotoxikus és a biológiai terápia), a radioterápia és ezek együttes alkalmazása egyaránt szóba jön. A gégének

Részletesebben

Az ORFI-HIETE Ortopédiai Tanszék közleménye

Az ORFI-HIETE Ortopédiai Tanszék közleménye Az ORFI-HIETE Ortopédiai Tanszék közleménye Túlélési analízis és életminôség vizsgálat jelentôsége az endoprotetikában METRIMED X07 ÉS MATT EXETER TÍPUSÚ CSÍPÔÍZÜLETI ENDOPROTÉZISEK 9 10 ÉVES EREDMÉNYEINEK

Részletesebben

Csípőízüle protézisek szárkomponensének törése mia végze revíziók során szerze tapasztalataink

Csípőízüle protézisek szárkomponensének törése mia végze revíziók során szerze tapasztalataink A Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye Csípőízüle protézisek szárkomponensének törése mia végze revíziók során szerze tapasztalataink DR. GREKSA FERENC, DR.

Részletesebben

Tapasztalataink a rosszul gyógyult distalis radius törések korrekciós osteotomiájával

Tapasztalataink a rosszul gyógyult distalis radius törések korrekciós osteotomiájával A Debreceni Orvostudományi Egyetem Traumatológiai Tanszékének közleménye Tapasztalataink a rosszul gyógyult distalis radius törések korrekciós osteotomiájával DR. BALÁZS JÓZSEF, DR. BÍRÓ VILMOS, DR. FRENDL

Részletesebben

KAZUISZTIKÁK. Spasticus beteg csípõficamának és szekunder arthrosisának kezelése Esetismertetés

KAZUISZTIKÁK. Spasticus beteg csípõficamának és szekunder arthrosisának kezelése Esetismertetés KAZUISZTIKÁK A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinikájának közleménye Spasticus beteg csípõficamának és szekunder arthrosisának kezelése Esetismertetés DR. SÓLYOM LÁSZLÓ, DR.

Részletesebben

A gonarthrosis modern endoprotetikai kezelése különös tekintettel a patellofemoralis ízületre és a szövődményekre

A gonarthrosis modern endoprotetikai kezelése különös tekintettel a patellofemoralis ízületre és a szövődményekre A gonarthrosis modern endoprotetikai kezelése különös tekintettel a patellofemoralis ízületre és a szövődményekre PhD értekezés tézisei Dr. Than Péter Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

Részletesebben

MINIMÁLISAN INVAZÍV SEBÉSZI TECHNIKÁK A SELLA ÉS KÖRNYÉKE BETEGSÉGEIBEN. Dr.Czirják Sándor OITI.

MINIMÁLISAN INVAZÍV SEBÉSZI TECHNIKÁK A SELLA ÉS KÖRNYÉKE BETEGSÉGEIBEN. Dr.Czirják Sándor OITI. MINIMÁLISAN INVAZÍV SEBÉSZI TECHNIKÁK A SELLA ÉS KÖRNYÉKE BETEGSÉGEIBEN Dr.Czirják Sándor OITI. Sebészeti utak a suprasellaris és a III. kamra régióihoz CÉLKITŰZÉSEK 1. A szuperciliáris feltárás: aneurysma

Részletesebben

Fertôzött csípôízületi endoprotézisek kezelésével szerzett tapasztalataink

Fertôzött csípôízületi endoprotézisek kezelésével szerzett tapasztalataink Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Szeptikus és Tbc-s Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályának közleménye Fertôzött csípôízületi endoprotézisek kezelésével szerzett tapasztalataink DR. MÜHSAMMER

Részletesebben

A Semmelweis OTE Ortopédiai Klinika közleménye

A Semmelweis OTE Ortopédiai Klinika közleménye A Semmelweis OTE Ortopédiai Klinika közleménye A clindamycin alkalmazása posztoperatív csont, ízületi és lágyrész fertôzésekben DR. FALUHELYI ANIKÓ, DR. LÁHM ERIKA*, DR. DOBOS FERENC Érkezett: 1994. szeptember

Részletesebben