Ötven éves kor alatt beültetett csípőprotézisek legalább 10 éves utánkövetése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ötven éves kor alatt beültetett csípőprotézisek legalább 10 éves utánkövetése"

Átírás

1 A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye Ötven éves kor alatt beültetett csípőprotézisek legalább 10 éves utánkövetése DR. HOLNAPY GERGELY, DR. ZAHÁR ÁKOS, DR. TÓTH ATTILA, DR. LAKATOS JÓZSEF Érkezett: október 25. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzők a Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikáján az 50 éves életkor alatt csípőprotézis műtéten átesett betegek legalább tíz éves utánkövetését és vizsgálatát végezték el. A vizsgálatokba összesen 203 beteget vontak be, melynek 2/3-a nő, 1/3-a férfi volt. A vizsgált közötti időszakban összesen 228 csípőprotézis beültetés történt. A műtéti indikációt 20%-ban primer, 80%-ban szekunder csípőízületi arthrosis képezte. Az implantációk 91,7%-a cement nélküli rögzítési technikával történt. A posztoperatíve fellépő szövődmények aránya 10% alatt maradt, ebből szeptikus komplikáció 1,75%-ban fordult elő. Vizsgálták a protézisek túlélését, amely öt év után 92,6%, tíz év után 83,5%, míg 14 év után 79,4%-nak bizonyult. Az utánkövetési idő végén átlagosan 11,6 év után végzett funkcionális és életminőség-vizsgálatok esetében a Harris Hip Score (HHS) a maximálishoz képest 78,56%-nak, míg a Western Ontario and McMaster University Osteoarthritis Index (WOMAC) 67,1%-nak adódott. Kulcsszavak: Arthroplastica, csípő; Betegelégedettség; Csípőprotézis; Életkor faktor; Életminőség; Időfaktor; Kezelési eredmények; Középkorú beteg; Túlélési analízis; Utánkövetéses vizsgálat; G. Holnapy, Á. Zahár, A. Tóth, J. Lakatos: Minimum ten-year follow-up of total hip replacement in patients younger than 50 years Results of fifty years old or younger patients who underwent total hip arthroplasty in our department are reported. They were evaluated at least ten years postoperatively. Between January 1990 and December 1994, 228 primary total hip arthroplasties were performed in 203 patients. 92% of the implantations were carried out with uncemented acetabular and femoral components. Two third of the patients were female and one third of them were male. Indications of implantations were primary osteoarthritis in 20%, secondary osteoarthritis in 80%. Using the Kaplan Meier analysis the survival rates were defined for both acetabular and femoral components, using any revision surgery as an end point. At the time of the present study 15 of the operated patients already died, and another 18 lost for the study. Clinical, functional and life quality analysis were performed with the use of Western Ontario and McMaster University Osteoarthritis (WOMAC) Index, Harris Hip Score and SF-36 questionaire. The mean follow-up was 11.6 years. The youngest patient was 24 years old, and the mean age of the examined group was 43 years (24 50) at time of the surgery. Five years after the surgical intervention the survival rate of acetabular components was 90.9%, 94.4% of femoral components, and 92.6% for both components. After ten years the survival rate of acetabular components was 79.2%, 87.8% of the femoral components, and 83.5% altogether. In four cases revisions were performed because of septic loosening. The survival of first generation uncemented acetabular and femoral components in patients less than fifty years old was good after a follow-up of more than eleven years on the average. Comparing our results with the literature review it can be concluded that the poorer durability of components in patients with secondary osteoarthritis are due to more severe deformities and prae- and postoperative disadvantageous biomechanical conditions. Key words: Age factors; Arthroplasty, replacement, hip; Follow-up studies; Hip prosthesis; Middle aged; Patient satisfaction; Quality of life; Time factors; Treatment outcome; Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

2 BEVEZETÉS Az elmúlt tizenöt évben ugrásszerűen nőtt és napjainkban is növekvő tendenciát mutat a csípőprotézis beültetések száma. Ezzel egyidejűleg az implantátumok, a műtéttechnikai eljárások fejlődése révén mind nagyobb számban történik fiatal életkorban a csípőízületek pótlása. Jelen munkánkban a Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikáján 50 éves életkor alatt csípőprotézis műtéten átesett betegek hosszú távú (legalább tíz éves) utánkövetéséről számolunk be. Nem csak funkcionális szempontból kívántuk elemezni a késői eredményeket, hanem standardizált életminőség kérdőíveket is kitöltettünk betegeinkkel, vizsgálva ezzel a hosszú távú eredmények ortopédiai vonatkozásait és a várható életminőség-változást is, továbbá ezzel jobb összevethetőséget teremtve a nemzetközi szakirodalomban olvasható utánkövetéses vizsgálatokkal. ANYAG ÉS MÓDSZER A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikájának beteganyagában az január 1. és december 31. között 50 évnél fiatalabb életkorban csípőprotézis beültetésen átesett betegek legalább tízéves utánkövetését és vizsgálatát végeztük el a kórlapok, a műtéti dokumentációk, valamint a radiológiai felvételek alapján. A radiológiai értékelést De Lee és Charneley, illetve Gruen módszere alapján végeztük. A betegekkel a Harris Hip Score (HHS), a Western Ontario and McMaster University Osteoarthritis Index (WOMAC) és SF-36 kérdőíveket, továbbá egy saját magunk által összeállított revíziós kérdőívet töltettünk ki. A csípőprotézisek beültetésének eredményességét, illetve hatékonyságát a betegek kórlapjaiból vett, a műtétet megelőzően és műtétet követően dokumentált paraméterek alapján (fájdalom és járásnehezítettség a Vizuális Analóg Skála alapján, illetve a csípő mozgástartományok), továbbá az utánkövetés során a betegek által kitöltött módosított Harris Hip Score (HHS), WOMAC, valamint SF-36 kérdőívek segítségével ítéltük meg. A Harris Hip Score főbb vizsgálati szempontjai (fájdalom, járás, flexió, abdukció, kirotáció, addukció) alapján az összevethetőség kedvéért százalékos formában fejeztük ki a műtét előtti, utáni és az utánkövetés végi eredményeket, ahol a 0% a legrosszabb, míg a 100% az elérhető legjobb eredményeket jelenti. A WOMAC segítségével vizsgálható a fájdalom, az ízületi merevség és a napi tevékenység során jelentkező mozgásbeli nehezítettség. A WOMAC-kérdőív esetében nem volt lehetőségünk a műtétet megelőző, illetve a közvetlen azt követő állapot összevetésére, mivel a tíz tizenöt évvel ezelőtti kórlapok betegfelvételi adatai nem térnek ki az életminőség kérdésére. A vizsgálatunk tárgyát képező 5 éves periódus alatt 203 beteg 228 csípőjén végeztünk 50 év alatti életkorban csípőprotézis beültetést. 170 (84%) betegnél sikerült a radiológiai és fizikális vizsgálatot az utánkövetés során elvégeznünk, továbbá 117 betegtől pedig az életminőségre vonatkozóan is értékelhető kérdőívet kaptunk vissza. EREDMÉNYEK Az operált 203 beteg 75 férfi (37%) és 128 nő (63%) esetében 228 csípőprotézis beültetésre került sor, 25 betegnél a vizsgált időszakban kétoldali implantáció történt. A legfiatalabb beteg a beavatkozás idején 24 éves volt, az átlagéletkor 43,1 évnek adódott. Az átlagos utánkövetési idő 11,57 év. A műtéti indikáció diagnózisai a következő eloszlást mutatták (I. táblázat): 46 esetben (20,2%) primer csípőízületi arthrosis, míg 182 esetben (79,8%) szekunder arthrosis miatt került Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

3 sor csípőprotézis-beültetésre. A másodlagos arthrosisok megoszlása: aszeptikus femurfej necrosis 29,4%, veleszületett csípőficam 40,3%, trauma 3,5%, rheumatoid arthritis 2,6%, Bechterew-kór 2,2%, Perthes-kór 1,8%. I. táblázat Diagnózisok szerinti eloszlás Veleszületett csípőficam 40 % Aszeptikus combfejelhalás 30 % Elsődleges csípőízületi arthrosis 20 % Trauma utáni állapot 4% Rheumatoid arthritis 3% Spondylitis ankylopoetica 2% Perthes kór 1% A protézisek rögzítési technikája szerint: 207 db (91,7%) cement nélküli implantáció (Protetim 35,9%; Aesculap 21,5%; Etropal 19,7%; Zweymüller 7,9% volt. Egyéb típus 6,1%), és 21 db (8,3%) cementes implantáció (Metrimed 7,7%-ban, Ultima 1,3%) történt. 23 betegnél (közel 10%) alakult ki a posztoperatív szakban további kezelést igénylő szövődmény: 8 esetben (3,5%) thrombophlebitis, 5 esetben (2,2%) nem fatális pulmonalis embolia, 4 betegnél (1,7%) a nervus femoralis átmeneti paresise. Két betegnél (0,8%) feltárást, debridementet, illetve drenázst, továbbá célzott antibiotikus kezelést igénylő korai szeptikus komplikáció lépett fel, 4 esetben (1,75%) pedig a protézis komponenseinek eltávolítását szükségessé tevő szeptikus lazulás következett be. Az utánkövetés teljes ideje alatt 58 esetben (25,4%) volt szükség a beültetett csípőprotézisek revíziójára. 23 esetben (10%) egy ülésben megtörtént mind a vápa, mind pedig a szár revíziója, 27 alkalommal (11,8%) csak a vápa revíziója, míg 8 esetben (3,5%) csak a szár revíziója volt szükséges. A revízióig eltelt idő átlagosan 6,7 évnek adódott. A csípőprotézisek beültetését követően eltelt évek függvényében Kaplan Meier szerint ábrázoltuk a protézisek túlélését, vagyis az adott időpontban revízióra nem került protézisek százalékos arányát (1. ábra), kiemelve öt, illetve tíz év elteltével a vápák és szárak túlélését. Öt év után a vápák túlélése 90,9%-os, a szárak túlélése 94,4%-os, együttesen 92,6%-os. Tíz év elteltével vápák túlélése 79,2%-os, a szárak túlélése 87,8%-os, együttesen 83,5%-osnak adódott. A vizsgálatba bevont betegek közel 1/5-e az utánkövetés végzésekor már 14 évvel volt túl a primer csípőprotézis beültetésén. Esetünkben a vápák túlélése 74,6%-nak, a szárak túlélése 84,3%- nak, míg együttes túlélésük 79,4%-nak adódott. A protézisek stabilitását az utánkövetési idő függvényében külön vizsgáltuk (2. ábra). Az összes beültetett protézis számából kivonva a klinikailag vagy radiológiailag lazult protéziskomponensek számát, látható, hogy öt évvel a beültetést követően a vápák 88,3%-a, míg a szárak 91%-a bizonyult stabilnak. Tíz éves utánkövetésnél a vápák 69,8%-a, a száraknak pedig 80,2%-a volt stabil. Újabb két év elteltével, a tizenkettedik posztoperatív évben a vápáknak mindösszesen 64%-a, a száraknak 76,5%-a volt stabilnak tekinthető. A primer arthrosis miatt operált 46 beteg 10,9%-a került revízióra az utánkövetés idő- 18 Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

4 1. ábra A protézisek túlélése az utánkövetési idő függvényében tartama alatt, míg a szekunder arthrosis miatt operált betegek 29,13%-a. A két csoport revízíójának aránya közötti eltérés szignifikánsnak (p=0,07) tekinthető. Vizsgálataink során sem a nemek szerinti elkülönítés, sem a BMI (Body Mass Index, Test Tömeg Index) alapján történt differenciáció nem mutatott szignifikáns különbséget a revíziók arányában. A Harris Hip Score főbb vizsgálati szempontjai (fájdalom, járás, flexió, abdukció, kirotáció, addukció) esetében posztoperatíve igen jelentős javulás észlelhető: a fájdalommentesség (40,5%-ról 100%-ra), a járás (39,6%-ról 90,6%-ra), illetve az abdukció (32,1%-ról 93,7%- ra) esetében. Szintén jelentős a javulás a flexió (73,8%-ról 95,8%-ra), a kirotáció (71,4%-ról 100%-ra), valamint az addukció (85,7%-ról 100%-ra) esetében is. Ugyanakkor a műtét utáni állapotot összevetve az utánkövetés végén kapott eredményekkel látható, hogy a posztoperatíve jelentős javulást mutató paraméterek az utánkövetés végére nagyobb visszaesést is mutatnak. Így a fájdalom, illetve kezdeti fájdalommentesség 100%-ról 67,7%-ra, a járásképesség 90,6%-ról 61,5%-ra csökkent. Az addukció 100%-ról 66,6%-ra, míg a flexió, az abdukció és a kirotáció egyenként 11,8; 13,1; 21,3 % ponttal csökkentek. Ezt statisztikai számításokkal is kiegészítve (χ2-próba) szignifikáns különbséget (p<0,001) találtunk mind a műtét előtti és utáni, mind a műtétet követő és az utánkövetési idő végén kapott eredményeink értékei között. A WOMAC segítségével vizsgálható a fájdalom, az ízületi merevség és a napi tevékenység során jelentkező mozgásbeli nehezítettség. Az utánkövetés végén mért eredmények alapján: sík felületen járáskor a betegek 40,7%-nak egyáltalán nincs fájdalma, 54,2%-uk enyhe vagy mérsékelt fájdalmat érez, és mindössze 5,1%-uk panaszol nagy fájdalmat. Lépcsőn járáskor Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

5 2. ábra A protézisek stabilitása az utánkövetési idő függvényében 39%-nak egyáltalán nincs fájdalma, 47,4%-uk enyhe vagy mérsékelt fájdalmat, míg 18,6%-uk panaszol nagy fájdalmat. Lépcsőn lefelé menet a betegek 42,3%-a semmilyen nehezítettséget nem érez, 40,6%-a enyhe vagy mérsékelt nehézséget panaszol, 15,2%-a nagy nehézséggel közlekedik lefelé a lépcsőn, és két beteg számolt be rendkívül nagy nehézségről a lépcsőn lefelé menet. Lépcsőn felfelé menet a betegek 28,8%-a semmilyen nehezítettséget nem érez, 42,4%- a enyhe vagy mérsékelt nehezítettségről panaszkodik, 23,7%-a nagy nehézséggel közlekedik felfelé a lépcsőn, és a betegek 5,1%-a számolt be rendkívül nagy nehézségről a lépcsőn felfelé menet. Semmiféle nehezítettséget nem érez gyalogláskor a betegek 40,6%-a, 55,9%-a pedig enyhe vagy mérsékelt fájdalmat panaszol, míg 2 2 beteg nagy, illetve rendkívül nagy fájdalomról számol be gyaloglás során. A funkció- és életminőség kérdőívek összesített eredményei alapján egy tény bizonyosnak tekinthető, mégpedig hogy betegeinket különválasztva a BMI függvényében látható, hogy mindhárom életminőség-teszt bizonyítja: a 25 kg/m² BMI feletti túlsúlyos populáció az ízületi mozgástartományát, napi tevékenységének nehezítettségét, valamint fájdalmait tekintve egyaránt hátrányos helyzetben van. A 25-ös BMI alatti, illetve feletti populáció életminőségének különbsége statisztikailag megközelítve szignifikáns eltérést mutat. MEGBESZÉLÉS McAuley és munkatársai (9) 223 negyven év alatti beteg kapcsán a protézisek 10 éves túlélését 85%-nak, míg 15 éves túlélését 54%-nak találták. Keener és munkatársai (5, 2) 69 ötven év alatti betegbe beültetett 93 csípőízületi Charnley protézis 20 éves túlélése 71%-os, míg 25 éves túlélése 69%-nak adódott (1). Kobayashi és munkatársai (7), 14 éves utánkövetéssel az ötven éves életkor alattiak protézistúlélését 80%-nak találták. Dán szerzők 52 ötven év alatt Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

6 protetizált beteg esetében 88,3%-nak találták a protézisek 20 éves túlélését (11). Perka és munkatársai (12) dysplasia talaján kialakult másodlagos csípőarthrosis miatt beültetett 121 cement nélküli csípőprotézis átlagosan 9,3 év utánkövetéséről számolnak be, ahol a protézisek túlélése 97,5%-nak volt. 52 fiatal betegnél átlagéletkoruk 48,3 év történt cement nélküli AML csípőprotézis beültetés klinikai és radiológiai eredményéről számolnak be Nercessian és munkatársai (10). 10,5 év utánkövetés végeztével a protézisek túlélése 92,3% volt. Duffy és munkatársai (4) negyven éves életkor alatt 82 esetben beültetett első generációs porózus felszínű implantátumok minimum 10 éves utánkövetését végezték. A protézisek túlélése az utánkövetés teljes időtartama alatt 70,7%-os volt. Koreai szerzők (6) 46,8 év átlagéletkorú, 118 ötven év alatti beteg második generációs cement nélküli protézisének átlagosan 9,8 éves utánkövetéséről számolnak be. Ennek során a protézisek túlélése 99%-nak bizonyult. Callaghan és munkatársai (3) cementes és hibrid (cementes szár és cement nélküli vápa) protézisek túlélését vizsgálták 50 éves kor alatti betegek esetében. Cementes protézisek esetében legalább 20 éves utánkövetés során a protézistúlélés 78%-nak adódott, míg a hibrid protézisek esetében mindössze 5 10 éves utánkövetéssel ugyanez 82%-nak bizonyult. Lakatos és munkatársai (8) 263 cement nélküli csípőprotézis beültetés átlagosan 5 éves radiológiai és klinikai utánkövetését végezték, amelynek során, a röntgenfelvételeken az utánkövetés végére a vápák körül 24,7%-ban, míg a szárak körül 20,5%-ban találtak litikus területeket. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikáján 50 éves életkor alatt csípőprotetizált betegek hosszú távú utánkövetése során hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt nagy beteganyagon végeztük vizsgálatunkat. A 10 éves utánkövetés során tapasztalt 83,5%-os protézistúlélés, valamint a 14 év után talált 79,4%-os protézistúlélés egyaránt jónak mondható. Valamennyi nemzetközi tanulmány alátámasztja azt az általunk is igazolt tényt, hogy a fiatalabb életkorban, szekunder coxarthrosis miatt protetizált betegek hosszú távú eredményei elmaradnak az idősebb, illetve primer csípőízületi arthrosis miatt protetizáltak eredményeitől. Ez elsősorban a fiatalabb generáció fokozott fizikai aktivitásának tudható be, továbbá hogy a korai életkorban jelentkező másodlagos arthrosisok esetünkben 40%-os dysplasiás arány a műtétet megelőzően kedvezőtlen biomechanikai viszonyokkal társul, ennek következményeként pedig durvább deformitásokkal. A revíziók arányát áttekintve elmondható, hogy esetünkben a vizsgált korcsoporton belül az átlagéletkornál fiatalabb betegek, valamint idősebb betegek revíziós rátája között szignifikáns eltérés nem igazolódott. A funkcionális életminőség-kérdőívek eredményei alapján elmondhatjuk, hogy a művi csípőízület beültetése helyes indikáció mellett még nagyon fiatal életkorban is jelentős mértékben javítja a csípőarthrosisos betegek protetizált ízületének mozgástartományát. A betegek mozgásképességét továbbá a műtét utáni felépülést követően az esetek nagy részében tartós fájdalommentességet, de még hosszú távon (10 15 év) is jelentős fájdalom-csökkenést idéz elő. A funkció- és életminőség kérdőívek összesített eredményei alapján egy tény bizonyosnak tekinthető, mégpedig hogy betegeinket különválasztva a BMI függvényében, látható, hogy mindhárom életminőség-teszt bizonyítja: a 25 kg/m² BMI feletti túlsúlyos populáció az ízületi mozgástartományát, napi tevékenységének nehezítettségét, valamint fájdalmait tekintve egyaránt hátrányos helyzetben van. A 25-ös BMI alatti, illetve feletti populáció életminőségének különbsége statisztikailag megközelítve szignifikáns eltérést mutat. A funkcionális és életminőség-kérdőívek az utánkövetési idő végén kapott eredményei kivétel nélkül megerősítik, hogy a normális testsúlyú (BMI<25 kg/m²) betegek funkcionális eredményei lényegesen jobbak túlsúlyos (BMI>25 kg/m²) társaikénál, ami a beteg kiválasztás és a műtét előtti testsúly kontroll fontosságára hívja fel a figyelmet. 22 Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

7 IRODALOM 1. Ballard W. T., Callaghan J. J., Sullivan P. M., Johnston R. C.: The results of improved cementing techniques for total hip arthroplasty in patients less than fifty years old. A ten-year follow-up study. J. Bone Joint Surg A: Callaghan J. J., Forest E. E., Olejniczak J. P., Goetz D. D., Johnston R. C.: Charnley total hip arthroplasty in patients less than fifty years old. A twenty to twenty-five-year follow-up note. J. Bone Joint Surg A: Callaghan J. J., Forest E. E., Sporer S. M., Goetz D. D., Johnston R. C.: Total hip arthroplasty in the young adult. Clin. Orthop. Relat. Res : Duffy G. P., Berry D. J., Rowland C., Cabanela M. E.: Primary uncemented total hip arthroplasty in patients <40 years old: 10- to 14-year results using first-generation proximally porous-coated implants. J. Arthroplasty, Suppl. 1: Keener J. D., Callaghan J. J., Goetz D. D., Pederson D. R., Sullivan P. M., Johnston R. C.: Twenty-five-year results after Charnley total hip arthroplasty in patients less than fifty years old: a concise follow-up of a previous report. J. Bone Joint Surg A: Kim Y. H., Oh S. H., Kim J. S.: Primary total hip arthroplasty with a second-generation cementless total hip prosthesis in patients younger than fifty years of age. J. Bone Joint Surg A: Kobayashi S., Eftekhar N. S., Terayama K., Joshi R. P.: Comparative study of total hip arthroplasty between younger and older patients. Clin. Orthop. Relat. Res : Lakatos J., Bucsi L., Vajda A., Kovács Gy., Zahár Á.: Cementnélküli csípőízületi endoprotézisek klinikai és radiológiai utánkövetésének eredményei. Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet, : McAuley J. P., Szuszczewicz E. S., Young A., Engh C. A. Sr.: Total hip arthroplasty in patients 50 years and younger. Clin. Orthop. Relat. Res : Nercessian O. A., Wu W. H., Sarkissian H.: Clinical and radiographic results of cementless AML total hip arthroplasty in young patients. J. Arthroplasty, : Neumann L., Freund K. G., Sorensen K. H.: Total hip arthroplasty with the Charnley prosthesis in patients fifty-five years old and less. Fifteen to twenty-one-year results. J. Bone Joint Surg A: Perka C., Fischer U., Taylor W. R., Matziolis G.: Developmental hip dysplasia treated with total hip arthroplasty with a straight stem and a threaded cup. J. Bone Joint Surg A: Dr. Holnapy Gergely Semmelweis Egyetem, ÁOK, Ortopédiai Klinika 1113 Budapest, Karolina út Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

Cement nélküli implantátummal végzett vápacserék rövidtávú eredményei klinikánkon*

Cement nélküli implantátummal végzett vápacserék rövidtávú eredményei klinikánkon* A Pécsi Tudományegyetem OEC ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye Cement nélküli implantátummal végzett vápacserék rövidtávú eredményei klinikánkon* DR. HORVÁTH GÁBOR, DR. THAN PÉTER, DR. BELLYEI ÁRPÁD Érkezett:

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

Metrimed és Protetim cementezett csípőprotézisek túlélési eredményei 10 évet meghaladó utánkövetéses vizsgálatunk alapján

Metrimed és Protetim cementezett csípőprotézisek túlélési eredményei 10 évet meghaladó utánkövetéses vizsgálatunk alapján A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye Metrimed és Protetim cementezett csípőprotézisek túlélési eredményei 10 évet meghaladó utánkövetéses vizsgálatunk alapján

Részletesebben

Érkezett: 2005. február 28. ÖSSZEFOGLALÁS

Érkezett: 2005. február 28. ÖSSZEFOGLALÁS Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Szeptikus és TBC-s Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály és az Ortopédiai Osztály* közleménye Csípőízületi infekciók kezelése spacer technikát követő endoprotézis

Részletesebben

Csípőprotézis beültetés szűk térviszonyok között*

Csípőprotézis beültetés szűk térviszonyok között* A Pécsi Tudományegyetem, OEC, ÁOK, Ortopédiai Klinika közleménye Csípőprotézis beültetés szűk térviszonyok között* DR. HORVÁTH GÁBOR, DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER Érkezett: 2005. február 19. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai*

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* K AZUISZTIK ÁK A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* DR. HOLNAPY GERGELY, DR. ILLYÉS ÁRPÁD, DR. BÖRÖCZ ISTVÁN Érkezett: 2004. június 21. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis A Pécsi Honvédkórház Baleseti Sebészeti Osztályának közleménye Új típusú, cement nélküli csípõprotézis DR. NOVÁK LÁSZLÓ, DR. MÁTHÉ TIBOR Érkezett: 2002. március 20. ÖSSZE OGLALÁS A szerzõk egy új típusú

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval* A Pécsi Tudományegyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Részletesebben

A femur csontszerkezeti változásai cementnélküli endoprotézis-szár környezetében

A femur csontszerkezeti változásai cementnélküli endoprotézis-szár környezetében Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye A femur csontszerkezeti változásai cementnélküli endoprotézis-szár környezetében DR. LAKATOS JÓZSEF, DR. BUCSI LÁSZLÓ, DR. VAJDA ANDRÁS Érkezett:

Részletesebben

endoprotézis infekció kezelése antibiotikum tartalmú cement spacer beültetése után végzett reimplantációval

endoprotézis infekció kezelése antibiotikum tartalmú cement spacer beültetése után végzett reimplantációval A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Ortopédiai Osztály, Kecskemét, közleménye Mennyibe kerül a csípõ és térdízületi totál endoprotézis infekció kezelése antibiotikum tartalmú cement spacer beültetése

Részletesebben

KAZUISZTIKA. A Pécsi Tudományegyetem KK MSI Ortopédiai Klinika közleménye

KAZUISZTIKA. A Pécsi Tudományegyetem KK MSI Ortopédiai Klinika közleménye KAZUISZTIKA A Pécsi Tudományegyetem KK MSI Ortopédiai Klinika közleménye A dysplasiás femur protetizálásának eltérő megoldási lehetőségei csípő TEP beültetésekor DR. SZUPER KINGA, DR. KUZSNER JÓZSEF, DR.

Részletesebben

Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után

Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után (3 eset ismertetése) DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. KOÓS ZOLTÁN,

Részletesebben

Az ORFI-HIETE Ortopédiai Tanszék közleménye

Az ORFI-HIETE Ortopédiai Tanszék közleménye Az ORFI-HIETE Ortopédiai Tanszék közleménye Túlélési analízis és életminôség vizsgálat jelentôsége az endoprotetikában METRIMED X07 ÉS MATT EXETER TÍPUSÚ CSÍPÔÍZÜLETI ENDOPROTÉZISEK 9 10 ÉVES EREDMÉNYEINEK

Részletesebben

Két lépésben végzett revízió eredményei a szeptikus csípõízületi endoprotézisek megoldásában

Két lépésben végzett revízió eredményei a szeptikus csípõízületi endoprotézisek megoldásában A Semmelweis Egyetem ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye Két lépésben végzett revízió eredményei a szeptikus csípõízületi endoprotézisek megoldásában DR. LAKATOS JÓZSE, DR. ZAHÁR ÁKOS Érkezett: 2003. január

Részletesebben

Tumor endoprotézis használata revíziós térdprotetikában, nagy csonthiány vagy szalagelégtelenség esetén

Tumor endoprotézis használata revíziós térdprotetikában, nagy csonthiány vagy szalagelégtelenség esetén A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Tumor endoprotézis használata revíziós térdprotetikában, nagy csonthiány vagy szalagelégtelenség esetén DR. SKALICZKI GÁBOR, DR. ZAHÁR ÁKOS, DR. BEJEK

Részletesebben

KAZUISZTIKÁK. Spasticus beteg csípõficamának és szekunder arthrosisának kezelése Esetismertetés

KAZUISZTIKÁK. Spasticus beteg csípõficamának és szekunder arthrosisának kezelése Esetismertetés KAZUISZTIKÁK A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinikájának közleménye Spasticus beteg csípõficamának és szekunder arthrosisának kezelése Esetismertetés DR. SÓLYOM LÁSZLÓ, DR.

Részletesebben

Tájékoztatott vagy tájékozott beteg kérdése

Tájékoztatott vagy tájékozott beteg kérdése Tájékoztatott vagy tájékozott beteg kérdése Az elektív csípő- és térd-protézis műtéten résztvevő betegek tájékoztatásának vizsgálata Készítette: Fehér Mónika MSc ápoló hallgató Az elektív csípő- és térd-protézis

Részletesebben

Hosszú távú eredmények csípő- és térdízületi arthroplasticával juvenilis idiopathiás arthritises betegeken *

Hosszú távú eredmények csípő- és térdízületi arthroplasticával juvenilis idiopathiás arthritises betegeken * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1, a Budai Irgalmasrendi Kórház, Ortopédiai Osztály 2, és az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet 3 közleménye Hosszú távú eredmények

Részletesebben

Nyakban rögzülő szárral végzett csípőízületi totál endoprotézis rövid távú eredményei klinikánkon Két eset ismertetése

Nyakban rögzülő szárral végzett csípőízületi totál endoprotézis rövid távú eredményei klinikánkon Két eset ismertetése A Pécsi Tudományegyetem KK MSI Traumatológiai Klinikai Tanszék 1 és Ortopédiai Klinikai Tanszék 2 közleménye Nyakban rögzülő szárral végzett csípőízületi totál endoprotézis rövid távú eredményei klinikánkon

Részletesebben

Középtávú életminőség vizsgálat és funkcionális eredmények térdízületi tumor endoprotézis beültetés után

Középtávú életminőség vizsgálat és funkcionális eredmények térdízületi tumor endoprotézis beültetés után A Semmelweis Egyetem ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye Középtávú életminőség vizsgálat és funkcionális eredmények térdízületi tumor endoprotézis beültetés után DR. SKALICZKI GÁBOR, DR. ANTAL IMRE, DR.

Részletesebben

Cement nélküli implantátummal végzett csípőrevíziók eredményei különös tekintettel a heterotop csontképződésre

Cement nélküli implantátummal végzett csípőrevíziók eredményei különös tekintettel a heterotop csontképződésre A Pécsi Tudományegyetem ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye Cement nélküli implantátummal végzett csípőrevíziók eredményei különös tekintettel a heterotop csontképződésre DR. SZUPER KINGA, DR. HORVÁTH GÁBOR,

Részletesebben

A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye

A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye Antibiotikus spacer alkalmazása szeptikus szövődménnyel járó csípőtáji törések kezelésében Előzetes közlemény DR. JUHÁSZ LÁSZLÓ,

Részletesebben

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinikájának közleménye

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinikájának közleménye A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinikájának közleménye Az osteoporosis, mint cement nélküli totál csípôízületi endoprothesis indikációját befolyásoló tényezô* DR. BUCSI LÁSZLÓ, DR. LAKATOS

Részletesebben

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel Nógrád megyei Önkormányzat,,Madzsar József Kórház-Rendelôintézet Traumatológiai Osztály közleménye Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel CSONKA CSABA DR., VEKSZLER

Részletesebben

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek KAZUISZTIKA Az egri Markhot Ferenc Kórház és Rendelõintézet Ortopédiai és Reumatológiai* Osztályainak közleménye Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai

Részletesebben

kazuisztika A Pécsi Tudományegyetem ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye

kazuisztika A Pécsi Tudományegyetem ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye kazuisztika A Pécsi Tudományegyetem ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye Cement spacerrel végzett kétüléses térdprotéziscsere hosszú távú eredményei a szeptikus szövődmény megoldásában Esetismertetés és irodalmi

Részletesebben

Doktori (PhD)- értekezés tézisei

Doktori (PhD)- értekezés tézisei Doktori (PhD)- értekezés tézisei Mozgásszervi panaszok és primer degeneratív állapotok prevalenciájának vizsgálata az ágyéki gerincszakaszon és a tehervisel nagyízületekben Dr. Horváth Gábor Doktori Iskola

Részletesebben

Cardiovascularis betegségek szerepe csípőízületi endoprotézis beültetése utáni betegségérzet kialakulásában

Cardiovascularis betegségek szerepe csípőízületi endoprotézis beültetése utáni betegségérzet kialakulásában EREDETI KÖZLEMÉNYEK Cardiovascularis betegségek szerepe csípőízületi endoprotézis beültetése utáni betegségérzet kialakulásában Király Edit 1 Gondos Tibor dr. 1, 2 1 Jávorszky Ödön Kórház, Rehabilitációs

Részletesebben

KAZUISZTIKÁK. Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel

KAZUISZTIKÁK. Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel KAZUISZTIKÁK A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Ortopédiai Klinikájának közleménye Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel DR. THAN PÉTER, DR. KRÁNICZ

Részletesebben

Merev csípők konverziós arthroplasticájának eredményei

Merev csípők konverziós arthroplasticájának eredményei A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika 1 és a Budai Irgalmasrendi Kórház, Ortopédiai Osztály 2, közleménye Merev csípők konverziós arthroplasticájának eredményei dr. zahár

Részletesebben

Életminőség-vizsgálat musculosceletalis daganatok miatt végzett vállövi. Dr. Kiss János

Életminőség-vizsgálat musculosceletalis daganatok miatt végzett vállövi. Dr. Kiss János SEMMELWEIS EGYETEM BUDAPEST ORTOPÉDIAI KLINIKA Igazgató: Prof.Dr. Szendrői Miklós Életminőség-vizsgálat musculosceletalis daganatok miatt végzett vállövi resectiók után Dr. Kiss János Végtagmegtartó műtétek

Részletesebben

A térdízületi teljes felszínpótló protézis eredményei klinikánkon DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER, DR. HALMAI VILMOS

A térdízületi teljes felszínpótló protézis eredményei klinikánkon DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER, DR. HALMAI VILMOS Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye A térdízületi teljes felszínpótló protézis eredményei klinikánkon DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER, DR. HALMAI VILMOS Érkezett: 1998. május 11.

Részletesebben

Térd arthroplastica szerepe a juvenilis chronicus arthritises (JCA) betegek kezelésében

Térd arthroplastica szerepe a juvenilis chronicus arthritises (JCA) betegek kezelésében Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem ORFI/Ortopédia Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem ORFI C Osztály Országos Rheuma- és Fizioterápiás Intézet Térd arthroplastica szerepe a juvenilis chronicus arthritises

Részletesebben

A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban

A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban Dr Simkovics Enikő, Józsa Balázs, Horváth Anita, Dr Vekerdy Nagy Zsuzsanna Orvosi Rehabilitáció és Fizikális

Részletesebben

a tibia felsõ harmadában*

a tibia felsõ harmadában* Az Uzsoki Utcai Kórház Orthopaed-Traumatológiai Osztály közleménye Térdízületi arthrosist követõ fáradásos törés a tibia felsõ harmadában* DR. UDVARHELYI IVÁN, DR. TÓTH FERENC, DR. KÁRPÁTI ZOLTÁN, DR.

Részletesebben

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen *

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1,és a Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, Ortopéd Traumatológiai Osztály 2, közleménye A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás

Részletesebben

Revíziós csípőarthroplasztika hydroxiapatit bevonatú moduláris szárral Korai eredmények

Revíziós csípőarthroplasztika hydroxiapatit bevonatú moduláris szárral Korai eredmények A Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Oktató Kórház, Ortopédiai Osztály, Nyíregyháza, közleménye Revíziós csípőarthroplasztika hydroxiapatit bevonatú moduláris szárral Korai eredmények

Részletesebben

Chiari-féle medence osteotomiával szerzett tapasztalataink

Chiari-féle medence osteotomiával szerzett tapasztalataink A Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye Chiari-féle medence osteotomiával szerzett tapasztalataink DR. GREKSA FERENC, DR. TÓTH KÁLMÁN, DR. MÉSZÁROS TAMÁS

Részletesebben

Csípőízüle protézisek szárkomponensének törése mia végze revíziók során szerze tapasztalataink

Csípőízüle protézisek szárkomponensének törése mia végze revíziók során szerze tapasztalataink A Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye Csípőízüle protézisek szárkomponensének törése mia végze revíziók során szerze tapasztalataink DR. GREKSA FERENC, DR.

Részletesebben

A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során

A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során DR. DÉNES ZOLTÁN, DR. KÁLLAY MIKLÓS Érkezett: 2002. március

Részletesebben

Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI DOMINIK

Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI DOMINIK A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI

Részletesebben

Csípőprotézis implantációk igénybevételének jellegzetességei Magyarországon

Csípőprotézis implantációk igénybevételének jellegzetességei Magyarországon A Dél-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár, Pécs 1 és a Pécsi Tudományegyetem Mozgásszervi Sebészeti Intézet Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikai Tanszék 2 közleménye Csípőprotézis implantációk

Részletesebben

Csípőprotézis műtétek nemzetközi felmérése

Csípőprotézis műtétek nemzetközi felmérése A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye EUROHIP: Csípőprotézis műtétek nemzetközi felmérése I. A betegek műtétre kerülésének útja, indikációk megítélése Dr.

Részletesebben

Csípőízületi implantátum aszeptikus lazulásának korai diagnosztikája biomarkerek segítségével

Csípőízületi implantátum aszeptikus lazulásának korai diagnosztikája biomarkerek segítségével A Pécsi Tudományegyetem ÁOK MSI, Ortopédiai Klinikai Tanszék közleménye Csípőízületi implantátum aszeptikus lazulásának korai diagnosztikája biomarkerek segítségével DR. KUZSNER JÓZSEF, DR. TUNYOGI-CSAPÓ

Részletesebben

X PMS 2007 adatgyűjtés eredményeinek bemutatása X PMS ADATGYŰJTÉS

X PMS 2007 adatgyűjtés eredményeinek bemutatása X PMS ADATGYŰJTÉS X PMS ADATGYŰJTÉS 2007 1 Tartalom Összefoglalás...3 A kutatásba beválasztott betegek életkora... 4 A kutatásba bevont betegek nem szerinti megoszlása... 5 Az adatgyűjtés során feltárt diagnózisok megoszlása...

Részletesebben

A RHEUMATOID ARTHRITISES KÖNYÖKÍZÜLET ARTHROPLASTICAI LEHETŐSÉGEI. Dr. Farkasházi Miklós

A RHEUMATOID ARTHRITISES KÖNYÖKÍZÜLET ARTHROPLASTICAI LEHETŐSÉGEI. Dr. Farkasházi Miklós Ph.D. Tézisek A RHEUMATOID ARTHRITISES KÖNYÖKÍZÜLET ARTHROPLASTICAI LEHETŐSÉGEI Dr. Farkasházi Miklós Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Neveléstudományi

Részletesebben

Váparekonstrukciós lehetőség kiterjedt os ilii defektus esetén revíziós műtétekben

Váparekonstrukciós lehetőség kiterjedt os ilii defektus esetén revíziós műtétekben A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye Váparekonstrukciós lehetőség kiterjedt os ilii defektus esetén revíziós műtétekben Érkezett: 2013. szeptember 23. DR. BEJEK

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Coxarthrosis. Készítette: Az Ortopédiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Coxarthrosis. Készítette: Az Ortopédiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Coxarthrosis Készítette: Az Ortopédiai Szakmai Kollégium Szinonímák: Arthrosis deformans coxae, Csípő arthrosis I. Alapvető megfontolások 1. A tevékenység

Részletesebben

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény)

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) Az Országos Sportegészségügyi Intézet Sportsebészeti Osztályánek közleménye Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) DR. HALASI TAMÁS, DR. HEHL ISTVÁN, DR. BEREZNAI ISTVÁN

Részletesebben

Acetabulum törések késői szövődményei miatt végzett csípőízületi arthroplasticák eredményei

Acetabulum törések késői szövődményei miatt végzett csípőízületi arthroplasticák eredményei A Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és Baleseti Központ közleménye Acetabulum törések késői szövődményei miatt végzett csípőízületi arthroplasticák eredményei DR. FLÓRIS

Részletesebben

Országos Baleseti Intézet közleménye

Országos Baleseti Intézet közleménye Országos Baleseti Intézet közleménye Posztoperatív fixateur externe rögzítés késõi szeptikus szövõdmény miatt végzett csípõprotézis eltávolítás után DR. FÉNYES LÁSZLÓ, DR. KALAS LÁSZLÓ, DR. DÓCZI JÓZSEF

Részletesebben

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinikájának közleménye Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében DR. KRÁNICZ

Részletesebben

Együlésben végzett kétoldali totál térdprotézis beültetés

Együlésben végzett kétoldali totál térdprotézis beültetés Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika, Szeged, közleménye Együlésben végzett kétoldali totál térdprotézis beültetés DR. TÓTH KÁLMÁN*, DR. HORTOBÁGYI ANNAMÁRIA**, DR. HUDÁK KLÁRA**

Részletesebben

A fejlődési (veleszületett) csípőficam* korai műtétes kezelésének a csontos érés után értékelt késői eredményei

A fejlődési (veleszületett) csípőficam* korai műtétes kezelésének a csontos érés után értékelt késői eredményei A Debreceni Egyetem OEC Ortopédiai Klinika 1 és az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék 2 közleménye A fejlődési (veleszületett) csípőficam* korai műtétes kezelésének a csontos érés után értékelt

Részletesebben

Doktori tézisek. Holnapy Gergely. Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola

Doktori tézisek. Holnapy Gergely. Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola A különböző típusú csípőízületi feltárások hatása a dinamikus egyensúlyozó képességre és a járás szabályosságára a csípőprotézis beültetést követő hat hónap során Doktori tézisek Holnapy Gergely Semmelweis

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

Unicondylaris felszínpótló térdprotézisek eredményei

Unicondylaris felszínpótló térdprotézisek eredményei A Markhot Ferenc Kórház Ortopédiai Osztálya közleménye* Unicondylaris felszínpótló térdprotézisek eredményei középtávú utánkövetéssel DR. PÓCS ALFRÉD, DR. GIRHINY ZOLTÁN, DR. TÕZSÉR KORNÉL, DR. NÉMETH

Részletesebben

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában A Pécsi Orvostudományi Egyetem Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinikájának közleménye Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában DR. TÓTH FERENC, DR. NYÁRÁDY JÓZSEF,

Részletesebben

Csípőprotézis beültetés minimál invazív anterior feltárásból: tapasztalat több, mint 500 esetet követően

Csípőprotézis beültetés minimál invazív anterior feltárásból: tapasztalat több, mint 500 esetet követően Csípőprotézis beültetés minimál invazív anterior feltárásból: tapasztalat több, mint 500 esetet követően Szabó I., Szebeni E., Zomborszky M., Gimesi Cs., Saab N., Fekete A. Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató

Részletesebben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben A Rijekai Klinikai Központ, Sebészeti Klinika, Gyermek Orthopédiai Osztályának közleménye Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben DR. RÓTH SÁNDOR Érkezett: 2003.

Részletesebben

Poszttraumás arthrosisok kezelése a kézen Endoprotézis vagy arthrodesis?

Poszttraumás arthrosisok kezelése a kézen Endoprotézis vagy arthrodesis? Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet, Kéz- és Mikrosebészeti Osztály közleménye Poszttraumás arthrosisok kezelése a kézen Endoprotézis vagy arthrodesis? II. Csuklóízületi totál-endoprotézisek DR.

Részletesebben

Dr. Széll Sára Hagymatikum

Dr. Széll Sára Hagymatikum Makó természeti kincsei Dr. Széll Sára Hagymatikum 1 ISZAP Történeti visszapillantás Iszap fogalma Gyógyiszap Honnan nyerjük? Erdély, Csíki hegyek, Arad, Szeged útvonal 683km, szintkülönbség 811m, Hordalék

Részletesebben

Általános életminôség-vizsgálat összehasonlító alkalmazása Kezdeti eredmények az SF-36-módszerrel

Általános életminôség-vizsgálat összehasonlító alkalmazása Kezdeti eredmények az SF-36-módszerrel Az ORFI-HIETE Ortopéd Tanszék közleménye Általános életminôség-vizsgálat összehasonlító alkalmazása Kezdeti eredmények az SF-36-módszerrel DR. SARUNGI MARTIN Érkezett: 1998. május 12. ÖSSZEFOGLALÁS Az

Részletesebben

A nyílt repozíció és rövidítéses varisáló derotatiós femur osteotomia hosszú távú eredménye a spasticus betegek csípőluxatiójának kezelésében

A nyílt repozíció és rövidítéses varisáló derotatiós femur osteotomia hosszú távú eredménye a spasticus betegek csípőluxatiójának kezelésében A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye A nyílt repozíció és rövidítéses varisáló derotatiós femur osteotomia hosszú távú eredménye a spasticus betegek csípőluxatiójának

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A támogatott munkaerıigények domináltak januárban Az év elsı hónapjában több mint három ezer

Részletesebben

Seven implantátumok klinikai és radiológiai vizsgálata. Az osseointegráció mértéke és a csont szintjének stabilitása. Elsődleges eredmények.

Seven implantátumok klinikai és radiológiai vizsgálata. Az osseointegráció mértéke és a csont szintjének stabilitása. Elsődleges eredmények. Seven implantátumok klinikai és radiológiai vizsgálata. Az osseointegráció mértéke és a csont szintjének stabilitása. Elsődleges eredmények. Zabaras D, Boubolis S, Spanos A, Petsinis V, Gisakis I G Bevezetés

Részletesebben

A distalis bicepszín szakadás kezelése és eredményei

A distalis bicepszín szakadás kezelése és eredményei Az Almási Balogh Pál Kórház, Sebészeti Mátrix Osztály, Ózd, közleménye A distalis bicepszín szakadás kezelése és eredményei DR. GYURINA LÁSZLÓ Érkezett: 2008. december 19. ÖSSZEFOGLALÁS A szerző a musculus

Részletesebben

A könyökprotetika aktuális helyzete

A könyökprotetika aktuális helyzete A Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Ortopéd Traumatológiai Osztály, Budapest, közleménye A könyökprotetika aktuális helyzete DR. KISS JENŐ Érkezett: 2012. február 26. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

MÉLY AGYI STIMULÁCIÓ: EGY ÚJ PERSPEKTÍVA A MOZGÁSZAVAROK KEZELÉSÉBEN

MÉLY AGYI STIMULÁCIÓ: EGY ÚJ PERSPEKTÍVA A MOZGÁSZAVAROK KEZELÉSÉBEN MÉLY AGYI STIMULÁCIÓ: EGY ÚJ PERSPEKTÍVA A MOZGÁSZAVAROK KEZELÉSÉBEN Összefoglaló közlemény Kovács Norbert 1, Balás István 2, Llumiguano Carlos 2, Aschermann Zsuzsanna 1, Nagy Ferenc 1, Janszky József

Részletesebben

A vápakomponens cementezési technikájának jelentősége vállízületi totál endoprotézisben

A vápakomponens cementezési technikájának jelentősége vállízületi totál endoprotézisben A Pécsi Tudományegyetem, ÁOK Ortopédiai Klinika 1 a Clinique Sainte-Anne Lumière, Lyon, Francia o. 2, a Fondren Orthopedic Group, Houston, USA 3, a Laboratoire d informatique médicale des Hôspices Civiles

Részletesebben

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye A veleszületett csípôficam okozta arthrosis kezelése totál csípôendoprotézissel* DR. SÓLYOM LÁSZLÓ, DR. KISS JENÔ, DR. PERLAKY GYÖRGY,

Részletesebben

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával A Debreceni Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika és a **Szent János Kórház, Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok

Részletesebben

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Ph. D. Tézisek A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Dr. Gunther Tibor Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi

Részletesebben

A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén

A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén Cserháti Péter, Farkas Péter, Harrira M. Fahed Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest Előzmények:

Részletesebben

5/2016. (II. 29.) EMMI rendelet az egyes protézisekkel kapcsolatos beavatkozások bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről. hatályos: 2016.03.

5/2016. (II. 29.) EMMI rendelet az egyes protézisekkel kapcsolatos beavatkozások bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről. hatályos: 2016.03. 5/2016. (II. 29.) EMMI rendelet az egyes protézisekkel kapcsolatos beavatkozások bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről hatályos: 2016.03.01 - Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes

Részletesebben

Könyökízületi endoprotézis hosszú távú eredményei

Könyökízületi endoprotézis hosszú távú eredményei A Budai Irgalmasrendi Kórház Kht. Ortopédiai Osztály, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Ortopéd Tanszék, Budapest közleménye Könyökízületi endoprotézis hosszú távú eredményei DR. ARKASHÁZI MIKLÓS,

Részletesebben

Térdprotézis beültetés után a járás egyes kinematikai paramétereiben bekövetkezett korai változások vizsgálata

Térdprotézis beültetés után a járás egyes kinematikai paramétereiben bekövetkezett korai változások vizsgálata A Budai Irgalmasrendi Kórház Kht. Ortopédiai Osztály¹, a Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika² és a BME Hidak és Szerkezetek Tanszék³ közleménye Térdprotézis beültetés után a járás egyes kinematikai paramétereiben

Részletesebben

IATAL ORVOSOK ÓRUMA. A Semmelweis Egyetem ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye

IATAL ORVOSOK ÓRUMA. A Semmelweis Egyetem ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye IATAL ORVOSOK ÓRUMA A Semmelweis Egyetem ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye Totál felszínpótló térdprotézis szeptikus komplikációjának megoldása antibiotikus távtartó ismételt beültetésével és célzott lokális

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A foglalkoztatók az illetékes kirendeltségeken 2012. július hónap folyamán összesen 37,9 ezer

Részletesebben

Tapasztalataink radiusfej protézisekkel

Tapasztalataink radiusfej protézisekkel Az Országos Traumatológiai Intézet közleménye Tapasztalataink radiusfej protézisekkel DR. FEKETE KÁROLY, DR. VARGA ISTVÁN, DR. FRENYÓ SÁNDOR ÖSSZEFOGLALÁS Szerzôk az izoelasztikus radiusfej protézis beültetésével

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vállízület elülső instabilitásának fizioterápiás kezelése

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vállízület elülső instabilitásának fizioterápiás kezelése Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vállízület elülső instabilitásának fizioterápiás kezelése Készítette: Az Ápolási Szakmai Kollégium és a Magyar Gyógytornászok Társasága I. Alapvető megfontolások

Részletesebben

Fertôzött csípôízületi endoprotézisek kezelésével szerzett tapasztalataink

Fertôzött csípôízületi endoprotézisek kezelésével szerzett tapasztalataink Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Szeptikus és Tbc-s Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályának közleménye Fertôzött csípôízületi endoprotézisek kezelésével szerzett tapasztalataink DR. MÜHSAMMER

Részletesebben

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 85. ÉVF. 6. 283 288. Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Bôrgyógyászati és Allergológiai Klinika (igazgató:

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Coxarthrosis. Készítette: Az Ortopédiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Coxarthrosis. Készítette: Az Ortopédiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Coxarthrosis Készítette: Az Ortopédiai Szakmai Kollégium Szinonímák: Arthrosis deformans coxae, Csípő arthrosis I. Alapvető megfontolások 1. A tevékenység

Részletesebben

Eredményeink distalis radius törések füles húzólemezzel végzett osteosynthesise után

Eredményeink distalis radius törések füles húzólemezzel végzett osteosynthesise után A Jávorszky Ödön Kórház Traumatológia Osztály, Vác közleménye Eredményeink distalis radius törések füles húzólemezzel végzett osteosynthesise után DR. SERESS GYÖRGY, DR. KURUCZ LÁSZLÓ, DR. OSGYÁN HENRIK,

Részletesebben

Szükség van szívódrénre elektív csípőprotézis-műtétek során?

Szükség van szívódrénre elektív csípőprotézis-műtétek során? EREDETI KÖZLEMÉNY Szükség van szívódrénre elektív csípőprotézis-műtétek során? Major Tibor dr. 1, 3 Bikov András dr. 2 Holnapy Gergely dr. 1 Bejek Zoltán dr. 1 Bakos Bernadett dr. 4 Szendrői Miklós dr.

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DOKTORA PÁLYÁZAT. Doktori értekezés SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPŐÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DOKTORA PÁLYÁZAT. Doktori értekezés SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPŐÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DOKTORA PÁLYÁZAT Doktori értekezés SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPŐÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN Dr. Tóth Kálmán Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

Részletesebben

Vállízületi artroszkópos debridementtel szerzett tapasztalataink

Vállízületi artroszkópos debridementtel szerzett tapasztalataink A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika 1, a Szent János Kórház Traumatológiai Osztály 2 és a Szent János Kórház Ortopéd-Traumatológiai Osztály 3 közleménye Vállízületi artroszkópos debridementtel szerzett

Részletesebben

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban A Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Pécs 1 és az LKH Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Graz 2 közleménye Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Részletesebben

Korszerűség és széles körű alkalmazhatóság a Denti Implantációs Rendszerben

Korszerűség és széles körű alkalmazhatóság a Denti Implantációs Rendszerben I IMPLANTOLÓGIA N A P J A I N K B A N Dr. Vajdovich István, dr. Bóka Péter és dr. Vajdovich Éva Korszerűség és széles körű alkalmazhatóság a Denti Implantációs Rendszerben Bevezetés 2008 jelentős év a

Részletesebben

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása MOZGÁSSZERVI DIAGNOSZTIKA Összefoglaló közlemény A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása Gion Katalin, Palkó András Early detection of adult femoral head necrosis A felnôttkori combfejnecrosis a

Részletesebben

A totál térdprotézis pozícionálása és az aszeptikus lazulás hosszú távú összefüggései

A totál térdprotézis pozícionálása és az aszeptikus lazulás hosszú távú összefüggései A Pécsi Tudományegyetem Mozgásszervi Sebészeti Intézet Ortopédiai Klinikai Tanszék közleménye A totál térdprotézis pozícionálása és az aszeptikus lazulás hosszú távú összefüggései DR. THAN PÉTER, DR. LÉTAI

Részletesebben

VÁPA ÖSSZETETT VIZSGÁLATA

VÁPA ÖSSZETETT VIZSGÁLATA Miskolci Egyetem, Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (2011) 1. szám, pp. 167-172. VÁPA ÖSSZETETT VIZSGÁLATA Dudás Illés 1, Monostoriné Hörcsik Renáta 2 1 DSc professzor, Gépgyártástechnológiai Tanszék,

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2390-06 Masszázs alapozás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. augusztus 08.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2390-06 Masszázs alapozás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. augusztus 08. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

A vesedaganatok sebészi kezelése

A vesedaganatok sebészi kezelése A vesedaganatok sebészi kezelése Szendrői Attila Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum Az Európai Urológus Testület képzőhelye Robson elvek (1963) Nincs szisztémás kezelés -radikális

Részletesebben