Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet"

Átírás

1 Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Megjelent: Angelusz Róbert és Tardos Róbert (szerk.): Törések, hálók, hidak. Választói magatartás és politikai tagolódás Magyarországon, Budapest: Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, p. Forrás:

2 III. melléklet Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága Statisztikai melléklet TARTALOM Fõbb megállapítások A preferencia-csoportokra vonatkozó adatok Életkor Családi állapot A háztartás létszáma Iskolai végzettség A lakóhely településtípusa Gazdasági aktivitás, munkaerõ-piaci részvétel Osztályazonosulás Korábbi MSZMP-tagság Vallásosság Az alábbi táblázatok és ábrák a preferencia-csoportok tagoltságát mutatják be társadalmi, demográfiai és gazdasági jellemzõk szerint a õszi adatfelvétel egyesített mintáján (N = 3007). Az adatok tehát mindig a teljes 18 éves és idõsebb tehát a szavazó korú népességre vonatkoznak, mely számosságát tekintve kevéssel több, mint 8 millió fõt tesz ki 1. Az adatsorokban szerepelnek így a nem szavazók (11%) és a határozott preferenciával nem rendelkezõk (27%) csoportjai is. A teljesebb körû adatszolgáltatás érdekében szerepeltetjük a kis támogatottságú okat is, ugyanakkor a kis 1 A április 12-i EU-népszavazáson a BM Választási Hivatalában szavazásra jogosult állampolgárt regisztráltak.

3 556 III. MELLÉKLET esetszám miatt az MDF-re (N = 14) és a MIÉP-re (N = 28) vonatkozó bontott adatok statisztikailag nem tekinthetõk megbízhatónak. A táblázatokban közölt százalékos adatok a kerekítés miatt eltérhetnek a 100 százaléktól. FÕBB MEGÁLLAPÍTÁSOK Életkor: Jelentõs különbségek mutatkoznak a két nagy támogatottságában életkor szerint. A 45 év alattiak körében az átlagosnál nagyobb Fidesz elõny mutatkozik. Az idõsebbek csoportjában különösen a 60 éves és idõsebbek csoportjában jelentõs a szocialisták elõnye. Az MSZP-tábor kétharmada a 45 évesnél idõsebbek körébõl tevõdik ki. : A nemek szerint nincs jelentõs különbség a preferencia-csoportok között. Családi állapot: A de iure családi állapotot tekintve a házasságban élõk között nincs különbség a két nagy támogatottságát illetõen. A legnagyobb ellenzéki a még nem házasodottak körében a legnépszerûbb, míg a nõtlen, hajadon kategóriában az MSZP támogatottsága az átlagnál alacsonyabb. Fordított a helyzet az özvegyek csoportjában. A fenti életciklussal kapcsolatos összefüggések nyilvánvalóan szoros kapcsolatban állnak a már jelzett életkori hatásokkal. A háztartás mérete: Minél népesebb háztartásban, családban él valaki, annál valószínûbb a Fidesz szimpátia. Ugyanez az összefüggés fordított elõjellel érvényes az MSZP támogatottságára. Iskolai végzettség: A két nagy támogatottságában nincsenek lényeges különbségek az országos adatokhoz viszonyítva az iskolai végzettség szerint. Csekély mértékben népszerûbb a Fidesz a szakmunkás végzettségûek körében, az MSZP pedig a maximum általános iskolai végzettségûek csoportjában. Nagy különbség mutatkozik viszont a liberális SZDSZ támogatottságában iskolai végzettség szerint. Az SZDSZ tábor több mint fele legalább középfokú végzettséggel rendelkezik, de itt a legmagasabb a diplomás szimpatizánsok aránya is. A lakóhely településtípusa: A legnagyobb ellenzéki támogatottsága a fõvárosban messze elmarad az országos átlagtól. Az SZDSZ viszont a fõvárosban a legnépszerûbb, és e támogatóinak kétötöde Budapesten él. Az MSZP támogatottságában nem mutatkoznak az említettekhez hasonló jelentõs különbségek településtípus szerint.

4 SZAVAZÓI TÁBOROK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI BEÁGYAZOTTSÁGA 557 Gazdasági aktivitás: A felnõtt lakosság 48 százaléka foglalkoztatottként vesz részt a munkaerõpiacon. A második legnagyobb csoport a munkaerõpiacról már kivonult nyugdíjasok csoportja (35%). A fennmaradó 17 százaléknyi részt a heterogén egyéb inaktívak teszik ki (például munkanélküliek, tanulók stb). A foglalkoztatottak körében a szavazók kissé felülreprezentáltak, a nyugdíjasok csoportjában viszont lényegesen alulreprezentáltak az országos arányokhoz viszonyítva. Ez utóbbi csoportban az MSZP támogatottsága közel 10 százalékkal magasabb az országos értéknél. Jelentõs a legnagyobb ellenzéki elõnye egyes kis létszámú gazdasági aktivitási kategóriákban (tanulók, gyeden, gyesen lévõk) is. Osztályazonosulás: A Fidesz szavazóbázisában a középosztállyal azonosulók kis mértékben felül-, a munkásosztállyal azonosulók kis mértékben pedig alulreprezentáltak. Az alsó illetve a munkásosztállyal azonosulók körében az országos aránynál magasabb a preferenciával nem rendelkezõk csoportja. Korábbi MSZMP-tagság: A teljes vizsgált népességre vonatkoztatva felmérésünk adatait 513 ezer volt MSZMP-tag szavazókorú személy él az országban. (Figyelembe véve az eltelt idõt is, ez a szám valószínûleg alábecsült.) A volt állami (MSZMP-) tagság egyenlõtlenül osztja meg támogatását a jelenlegi ok között. Legnagyobb részük az egykori MSZMP-tagok közel kétharmada (65%) a szocialistákat preferálja. Több mint egytizedük (12%) a legnagyobb ellenzéki szimpatizánsa. A korábbi tagok mindössze 16 százalékának nincs preferált ja, amely érték a nem volt MSZMP-tagok csoportjához képest (40%) lényegesen alacsonyabb. A szavazótáborok összetételében is ennek megfelelõen nagy különbségek mutatkoznak a volt állam tagjainak aránya tekintetében. A Fidesz szimpatizánsainak körében 2,5, az MSZP-táborban 16 százalékot tesznek ki a korábbi MSZMP-tagok. Vallásosság: A szavazók 16 százaléka vallásos az egyházak tanítása szerint. Az individuális vallásosság a felnõttek 55 százalékára jellemzõ. A kifejezetten ateista meggyõzõdésûnek vallotta magát a vizsgált népesség negyede. A vallási azonosulás szerint jelentõs különbségek mutatkoznak a nagyobb ok potenciális szavazói között. Az egyház tanítását követõk több mint kétötöde a jobboldali Fidesszel szimpatizál, és mindössze 18 százalék körükben az MSZP támogatottsága. Az ateista meggyõzõdésûek körében viszont a szocialista támogatók felülreprezentáltak.

5 558 III. MELLÉKLET A PÁRTPREFERENCIA-CSOPORTOKRA VOTKOZÓ ADATOK 1. táblázat Pártpreferencia-csoportok a felnõtt lakosság körében, õsz* Esetszám (N) Százalék A teljes népesség becsült száma , MSZP , SZDSZ 78 2, MDF 14 0, MIÉP 28 0, , , tudja (bizonytalan) adathiány , , * Ön melyik ra (most vasárnap)? A válaszok megoszlása a teljes mintában. Súlyozott adatok. ÉLETKOR 2. táblázat Az egyes korcsoportok aránya a mintában Esetszám (N) Százalék A teljes népesség becsült száma éves , éves , éves , éves és idõsebb , ,

6 SZAVAZÓI TÁBOROK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI BEÁGYAZOTTSÁGA táblázat Az egyes korcsoportok összetétele preferencia szerint (százalék) éves 38,4 18,1 1,8 0,1 1,2 1,3 9,0 30,0 100, éves 36,7 19,1 4,1 0,5 0,8 1,8 13,4 23,5 100, éves 27,3 28,7 2,7 0,1 1,4 1,8 11,6 26,3 100,0 60 éves és idõsebb 21,2 35,3 1,7 1,1 0,1 2,4 9,4 28,8 100,0 30,6 25,7 2,6 0,5 0,9 1,8 10,9 27,1 100,0 1. ábra Az MSZP- illetve preferenciájú csoportok aránya az egyes korcsoportokban (százalék) MSZP éves éves éves 60 éves és idõsebb

7 560 III. MELLÉKLET 4. táblázat Az átlagos életkor az egyes preferencia-csoportokban (évek száma) Átlag (év) Esetszám (N) Szórás 42, ,6 MSZP 51, ,5 SZDSZ 44, ,1 MDF 55, ,4 MIÉP 39, ,8 49, ,8 46, ,0 tudja (bizonytalan) 46, ,7 46, ,8 5. táblázat Az egyes preferencia-csoportok összetétele korcsoportok szerint (százalék) éves 28,1 15,7 15,4 7,1 29,6 16,4 18,3 24,8 22, éves 29,4 18,2 38,5 28,6 22,2 23,6 30,0 21,2 24, éves 25,1 31,5 29,5 7,1 44,4 27,3 30,0 27,3 28,1 60 éves és idõsebb 17,5 34,6 16,7 57,1 3,7 32,7 21,7 26,7 25,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

8 SZAVAZÓI TÁBOROK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI BEÁGYAZOTTSÁGA 561 NEM 6. táblázat A felnõtt népesség nemek szerinti megoszlása Esetszám (N) Százalék A teljes népesség becsült száma Férfi , Nõ , , táblázat A férfiak és nõk összetétele preferencia szerint (százalékok) Férfi 31,2 25,4 3,3 0,5 1,3 2,0 11,9 24,4 100,0 Nõ 30,0 25,9 2,0 0,4 0,6 1,7 10,1 29,3 100,0 30,5 25,7 2,6 0,5 0,9 1,8 10,9 27,1 100,0 8. táblázat Az egyes preferencia-csoportok összetétele nem szerint (százalék) Férfi 47,6 46,0 59,0 50,0 64,3 50,9 50,8 42,0 46,5 Nõ 52,4 54,0 41,0 50,0 35,7 49,1 49,2 58,0 53,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

9 562 III. MELLÉKLET CSALÁDI ÁLLAPOT 9. táblázat A felnõtt lakosság megoszlása családi állapot szerint Esetszám (N) Százalék A teljes népesség becsült száma Nõtlen, hajadon , Házas , Elvált 241 8, Özvegy , , táblázat A családi állapot szerint képzett kategóriák összetétele preferencia szerint (százalékok) Nõtlen, hajadon 35,1 18,5 3,1 0,3 1,1 1,4 10,8 29,8 100,0 Házas 31,4 25,7 2,8 0,3 0,8 1,9 11,6 25,4 100,0 Elvált 26,1 27,8 3,3 0,4 2,9 2,9 8,7 27,8 100,0 Özvegy 20,9 36,8 0,3 1,4 0,0 1,4 9,6 29,7 100,0 30,5 25,6 2,6 0,5 0,9 1,8 10,9 27,1 100,0

10 SZAVAZÓI TÁBOROK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI BEÁGYAZOTTSÁGA ábra Az MSZP- illetve preferenciájú csoportok aránya a családi állapot szerint képzett csoportokban (százalék) MSZP nõtlen, hajadon házas elvált özvegy 11. táblázat Az egyes preferencia-csoportok összetétele családi állapot szerint (százalék) Nõtlen, hajadon 25,1 15,7 25,6 14,3 25,0 16,7 21,5 24,0 21,8 Házas 59,6 58,0 62,8 42,9 50,0 61,1 61,3 54,3 57,9 Elvált 6,9 8,8 10,3 7,1 25,0 13,0 6,4 8,3 8,1 Özvegy 8,4 17,5 1,3 35,7 0,0 9,3 10,7 13,4 12,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

11 564 III. MELLÉKLET A HÁZTARTÁS LÉTSZÁMA 12. táblázat A felnõtt lakosság megoszlása a háztartás létszáma szerint Esetszám (N) Százalék A teljes népesség becsült száma Egyedül él , Kétfõs , Háromfõs , Négyfõs , fõs , , táblázat A háztartás létszáma szerint képzett kategóriák összetétele preferencia szerint (százalékok) Egyedül él 22,4 31,8 1,5 1,5 1,0 2,0 11,2 28,5 100,0 Kétfõs 26,8 29,5 2,6 0,5 0,5 1,7 11,0 27,4 100,0 Háromfõs 29,3 23,7 2,4 0,3 1,6 1,8 11,4 29,6 100,0 Négyfõs 33,5 22,4 3,4 0,3 1,2 2,1 12,3 24,8 100,0 5 + fõs 42,2 21,0 2,3 0,2 0,2 1,4 7,7 24,9 100,0 30,5 25,7 2,6 0,5 0,9 1,8 10,9 27,1 100,0

12 SZAVAZÓI TÁBOROK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI BEÁGYAZOTTSÁGA ábra Az MSZP- illetve preferenciájú csoportok aránya a háztartás létszáma szerint képzett csoportokban (százalék) MSZP egyedül él kétfõs háromfõs négyfõs 5 + fõs 14. táblázat Az egyes preferencia-csoportok összetétele a háztartás létszáma szerint (százalék) Egyedül él 9,6 16,2 7,8 40,0 14,3 14,8 13,4 13,8 13,1 Kétfõs 24,3 31,9 28,6 26,7 14,3 25,9 28,0 28,0 27,7 Háromfõs 21,6 20,7 20,8 13,3 39,3 22,2 23,4 24,6 22,5 Négyfõs 24,7 19,6 29,9 13,3 28,6 25,9 25,2 20,5 22,4 5 + fõs 19,8 11,7 13,0 6,7 3,6 11,1 10,0 13,1 14,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

13 566 III. MELLÉKLET ISKOLAI VÉGZETTSÉG 15. táblázat A felnõtt lakosság megoszlása iskolai végzettség szerint Esetszám (N) Százalék A teljes népesség becsült száma Max. alapfokú , Szakmunkásképzõ , Középfokú , Felsõfokú , , táblázat Az egyes iskolai végzettségû csoportok összetétele preferencia szerint (százalékok) Max. alapfokú Szakmunkásképzõ 26,5 29,6 1,1 0,3 0,6 1,3 8,0 32,6 100,0 34,7 21,0 2,6 0,4 1,4 1,3 11,1 27,4 100,0 Középfokú 32,8 25,1 3,4 0,7 0,8 2,6 12,0 22,6 100,0 Felsõfokú 28,2 26,9 5,4 0,6 0,9 2,8 17,4 17,7 100,0 30,6 25,7 2,6 0,5 0,9 1,8 10,9 27,1 100,0

14 SZAVAZÓI TÁBOROK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI BEÁGYAZOTTSÁGA táblázat Az egyes preferencia-csoportok összetétele iskolai végzettség szerint (százalék) Max. alapfokú Szakmunkásképzõ 30,7 41,0 15,6 21,4 21,4 25,9 26,0 42,8 35,5 33,8 24,4 29,9 28,6 46,4 22,2 30,6 30,2 29,9 Középfokú 25,9 23,6 32,5 35,7 21,4 35,2 26,6 20,1 24,2 Felsõfokú 9,7 11,0 22,1 14,3 10,7 16,7 16,8 6,9 10,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 4. ábra A határozott preferenciával nem rendelkezõ csoportok aránya iskolai végzettség szerint (százalék) max. alapfokú szakmunkásképzõ középfokú felsõfokú

15 568 III. MELLÉKLET A LAKÓHELY TELEPÜLÉSTÍPUSA 18. táblázat A felnõtt lakosság megoszlása a lakóhely településtípusa szerint Esetszám (N) Százalék A teljes népesség becsült száma Budapest , Megyeszékhely , Város , Község , , táblázat Az egyes településtípusokon lakók összetétele preferencia szerint (százalékok) Budapest 21,5 28,9 5,7 0,2 1,7 2,8 12,8 26,5 100,0 Megyeszékhely 31,5 26,0 2,8 0,6 0,2 0,4 14,5 24,0 100,0 Város 31,3 26,4 1,8 0,8 1,4 1,9 8,4 28,0 100,0 Község 34,1 23,3 1,5 0,3 0,5 1,8 10,5 27,9 100,0 30,6 25,6 2,6 0,5 0,9 1,8 10,9 27,1 100,0

16 SZAVAZÓI TÁBOROK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI BEÁGYAZOTTSÁGA ábra A, az MSZP- és az SZDSZ-preferenciájú csoportok aránya településtípusonként (százalék) 40 MSZP SZDSZ Budapest megyeszékhely város község 20. táblázat Az egyes preferencia-csoportok összetétele a lakóhely település típusa szerint (százalék) Budapest 12,6 20,3 40,3 7,1 32,1 27,8 21,0 17,6 18,0 Megyeszékhely 16,1 15,8 16,9 21,4 3,6 3,7 20,7 13,9 15,6 Város 30,3 30,4 20,8 50,0 42,9 31,5 22,9 30,6 29,6 Község 41,0 33,5 22,1 21,4 21,4 37,0 35,4 38,0 36,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

17 570 III. MELLÉKLET GAZDASÁGI AKTIVITÁS, MUNKAERÕ-PIACI RÉSZVÉTEL 21. táblázat A felnõtt lakosság megoszlása gazdasági aktivitás szerint Esetszám (N) Százalék A teljes népesség becsült száma Foglalkoztatott , Nyugdíjas , Munkanélküli 188 6, Gyeden, gyesen lévõ 139 4, Háztartásbeli 31 1, Tanuló 131 4, eltartott 33 1, , táblázat Az egyes gazdasági aktivitási kategóriák összetétele preferencia szerint (százalékok) Foglalkoztatott 34,9 21,4 3,1 0,2 1,2 2,1 12,2 24,9 100 Nyugdíjas 22,4 34,5 2,0 1,0 0,3 1,9 9,2 28,7 100 Munkanélküli 30,5 23,0 1,6 0,0 2,7 0,0 11,8 30,5 100 Gyeden, gyesen lévõ 38,1 20,1 2,2 0,7 0,7 0,7 11,5 25,9 100 Háztartásbeli 35,5 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 41,9 100 Tanuló 40,9 16,7 5,3 0,0 0,0 2,3 6,8 28,0 100 eltartott 33,3 15,2 3,0 0,0 6,1 0,0 18,2 24, ,7 25,7 2,6 0,5 0,9 1,8 10,9 27,0 100

18 SZAVAZÓI TÁBOROK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI BEÁGYAZOTTSÁGA ábra A Fidesz és az MSZP támogatottsága a gazdasági aktivitás szerint (százalék) egyéb eltartott tanuló háztartásbeli gyeden, gyesen lévõ munkanélküli nyugdíjas foglalkoztatott táblázat Az egyes preferencia-csoportok összetétele a gazdasági aktivitás szerint (százalék) Foglalkoztatott 54,1 39,7 55,7 21,4 60,7 55,6 53,4 44,0 47,6 Nyugdíjas 25,6 47,0 26,6 71,4 10,7 37,0 29,4 37,3 35,0 Munkanélküli 6,2 5,6 3,8 0,0 17,9 0,0 6,7 7,1 6,2 Gyeden, gyesen lévõ 5,8 3,6 3,8 7,1 3,6 1,9 4,9 4,5 4,6 Háztartásbeli 1,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,6 1,0 Tanuló 5,9 2,9 8,9 0,0 0,0 5,6 2,8 4,6 4,4 eltartott 1,2 0,7 1,3 0,0 7,1 0,0 1,8 1,0 1,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

19 572 III. MELLÉKLET OSZTÁLYAZONOSULÁS 24. táblázat A felnõtt lakosság megoszlása osztályazonosulás szerint Esetszám (N) Százalék A teljes népesség becsült száma Felsõ (közép-) osztály 38 1, Középosztály , Alsó középosztály , Munkásosztály , Alsó osztály , , * Megjegyzés: A felsõ osztály és a felsõ középosztály összevontan szerepel. 25. táblázat Az osztály kategóriák összetétele preferencia szerint (százalékok) Felsõ (közép-) osztály 26,3 18,4 5,3 2,6 0,0 0,0 21,1 26,3 100,0 Középosztály 36,8 26,5 3,4 0,5 0,6 1,3 10,9 20,1 100,0 Alsó középosztály 31,9 25,5 3,3 0,6 2,0 2,8 9,9 24,0 100,0 Munkásosztály 27,1 27,3 1,7 0,5 0,7 1,6 10,4 30,7 100,0 Alsó osztály 25,0 19,1 1,0 1,0 1,6 11,5 40,8 100,0 30,9 25,7 2,6 0,5 1,0 1,8 10,7 27,0 100,0

20 SZAVAZÓI TÁBOROK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI BEÁGYAZOTTSÁGA táblázat Az egyes preferencia-csoportok összetétele osztályazonosulás szerint (százalék) Felsõ (közép-) osztály 1,1 0,9 2,6 7,1 0,0 0,0 2,5 1,3 1,3 Középosztály 34,8 30,1 38,2 28,6 17,2 20,8 29,8 21,7 29,2 Alsó középosztály 25,1 24,1 31,6 28,6 48,3 37,7 22,5 21,6 24,3 Munkásosztály 30,7 37,2 23,7 35,7 24,1 32,1 34,0 39,8 35,0 Alsó osztály 8,3 7,7 3,9 10,3 9,4 11,1 15,6 10,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 KORÁBBI MSZMP-TAGSÁG 27. táblázat A felnõtt lakosság megoszlása a korábbi MSZMP tagság szerint Esetszám (N) Százalék A teljes népesség becsült száma volt (meg nem lehetett) MSZMP-tag , MSZMP-tag volt 192 6, ,

21 574 III. MELLÉKLET 28. táblázat A korábbi MSZMP-tagság szerint képzett kategóriák összetétele preferencia szerint (százalékok) volt (meg nem lehetett) MSZMP-tag MSZMP-tag volt 31,8 23,0 2,6 0,5 1,0 1,7 11,2 28,2 100,0 12,0 64,9 2,6 0,0 0,0 4,2 6,8 9,4 100,0 30,6 25,6 2,6 0,5 0,9 1,8 10,9 27,0 100,0 7. ábra A két nagy támogatottsága a korábbi MSZMP-tagság körében (százalék) 65 MSZMP-tag volt 12 nem volt (meg nem lehetett) MSZMP-tag MSZP

22 SZAVAZÓI TÁBOROK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI BEÁGYAZOTTSÁGA táblázat Az egyes preferencia-csoportok összetétele korábbi MSZMP- tagság szerint (százalék) volt (meg nem lehetett) MSZMP-tag MSZMP-tag volt 97,5 83,9 93,6 100,0 100,0 85,5 96,0 97,8 93,6 2,5 16,1 6,4 0,0 0,0 14,5 4,0 2,2 6,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 VALLÁSOSSÁG 30. táblázat A felnõtt lakosság megoszlása vallásosság szerint Esetszám (N) Százalék A teljes népesség becsült száma Vallásos az egyház tanítása szerint Vallásos a maga módján , , Ateista , egyéb 131 4, ,

23 576 III. MELLÉKLET 31. táblázat A vallásosság szerint képzett kategóriák összetétele preferencia szerint (százalékok) Vallásos az egyház 42,4 18,0 1,1 1,3 0,9 2,2 9,1 25,1 100,0 tanítása szerint Vallásos a maga módján 31,3 26,2 2,6 0,4 0,7 1,9 9,8 27,2 100,0 Ateista 25,1 30,1 3,1 0,3 1,3 1,3 12,6 26,2 100,0 15,2 22,0 6,1 0,0 2,3 2,3 15,9 36,4 100,0 egyéb 30,7 25,7 2,6 0,5 1,0 1,8 10,6 27,0 100,0 8. ábra A két nagy támogatottsága vallási azonosulás szerint (százalék) nem egyéb ateista vallásos a maga módján vallásos az egyház tanítása szerint MSZP

24 SZAVAZÓI TÁBOROK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI BEÁGYAZOTTSÁGA táblázat Az egyes preferencia-csoportok összetétele vallásosság szerint (százalék) Vallásos az egyház 21,4 10,8 6,4 42,9 13,8 18,2 13,2 14,4 15,5 tanítása szerint Vallásos a maga módján 56,0 56,1 53,8 42,9 41,4 58,2 50,6 55,4 55,1 Ateista 20,5 29,3 29,5 14,3 34,5 18,2 29,6 24,3 25,1 2,2 3,8 10,3 0,0 10,3 5,5 6,6 5,9 4,4 egyéb 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 9. ábra A Fidesz és az MSZP szimpatizánsainak összetétele vallási azonosulás szerint (százalék) MSZP % 20% 40% 60% 80% 100% vallásos az egyház tanítása szerint ateista vallásos a maga módján nem egyéb Összeállította: Fábián Zoltán

A magyar háztartások tagjainak kapcsolathálódinamikája és 2007 között

A magyar háztartások tagjainak kapcsolathálódinamikája és 2007 között A magyar háztartások tagjainak kapcsolathálódinamikája 1992 és 2007 között Kopasz Marianna Szántó Zoltán Várhalmi Zoltán HÉV projekt záró műhelykonferencia Budapest, 2008. október 13. Tartalom A minta,

Részletesebben

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28.

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28. SAJTÓTÁJÉKOZTAT KOZTATÓ 2013. március m 28. 1. NépessN pesség g száma és s jellemzői 2. HáztartH ztartások, családok 3. A lakásállom llomány jellemzői 1. A népessn pesség g száma és s jellemzői 1.1. ábra.

Részletesebben

Kik voltak a NOlimpia aláírói?

Kik voltak a NOlimpia aláírói? Kik voltak a NOlimpia aláírói? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A NOlimpia-kampány sikeresen szólította meg a pártnélküli budapestieket és a legtöbb társadalmi csoportot, ám a kormánypárti, valamint

Részletesebben

Ezek a mai fiatalok?

Ezek a mai fiatalok? Ezek a mai fiatalok? A magyarországi 18-29 éves fiatalok szocioökonómiai sajátosságai a Magyar Ifjúság 2012 kutatás eredményei tükrében Hámori Ádám Szociológus, főiskolai tanársegéd, KRE TFK hamori.adam@kre.hu

Részletesebben

10. 10. Vallás, felekezet

10. 10. Vallás, felekezet 10. 10. Vallás, felekezet Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 10. Vallás, felekezet Budapest, 2014 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-356-5 Készült

Részletesebben

Kutatás a rezsicsökkentésről

Kutatás a rezsicsökkentésről Kutatás a rezsicsökkentésről A társadalom véleménye a rezsicsökkentésről Jövedelem Képzettség Kor Nem Lakástípus Aktivitás A magyar társadalom rezsiköltségei és problémaérzékelése (KSH, Eurobarometer,

Részletesebben

Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei

Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei Módszertan Kutatásunk ezerfős mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy STATISZTIKAI ADATOK Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy A 2000-től kiadott Munkaerőpiaci Tükörben publikált munkaerőpiaci folyamatokat leíró táblázatok teljes anyaga letölthető

Részletesebben

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy STATISZTIKAI ADATOK Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy statisztikai adatok A 2000-től kiadott Munkaerőpiaci Tükörben publikált munkaerőpiaci folyamatokat leíró táblázatok

Részletesebben

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Összefoglaló A felnőtt internetező lakosság csaknem 60 százaléka dolgozik teljes vagy részmunkaidőben. Munkahelyükön

Részletesebben

A közhangulat 2016 júliusában A REPUBLIKON INTÉZET HAVI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA

A közhangulat 2016 júliusában A REPUBLIKON INTÉZET HAVI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA A közhangulat 016 júliusában A REPUBLIKON INTÉZET HAVI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA A Republikon Intézet idén hatodik alkalommal végezte el havi közvélemény-kutatását. A nem, életkor, végzettség és településtípus

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Csepeli György Örkény Antal Székelyi Mária: Nemzetek egymás tükrében FÜGGELÉK. A válaszadók átlagos életkora, minták szerint

[Erdélyi Magyar Adatbank] Csepeli György Örkény Antal Székelyi Mária: Nemzetek egymás tükrében FÜGGELÉK. A válaszadók átlagos életkora, minták szerint [ Magyar Adatbank] FÜGGELÉK A válaszadók átlagos életkora, minták szerint 135. táblázat 46.24 45.37 39.9 42.4 46.23 46.9 A válaszadók neme, minták szerint, százalék 136. táblázat Férfi 48 49 47 59 48 50

Részletesebben

STATISZTIKAI ADATOK. Szerkesztette Bálint Mónika. Összeállította busch irén Fazekas Károly Köllő János Lakatos Judit

STATISZTIKAI ADATOK. Szerkesztette Bálint Mónika. Összeállította busch irén Fazekas Károly Köllő János Lakatos Judit STATISZTIKAI ADATOK Szerkesztette Bálint Mónika Összeállította busch irén Fazekas Károly Köllő János Lakatos Judit statisztikai adatok A 2000-től kiadott Munkaerőpiaci Tükörben publikált munkapiaci folyamatokat

Részletesebben

A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése május

A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése május A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése - 2004. május A regisztrált munkanélküliek főbb adatai - 2004. május Megnevezés 2004 május Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 11. Fogyatekossäggal elök

Központi Statisztikai Hivatal. 11. Fogyatekossäggal elök Központi Statisztikai Hivatal. EVI NEPSZÄMLÄLÄS 11. Fogyatekossäggal elök Budapest, 2014 TARTALOM Bevezetö 5 Täbläzatok 7 1. A fogyatekossäggal elök visszatekintö adatai 11 2. A fogyatekossäggal elök reszletes

Részletesebben

1. táblázat: Jellemzően hogyan kapja meg rendszeres jövedelmét? A válaszok megoszlása szociodemográfiai csoportok szerint

1. táblázat: Jellemzően hogyan kapja meg rendszeres jövedelmét? A válaszok megoszlása szociodemográfiai csoportok szerint Az alábbiakban olvasható táblázatok az MNB 2017-ben készített, a magyar lakosság fizetési szokásairól és készpénzhez fűződő viszonyáról szóló felmérés adatait tartalmazzák. A felmérés eredményei alapján

Részletesebben

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapest jelenleg kevésbé kormányellenes vagy borúlátó, mint az ország egésze. A fővárosban is többségben vannak azok, akik kormányváltást szeretnének, de arányuk

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Alba Radar. 4. hullám. Helyi politikai preferencia

Alba Radar. 4. hullám. Helyi politikai preferencia Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron. hullám Helyi politikai preferencia. szeptember. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely Echo Research Center

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Omnibusz 2003/08. A kutatás dokumentációja. Teljes kötet

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Omnibusz 2003/08. A kutatás dokumentációja. Teljes kötet A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Omnibusz 2003/08 A kutatás dokumentációja Teljes kötet 2003 Tartalom BEVEZETÉS... 4 A MINTA... 6 AZ ADATFELVÉTEL FŐBB ADATAI... 8 TÁBLÁK A SÚLYVÁLTOZÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ...

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az agrártudományi terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

2.1. A éves népesség munkanélküliségi rátája

2.1. A éves népesség munkanélküliségi rátája 2.1. A 15-64 éves népesség munkanélküliségi rátája Az aktív népesség arányában, % Az aktív korú népesség arányában, % férfi nő összesen férfi nő összesen 1990 1,4 1,1 1,4 1,1 0,7 0,9 1991 6,0 5,1 5,6 4,4

Részletesebben

Hárompárti parlament sokszínű Jobbik A Magyar Szocialista Párt támogatottsága a teljes lakosság körében továbbra is tíz százalék, míg a Fidesz

Hárompárti parlament sokszínű Jobbik A Magyar Szocialista Párt támogatottsága a teljes lakosság körében továbbra is tíz százalék, míg a Fidesz Hárompárti parlament sokszínű Jobbik A Magyar Szocialista Párt támogatottsága a teljes lakosság körében továbbra is tíz százalék, míg a Fidesz ugyanebben a körben 40 százalékon áll. A Jobbik támogatottsága

Részletesebben

Egyházi-világi oktatás a közvélemény tükrében A REPUBLIKON INTÉZET SZAKPOLITIKAI KUTATÁSA

Egyházi-világi oktatás a közvélemény tükrében A REPUBLIKON INTÉZET SZAKPOLITIKAI KUTATÁSA Egyházi-világi oktatás a közvélemény tükrében A REPUBLIKON INTÉZET SZAKPOLITIKAI KUTATÁSA A pártpreferenciát, politikusi népszerűséget vizsgáló kutatásainkon kívül a Republikon Intézet rendszeresen készít

Részletesebben

4.2. A bizalmas kapcsolatokról (Albert Fruzsina Dávid Beáta)

4.2. A bizalmas kapcsolatokról (Albert Fruzsina Dávid Beáta) 4.2. A bizalmas kapcsolatokról (Albert Fruzsina Dávid Beáta) Az 1999. évi TÁRKI Háztartás Monitor vizsgálat a társas kapcsolatok feltérképezésére az 1985-ös Egyesült Államok-béli általános társadalmi felmérésben

Részletesebben

Elutasítják a budapestiek a Kossuth tér átépítését

Elutasítják a budapestiek a Kossuth tér átépítését Elutasítják a budapestiek a Kossuth tér átépítését A fővárosiak többsége nem ért egyet a Fidesz szimbolikus intézkedéseivel. Az ingatlanadó több kerületben történt bevezetése a legnépszerűtlenebb, a dohányzási

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉKRŐL - ÁBRÁK -

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉKRŐL - ÁBRÁK - LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEK AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉKRŐL 201. április - ÁBRÁK - MÓDSZERTANI ÁTTEKINTÉS A kutatást végezte: Ipsos Zrt. Mintanagyság: 1000 fő Mintavétel módja: személyes kérdezés, kérdezőbiztosok által,

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A harmadik országbeli állampolgárok munkaerő-piaci helyzetére és beilleszkedésre vonatkozó II. negyedéves KSH adatgyűjtés

A harmadik országbeli állampolgárok munkaerő-piaci helyzetére és beilleszkedésre vonatkozó II. negyedéves KSH adatgyűjtés A harmadik országbeli állampolgárok munkaerő-piaci helyzetére és beilleszkedésre vonatkozó 2014. II. negyedéves KSH adatgyűjtés 2016. március 18. Szikráné Lindner Zsófia Központi Statisztikai Hivatal 1.

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A magyarok kevesebb, mint fele tartja hasznosnak EU tagságunkat

A magyarok kevesebb, mint fele tartja hasznosnak EU tagságunkat A magyarok kevesebb, mint fele tartja hasznosnak EU tagságunkat A Századvég 2012. január közepén készített közvélemény-kutatásának tanúsága szerint a magyar választópolgárok körében az Európai Unió és

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. február 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Állampolgári vélemények a soros magyar EU-elnökség végén

Állampolgári vélemények a soros magyar EU-elnökség végén Állampolgári vélemények a soros magyar EU-elnökség végén 0. június A Policy Solutions és a Medián kutatása alapján a magyar soros elnökség utolsó hónapjában az állampolgárok 0 százaléka tudta fejből, hogy

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

Alba Radar. 26. hullám

Alba Radar. 26. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 26. hullám Az elmúlt év értékelése és a jövőre vonatkozó lakossági várakozások 205. január 3. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Személyi-foglalkozási adatlap

Személyi-foglalkozási adatlap Központi Statisztikai Hivatal Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer I/a. minta Az adatszolgáltatás nem kötelező! Terület: Számlálókörzet száma: A lakás sorszáma: Személy sorszáma a lakásban: Folyamatos

Részletesebben

Hogyan kerülnek haza a vállalati adatok?

Hogyan kerülnek haza a vállalati adatok? Hogyan kerülnek haza a vállalati adatok? G Data-felmérés G Data. A biztonság németül. Munkahely és magánélet kapcsolata A 18 75 éves internetezők 56%-a rendelkezik teljes munkaidős vagy részmunkaidős állással.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Rendszerváltás, nyertesek, vesztesek Empirikus adatok a Háztartások Életút Vizsgálata alapján

Rendszerváltás, nyertesek, vesztesek Empirikus adatok a Háztartások Életút Vizsgálata alapján Háztartások Életút Vizsgálata Rendszerváltás, nyertesek, vesztesek Empirikus adatok a Háztartások Életút Vizsgálata alapján Tóth István György (TÁRKI) HÉV projekt záró műhelykonferencia Budapest, 2008.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. MÁJUS 215. május 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 9.454 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. JANUÁR 215. január 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

5. Háztartások, családok életkörülményei

5. Háztartások, családok életkörülményei 5. 5. Háztartások, családok életkörülményei Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 5. Háztartások, családok életkörülményei Budapest, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö

Részletesebben

Vélemények az állampolgárok saját. anyagi és az ország gazdasági. helyzetérôl, a jövôbeli kilátásokról

Vélemények az állampolgárok saját. anyagi és az ország gazdasági. helyzetérôl, a jövôbeli kilátásokról Közép-európai közvélemény: Vélemények az állampolgárok saját anyagi és az ország gazdasági helyzetérôl, a jövôbeli kilátásokról A Central European Opinion Research Group (CEORG) havi rendszeres közvéleménykutatása

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. nov. dec jan.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. nov. dec jan. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. FEBRUÁR 215. február 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 1.49 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI OMNIBUSZ 2004/05. A kutatás dokumentációja

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI OMNIBUSZ 2004/05. A kutatás dokumentációja A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI OMNIBUSZ 2004/05 A kutatás dokumentációja 2004 Omnibusz 2004/05 Mellékletek Tartalom BEVEZETÉS... 3 A MINTA... 5 AZ ADATFELVÉTEL FŐBB ADATAI... 7 Bevezetés A kutatást

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép A tartalomból: Főbb megyei adatok 2 Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2015. augusztus Álláskeresők száma 3 Álláskeresők aránya 3 Összetétel adatok 4 Ellátás, iskolai végzettség 5 Áramlási információk

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Összefogás 2018? Az ellenzéki szavazók a politikusoknál is megosztottabbak

Összefogás 2018? Az ellenzéki szavazók a politikusoknál is megosztottabbak Összefogás 2018? Az ellenzéki szavazók a politikusoknál is megosztottabbak Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló Egyelőre az ellenzéki szavazók is megosztottak a 2018-as indulást illetően, a baloldaliak

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2003/2. SPSS állomány neve: Budapest, február

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2003/2. SPSS állomány neve: Budapest, február TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA SPSS állomány neve: F63 Budapest, 2003. február 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 A SÚLYOZATLAN MINTA ÖSSZEHASONLÍTÁSA ISMERT DEMOGRÁFIAI ELOSZLÁSOKKAL...4 Nem szerinti

Részletesebben

Vélemények az állampolgárok saját. anyagi és az ország gazdasági. helyzetérôl, a jövôbeli kilátásokról

Vélemények az állampolgárok saját. anyagi és az ország gazdasági. helyzetérôl, a jövôbeli kilátásokról Közép-európai közvélemény: Vélemények az állampolgárok saját anyagi és az ország gazdasági helyzetérôl, a jövôbeli kilátásokról A Central European Opinion Research Group (CEORG) havi rendszeres közvéleménykutatása

Részletesebben

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable Vélemények A munka törvénykönyvének módosításáról 2011. szeptember Nobody s Unpredictable Módszertani áttekintés A kutatást végezte: Ipsos Média-, Vélemény és Piackutató Zrt. Mintanagyság: 800 fő Mintavétel

Részletesebben

Fábián Zoltán: Vonzások és választások: Politikai-ideológiai csoportok Magyarországon (kézirat) 1

Fábián Zoltán: Vonzások és választások: Politikai-ideológiai csoportok Magyarországon (kézirat) 1 Fábián Zoltán: Vonzások és választások: Politikai-ideológiai csoportok Magyarországon (kézirat) 1 A magyarországi társadalomtudomány egyik legfontosabb kérdése manapság az, hogy miként vesztette el Magyarország

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2002/10. SPSS állomány neve: Budapest, október

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2002/10. SPSS állomány neve: Budapest, október TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2002/10 SPSS állomány neve: F56 Budapest, 2002. október OMNIBUSZ 2002/10 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 A SÚLYOZATLAN MINTA ÖSSZEHASONLÍTÁSA ISMERT DEMOGRÁFIAI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

A MAGYAR LAKOSSÁG UTAZÁSI TERVEI A MÁJUS SZEPTEMBERI IDŐSZAKRA

A MAGYAR LAKOSSÁG UTAZÁSI TERVEI A MÁJUS SZEPTEMBERI IDŐSZAKRA A MAGYAR LAKOSSÁG UTAZÁSI TERVEI A 2011. MÁJUS SZEPTEMBERI IDŐSZAKRA A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készítette a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Kft. 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu A nagycsaládos mégis A NOE tagság vizsgálatának tanulságai Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu Válságban vagy változóban a család? 1. Értékrend és normák változása 2. Gazdasági tényezők 3. Családpolitikai

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

Alba Radar. 28. hullám

Alba Radar. 28. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 28. hullám Civil szervezetek megítélése Székesfehérváron 2015. november 6. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint TÁBLAJEGYZÉK A munkahelyre történő közlekedés formái 1/a A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és korcsoportok szerint 1/b A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. ÁPRILIS 2015. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 10.137 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel

A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel Friss országos adatok a kerékpárhasználatról 2010. tavaszától a Magyar Kerékpárosklub háromhavonta országos reprezentatív adatokat fog

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 214. DECEMBER 214. december 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Módszertani leírás a Munkaerő-felmérés II. negyedévi Megváltozott munkaképességűek a munkaerőpiacon című kiegészítő felvételhez

Módszertani leírás a Munkaerő-felmérés II. negyedévi Megváltozott munkaképességűek a munkaerőpiacon című kiegészítő felvételhez Az alapfelvétel jellemzői Módszertani leírás a Munkaerő-felmérés 2011. II. negyedévi Megváltozott munkaképességűek a munkaerőpiacon című kiegészítő felvételhez A Központi Statisztikai Hivatal a lakosság

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JANUÁR 2016. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.865 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA. Változás SPSS állomány neve: Budapest, 2002.

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA. Változás SPSS állomány neve: Budapest, 2002. TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA Változás 2002 SPSS állomány neve: F54 Budapest, 2002. Változás 2002 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 A SÚLYOZATLAN MINTA ÖSSZEHASONLÍTÁSA ISMERT DEMOGRÁFIAI ELOSZLÁSOKKAL...

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Lakossági vélemények a lajosmizsei szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatban

Lakossági vélemények a lajosmizsei szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatban Lakossági vélemények a lajosmizsei szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatban - Kutatási beszámoló A kutatásra Lajosmizse Város Csatornahálózatának Kiépítése és Szennyvíztisztító Telepének Bővítése KEOP-

Részletesebben

AZ ADATOK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE

AZ ADATOK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE AZ ADATOK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE A. évi mikrocenzus az. évi mikrocenzust is ideértve a rendszerváltozás óta a negyedik cenzus jellegű adatfelvétel, amikor sor kerülhetett a foglalkoztatottság mellett

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. MÁRCIUS 215. március 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 11.345 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT Tartalom 1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 2. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK MEGOSZLÁSA ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 3. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT

Részletesebben

Hatékonyság vagy ellensúly

Hatékonyság vagy ellensúly Hatékonyság vagy ellensúly Az országos adatfelvétel ideje: 2010. szeptember 20-22. A budapesti adatfelvétel ideje: 2010. szeptember 23-27. 2010. 38. hét 2. OLDAL Országos pártszimpátia Kétszer nem lehet

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2005 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/05 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 15. hullám Karácsonyi készülődés Székesfehérváron 2012. december 23. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely

Részletesebben

Kivándorlás és iskolázottság: Iskolázottság szerinti szelekció a Magyarországról 2009 és 2013 között kivándoroltak körében

Kivándorlás és iskolázottság: Iskolázottság szerinti szelekció a Magyarországról 2009 és 2013 között kivándoroltak körében Kivándorlás és iskolázottság: Iskolázottság szerinti szelekció a Magyarországról 2009 és 2013 között kivándoroltak körében Globális migrációs folyamatok és Magyarország Budapest, 2015 november 17 Blaskó

Részletesebben

Alba Radar. 6. hullám

Alba Radar. 6. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 6. hullám Lakossági vélemények a Fehérvár Televízió Ütköző című műsoráról 2011. február 28. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA. Reform. SPSS állomány neve: Budapest, október

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA. Reform. SPSS állomány neve: Budapest, október TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA Reform SPSS állomány neve: D09 Budapest, 2002. október Reform 2 Tartalomjegyzék 1. AZ ADATFELVÉTELRŐL...3 1. TÁBLÁZAT A REFORM KUTATÁS ELKÉSZÜLT KÉRDŐÍVEINEK SZÁMA

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003. Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31.

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003. Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31. TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003 Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31. A magyar társadalomszerkezet átalakulása Kolosi Tamás Róbert Péter A különböző mobilitási nemzedékek Elveszett nemzedék: a rendszerváltás

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. NOVEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

OMNIBUSZ 2004/2 kérdő ív

OMNIBUSZ 2004/2 kérdő ív sorszám OMNIBUSZ 2004/2 kérdő ív Település neve:... Budapesten kerület: A kérdező aláírása:...igazolványszáma: KÉRDEZÉS KEZDETE: 2004....hónap... nap... óra... perctől 1. Megítélése szerint az Ön jelenlegi

Részletesebben

TÁRSADALMI BEFOGADÁS A TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOKBAN MAGYARORSZÁGON KISS JULIANNA PRIMECZ HENRIETT TOARNICZKY ANDREA

TÁRSADALMI BEFOGADÁS A TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOKBAN MAGYARORSZÁGON KISS JULIANNA PRIMECZ HENRIETT TOARNICZKY ANDREA EFOP-3.6.2-16-2017-00007 "Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban TÁRSADALMI

Részletesebben

Az Európai Unióhoz való csatlakozás támogatottsága Kelet-Közép- Európában

Az Európai Unióhoz való csatlakozás támogatottsága Kelet-Közép- Európában Közép-európai közvélemény: Az Európai Unióhoz való csatlakozás támogatottsága Kelet-Közép- Európában A Central European Opinion Research Group (CEORG) havi rendszeres közvéleménykutatása 2002. május 1

Részletesebben