Módosított tibiareszekció nagyfokú varus arthrosis miatt beültetett total condylaris térdprotézis során

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módosított tibiareszekció nagyfokú varus arthrosis miatt beültetett total condylaris térdprotézis során"

Átírás

1 A õvárosi Önkormányzat Uzsoki Utcai Kórház Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye Módosított tibiareszekció nagyfokú varus arthrosis miatt beültetett total condylaris térdprotézis során DR. UDVARHELYI IVÁN, DR. KÁRPÁTI ZOLTÁN, DR. TÓTH ERENC, DR. ECZKÓ PÉTER Érkezett: július 12. ÖSSZE OGLALÁS A térdízület arthroplasticája során jelentõs a megfelelõ tengelykorrekció, az ízület stabilitása és ennek következtében a funkció megtartására, helyreállítására való törekvés. Nagyfokú varus térdízületi panarthrosis esetén a stabilitás megtartása és a teljes tengelykorrekció semiconstrained, total condylaris térdprotézis beültetésével bizonyos esetekben nehezen lehetséges. A szerzõk újabban a deformált tibiafej módosított reszekciójával, a stabilitás megtartása mellett, semiconstrained total condylaris térdprotézis beültetésével végeznek nem ritkán 25 fokot meghaladó tengelykorrekciót. Ennek során a varus deformitás következtében megnyúlt, deformált, eburnizált medialis condylus peremet, a korábbinál magasabb szintben plateu próbát követõen reszekálják. A medialis lágyrészeket, a medialis collateralis szalagot kipreparálva megõrzik. Kulcsszavak:Térdprotézis Módszerek; Arthroplastica, térd Módszerek; Osteotomia; Osteoarthritis Mûtéti kezelés; Ízületi deformitás Mûtéti kezelés; Tibia Mûtéti kezelés; I. Udvarhelyi, Z. Kárpáti,. Tóth, P. eczkó: Modified resection of the tibia at total condylar prosthesis in cases of gross varus deformity in osteoarthritis Preserving and improving function and stability of the knee is of outstanding importance at TKR operations with appropriate realignment. This is why the surgeon might have difficulties in cases of gross varus deformity at osteoarthritis, when implantation of a semiconstrained total knee and preserving stability with complete realignment becomes difficult. Recently developed technique of modified resection of the tibia helps to restore and preserve stability at TKR operations with correction of varus of even more than 25. Higher-level resection of the tibia is followed by the procedure, when the deformed, ossified, elongated rim of the medial tibial condyle is cut circumferentially with an oscillating saw, whilst the medial collateral is carefully retracted. Key words:knee prosthesis; Arthroplasty, replacement, knee; Osteoarthritis Surgery; Joint deformity, acquired Surgery; Osteotomy Surgery; Tibia Surgery; BEVEZETÉS A térdízület fiziológiástól eltérõ tengelyének felismerése és korrekciója preventív szempontokat és kuratív célokat tekintve is elsõrendû. A térdízületi arthrosis kialakulásában mind a femorotibialis, mind a patellofemoralis tengely eltérése komoly predispositiót képez. Idõben felismerve, megfelelõ osteotomiával az arthrosist megelõzhetjük. Térdízületi arthrosis kialakulásában osztályos statisztikai adatok szerint mintegy 37 %-ban a tengelyeltérés, elsõsorban a varus a felelõs. Az alsóvégtag fiziológiás tengelyállásakor mely térdben 5-7 fok valgust jelent a lateralis és medialis femorotibialis ízületben ható erõk egyensúlyt képeznek. Varus tengelyállásban ez az egyensúly megbomlik és a medialis oldalra jutó többlet chondropathiához, arthrosishoz vezet. Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

2 Számos szerzõ foglalkozik a tengelykorrekció jelentõségével, ennek preprotetikus vonatkozásait tárgyalja Aydogdu (3), Cameron (4) és Dearborn (6). Minden esetben, de különösen nagyfokú 15 fokot meghaladó varus arthrosis eseteiben a protetizálás mellett döntõ a tengelykorrekció, és a stabilitás megtartására való törekvés (8). Tengelykorrekció következtében fokozódó, illetve primer vagy secunder csonthiány miatti instabilitás eseteiben szegment pótló implantátumot alkalmazhatunk (20). Nagyfokú varus esetében a degeneratív folyamatok miatt szinte minden esetben jelentõs ízületi instabilitással kell számolni (21, 22). Amennyiben teljes rekonstrukcióra törekszünk, ez az instabilitás akár fokozódhat is. Laskin és mtsai (11, 13) flexiós és varus contracturában medialis collateralis és hátsó keresztszalag release-t javasolnak, egyidejû hátsó keresztszalag stabilizált total térdprotézis beültetésével. Ennek oka a hátsó keresztszalag szerepe a nagyfokú varus és flexiós contracturában. Cloutier (5) és Scott (17) szerint a hátsó keresztszalag a total condylaris protézisek beültetése során 97%-ban jelen van. Total condylaris térdprotézis beültetése után fennmaradó varus deformitás a tibialis componens lazulásának incidenciáját növeli (9, 10, 15). Az úgynevezett wedge sign, az elégtelen tengelykorrekció radiológiai jelére Sambatakakis hívta fel a figyelmet (16). A lágyrész release és a térd proprioceptiója közötti összefüggésekre mutatott rá Attfield és mtsai (2), ennek hátsó keresztszalag vonatkozásait tárgyalja Gomez-Barena (7). Tekintettel arra, hogy a hátsó keresztszalag a térdízület legerõsebb szalagja, kevesebb synergista szalag és izomstruktúrával rendelkezik, mint a többi szalag, ezért megtartása, amennyire lehetséges a flexiós és varus contractura fokától függõen ajánlatos. Szerepére a stabilitás, passzív flexió, a térd fiziológiás mozgása tekintetében Andriacchi hívta fel a figyelmet (1). Tekintettel arra, hogy a hátsó keresztszalag stabilizált protézis beültetéséhez mintegy 3 cm 3 - rel több femoralis reszekcióra van szûkség, ez a femurt distalisan gyengíti, ezért primer esetben, amennyire lehetséges, kerülendõ (12). A nagyfokú varus miatti rekonstrukció során tekintettel kell lenni a rotációs eltérésekre, melyek a beültetett tibiaplataeu helyzetétõl függõen patellofemoralis instabilitásban nyilvánulhatnak meg (19). Nuno (14) és Swanson (18) szintén a nagyfokú varus deformitással járó rotatiós eltérést és a korrekt tibialis célzást hangsúlyozza. Munkánk célja olyan mûtéti eljárás kidolgozása, mely során nagymértékû varus esetén is lehetõvé váljék a total condylaris térdprotézis beültetése, teljes tengelykorrekcióval és az ízület biztosabb stabilitására való törekvés az anatómiai képletek megkímélésével. A Cadaver-tanulmányokat követõen ban alkalmaztuk elõször osztályunkon a módosított tibia reszekciót, 20 fokot meghaladó varus gonarthrosis esetén. ANYAG ÉS MÓDSZER Osztályunkon elõször nagyfokú varus gonarthrosis mellett észlelt tibia proximalis diaphysis törés mûtéti megoldása során végeztünk synthesist követõ korrekciót és total condylaris térdprotézis beültetést, mely esetben a lateralisan reszekált extrém magasság és az óvatos medialis lágyrész release, valamint a beültetett magasabb plateau ellenére az ízület stabilitása részben elmaradt az ideálistól (1. a-c ábra). Három ízben végzett hasonló mûtét után került kidolgozásra a módosított reszekcióval történt tibialis implantatum beültetés. A mûtét során a tibia reszekció nem a szokásos szintben a medialis condylus szélébõl indítva történik, mely esetben a reszekált plateau vastagsága lateralisan akár a 2,5-3 cm-t is elérheti, (fáradásos tibia diaphysis törés varus korrekciója) hanem a tuberositas tibiae-t mint középpontot kijelölve a lateralis condylusszéltõl mért távolság mértékében medialisan a 252 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

3 1. a-c ábra: Nagyfokú varus arthrosisban létrejött, eredeti deformitást fokozó tibia proximalis diaphysis fáradásos törés mûtéti kezelése két ülésben medialis plateau középsõ harmadában reszekálunk. A fennmaradó medialis plateau szélt körkörösen ferdén mintegy az eredeti tibiafejt reconstruálva megreszekáljuk. Ezen reszekátum varus arthrosis esetében a deformált elnyúlt medialis condyluson appositiós, eburnizált csont, mely felesleges (2. ábra). Ezekben az esetekben kisebb felszínû tibia plateaut ültettünk be, alacsony, 8-10 mm-es plateau magassággal. A korábban alkalmazott reszekció eseteiben a lateralisan reszekált nagy magasság miatt a lateralis collateralis szalag mintegy túlnyúlt, míg a medialis oldalszalag feszes maradt, melyet a pes anserinus képleteinek és az oldalszalag letolásával sem sikerült kellõ mértékben lazítani. Ezért az ízület instabilitása lateralisan fokozódott. Jelen reszekció esetében a medialis oldalról kikerülõ tibiacondylus perem nagyságából matematikai úton számítható mértékben az oldalszalag lazul, mely a lateralis reszekciós magasságból 2. ábra Módosított tibia reszekció ábrázolása total térdprotézis beültetése során. Módosított tibia reszekció során alkalmazott bony release matematikai értékelése. 3. ábra Tibia implantátum hibás méretválasztása és elhelyezése megnyúlt medialis plateau esetén. Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

4 képzõdõ lateralis tartalékkal együtt az ízület stabilitását hozza létre (2. ábra). A korábbi technikával reszekált nagyobb felszínbõl eredõen a plateau nemritkán medializálódott, ami a patellofemoralis egységet is megbonthatja (3. ábra). A módosított reszekció során minden esetben a tuberositas tibiae-hez viszonyítunk. A tibia plateau megválasztásánál nem csupán a reszekált tibia felszín, hanem a tuberositas tibiae elhelyezkedése alapján választjuk a méretet, és állítjuk be a megfelelõ rotatiót. A medialis oldalszalagot minden esetben kipreparálva eltartjuk. Ez részben a tapadás anatómiai helyébõl, részben a felrakódott, deformált, medialis condylus struktúrájánál fogva lehetséges (4. a-d, 5. a-d ábra). A B C 4. ábra Módosított tibia reszekció mûtéti képe. a. Medialis tibia plateau középsõ harmadában indított reszekció. b. Medialis deformált megnyúlt tibiacondylus jelölése. c. Plateau próba a tub. tibiae-hez igazítva. d. Medialis tibia condylus,,felesleg körkörös reszekciója. D A B C D 5. ábra Varus korrekció módosított tibia reszekcióval. Pre-, posztoperatív röntgenfelvételek (a-d). 254 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

5 6. ábra Medialis felszínpótlás revíziója során alkalmazott módosított tibia reszekció (a-b). A módszer korlátozottan alkalmazható medialis felszínpótlás revíziójakor is, amikor a medialis plateau a lazulás következtében medial fele dislocálódik (6. a-b ábra). Ezen esetekben a csonthiány pótlása gondot jelenthet, melyet - amennyiben a tuberositas tibiae anatómiája megengedi - a plateau lateralizálásával, total condylaris protézis beültetésével csökkenthetünk. Az január 1. és március 1. közötti idõszakban, 28 esetben alkalmaztuk a tibia módosított reszekcióval történt total condylaris térdprotézis beültetését nagyfokú varus gonarthrosisban. A betegek átlagéletkora 71 év volt. Nem szerinti megoszlásban 100% nõ, mely a betegség, illetve a súlyos deformitás létrejöttében szerepet játszó biomechanikai tényezõkön túl a postmenopausalis porosis szerepét is igazolhatja. Ezen betegeknél a mûtétet megelõzõ tengelykorrekciós mûtét, (HTO) nem történt. Az átlagos varus eltérés 20.7 fok volt. Az értékelésben a Knee Society Knee Score-t alkalmaztuk. EREDMÉNYEK Az utánvizsgálatot az január 1. és március 1. között operált, 15 fokot meghaladó varus arthrosisos betegeinknél végeztük el, ahol total condylaris protézis beültetése történt módosított reszekcióval és tengelykorrekcióval. Az esetszám 28, 2,5 év alatt. Az utánvizsgálatból több következtetés vonható le. ájdalom tekintetében igen kedvezõ az eredmény a módosított reszekcióknál, ennek oka vélhetõen részben az oldalszalagok egyenlõbb feszülése, a stabilitás megtartása és helyreállítása, kellõ tengelykorrekció mellett. A mûtétek során a flexiós-varus contractura minden esetben megszûnt. Hátsó keresztszalag release a mûtétek során nem történt. Az elért tengelykorrekció és fájdalom, valamint funkció között is linearis összefüggés mutatkozik, mely okaként a fiziológiáshoz közeli izomegyensúly valószínûsíthetõ. Betegeinknél minden esetben jelentõs javulást észleltünk a járástávolság növekedése és a lépcsõn való közlekedésben. Ennek részleteit szemlélteti az I. Táblázat. Nem kellõ tengelykorrekció esetén e meglehetõsen szigorú pontrendszer akár mínusz értéket is mutathat, önmagában jól megoperált, elégedett betegnél. A tengelykorrekció mértékét mutatja a II. Táblázat módosított, illetve hagyományos reszekcióval operált eseteknél. Radiológiai utánvizsgálat során minden esetben megfelelõ, fiziológiás valgus korrekció mellett a tibia implantátumok magasság csökkenését észleltük, mely biomechanikailag kedvezõbb. Ezen betegcsoportban szeptikus, vagy egyéb szövõdményt nem észleltünk. Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

6 I. Táblázat Módosított tibia reszekcióval operált, tengelykorrekció mellett beültetett total condylaris térdprotézisek értékelése a Knee Society Knee Score szerint MEGBESZÉLÉS Kifejezett varus gonarthrosisban végzett total condylaris térdprotézis beültetése során végzett tengelykorrekció nehézségeirõl az irodalomban, számos munkában találkozhatunk. A megoldások között a mûtétet megelõzõ tengelykorrekciót, majd második ülésben protézis beültetést javasolnak (3, 4). Mások a medialis lágyrész és hátsó keresztszalag release-t követõen hátsó keresztszalag stabilizált protézis beültetését részesítik elõnyben. (13). A hátsó ke- 256 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

7 II. Táblázat Varus korrekció mértéke módosított és hagyományos tibia reszekcióval operált total condylaris térdprotézis beültetése során Reszekció típusa Módosított reszekció Hagyományos reszekció Varus foka Mûtét elõtt 22,14 18 Mûtét után -3,75-1,68 Korrekció 25,89 (max: 37 ) 19,68 resztszalag jelentõségére a térdízület biomechanikájában számos szerzõ rámutatott (1, 7, 12). Véleményünk szerint, bár a flexiós-varus contracturában játszott szerepe valószínû, megtartására a tengelykorrekció mellett törekedni kell. A nagyfokú varus arthrosis miatt, módosított tibia reszekciós felszínnel operált total condylaris protézisek esetén, általában kisebb felszínû és magasságú implantátummal érhetünk el adott esetben 25 fokot meghaladó tengelykorrekciót, megfelelõ ízületi stabilitással (II. Táblázat). Az ízület stabilitása a medialisan kikerülõ csont térfogata és a lateralisan reszekált tibia plateau magasságából matematikai számítással igazolhatóan megtartottnak bizonyul (2. ábra). A fiziológiás valgus helyreállítása következtében - beleértve a tuberositas tibiae által meghatározott patellofemoralis tengely rekonstrukcióját - a rotáció gondos beállításával, jobb funkciót érhetünk el, a nem ritka posztoperatív patellofemoralis panaszok csökkenésével. Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy bár az utánkövetési idõ csekély, azokban az esetekben, amikor a fokozott varus tengelyeltéréssel járó gonarthrosis arthroplasticája során a teljes tengelykorrekció a stabilitás egyidejû, biztos megtartásával nem minden esetben, vagy nehezen sikerül, ezen technika alkalmazásával kedvezõ eredményt érhetünk el, biomechanikailag jobb, alacsonyabb tibia implantatum alkalmazásával. IRODALOM 1. Andriacchi T. P., Galante J. O.: Retention of the posterior cruciate ligament in total knee arthroplasty. J. Arthroplasty : Attfield S.., Wilton T. J., Pratt D. J., Sambatakakis A.: Soft tissue balance and recovery of proprioception after total knee replacement. J. Bone Joint Surg B: Aydogdu S., Sur H.: High tibial osteotomy for varus deformity of more than 20 degrees. Rev. Chir. Orthop. Reparatr. Appar. Mot : Cameron H. U., Park Y. S.: Total knee replacement after supracondylar femoral osteotomy. Am. J. Knee Surg : Cloutier J. M.: Results of total knee arthroplasty with a non-constrained prosthesis. J. Bone Joint Surg A: Dearborn J. T., Eakin C. L., Skinner H. B.: Medial compartment arthrosis of the knee. Am. J. Orthop : Gomez-Barena E.: Another look at the posterior cruciate ligament. Morphological feature (personal communication). 8. Hangody L., Sükösd L., Gábor A., Kárpáti Z.: Az AGC 2000 típusú bicondylaris felszínpótló térdprotézissel szerzett tapasztalataink. Magy. Traumatol. Orthop : Krugluger J., Steinwenter A., Knahr K.: Uncemented Miller Galante total knee replacement. The influence of alignment on clinical and radiological outcome in a 5 to 8 year follow up. Int. Orthop : Laskin R. S., Rieger M., Schob C., Turen C.: The posterior-stabilized total knee prosthesis in the knee with a severe fixed deformity. Am. J. Knee Surg : Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

8 11. Laskin R. S., Schob C.: Medial capsular recession for the correction of severe varus deformities. J. Arthroplasty, : Laskin R. S.: The posterior cruciate ligament in total knee replacement. Knee, : Laskin R. S. : The Insall Award. Total knee replacement with posterior cruciate ligament retention in patients with a fixed varus deformity. Clin. Orthop : Nuno-Siebrecht N., Tanzer M., Bobyn J. D.: Potential errors in axial alignment using intramedullary instrumentation for total knee arthroplasty. J. Arthroplasty, : Palmer S. H., Morrison P. J., Ross A. C.: Early catastrophic tibial component wear after unicompartmental knee arthroplasty. Clin. Orthop : Sambatakakis A., Wilton T. J., Newton G.: Radiographic sign of persistent soft tissue imbalance after knee replacement. J. Bone Joint Surg B: Scott R. D., Volatile T. B.: Twelve years experience with a posterior cruciate-retaining total knee arthroplasty. Clin. Orthop : Swanson K. E., Stocks G. W., Warren P. D., Hazel M. R., Janssen H..: Does axial limb rotation affect the alignment measurements in deformed limbs? Clin. Orthop : Tadross T. S., Nanu A. M., Buchanan M. J., Checketts R. G.: Dall-Miles plating for periprosthetic B1 fractures of the femur. J. Arthroplasty, : Than P., onay V., Bellyei Á.: Totál condylaris térdprotézis beültetés utáni aszeptikus femurcondylus nekrózis megoldása revíziós implantátummal. Esetismertetés. Magy. Traumatol. Orthop : Váczi G.,Lakatos T.: A térdízületi arthroplastica total condylaris endoprotézissel. Magy. Traumatol. Orthop : Váczi G., Lakatos T.: Térdízületi arthroplastica eredményeink: Egytõl 17 évig terjedõ utánvizsgálat eredményeinek statisztikai értékelése. Magy. Traumatol. Orthop : Dr. Udvarhelyi Iván Uzsoki utcai Kórház Ortopéd-Traumatológiai Osztály 1145 Budapest, Mexikói út SZERKESZTÕSÉGI MEGJEGYZÉS Súlyos varus deformitással járó térdarthrosis mûtéti megoldásának számos módja ismeretes. Többnyire a zsugorodott hátsó keresztszalag feláldozását, a tibia plateau defektusának csontblokkal történõ felépítését és semiconstrained vagy constrained protézis beültetését javasolják (Insall: The knee). A szerzõk munkájukban egy módosított változatot írnak le, e mûtéti megoldást betegeiknél eredményesnek ítélik. Meg kell jegyezni azonban, hogy ez a módszer akkor alkalmazható, ha a tibia medialis condylusán van a defektus, és nem a femurén, relatív mérsékelt a defektus, és széli kiterjedésû, különben túl nagy részét kellene reszekálni a tibia medialis plateaujának. További problémát jelenthet, hogy nagyobb reszekció és kisméretû tibia plateau beültetése esetén a tibia hossztengelye medialis irányba tolódik el a femur hossztengelyéhez képest, ezáltal a hátsó keresztszalag még jobban megfeszül. 258 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

a tibia felsõ harmadában*

a tibia felsõ harmadában* Az Uzsoki Utcai Kórház Orthopaed-Traumatológiai Osztály közleménye Térdízületi arthrosist követõ fáradásos törés a tibia felsõ harmadában* DR. UDVARHELYI IVÁN, DR. TÓTH FERENC, DR. KÁRPÁTI ZOLTÁN, DR.

Részletesebben

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai*

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* K AZUISZTIK ÁK A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* DR. HOLNAPY GERGELY, DR. ILLYÉS ÁRPÁD, DR. BÖRÖCZ ISTVÁN Érkezett: 2004. június 21. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

KAZUISZTIKÁK. Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel

KAZUISZTIKÁK. Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel KAZUISZTIKÁK A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Ortopédiai Klinikájának közleménye Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel DR. THAN PÉTER, DR. KRÁNICZ

Részletesebben

A térdízületi teljes felszínpótló protézis eredményei klinikánkon DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER, DR. HALMAI VILMOS

A térdízületi teljes felszínpótló protézis eredményei klinikánkon DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER, DR. HALMAI VILMOS Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye A térdízületi teljes felszínpótló protézis eredményei klinikánkon DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER, DR. HALMAI VILMOS Érkezett: 1998. május 11.

Részletesebben

Nagyfokú genu varum korrekciója szubsztraktív-additív osteotomiával (Esetismertetés)

Nagyfokú genu varum korrekciója szubsztraktív-additív osteotomiával (Esetismertetés) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház Ortopéd-sebészeti Osztályának 1. és a Miskolci Egyetem Gépgyártás-technológiai Tanszék 2. közleménye Nagyfokú genu varum korrekciója szubsztraktív-additív osteotomiával

Részletesebben

Unicondylaris felszínpótló térdprotézisek eredményei

Unicondylaris felszínpótló térdprotézisek eredményei A Markhot Ferenc Kórház Ortopédiai Osztálya közleménye* Unicondylaris felszínpótló térdprotézisek eredményei középtávú utánkövetéssel DR. PÓCS ALFRÉD, DR. GIRHINY ZOLTÁN, DR. TÕZSÉR KORNÉL, DR. NÉMETH

Részletesebben

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek KAZUISZTIKA Az egri Markhot Ferenc Kórház és Rendelõintézet Ortopédiai és Reumatológiai* Osztályainak közleménye Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai

Részletesebben

A kombinált magas tibiaosteotomia középtávú radiológiai vizsgálata a sagittalis sík

A kombinált magas tibiaosteotomia középtávú radiológiai vizsgálata a sagittalis sík dr. Papp Miklós, dr. Károlyi Zoltán, dr. Róde László: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Oktató Kórház, Ortopéd Sebészeti Osztály, Miskolci Egyetem, Egészségügyi Kar/Borsod-Abaúj-Zemplén County Teaching Hospital,

Részletesebben

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Ph. D. Tézisek A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Dr. Gunther Tibor Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi

Részletesebben

Középtávú életminőség vizsgálat és funkcionális eredmények térdízületi tumor endoprotézis beültetés után

Középtávú életminőség vizsgálat és funkcionális eredmények térdízületi tumor endoprotézis beültetés után A Semmelweis Egyetem ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye Középtávú életminőség vizsgálat és funkcionális eredmények térdízületi tumor endoprotézis beültetés után DR. SKALICZKI GÁBOR, DR. ANTAL IMRE, DR.

Részletesebben

endoprotézis infekció kezelése antibiotikum tartalmú cement spacer beültetése után végzett reimplantációval

endoprotézis infekció kezelése antibiotikum tartalmú cement spacer beültetése után végzett reimplantációval A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Ortopédiai Osztály, Kecskemét, közleménye Mennyibe kerül a csípõ és térdízületi totál endoprotézis infekció kezelése antibiotikum tartalmú cement spacer beültetése

Részletesebben

Tumor endoprotézis használata revíziós térdprotetikában, nagy csonthiány vagy szalagelégtelenség esetén

Tumor endoprotézis használata revíziós térdprotetikában, nagy csonthiány vagy szalagelégtelenség esetén A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Tumor endoprotézis használata revíziós térdprotetikában, nagy csonthiány vagy szalagelégtelenség esetén DR. SKALICZKI GÁBOR, DR. ZAHÁR ÁKOS, DR. BEJEK

Részletesebben

AZ INTRAOPERATIV MEDIALIS TIBIA CORTICALIS FRACTURA RADIOLÓGIAI KÖVETKEZMÉNYEI ZÁRÓ MAGAS TIBIA OSTEOTOMIA UTÁN

AZ INTRAOPERATIV MEDIALIS TIBIA CORTICALIS FRACTURA RADIOLÓGIAI KÖVETKEZMÉNYEI ZÁRÓ MAGAS TIBIA OSTEOTOMIA UTÁN Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 1. szám (2013), pp. 161 169. AZ INTRAOPERATIV MEDIALIS TIBIA CORTICALIS FRACTURA RADIOLÓGIAI KÖVETKEZMÉNYEI ZÁRÓ MAGAS TIBIA OSTEOTOMIA UTÁN DR. DARGAI SÁNDOR 1,

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

A totál térdprotézis pozícionálása és az aszeptikus lazulás hosszú távú összefüggései

A totál térdprotézis pozícionálása és az aszeptikus lazulás hosszú távú összefüggései A Pécsi Tudományegyetem Mozgásszervi Sebészeti Intézet Ortopédiai Klinikai Tanszék közleménye A totál térdprotézis pozícionálása és az aszeptikus lazulás hosszú távú összefüggései DR. THAN PÉTER, DR. LÉTAI

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

Cement nélküli implantátummal végzett vápacserék rövidtávú eredményei klinikánkon*

Cement nélküli implantátummal végzett vápacserék rövidtávú eredményei klinikánkon* A Pécsi Tudományegyetem OEC ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye Cement nélküli implantátummal végzett vápacserék rövidtávú eredményei klinikánkon* DR. HORVÁTH GÁBOR, DR. THAN PÉTER, DR. BELLYEI ÁRPÁD Érkezett:

Részletesebben

AZ OPTIMÁLIS ÉS KITERJESZTETT INDIKÁCIÓVAL VÉGZETT MAGAS TIBIA OSTEOTÓMIÁK ÖSSZEHASONLÍTÓ RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATA

AZ OPTIMÁLIS ÉS KITERJESZTETT INDIKÁCIÓVAL VÉGZETT MAGAS TIBIA OSTEOTÓMIÁK ÖSSZEHASONLÍTÓ RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATA Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 1. szám (2013), pp. 151 159. AZ OPTIMÁLIS ÉS KITERJESZTETT INDIKÁCIÓVAL VÉGZETT MAGAS TIBIA OSTEOTÓMIÁK ÖSSZEHASONLÍTÓ RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATA DR. DARGAI SÁNDOR

Részletesebben

Térd arthroplastica szerepe a juvenilis chronicus arthritises (JCA) betegek kezelésében

Térd arthroplastica szerepe a juvenilis chronicus arthritises (JCA) betegek kezelésében Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem ORFI/Ortopédia Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem ORFI C Osztály Országos Rheuma- és Fizioterápiás Intézet Térd arthroplastica szerepe a juvenilis chronicus arthritises

Részletesebben

Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után

Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után (3 eset ismertetése) DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. KOÓS ZOLTÁN,

Részletesebben

KAZUISZTIKA. A Pécsi Tudományegyetem KK MSI Ortopédiai Klinika közleménye

KAZUISZTIKA. A Pécsi Tudományegyetem KK MSI Ortopédiai Klinika közleménye KAZUISZTIKA A Pécsi Tudományegyetem KK MSI Ortopédiai Klinika közleménye A dysplasiás femur protetizálásának eltérő megoldási lehetőségei csípő TEP beültetésekor DR. SZUPER KINGA, DR. KUZSNER JÓZSEF, DR.

Részletesebben

Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához

Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához A London-i Mayday University Hospital Közleménye Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához DR. MOWBRAY M. A. S., DR. ZOLCZER L., DR. BARRY M. Érkezett: 1996. január 19. ÖSSZEFOGLALÁS A térd

Részletesebben

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval* A Pécsi Tudományegyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Részletesebben

A ZSANÉROS TÉRDÍZÜLETI PROTÉZISEK BIOMECHANIKÁJÁRÓL

A ZSANÉROS TÉRDÍZÜLETI PROTÉZISEK BIOMECHANIKÁJÁRÓL EREDETI KÖZLEMÉNYEK Biomechanica Hungarica IV. évfolyam, 2. szám A ZSANÉROS TÉRDÍZÜLETI PROTÉZISEK BIOMECHANIKÁJÁRÓL Bazsó Tamás, Manó Sándor Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Ortopédiai

Részletesebben

Térdízület és mozgásai

Térdízület és mozgásai Térdízület és mozgásai dr. Ruttkay Tamás Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 2016. Femur Patella Tibia Fibula Articulatio genus Mechanizmusa szerint trochoginglymus csuklóforgó ízület (Felépítése

Részletesebben

O F / M U PROTETIM. UNICONDYLAR knee prosthesis system. UNICONDYLARIS térdprotézi s rendszer

O F / M U PROTETIM. UNICONDYLAR knee prosthesis system. UNICONDYLARIS térdprotézi s rendszer PROTETIM O F / M U UNICONDYLARIS térdprotézi s rendszer UNICONDYLAR knee prosthesis system 0 1 9 7 PROTETIM ORVOSI MÛSZERGYÁRTÓ KFT. 6800 Hódmezõvásárhely, Rákóczi út 2-4. - 6800 Hódmezõvásárhely, Lázár

Részletesebben

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Doktori Ph. D. Értekezés A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Dr. Gunther Tibor Semmelweis Egyetem, Doktori Iskola Semmelweis Egyetem, Testnevelési

Részletesebben

Számítógépes navigációval végzett minimál invazív térdprotézis beültetés *

Számítógépes navigációval végzett minimál invazív térdprotézis beültetés * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye Számítógépes navigációval végzett minimál invazív térdprotézis beültetés * A perioperatív és a korai posztoperatív időszak eredményei

Részletesebben

Könyökízületi endoprotézis hosszú távú eredményei

Könyökízületi endoprotézis hosszú távú eredményei A Budai Irgalmasrendi Kórház Kht. Ortopédiai Osztály, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Ortopéd Tanszék, Budapest közleménye Könyökízületi endoprotézis hosszú távú eredményei DR. ARKASHÁZI MIKLÓS,

Részletesebben

VII./9. Degeneratív térdízületi elváltozások

VII./9. Degeneratív térdízületi elváltozások VII./9. Degeneratív térdízületi elváltozások A térdízület csúszófelszínei kiváló mechanikai, erőelnyerő tulajdonságokkal rendelkező, de igen rossz regenerációs hajlammal bíró ízületi üvegporccal borítottak.

Részletesebben

Serdülôkori metatarsus varus - hallux valgus deformitás miatt végzett MTP ízületplasztikával kombinált bázisközeli osteotomiával nyert tapasztalataink

Serdülôkori metatarsus varus - hallux valgus deformitás miatt végzett MTP ízületplasztikával kombinált bázisközeli osteotomiával nyert tapasztalataink A Budai Gyermekkórház-Rendelôintézet Ortopédiai Osztály közleménye Serdülôkori metatarsus varus - hallux valgus deformitás miatt végzett MTP ízületplasztikával kombinált bázisközeli osteotomiával nyert

Részletesebben

A valgizáló magas tibia osteotomia szerepe az 55 évesnél fiatalabb, varus gonarthrosisban szenvedő betegek műtéti kezelésében

A valgizáló magas tibia osteotomia szerepe az 55 évesnél fiatalabb, varus gonarthrosisban szenvedő betegek műtéti kezelésében 12 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 2012/1 A valgizáló magas tibia osteotomia szerepe az 55 évesnél fiatalabb, varus gonarthrosisban szenvedő betegek műtéti kezelésében Gályász András dr. és Szilágyi Adrienn dr.

Részletesebben

Tapasztalataink radiusfej protézisekkel

Tapasztalataink radiusfej protézisekkel Az Országos Traumatológiai Intézet közleménye Tapasztalataink radiusfej protézisekkel DR. FEKETE KÁROLY, DR. VARGA ISTVÁN, DR. FRENYÓ SÁNDOR ÖSSZEFOGLALÁS Szerzôk az izoelasztikus radiusfej protézis beültetésével

Részletesebben

Csípőprotézis beültetés szűk térviszonyok között*

Csípőprotézis beültetés szűk térviszonyok között* A Pécsi Tudományegyetem, OEC, ÁOK, Ortopédiai Klinika közleménye Csípőprotézis beültetés szűk térviszonyok között* DR. HORVÁTH GÁBOR, DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER Érkezett: 2005. február 19. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Érkezett: 2005. február 28. ÖSSZEFOGLALÁS

Érkezett: 2005. február 28. ÖSSZEFOGLALÁS Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Szeptikus és TBC-s Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály és az Ortopédiai Osztály* közleménye Csípőízületi infekciók kezelése spacer technikát követő endoprotézis

Részletesebben

Ötven éves kor alatt beültetett csípőprotézisek legalább 10 éves utánkövetése

Ötven éves kor alatt beültetett csípőprotézisek legalább 10 éves utánkövetése A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye Ötven éves kor alatt beültetett csípőprotézisek legalább 10 éves utánkövetése DR. HOLNAPY GERGELY, DR. ZAHÁR ÁKOS, DR.

Részletesebben

Tapasztalataink a rosszul gyógyult distalis radius törések korrekciós osteotomiájával

Tapasztalataink a rosszul gyógyult distalis radius törések korrekciós osteotomiájával A Debreceni Orvostudományi Egyetem Traumatológiai Tanszékének közleménye Tapasztalataink a rosszul gyógyult distalis radius törések korrekciós osteotomiájával DR. BALÁZS JÓZSEF, DR. BÍRÓ VILMOS, DR. FRENDL

Részletesebben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben A Rijekai Klinikai Központ, Sebészeti Klinika, Gyermek Orthopédiai Osztályának közleménye Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben DR. RÓTH SÁNDOR Érkezett: 2003.

Részletesebben

Revíziós csípőarthroplasztika hydroxiapatit bevonatú moduláris szárral Korai eredmények

Revíziós csípőarthroplasztika hydroxiapatit bevonatú moduláris szárral Korai eredmények A Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Oktató Kórház, Ortopédiai Osztály, Nyíregyháza, közleménye Revíziós csípőarthroplasztika hydroxiapatit bevonatú moduláris szárral Korai eredmények

Részletesebben

A gonarthrosis modern endoprotetikai kezelése különös tekintettel a patellofemoralis ízületre és a szövődményekre

A gonarthrosis modern endoprotetikai kezelése különös tekintettel a patellofemoralis ízületre és a szövődményekre A gonarthrosis modern endoprotetikai kezelése különös tekintettel a patellofemoralis ízületre és a szövődményekre PhD értekezés tézisei Dr. Than Péter Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

Részletesebben

KAZUISZTIKÁK. Egyidejű bilateralis avulsiós tuberositas tibiae törés ellátása gyermekkorban DR. JÓZSA GERGŐ, DR. FARKAS ANDRÁS ÖSSZEFOGLALÁS

KAZUISZTIKÁK. Egyidejű bilateralis avulsiós tuberositas tibiae törés ellátása gyermekkorban DR. JÓZSA GERGŐ, DR. FARKAS ANDRÁS ÖSSZEFOGLALÁS KAZUISZTIKÁK A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekklinika, Gyermeksebészeti Osztály közleménye Egyidejű bilateralis avulsiós tuberositas tibiae törés ellátása gyermekkorban Érkezett: 2013.

Részletesebben

csoportba az első száz, páros sorszámú beteget választottam az összes károsodott porcú beteg közül. A kontroll csoportba a műtéti napló páratlan

csoportba az első száz, páros sorszámú beteget választottam az összes károsodott porcú beteg közül. A kontroll csoportba a műtéti napló páratlan ÖSSZEFOGLALÁS A szakirodalmi adatok szerint a térdízület terhelőfelszínén a porckárosodások előfordulási gyakorisága különböző feltárásos vagy arthroscopos műtétek során elérheti a 40%-t. Az ízületi hialinporc

Részletesebben

kazuisztika A Pécsi Tudományegyetem ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye

kazuisztika A Pécsi Tudományegyetem ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye kazuisztika A Pécsi Tudományegyetem ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye Cement spacerrel végzett kétüléses térdprotéziscsere hosszú távú eredményei a szeptikus szövődmény megoldásában Esetismertetés és irodalmi

Részletesebben

Együlésben végzett kétoldali totál térdprotézis beültetés

Együlésben végzett kétoldali totál térdprotézis beültetés Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika, Szeged, közleménye Együlésben végzett kétoldali totál térdprotézis beültetés DR. TÓTH KÁLMÁN*, DR. HORTOBÁGYI ANNAMÁRIA**, DR. HUDÁK KLÁRA**

Részletesebben

A PhD Értekezés Tézisei

A PhD Értekezés Tézisei 1 A PhD Értekezés Tézisei Dr. Papp Miklós A tibia condylusok és a patella pozíciójának radiológiai vizsgálata a kombinált és a záróék magas tibia osteotomia után A kombinált osteotomia rövid-középtávú

Részletesebben

Tájékoztatott vagy tájékozott beteg kérdése

Tájékoztatott vagy tájékozott beteg kérdése Tájékoztatott vagy tájékozott beteg kérdése Az elektív csípő- és térd-protézis műtéten résztvevő betegek tájékoztatásának vizsgálata Készítette: Fehér Mónika MSc ápoló hallgató Az elektív csípő- és térd-protézis

Részletesebben

Chiari-féle medence osteotomiával szerzett tapasztalataink

Chiari-féle medence osteotomiával szerzett tapasztalataink A Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye Chiari-féle medence osteotomiával szerzett tapasztalataink DR. GREKSA FERENC, DR. TÓTH KÁLMÁN, DR. MÉSZÁROS TAMÁS

Részletesebben

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis A Pécsi Honvédkórház Baleseti Sebészeti Osztályának közleménye Új típusú, cement nélküli csípõprotézis DR. NOVÁK LÁSZLÓ, DR. MÁTHÉ TIBOR Érkezett: 2002. március 20. ÖSSZE OGLALÁS A szerzõk egy új típusú

Részletesebben

Nyakban rögzülő szárral végzett csípőízületi totál endoprotézis rövid távú eredményei klinikánkon Két eset ismertetése

Nyakban rögzülő szárral végzett csípőízületi totál endoprotézis rövid távú eredményei klinikánkon Két eset ismertetése A Pécsi Tudományegyetem KK MSI Traumatológiai Klinikai Tanszék 1 és Ortopédiai Klinikai Tanszék 2 közleménye Nyakban rögzülő szárral végzett csípőízületi totál endoprotézis rövid távú eredményei klinikánkon

Részletesebben

A femur csontszerkezeti változásai cementnélküli endoprotézis-szár környezetében

A femur csontszerkezeti változásai cementnélküli endoprotézis-szár környezetében Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye A femur csontszerkezeti változásai cementnélküli endoprotézis-szár környezetében DR. LAKATOS JÓZSEF, DR. BUCSI LÁSZLÓ, DR. VAJDA ANDRÁS Érkezett:

Részletesebben

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinikájának közleménye Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében DR. KRÁNICZ

Részletesebben

Hosszú távú eredmények csípő- és térdízületi arthroplasticával juvenilis idiopathiás arthritises betegeken *

Hosszú távú eredmények csípő- és térdízületi arthroplasticával juvenilis idiopathiás arthritises betegeken * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1, a Budai Irgalmasrendi Kórház, Ortopédiai Osztály 2, és az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet 3 közleménye Hosszú távú eredmények

Részletesebben

Térdprotézis beültetés után a járás egyes kinematikai paramétereiben bekövetkezett korai változások vizsgálata

Térdprotézis beültetés után a járás egyes kinematikai paramétereiben bekövetkezett korai változások vizsgálata A Budai Irgalmasrendi Kórház Kht. Ortopédiai Osztály¹, a Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika² és a BME Hidak és Szerkezetek Tanszék³ közleménye Térdprotézis beültetés után a járás egyes kinematikai paramétereiben

Részletesebben

A könyökprotetika aktuális helyzete

A könyökprotetika aktuális helyzete A Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Ortopéd Traumatológiai Osztály, Budapest, közleménye A könyökprotetika aktuális helyzete DR. KISS JENŐ Érkezett: 2012. február 26. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

FEMUR DIAPHYSIS, patella és tibia condylus TÖRÉSEK ELLÁTÁSA TRAUMA

FEMUR DIAPHYSIS, patella és tibia condylus TÖRÉSEK ELLÁTÁSA TRAUMA FEMUR DIAPHYSIS, patella és tibia condylus TÖRÉSEK ELLÁTÁSA A femur diaphysis törések An: Pm: Cl: Kl: Dg: Th: az emberi test legerősebb csontja, ventralis irányban doború nagy energiájú traumára törik,

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye

A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye A 8-as lemezes temporer hemiepiphyseodesis technikával elért eredményeink csontdysplasiák és csontanyagcsere-zavarok okozta

Részletesebben

Combnyakcsavarozás DHLS szintézissel

Combnyakcsavarozás DHLS szintézissel A Semmelweis Egyetem Traumatológiai Tanszék Péterfy Sándor Utcai Kórház és Baleseti Központ 1 az Uzsoki Kórház, Ortopéd-Traumatológiai Osztály 2 és az Innosynth-KDS Kft. 3 közleménye Combnyakcsavarozás

Részletesebben

KAZUISZTIKÁK. Spasticus beteg csípõficamának és szekunder arthrosisának kezelése Esetismertetés

KAZUISZTIKÁK. Spasticus beteg csípõficamának és szekunder arthrosisának kezelése Esetismertetés KAZUISZTIKÁK A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinikájának közleménye Spasticus beteg csípõficamának és szekunder arthrosisának kezelése Esetismertetés DR. SÓLYOM LÁSZLÓ, DR.

Részletesebben

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel Nógrád megyei Önkormányzat,,Madzsar József Kórház-Rendelôintézet Traumatológiai Osztály közleménye Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel CSONKA CSABA DR., VEKSZLER

Részletesebben

3. FEJEZET - MANUÁLTERÁPIA 3/1. EGYSZERŰ FELELETVÁLASZTÁS

3. FEJEZET - MANUÁLTERÁPIA 3/1. EGYSZERŰ FELELETVÁLASZTÁS 3. FEJEZET - MANUÁLTERÁPIA 3/1. EGYSZERŰ FELELETVÁLASZTÁS 1. A csúszó mozgás: A) forgó haladó mozgás, amikor az ízület egyik oldalán tractio, a másik oldalon compressio jön létre B) egyenes vonalú haladó

Részletesebben

Aszerzők közleményükben azokat a jeleket és mérési

Aszerzők közleményükben azokat a jeleket és mérési 18 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 2013/1-2 Elülső térd fájdalmak radiológiai vonatkozásai Balogh Endre dr., Palotás Anikó dr., Kovács Hedvig, Róka Timea, Kéki Imre, László Csaba, Stefán Ágnes dr. és Viharos Krisztián*

Részletesebben

Kongresszusok (megtartott előadások vagy másodszerző)

Kongresszusok (megtartott előadások vagy másodszerző) Kongresszusok (megtartott előadások vagy másodszerző) A rheumatoid arthritis pedobarográfiás vizsgálata Fiatal orvosok fóruma, Szeged, 1994. Kellermann P., Tóth K., Korbay I.: A talp nyomásviszonyainak

Részletesebben

A calcaneus stop típusú arthrorisis eredményességének értékelése a gyermekkori flexibilis lúdtalp kezelésében

A calcaneus stop típusú arthrorisis eredményességének értékelése a gyermekkori flexibilis lúdtalp kezelésében A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye A calcaneus stop típusú arthrorisis eredményességének értékelése a gyermekkori flexibilis lúdtalp kezelésében Dr. Terebessy

Részletesebben

Eredményeink distalis radius törések füles húzólemezzel végzett osteosynthesise után

Eredményeink distalis radius törések füles húzólemezzel végzett osteosynthesise után A Jávorszky Ödön Kórház Traumatológia Osztály, Vác közleménye Eredményeink distalis radius törések füles húzólemezzel végzett osteosynthesise után DR. SERESS GYÖRGY, DR. KURUCZ LÁSZLÓ, DR. OSGYÁN HENRIK,

Részletesebben

Doktori tézisek. Dr. Bejek Zoltán. Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola

Doktori tézisek. Dr. Bejek Zoltán. Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Számítógépes navigáció használata teljes felszínpótló térdprotézis beültetetése során rehabilitáció utánkövetése járásvizsgálat segítségével Doktori tézisek Dr. Bejek Zoltán Semmelweis Egyetem Klinikai

Részletesebben

Izületi és lágyrész sérülések. Wiegand Norbert PTE ÁOK Trauma Centrum

Izületi és lágyrész sérülések. Wiegand Norbert PTE ÁOK Trauma Centrum Izületi és lágyrész sérülések. Wiegand Norbert PTE ÁOK Trauma Centrum Lágyrészek: Bőr Subcutis Fascia Izom Szalag Ín Lágyrész sérülések Izolált Töréssel társult Bőr sérülések Sebek Égés Kémiai sérülés

Részletesebben

A patella reszekciós arthroplasticájának állatkísérletes modelljei*

A patella reszekciós arthroplasticájának állatkísérletes modelljei* A Pécsi Tudományegyetem ÁOK Ortopédiai Klinika 1 és a Patológiai Intézet 2 közleménye A patella reszekciós arthroplasticájának állatkísérletes modelljei* DR. FONAY VALÉR 1, DR. DÖMÖS PÉTER 1, DR. BELLYEI

Részletesebben

Infraligamentaris tibia osteotomia belsõ rögzítése önkompressziós villáslemezzel¹ varus gonarthrosis kezelésében

Infraligamentaris tibia osteotomia belsõ rögzítése önkompressziós villáslemezzel¹ varus gonarthrosis kezelésében Semmelweis OTE Ortopédiai Klinika közleménye Infraligamentaris tibia osteotomia belsõ rögzítése önkompressziós villáslemezzel¹ varus gonarthrosis kezelésében SÓLYOM LÁSZLÓ DR., VAJDA ANDRÁS DR., SÜTH ZSUZSANNA

Részletesebben

Általános életminôség-vizsgálat összehasonlító alkalmazása Kezdeti eredmények az SF-36-módszerrel

Általános életminôség-vizsgálat összehasonlító alkalmazása Kezdeti eredmények az SF-36-módszerrel Az ORFI-HIETE Ortopéd Tanszék közleménye Általános életminôség-vizsgálat összehasonlító alkalmazása Kezdeti eredmények az SF-36-módszerrel DR. SARUNGI MARTIN Érkezett: 1998. május 12. ÖSSZEFOGLALÁS Az

Részletesebben

VII./2. Veleszületett fejlődési rendellenességek

VII./2. Veleszületett fejlődési rendellenességek VII./2. Veleszületett fejlődési rendellenességek A térd veleszületett rendellenességei összességében ritka kórképek, előfordulhatnak önálló elváltozásként, de időnként komplex fejlődési rendellenességek

Részletesebben

PhD Értekezés. Dr. Papp Miklós. A tibia condylusok és a patella pozíciójának radiológiai vizsgálata a kombinált

PhD Értekezés. Dr. Papp Miklós. A tibia condylusok és a patella pozíciójának radiológiai vizsgálata a kombinált 1 PhD Értekezés Dr. Papp Miklós A tibia condylusok és a patella pozíciójának radiológiai vizsgálata a kombinált és a záróék magas tibia osteotomia után A kombinált osteotomia rövid-középtávú klinikai vizsgálatának

Részletesebben

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen *

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1,és a Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, Ortopéd Traumatológiai Osztály 2, közleménye A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás

Részletesebben

Az alsó végtag tengelyállásának vizsgálati lehetőségei Tapasztalataink az új EOS 2D/3D technológiával

Az alsó végtag tengelyállásának vizsgálati lehetőségei Tapasztalataink az új EOS 2D/3D technológiával A Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Ortopédiai Klinika közleménye Az alsó végtag tengelyállásának vizsgálati lehetőségei Tapasztalataink az új EOS 2D/3D technológiával DR. SCHLÉGL ÁDÁM TIBOR, DR.

Részletesebben

A súlyos csuklódeformitás kezelése arthrodesissel a neurorehabilitáció során

A súlyos csuklódeformitás kezelése arthrodesissel a neurorehabilitáció során Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Koponya-agysérültek Rehabilitációs Osztálya¹ és Ortopédiai Osztálya² közleménye A súlyos csuklódeformitás kezelése arthrodesissel a neurorehabilitáció során DR.

Részletesebben

Szinonímák: Gonarthrosis, Térdartrózis, Térdízületi artrózis

Szinonímák: Gonarthrosis, Térdartrózis, Térdízületi artrózis 21. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 3293 Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Térdarthrosis ellátásáról (arthrosis deformans genus) (1. módosított változat) Készítette: az Ortopédiai Szakmai Kollégium

Részletesebben

Lindgren-műtéteink hosszú távú eredményei

Lindgren-műtéteink hosszú távú eredményei A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye Lindgren-műtéteink hosszú távú eredményei Dr. Kellermann Péter, Dr. TÓTH KÁLMÁN Érkezett: 2007. október 24. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

A felvételt altatott állaton, mediolaterális sugáriránnyal végezzük. A térdízület nyújtott helyzetű, nyílásszöge 135 körüli, elfordulás mentes.

A felvételt altatott állaton, mediolaterális sugáriránnyal végezzük. A térdízület nyújtott helyzetű, nyílásszöge 135 körüli, elfordulás mentes. EasyFix TTA rendszer I. Műtét előtti tervezés 1.) A megfelelő röntgenkép elkészítése A felvételt altatott állaton, mediolaterális sugáriránnyal végezzük. A térdízület nyújtott helyzetű, nyílásszöge 135

Részletesebben

Országos Baleseti Intézet közleménye

Országos Baleseti Intézet közleménye Országos Baleseti Intézet közleménye Posztoperatív fixateur externe rögzítés késõi szeptikus szövõdmény miatt végzett csípõprotézis eltávolítás után DR. FÉNYES LÁSZLÓ, DR. KALAS LÁSZLÓ, DR. DÓCZI JÓZSEF

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Meniscus sérülések arthroscopos ellátása HBCS 398A. Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Meniscus sérülések arthroscopos ellátása HBCS 398A. Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Meniscus sérülések arthroscopos ellátása HBCS 398A Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. A protokoll érvényességi

Részletesebben

A térdízületi szalagsérülések sebészetének aktuális kérdései

A térdízületi szalagsérülések sebészetének aktuális kérdései A térdízületi szalagsérülések sebészetének aktuális kérdései Prof. Dr Hangody László egyetemi tanár az MTA doktora Semmelweis Egyetem Traumatológiai Tanszék IKDC adatlap: KT-1000 arthrometer FEMOROTIBIALIS

Részletesebben

Az eredésérõl leszakadt elülsõ keresztszalag rögzítése csonthorgonnyal

Az eredésérõl leszakadt elülsõ keresztszalag rögzítése csonthorgonnyal Pécsi Orvostudományi Egyetem Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Az eredésérõl leszakadt elülsõ keresztszalag rögzítése csonthorgonnyal DR. WIEGAND NORBERT, DR. NAUMOV ISTVÁN Érkezett:

Részletesebben

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában A Pécsi Orvostudományi Egyetem Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinikájának közleménye Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában DR. TÓTH FERENC, DR. NYÁRÁDY JÓZSEF,

Részletesebben

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény)

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) Az Országos Sportegészségügyi Intézet Sportsebészeti Osztályánek közleménye Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) DR. HALASI TAMÁS, DR. HEHL ISTVÁN, DR. BEREZNAI ISTVÁN

Részletesebben

Krónikus acromioclavicularis ficamok kezelése

Krónikus acromioclavicularis ficamok kezelése A Vaszary Kolos Kórház Traumatológiai Osztály, Esztergom közleménye Krónikus acromioclavicularis ficamok kezelése DR. HÁMORY ZSOLT, DR. ZSOLDOS LÁSZLÓ, DR. SZAKÁCS BÁLINT Érkezett: 2006. október 10. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Új típusú moduláris radiusfej protézis Korai eredmények Előzetes közlemény

Új típusú moduláris radiusfej protézis Korai eredmények Előzetes közlemény A Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék Kenézy Gyula Kórház, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály közleménye Érkezett: 2013. június 17. Új típusú

Részletesebben

Ligamentum patellae pótlása quadriceps vastus lateralis fasciából visszahajtott Y-lebennyel

Ligamentum patellae pótlása quadriceps vastus lateralis fasciából visszahajtott Y-lebennyel A Pécsi Tudományegyetem OEC ÁOK Trauma Centrum, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Ligamentum patellae pótlása quadriceps vastus lateralis fasciából visszahajtott Y-lebennyel DR. WIEGAND

Részletesebben

IATAL ORVOSOK ÓRUMA. A Semmelweis Egyetem ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye

IATAL ORVOSOK ÓRUMA. A Semmelweis Egyetem ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye IATAL ORVOSOK ÓRUMA A Semmelweis Egyetem ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye Totál felszínpótló térdprotézis szeptikus komplikációjának megoldása antibiotikus távtartó ismételt beültetésével és célzott lokális

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei

Doktori (PhD) értekezés tézisei Doktori (PhD) értekezés tézisei Az alsó végtag anatómiai és biomechanikai paramétereinek 3D rekonstrukció alapú vizsgálata gyermek-, serdülő- és fiatal felnőttkorban Dr. Schlégl Ádám Tibor Klinikai Orvostudományok

Részletesebben

Váparekonstrukciós lehetőség kiterjedt os ilii defektus esetén revíziós műtétekben

Váparekonstrukciós lehetőség kiterjedt os ilii defektus esetén revíziós műtétekben A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye Váparekonstrukciós lehetőség kiterjedt os ilii defektus esetén revíziós műtétekben Érkezett: 2013. szeptember 23. DR. BEJEK

Részletesebben

Gyermekkori eminentia intercondyloidea anterior törés

Gyermekkori eminentia intercondyloidea anterior törés A Pécsi Tudományegyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Gyermekkori eminentia intercondyloidea anterior törés Artroszkópos

Részletesebben

Végtaghossz-különbség korrekciója subtrochantericus femurosteotomiával

Végtaghossz-különbség korrekciója subtrochantericus femurosteotomiával Debreceni Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Végtaghossz-különbség korrekciója subtrochantericus femurosteotomiával DR. PÓTI LÁSZLÓ, DR. SZEPESI KÁLMÁN, DR. SOLTÉSZ ISTVÁN Érkezett: 1995.

Részletesebben

Két lépésben végzett revízió eredményei a szeptikus csípõízületi endoprotézisek megoldásában

Két lépésben végzett revízió eredményei a szeptikus csípõízületi endoprotézisek megoldásában A Semmelweis Egyetem ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye Két lépésben végzett revízió eredményei a szeptikus csípõízületi endoprotézisek megoldásában DR. LAKATOS JÓZSE, DR. ZAHÁR ÁKOS Érkezett: 2003. január

Részletesebben

Új típusú radiusfej protézis

Új típusú radiusfej protézis A Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Baleseti, Helyreállító és Kézsebészeti Osztály közleménye Új típusú radiusfej protézis DR. VIDÓ SÁNDOR Érkezett: 2002. december 14. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

A.) A végtagmegtatás javallatai, ellenjavallatai

A.) A végtagmegtatás javallatai, ellenjavallatai III./12.5. Rekonstrukciós eljárások a végtagmegtartó sebészetben Szendrői Miklós, Perlaky Tamás, Antal Imre, Kiss János A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a végtagmegtartó sebészetben alkalmazható

Részletesebben

Csípőízüle protézisek szárkomponensének törése mia végze revíziók során szerze tapasztalataink

Csípőízüle protézisek szárkomponensének törése mia végze revíziók során szerze tapasztalataink A Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye Csípőízüle protézisek szárkomponensének törése mia végze revíziók során szerze tapasztalataink DR. GREKSA FERENC, DR.

Részletesebben

A TIBIA LATERALIS CONDYLUS TÖRÉSEK

A TIBIA LATERALIS CONDYLUS TÖRÉSEK EREDETI KÖZLEMÉNYEK Biomechanica Hungarica VI. évfolyam, 2. szám A TIBIA LATERALIS CONDYLUS TÖRÉSEK KÉSEI ÍZÜLETI DESTRUKCIÓINAK ALTERNATÍV ELLÁTÁSÁNAK BIOMECHANIKAI VIZSGÁLATA Sződy Róbert 1, Borbás Lajos

Részletesebben

Anatómiai (kétköteges) elülső keresztszalag-pótlással szerzett korai tapasztalataink

Anatómiai (kétköteges) elülső keresztszalag-pótlással szerzett korai tapasztalataink Az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet közleménye Anatómiai (kétköteges) elülső keresztszalag-pótlással szerzett korai tapasztalataink DR. KNOLL ZSOLT, DR. DEÁK BALÁZS, DR. MAGYARI ZOLTÁN Érkezett:

Részletesebben

Számítógépes navigáció használata teljes felszínpótló térdprotézis beültetetése során rehabilitáció utánkövetése járásvizsgálat segítségével

Számítógépes navigáció használata teljes felszínpótló térdprotézis beültetetése során rehabilitáció utánkövetése járásvizsgálat segítségével Számítógépes navigáció használata teljes felszínpótló térdprotézis beültetetése során rehabilitáció utánkövetése járásvizsgálat segítségével Doktori értekezés Dr Bejek Zoltán Semmelweis Egyetem Klinikai

Részletesebben

A Putti-Platt mûtét késõi következményei

A Putti-Platt mûtét késõi következményei A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinikájának közleménye A Putti-Platt mûtét késõi következményei KISS JENÕ DR., MERSICH ISTVÁN DR., PERLAKY GYÖRGY DR., SZOLLÁS LÁSZLÓ DR. Érkezett: 1996.

Részletesebben

Ortopédia. Professzori vizsgálat. Főorvosi/docensi vizsgálat. Főorvosi/docensi kontroll. Szakorvosi vizsgálat. Másodlagos szakorvosi vélemény

Ortopédia. Professzori vizsgálat. Főorvosi/docensi vizsgálat. Főorvosi/docensi kontroll. Szakorvosi vizsgálat. Másodlagos szakorvosi vélemény Ortopédia Ambuláns vizsgálatok Professzori vizsgálat Professzori kontroll Főorvosi/docensi vizsgálat Főorvosi/docensi kontroll Szakorvosi vizsgálat Szakorvosi kontroll Másodlagos szakorvosi vélemény UH

Részletesebben