A hosszú gammaszegezés eredményei*

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hosszú gammaszegezés eredményei*"

Átírás

1 A Pécsi Tudományegyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye A hosszú gammaszegezés eredményei* DR. NAUMOV ISTVÁN, DR. VÁMHIDY LÁSZLÓ, DR. FARKAS GÁBOR, DR. WIEGAND NORBERT, DR. BUKOVECZ TIBOR, DR. FODOR BARNABÁS Érkezett: szeptember 29. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzők, klinikájukon végzett hosszú gammaszegezések indikációit, elért eredményeiket ismertetik cikkükben. Az közötti 11 éves időszakban 184 beteget operáltak különböző típusú hosszú gammaszeggel. A hosszú gammaszeget 102 betegnél primeren subtrochanter femur töréseknél, 24 betegnél patológiás töréseknél, 21 betegnél szegment töréseknél, egy esetben végtagmegtartó műtétnél és 36 esetben reoperációknál alkalmaztak. A betegek közül 106-nál tudták elvégezni a rövid és hosszú távú felülvizsgálatot. A leggyakoribb implantátummal összefüggő szövődmény a reteszcsavar törés 15,09%-ban, a szegtörés 3,77%-ban jelentkezett. Csontgyógyulási zavar, álízület 2,83%-ban fordult elő. A korai halálozási arány 6,52%, késői 16,98% volt. Betegeik közül 97 fő (91,5%) nyerte vissza járásképességét. A hosszú gammaszeget alkalmasnak találták a primer subtrochanter, szegment, patológiás femur törések kezelésében. Kulcsszavak: Femurtörés Műtéti kezelés; Combnyaktörés Műtéti kezelés; Patológiás törés Műtéti kezelés; Szegezés; Töréskezelés, belső rögzítés Instrumentáció; I. Naumov, L. Vámhidy, G. Farkas, N. Wiegand, T. Bukovecz, B. Fodor: The results of long gamma nailing The authors introduce their results and the indications of the long gamma nailing in their institution. 184 patients were operated on from 1994 to 2004 with different types of gamma nailing. Long gamma nails were used in 102 subtrochanteric femoral fractures, in 24 pathologic fractures, in 21 cases with segmental fractures, in one case with limb saving procedure and in 36 cases with reoperations. Mid and long-term follow up was carried out in 106 cases. The most frequent complications were the breakage of the locking screw in 15,09% and the breakage of the nail in 3,77%. Bone healing problem and nonunion was observed in 2,83%. Early death in 6,52% and late death in 16,98% occurred. 97 patients (91,5%) regained their walking ability. According to their opinion the long gamma nail is good in the cases of primary subtrochanteric, segmental and pathologic fractures. Key words: Femoral fractures Surgery; Femoral neck fractures Surgery; Fractures, spontaneous Surgery; Bone nails; Fracture fixation, internal Instrumentation; BEVEZETÉS A tomportáji törések ellátása kiemelt, halaszthatatlan ellátást igénylő feladat. A pertrochanter femurtörések ellátásában, napjainkra teljesen elfogadottá vált a gammaszeg. A korábban használt műtéti eljárások és implantátumok sem biológiailag, sem biomechanikailag, sem financiális szempontból nem felelnek meg a mai elvárásoknak. Jelenleg hazánkban több rövid és hosszú gammaszeg is elérhető. Lehetőség van külföldi gyártású szegek, Stryker-Howmedica, Synthes, Richards, Aesculap stb. és hazai gyártású Sanatmetal, Medimetál stb. hosszú szegek beszerzésére. Bár ezek a szegek mind kivitelezésükben, mind a beültető tálcájukban és használhatóságukban eltérnek egymástól, de alapvető tulajdonságaikban hasonlítanak egymáshoz. Mindegyik szeg intramedullarisan rögzít. Tomportájon a törés rögzítéséhez az interfragmentális kompressziót is lehetővé tevő, * Nyárády József professzor úr tiszteletére, 60. születésnapjára Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

2 csúszócsavart alkalmaznak. Mindegyik szeg distalisan reteszelhető. Ahhoz, hogy egy törést ideálisan a törésnek megfelelően tudjunk rögzíteni, a megfelelő műtéti technikán kívül az úgynevezett ideális implantátumra is szükség van. Ez az implantátum azonnali terhelés stabilitást ad, intraoperatív és posztoperatív interfragmentális kompressziót enged meg, könnyen kezelhető, a műtéti megterhelés kicsi, az implantátummal összefüggő szövődmények aránya alacsony, anyaga szövetbarát, nem korrodál, nem allergizál és olcsó. Mivel ilyen implantátum, amely a fenti kritériumoknak teljesen megfelelne jelenleg még nem létezik, kénytelenek vagyunk a rendelkezésre álló eszközök közül a törés, a beteg és az ellátó kórház számára a legideálisabbat használni. Ez az implantátum a gammaszeg, illetve a hosszú gammaszeg. A gammaszeg megfelel a biológiai töréskezelés elveinek, biomechanikailag a legideálisabb rögzítést teszi lehetővé, a speciális csúszócsavar révén a törésben mind intraoperatíve, mind posztoperatíve lehetőség van az interfragmentális kompresszióra és elérhető titán változatban is, amely lényegesen kevésbé korrodál, nem allergizál, szövetbarát, lényegében nem igényel eltávolítást. Az egyetlen, de igen lényeges rossz tulajdonsága, hogy drága. Tulajdonképpen, csak ez utóbbi szempont miatt nem teljesíti az ideális implantátum kritériumait. A hosszú gammaszegek gyártótól függően 320 mm 440 mm-es hosszúságig beszerezhetők. A hosszú gammaszeg proximalis részén levő csúszócsavar és a szeg hossza elméletileg alkalmassá teszi arra, hogy az intraarticularis töréseket leszámítva, a femur teljes hosszában létrejövő tőréseket kezelni lehessen vele. Ez természetesen csak elméleti megfontolás. A femur distalis részén levő törések kezelésére vannak sokkal megfelelőbb eszközök is, mint például a genocephalicus szegek, a DCS, a LISS stb., míg a proximalis femur részen, különösen a combnyak területén levő törések kezelésében jobb eredménnyel alkalmazhatók a különféle combnyak csavarok, hemi-, vagy totál csípőprotézisek. A gyakorlatban a hosszú gammaszegek indikációs körét az alábbiakban szabhatjuk meg: 1. subtrochantericus femurtörések, 2. szegment femurtörések, 3. patológiás törések, 4. reoperációk, más implantátumok, vagy rövid gammaszegek szövődményei miatt, 5. limb salvage, 6. osteotomiák rögzítése. ANYAG ÉS MÓDSZER A PTE ÁOK OEC Traumatológiai Központ Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinikáján, 1994-ben került bevezetésre elsőként az IMHS hosszú szeg, 1998-tól a Howmedica hosszú gammaszege, 2000-től a Synthes hosszú PFN-je, 2004-tól a Medimetál hosszú Z szege, míg 2005-től az Aesculap hosszú Targon szege. Pár eset kapcsán tapasztalatot szereztünk a Sanatmetál hosszú Fi szegével és a Zimmer hosszú rekonstrukciós szegével is. Így elmondhatjuk, hogy a Magyarországon fellelhető összes hosszú gammaszeg fajtát megismertük és bár nem mindegyikkel, de a többséggel kellő tapasztalatot is szereztünk. A vizsgált 11 év alatt, január 1-jétől december 31-edikéig, összesen 1466 esetben operáltunk per- és subtrochanter, szegment, patológiás femurtörést, különböző módszerekkel, Ender szeggel, szögletlemezzel, DHS-sel, gammaszeggel (1. ábra). Az 1466 eset közül 991 betegnél végeztünk gammaszegezést. Rövid szeget 807 alkalommal, míg valamelyik az előbbiekben felsorolt hosszú szeget 184 betegnél, 79 férfinél és 105 nőnél alkalmaztunk (2. ábra). 22 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

3 Betegeink életkora év között változott, az összes betegre vonatkozóan (1466) az átlagéletkor 72,8 év, a rövid gammaszeggel operált betegeknél 79,8 év, míg a hosszú szeggel operáltaknál 65,3 év volt. Ebből az adatsorból is jól látszik, hogy a fiatalabb korosztályt érintő nagy energiájú sérülések, főleg a subtrochanter femurtörések esetén került alkalmazásra a hosszú gammaszeg. A hosszú gammaszeget, primeren subtrochanter femurtöréseknél 102, patológiás töréseknél 24, szegment töréseknél, amelyeknél az egyik komponens a per és/vagy subtrochantericus régiót érintette 21, limb salvage 1, és reoperációknál, amelyeket más implantátumok szövődményeként végeztünk, 36 esetben alkalmaztunk. A hosszú gammaszegek felhasználási körét az egyes töréstípusokban a 3. ábrán foglaltuk össze. A primer subtrochanter femurtöréseket az AO szerint osztályoztuk (4. ábra). A patológiás töréseknél két alkalommal fenyegető törés miatt is hosszú gammaszegezést végeztünk. A primer tumor 5 esetben emlő, 2 esetben vastagbél, 5 esetben prostata, 8 esetben myeloma multiplex, 4 esetben tüdő carcinoma volt. Egy alkalommal primer csont tumor, Ewing sarcoma miatt végeztünk a femuron in toto csont eltávolítást, érnyeles fibula grafttal pótlást és a végtaghossz megtartása céljából hosszú PFN szegezést. Reoperációra, Ender szegezés szövődménye miatt 6, DHS és DCS szövődménye miatt 5, szögletlemez szövődménye miatt 9, gammaszegek szövődménye miatt 16 esetben került sor. A műtétek során 65 hosszú IMHS szeget, 96 Howmedica hosszú gammaszeget (LGN), 18 Synthes hosszú PFN-t, 3 Zimmer rekonstrukciós szeget, 1 1 Medimetál hosszú Z szeget és Sanatmetál hosszú Fi szeget használtunk (5. ábra). Minden beteget antibiotikus védelemben operáltunk. A primer szegezéseknél általában az úgynevezett single shoot antibiotikus prevenciót alkalmaztuk, míg reoperáció esetén terápiás antibiotikum adása mellett döntöttünk. Minden betegnél már a műtét előtt elkezdtük az LMWH terápiát, amelyet 5 6 hétig folytattunk. A 184 betegnél elvégzett szegezés kapcsán 38-szor (20,65%) kénytelenek voltunk velőűr felfúrást is végezni. Ez az arány lényegesen nagyobb volt, mint a rövid szegek esetén (28 beteg 3,46%). A jelentős eltérés abból adódott, hogy betegeink fiatalabbak, a velőűr pedig keskenyebb volt. 1. ábra Operált per- és subtrochanter femurtörések (1466 beteg). 2. ábra Rövid és hosszú gammaszegek alkalmazása (991 beteg) Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

4 3. ábra Hosszú gammaszegek felhasználása a töréstípusok függvényében 4. ábra Operált subtrochanter törések AO-szerinti megoszlása 5. ábra A felhasznált szegek típusai EREDMÉNYEK A felülvizsgálatot az eredeti 184 beteg közül, 106 betegnél tudtuk elvégezni. A többi beteg vagy meghalt, vagy nem tudtuk elérni és bevonni a vizsgálatokba. A felülvizsgálati időszak 6 36 hónapig, átlagosan 18,5 hónapig tartott. Vizsgálatainkat két periódusban végeztük. Az első szakasz a kórházban töltött idő, míg a második az otthon eltöltött időszak. Az első periódusban vizsgáltuk a korházban tartózkodás idejét, a pre-, intra- és posztoperatív szakban adott transzfúzió mennyiségét, a korai szövődményeket és a halálozást. Ezek alapján az átlagos ápolási idő 10,9 nap, az összes transzfúziós igény 2,5 E volt. A korai szövődmények közül kiemelendő a hét feltárást igénylő haematoma, a négy felületes infekció, amelyeket gyógyszerekkel lehetett kezelni. Mélyinfekció nem volt. Az általános szövődmények közül említésre méltó, hogy öt esetben mélyvénás trombózis is előfordult, amely közül az egyik fatális pulmonalis embóliával végződött, az LMWH prevenció ellenére. Kilenc esetben felületes sacralis decubitus is jelentkezett, a forszírozott mobilizálás mellett. Hat alkalommal húgyúti infekció és négy esetben pneumónia is előfordult (I. táblázat). Implantátummal összefüggő szövődményt e szakaszban nem észleltünk. Ezen időszakban 12 betegünk halt meg, egy pulmonalis embolizáció, nyolc keringési elégtelenség, kettő AMI következtében, és egy betegünk, aki polytraumatizált volt, többszervi elégtelenség miatt. A halálozások időbeli lefolyását a II. táblázat tartalmazza részletesen. 24 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

5 A felülvizsgálat második szakaszában arra kerestünk választ, hogy milyen és mennyi volt a késői szövődmény, előfordult-e törésgyógyulási zavar, mennyi volt a halálozás és milyen panaszok keletkeztek, illetve jelentkeztek betegeinknél. A leggyakoribb implantátummal összefüggő szövődmény a distalis reteszcsavarok törésében jelentkeztek (16 eset). Különösen azoknál a szegeknél fordult elő, amelyeknél a reteszcsavar átmérője 3.9, 4.5, 4.9 mm volt. A vastagabb 6.25 mm-es reteszcsavarok esetén a csavartörés ritkábban jelentkezett. Egyik esetben sem igényelt műtéti ellátást a csavar törése. A reteszcsavarok jelentős számú törése arra hívja fel a figyelmet, hogy a hosszú gammaszegeknél a terheléskor jelentős axiális erő hat a reteszcsavarokra. Feltételezésünk szerint ez is bizonyíthatja, hogy a hosszú gammaszeg nem abszolút terhelés stabil osteosynthesis, ellentétben a rövid szegekkel. A másik feltételezésünk szerint kellő időben dinamizálva a rendszert a héten, a töréstől függően, a fenti szövődmény elkerülhető. Klinikánk álláspontja szerint egyszerű töréseknél a 8. héten, összetett töréseknél a 12. héten célszerű a dinamizálást elvégezni. Patológiás törésnél a dinamizálás kerülendő. Ezeknél a töréseknél mindig Howmedica hosszú gammaszeget használtunk. Reteszcsavar átmérő 6.25 mm. Az új szegeknél, Synthes PFN, Howmedica Long Ti-gamma a distalis reteszcsavar közül, az egyik dinamikus reteszelést is megenged. Más szegnél, az Aesculap hosszú Targon szegénél a distalis reteszelés megerősítéséhez három reteszcsavar behelyezése is lehetséges. A hosszú szeg törését négy alkalommal észleltük. Három esetben reoperációt követően, egyszer primer műtét után fordult elő szegtörés. Mivel mind a négyszer a trochanter táji törés már gyógyult, a törött szeg eltávolítását követően felfúrásos Küntscher szegezéssel sikeresen meggyógyítottuk a femurszáron keletkezett álízületet. Álízület kialakulását implantátum törés nélkül három esetben észleltünk. Mindhárom esetünknél a szeg dinamizálása és a spongiosa plasztika jó megoldás volt. Combnyakcsavar kivágást háromszor észleltünk. Megoldásként egy esetben HEP, egy esetben cementes TEP, egy esetben cementnélküli revíziós, moduláris TEP beültetést végeztünk. Ez utóbbi esetben a femur diaphysisén levő törés még nem gyógyult meg. Késői szeptikus szövődményt egyszer találtunk. Ez viszont velőűr phlegmone volt. Szerencsére a törések ebben az esetben már gyógyultak, így a szeget eltávolítva, a femur velőűrét több helyen megnyitva, a csontot felfúrva, intramedullaris PMMA láncot használva uralni tudtuk a betegséget. Jelenleg betegünk tünet- és panaszmentes. A második felülvizsgálati szakaszban az elérhető betegeinknél a halálozás 16,98% volt, ez 18 beteget jelentett. A 18 elhunyt közül 11-nél patológiás törés miatt végeztünk szegezést. Betegeink közül 64-en (60,37%) a 3. hónap után segédeszköz nélkül, 21 fő (19,81%) egy könyökmankóval, vagy támbottal, 12 fő (11,32%) járókerettel járt. Sajnos 8 betegnél (7,54%) Lokális Haematoma 7 Felületes infekció 4 Általános I. táblázat: Korai lokális és általános szövődmények (184 beteg) DVT 5 Pulmonalis embólia 1 Decubitus sacralis 9 Pneumonia 4 Húgyúti infekció 6 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

6 csak minimális funkciót lehetett elérni, praktikusan ezek a betegek ágyhoz kötöttek maradtak, viszont fájdalmuk nem volt. Betegeink 91,5%-a, 97 fő, a sérülést, illetve a műtétet kővető 3. hónapra járóképessé vált. A második felülvizsgálati szakasz eredményeit az III. és a IV. táblázatban foglaltuk össze. II. táblázat: A korai halálozás okai és időpontjai (184 beteg) PE AMI MOF Légzési keringési elégtelenség Összes 0 1 nap nap nap nap Összes (6,52%) III. táblázat: A második felülvizsgálati időszak szövődményei (106 beteg) IMHS LGN PFN Zimmer Z-szeg Fi-szeg Összesen Reteszcsavar törés (15,09%) Szegtörés (3,77%) Álízület (2,83%) Combnyak csavar kivágás Szeptikus szövődmény (2,83%) 1 1 (0,94%) IV. táblázat: Halálozási arány a második felülvizsgálati időszakban (106 beteg) 2 hét 3 hónap 1 4 hónap 6 hónap 2 7 hónap 1 év 8 1 év 2 év 4 <2 év 2 Halálozás összesen 18 (16,98%) 26 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

7 Összességében a legkevesebb szövődményt és ezzel a legjobb eredményeket a Howmedica hosszú gammaszegével (LGN) értük el. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a többi szeg nem alkalmas a subtrochanter, szegment, patológiás törések kezelésére, de abban biztosak vagyunk, hogy az LGN-t anyaga, formája, alacsony szövődményaránya, könnyű kezelhetősége a legjobbak közé sorolja. Sem az első, sem a második periódusban nem volt szeg alatti törés. MEGBESZÉLÉS A tomportáji töréssel jelentkező betegek száma várhatóan emelkedni fog. Ezt a tényt támasztja alá a Központi Statisztikai hivatal 2003-ban megjelent jelentése is. A népesség öregedése világszerte tartós folyamatnak bizonyult. A Föld népességén belül a 60 évesnél idősebbek aránya jelenleg 10%. Az életkor meghosszabbodása jól nyomon követhető a hazai adatokon is. Magyarország népességének 1870-ben 37 százaléka volt gyermek, és 5 százaléka 60 évesnél idősebb Ez az arány a 2001-es népszámlálás adatai szerint 16,61, illetve 20,41 százalékra módosult, tehát napjainkban minden ötödik honfitársunk elmúlt hatvan esztendős (13). Ezzel párhuzamosan az öregkorra jellemző elváltozások is szaporodnak, úgymint az osteoporosis, a szív és érrendszeri betegségek, daganatos betegségek, amelyek mint rizikótényezők tovább emelik a tomportáji törések előfordulási arányát. A kérdés súlyosságát, illetve fontosságát mutatja, hogy a halálozási statisztikában a balesetek aránya jelenleg is előkelő helyen áll. A haláloki struktúrában a keringési rendszer betegségei, a daganatok, az emésztőrendszer és a légző rendszer betegségei, valamint a balesetek, mérgezések és az erőszak szerepelnek, mint leggyakoribb halálokok (2003-ban együttes arányuk 93,8%) (13). Az osteoporosis által érintett betegek számát a felmérések hazánkban mintegy 7 10 százalékra, hétszázezer-egymillió főre teszik. A 45 éves kor alatt a törések száma lényegesen nagyobb a férfiaknál, azonban a nőknél a éves korosztálytól kezdve, azaz a menopauza kezdetével a törések száma gyorsan növekszik, 70 éves kor után kétszerese, 80 éves kor után négyszerese a férfiakénak. A betegség következtében kialakuló combnyaktörések gyakorisága évi , a csuklótáji alkartörések előfordulása , a csigolyatörések gyakorisága évente körül van Magyarországon. A betegség és a következményes törések traumatológiai költségei Kricsfalusy és munkatársai számításai szerint évi 11 milliárd forint! A további kezelések, utógondozás stb., ennek az összegnek a két-háromszorosát is kiteheti (12). Történelmileg az első hosszú gammaszeg Küntscher Y-szege volt 1940-ben (14). Russel és Taylor 1984-ben mutatták be hosszú, egyenes, rekonstrukciós szegüket (17). Az új típusú gammaszegek kifejlesztésének idején Halder és Gill Halifaxban, valamint Grosse, Taglang és Kempf Stassbourgh-ban, már a korai stádiumban felmerült a mélyre terjedő subtrochanterikus és szegment femurtörések kezelésének kívánalma is. Az első standard gammaszeg 1988 októberében került forgalomban, majd ezt követte a hosszú gammaszeg 1989-ben (9, 11). Manapság a gammaszegezés, mint módszer teljesen elfogadott és reményeink szerint az elsődlegesen választandó műtéti eljárás a per- és subtrochanter femurtörések kezelésében. A szeg kedvező biomechanikai tulajdonsága, alacsony szövődményaránya, egyszerű kezelhetősége, azonnali terhelés stabilitása mindenképpen alátámasztja vezető szerepét a tomportáji törések ellátásában. A nemzetközi és a hazai irodalomban is számtalan cikk foglalkozott a kérdéssel. A hosszú gammaszegek alkalmazásáról bár kevesebb, de kellő számú tanulmány jelent meg. Cheng és munkatársai 64 subtrochanter femurtörést kezeltek hosszú gamma- Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

8 szeggel. Megállapítják, hogy a hosszú gammaszeggel effektíven lehetett kezelni a komplex subtrochanter töréseket mind a fiatalabbaknál, mind az idősebbeknél. Érdekes, hogy szerintük elég egy distalis retesz csavar (3). Borens és munkatársai 90 beteg utánvizsgálata során, 4,3 hónap alatt értek el teljes gyógyulást, hosszú gammaszeggel operált betegeiknél. 30%-ban szükségesnek tartották a distalis reteszcsavarok eltávolítását, dinamizálás céljából. Csak két esetben észleltek implantátum törést. Az igen alacsony szövődményarány miatt a hosszú gammaszeget ajánlják a subtrochanter femurtörések kezelésében (2). Barquet és munkatársai a hosszú gammaszeget sikeresen alkalmazták subtrochanter álízületek kezelésében (1). Gahr tanulmányában a vékonyabb gammaszegek használatát ajánlja, felmérésük szerint a 10 mm átmérőjű szegeknél a felfúrás szignifikánsan kevesebb, mint a 11 mm-es szegeknél. A vékonyabb szegeknél sem észlelt magasabb szövődményarányt (7). Hasonló kedvező tapasztalatokat közölt Rodriguez Alvarez, Di Puccio és még a kezdeti időkből Stapert is (5, 16, 19). A legtöbb tanulmány a Howmedica gammaszegekről jelent meg, de természetesen más szegekről is készültek jelentések, amelyek hasonló igen jó eredményeket közölnek. A hosszú IMHS-sel szerzett pozitív tapasztalatairól Hamilton publikált cikket (10). A hazai irodalomban Gruber, Csonka és Merényi számoltak be a hosszú gammaszegekkel szerzett kedvező tapasztalataikról, bár külön nem vizsgálták a hosszú gammaszeggel operált betegeiket (4, 8, 15). Külön fejezetet vagy tanulmányt érdemelne a patológiás törések kezelése. Az orvostudomány fejlődésével párhuzamosan a rosszindulatú daganatok kezelése is javul. Ez lehetővé teszi, hogy az ilyen betegségben szenvedők nagy része meggyógyuljon, vagy legalább is tovább éljen. A meghosszabbodott életkor és a daganat elleni terápiák relatív hatékonyága azonban lehetővé teszik, hogy a betegek nagy részénél kifejlődjenek a távoli csontáttétek is. A patológiás törések számának emelkedésével nap mint nap találkozunk. A problémát az jelenti, hogy a csont metasztázisok egyik predilectiós helye a trochanter tájék. Minimális traumára, vagy trauma nélkül is könnyen bekövetkezik a törés. Az ilyen típusú törések kezelése sem egyszerű feladat. Igen jó megoldást jelent a probléma megoldására a hosszú gammaszeg. Azért nem a rövid szeg a megoldás, mert az alapbetegség miatt a lokális csontfolyamat tovább terjedhet, és a rövid szeg rövidsége miatt elégtelenné válhat. A másik ok, hogy bár ritkábban, de a metasztázisok a femur diaphysisben és a distalis részen is megjelenhetnek. Ezt a többgócú megjelenési lehetőséget csak a hosszú szeg képes áthidalni. A hosszú gammaszeg előnyős tulajdonságait elemzi van Doorn cikkében, amely multicentrikus tanulmány és 101 patológiás femur törött beteg adatait dolgozza fel. Betegeik 92%-a járóképessé vált, 93%-nál a fájdalom megszűnt, vagy elviselhetővé vált (20). Edwards közleményében szintén kedvező tapasztalatairól számol be patológiás törések hosszú gammaszeggel való kezelése kapcsán. Felhívja a figyelmet a fenyegető patológiás törések preventív szegezésére és a distalis reteszelés abszolút indikációjára (6). A fenyegető törések minél előbbi szegezésének fontosságát hangsúlyozza Samsani is. 28 esetben végeztek profilaktikus szegezést metasztázis miatt (18). Végül, de nem utolsó sorban említeném Ron van Doorn-t aki, az eddigi legszélesebb ismereteket foglalta össze könyvében, amely a hosszú gammaszegezésről szól. Részletesen ír a gammaszegek történetéről, a műtét-technikai problémákról, az anatómiai és biomechanikai kérdésekről (21). Átfogó tanulmányában 329 betegnél végeztek hosszú gammaszegezést. 28 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

9 Az adatok 24 holland kórházból származtak. Ron van Doorn a hosszú gammaszeget alkalmasnak találta a primer subtrochanter, a szegment femur törések, a patológiás törések és más implantátumok okozta problémák megoldására. Betegeik 90%-a ismételten mozgásképessé vált. Technikai problémák 5%-ban, mély infekciók 1%-ban, thrombemboliás szövődmények kevesebb, mint 3%-ban jelentkeztek az általuk vizsgált betegcsoportnál (21). Az irodalmi adatok és saját tapasztalataink, eredményeink alapján kijelenthetjük, hogy a hosszú gammaszeg alkalmas a subtrochanter, szegment, patológiás femurtörések kezelésére. A szeg beültetése minimál invazív technikával egyszerűen elvégezhető, nagy stabilitást ad és azonnali teljes testsúlyú terhelést enged meg. A fenti betegségek kezelésében az elsőként választandó műtéti megoldás. IRODALOM 1. Barquet A., Mayora G., Fregeiro J., Lopez., Rienzi D., Francescoli L.: The treatment of subtrochanteric nonunions with the long gamma nail: twenty-six patients with a minimum 2-year follow-up. J. Orthop. Trauma : Borens O., Wettstein M., Kombot C., Chevalley F., Mouhsine E., Garofalo R.: Long gamma nail in the treatment of subtrochanteric fractures. Arch. Orthop. Trauma Surg : Cheng M. T., Chiu F. Y., Chuang T. Y., Chen C. M., Chen T. H., Lee P. C.: Treatment of complex subtrochanteric fracture with the long gamma AP locking nail: a prospective evaluation of 64 cases. J. Trauma, : Csonka Cs., Vekszler Gy., Halász P., Sojnóczki S., Sütő G.: Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel. Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet, : Di Puccio G., Lunati P., Franceschi G., Bonicoli F.: The long gamma nail: indications and results. Chir. Organi Mov : Edwards S. A., Pandit H. G., Clarke H. J.: The treatment of impending and existing pathological femoral fractures using the long gamma nail. Injury, : Gahr R. H., Pawelka A.: Employing a modified gamma nail for the treatment of proximal femoral fractures. Unfallchirurg, : Gruber K., Dosa G.: Pertrochantericus és subtrochantericus combcsonttörések kezelése gamma-szegezéssel. Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet, : Halder S. C.: The Gamma nail for peritrochanteric fractures. J. Bone Joint Surg B: Hamilton R. J., Kelly I. G.: Evaluation of the long intramedullary hip screw. Injury, : Kempf I., Grosse A., Taglang G., Favreul E.: Gamma nail in the treatment of closed trochanteric fractures. Results and indications apropos of 121 cases. Rev. Chir. Orthop. Reparatrice Appar. Mot : Kricsfalusy, M., Somogyi, P.; Udvardy, Cs., Horváth, Cs.: Az osteoporosis eredetű törések magyarországi költségvonzatai. Ca és Csont, (3): KSH demográfiai évkönyv 2003 CD melléklet. 14. Küntscher G., Maatz.: Technik der Marknagelung. Leipzig Thieme Verlag, Merényi G., Zágh I., Kovács A: 150 gamma-szegezéssel szerzett tapasztalataink. Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet, : Rodriguez Alvarez J., Casteleiro Gonzolez C., Laguna Aranda R., Ferrer Blanco M., Cuervo Dehesa M.: Indications for use of the long Gamma nail. Clin. Orthop. Relat. Res : Russell T. A., Taylor J. C., LaVelle D. G., Beals N. B., Brumfield D. L., Durham A. G.: Mechanical characterization of femoral interlocking intramedullary nailing systems. J. Orthop. Trauma, : Samsani S. R., Panikkar V., Venu K. M., Georgiannos D., Calthorpe D.: Breast cancer bone metastasis in femur: surgical considerations and reconstruction with Long Gamma Nail. Eur. J. Surg. Oncol : Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

10 19. Stapert J. W., Geesing C. L., Jacobs P. B., de Wit R. J., Vierhout P. A.: First experience and complications with the long Gamma nail. J. Trauma, : van Doorn R., Stapert J. W.: Treatment of impending and actual pathological femoral fractures with the long Gamma nail in The Netherlands. Eur. J. Surg : van Doorn R.: Patients treated with the long Gamma nail. A study of the use of the long Gamma nail, the first 5 years after introduction in the Netherlands. Cip-Gegevens Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, Dr. Naumov István PTE ÁOK OEC Traumatológiai Központ Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika 7632 Pécs, Akác u Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel Nógrád megyei Önkormányzat,,Madzsar József Kórház-Rendelôintézet Traumatológiai Osztály közleménye Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel CSONKA CSABA DR., VEKSZLER

Részletesebben

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában A Pécsi Orvostudományi Egyetem Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinikájának közleménye Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában DR. TÓTH FERENC, DR. NYÁRÁDY JÓZSEF,

Részletesebben

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai*

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* K AZUISZTIK ÁK A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* DR. HOLNAPY GERGELY, DR. ILLYÉS ÁRPÁD, DR. BÖRÖCZ ISTVÁN Érkezett: 2004. június 21. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval* A Pécsi Tudományegyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek KAZUISZTIKA Az egri Markhot Ferenc Kórház és Rendelõintézet Ortopédiai és Reumatológiai* Osztályainak közleménye Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai

Részletesebben

A kompressziós tûzõdrót rendszer

A kompressziós tûzõdrót rendszer Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet, OMSZ Járó- és Fekvõbeteg Ellátó Egység közleménye A kompressziós tûzõdrót rendszer DR. SZOKOLY MIKLÓS, DR. LÁSZLÓ GYULA Érkezett: 2001. december 7. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis A Pécsi Honvédkórház Baleseti Sebészeti Osztályának közleménye Új típusú, cement nélküli csípõprotézis DR. NOVÁK LÁSZLÓ, DR. MÁTHÉ TIBOR Érkezett: 2002. március 20. ÖSSZE OGLALÁS A szerzõk egy új típusú

Részletesebben

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával A Debreceni Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika és a **Szent János Kórház, Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok

Részletesebben

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény)

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) Az Országos Sportegészségügyi Intézet Sportsebészeti Osztályánek közleménye Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) DR. HALASI TAMÁS, DR. HEHL ISTVÁN, DR. BEREZNAI ISTVÁN

Részletesebben

Érkezett: 2005. február 28. ÖSSZEFOGLALÁS

Érkezett: 2005. február 28. ÖSSZEFOGLALÁS Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Szeptikus és TBC-s Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály és az Ortopédiai Osztály* közleménye Csípőízületi infekciók kezelése spacer technikát követő endoprotézis

Részletesebben

Új lehetõség a trochanter-táji törések kezelésében: a PFN

Új lehetõség a trochanter-táji törések kezelésében: a PFN A Pécsi Orvostudományi Egyetem Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika Közleménye Új lehetõség a trochanter-táji törések kezelésében: a PFN DR. NAUMOV ISTVÁN, DR. NYÁRÁDY JÓZSEF Érkezett: 1998. december

Részletesebben

A lebegő váll (floating shoulder) és kezelése

A lebegő váll (floating shoulder) és kezelése A Pécsi Tudományegyetem Mozgásszervi Sebészeti Intézet Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikai Tanszék közleménye A lebegő váll (floating shoulder) és kezelése DR. WIEGAND NORBERT, DR. NAUMOV ISTVÁN, DR.

Részletesebben

Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések diagnosztikájában

Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések diagnosztikájában A Debreceni Orvostudományi Egyetem Traumatológiai Tanszék* és a Kenézy Gyula Kórház-Rendelôintézet, Radiológiai Osztály**, Debrecen közleménye Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések

Részletesebben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben A Rijekai Klinikai Központ, Sebészeti Klinika, Gyermek Orthopédiai Osztályának közleménye Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben DR. RÓTH SÁNDOR Érkezett: 2003.

Részletesebben

Az osteosarcoma kezelési stratégiájának változása intézetünkben

Az osteosarcoma kezelési stratégiájának változása intézetünkben A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika és *Gyermekklinika közleménye Az osteosarcoma kezelési stratégiájának változása intézetünkben 23 eset eredményeinek elemzése DR. ILLÉS TAMÁS, DR. THAN

Részletesebben

Izolált lövési végtagsérülések kezelésével szerzett korai tapasztalataink Jemenben

Izolált lövési végtagsérülések kezelésével szerzett korai tapasztalataink Jemenben A Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Szakorvosi Rendelôintézet Ortopéd Szakrendelésének közleménye Izolált lövési végtagsérülések kezelésével szerzett korai tapasztalataink Jemenben DR. VUTSKITS ZSOLT,

Részletesebben

A kulcscsont-törések minimál invazív mûtéti ellátása titán elasztikus velõûrszeggel (TEN)

A kulcscsont-törések minimál invazív mûtéti ellátása titán elasztikus velõûrszeggel (TEN) Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet Közleménye A kulcscsont-törések minimál invazív mûtéti ellátása titán elasztikus velõûrszeggel (TEN) A módszer ismertetése, a kezdeti eredmények bemutatása DR.

Részletesebben

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen *

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1,és a Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, Ortopéd Traumatológiai Osztály 2, közleménye A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás

Részletesebben

iatalkori szubakut osteomyelitis

iatalkori szubakut osteomyelitis A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye iatalkori szubakut osteomyelitis DR. KISS SÁNDOR, DR. BALLA MÁRIA, DR. SZÕKE GYÖRGY Érkezett: 2002. március 12. ÖSSZE OGLALÁS

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM. Egészségügyi Kar. OLKDA Alapszak. Képalkotó Diagnosztikai Szakirány. Csípőtáji törések. Dr. Papp Miklós PhD. Miskolc, 2015.

MISKOLCI EGYETEM. Egészségügyi Kar. OLKDA Alapszak. Képalkotó Diagnosztikai Szakirány. Csípőtáji törések. Dr. Papp Miklós PhD. Miskolc, 2015. MISKOLCI EGYETEM Egészségügyi Kar OLKDA Alapszak Képalkotó Diagnosztikai Szakirány Csípőtáji törések Konzulens: Dr. Antalfi Bálint Készítette: Szmik Laura Dr. Papp Miklós PhD. Miskolc, 2015. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinikájának közleménye Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében DR. KRÁNICZ

Részletesebben

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Traumatológiai Klinika és Pathológia Intézet közleménye Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta

Részletesebben

Gyermekkori calcaneus törések kezelése *

Gyermekkori calcaneus törések kezelése * Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet Gyermektraumatológia osztályának közleménye Gyermekkori calcaneus törések kezelése * DR. KASSAI TAMÁS, DR. HARGITAI ERNÕ, DR. KÕVÁRI TAMÁS, DR. NOVOTH BÉLA Érkezett:

Részletesebben

Combnyakcsavarozás DHLS szintézissel

Combnyakcsavarozás DHLS szintézissel A Semmelweis Egyetem Traumatológiai Tanszék Péterfy Sándor Utcai Kórház és Baleseti Központ 1 az Uzsoki Kórház, Ortopéd-Traumatológiai Osztály 2 és az Innosynth-KDS Kft. 3 közleménye Combnyakcsavarozás

Részletesebben

Megbeszélés. 1. Hozzá tud-e járulni a projekt a combnyaktáji töréstípusok európai megoszlásának megértéséhez?

Megbeszélés. 1. Hozzá tud-e járulni a projekt a combnyaktáji töréstípusok európai megoszlásának megértéséhez? 96 A combnyaktáji törések száma 1965 90 között megkétszerezdött, s a szerzk többsége az irányzat folytatódását várja, 2025-re az 1990- es értékek kétszeresét, 2050-re három és félszeresét valószínsítve.

Részletesebben

A medialis combnyaktörés osteosynthesisének fejlesztése ismételt, prospektív, nemzetközi epidemiológiai felmérések révén

A medialis combnyaktörés osteosynthesisének fejlesztése ismételt, prospektív, nemzetközi epidemiológiai felmérések révén Doktori (Ph.D.) értekezés A medialis combnyaktörés osteosynthesisének fejlesztése ismételt, prospektív, nemzetközi epidemiológiai felmérések révén Dr. Cserháti Péter Semmelweis Egyetem, Budapest, 2. sz.

Részletesebben

TRAUMATOLÓGIA. Trochanter

TRAUMATOLÓGIA. Trochanter TRAUMATOLÓGIA Trochanter 1 Referenciák Prof. Dr. Sárváry András Tanszékvezető Egyetemi Tanár Főv. Önk. Péterfy Sándor úti Kórház Rendelőintézet és Baleseti Központ Budapest A következő műtéti leírás egy

Részletesebben

150 gamma-szegezéssel szerzett tapasztalataink DR. MERÉNYI GÁBOR, DR. ZÁGH ISTVÁN, DR. KOVÁCS ATTILA

150 gamma-szegezéssel szerzett tapasztalataink DR. MERÉNYI GÁBOR, DR. ZÁGH ISTVÁN, DR. KOVÁCS ATTILA A Fôvárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház- és Rendelôintézet Baleseti Sebészeti Osztály közleménye 150 gamma-szegezéssel szerzett tapasztalataink DR. MERÉNYI GÁBOR, DR. ZÁGH ISTVÁN, DR. KOVÁCS ATTILA

Részletesebben

A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során

A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során DR. DÉNES ZOLTÁN, DR. KÁLLAY MIKLÓS Érkezett: 2002. március

Részletesebben

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Érkezett: 1997. május

Részletesebben

Hosszútávfutó fáradásos szeméremcsont-törése Esetismertetés

Hosszútávfutó fáradásos szeméremcsont-törése Esetismertetés A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye Hosszútávfutó fáradásos szeméremcsont-törése Esetismertetés DR. ILLYÉS ÁRPÁD, DR. KISS JENÕ Érkezett: 2000. február 21. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

A baleseti sebészeti implantátumok eltávolításának kérdései

A baleseti sebészeti implantátumok eltávolításának kérdései A Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és BALESETI KÖZPONT közleménye A baleseti sebészeti implantátumok eltávolításának kérdései DR. VÉGH GYÖRGY PÁL Érkezett: 2008. július

Részletesebben

MESENCHYMALIS TUMOROK

MESENCHYMALIS TUMOROK MESENCHYMALIS TUMOROK Dr. SZEKANECZ ÉVA M.D.,Ph.D. DE KK Onkológiai Intézet 2014. (Handout) BEVEZETÉS a malignus tumorok 0.5-1%-a bármely életkorban, de gyerekekben gyakoribb (7%) 4. lágyrész sarcomák

Részletesebben

PFNa AUGMENTÁCIÓ IDŐSKORI OSTEOPOROTICUS PER- ÉS SUBTROHANTER TÖRÉSEKNÉL INTRAMEDULLARIS RÖGZÍTÉST KÖVETŐEN

PFNa AUGMENTÁCIÓ IDŐSKORI OSTEOPOROTICUS PER- ÉS SUBTROHANTER TÖRÉSEKNÉL INTRAMEDULLARIS RÖGZÍTÉST KÖVETŐEN Egészségtudományi Közlemények, 4. kötet, 1. szám (2014), pp. 55 68. PFNa AUGMENTÁCIÓ IDŐSKORI OSTEOPOROTICUS PER- ÉS SUBTROHANTER TÖRÉSEKNÉL INTRAMEDULLARIS RÖGZÍTÉST KÖVETŐEN DR. SKÓRÁN LÁSZLÓ 1 PROF.

Részletesebben

A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye

A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye Antibiotikus spacer alkalmazása szeptikus szövődménnyel járó csípőtáji törések kezelésében Előzetes közlemény DR. JUHÁSZ LÁSZLÓ,

Részletesebben

A csontmetasztázisok sebészi kezelésérôl prognosztikai tényezôk figyelembevételével* DR. SZENDRÔI MIKLÓS, DR. ANTAL IMRE, DR.

A csontmetasztázisok sebészi kezelésérôl prognosztikai tényezôk figyelembevételével* DR. SZENDRÔI MIKLÓS, DR. ANTAL IMRE, DR. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinikájának közleménye A csontmetasztázisok sebészi kezelésérôl prognosztikai tényezôk figyelembevételével* DR. SZENDRÔI MIKLÓS, DR. ANTAL IMRE, DR. KISS

Részletesebben

Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után

Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után (3 eset ismertetése) DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. KOÓS ZOLTÁN,

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Humerus diaphysis törések kezelése (384E, 387C) Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Humerus diaphysis törések kezelése (384E, 387C) Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Humerus diaphysis törések kezelése (384E, 387C) Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium 1. A protokollok alkalmazási /

Részletesebben

Proximalis tibia tumorok reszekciója az epiphysis megőrzésével

Proximalis tibia tumorok reszekciója az epiphysis megőrzésével A Semmelweis Egyetem ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye Proximalis tibia tumorok reszekciója az epiphysis megőrzésével DR. KISS SÁNDOR, DR. TEREBESSY TAMÁS, DR. KISS JÁNOS, DR. SZŐKE GYÖRGY, DR. SZENDRŐI

Részletesebben

A MENETPROFIL-VÁLTOZTATÁS HATÁSA A CSONTTÖRÉSEK CSAVAROS RÖGZÍTÉSÉNEK STABILITÁSÁRA

A MENETPROFIL-VÁLTOZTATÁS HATÁSA A CSONTTÖRÉSEK CSAVAROS RÖGZÍTÉSÉNEK STABILITÁSÁRA EREDETI KÖZLEMÉNYEK Biomechanica Hungarica IV. évfolyam, 2. szám A MENETPROFIL-VÁLTOZTATÁS HATÁSA A CSONTTÖRÉSEK CSAVAROS RÖGZÍTÉSÉNEK STABILITÁSÁRA Bagi István Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

Részletesebben

Idősült Achilles-ín-szakadás ellátása plantaris ínnal és gastrocnemius fasciából készült centrális visszahajtott lebeny augmentációval

Idősült Achilles-ín-szakadás ellátása plantaris ínnal és gastrocnemius fasciából készült centrális visszahajtott lebeny augmentációval A Pécsi Tudományegyetem OEC ÁOK Trauma Centrum, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Idősült Achilles-ín-szakadás ellátása plantaris ínnal és gastrocnemius fasciából készült centrális visszahajtott

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról T a r t a l o m j e g y z é k 1. BEVEZETÉS... 4 2. ADATFORRÁSOK... 4 3. ELEMZÉSI MÓDSZEREK... 4 4.

Részletesebben

TRAUMATOLÓGIA. Vortex. Distalis Tibia lemez

TRAUMATOLÓGIA. Vortex. Distalis Tibia lemez TRAUMATOLÓGIA Vortex Distalis Tibia lemez 1 Referenciák Dr. Vámhidy László PhD. Egyetemi Docens, Klinikai Igazgató PTE KKI MSI Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikai Tanszék Pécs Prof. Dr Varga Endre

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Csípőízüle protézisek szárkomponensének törése mia végze revíziók során szerze tapasztalataink

Csípőízüle protézisek szárkomponensének törése mia végze revíziók során szerze tapasztalataink A Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye Csípőízüle protézisek szárkomponensének törése mia végze revíziók során szerze tapasztalataink DR. GREKSA FERENC, DR.

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Bokatörés (S8250, S8260, S9300, S9320) Fractura malleoli

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Bokatörés (S8250, S8260, S9300, S9320) Fractura malleoli Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Bokatörés (S8250, S8260, S9300, S9320) Fractura malleoli Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. Érvényességi terület

Részletesebben

Bevezetés. A fejezet felépítése

Bevezetés. A fejezet felépítése II./3.8. fejezet: Szervátültetés kérdése daganatos betegségek esetén Langer Róbert, Végső Gyula, Horkay Ferenc, Fehérvári Imre A fejezet célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a szervátültetés és a daganatos

Részletesebben

TRAUMATOLÓGIA. Femur 2

TRAUMATOLÓGIA. Femur 2 TRAUMATOLÓGIA Femur 2 1 Referenciák Dr. Dmitrij Igorevich Gordiyenko Traumatológus, Politraumás és Trauma Osztályvezető Főorvos N.I Pirogov 1 sz. Városi Kórház Moszkva A következő műtéti leírás egy általános

Részletesebben

Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI DOMINIK

Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI DOMINIK A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI

Részletesebben

DR. WIEGAND NORBERT, DR. NAUMOV ISTVÁN,

DR. WIEGAND NORBERT, DR. NAUMOV ISTVÁN, A Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi Kar Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Nyílt lábszártörések ellátása felfúrás nélküli velõûrszeggel DR. WIEGAND NORBERT, DR. NAUMOV ISTVÁN, DR. NYÁRÁDY

Részletesebben

Korszerűség és széles körű alkalmazhatóság a Denti Implantációs Rendszerben

Korszerűség és széles körű alkalmazhatóság a Denti Implantációs Rendszerben I IMPLANTOLÓGIA N A P J A I N K B A N Dr. Vajdovich István, dr. Bóka Péter és dr. Vajdovich Éva Korszerűség és széles körű alkalmazhatóság a Denti Implantációs Rendszerben Bevezetés 2008 jelentős év a

Részletesebben

A IV. kézközépcsont aneurizmális csontcisztájának kezelése autológ, avascularis csontblokk beültetéssel

A IV. kézközépcsont aneurizmális csontcisztájának kezelése autológ, avascularis csontblokk beültetéssel Az Ajkai Magyar Imre Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye A IV. kézközépcsont aneurizmális csontcisztájának kezelése autológ, avascularis csontblokk beültetéssel DR. SASVÁRI EDGÁR, DR. HORVÁTH BÉLA,

Részletesebben

Velőűrszeggel vezetett külső komponensű csontnyújtó készülék a combcsont hosszának helyreállítására

Velőűrszeggel vezetett külső komponensű csontnyújtó készülék a combcsont hosszának helyreállítására A Markhot Ferenc Kórház Invazív Mátrix, Traumatológia Ortopédia Osztály, Eger, közleménye Velőűrszeggel vezetett külső komponensű csontnyújtó készülék a combcsont hosszának helyreállítására DR. TURCHÁNYI

Részletesebben

PUBLICATIONS. doctorandus: Júlia Vízkeleti

PUBLICATIONS. doctorandus: Júlia Vízkeleti PUBLICATIONS doctorandus: Júlia Vízkeleti Articles in the subject of the dissertation: 1. Vízkeleti J., Vereczkey I., Fröhlich G., Varga S., Horváth K., Pulay T., Pete I.,,Kásler M., Polgár C.: Pathologic

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye

A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye A 8-as lemezes temporer hemiepiphyseodesis technikával elért eredményeink csontdysplasiák és csontanyagcsere-zavarok okozta

Részletesebben

Nyakban rögzülő szárral végzett csípőízületi totál endoprotézis rövid távú eredményei klinikánkon Két eset ismertetése

Nyakban rögzülő szárral végzett csípőízületi totál endoprotézis rövid távú eredményei klinikánkon Két eset ismertetése A Pécsi Tudományegyetem KK MSI Traumatológiai Klinikai Tanszék 1 és Ortopédiai Klinikai Tanszék 2 közleménye Nyakban rögzülő szárral végzett csípőízületi totál endoprotézis rövid távú eredményei klinikánkon

Részletesebben

Lábszártörések felfúrás nélküli szegezésével szerzett tapasztalataink

Lábszártörések felfúrás nélküli szegezésével szerzett tapasztalataink Fôvárosi Önkormányzat Újpesti Kórház-Rendelôintézet Traumatológiai Osztályának közleménye Lábszártörések felfúrás nélküli szegezésével szerzett tapasztalataink ZÁGH ISTVÁN DR., MERÉNYI GÁBOR DR., KOVÁCS

Részletesebben

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Ph. D. Tézisek A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Dr. Gunther Tibor Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI

AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI 6. AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI Kovács Katalin FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 2009-ben jelentős különbségek mutatkoznak a különböző társadalmi csoportok egészségi állapotában. Az egészségi állapot szoros

Részletesebben

Carcinoma basocellulare plasztikai sebészeti kezelése lokális lebenyekkel az arcon

Carcinoma basocellulare plasztikai sebészeti kezelése lokális lebenyekkel az arcon A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Bőrgyógyászati Osztály Bőrsebészeti Részleg, Kecskemét 1, a Semmelweis Egyetem ÁOK I.sz. Sebészeti Klinika, Budapest 2 és az Országos Onkológiai Intézet Fej Nyak,

Részletesebben

Azonnali terhelésû, cirkuláris KOS implantátumrekonstrukciók hosszú távú vizsgálata

Azonnali terhelésû, cirkuláris KOS implantátumrekonstrukciók hosszú távú vizsgálata Dr. Werner Mander, dr. Thomas Fabritius Azonnali terhelésû, cirkuláris KOS implantátumrekonstrukciók hosszú távú vizsgálata Kilencévnyi statisztika 678 transzgingiválisan beültetett, nem navigált, egyrészes

Részletesebben

A BIOMECHANIKAI ANYAGVIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM

A BIOMECHANIKAI ANYAGVIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM Tudományos Hétfő rendezvénysorozat Debrecen, 2011.05.09. 1/16 A BIOMECHANIKAI ANYAGVIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM Manó Sándor, Csernátony Zoltán DEBRECENI EGYETEM OEC ORTOPÉDIAI KLINIKA BIOMECHANIKAI LABORATÓRIUM

Részletesebben

Az enoxaparin és a Na-heparin terápia hatékonyságának összehasonlítása medence és trochantertáji töréseknél *

Az enoxaparin és a Na-heparin terápia hatékonyságának összehasonlítása medence és trochantertáji töréseknél * A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Az enoxaparin és a Na-heparin terápia hatékonyságának összehasonlítása medence és trochantertáji

Részletesebben

A fejezet felépítése

A fejezet felépítése III./14.3.11. Carcinoma basocellulare, basalioma ellátásának lehetőségei Wikonkál Norbert A fejezet célja, hogy megismerje az olvasó képet kapjon a basalioma gyakorlati ellátásáról. A fejezet áttanulmányozását

Részletesebben

A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén

A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén Cserháti Péter, Farkas Péter, Harrira M. Fahed Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest Előzmények:

Részletesebben

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban A Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Pécs 1 és az LKH Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Graz 2 közleménye Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Curiosin additív kezelés ulcus cruris transzplantációja során Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS Bevezetés A krónikus vénás keringési elégtelenség

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM BIOMECHANIKAI LABORATÓRIUMA

A DEBRECENI EGYETEM BIOMECHANIKAI LABORATÓRIUMA Biomechanica Hungarica IV. évfolyam, 1. szám A DEBRECENI EGYETEM BIOMECHANIKAI LABORATÓRIUMA Manó Sándor Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Ortopédiai Klinika manos@med.unideb.hu A

Részletesebben

ORTOPÉDIA. Pannon. Csípőprotézis család

ORTOPÉDIA. Pannon. Csípőprotézis család ORTOPÉDIA Pannon Csípőprotézis család Referenciák Tartalom Prof. Dr. Bellyei Árpád Emeritus egyetemi tanár Pécsi Ortopédiai Klinika Dr. Lakatos József Egyetemi docens, igazgató helyettes Semmelweis egyetem

Részletesebben

I. melléklet. Az Európai Gyógyszerügynökség által beterjesztett tudományos következtetések, valamint az elutasítás indokolása

I. melléklet. Az Európai Gyógyszerügynökség által beterjesztett tudományos következtetések, valamint az elutasítás indokolása I. melléklet Az Európai Gyógyszerügynökség által beterjesztett tudományos következtetések, valamint az elutasítás indokolása Az Európai Gyógyszerügynökség által beterjesztett tudományos következtetések,

Részletesebben

Traumatológia. Vortex. Distalis humerus lemez ±15

Traumatológia. Vortex. Distalis humerus lemez ±15 Vortex Traumatológia Distalis humerus lemez ±5 Referenciák. Bevezetés 4-5 3.3.5 A lemez előzetes rögzítése Dr. Vámhidy László PhD. Egyetemi Docens, Klinikai Igazgató...3 Az implantátum A műszerkészlet

Részletesebben

Dr. Cserháti Péter Ph.D. Orvosi rehabilitáció elméleti alapjai és gyakorlata, Pécs, 2015. szeptember 24.

Dr. Cserháti Péter Ph.D. Orvosi rehabilitáció elméleti alapjai és gyakorlata, Pécs, 2015. szeptember 24. Rehabilitációs alapfogalmak (definíciók, jogszabályi háttér, a fogyatékosság FNO szerinti értelmezése és epidemiológiája). Az orvosi rehabilitáció sajátosságai (inter-diszciplinaritás, funkcionális szemlélet).

Részletesebben

Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához

Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához A London-i Mayday University Hospital Közleménye Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához DR. MOWBRAY M. A. S., DR. ZOLCZER L., DR. BARRY M. Érkezett: 1996. január 19. ÖSSZEFOGLALÁS A térd

Részletesebben

TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉS

TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉS MŰTÉTI TÁJÉKOZTATÓ TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉS KEDVES BETEGÜNK! BETEGSÉG NEVE: TÉRDÍZÜLETI KOPÁS (arthrosis genus) A MŰTÉT NEVE: TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉS (térd artroplasztika) (TEP: TOTAL ENDOPROTÉZIS) Az orvosi

Részletesebben

TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN

TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN 1 Opponensi vélemény: TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN Című doktori értekezéséről Disszertáns dicséretesen korszerű problémakört választott értekezésének

Részletesebben

Tapasztalataink a tibia proximális harmada töréseinek velõûr-szegezésével

Tapasztalataink a tibia proximális harmada töréseinek velõûr-szegezésével A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Tapasztalataink a tibia proximális harmada töréseinek velõûr-szegezésével DR. WIEGAND NORBERT, DR.

Részletesebben

novakpeter77@yahoo.com

novakpeter77@yahoo.com Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név DR. NOVÁK PÉTER Telefon +36-62-34-25-22 Fax +36-62-54-52-82 E-mail Állampolgárság novakpeter77@yahoo.com MAGYAR TANULMÁNYOK Dátum 1997-2004 Dátum 2004 - Szegedi

Részletesebben

Varicella fertőzés szövődményeként kialakult, jelentős csontvesztéssel és végtagrövidüléssel járó osteomyelitis sikeres kezelése

Varicella fertőzés szövődményeként kialakult, jelentős csontvesztéssel és végtagrövidüléssel járó osteomyelitis sikeres kezelése A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Varicella fertőzés szövődményeként kialakult, jelentős csontvesztéssel és végtagrövidüléssel járó osteomyelitis sikeres kezelése Esetismertetés DR. HOLNAPY

Részletesebben

M Y / M Y V PROTETIM CEMENTES CSÍPÕÍZÜLETI PROTÉZIS RENDSZER PROSTHESIS SYSTEM

M Y / M Y V PROTETIM CEMENTES CSÍPÕÍZÜLETI PROTÉZIS RENDSZER PROSTHESIS SYSTEM PROTETIM M Y / M Y V CEMENTES CSÍPÕÍZÜLETI PROTÉZIS RENDSZER C E M E N T E D H IP PROSTHESIS SYSTEM 0 1 9 7 PROTETIM ORVOSI MÛSZERGYÁRTÓ KFT. 6800 Hódmezõvásárhely, Rákóczi út 2-4. - 6800 Hódmezõvásárhely,

Részletesebben

Az Áldozatsegítő Szolgálat Missziója

Az Áldozatsegítő Szolgálat Missziója AZ ÁLDOZATSEGÍTŐ SZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE 2009. Az Áldozatsegítő Szolgálat Missziója A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban

Részletesebben

a tibia felsõ harmadában*

a tibia felsõ harmadában* Az Uzsoki Utcai Kórház Orthopaed-Traumatológiai Osztály közleménye Térdízületi arthrosist követõ fáradásos törés a tibia felsõ harmadában* DR. UDVARHELYI IVÁN, DR. TÓTH FERENC, DR. KÁRPÁTI ZOLTÁN, DR.

Részletesebben

A thrombosis profilaxis aktuális kérdései Traumatológiai és nagyízületi protézisműtéten átesett betegek együttműködése

A thrombosis profilaxis aktuális kérdései Traumatológiai és nagyízületi protézisműtéten átesett betegek együttműködése Az Önkormányzati Kórház Sárvár, közleménye A thrombosis profilaxis aktuális kérdései Traumatológiai és nagyízületi protézisműtéten átesett betegek együttműködése DR. KORCSMÁR JÓZSEF Érkezett: 2009. március

Részletesebben

Míg a halál el nem választ

Míg a halál el nem választ FÖLDESI ENIKŐ HAUSER PÉTER GARAMI MIKLÓS 1 Míg a halál el nem választ Esetbemutatás Összefoglalás Amennyiben a rosszindulatú daganatos betegségben szenvedő gyermekek gyógyító kezelése eredménytelen, a

Részletesebben

Felhasználók tapasztalatai:

Felhasználók tapasztalatai: Felhasználók tapasztalatai: 1 Gy. F.-né Budapest Hozzátartozóm, aki 91 éves, prosztatarákban szenved. A betegség következményeként mindkét lába nagyon duzzadt volt. Nagy lila foltok jelentek meg rajta,

Részletesebben

A teriparatid (Forsteo) kezelés aktuális kérdései

A teriparatid (Forsteo) kezelés aktuális kérdései 2006/3 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 153 A teriparatid (Forsteo) kezelés aktuális kérdései Új tetracyclin-jelöléses módszer az anabolikus kezelés rövid távú hatásainak longitudinális vizsgálatára egyszeri crista

Részletesebben

Thoraco-lumbalis gerinc akut sérüléseinek hátsó stabilizálása

Thoraco-lumbalis gerinc akut sérüléseinek hátsó stabilizálása SOTE Traumatológiai Tanszék, Péterfy Kórház Baleseti Sebészet közleménye Thoraco-lumbalis gerinc akut sérüléseinek hátsó stabilizálása DR. FECZKÓ JÓZSEF, DR. HALÁSZ MIKLÓS ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk 94 operált

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a biológiai kóroki tényezők kockázatával járó tevékenységek célvizsgálatáról (2013. május 06. - június 30.) Budapest, 2013. július 29. I. A célvizsgálat elrendelésének előzménye A

Részletesebben

Csigolyatest közti fúzió, hengeres titán cage alkalmazásával

Csigolyatest közti fúzió, hengeres titán cage alkalmazásával A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Ortopédiai Osztály, Kecskemét, közleménye Csigolyatest közti fúzió, hengeres titán cage alkalmazásával DR. KOVÁCS GYULA, DR. TÓTH KÁLMÁN Érkezett: 2001. október

Részletesebben

A kemoterápiás kezelések új, költséghatékony ellátást támogató finanszírozási rendszerének kialakítása Magyarországon

A kemoterápiás kezelések új, költséghatékony ellátást támogató finanszírozási rendszerének kialakítása Magyarországon A kemoterápiás kezelések új, költséghatékony ellátást támogató finanszírozási rendszerének kialakítása Magyarországon Dózsa Csaba, Budapesti Corvinus Egyetem Kiss Zsolt, Nagy Júlia, Kerekesné Ketzer Éva,

Részletesebben

A 2011 2013. évi integritásfelmérések céljai, módszertana és eredményei

A 2011 2013. évi integritásfelmérések céljai, módszertana és eredményei Szatmári János Kakatics Lili Szabó Zoltán Gyula A 2011 2013. évi integritásfelmérések céljai, módszertana és eredményei Összefoglaló: Az Állami Számvevőszék 2013-ban már harmadik alkalommal mérte fel a

Részletesebben

Turchányi Béla tanszékvezető egyetemi docens osztályvezető főorvos Traumatológiai és Kézsebészet

Turchányi Béla tanszékvezető egyetemi docens osztályvezető főorvos Traumatológiai és Kézsebészet Kenézy Gyula Kórház Debrecen Osztály Tanszék Turchányi Béla tanszékvezető egyetemi docens osztályvezető főorvos Traumatológiai és Kézsebészet Szalag, csont és ízületpótlás módszerei. Fémek és műanyagok

Részletesebben

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása MOZGÁSSZERVI DIAGNOSZTIKA Összefoglaló közlemény A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása Gion Katalin, Palkó András Early detection of adult femoral head necrosis A felnôttkori combfejnecrosis a

Részletesebben

POZITÍV NYOMÁSÚ VENTILLÁCIÓ ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA EGYÜTTMŰKÖDÉSI MÉRÉSI GYAKORLAT KERETÉBEN

POZITÍV NYOMÁSÚ VENTILLÁCIÓ ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA EGYÜTTMŰKÖDÉSI MÉRÉSI GYAKORLAT KERETÉBEN IV. Évfolyam 1. szám - 2009. március Zólyomi Géza Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Hatvan zolyomi@t-online.hu Cseffó Károly Katasztrófavédelmi Oktatási Központ Bandúr Pál Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság

Részletesebben

Unicondylaris felszínpótló térdprotézisek eredményei

Unicondylaris felszínpótló térdprotézisek eredményei A Markhot Ferenc Kórház Ortopédiai Osztálya közleménye* Unicondylaris felszínpótló térdprotézisek eredményei középtávú utánkövetéssel DR. PÓCS ALFRÉD, DR. GIRHINY ZOLTÁN, DR. TÕZSÉR KORNÉL, DR. NÉMETH

Részletesebben

Közegészségügy természettel kapcsolatos perspektívái: a természet fiziológiai hatásainak számbavétele A publikálás időpontja: 2014. május19.

Közegészségügy természettel kapcsolatos perspektívái: a természet fiziológiai hatásainak számbavétele A publikálás időpontja: 2014. május19. Közegészségügy természettel kapcsolatos perspektívái: a természet fiziológiai hatásainak számbavétele A publikálás időpontja: 2014. május19. Absztrakt: a természet potenciális lehetőségeket nyújt az embereknek

Részletesebben

Fejsérülések gyermekkorban

Fejsérülések gyermekkorban OTSZONLINE.HU Fejsérülések gyermekkorban Dr. Fadgyas Balázs, dr. Pászti Ildikó Mária A gyermeksebészeti, gyermektraumatológiai gyakorlat során gyakran találkozunk fejsérülésekkel. A fizikális vizsgálatot

Részletesebben

MANUÁLTERÁPIA (MANUÁLIS MEDICINA) FEKETE SZABOLCS - 2016

MANUÁLTERÁPIA (MANUÁLIS MEDICINA) FEKETE SZABOLCS - 2016 MANUÁLTERÁPIA (MANUÁLIS MEDICINA) FEKETE SZABOLCS - 2016 MANUÁLTERÁPIA A manuális medicinát, különösen annak un. Manipulációs kezeléseit csakis e téren képzett orvos végezheti. Ugyanakkor a természetgyógyásznak

Részletesebben