HIDEGEN HENGERELT ALUMÍNIUM SZALAG LENCSÉSSÉGÉNEK VIZSGÁLATA INVESTIGATION OF CROWN OF COLD ROLLED ALUMINIUM STRIP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIDEGEN HENGERELT ALUMÍNIUM SZALAG LENCSÉSSÉGÉNEK VIZSGÁLATA INVESTIGATION OF CROWN OF COLD ROLLED ALUMINIUM STRIP"

Átírás

1 Anagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp HIDEGEN HENGERELT ALUMÍNIUM SZALAG LENCSÉSSÉGÉNEK VIZSGÁLATA INVESTIGATION OF CROWN OF COLD ROLLED ALUMINIUM STRIP PÁLINKÁS SÁNDOR Miskolci Egyetem, Anyagtudományi Intézet 3515 Miskolc-Egyetemváros A síkfekvés és a hengerelt szalag profiljának szabályozása a hengerlés folyamán jelenleg is sok problémát vet fel az iparban. A hideghengerléssel előállított szalag síkfekvése szorosan összefügg a hengerlés folyamán kialakuló hengerréssel. A kiszámolt hengerlési paramétereket össze kell vetni a hengerlési kísérletek során kapott eredményekkel. Létezik egy határ, ahol a lemez szélessége mentén a szálhosszúság nem állandó, de a lemez síkfekvő. Ennek kimutatására egy mérőeszközt fejlesztettem ki, amely egyelőre kísérleti körülmények között megoldást nyújthat az adott problémára. Kulcsszavak: hengerlés, hengerrés, síkfekvés, szalag, lencsésség. A lot of problems arise concerning the control of flatness and profile of rolled strip during manufacturing. The flatness of strip made by cold rolling is in a close relationship with the roll gap developing during rolling. The calculated values of rolling parameters shall be compared with the obtained experimental results. There is a range where the length of strand is not constant along the width of sheet but the sheet is flat. In order to demonstrate it, a measurement device has been developed by which the aforementioned problem of flatness can be solved in experimental circumstances. Keywords: rolling, roll gap, flatness, strip, crown. Bevezetés Egy belső feszültségektől mentes termék hideghengerlésének lényeges feltétele az, hogy a szalagszélesség mentén a fajlagos alakváltozás azonos legyen. A hengerrés alakjának tehát szúrásról-szúrásra követnie kell a szélesség irányú alakváltozás szúrásonkénti egyenlőségének követelményét. A hengerrés alakját a köszörült alapdomborításon kívül a hengerlési erőből, mint megoszló terhelésből származó kihajlás (mechanikai terhelés) és a hengertest egyenlőtlen felmelegedéséből származó hődomborítás (hőterhelés) együttesen szabja meg [1]. A hengerelni kívánt alapanyag szempontjából kielégítendő feltétel (1) az, hogy a szalag befutó lencséssége (δh be ) és a szélessége mentén állandó nyújtási tényező (λ) határozza meg a szalag kifutó lencsésségét (δh ki ). δhbe δh ki = λ (1)

2 310 Pálinkás Sándor A terhelés alatt lévő hengerrés alakját befolyásoló tényezők a következőek: Köszörült alapdomborítás, A hengerrendszer rugalmas alakváltozása, A mechanikai résalak szabályozás, A hengerrés hőokozta alakváltozása (hődomborítás), Zónahűtés. A hengerrés alakját befolyásoló tényezők közül a hengerrendszer rugalmas alakváltozását és a hengerrés hőokozta alakváltozást nem tudjuk befolyásolni. Viszont ezeknek a hatását kompenzálni tudjuk a köszörült alapdomborítással, a nagy időállandójú zónahűtéssel, valamint a kis időállandójú mechanikai résalak szabályozással (hengerhajlítás, hengereltolás, CVC technológia stb.). A terhelt hengerrés alakját befolyásoló tényezők eredőjeként kialakul egy hengerrés alak (1. ábra), ha ez a kialakult hengerrés alak nem egyezik meg azzal, amit az alapanyag kíván, akkor belső feszültség vagy hullám alakul ki. A lencsésség értelmezése 1. ábra. A hengerrés változásának elvi ábrája [4] A hideghengerlési technológiával előállított szalagok ideális mértani alakja a párhuzamos síklapokkal határolt hasáb. A valóságos alak az ideálistól, a gyártás műszaki és technológiai feltételeitől függően többé kevésbé eltér. Ezt az eltérést lencsésségnek nevezzük. A kifutó szalag lencsésségét a 2. ábra jelölése alapján a (2) képlet szerint számolhatjuk. δh ki = h köz ki h szél ki (2)

3 Hidegen hengerelt alumínium szalag lencsésségének vizsgálata ábra. Az ideális lencsésség elvi ábrája A síkfekvési holt sáv A síkfekvés elvi feltételét (1. képlet) üzemi körülmények között kielégíteni nem lehet. Ez azonban nem jelenti azt, hogy síkfekvő szalagot hengerelni sem lehet. A szalag geometriai méreteitől függően képes elviselni bizonyos mértékű egyenlőtlen alakváltozást anélkül, hogy rajta hullámok képződnének. Az egyenlőtlen alakváltozás hatására a szalagban hosszirányú húzó- és nyomófeszültségek ébrednek, melyek arányosak az egyenlőtlen alakváltozás mértékével. A hullám ott alakul ki ahol ezek a feszültségek egy a szalag méreteire jellemző értéket meghaladnak. A kritikus nyomófeszültséghez hozzárendelhető egy kritikus alakváltozási tényező. A szalag lencsésségének megváltozása szintén annak a következménye, hogy a szalag szélessége mentén a nyújtási tényező különböző. A lencsésség megváltozásának azt a tartományát, amin belül szalag nem válik hullámossá síkfekvési holtsávnak (flatness dead band) nevezték el, ez a 3. ábrán a B-vel jelölt szakasz, ha a szalag lencsésségének megváltozása nem esik bele ebbe a tartományba, akkor az, középhullámot vagy szélhullámot okoz. Minden adott ötvözésű és méretű szalagra meghatározható egy határdiagram, a 3. ábrán látható diagram alacsony karbontartalmú acélra vonatkozik és Yoshiaki Takashima [2] készítette el. 3. ábra. Síkfekvési holtsáv diagram [3]

4 312 Pálinkás Sándor Az általam fejlesztett mérési módszer Kidolgoztam egy mérési módszert [5], amely alkalmas a hengerelt lemezek lencsésségének mérésére, ezáltal alumínium esetén is meg lehet határozni a síkfekvési holtsáv diagramot. A mérés elve a 4. ábrán látható, a lényege, hogy a vizsgálandó lemez mindkét oldalára 15 -os szögből lézervonalat vetítek, majd a lézervonalat mind a két oldalon a lemezre merőlegesen egy-egy 12 megapixel felbontású fényképezőgép segítségével detektálom. A mérés folyamata, kiértékelése 4. ábra. A mérőeszköz elvi vázlata A méréshez 1 mm névleges vastagságú, 200 mm széles AlMg3 anyagminőségű hidegen hengerelt lemezt használtam. A vizsgálat során készült fényképeket egy speciálisan erre a célra kifejlesztett képelemző szoftver segítségével elemeztem, amely a lézervonal képpontjainak koordinátáit egy adatfájlba menti. Ezután a lemez két oldaláról elmentett képpontokat, a korábban meghatározott váltószám (1 mm = 17 képpont) segítségével átszámoltam milliméterbe, majd x-y koordinátarendszerben ábrázoltam. A kapott pontsorozatra mindkét esetben harmadfokú polinomot illesztettem (5. és 6. ábra).

5 Hidegen hengerelt alumínium szalag lencsésségének vizsgálata ábra. Az 1-es oldalra illesztett görbe 6. ábra. A 2-es oldalra illesztett görbe Az 5. és 6. ábrából jól látszik, hogy a lemez két oldalának görbülete ellentétes, ez azért van, mert hengerlés folyamán a lemez a belső feszültségek miatt keresztirányban meggörbült. Ahhoz, hogy a két oldal görbeségének különbségét meg tudjam határozni az 1-es oldal mérési eredményeit ellentétes előjellel láttam el. Majd az 1-es oldal görbéjének végpontjait, a 2-es oldal végpontjaihoz illesztettem. A számításokat Microsoft Excel segítségével végeztem, és a kapott eredményeket diagramban ábrázoltam (7. és 8. ábra). Az egyenestől való eltérés [képpont] A lemez szélessége [mm] 2-es oldal 1-es oldal 7. ábra. A program által meghatározott görbületek

6 314 Pálinkás Sándor 0,3 A lemez lencséssége [mm] 0,25 0,2 0,15 0,1 0, A lemez szélessége [mm] A hengerlési kísérlet bemutatása 8. ábra. A program által meghatározott lencsésség A kutatásomhoz rendelkezésemre álló alapanyag egy keskenyszalag tekercs, melynek anyagminősége: AlMg3, szélessége 200 mm, vastagsága 1 mm. A kísérlethez 500 mm hosszú mintákat vettem. A kísérleti tervet az 1. táblázatban foglaltam össze. Minta Hengerlési Hengerhajlítás száma sebesség Alakváltozás Várható 1.a. Alapnyomás ~2bar 10 m/min 3% szélhullámos 1.b. 5 bar 10 m/min 3% szélhullámos 1.c. 8 bar 10 m/min 3% hullámmentes 1.d. 11 bar 10 m/min 3% hullámmentes 1.e. 14 bar 10 m/min 3% középhullámos 1.f. 17 bar 10 m/min 3% középhullámos 2.a. Alapnyomás ~2bar 10 m/min 2% szélhullámos 2.b. 5 bar 10 m/min 2% szélhullámos 2.c. 8 bar 10 m/min 2% hullámmentes 2.d. 11 bar 10 m/min 2% hullámmentes 2.e. 14 bar 10 m/min 2% középhullámos 2.f. 17 bar 10 m/min 2% középhullámos 3.a. Alapnyomás ~2bar 10 m/min 1% szélhullámos 3.b. 5 bar 10 m/min 1% szélhullámos 3.c. 8 bar 10 m/min 1% hullámmentes 3.d. 11 bar 10 m/min 1% hullámmentes 3.e. 14 bar 10 m/min 1% középhullámos 3.f. 17 bar 10 m/min 1% középhullámos 1. táblázat. A hengerlési kísérlet összefoglaló táblázata Az 1. táblázat utolsó oszlopában saját tapasztalataim alapján a kísérlet előtt leírtam, hogy a hengerlés után a hullámosság szempontjából milyen lemezekre lehet számítani.

7 Hidegen hengerelt alumínium szalag lencsésségének vizsgálata 315 A kísérlet előkészítése során a tekercsből 500 mm hosszú mintákat vettem, és gondoskodtam arról, hogy később a kiinduló lemezeket is mérni tudjam, ezért olyan mintákat is tettem félre, amelyek nem kerültek hengerlésre. Erre azért volt szükség, hogy a lemezeken bekövetkezett lencsésség változást nyomon tudjam követni. A hengerlési kísérleteket a Miskolci Egyetem Anyagtudományi Intézet képlékenyalakító laboratóriumában található kvartó elrendezésű VON ROLL gyártmányú hengerállványon végeztem. A célom az volt, hogy a hengerhajlítás változtatásával hengerlési kísérletet végezzek, és különböző alakváltozások mellett megtaláljam a hullámképződés határát. A hengerlési kísérlet kiértékelése A kísérlet során mért átlagos hengerlési erőket és a minták alakjának változását (tapasztalat) a 2. táblázatban foglaltam össze. A 9. ábrán bemutatott diagramon ábrázoltam a hengerlési erő változását a különböző alakváltozások esetén a hengerhajlító hidraulika 1 nyomásának függvényében. A diagramból látszik, hogy abban a nyomástartományban, ahol hullámmentes volt a lemez, a görbéknek szélsőértéke van, az 1. sorozatnál minimuma, a 2. és 3. sorozatnál maximuma. Annak kiderítése, hogy az első sorozat görbéjének jellege miért ellentétes, további vizsgálatokat igényel. A 2. és 3. sorozatnál egyértelműen látszik, hogy a szélhullám és középhullám létrehozásához kisebb erő szükséges, mint a lemez teljes szélessége mentén történő hullámmentes alakításhoz. Az 1. sorozatnál a nagyobb alakváltozás miatt a szélhullám, ill. középhullám létrehozásához szükséges erő nagyobb, mint a lemez teljes szélessége mentén történő hullámmentes alakításhoz szükséges erő. 1. sorozat 2. sorozat 3. sorozat Minta Hengerlési Hengerlési Hengerhajlítás Alakváltozás Tapasztalat száma sebesség erő 1.a. Alapnyomás ~2bar 10 m/min 3% N szélhullámos 1.b. 5 bar 10 m/min 3% N szélhullámos 1.c. 8 bar 10 m/min 3% N szélhullámos 1.d. 11 bar 10 m/min 3% N hullámmentes 1.e. 14 bar 10 m/min 3% N középhullámos 1.f. 17 bar 10 m/min 3% N középhullámos 2.a. Alapnyomás ~2bar 10 m/min 2% N szélhullámos 2.b. 5 bar 10 m/min 2% N szélhullámos 2.c. 8 bar 10 m/min 2% N szélhullámos 2.d. 11 bar 10 m/min 2% N hullámmentes 2.e. 14 bar 10 m/min 2% N középhullámos 2.f. 17 bar 10 m/min 2% N középhullámos 3.a. Alapnyomás ~2bar 10 m/min 1% N szélhullámos 3.b. 5 bar 10 m/min 1% N szélhullámos 3.c. 8 bar 10 m/min 1% N hullámmentes 3.d. 11 bar 10 m/min 1% N hullámmentes 3.e. 14 bar 10 m/min 1% N középhullámos 3.f. 17 bar 10 m/min 1% N középhullámos 2. táblázat. A hengerlési kísérlet kiértékelésének összefoglaló táblázata 1 A munkahengerek csapágytőkéiben oldalanként 6 db dugattyú található, a hengerhajlítás során ezek a dugattyúk az olajnyomástól függően különböző erővel feszítik szét a csapágytőkéket és ennek következtében a munkahengerek meghajlanak.

8 316 Pálinkás Sándor Hengerlési erő változása Hengerlési erő [N] Hidraulika nyomás [bar] 1. sorozat 2. sorozat 3.sorozat 9. ábra. A hengerlési erő változása különböző alakváltozások esetén Megállapítható, hogy az elvégzett kísérlet sikeres volt, sikerült olyan mintákat létrehozni, különböző alakváltozások mellett, amelyekben a lemez alakja szélhullámosból középhullámosba megy át, és az átmenetben mindegyik sorozatnál sikerült hullámmentes lemezeket is létrehozni. Ez több szempontból is előnyös számomra, egyrészt sikerült olyan lemezeket hengerelni, amelyeknek, ha később megmérem a lencsésségét, sikerül megszerkesztenem a síkfekvési holt sáv diagramot, másrészt bizonyossá vált, hogy a VON ROLL hengerállvány hengerhajlító hidraulika rendszerének nyomáskorlátját egyenlőre nem kell feloldani. Jelenleg a hidraulika rendszer nyomáskorlátja 18,6 bar, ez bizonyíthatóan elég arra, hogy kis alakváltozások esetén létrehozzunk középhullámot, a nyomáskorlátot biztonsági okokból iktatták be a rendszerbe, a hidraulika rendszer tápszivattyúja 40 bar nyomást képes létrehozni, ha átállítanák a nyomást a maximális értékre, akkor nagyobb alakváltozások esetén is el lehetne végezni a bemutatott kísérletet. Lencsésség mérésére alkalmas egyedi mérőeszköz fejlesztése Jelenlegi kutatásaim arra irányulnak, hogy pontosan feltérképezzem a hengerlés során kialakuló hengerrést, amely a hengerelt szalag alakját, ezáltal a síkfekvését is befolyásolja. Mivel a VON ROLL kísérleti hengerállványon ennek vizsgálata nem megoldott, ezért lehetőséget kerestem arra, hogyan lehetne mégis a szalag alakját mérni és kifejlesztettem a 10. ábrán látható mérőeszközt, amely alkalmas a hengerelt keskenyszalag lencsésségének mérésére.

9 Hidegen hengerelt alumínium szalag lencsésségének vizsgálata ábra. Az általam fejlesztett mérőeszköz A mérőeszköz felépítését az 11. ábra szemlélteti. Az ábrán középen található a vonallézert előállító egység, amely egy használaton kívüli lézernyomtatóból lett kiszerelve. Ebben található egy lencserendszer, valamint egy forgó tükör. Ennek jobb oldalán a lézerdióda látható, a lézernyomtatók infra lézerdiódát használnak, mivel ennek fénye az emberi szem számára nem látható, ezért a használata körülményes lett volna, így kicseréltem egy 650 nm hullámhosszú látható fényű lézerdiódára. A baloldalon látható kör alakú alkatrész egy változtatható ellenállás, amely a lézerdióda működéséhez szükséges 3 voltot állítja elő, mivel a rendelkezésre álló tápegység nem tudta volna biztosítani a lézerdióda működéséhez szükséges feszültséget. A tápegység biztosítja a tükör forgatómotorjához a szükséges 24 voltot, valamint egy 5 voltos engedélyező jelet. 11. ábra. A mérőeszköz felépítése

10 318 Pálinkás Sándor A rendszer óriási előnye a pontosság, ami abból fakad, hogy lézernyomtatókban használatos egységet használ, és köztudott, hogy manapság a nyomtatók rendkívül nagy felbontásban képesek a nyomtatásra. Emellett még a szélességtartomány is megfelelő, mivel egy A/4-es lap szélességi mérete 210 mm, így a kísérleteim során használt 200 mm széles lemezek vizsgálata nem okoz gondot. Az előzőekben bemutatott méréseket (5. és 6. ábra) ezzel a mérőeszközzel végeztem el, mivel ezzel a mérőeszközzel egyszerre csak egy oldalon lehet vizsgálni a lemezt, ezért a kétoldalas méréseket úgy végeztem, hogy először felvételt készítettem a lemez egyik oldaláról, majd megfordítottam a lemezt, és elvégeztem a mérést a másik oldalon is. Az így készült fényképfelvételeket képelemző szoftver segítségével elemeztem. Ábrázoltam a képpontok koordinátáit, harmadfokú polinomot illesztettem a kapott pontsorozatra, majd ennek segítségével meghatároztam a lencsésséget. Azáltal, hogy a lemezt a vizsgálat során átfordítottam a másik oldalára jelentős mérési hiba keletkezett. Ezek a mérések alkalmasak voltak arra, hogy bemutassam az általam kifejlesztett mérési módszert, viszont pontos mérések végzésére nem alkalmasak, ezért megterveztem a 12. árán látható mérőeszközt, amely a régi mérőeszköz továbbfejlesztett változata. Az új mérőeszköz alkalmas arra, hogy egyszerre mindkét oldalon méréseket végezzek, mivel ennél már két lézeregységet, és két fényképezőgépet fogok használni. A bemutatott hengerlési kísérlet folyamán sikerült lencsésség mérésre alkalmas mintákat előállítani. Az új mérőeszköz gyártása jelenleg folyamatban van az Anyagtudományi Intézet műhelyében. Amint a mérőeszköz elkészül meg tudom mérni a kísérlet során előállított lemezek, illetve a kiinduló darabok lencsésségét, ezáltal lehetőségem lesz a síkfekvési holt sáv diagramot meghatározni. Összefoglalás 12. ábra. Az általam tervezett új mérőeszköz A cikk első részében bemutattam a terhelt hengerrés alakját befolyásoló tényezőket, valamint ezt felhasználva magyarázatot adtam a síkfekvési hibák kialakulására. A következő részben a lencsésséget és a síkfekvési holt sávot értelmeztem. Az általam fejlesztett mérési módszer segítségével kidolgoztam egy vizsgálati módszert a hengerelt lemezek lencséssé-

11 Hidegen hengerelt alumínium szalag lencsésségének vizsgálata 319 gének vizsgálatára, amely alkalmas a hengerlés során keresztirányban meggörbült lemezek lencsésségének meghatározására is. A vizsgálat során készült felvételeket egy speciálisan erre a célra fejlesztett képelemző szoftverrel elemeztem. Tervem, hogy a kifejlesztett új mérőeszközzel megmérjem a befutó lencsésséget, majd a hengerhajlítás változtatásával végzett hengerlési kísérlet során előállított mintákon megmérjem a kifutó lemez lencsésségét, ezáltal lehetőségem lesz a síkfekvési holt sáv diagramot meghatározni. Köszönetnyilvánítás A tanulmány/kutató munka a TÁMOP B-10/2/KONV jelű projekt részeként az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Irodalom [1] Voith Márton: Alakítástechnológiák komplex fejlesztése, Miskolc, p [2] Takashima, Y., et al, Studies on Strip Crown Control for Hot Strip Rolling Double Chock Work Bending System (DC-WRB), IHI Engineering Review, Vol. 12, No. 3, Oct. 1979, pp [3] Vladimir B. Ginzburg: Steel-Rolling Technology Theory and Practice, Marcel Dekkel, pp [4] Sándor Pálinkás: Investigation of the shape of roll gap of experimental mill stand. IN-TECH International Conference, September 2010, Prague, Czech Republic, p [5] Sándor Pálinkás János Tóth Investigation of the flatness of rolled aluminium sheet, International Review of Applied Sciences and Engineering, Vol. 2, No. 1, June 2011, pp

12

Lemezhengerlési folyamat véges elemes szimulációja

Lemezhengerlési folyamat véges elemes szimulációja Lemezhengerlési folyamat véges elemes szimulációja Előadók: Bay Zoltán Nonprofit Ltd. for Applied Research Bézi Zoltán Pálinkás Sándor Célkitűzés A hideghengerlés során kialakuló alakhibák modellezése,

Részletesebben

Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében. PhD értekezés tézisei

Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében. PhD értekezés tézisei Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében PhD értekezés tézisei KÉSZÍTETTE: Pálinkás

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Pálinkás Sándor okleveles anyagmérnök. Tudományos témavezető: Dr. Roósz András egyetemi tanár

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Pálinkás Sándor okleveles anyagmérnök. Tudományos témavezető: Dr. Roósz András egyetemi tanár Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Quartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkfekvési hibák csökkentése érdekében

Részletesebben

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 371 379. PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING

Részletesebben

MELEGZÖMÍTŐ VIZSGÁLATOK ALUMÍNIUMÖTVÖZETEKEN HOT COMPRESSION TESTS IN ALUMINIUM ALLOYS MIKÓ TAMÁS 1

MELEGZÖMÍTŐ VIZSGÁLATOK ALUMÍNIUMÖTVÖZETEKEN HOT COMPRESSION TESTS IN ALUMINIUM ALLOYS MIKÓ TAMÁS 1 Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 107 112. MELEGZÖMÍTŐ VIZSGÁLATOK ALUMÍNIUMÖTVÖZETEKEN HOT COMPRESSION TESTS IN ALUMINIUM ALLOYS MIKÓ TAMÁS 1 A fémek alakváltozási tulajdonságainak laboratóriumi

Részletesebben

A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN

A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 61 70. A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN SIGNIFICANCE OF SHAPE SEPARATION

Részletesebben

Lemezgrafitos vasöntvények visszamaradó öntési feszültségének mérése és véges elemes szimulációja

Lemezgrafitos vasöntvények visszamaradó öntési feszültségének mérése és véges elemes szimulációja Lemezgrafitos vasöntvények visszamaradó öntési feszültségének mérése és véges elemes szimulációja Dr. Molnár Dániel Miskolci Egyetem, Műszaki Anyagtudományi Kar, Metallurgiai és Öntészeti Intézet daniel.molnar@uni-miskolc.hu

Részletesebben

FERROMÁGNESES ANYAGOK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA MÁGNESESHISZTERÉZIS-ALHURKOK MÉRÉSE ALAPJÁN. Mágneses adaptív teszt (MAT) Vértesy Gábor

FERROMÁGNESES ANYAGOK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA MÁGNESESHISZTERÉZIS-ALHURKOK MÉRÉSE ALAPJÁN. Mágneses adaptív teszt (MAT) Vértesy Gábor FERROMÁGNESES ANYAGOK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA MÁGNESESHISZTERÉZIS-ALHURKOK Vértesy Gábor MÉRÉSE ALAPJÁN MTA TTK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Olyan új, gyorsan elvégezhetô, megbízható és

Részletesebben

5. Mérés Transzformátorok

5. Mérés Transzformátorok 5. Mérés Transzformátorok A transzformátor a váltakozó áramú villamos energia, feszültség, ill. áram értékeinek megváltoztatására (transzformálására) alkalmas villamos gép... Működési elv A villamos energia

Részletesebben

A lineáris dörzshegesztés technológiai paramétereinek megválasztása

A lineáris dörzshegesztés technológiai paramétereinek megválasztása A lineáris dörzshegesztés technológiai paramétereinek megválasztása MEILINGER Ákos Mérnöktanár, Miskolci Egyetem, Mechanikai Technológiai Tanszék, H-3515 Miskolc, Egyetemváros, 36-46- 565-111/1790, metakos@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Impulzus alapú Barkhausen-zaj vizsgálat szerkezeti acélokon

Impulzus alapú Barkhausen-zaj vizsgálat szerkezeti acélokon Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Impulzus alapú Barkhausen-zaj vizsgálat szerkezeti acélokon Bükki-Deme András Témavezető: Dr. Szabó István DEBRECENI EGYETEM Fizika Doktori Iskola Debrecen, 2011

Részletesebben

KÉPALKOTÁSRA ALAPOZOTT RUHAIPARI

KÉPALKOTÁSRA ALAPOZOTT RUHAIPARI BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ÍRTA: SZABÓ LAJOS OKLEVELES IPARI TERMÉK- ÉS FORMATERVEZŐ MÉRNÖK KÉPALKOTÁSRA ALAPOZOTT RUHAIPARI MÉRÉSTECHNIKÁK CÍMŰ TÉMAKÖRBŐL, AMELLYEL

Részletesebben

JÓVÁHAGYÁS. szervezet. Név Dr. Szakonyi Lajos KPI Oktatási Minisztérium

JÓVÁHAGYÁS. szervezet. Név Dr. Szakonyi Lajos KPI Oktatási Minisztérium Projektvezető JÓVÁHAGYÁS Közreműködő szervezet Irányító Hatóság Név Dr. Szakonyi Lajos KPI Oktatási Minisztérium Beosztás Dátum Aláírás tanszékvezető főiskolai docens 2009. április 1A. PROJEKT AZONOSÍTÓ

Részletesebben

MEDDŐHÁNYÓK ÉS ZAGYTÁROZÓK KIHORDÁSI

MEDDŐHÁNYÓK ÉS ZAGYTÁROZÓK KIHORDÁSI Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola A doktori iskola vezetője: Dr. h.c. mult. Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár, a MTA rendes tagja MEDDŐHÁNYÓK ÉS ZAGYTÁROZÓK KIHORDÁSI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA,

Részletesebben

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit!

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit! Maga az alakítástechnológia tervezés-előkészítése alapvetően négy-, egymástól jól elkülöníthető

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 MŰSZAKI ISMERETEK Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Az előadás áttekintése Méret meghatározás Alaki jellemzők Felületmérés Tömeg, térfogat, sűrűség meghatározása

Részletesebben

A döntésorientált hibamód és hatáselemzés módszertanának tapasztalatai az AUDI Motor Hungária Kft.-nél

A döntésorientált hibamód és hatáselemzés módszertanának tapasztalatai az AUDI Motor Hungária Kft.-nél A döntésorientált hibamód és hatáselemzés módszertanának tapasztalatai az AUDI Motor Hungária Kft.-nél Dr. Bognár Ferenc, adjunktus, Pannon Egyetem Meilinger Zsolt, műszaki menedzser, Pannon Egyetem 1.

Részletesebben

Mesterkurzusok hegeszt szakembereknek

Mesterkurzusok hegeszt szakembereknek Mesterkurzusok hegeszt szakembereknek Hegeszt anyagok PORTÖLTÉSES HUZALELEKTRÓDÁK Dr. Tóth Károly Budapest, 2013.05.17 Az alábbiakban a fogyóelektródás ívhegesztésnél felhasználásra kerül portöltéses huzalelektródákkal

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Gömbcsap működtető orsó gyártástervezése

SZAKDOLGOZAT. Gömbcsap működtető orsó gyártástervezése Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar Gyártástudományi Intézet SZAKDOLGOZAT Gömbcsap működtető orsó gyártástervezése Tervezésvezető: Felhő Csaba tanársegéd Konzulens: Tárkányi Ferenc üzemmérnök Készítette:

Részletesebben

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése.

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése. . BEVEZETÉS A korszerű termesztéstechnológia a vegyszerek minimalizálását és azok hatékony felhasználását célozza. E kérdéskörben a növényvédelem mellett kulcsszerepe van a tudományosan megalapozott, harmonikus

Részletesebben

1. ZÁRTTÉRI TŰZ SZELLŐZETÉSI LEHETŐSÉGEI

1. ZÁRTTÉRI TŰZ SZELLŐZETÉSI LEHETŐSÉGEI A tűz oltásával egyidőben alkalmazható mobil ventilálás nemzetközi tapasztalatai A zárttéri tüzek oltására kiérkező tűzoltókat nemcsak a füstgázok magas hőmérséklete akadályozza, hanem annak toxicitása,

Részletesebben

Dinamikus tömörségmérés SP-LFWD könnyű ejtősúlyos berendezéssel

Dinamikus tömörségmérés SP-LFWD könnyű ejtősúlyos berendezéssel Dinamikus tömörségmérés P-LFWD könnyű ejtősúlyos berendezéssel ubert István Andreas Kft. Bevezetés A dinamikus mérési módszerek alkalmazása gyorsan terjed a világon. Ez a módszer nem igényel ellensúlyt

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK TOMPA TESTEK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJÉNEK VIZSGÁLATA MÉRÉSI SEGÉDLET. 2013/14. 1.

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK TOMPA TESTEK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJÉNEK VIZSGÁLATA MÉRÉSI SEGÉDLET. 2013/14. 1. BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK M1 TOMPA TESTEK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJÉNEK VIZSGÁLATA MÉRÉSI SEGÉDLET 013/14. 1. félév 1. Elméleti összefoglaló A folyadékáramlásban lévő,

Részletesebben

Közbenső hőcserélővel ellátott hőszivattyú teljesítménytényezőjének kivizsgálása

Közbenső hőcserélővel ellátott hőszivattyú teljesítménytényezőjének kivizsgálása Közbenső hőcserélővel ellátott hőszivattyú teljesítménytényezőjének kivizsgálása Boros Dorottya Szabadkai Műszaki Szakfőiskola Szabadka, Szerbia dorottya93@gmail.com Összefoglaló: A dolgozatunkban bemutatunk

Részletesebben

PARAMÉTERES GÖRBÉK ALKALMAZÁSA VALÓSIDE- JŰ DIGITÁLIS HANGFELDOLGOZÁS SORÁN

PARAMÉTERES GÖRBÉK ALKALMAZÁSA VALÓSIDE- JŰ DIGITÁLIS HANGFELDOLGOZÁS SORÁN Multidiszciplináris tudományok, 3. kötet. (2013) sz. pp. 251-258. PARAMÉTERES GÖRBÉK ALKALMAZÁSA VALÓSIDE- JŰ DIGITÁLIS HANGFELDOLGOZÁS SORÁN Lajos Sándor Mérnöktanár, Miskolci Egyetem,Ábrázoló geometriai

Részletesebben

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26.1. Hagyományos tervezési eljárások A.26.1.1. Csuklós és merev kapcsolatú keretek tervezése Napjainkig a magasépítési tartószerkezetek tervezése a

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék. Hőkezelés 2. (PhD) féléves házi feladat. Acélok cementálása. Thiele Ádám WTOSJ2

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék. Hőkezelés 2. (PhD) féléves házi feladat. Acélok cementálása. Thiele Ádám WTOSJ2 BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék Hőkezelés. (PhD) féléves házi feladat Acélok cementálása Thiele Ádám WTOSJ Budaest, 11 Tartalomjegyzék 1. A termokémiai kezeléseknél lejátszódó

Részletesebben

erő/nyomaték további kapcsolások, terhelések első kapcsolás, terhelés oldás, leterhelés deformáció

erő/nyomaték további kapcsolások, terhelések első kapcsolás, terhelés oldás, leterhelés deformáció 00/3 MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS QUALITY ASSURANCE R&R VIZSGÁLATOK FEJLESZTÉSE TRENDES JELLEMZŐ MÉRÉSI RENDSZERÉRE DEVELOPMENT OF R&R STUDIES ON THE MEASURING SYSTEM OF TREND CHARACTERISTIC GREGÁSZ TIBOR PATAKI

Részletesebben

103. számú melléklet: 104. számú Elıírás. Hatályba lépett az Egyezmény mellékleteként 1998. január 15-én

103. számú melléklet: 104. számú Elıírás. Hatályba lépett az Egyezmény mellékleteként 1998. január 15-én 1998. január 22. ENSZ - EGB 104. sz. Elıírás EGYEZMÉNY A KEREKES JÁRMŐVEKRE, VALAMINT AZ ILYEN JÁRMŐVEKRE FELSZERELHETİ ÉS/VAGY ILYENEKEN ALKALMAZHATÓ SZERELVÉNYEKRE ÉS ALKATRÉSZEKRE VONATKOZÓ EGYSÉGES

Részletesebben

ÜVEGSZÁL ERŐSÍTÉSŰ KOMPOZIT FÚRÁSÁNAK VIZSGÁLATA GYORSACÉL ÉS KEMÉNYFÉM SZERSZÁMMAL DRILLING OF GLASS-FIBER-REINFORCED COMPOSITE BY HSS AND CARBIDE

ÜVEGSZÁL ERŐSÍTÉSŰ KOMPOZIT FÚRÁSÁNAK VIZSGÁLATA GYORSACÉL ÉS KEMÉNYFÉM SZERSZÁMMAL DRILLING OF GLASS-FIBER-REINFORCED COMPOSITE BY HSS AND CARBIDE Gradus Vol 2, No 2 (215) 168-173 ISSN 264-814 ÜVEGSZÁL ERŐSÍTÉSŰ KOMPOZIT FÚRÁSÁNAK VIZSGÁLATA GYORSACÉL ÉS KEMÉNYFÉM SZERSZÁMMAL DRILLING OF GLASS-FIBER-REINFORCED COMPOSITE BY HSS AND CARBIDE Líska János

Részletesebben

Hosszú Zsuzsanna Körmendi Gyöngyi Tamási Bálint Világi Balázs: A hitelkínálat hatása a magyar gazdaságra*

Hosszú Zsuzsanna Körmendi Gyöngyi Tamási Bálint Világi Balázs: A hitelkínálat hatása a magyar gazdaságra* Hosszú Zsuzsanna Körmendi Gyöngyi Tamási Bálint Világi Balázs: A hitelkínálat hatása a magyar gazdaságra* A hitelkínálat elmúlt évekbeli alakulását, szerepének jelentőségét vizsgáljuk különböző megközelítésekben,

Részletesebben

Hungarian language version

Hungarian language version Urban Reconstruction, Social Exclusion and the Roma in Budapest Workshop at Central European University, Budapest November 19, 2010 The workshop is organized within the RESPECT research project (http://respect.iusspavia.it/),

Részletesebben

Lebomló polietilén csomagolófóliák kifejlesztése

Lebomló polietilén csomagolófóliák kifejlesztése Dr. Deák György *, Holup Péter **, Ferroni Liz Priscila **, Dr. Zsuga Miklós ***, Dr. Kéki Sándor *** Lebomló polietilén csomagolófóliák kifejlesztése Célul tűztük ki egy biológiailag lebomló polietilén

Részletesebben

Oktatási rendszer és a foglalkoztatottság kapcsolata a visegrádi országokban

Oktatási rendszer és a foglalkoztatottság kapcsolata a visegrádi országokban MEB 2010 8 th International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking June 4 5, 2010 Budapest, Hungary Oktatási rendszer és a foglalkoztatottság kapcsolata a visegrádi országokban Dr. Medve

Részletesebben

1. gyakorlat Bevezetés

1. gyakorlat Bevezetés Acélszerkezetek (I.) 1. gyakorlat Bevezetés Szabó Imre Gábor Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék 1. A szerkezeti acélok mechanikai tulajdonságai

Részletesebben

ERserver. iseries. Szolgáltatási minőség

ERserver. iseries. Szolgáltatási minőség ERserver iseries Szolgáltatási minőség ERserver iseries Szolgáltatási minőség Szerzői jog IBM Corporation 2002. Minden jog fenntartva Tartalom Szolgáltatási minőség (QoS)............................ 1

Részletesebben

Indítsuk el a PowerPoint 2010 alkalmazást, majd a Nézet/Mintanézetek/Diaminta paranccsal lépjünk be a minta nézetbe.

Indítsuk el a PowerPoint 2010 alkalmazást, majd a Nézet/Mintanézetek/Diaminta paranccsal lépjünk be a minta nézetbe. 1 POWERPOINT GYAKORLAT A FACEBOOK VILÁGA A feladat megoldása során a Microsoft Office PowerPoint 2010 használata javasolt. A feladat elvégzése során a következőket fogjuk gyakorolni: Diaminta használata.

Részletesebben

Kézi forgácsolások végzése

Kézi forgácsolások végzése Gubán Gyula Kézi forgácsolások végzése A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai A követelménymodul száma: 0594-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-018-30 KÉZI FORGÁCSOLÁSOK

Részletesebben

Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar Nyersanyagelőkészítési és Környezeti. egyetemi tanár, intézetigazgató

Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar Nyersanyagelőkészítési és Környezeti. egyetemi tanár, intézetigazgató Budapest, 2009. november 6. Rakodógépek a hulladékkezelésben Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai á i Intézet Prof. Dr. CSŐKE BARNABÁS egyetemi

Részletesebben

A HIBRID LINEÁRIS LÉPTET MOTOR HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSI MÓDOZATAIRÓL

A HIBRID LINEÁRIS LÉPTET MOTOR HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSI MÓDOZATAIRÓL A HIBRID LINEÁRIS LÉPTET MOTOR HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSI MÓDOZATAIRÓL Szabó Loránd - Ioan-Adrian Viorel - Józsa János Kolozsvári M szaki Egyetem, Villamos Gépek Tanszék 3400 Kolozsvár, Pf. 358. e-mail:

Részletesebben

Hagyományos és új fejlesztésű fűrészszalagok összehasonlító vizsgálata Dr. Gerencsér Kinga, Varga Erzsébet A cikkben a szerzők a különböző szalagfűrészlapok összehasonlítását mutatják be. A vizsgálatok

Részletesebben

Csigatisztítók hatékonyságának minősítési módszere

Csigatisztítók hatékonyságának minősítési módszere Csigatisztítók hatékonyságának minősítési módszere Török Dániel, Suplicz András, Kovács József Gábor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Polimertechnika Tanszék, Műegyetem

Részletesebben

beolvadási hibájának ultrahang-frekvenciás kimutatása

beolvadási hibájának ultrahang-frekvenciás kimutatása A TERMELÉSI FOLYAMAT MINÕSÉGKÉRDÉSEI, VIZSGÁLATOK 2.5 2.3 Ponthegesztett kötések beolvadási hibájának ultrahang-frekvenciás kimutatása Tárgyszavak: ponthegesztett kötések; ultrahang-frekvenciás hibakimutatás;

Részletesebben

ÖNHORDÓ BORDÁZOTT LEMEZ

ÖNHORDÓ BORDÁZOTT LEMEZ ÖNHORDÓ BORDÁZOTT LEMEZ Az ilyen típusú profil fő alkalmazása - beton zsaluzat. Két változatban gyártják: egyszerű profil, vagy bordázott profil, hogy biztosítsa a beton és a profil közötti jobb együtthatást.

Részletesebben

PRÓBAMÉRÉSEK TEREPI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS DINAMIKUS TERHELŐTÁRCSÁVAL

PRÓBAMÉRÉSEK TEREPI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS DINAMIKUS TERHELŐTÁRCSÁVAL Miskolci Egyetem, Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (011) 1. szám, pp. 75-8. PRÓBAMÉRÉSEK TEREPI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS DINAMIKUS TERHELŐTÁRCSÁVAL Makó Ágnes PhD hallgató, I. évfolyam

Részletesebben

Kádár István 1 Dr. Nagy László 1 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

Kádár István 1 Dr. Nagy László 1 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, TANULSÁGOK A NYÍRÓSZILÁRDSÁGI PARAMÉTEREK STATISZTIKAI ÉRTÉKELÉSÉBŐL LESSONS OF THE STATISTICAL EVALUATION OF SHEAR STRENGTH PARAMETERS Kádár István 1 Dr. Nagy László 1 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

A KŐZETMECHANIKAI LABORATÓRIUM AKKOR ÉS MA"

A KŐZETMECHANIKAI LABORATÓRIUM AKKOR ÉS MA A Miskolci Egyetem Közleményei, A sorozat, Bányászat, 76. kötet (2009), p. 129-156. A KŐZETMECHANIKAI LABORATÓRIUM AKKOR ÉS MA" Dr. Debreczeni Ákos egyetemi docens Miskolci Egyetem, Bányászati és Geotechnikai

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE

AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE UDPESTI MŰSZKI ÉS GZDSÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI és SZERVEZÉSI TNSZÉK dr. Neszmélyi László Z ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE - 2015. - Tartalom 1. EVEZETÉS... 4 2. Z ÉPÍTÉSEN

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 10.1:2015.07.15.

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 10.1:2015.07.15. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. FOGALMAK... 3 3. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK... 4 4. KIÜRÍTÉS... 5 4.1. Általános feltételek... 5 4.2. Elrendezési megoldások, feltételek a kiüríthetőség igazolására... 7

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem által használt kockázatelemzési modell

A Károli Gáspár Református Egyetem által használt kockázatelemzési modell A Károli Gáspár Református Egyetem által használt kockázatelemzési modell A kockázat típusai Eredetileg a kockázatelemzést elsődlegesen a pénzügyi ellenőrzések megtervezéséhez alkalmazták a szabálytalan

Részletesebben

MECHANIZMUSOK KINEMATIKAI VIZSGÁLATA

MECHANIZMUSOK KINEMATIKAI VIZSGÁLATA Multidiszciplináris tudományok 3. kötet (2013) 1. sz. pp. 21-26. MECHANIZMUSOK KINEMATIKAI VIZSGÁLATA Nándoriné Tóth Mária egyetemi docens, ME GÉIK Ábrázoló Geometriai tanszék 3515 Miskolc-Egyetemváros,

Részletesebben

A szárazmegmunkálás folyamatjellemzőinek és a megmunkált felület minőségének vizsgálata keményesztergálásnál

A szárazmegmunkálás folyamatjellemzőinek és a megmunkált felület minőségének vizsgálata keményesztergálásnál 1 A szárazmegmunkálás folyamatjellemzőinek és a megmunkált felület minőségének vizsgálata keményesztergálásnál A keményesztergálás, amelynél a forgácsolás 55 HRC-nél keményebb acélon, néhány ezred vagy

Részletesebben

Tárgyszavak: öntött poliamid; prototípus; kis sorozatok gyártása; NylonMold eljárás; Forma1 modell; K2004; vízmelegítő fűtőblokkja; új PA-típusok.

Tárgyszavak: öntött poliamid; prototípus; kis sorozatok gyártása; NylonMold eljárás; Forma1 modell; K2004; vízmelegítő fűtőblokkja; új PA-típusok. MÛANYAGFAJTÁK Újdonságok a poliamidtermékek és a poliamidtípusok gyártásában Tárgyszavak: öntött poliamid; prototípus; kis sorozatok gyártása; NylonMold eljárás; Forma1 modell; K2004; vízmelegítő fűtőblokkja;

Részletesebben

Amorf/nanoszerkezetű felületi réteg létrehozása lézersugaras felületkezeléssel

Amorf/nanoszerkezetű felületi réteg létrehozása lézersugaras felületkezeléssel Amorf/nanoszerkezetű felületi réteg létrehozása lézersugaras felületkezeléssel Svéda Mária és Roósz András MTA-ME Anyagtudományi Kutatócsoport 3515-Miskolc-Egyetemváros femmaria@uni-miskolc.hu Absztrakt

Részletesebben

M ANYAG FRÖCCSÖNT SZERSZÁMOK KÖLTSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZ K

M ANYAG FRÖCCSÖNT SZERSZÁMOK KÖLTSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZ K M ANYAG FRÖCCSÖNT SZERSZÁMOK KÖLTSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZ K Mikó Balázs Budapesti M szaki F iskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet ABSTRACT

Részletesebben

A melegen hengerelt acélszalagok tulajdonságainak javítása a szalaghűtő-rendszer optimalizálásával

A melegen hengerelt acélszalagok tulajdonságainak javítása a szalaghűtő-rendszer optimalizálásával Ph.D. értekezés tézisei A melegen hengerelt acélszalagok tulajdonságainak javítása a szalaghűtő-rendszer optimalizálásával Sebő Sándor okl. kohómérnök Témavezető: Dr. Voith Márton egyetemi tanár A doktori

Részletesebben

A fáradási jelenség vizsgálata, hatások, a fáradásra vonatkozó Eurocode szabvány ismertetése

A fáradási jelenség vizsgálata, hatások, a fáradásra vonatkozó Eurocode szabvány ismertetése 1 / 29 oldal A fáradási jelenség vizsgálata, hatások, a fáradásra vonatkozó Eurocode szabvány ismertetése Tartalomjegyzék: Bevezetés Ismétlődő terhelés jellemzői Wöhler-kísérlet, Wöhler-görbe Fáradást

Részletesebben

TAPADÓ VÍZ TELÍTETTSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA GÁZKISZORÍTÁSOS MÓDSZER ALKALMAZÁSÁVAL

TAPADÓ VÍZ TELÍTETTSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA GÁZKISZORÍTÁSOS MÓDSZER ALKALMAZÁSÁVAL Műszaki Földtudományi Közlemények, 85. kötet, 1. szám (2015), pp. 41 47. TAPADÓ VÍZ TELÍTETTSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA GÁZKISZORÍTÁSOS MÓDSZER ALKALMAZÁSÁVAL DÓCS ROLAN BÓDI TIBOR JOBBIK ANITA ME AFKI, MTA-ME

Részletesebben

A fafeldolgozás energiaszerkezetének vizsgálata és energiafelhasználási összefüggései

A fafeldolgozás energiaszerkezetének vizsgálata és energiafelhasználási összefüggései Pályázati azonosító: FAENERGH (REG-ND-09-2009-0023) A fafeldolgozás energiaszerkezetének vizsgálata és energiafelhasználási összefüggései VARGA Mihály 1, NÉMETH Gábor 1, KOCSIS Zoltán 1, BAKKI-NAGY Imre

Részletesebben

Fizika 12. osztály. 1. Az egyenletesen változó körmozgás kinematikai vizsgálata... 2. 2. Helmholtz-féle tekercspár... 4. 3. Franck-Hertz-kísérlet...

Fizika 12. osztály. 1. Az egyenletesen változó körmozgás kinematikai vizsgálata... 2. 2. Helmholtz-féle tekercspár... 4. 3. Franck-Hertz-kísérlet... Fizika 12. osztály 1 Fizika 12. osztály Tartalom 1. Az egyenletesen változó körmozgás kinematikai vizsgálata.......................... 2 2. Helmholtz-féle tekercspár.....................................................

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103. szám

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103. szám A Kormány 211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelete az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103.

Részletesebben

KLINCS KÖTÉS TECHNOLÓGIAI PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA, VÉGESELEMES MODELLEZÉSE

KLINCS KÖTÉS TECHNOLÓGIAI PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA, VÉGESELEMES MODELLEZÉSE Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 7 18. KLINCS KÖTÉS TECHNOLÓGIAI PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA, VÉGESELEMES MODELLEZÉSE INVESTIGATION AND FINITE ELEMENT MODELLING OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF CLINCHED

Részletesebben

A TRIP ACÉL PONTHEGESZTÉSÉNEK HATÁSA RESISTANCE SPOT WELDING EFFECT IN CASE OF TRIP STEEL

A TRIP ACÉL PONTHEGESZTÉSÉNEK HATÁSA RESISTANCE SPOT WELDING EFFECT IN CASE OF TRIP STEEL űszaki tudományos közlemények 2. XV. űszaki Tudományos Ülésszak, 2014. Kolozsvár, 227 234. http://hdl.handle.net/10598/28543 A TRIP ACÉL PONTHGSZTÉSÉNK HATÁSA RSISTANC SPOT WLDING FFCT IN CAS OF TRIP STL

Részletesebben

www.percept.hu BIZTONSÁGI ÉS JELZŐ BERENDEZÉSEK SZÁMÁRA KIFEJLESZTETT "LSzR" TÍPUSÚ FÉLVEZETŐS FÉNYFORRÁSOK

www.percept.hu BIZTONSÁGI ÉS JELZŐ BERENDEZÉSEK SZÁMÁRA KIFEJLESZTETT LSzR TÍPUSÚ FÉLVEZETŐS FÉNYFORRÁSOK BIZTONSÁGI ÉS JELZŐ BERENDEZÉSEK SZÁMÁRA KIFEJLESZTETT "LSzR" TÍPUSÚ FÉLVEZETŐS FÉNYFORRÁSOK Tartalom Bevezető 3. oldal 1, Elméleti alapok 6. oldal 2, Nagy intenzitású LED-ek 6. oldal 3, Tipizálás 8. oldal

Részletesebben

XVI. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

XVI. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA XVI. FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2011. március 24 25. VÁLTOZÓ LKDÉSŰ ÉS VÁLTOZÓ PROFILÚ NTK NAGYPONTOSSÁGÚ KÉNYGUNKÁLÁSA OLÁH László iklós, dr. GYNG Csaba, dr. ÉSZÁROS Imre Abstract

Részletesebben

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA, UTÓMŰVELETEK

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA, UTÓMŰVELETEK MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA, UTÓMŰVELETEK Műanyagok lézeres hegesztése kváziszimultán eljárással A műanyagok összeépítéséhez egyre népszerűbb lézeres hegesztésnek egy új módszere a kváziszimultán hegesztés,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808}

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808} HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 18.6.2009 COM(2009) 281 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808} HU HU A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

Részletesebben

LOGISZTIKA A TUDOMÁNYBAN ÉS A GAZDASÁGBAN

LOGISZTIKA A TUDOMÁNYBAN ÉS A GAZDASÁGBAN Miskolci Egyetem, Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (2011) 1. szám, pp. 11-20. LOGISZTIKA A TUDOMÁNYBAN ÉS A GAZDASÁGBAN Illés Béla tanszékvezető egyetemi tanár Miskolci Egyetem, Anyagmozgatási

Részletesebben

ph mérés indikátorokkal

ph mérés indikátorokkal ph mérés indikátorokkal Általános tudnivalók a ph értékéről és méréséről Egy savat vagy lúgot tartalmazó vizes oldat savasságának vagy lúgosságának erősségét a H + vagy a OH - ion koncentrációval lehet

Részletesebben

PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Tengelykapcsolókl/ 5 1/12

PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Tengelykapcsolókl/ 5 1/12 PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Tengelykapcsolókl/ 5 1/12 6. TENGELYKAPCSOLÓK A tengelykapcsoló két tengelyvég összekötésére, forgatónyomaték továbbítására szolgáló, összetett gépelem. A tengelykapcsolók

Részletesebben

ZOMÁNCOZOTT ACÉLLEMEZ SZEGMENSEK- BL CSAVARKÖTÉSSEL SZERELT TARTÁ- LYOK ÉS SILÓK: MÚLT ÉS JÖV

ZOMÁNCOZOTT ACÉLLEMEZ SZEGMENSEK- BL CSAVARKÖTÉSSEL SZERELT TARTÁ- LYOK ÉS SILÓK: MÚLT ÉS JÖV ZOMÁNCOZOTT ACÉLLEMEZ SZEGMENSEK- BL CSAVARKÖTÉSSEL SZERELT TARTÁ- LYOK ÉS SILÓK: MÚLT ÉS JÖV Koen Lips PEMCO Brugge Hollandia XXI International Enamellers Congress 2008 Május 18-22, Sanghaj, Kína Zománcozott

Részletesebben

Ipari kemencék CO emissziója

Ipari kemencék CO emissziója Iari kemencék CO emissziója Bíró Attila, Palotás Árád Bence Miskolci Egyetem Tüzeléstani és Hıenergia Tanszék Iari kemencéknél a nitrogénoxid kibocsátás mellett fontos kérdés a szénmonoxid emisszió kérdése.

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP ALÁÍRÓLAP AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA PROJEKT, 1046 BUDAPEST, FÓTI ÚT 66. ÉS 75214/4 HELYRAJZI SZÁM ALATTI INGATLANON, AJÁNLATKÉRÉSI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

A fröccsöntési zsugorodás és a technológia összefüggése

A fröccsöntési zsugorodás és a technológia összefüggése A MÛANYAGOK ELÕÁLLÍTÁSA ÉS FELDOLGOZÁSA A fröccsöntési zsugorodás és a technológia összefüggése Tárgyszavak: fröccsöntés; fröccsöntési paraméterek; zsugorodás; vetemedés; szálerősített műanyagok; kompozitok.

Részletesebben

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Ömledék homogenitásának javítási lehetőségei fröccsöntésnél és extrúziónál A reprodukálható termékminőséghez elengedhetetlen a homogén ömledék biztosítása. Színhibák elkerülése,

Részletesebben

www.toyota-forklifts.hu 1.0 1.5 tonna Szűkfolyosós targoncák

www.toyota-forklifts.hu 1.0 1.5 tonna Szűkfolyosós targoncák www.toyota-forklifts.hu 1.0 1.5 tonna Szűkfolyosós targoncák BT Vector BT Vector BT Vector szűkfolyosós targoncák teljes kínálata Termelékenység Kezelhetőség Biztonság Tartósság A-sorozat Azok a vállalatok,

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOT FELDOLGOZÓ PELLETÁLÓ ÜZEM LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOT FELDOLGOZÓ PELLETÁLÓ ÜZEM LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI Multidiszciplináris tudományok, 2. kötet. (2012) 1 sz. pp. 115-120. MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOT FELDOLGOZÓ PELLETÁLÓ ÜZEM LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI Szamosi Zoltán*, Dr. Siménfalvi Zoltán** *doktorandusz, Miskolci

Részletesebben

Kúpfogaskerék lefejtése léc-típusú szerszámmal

Kúpfogaskerék lefejtése léc-típusú szerszámmal Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kar Marosvásárhely Gépészmérnöki Tanszék Kúpfogaskerék lefejtése léc-típusú szerszámmal Sipos Bence, Sapientia EMTE, Marosvásárhely Műszaki

Részletesebben

Hegesztés 1. Bevezetés. Hegesztés elméleti alapjai

Hegesztés 1. Bevezetés. Hegesztés elméleti alapjai Hegesztés 1. Bevezetés Statisztikai adatok szerint az ipari termékek kétharmadában szerepet kap valamilyen hegesztési eljárás. Bizonyos területeken a hegesztés alapvető technológia. Hegesztéssel készülnek

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK GEOMETRIAI TARTÁLYHITELESÍTÉS HE 31/4-2000 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK 3. ALAPFOGALMAK 3.1 Tartályhitelesítés 3.2 Folyadékos (volumetrikus)

Részletesebben

1 ábra a) Kompaundálás kétcsigás extruderben, előtermék: granulátum, b) extrudált lemez vákuumformázásának technológiai lépései, c) fröccsöntés

1 ábra a) Kompaundálás kétcsigás extruderben, előtermék: granulátum, b) extrudált lemez vákuumformázásának technológiai lépései, c) fröccsöntés 1. Hőre lágyuló kompozitok előállítása és feldolgozása Tevékenység: A lecke áttanulmányozása után, a követelményekben meghatározottak alapján rögzítse, majd foglalja össze a lecke tartalmát, készítsen

Részletesebben

Kutatási beszámoló. Kompozithuzalok mechanikai és villamos tulajdonságainak vizsgálata

Kutatási beszámoló. Kompozithuzalok mechanikai és villamos tulajdonságainak vizsgálata Kutatási beszámoló Kompozithuzalok mechanikai és villamos tulajdonságainak vizsgálata Készült a Pro Progressio Alapítvány és az E-ON Hungária ZRt. támogatásával Készítette: Orbulov Imre Norbert, PhD egyetemi

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI JÓZSA MÁTÉ JÓZSEF MOSONMAGYARÓVÁR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI JÓZSA MÁTÉ JÓZSEF MOSONMAGYARÓVÁR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI JÓZSA MÁTÉ JÓZSEF MOSONMAGYARÓVÁR 2006 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR ÜZEMGAZDASÁGI INTÉZET Az állati termék előállítás

Részletesebben

Fizikai geodézia és gravimetria / 2. NEHÉZSÉGI ERŐTÉR ABSZOLÚT ÉS RELATÍV MÉRÉSE, A MŰSZEREK KALIBRÁCIÓJA

Fizikai geodézia és gravimetria / 2. NEHÉZSÉGI ERŐTÉR ABSZOLÚT ÉS RELATÍV MÉRÉSE, A MŰSZEREK KALIBRÁCIÓJA MSc Fizikai geodézia és gravimetria /. BMEEOAFML01 NEHÉZSÉGI ERŐTÉR ABSZOLÚT ÉS RELATÍV MÉRÉSE, A MŰSZEREK KALIBRÁCIÓJA A nehézségi erőtér mérésével kapcsolatos mérési módszerek és mérőműszerek három csoportba

Részletesebben

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATTECHNIKA

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATTECHNIKA RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATTECHNIKA NDT TECHNICS FÉMLEMEZEK VASTAGSÁGÁNAK MÉRÉSE RÖNTGENSUGÁRZÁS SEGÍTSÉGÉVEL THICKNESS MEASURING OF METAL SHEETS WITH X-RAY METHODDS BOROMISZA LÁSZLÓ Kulcsszavak: vastagság

Részletesebben

Labor tápegység feszültségének és áramának mérése.

Labor tápegység feszültségének és áramának mérése. Labor tápegység feszültségének és áramának mérése. (Ezek Alkotó gondolatai. Nem tankönyvekbıl ollóztam össze, hanem leírtam ami eszembe jutott.) A teljességre való törekvés igénye nélkül, néhány praktikus

Részletesebben

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III.

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az adott mérettől

Részletesebben

2009/3 ANYAGSZERKEZET-VIZSGÁLAT INVESTIGATION OF STRUCTURE

2009/3 ANYAGSZERKEZET-VIZSGÁLAT INVESTIGATION OF STRUCTURE ANYAGSZERKEZET-VIZSGÁLAT INVESTIGATION OF STRUCTURE Zárványosság meghatározása klasszikus módszerekkel (Zárványok 2. rész) Determination of Inclusions by Classical Methods (Inclusions, Part 2) Szabó Andrea

Részletesebben

MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS II.

MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS II. MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS II. A projekt címe: Egységesített Jármű- és mobilgépek képzés- és tananyagfejlesztés A megvalósítás érdekében létrehozott konzorcium résztvevői: KECSKEMÉTI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI

Részletesebben

A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ JELLEGÉNEK MEGALAPOZÁSA: MEGÁLLÓHELY ELLÁTOTTSÁG BUDAPESTEN. Összefoglaló

A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ JELLEGÉNEK MEGALAPOZÁSA: MEGÁLLÓHELY ELLÁTOTTSÁG BUDAPESTEN. Összefoglaló RUZSÁNYI TIVADAR A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ JELLEGÉNEK MEGALAPOZÁSA: MEGÁLLÓHELY ELLÁTOTTSÁG BUDAPESTEN Összefoglaló A tanulmányban a tömegközlekedés igénybevételének alapvető feltételét,

Részletesebben

Szent László SZKI Szekszárd HELYI TANTERV

Szent László SZKI Szekszárd HELYI TANTERV Szent László SZKI Szekszárd Készítette: Kozár István 2007 HELYI TANTERV Gépészet SZAKMACSOPORT Gépiforgácsoló SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 521 09 1000 00 00 ÉRVÉNYES: 2007-től 1 / Feladatok, ismeretek, készségek

Részletesebben

A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok.

A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok. A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok. A legtöbb test dörzsölés, nyomás következtében elektromos töltést nyer. E töltéstől függ a test elektromos feszültsége, akárcsak a hőtartalomtól a hőmérséklete;

Részletesebben

2. Halmazelmélet (megoldások)

2. Halmazelmélet (megoldások) (megoldások) 1. A pozitív háromjegy páros számok halmaza. 2. Az olyan, 3-mal osztható egész számok halmaza, amelyek ( 100)-nál nagyobbak és 100-nál kisebbek. 3. Az olyan pozitív egész számok halmaza, amelyeknek

Részletesebben

Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011

Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 ͳ ȋͳȍ ACTA CAROLUS ROBERTUS 1 (1) FOGLALKOZTATÁS A ZÖLD ZÖLDSÉGHAJTATÓ MODELLGAZDASÁGOKBAN Összefoglalás

Részletesebben

6. füzet Első osztályú és nemzetközi minősítésű füves labdarúgópályák öntözése 35 db szórófejjel a 115 78 m-es stadionokba

6. füzet Első osztályú és nemzetközi minősítésű füves labdarúgópályák öntözése 35 db szórófejjel a 115 78 m-es stadionokba A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 6. füzet Első osztályú és nemzetközi

Részletesebben

Laterális feloldás és képminőség javítása vonalpásztázó tomográfiás optikai mikroszkópban

Laterális feloldás és képminőség javítása vonalpásztázó tomográfiás optikai mikroszkópban DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Laterális feloldás és képminőség javítása vonalpásztázó tomográfiás optikai mikroszkópban Szerző: Dudás László Témavezetők: Prof. Dr. Szabó Gábor egyetemi tanár Dr. Erdélyi Miklós

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Készítette: Közigazgatási Igazgatósága Budapest, 2010. március 5. A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul

Részletesebben

Villamos és hibrid kishaszonjárművek hajtás problémái

Villamos és hibrid kishaszonjárművek hajtás problémái Villamos és hibrid kishaszonjárművek hajtás problémái Varga Zoltán PhD, okleveles gépészmérnök, Széchenyi István Egyetem Közúti és Vasúti Járművek Tanszék, vargaz@sze.hu Absztrakt: A kishaszonjáművek átalakítása

Részletesebben

Rekonstrukciós kísérletek Zamárdiban

Rekonstrukciós kísérletek Zamárdiban Rekonstrukciós kísérletek Zamárdiban Célok A vasbuca kémiai összetételének és a vaskihozatalnak a változtatása a technológiai paramétereken keresztül Módszerek Minden kísérlet ugyanabban bucakemencében

Részletesebben

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016.

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az

Részletesebben