A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN"

Átírás

1 Ph. D. Tézisek A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Dr. Gunther Tibor Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi kar Neveléstudományi (Sporttudományi) Doktori Iskola Témavezető: Dr. Barabás Anikó egyetemi docens Budapest 2001.

2 1. BEVEZETÉS A térdízület testünk legnagyobb és talán legösszetettebb ízülete, mely a flexió során egy bonyolult csúszó-gördülő mozgást végez, miközben folyamatos rotáció is történik. Ennek a mozgásnak a csúszás-gördülés szempontjából a szabadságát az ízületet alkotó csontos elemek biztosítják és az összetettségét a szalagok, inak, izmok, tehát a lágyrészek irányítják. Antero-poszterior irányból, viszont a térdízület biomechanikai tengelyeiért, helyzetéért elsősorban a csontos elemek, a condylusok formái, a diaphysissel bezárt szögei a felelősek. A térdízület összetett mozgásának leírásával számos könyv és munka foglalkozik, elsősorban fiziológiás körülmények között. Lényegesen kevesebb tanulmány jelent meg patológiás, tehát arthroticus vagy protetizált térdek biomechanikai vizsgálatáról. Az unicondylaris térdprotézis, mint unconstrained protézis a többi térdprotézis típushoz képest kevésbé befolyásolja az ízület biomechanikáját. Mivel hazánkban a nemzetközi gyakorlatnál a totál condyler térdprotézisekhez képest nagyobb arányban történtek unicondylaris protézisbeültetések, célszerűnek láttam ennek a protézistípusnak a beültetés következtében a térdre kifejtett biomechanikai hatásait megmérni és feldolgozni. A térdízület komplex csúszó-gördülő mozgásának vizsgálatát Goodfellow már leírta az u.n. identikus vagy kontakt pontok segítségével. 1. ábra: Az egymással érintkező, identikus pontok a flexió különböző szögei esetén. 1

3 A flexió különböző helyzeteiben mindig adott és kizárólagosan azonos femur és tibia pontok érintkeznek egymással azonos rotációs helyzetben. Ezeket nevezzük identikus, vagy kontakt pontoknak (1 ábra). Így a protézisbeültetés előtt megjelölve a flexió bizonyos helyzeteiben ezen érintkező pontokat, a műtétet követően össze lehet hasonlítani, az esetleges változásokat meg lehet mérni. Véleményem szerint ezzel a módszerrel vizsgálható a mozgás során egymással érintkező felszínek hossza, ezek esetleges változása is, így a térdízület biomechanikája a csúszó-gördülő mozgás szemszögéből. Az alsó végtag mechanikai tengelye a combcsont fejének középpontjától a bokavilla középpontjáig húzott egyenes, mely fiziológiásan a térd középpontján halad keresztül. A femur anatómiai tengelye átlagosan hat fokot zár be az alsó végtag mechanikai tengelyével. Johnson 1980-ban írta le, hogy a mechanikai tengely eltérései, hogyan befolyásolják a mediális és a laterális kompartment teherviselését. Fiziológiás körülmények között, tehát a 6 fokos valgus helyzetű femur anatómiai tengely esetén az alsó végtag mechanikai tengelyéhez képest is már a végtagra eső súly 60 %-a a mediális, míg csak 40 %-a esik a laterális kompartmentre. Ettől 6 fokos varus eltérés esetén 80 % kerül a mediális condylusokra, míg 6 fokos valgus deformáció esetén fordítva a laterális kompartmentre jut 80 % terhelés. (2. ábra ). 2. ábra: A mechanikai tengely és a tehermegoszlás kapcsolata. 2. CÉLKITŰZÉS Dolgozatomban az unicondylaris térdprotézis-beültetésnek a térdízület biomechanikájára kifejtett hatásának vizsgálatát tűztem ki célul. Egyrészt elemzem a csúszó-gördülő mozgást másrészt felmérem a tengelykorrekciók hatását a funkcionális eredmények tükrében. 1) A csúszó-gördülő mozgást a dolgozat első részében két módon vizsgálom, az egyik esetben kadáver térdeken, a másikban pedig az oldalirányú pre- és posztoperatív röntgenfilmeken történt mérésekkel. 2) A Magyarországon a korábban nagyobb arányban operált unicondylaris térdprotézis szám, az újabb műtéti lehetőségek és a felszínpótlások 2

4 sikerességének bizonytalansága miatt felmerül, hogy a tengelykorrekció foka hogyan befolyásolja ennek a protézistípusnak a posztoperatív funkcionális eredményeit. Így a dolgozat második felében vizsgálatom célja volt felmérni, hogy az unicondylaris térdprotézis-beültetés esetén mennyire érdemes, kell, lehet törekedni a tengelykorrekcióra abból a szempontból, hogy a beteg mozgása, funkcionális eredménye megfelelő műtéttechnika mellett a lehető legjobb legyen. 3. BETEGANYAG és MÓDSZER A térdízület csúszó-gördülő mozgását az unicondylaris protézisbeültetés előtt és után két módszerrel vizsgáltam. Az egyik csoportban kadáver térdeken végeztem méréseket. 12 elhunyt 23 térdén hasonlítottam össze a flexió egyes helyzeteiben egymással érintkező femur-tibia kontakt pontokat 0, 45 és 90 fokos helyzetekben a mediális felszínpótlás előtti majd utáni állapotban. A feltárást az ilyen típusú műtétek során leggyakrabban bevált behatolásból végeztem. A protézis az osztályunk gyakorlatában is használt Protetim felszínpótló implantátum volt. A feltárást követően színesfejű gombostűk segítségével megjelöltem, az identikus, tehát egymással érintkező pontokat külön a femuron, külön a tibián 0, 45 és 90 fokos helyzetben. Ezt követően a műtéti körülményekhez hasonlóan végeztem el a mediális felszínpótlást és a megjelölt helyekhez viszonyítva lemértem az esetleges elmozdulás mértékét milliméterekben Az elmozdulásokat mindig az adott szögben a beültetés előtti helyzethez (melyet a gombostű jelzett) viszonyítva mértem. Így a mért elmozdulások nem a 0, 45 és 90 fokos szögeknek megfelelően egymáshoz képesti helyváltoztatások, hanem minden esetben az adott szög kiindulási pontjához viszonyított távolság. Ezért a különböző mért értékek ellenére fennmaradt a csúszó-gördülő mozgás hátrafelé történő tendenciája (tulajdonképpen a gördülés hátrafelé irányultsága), a protézisbeültetés előtt és után egyaránt. A beállított szögeket szögmérővel ellenőriztem, és a mozgás során állandó rotációs helyzetet biztosítottam. Az elülső keresztszalag hiányának hatását - a beültetést és ennek változásának mérését követően - a szalag teljes vastagságában történő kimetszésével vizsgáltam és mértem újra 0, 45 és 90 fokos helyzetekben. A másik csoportban a műtét előtti állapothoz képest mértem a mediális felszínpótlást követő helyzetet standard körülmények között, oldalirányú röntgenfilmen. Standard körülmények megteremtése során ugyanabban a röntgen helyiségben, ugyanazon az asztalon, állandó röntgencső-film távolságot használva dolgoztunk. A betegek pozicionálását ugyanaz a 3

5 személy végezte, és a filmek előhívását követően ellenőriztem a femurcondylusok egymásra vetülését, illetve a tibia fibula távolságot. Amennyiben nem egyezett ez utóbbi két egymásra-vetülés a korábban készült filmekkel, megismételtük, illetve reprodukálhatatlan helyzetben a beteget kihagytam a vizsgálati sorból. A fenti körülmények állandóságát, és a méréseket 9 térd ismételt röntgenezésével, illetve filmek újramérésével ("interobserver error") ellenőriztem. A röntgenfilmeken, belekalkulálva a nagyítását végeztem el a méréseinket, melyet a fém femorális komponens vetülése miatt csak a tibián tudtam kivitelezni. A vizsgálat második részében a felmérés alapját az osztályunkon 1999-ben unicondylaris térdprotézissel operált betegek képezték. Így az osztályunkon dolgozó összes kolléga betege bevonásra került, azonban az indikációs kritériumok és az operációs technika egységes volt. A felmérésben szerepelnek mind a mediális mind a laterális unicondylaris felszínpótlások. A műtétek során a Protetim felszínpótló térdprotézisét használtuk, sík polyethilen platóval. A funkcionális eredmények objektív értékeléséhez a kontrollvizsgálat során a New Jersey térdpontrendszer alapján mértem fel a betegeket, illetve elkészítettük a kontroll álló/terheléses AP térdfelvételt. A röntgenfelvételeknél mind a preoperatív, mind a posztoperatív felvételek álló, tehát terheléses felvételek voltak. A röntgen asszisztensek külön kiemelt figyelmének köszönhetően ilyen felvételeknél a betegeket párhuzamosan előrefelé tekintő lábbal röntgenezik, abból a célból, hogy a rotáció, és a tibia retroverziója ne befolyásolja a varus-valgus tengelyállás megítélhetőségét. Az anatómiai tengely és az alsóvégtag mechanikai tengelyei úgy érzem ismertek. Tekintettel az intézetünkben elkészíthető röntgenfilmek hosszára, illetve rövidségére és a beteg sugár-terhelhetőségére a jelen felmérésben a femur illetve a tibia hossztengelyeknek az ízülettel bezárt szögeit (vagyis az anatómiai tengelyeket) volt lehetőségem korrektül megmérni. Így a femur esetében az átlagosan 6 fokos valgust, illetve a tibia esetében az irodalomban legtöbb helyen elfogadott 3 fokos varust tekintettem normál értéknek. A mediális és a laterális felszínpótlások során a kiindulási, az elért és a korrigált szögértékeket külön értékeltem, és hasonlítottam össze a New Jersey térdpontrendszer összesített eredményével és különböző alcsoportjaival. A fenti eredményeket Microsoft Excel táblázatkezelő-program segítségével értékeltem és egy-, illetve kétmintás t-próbával ellenőriztem, szignifikancia szintnek a p<0.05-t tekintettem. 4

6 4. EREDMÉNYEK A kadáver kísérlet során 12 elhunyt 23 térdét sikerült vizsgálnom. Az elhunytak átlagéletkora 72 év, a nemek szerinti megoszlás 5 nő és 7 férfi volt. Mind a femuron, mind a tibián sikerült értékelhető eredményt mérnem (1. táblázat). A femuron az átlagos hátramozdulás mértéke (23 mérés átlagában) extenzióban 7.3 milliméter volt, 45 fokos flexiós helyzetben változatlannak bizonyult, míg 90 fok flexió során 0.13 mm átlagos előremozdulást mértem, mely miatt a táblázatban ezt negatív előjellel kellett kiegészíteni, mivel ott hátramozdulást tüntettem fel. A tibián az átlagos hátramozdulás (szintén 23 mérés átlagában) a mediális unicondylaris térdprotézis-beültetés előtti állapothoz képest extenzióban 3.91 mm, 45 fokos flexiós helyzetben változatlan, míg 90 fokos flexió során mm-esnek mértem. Ez utóbbi értéknél is előrecsúszás volt a változás, ezért jelöltem negatív előjellel a hátramozdulást. az átl. hátramozdulás az átl. hátramoz- az átl. hátramoz- extenzióban dulás 45 0 flexiónál dulás 90 0 flexiónál femur 7.3 mm 0 mm mm tibia 3.91 mm 0 mm mm 1. táblázat: kadáver térdeken a femuron és a tibián az átlagos elmozdulások mértéke milliméterekben a mediális unicondylaris protézisbeültetés előtti állapotot kiindulásnak véve. A fenti mérések alapján a tibián a mozgáspálya hossza átlagosan 4.6 mm-rel rövidült. LCA átvágását követően a tibián további hátracsúszást mértem, mely extenzióban 1.7 mm, 45 és 90 fokos flexiós helyzetben 1-1 mm volt. A röntgenmérések során 24 beteg térdét vizsgáltam, a műtét időpontjában az átlagéletkor 69 év volt, a nemek megoszlása 19 nő és 5 férfi. A röntgenfilmeken technikai okok (egymásra vetülés, érintkező palástfelszínek sugarának változása, stb) miatt csak a tibián tudtam értékelhető eredményt mérni. A 20%-os nagyítást belekalkulálva, extenzióban 4.43 mm volt a hátramozdulás, 45 fok flexióban átlagosan 0.77 mm-es előremozdulást, illetve 90 fokos flexióban átlagosan 0.97 mm-es szintén előremozdulást mértem. Így a röntgenfilmeken történt mérések alapján a mozgáspálya hossza a tibián az átlagos 9.43 mm-ről (11.79*0.8) 4.03 mm-re (5.04*0.8) csökkent, ami átlagosan 5.4 mm-es rövidülést jelent. A mozgáspálya hosszainak rövidülése nem jelentett szimmetrikus (egyenlő arányban történő rövidülést elölről és hátulról) csökkenést. Mind a kadáver 5

7 kísérletnél, mind a röntgenfilmen történt mérések alapján nagyobb volt a hátrahelyeződés az extenzió esetében (kadávereken 3.91 mm, röntgenfilmen 4.43 mm), mint a 90 fokos flexiós véghelyzetben, melynél az előrehelyeződés kisebb mértékű volt, kadávereken 0.65 mm, illetve röntgenfilmen 0.97 mm. Így ezen mérések alapján mind a két csoportban a mozgáspálya hossza az extenzióban került nagyobb mértékben hátra és 90 fokos flexióban kisebb mértékben előre. Mivel a változás 45 fokos flexió során szintén minimális volt, így összességében a mozgáspálya hossza mindkét mérésnél elsősorban a 0-45 fokos szakaszon rövidült, került hátrébb. A fenti mérési eredményeket a statisztikai számítások is alátámasztották, mivel az extenziós pontok helyzetei egymintás t-próbával szignifikánsan különböztek a műtét előtt és után (p<0.001). Ezzel szemben statisztikai számítások alapján nem változott szignifikánsan a 45 és a 90 fokos flexió során az érintkező pontok helyzete a mediális felszínpótlás előtt és után (p>0.4 és p>0.3). A röntgenfilmeken méréseinket két módszerrel ellenőriztem. Az első esetben 8 beteg ellenoldali panaszmentes térdének ismételt röntgenezésével mértem a beállítás és a technika standardizáltságát. A másik esetben egy független, de azonos módszerrel mérő kolléga segítségével ismételtük meg a méréseket. Semelyik esetben sem találtam kétmintás t-próbával szignifikáns különbséget. A felmérés második részében, a tengelykorrekciók vizsgálata során összességében 114 beteg 123 térdén mediális és 9 beteg 9 térdén laterális felszínpótlás eredményeit volt lehetőségem kiértékelni, és összesíteni. A nők és a férfiak aránya mediális felszínpótlás során 92/31 illetve laterális felszínpótlás esetében 8/1 volt. A műtét idején az átlagéletkor 67 év és az után követési idő egy és két év közötti volt. A mediális felszínpótlás során a femuron a műtét előtti átlagosan 93.2 (89-98) fokról 97.5 (94-102) fokra korrigáltunk, a tibián 82.2 (71-89) fokról 86.6 (80-92) fokra. Így az átlagos korrekció a varus gonarthrosis esetében a femuron 4.3, és a tibián 4.4 fok volt. Az alsó végtag varus helyzetének a korrekciója a két utóbbi korrekciós szögérték összege volt, tehát összességében 8.7 fok. A New Jersey térdpontrendszer értékelése során elért eredmény átlagosan 87.9 (51-100) pontot adott. A mediális unicondylaris térdprotézis-beültetésen átesett betegek csoportját (123 térd) vizsgáltam részletesebben. A 10 fok és ez alatti, illetve a 10 foknál nagyobb korrekción átesett csoportokat összehasonlítva a funkcionális eredményeket a New Jersey térdpontrendszer értékelése alapján nem kaptam szignifikáns különbséget (88.1 és 87.3, 96 és 27 vizsgált térdet tartalmazó esetszámnál). 6

8 A vizsgált csoportokat részletesebben értékelve azonban kiderül, hogy csak 2 esetben korrigáltunk többet, mint 15 fok (17 és 18), mely esetekben a New Jersey skála alapján számított átlageredmény 71.5 pont volt. Ez utóbbi eredmény már szignifikáns különbséget mutat a 15 fok alatt korrigált betegek átlagától 88.3 (2. táblázat). med. uni. térdprot. med. uni. térdprot. lat unikompart. korrekciója</=15 0 korrekciója>15 0 térdprot. fájdalom (30) funkció (25) mozgás (15) deformitás (12) stabilitás (10) izomerő (8) Összesített N.J. pontok (100) táblázat: A posztoperatív New Jersey (N. J.) térdpontrendszer részletes összehasonlítása a mediális unikompartmentális térdprotézis eseteiben a 15 fok és az alatti korrekciónál, a 15 foknál nagyobb korrekciónál és a laterális unikompartmentális térdprotézis beültetés betegeinek eredményével. A valgus gonarthrosis esetében a femuron az átlagos ( ) kiindulási fokról 96.2 (94-98) fokra korrigáltunk és ezzel az átlagos korrekció a femorális komponens beültetése következményeképpen 5.5 (3-9) fok volt. Ugyanezen deformitás esetében a tibia oldalán a kiindulási 91.4 (88-95) fokos valgus helyzetről a bezárt szög a műtétet követően 87.6 (84-89) fokra csökkent. Így az átlagos korrekció a tibiális komponens oldalán 3.8 (0-11) fok volt. A valgus térdek esetében az átlagos korrekció 9.3 fok volt és csak egy esetben történt 10 foknál nagyobb korrekció, pontosan 20 fok, amelyik betegnél azonban a legjobb New Jersey átlageredmény mértem, 98 pontot. A New Jersey térdpontrendszer átlagát tekintve 86.9 pontot értünk el a laterális felszínpótlás eredményeképpen (2.táblázat). 5. MEGBESZÉLÉS Napjainkban egyre nagyobb figyelem irányul a biomechanikai vizsgálatokra, aminek különös szerepet és jelentőséget ad a térd esetében, hogy egy bonyolult, összetett kinematikájú ízület pótlását jelenti ebben az esetben a protetizálás. Más tanulmányok is foglalkoznak kadáver térdek 7

9 vizsgálatával, illetve a lehetőségek függvényében MRI segítségével történt mérésekkel. Ki kell hangsúlyozni, hogy a röntgenmérések során a beteg pontos beállítására alapozva, statisztikai számításokkal bizonyíthatóan a fent leírt módszerrel sikerült megteremteni a standard körülményeket, melyet az ellenőrző mérések is bizonyítottak. A kadáver kísérletnél ismételt mérést, vagy másik vizsgáló által végzett kontrollmérést nem sikerült megoldani, ezért itt a közvetett bizonyítást, vagy ellenőrzés módszerét használtam. A röntgenfilmeken történt mérésekkel összevetve kétmintás t-próbával, statisztikailag nem volt a két mérés csoport között bizonyítható különbség (p>0.6). Méréseim alapján megállapíthatjuk, hogy az általam vizsgált protézistípus mediális beültetése során az egymással érintkező felszínek mozgáspályájának a hossza lerövidült, a mozgáspálya a beavatkozás előttihez képest a tibián hátrahelyeződött. Ezt a lerövidülést és hátrahelyeződést fokozza az elülső keresztszalag átvágása a kadáver térdeken. A revíziók során gyakran látható a tibiaplató kifejezett kivájtsága a hátsó részen, ami alátámasztja a fenti adatokat. Ez következménye a mozgáspálya hátrahelyeződésének és lerövidülésének. Hasonlóan tapasztalhatjuk revízióra kerülő betegek esetében oldalirányú röntgenfilmeken, első keresztszalag hiánya esetén a femurcondylusok hátrafelé történő subluxációját, vagy luxációját a tibiaplatón unicondylaris térdprotézis-beültetést követően. Ezekben az esetekben rendszerint már a tibiaplató kilazulása is felfedezhető. Az anatómiai és mechanikai tengelyek jelentőségéről a bevezetésben tettem említést. Ezen tengelyek fiziológiástól történő eltérése jelentős teherviselési változásokat okoz a különböző kompartmentekben. Az irodalmi adatokat áttekintve megállapíthatjuk, hogy az unicondylaris protézisbeültetéssel a túlélési analízisek során alacsonyabb százalékos eredményt érhetünk el, tehát a betegek előbb kerülnek revízióra. A totál condyler térdprotézisek esetében azonban kisebb mozgáspálya és az összehasonlító vizsgálatok alapján kisebb megelégedettség tapasztalható, nagyobb ráfordítási költség árán. Ezen körülmények között felmerül, hogy a tengelykorrekció foka hogyan befolyásolja a műtét funkcionális eredményeit, mennyire érdemes, kell és lehet törekedni a tengelykorrekcióra unikompartmentális térdprotézisbelültetésnél. A korai posztoperatív hónapokban a beteg egyéni motivációja, fájdalomtűrő küszöbe is különösen befolyásolhatja az eredményeket. Néhány évvel a műtétet követően fokozatosan előfordulhatnak a korai lazulások, melyek 8

10 szintén negatívan befolyásolják az eredmények kiértékelését. A posztoperatív 1-2 évben véleményem szerint a funkcionális eredményeket csökkentő tényezők minimálisak, a műtétet követően elért tengelykorrekció még érdemi változás nélkül értékelhető. A korrigált szögeket vizsgálva mediális felszínpótlás során az átlagos 93.2 fokról 123 térd eredményeivel 97.5 fokra korrigáltuk a femur anatómiai valgus helyzetét. A tibia esetében az átlagos 82.2 fokról 86.6 fokra történt az átlagos korrekció. Ez a 6 fokos anatómiai femorális valgus és a 3 fokos tibia varus tengelyekhez viszonyítva a femur esetében enyhe, 1.5 fokos túlkorrekciót, illetve a tibia esetében minimális, fél fok alatti alulkorrekciót jelent. Az anatómiai szögektől való eltérések minimálisak, de véleményem szerint mégis le lehet vonni belőlük műtéttechnikai következtetést, mivel relatíve nagy számú felmérés eredménye. A femorális komponens szempontjából lényegesnek érzem a "szánkó" vastagságának a beszámítását a korrekcióba. Így ha a kiindulási femur valgus szög eleve nagyobb, érdemes az oszcillációs fűrésszel "vályút" készíteni, ami lehetővé teszi a komponens elsüllyesztését, így a varus-valgus korrekció szögét kevésbé befolyásolja. A tibia oldalán ugyan elhanyagolható az alulkorrekció, de felhívja a figyelmet a megfelelő műtéttechnika jelentőségére. Ezek közül kiemelem az oldalszalag megfelelő felszabadítását, illetve az esetleges osteophyták eltávolítását az érintett kompartmentben az oldalszalag megfelelő ellazulása és így a fiziológiás szögállás helyreállítása érdekében. A laterális unikompartmentális felszínpótlások esetében a 9 térd átlagában mért fok kiindulási femorális valgus helyzetből 96.2 fokra, a tibia esetében pedig 91.4 fokról 87.6 fokra történt a korrekció. Kiemelném ennél a csoportnál az elért átlagos szögérték fiziológiáshoz közeli eredményét, ugyanakkor szembetűnő, hogy a femuron lényegesen nagyobb korrekció történt, mind a tibián (5.5, illetve 3.8 fok). Ez részben magyarázható a femorális oldalon szintén a "szánkó" egyszerűen a szklerotikus csontra történő "ráépítésével", mindamellett, hogy az elért szögállás fiziológiásnak, tehát jónak mondható. Az eredmények bemutatásánál részleteztem a 10 fokos határral kettébontott vizsgálat eredményeit és a 15 fok alatti és feletti korrekciók vizsgálatát. A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy megfelelő indikációs kritériumok alapján a 15 fok alatt nem a korrekció szögétől függ a műtét korai funkcionális eredménye és így a beteg megelégedettsége. A vizsgálati alcsoportokat egyenként elemezve nem találtam szignifikáns különbséget a mozgás, a deformitás tekintetében, lényeges különbség volt a funkció, a stabilitás és az izomerő kategóriájában, míg a fájdalom szempontjából 9

11 minimálisan volt a 15 fok feletti korrekción átesett betegek és az ez alatti korrekción átesett betegek közötti eredmény (2. táblázat). A funkció és a stabilitás kategóriáinak szignifikáns elmaradása a 15 fok felett korrigált betegeknél mindenképpen az implantátum indikációs határait jelzik, és fokozottan felhívják a figyelmet a szigorú indikációs kritériumokra. Abban az esetben ha mediális unikompartmentális térdprotézisbeültetésen átesett betegek csoportját úgy bontjuk alcsoportokra, hogy a 96 fokos femorális valgus és 87 fokos tibia varus anatómiai tengelyeket 2-2 +/- eltéréssel vesszük normál csoportnak (tehát a femurnál és a tibián között). Így az egyik csoportnál mind a két helyen a fenti tartományon belüli eredményt mértem, a másiknál csak az egyik szög volt a fenti tűrésen belül, míg a harmadik csoportnál semelyik anatómiai szöget nem sikerült a műtéttel 2-2 fokos tűrésen belülre korrigálni (3. táblázat). Ezekben a csoportokban nem kaptam szignifikáns különbséget. Ez az eredmény véleményem szerint bizonyítja, hogy a protézis a műtét során beállított szögek szempontjából kis mértékeken belül megbocsátóan ültethető be, mivel nem függ a kisfokú anatómiai tengelyeltéréstől a korai funkcionális eredmény. N. J. ponteredmények A posztop. femorális szög , illetve a tibián közötti n=81 Csak az egyik posztop. tengelyállás esik a os tűrésen kívülre n=38 A posztop. femorális szög on, illetve a tibián on kívüli n= táblázat: A posztoperatív tengelyállások és a New Jersey (N. J.) ponteredmények A valgus térdek esetében az alacsony esetszám miatt nehéz külön csoportokat vizsgálni, és így statisztikai számításokat adni. Mégis kiemelném hogy az átlagos korrekció 9.3 fok volt és csak egy esetben történt 10 foknál nagyobb korrekció, pontosan 20 fok, amelyik betegnél a legjobb New Jersey átlageredmény mértem, 98 pontot. A New Jersey térdpontrendszer eredményeit a mediális és a laterális unicondylaris térdprotézis-beültetésen átesett betegeknél összehasonlítva hasonló sikerességi rátát értünk el, jelzett alcsoport variációkkal (2 táblázat első és harmadik oszlopa). Ezek az eltérések 10

12 véleményem szerint jelentős részben a különböző anatómiai felépítettségből adódhatnak. 6. KÖVETKEZTETÉS 1) A csúszó-gördülő mozgás vizsgálata során kidolgoztam két módszert (kadáver és röntgenfilm), melyekben azonos értékűen tudtam mérni a mediális unikompartmentális térdprotézis beültetésének hatását a mediális kompartmentre, különös tekintettel a tibiaplatóra. Megállapítottam, hogy a mediális unikompartmentális térdprotézis beültetését követően a csúszógördülő mozgás hátrébb helyeződik, és a mozgáspálya hossza lerövidül. Vizsgálataim és ellenőrzéseim során bizonyítottam, hogy a röntgenfilmeken történt mérések során sikerült standard mérési helyzeteket teremtenem. 2) Külön értékeltem a kadáver térdeken az első keresztszalag szerepét. LCA hiányában a mozgáspálya még jobban hátrahelyeződik a tibiaplatón, mediális unicondylaris térdprotézis beültetését követően. 3) A tengelykorrekciók korai funkcionális eredményeinek értékelésekor megállapítottam, hogy az általam vizsgált protézistípussal a mediális és a laterális unikompartmentális térdprotézis-beültetés során nincs szignifikáns különbség. A mediális unikompartmentális térdprotéziseknél preoperatív 15 fok tengelydeformitásig a korai funkcionális eredmények tükrében megbízhatóan alkalmazható implantátum és műtéti megoldás. Nem találtam szignifikáns különbséget a korai funkcionális eredmények vizsgálatának tükrében 10 fok és az alatt korrigált esetek összehasonlítása során 10 foknál nagyobb korrekciókhoz képest a saját beteganyagunkban. Ez azonban véleményem szerint nem jelenti azt hogy bármilyen 10 fok feletti tengelykorrekcióra alkalmas a fenti implantátum, csak azt, hogy a szigorúan válogatott beteganyagban, tehát a protézisekről általában fejezetben is leírt egyéb indikációs feltételek mellett, gondos műtéti technikával akár fok tengelyeltérés közötti esetben is alkalmazható az implantátum. 4., Műtéttechnikai szempontból: -Lényeges a komponensek megfelelő beállítása. Itt egyrészt a femorális komponens elülső végének megfelelő elsüllyesztése és a tibiaplató optimális (5-7 fokos) hátralejtése a lényeges a csúszógördülő mozgás szempontjából. -A fenti műtéttechnikai lépésekre nem csak a csúszó-gördülő mozgásnak a helyreállítása érdekében célszerű törekedni, hanem a flexiós kontraktúra megszűntetése, adott esetben kivédése érdekében is. -Felhívom a figyelmet arra, hogy a műtét során nem csak az 11

13 összesített tengelykorrekció értéke lényeges, hanem külön, külön kell ezeknek a szögeknek egyezniük a femur illetve a tibia oldalán található deformitás mértékével annak érdekében, hogy a műtétet követően az ízület vonala a horizontális síkban álljon. -Kiemelem, hogy a femorális komponens esetében lényeges a fém "szánkó" belekalkulálása a korrekció szögébe, tehát a fiziológiáshoz közeli femur valgus szög esetében, gondolni kell az implantátum megfelelő elsüllyesztésére a femurcondyluson (mértünk több 96 fokról 100 fok fölé korrigált tengelyt). -Fontosnak tartom továbbá a tibiaplató reszekciójának a síkját, mely befolyásolja a tengelyt. Meghatározni azonban a fenti síknak nem a varus/valgus iránya fogja, hanem a reszekció magassága és a plató vastagságának mérete. Befolyásolja továbbá a lágyrészek felszabadítása, illetve az osteophyták eltávolítása is. 5) Protézis tervezési szempontból a femorális komponens előre történő nyújtottabb kivezetése és a hátsó, erősebben ívelt szakasz nagyobb sugarú körívvel történő helyettesítése segítheti elő a fiziológiáshoz hasonlóbb mozgáspályát. 6) Klinikai tapasztalatokkal összevetve: a csúszó-gördülő mozgás vizsgálatának eredményeit alátámasztják a revíziók során tapasztalt azon tibiaplatók, melyeken kifejezett kivájtság látható a hátsó részen. Ez következménye a mozgáspálya hátrahelyeződésének és lerövidülésének. Hasonló a tapasztalat az első keresztszalag hiánya esetén revízióra kerülő betegeknél unicondylaris térdprotézis-beültetés után. Ezekben az esetekben gyakran látható az oldalirányú röntgenfilmeken, hogy a femur hátrafelé subluxált, vagy luxált a tibiaplatón. Ilyenkor műtét során rendszerint már a tibiaplató kilazulása is felfedezhető. 7) Összefoglalva megállapítom, hogy az unicondylaris térdprotézisbeültetésnek megvan a helye a gonarthrosis adott stádiumának kezelésében. Az eredményeken javítani egyrészt a megfelelő indikációs kritériumok szigorú megtartásával lehet, továbbá jelentős az implantációs technika szerepe is. Az unicondylaris térdprotézis-beültetésnek jelentőségét a beteg megelégedettségi adatok, a megfelelő indikációs kritériumok mellett sikeres hosszútávú eredmények, gazdaságossági tapasztalatok, az érintett struktúrák minimális eltávolításának gyakorlata, így a fiziológiás biomechanikára való törekvés elmélete, továbbá szükség esetén a könnyebb revízió lehetősége adja. 12

14 KÖZLEMÉNYEK ÉS ELŐADÁSOK TANULMÁNYOK: magyar nyelven: Kiss J., D. W. Murray, Gunther T.: A csípőizületi protézisszár migrációjának néhány variációja. Röntgen-stereophotogrammetriás vizsgálat. Magyar Traumatológia, Ortopédia 38: Lakatos T., Korányi Á., Gunther T., Rácz D., Udvarhelyi I.: A csípőízület érintettsége rheumatoid arthritisben, Lege artis medicine 11. (1), Gunther T., Lakatos T.: A térdízület biomechanikájának változása mediális unicondylaris térdprotézis-beültetés során (kadáver és röntgen tanulmány). Magyar Traumatológia, Ortopédia (közlésre elfogadva) Gunther T., Rácz D., Lakatos T.: Az unikompartmentális térdprotézisbeültetés során a pre- és posztoperatív tengelyállás és a funkcionális eredmény kapcsolata. Magyar Traumatológia, Ortopédia (közlésre elfogadva) idegen nyelven: T. Gunther, D. W. Murray, R. Miller, D. A. Wallace, A. J. Carr, J. J. O`Connor, P. McLardy-Smith, J. W. Goodfellow: Lateral Unicompartmental Arthroplasty with the Oxford Meniscal Knee. The Knee T. Gunther: Changing of the Knee Biomechanics Following Medial Unicompartmental Knee Arthroplasty. Cadaver Study and X-Ray Study on 2 nd International Conference of PhD Students, Miskolc pp PÁLYAMUNKÁK: Bátai Á., Gunther T.: Transzplantációs vesebiopsziák morfológiai elemzése és a Cy-A nephrotoxicitás. Genersich Antal pályázat lll. díj Gunther T.: Mesomeliás anomaliák. Szakdolgozat ortopédiából jeles eredménnyel Gunther T.: Az Oxford unikompartmentális térdprotézis laterális beültetésének utánvizsgálata. Zinner Nándor pályamunka 2. díj Gunther T.: Csípőízületi protézisszárak röntgen stereophotogrammetriás vizsgálata a fájdalom alapján Zinner Nándor pályamunka 2. díj

15 IDÉZHETŐ ELŐADÁSOK: magyar nyelven: Gunther T., D. Murray: Az Oxford unikompartmentális térdprotézis laterális beültetésének utánvizsgálata. Poszter a Magyar Ortopéd Társaság Kongresszusán, Szegeden p Absztrakt könyv 56. o. Gunther T.: A térd biomechanikájának változása a térdprotézis-beültetés során. Kadáverkísérlet. Előadás a Magyar Ortopéd Társaság fiatal ortopéd orvosok fórumán, Tatán 1998., 1.díj, Absztrakt könyv 38. o. Gunther T., Udvarhelyi I., Rácz D., Lakatos T.: Biomechanikai okai az unicondylaris térdprotézis-beültetés egyes szövődményeinek. Előadás a Magyar Ortopéd Társaság évi Kongresszusán Kaposvárott. Absztrakt könyv 27. o. Gunther T.: A mediális felszínpótlás hatása a térdízület csúszó-gördülő mozgására. Kadáver és röntgen tanulmány Előadás absztrakt a Magyar Ortopéd Társaság fiatal ortopéd orvosok fórumán Békéscsabán Absztrakt könyv 40. Gunther T., Udvarhelyi I., Lakatos T.: Unicondylaris térdprotézissel szerzett hosszú távú eredményeink Előadás a Magyar Ortopéd Társaság évi Kongresszusán Debrecenben idegen nyelven: T. Gunther, D. Murray, A. Carr and D. Wallace: Lateral Unicompartmental Arthroplasty with the Oxford Meniscal Knee. Oral presentation on the British Orthopaedic association Abstract: J. Bone Joint Surg. (BR) 77-B, Suppl J. Alfaro, D. W. Murray, M. A. O.'Neill, T. Gunther, C. Bulstrode: Cement Mantle Migration after Hip Replacement, a Roentgen Stereophotogrammetric Study. J. Bone Joint Surg. (Br) 79-B: Suppl-lll T. Gunther, I. Udvarhelyi, T. Lakatos: Changing of the Knee Biomechanics Following Medial Unicompartmental Knee Arthroplasty. Cadaver Study. Előadás angol nyelven a European Orthopaedic Research Society évi Brüsszeli Kongresszusán Abstarct O19 T. Gunther, Udvarhelyi I., Lakatos T.: Changing of the Knee Biomechanics Following Unicompartmental Knee Arthroplasty. Cadaver & X- ray Study. Előadás angol nyelven a European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology évi Rhodosi Kongresszusán, Abstract O478, pp

16 Lakatos T, Gunther T., Hegedűs Zs., Rácz D., Pröhle T.: Experiences in Revision THR Surgery. Poszter angol nyelven a European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology évi Rhodosi Kongresszusán, Abstract P525, pp 83. Lakatos T, Gunther T., Rácz D., Pröhle T.: Results of Arthroscopy Assisted High Tibial Osteotomy of Knee in the Treatment of Ostetoarthritis. Poszter angol nyelven a European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology évi Rhodosi Kongresszusán, Abstract P629, pp

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek KAZUISZTIKA Az egri Markhot Ferenc Kórház és Rendelõintézet Ortopédiai és Reumatológiai* Osztályainak közleménye Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai

Részletesebben

Unicondylaris felszínpótló térdprotézisek eredményei

Unicondylaris felszínpótló térdprotézisek eredményei A Markhot Ferenc Kórház Ortopédiai Osztálya közleménye* Unicondylaris felszínpótló térdprotézisek eredményei középtávú utánkövetéssel DR. PÓCS ALFRÉD, DR. GIRHINY ZOLTÁN, DR. TÕZSÉR KORNÉL, DR. NÉMETH

Részletesebben

KAZUISZTIKÁK. Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel

KAZUISZTIKÁK. Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel KAZUISZTIKÁK A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Ortopédiai Klinikájának közleménye Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel DR. THAN PÉTER, DR. KRÁNICZ

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN

TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN 1 Opponensi vélemény: TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN Című doktori értekezéséről Disszertáns dicséretesen korszerű problémakört választott értekezésének

Részletesebben

BIOMECHANIKAI SZEMPONTOK SPORTOLÓK FELSO UGRÓÍZÜLETI INSTABILITÁSÁNAK ELLÁTÁSÁBAN. Ph.D. tézisek. Halasi Tamás

BIOMECHANIKAI SZEMPONTOK SPORTOLÓK FELSO UGRÓÍZÜLETI INSTABILITÁSÁNAK ELLÁTÁSÁBAN. Ph.D. tézisek. Halasi Tamás BIOMECHANIKAI SZEMPONTOK SPORTOLÓK FELSO UGRÓÍZÜLETI INSTABILITÁSÁNAK ELLÁTÁSÁBAN Ph.D. tézisek Halasi Tamás Témavezeto: Barabás Anikó Biológiai tudományok kandidátusa Semmelweis Egyetem, Testnevelési

Részletesebben

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen *

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1,és a Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, Ortopéd Traumatológiai Osztály 2, közleménye A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DOKTORA PÁLYÁZAT. Doktori értekezés SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPŐÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DOKTORA PÁLYÁZAT. Doktori értekezés SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPŐÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DOKTORA PÁLYÁZAT Doktori értekezés SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPŐÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN Dr. Tóth Kálmán Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

Részletesebben

AZ INTRAOPERATIV MEDIALIS TIBIA CORTICALIS FRACTURA RADIOLÓGIAI KÖVETKEZMÉNYEI ZÁRÓ MAGAS TIBIA OSTEOTOMIA UTÁN

AZ INTRAOPERATIV MEDIALIS TIBIA CORTICALIS FRACTURA RADIOLÓGIAI KÖVETKEZMÉNYEI ZÁRÓ MAGAS TIBIA OSTEOTOMIA UTÁN Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 1. szám (2013), pp. 161 169. AZ INTRAOPERATIV MEDIALIS TIBIA CORTICALIS FRACTURA RADIOLÓGIAI KÖVETKEZMÉNYEI ZÁRÓ MAGAS TIBIA OSTEOTOMIA UTÁN DR. DARGAI SÁNDOR 1,

Részletesebben

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai*

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* K AZUISZTIK ÁK A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* DR. HOLNAPY GERGELY, DR. ILLYÉS ÁRPÁD, DR. BÖRÖCZ ISTVÁN Érkezett: 2004. június 21. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis A Pécsi Honvédkórház Baleseti Sebészeti Osztályának közleménye Új típusú, cement nélküli csípõprotézis DR. NOVÁK LÁSZLÓ, DR. MÁTHÉ TIBOR Érkezett: 2002. március 20. ÖSSZE OGLALÁS A szerzõk egy új típusú

Részletesebben

Doktori Tézisek. dr. Osman Fares

Doktori Tézisek. dr. Osman Fares Az uréter motilitásának ellenőrzése, a körkörös és a hosszanti izomlemezek összehangolása, egy új videomikroszkópos módszer Doktori Tézisek dr. Osman Fares Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika és Uroonkológiai

Részletesebben

Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához

Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához A London-i Mayday University Hospital Közleménye Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához DR. MOWBRAY M. A. S., DR. ZOLCZER L., DR. BARRY M. Érkezett: 1996. január 19. ÖSSZEFOGLALÁS A térd

Részletesebben

Kongresszusok (megtartott előadások vagy másodszerző)

Kongresszusok (megtartott előadások vagy másodszerző) Kongresszusok (megtartott előadások vagy másodszerző) A rheumatoid arthritis pedobarográfiás vizsgálata Fiatal orvosok fóruma, Szeged, 1994. Kellermann P., Tóth K., Korbay I.: A talp nyomásviszonyainak

Részletesebben

Nagyfokú genu varum korrekciója szubsztraktív-additív osteotomiával (Esetismertetés)

Nagyfokú genu varum korrekciója szubsztraktív-additív osteotomiával (Esetismertetés) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház Ortopéd-sebészeti Osztályának 1. és a Miskolci Egyetem Gépgyártás-technológiai Tanszék 2. közleménye Nagyfokú genu varum korrekciója szubsztraktív-additív osteotomiával

Részletesebben

Extensio effectivitásának mérése cervicalis discus hernia rehabilitációjakor

Extensio effectivitásának mérése cervicalis discus hernia rehabilitációjakor Extensio effectivitásának mérése cervicalis discus hernia rehabilitációjakor Dr. Hegedűs Béla 1, Dr. Gervain Mihály 2 Dr. Mayer Péter 3, Dr. Gálfi Márta 4 1 V.Ö.K. Rehabilitációs Osztály, Orosháza 2 V.Ö.K.

Részletesebben

TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS RÖVID KÖLTSÉGELEMZÉSE OSTEOARTHROSISBAN DR. FODOR BERTALAN 1 DR. PAPP MIKLÓS 1,2

TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS RÖVID KÖLTSÉGELEMZÉSE OSTEOARTHROSISBAN DR. FODOR BERTALAN 1 DR. PAPP MIKLÓS 1,2 Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 2. szám (2013), pp. 11 15. TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS RÖVID KÖLTSÉGELEMZÉSE OSTEOARTHROSISBAN DR. FODOR BERTALAN 1 DR. PAPP MIKLÓS 1,2 Összefoglalás:

Részletesebben

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinikájának közleménye Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében DR. KRÁNICZ

Részletesebben

csoportba az első száz, páros sorszámú beteget választottam az összes károsodott porcú beteg közül. A kontroll csoportba a műtéti napló páratlan

csoportba az első száz, páros sorszámú beteget választottam az összes károsodott porcú beteg közül. A kontroll csoportba a műtéti napló páratlan ÖSSZEFOGLALÁS A szakirodalmi adatok szerint a térdízület terhelőfelszínén a porckárosodások előfordulási gyakorisága különböző feltárásos vagy arthroscopos műtétek során elérheti a 40%-t. Az ízületi hialinporc

Részletesebben

Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében

Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében Doktori értekezés Tandari-Kovács Mariann Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Hegedűs Katalin

Részletesebben

FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN

FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola DOKTORI (PH.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN Készítette: Erdélyi Tamás

Részletesebben

A FIZIKUS SZEREPE A DAGANATOS BETEGEK GYÓGYÍTÁSÁBAN

A FIZIKUS SZEREPE A DAGANATOS BETEGEK GYÓGYÍTÁSÁBAN A FIZIKUS SZEREPE A DAGANATOS BETEGEK GYÓGYÍTÁSÁBAN Balogh Éva Jósa András Megyei Kórház, Onkoradiológiai Osztály, Nyíregyháza Angeli István Debreceni Egyetem, Kísérleti Fizika Tanszék A civilizációs ártalmaknak,

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága főbb ellátástípusok szerint

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága főbb ellátástípusok szerint SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PHD) értekezés tézisei A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága főbb ellátástípusok szerint

Részletesebben

SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY

SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja 1970. IX. 22. (CE-781) Nemzetközi osztályozás: G Ot n 1/00, G 01 n 3/00, G 01 n 25/00 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel

Részletesebben

A térdprotézisek beültetési tényezőinek hatása az ízület

A térdprotézisek beültetési tényezőinek hatása az ízület A térdprotézisek beültetési tényezőinek hatása az ízület kinematikájára Balassa Gábor Péter, M. Csizmadia Béla Szent István Egyetem, Mechanikai és Géptani Intézet balassag@gmail.com DOI: 10.17489/biohun/2015/1/02

Részletesebben

A GLENOHUMERALIS ÍZÜLET DEGENERATIV ELVÁLTOZÁSAI ÉS A CAVITAS GLENOIDALIS PROTETIZÁLÁSÁNAK PROBLEMATIKÁJA. PhD értekezés tézisei. Dr.

A GLENOHUMERALIS ÍZÜLET DEGENERATIV ELVÁLTOZÁSAI ÉS A CAVITAS GLENOIDALIS PROTETIZÁLÁSÁNAK PROBLEMATIKÁJA. PhD értekezés tézisei. Dr. A GLENOHUMERALIS ÍZÜLET DEGENERATIV ELVÁLTOZÁSAI ÉS A CAVITAS GLENOIDALIS PROTETIZÁLÁSÁNAK PROBLEMATIKÁJA PhD értekezés tézisei Dr. Szabó István Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr Nagy Judit Programvezető:

Részletesebben

A melegen hengerelt acélszalagok tulajdonságainak javítása a szalaghűtő-rendszer optimalizálásával

A melegen hengerelt acélszalagok tulajdonságainak javítása a szalaghűtő-rendszer optimalizálásával Ph.D. értekezés tézisei A melegen hengerelt acélszalagok tulajdonságainak javítása a szalaghűtő-rendszer optimalizálásával Sebő Sándor okl. kohómérnök Témavezető: Dr. Voith Márton egyetemi tanár A doktori

Részletesebben

XIII. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

XIII. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA XIII. FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2008. március 14-15. Abstract NÉHÁNY GONDOLAT A BIOCHANIKÁRÓL A TÉRDIZÜLT KAPCSÁN. Csizmadia Béla Since the biomechanics is a new field of science,

Részletesebben

VII./2. Veleszületett fejlődési rendellenességek

VII./2. Veleszületett fejlődési rendellenességek VII./2. Veleszületett fejlődési rendellenességek A térd veleszületett rendellenességei összességében ritka kórképek, előfordulhatnak önálló elváltozásként, de időnként komplex fejlődési rendellenességek

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi id : az írásbeli vizsga befejezésének id pontjáig A min sít neve: Vízvári László A min sít beosztása: f igazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

A felvételt altatott állaton, mediolaterális sugáriránnyal végezzük. A térdízület nyújtott helyzetű, nyílásszöge 135 körüli, elfordulás mentes.

A felvételt altatott állaton, mediolaterális sugáriránnyal végezzük. A térdízület nyújtott helyzetű, nyílásszöge 135 körüli, elfordulás mentes. EasyFix TTA rendszer I. Műtét előtti tervezés 1.) A megfelelő röntgenkép elkészítése A felvételt altatott állaton, mediolaterális sugáriránnyal végezzük. A térdízület nyújtott helyzetű, nyílásszöge 135

Részletesebben

ORTOPÉDIA. Sanat Swing. Térdprotézis

ORTOPÉDIA. Sanat Swing. Térdprotézis ORTOPÉDIA Sanat Swing Térdprotézis Referenciák Tartalom Prof. Dr. Hangody László MTA doktora Osztályvezető főorvos Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai kórház Ortopéd Traumatológia Budapest Dr. Móser Tamás

Részletesebben

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval* A Pécsi Tudományegyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Részletesebben

TRAUMATOLÓGIA. Vortex. Distalis Tibia lemez

TRAUMATOLÓGIA. Vortex. Distalis Tibia lemez TRAUMATOLÓGIA Vortex Distalis Tibia lemez 1 Referenciák Dr. Vámhidy László PhD. Egyetemi Docens, Klinikai Igazgató PTE KKI MSI Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikai Tanszék Pécs Prof. Dr Varga Endre

Részletesebben

novakpeter77@yahoo.com

novakpeter77@yahoo.com Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név DR. NOVÁK PÉTER Telefon +36-62-34-25-22 Fax +36-62-54-52-82 E-mail Állampolgárság novakpeter77@yahoo.com MAGYAR TANULMÁNYOK Dátum 1997-2004 Dátum 2004 - Szegedi

Részletesebben

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben Doktori tézisek Dr. Farkas Zsuzsanna Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Kamondi Anita

Részletesebben

ORTOPÉDIA. Pannon. Csípőprotézis család

ORTOPÉDIA. Pannon. Csípőprotézis család ORTOPÉDIA Pannon Csípőprotézis család Referenciák Tartalom Prof. Dr. Bellyei Árpád Emeritus egyetemi tanár Pécsi Ortopédiai Klinika Dr. Lakatos József Egyetemi docens, igazgató helyettes Semmelweis egyetem

Részletesebben

Az egészség és az életmód összefüggései a Veszprém Megyei Bv. Intézet előzetesei körében *

Az egészség és az életmód összefüggései a Veszprém Megyei Bv. Intézet előzetesei körében * Az egészség és az életmód összefüggései a Veszprém Megyei Bv. Intézet előzetesei körében * Bevezetés A hazai és a nemzetközi kutatások eredményei egyértelműen igazolták már az egészségi állapot és az életmód

Részletesebben

Életvégi döntések az intenzív terápiában az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai

Életvégi döntések az intenzív terápiában az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Dr. Élő Gábor Életvégi döntések az intenzív terápiában az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai Tézisek Semmelweis Egyetem 4. sz. Doktori Iskola Semmelweis Egyetem

Részletesebben

TÁVOKTATÁSI TANANYAGOK FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI

TÁVOKTATÁSI TANANYAGOK FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI TÁVOKTATÁSI TANANYAGOK FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI A távoktatási forma bevezetése és eredményességének vizsgálata az igazgatásszervezők informatikai képzésében DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI dr. Horváth

Részletesebben

Korszerűség és széles körű alkalmazhatóság a Denti Implantációs Rendszerben

Korszerűség és széles körű alkalmazhatóság a Denti Implantációs Rendszerben I IMPLANTOLÓGIA N A P J A I N K B A N Dr. Vajdovich István, dr. Bóka Péter és dr. Vajdovich Éva Korszerűség és széles körű alkalmazhatóság a Denti Implantációs Rendszerben Bevezetés 2008 jelentős év a

Részletesebben

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON PH.D. ÉRTEKEZÉS MISKOLC 2015 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

A TÉRD POSZTOPERATÍV REHABILITÁCIÓJÁT ELŐSEGÍTŐ

A TÉRD POSZTOPERATÍV REHABILITÁCIÓJÁT ELŐSEGÍTŐ Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A TÉRD POSZTOPERATÍV REHABILITÁCIÓJÁT ELŐSEGÍTŐ ESZKÖZÖK KIFEJLESZTÉSE ÉS KLINIKAI KIPRÓBÁLÁSA Manó Sándor Témavezető: Dr. Csernátony Zoltán, az MTA doktora DEBRECENI

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban Dr. Nagy Attila, Dr. Sándor János, Dr. Ádány Róza (Debreceni Egyetem, NK, Megelőző Orvostani Intézet.) Az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával A Debreceni Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika és a **Szent János Kórház, Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok

Részletesebben

A BIOMECHANIKAI ANYAGVIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM

A BIOMECHANIKAI ANYAGVIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM Tudományos Hétfő rendezvénysorozat Debrecen, 2011.05.09. 1/16 A BIOMECHANIKAI ANYAGVIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM Manó Sándor, Csernátony Zoltán DEBRECENI EGYETEM OEC ORTOPÉDIAI KLINIKA BIOMECHANIKAI LABORATÓRIUM

Részletesebben

TRAUMATOLÓGIA. Femur 2

TRAUMATOLÓGIA. Femur 2 TRAUMATOLÓGIA Femur 2 1 Referenciák Dr. Dmitrij Igorevich Gordiyenko Traumatológus, Politraumás és Trauma Osztályvezető Főorvos N.I Pirogov 1 sz. Városi Kórház Moszkva A következő műtéti leírás egy általános

Részletesebben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben A Rijekai Klinikai Központ, Sebészeti Klinika, Gyermek Orthopédiai Osztályának közleménye Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben DR. RÓTH SÁNDOR Érkezett: 2003.

Részletesebben

A térdízületi szalagsérülések sebészetének aktuális kérdései

A térdízületi szalagsérülések sebészetének aktuális kérdései A térdízületi szalagsérülések sebészetének aktuális kérdései Prof. Dr Hangody László egyetemi tanár az MTA doktora Semmelweis Egyetem Traumatológiai Tanszék IKDC adatlap: KT-1000 arthrometer FEMOROTIBIALIS

Részletesebben

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Doktori Ph. D. Értekezés A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Dr. Gunther Tibor Semmelweis Egyetem, Doktori Iskola Semmelweis Egyetem, Testnevelési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. TŰRÉSEZÉSI ALAPFOGALMAK 3 2. ISO-TŰRÉSRENDSZER 4. 2.1. Mérettartományok 5. 2.2. Tűrésfokozatok 6. 2.3. Szabványos tűrésnagyságok 7

TARTALOMJEGYZÉK 1. TŰRÉSEZÉSI ALAPFOGALMAK 3 2. ISO-TŰRÉSRENDSZER 4. 2.1. Mérettartományok 5. 2.2. Tűrésfokozatok 6. 2.3. Szabványos tűrésnagyságok 7 Debreceni Egyetem Műszaki Kar Gépészmérnöki Tanszék Tűrések és illesztések Összeállította: Dr. Juhász György főiskolai docens Tananyag kiegészítő segédlet Debrecen, 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. TŰRÉSEZÉSI

Részletesebben

A TIBIA LATERALIS CONDYLUS TÖRÉSEK

A TIBIA LATERALIS CONDYLUS TÖRÉSEK EREDETI KÖZLEMÉNYEK Biomechanica Hungarica VI. évfolyam, 2. szám A TIBIA LATERALIS CONDYLUS TÖRÉSEK KÉSEI ÍZÜLETI DESTRUKCIÓINAK ALTERNATÍV ELLÁTÁSÁNAK BIOMECHANIKAI VIZSGÁLATA Sződy Róbert 1, Borbás Lajos

Részletesebben

Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése

Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése E L E M Z É S Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése 2010. szeptember Balázs Ágnes (szövegértés) és Magyar

Részletesebben

T 038407 1. Zárójelentés

T 038407 1. Zárójelentés T 038407 1 Zárójelentés OTKA támogatással 1996-ban indítottuk az MTA Pszichológiai Intézetében a Budapesti Családvizsgálatot (BCsV), amelynek fő célja a szülő-gyermek kapcsolat és a gyermekek érzelmi-szociális

Részletesebben

A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai

A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai PANNON EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Dancsecz Gabriella A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai Doktori (Ph.D)

Részletesebben

Autografttal végzett revíziós keresztszalag-pótlás korai eredményei

Autografttal végzett revíziós keresztszalag-pótlás korai eredményei Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet 1 és a Department of Orthopaedic Surgery, Mayday University Hospital, London 2, közleménye Autografttal végzett revíziós keresztszalag-pótlás korai eredményei

Részletesebben

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel Nógrád megyei Önkormányzat,,Madzsar József Kórház-Rendelôintézet Traumatológiai Osztály közleménye Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel CSONKA CSABA DR., VEKSZLER

Részletesebben

Menedzseri kompetencia-elvárások a munkaerőpiacon

Menedzseri kompetencia-elvárások a munkaerőpiacon BUDAPESTI MŰSZAKI- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Menedzseri kompetencia-elvárások a munkaerőpiacon Ph.D. értekezés tézisei

Részletesebben

Az idősek alábecsülik saját számítástechnikai ismereteiket?

Az idősek alábecsülik saját számítástechnikai ismereteiket? TÁRSADALOM Az idősek alábecsülik saját számítástechnikai ismereteiket? Tárgyszavak: önbizalom; tanulás; memória; számítástechnika; korosztály. Alaphelyzet Az idősebbek integrálása a modern társadalomba

Részletesebben

KIFEJEZÉSE: A GAMMA KOEFFICIENS. Csapó Benő Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Tanszék MTA-SZTE Képességkutató Csoport

KIFEJEZÉSE: A GAMMA KOEFFICIENS. Csapó Benő Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Tanszék MTA-SZTE Képességkutató Csoport MAGYAR PEDAGÓGIA 102. évf. 3. szám 391 410. (2002) A KÉPESSÉGEK FEJLŐDÉSI ÜTEMÉNEK EGYSÉGES KIFEJEZÉSE: A GAMMA KOEFFICIENS Csapó Benő Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Tanszék MTA-SZTE Képességkutató

Részletesebben

MTA Doktori értekezés

MTA Doktori értekezés MTA Doktori értekezés Összefoglaló-Tézis füzet Egyes gazdasági haszonhalaink hímivartermékeinek mélyhűtése, a technológia standardizálásának kidolgozása és gyakorlati alkalmazása Dr. Urbányi Béla Gödöllő

Részletesebben

Hablicsekné Richter Mária PhD-értekezésének vitája*

Hablicsekné Richter Mária PhD-értekezésének vitája* Mûhely Rózsa Gábor, a KSH ny. főosztályvezetőhelyettese E-mail: gaborrozsa47@hotmail.com Hablicsekné Richter Mária PhD-értekezésének vitája* A SZIE 1 Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskolája

Részletesebben

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági összehasonlítása Bevezetés A rendszerváltás óta eltelt másfél évtized társadalmi-gazdasági változásai jelentősen átrendezték hazánk

Részletesebben

PhD ÉRTEKEZÉS. Szabó Annamária Eszter

PhD ÉRTEKEZÉS. Szabó Annamária Eszter PhD ÉRTEKEZÉS Szabó Annamária Eszter MISKOLC 2009 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Szabó Annamária Eszter A kulturális örökség joga (PhD értekezés

Részletesebben

Ki fizeti a részidős hallgatók felsőoktatási tanulmányait? 1

Ki fizeti a részidős hallgatók felsőoktatási tanulmányait? 1 154 kutatás közben W Ki fizeti a részidős hallgatók felsőoktatási tanulmányait? 1 A kutatásban azt vizsgáljuk, hogy az észak-alföldi konvergencia régió két felsőoktatási intézményében (Debreceni Egyetem,

Részletesebben

Curriculum Vitae. 2013- Vendég oktató, Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Természettudományi Kar (TTK), Atomfizika Tanszék, Budapest

Curriculum Vitae. 2013- Vendég oktató, Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Természettudományi Kar (TTK), Atomfizika Tanszék, Budapest Curriculum Vitae Név: Fröhlich Georgina Születési idő: 1980. április 27. Születési hely: Budapest Nemzetiség: magyar Elérhetőség Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Központ 1122. Budapest, Ráth

Részletesebben

A tölgyek nagy értékű hasznosítását befolyásoló tényezők vizsgálata és összehasonlító elemzése c.

A tölgyek nagy értékű hasznosítását befolyásoló tényezők vizsgálata és összehasonlító elemzése c. Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar Cziráki József Faanyagtudomány- és Technológiák Doktori Iskola Faanyagtudomány program A tölgyek nagy értékű hasznosítását

Részletesebben

Frissdiplomások 2014

Frissdiplomások 2014 Frissdiplomások 2014 Kutatási zárótanulmány Diplomás Pályakövetési Rendszer országos kutatás Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály Készítette: Veroszta Zsuzsanna 2015. május 1 Tartalom I. Vezetői

Részletesebben

ELÜLSŐ KERESZTSZALAG SZAKADÁS

ELÜLSŐ KERESZTSZALAG SZAKADÁS ELÜLSŐ KERESZTSZALAG SZAKADÁS Diagnózis & Gyógykezelés Az elülső keresztszalag sérülése a leggyakoribb oka a kutya hátsó lábát érintő sántaságnak. Elszakadhat, megnyúlhat a térdszalag, hogyha a térdízület

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Intraoperatív carotis interna stent implantatio videoangioszkópiás kontroll mellett

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Intraoperatív carotis interna stent implantatio videoangioszkópiás kontroll mellett 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Intraoperatív carotis interna stent implantatio videoangioszkópiás kontroll mellett Írta: DR. KOLLÁR LAJOS, DR. KASZA GÁBOR, DR. ROZSOS ISTVÁN, DR. MENYHEI GÁBOR, DR. SZABÓ MÁRIA,

Részletesebben

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 1. A filozófiának, a nyelvészetnek és a pszichológiának évszázadok óta visszatérô kérdése, hogy milyen a kapcsolat gondolkodás vagy általában a megismerési folyamatok és nyelv,

Részletesebben

Hivatalos bírálat Dr. Antus Balázs: A légúti gyulladás és az oxidatív stressz vizsgálata tüdőbetegségekben című MTA doktori értekezéséről

Hivatalos bírálat Dr. Antus Balázs: A légúti gyulladás és az oxidatív stressz vizsgálata tüdőbetegségekben című MTA doktori értekezéséről Hivatalos bírálat Dr. Antus Balázs: A légúti gyulladás és az oxidatív stressz vizsgálata tüdőbetegségekben című MTA doktori értekezéséről Jelölt a fenti címen MTA doktori értekezést nyújtott be a Magyar

Részletesebben

A matematika érettségirõl a reform tükrében

A matematika érettségirõl a reform tükrében Tompa XKlára A matematika érettségirõl a reform tükrében A közoktatás megújítási tervének egyik fontos eleme a 2004-re tervezett új érettségi vizsga. Az új vizsgamodell kialakításának előmunkálataiban

Részletesebben

Foglalkozási bőrgyulladások gyakorisága a brit nyomdaiparban

Foglalkozási bőrgyulladások gyakorisága a brit nyomdaiparban MUNKABALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK 4.2 Foglalkozási bőrgyulladások gyakorisága a brit nyomdaiparban Tárgyszavak: foglalkozási betegség; bőrgyulladás; nyomdaipar; Nagy-Britannia. A nyomdaipar

Részletesebben

A magyarországi nonprofit szektorban dolgozók motivációjára káros hatások értékelésének elemzése többváltozós statisztikai módszerekkel

A magyarországi nonprofit szektorban dolgozók motivációjára káros hatások értékelésének elemzése többváltozós statisztikai módszerekkel A magyarországi nonprofit szektorban dolgozók motivációjára káros hatások értékelésének elemzése többváltozós statisztikai módszerekkel Kovács Máté PhD hallgató (komoaek.pte) Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A kurzus organogramja. Bizottságok & Képzési eljárásrend

A kurzus organogramja. Bizottságok & Képzési eljárásrend SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF SZEGED ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR SCHOOL OF MEDICINE Sebészeti Műtéttani Intézet Institute of Surgical Research E-mail: office.expsur@med.u-szeged.hu web: http://web.szote.u-szeged.hu/expsur/

Részletesebben

A Budapesti TT Barátok (B.TT.B.) modulszabványa

A Budapesti TT Barátok (B.TT.B.) modulszabványa 0. Bevezetés Szabványunk alapvetően a németországi "TT-modulok Baráti Köre ("Freundeskreis TT-Module") modulszabványának átültetése a hazai viszonyok közé, mely több éves működése során bizonyította, hogy

Részletesebben

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Sebészeti Intézet létszámgazdálkodásának elemzése

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Sebészeti Intézet létszámgazdálkodásának elemzése Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi Szervező Szak A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Sebészeti Intézet létszámgazdálkodásának elemzése Konzulens: Dr. Dózsa Csaba

Részletesebben

TÉRDÍZÜLETI PROTÉZISEK TÉRBELI MIGRÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA

TÉRDÍZÜLETI PROTÉZISEK TÉRBELI MIGRÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA EREDETI KÖZLEMÉNYEK Biomechanica Hungarica VI. évfolyam, 2. szám TÉRDÍZÜLETI PROTÉZISEK TÉRBELI MIGRÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA RADIOSZTEREOMETRIAI MÓDSZERREL KORAI EREDMÉNYEINK Kiss-Polauf Marianna 1, Illyés

Részletesebben

ÁPOLÓI KOMPETENCIÁK MÉRÉSE KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERÜLETI GYAKORLATOKRA Doktori tézisek Tulkán Ibolya

ÁPOLÓI KOMPETENCIÁK MÉRÉSE KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERÜLETI GYAKORLATOKRA Doktori tézisek Tulkán Ibolya ÁPOLÓI KOMPETENCIÁK MÉRÉSE KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERÜLETI GYAKORLATOKRA Doktori tézisek Tulkán Ibolya Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Hollós Sándor tanszékvezető

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI DÖNTÉS ELŐKÉSZÍTŐ

EGÉSZSÉGÜGYI DÖNTÉS ELŐKÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGÜGYI DÖNTÉS ELŐKÉSZÍTŐ MODELLEZÉS Brodszky Valentin, Jelics-Popa Nóra, Péntek Márta BCE Közszolgálati Tanszék A tananyag a TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0003 "Képzés- és tartalomfejlesztés a Budapesti

Részletesebben

Traumatológia. Vortex. Distalis humerus lemez ±15

Traumatológia. Vortex. Distalis humerus lemez ±15 Vortex Traumatológia Distalis humerus lemez ±5 Referenciák. Bevezetés 4-5 3.3.5 A lemez előzetes rögzítése Dr. Vámhidy László PhD. Egyetemi Docens, Klinikai Igazgató...3 Az implantátum A műszerkészlet

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes adatok: Név: Dr Erdélyi Gábor 1966. December 27., Budapest Nős, 3 gyermek apja

Önéletrajz. Személyes adatok: Név: Dr Erdélyi Gábor 1966. December 27., Budapest Nős, 3 gyermek apja Önéletrajz Személyes adatok: Név: Dr Erdélyi Gábor 1966. December 27., Budapest Nős, 3 gyermek apja Egyetemi tanulmányok: OTE Egészségügyi Főiskola 1989 SOTE ÁOK 1995 Traumatológia szakvizsga: 2001. Ortopédia

Részletesebben

A gerincdeformitáshoz társuló állcsont-orthopaediai rendellenességek vizsgálata

A gerincdeformitáshoz társuló állcsont-orthopaediai rendellenességek vizsgálata A gerincdeformitáshoz társuló állcsont-orthopaediai rendellenességek vizsgálata Doktori tézisek Dr. Segatto Emil Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Fogorvostudományi Kutatások Témavezető:

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A HEMIPARETIKUS BETEGEK JÁRÁSÁNAK ÉS ÁLLÁSSTABILITÁSÁNAK HORVÁTH MÓNIKA

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A HEMIPARETIKUS BETEGEK JÁRÁSÁNAK ÉS ÁLLÁSSTABILITÁSÁNAK HORVÁTH MÓNIKA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A HEMIPARETIKUS BETEGEK JÁRÁSÁNAK ÉS ÁLLÁSSTABILITÁSÁNAK BIOMECHANIKAI JELLEMZÕI HORVÁTH MÓNIKA SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA SEMMELWEIS EGYETEM, TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI

Részletesebben

Szlovákiai régiók összehasonlítása versenyképességi tényezők alapján

Szlovákiai régiók összehasonlítása versenyképességi tényezők alapján Lukovics Miklós Zuti Bence (szerk.) 2014: A területi fejlődés dilemmái. SZTE Gazdaságtudományi Kar, Szeged, 81-92. o. Szlovákiai régiók összehasonlítása versenyképességi tényezők alapján Karácsony Péter

Részletesebben

Tanácsadás az ápolásban: Ápolóhallgatók tanácsadói kompetenciájának vizsgálata. Doktori tézisek. Papp László

Tanácsadás az ápolásban: Ápolóhallgatók tanácsadói kompetenciájának vizsgálata. Doktori tézisek. Papp László Tanácsadás az ápolásban: Ápolóhallgatók tanácsadói kompetenciájának vizsgálata Doktori tézisek Papp László Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Témavezetı: Dr. Helembai Kornélia PhD,

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

Varicella fertőzés szövődményeként kialakult, jelentős csontvesztéssel és végtagrövidüléssel járó osteomyelitis sikeres kezelése

Varicella fertőzés szövődményeként kialakult, jelentős csontvesztéssel és végtagrövidüléssel járó osteomyelitis sikeres kezelése A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Varicella fertőzés szövődményeként kialakult, jelentős csontvesztéssel és végtagrövidüléssel járó osteomyelitis sikeres kezelése Esetismertetés DR. HOLNAPY

Részletesebben

A MENETPROFIL-VÁLTOZTATÁS HATÁSA A CSONTTÖRÉSEK CSAVAROS RÖGZÍTÉSÉNEK STABILITÁSÁRA

A MENETPROFIL-VÁLTOZTATÁS HATÁSA A CSONTTÖRÉSEK CSAVAROS RÖGZÍTÉSÉNEK STABILITÁSÁRA EREDETI KÖZLEMÉNYEK Biomechanica Hungarica IV. évfolyam, 2. szám A MENETPROFIL-VÁLTOZTATÁS HATÁSA A CSONTTÖRÉSEK CSAVAROS RÖGZÍTÉSÉNEK STABILITÁSÁRA Bagi István Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

Részletesebben

A BÜKK ÁLGESZTESEDÉS VIZSGÁLATA A SOMOGYI ERDÉSZETI

A BÜKK ÁLGESZTESEDÉS VIZSGÁLATA A SOMOGYI ERDÉSZETI Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei A BÜKK ÁLGESZTESEDÉS VIZSGÁLATA A SOMOGYI ERDÉSZETI ÉS FAIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ERDÁLLOMÁNYAIBAN Írta: Biró Boglárka Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron 2004 1 A téma

Részletesebben

Aszerzők közleményükben azokat a jeleket és mérési

Aszerzők közleményükben azokat a jeleket és mérési 18 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 2013/1-2 Elülső térd fájdalmak radiológiai vonatkozásai Balogh Endre dr., Palotás Anikó dr., Kovács Hedvig, Róka Timea, Kéki Imre, László Csaba, Stefán Ágnes dr. és Viharos Krisztián*

Részletesebben

Ortopédiai betegek rehabilitációja

Ortopédiai betegek rehabilitációja Ortopédiai betegek rehabilitációja Törpe növés Veleszületett végtag hiányok Hibás testtartás Végtag deformitások Arthrosisok Izomzat és kötőszövet veleszületett hibái Izombetegségek Csontok és izületek

Részletesebben

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Tanulmányozza az 5. pontnál ismertetett MATLAB-modell felépítést és működését a leírás alapján.

Tanulmányozza az 5. pontnál ismertetett MATLAB-modell felépítést és működését a leírás alapján. Tevékenység: Rajzolja le a koordinaátarendszerek közti transzformációk blokkvázlatait, az önvezérelt szinkronmotor sebességszabályozási körének néhány megjelölt részletét, a rezolver felépítését és kimenőjeleit,

Részletesebben

Megfelelő kéziszerszám kiválasztása ergonómiai szempontok figyelembevételével

Megfelelő kéziszerszám kiválasztása ergonómiai szempontok figyelembevételével ERGONÓMIA 5.1 Megfelelő kéziszerszám kiválasztása ergonómiai szempontok figyelembevételével Tárgyszavak: ergonómia; egészségvédelem; szerszám; tervezés; káros hatás; kézvédelem; rezgésvédelem; védőfelszerelés.

Részletesebben

Alak- és helyzettűrések

Alak- és helyzettűrések 1. Rajzi jelek Alak- és helyzettűrések Az alak- és helyzettűrésekkel kapcsolatos előírásokat az MSZ EN ISO 1101:2006 Termékek geometriai követelményei (GPS). Geometriai tűrések. Alak-, irány-, helyzet-

Részletesebben

A gonarthrosis modern endoprotetikai kezelése különös tekintettel a patellofemoralis ízületre és a szövődményekre

A gonarthrosis modern endoprotetikai kezelése különös tekintettel a patellofemoralis ízületre és a szövődményekre A gonarthrosis modern endoprotetikai kezelése különös tekintettel a patellofemoralis ízületre és a szövődményekre Doktori (PhD) - értekezés Dr. Than Péter Programvezető: Dr. Rőth Erzsébet egyetemi tanár

Részletesebben

DR. KULISCH ÁGOTA. Témavezető: Prof. Dr. Bender Tamás, az MTA doktora

DR. KULISCH ÁGOTA. Témavezető: Prof. Dr. Bender Tamás, az MTA doktora Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika, Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola A BALNEOTERÁPIA HATÁSA KRÓNIKUS DERÉKFÁJÁSBAN, ÉS KÉZ KISÍZÜLETI VAGY TÉRD ARTHROSISBAN

Részletesebben