11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot"

Átírás

1 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata segítségével. Az ALL kérdőív öt kérdését használtuk ebben az elemzésben (a kérdőívvel kapcsolatban lásd a 11.B. mellékletet). A ábra bemutatja, hogy a válaszadók minden osztályban minden kérdésre egy bizonyos módon válaszoltak. Meg kell jegyezni, hogy a válaszok grafikonja a látens osztályozási elemzés kimenete és nem bemenete. Ennek megfelelően az osztályok a felmérési mintában található meghatározó válaszok görbéje által kerültek meghatározásra. Ez például azt jelenti, hogy a 4. osztály különbözőnek bizonyult a 3. és 2. osztályoktól abban a tekintetben, hogy állandó tendencia mutatkozott az igen válaszadásra minden, a munkát érzelmi és fizikai hatásnak egyaránt betudható korlátozással kapcsolatos kérdésre. A 11.C. box összegzi a válaszok minden osztállyal asszociált tendenciáját, és meghatározó különbségeket mutat ki közöttük ábra A munkával kapcsolatos egészségi állapot osztályozása A munkával kapcsolatos egészségi állapoton alapuló négy látens osztály jellemző válaszai a éves népesség körében, 2003 Valószínűség Jelmagyarázat 1. alacsonyabb szinten történő teljesítés 2. Az egészség korlátozza a tevékenységekben 3. alacsonyabb szinten történő teljesítés érzelmi problémák miatt 4. Kevésbé gondos vagy el nem végzett munka érzelmi problémák miatt 5. A fájdalom mérsekelten vagy erősen befolyásolja a munkát 1. osztály: Munkával kapcsolatos korlátozás nélküli 2. osztály: fizikailag 3. osztály: 4. osztály: fizikailag és

2 11.C. box A felnőttek munkával kapcsolatos egészségi állapotának osztályozása Az ALL kérdőív (lásd a 11.B. mellékletet) öt kérdésének kombinálása során a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) alkalmazásával alakult ki a munkához kapcsolódó egészségi állapot változója. A munka ideje alatti egészségi állapothoz kapcsolódó négy látens osztály a következőképpen értelmezhető: Az 1. osztály munkával kapcsolatos korlátozás nélküli osztályként nevezhető. Ez a felnőttek legegészségesebb csoportját jelenti, a merített minta 76 százaléka tartozik ide. Ebbe az osztályba tartozó felnőttek túlnyomó többsége állítja, hogy a munkahelyi tevékenységeikben vagy teljesítményükben nem korlátozza őket semmiféle fizikai vagy érzelmi hatás. Sőt, alacsony a valószínűsége annak, hogy ehhez a csoporthoz tartozó egyének bármilyen, a munkát akadályozó fájdalomról számoljanak be. A 2. osztály a munkában fizikailag -nak nevezhető. A merített minta körülbelül 12 százalékát jelentik. Ez a csoport nagy valószínűséggel állítja, hogy az egészségi állapotuk befolyásolja azt a munkát, amit el tudnak végezni. Azonban elég alacsony a valószínűsége hogy bármilyen érzelmi hatás elvonja őket a munkától. A 3. osztály munkában csoportnak nevezhető. A merített minta körülbelül kilenc százaléka tartozik ide. A 2. osztállyal ellentétben, sem a tevékenységeikben, sem pedig munkájuk teljesítésében őket nem jellemzi korlátozás. Azonban nagyon valószínű, hogy munkájuk érzelmi okokból történő korlátozásáról számolnak be. A 2. osztályba tartozó felnőttekkel ellentétben, sokkal alacsonyabb a valószínűsége annak, hogy a munkával kapcsolatos, fájdalommal összefüggő korlátozások mérsékléséről számoljanak be. A 4. osztály a munkában fizikailag és -nak nevezhető. A merített minta körülbelül négy százaléka tartozik ide. Az ALL kutatásban részt vevő felnőttek közül a legkevésbé egészségesek tartoznak ide, a munkával kapcsolatos kérdésekre adott válaszok alapján. Ez utolsó/utóbbi csoport tagjai nagy valószínűséggel arról számolnak be, hogy egészségi és érzelmi állapotuk miatt tevékenységeikben ak. Az 1. osztályba tartozó felnőttekkel ellentétben, akik nagy valószínűséggel kevés fájdalomról, vagy annak hiányáról számolnak be, ebbe a csoportba tartozó felnőttek lehetséges, arról számolnak be, hogy a fájdalom befolyásolja munkájukat. A munkával kapcsolatos egészségi állapot eloszlása hogyan alakul országonként? A ábra a felnőttek munkával kapcsolatos egészségi állapot osztályainak százalékos megoszlását mutatja be országonként. Jóllehet az általános kép az országok között egyenletes, azért van néhány megjegyzésre méltó különbség. Például, míg az összes résztvevő felnőtt 76 százaléka az 1. osztályba tartozik, amelyben túlnyomórészt arról számolnak be, hogy tevékenységeikben vagy teljesítményeikben nem korlátozza őket semmiféle egészségi vagy érzelmi hatás. Ez a szám olasz Svájc 64 százalékától a német Svájc 85 százalékáig terjed. 1 Ugyancsak különbség található országonként azon felnőttek százalékos aránya között, akik arról számolnak be, hogy egészségi állapotuk korlátozza őket tevékenységeikben és teljesítményeikben (2. csoport). A százalékos megoszlás az olasz fiatalok közötti alacsony hét százaléktól egészen a norvégiai 19 százalékig terjed. Az Egyesült Államokban a fiatalok körülbelül 14 százaléka található ebben a csoportban. A 1 A Svájchoz hasonló országon belüli változás mennyisége részben a hiba variánsnak tudható be, amely a viszonylag kis mintán alapuló látens osztályok becsléséből adódik.

3 kanadai felnőttek és az olasz és francia svájciak körülbelül 13 százaléka tartozik ebbe a csoportba. Ezzel ellentétben a német Svájc csak nyolc százaléka nyilatkozott arról, hogy egészségi állapota korlátozza tevékenységében (2. osztály). Az munkára és teljesítményre gyakorolt érzelmi hatásokról beszámoló felnőttek (3. osztály) aránya a német Svájc alacsony öt százalékától egészen az olasz Svájc 15 százalékáig terjed. A francia svájci és az egyesült államokbeli felnőttek 13 és 12 százaléka tartozott a 3. osztályba. Az egészségi és érzelmi állapotnak tevékenységeikben és teljesítményeikben történő korlátozó hatásáról leginkább beszámoló, legkevésbé egészséges felnőttek (4. osztály), sorrendje a bermudai két százaléktól az olasz Svájc kilenc százalékáig terjedt ábra A munkával kapcsolatos egészségi állapot az országok szerint A felnőttek a munkával kapcsolatos egészségi állapot négy csoportja szerinti százalékos megoszlása országonként, a éves népesség esetében, 2003 Jelmagyarázat 1. osztály: Munkával kapcsolatos korlátozás nélküli 2. osztály: fizikailag 3. osztály: 4. osztály: fizikailag és Az országok az 1. osztályba (munkával kapcsolatos korlátozások hiánya) tartozó felnőttek százaléka alapján kerültek sorba rendezésre. A ábra az ALL kutatásban részt vevő felnőttek teljes mintájának az átlagos olvasás-szövegértés és számolási készségek értékét mutatja be a munkához kapcsolódó egészségi állapotuk és bizonyos háttérjellemzőjük alapján. Az eredmények alapvető eltéréseket mutatnak a különböző háttérrel rendelkező felnőttek olvasás-szövegértési és számolási készségei között. A legegészségesebbeknek sorolt felnőttek (1. osztály) a legmagasabb átlagos értékkel rendelkeznek az olvasásszövegértés és számolási készségek tekintetében, míg a legkevésbé egészségesek (4. osztály) a legalacsonyabb átlagos teljesítménnyel (proficiency) rendelkeznek. A korosztályok között kissé másként alakul a mintázat. Az elvárásoknak megfelelően a felnőttek esetében az átlagos olvasás-szövegértési és számolási készségek a negyven

4 éves kort követően, az ötvenes, hatvanas években csökken. A fiatal és idős korosztályok közötti átlagos különbség nagyobb, mint az egyes korosztályokon belüli legegészségesebb (1. osztály) és a legkevésbé egészséges (4. osztály) csoport közötti különbség. Az egészségi állapot tekintetében a legnagyobb különbségek a legkevésbé egészséges (4. osztály) és a többi csoportba tartozó felnőttek között fedezhető fel. A készségek szintjén kevés eltérés tapasztalható az 1., 2. és 3. osztályba tartozók között. Az életkor alapján kialakult mintázat hasonló az iskolai végzettség alapján kirajzolódóhoz. Az általános iskolai, vagy annál alacsonyabb iskolai végzettségű és a középfokú oktatás felső szintjénél magasabb iskolai végzettségű felnőttek közötti áltagos különbség körülbelül 100 pont körül alakul. Továbbá, míg kevés különbség található az 1., 2., és 3. osztályba tartozó felnőttek között, úgy különbség van az első három osztályba és a 4. osztályba tartozó felnőttek között ábra A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot a demográfiai kulcsváltozók alapján Az olvasás-szövegértés, dokumentum értelmezési és számolási készségek pontig terjedő skáláján található középértékek a demográfiai kulcsváltozók alapján a éves népesség körében, 2003 A. Korosztályok A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. 1. osztály: Munkával kapcsolatos korlátozás nélküli 2. osztály: fizikailag 3. osztály: A. Olvasás-szövegértés B. Dokumentum értelmezés C. Számolási készség év között év között év között év között év között 4. osztály: fizikailag és

5 B. Iskolai végzettség A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. 1. osztály: Munkával kapcsolatos korlátozás nélküli 2. osztály: fizikailag 3. osztály: 4. osztály: fizikailag és A. Olvasás-szövegértés B. Dokumentum értelmezés C. Számolási készség Középfokú oktatás felső szintjénél magasabb Középfokú oktatás felső szintje Középiskola alsó tagozata, vagy az alapfokú oktatás második szintje Alapfokú oktatás első szintje, vagy annál alacsonyabb

10.2. A szülők iskolázottsága és a fiatalok készségei közötti kapcsolat

10.2. A szülők iskolázottsága és a fiatalok készségei közötti kapcsolat 10.2. A szülők iskolázottsága és a fiatalok készségei közötti kapcsolat Ez a fejezet a szülők iskolai végzettségének az ALL kutatásban részt vevő fiatalok készség szintjére gyakorolt hatását vizsgálja.

Részletesebben

7.2. A készségek és az oktatás jövedelemben megtérülő hozama

7.2. A készségek és az oktatás jövedelemben megtérülő hozama 7.2. A készségek és az oktatás jövedelemben megtérülő hozama A neoklasszikus közgazdasági elmélet szerint a termelés végső értékéhez jobban hozzájáruló egyének számára elvárt a magasabb kereset. Sőt, mi

Részletesebben

A SZOLIDARITÁS MAKRO- ÉS MIKROSZINTŰ ASPEKTUSAI KIKET ÉS MILYEN MÓDON TÁMOGAT ÉS TÁMOGATNA MAGYARORSZÁG LAKOSSÁGA ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN?

A SZOLIDARITÁS MAKRO- ÉS MIKROSZINTŰ ASPEKTUSAI KIKET ÉS MILYEN MÓDON TÁMOGAT ÉS TÁMOGATNA MAGYARORSZÁG LAKOSSÁGA ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN? A SZOLIDARITÁS MAKRO- ÉS MIKROSZINTŰ ASPEKTUSAI KIKET ÉS MILYEN MÓDON TÁMOGAT ÉS TÁMOGATNA MAGYARORSZÁG LAKOSSÁGA ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN? Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 2 Módszertani tudnivalók (adatfelvétel

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as Pályakövetési vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2013. szeptember Készítette: Dr. Varga András Oktatási Iroda DPR- referens Tartalomjegyzék Bevezetés... 3

Részletesebben

Hol szeretnék továbbtanulni?

Hol szeretnék továbbtanulni? Hol szeretnék továbbtanulni? Harminc magyarországi állami gimnáziumban tanulók körében végzett adatfelvétel eredményei 2014 2014/5 2/45 Hol szeretnék továbbtanulni? - 2014 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató

Részletesebben

Mennyire szolidáris a magyar?

Mennyire szolidáris a magyar? Mennyire szolidáris a magyar? A szolidaritás makro- és mikroszintű aspektusai 2013. augusztus Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 3 Módszertani tudnivalók (adatfelvétel módja, mintavétel, minta bemutatása)...

Részletesebben

Fiatal diplomások munkaerő-piaci helyzetének változása 1999-2003 (Jelentés a FIDÉV kutatás első követéses felvételének eredményeiről)

Fiatal diplomások munkaerő-piaci helyzetének változása 1999-2003 (Jelentés a FIDÉV kutatás első követéses felvételének eredményeiről) Fiatal diplomások munkaerő-piaci helyzetének változása 1999-2003 (Jelentés a FIDÉV kutatás első követéses felvételének eredményeiről) * Budapest, 2004. június 28. * Készítette: Galasi Péter, Nagy Gyula,

Részletesebben

HÁBORÚS ÁLLAPOTOK? Poszttraumás stressz zavarra utaló jelek hajléktalan emberek körében a Február Harmadika adatfelvétel alapján

HÁBORÚS ÁLLAPOTOK? Poszttraumás stressz zavarra utaló jelek hajléktalan emberek körében a Február Harmadika adatfelvétel alapján HÁBORÚS ÁLLAPOTOK? Poszttraumás stressz zavarra utaló jelek hajléktalan emberek körében a Február Harmadika adatfelvétel alapján PTSD - Poszttraumatikus stressz zavar Kialakulására azokban az esetekben

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztálya A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban (Nemek, ellátásfajták és megyék szerinti

Részletesebben

Nemek esélyegyenlősége az önkormányzatoknál Női esélyegyenlőségi politika egy önkormányzatban 2005 Április, Budapest

Nemek esélyegyenlősége az önkormányzatoknál Női esélyegyenlőségi politika egy önkormányzatban 2005 Április, Budapest NEMEK ESÉLYEGYENLŐSÉGE AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL Női esélyegyenlőségi politika egy önkormányzatban 2005 Április, Budapest 2005 Budapesti Szociális Forrásközpont Nemek esélyegyenlősége az önkormányzatoknál Női

Részletesebben

Lakossági monitoring vizsgálat 2002

Lakossági monitoring vizsgálat 2002 Az IKT eszközökhöz való lakossági hozzáférés és az eszközök használatának társadalmi-demográfiai vizsgálata: Lakossági monitoring vizsgálat 2002 Kutatásjelentés az Informatikai és Hírközlési Minisztérium

Részletesebben

Bizalom, társadalmi tőke, intézményi kötődés. Gic zi Joh an n a Sik En dre

Bizalom, társadalmi tőke, intézményi kötődés. Gic zi Joh an n a Sik En dre 4. Gic zi Joh an n a Sik En dre 65 4.1. Bevezetés A tanulmányban elsőként a társadalmi tőke négy ismert aspektusát (bizalom, hálózatok, társadalmi normák és civil társadalmi aktivitás) vizsgáljuk, különös

Részletesebben

3. A kutatás bemutatása, elemzése, értékelése

3. A kutatás bemutatása, elemzése, értékelése 3. A kutatás bemutatása, elemzése, értékelése 3.1. A vizsgálat körülményei A középfokú oktatási intézményekben történő innovációs folyamatok hátterére, hatásaira, mechanizmusára voltam kíváncsi. Természetesen

Részletesebben

EU Kids Online II. A magyarországi kutatás eredményei. Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére. 2011. szeptember v1.

EU Kids Online II. A magyarországi kutatás eredményei. Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére. 2011. szeptember v1. EU Kids Online II A magyarországi kutatás eredményei Készült a emzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére 2011. szeptember v1.2 TARTALOM IV. KOCKÁZATOS TEVÉKEYSÉGEK... 3 Szexuális jellegű tartalmak

Részletesebben

Az idegennyelv-ismeret

Az idegennyelv-ismeret Medián - Szénay Márta Az idegennyelv-ismeret Jelentés az országos nyelvtudás-felmérés kvantitatív szakaszáról Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti

Részletesebben

Society at a Glance: OECD Social Indicators 2006 Edition. Pillantás a társadalomra: OECD társadalmi mutatók, 2006. évi kiadás

Society at a Glance: OECD Social Indicators 2006 Edition. Pillantás a társadalomra: OECD társadalmi mutatók, 2006. évi kiadás Society at a Glance: OECD Social Indicators 2006 Edition Summary in Hungarian Pillantás a társadalomra: OECD társadalmi mutatók, 2006. évi kiadás Összefoglalás magyarul A Pillantás a társadalomra című,

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom BEVEZETŐ...2 1. A FIATALOK

Részletesebben

ÁLIS A DIGITÁLIS JÖVÔ TÉRKÉPE OM ÉS AZ INTERNET A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS AZ INTERNET

ÁLIS A DIGITÁLIS JÖVÔ TÉRKÉPE OM ÉS AZ INTERNET A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS AZ INTERNET 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. ÁLIS A DIGITÁLIS JÖVÔ TÉRKÉPE OM ÉS AZ INTERNET A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS AZ INTERNET JELENTÉS A WORLD INTERNET PROJECT 2007. ÉVI MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE Család és gyermek: egy kis módszertan A modern értelemben vett népszámlálások magyarországi történetének csaknem kezdeteitől lehetőség volt a családok, azon belül a családi kapcsolatok

Részletesebben

2K2 KFT. 2008. május 20.

2K2 KFT. 2008. május 20. EMPIRIKUS ELEMZÉS AZ ISKOLAI SZEGREGÁCIÓ MÉRTÉKÉRŐL ÉS KÖVETKEZMÉNYEIRŐL A 2006. ÉS A 2007. ÉVI KOMPETENCIAMÉRÉSEK EGYÉNI ÉS ISKOLAI SZINTŰ ADATAI ALAPJÁN 2K2 KFT. 2008. május 20. Empirikus elemzés az

Részletesebben

A digitális jövo térképe

A digitális jövo térképe Informatikai és Hírközlési Minisztérium A kutatás kiemelt támogatói: Antenna Hungária Miniszterelnöki Hivatal A kutatás támogatói: Axelero Sun Microsystems Hungary 1-2 - 3-4 - 5-6 - 7-8 - 9-1 A kutatás

Részletesebben

A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK KOMPETENCIAMÉRÉSEK SORÁN ELÉRT EREDMÉNYEINEK ELEMZÉSE

A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK KOMPETENCIAMÉRÉSEK SORÁN ELÉRT EREDMÉNYEINEK ELEMZÉSE A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK KOMPETENCIAMÉRÉSEK SORÁN ELÉRT EREDMÉNYEINEK ELEMZÉSE 1061 BUDAPEST, KIRÁLY U. 16. TEL.: (06-1) 411-1933, 411-1934. FAX: (06-1) 318-6906 WWW.EXPANZIO.HU EXPANZIO@EXPANZIO.HU

Részletesebben

Mire jó, mennyire jó a magyar PhD? SZEMELVÉNYEK A DOKTORÁLTAK VISSZAJELZÉSEIT FELMÉRŐ KUTATÁSI PROGRAMBÓL 1

Mire jó, mennyire jó a magyar PhD? SZEMELVÉNYEK A DOKTORÁLTAK VISSZAJELZÉSEIT FELMÉRŐ KUTATÁSI PROGRAMBÓL 1 FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Mire jó, mennyire jó a magyar PhD? SZEMELVÉNYEK A DOKTORÁLTAK VISSZAJELZÉSEIT FELMÉRŐ KUTATÁSI PROGRAMBÓL 1 A magyar felsőoktatás átalakulásának egyik legfontosabb eredménye, hogy

Részletesebben

LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEK A CIVIL SZERVEZETEKRŐL SZÉKESFEHÉRVÁRON. 2002. augusztus. Kutatási beszámoló

LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEK A CIVIL SZERVEZETEKRŐL SZÉKESFEHÉRVÁRON. 2002. augusztus. Kutatási beszámoló LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEK A CIVIL SZERVEZETEKRŐL SZÉKESFEHÉRVÁRON 2002. augusztus Kutatási beszámoló Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

A késői gyermekvállalás problémái

A késői gyermekvállalás problémái A késői gyermekvállalás problémái Klinger András Magyarország hosszú időn keresztül azok közé az országok közé tartozott, ahol az anyák viszonylag fiatal korukban szülték meg első és amennyiben vállaltak

Részletesebben

Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1

Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1 Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1 Semjén András Tóth István János Medgyesi Márton Czibik Ágnes Bevezetés A tanulmány amellett, hogy egy lakossági empirikus felvétel adataira

Részletesebben

Csoba Judit. A felsőfokú képzésben részt vevő hallgatók munkatapasztalata 1

Csoba Judit. A felsőfokú képzésben részt vevő hallgatók munkatapasztalata 1 Csoba Judit Munka és tanulás A felsőfokú képzésben részt vevő hallgatók munkatapasztalata 1 A napjainkban kialakult gazdasági és foglalkoztatási helyzet miatt különösen nehéz az ifjú generáció belépése

Részletesebben

Az utóbbi évtizedekben egyre nőtt az együttnevelés, a sajátos nevelési igényű diákok

Az utóbbi évtizedekben egyre nőtt az együttnevelés, a sajátos nevelési igényű diákok Pető Ildikó 1 Ceglédi Tímea 2 1 PhD, egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete 2 kutató, CHERD-Hungary, Debreceni Egyetem A pedagógusok SNI-vel szembeni attitűdje SACIE-vel mérve

Részletesebben

Fogyatékosságügyi statisztikák. Szöveggyűjtemény

Fogyatékosságügyi statisztikák. Szöveggyűjtemény Fogyatékosságügyi statisztikák Szöveggyűjtemény EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom 2001. évi népszámlálás 12. A emberek helyzete 3 Tartalom 2 2001.

Részletesebben

Gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek és fiatalok néhány jellemző iskolai problémája

Gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek és fiatalok néhány jellemző iskolai problémája Rausch Attila Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola Gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek és fiatalok néhány jellemző iskolai problémája A gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedők

Részletesebben