Gyermekkori calcaneus törések kezelése *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyermekkori calcaneus törések kezelése *"

Átírás

1 Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet Gyermektraumatológia osztályának közleménye Gyermekkori calcaneus törések kezelése * DR. KASSAI TAMÁS, DR. HARGITAI ERNÕ, DR. KÕVÁRI TAMÁS, DR. NOVOTH BÉLA Érkezett: január 30. ÖSSZE OGLALÁS A szerzõk a felnõtt és a gyermek sarokcsont anatómia eltéréseinek bemutatása után, a ritka gyermekkori sarokcsonttörés diagnosztikai kérdéseit ismertetik. Schmidt és Weiner törésbeosztása szerint, terápiás javaslatot tesznek a konzervatív és operatív kezelésre, különös tekintettel a tehermentesítésre. Az ízületbe hatoló, elmozdulással járó törések kezelésére a minimál invazív, perkután, orgon-zadravecz módszert - kisebb módosítása után - javasolják. A repozíció megtartására a növekedési zónákat kímélõ dróttûzést és perkután, méretarányos csavaros rögzítést ajánlják. Ismertetik a gyermekosztályuk sarokcsonttörést szenvedett eseteinek ellátását az elmúlt 7 év adatai alapján. Megállapítják, hogy a gyermekkori sarokcsonttörés - megfelelõ kezelés esetén - kiváló eredménnyel gyógyítható. Kulcsszavak: Calcaneus Sérülések; Töréskezelés; Gyermekkor; T. Kassai, Hargitai E., T. Kõvári, B. Novoth: Treatment of calcaneal fractures in childhood After the difference between the adult and child calcaneus anatomy the authors discuss the questions of rare calcaneal fractures in childhood. According to Schmidt and Weiner classification they give a treatment recommendation on conservative and on surgical methods too, pointing out the way of non-weight-bearing. Slight modification of orgon-zadravecz method, the percutaneous minimally invasive technique is recommended in the cases of displaced fractures with joint involvement. To keep reduction and to avoid damage of apophyseal growth plate percutaneous pinning or screwing with relatively small screws is recommended. All their treated paediatric calcaneal fractures are introduced since the last 7 years from their department. Their conclusion is shut excellent results can be obtained with adequate treatment in cases of paediatric calcaneal fractures. Key words: Calcaneus Injuries; ractures Therapy; Child; BEVEZETÉS Az utóbbi évekig a gyermekkori sarokcsont-törésekrõl nagyon kevés közleményt találtunk. A közlemények és tankönyvek nem ismertetnek egységes elveket. Míg a felnõttkori sarokcsonttörés részletes diagnosztikája és kezelése tisztázott (10), addig a gyermekkori sarokcsonttörésekrõl csak keveset tudunk. A tankönyvek szerint ritkák, fõként konzervatívan kezelendõek, és jó gyógyulási eredmények várhatóak (1, 5). Ellenkezõ vélemények szerepelnek a súlyos, darabos, ízületi törések kezelésével kapcsolatban. Sokan egyéni megítélést említenek: a konzervatív, a minimál invazív, a feltárásos mûtét, primer spongiosa plasztika, sõt még a primer subtalaris arthrodesis módszerével gyógyított esetet is ismertetnek (2, 6). Szövõdmények arányáról, késõi eredményekrõl, tekintettel a kis esetszámokra, nem találtunk érdemi adatokat. Osztályunkon a ritka esetek halmozódása, és az országos intézeti feladatok során más osztályokról átvett sarokcsont sérült gyermekek ellátása kapcsán, részben az irodalmi adatok felhasználásával, részben a felnõtteknél jó eredménnyel alkalmazott diagnosztikus és terápi- * A iatal Traumatológusok órumán, Gyulán, szeptember 22-én elhangzott, díjat nyert elõadás alapján készült dolgozat. 66

2 ás módszerek megfelelõ adaptálásával kialakított terápiás elveket, és az ezzel elért eredményeinket szeretnénk ismertetni. Anatómiai eltérések: A felnõtt sérültek összes csonttörése közül 2-3%-ban találunk sarokcsonttörést (4). A gyermekkorban nagyságrendekkel ritkább, 0.005% e sérülés (6, 7). Ennek oka alapvetõen a felnõtt és a gyermek csont anatómiai eltéréseivel magyarázható. A gyermek sarokcsont erõsebb csontszerkezetû. A trabecularis elemek erõsebbek, a felnõtt laza spongiosus állományával szemben a gyermek spongiosus állománya sûrû, tömöttebb, kompaktabb, több rugalmas, kollagén rostos elemet tartalmaz. A lábtõ csontjai közül elsõnek a calcaneus csontmagja jelenik meg. Minél kisebb a gyermek, annál nagyobb részét alkotja a sarokcsontnak porcos terület, mely a kompressziónak ellenáll, plasztikus, rugalmas, reverzibilis alakváltozással elnyeli a trauma energiáját. E területek a szalagok, inak, porcos apofízis tapadásainál viszont húzó erõkkel szemben gyengébbek, mint a csontos rögzülés felnõttkorban. A széles apofízis területek magyarázhatják a relatív gyakoribb szakításos töréseket. A felnõttkorban a törések 75% intraarticularis, gyermekkorban csak % hatol az ízületbe. A gyermek csontszilárdság/testtömeg aránya jelentõsen nagyobb, mint a felnõtteké, tehát ezekkel az anatómiai eltérésekkel magyarázhatók a ritkább és más típusú törések. A gyermekek nyitott epifízis fugájának köszönhetõen remodelláció is megfigyelhetõ. A diszlokált testtörések után egyfajta funkcionális adaptációt figyeltek meg, az apofízis mag növekedése során a Böhler szög néhány fokos eltérése spontán korrigálódhat. A baleset mechanizmusa: A felnõttekhez hasonlóan a gyermekeknél is a leggyakoribb ok a magasból esés, és a közlekedési baleset. A nehéz tárgyak ráesése után, vagy a battered child szindróma során kidobott, ledobott gyereknél is vizsgálni kell a sarok területét. Kiemelendõ a nagy energiájú sérülés. Az irodalom esetismertetéseiben sem találtunk típusos tankönyvi akna, vagy hajókazán robbanás után észlelt gyermekkori sérülést. A gyermekkorban gyakori küllõ-sérülés - amikor a kisebb, vagy nagyobb gyermeket a szülõk a kerékpár csomagtartóján szállítják és a boka-saroktájék a küllõk közé szorul - gyakran okoz saroktájéki lágyrész sérülést, és többször látunk elhúzódó duzzanatot és járásképtelenséget is. A röntgenfelvételen csak a kis calcaneus csontmag látható kontúr megtöretés nélkül. A kisgyereknél, ahogy az anatómiai eltérések részben már jeleztük, jelentõs részét a csontnak porcos állomány alkotja, ennek a területnek a sérülését a röntgenfelvételeken kimutatni nem tudjuk. A diagnosztikai részben is felhívjuk a figyelmet a calcaneus porcos sérüléseinek problémájára. A küllõsérülések után gondolni kell a calcaneus porcos területének sérülésére, ha a porc diagnosztikáját nem is végezzük el (MRI, csontszcintigráfia), a klinikai tünetek megszûnéséig gipszrögzítés és tehermentesítés szükséges. A ritka, nyílt calcaneus törés típusos mechanizmusa a fûnyíró gép okozta sérülés (1). Törésbeosztás: 1982-ben 52 beteg retrospektív vizsgálata alapján Schmidt és Weiner osztotta fel a gyermekkori sarokcsonttöréseket (8) (1. ábra). Alapvetõen megkülönböztet extra-, és intraarticularis töréseket. Az 1. típusú perifériás törések lehetnek porcos területen, illetve ide tartoznak az apofízeolízisek. 1/A típus a tuber calcanei törése, vagy az apofízis sérülése. Az 1/B a 67

3 sustentaculum tali törése. 1/C az elülsõ nyúlvány törése, 1/D az elülsõ inferolateralis nyúlvány törése, 1/E a test avulsiós törése. A 2. szintén perifériás törés típus, a tuber hátsó és/vagy felsõ részének törése. A 3. a test olyan törései, melyek nem hatolnak a subtalaris ízületbe. A 4. intraarticularis, diszlokáció nélküli inkongruenciát nem okozó törései. Az 5. csoportba az összes sérülés körülbelül 20-25%-át adó problémát és terápiás konzekvenciát jelentõ subtalaris ízületi inkongruenciát okozó diszlokált törések két típusát különböztették meg: az 5/A a nyelv (tongue) típusú és az 5/B ízületi depressziós formájú töréseket. A 6. csoportba a ritka nem osztályozható, vagy súlyos lágyrész hiánnyal, csonthiánnyal, vagy az Achilles ín tapadásának sérülésével szövõdött sarokcsonttöréseket sorolták. A gyereksérülésekkor is keresni kell a társsérüléseket, bár ezek ritkábban fordulnak elõ, mint felnõtt korban. Kiemelendõ a kétoldali törések problematikája, mert a kétoldali sérülés tehermentesítése nehezen oldható meg. Relatív mûtéti indikációt jelenthet, a mûtéti rögzítés után terhelhetõvé váló végtag. 1. ábra A gyermekkori sarokcsonttörések osztályozása SCHMIDT és WEINER szerint A A tuber vagy az apofízis törése B A sustentaculum törése C Az elülsõ nyúlvány törése D Az elülsõ inferolateralis nyúlvány törése E A test avulziós törése 2. A tuber hátsó és/vagy felsõ részének törése 3. A test törése mely nem terjed a subtalaris ízületbe 4. A subtalaris ízületbe hatoló törés diszlokáció nélkül 5. A subtalaris ízületbe hatoló törés diszlokációval a, Nyelv (tongue) típusú törés b, Ízületi depressziós formájú 6. Nem osztályozható, vagy súlyos lágyrész sérüléssel, csonthiánnyal, vagy az Achilles ín tapadásának sérülésével szövõdött sarokcsonttörés Diagnosztika: Természetesen a gyermek nem terheli, felhúzza a lábát. A klinikai vizsgálat során, a duzzanat érzékenységen kívül - hasonlóan a felnõttekhez - a talpi és láb lateralis részén jelentkezõ suffusio, haematoma megjelenése felhívja a figyelmet a törés lehetõségére, tehát további vizsgálatokra van szükség. A felnõttek esetében gyakran látható bullózus elváltozásokkal, nekrózisokkal gyermekek esetében nem találkozunk. Alapvetõ a kétirányú centrált röntgenfelvételen kívül a Broden beállítású képek elkészítése is, hiszen itt vetíthetõ ki a subtalaris ízület. Javasoljuk a sarok CT vizsgálatának elvégzését is. A többszörös, ízületi és peremtörések csak a CT képeken ábrázolhatóak pontosan (2. ábra). A röntgenfelvételek alapján csak 68

4 nagyon gyakorlott szakember tudja az összes törés pontos lefutását és a diszlokációkat megítélni. Nem utolsó sorban, ha mûtét mellett döntünk, a mûtéti terv felállításakor is segítséget jelent a 3 D (térbeli ábrázolás) rekonstrukció (3. ábra). Az irodalmi adatok és a mi szubjektív érzésünk szerint is a calcaneus töréseknek csak egy részét diagnosztizáljuk. A kisdedek porcos sarkát, vagy az elmozdulás nélküli töréseket röntgenfelvételeken nem tudjuk ábrázolni. Erre gondolni kell és minden sarok területén észlelt panasz esetén a klinikai tünetek alapján rögzítés szükséges. Napjainkban rutinszerûen a primer diagnosztikában az MR vizsgálatot, vagy a csontszcintigráfiát nem használjuk, bár egyes tankönyvek ajánlják. Inkább adolescens korban, a poszttraumás panaszok kivizsgálásában van jelentõsége a MR vizsgálatnak. Valószínûleg ha az MR vizsgálat akutan rutinszerûen lehetõvé válik, több - például küllõsérült - gyereknél fogjuk diagnosztizálni a sarok, vagy a lábtõ csontos porcos vázának sérülését, de ez terápiás konzekvenciával nem jár. A duzzanat, érzékenység idejére gipszsín-rögzítést alkalmazunk. 2. ábra Többszörös ízületi és peremtörések lényeges elmozdulás nélkül jól ábrázolhatók CT képen 3. ábra 13 éves fiú sarokcsont törésének CT felvétele (3D ábrázolás) Terápia megválasztásának elvei: Az általánosító kijelentés - miszerint a gyermekkori sarokcsonttörést be kell gipszelni és meggyógyul - nem igaz. A megfelelõ diagnosztikus lépések, a törés pontos lokalizációja után kell maximális igényességgel meghatározni a megfelelõ kezelési módot. Az összes eset körülbelül százalékát alkotó intraarticularis diszlokált sérülések jelentik a problémát. Ezek diagnosztikája, és megfelelõ terápiája meghatározza e gyerekek járóképességét, késõbbi pályaválasztását. ontosnak tartjuk kiemelni, hogy a jelentõs ízületi inkongruencia, lépcsõképzõdés, ízfelszín impresszió gyermekkorban sem elfogadható. A subtalaris ízület kongruenciáját, mozgóképességét, fájdalmatlanságát a gyerekek részére is ugyanúgy biztosítani kell, mint minden felnõtt sérültnél. Ki kell emelni, hogy a gyerekek még évig járnak ezen a végtagon, a sérülés gyógyulása után fognak csak dönteni életpályájukról. Tehát a sérülés ellátásával szembeni igényességünket e szempontok alapján határozzuk meg. 69

5 Extraarticularis törések: Smidth-Weiner 1, 2. Az extraarticuláris törések közé tartozó 1-2. típusú nyúlványtörések gyakran elmozdulással nem járnak, gipszrögzítésük szükséges, mert ezeken a nyúlványokon, apofíziseken szalagok tapadnak, így a fájdalommentesítéshez és gyógyuláshoz az immobilizáció szükséges, de e sérülések tehermentesítése felesleges. Smidth-Weiner 3. A 3. típusú törések a test törései, melyek nem érintik az ízfelszínt, így nagyobb diszlokáció esetén sem várható a subtalaris ízület károsodása. Diszlokáció nélküli esetekben, tehermentesítés esetén nem szükséges a gipszrögzítés. Az elmozdulással járó esetekben a repozíció és minimál invazív mûtéti indikáció relatív. A gyakorlatban a kétoldali sérülés, vagy a tehermentesítést nehezítõ társsérülés jelenthet okot a minimalinvazív mûtétre. Az Achilles ín szakításos törése gyermekkorban nagyon ritka, osztályunkon ilyen típusú sérülés nem volt. Irodalmi adatok alapján ilyen sérüléssel a serdülõkorban találkozhatunk. Ennek, természetesen, hasonlóan a felnõtt sérülésekhez, mûtéti visszarögzítése javasolt (3). Intraarticularis törések: Smidth-Weiner 4. A 4. típusú törések esetében az ízfelszínre terjedõ törés nem diszlokálódik. Gipszrögzítés és tehermentesítés szükséges a konzervatív kezelés során, a mûtéti stabilizálás indikációja relatív. Az intraarticularis elmozdulás nélküli törés, ha Broden felvételen, CT vizsgálaton ízfelszín inkongruencia (2 mm-nél nagyobb lépcsõ) nem látható, konzervatívan kezelhetõ. A kezelés szempontjai: a tehermentesítés és az ízületi mozgatás, a konzervatív funkcionális elveknek megfelelõen. 6 hét alatt várható a konszolidáció. Gyermekkorban a tehermentesítésnek, gipszrögzítésnek kevesebb káros következménye van. Inaktivitásos atrófia, ízületi kontaktura, izomerõ csökkenés nagyon ritkán fordul elõ. Jól alkalmazható a PTB ortézis, ez csak részleges tehermentesítést jelent, de a kis súlyú gyerekek esetében ez is elegendõ lehet. A részterhelést, vagy az elõláb terhelést csak a kamaszkor határán, megfelelõ intellektuális együttmûködés esetén javasoljuk. Ha a gyermeknek fájdalmat, panaszt okoz a terhelés, akkor azt ne erõltessük. Schmidth-Weiner 5. (A minimál invazív mûtéti ellátás:) A subtalaris ízületbe hatoló, általában többszörös diszlokált törések igénylik a rekonstrukciót. A Schmidt Weiner 5. csoportba sorolt törések esetében a calcaneus hosszának, tengelyének, a Böhler szögnek, és princípiumként az ízületi kongruenciának helyreállítása a cél. Törekednünk kell, hogy ezt minél kisebb lágyrészkárosodás mellett, a növekedési zónák megsértése nélkül, korai záródásának elkerülésével érjük el. A gyermektraumatológiában, az utóbbi években elõtérbe került minimalinvazív feltételeknek megfelelõ (5), a Zadravecz és munkatársai által kifejlesztett (9), és mára széles körben elterjedt módszer elvének felhasználásával - a mûtéti technika kisebb módosításával - az osztályunkon dolgozó munkacsoport megfelelõ módszert talált e törések mûtéti kezelésére. Az erõs szalagok megfelelõ lehetõséget teremtenek - ligamentotaxis alkalmazásával - disztrakcióval megfelelõ repozíció elérésére. A kisgyereknél a talus és a calcaneus olyan közel van, 4. ábra Zadravecz-disztraktor felhelyezésének módosítása 70

6 5. ábra Az ízfelszíneket alátámasztó drótok jól tartanak, minimálisan károsítják a növekedési zónát 6. ábra Az ízfelszín alátámasztása méretarányos (K I) csavarral. Infragmentális kompresszió hogy a disztraktor készüléket nem tudjuk felhelyezni. Ezért a gyereknél a talus helyett a tibia distalis metafízisébe, a növekedési zóna fölé 2 cm-rel vezetjük be a proximális nyársat (4. ábra). Gyakran mellõzhetjük a cuboideumba vezetett nyársat, a tibia és a tuber calcanei disztraciója jó repozíciós eredményt biztosít. Az ízfelszín beroppant részeit a talp felõl kiüthetjük. A tömöttebb spongiosus állományban a sérülés után sem találunk jelentõs defektusokat. Megfelelõ kiemelés után a tömött csontos állomány nem igényli a spongiosa plasztikát. A jó repozíciós helyzetet képerõsítõ segítségével ellenõrizzük. A növekedési zónákat minél kevésbé károsítva, tûzõdrótokkal retineálhatjuk az elért repozíciós helyzetet. A drótokkal alátámasztjuk az ízfelszínt (5. ábra). Haránt irányban - mivel itt nincs növekedési zóna - csavart használhatunk, amely az ízfelszín törését rögzíti. Kisgyereknél fontos a megfelelõ méretarányú K I spongiosa csavar használata, mellyel interfragmentális kompresszió érhetõ el (6. ábra). A megfelelõ minimál invazív mûtéti ellátás során a minimális cm sebek, a kis lágyrészkárosítás, a vastag periosteum épsége a garancia a szövõdménymentes, gyors gyógyulásra. A korai posztoperatív kezelés során felpolcolás, jegelés, non-szteroid gyulladáscsökkentõ cseppek használata javasolt. A duzzanat csökkenése és a megfelelõ mobilizálás után, néhány napon belül emittálható a sérült gyerek a kórházból. A kisebbeknek tehermentesítés, a nagyobb, biztosan megtanítható gyermekeknek elõlábterheléssel, részterheléssel, korai mobilizáció javasolt. 6 hét után várható a konszolidáció és 3 hónappal a sérülés után a fémeket is eltávolítjuk. Schmidth-Weiner 6. A Schmidt és Weiner 6. típusú (1) lágyrész károsodással járó, nyílt, darabos, romos törések esetében a kezelés természetesen mûtéti, és elsõdlegesen lágyrészcentrikus ellátásra kell törekedni. A végtagrögzítésben felhasználhatjuk a fixatuer externet. A saját gyakorlatunkban ilyen súlyos sérülttel nem találkoztunk. EREDMÉNYEK 1995 és 2002 között Intézetünkbe felvett 18 év alatti sarokcsonttörött sérültek adatait a Táblázatban foglaltuk össze. 14 sérült 17 sarokcsont törését (3 esetben kétoldali sérülést) észleltünk. Három beteg (17 éves lányok) növekedési porca már lezáródott, így õket már 71

7 5. kép A felsõ sorban az ép oldallal összehasonlítva mutatja az ízületbe hatoló, elmozdulás nélküli törést. Az alsó sorban a gyógyult kongruens ízfelszín felnõtteknek kell tekinteni. Megdöbbentõ, hogy súlyos társsérülések, polytraumatizáció részeként szenvedték el a sarokcsonttöréseiket. A 11 gyerek közül 3 lány és 8 fiú sérült. 7 esetben jobb oldali, 2 esetben bal oldali és 3 esetben mindkét sarok törött. Egy esetben nehéz tárgy esett a lábára az összes többi esetben magasból esés során jött létre a törés. A 11-bõl 5 esetben volt izolált a sérülés, 3 esetben kétoldali és 4 esetben egyéb végtagsérülései is voltak a gyerekeknek. A töréseket elemezve kiemelendõ, hogy nem találtunk, illetve nem került diagnosztizálásra Smidth-Weiner1. típusú törés. Ennek oka a diagnosztikus nehézség lehet. A 14 sarok közöl 6 esetben konzervatív, míg a többi esetben minimalinvazív mûtéti kezelését végeztünk. Az ízületbe hatoló elmozdulás nélküli töréseket konzervatívan kezeltük. Az extraarticularis töréseket csak akkor operáltuk, ha a kétoldali sérülés miatt korai mobilizációra törekedtünk. A kisebb gyerekeknél a Zadravecz módszer nyársait a fent leírt módosítással vezettük be, és az ízfelszín alátámasztására K I csavart használtunk. Jelenleg minden sérült gyermek iskolába jár, sportol, korának megfelelõ módon él. Eddig növekedési zavart, korai apofízis lezáródást nem észleltünk. Az utánvizsgálatok folyamatban vannak, még nem telt el elég idõ, hogy a késõi növekedési zavarokról biztonságosan véleményt mondhassunk. 72

8 Táblázat 1995 és 2002 között Intézetünkbe felvett 18 év alatti sarokcsonttörött sérültek adatai Schmidt-Weiner beosztás Sérültek száma Terápia 1 0 _ 2 1 konzervatív 3 1 tûzés 4 5 konzervatív 5A 1 Zadravecz repozíció, csavarozás 5B 6 Zadravecz repozíció, tûzés, méretarányos haránt csavarozás ESETBEMUTATÁS 1.: R. Á. 4 éves fiú TV esett a lábára, a sarokcsont többszörös darabos törését szenvedte el. A Schmindt-Weiner beosztás alapján 1-4. töréseket szenvedett el, lényeges diszlokáció nélkül. Jól látható, hogy a Böhler szög megtartott. A Broden felvételen ábrázolódik az ízületbe hatoló elmozdulás nélküli törés, kongruens ízfelszín. A duzzanat megszûntéig gipszsínben, majd tehermentesítés mellett 6 hét alatt konszolidált, 3 hónappal késõbb az öh felvétel mutatja ezt (7. ábra). 8. ábra Extraarticularis diszlokált törés, a korai mobilizáció céljából repozíció után, dróttûzéssel rögzítve. 9. ábra Ízfelszínre terjedõ darabos diszlokált törés, repozíció után csavar és drót jó helyzetben rögzíti. Esetbemutatás 2.: B. V. 8 éves lány 8 méter magasból esett le. A baloldalon extraarticularis törését a korai mobilizació céljából repozíció után dróttûzéssel rögzítettük (8. ábra). Ezen az oldalon 3 héttel sérülése után már terhelve járt. A jobb oldalon az ízfelszínre terjedõ diszlokált törést repozíció után dróttûzés és haránt csavarozás rögzíti (9. ábra). Tehermentesítés után 6 hét múlva konszolidáltak törései. 73

9 MEGBESZÉLÉS Az irodalomban egy éves volt a legkisebb gyermek, akinél leírtak sarokcsonttörést. Az életkor, a súly és a trauma energiájának növekedésével a kamaszkor felé közeledve egyre gyakoribbá válik a sarokcsont törése. A felnõttkorban elszenvedett törések után a megfelelõen megválasztott kezelési stratégia mellett is csak %- ban lehet jó eredményeket: fájdalmatlan, sántítás nélküli járást biztosítani. A gyermek erõsebb csontja, a ritkább ízületi érintettség és a nagyon ritka primer porckárosodás magyarázza a több mint 90%-os sikeres gyógyulást. A fentieken kívül szerepe lehet a jó eredményekben, az irodalomban ismertetett (2), a calcaneus nyitott apofízis magjainak funkciójából eredõ posttraumás remodellációs készségnek. A ritka gyermekkori sérülések is figyelmet érdemelnek. A gyermekkori sarokcsonttörés ritkán fordul elõ, így a diagnosztikus hiba és a következményes helytelen kezelés lehetõsége nagyobb. A gondos diagnosztika és az adekvát kezelés mûtét esetén a minimalinvazív technika gyermekkorban jóval eredményesebb, mint a felnõttkori sarokcsonttörések kezelése. Megállapítjuk, hogy a felnõtt sarokcsonttörésekkel ellentétben a gyermekkori sérülések megfelelõ kezeléssel közel minden esetben jó eredménnyel gyógyíthatók. IRODALOM 1. Bíró V.: A lábtõ és a láb sérülése. In: Ács G., Hargitai E. (szerk.): Gyermektraumatológia. Budapest. Medicina p. 2. Brunet J. A.: Calcaneal fractures in children. J. Bone Joint Surg B: Cole R. J., Brown H. P., Stein R. E., Pearce R. G.: Avulsion fracture of the tuberosity of the calcaneus in children. J. Bone Joint Surg A: Detre Z.: Sarokcsonttörés. In: Renner A. (szerk.): Traumatológia. Budapest. Medicina p. 5. Hargitai E.: Mozgásszervi sérülések gyermekkorban. In: Renner A. (szerk.): Traumatológia. Budapest. Medicina p. 6. Knorr P., Dietz H. G., Kruger P.: Die doppelseitige Kalkaneusfraktur im Kindesalter. Unfallchirurg, : Sandermann J., Torp. T., Thomsen P. B.: Intrarticular calcaneal fractures in children. Arch. Orthop. Trauma. Surg : Schmidt T. L., Weiner D. S.: Calcaneal fractures in children: An evaluation of the nature of injury in 56 children. Clin. Orthop : Zadrevecz Gy.: A sarokcsonttörés kezelése. Magy. Traumatol. Orthop : Zadrevecz Gy.: A sarokcsont és lábtörések. In: Cziffer E. (szerk.): Operatív töréskezelés. Budapest. Springer p. Dr. Kassai Tamás Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet, Gyermektraumatológiai Osztály 1081 Budapest, iumei út

Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések diagnosztikájában

Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések diagnosztikájában A Debreceni Orvostudományi Egyetem Traumatológiai Tanszék* és a Kenézy Gyula Kórház-Rendelôintézet, Radiológiai Osztály**, Debrecen közleménye Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések

Részletesebben

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában A Pécsi Orvostudományi Egyetem Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinikájának közleménye Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában DR. TÓTH FERENC, DR. NYÁRÁDY JÓZSEF,

Részletesebben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben A Rijekai Klinikai Központ, Sebészeti Klinika, Gyermek Orthopédiai Osztályának közleménye Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben DR. RÓTH SÁNDOR Érkezett: 2003.

Részletesebben

A talus és a calcaneus törései

A talus és a calcaneus törései A talus és a calcaneus törései ttila SZTE Traumatológiai Klinika A talus anatomiája: A talus kb. 60% át porc borítja, rajta sem inak, sem izmok nem tapadnak ill. erednek A talus test vérellátása főleg

Részletesebben

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinikájának közleménye Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében DR. KRÁNICZ

Részletesebben

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Érkezett: 1997. május

Részletesebben

A kompressziós tûzõdrót rendszer

A kompressziós tûzõdrót rendszer Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet, OMSZ Járó- és Fekvõbeteg Ellátó Egység közleménye A kompressziós tûzõdrót rendszer DR. SZOKOLY MIKLÓS, DR. LÁSZLÓ GYULA Érkezett: 2001. december 7. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Bokatörés (S8250, S8260, S9300, S9320) Fractura malleoli

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Bokatörés (S8250, S8260, S9300, S9320) Fractura malleoli Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Bokatörés (S8250, S8260, S9300, S9320) Fractura malleoli Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. Érvényességi terület

Részletesebben

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek KAZUISZTIKA Az egri Markhot Ferenc Kórház és Rendelõintézet Ortopédiai és Reumatológiai* Osztályainak közleménye Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai

Részletesebben

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel Nógrád megyei Önkormányzat,,Madzsar József Kórház-Rendelôintézet Traumatológiai Osztály közleménye Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel CSONKA CSABA DR., VEKSZLER

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

Fejsérülések gyermekkorban

Fejsérülések gyermekkorban OTSZONLINE.HU Fejsérülések gyermekkorban Dr. Fadgyas Balázs, dr. Pászti Ildikó Mária A gyermeksebészeti, gyermektraumatológiai gyakorlat során gyakran találkozunk fejsérülésekkel. A fizikális vizsgálatot

Részletesebben

A calcaneus stop típusú arthrorisis eredményességének értékelése a gyermekkori flexibilis lúdtalp kezelésében

A calcaneus stop típusú arthrorisis eredményességének értékelése a gyermekkori flexibilis lúdtalp kezelésében A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye A calcaneus stop típusú arthrorisis eredményességének értékelése a gyermekkori flexibilis lúdtalp kezelésében Dr. Terebessy

Részletesebben

Végtagfájdalom szindrómák

Végtagfájdalom szindrómák www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Végtagfájdalom szindrómák Verzió 2016 10. Oszteokondrózis (szinonimái: oszteonekrózis, avaszkuláris nekrózis) 10.1 Mi ez? Az oszteokondrózis" szó csontelhalást"

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Humerus diaphysis törések kezelése (384E, 387C) Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Humerus diaphysis törések kezelése (384E, 387C) Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Humerus diaphysis törések kezelése (384E, 387C) Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium 1. A protokollok alkalmazási /

Részletesebben

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis A Pécsi Honvédkórház Baleseti Sebészeti Osztályának közleménye Új típusú, cement nélküli csípõprotézis DR. NOVÁK LÁSZLÓ, DR. MÁTHÉ TIBOR Érkezett: 2002. március 20. ÖSSZE OGLALÁS A szerzõk egy új típusú

Részletesebben

KAZUISZTIKÁK. Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel

KAZUISZTIKÁK. Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel KAZUISZTIKÁK A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Ortopédiai Klinikájának közleménye Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel DR. THAN PÉTER, DR. KRÁNICZ

Részletesebben

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény)

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) Az Országos Sportegészségügyi Intézet Sportsebészeti Osztályánek közleménye Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) DR. HALASI TAMÁS, DR. HEHL ISTVÁN, DR. BEREZNAI ISTVÁN

Részletesebben

A IV. kézközépcsont aneurizmális csontcisztájának kezelése autológ, avascularis csontblokk beültetéssel

A IV. kézközépcsont aneurizmális csontcisztájának kezelése autológ, avascularis csontblokk beültetéssel Az Ajkai Magyar Imre Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye A IV. kézközépcsont aneurizmális csontcisztájának kezelése autológ, avascularis csontblokk beültetéssel DR. SASVÁRI EDGÁR, DR. HORVÁTH BÉLA,

Részletesebben

Végtagfájdalom szindrómák

Végtagfájdalom szindrómák www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Végtagfájdalom szindrómák Verzió 2016 1. Bevezetés Számos gyermekkori betegség okozhat végtagfájdalmat. A végtagfájdalom szindróma" egy általános kifejezés

Részletesebben

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Traumatológiai Klinika és Pathológia Intézet közleménye Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta

Részletesebben

VII./2. Veleszületett fejlődési rendellenességek

VII./2. Veleszületett fejlődési rendellenességek VII./2. Veleszületett fejlődési rendellenességek A térd veleszületett rendellenességei összességében ritka kórképek, előfordulhatnak önálló elváltozásként, de időnként komplex fejlődési rendellenességek

Részletesebben

A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során

A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során DR. DÉNES ZOLTÁN, DR. KÁLLAY MIKLÓS Érkezett: 2002. március

Részletesebben

A baleseti sebészeti implantátumok eltávolításának kérdései

A baleseti sebészeti implantátumok eltávolításának kérdései A Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és BALESETI KÖZPONT közleménye A baleseti sebészeti implantátumok eltávolításának kérdései DR. VÉGH GYÖRGY PÁL Érkezett: 2008. július

Részletesebben

iatalkori szubakut osteomyelitis

iatalkori szubakut osteomyelitis A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye iatalkori szubakut osteomyelitis DR. KISS SÁNDOR, DR. BALLA MÁRIA, DR. SZÕKE GYÖRGY Érkezett: 2002. március 12. ÖSSZE OGLALÁS

Részletesebben

A kulcscsont-törések minimál invazív mûtéti ellátása titán elasztikus velõûrszeggel (TEN)

A kulcscsont-törések minimál invazív mûtéti ellátása titán elasztikus velõûrszeggel (TEN) Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet Közleménye A kulcscsont-törések minimál invazív mûtéti ellátása titán elasztikus velõûrszeggel (TEN) A módszer ismertetése, a kezdeti eredmények bemutatása DR.

Részletesebben

I/2 CSONTTAN-ÍZÜLETTAN OSTEOLÓGIA-SYNDESMOLÓGIA. alapfogalmak, fej, törzs, végtagok JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet

I/2 CSONTTAN-ÍZÜLETTAN OSTEOLÓGIA-SYNDESMOLÓGIA. alapfogalmak, fej, törzs, végtagok JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet I/2 CSONTTAN-ÍZÜLETTAN OSTEOLÓGIA-SYNDESMOLÓGIA alapfogalmak, fej, törzs, végtagok JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet ÁLTALÁNOS OSTEOLÓGIA Testünk szilárd állományát csontok alkotják (10% testtömeg).

Részletesebben

A deréki gerincszakasz

A deréki gerincszakasz A deréki gerincszakasz Áttekintés A krónikus hátfájdalom gyakori tünet, különösen a gerinc deréki szakaszán (alsó hát). Feltételezhetően az emberek 75 %-ánál jelentkeznek a tünetek alkalmanként, vagy folyamatosan.

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai*

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* K AZUISZTIK ÁK A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* DR. HOLNAPY GERGELY, DR. ILLYÉS ÁRPÁD, DR. BÖRÖCZ ISTVÁN Érkezett: 2004. június 21. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

A lebegő váll (floating shoulder) és kezelése

A lebegő váll (floating shoulder) és kezelése A Pécsi Tudományegyetem Mozgásszervi Sebészeti Intézet Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikai Tanszék közleménye A lebegő váll (floating shoulder) és kezelése DR. WIEGAND NORBERT, DR. NAUMOV ISTVÁN, DR.

Részletesebben

Izolált lövési végtagsérülések kezelésével szerzett korai tapasztalataink Jemenben

Izolált lövési végtagsérülések kezelésével szerzett korai tapasztalataink Jemenben A Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Szakorvosi Rendelôintézet Ortopéd Szakrendelésének közleménye Izolált lövési végtagsérülések kezelésével szerzett korai tapasztalataink Jemenben DR. VUTSKITS ZSOLT,

Részletesebben

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen *

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1,és a Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, Ortopéd Traumatológiai Osztály 2, közleménye A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás

Részletesebben

A medialis combnyaktörés osteosynthesisének fejlesztése ismételt, prospektív, nemzetközi epidemiológiai felmérések révén

A medialis combnyaktörés osteosynthesisének fejlesztése ismételt, prospektív, nemzetközi epidemiológiai felmérések révén Doktori (Ph.D.) értekezés A medialis combnyaktörés osteosynthesisének fejlesztése ismételt, prospektív, nemzetközi epidemiológiai felmérések révén Dr. Cserháti Péter Semmelweis Egyetem, Budapest, 2. sz.

Részletesebben

FEMUR DIAPHYSIS, patella és tibia condylus TÖRÉSEK ELLÁTÁSA TRAUMA

FEMUR DIAPHYSIS, patella és tibia condylus TÖRÉSEK ELLÁTÁSA TRAUMA FEMUR DIAPHYSIS, patella és tibia condylus TÖRÉSEK ELLÁTÁSA A femur diaphysis törések An: Pm: Cl: Kl: Dg: Th: az emberi test legerősebb csontja, ventralis irányban doború nagy energiájú traumára törik,

Részletesebben

Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához

Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához A London-i Mayday University Hospital Közleménye Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához DR. MOWBRAY M. A. S., DR. ZOLCZER L., DR. BARRY M. Érkezett: 1996. január 19. ÖSSZEFOGLALÁS A térd

Részletesebben

ű ű ú ű ű ú ú Í É ú ú ű ú ű ű ű ű Í ű ú Ü ű ű ú ú ú ú ú ű ű Á Í Ú ú Í ú ű ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ű Ú ú ú Í ú ú Ü ű ű ű ú ű Í ú ú ű ű ű ű ű Í ú ű ű ű Í ű ú ú ű Á ú ú ú ű ú ú ú ú ú ű Í ú ú ú ű ű ű ű

Részletesebben

Az endoszkópos partialis plantaris fasciotomiával szerzett tapasztalataink

Az endoszkópos partialis plantaris fasciotomiával szerzett tapasztalataink A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Ortopédiai Osztály, Győr közleménye Az endoszkópos partialis plantaris fasciotomiával szerzett tapasztalataink DR. MARAFKÓ CSABA Érkezett: 2006. július 1. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI DOMINIK

Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI DOMINIK A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI

Részletesebben

Í Á É ő ő ő ú ú ő ő ő ő ő ő ő ő í ő ő ő ő ő ű í ő ű ő ú ő ű ő ő ő ő Á í í í ő ő ő ő í í ő í ü ő í ő í í í ő í ő í ő í ő ő í í ő ő ü ő í ő í ő ő ő ő í í í ő í ő ü í í ő ő ő ő ő í ü ű ő í í í ő í í ő ő ő

Részletesebben

Fekvekezelés, négykezes kezelés

Fekvekezelés, négykezes kezelés Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Konzerváló Fogászati Klinika Fekvekezelés, négykezes kezelés Dr. Bonczföldi-Pozsgay Sarolta Hogyan képzeled el magad ~20-30 év fogorvosi munka után? Fogorvosi tevékenység

Részletesebben

A MENETPROFIL-VÁLTOZTATÁS HATÁSA A CSONTTÖRÉSEK CSAVAROS RÖGZÍTÉSÉNEK STABILITÁSÁRA

A MENETPROFIL-VÁLTOZTATÁS HATÁSA A CSONTTÖRÉSEK CSAVAROS RÖGZÍTÉSÉNEK STABILITÁSÁRA EREDETI KÖZLEMÉNYEK Biomechanica Hungarica IV. évfolyam, 2. szám A MENETPROFIL-VÁLTOZTATÁS HATÁSA A CSONTTÖRÉSEK CSAVAROS RÖGZÍTÉSÉNEK STABILITÁSÁRA Bagi István Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

Részletesebben

Hosszútávfutó fáradásos szeméremcsont-törése Esetismertetés

Hosszútávfutó fáradásos szeméremcsont-törése Esetismertetés A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye Hosszútávfutó fáradásos szeméremcsont-törése Esetismertetés DR. ILLYÉS ÁRPÁD, DR. KISS JENÕ Érkezett: 2000. február 21. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval* A Pécsi Tudományegyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Részletesebben

MANUÁLTERÁPIA (MANUÁLIS MEDICINA) FEKETE SZABOLCS - 2016

MANUÁLTERÁPIA (MANUÁLIS MEDICINA) FEKETE SZABOLCS - 2016 MANUÁLTERÁPIA (MANUÁLIS MEDICINA) FEKETE SZABOLCS - 2016 MANUÁLTERÁPIA A manuális medicinát, különösen annak un. Manipulációs kezeléseit csakis e téren képzett orvos végezheti. Ugyanakkor a természetgyógyásznak

Részletesebben

Az osteosarcoma kezelési stratégiájának változása intézetünkben

Az osteosarcoma kezelési stratégiájának változása intézetünkben A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika és *Gyermekklinika közleménye Az osteosarcoma kezelési stratégiájának változása intézetünkben 23 eset eredményeinek elemzése DR. ILLÉS TAMÁS, DR. THAN

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

A calcaneus törések ellátása HLS (fejnélküli HeadLess Screw) csavarral

A calcaneus törések ellátása HLS (fejnélküli HeadLess Screw) csavarral A Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és BALESETI KÖZPONT 1, a Semmelweis Egyetem, Traumatológiai Tanszék, Uzsoki Kórház, Ortopéd traumatológiai Osztály 2 és a Pécsi Tudományegyetem ÁOK Mozgásszervi

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Veleszületett dongaláb. Készítette: Az Ortopédiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Veleszületett dongaláb. Készítette: Az Ortopédiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Veleszületett dongaláb Készítette: Az Ortopédiai Szakmai Kollégium Szinonímák: Pes equinovarus congenitus BNO: Q6600 I. Alapvető megfontolások 1. A protokoll

Részletesebben

Traumatológia. Vortex. Distalis humerus lemez ±15

Traumatológia. Vortex. Distalis humerus lemez ±15 Vortex Traumatológia Distalis humerus lemez ±5 Referenciák. Bevezetés 4-5 3.3.5 A lemez előzetes rögzítése Dr. Vámhidy László PhD. Egyetemi Docens, Klinikai Igazgató...3 Az implantátum A műszerkészlet

Részletesebben

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása MOZGÁSSZERVI DIAGNOSZTIKA Összefoglaló közlemény A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása Gion Katalin, Palkó András Early detection of adult femoral head necrosis A felnôttkori combfejnecrosis a

Részletesebben

Azonnali terhelésû, cirkuláris KOS implantátumrekonstrukciók hosszú távú vizsgálata

Azonnali terhelésû, cirkuláris KOS implantátumrekonstrukciók hosszú távú vizsgálata Dr. Werner Mander, dr. Thomas Fabritius Azonnali terhelésû, cirkuláris KOS implantátumrekonstrukciók hosszú távú vizsgálata Kilencévnyi statisztika 678 transzgingiválisan beültetett, nem navigált, egyrészes

Részletesebben

É É ú í ö É É í ú É Á Á Á ö í ö í ú í Ö ö ö í í Á ö ö ö í í ö í É í ö ö í í í ö í í í í ö í í ö ö í ö ö í ö í ű í ö ú ű í í ö Ö ö ö í ö ö í ö ö í í í ö É ö ö ú ö ö ö í ö ű í ú ö ú Í É ú ö ö ö É ö ö í Íí

Részletesebben

Lábszártörések. Bokasérülések. A calcaneus, talus és láb sérülései. Speciális vizsgálatok. Semmelweis Egyetem Traumatológia Tanszék Dr.

Lábszártörések. Bokasérülések. A calcaneus, talus és láb sérülései. Speciális vizsgálatok. Semmelweis Egyetem Traumatológia Tanszék Dr. Lábszártörések. Bokasérülések. A calcaneus, talus és láb sérülései. Speciális vizsgálatok. Semmelweis Egyetem Traumatológia Tanszék Dr. Gál Tamás Lábszártörések Anatómiai tulajdonságok: Anteromedialis

Részletesebben

Gyermekkori Spondilartritisz/Entezitisszel Összefüggő Artritisz (SPA-ERA)

Gyermekkori Spondilartritisz/Entezitisszel Összefüggő Artritisz (SPA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Gyermekkori Spondilartritisz/Entezitisszel Összefüggő Artritisz (SPA-ERA) Verzió 2016 1. MI A GYERMEKKORI SPONDILARTRITISZ/ENTEZITISSZEL ÖSSZEFÜGGŐ ARTRITISZ

Részletesebben

Combnyakcsavarozás DHLS szintézissel

Combnyakcsavarozás DHLS szintézissel A Semmelweis Egyetem Traumatológiai Tanszék Péterfy Sándor Utcai Kórház és Baleseti Központ 1 az Uzsoki Kórház, Ortopéd-Traumatológiai Osztály 2 és az Innosynth-KDS Kft. 3 közleménye Combnyakcsavarozás

Részletesebben

é é é ú Ü é é ü é é ú é ü é é ü é é é Á é é é é ú é é é ü é ú é é é ű í é é é é é é ü é í é ü é é é é é é é ú é é í ü é é ú í í é é é é ü í ü é é é é é é é í é é é é é ü é é é é é é í é é í ü é ú ü é é

Részletesebben

TRAUMATOLÓGIA. Vortex. Distalis Tibia lemez

TRAUMATOLÓGIA. Vortex. Distalis Tibia lemez TRAUMATOLÓGIA Vortex Distalis Tibia lemez 1 Referenciák Dr. Vámhidy László PhD. Egyetemi Docens, Klinikai Igazgató PTE KKI MSI Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikai Tanszék Pécs Prof. Dr Varga Endre

Részletesebben

ő ő Í ű ő ő ű ő ő ű ő ő É Á ű ő ű ő ő ő ü Á ü ő ű ő ő ő ü ü ő ű ő ő ü ő ú ő ő ő ű ü ő ü ő ü ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ü ő ő ő ő ű ü ű Í Í ő ü ő Í ü ő ü ő ü ü ü ő ü ű ő ü ü ü ü ü ü ü ő ú ü ő ű ő ő ü ü ü ő ő ő

Részletesebben

Ö í í ű í ü í ú í ü í ü í ü í ű í íí ü ü ű í í ú ü í ü ü ü ü ü ü ü í ü í ű ü í ü í ü ü ü í ü ű ü ü ű Í ü í ü ü í í ű ű ű í ü ű ű ü ü ü Í ü ú ú ü ű ü í É ü í í ü ü í í ü í Ú í í ü ü í ű í í í ü ű Á Ú í

Részletesebben

Í É ő ű Á ő ő ú ű ő ő ű ú ü ő ú ű ő ú ú ü ő ú ü ú ü ü ü ő ő őü Í ú ű ő É ű Í ű ű ű ü ő ő ű ő ű ű Á Á ú ú ú ú ú Í ő Í ő ü ú ü Ü ő Á ő ő ő Á ő ő ő ű Ü ú ü Á ő ű É ü ú ő ú ü Ö Í É Ü É Ü ú Ü ő ő Ő Á ű ü ő

Részletesebben

Ü É Á í í Á ü ű í ú í ű ü ü Ö í Ü É Í í ü ü ü ü í ú ü í ü ű í í ü ü í í ü Í ú ú ú ű ü É ü í ü í Í í í ű ú í ú Á í í Ü É í í ú ú ű í í í ü í ú Ö ü ü ü ú ű ü í í í ü ü ü ű ü ü ű í ű Ö í í í ü ú Ü É í ú ú

Részletesebben

ú ú ü ű ü ü ú ú ü ű ü ü ú ú ü ü Í ű ű ü ü ü É ú ü ü ü ú ú ú ü ú ű ü ú ü ü Í ü ű ü ü ü Á ű ú ú ü ú Í ü ú Í ú ü ü Í ű Í ü ü É ü ü ü ú ü ü ü ü Í ú ü ű Á ü ü ú ú ü Í ü ű Í ú ú ü ü ü ú ü ű ú ú Á Í Í ú Í Í Í

Részletesebben

É ü É É ü Á Á Á ö É ú ő í á é ő á á á é é ü é é é é é ú é é ő ü ü é é í á é é é ő ő á é ü é é ü á é ú úá íő ű á ő é ü á á é é é é í üé á ő é é é ü Í é ő á í á é ú á á á é á ö ü Á á ő é é ü á é á á ö í

Részletesebben

Ü Á Á ü É ü ü Í ú Í ú É ű ü ű ü ö ö Í ü ö ü ü ö Í ü ö ö ö ú Í ü ö ö ü ű ö ú ö ö ö ú ú ö ű ö ű ü ü Í ü ú ü ú ö ú ú ú ú Ő É É Ü É Á ü ü Í ü ü ö ö ú ö Á Á Ő ü ü ú ú Ö ü ö ö ö ö ú Í ö ú ö Í ö ö Í ú Í Í ü ú

Részletesebben

Ö ö ö í ö í ű ö ő ú ü í ú ő ő ő ú ő ú ő í ő í Á Ö ő ő í ö ö Ö í É Á Á ú Ú í í í í í ű ö í í í ő ö ü ü ö í í ú í í ö ő ü ú ő ö ö ő ú ú ö ű ú í ő Á ú ú ő ú ű ü í ú ü ü ü ö ő í ő Ö ú ö ö ö ő ü ü ö őí ö ö

Részletesebben

í ö ö ü ü í ü ö ü ö í ú ú Ö ö ö ü ü ö ö ű í ö ö ü ű ö í ű ö ö ü Á ö í ö í í í í ö ö ű ű í í í í í í ö í Ú í ü ü ö ű ö ö í ú ö ö ö ö ö ö Á í ö ú í ü í ú í ú Á í ú í ú ú Á ü ü í í í ö í í Á ú í ö ö í í ú

Részletesebben

ű É Í É Ö ű ü Ö É Ö Í É Ö Ö

ű É Í É Ö ű ü Ö É Ö Í É Ö Ö ú Ú Í Ú Ú ű É Í É Ö ű ü Ö É Ö Í É Ö Ö ü É Í ü Á É Ö Ő ú Ö ű Ő Ő Ő Í Ö ü Í Á Ö Ö Í ű Ő Í É É ü ü Í ü Í Í ű Í Ö É Ö ü É ű ű Ö ü Í Í ü Ö Í ű Ö É Ö ű Ö ü Ő Ő Á Í Í Í Ö Í É É Í ű ü ü ű É ü ű Ö Ö Ö ü Ö Í ü ű

Részletesebben

Á Á Á ö Á ű Á Á ű ő ö ö í É ő í ő ő í ő ö ö ö ü ö ő É Ö ő í ü ü ö ö ő ö ő ő í ő ö ú ü ö ő Á ő ö ö í ö ö ö ö ú ő ú ú ő Í ü ő ő ű ő í ö ú ú ő ő ö ü ő É ö ő ö ö ő ü ö ú ő í ű ö ű ü ö ő í ö ő ő ő ö ő í í ö

Részletesebben

ú í ö ü í íí ő ö ö ö ü ö ö ö ú ű ű Í Í í ő í ű í ő ü Í ő íú í ö ö ö ő í í í Í Í í í ö ö í í ö ö ö ő Í Í ÍÍ ö ö ő ö ö í ő ő ö í ö ö ú í ő ö ő í ö ő ö ö ö í ö ú Í ő í ű ö ő ú ö ő ö í í ő ö ö ő ö ö ú ö ű

Részletesebben

É Á í Ú É í ö í ő ú ö Í ö ü Ö ö ü ö Ö ö Á É őí ö ú ő í ő í ú ö í ő ő ö ú Ú ű ő ő Ú ü ö ú ü ö ö ü í Í ú ő í ü ü ő ö ö Ú ú Í Ú ü Ú ö ő ú ö ű ü í Ö Ö ö í ö ő ö ú ő Ú ú Ö í Ú ü í Á í É ő ö ő ö Á ű Ü í ü í

Részletesebben

Á É ü Ö Á ö ö ö ö ü ö ö ö ü ö ű ö Í Ü ü ö ö ö Ü ö ö ö ö ü ö ö ú ö ö Í ű ö ű ü ö ú ü ü ű ö ö ö Ü ú ú ö ö ö ö ü ü ö ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ű Á ü ü ü ö ü ö ö ü ü Í ö ü ü É ű ű ö ö ö ö ö ö Á ö ö ö ü ö ö ö ö ü

Részletesebben

ú ű ú ú ü í Ü í Ü ü ö ö ű í ö ű ü ö ö ö ö ö ú ú ü í í ű í ú ű ú ű ú ü ú ö ö ö ö ú ú í ű í ú ö ú ú ú ú ü ü ö ü ü ö ö ö ö ú í ü ö ü ú ö ü ü í ü í ö ü ü í ö í í ö í ú ü ö í í ú ü ö ü Á ü ú ü ö Á ö ö ü ö ü

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Í Ú ü Í ö ö ü É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ú ü ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö Í Í ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ú ö ö ü ü ú Í ö ü ű ö Í ü Í ü ö ö Í ö ö ö ö ü ü ű ö Í ö ö Ö ú Í ú Í ö ö ö ö ö ö ú ú Á ö ö

Részletesebben

Á É ú Ö ü ö É ü ő Á í ő ú ű ő ü ű ö ö ö Ö Ö ü í ü ű ö ő ö Ö ü ö í ü ő ő ő ö í ő ö ű í ü í ú í í í í í ő ő ö ő í ü ű í í ő í ő í ő ű í ű Ő í ú ű ü ö ö ő ő ő ü ö ö ő Ú ű ő í ü ő ö í ö ü ö ö ö ü ö ü ő í í

Részletesebben

ő ű ü ü ű í í ú ő Í ő ö ő ő ő í ö ő ő ő í ő ő ö ö ő ő í ő ö Í ő í ü ú ő ő ű ö ő ő ü É í ú ő ö ü ő ü ü ú ü ő í í ő ü í É í ú ő í ú í ő í í ú í ő ö Ú ő ú ő í Á Ú ő Ú Ú ú ú ü ő ő ü Ú í ú ő ő Á í í ű ő Ú ö

Részletesebben

ú ü Ü ó í Í í ű ő ő í í í ű ő ó ő ő ő ő ú ő ő í í ó ó ó ó ű ő ő í í ű ü ő ó ő ő ő ó í ő ő ő í ő í ó ü Íí ő ü ű ő ó ő í ő ő ő ó ű ó ó ű ő ő ő ű í ő ú ő ü ó ó ő ó ű ő Ó ü ó ő ű ű ű ő ó ű ő ű ő í ó ű ő ő

Részletesebben

ű Ö ű ú ű ü ú Á ű Á ű Á ú ű ü ú ú Í ü Á ú Ö ú ú ú ű ú ü ú Ö ú ű ű É ü ű ü ű ű É ü ű Ö ú É ú ú ú Á Á Á Á Á Á ú Ö Á Á Á Á ú ú Á Í Ü Á Á ú ú ú ú Á Á Á ű ü ü ü Ö ű ú Á Á Á É ú Á Á ű ú Ö ű ú ű Ö ű ű Ö ű ű Ö

Részletesebben

Á ú Ö Ú Á Á ú ú ú ú ü ü ú É ő ú ű ú ü Á É Á Í Á ú ú ú ű ú Ö ú ü ú ú ü ú ú ü ú ü ü ú ü ü ú ú ú ü ű ü ü ü ü ú ü ú ő ő ú ü ű ü ő ú ő ú ü ú ü ő ű ő ő ő ő ő ü ú ú ü ő ü ü ú ő ü ü ü ü ő ü Á ú ő ú ú ú ő Á ú ü

Részletesebben

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék A LÁB SÉRÜLÉSEI. Prof. Dr.

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék A LÁB SÉRÜLÉSEI. Prof. Dr. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék A LÁB SÉRÜLÉSEI Prof. Dr. Záborszky Zoltán A lábszár distalis metaphysisének törései (Pilon-törés) Ok: magasból

Részletesebben

Gyermekkori Spondilartritisz/Entezitisszel Összefüggő Artritisz (SPA-ERA)

Gyermekkori Spondilartritisz/Entezitisszel Összefüggő Artritisz (SPA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Gyermekkori Spondilartritisz/Entezitisszel Összefüggő Artritisz (SPA-ERA) Verzió 2016 1. MI A GYERMEKKORI SPONDILARTRITISZ/ENTEZITISSZEL ÖSSZEFÜGGŐ ARTRITISZ

Részletesebben

A vállízület ultrahangvizsgálata háromdimenziós technikával

A vállízület ultrahangvizsgálata háromdimenziós technikával A Fõvárosi Szent János Kórház Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye A vállízület ultrahangvizsgálata háromdimenziós technikával DR. BABAY MIKLÓS, DR. VÁRADI ÉVA ÖSSZEFOGLALÁS A szerzõk beszámolnak

Részletesebben

A FIZIKUS SZEREPE A DAGANATOS BETEGEK GYÓGYÍTÁSÁBAN

A FIZIKUS SZEREPE A DAGANATOS BETEGEK GYÓGYÍTÁSÁBAN A FIZIKUS SZEREPE A DAGANATOS BETEGEK GYÓGYÍTÁSÁBAN Balogh Éva Jósa András Megyei Kórház, Onkoradiológiai Osztály, Nyíregyháza Angeli István Debreceni Egyetem, Kísérleti Fizika Tanszék A civilizációs ártalmaknak,

Részletesebben

A radius fixateur koncepciója, a HLS-csavarok (fejnélküli - HeadLess Screw) és a disztrakciós Schanz-csavar alkalmazása

A radius fixateur koncepciója, a HLS-csavarok (fejnélküli - HeadLess Screw) és a disztrakciós Schanz-csavar alkalmazása A Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és BALESETI KÖZPONT 1 és az Innosynth-KDS K. 2 közleménye A radius fixateur koncepciója, a HLS-csavarok (fejnélküli - HeadLess Screw) és a disztrakciós Schanz-csavar

Részletesebben

A térdízületi szalagsérülések sebészetének aktuális kérdései

A térdízületi szalagsérülések sebészetének aktuális kérdései A térdízületi szalagsérülések sebészetének aktuális kérdései Prof. Dr Hangody László egyetemi tanár az MTA doktora Semmelweis Egyetem Traumatológiai Tanszék IKDC adatlap: KT-1000 arthrometer FEMOROTIBIALIS

Részletesebben

TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN

TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN 1 Opponensi vélemény: TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN Című doktori értekezéséről Disszertáns dicséretesen korszerű problémakört választott értekezésének

Részletesebben

ú ű Í Í Ó ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ű Í ű ú ú ú Í ú ú ú É Ó Á Á Á É Á Á Á ú ű Á Á Á É ú É Á ű Á ű Á Á Á Á Á ú ú Á ú É Á É ű ű ú ű ú ű Í ű ú ú ú É Í É Í ú ú ű ú Í ú Í ű ű ú ű Í ú ú ú ú ű ú ú ú ű

Részletesebben

Ó É Í ű ö ö ű í ö ö ö ö ö ö ö í ö ú ö í í ö í í í í ű ö í ö í ú Á Í Ó Á í ö ö ö ö ö ú Ú ö í í í ö ű ö ú ö Ú É É ö ú ö ö ú í í ú ú í ú ú í É ö É ö ú ú ú ö ú ö ú í É ö ö ö ö ö ö ú ö ö ú ú Á í ú ö Í ö í ö

Részletesebben

Á Í Ü Ü Á ü Ü Á Á Í Ü Íú Í Ü Ű Í ü ü Í ű ú ú ü ü ü ú ú ű Á É Á Í ú ü ú ü ü Í Í ú Í ú Á É Ő Á ű ű ú ű Í ű ü ű ú ű ú ú Í ü ü ú É ű ü Í Í ú ú Í Ü Ő Á É Á ú ű ú ü Ú Í ü Í ú Í Í ú ú ű ú Í ú ű ű ü ü ü ú ü ü

Részletesebben

Gyermekkori Idiopátiás Artritisz

Gyermekkori Idiopátiás Artritisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Gyermekkori Idiopátiás Artritisz Verzió 2016 3. DIAGNÓZIS ÉS TERÁPIA 3.1 Milyen laboratóriumi vizsgálatok szükségesek? A diagnóziskor bizonyos laboratóriumi

Részletesebben

A kéz/kar rendszer mechanikai terhelésének vizsgálata, tekintettel foglalkozási betegségként való elismerésükre

A kéz/kar rendszer mechanikai terhelésének vizsgálata, tekintettel foglalkozási betegségként való elismerésükre MUNKABALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK 4.2 A kéz/kar rendszer mechanikai terhelésének vizsgálata, tekintettel foglalkozási betegségként való elismerésükre Tárgyszavak: rezgésterhelés; mechanikai

Részletesebben

Aszerzők közleményükben azokat a jeleket és mérési

Aszerzők közleményükben azokat a jeleket és mérési 18 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 2013/1-2 Elülső térd fájdalmak radiológiai vonatkozásai Balogh Endre dr., Palotás Anikó dr., Kovács Hedvig, Róka Timea, Kéki Imre, László Csaba, Stefán Ágnes dr. és Viharos Krisztián*

Részletesebben

É ü ü ü ü ü ú ü ű ü ű ú ű ü ú ü ű ü ü ü ű É ü ű ű Í ú ü ű Í ú ű ü ü Í ú É É ú Á Á É Á Á Á Á Á Á Á É Á Á Á ú Á É É ű Á Á ű Á Á Á É Á Á Á ú Ó É É Ó ú ű É É Á ú Ó ü ű ü ú Í ű ú ű ű ű ű ű ű ú Í ű ü ű Í ű ü

Részletesebben

Á É Á Á É ű ű Í É ű Í É Í ű Ü Í Ü Ü Í Í Í Í Í ű ű ű Í ű Í ű ű É ű Í Í É Í ű ű ű É ű ű Í ű ű ű Í ű ű Í Í É ű Á ű ű ű ű ű ű Í ű ű Í Í Í Í Í Í Í É Í Í Í Í ű ű Í ű Á ű ű É Í É Í Í Í É É ű Í Í ű ű ű ű Í ű

Részletesebben

Ő Á Ő É ö ö ö ö ú Á ö Ö ú ö Ö ö ö ű ú ú ö ö ö ö í í í ú ö í ö ű í í í í í í í ö í Í Í Á ö í Í ö í í Í ö É Ü ö Á í í ö ö ö í ö í ö ö í ö ű í í í í í í í Í ö í ö ö í Í Í ú í Í ú ö ú í í ú Í ö ö ú ö ö Í ö

Részletesebben

Á Á Á Ó ő ő ő í ő ö í ő ő ó í ó í ö ú ű í ó í ö ö őí ö ö ó í ő Á Á ö ö ű ö ö ö ö ö í ö ő ő ö ö í ő ö Ö Ú É Á őí í ö ö ö ö ö ő ö ő ő Ó ú ö ö ó Á ö ö ö í ö í ö í ű ö ö ű ö É ö ú ö í ö ú ű ö ű ö ö ő ű Ö ő

Részletesebben

Í ö Í ú Ú ö É Ú É Í Ó Ó ö ö ö Ö ú ú ú É Í É Í Ó Ú ö ö Ú É Í Ö ú ö ú ú Ö ú ű Í Ó ú Í ú Í Á É Í Ó Ö ö ú Ú Ö ö Ú É Í Ó É Í ú ű Í Í öé ö Í Í ú ú ű ö Í ú ű ö ú É ű ú ú Á ú Ö ú ú ö ö ú ű ú ö ö ö ö ú ű ú ö ú

Részletesebben