Könyökízületi endoprotézis hosszú távú eredményei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Könyökízületi endoprotézis hosszú távú eredményei"

Átírás

1 A Budai Irgalmasrendi Kórház Kht. Ortopédiai Osztály, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Ortopéd Tanszék, Budapest közleménye Könyökízületi endoprotézis hosszú távú eredményei DR. ARKASHÁZI MIKLÓS, DR. UDVARHELYI IVÁN, DR. LANG PÉTER Érkezett: november 28. ÖSSZE OGLALÁS A szerzõk az általuk 1987-ben kifejlesztett, a klinikumban 1989-óta alkalmazott szilikon, cementnélküli, unconstrained könyökízületi endoprotézissel nyert tapasztalatokról számolnak be. A protézist 33 esetben ültették be, 85 %-ban rheumatoid arthritisben. Az átlagos utánkövetési idõ 9,4 év (4-11,3), a betegek átlagos életkora 57,9 év (25-72). A klinikai értékelést a Mayo Performance Index (MPI) paraméterei alapján végezték, az MPI pontértéke szignifikánsan nõtt (p< 0,001). Radiológiailag a humeralis komponens 30 %-os, az ulnaris komponens 10 %-os, összességében a protézis 40 %-os lazulási aránya igazolódott. A szerzõk a hosszú távú eredmények alapján a protézis konstrukciójának megváltoztatását tartják szükségesnek. Kulcsszavak:Könyökízület Mûtéti kezelés; Arthroplastica Módszerek; Arthritis, rheumatoid Mûtéti kezelés; Ízületi protézis; Utánkövetéses vizsgálat; M. arkasházi, I Udvarhelyi, P. Lang: Elbow arthroplasty with long follow up The authors introduce their experience with their own silicon, uncemented, unconstrained elbow prosthesis, developed in l987 and clinically used from l989. This prosthesis was implanted in 33 cases, in 85% in RA. The average follow up time was 9,4 years (4-11,3), the average age of patients was 57,9 years (25-72) Evaluation was performed according to Mayo Performance Index (MPI), it improved significantly. (p<0,001) According to the radiological evaluation 40% loose rate was detected, 30 % on the humeral side and 10 % on the ulnar side. According to this long follow up examination the authors recommend to change this prosthesis design. Key words:elbow joint Surgery; Arthroplasty Methods; Joint prosthesis; Arthritis, rheumatoid Surgery; ollow-up studies; BEVEZETÉS A könyökízület arthroplaticájának éves múltja sikerek és kudarcok története. A kezdeti próbálkozásokból csak néhány pillér válhatott klasszikussá, és a különbözõ alternatívák napjainkban is versengenek egymással. Átütõ, hosszú távú sikert azonban egyik sem könyvelhet el, hiszen a könyökízület bonyolult, egyes részleteiben máig sem feltérképezett biomechanikáját az implantátumok sem képesek maradéktalanul reprodukálni. Az út a reszekciókkal kezdõdött, és az ezt követõ, de egymással egyidejûleg alkalmazott interpositiós arthroplasticán át vezetett az implantációs arthroplasticákig. A hemiarthroplasticákat követõ total hinge, constrained, fém-fém kapcsolatú protézisek, csakúgy, mint a csontcementtel rögzített e típusú modellek önálló rotációs centrum hiányában a fellépõ erõket teljes mértékben a protézis-csont határra helyezték, így a korai, nagy arányú lazulás elkerülhetetlenül bekövetkezett. Dee protézisével kapcsolatban 28%-os, Garrett és Ewald a GSB I. modellel 50%-os, Morrey és Bryan a Coonrad-protézissel 7%-os lazulási arányról számol be rövid utánkövetési 270 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

2 idõ alatt (4, 10). A semiconstrained típusok a néhány fokos oldalirányú és rotációs elmozdulási lehetõséggel az ízületen áthaladó erõket a csont-cement határról részlegesen a capsuloligamentaris egységre helyezték át, ezzel a lazulási arányt mintegy egytizedére csökkentették. Gschwend a GSB III.-protézissel rövidtávon 1,4%-os, Connor és Morrey a III. generációs Coonrad-Morrey-modellel hosszútávon 10%-os lazulási arányt közöl (5, 2). Az unconsrained, fém-poliethylén kapcsolatú, felszínpótló protézisek fejlõdése napjainkban is folyamatban van. Non-hinge mivoltukból adódóan rögzítésmódjuk változatos, s ez egyben e típusok egyik gyenge láncszemét is jelenti, mely meghatározza és beszûkíti indikációjukat. Tekintettel az egymásnak megfelelõ felszínek csekély stabilizáló tényezõjére, mûtéttechnikai értelemben a csontstruktúrák, valamint a capsuloligamentaris egység megõrzése, illetve megléte alapvetõ követelmény. Az említettek miatt a lazulás mellé fõ szövõdmény lehetõségként társul a komponensek subluxatiója, discolatiója. Ewald és Jacobs 5,7%-os lazulási, Rosenberg és Turner 14%-os dislocatiós arányról számol be a capitellocondylaer protézissel kapcsolatban (3, 13). Souter a Souter-Strachclyde protézissel hosszú távon 12%-ban észlelt lazulást, 5,5%-ban instabilitást (14). Pöll és mtsai ugyanezen modellel rövidtávon 15%-os lazulási, Trail és mtsai hosszútávon 13%-os lazulási és 12,5%-os instabilitási arányt igazoltak (12, 16). Kudo és mtsai 1999-ben megjelent közleményükben a korábbi IV. modell magas, 15,6%-os lazulási arányával szemben a Kudo V. modell beültetését követõen rövidtávon egy esetben sem észleltek lazulásra utaló klinikai és radiológiai jeleket (7). A könyökízületi arthroplastica leggyakoribb mûtéti indikációját a rheumatoid arthritis (RA) jelenti. E betegségben a könyökízület érintettsége 20-50%-ban észlelhetõ, és mivel osztályunk beteganyagának 30%-a rheumatoid arthritisben szenved, így gyakorlatunkban az országos átlagnál gyakrabban válik szükségessé e betegcsoport mûtéti kezelése (18). Tekintettel a hazai könyökízületi implantációs arthroplasticai lehetõségek finanszírozatlanságból adódó hiányára, 1987-ben saját fejlesztésû, szilikon, cementnélküli rögzítéses, unconstrained protézis létrehozása mellett döntöttünk, melyet a klinikumban 1989-óta alkalmaztunk. A protézis konstrukciójáról, a korai eredményekrõl 1993-ban számoltunk be (17). Jelen közleményünkben a protézissel hosszútávon szerzett tapasztalatainkat ismertetjük. ANYAG ÉS MÓDSZER A protézis anyaga 80-as keménységû szilikon. A humeralis komponens rögzítése transepicondylaris kompressziós csavarral, az ízület pillanatnyi rotációs centruma közelében történik, az ulnaris komponens az ulna velõûrében rögzül. A mûtéteket oldalfekvésben, regionális lokál anesztéziában, illetve intratrachealis narcosisban, vértelenségben végeztük, minden esetben a Van Gorder-féle hátsó feltárást alkalmaztuk (17, 18) és között 32 betegnél, 33 esetben végeztük a szilikon, cementnélküli unconstrained könyökízületi endoprotézis beültetését, egy betegnél bilateralis beültetés történt. 23 nõ és 9 férfi betegünk volt, 16 esetben a jobb, 17 esetben a baloldalon végeztük a mûtétet, 14 esetben a domináns oldalon. Az átlagos életkor 57,9 év (25-72 év). Diagnózis szerinti megoszlás: rheumatoid arthritis 28 (85 %), poszttraumás osteoarthrosis 2 (6 %), osteoarthrosis 2 (6 %), juvenilis chr. arthritis 1 (3 %). Betegeink döntõ többsége tehát, 85 %- ban RA-s volt, ez összhangban áll az irodalmi adatokban szereplõ diagnózis szerinti megoszlásokkal. Radiológiailag az összes beteg a rheumatoid arthritis Mayo-osztályozásának III-IV. stádiumába volt sorolható. A betegek utánkövetéses vizsgálata decemberében történt. A 32 betegbõl 20 utánkövetését tudtuk elvégezni, 6 beteg meghalt, 6 nem jelent meg. Az elhunytak közül az Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

3 összes beteg RA-s, életkoruk a mûtét idején átlagosan 64 év volt, közéjük tartozik a bilateralis beültetésen átesett beteg is. A 6, meg nem jelent beteg közül 5 esetben kinyomozhatatlan lakcímváltozás történt, egy beteg általános állapota miatt nem tudott a vizsgálaton megjelenni, így õt nem soroltuk be a vizsgált beteganyagba. Az átlagos utánkövetési idõ: 9,4 év (4-11,3 év). A betegek klinikai értékelését a Mayo Performance Index (MPI) paraméterei alapján végeztük (1. ábra) (9). Az Index a fájdalom, a mozgáspálya, a stabilitás és a mindennapi funkció figyelembevételével kitûnõen alkalmazható a könyökízületi arthroplastica klinikai eredményességének értékelésére. A mozgástartomány megállapítását Penny & Giles elektrogoniométerrel végeztük. A fájdalom értékelése vizuális szubjektív analóg skálával, a Mayo Performance Indexszel, valamint a kettõ egybevetésével történt. A radiológiai értékelést kétirányú preoperatíve és posztoperatíve, valamint az utánkövetéses vizsgálat idõpontjában készült kétirányú röntgenfelvételek alapján végeztük. A radiológiai értékeléshez használt adatlapot a 2. ábrán mutatjuk be. Az utánvizsgálat eredményeinek statisztikai értékelése SPSS programmal a paired student,,t teszt elvégzésével történt, a p < 0,05 érték jelentett szignifikanciát. 1. ábra: A klinikai értékelésnél használt adatlap 272 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

4 2. ábra: A radiológiai értékelõ adatlap EREDMÉNYEK L. KLINIKAI ÉRTÉKELÉS ájdalom Értékelésének eredményeit a vizuális szubjektív analóg skála, valamint az MPI összevetése alapján a 3. ábra mutatja. A preoperatív idõszakban az összes beteg 80 %-a a nagyfokú, 20 %-a a mérsékelt csoportba tartozott. A mérsékelt csoportba tartozóknál az idõszakos fájdalmon kívül a korlátozott aktivitás jelentette a fõ panaszt. Az utánkövetéses vizsgálatnál a fájdalom jelentõs mértékû csökkenése volt regisztrálható; a betegeknek csak 10 %-a számolt be nagyfokú fájdalomról. A statisztikai elemzés során a fájdalom átlagos pontérték csökkenése 5 pont, a különbség szignifikáns (p< 0,001). 3. ábra: A fájdalom megoszlása Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

5 Mozgáspálya A flexio-extenzió a preoperatív átlagos flexio 63 -ról ( ) 90 -ra ( ) nõtt. Az MPI-szerinti megoszlást a 4. ábra mutatja. A preoperatív flexiós-extenziós mozgáspálya 12 (60%) esetben az mozgástartományba esett, míg az utánvizsgálatkor a többség, 11 eset (55%) a 100 -ot elérõ, vagy azt meghaladó tartományban található. Ez utóbbi mozgásterjedelemmel 6 beteg (30%) rendelkezett. 50 -nál kisebb mozgáspályát preoperatív 5 (25%), az utánvizsgálatnál 1 (5%) esetben észleltünk, azaz jelentõsen csökkent a nagyfokú mozgásbeszûküléssel rendelkezõk aránya. Összegezve tehát az utánvizsgáltak 55 %-a a 100 vagy azt meghaladó csoportba, 40 %-a az tartományba, 5 %-a az 50 -nál kisebb mozgáspálya értékû csoportba tartozott. Statisztikailag a mozgástartomány átlagosan 27 -os növekedése volt megállapítható, a különbség szignifikáns (p< 0,01). A flexiós contractura átlagos értéke 6 -al csökkent, szignifikáns összefüggés nem igazolódott (p< 0,116). A flexio végpontjának növekedése átlagosan 21, a különbség szignifikáns (p< 0,02). Az átlagos preoparatív supinatio 43 -ról (0-90 ) 61 -ra (10-90 ) nõtt, a növekedés mértéke 17, a különbség nem szignifikáns (p< 0,06). A preoperatíve átlagosan 48 (0-90 ) pronatio az utánvizsgálatkor lényegesen nem változott, 55 (10-90 ), a növekedés mértéke 7, a különbség nem szignifikáns (p< 0,462). 4. ábra: A flexiós-extenziós mozgáspálya megoszlása Stabilitás MPI szerinti megoszlása az 5. ábrán látható. Preoperatíve a betegek kizárólag a stabil (11; 55%), illetve a mérsékelten instabil (9; 45%) ízületû csoportba tartoztak. Nagyfokú, >10, instabilitás mellett a mûtétet kontraindikáltuk. Az utánvizsgálatkor a stabil könyökízületek száma 2 esettel, 18 %-al csökkent, e betegek a mérsékelten instabil ízületû csoportba kerültek, mindkettõnél radiológiailag a csavarkörnyezetben 1-2 mm-es radiolucens zóna volt igazolható. A 6 (30%) mérsékelten instabil betegbõl 4 a mûtét elõtt is ebbe a csoportba tartozott, 5 (56 %) eset a nagyfokú instabilitással rendelkezõk közé került, tehát ez utóbbi csoport teljes mértékben a mérsékeltek közül került át, s az összes utánvizsgált beteg 25 %-át alkotta. Ezek a betegek mindannyian rheumatoid arthritisben szenvedtek. Az utánvizsgáltak közül tehát 45% stabil ízületû maradt, 30% a mérsékelten instabilok közé tartozott, 25%-ban alakult ki nagyfokú instabilitás. Az instabilitás növekedésének átlagos értéke 2, a különbség nem szignifikáns (p< 0,095). 274 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

6 5. ábra: A stabilitás megoszlása Mindennapi tevékenység funkcionális értékelése Értékelésénél az MPI alapján az élettevékenységgel összefüggõ paramétereket vettük figyelembe. E tényezõk a beteg életminõségére vonatkozóan szolgáltattak adatokat (I. Táblázat). Látható, hogy a betegek életminõségében jelentõs javulás következett be. Preoperatíve a betegek 20%-a volt képes az alapvetõ feladatok ellátására (táplálkozás, higiéné), ez az arány az utánvizsgálatnál 95%-ra nõtt. I. Táblázat: A mindennapi funkció alakulása Mayo Performance Index Az Index átlagos pontértéke preoperatív 31 (15-65) pont volt, ez rossz minõsítésnek felel meg, az utánvizsgálatkor 75 pontra (30-100) emelkedett, mely a jó kategóriába tartozik. A megoszlást a 6. ábra mutatja. Preoperatíve kitûnõ értékelésû beteg nem volt, az utánvizsgálatnál arányuk 40%-nak adódott. Ugyanígy nem volt preoperatíve jó minõsítésû eset sem, az utánkövetésnél 20% tartozott ebbe a csoportba. Összességében az esetek 60%-a a kitûnõ vagy a jó csoportba került. Kielégítõ értékelésû beteg preoperatíve 1 (5%), az utánvizsgálatnál 5 (25%) volt található. A mûtét elõtt csaknem az összes beteg a rossz minõsítésû csoportba tartozott, míg az utánvizsgálatnál mindössze 15% volt kimutatható. Ebben Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

7 fõként a fájdalom jelentõs csökkenése játszott szerepet, hiszen a betegek 70%-a a fájdalmatlan, illetve az enyhe fájdalmú csoportba tartozott. Az utánvizsgálatnál rossznak értékelt 3 beteg közül 2 RA-s, 1 arthrosisos, a mûtéttõl eltelt idõ 9,7, illetve 6 év volt. Statisztikailag az Mayo Performance Index átlagosan 44 pontos növekedése volt kimutatható, a különbség szignifikáns (p< 0,001). 6. ábra: Az MPI megoszlása 7/a,b,c,d ábra: A humeralis komponens vándorlása (posztoperatív és 8 évvel késõbb készült röntgenkép) 2. RADIOLÓGIAI ÉRTÉKELÉS Elsõként a lazulás gyanúját keltõ, vagy azt igazoló radiolucens zóna jelenlétét, mértékét és helyét vizsgáltuk (II. Táblázat). Radiológiailag a lazulás kritériuma a progrediáló, 2 mm vagy annál nagyobb mértékû radiolucens zóna. Ez a vizsgált beteganyagban a csavar környezetében 6 esetben, 30%-ban következett be, 5 beteg RA-s, 1 arthrosisos volt, az utánvizsgálat esetükben átlagosan a mûtétet követõen 8,2 évvel történt. Az 1 mm-es, illetve 1-2 mm-es radiolucens zóna 5-5 esetben, 25-25%-ban volt megfigyelhetõ. A medialis condylusban észlelhetõ magasabb radiolucens zóna arányt a radial felõl bevezetett kompressziós csavar irány magyarázhatja. Mindössze 4 esetben. 20%-ban nem alakult ki a csavar környezetében radiolucens zóna. E betegek közül 2 RA-s, 2 poszttraumás arthrosisos, a mûtét óta eltelt idõ átlagosan 9,5 év volt. A humeralis komponens körül 2 esetben, 10%-ban volt észlelhetõ 2 mm-nél nagyobb radiolucens zóna, szintén a medialis condylusnak megfelelõen. Az ulnaris komponens körül összesen 9 esetben, 45%-ban alakult ki különbözõ mértékû radiolucens zóna, ebbõl 2 (10%) 2 mm-nél nagyobb a komponens teljes hosszában, 4 (20%) 1-2 mm között a distalis részen, illetve teljes hosszban, 1 mm-es pedig 3 (15%) a proximális részen, valamint a teljes hosszban volt megfigyelhetõ (III. Táblázat). Csavarkitekeredés 3 esetben, 15%-ban fordult elõ, a csavar törését egy esetben sem észleltük. Humeralis komponens vándorlása 6 esetben, 30 %-ban fordult elõ, ez megegyezik a 2 mm-nél nagyobb csavarkörüli radiolucens zóna elõfordulási arányával. A vándorlás mindig a csavarmenetes részének proximalizálódásával együtt következett be, maga után vonva a humeralis komponens proximalizálódását, varus irányú elbillenését, ugyanakkor hátrahelyezõdését is. A komponens vándorlásának és elbillenésének átlagos értéke 1 cm, hozzávetõlegesen 10 (7/a, b, c, d ábra). 276 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

8 7. a, b, c, d ábra A humeralis komponens vándorlása (posztoperáció és 8 évvel késõbb készült röntgenkép) Ulnaris komponens vándorlása 7 esetben, 35 %-ban volt észlelhetõ. Legszembetûnõbb a komponens hátrahelyezõdése, mely 5 esetben, 25%-ban alakult ki, s csaknem mindig együtt járt a humeralis komponens vándorlásával. A két komponens együttes vándorlása tehát 5 esetben jött létre, e betegek alapbetegsége RA volt, az utánvizsgálat a mûtétet követõen átlagosan 8,7 évvel történt. A komponens törések vizsgálatakor humeralis komponenstörést nem észleltünk. Az ulnaris komponens törése 3 esetben, 15%-ban jött létre; a titán lemez törése, majd malpositiója ugyanannál a betegnél következett be a teljes komponens dorsoventralis elbillenése mellett. Az ulnaris komponens szilikon törése a humeralis komponenssel érintkezõ részen mutatkozott radiaer irányban, mindkét komponens hátrahelyezõdése mellett, mely a könyökízület biomechanikájának dinamizmusát, az áthaladó erõk eredõvektorának ciklikus irányváltozását igazolja. A komponensek dislocatiója az utánkövetéses csoportban nem volt kimutatható. Csont törése 1 esetben, 5%-ban következett be a humerus medialis condylusának absorptiója mellett. Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

9 II. Táblázat: A csavarlazulás mértéke és helye III. Táblázat: A protézis komponensek lazulásának mértéke és helye EGYÉB SZÖVÕDMÉNYEK A musculus triceps brachii rupturáját a Van Gorder-feltárást követõen egy esetben sem észleltük, noha az irodalomban 5-29%-os gyakoriságot említenek, s a m. triceps brachii tapadás partialis leválasztásának, az ín-lebeny rekonstrukciós szövõdménylehetõségének, valamint a triceps-anconeus egység szétválasztásának tulajdonítják. Ez a magas elõfordulási arány feltételezhetõen mûtéttechnikai okokra és a mûtéti utókezelés hiányosságaira vezethetõk vissza (9). Nervus ulnaris károsodása gyakorlatunkban nem alakult ki, noha a közlemények 5-10 %-os gyakoriságot említenek a hátsó feltárásokkal kapcsolatosan. Ennek ismételten technikai oka valószínûsíthetõ, hiszen e feltárásoknál a nervus ulnaris kipreparálása kötelezõ, így az intraoperatív mûtéti manipulációk okozhatják e szövõdménytípust (1, 9, 14). Intraoperatív fraktúra 3 esetben jött létre a humerus condylus intraoperatív fraktúrája mûtéttechnikai hiba miatt. A protézist egyik esetben sem ültettük be, osteosynthesist követõen a reszekciós arthroplasticának megfelelõ helyzettel elégedtünk meg. Reoperációt a teljes beteganyagot, 33 esetet figyelembe véve az elmúlt 11 év alatt 10 esetben végeztünk, ez 33%-ot jelent. 3 esetben, 9%-ban csavarkitekeredés miatt csavarvisszahajtást követõen a betegek panaszmentessé váltak, 3 esetben, szintén 9%-ban a csavar cseréjére kényszerültünk, mindhárom esetben hosszabb csavart helyeztünk be. Excisióra 4 esetben, 12 %-ban kényszerültünk, közülük 2 esetben szeptikus lazulás miatt a protézis kivétele történt a beültetést követõ 2, illetve 5 évvel késõbb. A másik két betegnél aszeptikus lazulás miatt végeztünk excisiót, ebbõl egy esetben a komponensek dislocatiója, desorganisatiója alakult ki. Az excisión átesett betegek közül egyik sem szerepel az utánkövetett csoportban, közülük kettõ meghalt, a másik két beteget reszekciós arthroplasticának megfelelõ ízületi statusuk miatt a vizsgálatba nem vettük bele. 278 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

10 Szilikon indukálta synovitisre radiológiailag az implantátum környezetében kialakult marginális eróziók, subchondralis ciszták jellemzõek (11). Hisztológiailag intenzív idegentest hystiocytás óriássejtes reakció, a synoviumban mikron nagyságú szilikon részecskék figyelhetõk meg (19). A hazai irodalomban Józsa és mtsai 1993-ban 3 szilikon granulómás esetet észlelt, 1-1,8 %-os gyakoriságot említenek (6). Osztályunk gyakorlatában Szabó Zoltán nagyszámú MCP ízületi szilikon implantatumokkal szerzett tapasztalatok mellett szilikon indukálta synovitist nem említ (15). A 33 esetbõl egy esetben sem észleltünk szilikon synovitisre utaló klinikai tüneteket. A 4 excisiós esetbõl 2 egyértelmûen szeptikus eredetû volt, a másik kettõnél az excisiót követõen a synoviumból elvégzett szövettani vizsgálat granulomatosus jellegû gyulladást nem igazolt. Környéki nyirokcsomó elváltozást egy esetben sem észleltünk. Az utánvizsgált betegeknél kimutatható radiológiai elváltozások hátterében véleményünk szerint a protézis aszeptikus lazulása áll, melynek oka a protézis és a könyökízület biomechanikai paramétereiben keresendõ. Erre azonban egyértelmû bizonyítékkal csak az esetleges reoperációk során elvégzett áttekintõ, speciális módszereket is alkalmazó (elektronmikroszkóp) szövettani vizsgálat tudna szolgálni. MEGBESZÉLÉS Az általunk kifejlesztett könyökízületi endoprotézis létrehozásának aktualitását a rheumatoid arthritises betegek nagy száma, a betegek növekvõ igénye, valamint a könyökízület arthroplasticai lehetõségeinek hazai viszonylatban való megoldatlansága adta. Az között kifejlesztett, 1989-tõl a klinikai gyakorlatba bevezetett protézis tehát mindenképpen hiányt pótolt, ezáltal úttörõ szerepet is betöltött. Típusát tekintve unconstrained, rögzítésmódja az irodalom ismeretében újnak mondható. Az unconstrained típus mellett a beültetés relatív egyszerûsége, a minimális mértékû reszekció, valamint a beteget kevésbé megterhelõ mûtéti technika miatt döntöttünk. A protézis anyagának kiválasztásánál a könyökízületen áthaladó erõket rugalmasságánál fogva minél jobban elnyelõ fajtájúra törekedtünk. Így esett a választás a szilikonra, melynek elõnyös, a kéz ízületeinek vonatkozásában szerzett tapasztalatait ismertük. eltételeztük, hogy az ízület pillanatnyi rotációs központja közelében történõ transepicondylaris csavaros rögzítésmódnak köszönhetõen az aszeptikus lazulási arány nem haladja meg az irodalomban közölt mértéket. eltételeztük tovább, hogy a szilikon komponensek törése, valamint szilikon indukálta synovitis nem jön létre. A protézist 9 év alatt 32 betegnél 33 esetben ültettük be, 85 %-ban RA-ban. A kiugróan magas RA-s arány összhangban áll az irodalmi adatokkal. A betegek életkorának átlaga 57,9 év volt. A 20 (63 %) utánkövetett esetben az átlagos utánkövetési idõ 9,4 év, mely hosszú távú tapasztalatszerzésre adott lehetõséget. A betegek utánkövetéses vizsgálata, az értékelés a Mayo Performance Index (MPI) paramétereinek felhasználásával történt. A betegek 80%-a preoperatíve nagyfokúnak, 20%-a mérsékeltnek értékelt fájdalma, az utánvizsgálatnál 10 % esetében nagyfokú maradt, 20%-ban mérsékeltté, 40%-ban enyhévé vált, 30%-ban megszûnt. A vizuális szubjektív analóg skála szerinti átlagos pontérték csökkenés szignifikáns (p< 0,001). A flexiós-extenziós mozgáspálya átlagosan 27 -al, szignifikánsan növekedett (p< 0,007). A flexiós contractura mértékének csökkenésében szignifikancia nem igazolódott (p< 0,116). A rotáció esetében sem a supinatio, sem a pronatio változásában nem volt kimutatható szignifikáns növekedés (p< 0,06, ill. p< 0,462). A stabilitás értékelésekor az utánvizsgálatnál a betegek 45%-a volt stabil ízületû, ugyanakkor 25%-ban nagyfokú, 30%-ban mérsékelt instabilitás jött létre. Az instabilitás mértékének átlagos értéke 2, a különbség nem szignifikáns (p< 0,095). Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

11 A mindennapos élettevékenység vizsgálata a betegek életminõségére ad felvilágosítást. Preoperatíve mindössze 20% tudta ellátni az alapvetõ élettevékenységeket (táplálkozás, higiéné), az utánvizsgálatnál 95% volt minderre képes, tehát életminõségük jelentõsen, 75%-al javult. A Mayo Performance Index pontértéke átlagosan 44 ponttal, szignifikánsan javult (p< 0,001). A radiológiai értékelésnél különös hangsúlyt kapott a humeralis komponensen áthaladó csavar környezetének vizsgálata. A csavar lazulását igazoló 2 mm-nél nagyobb radiolucens zóna 6 esetben, 30%-ban alakult ki, átlagosan 8,2 évvel a mûtét után %-ban jött létre 1 mm-es, illetve 1-2 mm-es radiolucens zóna, s mindössze 4 esetben, 20%-ban nem volt észlelhetõ radiolucens zóna a csavar környezetében. Utóbbiak közül 2 RA-s, 2 poszttraumás arthrosisos volt. A humeralis komponens vándorlása 30 %-ban következett be, ez megegyezik a csavar radiológiai lazulásának arányával. A vándorlás minden esetben együtt járt a komponens tengelyének varizálódásával, melynek átlagos értéke 10 nak adódott. Az ulnaris komponens környezetében 2 esetben, 10%-ban jött létre 2 mm-nél nagyobb radiolucens zóna a komponens teljes hosszában. A komponens vándorlása 7 esetben, 35%-ban, ebbõl hátrahelyezõdése 5 esetben, 25%-ban alakult ki, s mindig együtt járt a humeralis komponens vándorlásával. Összevetve a humeralis és ulnaris komponens radiológiai lazulását igazoló 30, illetve 10%-os értékét, a protézis 40%-os lazulása igazolható. Ez az arány az irodalmi adatoknál magasabb. Trail és mtsai 1999-ben a Souter-Strachclyde protézissel kapcsolatban 12 éves utánkövetéssel a protézis 87%-os túlélését igazolták, 75%-ban a humeralis, 13%-ban az ulnaris komponens lazult. Ugyanakkor a komponensek magas, 13 %- os instabilitását írták le (16). Pöll és mtsai 1991-ben 15%-os lazulási, és 9%-os dislocatiós arányt igazoltak ugyanezzel a modellel kapcsolatban rövid, 3,4 éves utánkövetési idõ alatt (12). Lyall és mtsai 1994-ben szintén rövid utánkövetéssel 11%-os dislocatiós arányt mutattak ki (8). Kudo és Iwano 1999-ben a Kudo IV. protézissel 16%-ban észlelt csontabsorptiót, a Kudo V. beültetését követõen pedig 3 éves utánkövetéssel osteolysist nem igazoltak, 86%- ban jó eredményrõl számoltak be (7). Csavartörést egy esetben sem észleltünk, a csavar kitekeredése 3 esetben, 15%-ban jött létre. Humeralis komponens törése nem alakult ki, az ulnaris komponens törése 3 esetben, 15%-ban jött létre; a titán lemez törése, majd malpositiója ugyanannál a betegnél következett be a komponens dorsoventralis elbillenése mellett. A komponensek dislocatiója az utánvizsgált csoportban nem alakult ki, a teljes beteganyagot tekintve egy esetben, 3%-ban jött létre a kialakult nagyfokú instabilitás miatt. Reoperációra az összes esetet figyelembe véve 33%-ban kényszerültünk. 9%-ban csavar visszahajtást, 9%-ban csavarcserét végeztünk. 12%-ban végeztünk excisiót, közülük 2 eset (6%) szeptikus volt. Szilikon indukálta synovitis klinikai jeleit egy esetben sem észleltük, ezt a tényt az osztályunkon végzett kéz kisízületi arthroplasticákkal szerzett hosszú távú tapasztalatok is alátámasztják, bár az irodalomban ezzel ellentétben több közlemény is tudósít e szövõdményfajtáról (6, 11, 19). KÖVETKEZTETÉSEK A protézis beültetését követõen a hosszú távú utánkövetéses vizsgálat eredményeinek alapján a következõk állapíthatók meg: a) A betegek fájdalma szignifikánsan csökkent. b) Az átlagos flexiós-extenziós mozgáspálya szignifikánsan növekedett, az átlagos flexiós contractura nem szignifikánsan csökkent. Sem a supinatio, sem a pronatio esetében a pre- és posztoperatív átlagos mozgástartományok különbsége nem volt szignifikáns. 280 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

12 c) Az instabilitás nem szignifikáns módon növekedett. d) A betegek életminõsége 75%-al javult. e) A Mayo Performace Index pontértéke szignifikánsan javult. f) Szilikon indukálta synovitis klinikai jeleit egy esetben sem észleltük a hosszú távú követési idõ alatt. g) A radiológiai értékelés alapján észlelt magas, 40%-os lazulási arány az irodalomban közölt újabb unconstrained modellek lazulási arányát mintegy 25%-al haladja meg. Tekintettel e magas lazulási arányra, a továbbiakban a protézis konstrukciójának megváltoztatása javasolt. IRODALOM 1. Campbell W. C.: Operative Orthopaedics. A. H. Crenshaw p. 2. Connor P. M., Morrey B..: Total elbow arthroplasty as primary treatment for distal humeral fractures in elderly patients. J. Bone Joint Surg A: Ewald. C., Jacobs M. A.: Total elbow arthroplasty. Clin. Orthop : Garrett J. C., Ewald. C., Thomas W. H., Sledge C. B.: Loosening associates with GSB hinge total elbow replacement in patients with rheumatoid arthritis. Clin. Orthop : Gschwend N., Loehr J., Ivosevic-Radovanovic D., Scheier H., Munzinger U.: Semiconstrained elbow prosthesis with special reference to the GSB III. prosthesis. Clin. Orthop : Józsa L., Renner A., renyó S.: Szilikon-protézis okozta synovitis- és csontelváltozások. Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet : Kudo H., Iwano K., Nishino J.: Total elbow arthroplasty with use of a nonconstrained humeral component inserted without cement in patients who have rheumatoid arthritis. J. Bone Joint Surg A: Lyall H. A., Cohen B., Clatworthy M., Constant C. R.: Results of the Souter-Strathclyde total elbow arthroplasty in patients with rheumatoid arthritis. J. Arthroplasty Vol. 9. No. 3: Morrey B..: The elbow and its disorders. Philadelphia. W. B. Saunders Company Morrey B.., Bryan R. S.: Complications of total elbow arthroplasty. Clin. Orthop : Murray P. M., Wood M. B.: The results of treatment of synovitis of the wrist induced by particles of silicone debris. J. Bone Joint Surg A: Pöll R. G., Miller E. M.: Use of the Souter-Strathclyde total elbow prosthesis in patients who have rheumatoid arthritis. J. Bone Joint Surg A: Rosenberg G. M., Turner R. H.: Nonconstrained total elbow arthroplasty. Clin. Orthop : Souter W. A.: Surgery for rheumatoid arthritis: 1. Upper limb surgery of the elbow. Current Orthop : Szabó Z.: Tapasztalataink az RA-s betegek kézelváltozásainak kezelésével. Kandidátusi értekezés Trail I. A., Nuttail D., Stanley J. K.: Survivorship and radiological analysis of the standard Souter-Strathclyde total elbow arthroplasty. J. Bone Joint Surg B: Udvarhelyi I., arkasházi M., Lang P., Molnár I.: Újonnan kifejlesztett cementnélküli könyökízületi protézis. Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet : Udvarhelyi I., Lang P., arkasházi M.: A rheumatoid arthritises könyökízület mûtéti kezelése. Magyar Reumatológia : Vanderwilde R. S., Morrey B.., Melberg M. W.: Inflammatory arthritis after failure of silicone rubber replacement of the radial head. J. Bone Joint Surg B: Dr. arkasházi Miklós Budai Irgalmasrendi Kórház Kht. Ortopédiai Osztály 1027 Budapest, rankel Leó út Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

A RHEUMATOID ARTHRITISES KÖNYÖKÍZÜLET ARTHROPLASTICAI LEHETŐSÉGEI. Dr. Farkasházi Miklós

A RHEUMATOID ARTHRITISES KÖNYÖKÍZÜLET ARTHROPLASTICAI LEHETŐSÉGEI. Dr. Farkasházi Miklós Ph.D. Tézisek A RHEUMATOID ARTHRITISES KÖNYÖKÍZÜLET ARTHROPLASTICAI LEHETŐSÉGEI Dr. Farkasházi Miklós Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Neveléstudományi

Részletesebben

A könyökprotetika aktuális helyzete

A könyökprotetika aktuális helyzete A Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Ortopéd Traumatológiai Osztály, Budapest, közleménye A könyökprotetika aktuális helyzete DR. KISS JENŐ Érkezett: 2012. február 26. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Tapasztalataink radiusfej protézisekkel

Tapasztalataink radiusfej protézisekkel Az Országos Traumatológiai Intézet közleménye Tapasztalataink radiusfej protézisekkel DR. FEKETE KÁROLY, DR. VARGA ISTVÁN, DR. FRENYÓ SÁNDOR ÖSSZEFOGLALÁS Szerzôk az izoelasztikus radiusfej protézis beültetésével

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

Cement nélküli implantátummal végzett vápacserék rövidtávú eredményei klinikánkon*

Cement nélküli implantátummal végzett vápacserék rövidtávú eredményei klinikánkon* A Pécsi Tudományegyetem OEC ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye Cement nélküli implantátummal végzett vápacserék rövidtávú eredményei klinikánkon* DR. HORVÁTH GÁBOR, DR. THAN PÉTER, DR. BELLYEI ÁRPÁD Érkezett:

Részletesebben

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai*

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* K AZUISZTIK ÁK A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* DR. HOLNAPY GERGELY, DR. ILLYÉS ÁRPÁD, DR. BÖRÖCZ ISTVÁN Érkezett: 2004. június 21. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Könyökízületi interpositiós arthroplastica dura materrel

Könyökízületi interpositiós arthroplastica dura materrel A Budai Irgalmasrendi Kórház Kht. Ortopédiai Osztály, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Ortopéd Tanszék, Budapest közleménye Könyökízületi interpositiós arthroplastica dura materrel DR. ARKASHÁZI

Részletesebben

Térd arthroplastica szerepe a juvenilis chronicus arthritises (JCA) betegek kezelésében

Térd arthroplastica szerepe a juvenilis chronicus arthritises (JCA) betegek kezelésében Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem ORFI/Ortopédia Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem ORFI C Osztály Országos Rheuma- és Fizioterápiás Intézet Térd arthroplastica szerepe a juvenilis chronicus arthritises

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

Ötven éves kor alatt beültetett csípőprotézisek legalább 10 éves utánkövetése

Ötven éves kor alatt beültetett csípőprotézisek legalább 10 éves utánkövetése A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye Ötven éves kor alatt beültetett csípőprotézisek legalább 10 éves utánkövetése DR. HOLNAPY GERGELY, DR. ZAHÁR ÁKOS, DR.

Részletesebben

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinikájának közleménye Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében DR. KRÁNICZ

Részletesebben

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis A Pécsi Honvédkórház Baleseti Sebészeti Osztályának közleménye Új típusú, cement nélküli csípõprotézis DR. NOVÁK LÁSZLÓ, DR. MÁTHÉ TIBOR Érkezett: 2002. március 20. ÖSSZE OGLALÁS A szerzõk egy új típusú

Részletesebben

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval* A Pécsi Tudományegyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Részletesebben

A térdízületi teljes felszínpótló protézis eredményei klinikánkon DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER, DR. HALMAI VILMOS

A térdízületi teljes felszínpótló protézis eredményei klinikánkon DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER, DR. HALMAI VILMOS Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye A térdízületi teljes felszínpótló protézis eredményei klinikánkon DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER, DR. HALMAI VILMOS Érkezett: 1998. május 11.

Részletesebben

endoprotézis infekció kezelése antibiotikum tartalmú cement spacer beültetése után végzett reimplantációval

endoprotézis infekció kezelése antibiotikum tartalmú cement spacer beültetése után végzett reimplantációval A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Ortopédiai Osztály, Kecskemét, közleménye Mennyibe kerül a csípõ és térdízületi totál endoprotézis infekció kezelése antibiotikum tartalmú cement spacer beültetése

Részletesebben

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Ph. D. Tézisek A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Dr. Gunther Tibor Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi

Részletesebben

a tibia felsõ harmadában*

a tibia felsõ harmadában* Az Uzsoki Utcai Kórház Orthopaed-Traumatológiai Osztály közleménye Térdízületi arthrosist követõ fáradásos törés a tibia felsõ harmadában* DR. UDVARHELYI IVÁN, DR. TÓTH FERENC, DR. KÁRPÁTI ZOLTÁN, DR.

Részletesebben

Hosszú távú eredmények csípő- és térdízületi arthroplasticával juvenilis idiopathiás arthritises betegeken *

Hosszú távú eredmények csípő- és térdízületi arthroplasticával juvenilis idiopathiás arthritises betegeken * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1, a Budai Irgalmasrendi Kórház, Ortopédiai Osztály 2, és az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet 3 közleménye Hosszú távú eredmények

Részletesebben

Eredményeink distalis radius törések füles húzólemezzel végzett osteosynthesise után

Eredményeink distalis radius törések füles húzólemezzel végzett osteosynthesise után A Jávorszky Ödön Kórház Traumatológia Osztály, Vác közleménye Eredményeink distalis radius törések füles húzólemezzel végzett osteosynthesise után DR. SERESS GYÖRGY, DR. KURUCZ LÁSZLÓ, DR. OSGYÁN HENRIK,

Részletesebben

Poszttraumás arthrosisok kezelése a kézen Endoprotézis vagy arthrodesis?

Poszttraumás arthrosisok kezelése a kézen Endoprotézis vagy arthrodesis? Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet, Kéz- és Mikrosebészeti Osztály közleménye Poszttraumás arthrosisok kezelése a kézen Endoprotézis vagy arthrodesis? II. Csuklóízületi totál-endoprotézisek DR.

Részletesebben

Csípőprotézis beültetés szűk térviszonyok között*

Csípőprotézis beültetés szűk térviszonyok között* A Pécsi Tudományegyetem, OEC, ÁOK, Ortopédiai Klinika közleménye Csípőprotézis beültetés szűk térviszonyok között* DR. HORVÁTH GÁBOR, DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER Érkezett: 2005. február 19. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

A femur csontszerkezeti változásai cementnélküli endoprotézis-szár környezetében

A femur csontszerkezeti változásai cementnélküli endoprotézis-szár környezetében Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye A femur csontszerkezeti változásai cementnélküli endoprotézis-szár környezetében DR. LAKATOS JÓZSEF, DR. BUCSI LÁSZLÓ, DR. VAJDA ANDRÁS Érkezett:

Részletesebben

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek KAZUISZTIKA Az egri Markhot Ferenc Kórház és Rendelõintézet Ortopédiai és Reumatológiai* Osztályainak közleménye Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai

Részletesebben

Együlésben végzett kétoldali totál térdprotézis beültetés

Együlésben végzett kétoldali totál térdprotézis beültetés Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika, Szeged, közleménye Együlésben végzett kétoldali totál térdprotézis beültetés DR. TÓTH KÁLMÁN*, DR. HORTOBÁGYI ANNAMÁRIA**, DR. HUDÁK KLÁRA**

Részletesebben

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen *

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1,és a Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, Ortopéd Traumatológiai Osztály 2, közleménye A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás

Részletesebben

Új típusú moduláris radiusfej protézis Korai eredmények Előzetes közlemény

Új típusú moduláris radiusfej protézis Korai eredmények Előzetes közlemény A Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék Kenézy Gyula Kórház, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály közleménye Érkezett: 2013. június 17. Új típusú

Részletesebben

Középtávú életminőség vizsgálat és funkcionális eredmények térdízületi tumor endoprotézis beültetés után

Középtávú életminőség vizsgálat és funkcionális eredmények térdízületi tumor endoprotézis beültetés után A Semmelweis Egyetem ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye Középtávú életminőség vizsgálat és funkcionális eredmények térdízületi tumor endoprotézis beültetés után DR. SKALICZKI GÁBOR, DR. ANTAL IMRE, DR.

Részletesebben

Módosított tibiareszekció nagyfokú varus arthrosis miatt beültetett total condylaris térdprotézis során

Módosított tibiareszekció nagyfokú varus arthrosis miatt beültetett total condylaris térdprotézis során A õvárosi Önkormányzat Uzsoki Utcai Kórház Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye Módosított tibiareszekció nagyfokú varus arthrosis miatt beültetett total condylaris térdprotézis során DR. UDVARHELYI

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

Serdülôkori metatarsus varus - hallux valgus deformitás miatt végzett MTP ízületplasztikával kombinált bázisközeli osteotomiával nyert tapasztalataink

Serdülôkori metatarsus varus - hallux valgus deformitás miatt végzett MTP ízületplasztikával kombinált bázisközeli osteotomiával nyert tapasztalataink A Budai Gyermekkórház-Rendelôintézet Ortopédiai Osztály közleménye Serdülôkori metatarsus varus - hallux valgus deformitás miatt végzett MTP ízületplasztikával kombinált bázisközeli osteotomiával nyert

Részletesebben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben A Rijekai Klinikai Központ, Sebészeti Klinika, Gyermek Orthopédiai Osztályának közleménye Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben DR. RÓTH SÁNDOR Érkezett: 2003.

Részletesebben

A súlyos csuklódeformitás kezelése arthrodesissel a neurorehabilitáció során

A súlyos csuklódeformitás kezelése arthrodesissel a neurorehabilitáció során Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Koponya-agysérültek Rehabilitációs Osztálya¹ és Ortopédiai Osztálya² közleménye A súlyos csuklódeformitás kezelése arthrodesissel a neurorehabilitáció során DR.

Részletesebben

Seven implantátumok klinikai és radiológiai vizsgálata. Az osseointegráció mértéke és a csont szintjének stabilitása. Elsődleges eredmények.

Seven implantátumok klinikai és radiológiai vizsgálata. Az osseointegráció mértéke és a csont szintjének stabilitása. Elsődleges eredmények. Seven implantátumok klinikai és radiológiai vizsgálata. Az osseointegráció mértéke és a csont szintjének stabilitása. Elsődleges eredmények. Zabaras D, Boubolis S, Spanos A, Petsinis V, Gisakis I G Bevezetés

Részletesebben

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában A Pécsi Orvostudományi Egyetem Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinikájának közleménye Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában DR. TÓTH FERENC, DR. NYÁRÁDY JÓZSEF,

Részletesebben

Életminőség-vizsgálat musculosceletalis daganatok miatt végzett vállövi. Dr. Kiss János

Életminőség-vizsgálat musculosceletalis daganatok miatt végzett vállövi. Dr. Kiss János SEMMELWEIS EGYETEM BUDAPEST ORTOPÉDIAI KLINIKA Igazgató: Prof.Dr. Szendrői Miklós Életminőség-vizsgálat musculosceletalis daganatok miatt végzett vállövi resectiók után Dr. Kiss János Végtagmegtartó műtétek

Részletesebben

XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia. Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14.

XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia. Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. Gellai Nándor gyógytornász-fizioterapeuta Dr. Berecz Zsuzsanna reumatológus

Részletesebben

Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után

Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után (3 eset ismertetése) DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. KOÓS ZOLTÁN,

Részletesebben

X PMS 2007 adatgyűjtés eredményeinek bemutatása X PMS ADATGYŰJTÉS

X PMS 2007 adatgyűjtés eredményeinek bemutatása X PMS ADATGYŰJTÉS X PMS ADATGYŰJTÉS 2007 1 Tartalom Összefoglalás...3 A kutatásba beválasztott betegek életkora... 4 A kutatásba bevont betegek nem szerinti megoszlása... 5 Az adatgyűjtés során feltárt diagnózisok megoszlása...

Részletesebben

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinikájának közleménye

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinikájának közleménye A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinikájának közleménye Az osteoporosis, mint cement nélküli totál csípôízületi endoprothesis indikációját befolyásoló tényezô* DR. BUCSI LÁSZLÓ, DR. LAKATOS

Részletesebben

A distalis bicepszín szakadás kezelése és eredményei

A distalis bicepszín szakadás kezelése és eredményei Az Almási Balogh Pál Kórház, Sebészeti Mátrix Osztály, Ózd, közleménye A distalis bicepszín szakadás kezelése és eredményei DR. GYURINA LÁSZLÓ Érkezett: 2008. december 19. ÖSSZEFOGLALÁS A szerző a musculus

Részletesebben

Tapasztalataink a rosszul gyógyult distalis radius törések korrekciós osteotomiájával

Tapasztalataink a rosszul gyógyult distalis radius törések korrekciós osteotomiájával A Debreceni Orvostudományi Egyetem Traumatológiai Tanszékének közleménye Tapasztalataink a rosszul gyógyult distalis radius törések korrekciós osteotomiájával DR. BALÁZS JÓZSEF, DR. BÍRÓ VILMOS, DR. FRENDL

Részletesebben

KAZUISZTIKÁK. Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel

KAZUISZTIKÁK. Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel KAZUISZTIKÁK A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Ortopédiai Klinikájának közleménye Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel DR. THAN PÉTER, DR. KRÁNICZ

Részletesebben

Tumor endoprotézis használata revíziós térdprotetikában, nagy csonthiány vagy szalagelégtelenség esetén

Tumor endoprotézis használata revíziós térdprotetikában, nagy csonthiány vagy szalagelégtelenség esetén A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Tumor endoprotézis használata revíziós térdprotetikában, nagy csonthiány vagy szalagelégtelenség esetén DR. SKALICZKI GÁBOR, DR. ZAHÁR ÁKOS, DR. BEJEK

Részletesebben

Sportolók vállízületi instabilitásának műtéti kezelése

Sportolók vállízületi instabilitásának műtéti kezelése Sportolók vállízületi instabilitásának műtéti kezelése Pavlik Attila, Hidas Péter Országos Sportegészségügyi Intézet, Budapest Sportsebészeti Osztály Változások az elmúlt 20 évben Diagnózis Indikáció Klasszifikáció

Részletesebben

Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma

Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 5. hét Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel Nógrád megyei Önkormányzat,,Madzsar József Kórház-Rendelôintézet Traumatológiai Osztály közleménye Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel CSONKA CSABA DR., VEKSZLER

Részletesebben

Metrimed és Protetim cementezett csípőprotézisek túlélési eredményei 10 évet meghaladó utánkövetéses vizsgálatunk alapján

Metrimed és Protetim cementezett csípőprotézisek túlélési eredményei 10 évet meghaladó utánkövetéses vizsgálatunk alapján A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye Metrimed és Protetim cementezett csípőprotézisek túlélési eredményei 10 évet meghaladó utánkövetéses vizsgálatunk alapján

Részletesebben

A kompressziós tûzõdrót rendszer

A kompressziós tûzõdrót rendszer Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet, OMSZ Járó- és Fekvõbeteg Ellátó Egység közleménye A kompressziós tûzõdrót rendszer DR. SZOKOLY MIKLÓS, DR. LÁSZLÓ GYULA Érkezett: 2001. december 7. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

A GLENOHUMERALIS ÍZÜLET DEGENERATIV ELVÁLTOZÁSAI ÉS A CAVITAS GLENOIDALIS PROTETIZÁLÁSÁNAK PROBLEMATIKÁJA. PhD értekezés tézisei. Dr.

A GLENOHUMERALIS ÍZÜLET DEGENERATIV ELVÁLTOZÁSAI ÉS A CAVITAS GLENOIDALIS PROTETIZÁLÁSÁNAK PROBLEMATIKÁJA. PhD értekezés tézisei. Dr. A GLENOHUMERALIS ÍZÜLET DEGENERATIV ELVÁLTOZÁSAI ÉS A CAVITAS GLENOIDALIS PROTETIZÁLÁSÁNAK PROBLEMATIKÁJA PhD értekezés tézisei Dr. Szabó István Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr Nagy Judit Programvezető:

Részletesebben

Két lépésben végzett revízió eredményei a szeptikus csípõízületi endoprotézisek megoldásában

Két lépésben végzett revízió eredményei a szeptikus csípõízületi endoprotézisek megoldásában A Semmelweis Egyetem ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye Két lépésben végzett revízió eredményei a szeptikus csípõízületi endoprotézisek megoldásában DR. LAKATOS JÓZSE, DR. ZAHÁR ÁKOS Érkezett: 2003. január

Részletesebben

KAZUISZTIKA. A Pécsi Tudományegyetem KK MSI Ortopédiai Klinika közleménye

KAZUISZTIKA. A Pécsi Tudományegyetem KK MSI Ortopédiai Klinika közleménye KAZUISZTIKA A Pécsi Tudományegyetem KK MSI Ortopédiai Klinika közleménye A dysplasiás femur protetizálásának eltérő megoldási lehetőségei csípő TEP beültetésekor DR. SZUPER KINGA, DR. KUZSNER JÓZSEF, DR.

Részletesebben

Etanercept. Finanszírozott indikációk:

Etanercept. Finanszírozott indikációk: Etanercept Finanszírozott indikációk: 1. Spondylitis ankylopoeticában, amennyiben radiológiailag legalább 2-es stádiumú bilateralis, vagy 3-as, 4-es stádiumú unilateralis sacroileitis, és legalább 3 hónapja

Részletesebben

Új típusú radiusfej protézis

Új típusú radiusfej protézis A Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Baleseti, Helyreállító és Kézsebészeti Osztály közleménye Új típusú radiusfej protézis DR. VIDÓ SÁNDOR Érkezett: 2002. december 14. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Unicondylaris felszínpótló térdprotézisek eredményei

Unicondylaris felszínpótló térdprotézisek eredményei A Markhot Ferenc Kórház Ortopédiai Osztálya közleménye* Unicondylaris felszínpótló térdprotézisek eredményei középtávú utánkövetéssel DR. PÓCS ALFRÉD, DR. GIRHINY ZOLTÁN, DR. TÕZSÉR KORNÉL, DR. NÉMETH

Részletesebben

Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések diagnosztikájában

Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések diagnosztikájában A Debreceni Orvostudományi Egyetem Traumatológiai Tanszék* és a Kenézy Gyula Kórház-Rendelôintézet, Radiológiai Osztály**, Debrecen közleménye Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések

Részletesebben

Érkezett: 2005. február 28. ÖSSZEFOGLALÁS

Érkezett: 2005. február 28. ÖSSZEFOGLALÁS Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Szeptikus és TBC-s Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály és az Ortopédiai Osztály* közleménye Csípőízületi infekciók kezelése spacer technikát követő endoprotézis

Részletesebben

A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye

A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye Antibiotikus spacer alkalmazása szeptikus szövődménnyel járó csípőtáji törések kezelésében Előzetes közlemény DR. JUHÁSZ LÁSZLÓ,

Részletesebben

A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban

A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban Dr Simkovics Enikő, Józsa Balázs, Horváth Anita, Dr Vekerdy Nagy Zsuzsanna Orvosi Rehabilitáció és Fizikális

Részletesebben

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 4. hét Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

KAZUISZTIKÁK. Spasticus beteg csípõficamának és szekunder arthrosisának kezelése Esetismertetés

KAZUISZTIKÁK. Spasticus beteg csípõficamának és szekunder arthrosisának kezelése Esetismertetés KAZUISZTIKÁK A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinikájának közleménye Spasticus beteg csípõficamának és szekunder arthrosisának kezelése Esetismertetés DR. SÓLYOM LÁSZLÓ, DR.

Részletesebben

Tájékoztatott vagy tájékozott beteg kérdése

Tájékoztatott vagy tájékozott beteg kérdése Tájékoztatott vagy tájékozott beteg kérdése Az elektív csípő- és térd-protézis műtéten résztvevő betegek tájékoztatásának vizsgálata Készítette: Fehér Mónika MSc ápoló hallgató Az elektív csípő- és térd-protézis

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

Teniszkönyök miatt végzett mûtétek hosszú távú eredményei klinikánkon

Teniszkönyök miatt végzett mûtétek hosszú távú eredményei klinikánkon A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinikájának közleménye Teniszkönyök miatt végzett mûtétek hosszú távú eredményei klinikánkon DR. DOMÁN ISTVÁN, DR. KOÓS ZOLTÁN, DR. BÁLINT

Részletesebben

A felső végtag sérülései. SE Traumatológia Tanszék

A felső végtag sérülései. SE Traumatológia Tanszék A felső végtag sérülései SE Traumatológia Tanszék A válltv lltól l a csuklóig azaz a sternoclavicularis izülett lettől l a carpalis izületig Lágyrész és csontsérülések sek Egon Schiele Sternoclavicularis

Részletesebben

Csípőízüle protézisek szárkomponensének törése mia végze revíziók során szerze tapasztalataink

Csípőízüle protézisek szárkomponensének törése mia végze revíziók során szerze tapasztalataink A Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye Csípőízüle protézisek szárkomponensének törése mia végze revíziók során szerze tapasztalataink DR. GREKSA FERENC, DR.

Részletesebben

A vápakomponens cementezési technikájának jelentősége vállízületi totál endoprotézisben

A vápakomponens cementezési technikájának jelentősége vállízületi totál endoprotézisben A Pécsi Tudományegyetem, ÁOK Ortopédiai Klinika 1 a Clinique Sainte-Anne Lumière, Lyon, Francia o. 2, a Fondren Orthopedic Group, Houston, USA 3, a Laboratoire d informatique médicale des Hôspices Civiles

Részletesebben

Terrier-féle lágyrész mobilizáció és Kinesio Tape technika hatása Periarthritis humeroscapuláris konzervatív kezelése során

Terrier-féle lágyrész mobilizáció és Kinesio Tape technika hatása Periarthritis humeroscapuláris konzervatív kezelése során Terrier-féle lágyrész mobilizáció és Kinesio Tape technika hatása Periarthritis humeroscapuláris konzervatív kezelése során Készítette: Halder Ágnes B.A.Z. Megyei Kórház és EOK Szikszó, Gyógytornász Terrier-féle

Részletesebben

Doktori tézisek. Dr. Bejek Zoltán. Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola

Doktori tézisek. Dr. Bejek Zoltán. Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Számítógépes navigáció használata teljes felszínpótló térdprotézis beültetetése során rehabilitáció utánkövetése járásvizsgálat segítségével Doktori tézisek Dr. Bejek Zoltán Semmelweis Egyetem Klinikai

Részletesebben

3. FEJEZET - MANUÁLTERÁPIA 3/1. EGYSZERŰ FELELETVÁLASZTÁS

3. FEJEZET - MANUÁLTERÁPIA 3/1. EGYSZERŰ FELELETVÁLASZTÁS 3. FEJEZET - MANUÁLTERÁPIA 3/1. EGYSZERŰ FELELETVÁLASZTÁS 1. A csúszó mozgás: A) forgó haladó mozgás, amikor az ízület egyik oldalán tractio, a másik oldalon compressio jön létre B) egyenes vonalú haladó

Részletesebben

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával A Debreceni Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika és a **Szent János Kórház, Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok

Részletesebben

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Érkezett: 1997. május

Részletesebben

Dr.Szolnoki János. Klinikus állatorvos, az MKOE tagja. Hegyvidéki Kisállatklinika Bt. állatkórháza, Szentendre MRCVS,

Dr.Szolnoki János. Klinikus állatorvos, az MKOE tagja. Hegyvidéki Kisállatklinika Bt. állatkórháza, Szentendre MRCVS, Orthopédia ESETISMERTETÉS Könyökízületi arthrodesiszsömi kutya Dr.Szolnoki János Klinikus állatorvos, az MKOE tagja Hegyvidéki Kisállatklinika Bt. állatkórháza, Szentendre MRCVS, www.hegyvidekiklin.fw.hu

Részletesebben

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért.

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért. Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2016. 6. hét Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések

Részletesebben

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Állatokon végzett tanulmányok A CV247 két kutatásban képezte vizsgálat

Részletesebben

A Putti-Platt mûtét késõi következményei

A Putti-Platt mûtét késõi következményei A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinikájának közleménye A Putti-Platt mûtét késõi következményei KISS JENÕ DR., MERSICH ISTVÁN DR., PERLAKY GYÖRGY DR., SZOLLÁS LÁSZLÓ DR. Érkezett: 1996.

Részletesebben

Szemléletváltás a típusos radiustörések kezelésében osztályunkon a XXI. században

Szemléletváltás a típusos radiustörések kezelésében osztályunkon a XXI. században A Zala Megyei Kórház Traumatológia és Kézsebészeti Osztály közleménye Szemléletváltás a típusos radiustörések kezelésében osztályunkon a XXI. században DR. SZALAI ZOLTÁN, DR. MAGYAR LÁSZLÓ, DR. BITA LÁSZLÓ,

Részletesebben

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Dr Élő György Miért szükséges ismeretek ezek? Tudni kell a funkció károsodás okát, ismerni a beteg általános állapotát, hogy testi, szellemi és lelki állapotának

Részletesebben

Általános életminôség-vizsgálat összehasonlító alkalmazása Kezdeti eredmények az SF-36-módszerrel

Általános életminôség-vizsgálat összehasonlító alkalmazása Kezdeti eredmények az SF-36-módszerrel Az ORFI-HIETE Ortopéd Tanszék közleménye Általános életminôség-vizsgálat összehasonlító alkalmazása Kezdeti eredmények az SF-36-módszerrel DR. SARUNGI MARTIN Érkezett: 1998. május 12. ÖSSZEFOGLALÁS Az

Részletesebben

IATAL ORVOSOK ÓRUMA. A Semmelweis Egyetem ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye

IATAL ORVOSOK ÓRUMA. A Semmelweis Egyetem ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye IATAL ORVOSOK ÓRUMA A Semmelweis Egyetem ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye Totál felszínpótló térdprotézis szeptikus komplikációjának megoldása antibiotikus távtartó ismételt beültetésével és célzott lokális

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Humerus diaphysis törések kezelése (384E, 387C) Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Humerus diaphysis törések kezelése (384E, 387C) Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Humerus diaphysis törések kezelése (384E, 387C) Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium 1. A protokollok alkalmazási /

Részletesebben

Revíziós csípőarthroplasztika hydroxiapatit bevonatú moduláris szárral Korai eredmények

Revíziós csípőarthroplasztika hydroxiapatit bevonatú moduláris szárral Korai eredmények A Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Oktató Kórház, Ortopédiai Osztály, Nyíregyháza, közleménye Revíziós csípőarthroplasztika hydroxiapatit bevonatú moduláris szárral Korai eredmények

Részletesebben

HU-Debrecen: Ortopédiai implantátumok 2012/S 28-044261. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 29.12.2011, 2011/S 250-408426)

HU-Debrecen: Ortopédiai implantátumok 2012/S 28-044261. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 29.12.2011, 2011/S 250-408426) 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:44261-2012:text:hu:html HU-Debrecen: Ortopédiai implantátumok 2012/S 28-044261 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató

Részletesebben

Az osteosarcoma kezelési stratégiájának változása intézetünkben

Az osteosarcoma kezelési stratégiájának változása intézetünkben A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika és *Gyermekklinika közleménye Az osteosarcoma kezelési stratégiájának változása intézetünkben 23 eset eredményeinek elemzése DR. ILLÉS TAMÁS, DR. THAN

Részletesebben

Nyakban rögzülő szárral végzett csípőízületi totál endoprotézis rövid távú eredményei klinikánkon Két eset ismertetése

Nyakban rögzülő szárral végzett csípőízületi totál endoprotézis rövid távú eredményei klinikánkon Két eset ismertetése A Pécsi Tudományegyetem KK MSI Traumatológiai Klinikai Tanszék 1 és Ortopédiai Klinikai Tanszék 2 közleménye Nyakban rögzülő szárral végzett csípőízületi totál endoprotézis rövid távú eredményei klinikánkon

Részletesebben

Csípőízületi implantátum aszeptikus lazulásának korai diagnosztikája biomarkerek segítségével

Csípőízületi implantátum aszeptikus lazulásának korai diagnosztikája biomarkerek segítségével A Pécsi Tudományegyetem ÁOK MSI, Ortopédiai Klinikai Tanszék közleménye Csípőízületi implantátum aszeptikus lazulásának korai diagnosztikája biomarkerek segítségével DR. KUZSNER JÓZSEF, DR. TUNYOGI-CSAPÓ

Részletesebben

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény)

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) Az Országos Sportegészségügyi Intézet Sportsebészeti Osztályánek közleménye Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) DR. HALASI TAMÁS, DR. HEHL ISTVÁN, DR. BEREZNAI ISTVÁN

Részletesebben

Chiari-féle medence osteotomiával szerzett tapasztalataink

Chiari-féle medence osteotomiával szerzett tapasztalataink A Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye Chiari-féle medence osteotomiával szerzett tapasztalataink DR. GREKSA FERENC, DR. TÓTH KÁLMÁN, DR. MÉSZÁROS TAMÁS

Részletesebben

KAZUISZTIKÁK. Az olecranon és a radius fej egyidejű nagy elmozdulással járó törésének kezelése gyermekkorban

KAZUISZTIKÁK. Az olecranon és a radius fej egyidejű nagy elmozdulással járó törésének kezelése gyermekkorban KAZUISZTIKÁK A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekklinika, Gyermeksebészeti Osztály 1 és a Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és Baleseti Központ, Gyermek-traumatológiai Osztály 2 közleménye

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DOKTORA PÁLYÁZAT. Doktori értekezés SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPŐÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DOKTORA PÁLYÁZAT. Doktori értekezés SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPŐÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DOKTORA PÁLYÁZAT Doktori értekezés SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPŐÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN Dr. Tóth Kálmán Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

Részletesebben

Merev csípők konverziós arthroplasticájának eredményei

Merev csípők konverziós arthroplasticájának eredményei A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika 1 és a Budai Irgalmasrendi Kórház, Ortopédiai Osztály 2, közleménye Merev csípők konverziós arthroplasticájának eredményei dr. zahár

Részletesebben

KÖNYÖKTÁJI CSONTÍZÜLETI SÉRÜLÉSEK GYERMEKKORI SAJÁTOSSÁGAI I.

KÖNYÖKTÁJI CSONTÍZÜLETI SÉRÜLÉSEK GYERMEKKORI SAJÁTOSSÁGAI I. Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 1. szám (2013), pp. 113 121. KÖNYÖKTÁJI CSONTÍZÜLETI SÉRÜLÉSEK GYERMEKKORI SAJÁTOSSÁGAI I. NAGY ÁGNES 1, NEMESI ERIKA 1, DR. LOMBAY BÉLA 1,2 Összefoglalás: A csontok

Részletesebben

Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI DOMINIK

Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI DOMINIK A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI

Részletesebben

Aszerzők közleményükben azokat a jeleket és mérési

Aszerzők közleményükben azokat a jeleket és mérési 18 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 2013/1-2 Elülső térd fájdalmak radiológiai vonatkozásai Balogh Endre dr., Palotás Anikó dr., Kovács Hedvig, Róka Timea, Kéki Imre, László Csaba, Stefán Ágnes dr. és Viharos Krisztián*

Részletesebben

Az ORFI-HIETE Ortopédiai Tanszék közleménye

Az ORFI-HIETE Ortopédiai Tanszék közleménye Az ORFI-HIETE Ortopédiai Tanszék közleménye Túlélési analízis és életminôség vizsgálat jelentôsége az endoprotetikában METRIMED X07 ÉS MATT EXETER TÍPUSÚ CSÍPÔÍZÜLETI ENDOPROTÉZISEK 9 10 ÉVES EREDMÉNYEINEK

Részletesebben

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Traumatológiai Klinika és Pathológia Intézet közleménye Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Országosan nem változott az influenzaaktivitás A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok

Részletesebben

Elérte hazánkat az influenzajárvány

Elérte hazánkat az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 3. hét Elérte hazánkat az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Radiográfus szakképesítés. 2425-06 Klinikum a képalkotásban modul. 1. vizsgafeladat. 2013. május 15.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Radiográfus szakképesítés. 2425-06 Klinikum a képalkotásban modul. 1. vizsgafeladat. 2013. május 15. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

A legeredményesebben hosszabbítható csont: a humerus

A legeredményesebben hosszabbítható csont: a humerus A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye A legeredményesebben hosszabbítható csont: a humerus DR. KISS SÁNDOR, DR. VÍZKELETY TIBOR, DR. TEREBESSY TAMÁS, DR. BALLA MÁRIA, DR. SZŐKE GYÖRGY Érkezett:

Részletesebben

A totál térdprotézis pozícionálása és az aszeptikus lazulás hosszú távú összefüggései

A totál térdprotézis pozícionálása és az aszeptikus lazulás hosszú távú összefüggései A Pécsi Tudományegyetem Mozgásszervi Sebészeti Intézet Ortopédiai Klinikai Tanszék közleménye A totál térdprotézis pozícionálása és az aszeptikus lazulás hosszú távú összefüggései DR. THAN PÉTER, DR. LÉTAI

Részletesebben