OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR."

Átírás

1 ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika, Budapest ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet, Budapest Az asthma és a COPD a leggyakoribb krónikus légúti betegség világszerte, mely jelentõsen korlátozza a betegek életminõségét, mindenapjait. Jelen munkánkban asthmás és COPD-s betegek életminõségét potenciálisan befolyásoló tényezõket vizsgáltuk, felmértük a betegek életminõségének psichológiai terheit; s elemezni kívántuk a köztük lévõ kapcsolatot. A betegek életminõségét az általános EuroQoL kérdõív, a St George's Respiratory betegség-specifikus kérdõív segítségével, a Beck-depresszió skálával elemeztük, továbbá rákérdeztünk a dohányzási szokásokra. Összesen 81 asthmás év) (áltag életkor 43 év) és 44 COPD-s beteg (átlag életkor: 65 év) adatait elemeztük a vizsgálat során. Az általános életminõség, az EQ5D index asthmásoknál átlag 87%, COPD-seknél 74%. Az asthmásoknal a depressziós stausz jellemzõ Beck score 6,35±9,74, míg a COPD-seknel ez jóval magasabb 9,85±9,85 (p=0,05). A betegség-specifikus életminõség esetén az asthmások SGRQ totál score értéke 26,89% míg COPD-seknél 46,34%, mely esetben az alacsonyabb súlyszám érték jobb életminõséget jelent (0% maximális életminõség). A több változós regressziós elemzés eredményei alapján elmondható, hogy a beteg depressziós státusza, a COPD súlyossága, a FEV 1 és a Beck score 43%-ban magyarázza a COPD-s betegek specifikus életminõségét, az asthmások esetén a súlyosság, FEV 1 és depressziós státusz 52%-os befolyással bír a betegség-specifikus életminõségre. Eredményeink megerõsítik azt a tényt, miszerint a tünetek önmagukban nem adnak valós képet a beteg asthmájának és COPD-jének súlyosságáról, az elõbb említett paraméterek nem fejezik ki adekvátan, csupán bizonyos százalékban, azt, hogy a betegek hogyan éreznek egészségi állapotukkal kapcsolatban. Tehát mind a COPD mind az asthma gondozása során nagyobb hangsúllyal kellene a beteg önmaga által megítélt életminõségét figyelembe venni a beteg kontroll szintjének megítélésekor. Kulcsszavak: asthma, COPD, életminõség MEDICINA THORACALIS LXIII

2 KLINIKAI TAPASZTALATOK AUGUSZTUS Quality of life, possible influential factors of asthmatics and COPD patients Asthma and COPD are the most frequent respiratory diseases which have signifficant restrictive effect on the patient's quality of life (QoL). The present study evaluates the possible influential factors on QoL, we assessed generic and disease specific QoL, depressive symptoms, smoking habits and their relationship to each other. Generic QoL was evaluated with the EuroQoL instrument, disease specific QoL was evaluated with the St Georges's Respiratory Quality of life Questionnaire (SGRQ), patients were asked to fill out the short from of the Beck Depression Inventory and answers questions on their smoking habits. We analyses the data of 81 asthmatics (mean age 43 years) and 44 COPD patients (mean age 65 years). The generic QoL, the EQ5D index in case of asthmatics was on average 87% while in case of COPD patients its was 74%. The Beck score was 6,35±9,74 in asthmatics, COPD patients had significantly higher score of 9,85±9,85 (p=0,05). A similar picture can be seen with the disease specific QoL index the SGRQ total score was 26,89% in asthmatics and 46,34% in COPD patients, (where 0% represents perfect QoL). Using multiple regression model the possible influential factors on the dependent variable, the SGRQ total score was analysed; the independent variables were FEV1, severity, Beck score, smoking status, age, sex. The best fit model explained about 50% of the disease specific quality of life by FEV1, disease severity and the Beck score. Our results underlines the fact that symptom on their own do not give an absolute picture about the severity of the health status of asthmatics and COPD patients, thus patients self assessment, their quality of life should have a higher emphasis when assessing their control status in asthma and COPD disease management. Key-words: asthma, COPD, quality of life BEVEZETÉS Az asthma és a COPD a leggyakoribb krónikus légúti betegség világszerte, mely jelentõsen korlátozza a betegek életminõségét, mindennapjait. A jelenleg elfogadott asthma és COPD klasszikus definícióját a GINA [1] és a GOLD [2] ajánlások tartalmazzák. Az asthma jellemzõen gyermekkorban kezdõdõ, gyakran allergiás betegség, melyet reverzibilis légúti obstrukció jellemez epizódikus megjelenéssel, és amelynek általában jó a prognózisa és jól reagál antiinflammatiós kezelésre. Ezzel szemben a COPD típusosan dohányzás következtében, fõleg középkorú vagy idõsebb emberekben alakul ki, és amelynél kisfokú vagy semmilyen reverzibilitás nem mutatható ki a légúti áramlás korlátozottsága tekintetében, valamint a légzésfunkció progresszív csök- 278 MEDICINA THORACALIS LXIII. 4.

3 kenése várható korai halálozással. Ezek a definíciók azonban figyelmen kívül hagyják a mindennapi gyakorlatban elõforduló, a fenti definícióktól némiképp eltérõ fenotípusokat. Ezek között említhetjük például a progrediáló légzésfunkcióval járó, fõleg dohányos asthmásokat, valamint a kezelésre viszonylag jól reagáló COPD-s betegeket. Az asthma és COPD klinikai tünetei elõfordulhatnak egyidõben ugyanazon betegnél, esetleg átmehetnek a másik kórformába. Ezt az állapotot jellemzik mostanában asthma/copd overlap (átfedõ) szindrómának [3]. Az életkor elõrehaladtával növekszik az overlap szindrómára jellemzõ krónikus obstruktív betegek száma, 80 év felett akár a 80%-ot is elérheti. Az asthma és COPD terápia alapvetõen az egészség, egy stabil állapot megõrzésére és minél teljesebb helyreállítására törekszik, célja, hogy életév-nyereséget és életminõség-javulást hozzon a betegnek. Jelen munkánkban asthmás és COPD-s betegek életminõségét potenciálisan befolyásoló tényezõket vizsgáltuk, felmértük a betegek életminõségének pszichológiai terheit; s elemezni kívántuk a köztük lévõ kapcsolatot. MÓDSZEREK A betegek életminõségét az általános EuroQoL kérdõív [4], a St George's Respiratory [5] betegség-specifikus kérdõív segítségével, a Beck Depresszió Kérdõív rövidített és magyar mintára adaptált változatával [6] elemeztük. Továbbá rákérdeztünk a dohányzási szokásokra. Euro-Qol kérdõív (EQ-5D): 5 kérdést (mozgásképességre, önellátásra, napi tevékenységek elvégzésére, fájdalomra és szorongásra vonatkozóan) és a hozzá kapcsolódó vizuális analóg skálát (VAS) tartalmazza. A lehetséges válaszok egy három-fokozatú skálán értékelhetõek (nincs, közepes, súlyos problémája van a betegnek) melyek meghatározott súlyszámmal jellemezhetõ. A számolható súlyszám értékek 0 1-ig terjedõ skálán mozoghat, ahol a 0 a legrosszabb egészségi állapot az 1-es érték a tökéletes egészséget jelenti. St George's Respiratory Questionnaire (SGRQ): validált asthma/copd specifikus, 50 kérdésbõl álló kérdõív. A betegség-specifikus életminõséget három dimenzióval írja le: (1) a tüneti (symptom) dimenzió, (2) az aktivitási (activity) dimenzió, (3) az impact (a betegség mindennapi élet tevékenységeire gyakorolt hatását értékeli); végezetül egy össz- (total) scorral is értékeli a beteg életminõségét. Minden válasz a kvalitatív megfeleltetésnek megfelelõen egy elõre meghatározott súlyszámmal jellemezhetõ; és ezek segítségével számolhatók a különbözõ dimenziók súlyszámai, valamint ezek összegét a totál scoret. A különbözõ score értékeket százalékos formában adtuk meg. Légzésfunkciós paraméterek közül a FEV 1 értékeltük. A GINA, illetve a GOLD ajánlásnak megfelelõ súlyossági besorolást alkalmaztunk. Az adatokat az SPSS számítógépes statisztikai program (Statistical Programme Package for Social Sciences 16.0 verzió) segítségével elemeztük. Adatainkat lépcsõzetes multivarianciás analízisnek vetettük alá. A végeredményeket átlag +_SD formában adtuk meg. 95% konfidencia intervallumot határoztunk meg, az eredményeket szignifikánsnak fogadtuk el, amikor p <_ 0,05. A korrelációs összefüggéseket az alábbiakban adtuk meg: erõs korreláció, ha r=0,7, közepes korreláció, ha r=0,35 0,69 ill. gyenge korreláció, ha r=<0,35. Az eredményeinket t próbával és varianciaanalízissel is elemeztük. A betegek légzésfunkciós adatait százalékos formában adtuk meg. EREDMÉNYEK, MEGBESZÉLÉS Összesen 81 asthmás és 44 COPD-s beteg adatait elemeztük a vizsgálat során. A betegek jellemzõit az I. táblázat mutatja be. I. táblázat: A vizsgálatba bevont betegek Asthma COPD p érték Betegszám Kor 43,04±15,89 65,16±9,16 Súlyosság 1 lépcsõ 4 2 Súlyosság 2 lépcsõ Súlyosság 3 lépcsõ Súlyosság 4 lépcsõ 7 0 Dohányzott-e % 35,8 75 Jelenleg dohányzik-e % 6,2 22 Mentõhívások száma 0,09 0,43 0,006 Ügyeletkihívás száma 0,07 0,45 0,001 Kórházban töltött napok 1,73 7,3 0,001 Betegállományban töltött napok 1,9 0,5 0,464 MEDICINA THORACALIS LXIII

4 KLINIKAI TAPASZTALATOK Az általános életminõség mutató, az életminõséget általánosan, azaz nem egy meghatározott megbetegedés speciális jellemzõit alapul véve, jellemzi; elõnye, hogy általa széleskörû összehasonlítást végezhetünk el. Kapott eredményeinket az 1. ábra mutatja be AUGUSZTUS látható, hogy a vizsgált betegeik életkorának megfelelõ életminõség-mutatók a teljes hazai populáció adatait tekintve 40 éves korban 87,5%, 60 éves korban pedig 73,6%. A teljes magyar lakosság EQ5D-mutatóit [7] mutatja be a kor elõrehaladtával a 2. ábra. 1. ábra: Az általános életminõség mutatok, az EQ5D score értékek százalékban. 3. ábra: Betegség specifikus életminõség mutatók, SGRQ score értékei %-ban. Az életminõség, azaz a EQ5D index score 70%-os értek felett van minden esetben, a COPD-ben szenvedõ betegek életminõsége a legalacsonyabb és a nem dohányzó asthmásban, COPD-ben szenvedõ betegek életminõség-mutatója a legkedvezõbb. Az asthmás és a COPD-ben szenvedõ betegek átlag életminõség mutatója igen hasonló az egészséges, azaz a nem asthmás és nem COPD-s, populáció életminõség-mutatóihoz képest. A 2. ábra adataival (egy közel fõs hazai felmérés) összehasonlítva jól Az asthmás és COPD-ben szenvedõ betegek különbözõ betegség-specifikus életminõség adatait a 3. ábra foglalja össze. Az asthmás betegek 6,35±9,74 pontot, a COPD-s betegek 9,85±9,85 (p=0,059) értek el a Beck Depression Inventory depressziós kérdõíven. Pontjaikat összehasonlítva a éves hazai normál populáció eredményével (5,24±7,43) amit Kopp és munkatársai publikáltak [8] szignifikánsan magasabb depressziós pontszámot értek el. 2. ábra: A teljes magyar lakósság EQ5D súlyszám értékei 4. ábra: Asthmások, COPD-sek depressziós tüneti a hazai normál populációhoz hasonlítva 280 MEDICINA THORACALIS LXIII. 4.

5 Az adatokból jól látszik, hogy a COPD-s betegek mind depreszsziós státuszukat, mind pedig életminõség-mutatóikat tekintve szignifikánsan rosszabb mutatókkal rendelkeznek, amelyet önmagában nem indokolhat az életkorbeli eltérés. Ami nem véletlen, hiszen COPDsek rosszabb depressziós adataikat és életminõség-mutatóikat magyarázhatja a betegek felvilágosítása kapcsán közölt roszszabb perspektíva, a végleges tüdõkapacitás és funkcióvesztés, a reverzibilitás hiánya miatt minimális vagy semmilyen állapotjavulás a különbözõ gyógyszerek ellenére, illetve az idõ múlásával az egészségi állapotuk perspektíváinak romlása, társas és családi kapcsolataik vesztese. A COPD-s betegek már a diagnóziskor rosszabb perspektívának néznek elébe mint az asthmások, mivel csak akkor fordulnak orvoshoz, mikor már definitív és jelentõs funkcióvesztés alakult ki. Ezzel ellentétben az asthmások már az elsõ komolyabb rohamnál orvoshoz fordulnak, megijednek, ettõl kezdve a további rohamtól félve javul a compliance és a prevenció; plusz a betegség is reverzibilis, közte panaszmentes reményteli periódusokkal, jobb életminõséggel, optimista kilátásokkal. Ez a betegtájékoztatóból is kiderül számukra, hogy megfelelõ prevencióval/ disease menedzsmenttel jó életminõséget és kilátásokat tudnak elérni. Dohányzó és nem dohányzó betegek (asthmás és COPD-s együttesen) jellemzõit és életminõség-mutatóit foglalja össze a IV. táblázat. Dohányosok értékei minden szempontból alatta maradnak a nem dohányzók értékeinek, bár az eltérés nem szignifikáns, amelyet azonban indokolhat a relatíve kis mintaszám. Mindezt tovább erõsíti ha az asthmás beteg esetén vizsgáljuk külön-külön. A COPD-s betegeinknél ilyen elemzést nem végezhettünk, hiszen a betegeink 94%-a volt dohányos, az asthmás betegeknél 34 beteg dohányos volt. A kapott mutatókat az 5. ábra foglalja össze. II. táblázat: A dohányos és nem dohányos beteg mutatói Dohányos n=75 Nem dohányos n=50 átlag SD átlag SD Kor (év) 56,40 15,68 42,46 16,74 Neme (nõ %) 40% 72% Hány évig dohányzik/dohányzott? 22,57 13,21 Szál szám 21,12 12,87 Hány éve nem dohányzik? 9,32 9,44 FEV1% 64,84 23,66 84,88 15,58 *EQ5D % 0,78 0,27 0,90 0,19 **SGRQ total % 38,59 21,34 26,15 18,40 **SGRQ szimptom % 41,75 25,83 30,03 21,54 **SGRQ aktivitás % 49,79 26,03 34,77 23,07 **SGRQ impact % 30,56 21,45 20,09 18,16 Mentõhívások száma 0,27 0,81 0,12 0,39 Ügyeletkihívásának száma 0,24 0,61 0,16 0,42 Kórházban töltött napok száma 4,92 9,81 1,84 5,40 Betegállományban töltött napok száma 1,97 13,01 0,56 2,19 Beteg átlagos gyógyszer költsége 7728, , , ,90 * max 100%, min 0% ** minél kisebb a score annál jobb az életminõség 5. ábra: A dohányos és nem dohányos asthmások légzésfunkciós és életminõség súlyszám értékei KORRELÁCIÓS VIZSGÁLAT A COPD-s betegek általános életminõsége az EQ5D score és a Beck pontszám között volt számottevõ a korreláció (r= -0,578) valamint a St Georges Respiratory kérdõív totál scorja között erõsnek mondható a korreláció (r= ). Közepesen erõs korrelációt találtunk a VAS és Beck pontszám között (r= -0,536), valamint az SGRQ total scorja között (r= -0,430). A betegség-specifikus életminõséget leíró SGRQ total score közepesen erõs korrelációt, azaz közepesen erõs kapcsolatot mutatott a betegség súlyosságával MEDICINA THORACALIS LXIII

6 KLINIKAI TAPASZTALATOK (r= 0,359), a FEV 1 -el (r= 0,377). Érdekes azonban, hogy az a tény, hogy a COPD-s beteg dohányzik-e vagy nem gyakorlatilag nincs korrelációban az SGRQ totál scorral. Az asthmás betegek általános életminõsége (EQ5D score) erõs korrelációs kapcsolatban áll Beck score-ral (r= -0,742) valamint a St Georges Respiratory kérdõív totál score-jával (r= - 0,701). A VAS ez esetben közepesen erõsen korrelált az SGRQ total scorral (r= - 0,515) és inkább gyengén a Beck pontszámmal (r= - 0,229). A betegség specifikus életminõséget leíró SGRQ totál score közepesen erõs korrelációt mutatott, azaz közepesen erõs kapcsolatban van a FEV 1 -gyel (r= 0,397), valamint a betegség súlyosságával (r=0,421). REGRESSZIÓ AUGUSZTUS A többváltozós regressziós vizsgálatban arra kerestük a választ, hogy mely paraméterek azok, amelyek befolyással vannak és milyen mértékben, azaz milyen mértekben magyarázzák a betegek életminõséget. A regressziós modellek eredményeit a IV. táblázat foglalja össze. Krónikus megbetegedésrõl lévén szó a regreszsziós egyenletünk függõ változóként kizárólag az SGRQ totál scorját választottuk. Ezen eredmények alapján elmondható, hogy a beteg depressziós státusza, a COPD súlyossága, a FEV 1 41%- ban magyarázza a COPD-sek betegség-specifikus életminõségét, míg az asthmások esetén a súlyosság, a FEV 1 és depressziós státusz 52%-os mértékben bír be- III. táblázat: Korrelációs tábla COPD EQ5D VAS SGRQ totál Beck Súlyosság FEV 1 Kor Dohányzás Hospitalizáció Ügyelet EQ5D 0,256-0,625-0,578-0,346 0,352-0,238-0,092 0,117 0,094 VAS -0,430-0,536-0,182 0,254-0,251-0,170-0,023-0,226 SGRQ totál 0,628 0,359-0,377 0,192-0,040 0,111 0,052 Beck 0,378-0,409 0,134 0,070 0,048 0,246 Súlyosság 0,780 0,303 0,088 0,025 0,276 FEV 1-0,059-0,323 0,021-0,232 Kor -0,065 0,186 0,028 Dohányzás -0,250-0,304 Hospitalizáció 0,299 Ügyelet Asthma EQ5D VAS SGRQ totál Beck Súlyosság FEV 1 Kor Dohányzás Hospitalizáció Ügyelet EQ5D 0,304-0,701-0,742-0,257 0,198-0,296-0,137-0,560-0,305 VAS -0,515-0,229-0,389 0,495-0,241-0,041-0,168-0,070 SGRQ totál 0,628 0,421-0,397 0,279 0,115 0,165 0,264 Beck 0,241-0,288 0,121 0,171 0,059 0,180 Súlyosság -0,445 0,086 0,123 0,149 0,082 FEV 1-0,182-0,115-0,118 0,017 Kor 0,161 0,054 0,146 Dohányzás 0,193-0,050 Hospitalizáció 0,229 Ügyelet A kékkel kiemelt korrelációs együtthatók szignifikánsak p<0, MEDICINA THORACALIS LXIII. 4.

7 IV. táblázat: Regressziós modellek, függõ változó SGRQ total score Regressziós Független változók R 2 Modell p érteke modell paraméterek COPD 1 Beck pontszám 0,380 0,000 2 FEV 1, súlyosság 0,178 0,024 3 FEV 1, Beck pontszám 0,42 0,000 4 FEV 1, súlyosság, 0,43 0,000 Beck pontszám Asthma 1 FEV 1, súlyosság 0,214 0,000 2 Súlyosság, 0,499 0,000 Beck pontszám 3 FEV 1, súlyosság, 0,525 0,000 Beck pontszám folyással a betegség-specifikus életminõségre. Érdekes, hogy a COPD-s betegeknél a Beck pontszám önmagában 38%-ban befolyásolja a betegek életminõségét. Vizsgálatunk általánosíthatóságát korlátozza az alacsony mintaszám, illetve az a tény, hogy betegeink csak egy centrumból kerültek ki. említett paraméterek nem fejezik ki adekvátan, csupán bizonyos százalékban, azt, hogy a betegek hogyan éreznek egészségi állapotukkal kapcsolatban. Tehát mind a COPD mind az asthma gondozása során nagyobb hangsúllyal kellene a beteg önmaga által megítélt életminõségét figyelembe venni a beteg kontrollszintjének megítélésekor. Melynek egyik egyszerûen alkalmazható indikátora lehet a vizuális analóg skála, hiszen közepesen erõs korrelációt találtunk az SGRQ total scorja között mindkét betegcsoport esetén), abban az esetben, ha az astmával vagy COPD-vel kapcsolatos legrosszabb (0%) és legjobb egészségi állapot (100%) közötti végpontokkal rendelkezõ VAS skálán értékelte betegük, hogy mindent összegezve hány százalékosnak érzi a betegség-specifikus életminõségét. KÖVETKEZTETÉS Vizsgálatunkban az asthmás és COPD-s betegek depressziós tüneti pontszáma magasabb lett, mint a magyar populációs átlag, valamint eredményeink alapján elmondható, hogy jelentõsen befolyásolja betegeink életminõségét, melyre érdemes a kezelés során odafigyelni és célzott kérdéseket intézni a betegekhez. Eredményeink megerõsítik azt a tényt, miszerint a tünetek önmagukban nem adnak valós képet a beteg asthmájának és COPD-jének súlyosságáról, az elõbb Irodalom 1. GINA Report, Global Strategy for Asthma Management and Prevention április Global Strategy for Diagnosis, Management, and Prevention of COPD április PG Gibson, JL Simpson: The ovelap syndrome of asthma and COPD: what are its feature and how important is it? Thorax 2009, 64: The EuroQoL website: 5. Jones PW, Quick FH, Baveystock CM. The St George's Respiratory Questionnaire, Resp. Med. 1991; 85: Supplement B Beck AT, Beck RW: Screning depressed patients in family practice. A rapid technique. Postgrad Med. 1972; 52: Szende Á, Németh R: A magyar lakósság egészségi állapothoz kapcsolódó életminõsége: a demográfiai, társadalmi és gazdasági tényezõk hatása. Méltányosság az egészségügyben szimpózium november 9. ELTE 8. Kopp M, Skrabski Á, Székely A: Az életminõség nemi, éltkor szerinti és területi jellemzõi a magyar népesség körében a Hungarostudy 2002 vizsgálat alapján. In: A magyar népesség életminõsége az ezredfordolón. Semmelweis kiadó, MEDICINA THORACALIS LXIII

Asthma bronchiale és krónikus obstruktív tüdőbetegség együttes megjelenése

Asthma bronchiale és krónikus obstruktív tüdőbetegség együttes megjelenése CSALÁDORVOSI GYAKORLAT Asthma bronchiale és krónikus obstruktív tüdőbetegség együttes megjelenése Müller Veronika dr. Gálffy Gabriella dr. Tamási Lilla dr. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

EREDETI KÖZLEMÉNY. Klinikai Pszichológiai Tanszék, Budapest

EREDETI KÖZLEMÉNY. Klinikai Pszichológiai Tanszék, Budapest A kiégés és a depresszió diagnosztizálásának elősegítése demográfiai és munkahelyi védőés kockázati tényezőinek feltárásával egészségügyi szakdolgozók körében Ádám Szilvia dr. 1 Nistor Anikó 1 Nistor Katalin

Részletesebben

Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között

Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között Ovárdics Andrea Alapismereti és Szakmódszertani Intézet, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Összefoglalás:

Részletesebben

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban A Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Pécs 1 és az LKH Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Graz 2 közleménye Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Részletesebben

Correlation & Linear Regression in SPSS

Correlation & Linear Regression in SPSS Petra Petrovics Correlation & Linear Regression in SPSS 4 th seminar Types of dependence association between two nominal data mixed between a nominal and a ratio data correlation among ratio data Correlation

Részletesebben

PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN. Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest

PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN. Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest ASZTMA GONDOZÁS SZEMPONTJAI Triggerek Aktuális tünetek Légzésfunkció KONTROLLÁLTSÁG

Részletesebben

Asztma, COPD és allergiás rhinitis gyógyszerészi gondozása

Asztma, COPD és allergiás rhinitis gyógyszerészi gondozása Asztma, COPD és allergiás rhinitis gyógyszerészi gondozása Dr. Mészáros Ágnes Semmelweis Egyetem - Gyógyszerésztudomány Kar Gyógyszerészi Gondozás Gyakorlatok 2012 légutak l kialakulásában eosinophylek,

Részletesebben

1. az erőforrások szűkössége 2. az egészségügyi kiadások növekedési üteme jelentősen és tartósan meghaladta a GDP növekedési ütemét

1. az erőforrások szűkössége 2. az egészségügyi kiadások növekedési üteme jelentősen és tartósan meghaladta a GDP növekedési ütemét Farmakoökonómia Dr. Mészáros Ágnes Gyógyszerügyi Szervezéstan 2015. március 16. Stratégiai problémák Közgazdaságtan vs. egészségügy Bodrogi J. ea. 2015.03.9. 2 1. az erőforrások szűkössége 2. az egészségügyi

Részletesebben

Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal

Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal Doktori értekezés tézisei Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal Szumska Irena Semmelweis Egyetem 4. sz. Interdiszciplináris

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

REPREZENTATÍV EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2001 2002 JELENTÉS A DOHÁNYZÁSRÓL

REPREZENTATÍV EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2001 2002 JELENTÉS A DOHÁNYZÁSRÓL medicus universalis XXXVIII/1. 2005. SEMMELWEIS EGYETEM, KÖZEGÉSZSÉGTANI INTÉZET, BUDAPEST REPREZENTATÍV EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2001 2002 JELENTÉS A DOHÁNYZÁSRÓL eredeti közlemény ANTMANN KATALIN OROSZI BEATRIX

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

Terápiahűség, életminőség és betegségteher krónikus obstruktív tüdőbetegségben

Terápiahűség, életminőség és betegségteher krónikus obstruktív tüdőbetegségben Terápiahűség, életminőség és betegségteher krónikus obstruktív tüdőbetegségben DOKTORI TÉZISEK Dr. Ágh Tamás Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola Témavezető: Hivatalos bírálók: Szigorlati

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

Phenotype. Genotype. It is like any other experiment! What is a bioinformatics experiment? Remember the Goal. Infectious Disease Paradigm

Phenotype. Genotype. It is like any other experiment! What is a bioinformatics experiment? Remember the Goal. Infectious Disease Paradigm It is like any other experiment! What is a bioinformatics experiment? You need to know your data/input sources You need to understand your methods and their assumptions You need a plan to get from point

Részletesebben

STUDENT LOGBOOK. 1 week general practice course for the 6 th year medical students SEMMELWEIS EGYETEM. Name of the student:

STUDENT LOGBOOK. 1 week general practice course for the 6 th year medical students SEMMELWEIS EGYETEM. Name of the student: STUDENT LOGBOOK 1 week general practice course for the 6 th year medical students Name of the student: Dates of the practice course: Name of the tutor: Address of the family practice: Tel: Please read

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Correlation & Linear. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Correlation & Linear. Petra Petrovics. Correlation & Linear Regression in SPSS Petra Petrovics PhD Student Types of dependence association between two nominal data mixed between a nominal and a ratio data correlation among ratio data Exercise

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 5 Issue 4 Különszám Gödöllı 2009 282 A TÜDİ SÚLYÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSE NÉHÁNY TESTMÉRETTEL AUBRAC ÉS CHAROLAIS

Részletesebben

Correlation & Linear Regression in SPSS

Correlation & Linear Regression in SPSS Correlation & Linear Regression in SPSS Types of dependence association between two nominal data mixed between a nominal and a ratio data correlation among ratio data Exercise 1 - Correlation File / Open

Részletesebben

Módszertani eljárások az időtényező vezetési, szervezeti folyamatokban betöltött szerepének vizsgálatához

Módszertani eljárások az időtényező vezetési, szervezeti folyamatokban betöltött szerepének vizsgálatához Módszertani eljárások az időtényező vezetési, szervezeti folyamatokban betöltött szerepének vizsgálatához Bácsné Bába Éva Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar,

Részletesebben

FAMILY STRUCTURES THROUGH THE LIFE CYCLE

FAMILY STRUCTURES THROUGH THE LIFE CYCLE FAMILY STRUCTURES THROUGH THE LIFE CYCLE István Harcsa Judit Monostori A magyar társadalom 2012-ben: trendek és perspektívák EU összehasonlításban Budapest, 2012 november 22-23 Introduction Factors which

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

FATERMÉSI FOK MEGHATÁROZÁSA AZ EGÉSZÁLLOMÁNY ÁTLAGNÖVEDÉKE ALAPJÁN

FATERMÉSI FOK MEGHATÁROZÁSA AZ EGÉSZÁLLOMÁNY ÁTLAGNÖVEDÉKE ALAPJÁN 4. évfolyam 2. szám 2 0 1 4 101 107. oldal FATERMÉSI FOK MEGHATÁROZÁSA AZ EGÉSZÁLLOMÁNY ÁTLAGNÖVEDÉKE ALAPJÁN Veperdi Gábor Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdômérnöki Kar Kivonat A fatermési fok meghatározása

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban. Doktori tézisek. Dr.

Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban. Doktori tézisek. Dr. Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban Doktori tézisek Dr. Torzsa Péter Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Részletesebben

A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra. Doktori tézisek. Dr. Pilling János

A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra. Doktori tézisek. Dr. Pilling János A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra Doktori tézisek Dr. Pilling János Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Prof. Kopp Mária, egy. tanár, DSc Hivatalos

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis Factor Analysis Factor analysis is a multiple statistical method, which analyzes the correlation relation between data, and it is for data reduction, dimension reduction and to explore the structure. Aim

Részletesebben

Erdészettudományi Közlemények

Erdészettudományi Közlemények Erdészettudományi Közlemények 2. évfolyam 1. szám 2012 73 80 oldal AZ EZÜSTHÁRS FATERMÉSI TÁBLÁJÁNAK MÓDOSÍTÁSA Peszlen Roland József és Veperdi Gábor Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdővagyon-gazdálkodási

Részletesebben

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL Egészségtudományi Közlemények, 5. kötet, 1. szám (2015), pp. 44 49. A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL KOVÁCS KITTI PROF. DR. BARKAI

Részletesebben

Statistical Dependence

Statistical Dependence Statistical Dependence Petra Petrovics Statistical Dependence Deinition: Statistical dependence exists when the value o some variable is dependent upon or aected by the value o some other variable. Independent

Részletesebben

ÉLETMINŐSÉG. Orvosi szociológia (6. előadás)

ÉLETMINŐSÉG. Orvosi szociológia (6. előadás) ÉLETMINŐSÉG Orvosi szociológia (6. előadás) AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSE AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSE Betegség következményei: 1. Hogyan hat az élettartamra? 2. Hogyan hat az életminőségre? AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

Asztma iskoláskor elıtt

Asztma iskoláskor elıtt Asztma iskoláskor elıtt Uhereczky Gábor uhereczky@ella.hu Heim Pál Gyermekkórház, Budapest Gyermekpulmonológiai szakvizsga-elıkészítı továbbképzı tanfolyam 2010 GINA 2009 special challenges that must be

Részletesebben

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása II. melléklet Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása 6 Tudományos következtetések A Kantos Master és a kapcsolódó nevek (lásd I. melléklet)

Részletesebben

A nyomási fekély ellátásának vizsgálata a minőségi betegellátás kritériumai szerint

A nyomási fekély ellátásának vizsgálata a minőségi betegellátás kritériumai szerint A nyomási fekély ellátásának vizsgálata a minőségi betegellátás kritériumai szerint Doktori értekezés Raskovicsné Csernus Mariann Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Témavezető: Hivatalos

Részletesebben

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben Doktori tézisek Dr. Farkas Zsuzsanna Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Kamondi Anita

Részletesebben

Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 165 174.

Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 165 174. Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 165 174. ACÉL SZÖVETSZERKEZET MODELLEK LÉTREHOZÁSA ANYAGTUDOMÁNYI SZIMULÁCIÓKHOZ GENERATION OF MODEL MICROSTRUCTURES OF STEELS FOR MATERIALS SCIENCE

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics. Hypothesis Testing Petra Petrovics PhD Student Inference from the Sample to the Population Estimation Hypothesis Testing Estimation: how can we determine the value of an unknown parameter of a population

Részletesebben

IT KOCKÁZATOK, ELEMZÉSÜK, KEZELÉSÜK

IT KOCKÁZATOK, ELEMZÉSÜK, KEZELÉSÜK Póserné Oláh Valéria Budapesti Műszaki Főiskola NIK, poserne.valeria@nik.bmf.hu IT KOCKÁZATOK, ELEMZÉSÜK, KEZELÉSÜK Absztrakt Napjainkban már a legtöbb szervezet működése elképzelhetetlen informatikai

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban Dr. Nagy Attila, Dr. Sándor János, Dr. Ádány Róza (Debreceni Egyetem, NK, Megelőző Orvostani Intézet.) Az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

Családalapítási tervek változásának hatása az egészségügyi szakemberek munkájára

Családalapítási tervek változásának hatása az egészségügyi szakemberek munkájára EREDETI KÖZLEMÉNY GYERMEKGYÓGYÁSZAT 2009; 60. ÉVFOLYAM 6. SZÁM Családalapítási tervek változásának hatása az egészségügyi szakemberek munkájára Soósné Kiss Zsuzsanna dr. 1, Feith Helga Judit dr. 2, Czinner

Részletesebben

OKI-mûhely. Paksi Borbála Schmidt Andrea PEDAGÓGUSOK MENTÁLHIGIÉNÉS ÁLLAPOTA*

OKI-mûhely. Paksi Borbála Schmidt Andrea PEDAGÓGUSOK MENTÁLHIGIÉNÉS ÁLLAPOTA* 48 OKI-mûhely Paksi Borbála Schmidt Andrea PEDAGÓGUSOK MENTÁLHIGIÉNÉS ÁLLAPOTA* KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ISKOLAI ÉRTÉKÁTADÁST, EGÉSZSÉG- FEJLESZTÉST ÉS PROBLÉMAKEZELÉST BEFOLYÁSOLÓ DIMENZIÓKRA A tanulmány

Részletesebben

A szakdolgozói társadalmat járványszer en megfert z kór neve: kiégés

A szakdolgozói társadalmat járványszer en megfert z kór neve: kiégés A szakdolgozói társadalmat járványszer en megfert z kór neve: IRINYI Tamás, NÉMETH Anikó Összefoglalás Vizsgálat célja: Felmérni, hogy a Csongrád megyei egészségügyi szakdolgozók kiégettségének mértéke

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS ÖNFINANSZÍROZÓ KÉPESSÉGE KOVÁCS HENRIETTA ÖSSZEFOGLALÁS

MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS ÖNFINANSZÍROZÓ KÉPESSÉGE KOVÁCS HENRIETTA ÖSSZEFOGLALÁS MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS ÖNFINANSZÍROZÓ KÉPESSÉGE KOVÁCS HENRIETTA ÖSSZEFOGLALÁS A társaságnál központi szerepet játszik a likviditás és a pénzgazdálkodás javítása. Megállapítható, hogy a vizsgálatomba

Részletesebben

Egy lépés az egészségünkért Csongrád megye komplex egészségfejlesztési programja. KUTATÁSI JELENTÉS Lelki Egészség Felmérés Középiskolai populáción

Egy lépés az egészségünkért Csongrád megye komplex egészségfejlesztési programja. KUTATÁSI JELENTÉS Lelki Egészség Felmérés Középiskolai populáción Egy lépés az egészségünkért Csongrád megye komplex egészségfejlesztési programja KUTATÁSI JELENTÉS Lelki Egészség Felmérés Középiskolai populáción Szeged, 2015. Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési

Részletesebben

A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt

A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt Nagy László Komlósi István Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Állattenyésztés- és Takarmányozástani Tanszék,

Részletesebben

A PROBLÉMAMEGOLDÓ GONDOLKODÁS HELYE AZ ADATBÁZISKEZELÉS OKTATÁSÁBAN. Kupcsikné Fitus Ilona, Selmeci István SZÁMALK Zrt.

A PROBLÉMAMEGOLDÓ GONDOLKODÁS HELYE AZ ADATBÁZISKEZELÉS OKTATÁSÁBAN. Kupcsikné Fitus Ilona, Selmeci István SZÁMALK Zrt. A PROBLÉMAMEGOLDÓ GONDOLKODÁS HELYE AZ ADATBÁZISKEZELÉS OKTATÁSÁBAN THE POSITION OF PROBLEM-SOLVING THINKING IN THE TEACHING OF DATABASE MANAGEMENT Kupcsikné Fitus Ilona, Selmeci István SZÁMALK Zrt. Összefoglaló

Részletesebben

A BUDAPESTI KERÜLETEK HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEI KLINGER ANDRÁS

A BUDAPESTI KERÜLETEK HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEI KLINGER ANDRÁS A BUDAPESTI KERÜLETEK HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEI KLINGER ANDRÁS A halandóság területi különbségeit már hosszú ideje kutatják Magyarországon. Az elemzések eddig vagy nagyobb területi egységek (megyék, újabban

Részletesebben

DR. KULISCH ÁGOTA. Témavezető: Prof. Dr. Bender Tamás, az MTA doktora

DR. KULISCH ÁGOTA. Témavezető: Prof. Dr. Bender Tamás, az MTA doktora Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika, Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola A BALNEOTERÁPIA HATÁSA KRÓNIKUS DERÉKFÁJÁSBAN, ÉS KÉZ KISÍZÜLETI VAGY TÉRD ARTHROSISBAN

Részletesebben

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉG MIATT HOSPITALIZÁLT BETEGEK KIVIZSGÁLÁSÁNAK ELEMZÉSE BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ SZAKMAI IRÁNYELV ALAPJÁN Ph.D. Tézisek összefoglalója Dr. Paulik Edit Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

Paediatrics: introduction. Historical data.

Paediatrics: introduction. Historical data. Paediatrics: introduction. Historical data. Dr. György Fekete Aim of the present lecture To demonstrate: - the wonderful nature of this discipline - the differences as compared to other medical activities,

Részletesebben

Egészségfejlesztés: új szempont a diplomások képzésében

Egészségfejlesztés: új szempont a diplomások képzésében Kraiciné Szokoly Mária PhD ELTE PPK Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet Egészségfejlesztés: új szempont a diplomások képzésében (HALLGATÓI VÉLEKEDÉSEK AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS FONTOSSÁGÁRÓL)

Részletesebben

A vadgazdálkodás minősítése a Dél-dunántúli régióban

A vadgazdálkodás minősítése a Dél-dunántúli régióban Acta Oeconomica Kaposváriensis (2007) Vol 1 No 1-2, 197-204 Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Kaposvár University, Faculty of Economic Science, Kaposvár A vadgazdálkodás minősítése a Dél-dunántúli

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

Új, komplex, átfogó szûrôprogram indult. Magyarország átfogó egészségvédelmi szûrôprogramjának (MÁESZ) eredményei 2015-ben

Új, komplex, átfogó szûrôprogram indult. Magyarország átfogó egészségvédelmi szûrôprogramjának (MÁESZ) eredményei 2015-ben LAM-T U D O M Á N Y EREDETI K Ö Z L E M É N Y 19 Magyarország átfogó egészségvédelmi szûrôprogramjának (MÁESZ) eredményei 2015-ben KISS István, BARNA István, DAIKI Tenno, DANKOVICS Gergely, KÉKES Ede a

Részletesebben

az EU ban. Luxus, vagy gazdasági kényszer?

az EU ban. Luxus, vagy gazdasági kényszer? Munkahelyi stressz és stresszkezelés az EU ban. Luxus, vagy gazdasági kényszer? Purebl György Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Stresszhez társuló mentális zavarok a XXI. Században Munkahelyi

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük,

Részletesebben

Depresszió és életminőség krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek körében

Depresszió és életminőség krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek körében Depresszió és életminőség krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek körében Tézisfüzet Dr. Szeifert Lilla Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Novák Márta,

Részletesebben

CSERNELY KÖZSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE

CSERNELY KÖZSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE Gazdaságtudományi Közlemények, 6. kötet, 1. szám (2012), pp. 157 166. CSERNELY KÖZSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE VARGA BEATRIX Összefoglaló: Terveink szerint Csernely községet alapul véve kerül kidolgozásra

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Nonparametric Tests

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Nonparametric Tests Nonparametric Tests Petra Petrovics Hypothesis Testing Parametric Tests Mean of a population Population proportion Population Standard Deviation Nonparametric Tests Test for Independence Analysis of Variance

Részletesebben

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával A Debreceni Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika és a **Szent János Kórház, Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok

Részletesebben

A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban

A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban Dr.Sal Péter házi gyermekorvos, homeopata Komplementer Medicina szakmai kollégiumi testület tagja Az EU egészségüggyel foglalkozó szakmai intézményeiben

Részletesebben

A közép-kelet európai egészség paradoxon

A közép-kelet európai egészség paradoxon A közép-kelet európai egészség paradoxon Bevezetés a klinikai-és egészségpszichológiába 5. előadás, 2008 03 19 Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Kopp Mária : A közép-kelet európai egészség paradoxon

Részletesebben

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market.

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. Using a questionnaire, we determined the nature and strength

Részletesebben

EMMI szakmai irányelv. az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez

EMMI szakmai irányelv. az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez Forrás: Egészségügyi Közlöny 2013. év 3. szám EMMI szakmai irányelv az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez Előszó A szakmai irányelv megjelentetése része egy hosszú folyamatnak, mely során a Nemzeti

Részletesebben

Angol Középfokú Nyelvvizsgázók Bibliája: Nyelvtani összefoglalás, 30 kidolgozott szóbeli tétel, esszé és minta levelek + rendhagyó igék jelentéssel

Angol Középfokú Nyelvvizsgázók Bibliája: Nyelvtani összefoglalás, 30 kidolgozott szóbeli tétel, esszé és minta levelek + rendhagyó igék jelentéssel Angol Középfokú Nyelvvizsgázók Bibliája: Nyelvtani összefoglalás, 30 kidolgozott szóbeli tétel, esszé és minta levelek + rendhagyó igék jelentéssel Timea Farkas Click here if your download doesn"t start

Részletesebben

INVITATION. The cost of adherence: quality of life and health economic impacts. Corvinus Health Policy and Health Economics Conference Series 2014/3

INVITATION. The cost of adherence: quality of life and health economic impacts. Corvinus Health Policy and Health Economics Conference Series 2014/3 Corvinus Health Policy and Health Economics Conference Series 2014/3 Health Economics Study Circle, Health and Health Care Economics Section of the Hungarian Economic Association in cooperation with: Semmelweis

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

A derékfájdalom következtében kialakuló funkciócsökkenés vizsgálatának lehetőségei validált, önkitöltős állapotfelmérő kérdőívek segítségével

A derékfájdalom következtében kialakuló funkciócsökkenés vizsgálatának lehetőségei validált, önkitöltős állapotfelmérő kérdőívek segítségével A derékfájdalom következtében kialakuló funkciócsökkenés vizsgálatának lehetőségei validált, önkitöltős állapotfelmérő kérdőívek segítségével Doktori tézisek Valasek Tamás Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok

Részletesebben

5. HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEK

5. HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEK 5. HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEK Kovács Katalin Ôri Péter FÔBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A magyarországi halandóság történeti távlatban is kedvezôtlen volt nyugat- vagy észak-európai összehasonlításban, de ez a hátrány

Részletesebben

A BETEGSÉGREPREZENTÁCIÓ ÉS ÉLETMINŐSÉG KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA SZTÓMÁVAL ÉLŐK KÖRÉBEN

A BETEGSÉGREPREZENTÁCIÓ ÉS ÉLETMINŐSÉG KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA SZTÓMÁVAL ÉLŐK KÖRÉBEN A BETEGSÉGREPREZENTÁCIÓ ÉS ÉLETMINŐSÉG KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA SZTÓMÁVAL ÉLŐK KÖRÉBEN In: Gy. Kiss Enikő, Polyák Lilla (szerk). (2012): Egészség Rehabilitációs Füzetek II. A személyes és társas tényezők

Részletesebben

LIFE KÖRNYEZETVÉDELMI TRÉNING

LIFE KÖRNYEZETVÉDELMI TRÉNING INSECTLIFE - INSECTLIFE Innovative Real-time Monitoring and Pest control for Insects (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu MEDAPHON - Monitoring Soil Biological Activity by using a novel tool: EDAPHOLOG-System

Részletesebben

December 1. az AIDS világnapja. 1th December is the World AIDS Day. Dr. Forrai Judit

December 1. az AIDS világnapja. 1th December is the World AIDS Day. Dr. Forrai Judit December 1. az AIDS világnapja 1th December is the World AIDS Day forrai.judit@med.semmelweis-univ.hu Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet Initially submitted November 15, 2013; accepted for publication

Részletesebben

ELTÉRŐ TARTÁSMÓDOK ÉS TÁPOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA NÖVENDÉK CSINCSILLÁKON (Chinchilla lanigera) Lanszki J. és Horváth P.

ELTÉRŐ TARTÁSMÓDOK ÉS TÁPOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA NÖVENDÉK CSINCSILLÁKON (Chinchilla lanigera) Lanszki J. és Horváth P. 1 ELTÉRŐ TARTÁSÓDOK ÉS TÁPOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA NÖVENDÉK CSINCSILLÁKON (Chinchilla lanigera) Lanszki J. és Horváth P. Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kar, Kaposvár Bevezetés Az utóbbi

Részletesebben

TDA-TAR ÉS O-TDA FOLYADÉKÁRAMOK ELEGYÍTHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA STUDY OF THE MIXABILITY OF TDA-TAR AND O-TDA LIQUID STREAMS

TDA-TAR ÉS O-TDA FOLYADÉKÁRAMOK ELEGYÍTHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA STUDY OF THE MIXABILITY OF TDA-TAR AND O-TDA LIQUID STREAMS Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 147 156. TDA-TAR ÉS O-TDA FOLYADÉKÁRAMOK ELEGYÍTHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA STUDY OF THE MIXABILITY OF TDA-TAR AND O-TDA LIQUID STREAMS HUTKAINÉ GÖNDÖR

Részletesebben

CISZTÁS FIBRÓZIS GYÓGYÍTHATÓ?!

CISZTÁS FIBRÓZIS GYÓGYÍTHATÓ?! CISZTÁS FIBRÓZIS GYÓGYÍTHATÓ?! Ujhelyi Rita 2012. November Gyermekpulmológiai Konferencia Cisztás fibrózis Öröklődő betegség Nem gyógyítható Klorid ion transzport zavar Légutak és emésztőrendszert érinti

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 9 Issue 3 Különszám/Special Issue Gödöllő 2013 219 AZ ÚJSZÜLÖTT CSIKÓ EGYES ÉLETTEVÉKENYSÉGEINEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL

Részletesebben

Construction of a cube given with its centre and a sideline

Construction of a cube given with its centre and a sideline Transformation of a plane of projection Construction of a cube given with its centre and a sideline Exercise. Given the center O and a sideline e of a cube, where e is a vertical line. Construct the projections

Részletesebben

Az életminõséggel foglalkozó kutatások körében egyre elterjedtebb a szubjektív

Az életminõséggel foglalkozó kutatások körében egyre elterjedtebb a szubjektív Iskolakultúra 2004/8 Örkényi Ágota Koszonits Rita tudományos munkatárs, Szociológiai Kutatóintézet, MTA, Budapest tudományos munkatárs, Szociológiai Kutatóintézet, MTA, Budapest Akiknek sem otthon, sem

Részletesebben

Ellátási-láncok modellezése szimulációval

Ellátási-láncok modellezése szimulációval Ellátási-láncok modellezése szimulációval 1 Ellátási-láncok modellezése szimulációval PROF. DR. BENKŐJÁNOS SZIE, GödöllőMűszaki Menedzsment Intézet Modellezési szempontból egy ellátási-lánc a termeléstől

Részletesebben

Megbeszélés. 1. Hozzá tud-e járulni a projekt a combnyaktáji töréstípusok európai megoszlásának megértéséhez?

Megbeszélés. 1. Hozzá tud-e járulni a projekt a combnyaktáji töréstípusok európai megoszlásának megértéséhez? 96 A combnyaktáji törések száma 1965 90 között megkétszerezdött, s a szerzk többsége az irányzat folytatódását várja, 2025-re az 1990- es értékek kétszeresét, 2050-re három és félszeresét valószínsítve.

Részletesebben

FELADATMEGOLDÁSI SZOKÁSAINAK VIZSGÁLATA. Baranyai Tünde

FELADATMEGOLDÁSI SZOKÁSAINAK VIZSGÁLATA. Baranyai Tünde Volume 3, Number 1, 2013 3. kötet, 1. szám, 2013 A SZATMÁRNÉMETI TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐS HALLGATÓK FELADATMEGOLDÁSI SZOKÁSAINAK VIZSGÁLATA THE EXAMINATION OF TEACHER TRAINING COLLEGE STUDENTS PROBLEM-SOLVING

Részletesebben

1. A GYÓGYSZER NEVE. Serevent Diskus 50 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

1. A GYÓGYSZER NEVE. Serevent Diskus 50 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1. A GYÓGYSZER NEVE Serevent Diskus 50 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 50 mikrogramm szalmeterol (szalmeterol-xinafoát formájában) adagonként. Ismert hatású

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 1999. március 19-20. Zsákolt áruk palettázását végző rendszer szimulációs kapacitásvizsgálata Kádár Tamás Abstract This essay is based on a research work

Részletesebben

Vasúti kocsik vázszerkezetének a felhasználhatósága kisebb nyílások áthidalására helyi érdek8 közúti utakon

Vasúti kocsik vázszerkezetének a felhasználhatósága kisebb nyílások áthidalására helyi érdek8 közúti utakon Vasúti kocsik vázszerkezetének a felhasználhatósága kisebb nyílások áthidalására helyi érdek8 közúti utakon Dr. Köll Gábor, Dr. Petru oga, "tefan Gu$iu, C&t&lin oga Kolozsvári szaki Egyetem Abstract This

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. Anyag és módszer

1. Bevezetés. 2. Anyag és módszer DR. FODOR MÓNIKA * Értékrend, élelmiszerfogyasztói preferencia és a szolgáltatás-választás indítékai közötti összefüggések a hazai munkahelyi étkezés piacán 1. Bevezetés Correlations between the individual

Részletesebben

A Fusarium solani-val szembeni ellenállóképesség vizsgálata különböző zöldborsó fajtákon és nemesítési kombinációkon

A Fusarium solani-val szembeni ellenállóképesség vizsgálata különböző zöldborsó fajtákon és nemesítési kombinációkon A Fusarium solani-val szembeni ellenállóképesség vizsgálata különböző zöldborsó fajtákon és nemesítési kombinációkon Mendlerné Drienyovszki Nóra 1 Mándi Lajosné 2 Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum,

Részletesebben

APÁKGYERMEKGONDOZÁSI SZABADSÁGON-AVAGY EGY NEM HAGYOMÁNYOS ÉLETHELYZET MEGÍTÉLÉSE A FÉRFIAKSZEMSZÖGÉBŐL

APÁKGYERMEKGONDOZÁSI SZABADSÁGON-AVAGY EGY NEM HAGYOMÁNYOS ÉLETHELYZET MEGÍTÉLÉSE A FÉRFIAKSZEMSZÖGÉBŐL APÁKGYERMEKGODOZÁSI SZABADSÁGO-AVAGY EGY EM HAGYOMÁYOS ÉLETHELYZET MEGÍTÉLÉSE A FÉRFIAKSZEMSZÖGÉBŐL PROF: HABIL BECSIK ADREA 1 - DR. JUHÁSZ TÍMEA 2 Összefoglalás: em mondhatjuk, hogy ma még sok férfi megy

Részletesebben

MARKOLT NORBERT. Alegységszintű vezetők megítélésének pszichológiai dimenziói. Psychological dimension in subunit military leader s assessment

MARKOLT NORBERT. Alegységszintű vezetők megítélésének pszichológiai dimenziói. Psychological dimension in subunit military leader s assessment MARKOLT NORBERT Alegységszintű vezetők megítélésének pszichológiai dimenziói Absztrakt Psychological dimension in subunit military leader s assessment A kutatás célja, az alegységszintű vezetők megítélésében

Részletesebben

Összefoglalás. Summary. Bevezetés

Összefoglalás. Summary. Bevezetés A talaj kálium ellátottságának vizsgálata módosított Baker-Amacher és,1 M CaCl egyensúlyi kivonószerek alkalmazásával Berényi Sándor Szabó Emese Kremper Rita Loch Jakab Debreceni Egyetem Agrár és Műszaki

Részletesebben

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Károly Farkas Gábor Horváth András Mészáros Miklós Telek Technical University of Budapest, Hungary EPEW 2014, Florence, Italy Outline Intelligent

Részletesebben

Választási modellek 3

Választási modellek 3 Választási modellek 3 Prileszky István Doktori Iskola 2018 http://www.sze.hu/~prile Forrás: A Self Instructing Course in Mode Choice Modeling: Multinomial and Nested Logit Models Prepared For U.S. Department

Részletesebben

SUMMARY ON THE VALIDITY STUDY OF THE HUNGARIAN VERSION OF THE PERCEIVED STRESS SCALE Adrienne Stauder MD, PhD, Barna Konkolÿ Thege psychologist Institute of Behavioural Sciences, Semmelweis University

Részletesebben

Supporting Information

Supporting Information Supporting Information Cell-free GFP simulations Cell-free simulations of degfp production were consistent with experimental measurements (Fig. S1). Dual emmission GFP was produced under a P70a promoter

Részletesebben

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT. KÖZLEMÉNYE A CARIPRAZINE SKIZOFRÉNIÁBAN SZENVEDŐ BETEGEK KÖRÉBEN VÉGZETT FÁZIS IIB KLINIKAI VIZSGÁLATÁNAK POZITÍV EREDMÉNYEIRŐL NEW YORK, 2009. október

Részletesebben

PREVENCIÓS/EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI

PREVENCIÓS/EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PAKSI BORBÁLA FELVINCZI KATALIN SCHMIDT ANDREA PREVENCIÓS/EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG A KÖZOKTATÁSBAN A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZOTT PREVENCIÓS/EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMOK ELTERJEDTSÉGE,

Részletesebben