A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében"

Átírás

1 A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében Kiegészítő elemzés A rádió és televízió műsorszórás használatára a 14 éves és idősebb lakosság körében c. tanulmányhoz A kutatást a Nemzeti Hírközlési Hatóság megbízásából a TÁRKI Rt. végezte A kutatás vezetője: Sági Matild Az elemzést készítette: Dencső Blanka és Sági Matild Budapest, június

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Az elemzés célja A kiegészítő kutatás mintája A kiegészítő kutatás módszertana A háztartások televíziós vételi módjai, és a telefonnal való ellátottság közötti kapcsolat A tévé nézés gyakorisága és a telefonnal való ellátottság közötti kapcsolat A rádió műsorok elérése, és a telefonnal való ellátottság közötti kapcsolat A rádió hallgatás gyakorisága és a telefonnal való ellátottság közötti kapcsolat Összefoglalás Függelék: Táblázatok Alapsorok A háztartások televíziós vételi módjai, és a telefonnal való ellátottság közötti kapcsolat A tévé nézés gyakorisága és a telefonnal való ellátottság közötti kapcsolat A rádió adások elérése és a telefonnal való ellátottság közötti kapcsolat A rádió hallgatás gyakorisága és a telefonnal való ellátottság közötti kapcsolat

3 Bevezetés 1.1. Az elemzés célja májusában a TÁRKI Rt. telefonos közvélemény-kutatást végzett a Nemzeti Hírközlési Hatóság megbízásából 1005 fő megkérdezésével. A felmérés céljai között szerepelt a rádió és televízió műsorszórók használatának vizsgálata a 14 éves, és idősebb lakosság körében. Az adatfelvétel során telefonos, kérdőíves módszert alkalmaztunk két almintán. A vezetékes telefonszámokra épülő mintán túl olyan mintát is használtunk, amely a csak mobiltelefonnal rendelkezők körét reprezentálja. A telefonos kutatás eredményéről elemző tanulmány készült A rádió és televízió műsorszórás használatára a 14 éves és idősebb lakosság körében címmel. A kutatás tervezése során előre tudtuk, és az elemző tanulmányban is említjük, hogy a műsorterjesztéssel kapcsolatos kérdésblokk esetében az a tény, hogy a telefonnal nem rendelkezők természetesen nem kerülhetnek be a telefonos kérdezés mintájába, a főbb demográfiai változóktól függetlenül is torzíthatja az eredményeinket. Önmagában a demográfiai szempontú súlyozással nem tudtuk garantálni azt, hogy a megfelelő szempontú súlyt alkalmazva, a súlyozott minta adataiból levont következtetések e kérdéskör minden kérdése esetében a statisztikai hiba határain belül általánosítható érvényűek a teljes célcsoportra a megfelelő életkorú lakosságra, illetve a háztartásokra. Ezért olyan kiegészítő kutatást végeztünk, amelynek segítségével pontosan meghatározhattuk, hogy szükség van-e olyan utólagos súlyozásra, amely alapján a műsorterjesztésre vonatkozó egyéni, illetve háztartás szintű elemzések a teljes célcsoportra - tehát a telefonnal nem rendelkezőkre is - megbízhatóan (a statisztikai hiba határain belül) általánosítható érvényűek A kiegészítő kutatás mintája A kiegészítő kutatás során a TÁRKI májusi, személyes kérdezésű, a felnőtt magyar lakosságot megyei szinten is reprezentáló adatfelvételének keretein belül néhány, a televízió nézésre, rádió hallgatásra vonatkozó alap-kérdést tettünk fel, valamint a mobil és a vezetékes telefonnal való rendelkezés tényére kérdeztünk rá. Tekintettel arra, hogy az omnibusz kutatás mintája csak a felnőtt magyar népességet reprezentálja, a Nemzeti Hírközlési Hatóság számára készített alap-tanulmány célcsoportja viszont a 14 éves, és idősebb magyar lakosság köre, az omnibusz kutatás mintáját kiegészítettük egy, a éves korosztályt reprezentáló boosterrel. Így a jelen elemzés mintája a 14 éves, és idősebb korosztályt reprezentálja, a belőle levont következtetések a teljes célcsoportra általánosítható érvényűek. 3

4 1.3. A kiegészítő kutatás módszertana A kutatás során arra kerestük a választ, hogy a telefonos adatfelvételre épülő elemzés általánosítható érvényű-e a teljes célcsoportra - tehát mindazokra a 14 éven felüli magyar állampolgárokra, akik vagy rendelkeznek valamilyen telefonnal (vezetékessel, mobillal vagy mindkettővel) vagy nem. Ezért vizsgálnunk kellett, hogy az alap-kutatás kulcskérdései - milyen televíziós műsorszórási módokat használnak, milyen gyakran tévéznek, elérik-e valamilyen formában a rádió műsorokat, és milyen gyakran hallgatnak rádiót - összefüggnek-e a telefonnal való ellátottsággal. E célból egy-mintás chi négyzet tesztet alkalmaztunk. Ennek a tesztnek az a lényege, hogy egy kategoriális változó gyakorisági megoszlását hasonlítja össze azzal az elvárt eloszlással, amelyet akkor kapnánk, ha a null-hipotézis igaz lenne. Esetünkben azt teszteltük, hogy a kulcsváltozók mobil, vagy vezetékes telefonnal rendelkezők körében tapasztalt megoszlása lényegesen eltér-e attól a megoszlástól, amelyet az összes (tehát telefonnal rendelkező, vagy nem rendelkező) személy körében tapasztalunk. (Ez utóbbi megoszlást nevezzük elvárt megoszlásnak.) Amennyiben az illeszkedésvizsgálat azt eredményezné, hogy bármelyik alap-változó esetében lényeges különbség van a telefonnal rendelkező, illetve a 14 éves és idősebb népesség teljes populációjának megoszlása között, az eredeti kutatásunk eredményeit súlyozással kellene korrigálnunk. A következőkben a vizsgálat eredményeit oly módon összegezzük, hogy a statisztikai elemzések közül csak a leginkább lényegeseket közöljük. A részletesebb statisztikai adatok a Függelék c. dokumentumban találhatók. 4

5 2. A háztartások televíziós vételi módjai, és a telefonnal való ellátottság közötti kapcsolat A személyes megkérdezés során mért adatokból kiderül, hogy azok, akik nem rendelkeznek sem mobil telefonnal, sem pedig vezetékes telefonnal, a telefonnal rendelkezőknél, és a célcsoportnál lényegesen kisebb arányban rendelkeznek kábel tévével, ugyanakkor lényegesen nagyobb arányban veszik a tévé adásokat földfelszíni antenna segítségével. Ennek megfelelően, a teljes populációban valamelyest kisebb a kábel tévével való ellátottság, és valamivel nagyobb arányú a csak földfelszíni vétellel rendelkezők aránya, mint a telefonnal rendelkezők körében. Ezért a chi négyzet teszt során azt vizsgáltuk, hogy a telefonnal rendelkezők körében tapasztalt televíziós műsorszórási módok megoszlása lényegesen eltér-e a teljes célcsoport megfelelő megoszlásától. (1. táblázat) Eredményeink szerint nincs statisztikailag szignifikáns összefüggés a telefonnal való rendelkezés, és a televíziós műsorvételi mód között. 1. táblázat: A háztartások televíziós vételi módjai, és a telefonnal való ellátottság közötti kapcsolat chi négyzet teszttel való vizsgálatának eredménye Tévé vételi mód Megfigyelt megoszlás (a telefonnal rendelkezők körében) Elvárt megoszlás (a teljes célcsoport körében) Residual egyéb, nem tudja 22 29,0-7,0 csak CATV ,7 33,3 csak földfelszíni vétel ,3-34,3 csak műholdas vétel 51 45,8 5,2 Földfelszíni és 42 40,5 1,5 műholdas vétel Földfelszíni és CATV 5 4,4,6 Műholdas vétel és 8 7,0 1,0 CATV csak AM mikro 12 12,3 -,3 N 1033 Chi-Square a df Test Statistics Asymp. Sig. A háztartás TV vételi módszere 8,637 7,280 a. 1 cells (12,5%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 4,4. 5

6 3. A tévé nézés gyakorisága és a telefonnal való ellátottság közötti kapcsolat A személyes megkérdezés során mért adatokból egyértelműen kiderül, hogy azok, akik nem rendelkeznek sem mobil telefonnal, sem pedig vezetékes telefonnal, ugyanolyan gyakran néznek tévét, mint azok, akiknek van telefonjuk. Ennek ellenére erre a változóra is elvégeztük a chi négyzet tesztet. (2. táblázat) Eredményeink szerint nincs statisztikailag szignifikáns összefüggés a telefonnal való rendelkezés, és a televízió nézés gyakorisága között. 2. táblázat: A célcsoport tévé nézési gyakorisága, és a telefonnal való ellátottság közötti kapcsolat chi négyzet teszttel való vizsgálatának eredménye Tévé nézés gyakorisága Megfigyelt megoszlás (a telefonnal rendelkezők körében) Elvárt megoszlás (a teljes célcsoport körében) Residual (szinte) minden nap ,7 1,3 2-3 naponta 78 77,4,6 hetente 35 32,5 2,5 ennél ritkábban 22 20,2 1,8 soha nem néz tévét 15 21,1-6,1 N 1028 Test Statistics Chi-Square a df Asymp. Sig. Milyen gyakran szokott Ön tévét nézni 2,115 4,715 a. 0 cells (,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 20,2. 6

7 4. A rádió műsorok elérése, és a telefonnal való ellátottság közötti kapcsolat A személyes megkérdezés során mért adatokból kiderül, hogy azok, akik nem rendelkeznek sem mobil telefonnal, sem pedig vezetékes telefonnal, a telefonnal rendelkezőknél, és a célcsoportnál valamivel kisebb arányban érik el a rádió adásokat. Ez az eltérés azonban olyan kicsi, hogy a teljes populációban gyakorlatilag ugyanakkora arányú a rádió műsorok elérése, mint a telefonnal rendelkezők körében. Ennek ellenére erre a változóra is elvégeztük a chi négyzet tesztet. (3. táblázat) Eredményeink szerint nincs statisztikailag szignifikáns összefüggés a telefonnal való rendelkezés, és a rádió műsorok elérése között.. 3. táblázat: A rádió műsorok elérése, és a telefonnal való ellátottság közötti kapcsolat chi négyzet teszttel való vizsgálatának eredménye Rádió műsorok elérése Megfigyelt megoszlás (a telefonnal rendelkezők körében) Elvárt megoszlás (a teljes célcsoport körében) Residual eléri ,0 9,0 nem éri el 50 59,0-9,0 N 1033 Test Statistics Chi-Square a df Asymp. Sig. Valamilyen módon elérhetõk az Ön számára a rádió adások 1,442 1,230 a. 0 cells (,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 59,0. 7

8 5. A rádió hallgatás gyakorisága és a telefonnal való ellátottság közötti kapcsolat A személyes megkérdezés során mért adatokból egyértelműen kiderül, hogy azok, akik nem rendelkeznek sem mobil telefonnal, sem pedig vezetékes telefonnal, ugyanolyan gyakran hallgatnak rádiót, mint azok, akiknek van telefonjuk. Ennek ellenére erre a változóra is elvégeztük a chi négyzet tesztet. (4. táblázat) Eredményeink szerint nincs statisztikailag szignifikáns összefüggés a telefonnal való rendelkezés, és a rádió műsorok hallgatásának gyakorisága között.. 4. táblázat: A rádió hallgatás gyakorisága, és a telefonnal való ellátottság közötti kapcsolat chi négyzet teszttel való vizsgálatának eredménye Rádió műsorok hallgatásának gyakorisága nem éri el a rádió Megfigyelt megoszlás (a telefonnal rendelkezők körében) Elvárt megoszlás (a teljes célcsoport körében) Residual 44 52,8-8,8 műsorokat (szinte) minden nap ,8 10,2 2-3 naponta 74 73,0 1,0 hetente 55 53,6 1,4 ennél ritkábban 40 42,2-2,2 soha nem hallgat rádiót 52 52,8 -,8 nem tudja 1 1,8 -, Chi-Square a df Test Statistics Asymp. Sig. Milyen gyakran szokott Ön rádiót hallgatni 2,097 6,911 a. 1 cells (14,3%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 1,8. 8

9 6. Összefoglalás A személyes adatfelvételi módszerrel végzett kiegészítő kutatás adatai alapján végzett egymintás chi négyzet tesztek mindegyike arra az eredményre vezetett, hogy a telefonos kutatás során vizsgált alap-tények egyike esetében sem mutatható ki statisztikailag szignifikáns eltérés a telefonos, és a személyes adatfelvételi módszerrel gyűjtött adatok között. Ezért nincs szükség a telefonos adatfelvételi módszerrel végzett vizsgálat eredményeinek súlyozására. Az alap-tanulmány eredményei a statisztikai hiba határain belül súlyozás nélkül általánosítható érvényűek a 14 éves, és idősebb lakosság, illetve a magyar háztartások egészére. 9

10 10

11 7. Függelék: Táblázatok 7.1. Alapsorok Korcsoport Valid éves éves éves 60 éves és idõsebb Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent 110 9,4 9,4 9, ,0 38,0 47, ,4 29,4 76, ,3 23,3 100, ,0 100,0 Valid község város megyeszékhely Budapest Település típusa Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent ,3 35,3 35, ,1 28,1 63, ,4 18,4 81, ,2 18,2 100, ,0 100,0 Régió Valid Közép-Magyarország Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent ,0 29,0 29, ,3 11,3 40, ,1 10,1 50, ,4 9,4 59, ,7 12,7 72, ,1 15,1 87, ,5 12,5 100, ,0 100,0 Legmagasabb iskolai végzettség Valid iskolás alapfokú középfokú felsõfokú Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent ,4 13,4 13, ,9 46,9 60, ,2 26,2 86, ,5 13,5 100, ,0 100,0 11

12 A kérdezett telefonnal való ellátottsága Valid vezetékes és mobil is csak vezetékes csak mobil egyik sem Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent ,3 45,3 45, ,8 23,8 69, ,9 18,9 88, ,0 12,0 100, ,0 100,0 12

13 7.2. A háztartások televíziós vételi módjai, és a telefonnal való ellátottság közötti kapcsolat A háztartás TV vételi módszere Valid egyéb, nem tudja csak CATV csak földfelszíni vétel csak mûholdas vétel Földfelszíni és mûholdas vétel Földfelszíni és CATV Mûholdas vétel és CATV csak AM mikro Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent 33 2,8 2,8 2, ,8 59,8 62, ,7 26,7 89,4 52 4,4 4,4 93,8 46 3,9 3,9 97,7 5,4,4 98,1 8,7,7 98,8 14 1,2 1,2 100, ,0 100,0 13

14 A háztartás TV vételi módszere * Van vezetékes, Crosstabulation A háztartás TV vételi módszere egyéb, nem tudja csak CATV csak földfelszíni vétel csak mûholdas vétel Földfelszíni és mûholdas vétel Földfelszíni és CATV Mûholdas vétel és CATV csak AM mikro Van vezetékes, vagy mobil telefonja? van nincs ,1% 7,8% 2,8% -3,8 3, ,0% 36,2% 59,8% 6,1-6, ,4% 51,1% 26,7% -7,0 7, ,9%,7% 4,4% 2,3-2, ,1% 2,8% 3,9%,7 -, ,5%,0%,4%,8 -, ,8%,0%,7% 1,0-1, ,2% 1,4% 1,2% -,3, ,0% 100,0% 100,0% 14

15 temporary. select if (telefon2=1). NPAR TEST /CHISQUARE=vetel /EXPECTED= /STATISTICS DESCRIPTIVES /MISSING ANALYSIS. NPar Tests A háztartás TV vételi módszere Descriptive Statistics N Mean Std. Deviation Minimum Maximum ,5615 1,09276,00 7,00 Chi-Square Test Frequencies A háztartás TV vételi módszere egyéb, nem tudja csak CATV csak földfelszíni vétel csak mûholdas vétel Földfelszíni és mûholdas vétel Földfelszíni és CATV Mûholdas vétel és CATV csak AM mikro Observed N Expected N Residual 22 29,0-7, ,7 33, ,3-34, ,8 5, ,5 1,5 5 4,4,6 8 7,0 1, ,3 -, Test Statistics Chi-Square a df Asymp. Sig. A háztartás TV vételi módszere 8,637 7,280 a. 1 cells (12,5%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 4,4. 15

16 7.3. A tévé nézés gyakorisága és a telefonnal való ellátottság közötti kapcsolat Milyen gyakran szokott Ön tévét nézni Valid Missing (szinte) minden nap 2-3 naponta hetente ennél ritkábban soha nem néz tévét System Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent ,9 85,3 85,3 88 7,5 7,5 92,8 37 3,2 3,2 96,0 23 2,0 2,0 97,9 24 2,0 2,1 100, ,6 100,0 5, ,0 Milyen gyakran szokott Ön tévét nézni * Van vezetékes, Crosstabulation Milyen gyakran szokott Ön tévét nézni (szinte) minden nap 2-3 naponta hetente ennél ritkábban soha nem néz tévét Van vezetékes, vagy mobil telefonja? van nincs ,4% 84,4% 85,3%,3 -, ,6% 7,1% 7,5%,2 -, ,4% 1,4% 3,2% 1,3-1, ,1%,7% 2,0% 1,1-1, ,5% 6,4% 2,1% -3,9 3, ,0% 100,0% 100,0% 16

17 temporary. select if (telefon2=1). NPAR TEST /CHISQUARE=oe413 /EXPECTED= /STATISTICS DESCRIPTIVES /MISSING ANALYSIS. NPar Tests Milyen gyakran szokott Ön tévét nézni Descriptive Statistics N Mean Std. Deviation Minimum Maximum ,27, Chi-Square Test Frequencies Milyen gyakran szokott Ön tévét nézni (szinte) minden nap 2-3 naponta hetente ennél ritkábban soha nem néz tévét Observed N Expected N Residual ,7 1, ,4, ,5 2, ,2 1, ,1-6, Test Statistics Chi-Square a df Asymp. Sig. Milyen gyakran szokott Ön tévét nézni 2,115 4,715 a. 0 cells (,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 20,2. 17

18 7.4. A rádió adások elérése és a telefonnal való ellátottság közötti kapcsolat Valamilyen módon elérhetõk az Ön számára a rádió adások Valid igen nem Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent ,3 94,3 94,3 67 5,7 5,7 100, ,0 100,0 Valamilyen módon elérhetõk az Ön számára a rádió adások * Van vezetékes, vagy mobil telefonja? Crosstabulation Valamilyen módon elérhetõk az Ön számára a rádió adások igen nem Van vezetékes, vagy mobil telefonja? van nincs ,2% 87,9% 94,3% 3,5-3, ,8% 12,1% 5,7% -3,5 3, ,0% 100,0% 100,0% 18

19 temporary. select if (telefon2=1). NPAR TEST /CHISQUARE=oe415 /EXPECTED= /STATISTICS DESCRIPTIVES /MISSING ANALYSIS. NPar Tests Descriptive Statistics Valamilyen módon elérhetõk az Ön számára a rádió adások N Mean Std. Deviation Minimum Maximum ,05, Chi-Square Test Frequencies Valamilyen módon elérhetõk az Ön számára a rádió adások igen nem Observed N Expected N Residual ,0 9, ,0-9, Test Statistics Chi-Square a df Asymp. Sig. Valamilyen módon elérhetõk az Ön számára a rádió adások 1,442 1,230 a. 0 cells (,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 59,0. 19

20 7.5. A rádió hallgatás gyakorisága és a telefonnal való ellátottság közötti kapcsolat Milyen gyakran szokott Ön rádiót hallgatni Valid Missing nem kérdeztük (szinte) minden nap 2-3 naponta hetente ennél ritkábban soha nem hallgat rádiót nem tudja System Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent 60 5,1 5,1 5, ,9 73,2 78,3 83 7,1 7,1 85,4 61 5,2 5,2 90,6 48 4,1 4,1 94,7 60 5,1 5,1 99,8 2,2,2 100, ,7 100,0 4, ,0 20

21 Milyen gyakran szokott Ön rádiót hallgatni * Van vezetékes, vagy mobil telefonja? Crosstabulation Milyen gyakran szokott Ön rádiót hallgatni nem kérdeztük (szinte) minden nap 2-3 naponta hetente ennél ritkábban soha nem hallgat rádiót nem tudja Van vezetékes, vagy mobil telefonja? van nincs ,3% 11,3% 5,1% -3,6 3, ,1% 66,0% 73,2% 2,1-2, ,2% 6,4% 7,1%,4 -, ,3% 4,3% 5,2%,5 -, ,9% 5,7% 4,1% -1,0 1, ,1% 5,7% 5,1% -,3, ,1%,7%,2% -1,6 1, ,0% 100,0% 100,0% 21

22 temporary. select if (telefon2=1). NPAR TEST /CHISQUARE=oe416 /EXPECTED= /STATISTICS DESCRIPTIVES /MISSING ANALYSIS. NPar Tests Descriptive Statistics Milyen gyakran szokott Ön rádiót hallgatni N Mean Std. Deviation Minimum Maximum ,21 1, Chi-Square Test Frequencies Milyen gyakran szokott Ön rádiót hallgatni nem kérdeztük (szinte) minden nap 2-3 naponta hetente ennél ritkábban soha nem hallgat rádiót nem tudja Observed N Expected N Residual 44 52,8-8, ,8 10, ,0 1, ,6 1, ,2-2, ,8 -,8 1 1,8 -, Test Statistics Chi-Square a df Asymp. Sig. Milyen gyakran szokott Ön rádiót hallgatni 2,097 6,911 a. 1 cells (14,3%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 1,8. 22

ELŐTERJESZTÉS A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E

ELŐTERJESZTÉS A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALA Szám: ELŐTERJESZTÉS A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E Tárgy: közvélemény-kutatás a magyar lakosság hírfogyasztási szokásairól és a média megítéléséről

Részletesebben

Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés

Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés Rubeus Egyesület Szedervessző 1076 Budapest, Thököly út 8. www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés Kutatási jelentés

Részletesebben

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség és a nemi szegregáció a mai Magyarországon

Részletesebben

EGÉSZSÉGTELEN FŐISKOLAI ÉVEK? ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSI ÉS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK

EGÉSZSÉGTELEN FŐISKOLAI ÉVEK? ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSI ÉS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK EGÉSZSÉGTELEN FŐISKOLAI ÉVEK? ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSI ÉS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK Árpád Ferenc PAPP-VÁRY 1 Zoltán SCHWANG 2 ABSTRACT The Marketing Institute of the Budapest College of Communication, Business and

Részletesebben

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei 0 kérdés az ifjúságról Magyar Ifjúság 0 kutatás első eredményei tartalom Tartalom Köszöntő... Szociodemográfiai jellemzők.... Családalapítás.... Oktatási helyzetkép... 9. Munkavállalás.... Nemzetközi

Részletesebben

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztál ya 2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata 2012. július Készítette: Hollósné dr. Marosi Judit Dr. Császár

Részletesebben

Szerzők: Kmetty Zoltán és Sztárayné Kézdy Éva Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Szerzők: Kmetty Zoltán és Sztárayné Kézdy Éva Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS Kutatásmódszertan és prezentációkészítés 9. rész: Mintavétel a gyakorlatban Szerzők: Kmetty Zoltán és Sztárayné Kézdy Éva Lektor: Fokasz Nikosz Kilencedik rész Mintavétel a gyakorlatban Tartalomjegyzék

Részletesebben

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ZSKF TKK FÜZETEK 14. HAVASI ÉVA KABAI IMRE: AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN (2011. TAVASZ) AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN. DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE ZSIGMOND KIRÁLY

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A kutatás célja, előzményei és körülményei Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya és a Debreceni Egyetem Egészségügyi

Részletesebben

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal!

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal! A kutatásra Ercsi Nagyközség Önkormányzatának megbízásából került sor. A program megvalósítója a Monitor Társadalomkutató Intézet és Módszertani Központ volt. 1999. január Jelen kutatási beszámoló további

Részletesebben

A Dohányzás vagy Egészség Kiegészítő Óvodai Program hatásvizsgálata

A Dohányzás vagy Egészség Kiegészítő Óvodai Program hatásvizsgálata A Dohányzás vagy Egészség Kiegészítő Óvodai Program hatásvizsgálata A kutatást végezte Berkes Tímea, Sági Andrea és Bartha Enikő Szupervízor: Urbán Róbert PhD Budapest, 2008-2009. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

A médiafogyasztás (át)alakulása az ezredfordulótól napjainkig

A médiafogyasztás (át)alakulása az ezredfordulótól napjainkig Székely Levente A médiafogyasztás (át)alakulása az ezredfordulótól napjainkig 1. BEVEZETÉS Napjainkban a médiának vitathatatlanul egyre fontosabb szerepe van az életünkben. Egyre több időt töltünk mediatizált

Részletesebben

Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1

Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1 Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1 Semjén András Tóth István János Medgyesi Márton Czibik Ágnes Bevezetés A tanulmány amellett, hogy egy lakossági empirikus felvétel adataira

Részletesebben

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai Közép-európai közvélemény: Vélemények az oktatás színvonaláról és az oktatási rendszer mobilitási funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai államokban A Central European Opinion Research Group (CEORG)

Részletesebben

Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló -

Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló - Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló - A kutatási beszámolót írta: Kulcsár László Programkoordinátor: Domokos Tamás A kutatásra a Miskolc Városi Pedagógiai

Részletesebben

Tévézés nem tévén, televíziós tartalmak fogyasztása egyéb platformokon

Tévézés nem tévén, televíziós tartalmak fogyasztása egyéb platformokon Tévézés nem tévén, televíziós tartalmak fogyasztása egyéb platformokon VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Készült: Mihalik Natália MEME titkár részére Készítette: Dr. Babocsay Ádám kvalitatív kutatási igazgató Virág

Részletesebben

Az anómia elterjedtsége és a normaszegés elfogadottsága három visegrádi országban: Magyarország, Csehország és Lengyelország

Az anómia elterjedtsége és a normaszegés elfogadottsága három visegrádi országban: Magyarország, Csehország és Lengyelország Közép-európai közvélemény: Az anómia elterjedtsége és a normaszegés elfogadottsága három visegrádi országban: Magyarország, Csehország és Lengyelország Kelet-közép-európai összehasonlítás A Central European

Részletesebben

TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 12.

TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 12. TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 12. Tóth Olga: ERÔSZAK A CSALÁDBAN A TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok: fontos közpolitikai témákat tűz napirendre tényszerű, kiegyensúlyozott elemzéseket bocsát

Részletesebben

A hátrányos társadalmi helyzetek generációk közötti átörökítése: egy magyarországi követéses vizsgálat eredményei

A hátrányos társadalmi helyzetek generációk közötti átörökítése: egy magyarországi követéses vizsgálat eredményei Kapitány Balázs A hátrányos társadalmi helyzetek generációk közötti átörökítése: egy magyarországi követéses vizsgálat eredményei Tanulmányunk központi kérdése a különféle hátrányos helyzetek generációk

Részletesebben

Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom. átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás

Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom. átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom szerkezeti átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás óta (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban

Részletesebben

A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon. Kutatási beszámoló

A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon. Kutatási beszámoló A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon Kutatási beszámoló A kutatási program a Nemzeti Felnőttképzési Intézet támogatásával valósult meg. Projekt azonosító Echo K147/2005. A kutatási beszámolót

Részletesebben

A MAGYAR HÁZTARTÁSOK JÖVEDELMI-KIADÁSI EGYENLŐTLENSÉGEI ÉS MOBILITÁSA 1993 1998 KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY

A MAGYAR HÁZTARTÁSOK JÖVEDELMI-KIADÁSI EGYENLŐTLENSÉGEI ÉS MOBILITÁSA 1993 1998 KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY A MAGYAR HÁZTARTÁSOK JÖVEDELMI-KIADÁSI EGYENLŐTLENSÉGEI ÉS MOBILITÁSA 1993 1998 KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont Budapest KTK/IE Műhelytanulmányok

Részletesebben

A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával

A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával Balás Tamás, Banai Ádám, Hosszú Zsuzsanna A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával MNB-tanulmányok 117. 2015 Balás Tamás,

Részletesebben

KÖZ, TEHER, ELOSZTÁS TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2008. Budapest, 2008. március SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY

KÖZ, TEHER, ELOSZTÁS TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2008. Budapest, 2008. március SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY KÖZ, TEHER, ELOSZTÁS TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2008 SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY Budapest, 2008. március A kutatást a TÁRKI Zrt. a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készítette A kutatásban

Részletesebben

SETTLEMENTS OF SOUTH TRANSDANUBIA IN THE LIGHT OF A NATIONAL MARKET SURVEY DÉL-DUNÁNTÚLI TELEPÜLÉSEK EGY ORSZÁGOS PIACKUTATÁS TÜKRÉBEN

SETTLEMENTS OF SOUTH TRANSDANUBIA IN THE LIGHT OF A NATIONAL MARKET SURVEY DÉL-DUNÁNTÚLI TELEPÜLÉSEK EGY ORSZÁGOS PIACKUTATÁS TÜKRÉBEN DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM Vol.6 Issue 3 2014 ISSN 1821-2506 Original scientific paper SETTLEMENTS OF SOUTH TRANSDANUBIA IN THE LIGHT OF A NATIONAL MARKET

Részletesebben

Angelusz Róbert Fábián Zoltán Tardos Róbert: Digitális egyenlőtlenségek és az infokommunikációs

Angelusz Róbert Fábián Zoltán Tardos Róbert: Digitális egyenlőtlenségek és az infokommunikációs Angelusz Róbert Fábián Zoltán Tardos Róbert: Digitális egyenlőtlenségek és az infokommunikációs eszközhasználat válfajai (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent:

Részletesebben

Hírfogyasztás, pluralizmus, demokratikus részvétel A sokszínű tájékozódás esélyei

Hírfogyasztás, pluralizmus, demokratikus részvétel A sokszínű tájékozódás esélyei Hírfogyasztás, pluralizmus, demokratikus részvétel A sokszínű tájékozódás esélyei Arra a kérdésre, hogy mennyire szabad és sokszínű a média, nem csak abból az irányból érdemes választ adni, hogy milyen

Részletesebben

Jövedelemegyenlõtlenségek tényleg növekszenek, vagy csak úgy látjuk?

Jövedelemegyenlõtlenségek tényleg növekszenek, vagy csak úgy látjuk? Közgazdasági Szemle, L. évf., 2003. március (209 234. o.) TÓTH ISTVÁN GYÖRGY Jövedelemegyenlõtlenségek tényleg növekszenek, vagy csak úgy látjuk? A cikk a jövedelemeloszlás magyarországi trendjeit tekinti

Részletesebben

Lengyel György Blaskó Zsuzsa Martin József Péter: Vállalkozói félelmek és várakozások az Európai Unióhoz való csatlakozás kapcsán

Lengyel György Blaskó Zsuzsa Martin József Péter: Vállalkozói félelmek és várakozások az Európai Unióhoz való csatlakozás kapcsán Lengyel György Blaskó Zsuzsa Martin József Péter: Vállalkozói félelmek és várakozások az Európai Unióhoz való csatlakozás kapcsán (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban

Részletesebben