TDA-TAR ÉS O-TDA FOLYADÉKÁRAMOK ELEGYÍTHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA STUDY OF THE MIXABILITY OF TDA-TAR AND O-TDA LIQUID STREAMS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TDA-TAR ÉS O-TDA FOLYADÉKÁRAMOK ELEGYÍTHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA STUDY OF THE MIXABILITY OF TDA-TAR AND O-TDA LIQUID STREAMS"

Átírás

1 Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp TDA-TAR ÉS O-TDA FOLYADÉKÁRAMOK ELEGYÍTHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA STUDY OF THE MIXABILITY OF TDA-TAR AND O-TDA LIQUID STREAMS HUTKAINÉ GÖNDÖR ZSUZSANNA a, ÁBRAHÁM JÓZSEF ab, RÁCZ LAJOS b, MAGYARI MIKLÓS b, LAKATOS JÁNOS a a Miskolci Egyetem Kémiai Intézet, 3515 Miskolc-Egyetemváros b BorsodChem Zrt, Vegyipari Technológia BorsodChem Kihelyezett Intézeti Tanszék, 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1. A toluilén diamin kátrány (TDA-TAR) a toluilén diizocianát (TDI) gyártás során keletkezik, szobahőmérsékleten átlátszatlan, bitumen szerű anyag. Nagyüzemi ártalmatlanítási technológiájának kifejlesztéséhez szükség volt arra, hogy laboratóriumi és félüzemi kísérletek segítségével tanulmányozzuk a TDA-TAR oldhatóságát, elegyíthetőségét ortotoluilén diaminban (O-TDA). A tervezett technológia alkalmazásának ugyanis feltétele, hogy a különböző hőmérsékletű TDA-TAR és O-TDA folyadékáramok elegyítésekor a folyadékállapot fennmaradjon. Az elegyíthetőségi vizsgálatokat két helyszínen különböző méretben végeztük el. A laboratóriumi oldási kísérletek során m/m% TAR koncentrációjú O-TDA elegyeket állítottunk elő, majd a minták olvadáspontjának és cseppenés pontjának mérését végeztük el. A Vegyipari Műveleti Laboratóriumban saját tervezésű kísérleti oldó berendezésben, félüzemi kísérletekben kg nagyságrendű minták felhasználásával 9 23 m/m% TAR koncentrációjú O-TDA elegyeket készítettünk, majd a keverő- és a szivattyúmotor áramfelvételét mérve vizsgáltuk az oldat áramoltathatóságának stabilitását o C tartományban. Az egyetemi laboratóriumi kísérletek alapján megállapítottuk, hogy a TAR-OTDA elegy a m/m% TAR-tartalom intervallumban a o C-os üzemi hőmérsékleten olyan rendszer, amelyben szilárd fázis vagy az áramlással, folyással szemben nagy ellenállást kifejtő folyadékszerkezet nem jön létre, így a folyékony anyagáram az elegy létrehozását követően stabilan fenntartható. A Műveleti Laboratóriumi vizsgálatok fenti megállapítást megerősítették, így igazolást nyert, hogy a TDA-TAR ártalmatlanítására a legmegfelelőbbnek ítélt eljárás: az Orto-toluilén diaminban (O-TDA-ban) történő oldás, majd együttes elégetés, mivel oldat formájában történő égetés megvalósításának nincs elegyíthetőségi, folyadékszerkezeti akadálya. Kulcsszavak: izocianát, desztillációs maradék, elegyíthetőség. The diamino-toluene-tar (TDA-TAR) is a byproduct forming during the tolueneisocyanate production (TDI). It is a dark, non transparent material, similar to bitumen. The handling of TDI during the technology requires the study of the solubility of this substance in orto-diamino-toluene (O-TDA) since the technology requires that, the liquid state or the flow should remain significantly unaltered when the different temperature TDA-TAR and OTDA streams are mixed together. During the laboratory tests using gramme size samples m/m% TAR containing TAR OTDA mixtures were produced

2 148 Hutkainé Göndör Zs. Ábrahám J. Rácz L. Magyari M. Lakatos J. and both the melting points and dropping points were determined. The Process Laboratory test using kilogramme size samples focused on the investigation of the flow characteristics of the 9-23 m/m % mixture between C. Both type of experiments proved that the streams can be unified without formation of any solid or high viscosity structure which could hinder the mixture of the streams and their transport. Keywords: isocyanite, distillation residue, solubility of TAR in OTDA. Bevezetés Az MTD minőségének javításának egyik lehetősége a TDA-TAR eltávolítása. E célból a TDA-TAR eltávolítására egy MTD-TAR desztillációs kolonna került beépítésre a gyártási technológiába. Ez az MTD-TAR desztillációs kolonna kb % TAR tartalmú desztillációs fenékterméket képes előállítani. A TDA-TAR desztillációs kolonna fenéktermék további feldolgozására vákuumbepárlásos TAR-eltávolítási technológiát alkalmaznak. Az MTD visszanyerő vákuumbepárló berendezés tervezéséhez TDA-TAR koncentrátummal egy kísérleti berendezésben MTD visszanyerési és TDA-TAR kinyerési kísérletben 93% TAR tartalmú TDA-TAR mintaanyagot állítottak elő, amely a később tárgyalt oldási kísérletek kiindulási anyagául szolgált. A fenti elválasztás során keletkező TDA-TAR nagyüzemi ártalmatlanítási technológiájában egymástól eltérő hőmérsékletű, 200 C-os TAR és 150 C-os OTDA anyagáramok elegyítését tervezik. Kérdéses, hogy az elegyítést követően keletkezhet-e olyan fázis, amely a rendszerben a folytonos áramlás fenntartását akadályozza. A korábbi viszkozitás- és sűrűségmérések azt mutatták, hogy a két anyag különböző arányokban történő elegyítésekor nem következik be olyan szerkezeti átalakulás, vagy fáziskiválás az elegyben, amely a folytonos folyékony anyagáramlást akadályozná. A jelen kutatás során elvégzett vizsgálatok ennek a korábbi tapasztalatnak a megerősítését célozták. 1. A TDA-TAR/OTDA elegyek olvadás- és cseppenés pontjának vizsgálata az összetétel és a hőkezelés függvényében Vizsgálati módszer A tervezett technológia biztonságos üzemeltetése szempontjából az a kívánalom, hogy a megfelelő folyási tulajdonsággal rendelkező folyadék állapot az elegyítést követően is fennmaradjon. A fenti kritérium teljesülésének nem elengedhetetlen feltétele a korlátlan elegyedés, vagy a homogén elegy kialakulása, mert a folyadékáramlás akkor is fennmarad, ha bizonyos arányoknál az elegyedés korlátolt lesz és emiatt két fázis áramlik együtt. Ha a különböző hőmérsékletű folyadékáramok elegyítését követően kialakult hőmérséklet lényegesen magasabb, mint a komponensek olvadáspontja, az áramlás fenntartásának folytonossága csak akkor válik kérdésessé, ha az elegyedés együtt jár valamilyen szilárd fázis, vagy megnövekedett viszkozitású (pl. térhálós) szerkezet kialakulásával. A fázisok elegyedésére a rendszer átlátszatlansága miatt nehéz információt szerezni, ezért kísérleteinket a folyadékállapot fennmaradásának hőmérséklet- és összetétel függésére fókuszáltuk. A szerkezetképződésre, ill. a folyadékállapot fennállására a különböző TAR-OTDA elegyek olvadásés cseppenés pontjának vizsgálatával kívánunk megállapításokat tenni.

3 TDA-TAR és O-TDA folyadékáramok elegyíthetőségének vizsgálata 149 a) A TAR és az OTDA olvadáspontjának meghatározása A vizsgálatot abból a célból végeztük, hogy megismerjük az elegyet képező két komponens, a TAR és az OTDA olvadáspontját, ill. megítélhető legyen az olvadáspont és a mért cseppenéspont közötti eltérés. A mérőkészülék elvét az 1. ábra szemlélteti, amelyben a kapillárisba töltött szilárd mintát egy megfelelően megválasztott hőátadó közeg segítségével melegítjük kb ºC/perc fűtési sebességgel. Az olvadáspontot akkor olvastuk le, amikor a kapillárisba töltött szilárd anyag szemcséinek élei megolvadtak és megjelent a folyadékfázis. A méréssel kapcsolatosan meg kell jegyeznünk, hogy a porszerű anyagoknál nem látható jól a kristályos szerkezet összeomlása, így az olvadást esetünkben a kapillárisban tapasztalt térfogatcsökkenés, majd a folyadék fázis megjelenése jelezte. 1. ábra. Az olvadáspont meghatározáshoz használt mérési elv szemléltetése Minta neve T op, C 93 m/m%-os TDA-TAR 53 OTDA táblázat. TAR és OTDA minták olvadáspont adatai Az 1. táblázat adataiból megállapítható, hogy a TAR és az oldószerként használt OTDA olvadáspontja között nincs számottevő különbség.

4 150 Hutkainé Göndör Zs. Ábrahám J. Rácz L. Magyari M. Lakatos J. b) A különböző TAR/O-TDA arányú elegyek cseppenéspontjának meghatározása Az O-TDA-ból és a 93% TAR-tartalmú mintából 10, 20, 30, 40 és 50 m/m% TARtartalmú elegyeket a hidegen porított komponensekből tömegméréssel mértünk össze. Az elegyített, homogenizált, porszerű szilárd komponenseket elegyenként kémcsövekbe tettük, lezártuk, majd kemencében 150 o C-ra melegítve összeolvasztottuk. Ezen a hőmérsékleten tartottuk az olvadékokat fél óra hosszáig, majd a kemencéből kivéve, szobahőmérsékleten lehűlni hagytuk. A hőntartást azért végeztük, hogy álljon rendelkezésre elég idő az eetleges szerkezetváltozás, vagy szilárd fázis kialakulásához. A 150 o C-os hőmérsékletet azért választottuk, mert ez az alsó hőmérséklet érték, ameddig az ártalmatlanítási technológiában az elegyítéskor a melegebb fázis hőmérséklete csökkenhet. (Meg kell jegyeznünk, hogy a korábbi viszkozitási kísérleteinknél azt tapasztaltuk, hogy a technológia számára megfelelő hőmérsékleten (max. 160 o C), a max. 70 m/m%-os TAR- koncentrációjú O-TDA-elegy bizonyult a legalkalmasabbnak arra, hogy legfeljebb 20 mpas viszkozitású, hígfolyós olvadék legyen [1].) Vizsgálatainkhoz a 10, 20, 30, 40 és 50 m/m%-os elegyösszetételeket az ártalmatlanítási technológiában tervezett elegyösszetételhez (30%) választottuk meg. Az elegyekkel végzett cseppenéspont vizsgálatokkal választ kerestünk arra a kérdésre, hogy a 150 C-on létrehozott elegyek között van-e olyan összetételű, amelyben szerkezeti változás, vagy szilárd anyag kiválása következtében a folyási tulajdonságok megváltoznak. A cseppenéspont értékeket két-két mérés átlagaként a 2. táblázatban adtuk meg. A táblázatban a 0 m/m% TAR-tartalmú elegy a tiszta O-TDA-t, a 93 m/m%-os a tiszta TAR-t képviseli. TAR- tartalom, m/m% Cseppenéspont, o C táblázat. A 150 C-on 0,5 óráig hőkezelt TAR-OTDA elegyek cseppenéspontja összetételük függvényében A táblázat adataiból kitűnik, hogy a 150 o C-on létrehozott TAR/O-TDA elegyek cseppenéspontja alacsony, jelentősen kisebb, mint a technológiában alkalmazni kívánt, alacsonyabb hőmérsékletű folyadékfázis hőmérséklete (150 C). Jelentős változás ebben az alacsony cseppenéspont-hőmérsékletben az elegyösszetétel függvényében nem tapasztalható. Ebből arra következtetünk, hogy a m/m%-os TAR- tartalmú elegyek anélkül ele-

5 TDA-TAR és O-TDA folyadékáramok elegyíthetőségének vizsgálata 151 gyednek az üzemi C-os hőmérsékleten, hogy bennük a folyási tulajdonságaikat jelentősen befolyásoló szerkezeti változás a homogén oldatszerkezethez képest megjelenne, így várhatóan gond nélkül áramoltathatók a két anyagáram elegyítését követően. b) A különböző hőmérsékleten elegyített és hőntartott, 30 m/m % TAR-tartalmú TAR-OTDA elegyek cseppenés pontjának meghatározása Ezen kísérletek célja a hőmérséklet szerepének tisztázása az áramoltatást befolyásoló elegyállapotok kialakulására. A vizsgálthoz 30 m/m% TAR-tartalmú TAR/O-TDA elegyet készítettünk előzetesen porított komponensekből, az elegyet homogenizáltuk, majd lezárt kémcsövekben 80, 100, 120, 150 és 180 o C hőmérsékleteken megolvasztottuk. Az olvadékokat fél óráig hőn tartottuk annak érdekében, hogy ha léteznek az áramlást módosító szerkezeti változások, azok végbemehessenek az elegyekben. A szobahőmérsékleten megszilárdult mintákból ezután cseppenéspont vizsgálatokat végeztünk. A kapott hőmérsékletadatokat két-két mérés átlaga alapján a 3. táblázatban tüntettük fel. Elegyítési-hőntartási hőmérséklet o C Cseppenéspont o C táblázat. Különböző hőmérsékleteken elegyített és hőntartott 30 m/m%-os TAR/O-TDA elegyek cseppenéspontja Az eredményekből látszik, hogy nincs olyan elegyítési-hőntartási hőmérséklet, amelynél az adott elegy cseppenéspontja szignifikáns eltérést mutatna a többi értéktől. Ebből arra következtethetünk, hogy az elegyítési-hőntartási hőmérséklet növelése az elegykészítés és hőntartás során nem eredményez szerkezeti változást, vagyis az elegyek továbbra is alacsony hőmérsékleten válnak hígfolyóssá. A cseppenéspont mérésére alkalmas készüléket és a mérés fázisait a 2. ábra szemlélteti.

6 152 Hutkainé Göndör Zs. Ábrahám J. Rácz L. Magyari M. Lakatos J. 2. ábra. Cseppenéspont mérés Ubbelodhe cseppenéspont-mérővel A kapott vizsgálati eredmények alapján megerősítést nyert a korábbi, viszkozitásvizsgálaton és sűrűségmérésen alapuló azon tapasztalatunk, hogy a TAR/O-TDA komponensek elegyíthetőek anélkül, hogy oldatszerkezetük ugrásszerűen megváltozna, bennük szilárd komponens válna ki, vagy térhálós szerkezet jönne létre, és ezzel lényeges módosulás következne be az elegyített fázisok áramoltathatóságában. A két elegyíteni kívánt komponens olvadáspontja mintegy 100 C-kal alacsonyabb a tervezett üzemi hőmérsékletnél, és az elegyek cseppenéspontja nem mutat függést sem az összetételtől, sem az elegy létrehozásakor alkalmazott hőmérséklettől. Jelen vizsgálatunk eredményeit összevetve a korábbi viszkozitás-, és sűrűségvizsgálat eredményeivel megállapíthatjuk, hogy a TAR/O-TDA elegy a m/m% TAR- tartalom intervallumban a tervezett o C-os üzemi hőmérsékleten olyan rendszer, amelyben szilárd fázis vagy az áramlással szemben nagy ellenállást kifejtő anyagszerkezet nem jön létre, így az anyagáramlás az elegy létrehozását követően stabilan fenntartható. 2. TAR/O-TDA elegyek áramoltathatóságának vizsgálata A TDA-TAR oldó- és oldatkezelő berendezés tervezéséhez félüzemi oldási kísérleteket végeztünk, ami o C hőmérsékletű O-TDA és o C hőmérsékletű TARolvadék elegyítését, továbbá az oldat szivattyúval történő cirkuláltatási kísérletét jelentette. A kapott elegy áramoltathatóságának stabilitását o C tartományban vizsgáltuk. A kísérleti berendezés vázlatrajzát a 3. ábra mutatja be.

7 TDA-TAR és O-TDA folyadékáramok elegyíthetőségének vizsgálata ábra. A TAR/O-TDA oldástechnológiai kapcsolási vázlata A kísérleti berendezés egy 10 liter térfogatú, köpennyel ellátott, olajfűtésű, keverős készülékből, a T1 jelű oldó tartályból és az ehhez kapcsolt P1 jelű cirkulációs fogaskerék szivattyúból állt. Az oldó tartály keverőjét meghajtó motor frekvenciaváltós fordulatszám szabályozással ellátott. A keverő meghajtómotor és a cirkulációs szivattyú áramfelvételét az oldási és szivattyúzási kísérlet során folyamatosan mértük abból a célból, hogy megtudjuk változik-e értékük az esetlegesen bekövetkező oldatszerkezeti változás következtében. A keringetett TAR/O-TDA elegyből mintákat vettünk a szivattyú szívó- és nyomóágából. Az elegy hőmérsékletét az oldó tartály köpenyterében cirkuláltatott Marlotherm SH hőközlő olajjal szabályoztuk. Az elegy hőmérsékletét az oldótartályban, a hőközlő olaj hőmérsékletét a villamos olajfűtő berendezés kilépési pontján folyamatosan mértük. Az áramoltatási kísérlet körülményeire jellemző adatokat a 4. táblázat tartalmazza. TAR tömege (folyékony) 3x 0,5 kg O-TDA tömege (folyékony) 4,926 kg Reaktor keverőmotor áramfelvétel üresen 0,5A Keringető fogaskerék-szivattyú áramfelvétel üresen 1,0A A reaktor belsőhőmérséklete, o C 4. táblázat. Az áramoltatási kísérlet körülményei 145 o C A kísérlet célja tehát a min. 9 m/m% - max. 30 m/m% TAR koncentrációjú TAR/O- TDA elegyek előállítása és az elegyek szivattyúzhatóságának, a szivattyú áramfelvételváltozásának vizsgálata volt az elegykoncentráció függvényében. Az oldási kísérlethez a o C hőmérsékletű O-TDA oldószert az oldó tartályba tömegméréssel mértük be, majd elindítottuk az oldó tartály keverőjét. Beállítottuk a keverő fordulatszámát úgy, hogy az egyenletes, rázkódásmentes keverést biztosítson. A cirkulációs szivattyút beindítva mértük a tiszta O-TDA cirkuláltatásánál a keverő és a szivattyú áramfelvételét, miközben az oldó tartályban a hőmérsékletet 140 o C-on tartottuk.

8 154 Hutkainé Göndör Zs. Ábrahám J. Rácz L. Magyari M. Lakatos J. Az előre lemért tömegű, o C hőmérsékleten szárítószekrényben megolvasztott TAR adagot állandó kevertetés és cirkuláltatás közben az oldó tartályba töltöttük, és percig a keverő és a szivattyú áramfelvételének állandósulásáig kevertettük. Eközben mértük a cirkuláltatásnál a keverő és a szivattyú áramfelvételét, valamint az oldat hőmérsékletét. Az elegyből a szivattyú szívóágánál mintákat vettünk. A minták TAR-tartalmának meghatározását gázkromatográfiás módszerrel végeztük. Ezután újabb, ismert tömegű, o C hőmérsékleten szárítószekrényben megolvasztott TAR-t adagoltunk az oldó tartályba, percig a keverő és a szivattyú áramfelvételének állandósulásáig kevertettük, közben pedig mértük a cirkuláltatásnál a keverő és a szivattyú áramfelvételét, továbbá az oldat hőmérsékletét. Az elegyből a szivattyú szívóágánál ismét mintát vettünk. Az oldást, keverést, cirkuláltatást és mintavételezést egy harmadik adag TAR beadagolásával folytattuk. Végezetül állandó kevertetés és cirkuláltatás közben az elegyet lassan, 40 perc alatt 140 o C- ról 110 o C-ra hűtöttük, közben mértük a keverő és a szivattyú áramfelvételét. Az elegyből 110 o C-on mintát vettünk és ismét elvégeztük a TAR-tartalom meghatározását gázkromatográfiás laboratóriumi vizsgálattal. Az elegyek tömegviszonyainak és TAR-tartalmának összefoglalását az 5. táblázatban, a részletes mérési eredményeket pedig a 6. táblázatban tüntettük fel. Az előállított min. 9,1 m/m% -max. 22, 7 m/m% TAR tartalmú O-TDA-TAR oldatok TAR tartalmának meghatározása a kísérlet közben vett mintákból azt mutatta, hogy TAR kiválás nem történt a rendszerben. Az eleméleti és mért koncentráció adatok néhány %-nyi eltérése a mérések bizonytalanságából ered (5. táblázat). Az oldási kísérlet során keverőmotor és cirkulációs szivattyú mért áramfelvételi adataiból azt a következtetést lehet levonni, hogy TAR/O-TDA elegyek áramoltatással szembeni ellenállásának változása (viszkozitás növekedés, oldatszerkezet-változás, kiválás) nem következik be az alkalmazott kísérleti feltételek mellett (6. táblázat). m O-TDA, kg m TAR (95 %), kg m elegy, kg w TAR, számított m/m % w TAR, mért m/m % 4,926 0,5 5,426 8,75 9,1 4, ,926 16,03 18,6 4,926 1,5 6,426 22,18 22,7 110 C-ra visszahűtött elegy 22,7 5. táblázat. A TAR tömeg%-a az áramoltatott elegyekben

9 TDA-TAR és O-TDA folyadékáramok elegyíthetőségének vizsgálata 155 Kísérleti időpontok, min Keverő villanymotor áramfelvétel, A Első 0,5 kg TAR betöltés Szivattyú villanymotor áramfelvétel, A TAR-tartalom, m/m% 0. 0,5 1,0 5. 0,5 1, ,5 1, ,5 1, ,5 1, ,5 1,0 30. (1. MINTAVÉTEL) 0,5 1,0 9,1 Második 0,5 kg TAR betöltés 35. 0,5 1, ,5 1, ,5 1, ,5 1, ,5 1,0 60. (2. MINTAVÉTEL) 0,5 1,0 18,60 Harmadik 0,5 kg TAR betöltés 65. 0,5 1, ,5 1, ,5 1, ,5 1, ,5 1,0 90. (3. MINTAVÉTEL) 0,5 1,0 22,7 Visszahűtés 110 C-ra 130. (4. MINTAVÉTEL 0,5 1,0A 22,7 6. táblázat. A TAR/O-TDA elegyek áramoltatási kísérleti adatai Következtetések A laboratóriumi és félüzemi kísérletek egymástól eltérő vizsgálati metodikát alkalmazó kísérletei alapján ugyanazon végkövetkeztetésre jutva megállapíthatjuk, hogy a m/m% TAR-tartalmú TAR/O-TDA elegyek a tervezett o C-os üzemi hőmérsékleten olyan rendszerek, amelyekben szilárd fázis vagy az áramlással szemben nagy ellenállást kifejtő folyadékszerkezet nem alakul ki, így a folyékony anyagáram az elegyek létrehozását követően is stabilan fenntartható.

10 156 Hutkainé Göndör Zs. Ábrahám J. Rácz L. Magyari M. Lakatos J. Az eddig elvégzett vizsgálatok alapján a TDA-TAR ártalmatlanítására a legmegfelelőbb eljárásnak az Orto-toluilén diaminban (O-TDA-ban) történő oldás és oldat formájában történő égetés javasolható. Köszönetnyilvánítás A tanulmány/kutató munka a TÁMOP B-10/2/KONV jelű projekt részeként az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Szerzők köszönetet mondanak a BorsodChem ZRt. TDI üzemének a támogatásért. Irodalom [1] Lengyel A. Ábrahám J. Mogyoródy F. Magyari M. Fehér T.: TDA-TAR koncentrátum előállítása vákuumdesztillációval: a koncentrátum viszkozitás, hőmérséklet, és koncentráció függésének modellezése. Anyagmérnöki Tudományok Miskolc, 35/1. kötet (2010) pp

A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN

A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 61 70. A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN SIGNIFICANCE OF SHAPE SEPARATION

Részletesebben

Növényi alapanyagú megújuló tüzelőanyagok adagolásának hatása a gázolaj viszkozitására és az égésfolyamatra

Növényi alapanyagú megújuló tüzelőanyagok adagolásának hatása a gázolaj viszkozitására és az égésfolyamatra Zöldy Máté: Effects of vegetable based renewable fuels on the diesel oil s viscosity and burning abilities The application of the renewable fuels is coming forwards with the increasing of oil prices. One

Részletesebben

MELEGZÖMÍTŐ VIZSGÁLATOK ALUMÍNIUMÖTVÖZETEKEN HOT COMPRESSION TESTS IN ALUMINIUM ALLOYS MIKÓ TAMÁS 1

MELEGZÖMÍTŐ VIZSGÁLATOK ALUMÍNIUMÖTVÖZETEKEN HOT COMPRESSION TESTS IN ALUMINIUM ALLOYS MIKÓ TAMÁS 1 Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 107 112. MELEGZÖMÍTŐ VIZSGÁLATOK ALUMÍNIUMÖTVÖZETEKEN HOT COMPRESSION TESTS IN ALUMINIUM ALLOYS MIKÓ TAMÁS 1 A fémek alakváltozási tulajdonságainak laboratóriumi

Részletesebben

Egyrétegű tömörfalapok ragasztási szilárdságának vizsgálata kisméretű próbatesteken

Egyrétegű tömörfalapok ragasztási szilárdságának vizsgálata kisméretű próbatesteken Köszönetnyilvánítás A kutatás részben az OTKA (projekt szám T 025985), részben a NATO Cooperative Research Grant (CRG.LG 973967) anyagi támogatásával folyt. Irodalomjegyzék 1. Molnár S. Szerk. 2000. Faipari

Részletesebben

Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális

Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális Ipari Ökológia pp. 17 22. (2015) 3. évfolyam, 1. szám Magyar Ipari Ökológiai Társaság MIPOET 2015 Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális elegyekre* Tóth András

Részletesebben

GÁZMINŐSÉGEK VIZSGÁLATA AZ EGYSÉGES EURÓPAI GÁZSZOLGÁLTATÁSI SZABVÁNY VONATKOZÁSÁBAN

GÁZMINŐSÉGEK VIZSGÁLATA AZ EGYSÉGES EURÓPAI GÁZSZOLGÁLTATÁSI SZABVÁNY VONATKOZÁSÁBAN Műszaki Földtudományi Közlemények, 85. kötet, 1. szám (2015), pp. 64 72. GÁZMINŐSÉGEK VIZSGÁLATA AZ EGYSÉGES EURÓPAI GÁZSZOLGÁLTATÁSI SZABVÁNY VONATKOZÁSÁBAN GALYAS ANNA BELLA okl. olaj- és gázmérnök Miskolci

Részletesebben

MECHANIZMUSOK KINEMATIKAI VIZSGÁLATA

MECHANIZMUSOK KINEMATIKAI VIZSGÁLATA Multidiszciplináris tudományok 3. kötet (2013) 1. sz. pp. 21-26. MECHANIZMUSOK KINEMATIKAI VIZSGÁLATA Nándoriné Tóth Mária egyetemi docens, ME GÉIK Ábrázoló Geometriai tanszék 3515 Miskolc-Egyetemváros,

Részletesebben

TIOLKARBAMÁT TÍPUSÚ NÖVÉNYVÉDŐ SZER HATÓANYAGOK ÉS SZÁRMAZÉKAIK KÉMIAI OXIDÁLHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA I

TIOLKARBAMÁT TÍPUSÚ NÖVÉNYVÉDŐ SZER HATÓANYAGOK ÉS SZÁRMAZÉKAIK KÉMIAI OXIDÁLHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA I Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 137 146. TIOLKARBAMÁT TÍPUSÚ NÖVÉNYVÉDŐ SZER HATÓANYAGOK ÉS SZÁRMAZÉKAIK KÉMIAI OXIDÁLHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA I. S-ETIL-N,N-DI-N-PROPIL-TIOLKARBAMÁT

Részletesebben

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 371 379. PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING

Részletesebben

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/147 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Bepárlás. Vegyipari és biomérnöki műveletek segédanyag Simándi Béla, Székely Edit BME, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Bepárlás. Vegyipari és biomérnöki műveletek segédanyag Simándi Béla, Székely Edit BME, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Bepárlás Vegyipari és biomérnöki műveletek segédanyag Simándi Béla, Székely Edit BME, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Megköszönjük Szternácsik Klaudia és Wolowiec Szilvia hallgatóknak a diák

Részletesebben

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44 A 21. század legfontosabb kulcskérdése az energiaellátás. A legfontosabb környezeti probléma a fosszilis energiahordozók elégetéséből származó széndioxid csak növekszik, aminek következmény a Föld éghajlatának

Részletesebben

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05 Remeha P 320 Olaj/gáz tüzelésű kazánok Magyar 19/10/05 GÉPKÖNYV - Tartalom Bevezetés...................................................................................3 Leírás......................................................................................4

Részletesebben

FAGYI-TUDOMÁNY FAKULTATÍV INTEGRÁLT PROJEKT KÖZÉPISKOLÁSOKNAK ICE-CREAM SCIENCE FACULTATIVE SCIENCE PROJECT FOR HIGH SCHOOL STUDENTS

FAGYI-TUDOMÁNY FAKULTATÍV INTEGRÁLT PROJEKT KÖZÉPISKOLÁSOKNAK ICE-CREAM SCIENCE FACULTATIVE SCIENCE PROJECT FOR HIGH SCHOOL STUDENTS FAGYI-TUDOMÁNY FAKULTATÍV INTEGRÁLT PROJEKT KÖZÉPISKOLÁSOKNAK ICE-CREAM SCIENCE FACULTATIVE SCIENCE PROJECT FOR HIGH SCHOOL STUDENTS Szente Judit 1, Juhász András 2 1 Eötvös Lóránt Tudományegyetem, Természettudományi

Részletesebben

LOGISZTIKA A TUDOMÁNYBAN ÉS A GAZDASÁGBAN

LOGISZTIKA A TUDOMÁNYBAN ÉS A GAZDASÁGBAN Miskolci Egyetem, Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (2011) 1. szám, pp. 11-20. LOGISZTIKA A TUDOMÁNYBAN ÉS A GAZDASÁGBAN Illés Béla tanszékvezető egyetemi tanár Miskolci Egyetem, Anyagmozgatási

Részletesebben

2012/4. Pannon Egyetem, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, Veszprém RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATTECHNIKA

2012/4. Pannon Egyetem, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, Veszprém RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATTECHNIKA RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATTECHNIKA NDT TECHNICS TENZIDEK VÍZBEN VALÓ RÉSZLEGES OLDHATÓSÁGÁNAK JELLEMZÉSE SZÁLOPTIKÁS SPEKTROFOTOMÉTERREL CHARACTERIZING OF WATER PARTIAL SOLUBILITY OF TENZIDES BY SPECTROPHOTOMETER

Részletesebben

M ANYAG FRÖCCSÖNT SZERSZÁMOK KÖLTSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZ K

M ANYAG FRÖCCSÖNT SZERSZÁMOK KÖLTSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZ K M ANYAG FRÖCCSÖNT SZERSZÁMOK KÖLTSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZ K Mikó Balázs Budapesti M szaki F iskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet ABSTRACT

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI Fluorelasztomer tömítések hő- és hidegállósága Fluorkopolimer- és fluorterpolimer-minták feszültségrelaxációját és tömítési tulajdonságait vizsgálták. Az eredményeket a megfelelő

Részletesebben

Magyar Élelmiszerkönyv (Codex Alimentarius Hungaricus)..számú irányelv Cukrászati sütemények 1. kiadás

Magyar Élelmiszerkönyv (Codex Alimentarius Hungaricus)..számú irányelv Cukrászati sütemények 1. kiadás TERVEZET 2013.március. Magyar Élelmiszerkönyv (Codex Alimentarius Hungaricus)..számú irányelv Cukrászati sütemények 1. kiadás Jóváhagyta: Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság 201?, TARTALOMJEGYZÉK I. Általános

Részletesebben

ENERGIA-MEGTAKARÍTÁS ÉS KLÍMAVÉDELEM ZÖLDFALAK ALKALMAZÁSÁVAL ENERGY SAVING AND CLIMATE PROTECTION WITH GREEN WALLS APPLICATION

ENERGIA-MEGTAKARÍTÁS ÉS KLÍMAVÉDELEM ZÖLDFALAK ALKALMAZÁSÁVAL ENERGY SAVING AND CLIMATE PROTECTION WITH GREEN WALLS APPLICATION Gradus Vol 3, No 1 (2016) 245-251. ISSN 2064-8014 ENERGIA-MEGTAKARÍTÁS ÉS KLÍMAVÉDELEM ZÖLDFALAK ALKALMAZÁSÁVAL ENERGY SAVING AND CLIMATE PROTECTION WITH GREEN WALLS APPLICATION Hoyk Edit 1*, Kovács András

Részletesebben

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market.

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. Using a questionnaire, we determined the nature and strength

Részletesebben

FOGYASZTÓ ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS A FŐTÁV ZRT. SZÁMÁRA 2012.

FOGYASZTÓ ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS A FŐTÁV ZRT. SZÁMÁRA 2012. FOGYASZTÓ ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS A FŐTÁV ZRT. SZÁMÁRA 2012. 2 Szerkesztette: Dr. Ács Ferenc A munkában részt vevők: Dr. Ács Ferenc Dr. Sárkány Péterné A mű szerzői jogilag védett. A M.Á.S.T. Kft. és a

Részletesebben

ÜVEGSZÁL ERŐSÍTÉSŰ KOMPOZIT FÚRÁSÁNAK VIZSGÁLATA GYORSACÉL ÉS KEMÉNYFÉM SZERSZÁMMAL DRILLING OF GLASS-FIBER-REINFORCED COMPOSITE BY HSS AND CARBIDE

ÜVEGSZÁL ERŐSÍTÉSŰ KOMPOZIT FÚRÁSÁNAK VIZSGÁLATA GYORSACÉL ÉS KEMÉNYFÉM SZERSZÁMMAL DRILLING OF GLASS-FIBER-REINFORCED COMPOSITE BY HSS AND CARBIDE Gradus Vol 2, No 2 (215) 168-173 ISSN 264-814 ÜVEGSZÁL ERŐSÍTÉSŰ KOMPOZIT FÚRÁSÁNAK VIZSGÁLATA GYORSACÉL ÉS KEMÉNYFÉM SZERSZÁMMAL DRILLING OF GLASS-FIBER-REINFORCED COMPOSITE BY HSS AND CARBIDE Líska János

Részletesebben

II. verzió, lezárva: 2002.01.14.

II. verzió, lezárva: 2002.01.14. II. verzió, lezárva: 2002.01.14. TISZTELT TERVEZŐ, KIVITELEZŐ A Raypak típusú atmoszférikus gázkazánok tervezési segédletének második változatát tartja kezében. Ennek létrehozása azért vált szükségessé,

Részletesebben

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Szilárd tüzelésű kazán 6 720 809 698 (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

ZOMÁNCOZOTT ACÉLLEMEZ SZEGMENSEK- BL CSAVARKÖTÉSSEL SZERELT TARTÁ- LYOK ÉS SILÓK: MÚLT ÉS JÖV

ZOMÁNCOZOTT ACÉLLEMEZ SZEGMENSEK- BL CSAVARKÖTÉSSEL SZERELT TARTÁ- LYOK ÉS SILÓK: MÚLT ÉS JÖV ZOMÁNCOZOTT ACÉLLEMEZ SZEGMENSEK- BL CSAVARKÖTÉSSEL SZERELT TARTÁ- LYOK ÉS SILÓK: MÚLT ÉS JÖV Koen Lips PEMCO Brugge Hollandia XXI International Enamellers Congress 2008 Május 18-22, Sanghaj, Kína Zománcozott

Részletesebben

Interkerám Kft. 6000 Kecskemét, Parasztfőiskola 12. A recept szerint bemért nyersanyagok keverékét 1400 C-on, olvasztókemencében

Interkerám Kft. 6000 Kecskemét, Parasztfőiskola 12. A recept szerint bemért nyersanyagok keverékét 1400 C-on, olvasztókemencében Ékszerzománc rézre, tombakra, ezüstre és aranyra 1. A tűzzománcokról általában A tűzzománc nem teljesen kiolvasztott, szervetlen, főleg oxidos összetételű lényegében üvegesen megszilárdult anyag. A recept

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

HQ ELİHÍVÓ KÉSZÜLÉKEK (HQ-350XT HQ-450XT HQ- 450XM)

HQ ELİHÍVÓ KÉSZÜLÉKEK (HQ-350XT HQ-450XT HQ- 450XM) Használati útmutató HQ ELİHÍVÓ KÉSZÜLÉKEK (HQ-350XT HQ-450XT HQ- 450XM) A készülék használata elıtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót 1 A termék jellemzıi és technikai adatai A termék jellemzıi

Részletesebben

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 821-01 ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS HU Fordított anyag az (olasz nyelvű) eredeti alapján. Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital

Részletesebben

Aprítás 2012.09.11. Ipari gyógyszertechnológiai laboratórium gyakorlatai I. félév. Az aprítást befolyásoló tényezők GYAKORLATOK

Aprítás 2012.09.11. Ipari gyógyszertechnológiai laboratórium gyakorlatai I. félév. Az aprítást befolyásoló tényezők GYAKORLATOK 0.09.. Ipari gyógyszertechnológiai laboratórium gyakorlatai I. félév KÖVETELMÉNYEK. A hallgató a gyakorlatra felkészülten érkezik. A művelet típusa. Eredményt befolyásoló paraméterek (általában idő, sebesség,

Részletesebben

4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés)

4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés) 4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés) ). A gyártás-előkészítés-irányítás funkcióit, alrendszereit egységbe foglaló (általános gyártási) modellt a 4.1. ábra szemlélteti.

Részletesebben

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 IST 03 C 341-02 TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el

Részletesebben

A TRIP ACÉL PONTHEGESZTÉSÉNEK HATÁSA RESISTANCE SPOT WELDING EFFECT IN CASE OF TRIP STEEL

A TRIP ACÉL PONTHEGESZTÉSÉNEK HATÁSA RESISTANCE SPOT WELDING EFFECT IN CASE OF TRIP STEEL űszaki tudományos közlemények 2. XV. űszaki Tudományos Ülésszak, 2014. Kolozsvár, 227 234. http://hdl.handle.net/10598/28543 A TRIP ACÉL PONTHGSZTÉSÉNK HATÁSA RSISTANC SPOT WLDING FFCT IN CAS OF TRIP STL

Részletesebben

Fűrészüzemi technológia gazdaságosságának növelése a gyártás során keletkező melléktermékek energetikai hasznosításával

Fűrészüzemi technológia gazdaságosságának növelése a gyártás során keletkező melléktermékek energetikai hasznosításával EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR Energia- és Minőségügyi Intézet Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék Fűrészüzemi technológia gazdaságosságának növelése a gyártás során keletkező melléktermékek

Részletesebben

67. ábra. A példa megoldása i-x diagrammon

67. ábra. A példa megoldása i-x diagrammon Klímatechnikai mérğeszközök 79 Infrastruktúra 67. ábra. A példa megoldása i-x diagrammon 3.6.5 Klímatechnikai mérğeszközök Légtechnikai mérğkészülékek használata az üzemeltetğ számára is elengedhetetlen,

Részletesebben

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO burkolható fedlapok ACO burkolható fedlapok ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO gully Tartalom Általános információk 3 page ACO Uniface ACO UNIFACE burkolható fedlap

Részletesebben

Tárgyszavak: öntött poliamid; prototípus; kis sorozatok gyártása; NylonMold eljárás; Forma1 modell; K2004; vízmelegítő fűtőblokkja; új PA-típusok.

Tárgyszavak: öntött poliamid; prototípus; kis sorozatok gyártása; NylonMold eljárás; Forma1 modell; K2004; vízmelegítő fűtőblokkja; új PA-típusok. MÛANYAGFAJTÁK Újdonságok a poliamidtermékek és a poliamidtípusok gyártásában Tárgyszavak: öntött poliamid; prototípus; kis sorozatok gyártása; NylonMold eljárás; Forma1 modell; K2004; vízmelegítő fűtőblokkja;

Részletesebben

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI 4 AZ ÁSVÁNYTaN ÉS kőzettan TÁRGYa, alapfogalmak IV. AZ ÁsVÁNYOK (És kőzetek) KELETKEZÉsE 1. BEVEZETÉs Bárhol képződhetnek ásványok (kőzetek), ha gőzök, olvadékok

Részletesebben

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK A S O H A K I N E M H U L O K A P C S O L A T Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Forgalmazó: Vaillant Saunier

Részletesebben

2.9.3. Szilárd gyógyszerformák hatóanyagának kioldódási vizsgálata

2.9.3. Szilárd gyógyszerformák hatóanyagának kioldódási vizsgálata 2.9.3. Szilárd gyógyszerformák hatóanyagának kioldódási vizsgálata Ph. Hg.VIII. Ph. Eur. 6.8-1 01/2010:20903 javított 6.8 2.9.3. Szilárd gyógyszerformák hatóanyagának kioldódási vizsgálata Jelen vizsgálat

Részletesebben

HIDROTERMIKUS HŐ HŐSZIVATTYÚZÁSI LEHETŐSÉGEI A DUNA VÍZGYŰJTŐJÉN

HIDROTERMIKUS HŐ HŐSZIVATTYÚZÁSI LEHETŐSÉGEI A DUNA VÍZGYŰJTŐJÉN HIDROTERMIKUS HŐ HŐSZIVATTYÚZÁSI LEHETŐSÉGEI A DUNA VÍZGYŰJTŐJÉN Átfogó tervre lenne szükség Fodor Zoltán 1, Komlós Ferenc 2 1 Geowatt Kft., 2 Ny. minisztériumi vezető-főtanácsos A természettudomány azt

Részletesebben

14.1.1. A tej tisztítása, a zsírtartalom beállítása, a tej előtárolása

14.1.1. A tej tisztítása, a zsírtartalom beállítása, a tej előtárolása 14. FEJEZET TEJPORGYÁRTÁS A szárított tejtermékeket a közvetlen fogyasztáson kívül az édesiparban, a sütőiparban és más iparágakban használják fel. A fontosabb termékek: a teljes (zsíros) és a sovány tejpor,

Részletesebben

KEZELÉSI KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS ALFATHERM

KEZELÉSI KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS ALFATHERM KEZELÉSI KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS ALFATHERM 27, - 37, - 47 típusú, szilárd tüzeléső melegvizes kazánhoz Gyártó: STARKTHERM Kft. 5600 Békéscsaba Kisrét 97. Telefon: 06/66 431-631 Fax: 06/66 431-731 Kedves

Részletesebben

Korszerű szénerőművek helyzete a világban

Korszerű szénerőművek helyzete a világban Korszerű szénerőművek helyzete a világban Az Energetikai Szakkollégium Bánki Donát emlékfélévének negyedik előadásán az érdeklődők a szénalapú energiatermelés világban elfoglalt helyéről, napjaink és a

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 Hírlevél 2011/7. Tartalomjegyzék I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 II./ A munkaügyi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 36 III./ A Munkavédelmi

Részletesebben

SZÍVINFARKTUS. Készítette: Molnár Dávid 11/i

SZÍVINFARKTUS. Készítette: Molnár Dávid 11/i SZÍVINFARKTUS Készítette: Molnár Dávid 11/i Szív feladata A szív fő funkciója a kamrákból a vér folyamatos kipumpálása a nagyerekbe, ezzel a szervezet egészének vérellátásában központi szerepet tölt be.

Részletesebben

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA Fémet helyettesítő új poliamidok a gépkocsikban A gépkocsinak ma egyre könnyebbnek kell lennie és egyre kevesebb üzemanyagot szabad fogyasztania. Ehhez nagy segítséget adnak a műanyagok,

Részletesebben

7/2013. sz. jegyzőkönyv

7/2013. sz. jegyzőkönyv 7/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. április 18-án 17 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

KLINCS KÖTÉS TECHNOLÓGIAI PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA, VÉGESELEMES MODELLEZÉSE

KLINCS KÖTÉS TECHNOLÓGIAI PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA, VÉGESELEMES MODELLEZÉSE Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 7 18. KLINCS KÖTÉS TECHNOLÓGIAI PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA, VÉGESELEMES MODELLEZÉSE INVESTIGATION AND FINITE ELEMENT MODELLING OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF CLINCHED

Részletesebben

Zárójelentés. Célul tűztük ki a szilárd adalékanyagok (ható és segédanyagok) hatásának vizsgálatát mind a

Zárójelentés. Célul tűztük ki a szilárd adalékanyagok (ható és segédanyagok) hatásának vizsgálatát mind a Zárójelentés Bevezetés Célul tűztük ki a szilárd adalékanyagok (ható és segédanyagok) hatásának vizsgálatát mind a bevonó folyadék, mind a polimer film tulajdonságaira. Célunk egy olyan hiánypótló kutatás

Részletesebben

Az Új Ururu Sarara FTXZ-N + RXZ-N

Az Új Ururu Sarara FTXZ-N + RXZ-N Egy technológiai mestermű, ami teljes kényelmi megoldást biztosít hűtés, fűtés, légtisztítás, szellőztetés, párásítás és szárítás terén Az első R32-es hűtőközeggel üzemelő lakossági légkondicionáló berendezés

Részletesebben

A vas-oxidok redukciós folyamatainak termodinamikája

A vas-oxidok redukciós folyamatainak termodinamikája BUDAESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék Anyag- és gyártástechnológia (hd) féléves házi feladat A vas-oxidok redukciós folyamatainak termodinamikája Thiele Ádám WTOSJ Budapest, 11

Részletesebben

X. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

X. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA X. FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2005. március 18-19. BLSŐÉGÉSŰ OTOROK ISSZIÓJA BIOHAJTÓANYAGOK ALKALAZÁSÁVAL Dr. Lengyel Antal Bodnár Gábor Summary odern agricultural production means

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÓ KÖZIGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A SZOLGÁLTATÓ KÖZIGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK A SZOLGÁLTATÓ KÖZIGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI SZERZŐ: GÖMÖRINÉ KONYHA OLÍVIA IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT KONZULENS: NYITRAI

Részletesebben

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése.

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése. . BEVEZETÉS A korszerű termesztéstechnológia a vegyszerek minimalizálását és azok hatékony felhasználását célozza. E kérdéskörben a növényvédelem mellett kulcsszerepe van a tudományosan megalapozott, harmonikus

Részletesebben

ANYAGTECHNOLÓGIA. Finom szemcseméretű anyagok őrölhetőségi vizsgálata

ANYAGTECHNOLÓGIA. Finom szemcseméretű anyagok őrölhetőségi vizsgálata ANYAGTECHNOLÓGIA Finom szemcseméretű anyagok őrölhetőségi vizsgálata Mucsi Gábor Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet ejtmucsi@uni-miskolc.hu Grindability test

Részletesebben

Hegesztés 1. Bevezetés. Hegesztés elméleti alapjai

Hegesztés 1. Bevezetés. Hegesztés elméleti alapjai Hegesztés 1. Bevezetés Statisztikai adatok szerint az ipari termékek kétharmadában szerepet kap valamilyen hegesztési eljárás. Bizonyos területeken a hegesztés alapvető technológia. Hegesztéssel készülnek

Részletesebben

1 modul 2. lecke: Nikkel alapú szuperötvözetek

1 modul 2. lecke: Nikkel alapú szuperötvözetek 1 modul 2. lecke: Nikkel alapú szuperötvözetek A lecke célja: a nikkel alapú szuperötvözetek példáján keresztül megismerjük általában a szuperötvözetek viselkedését és alkalmazásait. A kristályszerkezet

Részletesebben

2.9.10. ETANOLTARTALOM

2.9.10. ETANOLTARTALOM 07/2012:20910 2.9.10. ETANOLTARTALOM Az itt előírt módszerek etanoltartalmú folyékony gyógyszerkészítmények vizsgálatára vonatkoznak. Valamely folyadék etanoltartalmát a folyadék 100 térfogategységében

Részletesebben

Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon

Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon Angyal Zsuzsanna 1. Bevezetés Magyarország régi nehézipari vidékeit még ma is sok helyen csúfítják erőművekből vagy ipari üzemekből származó

Részletesebben

A GC speciális kiadványa

A GC speciális kiadványa A GC speciális kiadványa Fosztfátbázisú beágyazóanyagok korona- és hídtechnikákhoz Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A korona- és hídtechnikákhoz készült foszfátbázisú beágyazóanyagok optimális használatának

Részletesebben

(Email-Mitteilungen, 2008/2)

(Email-Mitteilungen, 2008/2) Kémiai nanotechnológián alapuló javítási réteg vegyipari készülékek hibahelyein. Dr. Sigrid Benfer, Dr. Wolfram Fürbeth, Prof. Dr. Michael Schütze Karl-Winnacker Institut DECHMA (Email-Mitteilungen, 2008/2)

Részletesebben

Az ellenőrzés módszertana

Az ellenőrzés módszertana Az ellenőrzés módszertana Az ellenőrzés elemei a tényhelyzet megállapítása, a tényhelyzet viszonyítása a követelményhez (összehasonlítás) és az összehasonlítás eredményének értékelése. Az ellenőrzés fogalma

Részletesebben

Anyagfelvitellel járó felületi technológiák 2. rész

Anyagfelvitellel járó felületi technológiák 2. rész SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Felületi technológiák Anyagfelvitellel járó felületi technológiák 2. rész 4. Gőzfázisból történő bevonatolás PVD eljárás CVD eljárás 5. Ionimplantáció 6. Passziválás Áttekintés

Részletesebben

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV KUTATÁSI JELENTÉS 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. MINTA KIALAKÍTÁSA, KÉRDEZÉSI MÓDSZERTAN... 4 1.2. AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

JÖVŐKÉP CÉLJAINK VÁLLALAT UNK

JÖVŐKÉP CÉLJAINK VÁLLALAT UNK A távfűtési rendszer biztonságos és a sok-lakásos épületek ellátására leginkább alkalmas módszer. Kényelmes, hiszen nem igényli a helyi hőtermeléshez szükséges berendezések kiépítését és üzemeltetését.

Részletesebben

Korrózióálló acélok zománcozása Barta Emil, Lampart Vegyipari Gépgyár Rt. 8. MZE konferencia, Szeged, 1996

Korrózióálló acélok zománcozása Barta Emil, Lampart Vegyipari Gépgyár Rt. 8. MZE konferencia, Szeged, 1996 Korrózióálló acélok zománcozása Barta Emil, Lampart Vegyipari Gépgyár Rt. 8. MZE konferencia, Szeged, 1996 A mindenkori felhasználási cél függvényében ill. a fizikai-kémiai tulajdonságoktól függően a nemesacélokat

Részletesebben

A talajsavanyodás által előidézett egyéb talajdegradációs folyamatok és az ezekre vonatkozó indikátorok kidolgozása Bevezetés Anyag és módszer

A talajsavanyodás által előidézett egyéb talajdegradációs folyamatok és az ezekre vonatkozó indikátorok kidolgozása Bevezetés Anyag és módszer A talajsavanyodás által előidézett egyéb talajdegradációs folyamatok és az ezekre vonatkozó indikátorok kidolgozása OTKA Posztdoktori (D 048592) zárójelentés Bevezetés A talajsavanyodás stádiuma a talaj

Részletesebben

Ipari hajtóművek Szervizkönyv. For further technical details refer to selection chart on page XX.

Ipari hajtóművek Szervizkönyv. For further technical details refer to selection chart on page XX. Ipari hajtóművek Szervizkönyv For further technical details refer to selection chart on page XX. 1 Bevezetés Ezt a szervizkönyvet azért készítettük, hogy könnyű és gyors segítséget nyújtsunk azoknak a

Részletesebben

FÉMKOMPOZITOK KOPÁSÁLLÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA INVESTIGATION OF THE WEAR RESISTANCE PROPERTIES OF METAL MATRIX COMPOSITES

FÉMKOMPOZITOK KOPÁSÁLLÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA INVESTIGATION OF THE WEAR RESISTANCE PROPERTIES OF METAL MATRIX COMPOSITES Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (1), pp. 361 369. FÉMKOMPOZITOK KOPÁSÁLLÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA INVESTIGATION OF THE WEAR RESISTANCE PROPERTIES OF METAL MATRIX COMPOSITES SIMON ANDREA 1, GÁCSI

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA L 336/36 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.12.18. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2009. december 15.) az enzootiás szarvasmarha-leukózis diagnosztikai vizsgálatai tekintetében a 64/432/EGK tanácsi irányelv

Részletesebben

A BIZTONSÁGTECHNIKAI SZAKEMBER HELYE ÉS SZEREPE IPARI LÉTESÍTMÉNYEK TERVEZÉSÉNÉL

A BIZTONSÁGTECHNIKAI SZAKEMBER HELYE ÉS SZEREPE IPARI LÉTESÍTMÉNYEK TERVEZÉSÉNÉL BIZTONSÁGTECHNIKA TISZOLCZI BALÁZS GERGELY A BIZTONSÁGTECHNIKAI SZAKEMBER HELYE ÉS SZEREPE IPARI LÉTESÍTMÉNYEK TERVEZÉSÉNÉL THE ROLE OF SECURITY TECHNOLOGY SPECIALISTS IN DESIGNING INDUSTRIAL FACILITIES

Részletesebben

TÁMOPͲ4.2.2.AͲ11/1/KONVͲ2012Ͳ0029

TÁMOPͲ4.2.2.AͲ11/1/KONVͲ2012Ͳ0029 AUTOTECH Jármipari anyagfejlesztések: célzott alapkutatás az alakíthatóság, hkezelés és hegeszthetség témaköreiben TÁMOP4.2.2.A11/1/KONV20120029 www.autotech.unimiskolc.hu ANYAGSZERKEZETTANI ÉS ANYAGTECHNOLÓGIAI

Részletesebben

Az EKOP és az ÁROP önkormányzatokat érintő területei

Az EKOP és az ÁROP önkormányzatokat érintő területei Az EKOP és az ÁROP önkormányzatokat érintő területei I. ÚMFT FORRÁSOK 2007-től új lendületet kaphat az elektronikus kormányzati szolgáltatások kiépítése a közigazgatás korszerűsítését megcélzó operatív

Részletesebben

ERŐMŰI SZERKEZETI ELEMEK ÉLETTARTAM GAZ- DÁLKODÁSÁNAK TÁMOGATÁSA A TÖRÉSMECHANI- KA ALKALMAZÁSÁVAL

ERŐMŰI SZERKEZETI ELEMEK ÉLETTARTAM GAZ- DÁLKODÁSÁNAK TÁMOGATÁSA A TÖRÉSMECHANI- KA ALKALMAZÁSÁVAL Miskolci Egyetem, Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (2011) 1. szám, pp. 213-220. ERŐMŰI SZERKEZETI ELEMEK ÉLETTARTAM GAZ- DÁLKODÁSÁNAK TÁMOGATÁSA A TÖRÉSMECHANI- KA ALKALMAZÁSÁVAL Lukács János egyetemi

Részletesebben

MIT TUDOK A TERMÉSZETRŐL? INTERNETES VETÉLKEDŐ KÉMIA FELADATMEGOLDÓ VERSENY

MIT TUDOK A TERMÉSZETRŐL? INTERNETES VETÉLKEDŐ KÉMIA FELADATMEGOLDÓ VERSENY JAVÍTÓKULCS Elérhető összes pontszám: 115 pont 1.) Nyelvészkedjünk! (10 pont) Az alábbiakban kémiai elemek magyar névváltozatai vannak felsorolva a nyelvújítás korából. Írd a megfelelő kifejezések mellé

Részletesebben

Biodízel előállítása hulladék sütőolajból

Biodízel előállítása hulladék sütőolajból HULLADÉKOK ENERGETIKAI ÉS BIOLÓGIAI HASZNOSÍTÁSA 8.2 Biodízel előállítása hulladék sütőolajból Tárgyszavak: biotechnológia; dízelolaj; hulladékhasznosítás; sütőolaj; üzemanyag. Bevezetés A háztartásokban

Részletesebben

A tűzoltás módjai. A nem tökéletes égéskor keletkező mérgező anyagok

A tűzoltás módjai. A nem tökéletes égéskor keletkező mérgező anyagok 2. Egy szerves oldószerrel végzett munkafolyamat során az üzemben tűz keletkezett. Ennek kapcsán beszéljen munkatársaival a tűzoltás módjairól és a tűz bejelentésének szabályairól! Magyarázza el egy tűzoltó

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a tömegtermelés vásárlói igényekhez való igazításához. Legjobb Gyakorlatok. Union Regionale delle Camere di Commercio del Veneto

ÚTMUTATÓ. a tömegtermelés vásárlói igényekhez való igazításához. Legjobb Gyakorlatok. Union Regionale delle Camere di Commercio del Veneto ÚTMUTATÓ a tömegtermelés vásárlói igényekhez való igazításához Legjobb Gyakorlatok Union Regionale delle Camere di Commercio del Veneto A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ kiadványa 2007 Minden

Részletesebben

PP-por morfológiája a gyártási paraméterek függvényében

PP-por morfológiája a gyártási paraméterek függvényében A MÛANYAGOK ELÕÁLLÍTÁSA ÉS FELDOLGOZÁSA 3.1 1.1 Innovene eljárással előállított PP-por morfológiája a gyártási paraméterek függvényében Tárgyszavak: polimerizációs eljárás; poli; polimerpor; morfológia;

Részletesebben

Ionos folyadékokból előállított polimer membránok vizsgálata

Ionos folyadékokból előállított polimer membránok vizsgálata Ionos folyadékokból előállított polimer membránok vizsgálata Bélafiné Bakó Katalin, Fábián Ferenc, Nemestóthy Nándor Bevezetés Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutató Intézet, Pannon Egyetem,

Részletesebben

Amorf/nanoszerkezetű felületi réteg létrehozása lézersugaras felületkezeléssel

Amorf/nanoszerkezetű felületi réteg létrehozása lézersugaras felületkezeléssel Amorf/nanoszerkezetű felületi réteg létrehozása lézersugaras felületkezeléssel Svéda Mária és Roósz András MTA-ME Anyagtudományi Kutatócsoport 3515-Miskolc-Egyetemváros femmaria@uni-miskolc.hu Absztrakt

Részletesebben

Diagram a serleges elevátorok póluspontjának meghatározásához

Diagram a serleges elevátorok póluspontjának meghatározásához 1 iagram a serleges elevátorok póluspontjának meghatározásához iagram a serleges elevátorok póluspontjának meghatározásához R ENKŐJÁNOS, egy tanár SZIE, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális

Részletesebben

Tangó+ kerámia tetõcserép

Tangó+ kerámia tetõcserép 0 A cserépcsalád kerámia elemei A cserépfedés nézete TANGÓ+ alapcserép,-0, db / m TANGÓ+ szellőzőcserép TANGÓ+ hófogócserép db / szarufaköz, min. db / 0 m táblázat szerint TANGÓ+ jobbos szegőcserép,-,0

Részletesebben

Kommunikáció, technika, kreativitás: egy komplex mérőeszköz a vizuális képességek értékelésére

Kommunikáció, technika, kreativitás: egy komplex mérőeszköz a vizuális képességek értékelésére 40 Kommunikáció, technika, kreativitás: egy komplex mérőeszköz a vizuális képességek értékelésére Kárpáti Andrea Kommunikáció, technika, kreativitás: egy komplex mérőeszköz a vizuális képességek értékelésére

Részletesebben

Váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés

Váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés 1 Váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés A találmány tárgya váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés, különösen lakásszellőzés

Részletesebben

Hővisszanyerés a sütödékben

Hővisszanyerés a sütödékben BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 45. k. 9. sz. 2006. p. 61 67. Racionális energiafelhasználás, energiatakarékosság Hővisszanyerés a sütödékben A kenyérsütés az egyik legenergiaigényesebb

Részletesebben

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: A gyermekvállalási magatartás alakulása

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: A gyermekvállalási magatartás alakulása Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: A gyermekvállalási magatartás alakulása (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit (1997): A

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Elektromágneses hullámok terjedési sebességének mérése levegőben

Elektromágneses hullámok terjedési sebességének mérése levegőben Elektromágneses hullámok terjedési sebességének mérése levegőben Dombi András Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Fizika Kar, Fizika - Informatika szak, 3. évfolyam Témavezetők: Dr. Néda Zoltán egyetemi professzor

Részletesebben

Kapuvári szennyvíztelep intenzifikálása (példa egy rendszer minőségi és mennyiségi hatékonyságának növelésére kis ráfordítással)

Kapuvári szennyvíztelep intenzifikálása (példa egy rendszer minőségi és mennyiségi hatékonyságának növelésére kis ráfordítással) Kapuvári szennyvíztelep intenzifikálása (példa egy rendszer minőségi és mennyiségi hatékonyságának növelésére kis ráfordítással) Horváth Gábor Zöldkörök Összefoglalás: A kapuvári szennyvíztelep példáján

Részletesebben

Hajtatott paprika fajtakísérlet eredményei a lisztharmat elleni növényvédelmi technológiák és a klímaszabályozás tükrében

Hajtatott paprika fajtakísérlet eredményei a lisztharmat elleni növényvédelmi technológiák és a klímaszabályozás tükrében (92)TÉGLA ZS. 1, BORÓCZKI G. 2, TERBE T. 3 Hajtatott paprika fajtakísérlet eredményei a lisztharmat elleni növényvédelmi technológiák és a klímaszabályozás tükrében Results of the experiment the pepper

Részletesebben

Berente közösségi tervezés 2015.02.19. Összefoglaló

Berente közösségi tervezés 2015.02.19. Összefoglaló Berente közösségi tervezés 2015.02.19. Összefoglaló A közösségi tervezés programja: 9.00 10.30. Miskolci Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakértői által összeállított előzetes SWOT analízis

Részletesebben

I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny. Gázturbinák füstgáz hőenergiájának hasznosítása

I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny. Gázturbinák füstgáz hőenergiájának hasznosítása I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny Fejlesztési lehetőségek Magyarország energetikai hulladékhasznosításában Gázturbinák füstgáz hőenergiájának hasznosítása Készítette: Miskolci Egyetem Műszaki

Részletesebben

háztartási 08 gépek 09

háztartási 08 gépek 09 08 09 háztartási gépek 08 09 háztartási gépek _A Fagor vigyáz a családra és a környezetre energiatakarékos A legjobb energiahatékonysági minősítés: A+ Energiaosztály A Fagor Innovation háztartási gépei

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOT FELDOLGOZÓ PELLETÁLÓ ÜZEM LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOT FELDOLGOZÓ PELLETÁLÓ ÜZEM LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI Multidiszciplináris tudományok, 2. kötet. (2012) 1 sz. pp. 115-120. MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOT FELDOLGOZÓ PELLETÁLÓ ÜZEM LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI Szamosi Zoltán*, Dr. Siménfalvi Zoltán** *doktorandusz, Miskolci

Részletesebben