AZ INTRAOPERATIV MEDIALIS TIBIA CORTICALIS FRACTURA RADIOLÓGIAI KÖVETKEZMÉNYEI ZÁRÓ MAGAS TIBIA OSTEOTOMIA UTÁN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ INTRAOPERATIV MEDIALIS TIBIA CORTICALIS FRACTURA RADIOLÓGIAI KÖVETKEZMÉNYEI ZÁRÓ MAGAS TIBIA OSTEOTOMIA UTÁN"

Átírás

1 Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 1. szám (2013), pp AZ INTRAOPERATIV MEDIALIS TIBIA CORTICALIS FRACTURA RADIOLÓGIAI KÖVETKEZMÉNYEI ZÁRÓ MAGAS TIBIA OSTEOTOMIA UTÁN DR. DARGAI SÁNDOR 1, DR. KISS-TÓTH EMŐKE 2 Összefoglalás: A magas tibia osteotomia (MTO) gyakran alkalmazott módszer a varus gonarthrosis műtéti kezelésében. A MTO minden típusa szövődményekkel terhelt, a záró magas tibia osteotómiánál a medialis corticalis intraoperativ törése következhet be. Vizsgálatainkkal két kérdésre kerestünk választ: egyrészt, a záró osteotomia kivitelezése közben felismert és osteosynthesissel ellátott medialis tibia corticalis törés után az osteotomia gyógyulása hosszabb időt vesz-e igénybe, mint azon záró osteotómiák gyógyulása, melyeknél a medialis corticalis intakt marad, másrészt, milyen mértékű korrekciónál fordul elő gyakrabban a medialis corticalis fracturája? A tanulmányba azokat a betegeket vontuk be, akiknél és között a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Ortopédsebészeti Osztályán záró ék magas tibia osteotomia történt. Azoknál az osteotómiáknál, ahol inraoperativ medialis corticalis fractura következett be az osteotomia gyógyulása szignifikánsan több időt (átlagosan 15 hét) vett igénybe, mint azon osteotomiák gyógyulása (átlagosan 6.18), ahol a medialis cortacalis intakt maradt (p<0.05). Azoknál az osteotómiáknál, ahol inraoperativ medialis fractura következett be, a korrekció minden esetben 8 fok, vagy annál nagyobb volt. A záró osteotomiánál 8 fokosnál nagyobb korrekció esetében 42%-ban fracturált a medialis corticalis, aminek alapján indokoltnak tűnik más osteotomia típust alkalmazni, ha a szükséges korrekció 8 foknál nagyobb. Kulcsszavak: magas tibia osteotomia, medialis corticalis törés, túlkorrekció, csontgyógyulás Bevezetés A MTO célja a medialis femorotibialis (MFT) ízület dekompressziója a femorotibialis szög (FTSZ) megváltoztatása révén. A MTO javítja az ízület funkcióját, a fájdalmat csökkenti [1, 16]. A MTO-nak 3 fő típusát különböztetjük meg, a záró osteotómiánál (ZO) lateralis bázisú ék eltávolítása után az osteotomia felszínek zárását követően jön létre a korrekció [4]. A nyitó osteotómiánál (NYO) a lateralis corticalist meghagyó medialis osteotomia után az osteotómiát megnyitják, a korrekció megfelelő méretű ék behelyezése révén valósul meg [6]. A dóm osteotomia ívelt csontátvágást jelent, a korrekció a distalis osteotomia fragment kívánt mértékű valgizálásával történik 1 Borsod-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Ortopéd-sebészeti Osztály, Miskolc 2 Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar

2 162 Dargai Kiss-Tóth [13]. A 3 fő típus mellet számos módosítást dolgoztak ki, a NYO és a hemicallotasis kombinációja a kilencvenes években vált népszerűvé [11, 12]. A kombinált osteotomia során a tibia platóval párhuzamos komplett osteotomia után olyan lateralis bázisú éket távolítanak el, melynek csúcsa a tibia condylusok centrumáig ér. Az osteotomia distalis fragmentjét a tibia condylusok centruma körül valgizálják, a lateralról eltávolított (fél) éket a medialisan megnyíló résbe helyezik [20 24, 26]. A korrekció mértéke minden osteotomia típusnál a praeoperativ varus deformitás és a műtét lényegi részét jelentő túlkorrekció összegének felel meg. Az irodalmi adatok szerint a magas tibia osteotómiát követően 3 7 fokos túl korrekció biztosítja az optimális terhelés elosztást a medialis és lateralis fomorotibialis ízület között [2, 3, 5, 8 12, 15, 19 26]. A medialis corticalis plasztikus deformálhatóságának határa körülbelül 8 10 fok, a záró osteotómiánál 8 10 foknál nagyobb korrekció magában hordozza a medialis cortocalis intraoperativ törésének [18, 24]. A ZO-nál és a NYO-nál a stabilitás szempontjából döntő, hogy az ellenoldali (a ZO-nál a medialis, a NYO-nál a lateralis) corticalis intakt maradjon. Az intakt corticalis és az osteotomia oldalán kivitelezett rögzítés mozgás stabil synthesist jelent. Ha az ellenoldali corticalis fracturál a stabilitás csak mindkét oldalon felhelyezett osteosynthesissel valósítható meg [7, 9, 11, 17]. A kombinált osteotómiánál komplett osteotomia történik, ami ugyancsak kétoldali osteosynthesist igényel [19 24, 26]. Vizsgálatainkkal azt a feltételezést szeretnénk megerősíteni, miszerint a záró osteotomia kivitelezése közben felismert és osteosynthesissel ellátott medialis tibia corticalis törés után az osteotomia gyógyulása hosszabb időt vesz igénybe, mint azon záró osteotómiák gyógyulása, melyeknél a medialis corticalis intakt marad. Feltételezzük továbbá, hogy a medialis corticalis törése azokban az esetekben következi be, ahol a korrekció a 8 és 10 fok közötti tartományba esik. Anyag és módszer A tanulmányba azokat a betegeket vontuk be, akiknél és között a B.-A.-Z. Megyei Kórház és Oktató Kórház Ortopéd-sebészeti Osztályán záró ék magas tibia osteotomia történt. A műtétet a következő optimális indikáció alapján végeztük: a betegeknek medialis térdfájdalma volt, a varus deformitás a tibiára lokalizálódott, a medialis ízületi rés szűkülete a terhelt anteroposterior röntgenfelvételen az 50%-ot nem haladta meg és a tervezett korrekció 10 fok vagy annál kisebb volt. 55 évnél fiatalabb betegeknél akkor is műtét mellett döntöttünk, ha a medialis ízületi rés szűkület meghaladta az 50%-ot (kiterjesztett indikáció). 55 évnél idősebb betegeknél az 50%-ot meghaladó résszűkület esetén a térd protetizálását javasoljuk. A rheumatoid arthritist, a 120 foknál kisebb mozgásterje-

3 Az intraoperativ medialis tibia corticalis fractura 163 delmet és az 5 fokot meghaladó flexiós contracturát kontraindikációnak tekintettük [21 23]. A műtét előtt meghatároztuk a femorotibialis szöget. (FTSZ: a femur és a tibia anatómiai tengelye által lateral felé bezárt szög.) Ezen belül mértük a femur condylus-tibia platószöget (FC-TP), ami a femur condylusok subchondralis lemezére és a tibia plató subchondralis lemezére húzott érintők által lateral felé bezárt szög. Ha a FC-TP 3º, akkor a preoperativ varus deformitás és a tervezett korrekció mértékét a terhelt, ha a FC-TP 4º, a terheletlen anteroposterior röntgenfelvételen mértük. A preoperativ tervezésnél a platótól 2 cm-rel distalisan, azzal párhuzamosan húzott egyenes reprezentálja a proximalis osteotómiát. A proximalis osteotómiát jelképező egyenes és a medialis corticalis metszés pontjából a kívánt szögben lateraldistalis irányban húztuk meg a distalis osteómiát kijelölő egyenest. A tervezett korrekció a varus deformitás mértékének és a 3 5 fokos túl korrekció összegének felelt meg. Így például: ha a preoperativ FTSZ 179 fok volt, akkor az általunk normál értéknek tekintett 175 fokos FTSZ-t figyelembe véve a 4 fokos varus deformitás és a 3 5 fokos túl korrekció összegeként a tervezett korrekció 7 9 fok volt [25]. A postoperativ 1. héten a terheletlen anetroposterior és oldalirányú röntgenfelvételeken ellenőriztük a kapocs (kapcsok) pozízióját és az osteotomia stabilitását, a 6. héten vizsgáltuk az osteotomia gyógyulását. Mind az 1. mind a 6. postoperativ héten feljegyeztük, hogy az osteotomiáknál történt e 8 és 10 fok közötti korrekció. Azoknál a betegeknél, ahol a medialis corticalis műtét közben fracturált, feljegyeztük a 6., a 10., a 14., és a 18. héten az 1. héten mért értékhez viszonyított korrekció veszteséget is. Ha a kialakult callust teherviselőnek véleményeztük, a következő felvételt a postoperativ 1. év végén készítettük, ami már nem képezi tárgyát a jelenlegi vizsgálatnak. Ha az osteotomia átépülését csak részlegesnek tartottuk, a teljes gyógyulásig 4 hetente készítettünk felvételeket. A ZO-t a Coventry által leírt módszer módosításával végeztük antibiotikum és LMWH védelemben. A preoperativ tervnek megfelelően a proximalis osteotomiát a tibia platóval párhuzamosan, attól 2 cm-rel distalisan végeztük, ügyelve arra, hogy a medialis corticalis intakt maradjon. A proximalis osteotomia és a medialis corticalis metszéspontjából a preoperativ tervezés alapján mért szögben distallateral felé vezetett distalis osteotomia révén nyert csontéket eltávolítottuk, az osteotomia felszíneket a distalis fragment valgizálása révén zártuk. Az osteotomiát lateralisan Richards-kapoccsal, a medialis corticalis törése esetén medialisan és lateralisan kapcsokkal rögzítettük [25]. Az első postoperativ napon a betegek elkezdték a passzív és aktív tornát. Az osteotomia radiológiai átépülése esetén részleges terhelést a műtétet követő 6., a teljes terhelést a 8. héten engedélyeztük. Ha a 6. postoperativ héten az átépülés nem

4 164 Dargai Kiss-Tóth volt teljes, a betegek csak akkor kezdték el a terhelést, ha a 6. postoperativ hét után 4 hetente készített felvételeken teljes átépülést állapítottunk meg. Az adatokat prospektive gyűjtöttük és összegeztük, a statisztikai analízishez a Student-t-tesztet alkalmaztuk, a (p 0.005) értéket tekintettük szignifikánsnak. Eredmények Az és között operált 96 beteg radiológiai vizsgálata történt meg a műtét előtt, a postoperativ 1. és 6. héten, majd annál a 8 betegnél (B csoport), akiknél a medialis corticalis intraoperativ törését kétoldali osteosynthesissel láttuk el, az osteotomia gyógyulásáig 4 hetente. 88 betegnél a medialis corticalis intakt maradt (A csoport) Az 54 férfi és 34 nő átlagéletkora a műtét időpontjában 49,7 (21 71) év volt. A medialis corticalis intraoperativ törését 5 férfi és 3 női betegnél észleltük, átlagéletkoruk a műtét időpontjában 54,1 (51 59) év volt. Az 1. postoperativ héten egyetlen esetben sem jegyeztük fel a kapocs intrarticularis helyzetét, az osteotomia radiológiailag minden esetben stabilnak imponált (az osteotomiás rés nem nyílt meg, a fragmentumok egymáshoz képest nem mozdultak el). A postoperativ 6. héten az A csoportban 88 osteotomiát a röntgenfelvételek alapján fokozatosan terhelhetőnek (a 8. héten teljes terhelést engedélyeztünk) ítéltünk meg. 1. a) ábra. Praeoperativ anteroposterior röntgenfelvétel, melyen 3 fokos varus deformitás ábrázolódik 1. b) ábra. A postoperativ 6. héten készült anteroposterior röntgenfelvételen, a túlkorrekció 3 fok, az összeségében 6 fokos korrekció mellett a medialis tibia corticalis intakt maradt

5 Az intraoperativ medialis tibia corticalis fractura beteget hívtunk vissza 10 hetes kontrollra, a 10. héten mind a 4 betegnél terhelhetőnek véleményeztük az osteotomiát. Az A csoportban a korrekció 11 esetben volt 8 fok. A B csoportban az osteotómiát egy esetben a 10., négy esetben a 14., három esetben a 18. héten tartottuk terhelhetőnek. Mind a 8 betegnél 8 fokos vagy annál nagyobb korrekció történt (3 esetben 8 fok, 4 esetben 9 fok, 1 esetben 10 fok). Az osteotomia gyógyulásának időpontjáig mind a 8 esetben korrekcióveszteséget észleltünk, 5 betegnél 2 fokot, 3 betegnél 3 fokot. 2. a) ábra. Praeoperativ anteroposterior röntgenfelvétel, melyen 4 fokos varus deformitás látszik 2. b) ábra. A postoperativ 6. héten készült anteroposterior röntgenfelvételen, a túlkorrekció 4 fok, az összeségében 8 fokos korrekció mellett a medialis tibia corticalis fracturája ábrázolódik. Az átépülés jeleit még nem mutató osteotomiát 2 kapocs rögzíti 2. c) ábra. A postoperativ 10. héten készült anteroposterior röntgenfelvételen, az osteotomia átépült, a 6. héthez képest 2 fokos korrekcióveszteség látszik

6 166 Dargai Kiss-Tóth A műtét közben ízületbe hatoló törés egyetlen esetben sem történt, a postoperativ szakban sebgyógyulási zavart, preoneus paresist nem észleltünk, 1 betegnél a postoperativ 1. héten mélyvénás thrombosis alakult ki. Azoknál az osteotómiáknál, ahol inraoperativ medialis corticalis fractura következett be az osteotomia gyógyulása szignifikánsan több időt (átlagosan 15 hét) vett igénybe, mint azon osteotomiák gyógyulása (átlagosan 6.18), ahol a medialis cortacalis intakt maradt (p<0.05). Azoknál az osteotómiáknál, ahol inraoperativ medialis fractura következett be, a korrekció minden esetben 8 fok vagy annál nagyobb volt, ezzel szemben azoknál az osteotómiáknál, ahol a medialis cortacalis intakt maradt, a korrekció csak 11 esetben érte el vagy haladta meg a 8 fokot. Megbeszélés A záró osteotómiával kivitelezhető korrekciót nem csak a tuberositas tibiae és a tibia plató közötti tér kiterjedése, hanem a medialis corticalis plasztikus deformálhatóságának a mértéke is behatárolja [18, 24]. Ha a záró osteotomiával 10 foknál nagyobb mértékben korrigáltunk, gyakori volt az intraoperativ medialis corticalis törés, többek között emiatt választottunk más műtéti megoldást 10 foknál nagyobb korrekciót igénylő esetekben. A medialis corticalis intraoperativ törése a korrekció veszteség mellett késleltetett csontgyógyulás, esetleg álízület kialakulásával fenyeget [14, 18, 27, 29]. Papp és munkatársai [19 24, 26] 1993-ban dolgozták ki a kombinált osteotomiát, ami amellett, hogy a tibiafej műtét utáni transzpozícióját is mérsékli, a medialis corticalis intraoperativ törésének veszélyét 10 foknál nagyobb korrekció esetén is elhárítja. A korrekció mértéke minden osteotomia típusnál a praeoperativ varus deformitás és a műtét lényegi részét jelentő túlkorrekció összegének felel meg. Az irodalmi adatok szerint a magas tibia osteotómiát követően 3 7 fokos túl korrekció biztosítja az optimális terheléselosztást a medialis és lateralis fomorotibialis ízület között [2, 3, 5, 8 12, 19 26]. Papp és munkatársai [19 26] 3 5 fokos túlkorrekciót javasolnak, a legkisebb megkívánt túlkorrekcióval azaz 3 fok számolva, figyelembe véve a medialis corticalis 10 fokos plasztikus deformálhatóságát, a záró osteotomiával maximum 7 fokos varus deformitás korrigálható a medialis corticalis törésének fokozott veszélye nélkül. Azoknál az osteotómiáknál, ahol intraoperativ medialis fractura következett be, a korrekció minden esetben 8 fok vagy annál nagyobb volt, ezzel szemben azoknál az osteotómiáknál, ahol a medialis cortacalis intakt maradt, a korrekció csak 11 esetben érte el vagy haladta meg a 8 fokot. Más szóval, ha a záró osteotomiánál 8 foknál nagyobb korrekció történt, 8/19 esetben, azaz 42%-ban fracturált a medialis corticalis.

7 Az intraoperativ medialis tibia corticalis fractura 167 Azoknál az osteotómiáknál, ahol intraoperativ medialis corticalis fractura következett be, az osteotomia gyógyulása szignifikánsan több időt (átlagosan 15 hét) vett igénybe, mint azon osteotomiák gyógyulása (átlagosan 6.18 hét), ahol a medialis corticalis intakt maradt (p<0.05). Intraoperativ medialis corticalis fractura esetén a csontgyógyulásig minden esetben korrekcióveszteséget észleltünk. A kombinált osteotomiát 10 fokosnál nagyobb, a záró osteotómiát 10 fokosnál kisebb korrekció esetén javallják [19 24, 26], jelenlegi vizsgálataink szerint a záró osteotomiánál 8 fokosnál nagyobb korrekció esetében 42%-ban fracturált a medialis corticalis, aminek alapján indokoltnak tűnik a két osteotomia típus közötti indikációs határvonalat 10 fokról 8 fokra módosítani. Köszönetnyilvánítás A beszámoló a TÁMOP B-10/2/KONV jelű projekt részeként az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Irodalomjegyzék [1] Agneskirchner, J. D., Hurschler, C., Wrann, C. D., Lobenhoffer, P.: The effects of valgus medial opening wedge high tibial osteotomy on articular pressure of the knee: A biomechanical study. Arthroscopy. 2007; 23: [2] Akizuki, S., Shibakawa, A., Takizawa, T., Yamazaki, I., Horiuchi, H.: The long-term outcome of high tibial osteotomy. J. Bone Joint Surg. 2008; 90-B: [3] Brouwer, R. W., Bierma-Zeinstra, S. M., van Raaij, T. M., Verhaar, J. A. N.: Osteotomy for medial compartment arthritis of the knee using a closing wedge or an opening wedge controlled by a Puddu plate. A one-year randomised,controlled study. J. Bone Joint Surg. 2006; 88-B: [4] Coventry, M. B.: Osteotomy of the upper portion of the tibia for degenerative arthritis of the knee. A preliminary report. J. Bone Joint Surg. 1965; 47-A: [5] Coventry, M. B., Ilstrup, D. M., Wallrichs, S. L.: Proximal tibial osteotomy: A critical long-term study of eighty-seven cases. J. Bone Joint Surg. 1993; 75-A: [6] Debeyre, J., Patte, D.: Surgical treatment of gonarthrosis with lateral deviations. Rev Rhum Mal Osteoartic. 1966; 33: [7] Flamme, C. H., Kohn, D., Kirsch, L.: Zur Berechtigung von verschiedenen Osteosyntheseformen bei der Tibiakopfumstellungosteotomie. Z Orthop. 1999;137: [8] Goutallier, D., van Driessche, S., Manicom, O., Ali E. S., Bernageau, J., Radier, C.: Influence of lower-limb torsion on long-term outcomes of tibial valgus osteotomy for medial compartment knee osteoarthritis. J. Bone Joint Surg. 2006; 88-A:

8 168 Dargai Kiss-Tóth [9] Hernigou, P. H., Medevielle, D., Debeyre, J., Goutallier, D.: Proximal tibial osteotomy for osteoarthritis with varus deformity. A ten to thirteen-year follow-up study. J. Bone Joint Surg.1987; 69-A: [10] Kanamiya, T., Naito, M., Hara, M., Yoshimura, I.: The influences of biomechanical factors on cartilage regeneration after high tibial osteotomy for knees with medial compartment osteoarthritis: clinical and arthroscopic observations. Arthroscopy. 2002; 18: [11] Magyar, G., Toksvig-Larsen, S., Lindstrand, A.: Changes in osseous correction after proximal tibial osteotomy.radiostereometry of closed-and open-wedge osteotomy in 33 patients. Acta Orthop. Scand. 1999; 70: [12] Magyar, G., Ahl, T. L., Vibe, P., Toksvik-Larsen, S., Lindsrtand, A.: Open-wedge osteotomy by hemicallotasis or the closed-wedge technique for osteoarthritis of the knee. J. Bone Joint Surg. 1999; 81-B: [13] Maquet, P.: Proximal osteotomy for osteoarthritis of the knee. Clin Orthop. Relat Res. 1976; 120: [14] Miller, B. S., Downie, B., McDonough, E. B., Wojtys, E. M.: Complications after medial opening wedge high tibial osteotomy. Arthroscopy. 2009; 25: [15] Mina, C., Garrett, W. E., Pietrobon, C., Glisson, R., Higgins, L.: High tibial osteotomy for unloading osteochondral defects in the medial compartment of the knee. Am J. Sports Med. 2008; 36: [16] Niemeyer, P., Koestler, W., Kaehny, C., Kreuz, P. C., Brooks, C. J., Strohm et al.: Two-year results of open-wedge high tibial osteotomy with fixation by medial plate fixator for medial compartment arthritis with varus malalignment of the knee. Arthroscopy. 2008;24: [17] Noyes, F. R., Barber-Westin, S. D., Hewett, T. E.: High tibial osteotomy and ligament recunstruction for varus angulated anterior cruciate ligament-deficient knee. Am J. Sports Med. 2000; 28: [18] Pape, D., Adam, F., Rupp, S., Seil, R., Kohn, D.: Stability, bone healing and loss of correction after valgus realignment of the tibial head. A roentgen stereometry analysis. Orthopade. 2004; 33: German. [19] Papp M., Korpás K., Róde L., Kazai S., Tóth Cs.: Nagyfokú genu varum korrekciója szubsztraktív-additív osteotomiával. Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet. 1999; 42: [20] Papp M., Róde L., Kazai S., Veréb V.: A szubsztraktív-additív magas tibia osteotomiával elért rövid-középtávú eredményeink. Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet. 2001; 44: [21] Papp M., Róde L., Fegyverneki S., Kazai S.: Short and mid-term results after combined high tibial osteotomy. Orthopedics. 2006; 29: [22] Papp M., Csernátony Z., Kazai S., Károlyi Z., Róde L.: The patella and tibial condyle position after combined and after closing wedge high tibial osteotomy. Knee Surg Sports Traumatology Arthroscopy. 2007; 15: [23] Papp M., Szabó L., Lázár I., Takács I., Károlyi Z., Nagy G. G., Vereb Gy.: Combined high tibial osteotomy decreases biomechanical changes radiologically detectable in the sagittal plane compared with closing-wedge osteotomy. Arthroscopy. 2009; 25:

9 Az intraoperativ medialis tibia corticalis fractura 169 [24] Papp M., Károlyi Z., Fazekas P., Szabó L., Papp L., Róde L.: A tibia kombinált magas osteotomiájának középtávú radiológiai vizsgálata a frontális síkban. Magyar Radiológia. 2010; 84: [25] Papp M., Károlyi Z., Fazekas P., Szabó L., Papp L., Róde L.: A distalis femurvég orientációjának hatása a tengelykorrekcióra a tibia magas záró osteotomiája után. Magyar Radiológia évf. 3. szám online. [26] Papp M., Károlyi Z., Rácz O., Fazekas P., Szabó L., Papp L., Róde L.: A tibia kombinált magas osteotomiájának középtávú radiológiai vizsgálata a sagittalis síkban. Magyar Radiológia. 2011, 2. évf. 2. szám online. [27] van Raaij, T. M., Brouwer, R. W., de Vlieger, R., Reijman, M., Verhaar, J. A.: Opposite cortical fracture in high tibial osteotomy: lateral closing compared to the medial opening-wedge technique. Acta Orthop. 2008; 79: [28] Rodner, C. M., Adams, D. J., Diaz-Doran, V., Tate, J. P., Santangelo, S. A., Mazzocca, A. D. et al.: Medial opening wedge tibial osteotomy and the sagittal plane: the effect of increasing tibial slope on tibiofemoral contact pressure. Am J. Sports Med. 2006; 34: [29] Takeuchi, R., Ishikawa, H., Kumagai, K., Yamaguchi, Y., Chiba, N., Akamatsu, Y., Saito, T.: Fractures around the lateral cortical hinge after a medial opening-wedge high tibial osteotomy: a new classification of lateral hinge fracture. Arthroscopy. 2012; 28:85 94.

10 Kiadja a Miskolci Egyetem Tudományszervezési és Nemzetközi Osztálya A kiadásért felelős: Prof. Dr. Dobróka Mihály rektorhelyettes Műszaki szerkesztő: Balatoni Enikő A kéziratot gondozta a Miskolci Egyetemi Kiadó A kiadó felelős vezetője: Burmeister Erzsébet Készült a Miskolci Egyetem Sokszorosító Üzemében, Miskolcon A sokszorosításért felelős: Pásztor Erzsébet Példányszám: TU ME ISSN

AZ OPTIMÁLIS ÉS KITERJESZTETT INDIKÁCIÓVAL VÉGZETT MAGAS TIBIA OSTEOTÓMIÁK ÖSSZEHASONLÍTÓ RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATA

AZ OPTIMÁLIS ÉS KITERJESZTETT INDIKÁCIÓVAL VÉGZETT MAGAS TIBIA OSTEOTÓMIÁK ÖSSZEHASONLÍTÓ RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATA Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 1. szám (2013), pp. 151 159. AZ OPTIMÁLIS ÉS KITERJESZTETT INDIKÁCIÓVAL VÉGZETT MAGAS TIBIA OSTEOTÓMIÁK ÖSSZEHASONLÍTÓ RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATA DR. DARGAI SÁNDOR

Részletesebben

Nagyfokú genu varum korrekciója szubsztraktív-additív osteotomiával (Esetismertetés)

Nagyfokú genu varum korrekciója szubsztraktív-additív osteotomiával (Esetismertetés) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház Ortopéd-sebészeti Osztályának 1. és a Miskolci Egyetem Gépgyártás-technológiai Tanszék 2. közleménye Nagyfokú genu varum korrekciója szubsztraktív-additív osteotomiával

Részletesebben

A kombinált magas tibiaosteotomia középtávú radiológiai vizsgálata a sagittalis sík

A kombinált magas tibiaosteotomia középtávú radiológiai vizsgálata a sagittalis sík dr. Papp Miklós, dr. Károlyi Zoltán, dr. Róde László: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Oktató Kórház, Ortopéd Sebészeti Osztály, Miskolci Egyetem, Egészségügyi Kar/Borsod-Abaúj-Zemplén County Teaching Hospital,

Részletesebben

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek KAZUISZTIKA Az egri Markhot Ferenc Kórház és Rendelõintézet Ortopédiai és Reumatológiai* Osztályainak közleménye Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai

Részletesebben

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai*

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* K AZUISZTIK ÁK A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* DR. HOLNAPY GERGELY, DR. ILLYÉS ÁRPÁD, DR. BÖRÖCZ ISTVÁN Érkezett: 2004. június 21. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel Nógrád megyei Önkormányzat,,Madzsar József Kórház-Rendelôintézet Traumatológiai Osztály közleménye Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel CSONKA CSABA DR., VEKSZLER

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Ph. D. Tézisek A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Dr. Gunther Tibor Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

Unicondylaris felszínpótló térdprotézisek eredményei

Unicondylaris felszínpótló térdprotézisek eredményei A Markhot Ferenc Kórház Ortopédiai Osztálya közleménye* Unicondylaris felszínpótló térdprotézisek eredményei középtávú utánkövetéssel DR. PÓCS ALFRÉD, DR. GIRHINY ZOLTÁN, DR. TÕZSÉR KORNÉL, DR. NÉMETH

Részletesebben

A valgizáló magas tibia osteotomia szerepe az 55 évesnél fiatalabb, varus gonarthrosisban szenvedő betegek műtéti kezelésében

A valgizáló magas tibia osteotomia szerepe az 55 évesnél fiatalabb, varus gonarthrosisban szenvedő betegek műtéti kezelésében 12 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 2012/1 A valgizáló magas tibia osteotomia szerepe az 55 évesnél fiatalabb, varus gonarthrosisban szenvedő betegek műtéti kezelésében Gályász András dr. és Szilágyi Adrienn dr.

Részletesebben

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában A Pécsi Orvostudományi Egyetem Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinikájának közleménye Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában DR. TÓTH FERENC, DR. NYÁRÁDY JÓZSEF,

Részletesebben

KAZUISZTIKÁK. Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel

KAZUISZTIKÁK. Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel KAZUISZTIKÁK A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Ortopédiai Klinikájának közleménye Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel DR. THAN PÉTER, DR. KRÁNICZ

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye

A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye A 8-as lemezes temporer hemiepiphyseodesis technikával elért eredményeink csontdysplasiák és csontanyagcsere-zavarok okozta

Részletesebben

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinikájának közleménye Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében DR. KRÁNICZ

Részletesebben

Aszerzők közleményükben azokat a jeleket és mérési

Aszerzők közleményükben azokat a jeleket és mérési 18 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 2013/1-2 Elülső térd fájdalmak radiológiai vonatkozásai Balogh Endre dr., Palotás Anikó dr., Kovács Hedvig, Róka Timea, Kéki Imre, László Csaba, Stefán Ágnes dr. és Viharos Krisztián*

Részletesebben

A PhD Értekezés Tézisei

A PhD Értekezés Tézisei 1 A PhD Értekezés Tézisei Dr. Papp Miklós A tibia condylusok és a patella pozíciójának radiológiai vizsgálata a kombinált és a záróék magas tibia osteotomia után A kombinált osteotomia rövid-középtávú

Részletesebben

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen *

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1,és a Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, Ortopéd Traumatológiai Osztály 2, közleménye A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás

Részletesebben

A kompressziós tûzõdrót rendszer

A kompressziós tûzõdrót rendszer Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet, OMSZ Járó- és Fekvõbeteg Ellátó Egység közleménye A kompressziós tûzõdrót rendszer DR. SZOKOLY MIKLÓS, DR. LÁSZLÓ GYULA Érkezett: 2001. december 7. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Differential diagnosis of malignant cervical lymph nodes at real-time ultrasonographic elastography and Doppler ultrasonography

Differential diagnosis of malignant cervical lymph nodes at real-time ultrasonographic elastography and Doppler ultrasonography 06 2010 A distalis femurvég orientációjának hatása a tengelykorrekcióra a tibia magas záró ékosteotomiája után Rövid-középtávú radiológiai vizsgálat The effect of the orientation of the distal femur on

Részletesebben

A TIBIA LATERALIS CONDYLUS TÖRÉSEK

A TIBIA LATERALIS CONDYLUS TÖRÉSEK EREDETI KÖZLEMÉNYEK Biomechanica Hungarica VI. évfolyam, 2. szám A TIBIA LATERALIS CONDYLUS TÖRÉSEK KÉSEI ÍZÜLETI DESTRUKCIÓINAK ALTERNATÍV ELLÁTÁSÁNAK BIOMECHANIKAI VIZSGÁLATA Sződy Róbert 1, Borbás Lajos

Részletesebben

Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához

Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához A London-i Mayday University Hospital Közleménye Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához DR. MOWBRAY M. A. S., DR. ZOLCZER L., DR. BARRY M. Érkezett: 1996. január 19. ÖSSZEFOGLALÁS A térd

Részletesebben

csoportba az első száz, páros sorszámú beteget választottam az összes károsodott porcú beteg közül. A kontroll csoportba a műtéti napló páratlan

csoportba az első száz, páros sorszámú beteget választottam az összes károsodott porcú beteg közül. A kontroll csoportba a műtéti napló páratlan ÖSSZEFOGLALÁS A szakirodalmi adatok szerint a térdízület terhelőfelszínén a porckárosodások előfordulási gyakorisága különböző feltárásos vagy arthroscopos műtétek során elérheti a 40%-t. Az ízületi hialinporc

Részletesebben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben A Rijekai Klinikai Központ, Sebészeti Klinika, Gyermek Orthopédiai Osztályának közleménye Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben DR. RÓTH SÁNDOR Érkezett: 2003.

Részletesebben

A térdízületi szalagsérülések sebészetének aktuális kérdései

A térdízületi szalagsérülések sebészetének aktuális kérdései A térdízületi szalagsérülések sebészetének aktuális kérdései Prof. Dr Hangody László egyetemi tanár az MTA doktora Semmelweis Egyetem Traumatológiai Tanszék IKDC adatlap: KT-1000 arthrometer FEMOROTIBIALIS

Részletesebben

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis A Pécsi Honvédkórház Baleseti Sebészeti Osztályának közleménye Új típusú, cement nélküli csípõprotézis DR. NOVÁK LÁSZLÓ, DR. MÁTHÉ TIBOR Érkezett: 2002. március 20. ÖSSZE OGLALÁS A szerzõk egy új típusú

Részletesebben

VII./2. Veleszületett fejlődési rendellenességek

VII./2. Veleszületett fejlődési rendellenességek VII./2. Veleszületett fejlődési rendellenességek A térd veleszületett rendellenességei összességében ritka kórképek, előfordulhatnak önálló elváltozásként, de időnként komplex fejlődési rendellenességek

Részletesebben

KAZUISZTIKÁK. Egyidejű bilateralis avulsiós tuberositas tibiae törés ellátása gyermekkorban DR. JÓZSA GERGŐ, DR. FARKAS ANDRÁS ÖSSZEFOGLALÁS

KAZUISZTIKÁK. Egyidejű bilateralis avulsiós tuberositas tibiae törés ellátása gyermekkorban DR. JÓZSA GERGŐ, DR. FARKAS ANDRÁS ÖSSZEFOGLALÁS KAZUISZTIKÁK A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekklinika, Gyermeksebészeti Osztály közleménye Egyidejű bilateralis avulsiós tuberositas tibiae törés ellátása gyermekkorban Érkezett: 2013.

Részletesebben

Csípőízüle protézisek szárkomponensének törése mia végze revíziók során szerze tapasztalataink

Csípőízüle protézisek szárkomponensének törése mia végze revíziók során szerze tapasztalataink A Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye Csípőízüle protézisek szárkomponensének törése mia végze revíziók során szerze tapasztalataink DR. GREKSA FERENC, DR.

Részletesebben

A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során

A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során DR. DÉNES ZOLTÁN, DR. KÁLLAY MIKLÓS Érkezett: 2002. március

Részletesebben

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény)

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) Az Országos Sportegészségügyi Intézet Sportsebészeti Osztályánek közleménye Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) DR. HALASI TAMÁS, DR. HEHL ISTVÁN, DR. BEREZNAI ISTVÁN

Részletesebben

FEMUR DIAPHYSIS, patella és tibia condylus TÖRÉSEK ELLÁTÁSA TRAUMA

FEMUR DIAPHYSIS, patella és tibia condylus TÖRÉSEK ELLÁTÁSA TRAUMA FEMUR DIAPHYSIS, patella és tibia condylus TÖRÉSEK ELLÁTÁSA A femur diaphysis törések An: Pm: Cl: Kl: Dg: Th: az emberi test legerősebb csontja, ventralis irányban doború nagy energiájú traumára törik,

Részletesebben

Proximalis tibia tumorok reszekciója az epiphysis megőrzésével

Proximalis tibia tumorok reszekciója az epiphysis megőrzésével A Semmelweis Egyetem ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye Proximalis tibia tumorok reszekciója az epiphysis megőrzésével DR. KISS SÁNDOR, DR. TEREBESSY TAMÁS, DR. KISS JÁNOS, DR. SZŐKE GYÖRGY, DR. SZENDRŐI

Részletesebben

A Putti-Platt mûtét késõi következményei

A Putti-Platt mûtét késõi következményei A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinikájának közleménye A Putti-Platt mûtét késõi következményei KISS JENÕ DR., MERSICH ISTVÁN DR., PERLAKY GYÖRGY DR., SZOLLÁS LÁSZLÓ DR. Érkezett: 1996.

Részletesebben

Autografttal végzett revíziós keresztszalag-pótlás korai eredményei

Autografttal végzett revíziós keresztszalag-pótlás korai eredményei Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet 1 és a Department of Orthopaedic Surgery, Mayday University Hospital, London 2, közleménye Autografttal végzett revíziós keresztszalag-pótlás korai eredményei

Részletesebben

a tibia felsõ harmadában*

a tibia felsõ harmadában* Az Uzsoki Utcai Kórház Orthopaed-Traumatológiai Osztály közleménye Térdízületi arthrosist követõ fáradásos törés a tibia felsõ harmadában* DR. UDVARHELYI IVÁN, DR. TÓTH FERENC, DR. KÁRPÁTI ZOLTÁN, DR.

Részletesebben

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával A Debreceni Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika és a **Szent János Kórház, Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok

Részletesebben

összefüggés in vivo vizsgálata

összefüggés in vivo vizsgálata 2003/4 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 213 A térdízületi hialinporc keménysége és szövettani degenerációja közötti összefüggés in vivo vizsgálata Szerb Imre dr., Hangody László dr. és Kárpáti Zoltán dr. Fõvárosi

Részletesebben

Infraligamentaris tibia osteotomia belsõ rögzítése önkompressziós villáslemezzel¹ varus gonarthrosis kezelésében

Infraligamentaris tibia osteotomia belsõ rögzítése önkompressziós villáslemezzel¹ varus gonarthrosis kezelésében Semmelweis OTE Ortopédiai Klinika közleménye Infraligamentaris tibia osteotomia belsõ rögzítése önkompressziós villáslemezzel¹ varus gonarthrosis kezelésében SÓLYOM LÁSZLÓ DR., VAJDA ANDRÁS DR., SÜTH ZSUZSANNA

Részletesebben

Érkezett: 2005. február 28. ÖSSZEFOGLALÁS

Érkezett: 2005. február 28. ÖSSZEFOGLALÁS Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Szeptikus és TBC-s Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály és az Ortopédiai Osztály* közleménye Csípőízületi infekciók kezelése spacer technikát követő endoprotézis

Részletesebben

A felvételt altatott állaton, mediolaterális sugáriránnyal végezzük. A térdízület nyújtott helyzetű, nyílásszöge 135 körüli, elfordulás mentes.

A felvételt altatott állaton, mediolaterális sugáriránnyal végezzük. A térdízület nyújtott helyzetű, nyílásszöge 135 körüli, elfordulás mentes. EasyFix TTA rendszer I. Műtét előtti tervezés 1.) A megfelelő röntgenkép elkészítése A felvételt altatott állaton, mediolaterális sugáriránnyal végezzük. A térdízület nyújtott helyzetű, nyílásszöge 135

Részletesebben

Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések diagnosztikájában

Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések diagnosztikájában A Debreceni Orvostudományi Egyetem Traumatológiai Tanszék* és a Kenézy Gyula Kórház-Rendelôintézet, Radiológiai Osztály**, Debrecen közleménye Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések

Részletesebben

A lebegő váll (floating shoulder) és kezelése

A lebegő váll (floating shoulder) és kezelése A Pécsi Tudományegyetem Mozgásszervi Sebészeti Intézet Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikai Tanszék közleménye A lebegő váll (floating shoulder) és kezelése DR. WIEGAND NORBERT, DR. NAUMOV ISTVÁN, DR.

Részletesebben

Módosított tibiareszekció nagyfokú varus arthrosis miatt beültetett total condylaris térdprotézis során

Módosított tibiareszekció nagyfokú varus arthrosis miatt beültetett total condylaris térdprotézis során A õvárosi Önkormányzat Uzsoki Utcai Kórház Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye Módosított tibiareszekció nagyfokú varus arthrosis miatt beültetett total condylaris térdprotézis során DR. UDVARHELYI

Részletesebben

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval* A Pécsi Tudományegyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes adatok: Név: Dr Erdélyi Gábor 1966. December 27., Budapest Nős, 3 gyermek apja

Önéletrajz. Személyes adatok: Név: Dr Erdélyi Gábor 1966. December 27., Budapest Nős, 3 gyermek apja Önéletrajz Személyes adatok: Név: Dr Erdélyi Gábor 1966. December 27., Budapest Nős, 3 gyermek apja Egyetemi tanulmányok: OTE Egészségügyi Főiskola 1989 SOTE ÁOK 1995 Traumatológia szakvizsga: 2001. Ortopédia

Részletesebben

Idősült Achilles-ín-szakadás ellátása plantaris ínnal és gastrocnemius fasciából készült centrális visszahajtott lebeny augmentációval

Idősült Achilles-ín-szakadás ellátása plantaris ínnal és gastrocnemius fasciából készült centrális visszahajtott lebeny augmentációval A Pécsi Tudományegyetem OEC ÁOK Trauma Centrum, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Idősült Achilles-ín-szakadás ellátása plantaris ínnal és gastrocnemius fasciából készült centrális visszahajtott

Részletesebben

TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS RÖVID KÖLTSÉGELEMZÉSE OSTEOARTHROSISBAN DR. FODOR BERTALAN 1 DR. PAPP MIKLÓS 1,2

TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS RÖVID KÖLTSÉGELEMZÉSE OSTEOARTHROSISBAN DR. FODOR BERTALAN 1 DR. PAPP MIKLÓS 1,2 Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 2. szám (2013), pp. 11 15. TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS RÖVID KÖLTSÉGELEMZÉSE OSTEOARTHROSISBAN DR. FODOR BERTALAN 1 DR. PAPP MIKLÓS 1,2 Összefoglalás:

Részletesebben

Térdízület osteochondralis töréseinek ellátása

Térdízület osteochondralis töréseinek ellátása Nógrád megyei Önkormányzat Szent Lázár Kórház, Traumatológiai Osztály, Salgótarján közleménye Térdízület osteochondralis töréseinek ellátása DR. CSONKA CSABA, DR. SOJNÓCZKI SÁNDOR, DR. KOÓS TIBOR Érkezett:

Részletesebben

TÉRDÍZÜLETI PROTÉZISEK TÉRBELI MIGRÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA

TÉRDÍZÜLETI PROTÉZISEK TÉRBELI MIGRÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA EREDETI KÖZLEMÉNYEK Biomechanica Hungarica VI. évfolyam, 2. szám TÉRDÍZÜLETI PROTÉZISEK TÉRBELI MIGRÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA RADIOSZTEREOMETRIAI MÓDSZERREL KORAI EREDMÉNYEINK Kiss-Polauf Marianna 1, Illyés

Részletesebben

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Érkezett: 1997. május

Részletesebben

Na Hyaluronát injekciós kúra fájdalomcsillapító hatása a térdízületi arthrosis kezelésében

Na Hyaluronát injekciós kúra fájdalomcsillapító hatása a térdízületi arthrosis kezelésében A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Ortopédiai Klinika közleménye Na Hyaluronát injekciós kúra fájdalomcsillapító hatása a térdízületi arthrosis kezelésében DR. SISÁK KRISZTIÁN,

Részletesebben

Serdülôkori metatarsus varus - hallux valgus deformitás miatt végzett MTP ízületplasztikával kombinált bázisközeli osteotomiával nyert tapasztalataink

Serdülôkori metatarsus varus - hallux valgus deformitás miatt végzett MTP ízületplasztikával kombinált bázisközeli osteotomiával nyert tapasztalataink A Budai Gyermekkórház-Rendelôintézet Ortopédiai Osztály közleménye Serdülôkori metatarsus varus - hallux valgus deformitás miatt végzett MTP ízületplasztikával kombinált bázisközeli osteotomiával nyert

Részletesebben

EREDETI KÖZLEMÉNY EREDETI KÖZLEMÉNY. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, 1 Ortopédiai Klinika,

EREDETI KÖZLEMÉNY EREDETI KÖZLEMÉNY. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, 1 Ortopédiai Klinika, EREDETI KÖZLEMÉNY Artroszkópos rotátorköpenyrekonstrukció prospektív vizsgálata Sallai Imre oh. 1 Kővári Eszter dr. 1 Koteczki Ádám dr. 1 Kovács Balázs dr. Magyar Péter dr. Futácsi Balázs dr. Antal Imre

Részletesebben

PhD Értekezés. Dr. Papp Miklós. A tibia condylusok és a patella pozíciójának radiológiai vizsgálata a kombinált

PhD Értekezés. Dr. Papp Miklós. A tibia condylusok és a patella pozíciójának radiológiai vizsgálata a kombinált 1 PhD Értekezés Dr. Papp Miklós A tibia condylusok és a patella pozíciójának radiológiai vizsgálata a kombinált és a záróék magas tibia osteotomia után A kombinált osteotomia rövid-középtávú klinikai vizsgálatának

Részletesebben

Az elülső térdfájdalom etiológiájának vizsgálata

Az elülső térdfájdalom etiológiájának vizsgálata A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Rendelőintézet Ortopéd Traumatológiai Osztály 1, a Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika 2 és az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet 3 közleménye Az elülső

Részletesebben

Varicella fertőzés szövődményeként kialakult, jelentős csontvesztéssel és végtagrövidüléssel járó osteomyelitis sikeres kezelése

Varicella fertőzés szövődményeként kialakult, jelentős csontvesztéssel és végtagrövidüléssel járó osteomyelitis sikeres kezelése A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Varicella fertőzés szövődményeként kialakult, jelentős csontvesztéssel és végtagrövidüléssel járó osteomyelitis sikeres kezelése Esetismertetés DR. HOLNAPY

Részletesebben

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Traumatológiai Klinika és Pathológia Intézet közleménye Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vállízület elülső instabilitásának fizioterápiás kezelése

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vállízület elülső instabilitásának fizioterápiás kezelése Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vállízület elülső instabilitásának fizioterápiás kezelése Készítette: Az Ápolási Szakmai Kollégium és a Magyar Gyógytornászok Társasága I. Alapvető megfontolások

Részletesebben

Az alsó végtag tengelyállásának vizsgálati lehetőségei Tapasztalataink az új EOS 2D/3D technológiával

Az alsó végtag tengelyállásának vizsgálati lehetőségei Tapasztalataink az új EOS 2D/3D technológiával A Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Ortopédiai Klinika közleménye Az alsó végtag tengelyállásának vizsgálati lehetőségei Tapasztalataink az új EOS 2D/3D technológiával DR. SCHLÉGL ÁDÁM TIBOR, DR.

Részletesebben

A baleseti sebészeti implantátumok eltávolításának kérdései

A baleseti sebészeti implantátumok eltávolításának kérdései A Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és BALESETI KÖZPONT közleménye A baleseti sebészeti implantátumok eltávolításának kérdései DR. VÉGH GYÖRGY PÁL Érkezett: 2008. július

Részletesebben

Tapasztalataink a rosszul gyógyult distalis radius törések korrekciós osteotomiájával

Tapasztalataink a rosszul gyógyult distalis radius törések korrekciós osteotomiájával A Debreceni Orvostudományi Egyetem Traumatológiai Tanszékének közleménye Tapasztalataink a rosszul gyógyult distalis radius törések korrekciós osteotomiájával DR. BALÁZS JÓZSEF, DR. BÍRÓ VILMOS, DR. FRENDL

Részletesebben

A calcaneus stop típusú arthrorisis eredményességének értékelése a gyermekkori flexibilis lúdtalp kezelésében

A calcaneus stop típusú arthrorisis eredményességének értékelése a gyermekkori flexibilis lúdtalp kezelésében A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye A calcaneus stop típusú arthrorisis eredményességének értékelése a gyermekkori flexibilis lúdtalp kezelésében Dr. Terebessy

Részletesebben

Nyakban rögzülő szárral végzett csípőízületi totál endoprotézis rövid távú eredményei klinikánkon Két eset ismertetése

Nyakban rögzülő szárral végzett csípőízületi totál endoprotézis rövid távú eredményei klinikánkon Két eset ismertetése A Pécsi Tudományegyetem KK MSI Traumatológiai Klinikai Tanszék 1 és Ortopédiai Klinikai Tanszék 2 közleménye Nyakban rögzülő szárral végzett csípőízületi totál endoprotézis rövid távú eredményei klinikánkon

Részletesebben

A coxarthrosis kliniko-patológiai típusai* DR. MÉSZÁROS TAMÁS

A coxarthrosis kliniko-patológiai típusai* DR. MÉSZÁROS TAMÁS A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye A coxarthrosis kliniko-patológiai típusai* DR. MÉSZÁROS TAMÁS ÖSSZEFOGLALÁS A szerzô 1000 coxarthrosisos beteg klinikai, radiológiai

Részletesebben

A medialis combnyaktörés osteosynthesisének fejlesztése ismételt, prospektív, nemzetközi epidemiológiai felmérések révén

A medialis combnyaktörés osteosynthesisének fejlesztése ismételt, prospektív, nemzetközi epidemiológiai felmérések révén Doktori (Ph.D.) értekezés A medialis combnyaktörés osteosynthesisének fejlesztése ismételt, prospektív, nemzetközi epidemiológiai felmérések révén Dr. Cserháti Péter Semmelweis Egyetem, Budapest, 2. sz.

Részletesebben

Gyermekkori calcaneus törések kezelése *

Gyermekkori calcaneus törések kezelése * Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet Gyermektraumatológia osztályának közleménye Gyermekkori calcaneus törések kezelése * DR. KASSAI TAMÁS, DR. HARGITAI ERNÕ, DR. KÕVÁRI TAMÁS, DR. NOVOTH BÉLA Érkezett:

Részletesebben

ORTOPÉDIA. Sanat Swing. Térdprotézis

ORTOPÉDIA. Sanat Swing. Térdprotézis ORTOPÉDIA Sanat Swing Térdprotézis Referenciák Tartalom Prof. Dr. Hangody László MTA doktora Osztályvezető főorvos Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai kórház Ortopéd Traumatológia Budapest Dr. Móser Tamás

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Curiosin additív kezelés ulcus cruris transzplantációja során Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS Bevezetés A krónikus vénás keringési elégtelenség

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Bokatörés (S8250, S8260, S9300, S9320) Fractura malleoli

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Bokatörés (S8250, S8260, S9300, S9320) Fractura malleoli Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Bokatörés (S8250, S8260, S9300, S9320) Fractura malleoli Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. Érvényességi terület

Részletesebben

Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI DOMINIK

Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI DOMINIK A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI

Részletesebben

Combnyakcsavarozás DHLS szintézissel

Combnyakcsavarozás DHLS szintézissel A Semmelweis Egyetem Traumatológiai Tanszék Péterfy Sándor Utcai Kórház és Baleseti Központ 1 az Uzsoki Kórház, Ortopéd-Traumatológiai Osztály 2 és az Innosynth-KDS Kft. 3 közleménye Combnyakcsavarozás

Részletesebben

iatalkori szubakut osteomyelitis

iatalkori szubakut osteomyelitis A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye iatalkori szubakut osteomyelitis DR. KISS SÁNDOR, DR. BALLA MÁRIA, DR. SZÕKE GYÖRGY Érkezett: 2002. március 12. ÖSSZE OGLALÁS

Részletesebben

A MENETPROFIL-VÁLTOZTATÁS HATÁSA A CSONTTÖRÉSEK CSAVAROS RÖGZÍTÉSÉNEK STABILITÁSÁRA

A MENETPROFIL-VÁLTOZTATÁS HATÁSA A CSONTTÖRÉSEK CSAVAROS RÖGZÍTÉSÉNEK STABILITÁSÁRA EREDETI KÖZLEMÉNYEK Biomechanica Hungarica IV. évfolyam, 2. szám A MENETPROFIL-VÁLTOZTATÁS HATÁSA A CSONTTÖRÉSEK CSAVAROS RÖGZÍTÉSÉNEK STABILITÁSÁRA Bagi István Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

Részletesebben

I./5. Fejezet: Az állás és járás vizsgálata

I./5. Fejezet: Az állás és járás vizsgálata I./5. Fejezet: Az állás és járás vizsgálata A következőkben az állás és járás nem műszeres vizsgálatát mutatjuk be. Megtanulható, hogy a fizikális betegvizsgálat részét képező ispekció során milyen általános

Részletesebben

Gyermekkori eminentia intercondyloidea anterior törés

Gyermekkori eminentia intercondyloidea anterior törés A Pécsi Tudományegyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Gyermekkori eminentia intercondyloidea anterior törés Artroszkópos

Részletesebben

Traumatológia. Vortex. Distalis humerus lemez ±15

Traumatológia. Vortex. Distalis humerus lemez ±15 Vortex Traumatológia Distalis humerus lemez ±5 Referenciák. Bevezetés 4-5 3.3.5 A lemez előzetes rögzítése Dr. Vámhidy László PhD. Egyetemi Docens, Klinikai Igazgató...3 Az implantátum A műszerkészlet

Részletesebben

Kongresszusok (megtartott előadások vagy másodszerző)

Kongresszusok (megtartott előadások vagy másodszerző) Kongresszusok (megtartott előadások vagy másodszerző) A rheumatoid arthritis pedobarográfiás vizsgálata Fiatal orvosok fóruma, Szeged, 1994. Kellermann P., Tóth K., Korbay I.: A talp nyomásviszonyainak

Részletesebben

Növekedési zónák, kontrasztanyagok 1

Növekedési zónák, kontrasztanyagok 1 Fiatal állatok csontjainak radiológiája Arany Tóth Attila SZIE, ÁTOK, Sebészet EPIFÍZIS METAFÍZIS epif. fuga Fiatal állatok csontjainak radiológiája Csontosodás: velıőr DIAFÍZIS compacta 1. Primer: nem

Részletesebben

Rotátorköpeny-rekonstrukció utáni középtávú eredmények

Rotátorköpeny-rekonstrukció utáni középtávú eredmények Rotátorköpeny-rekonstrukció utáni középtávú eredmények Kővári Eszter 1 Koteczki Ádám 1 Kovács Balázs dr. 2 Magyar Péter dr. 2 Antal Imre dr. 1 Skaliczki Gábor dr. 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

Az alultápláltság előfordulása és a klinikai táplálás lehetőségének vizsgálata csípőtáji sérültekben Előzetes közlemény

Az alultápláltság előfordulása és a klinikai táplálás lehetőségének vizsgálata csípőtáji sérültekben Előzetes közlemény A Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és Baleseti Központ közleménye Az alultápláltság előfordulása és a klinikai táplálás lehetőségének vizsgálata csípőtáji sérültekben Előzetes közlemény Érkezett:

Részletesebben

Térdízületi MR vizsgálat ortopédiai diagnosztikai megbízhatósága

Térdízületi MR vizsgálat ortopédiai diagnosztikai megbízhatósága A Pécsi Tudományegyetem KK MSI Ortopédiai Klinika 1, a Pécsi Diagnosztikai Központ 2 és a Telemedicine Clinic Barcelona 3 Közleménye Térdízületi MR vizsgálat ortopédiai diagnosztikai megbízhatósága DR.

Részletesebben

A térdízületi teljes felszínpótló protézis eredményei klinikánkon DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER, DR. HALMAI VILMOS

A térdízületi teljes felszínpótló protézis eredményei klinikánkon DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER, DR. HALMAI VILMOS Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye A térdízületi teljes felszínpótló protézis eredményei klinikánkon DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER, DR. HALMAI VILMOS Érkezett: 1998. május 11.

Részletesebben

PROGRAM ÁTTEKINTŐ. 2005. szeptember 30. péntek. 2005. október 1. szombat. 9:50 11:10 Prevenció, alkalmassági vizsgálatok

PROGRAM ÁTTEKINTŐ. 2005. szeptember 30. péntek. 2005. október 1. szombat. 9:50 11:10 Prevenció, alkalmassági vizsgálatok PROGRAM ÁTTEKINTŐ 2005. szeptember 30. péntek 9:30 Ünnepélyes megnyitó a Sportorvos teremben 10:00 11:00 Alapkutatás / Tudomány és technika I. 11:00 11:20 Kávészünet 11:20 12:20 Alapkutatás / Tudomány

Részletesebben

CT-alapú számítógépes mûtéti tervezés az elôláb sebészetében

CT-alapú számítógépes mûtéti tervezés az elôláb sebészetében SZÁMÍTÓGÉPES TERVEZÉS Metodikai közlemény CT-alapú számítógépes mûtéti tervezés az elôláb sebészetében Huszanyik István, Hegedûs Franciska, Róde László BEVEZETÉS A hagyományos oszteográfiás felvételekkel

Részletesebben

A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye

A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye Antibiotikus spacer alkalmazása szeptikus szövődménnyel járó csípőtáji törések kezelésében Előzetes közlemény DR. JUHÁSZ LÁSZLÓ,

Részletesebben

Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után

Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után (3 eset ismertetése) DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. KOÓS ZOLTÁN,

Részletesebben

Csípőprotézis beültetés minimál invazív anterior feltárásból: tapasztalat több, mint 500 esetet követően

Csípőprotézis beültetés minimál invazív anterior feltárásból: tapasztalat több, mint 500 esetet követően Csípőprotézis beültetés minimál invazív anterior feltárásból: tapasztalat több, mint 500 esetet követően Szabó I., Szebeni E., Zomborszky M., Gimesi Cs., Saab N., Fekete A. Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató

Részletesebben

Vállízületi artroszkópos debridementtel szerzett tapasztalataink

Vállízületi artroszkópos debridementtel szerzett tapasztalataink A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika 1, a Szent János Kórház Traumatológiai Osztály 2 és a Szent János Kórház Ortopéd-Traumatológiai Osztály 3 közleménye Vállízületi artroszkópos debridementtel szerzett

Részletesebben

Kísérletes szeptikus ízületi gyulladás okozta porcelváltozás vizsgálata kalorimetriával

Kísérletes szeptikus ízületi gyulladás okozta porcelváltozás vizsgálata kalorimetriával A Fejér Megyei Szent György Kórház, Ortopédiai Osztály, Székesfehérvár 1, a Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet 2 és a Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, Patológiai Intézet

Részletesebben

Térdízület és mozgásai

Térdízület és mozgásai Térdízület és mozgásai dr. Ruttkay Tamás Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 2016. Femur Patella Tibia Fibula Articulatio genus Mechanizmusa szerint trochoginglymus csuklóforgó ízület (Felépítése

Részletesebben

A thrombosis profilaxis aktuális kérdései Traumatológiai és nagyízületi protézisműtéten átesett betegek együttműködése

A thrombosis profilaxis aktuális kérdései Traumatológiai és nagyízületi protézisműtéten átesett betegek együttműködése Az Önkormányzati Kórház Sárvár, közleménye A thrombosis profilaxis aktuális kérdései Traumatológiai és nagyízületi protézisműtéten átesett betegek együttműködése DR. KORCSMÁR JÓZSEF Érkezett: 2009. március

Részletesebben

Szinonímák: Gonarthrosis, Térdartrózis, Térdízületi artrózis

Szinonímák: Gonarthrosis, Térdartrózis, Térdízületi artrózis 21. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 3293 Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Térdarthrosis ellátásáról (arthrosis deformans genus) (1. módosított változat) Készítette: az Ortopédiai Szakmai Kollégium

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Meniscus sérülések arthroscopos ellátása HBCS 398A. Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Meniscus sérülések arthroscopos ellátása HBCS 398A. Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Meniscus sérülések arthroscopos ellátása HBCS 398A Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. A protokoll érvényességi

Részletesebben

A hosszú gammaszegezés eredményei*

A hosszú gammaszegezés eredményei* A Pécsi Tudományegyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye A hosszú gammaszegezés eredményei* DR. NAUMOV ISTVÁN, DR. VÁMHIDY

Részletesebben

Lindgren-műtéteink hosszú távú eredményei

Lindgren-műtéteink hosszú távú eredményei A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye Lindgren-műtéteink hosszú távú eredményei Dr. Kellermann Péter, Dr. TÓTH KÁLMÁN Érkezett: 2007. október 24. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Humerus diaphysis törések kezelése (384E, 387C) Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Humerus diaphysis törések kezelése (384E, 387C) Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Humerus diaphysis törések kezelése (384E, 387C) Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium 1. A protokollok alkalmazási /

Részletesebben

A distalis bicepszín szakadás kezelése és eredményei

A distalis bicepszín szakadás kezelése és eredményei Az Almási Balogh Pál Kórház, Sebészeti Mátrix Osztály, Ózd, közleménye A distalis bicepszín szakadás kezelése és eredményei DR. GYURINA LÁSZLÓ Érkezett: 2008. december 19. ÖSSZEFOGLALÁS A szerző a musculus

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

Az eredésérõl leszakadt elülsõ keresztszalag rögzítése csonthorgonnyal

Az eredésérõl leszakadt elülsõ keresztszalag rögzítése csonthorgonnyal Pécsi Orvostudományi Egyetem Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Az eredésérõl leszakadt elülsõ keresztszalag rögzítése csonthorgonnyal DR. WIEGAND NORBERT, DR. NAUMOV ISTVÁN Érkezett:

Részletesebben