A calcaneus stop típusú arthrorisis eredményességének értékelése a gyermekkori flexibilis lúdtalp kezelésében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A calcaneus stop típusú arthrorisis eredményességének értékelése a gyermekkori flexibilis lúdtalp kezelésében"

Átírás

1 A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye A calcaneus stop típusú arthrorisis eredményességének értékelése a gyermekkori flexibilis lúdtalp kezelésében Dr. Terebessy Tamás, Dr. Kiss Sándor, Dr. Holnapy Gergely, Dr. Domos Gyula, Dr. Szőke György Érkezett: február 16. Összefoglalás A subtalaris arthrorisis eljárások a gyermekkori flexibilis lúdtalp sebészi kezelésére az utóbbi évben ismét népszerűvé váltak. A szerzők célul tűzték ki a sinus tarsin keresztül a talus testébe vezetett csavarral végzett arthrorisis (calcaneus stop) indikációjának és eredményeinek objektivizálását. Az eljárás eredményeinek értékeléséhez radiológiai és pedobarográfiás méréseket végeztek. A műtét hatására a talo-calcanealis, a talo-metatarsalis, valamint a talus vertikális billenését leíró szögek egyaránt csökkentek. A pedobarográfiás mérések a preoperatív medialisan terhelődő talp posztoperatív lateralis terhelődését, azaz a láb supinatióját igazolták. A szerzők kijelentik, hogy a klinikai és röntgendiagnosztika elégséges a műtét indikációjának felállításához, a pedobarográfia a módszer nyomon követésének hasznos eszköze. Véleményük szerint a műtét utáni talpi nyomásviszonyok fiziológiástól részben eltérő részleteinek tisztázására további vizsgálatok szükségesek. Kulcsszavak: Calcaneus; Csavarozás; Lúdtalp Műtéti kezelés; Subtalaris ízület Műtéti kezelés; Gyermekkor; T. Terebessy, S. Kiss, G. Holnapy, Gy. Domos, Gy. Szőke: Evaluation of the result of calcaneus stop type arthrorhysis in treating flexible flatfoot in childhood In the past years the subtalar arthrorhysis method is a current procedure in the treatment of flexible flatfoot. The aim of the present study was to evaluate the results and the indication of the subtalar arthrorisis performed by a screw driven into the talus through the tarsal sinus (calcaneus stop). Radiological and force plate measurements were done to evaluate the results of the procedure. Decrease of the talo-calcaneal, the talo-metatarsal and the talar pitch angle were observed after surgery. The force plate measurement proved the varisation of the foot postoperatively. The authors declare that clinical and radiological examination is enough to indicate surgery, while force plate measurements are useful for monitoring the results. The authors opinion is that further investigation is needed to clarify the postoperative force distribution of the foot. Key words: Bone Screws; Calcaneus; Child; Flatfoot Surgery; Subtalar joint Surgery; Bevezetés A flexibilis lúdtalp annyira gyakori elváltozás a gyermekkorban, hogy több szerző a szalagok lazaságával összefüggő anatómiai variánsként említi, amely az esetek többségében nem igényel kezelést (13, 14, 16). Más szerzők úgy vélik, hogy a gyermekkori lúdtalp számos felnőttkori fájdalmas állapot kiindulópontja lehet, ezért következetes kezelése szükséges (9, 11, 16). A probléma megválaszolása mindmáig a szakirodalom egy vitatott kérdése, azonban a súlyos calcaneus valgus deformitással járó esetek kezeletlenül hagyása nehezen magyarázható az ortopédiai gyakorlatban. Az esetek többsége az alkalmazott fizioterápia, korrekciós betétek és cipők használata mellett javulást mutat, azonban mintegy 5%-ban, általában a súlyos sarok valgus deformitással járó esetekben a konzervatív terápia hatástalan (15). Évtizedek óta számos közlemény jelent meg a gyermekkori flexibilis lúdtalp sebészi kezeléséről (2, 3, 6). A Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

2 lehetséges sebészi beavatkozások egyike a subtalaris ízület arthrorisise, amely eljárás a subtalaris ízület pronatiós mozgását akadályozza valamilyen módszerrel (11, 12). A 90-es évek második felétől az arthrorisis kialakítására a calcaneus stop módszer terjedt el, amely a subtalaris pronatiót proprioceptív reflexív segítségével gátolja (4, 10). Több közlemény jelent meg a többféleképpen elvégezhető calcaneus stop műtét tetszetős klinikai eredményeinek bemutatására. Az eljárás eredményeinek részletes radiológiai és pedobarográfiás értékelésével azonban kevés tanulmány foglalkozik. Vizsgálatunkban célul tűztük ki a sinus tarsin keresztül a talus testébe vezetett csavarral végzett arthrorisis indikációjának és eredményeinek radiológiai és pedobarográfiás objektivizálását. Anyag és módszer 1. ábra Klinikai fotó a lábakról calcaneus stop műtét előtt (A) és után (B). A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikáján ig calcaneus stop módszerrel operált 20 fokot meghaladó calcaneovalgus esetek radiológiai és pedobarográfiás vizsgálatait értékeltük. A vizsgálatba 28 pes calcaneovalgusos beteg (54 láb) műtétjét vontuk be, a betegek átlagéletkora 10,8 év (6 14), nemi megoszlása 18 fiú, 10 leány volt. Kontrollcsoportként pedobarográfiás vizsgálatokat végeztünk a klinikailag enyhe, vagy mérséklet fokú lúdtalpas, illetve lábdeformitást nem mutató gyermekek esetében. Kontrollcsoportjainkban a radiológiai vizsgálatokat mellőztük. Műtéti technikaként (1. ábra) a sinus tarsin keresztül a talus testébe vezetett csavar által kiváltott arthrorisist választottuk (9, 10). A lábakról készült terheléses oldalirányú röntgenfelvételeken meghatároztuk a talus vertikális dőlésszögét (TV), a talo-calcanealis (TC), a talo-metatarsalis (TFM), valamint a calcaneus vertikális dőlésszögét (CP calcaneal pitch). A szögek meghatározásához kijelölt egyenesek a talus hossztengelye, az I. metatarsus diaphysis tengelye, a calcaneus alsó corticalisára fektetett egyenes és a támasztófelszín voltak (7). Pedobarográfiás mérések során Zebris PDM Többfunkciós Talpnyomásmérő által előállított talpi nyomás értékekkel dolgoztunk. A talpról a számítógép egy számmátrixot hoz létre. A mátrix minden eleme a talpfelület egy egy négyzetcentiméterének nyomásértékét jelzi N/cm 2 -ben. Az eredmények értékeléséhez dinamikus vizsgálatot használtunk, amely azt jelenti, hogy a nyomásmérő és a talp érintkezési felületén minden vizsgálati pillanatban megjelenik a vizsgált személy teljes testsúlya. Első lépésben meghatároztuk a talp tengelyét (foot progression angle), amit a reprodukálhatóság és standardizálás miatt felvételeinken a II. lábujj közepe és a sarokcsontnak a talajjal történő első érintőpontja határozott meg. A talpról előállított szám- 246 Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

3 mátrixot a talptengely és arra merőleges 2 db (egy proximalis és egy distalis) egyenes által 6 db talpi nyomáseloszlás szegmentre osztottuk (2. ábra). A proximalis egyenes a calcaneusnak megfelelő talpi nyomás-zóna elé, a distalis egyenes a metatarsus fejeknek megfelelő talpi nyomászóna mögé került. A proximalis és distalis egyenesek, ezáltal kialakítják a pedobarográfiás mérések során általánosan elfogadott és használt előláb (forefoot FF), lábközép (midfoot MF) és sarok (calcaneus C) régiókat. A talptengelynek megfelelő egyenes a fenti régiókat további két medialis és lateralis régióra osztja. Meghatározásra kerültek tehát a lateralis (LFF) és medialis (MFF) előláb, a lateralis (LMF) és medialis (MMF) lábközép és a sarok lateralis (LC) és medialis (MC) talpi nyomásértékei. A mért értékekből a spasticus gyermekek járásanalízise kapcsán Freeman Miller és munkacsoportja által ajánlott valgus/ varus indexet a (MMF+MFF) (LMF+LFF)/ (MMF+MFF+LFF+LMF) képlet segítségével számítottuk ki (8), valamint a fenti képlet elméletének megfelelően meghatároztuk az előláb, a lábközép és a sarok relatív lateralis/medialis terhelődési arányszámát az (MFF LFF)/(MFF+LFF), az (MMF LMF)/ (MMF+LMF) és az (MC LC)/(MC+LC) képletek segítségével. A fenti képletek mindegyikében a medialis nyomásértékekből kivontuk a lateralis nyomásértékeket majd osztottuk a régió teljes nyomásértékével, így azok eredménye 1 és +1 közötti számot ad. Amennyiben a képlettel számított érték nulla közelében van, úgy a vizsgált régió nyomáseloszlása megegyezik a medialis és lateralis oldalon. A pozitív értékek medialis terhelődést, a negatív értékek lateralis terhelődést jeleznek. A posztoperatív pedobarográfiás felvételeken észlelhető kifejezett nyomásemelkedésnek megfelelően az V. metatarsus bázis területének nyomásértékeit (VMB) külön meghatároztuk (2. ábra nyíllal jelölt rész) és a relatív túlterhelődést a VMB/ (MFF+LFF+MMF+LMF+MC+LC) képlettel modelleztük. Eredmények 2. ábra A pedobarográfiás mérések során meghatározott talptengely és az előláb-, lábközép- és sarokrégiót kijelölő egyenesek, valamint az V. metatarsus bázisát megjelölő terület (nyíl). Radiológiai mérések A talus vertikális dőlésszöge 37,5±2,8 fokról 27±2,0 fokra módosult, a talus a lúdtalpas lábakon a vertikális irányba billent helyzetéből a műtét eredményeképpen horizontálisabb tengelyállásúvá vált. A talus hossztengelye és a calcaneus által bezárt szög 46,4±3,0 fokról 38,0±3,3 fokra módosult, a két lábtőcsont sagittalis síkú széttartása mérséklődött (3. ábra). A talus hossztengelye és az I. metatarsus hossztengelye által bezárt szög a műtét hatására Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

4 22,5±3,4 fokról 9,0±1,5 fokra csökkent, ami a láb ellapult hosszboltozatának korrigálódást jelzi. A calcaneus vertikális dőlésszöge (calcaneal pitch angle) a műtét következtében szignifikáns változást nem mutatott. Az I. táblázat összefoglalva mutatja a műtétek radiológiai eredményeit. I. táblázat A calcaneus stop műtétek radiológiai eredményeinek összefoglalása Meghatározott szög Műtét előtt Műtét után Talus vertikális dőlésszöge (TV) 37,5 ± 2,8 27,0 ± 2,0 Talocalcanealis szög (TC) 46,4 ± 3,0 38,0 ± 3,3 Talo-metatarsalis szög (TFM) 22,5 ± 3,4 9,0 ± 1,5 Calcaneus vertikális dőlésszöge (calcaneal pitch angle) 14,4 ± 3,5 17,2 ± 2,9 3. ábra Oldalirányú röntgenfelvétel a lábról calcaneus stop műtét előtt (A) és után (B). Pedobarográfia A valgus/varus index a lábdeformitást nem mutató csoportban 0,51±0,11; a mérsékelten lúdtalpas csoportban 0,24±0,07 volt. Az érték a súlyos calcaneovalgus esetekben 0,01±0,09-ről a calcaneus stop műtétet követően a három hónapos kontrollvizsgálat alkalmával 0,32±0,14-re módosult. Az előláb nyomásviszonyai nem tértek el szignifikánsan az egészséges, a minimális valgus deformitást mutató és a súlyos lúdtalpak esetén, a calcaneus stop műtét hatására azonban enyhe fokú lateralis terhelődés volt mérhető az előlábon (0,09±0,02 vs. 0,07±0,05). A relatív lateralis/medialis terhelődési arányszám a lábközép esetében a deformitás nélküli lábak esetében 0,89±0,08-nak, a mérsékelten lúdtalpas gyermekeken 0,69±0,12-nek adódott. A súlyos calcaneovalgus lábak esetében a műtét a lábközép relatív lateralis/medialis terhelődési arányszámát 0,01±0,07-ről 0,66±0,17-re módosította (4. ábra). A sarokcsont relatív terhelődése az egészséges lábakon 0,04±0,03; az enyhe esetekben 0,05±0,09 volt. A műtéttel kezelt betegcsoportban ez az érték műtét előtt 0,16±0,1-nek adódott, amely a műtét után 0,13±0,07-re változott. Az V. metatarsus bázisára eső relatív nyomás nem mutatott szignifikáns különbséget a deformitás nélküli, a minimális valgus deformitású és a súlyos lúdtalpak esetében, a calcaneus stop műtét azonban a terület relatív terhelődését 0,03±0,01-ről 0,08±0,03-ra módosította. A II. táblázat összefoglalva mutatja a pedobarográfiás mérések eredményeit. 248 Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

5 II. táblázat A calcaneus stop műtétek pedobarográfiás eredményeinek összefoglalása. Egészséges láb Minimális valgus Műtét előtt Műtét után Valgus/varus index 0,51 ± 0,11 0,24 ± 0,07 0,01 ± 0,09 0,32 ± 0,14 Előláb (FF) 0,03 ± 0,01 0,11 ± 0,03 0,09 ± 0,02 0,07 ± 0,05 Lábközép (MF) 0,89 ± 0,08 0,69 ± 0,12 0,01 ± 0,07 0,66 ± 0,17 Sarok (C) 0,04 ± 0,03 0,05 ± 0,09 0,16 ± 0,10 0,13 ± 0,07 V. metatarsus bázisra eső nyomásérték 0,03 ± 0,01 0,08 ± 0,03 4. ábra A jobb láb pedobarográfiás talplenyomata calcaneus stop műtét előtt (A) és után (B). Megbeszélés A gyermekkori flexibilis lúdtalppal foglalkozó közlemények a deformitás kiindulópontjaként a calcaneus valgus irányú elbillenését és a talus medio-plantaris kitérését a két csont következményes divergenciáját említik (1, 4, 5, 10). Vizsgálatunk során a flexibilis lúdtalpas gyermekek számára a konzervatív kezelésre nem reagáló, klinikailag 20 fokot meghaladó calcaneus valgus esetén javasoltunk műtétet. Annak ellenére, hogy a műtétre nem javasolt lábakról a legtöbb esetben nem készítettünk röntgenfelvételt, így a kontrollcsoport eredményeit bemutatni nem tudjuk, a műtétes csoportban a radiológiai mérések eredményei jól tükrözik a fenti deformitások jelenlétét. A calcaneus stop műtét a klinikai eredményeknek megfelelő radiológiai változásokat hozta az oldalirányú röntgenfelvételeken a talus vertikális dőlésszögének csökkenésével, a talus és a calcaneus divergenciájának csökkenésével, valamint a talo-metatarsalis szög korrigálódásával. Az a megfigyelés, hogy a calcaneus vertikális dőlésszöge (calcaneal pitch angle) nem változott, érthető, ha feltételezzük, hogy a műtét következtében kialakuló Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

6 proprioceptív inger a calcaneus varizálódását és adductióját eredményezi, de nem okoz lényegi változást a calcaneus vertikális helyzetét meghatározó Achilles ín tónusában. Freeman Miller és munkacsoportja által javasolt talpi valgus/varus index egy származtatott mutató, amely figyelmen kívül hagyja a sarok billenését, mégis információt nyújt a láb medialis lateralis terhelődési viszonyairól. Esetünkben a mutató kifejezett lateralis terhelődést mutatott az egészséges gyermeklábakon, míg a lateralis terhelődés csökkenése jelentkezett a mérsékelt fokú calcaneovalgus esetekben. Megközelítőleg egyező medialis lateralis terhelést észleltünk a klinikailag súlyos lúdtalpak esetén, amelyet a műtét a mérsékelt valgusnál és a normál calcaneus tengelyállásnál mérhető lateralis terhelődés közé korrigált. Nem meglepő, hogy az előláb terhelődési viszonyai megegyeznek a különböző fokú calcaneovalgus deformitások esetén, az azonban, hogy a calcaneus stop műtét lateralis terhelődést eredményezett az előlábon nehezebben magyarázható. Véleményünk szerint a műtét okozta proprioceptív inger a musculus tibialis posterior fokozott tónusos működését eredményezi, amely a calcaneus tengelyének normalizálódásával párhuzamosan a teherviselő I-es talpi sugarat is kiemeli a terhelésből. A jelenség számos esetben megfigyelhető a közvetlen posztoperatív időszakban is, amikor a gyermek a külső talpélt terhelve, az öregujjat megemelve jár, hogy elkerülje az implantátum által okozott fájdalmat. A fentiek értelmében igen jól magyarázható a műtét két leglátványosabb következménye, mely szerint a valgus lábak lábközépi régiójának megegyező medialis lateralis nyomásviszonyai az egészséges lábakon észlelhető lateralis terhelődés irányába mozdulnak, valamin a sarokcsont medialis terhelődése a műtét hatására lateralizálódik. A sarokcsont talpi nyomáseloszlásának értékelésekor azzal a feltételezéssel éltünk, hogy a pedobarográfiás felvételeken megjelenő sarki medialis vagy lateralis terhelődés megfeleltethető a sarokcsont valgus, illetve varus irányú billenésének. Vélhetően a proprioceptív inger nagyságának szabályozhatatlansága okozza, hogy a calcaneus a posztoperatív időszakban az egészséges lábakat meghaladó módon varizálódik. Nehezen magyarázható az a megfigyelés is, amely szerint az V. metatarsus bázisra jutó izolált talpi nyomás a műtét hatására több mint 2,5-szeresére nő. Az irodalomban nem találtunk olyan közleményt, amely bármely állapotban az V. metatarsus bázisának növekedett nyomásterhelését írta volna le. A jelenséget saját hipotézisünk alapján szintén a proprioceptív inger okozta következményes, relatív peronealis gyengeséggel magyarázzuk. Jelen tanulmányban a szerzők által megvizsgált radiológiai és pedobarográfiás paraméterek eltérései gyermekkori lúdtalp esetén jól korrelálnak a klinikailag megítélhető súlyossággal (konzervatív kezelésre nem reagáló, 20 fokot meghaladó calcaneus valgus). A fentiek szerint nem szükséges pedobarográfiás vizsgálat a calcaneus stop műtét elvégzéséhez, az eredmények monitorozásához azonban kifejezetten hasznos segítség. Szerzők véleménye szerint a calcaneus stop műtét a lúdtalpas lábon a fiziológiáshoz hasonló, de attól eltérő talpi nyomásmintázatot eredményez, ezért a reflexes izomműködés rutinná válása után felmerül az implantátum eltávolításának szükségessége. Az implantátum eltávolíthatóságának megítélésére, illetve a műtét után megjelenő patológiás nyomásviszonyok pontosabb tisztázására további vizsgálatok szükségesek. Irodalom 1. Chang C. H., Miller F., Schuyler J.: Dynamic pedobarograph in evaluation of varus and valgus foot deformities. J. Pediatr. Orthop : de Doncker E.: Treatment of flexible valgus flatfoot. Rev. Chir. Orthop. Repar. Appar. Mot : Johnston W. B.: A literary review of calcaneal osteotomies in the treatment of valgus deformities. J. Foot Surg : Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

7 4. Kránicz J., Czipri M.: Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp műtéti kezelésében. Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet, : Kulcu D. G., Yavuzer G., Sarmer S., Ergin S.: Immediate effects of silicone insoles on gait pattern in patients with flexible flatfoot. Foot Ankle Int : Lepow G. M., Sands M. R.: Correction of flexible pes planus deformity: medial column stabilization procedure. Clin. Podiatr. Med. Surg : Pehlivan O., Cilli F., Mahirogullari M., Karabudak O., Koksal O.: Radiographic correlation of symptomatic and asymptomatic flexible flatfoot in young male adults. Int. Orthop (2): Riad J., Coleman S., Henley J., Miller F.: Reliability of pediobarographs for paediatric foot deformity. J. Child Orthop : Roth S., Sestan B., Tudor A., Ostojic Z., Sasso A., Durbesic A.: Minimally invasive calcaneo-stop method for idiopathic, flexible pes planovalgus in children. Foot Ankle Int : Róth S.: Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben. Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet, : (5): Schon L. C.: Subtalar arthroereisis: a new exploration of an old concept. Foot Ankle Clin : Smith S. D., Wagreich C. R.: Review of postoperative results of the subtalar arthrorisis operation: a preliminary study. J. Foot Surg : Staheli L. T., Chew D. E., Corbett M.: The longitudinal arch. J. Bone Joint Surg A: Tachdjian M. O.: The child s foot. Philadelphia, W.B. Saunders, p. 15. Wenger D. R., Leach J.: Foot deformities in infant and children. Pediatr. Clin. North Am : Wenger D. R., Mauldin D., Speck G., Lieber R. L.: Corrective shoes and inserts as treatment for flexible flatfoot in infants and children. J. Bone Joint Surg A: Dr. Terebessy Tamás Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika 1113 Budapest, Karolina út 27. Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben A Rijekai Klinikai Központ, Sebészeti Klinika, Gyermek Orthopédiai Osztályának közleménye Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben DR. RÓTH SÁNDOR Érkezett: 2003.

Részletesebben

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinikájának közleménye Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében DR. KRÁNICZ

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen *

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1,és a Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, Ortopéd Traumatológiai Osztály 2, közleménye A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás

Részletesebben

Gyermekkori calcaneus törések kezelése *

Gyermekkori calcaneus törések kezelése * Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet Gyermektraumatológia osztályának közleménye Gyermekkori calcaneus törések kezelése * DR. KASSAI TAMÁS, DR. HARGITAI ERNÕ, DR. KÕVÁRI TAMÁS, DR. NOVOTH BÉLA Érkezett:

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye

A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye A 8-as lemezes temporer hemiepiphyseodesis technikával elért eredményeink csontdysplasiák és csontanyagcsere-zavarok okozta

Részletesebben

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai*

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* K AZUISZTIK ÁK A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* DR. HOLNAPY GERGELY, DR. ILLYÉS ÁRPÁD, DR. BÖRÖCZ ISTVÁN Érkezett: 2004. június 21. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Érkezett: 1997. május

Részletesebben

Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések diagnosztikájában

Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések diagnosztikájában A Debreceni Orvostudományi Egyetem Traumatológiai Tanszék* és a Kenézy Gyula Kórház-Rendelôintézet, Radiológiai Osztály**, Debrecen közleménye Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel Nógrád megyei Önkormányzat,,Madzsar József Kórház-Rendelôintézet Traumatológiai Osztály közleménye Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel CSONKA CSABA DR., VEKSZLER

Részletesebben

Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI DOMINIK

Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI DOMINIK A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI

Részletesebben

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény)

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) Az Országos Sportegészségügyi Intézet Sportsebészeti Osztályánek közleménye Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) DR. HALASI TAMÁS, DR. HEHL ISTVÁN, DR. BEREZNAI ISTVÁN

Részletesebben

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek KAZUISZTIKA Az egri Markhot Ferenc Kórház és Rendelõintézet Ortopédiai és Reumatológiai* Osztályainak közleménye Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Veleszületett dongaláb. Készítette: Az Ortopédiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Veleszületett dongaláb. Készítette: Az Ortopédiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Veleszületett dongaláb Készítette: Az Ortopédiai Szakmai Kollégium Szinonímák: Pes equinovarus congenitus BNO: Q6600 I. Alapvető megfontolások 1. A protokoll

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORTOPÉD CIPŐK ÉS TARTOZÉKAI

TÁJÉKOZTATÓ ORTOPÉD CIPŐK ÉS TARTOZÉKAI TÁJÉKOZTATÓ az eedi méretvétel alapján, eedileg készített ORTOPÉD CIPŐK ÉS TARTOZÉKAI OEP vényre történő ségeiről a 34/2010. (V.14.) EÜM rendelet alapján Megjelent : a Maar löny 79. számában 2010. május

Részletesebben

iatalkori szubakut osteomyelitis

iatalkori szubakut osteomyelitis A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye iatalkori szubakut osteomyelitis DR. KISS SÁNDOR, DR. BALLA MÁRIA, DR. SZÕKE GYÖRGY Érkezett: 2002. március 12. ÖSSZE OGLALÁS

Részletesebben

I./5. Fejezet: Az állás és járás vizsgálata

I./5. Fejezet: Az állás és járás vizsgálata I./5. Fejezet: Az állás és járás vizsgálata A következőkben az állás és járás nem műszeres vizsgálatát mutatjuk be. Megtanulható, hogy a fizikális betegvizsgálat részét képező ispekció során milyen általános

Részletesebben

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában A Pécsi Orvostudományi Egyetem Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinikájának közleménye Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában DR. TÓTH FERENC, DR. NYÁRÁDY JÓZSEF,

Részletesebben

Vállízületi artroszkópos debridementtel szerzett tapasztalataink

Vállízületi artroszkópos debridementtel szerzett tapasztalataink A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika 1, a Szent János Kórház Traumatológiai Osztály 2 és a Szent János Kórház Ortopéd-Traumatológiai Osztály 3 közleménye Vállízületi artroszkópos debridementtel szerzett

Részletesebben

A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során

A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során DR. DÉNES ZOLTÁN, DR. KÁLLAY MIKLÓS Érkezett: 2002. március

Részletesebben

A pes planus fizioterápiája során történő lábstatikai változások iskoláskorú gyermekek körében

A pes planus fizioterápiája során történő lábstatikai változások iskoláskorú gyermekek körében Egészségügyi Kar Ápolás és betegellátás szak Gyógytornász szakirány A pes planus fizioterápiája során történő lábstatikai változások iskoláskorú gyermekek körében Dr. Papp Miklós Hegyi Adrienn konzulens

Részletesebben

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával A Debreceni Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika és a **Szent János Kórház, Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok

Részletesebben

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval* A Pécsi Tudományegyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Részletesebben

A baleseti sebészeti implantátumok eltávolításának kérdései

A baleseti sebészeti implantátumok eltávolításának kérdései A Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és BALESETI KÖZPONT közleménye A baleseti sebészeti implantátumok eltávolításának kérdései DR. VÉGH GYÖRGY PÁL Érkezett: 2008. július

Részletesebben

Varicella fertőzés szövődményeként kialakult, jelentős csontvesztéssel és végtagrövidüléssel járó osteomyelitis sikeres kezelése

Varicella fertőzés szövődményeként kialakult, jelentős csontvesztéssel és végtagrövidüléssel járó osteomyelitis sikeres kezelése A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Varicella fertőzés szövődményeként kialakult, jelentős csontvesztéssel és végtagrövidüléssel járó osteomyelitis sikeres kezelése Esetismertetés DR. HOLNAPY

Részletesebben

A talus és a calcaneus törései

A talus és a calcaneus törései A talus és a calcaneus törései ttila SZTE Traumatológiai Klinika A talus anatomiája: A talus kb. 60% át porc borítja, rajta sem inak, sem izmok nem tapadnak ill. erednek A talus test vérellátása főleg

Részletesebben

CT-alapú számítógépes mûtéti tervezés az elôláb sebészetében

CT-alapú számítógépes mûtéti tervezés az elôláb sebészetében SZÁMÍTÓGÉPES TERVEZÉS Metodikai közlemény CT-alapú számítógépes mûtéti tervezés az elôláb sebészetében Huszanyik István, Hegedûs Franciska, Róde László BEVEZETÉS A hagyományos oszteográfiás felvételekkel

Részletesebben

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis A Pécsi Honvédkórház Baleseti Sebészeti Osztályának közleménye Új típusú, cement nélküli csípõprotézis DR. NOVÁK LÁSZLÓ, DR. MÁTHÉ TIBOR Érkezett: 2002. március 20. ÖSSZE OGLALÁS A szerzõk egy új típusú

Részletesebben

A kompressziós tûzõdrót rendszer

A kompressziós tûzõdrót rendszer Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet, OMSZ Járó- és Fekvõbeteg Ellátó Egység közleménye A kompressziós tûzõdrót rendszer DR. SZOKOLY MIKLÓS, DR. LÁSZLÓ GYULA Érkezett: 2001. december 7. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Az endoszkópos partialis plantaris fasciotomiával szerzett tapasztalataink

Az endoszkópos partialis plantaris fasciotomiával szerzett tapasztalataink A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Ortopédiai Osztály, Győr közleménye Az endoszkópos partialis plantaris fasciotomiával szerzett tapasztalataink DR. MARAFKÓ CSABA Érkezett: 2006. július 1. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

VII./2. Veleszületett fejlődési rendellenességek

VII./2. Veleszületett fejlődési rendellenességek VII./2. Veleszületett fejlődési rendellenességek A térd veleszületett rendellenességei összességében ritka kórképek, előfordulhatnak önálló elváltozásként, de időnként komplex fejlődési rendellenességek

Részletesebben

47. Barkóciné Vértesi Katalin Balláné Tar Éva: Amit a lúdtalpról tudni érdemes

47. Barkóciné Vértesi Katalin Balláné Tar Éva: Amit a lúdtalpról tudni érdemes 47. Barkóciné Vértesi Katalin Balláné Tar Éva: Amit a lúdtalpról tudni érdemes Az óvodai gyógytestnevelés során egyre többször találkozunk a lúdtalp problémájával, számos kérdés hangzik, el a szülőktől,

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. A kiáramlási pálya preoperatív megítélésének komplex módja és jelentıssége femoro-distalis rekonstrukciókban

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. A kiáramlási pálya preoperatív megítélésének komplex módja és jelentıssége femoro-distalis rekonstrukciókban 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI A kiáramlási pálya preoperatív megítélésének komplex módja és jelentıssége femoro-distalis rekonstrukciókban Írta: DR. OLVASZTÓ SÁNDOR, DR. KOZLOVSZKY BERTALAN, DR. BÁNFI CSABA, DR.

Részletesebben

Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához

Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához A London-i Mayday University Hospital Közleménye Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához DR. MOWBRAY M. A. S., DR. ZOLCZER L., DR. BARRY M. Érkezett: 1996. január 19. ÖSSZEFOGLALÁS A térd

Részletesebben

Nagyfokú genu varum korrekciója szubsztraktív-additív osteotomiával (Esetismertetés)

Nagyfokú genu varum korrekciója szubsztraktív-additív osteotomiával (Esetismertetés) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház Ortopéd-sebészeti Osztályának 1. és a Miskolci Egyetem Gépgyártás-technológiai Tanszék 2. közleménye Nagyfokú genu varum korrekciója szubsztraktív-additív osteotomiával

Részletesebben

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Traumatológiai Klinika és Pathológia Intézet közleménye Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta

Részletesebben

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Ph. D. Tézisek A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Dr. Gunther Tibor Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Curiosin additív kezelés ulcus cruris transzplantációja során Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS Bevezetés A krónikus vénás keringési elégtelenség

Részletesebben

Combnyakcsavarozás DHLS szintézissel

Combnyakcsavarozás DHLS szintézissel A Semmelweis Egyetem Traumatológiai Tanszék Péterfy Sándor Utcai Kórház és Baleseti Központ 1 az Uzsoki Kórház, Ortopéd-Traumatológiai Osztály 2 és az Innosynth-KDS Kft. 3 közleménye Combnyakcsavarozás

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Bokatörés (S8250, S8260, S9300, S9320) Fractura malleoli

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Bokatörés (S8250, S8260, S9300, S9320) Fractura malleoli Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Bokatörés (S8250, S8260, S9300, S9320) Fractura malleoli Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. Érvényességi terület

Részletesebben

TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN

TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN 1 Opponensi vélemény: TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN Című doktori értekezéséről Disszertáns dicséretesen korszerű problémakört választott értekezésének

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A HEMIPARETIKUS BETEGEK JÁRÁSÁNAK ÉS ÁLLÁSSTABILITÁSÁNAK HORVÁTH MÓNIKA

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A HEMIPARETIKUS BETEGEK JÁRÁSÁNAK ÉS ÁLLÁSSTABILITÁSÁNAK HORVÁTH MÓNIKA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A HEMIPARETIKUS BETEGEK JÁRÁSÁNAK ÉS ÁLLÁSSTABILITÁSÁNAK BIOMECHANIKAI JELLEMZÕI HORVÁTH MÓNIKA SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA SEMMELWEIS EGYETEM, TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI

Részletesebben

Dinamikus tömörségmérés SP-LFWD könnyű ejtősúlyos berendezéssel

Dinamikus tömörségmérés SP-LFWD könnyű ejtősúlyos berendezéssel Dinamikus tömörségmérés P-LFWD könnyű ejtősúlyos berendezéssel ubert István Andreas Kft. Bevezetés A dinamikus mérési módszerek alkalmazása gyorsan terjed a világon. Ez a módszer nem igényel ellensúlyt

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vállízület elülső instabilitásának fizioterápiás kezelése

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vállízület elülső instabilitásának fizioterápiás kezelése Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vállízület elülső instabilitásának fizioterápiás kezelése Készítette: Az Ápolási Szakmai Kollégium és a Magyar Gyógytornászok Társasága I. Alapvető megfontolások

Részletesebben

ORTOPÉD CIPŐK ÉS TARTOZÉKAIK

ORTOPÉD CIPŐK ÉS TARTOZÉKAIK BETÉT KFT. 1148 BUDAPEST, Bolgárkertész u. 27. Tel: (06-1) 469-4090 Fax:(06-1) 469-4095 E-Mail: info@betet-kft.hu Web: www.betet-kft.hu Árlista: OEP vényre rendelt, egyedi méretvétel alapján gyártott gyógyászati

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Intraoperatív carotis interna stent implantatio videoangioszkópiás kontroll mellett

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Intraoperatív carotis interna stent implantatio videoangioszkópiás kontroll mellett 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Intraoperatív carotis interna stent implantatio videoangioszkópiás kontroll mellett Írta: DR. KOLLÁR LAJOS, DR. KASZA GÁBOR, DR. ROZSOS ISTVÁN, DR. MENYHEI GÁBOR, DR. SZABÓ MÁRIA,

Részletesebben

A lebegő váll (floating shoulder) és kezelése

A lebegő váll (floating shoulder) és kezelése A Pécsi Tudományegyetem Mozgásszervi Sebészeti Intézet Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikai Tanszék közleménye A lebegő váll (floating shoulder) és kezelése DR. WIEGAND NORBERT, DR. NAUMOV ISTVÁN, DR.

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 70.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 70. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 70. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET Igazgató: Spéder Zsolt ISSN 0236 736 X ISBN 963

Részletesebben

Hagyományos és új fejlesztésű fűrészszalagok összehasonlító vizsgálata Dr. Gerencsér Kinga, Varga Erzsébet A cikkben a szerzők a különböző szalagfűrészlapok összehasonlítását mutatják be. A vizsgálatok

Részletesebben

Irányelv A heveny tonsillopharyngitis antimikróbás kezeléséhez

Irányelv A heveny tonsillopharyngitis antimikróbás kezeléséhez Irányelv A heveny tonsillopharyngitis antimikróbás kezeléséhez Szerkesztette: Mészner Zsófia, Ludwig Endre Készítette: Infektológiai, Gyermekgyógyászati és a Fül-Orr-Gégészeti Szakmai Kollégium Bevezetés

Részletesebben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyar Köztársaság

Részletesebben

A Putti-Platt mûtét késõi következményei

A Putti-Platt mûtét késõi következményei A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinikájának közleménye A Putti-Platt mûtét késõi következményei KISS JENÕ DR., MERSICH ISTVÁN DR., PERLAKY GYÖRGY DR., SZOLLÁS LÁSZLÓ DR. Érkezett: 1996.

Részletesebben

Csontjai, ízületei, izmai

Csontjai, ízületei, izmai Csontjai, ízületei, izmai A láb részei: lábtő (tarsus) lábközép (metatarsus) lábujjak (digiti pedis) A lábtő csontjai: 1. ugrócsont (talus) B a lábtőcsontok közül az egyetlen, melynek közvetlen kapcsolata

Részletesebben

Az elülső térdfájdalom etiológiájának vizsgálata

Az elülső térdfájdalom etiológiájának vizsgálata A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Rendelőintézet Ortopéd Traumatológiai Osztály 1, a Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika 2 és az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet 3 közleménye Az elülső

Részletesebben

Saját munkájuk nehézségi fokának megítélése forró munkaterületen dolgozó bányászok körében

Saját munkájuk nehézségi fokának megítélése forró munkaterületen dolgozó bányászok körében ERGONÓMIA 5.6 2.4 Saját munkájuk nehézségi fokának megítélése forró munkaterületen dolgozó bányászok körében Tárgyszavak: fizikai terhelés; hőterhelés; bányászat; pulzus, testhőmérséklet. A munkavédelmi

Részletesebben

Férfi nemi szervek betegségei

Férfi nemi szervek betegségei Férfi nemi szervek betegségei Sz. V. Aliszejko, EMF- (EHF)-terápia alkalmazása a krónikus Perinatális Központ T. A. Ordynszkaja, bakteriális prosztatagyulladás kezelésében // Egészségügyi V. K. Prilepo,

Részletesebben

Kiromed Zéta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató

Kiromed Zéta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató Kiromed Zéta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató A termék kivitele a képen látható eszköztől részleteiben eltérhet, a változás jogát fenntartjuk. 1 SN: Kiadás

Részletesebben

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN Tájökológiai Lapok 5 (2): 287 293. (2007) 287 AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN ZBORAY Zoltán Honvédelmi Minisztérium Térképészeti

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2015. március 04. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2015. március

Részletesebben

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék A LÁB SÉRÜLÉSEI. Prof. Dr.

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék A LÁB SÉRÜLÉSEI. Prof. Dr. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék A LÁB SÉRÜLÉSEI Prof. Dr. Záborszky Zoltán A lábszár distalis metaphysisének törései (Pilon-törés) Ok: magasból

Részletesebben

AZ INTRAOPERATIV MEDIALIS TIBIA CORTICALIS FRACTURA RADIOLÓGIAI KÖVETKEZMÉNYEI ZÁRÓ MAGAS TIBIA OSTEOTOMIA UTÁN

AZ INTRAOPERATIV MEDIALIS TIBIA CORTICALIS FRACTURA RADIOLÓGIAI KÖVETKEZMÉNYEI ZÁRÓ MAGAS TIBIA OSTEOTOMIA UTÁN Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 1. szám (2013), pp. 161 169. AZ INTRAOPERATIV MEDIALIS TIBIA CORTICALIS FRACTURA RADIOLÓGIAI KÖVETKEZMÉNYEI ZÁRÓ MAGAS TIBIA OSTEOTOMIA UTÁN DR. DARGAI SÁNDOR 1,

Részletesebben

Aszerzők közleményükben azokat a jeleket és mérési

Aszerzők közleményükben azokat a jeleket és mérési 18 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 2013/1-2 Elülső térd fájdalmak radiológiai vonatkozásai Balogh Endre dr., Palotás Anikó dr., Kovács Hedvig, Róka Timea, Kéki Imre, László Csaba, Stefán Ágnes dr. és Viharos Krisztián*

Részletesebben

Kongresszusok (megtartott előadások vagy másodszerző)

Kongresszusok (megtartott előadások vagy másodszerző) Kongresszusok (megtartott előadások vagy másodszerző) A rheumatoid arthritis pedobarográfiás vizsgálata Fiatal orvosok fóruma, Szeged, 1994. Kellermann P., Tóth K., Korbay I.: A talp nyomásviszonyainak

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

Serdülôkori metatarsus varus - hallux valgus deformitás miatt végzett MTP ízületplasztikával kombinált bázisközeli osteotomiával nyert tapasztalataink

Serdülôkori metatarsus varus - hallux valgus deformitás miatt végzett MTP ízületplasztikával kombinált bázisközeli osteotomiával nyert tapasztalataink A Budai Gyermekkórház-Rendelôintézet Ortopédiai Osztály közleménye Serdülôkori metatarsus varus - hallux valgus deformitás miatt végzett MTP ízületplasztikával kombinált bázisközeli osteotomiával nyert

Részletesebben

XIII. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

XIII. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA XIII. FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2008. március 14-15. Abstract NÉHÁNY GONDOLAT A BIOCHANIKÁRÓL A TÉRDIZÜLT KAPCSÁN. Csizmadia Béla Since the biomechanics is a new field of science,

Részletesebben

A TIBIA LATERALIS CONDYLUS TÖRÉSEK

A TIBIA LATERALIS CONDYLUS TÖRÉSEK EREDETI KÖZLEMÉNYEK Biomechanica Hungarica VI. évfolyam, 2. szám A TIBIA LATERALIS CONDYLUS TÖRÉSEK KÉSEI ÍZÜLETI DESTRUKCIÓINAK ALTERNATÍV ELLÁTÁSÁNAK BIOMECHANIKAI VIZSGÁLATA Sződy Róbert 1, Borbás Lajos

Részletesebben

A gerincdeformitáshoz társuló állcsont-orthopaediai rendellenességek vizsgálata

A gerincdeformitáshoz társuló állcsont-orthopaediai rendellenességek vizsgálata A gerincdeformitáshoz társuló állcsont-orthopaediai rendellenességek vizsgálata Doktori tézisek Dr. Segatto Emil Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Fogorvostudományi Kutatások Témavezető:

Részletesebben

Traumatológia. Vortex. Distalis humerus lemez ±15

Traumatológia. Vortex. Distalis humerus lemez ±15 Vortex Traumatológia Distalis humerus lemez ±5 Referenciák. Bevezetés 4-5 3.3.5 A lemez előzetes rögzítése Dr. Vámhidy László PhD. Egyetemi Docens, Klinikai Igazgató...3 Az implantátum A műszerkészlet

Részletesebben

Három anthelminthieum hatásosságának összehasonlító vizsgálata humán ancylostomiasisban

Három anthelminthieum hatásosságának összehasonlító vizsgálata humán ancylostomiasisban Három anthelminthieum hatásosságának összehasonlító vizsgálata humán ancylostomiasisban Dr. LENGYEL Anna Dr. LÉVAI János Dr. VIDOR Éva Országos Közegészségügyi Intézet Parazitológiai Osztálya, Budapest

Részletesebben

IDŐSOROS ROMA TANULÓI ARÁNYOK ÉS KIHATÁSUK A KOMPETENCIAEREDMÉNYEKRE*

IDŐSOROS ROMA TANULÓI ARÁNYOK ÉS KIHATÁSUK A KOMPETENCIAEREDMÉNYEKRE* CIGÁNY KISEBBSÉG: OKTATÁS, EGYHÁZ, KULTÚRA PAPP Z. ATTILA IDŐSOROS ROMA TANULÓI ARÁNYOK ÉS KIHATÁSUK A KOMPETENCIAEREDMÉNYEKRE* Tanulmányunkban két témakört szeretnénk körüljárni. Egyrészt megvizsgáljuk,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. 1 Fogalom meghatározások A Szerződésben használt fogalmak a földgázellátásról

Részletesebben

Munkaerő-piaci elemző tanulmány

Munkaerő-piaci elemző tanulmány Munkaerő-piaci elemző tanulmány Készült: A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská pohraničná migrácia HUSK 1101/1.2.1/0171 számú projekt keretében a Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM A magyar mezőgazdasági gépgyártók innovációs aktivitása Doktori (PhD) értekezés tézisei Bak Árpád Gödöllő 2013 A doktori iskola Megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola Tudományága:

Részletesebben

Idősült Achilles-ín-szakadás ellátása plantaris ínnal és gastrocnemius fasciából készült centrális visszahajtott lebeny augmentációval

Idősült Achilles-ín-szakadás ellátása plantaris ínnal és gastrocnemius fasciából készült centrális visszahajtott lebeny augmentációval A Pécsi Tudományegyetem OEC ÁOK Trauma Centrum, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Idősült Achilles-ín-szakadás ellátása plantaris ínnal és gastrocnemius fasciából készült centrális visszahajtott

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Arterio-venosus mikroshuntök egyes pókvénák hátterében

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Arterio-venosus mikroshuntök egyes pókvénák hátterében 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Arterio-venosus mikroshuntök egyes pókvénák hátterében Írta: DR. BIHARI IMRE, DR. MAGYAR ÉVA Bevezetés A pókvénák gyakran okoznak kozmetikai panaszokat a nıknek. A népesség 10-14%- ában

Részletesebben

MELEGZÖMÍTŐ VIZSGÁLATOK ALUMÍNIUMÖTVÖZETEKEN HOT COMPRESSION TESTS IN ALUMINIUM ALLOYS MIKÓ TAMÁS 1

MELEGZÖMÍTŐ VIZSGÁLATOK ALUMÍNIUMÖTVÖZETEKEN HOT COMPRESSION TESTS IN ALUMINIUM ALLOYS MIKÓ TAMÁS 1 Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 107 112. MELEGZÖMÍTŐ VIZSGÁLATOK ALUMÍNIUMÖTVÖZETEKEN HOT COMPRESSION TESTS IN ALUMINIUM ALLOYS MIKÓ TAMÁS 1 A fémek alakváltozási tulajdonságainak laboratóriumi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:50211-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Hosszútávfutó fáradásos szeméremcsont-törése Esetismertetés

Hosszútávfutó fáradásos szeméremcsont-törése Esetismertetés A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye Hosszútávfutó fáradásos szeméremcsont-törése Esetismertetés DR. ILLYÉS ÁRPÁD, DR. KISS JENÕ Érkezett: 2000. február 21. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Contractura fogalma, iránya, mértéke fogalma: az ízület passzív mozgásterjedelmének beszűkülése. a: valgus b: varus c: recurvatus

Contractura fogalma, iránya, mértéke fogalma: az ízület passzív mozgásterjedelmének beszűkülése. a: valgus b: varus c: recurvatus Gyakorlati vizsgakérdések kidolgozása a IV. ÁOK hallgatók ortopédia szigorlatához Kedves hallgatók! Ezzel a segédlettel célom az, hogy a gyakorlati szigorlatra való felkészüléseteket megkönnyítsem. Csak

Részletesebben

MEDDŐHÁNYÓK ÉS ZAGYTÁROZÓK KIHORDÁSI

MEDDŐHÁNYÓK ÉS ZAGYTÁROZÓK KIHORDÁSI Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola A doktori iskola vezetője: Dr. h.c. mult. Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár, a MTA rendes tagja MEDDŐHÁNYÓK ÉS ZAGYTÁROZÓK KIHORDÁSI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA,

Részletesebben

Érkezett: 2005. február 28. ÖSSZEFOGLALÁS

Érkezett: 2005. február 28. ÖSSZEFOGLALÁS Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Szeptikus és TBC-s Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály és az Ortopédiai Osztály* közleménye Csípőízületi infekciók kezelése spacer technikát követő endoprotézis

Részletesebben

Felmérés a hitelezési vezetők körében, a bankok hitelezési gyakorlatának vizsgálatára Az első három felmérés összesített eredményének ismertetése

Felmérés a hitelezési vezetők körében, a bankok hitelezési gyakorlatának vizsgálatára Az első három felmérés összesített eredményének ismertetése Felmérés a hitelezési vezetők körében, a bankok hitelezési gyakorlatának vizsgálatára Az első három felmérés összesített eredményének ismertetése Az elemzést készítette: Bethlendi András Pénzügyi Stabilitási

Részletesebben

3. Állapítsa meg, hogy 1 db. KÖNYV 5. kötete és annak egyes részei szerzői jogvédelem alatt állnak-e.

3. Állapítsa meg, hogy 1 db. KÖNYV 5. kötete és annak egyes részei szerzői jogvédelem alatt állnak-e. A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakértői véleménye A szakvélemény címe: Gyűjteményes műnek minősülő kiadványok összehasonlító vizsgálata Ügyszám: SZJSZT 15/12. A szakvélemény szövege A Megkereső által

Részletesebben

NYME-SEK MNSK 2011/12-es tanév, tavaszi félév

NYME-SEK MNSK 2011/12-es tanév, tavaszi félév NYME-SEK MNSK 2011/12-es tanév, tavaszi félév SMANTE2202 Atlétika Magasugrás Koloszár Balázs I.évfolyam Testnevelő-egészségfejlesztő tanár Az átlépő magasugrás A magasugrás az ügyességi versenyszámokhoz

Részletesebben

Végtaghossz-különbség korrekciója subtrochantericus femurosteotomiával

Végtaghossz-különbség korrekciója subtrochantericus femurosteotomiával Debreceni Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Végtaghossz-különbség korrekciója subtrochantericus femurosteotomiával DR. PÓTI LÁSZLÓ, DR. SZEPESI KÁLMÁN, DR. SOLTÉSZ ISTVÁN Érkezett: 1995.

Részletesebben

A vállízület ultrahangvizsgálata háromdimenziós technikával

A vállízület ultrahangvizsgálata háromdimenziós technikával A Fõvárosi Szent János Kórház Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye A vállízület ultrahangvizsgálata háromdimenziós technikával DR. BABAY MIKLÓS, DR. VÁRADI ÉVA ÖSSZEFOGLALÁS A szerzõk beszámolnak

Részletesebben

TÉRDÍZÜLETI PROTÉZISEK TÉRBELI MIGRÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA

TÉRDÍZÜLETI PROTÉZISEK TÉRBELI MIGRÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA EREDETI KÖZLEMÉNYEK Biomechanica Hungarica VI. évfolyam, 2. szám TÉRDÍZÜLETI PROTÉZISEK TÉRBELI MIGRÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA RADIOSZTEREOMETRIAI MÓDSZERREL KORAI EREDMÉNYEINK Kiss-Polauf Marianna 1, Illyés

Részletesebben

Az osteosarcoma kezelési stratégiájának változása intézetünkben

Az osteosarcoma kezelési stratégiájának változása intézetünkben A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika és *Gyermekklinika közleménye Az osteosarcoma kezelési stratégiájának változása intézetünkben 23 eset eredményeinek elemzése DR. ILLÉS TAMÁS, DR. THAN

Részletesebben

PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN. Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest

PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN. Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest ASZTMA GONDOZÁS SZEMPONTJAI Triggerek Aktuális tünetek Légzésfunkció KONTROLLÁLTSÁG

Részletesebben

KAZUISZTIKÁK. Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel

KAZUISZTIKÁK. Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel KAZUISZTIKÁK A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Ortopédiai Klinikájának közleménye Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel DR. THAN PÉTER, DR. KRÁNICZ

Részletesebben

Gyermekkori Idiopátiás Artritisz

Gyermekkori Idiopátiás Artritisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Gyermekkori Idiopátiás Artritisz Verzió 2016 2. A JIA KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSAI 2.1 Léteznek-e a betegségnek különböző típusai? A JIA-nak számos formája létezik. Különbséget

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató a Sebészet és Szemészet c. Tantárgy oktatási rendjéről 2016.

Hallgatói tájékoztató a Sebészet és Szemészet c. Tantárgy oktatási rendjéről 2016. SEBÉSZETI ÉS SZEMÉSZETI TANSZÉK ÉS KLINIKA Cím: 1078 Budapest, István utca 2. Tel.: +36-1-478-41-95, Fax: +36-1-478-41-96 www.kisallatsebeszet.hu, www.univet.hu Hallgatói tájékoztató a Sebészet és Szemészet

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű! Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2014. január

Részletesebben

I/2 CSONTTAN-ÍZÜLETTAN OSTEOLÓGIA-SYNDESMOLÓGIA. alapfogalmak, fej, törzs, végtagok JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet

I/2 CSONTTAN-ÍZÜLETTAN OSTEOLÓGIA-SYNDESMOLÓGIA. alapfogalmak, fej, törzs, végtagok JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet I/2 CSONTTAN-ÍZÜLETTAN OSTEOLÓGIA-SYNDESMOLÓGIA alapfogalmak, fej, törzs, végtagok JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet ÁLTALÁNOS OSTEOLÓGIA Testünk szilárd állományát csontok alkotják (10% testtömeg).

Részletesebben

Kriopirin-Asszociált Periodikus Szindróma (CAPS)

Kriopirin-Asszociált Periodikus Szindróma (CAPS) www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Kriopirin-Asszociált Periodikus Szindróma (CAPS) Verzió 2016 1. MI A CAPS 1.1 Mi ez? A kriopirin-asszociált periodikus szindrómák (Cryopyrin-Associated Periodic

Részletesebben

ElMe 6. labor. Helyettesítő karakterisztikák: Valódi karakterisztika 1 pontosabb számításoknál 2 közelítő számításoknál 3 ideális esetben

ElMe 6. labor. Helyettesítő karakterisztikák: Valódi karakterisztika 1 pontosabb számításoknál 2 közelítő számításoknál 3 ideális esetben ElMe 6. labor 1. Rajzolja fel az ideális és a valódi dióda feszültség-áram jelleggörbéjét! 5. Hogyan szokás közelíteni a számítások során a dióda karakterisztikáját? 4. Rajzolja fel a dióda karakterisztikáját,

Részletesebben