Friss diplomás keresetek a versenyszektorban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Friss diplomás keresetek a versenyszektorban"

Átírás

1 Friss diplomás keresetek a versenyszektorban Budapest, 213 október

2 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan non-profit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat folytat. Célja, hogy elméletileg és empirikusan megalapozott ismereteket és elemzéseket nyújtson a magyar gazdaság és a magyar vállalkozások helyzetét és kilátásait befolyásoló gazdasági és társadalmi folyamatokról. MKIK GVI Institute for Economic and Enterprise Research Hungarian Chamber of Commerce and Industry A kutatás megvalósítását az MKIK GVI és az Educatio Nonprofit Kft. között 213. május 17-én létrejött szerződés (SZSZEDU ) keretében elkezdett kutatói tevékenység és azt követő közös konzultációk tették lehetővé. A tanulmányok az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. honlapján való közzétételéhez az MKIK GVI teljes körű beleegyezését adta. A kutatást vezette és az elemzést írta: Várhalmi Zoltán, MKIK GVI Ügyvezető igazgató: Tóth István János, Ph.D. tudományos főmunkatárs, MTA KTI, ügyvezető igazgató, MKIK GVI A kézirat lezárva: 213. október 28. MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet Cím: 134 Budapest, Bécsi út 12. Tel: Fax: internet: 2 / 15

3 Tartalom Összefoglalás Keresetek a versenyszektorban A kereset tényezői Fizetésemelkedés mértéke Fiatal diplomások keresetei... 1 Melléklet Ábrák és táblák jegyzéke 1. ábra: Keresetek eloszlása a versenyszektorban ábra: Keresetek a versenyszektorban ábra: Fizetésnövekedés az életkor emelkedésével ábra: A bruttó keresetet befolyásoló vállalati jellemzők ábra: A bruttó keresetet befolyásoló egyéni jellemzők ábra: Bruttó kereset növekedése foglalkozási csoportok szerint ábra: Bruttó havi keresetek eloszlása ábra: Vezetői bruttó havi keresetek eloszlása ábra: Mérnöki foglalkozások (FEOR 2. Főcsoport) havi bruttó keresetek eloszlása ábra: Informatikai foglalkozások (FEOR 2. Főcsoport) havi bruttó keresetek eloszlása ábra: Gazdasági foglalkozások (FEOR 2. Főcsoport) havi bruttó keresetek eloszlása ábra: Egyéb diplomás foglalkozások (FEOR 2. Főcsoport) havi bruttó keresetek eloszlása ábra: Alacsonyabb szintű szellemi fogl.-sok (FEOR 3. Főcsop.) havi bruttó keresetek eloszlása ábra: Ügyviteli foglalkozások havi bruttó keresetek eloszlása ábra: A regressziós modell együtthatói / 15

4 Összefoglalás A versenyszférában a bruttó havibér átlagosan 376 ezer forint 1. A teljes kereset, ami tartalmazza a jutalmakat, túlórát, prémiumot és bérpótlékokat is, átlagosan 428 ezer forint, a tisztított kereset pedig, ami lényegében az eltérő munkarendből fakadó különbségeket korrigálja, átlagosan bruttó 423 ezer forint. A diplomások havi bruttó keresetének eloszlásáról elmondható, hogy 43 éves korig lineárisan emelkedik, azonban érdekes módon ezt követően már nem ennyire könnyen jellemezhető a kapcsolat az életkor és kereset mértéke között. A 25 fő feletti, külföldi, egyéb gazdasági szolgáltatást és ipari tevékenységet folytató Közép-magyarországi vállalatok esetében a legjobbak a kereseti lehetőségek. Néhány példával: egy külföldi vállalatnál bruttó 87 ezer forinttal jobbak a diplomások kereseti lehetőségei mint egy hasonló nem külföldi vállalatnál, Közép-Magyarországon bruttó 119 ezer forinttal magasabbak a diplomás jövedelmek, mint Észak-Magyarországon és egy mikro vállalkozás bruttó 142 ezer forinttal fizet rosszabbul diplomás foglalkoztatottainak mint egy 25 főnél nagyobb vállalat. Egy év alatt a felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozások (FEOR 2. Főcsoport) esetében átlagosan bruttó 11.4 forintot növekszik a fizetés. Ennél magasabb a vezetők (13.4 forint), a mérnöki (12.9 forint), az informatikai (16.8 forint) foglalkozások esetében az éves bérnövekedés mértéke. A gazdasági (1. forint) és egyéb diplomás (9.5 forint) és ügyviteli (6.5) foglalkozások esetében a referenciaátlagnál kisebb a növekedés. Általánosságban elmondható, hogy a fiatalabb korosztály átlagos kereslete a középkorúakénak csak a 63 százaléka - átlagosan bruttó 281 ezer forint. A legrosszabbul fizetett 25 százalék legfeljebb bruttó 19 ezer forint, a legjobban kereső 25 százalék pedig legalább bruttó 343 ezer forint jövedelemmel rendelkezik. A középkorúak átlagos bruttó jövedelme 449 ezer forint, a legrosszabbul fizetett 25 százalék legfeljebb bruttó 25 ezer forint, a legjobban kereső 25 százalék pedig legalább bruttó 594 ezer forint jövedelemmel rendelkezik. 1 A tanulmányban olvasható béradatok a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Egyéni bérek és keresetek elnevezésű 212-es adatgyűjtéséből származnak. 4 / 15

5 1. Keresetek a versenyszektorban A versenyszektorban a diplomás keresetek nem normáleloszlást követnek kevesen keresnek nagyon keveset, a legtöbben közepesen keresnek, illetve egyre kevesebben keresnek sokat. 1. ábra: Keresetek eloszlása a versenyszektorban Forrás: NMH Egyéni bérek és keresetek statisztikája (212) (n= 1823) rendelkező foglalkoztatott, (4) legjobban kereső 5 százaléktól megtisztított. Megjegyzés: A tisztított havi bruttó keresetek az NMH súlyozási technikája alapján kerültek megjelenítésre. A versenyszférában a bruttó havibér átlagosan 376 ezer forint. A teljes kereset, ami tartalmazza a jutalmakat, túlórát, prémiumot és bérpótlékokat is átlagosan 428 ezer forint, illetve a tisztított kereset pedig, ami lényegében az eltérő munkarendből fakadó különbségeket korrigálja, átlagosan bruttó 423 ezer forint. 2. ábra: Keresetek a versenyszektorban Bruttó Havibér Tisztított bruttó kereset Teljes bruttó kereset Átlag Q Medián Q Forrás: NMH Egyéni bérek és keresetek statisztikája (212) (n= 1722) Megjegyzés: A teljes havi bruttó keresetek az NMH súlyozási technikája alapján kerültek megjelenítésre. 5 / 15

6 A fenti mutatók közül a tisztított kereset fejezi ki leginkább a jövedelmi viszonyokat, így a továbbiakban ezen a mutatón keresztül mutatjuk be a keresetek jellegzetességeit. A fenti ábrából látható, hogy a keresetek széles skálán mozognak, míg a legrosszabbul fizetett 25 százalék legfeljebb bruttó 235 ezer forint, addig a legjobban fizetett 25 százalék legalább bruttó 549 ezer forint jövedelemmel rendelkezik. A diplomások havi bruttó keresetének eloszlásáról elmondható, hogy 43 éves korig lineárisan emelkedik, azonban érdekes módon ezt követően már nem ennyire könnyen jellemezhető a kapcsolat az életkor és kereset mértéke között. Fontos megemlíteni, hogy nagyjából eddig az életkorig az életkor emelkedésével növekszik a bruttó keresetek szórása is, azaz amíg a fiatalok kereseti különbségei kisebbek, addig a középkorúaké már jelentősek. 3. ábra: Fizetésnövekedés az életkor emelkedésével Bruttó havi kereset átlaga Bruttó havi kereset szórása Forrás: NMH Egyéni bérek és keresetek statisztikája (212) (n= 1722) Megjegyzés: A teljes havi bruttó keresetek az NMH súlyozási technikája alapján kerültek megjelenítésre. 6 / 15

7 Tisztított bruttó havi kereset többlet Tisztított bruttó havi kereset többlet Tisztított bruttó havi kereset többlet Tisztított bruttó havi kereset többlet 1. A kereset tényezői Az előző fejezetben láthattuk, hogy a keresetek széles skálán változhatnak. Az alábbiakban bemutatjuk azokat a vállalati és egyéni jellegzetességeket, amelyek a kereseti viszonyokat befolyásolják. Az alábbi kereseti adatok egy regressziós modell eredményei, azaz a modellbe bevont tényezők kontroll alatt tartása mellett értendőek 2. A 25 fő feletti, külföldi, egyéb gazdasági szolgáltatást és ipari tevékenységet folytató Közép-magyarországi vállalatok esetében a legjobbak a kereseti lehetőségek. Néhány példával: egy külföldi vállalatnál bruttó 87 ezer forinttal jobbak a diplomások kereseti lehetőségei, mint egy hasonló nem külföldi vállalatnál, Közép-Magyarországon bruttó 119 ezer forinttal magasabbak a diplomás jövedelmek, mint Észak-Magyarországon és egy mikro vállalkozás bruttó 142 ezer forinttal fizet rosszabbul diplomás foglalkoztatottainak mint egy 25 főnél nagyobb vállalat ábra: A bruttó keresetet befolyásoló vállalati jellemzők Gazdasági tevékenység Vállalti létszám fő 1-19 fő 2-49 fő fő 25 fő felett Tulajdonosi háttér Földrajzi elhelyezkedés Nem teljes mértékben külföldi tulajdon Teljes mértékben külföldi tulajdon Forrás: NMH Egyéni bérek és keresetek statisztikája (212) (n= 1722) rendelkező foglalkoztatott, (4) 23 és 43 év közötti munkavállaló, a (5) legrosszabbul és legjobban kereső 5-5 százalék nélkül. Megjegyzés: A teljes havi bruttó keresetek az NMH súlyozási technikája alapján kerültek megjelenítésre. Megjegyzés: Az ábrákon látható eredmények egy regressziós modell eredményei. 2 A modell részletes leírása a Mellékletben olvasható. 7 / 15

8 Tisztított bruttó havi kereset többlet Tisztított bruttó havi kereset többlet A diplomás férfiak átlagosan bruttó 56 ezer forinttal keresnek többet, mint a nők, vezetői munkakörökben bruttó 147 ezer forinttal magasabb a kereset, mint ügyviteli munkakörben. Ahogyan azt már korábban is láthattuk, az életkor növekedésével növekszik a kereset is. Ennek részletezése a következő fejezetben olvasható Férfi 5. ábra: A bruttó keresetet befolyásoló egyéni jellemzők Nem Foglalkozás szintje Nő Vezetői fogl. Diplomához kötött fogl. Alacsonyabb szintű szell.fogl. Ügyviteli foglalkozás Forrás: NMH Egyéni bérek és keresetek statisztikája (212) (n= 1722) rendelkező foglalkoztatott, (4) 23 és 43 év közötti munkavállaló, a (5) legrosszabbul és legjobban kereső 5-5 százalék nélkül. Megjegyzés: A tiszított havi bruttó keresetek az NMH súlyozási technikája alapján kerültek megjelenítésre. Megjegyzés: Az ábrákon látható eredmények egy regressziós modell eredményei. 8 / 15

9 Tisztított havi bruttó kereset többlet éves növekedése (forint) Tisztított havi bruttó kereset többlet éves növekedése (forint) Tisztított havi bruttó kereset többlet éves növekedése (forint) Tisztított havi bruttó kereset többlet éves növekedése (forint) 2. Fizetésemelkedés mértéke Egy év alatt a felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozások (FEOR 2. Főcsoport) esetében átlagosan bruttó 114 forintot növekszik a fizetés. Ennél magasabb a vezetők (134 forint), a mérnöki (129 forint), az informatikai (168 forint) foglalkozások esetében az éves bérnövekedés mértéke. A gazdasági (1. forint) és egyéb diplomás (95 forint) és ügyviteli (65) foglalkozások esetében a referenciaátlagnál kisebb a növekedés. 6. ábra: Bruttó kereset növekedése foglalkozási csoportok szerint Általános életkorhatás Vezető Általános életkorhatás Mérnök Informatikus Életkor Életkor 3 2 Általános életkorhatás Gazdasági foglalkozás Egyéb felsőfokú foglalkozás 3 2 Általános életkorhatás Alacsonyabb szintű szellemi foglalkozások Ügyviteli foglalkozás Életkor Életkor Forrás: NMH Egyéni bérek és keresetek statisztikája (212) (n= 1722) rendelkező foglalkoztatott, (4) 23 és 43 év közötti munkavállaló, a (5) legrosszabbul és legjobban kereső 5-5 százalék nélkül. Megjegyzés: A tiszított havi bruttó keresetek az NMH súlyozási technikája alapján kerültek megjelenítésre. Megjegyzés: Az ábrákon látható eredmények egy regressziós modell eredményei. Referenciacsoportok: Az ábrákon megjelenített fizetésnövekedési-egyenesek a (1) női, (2) 25 főnél nagyobb, (3) egyéb gazdasági tevékenységet folytató, (4) Közép-Magyarországon tevékenykedő, (5) teljes mértékben külföldi tulajdonban lévő vállalatnál dolgozókra lett számolva. Megjegyzés: Az átlagos életkorhatás a második FEOR főcsoportra, a diplomát igénylő foglalkozásokra vonatkozik. 9 / 15

10 3. Fiatal diplomások keresetei Az alábbiakban a fiatal, 23 és 27 év közötti diplomások kereseteinek eloszlását hasonlítjuk össze a középkorú, 33 és 37 év közötti diplomásokéval. Általánosságban elmondható, hogy a fiatalabb korosztály átlagos kereslete a középkorúakénak csak a 63 százaléka - átlagosan bruttó 281 ezer forint. A legrosszabbul fizetett 25 százalék legfeljebb bruttó 19 ezer forint, a legjobban kereső 25 százalék pedig legalább bruttó 343 ezer forint jövedelemmel rendelkezik. A középkorúak átlagos bruttó jövedelme 449 ezer forint, a legrosszabbul fizetett 25 százalék legfeljebb bruttó 25 ezer forint, a legjobban kereső 25 százalék pedig legalább bruttó 594 ezer forint jövedelemmel rendelkezik. 7. ábra: Bruttó havi keresetek eloszlása Átlag Q Medián Q Forrás: NMH Egyéni bérek és keresetek statisztikája (212) (n= 2364, 5449) Az alábbiakban áttekintjük a bruttó keresetek eloszlását munkaköri szintek szerint. A második FEOR főcsoport, a felsőfokú végzettséghez köthető foglalkozások esetében megkülönböztetjük a mérnöki, informatikai, gazdasági és egyéb foglalkozási kategóriákat. Eszerint az alábbi áttekintés egyszerre tartalmaz horizontális és vertikális kategóriákat. 1 / 15

11 A vezetői keresetek jelentős mértékben eltérnek a vizsgált két korcsoportban, átlagosan a fiatalabb korosztály keresete 42 százaléka a középkorúakénak. 8. ábra: Vezetői bruttó havi keresetek eloszlása Átlag Q Medián Q Forrás: NMH Egyéni bérek és keresetek statisztikája (212) (n=125, 161) A mérnöki munkakörben dolgozó fiatal korosztály átlagos havi keresete a középkorúakénak 65 százaléka átlagosan bruttó 294 ezer forint keresettel jellemezhető. 9. ábra: Mérnöki foglalkozások (FEOR 2. Főcsoport) havi bruttó keresetek eloszlása Átlag Q Medián Q Forrás: NMH Egyéni bérek és keresetek statisztikája (212) (n= 27, 646) 11 / 15

12 Az informatikai munkakörben dolgozó fiatal korosztály átlagos havi keresete 64 százaléka a középkorúakénak átlagosan bruttó 315 ezer forint. 1. ábra: Informatikai foglalkozások (FEOR 2. Főcsoport) havi bruttó keresetek eloszlása Átlag Q Medián Q Forrás: NMH Egyéni bérek és keresetek statisztikája (212) (n=317, 641) A gazdasági munkakörben dolgozó fiatal korosztály átlagos havi keresete 67 százaléka a középkorúakénak átlagosan bruttó 333 ezer forint. 11. ábra: Gazdasági foglalkozások (FEOR 2. Főcsoport) havi bruttó keresetek eloszlása Átlag Q Medián Q Forrás: NMH Egyéni bérek és keresetek statisztikája (212) (n= 239, 516) 12 / 15

13 Az egyéb diplomás munkakörben dolgozó fiatal korosztály átlagos havi keresete 64 százaléka a középkorúakénak átlagosan bruttó 293 ezer forint. 12. ábra: Egyéb diplomás foglalkozások (FEOR 2. Főcsoport) havi bruttó keresetek eloszlása Átlag Q Medián Q Forrás: NMH Egyéni bérek és keresetek statisztikája (212) (n=278,66) Az alacsonyabb szintű szellemi munkakörben dolgozó fiatal korosztály átlagos havi keresete 71 százaléka a középkorúakénak átlagosan bruttó 273 ezer forint. 13. ábra: Alacsonyabb szintű szellemi fogl.-sok (FEOR 3. Főcsop.) havi bruttó keresetek eloszlása Átlag Q Medián Q Forrás: NMH Egyéni bérek és keresetek statisztikája (212) (n= 788, 1542) 13 / 15

14 Az ügyviteli munkakörben dolgozó fiatal korosztály átlagos havi keresete 72 százaléka a középkorúakénak átlagosan bruttó 235 ezer forint. 14. ábra: Ügyviteli foglalkozások havi bruttó keresetek eloszlása Átlag Q Medián Q Forrás: NMH Egyéni bérek és keresetek statisztikája (212) (n=347,383) 14 / 15

15 Melléklet Parameter B 15. ábra: A regressziós modell együtthatói Std. Error 95% Wald Confidence Interval Hypothesis Test Lower Upper Wald Chi-Square df Sig. (Intercept) 98769, 742, , ,3 177,2 1,, Mezőgazdaság -3924,3 757, , ,2 27,3 1,, Ipar 97771, 5372,9 8724,4 1831,7 331,1 1,, Építőipar -2816,2 6355, ,5-8358,9 1,7 1,,1 Kereskedelem 35279, 5389, , ,1 42,8 1,, Vendéglátás ,4 8879, , ,9 132,9 1,, Szállítás 128,4 6118, 1817, ,5 384,8 1,, Egyéb gazd.szolgáltatás ,1 5248,9 1338, ,8 469, 1,, Mezőgazdaság, Nem teljes mértékben ,8 1926, , ,4 6959,3 1,, külföldi Teljes mértékben tulajdon külföldi, tulajdon Közép-Magyarország ,4 3289, , ,3 2413,3 1,, Közép-Dunántúl 54299,2 4129,5 4625, ,9 172,9 1,, Nyugat-Dunántúl 48728,9 4291,4 4317, ,8 128,9 1,, Dél-Dunántúl 5233,5 4569,8 4376,8 699,1 129,6 1,, Dél-Alföld 9752,2 462,5 731, ,9 4,5 1,,34 Észak-Alföld 3825,8 4317,3-4636, 12287,6,8 1,,376 Észak-Magyarország, kor 514,4 81,8 498,1 53,7 3951,3 1,, Férfi 8957,4 1734, , ,4 2635,5 1,, Nő, fő ,4 257, , ,2 8778,4 1,, 1-19 fő ,9 2825, , ,9 3327,8 1,, 2-49 fő ,7 2676, , ,3 2411,9 1,, fő ,7 2329, ,3-5152,1 551,8 1,, 25 fő felett, Vezetői fogl ,4 3534, ,4 3483,4 9314,9 1,, Diplomához kötött fogl ,3 3287, , ,1 842,5 1,, Alacsonyabb szintű 32822,9 3364, , , 95,2 1,, szell.fogl. Ügyviteli foglalkozás, (Scale) , , , , Deviance Scaled Deviance Pearson Chi-Square Scaled Pearson Chi-Square Log Likelihooda Akaike's Information Criterion (AIC) Finite Sample Corrected AIC (AICC) Bayesian Information Criterion (BIC) Consistent AIC (CAIC) , , , , , , , , , , , , , , ,9 15 / 15

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák, toborzási nehézségek és intézményi presztízs 2012/2

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák, toborzási nehézségek és intézményi presztízs 2012/2 Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák, toborzási nehézségek és intézményi presztízs 2012/2 Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák,

Részletesebben

A Növekedési Hitelprogram hatása a kkv szektor beruházási aktivitására Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből

A Növekedési Hitelprogram hatása a kkv szektor beruházási aktivitására Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből A Növekedési Hitelprogram hatása a kkv szektor beruházási aktivitására Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből Budapest, 2015. április Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet

Részletesebben

Hitelfelvétel és a Növekedési Hitelprogramban (NHP) való részvétel a KKV-k körében Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből

Hitelfelvétel és a Növekedési Hitelprogramban (NHP) való részvétel a KKV-k körében Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből Hitelfelvétel és a Növekedési Hitelprogramban (NHP) való részvétel a KKV-k körében Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből Budapest, 2015. március Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2013 JANUÁR: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete

KKV KÖRKÉP 2013 JANUÁR: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete KKV KÖRKÉP 2013 JANUÁR: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete KKV Körkép 2013 január: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete Budapest, 2013. február GVI 1034 Budapest, Bécsi út 120.

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKEZDİK VÁRHATÓ FOGLALKOZTATÁSA ÉS BÉREZÉSE A VERSENYSZEKTORBAN

DIPLOMÁS PÁLYAKEZDİK VÁRHATÓ FOGLALKOZTATÁSA ÉS BÉREZÉSE A VERSENYSZEKTORBAN DIPLOMÁS PÁLYAKEZDİK VÁRHATÓ FOGLALKOZTATÁSA ÉS BÉREZÉSE A VERSENYSZEKTORBAN 3200 magyarországi cég körében végzett felmérés elemzése bıvített változat Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemzı Intézet olyan

Részletesebben

Hol szeretnék továbbtanulni?

Hol szeretnék továbbtanulni? Hol szeretnék továbbtanulni? Harminc magyarországi állami gimnáziumban tanulók körében végzett adatfelvétel eredményei 2014 2014/5 2/45 Hol szeretnék továbbtanulni? - 2014 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató

Részletesebben

Integritás és korrupciós kockázatok a magyar vállalati szektorban 2011

Integritás és korrupciós kockázatok a magyar vállalati szektorban 2011 Integritás és korrupciós kockázatok a magyar vállalati szektorban 2011 Budapest, 2011. november Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

A magyar vállalatok véleménye az EUUSA szabadkereskedelmi egyezményről. Leíró elemzés vállalati adatfelvétel alapján. 2014. január

A magyar vállalatok véleménye az EUUSA szabadkereskedelmi egyezményről. Leíró elemzés vállalati adatfelvétel alapján. 2014. január A magyar vállalatok véleménye az EUUSA szabadkereskedelmi egyezményről Leíró elemzés vállalati adatfelvétel alapján 2014. január 1 A magyar vállalatok véleménye az EU-USA szabadkereskedelmi egyezményről

Részletesebben

Az állami bíróságok és a Választottbíróság a számok tükrében- 2013

Az állami bíróságok és a Választottbíróság a számok tükrében- 2013 Az állami bíróságok és a Választottbíróság a számok tükrében- 2013 Budapest, 2013. január Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2014

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2014 A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2014 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2014, a megyei fejlesztési és képzési bizottságok (MFKB-k) részére című kutatási program keretében

Részletesebben

A szakképzett pályakezdők munkaerő-piaci helyzete és elhelyezkedési esélyei. 2014. március 2014/1

A szakképzett pályakezdők munkaerő-piaci helyzete és elhelyezkedési esélyei. 2014. március 2014/1 A szakképzett pályakezdők munkaerő-piaci helyzete és elhelyezkedési esélyei 2014. március 2014/1 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

Hol szeretnék továbbtanulni?

Hol szeretnék továbbtanulni? Hol szeretnék továbbtanulni? Hat magyarországi állami gimnáziumban tanulók körében végzett adatfelvétel eredményei - 2013 MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet Budapest, 2013. július 2/48 Hol szeretnék

Részletesebben

Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2014

Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2014 Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2014 Budapest, 2013. december Az MKK Gazdaság- és Vállalkozáskutató ntézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat folytat.

Részletesebben

Az üzleti szféra felsőfokú végzettségű pályakezdők iránti kereslete, ennek várható alakulása és a pályakezdők tudásával való elégedettség 2005-ben

Az üzleti szféra felsőfokú végzettségű pályakezdők iránti kereslete, ennek várható alakulása és a pályakezdők tudásával való elégedettség 2005-ben Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet HCCI Research Institute of Economics and Enterprises Az üzleti szféra felsőfokú végzettségű pályakezdők iránti kereslete, ennek

Részletesebben

MAGYARORSZÁG RÉGIÓINAK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI PROFILJA 2013/5

MAGYARORSZÁG RÉGIÓINAK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI PROFILJA 2013/5 MAGYARORSZÁG RÉGIÓINAK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI PROFILJA 2013/5 MAGYARORSZÁG RÉGIÓINAK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI PROFILJA Budapest, 2013. október 2 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan non-profit

Részletesebben

REJTETT LAKOSSÁGI JÖVEDELMEK KISTÉRSÉGI SZINTŰ BECSLÉSE 2013/2

REJTETT LAKOSSÁGI JÖVEDELMEK KISTÉRSÉGI SZINTŰ BECSLÉSE 2013/2 REJTETT LAKOSSÁGI JÖVEDELMEK KISTÉRSÉGI SZINTŰ BECSLÉSE 2013/2 Rejtett lakossági jövedelmek kistérségi szintű becslése Budapest, 2013. április 2 / 36 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan

Részletesebben

A hazai vállalkozások bankválasztása és az elmúlt hónapok pénzintézeti csődjei

A hazai vállalkozások bankválasztása és az elmúlt hónapok pénzintézeti csődjei A hazai vállalkozások bankválasztása és az elmúlt hónapok pénzintézeti csődjei 2015. június Elemzésünk azt vizsgálja, hogy a hazai vállalkozók milyen szempontokat tartanak fontosnak egy-egy bank megítélésénél

Részletesebben

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség és a nemi szegregáció a mai Magyarországon

Részletesebben

A vállalkozások munkaerı kereslete és pályakezdıkkel, tanulókkal való elégedettsége - 2005

A vállalkozások munkaerı kereslete és pályakezdıkkel, tanulókkal való elégedettsége - 2005 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZİ INTÉZET HCCI Research Institute of Economics and Enterprises A vállalkozások munkaerı kereslete és pályakezdıkkel, tanulókkal való elégedettsége

Részletesebben

munkaerőpiaci tükör 2007

munkaerőpiaci tükör 2007 munkaerőpiaci tükör 2007 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Fazekas Károly igazgató, MTA Közgazdaságtudományi Intézet Frey Mária tudományos főmunkatárs, Szociálpolitikai és Munkaügyi

Részletesebben

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága Egy lakossági kérdıíves felvétel elemzése Készült a Volksbank Zrt. megbízásából Budapest, 2007. november 30. Az MKIK Gazdaság-

Részletesebben

Az RFKB döntések háttere és hatásossága

Az RFKB döntések háttere és hatásossága Az RFKB döntések háttere és hatásossága A Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok 2008. és 2010. közötti működése a számok tükrében SZAKISKOLA_2011 Budapest, 2011. június Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató

Részletesebben

A NŐK KERESETI VISZONYAI

A NŐK KERESETI VISZONYAI A NŐK KERESETI VISZONYAI LINDNERNÉ DR. EPERJESI ERZSÉBET A 90-es évek radikális társadalmi gazdasági átalakulása rányomta bélyegét az életszínvonalat elsősorban meghatározó keresetek alakulására is. Ebben

Részletesebben

A vállalatmegszunések földrajza 2008-2009

A vállalatmegszunések földrajza 2008-2009 Locsei Hajnalka A vállalatmegszunések földrajza 2008-2009 Budapest, 2009. november Az MKIK Gazdaság- es Vállalkozáskutató Intézet olyan non-profit kutatómuhely, amely elsosorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

munkaerőpiaci tükör 2008

munkaerőpiaci tükör 2008 munkaerőpiaci tükör 2008 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Fazekas Károly igazgató, MTA Közgazdaságtudományi Intézet Frey Mária tudományos főmunkatárs, Szociálpolitikai és Munkaügyi

Részletesebben

Az üzleti szektor diplomás pályakezdők iránti kereslete 2007-ben

Az üzleti szektor diplomás pályakezdők iránti kereslete 2007-ben SELMECZY IVÁN TÓTH ISTVÁN JÁNOS Az üzleti szektor diplomás pályakezdők iránti kereslete 2007-ben A Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet 2007-ben végzett kutatásában a diplomás pályakezdők foglalkoztatásának

Részletesebben

Munkaerő-piaci barométer 2015

Munkaerő-piaci barométer 2015 KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS VÍZÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG Munkaerő-piaci barométer 2015 Cím: 1051 Budapest, József Attila u. 2-4. postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314. telefon: 441-1052, fax: 441-1787, web:

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSI, JÖVEDELMI ÉS FOGYASZTÁSI JELLEMZŐK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI

A FOGLALKOZTATÁSI, JÖVEDELMI ÉS FOGYASZTÁSI JELLEMZŐK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL DEBRECENI IGAZGATÓSÁGA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL SZEGEDI IGAZGATÓSÁGA A FOGLALKOZTATÁSI, JÖVEDELMI ÉS FOGYASZTÁSI JELLEMZŐK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI 2008. április Központi

Részletesebben

Lelkes Orsolya Scharle Ágota: Miért inaktív az 50 éves magyar férfiak egyharmada?

Lelkes Orsolya Scharle Ágota: Miért inaktív az 50 éves magyar férfiak egyharmada? Lelkes Orsolya Scharle Ágota: Miért inaktív az 50 éves magyar férfiak egyharmada? (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Lelkes Orsolya Scharle Ágota (2004)

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztálya A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban (Nemek, ellátásfajták és megyék szerinti

Részletesebben