Közegészségügy természettel kapcsolatos perspektívái: a természet fiziológiai hatásainak számbavétele A publikálás időpontja: május19.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közegészségügy természettel kapcsolatos perspektívái: a természet fiziológiai hatásainak számbavétele A publikálás időpontja: 2014. május19."

Átírás

1 Közegészségügy természettel kapcsolatos perspektívái: a természet fiziológiai hatásainak számbavétele A publikálás időpontja: május19. Absztrakt: a természet potenciális lehetőségeket nyújt az embereknek ahhoz, hogy jól érezzék magukat és tudják kezelni a stressz-hatásokat, főleg az allosztatikus terhelésből eredő problémákat. Az egyre nagyobb számú szakmai irodalom a Természettel való kapcsolat pszichológiai és fiziológiai hatásait vizsgálja. Mind a mai napig hiányoznak az adatok, melyek a természetnek az egészségünket érintő fiziológiai hatásait, valamint a közegészségügyet érintő potenciális lehetőségeit vizsgálná. Elsősorban arra törekedtünk, hogy összefoglaljuk azoknak a tanulmányoknak az eredményeit, melyek az elmúlt 2 évtizedben legalább egy, a Természettel kapcsolatos, fiziológiai paramétert vizsgáltak és mértek. Az elemzésünkből kizártuk a belső térben videók vagy fényképek, állatokkal és fával, mint építkezési anyagokkal kapcsolatos természetet, szimuláló helyzeteket. Mivel egy online, a témát érintő, irodalom heterogén adatai nem alkalmasak a kvantitatív mérési módszerhez mi a tanulmányok deskriptív összefoglalását és narratív szintetizálását végeztük el. A munkákat nemzetközi folyóiratokban publikált 1, 187 címet tartalmazó angolul írt és lektorált cikkek feldolgozásával kezdtük. A téma a természet emberi szervezetre kifejtett hatásaira összpontosított. 17 olyan cikket vizsgáltunk meg, melyek releváns adatokkal dolgoztak és 20 különböző, a témával kapcsolatos, fiziológiai paramétereket mértek. Ezeket a paramétereket a négy szervrendszer valamelyikébe soroltuk, vagyis az agyműködésbe, a szív és érrendszerbe, az endokrin rendszerbe, és az immunrendszer működésébe. Ezek a tanulmányok csakis direkt és pozitív hatásokról számoltak be, miközben az elemzésünk világossá tette az adatok heterogén mivoltát. A kutatások többségét Japánban végezték el kis számú mintával. Főleg férfi diákokat vontak be a ba. Végül is a narratív beszámolónk kétértelmű illusztrációt eredményezett. Miden, az általunk elemzett, tanulmány a természet pozitív fiziológiai hatásairól számolt be. A Természettel való kapcsolat során, különösen a fiziológiás stressz reakciókat figyelembe véve, a már felsorolt szervrendszerek mindegyike szignifikáns pozitív hatást mutatott. A közegészségügy szempontjából fontos lenne kihasználni a Természet pozitív hatásait az egészségfejlesztéssel, betegség megelőzéssel és természet alapú terápiákkal kapcsolatban. Ez azért is lenne fontos, hogy csökkentsük a mono- diszciplináris tanulmányok módszertani korlátait. Kulcsszavak: vérnyomás; agyműködés; szív- és érrendszeri aktivitás; kortizol; endokrin rendszer; erdő; pulzus; immunfunkció, természet; fiziológia 1. Kutatási Háttér A betegségek megelőzésében, a mortalitási rátát és a mentális valamint az általános egészségi állapotot tekintve, nagy szerepe van a természetben eltöltött időnek [1-6]. Ráadásul a Természet többnyire pénzt nem igénylő lehetőséget jelent, hogy fejlesszük a fizikai aktivitásunkat és csökkentsük a bennünket naponként érő stresszt, valamint segíti, hogy elkerüljük a kiégési szindrómát, az elhízást és a szív- érrendszeri problémákat, betegségeket [7-8]. Szoros interdiszciplináris együttműködés és kommunikáció az előfeltétele annak, hogy különböző természetalapú intervenciókat értékeljünk, például ilyen a HT (Horticultural terápia), vagyis a kertészeti terápia [9-11]. A Természet egészségfejlesztő hatását, bizonyító adatokat különböző szakmai csoportok is figyelemmel kísérik, mint például, orvosok, tájépítészek és gazdasági szakemberek. A Természet hatásait vizsgáló interdiszciplináris módszerekhez elengedetlenül fontos, hogy tisztában legyünk a kutatások eredményeivel [12-14]. Az adatok azt bizonyítják, hogy az eddigi kutatások nagy része főleg pszichológiai kérdésekkel foglalkozott, például, a koncentrációval [15], érzelmekkel [16], a jóléttel [17] és a kedélyállapottal [18]. Az utóbbi években azonban a szakemberek érdeklődése a természet komplex egészészség-fejlesztő hatásaira fókuszál fiziológiai indikátorok mérésével. [9]. McEwen és Stellar [19] allosztatikus terheléssel kapcsolatos koncepciója a stresszre adott reakciókat és az adaptív folyamatokat vizsgálta, és ezeket az adatokat mennyiségileg is meghatározták a stressz közvetítésében résztvevő fiziológiai ágensek segítségével [20-21]. A pszichológiai eredményekkel kapcsolatos beszámolókkal szemben a kutatók csak nagyjából érintik a természet allosztatikus

2 terhelést érintő hatását, mely adatokat fiziológiai paraméterek kal szerezték. Azt is megállapíthatjuk, hogy a fiziológiai paraméterekkel dolgozó kutatások eredményei nem olyan következetesek, mint a pszichológiai faktorok [14]. Maas és Verheij szerint a körzeti- és családorvosok nem foglalkoznak a természet egészség fejlesztő és betegség megelőző hatásaival [22]. Ahhoz, hogy szakemberek a Természet gyógyító hatásait ajánlják a betegeiknek elsősorban a fiziológiai eredmények bizonyítékaira van szükségük [23-24]. Az eddigi tanulmányok adatai és leletei, valamint az alkalmazott módszerek kedvezően hathatnak a beteg és orvos kommunikációra, és a jövőben a közegészségügyet érintő kutatásokra is. A közegészségügy szempontjait figyelembe véve a tanulmányunk célja elsősorban az volt, hogy a már publikált adatok alapján összefoglalja a természet fiziológiai hatásait. Arra is törekedtünk, hogy rálátást biztosítsunk az elmúlt két évtized és a jelenlegi trendekre. Összességében három fő kérdés irányította az elemzéseinket: (i) milyen fiziológiai paramétereket használtak a természet egészségünket befolyásoló hatásainak a vizsgálatánál? (ii) Statisztikailag mely publikált adatok szignifikánsak? (iii) Milyen kutatási terv jellemzi az adott tanulmányokat? 2. Módszer Tervezés, Modell és Módszerek E tanulmány kezdeti fázisában a Természettel kapcsolatos fiziológiai reakciókat vizsgálva arra a következtetésre jutottunk, hogy a korlátolt számú empirikus kutatások főleg keresztmetszeti és heterogén adatokat szolgáltattak. A randomizált és kontrolált nyomon- követés és longitudinális kutatás hiányában feltételeztük, hogy a szisztematikus áttekintések, összefoglalók és a metaanalízisek, melyek célja a bizonyíték keresése volt, egyáltalán nem szavatolják e tanulmány konklúzióit [25]. Általában a szisztematikus elemzések bizonyos kutatási protokollokat követve egyértelműen fogalmazott témát és kérdést vizsgálnak. Ezzel szemben a mi szándékunk az, hogy egy narratív áttekintési módszer segítségével olyan bizonyíték alapú értékelési rendszert alkalmazzunk, mely osztályozza és besorolja az egyes tanulmányok minőségét és megpróbál javaslatokat megfogalmazni a kapott tények alapján [26]. Ezért a célunknak megfelelően egy négy lépcsős módszert alkalmaztunk és és január között megjelent kutatásokat vizsgáltuk, miközben elemeztük az elmúlt két évtized kutatási trendjeit is. Először az ún. szisztematikus hógolyó mintavétel módszerrel dolgoztunk. Ezt a módszert a vonatkozó szakirodalomból adaptáltuk [27]. E módszert alkalmazva megpróbáltunk öt olyan tanulmányt beazonosítani, melyeket abból a szempontból tartottunk lényegesnek és fontosnak, hogy a Természet egészséget érintő hatásaival foglalkoztak [10, 14, 28-30]. Majd sikerült a kutatási fókuszunkat meghatározni, beleértve az inkluzív és ekszluzív kritériumokat is. Az inkluzív kritériumok a következők voltak: Empirikus tanulmányok Az elmúlt 20 év alatt, egészen pontosan és január között megjelent publikációk Szakértők által véleményezett tudományos folyóirat Nemzetközi kutatás Angol nyelvű cikkek A célközönség: felnőttek Legalább egy fiziológiai paramétert mérő kutatás, mely a természetes és a városi zöld hatásait vizsgálta A hatások (statisztikai) csoporton belüli összehasonlítása A vizsgálatunkból kizártuk a szimulált és belsőtéri természettel kapcsolatos hatásokat, az állatokkal, építkezési anyagokkal és fával való kontaktust.

3 Másodszor, megnéztük ennek az öt, 1, 187 címet tartalmazó, folyóiratnak az irodalmi utalásait és absztraktjait. Ezeket, pedig konszenzus orientált folyamat során független szakemberek nézték át. A felsorolt kritériumoknak négy dolgozat felelt meg, melyeket és január között publikáltak [31-34]. A harmadik lépésben, a négy cikk bibliográfiai utalásait és természetesen a teljes szövegeit is részletesen átvizsgáltuk. További nyolc tanulmányt vontuk be az elemzéseinkbe a már kidolgozott inkluzív kritériumok alapján [15, 35-41]. Végül, negyedik lépésként összeállítottuk az eddigi 12 cikk alapján a két szóból álló kulcsszavak listáját, használtunk rövidítéseket (*) is Pszichológiai *, természet *, zöld *, szabadtéri *, újítás *, és stressz *. A kiválasztott tanulmányok bibliográfiai utalásait kiegészítettük négy elektronikus adatbázis adataival (Central, Medline, Embase, és Social Sciences Citation Indexes). Összességében 17 cikk teljes szövegét találtuk megfelelőnek az elemzéseinkhez. Az értékelés alapjául az inkluzív és exkluzív kritériumokat, módszertani összefüggéseket és a kutatás eredményeket vettük figyelembe. Narratív szintézist alkalmazva összefoglaltuk a kapott adatokat és a három kutatási paraméterünk segítségével csoportosítottuk azokat: pszichológiai paraméterek, a hatások jelentősége és módszertani jellemzők. Figyelembe véve a pszichológiai paramétereket meghatároztuk, kijelöltük a négy szervrendszerre vonatkozó paramétereket: (i) agyműködés, (ii) szív és érrendszer, (iii) endokrin rendszer és (iv) immunfunkció. Ezek, az általunk meghatározott kategóriák a leggyakoribb pszichológiai jellemzők, amiket más szerzők is publikáltak [14]. Továbbá, szignifikánsan pozitív jelzővel jeleztük azokat a kutatási eredményeket, melyek az összehasonlítások során a természet pozitív hatásairól számoltak be (szignifikáns: 5%-os színt). A vegyes eredmények címszót akkor használtuk, amikor csak néhány adatból következtethettünk a Természet szignifikáns hatásaira. Egyértelműen a nem szignifikáns meghatározás azt jelezte, hogy az összehasonlítások során kapott adatok nem mutatták ki a Természet szignifikáns hatásai. A módszertani jellemzők értékelésénél egy, az adatok kinyeréséhez tervezett, adatlapot használtunk. Olyan változókat is figyelembe vettünk, mint az év, szerző(k), ország, tanulmány tervezete, stratégiája (minta, nagyság, nem, és populáció),, időtartam, mely alatt a vizsgálatot végezték. 3. Eredmények A vizsgálatunkba bevont tanulmányokat felhasználva 20 különböző pszichológiai paramétert határoztunk meg. Ezek mindegyike tükrözi a természet hatásait [15, 31-46] A két évtized természet pszichológiai paraméterei, melyek az egészségünket érintő hatásokat tükrözik. A következő rész összefoglalja a négy szervrendszer specifikus pszichológiai paramétereit: 1. Agyműködés. Park és kutató társai számoltak be egy erdőben tartózkodás prefrontális agytevékenységet érintő hatásokról [34]. 2. Szív-érrendszeri működés. 12 tanulmány, mely 1998 és 2011 között jelent meg, foglalkozott a szív-érrendszeri működéssel, beleértve a vérnyomást is [15, 31, 33-35, 38-41, 43, 46], és a szívfrekvencia variabilitását is [15, 33, 34, 36, 38-42, 46]. 3. Endokrin rendszer. Összességében kilenc endokrin paramétert vizsgáltunk- az egyik adatait 1998-ban [35] publikálták, a többi vizsgált anyagot pedig 2002 után jelentették meg: adiponektin [43], adrenalin [37, 43], glycated hemoglobin A 1c [35], cortisol [33, 34, 36, 38-40, 42,44,45], dehydroepiandrosteron szulfát [43], dopamin [43, 47], salivary amiláz [32].

4 4. Immunfunkció. Két, mostanában publikált, tanulmány foglalkozott a vizsgálatban résztvevők testnedveinek immunfunkció paraméterereivel, melyekkel a természet hatásait mérték. Li és elemezték a CD3+ sejteket, granulysin, granzymet A/B ekszpresszív, természetes ölősejteket, perforint, és a nőrésztvevők fehér vérsejtjeinek a számát,. Tsunetsugu és társai immunglobulin A koncentrációit vizsgálták férfi résztvevők nyálában [33, 37]. Az elmúlt évtizedekben a fókuszában elsősorban a szív és érrendszeri paraméterek álltak. Az elemzéseink és más fiziológiai paraméterek összehasonlítása során azt találtuk, hogy a szív és érrendszeri tényezők kerültek a előterébe. E kategórián belül a 12 tanulmány közül 11 közölte a résztvevők vérnyomás adatait, kilenc mérte a pulzust és ezeknek körülbelül a fele közölte a szívfrekvencia variabilitását. A szív és érrendszeri hatásokkal szemben csak egy kisebb számú kutatás foglalkozott a vérnyomással és az endokrin paraméterekkel. Kivétel volt a cortisol, melyet kilenc, mostanában publikált, kutatás jelentette meg a mérési adatokat. Összefoglalva, azt tapasztaltuk, hogy az elmúlt 20 év vizsgálatai a stressz indikátorokra is fókuszált. 3.2 Az Egészséget érintő hatások különbségeinek a jelentősége Az 1-es ábra azokat a szignifikáns eredményeket mutatja be, melyeket a négy szervrendszer szisztematikus vizsgálata során kaptunk: 1. Agyműködés. Park és egy tanulmányukban vegyes eredményre jutottak a prefrontális agytevékenységet érintő hatások vizsgálatánál, aminek a központi kérdése a természet hatásai voltak [34]. 2. Szív-érrendszeri működés. Két tanulmány számolt be arról a tényről, hogy a természetnek szignifikáns pozitív hatása van a vérnyomást illetően [35, 40]. Hat cikk közölt vegyes adatokat [31, 33, 38, 41, 43, 46] és három regisztrált szignifikáns hatásokat [15, 39, 42]. A pulzussal kapcsolatban 4 kutatás talált szignifikáns pozitív hatásokat [39, 40, 42, 46], három közölt vegyes adatokat [33, 38, 41], és két további vizsgálat nem szignifikáns eredményeket publikált [15, 36]. Ugyanakkor hat cikkben jelentettek meg, a szívfrekvencia variabilitással kapcsolatos, adatokat: kettő közülük szignifikáns pozitív hatásokról [40, 41], és a további négy, pedig vegyes adatokról számol be [33, 36, 39, 42]. 3. Endokrin rendszer. Li és kutató csoportja az endokrin funkciókat vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy az erdőben tartózkodás után jelentősen emelkedtek a szérum adiponectin szintek [43]. Még két további tanulmány foglalkozott szérum adiponectin szintek mérésével. Li és szignifikáns pozitív hatásokat rögzítettek [43]. Ugyanakkor azt is megállapították, hogy az erdőben való tartózkodás során a vizsgálatban résztvevők vércukor szintje csökkent [35]. A cortisol szintekkel kapcsolatban szignifikáns és nem szignifikáns pozitív hatásokról számoltak be [38, 40, 44, 45], néhány adat vegyes [33, 34, 39, 42], vagy nem szignifikáns [34] eredményt publikált. Ugyancsak Li és írtak arról, hogy csökkentek a dehydroepiandrosteron szulfát (DHEA-S) és dopamin szintek [43]. Ohtsuka és kollégái pozitív szignifikáns csökkenést fedeztek fel a glycated hemoglobin A1c koncentrációkban [35]. Li által vezetett vizsgálat során találtak pozitív hatásokat a noradrenalin koncentrációval kapcsolatban [37, 43]. Yamaguchi és csoportja a nyál amiláz tevékenység csökkenésével kapcsolatban találtak vegyes hatásokat [32]. 4. Immunfunkció. A természet hatásait mérve kimutatták az immunfunkcióval kapcsolatos válaszok paramétereinek a vizsgálatai során a szignifikáns pozitív hatásokat, beleértve a granulysin, perforint, a CD3 + -, NK- és a granzim A6B-expresszív sejteket [38]. Ugyanakkor nem szignifikáns eredményeket találtak az immunglobulin A szintek [38] és a fehér vérsejtek számításakor [37]. Az 1-es ábra a tanulmány eredményeit más, számos cikkben megjelent kal és azok fiziológiai paramétereivel (összesen 17) támasztjuk alá. A szignifikánsan pozitív eredményeket a

5 fekete sáv, a vegyes adatokat a szürke sávval és a nem szignifikáns adatokat, pedig a fehér és fekete sávval jelöljük. Agyműködés Prefrontális agytevékenység Szív és érrendszeri működés Vérnyomás Pulzus Szívfrekvencia variabilitás Endokrin rendszer Adiponectin Adrenalin Vércukor Cortisol Dehydroepiandrosteronr Dopamin Glycated hemoglobin A1c Noradrenaline Nyál amiláz tevékenység Immunfunkció CD3+ sejtek Granulysin Granzyme A/B expresszív sejtek Immunglobulin A Természetes ölősejtek Perforin Fehérvérsejt számok Az elemzett tanulmányok száma Az 1-es ábrában bemutatott eredményeket összefoglalva arra a következtésre jutottunk, hogy a pozitív szignifikáns adatok többségben vannak (25) a vegyes (19) és a nem szignifikáns (9) eredményekkel szemben. Természetesen tudatában vagyunk annak, hogy ezeket az eredményeket óvatosan kell kezelnünk, mivel az általunk vizsgált kategóriák azaz, szignifikánsan pozitív vegyes és nem szignifikáns paramétereket a kiválasztott tanulmányok adatainak az összehasonlítása alapján határoztuk meg (lásd a Módszer leírásánál). A szignifikánsan pozitív paraméter azt indikálja, hogy az elemzett tanulmányokban a statisztikai összehasonlítás során minden adat szignifikánsan pozitív. Természetesen ez nem így van, a csoportosítás és az osztályzásunk nem számol be az összehasonlítások számáról. Ennek az oka az, hogy a tanulmányok nem regisztrálták ezeket az abszolút számokat. Ez a megállapításunk vonatkozik a nem szignifikáns címkére is. A vegyes kategória legalább egy olyan adatot jelöl, amely statisztikailag szignifikáns, de nem igazolja a pozitív és nem szignifikáns összehasonlítások számát. 3.3 A vizsgált irodalom módszertani jellemzői Az 1-es táblázat az elemzésünk jellemzőit sorolja fel, míg a 2-es táblázat bemutatja a vizsgált kutatások tervezetét, stratégiáit és a vizsgálat körülményeit, helyét. Ez az összehasonlító lista felsorolja a publikálás évét, a publikációk számát és megnevezi a szerzőket is. Táblázat 1. A vizsgált cikkek (17) jellemzői

6 Információk Minta A tanulmány tervezete Hivatkozás Év Szerzők Ország A Populáció Időtartam Helyszín résztvevők Nemek száma 1998 Ohtsuka és Japán 87 Férfi/Nő Cukorbetege 30/60 perc Longitudinális k Erdő, ülés, sétálás [35 betegek 2002 Rodiek USA 17 Nő Ápolásra szoruló betegek 150 perc Szabadtér (kert) [44] 2003 Harting és 2005 Ottoson és Grahn 2006 Gathright és 2006 Yamaguchi és 2007 Park és 2007 Tsumetsugu és 2008 Li és 2008 Park és 2009 Lee és USA 112 Férfi/Nő hallgatók 60 perc Természetvédelmi terület vs. Váro Ülés/sétálás [31] Svédország 15 Férfi/Nő Ápolásra szoruló betegek Japán 11 Férfi/Nő Tapasztalatlan hegymászók 60 perc Szabadtér (kert), vag zárt tér, pihenés [15] ismeretlen Erdő, mászás [36] Japán 10 Férfi Hallgatók 20 perc Keresztmetszeti Ülés/sétálás [32] Japán 12 Férfi Hallgatók 20 perc Keresztmetszeti Ülés/sétálás [34] Japán 12 Férfi Hallgatók 15 perc Keresztmetszeti Ülés/sétálás [33] Japán 13 Nő Ápolónő 120 perc 3 különböző erdő v Városi ülés/sétálás [37] Japán 12 Férfi Hallgatók 15 perc Keresztmetszeti Ülés/sétálás [39] Japán 12 Férfi Hallgatók 30 perc Keresztmetszeti [38] 2009 Park és Japán 12 Nő Hallgatók 15 perc Keresztmetszeti

7 [41] 2010 Kjellgren és Buhrkall 2010 Park és 2011 Lee és 2011 Lee és 2011 Van de Berg és Custers Svédorsz ág 18 Férfi/Nő Stresszes, kiégett betegek 30 perc Szimulált v Természet, ülés [46] Japán 12 Férfi Hallgatók 30 perc Keresztmetszeti [40] Japán 12 Férfi Hallgatók 15 perc Keresztmetszeti ülés [42] Lee és 16 Férfi Egészséges férfiak Hollan-dia 30 Férfi/Nő Veteményes kertben dolgozó kertészek 120 perc Városi vs. Erdei sét (reggel és délután) [43 30 perc Stresszes feladatvégzés, szabadtér vs. Belté [45] Táblázat 2. A tanulmány jellemzői a vizsgált cikkek (17) alapján, módszertani részletek Kategória A tanulmány jellemzői Referenciák A résztvevők száma Nő Nő - 30 Nő 87 Nő [15,32,34,36-44,46] [45] [35] [31] Nemek Férfiak Nők Vegyes [ ] [37,44] [15,31,35,36,45,46] Minta Résztvevők Hallgatók Idősek Cukorbetegek Stresszes/ kiégett betegek Hegymászók Ápolónők Egészséges férfiak Veteményes kertben dolgozó kertészek [31-34, 38-42] [15, 44] [35] [46] [36] [37] [43] [45]

8 Időtartam Keresztmetszeti tervezete perc 30 perc 60 perc 120 perc 150 perc nincs jelölve vizsgálat [32-34, 39,41,42] [38, 40,45,46] [15, 31] [37, 43] [44] [36] Hely Longitudinális tervezet 9 x 30 perc vagy 60 perc haté év alatt Környezet Városi vs. Természet Kültér vs. Beltér Természet Táj Erdő Kert Vadas-park [35] [31-34, 38-43] [15, 44, 45] [35 37, 46] [32-43, 46] [25, 44, 45] [31] Földrajzi terület Japán Európa USA [32-43] [15, 45, 46] [31, 44] Bár minden vizsgált tanulmányban szerepeltek hallgatók egyéb csoportokat is bevontak, például idős emberek, veteményes kertben dolgozó kertészek és cukorbetegek. A legtöbb cikk a városi és a természetes et hasonlította össze. Kevesebb számú vizsgálat fókuszált a beltéri és a kültéri összevetésével, de előfordult az is, hogy a szerzők kontroll csoport nélkül vizsgálták a természetes hatásait. Mi úgy találtuk, hogy a leggyakrabban a szabadtéri volt a vizsgálat célja, de előfordult, hogy a kertek hatásait regisztrálták és dokumentálták. Egy tanulmány foglalkozott a vadasparkbani séta hatásaival. Bár a kutatásunkhoz felhasználtunk amerikai és európai tanulmányokat, de a vizsgált anyagok többsége Japán szerzőktől származik (8). Ezek a dolgozatok a Shinrin-Yoku gyakorlatra fókuszált. A fogalom jelentése: erdőben fürdeni azzal a céllal, hogy kapcsolatot keressünk a természettel [32-34, 38-42]. E témával foglalkozó tanulmányok kis számú mintát (10-12) dolgoztak fel. A résztvevők férfihallgatók voltak, akiket vagy valamilyen városi vagy erdei be küldtek. Vizsgálták mind a pszichológiai és a fiziológia paramétereket a vizsgálat előtt és után a perces sétálás, illetve ülve pihenés után. Az 1-es és a 2-es táblázat jól példázza, hogy a kutatók kevés mintával dolgoztak keresztmetszeti vizsgálati módszerrel. A résztvevők férfiak voltak. A a japán hagyományra összpontosított, vagyis a Shinrin-Yoku gyakorlatra. 4. Diszkusszió Tudomásunk szerint a mai napig hiányoznak a Természet fiziológiai hatásaival foglalkozó publikációk. A tanulmányunk ezért a vizsgált 17 cikk [15, 31-46] kiterjesztette a kérdéseket a Természet fiziológiai és pszichológiai hatásaira is [14]. Mivel a narratív módszerrel dolgozó áttekintés, mely egy sor módszer eredményeit integrálja, a lehetséges összevetés nélkül [25], a kutatásunkat a hógolyó mintavételi módszerrel végeztük.

9 Elsősorban a cikkekben tárgyal fiziológiai hatásokra figyeltünk, 17-ből 14 olyan fiziológiai szempontokkal is foglalkozott, mint a kedélyállapot és az érzelmek [31,33,34,36-42,44-46]. További két tanulmány a figyelemmel is foglalkozott [15, 31]. A különböző pszichológiai paramétereket [15,31,33,34,36-42,44-46] figyelembe véve 14 cikk számolt be legalább egy, a természet, szignifikáns pozitív hatásáról. Ez a narratív áttekintés olyan kutatásokkal is foglalkozott, melyek számításba vették a fiziológiai paramétereket is, így például, a szív és érrendszert, valamint az endokrin rendszert érintő hatásokat. A véleményünk szerint elképzelhető hogy, a nem invansive mérések, mint például, a nyál komponenseinek az elemzésének az alkalmazása főleg gazdasági okokra vezethetőek vissza (ezek a olcsóak, beszerezhetőek és reprodukálhatóak a kültéri ben is). Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a cikkünk megjelenése óta több tanulmány is vizsgálta a Természet hatásait, mégpedig mérte a pulzust, a vérnyomást, a nyál cortisol szintjeit, valamint a stressz markereket [48-51]. A természet rövid, resztoratív hatásait csaknem minden mért fiziológiai paraméter tükrözi. Több ellentmondásos mérési eredményt figyeltünk meg a szív és érrendszerrel, valamint a hormon adrenalinnal és cortisol mérési paraméterekkel kapcsolatban. Lásd 1-es táblázatot. Ha szignifikáns eredményekről számoltak be ezzel azt sugallták, hogy a stressz csökkenése igenis szoros összefüggésben áll a természet jótékony hatásaival. Ez az adat összhangban van egy másik, mostanában végzett, meta-analízisel (25), mely természetes és szintetikus ben [14] vizsgálta a tevékenységek pszichológiai és fiziológiai hatásait. Herein, Bowler és jelentették, hogy a fiziológiai eredmények csak csekély számban voltak pozitívok, és nem szignifikánsak. A heterogenitást befolyásoló tényezők közé bevonható az alacsony kvalitású értékelés mint, például a részvevőkkel kapcsolatos faktorok (társadalmi-demográfiai vagy betegség státusz), a kültéri körülmények (időjárás), az intervenció típusa (komponensei, intenzitása, időtartama), valamint a megfelelően kiválasztott kontroll csoport és statisztika (kis vagy nem megfelelő nagyságú minta). A módszertani részletek elemzése során felfedtük ezeknek a nak jó néhány ellentmondásos eredményét. Ezen adatok birtokában lehetséges magyarázatokat kaphatunk arról, hogy miért nem következetes néhány, a Természet szignifikáns hatásait mérő, specifikus paraméter. A terepkísérletek során mért fiziológiai paramétereket több tényező is befolyásolhatja, mint például a kutatási, más résztvevők és szakemberek jelenléte, a vizsgálat kimenetelével kapcsolatos elvárások és félelmek, valamint a résztvevők fizikai és mentális állapota. Tulajdonképpen maga a mérési eljárás (vér- és nyál mintavétel) fokozhatja a stressz kialakulását. Tekintettel az allostatikus terhelésre figyelembe kell vennünk a fiziológiai cirkadián és ciklikus paraméterek variációit (pl. cortisol, reggeli csúcs testi koncentráció) a természet hatásainak a vizsgálatakor [52]. Lee és véleménye szerint, a tervezést befolyásolhatják a reggeli cortisol méréseknél tapasztalt különbségek [42]. Mivel a vizsgált tanulmányok nagy része férfi résztvevőknél végezte a méréseket a narratív áttekintésünk nem engedi meg, hogy azt vizsgáljuk, miként hat a nemekre a Természet [32-34, 38-43]. Ennek az egyik magyarázat az, hogy mérnünk kellene a nők hormon fluktuációját [42]. Természetesen tudatában vagyunk annak, hogy a Közegészségügy szempontjából fontosak lennének a nemekre vonatkozó adatok is [53]. A minták száma is okozhat félreértést. Mivel a fiziológiai paramétereket több tényező is befolyásolhatja érthető, hogy csak a Természettel kapcsolatos hatások mérése nem elegendőek. Ahhoz, hogy a kisebb hatásokat is ki lehessen mutatni, legalább 200 résztvevő adataira van szükség [54]. Az 1-es és 2-es táblázat is mutatja a minták kis számát. A legtöbb mintavétel 112 résztvevőt jelentett [31]. A több-szempontos (univariate) megközelítéseket multi változós módszerekkel kell kiegészíteni. Ezek elsősorban a Természet hatásainak fiziológiai reakcióit, vagy egy paraméter csoportot vizsgál. A javaslatunk az, hogy ki kell használni a szervrendszerekkel kapcsolatos mérések adatait. Az irodalmi jegyzékünk is mutatja, hogy a vizsgált tanulmányok között korlátozott számú svéd és holland kutatás szerepel, például Észak Európa (3) [15,45,46], USA (2) [31,44]. Biztosak vagyunk

10 abban, hogy egy nemzetközileg is nagy létszámú mintánkon végzett vizsgálat átláthatóbbá tehetné a lokális eredményeket [55]. A tanulmányok nagy részét Japánban publikálták (12, 1-es, 2-es táblázat) [32-36, 38-43, 56]. Ennek oka talán a Shinrin-Yoku gyakorlat iránti tudományos és szocio- kulturális érdeklődés. Tsunetsugu és véleménye szerint a nyilvánosság figyelme azért fordul a Shinrin-Yoku gyakorlat felé, mert az elmúlt évtizedben a tudományos kutatások egyre inkább célul tűzték ki a Természet hatásainak a vizsgálatát [57]. Például, Li és vizsgálták az NK, természetes ölősejt aktivitását és az anti-cancer protein kifejeződését az erdei fürdésen résztvevőknél [37]. Ebben a narratív módszerrel vizsgált tanulmányban nem tárgyaljuk a hasonló jellegű tanulmányokat, mert nem voltak hozzáférhetőek az alkalmazott online kutatási protokoll segítségével [56, 58, 59]. Ezekben a Shinrin-Yoku tanulmányokban a természeti jobbító fiziológiai hatásai már a előtt is egyértelműek voltak. Ezen kutatási területen belül a longitudinális mind a mi napig igen ritkák és az egyetlen, általunk is elemzett tanulmányt 1998-ban publikálták [35]. Ezért egyetértünk Hartinggal és val, hogy hiányzik a hosszútávu és kumulatív jellegű összehasonlító kutatás [31]. Ugyancsak hiányzik a konszolidált egészségügyi politika, mely felhasználná a már megszerzett tudást a természet jobbító hatásaival kapcsolatban. Ezért javasoljuk a következő fogalom használatát: Zöld Közegészségügy, mely valamilyen mértékben követi a G Vitamin kifejezést. Ez utóbbit Groenewegen és javasolták, hogy felhívják a figyelmet a természetes források hatásaira [60]. Egyre növekvő számú vizsgálat fókuszál a természetes kültéri hatásaira, valamint ezek a Zöld Közegészséget érintő implikációira [1-3,5, 14, 60-62]. Már bebizonyosodott, hogy milyen mértékben támogatják az egészségügyben dolgozó szakembereket és döntéseiket ezeknek a kutatásoknak az eredményei [63-65]. Véleményünk szerint a tanulmányunk nagy szerepet játszhat a Természet emberi szervezetre gyakorolt hatásainak a kutatásával kapcsolatban. Ahhoz, hogy hangsúlyozni tudjuk a Zöld Közegészséget érintő problémákat egy, a kérdéseket átfogó, tanulmányban felhívtuk a szakemberek és az érintettek figyelmét [66]. A legfeltűnőbb észrevételünk a természetes rövidtávon belül ható stressz csökkentő hatása. Figyelembe véve a kiégett szindrómával és a stresszel kapcsolatos betegségek egyre nagyobb számát meggyőződésünk, hogy a vizsgálati adatainkkal bizonyítjuk, hogy milyen fontos lenne a természet adta lehetőségeket kihasználni a primer, a másodlagos és a harmadlagos stressz kezelésében [67-68]. A Zöld Közegészséget érintő perspektívákat számba véve világossá válik az igény, hogy a természet egészségünkre ható fiziológiai hatásait további kal bizonyítsuk. A jövőben szerzett adatok talán meggyőzhetik a szakembereket, hogy milyen fontos lenne a természetes egészségre ható hatásait vizsgálni. Az elemzésünkbe nem vontuk bele a beltéri vagy a szimulált természet hatásainak a vizsgálatát. Mint minden más kutatásnak a narratív módszerrel végzett elemzésnek is megvannak a hátrányai. Veszélyt jelent végkövetkeztetést levonni a tudományos cikkek [69] elemzésének az adatai alapján. Lehetséges, hogy már vizsgáltak néhány fiziológiai paramétert, de ezeket az eredményeket nem ismertették, valószínűleg azért nem, mert az adatok nem értékelhetőek. Kijelenthetjük, hogy jelenleg Ázsia és Japán a központja a természet egészséget befolyásoló hatásainak a vizsgálatát illetóen. A fordítás nehézségei miatt elsősorban angol nyelven jelennek meg a tanulmányok. Ezeket szakemberek minősítik, és javasolják publikálásra. Az elemzéseink eredményeként kapott adatokat különböző paraméterek alapján összegeztük, lásd 1- es ábra. Mivel csak korlátolt számú tanulmány közölte ugyanazon adatokat, ezért statisztikailag nem volt indokolt, hogy olyan tényezőket fedezzünk fel, melyek befolyásolják a heterogenitást (pl. szignifikánsan pozitív, vegyes és nem jelentős). A vizsgált tanulmányok nem részletezték a módszereiket, és nem adtak információt arról sem, hogy milyen bizonyítékuk van a különböző és az egészséget befolyásoló beavatkozások hatásainak. A narratív szintézis előnyét abban látjuk, hogy interdiszciplináris és transz-diszciplináris kommunikációt indíthat el. Csakis szakemberek által véleményezett empirikus tanulmányokat elemeztünk. Az alacsony számú hozzáférhető tanulmányokat azzal kompenzáltuk, hogy egy négy

11 lépcsős módszert és nagyobb számú terminológiát használtunk. Egy hasonló értékelés is csak 15 tanulmányt vizsgált [70]. 4. Konklúzió A kapott adatok azt a tendenciát mutatják, hogyan lehet egészséget javító és betegséget megelőző szerepe a természetes nek és, hogyan lehet az allosztatikus terhelést csökkenteni. A rendelkezésünkre álló bizonyíték alapú kal igazolni lehet a természettel való kapcsolat pozitív hatásait, mely befolyásolhatja a későbbiekben a Zöld Közegészségügy politikáját. Az adatok alapján javasoljuk a módszerek tovább fejlesztését, hogy nagy számú mintákkal lehessen a fiziológiai paramétereket mérni figyelembe véve a demográfiai jellemzőket is. További kutatások szükségesek ahhoz, hogy elemezhessük a közvetítő mechanizmusokat is.

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON PH.D. ÉRTEKEZÉS MISKOLC 2015 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

1. A kutatás célja, a munkatervben vállalt kutatási program ismertetése

1. A kutatás célja, a munkatervben vállalt kutatási program ismertetése 1 1. A kutatás célja, a munkatervben vállalt kutatási program ismertetése A kutatás célja a természetgyógyászat néven összefoglalható, alternatív és komplementer gyógyító módszerek (röviden: alternatív

Részletesebben

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL A 2004. év őszén teljes körű felmérést végeztünk a szenvedélybetegek nappali ellátást nyújtó intézményeinek körében. A kutatást

Részletesebben

A FÖDRAJZI HELYHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS A HAGYOMÁNYOS MAGYAR TERMÉKEK LEHETSÉGES SZEREPE AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÓI MAGATARTÁSBAN

A FÖDRAJZI HELYHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS A HAGYOMÁNYOS MAGYAR TERMÉKEK LEHETSÉGES SZEREPE AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÓI MAGATARTÁSBAN Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola A FÖDRAJZI HELYHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS A HAGYOMÁNYOS MAGYAR TERMÉKEK LEHETSÉGES SZEREPE AZ

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

STRESSZ BAROMÉTER 2015 FELMÉRÉS

STRESSZ BAROMÉTER 2015 FELMÉRÉS STRESSZ BAROMÉTER 2015 FELMÉRÉS Adatfelvétel időpontja: 2015. december 01. - 20016. február 07. Kitöltők száma: 220 2 BEVEZETÉS Online felmérésünkben a vállalatok aktuális stressz szintjéről és az alkalmazott

Részletesebben

A 2011 2013. évi integritásfelmérések céljai, módszertana és eredményei

A 2011 2013. évi integritásfelmérések céljai, módszertana és eredményei Szatmári János Kakatics Lili Szabó Zoltán Gyula A 2011 2013. évi integritásfelmérések céljai, módszertana és eredményei Összefoglaló: Az Állami Számvevőszék 2013-ban már harmadik alkalommal mérte fel a

Részletesebben

I. melléklet. Az Európai Gyógyszerügynökség által beterjesztett tudományos következtetések, valamint az elutasítás indokolása

I. melléklet. Az Európai Gyógyszerügynökség által beterjesztett tudományos következtetések, valamint az elutasítás indokolása I. melléklet Az Európai Gyógyszerügynökség által beterjesztett tudományos következtetések, valamint az elutasítás indokolása Az Európai Gyógyszerügynökség által beterjesztett tudományos következtetések,

Részletesebben

A falusi életkörülmények területi típusai Magyarországon*

A falusi életkörülmények területi típusai Magyarországon* TANULMÁNYOK DR. ENYEDI GYÖRGY A falusi életkörülmények területi típusai Magyarországon* A magyar területfejlesztési politikának egyik sarkalatos célja az ország különböző területein élő népesség életkörülményeinek

Részletesebben

Rácz József Iskolai drogprevenciós programok eredményessége

Rácz József Iskolai drogprevenciós programok eredményessége Rácz József Iskolai drogprevenciós programok eredményessége Az iskolai drogprevenciós programok eredményességének és hatékonyságának mérése külön szakterületnek számít. A tét nagy, hiszen a fejlett országokban

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Útmutató TÁMOP pályázók és értékelők számára. 2009. március

Esélyegyenlőségi Útmutató TÁMOP pályázók és értékelők számára. 2009. március Esélyegyenlőségi Útmutató TÁMOP pályázók és értékelők számára 2009. március TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETŐ TUDNIVALÓK... 3 2. AZ ÖT FŐ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERÜLET... 3 2.1. CSALÁDBARÁT MUNKAHELYI KÖRÜLMÉNYEK

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA KISKUNMAJSÁN

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA KISKUNMAJSÁN ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA KISKUNMAJSÁN VÁLLALATI ÉS LAKOSSÁGI FELMÉRÉS A KISKUNMAJSAI TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN ÜGYET INTÉZŐ

Részletesebben

EÖTVÖS LÓRÁNT TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA A NEGYEDIK ÚT. Az egocentrikus kapcsolati háló vizsgálata

EÖTVÖS LÓRÁNT TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA A NEGYEDIK ÚT. Az egocentrikus kapcsolati háló vizsgálata EÖTVÖS LÓRÁNT TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA A NEGYEDIK ÚT. Az egocentrikus kapcsolati háló vizsgálata a network napló módszer alkalmazásával Doktori értekezés tézisei

Részletesebben

A paradicsom dinamikus terheléssel szembeni érzékenységének mérése

A paradicsom dinamikus terheléssel szembeni érzékenységének mérése Borsa Béla FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 2 Gödöllő, Tessedik S.u.4. Tel.: (28) 511 611 E.posta: borsa@fvmmi.hu Összefoglalás A paradicsom dinamikus terheléssel szembeni érzékenységének mérése A

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Az alumni szolgáltatások szerepe és az egyetemek versenyképessége Doktori értekezés tézisei Készítette:

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben

1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0037. Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél. Röviden a cukorbetegségről

1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0037. Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél. Röviden a cukorbetegségről 1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0037 Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. 1 Hírlevél Röviden a cukorbetegségről Cukorbetegség felismerése és kezelése Kiadó: Gönc Város

Részletesebben

Bifázisos klinikai összegzés

Bifázisos klinikai összegzés Bifázisos klinikai összegzés Kamrafibrilláció és kamrai tachycardia defibrillálása Háttér A Physio-Control több helyszínű, prospektív, véletlenszerű és vak klinikai vizsgálatnak vetette alá a bifázisú

Részletesebben

Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében

Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében 389 V ITA Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében FEHÉR ANDRÁS SZABÓ G. GÁBOR SZAKÁLY ZOLTÁN Kulcsszavak: elégedettség, vélemények, olvasók, szerz k, Gazdálkodás. ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Tervezett tervezetlenség közfoglalkoztatási tervek tartalomelemzése

Tervezett tervezetlenség közfoglalkoztatási tervek tartalomelemzése Udvari Kerstin Varga István Tervezett tervezetlenség közfoglalkoztatási tervek tartalomelemzése A tanulmány azt vizsgálja, hogy az Út a munkához program közfoglalkoztatási tervei mennyire tükrözik a jogalkotók

Részletesebben

Szerzők: dr. Mundruczó Györgyné 2 dr. Pulay Gyula 3 Tököli László 4

Szerzők: dr. Mundruczó Györgyné 2 dr. Pulay Gyula 3 Tököli László 4 A támogatott turisztikai beruházások helyi és térségi szintű hatékonyságának vizsgálata 1 Szerzők: dr. Mundruczó Györgyné 2 dr. Pulay Gyula 3 Tököli László 4 Az utóbbi tíz évben a turizmus fejlesztését

Részletesebben

Mintavétel a gyakorlatban. Tóth Gergely ELTE-TÁTK, Doktori iskola Statisztika tanszék

Mintavétel a gyakorlatban. Tóth Gergely ELTE-TÁTK, Doktori iskola Statisztika tanszék Mintavétel a gyakorlatban Tóth Gergely ELTE-TÁTK, Doktori iskola Statisztika tanszék Hol találkozhatunk mintavétellel Közvéleménykutatások A XY Intézet 2011. október 17-19. között, 500 fő telefonos megkérdezésével,

Részletesebben

Állami Számvevőszék ELEMZÉS a 2014. évi integritás felmérés óvodák, bölcsődék intézménycsoportban mért eredményeiről 2015. május

Állami Számvevőszék ELEMZÉS a 2014. évi integritás felmérés óvodák, bölcsődék intézménycsoportban mért eredményeiről 2015. május Állami Számvevőszék ELEMZÉS a 2014. évi integritás felmérés óvodák, bölcsődék intézménycsoportban mért eredményeiről 2015. május Az elemzés készítését felügyelte: Dr. Pulay Gyula Zoltán felügyeleti vezető

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar A TERÜLETI TŐKE SZEREPE A REGIONÁLIS- ÉS VÁROSFEJLŐ- DÉSBEN ESETTANULMÁNY A HAZAI KÖZÉPVÁROSOK PÉLDÁ- JÁN Doktori (PhD) értekezés tézisei Tóth Balázs

Részletesebben

2.0 változat. 2012. június 14.

2.0 változat. 2012. június 14. SZAKISKOLA 2012 Kutatási beszámoló a szakképzési beiskolázási keretszámok tervezéséhez és a munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztéséhez a Közép-Dunántúlon 2.0 változat 2012. június 14. H-8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Zárótanulmány a VP/2013/013/0057 azonosítószámú New dimension in social protection towards community based

Részletesebben

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Publication

Részletesebben

Az elítélti értékrendszer vizsgálata egy hazai büntetés-végrehajtási intézetben

Az elítélti értékrendszer vizsgálata egy hazai büntetés-végrehajtási intézetben Az elítélti értékrendszer vizsgálata egy hazai büntetés-végrehajtási intézetben Papp Gábor, a KSH vezető tanácsosa, a Budapesti Corvinus Egyetem doktorjelöltje E-mail: Gabor.Papp@ksh.hu A prizonizációs

Részletesebben

Az egészség és az életmód összefüggései a Veszprém Megyei Bv. Intézet előzetesei körében *

Az egészség és az életmód összefüggései a Veszprém Megyei Bv. Intézet előzetesei körében * Az egészség és az életmód összefüggései a Veszprém Megyei Bv. Intézet előzetesei körében * Bevezetés A hazai és a nemzetközi kutatások eredményei egyértelműen igazolták már az egészségi állapot és az életmód

Részletesebben

TURIZMUSMENEDZSMENT. A diszkont légi járatokkal Budapestre érkezõ külföldi turisták jellemzõi 1 TURIZMUS BULLETIN 55. 1. A kutatás módszertana

TURIZMUSMENEDZSMENT. A diszkont légi járatokkal Budapestre érkezõ külföldi turisták jellemzõi 1 TURIZMUS BULLETIN 55. 1. A kutatás módszertana A diszkont légi járatokkal Budapestre érkezõ külföldi turisták jellemzõi 1 Összeállította: dr. Mundruczó Györgyné 2 Az európai diszkont légitársaságok utasforgalmának dinamikus növekedése megváltoztatta

Részletesebben

KOLESZÁR ÁGNES A VÁLLALKOZÓ EGYETEM BELSŐ IRÁNYÍTÁSÁNAK PH.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MISKOLC MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

KOLESZÁR ÁGNES A VÁLLALKOZÓ EGYETEM BELSŐ IRÁNYÍTÁSÁNAK PH.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MISKOLC MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KOLESZÁR ÁGNES A VÁLLALKOZÓ EGYETEM BELSŐ IRÁNYÍTÁSÁNAK ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS TERÜLETÉRE PH.D. ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Frissdiplomások 2014

Frissdiplomások 2014 Frissdiplomások 2014 Kutatási zárótanulmány Diplomás Pályakövetési Rendszer országos kutatás Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály Készítette: Veroszta Zsuzsanna 2015. május 1 Tartalom I. Vezetői

Részletesebben

A HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ADATFELVÉTELEK HÉT ÉVTIZEDE

A HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ADATFELVÉTELEK HÉT ÉVTIZEDE A HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ADATFELVÉTELEK HÉT ÉVTIZEDE DR. BARANYAI ISTVÁN A hazai reprezentatív háztartási adatfelvételek hét évtizedes múltra tekintenek vissza. Ezek a felvételek a háztartások bevételeit,

Részletesebben

HAR, IFRS és US GAAP Hasonlóságok és különbségek. 2014. október

HAR, IFRS és US GAAP Hasonlóságok és különbségek. 2014. október HAR, IFRS és US GAAP Hasonlóságok és különbségek 20. október HAR, IFRS és US GAAP Hasonlóságok és különbségek A kiadványról A kiadvány célja, hogy felhívja a társaságok figyelmét a jelenlegi magyar számviteli

Részletesebben

8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S Z T É S

8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S Z T É S Berhida Városi Önkormányzat Családsegítő Központ J e g y z ő j e V e z e t ő j e 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban OTKA 48960 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KUTATÁST MEGELŐZŐ FOLYAMATOK

Részletesebben

Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi

Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi szervek számára adódó konzekvenciák Tartalomjegyzék 1 Kutatási

Részletesebben

gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2

gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2 Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/4. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.4.3 Köböl Erika 1 Vidákovich Tibor 2 1 gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2 egyetemi

Részletesebben

A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában

A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában BIOTECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI POLITIKA, KUTATÁSI IRÁNYOK A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában Tárgyszavak: proteom; proteomika; rák; diagnosztika; molekuláris gyógyászat; biomarker;

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Határ menti képzési- és állásbörze

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Határ menti képzési- és állásbörze KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL 2012. MÁJUS-JÚNIUS Határ menti képzési- és állásbörze A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2012.

Részletesebben

A BESZERZÉSI MENEDZSER INDEX ÉS AZ IPARI TERMELÉSI VOLUMENINDEX IDŐSORAI KÖZÖTTI KAPCSOLATOK 2014/7

A BESZERZÉSI MENEDZSER INDEX ÉS AZ IPARI TERMELÉSI VOLUMENINDEX IDŐSORAI KÖZÖTTI KAPCSOLATOK 2014/7 A BESZERZÉSI MENEDZSER INDEX ÉS AZ IPARI TERMELÉSI VOLUMENINDEX IDŐSORAI KÖZÖTTI KAPCSOLATOK 2014/7 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

OTKA-pályázat zárójelentése Nyilvántartási szám: T 46383

OTKA-pályázat zárójelentése Nyilvántartási szám: T 46383 OTKA-pályázat zárójelentése Nyilvántartási szám: T 46383 A hároméves kutatás az evés- és testképzavarok terén jelentősen hozzájárult a hazai alapismeretekhez, egyben nemzetközi összevetésben is (főleg

Részletesebben

A pszichológusok és a lelkészek halálképének vizsgálata

A pszichológusok és a lelkészek halálképének vizsgálata HENCZI ESZTER A pszichológusok és a lelkészek halálképének vizsgálata TANULMÁNY Összefoglalás Az élet és a halál nagy kérdéseivel előbb-utóbb mindannyian szembesülünk. Egy hozzátartozó vagy barát halála

Részletesebben

III. KÖVETKEZTETÉSEK

III. KÖVETKEZTETÉSEK III. KÖVETKEZTETÉSEK Bogdán Andrea Monica Cãluºer Olimpia Moºteanu Salat Levente A nemzeti kisebbségek jogaira vonatkozó elõírások gyakorlatba ültetése a közintézmények szintjén Bevezetés Az Etnokulturális

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ 2 0 0 9. amely az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálata által valósult meg.

ÖSSZEFOGLALÓ 2 0 0 9. amely az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálata által valósult meg. ÖSSZEFOGLALÓ a munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázati tényezőkkel kapcsolatos munkáltatói és munkavállalói ismeretek, attitűdök országos vizsgálatához végzett tájékozódásról amely az Országos

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA Nyíregyháza, 2010. május Készült a Felső-Tisza Alapítvány megbízásából. Szerkesztette: Filepné dr. Nagy Éva Katona Mariann Tóth Miklós Lezárva 2010. május 31-én. Nyíregyháza,

Részletesebben

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Horváth Eszter okleveles közgazdász

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Horváth Eszter okleveles közgazdász Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár Horváth Eszter okleveles közgazdász Kicsik között a legkisebbek A törpefalvak sikerének kulcstényezői Doktori értekezés Témavezető: Prof. Dr. Rechnitzer

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2004 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA. Az Európai Közösségek Bírósága és Elsőfokú Bírósága tevékenységének áttekintése.

ÉVES JELENTÉS 2004 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA. Az Európai Közösségek Bírósága és Elsőfokú Bírósága tevékenységének áttekintése. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA ÉVES JELENTÉS 2004 Az Európai Közösségek Bírósága és Elsőfokú Bírósága tevékenységének áttekintése Luxembourg, 2005 www.curia.eu.int Az Európai Közösségek Bírósága L-2925

Részletesebben

A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai

A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai PANNON EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Dancsecz Gabriella A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai Doktori (Ph.D)

Részletesebben

a munkavédelmi hatóság 2014. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól

a munkavédelmi hatóság 2014. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól J E L E N T É S a munkavédelmi hatóság 2014. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól Bevezetés A munkavédelmi hatóság 2014. évi ellenőrző tevékenységét a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi

Részletesebben

Mit közvetítenek a női magazinok 2012-ben?

Mit közvetítenek a női magazinok 2012-ben? Haraszti Adrienn Tömör Ágnes Mit közvetítenek a női magazinok 0-ben? A Nők Lapja, a Kiskegyed, az Éva és a Cosmopolitan magazinok 0-es évfolyamának tartalomelemzése Bevezetés A tömegkommunikáció korszakában

Részletesebben

Committee / Commission ENVI. Meeting of / Réunion du 08/09/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Jutta HAUG

Committee / Commission ENVI. Meeting of / Réunion du 08/09/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Jutta HAUG Committee / Commission ENVI Meeting of / Réunion du 08/09/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Jutta HAUG HU HU Módosítástervezet 6300 === ENVI/6300 === előterjesztette: Jutta

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM A magyar mezőgazdasági gépgyártók innovációs aktivitása Doktori (PhD) értekezés tézisei Bak Árpád Gödöllő 2013 A doktori iskola Megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola Tudományága:

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében 2011-13 években kiírt pályázatokhoz

Esélyegyenlőségi Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében 2011-13 években kiírt pályázatokhoz Esélyegyenlőségi Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében 2011-13 években kiírt pályázatokhoz 2011. február 1. ESÉLYEGYENLŐSÉG FELTÉTELEINEK INTEGRÁLÁS A PROJEKTEKBE Az Európai Unió

Részletesebben

és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében

és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében hell roland Adalékok a Kádár-rendszer politikai elitjének vizsgálatához: Az MSZMP tagságának és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében Jelen tanulmány tárgya az egykori MSZMP tagjai,

Részletesebben

Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút

Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút KONFERENCIA AZ IDŐSEK SEGÍTÉSÉRŐL Kányai Róbert Kissné Teklovics Gabriella Raffai Andrea Ráczné Németh Teodóra Szabóné Vörös Ágnes Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút Győr Megyei Jogú Város

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI

AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI 6. AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI Kovács Katalin FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 2009-ben jelentős különbségek mutatkoznak a különböző társadalmi csoportok egészségi állapotában. Az egészségi állapot szoros

Részletesebben

4. Hazai kísérletek a lokális térségek versenyképességének elemzésére

4. Hazai kísérletek a lokális térségek versenyképességének elemzésére 90 Lukovics Miklós: Térségek versenyképességének mérése 4. Hazai kísérletek a lokális térségek versenyképességének elemzésére Magyarországon, szemben a nemzetközi szakirodalomban leírtakkal, még napjainkban

Részletesebben

Szakmai zárójelentés A kutyaszemélyiség mint az emberi személyiségvizsgálatok modellje: etológiai, pszichológiai és genetikai megközelítés

Szakmai zárójelentés A kutyaszemélyiség mint az emberi személyiségvizsgálatok modellje: etológiai, pszichológiai és genetikai megközelítés Szakmai zárójelentés A kutyaszemélyiség mint az emberi személyiségvizsgálatok modellje: etológiai, pszichológiai és genetikai megközelítés Bevezetés Korábbi támogatott pályázatok etológiai kutatatásai

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága főbb ellátástípusok szerint

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága főbb ellátástípusok szerint SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PHD) értekezés tézisei A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága főbb ellátástípusok szerint

Részletesebben

Számviteli tanácsadás. IFRS felmérés - 2011 Fókuszban a pénzügyi beszámolók

Számviteli tanácsadás. IFRS felmérés - 2011 Fókuszban a pénzügyi beszámolók Számviteli tanácsadás IFRS felmérés - 11 Fókuszban a pénzügyi beszámolók Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló. A felmérés célja. A pénzügyi kimutatások áttekintése 7. A pénzügyi teljesítményre vonatkozó

Részletesebben

Szubjektív feszültség és munkastressz a házasok életében Összehasonlítás Európa 24 országában

Szubjektív feszültség és munkastressz a házasok életében Összehasonlítás Európa 24 országában Utasi Ágnes: Szubjektív feszültség és munkastressz a házasok életében Szubjektív feszültség és munkastressz a házasok életében Összehasonlítás Európa 24 országában Utasi Ágnes 1. Bevezetı A rendszeres

Részletesebben

Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013

Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013 Központi Statisztikai Hivatal Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013 2013. szeptember Tartalom Bevezetés...2 1. A nyugdíjasok és egyéb ellátásban részesülők száma, ellátási típusok...2 2. Az ellátásban részesülők

Részletesebben

Írásunkban a kutatás legfontosabb eredményeit kívánjuk közreadni.

Írásunkban a kutatás legfontosabb eredményeit kívánjuk közreadni. 137 Fa r k a s Éva Az iskolarendszerű szakképzés reformjának jellemzői az intézmények nézőpontjából I. Az európai uniós alapelvekkel összhangban, a szakképzés társadalmi presztízsének, valamint munkaerő-piaci

Részletesebben

Az álláskeresés ellenõrzése és a munkanélküliség idõtartama

Az álláskeresés ellenõrzése és a munkanélküliség idõtartama Közgazdasági Szemle, LIII. évf., 2006. július augusztus (641 660. o.) JOHN MICKLEWRIGHT NAGY GYULA Az álláskeresés ellenõrzése és a munkanélküliség idõtartama Egy társadalomtudományi kísérlet A közép-kelet-európai

Részletesebben

Zsidóellenes előítéletesség és az antiszemitizmus dinamikája a mai Magyarországon

Zsidóellenes előítéletesség és az antiszemitizmus dinamikája a mai Magyarországon Zsidóellenes előítéletesség és az antiszemitizmus dinamikája a mai Magyarországon Kovács András 1. Bevezetés A kommunista rendszer 1990-ben bekövetkezett bukása, a szabad véleménynyilvánítás jogának és

Részletesebben

T 038407 1. Zárójelentés

T 038407 1. Zárójelentés T 038407 1 Zárójelentés OTKA támogatással 1996-ban indítottuk az MTA Pszichológiai Intézetében a Budapesti Családvizsgálatot (BCsV), amelynek fő célja a szülő-gyermek kapcsolat és a gyermekek érzelmi-szociális

Részletesebben

turizmus és regionalitás

turizmus és regionalitás A Dél-dunántúli régió felnôtt lakosságának wellness-fogyasztási szokásai Szerzô: Hegedüs Veronika 1 Laczkó Tamás 2 A világ egészségturisztikai piacain tapasztalható folyamatos bôvülésnek köszönhetôen a

Részletesebben

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL 2013. március 14. SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából kétévente készül reprezentatív felmérés a magyarok utazási szokásairól. A 2012 decemberében

Részletesebben

FELHÍVÁS. Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyékben

FELHÍVÁS. Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyékben FELHÍVÁS Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyékben A felhívás címe: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások

Részletesebben

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN KUTATÁS KÖZBEN Gábor Kálmán KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN HIGHER EDUCATION STUDENTS IN DORMITORIES No. 272 ESEARCH RESEARCH A Felsőoktatási Kutatóintézet a magyar oktatásügy átfogó problémáinak tudományos

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1466/2016. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1466/2016. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1466/2016. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne Az eljárás megindítása A panaszos civil szervezet azért fordult a hivatalomhoz, mert sérelmezte, hogy

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

Kutatás és fejlesztés, 2011

Kutatás és fejlesztés, 2011 Központi Statisztikai Hivatal Kutatás és fejlesztés, 2011 2012. október Tartalom Bevezető... 2 Táblázatok... 7 Fogalmak és módszertani megjegyzések... 100 Elérhetőségek www.ksh.hu Bevezető 2011-ben Magyarországon

Részletesebben

A tanulás affektív tényezõi. Józsa Krisztián. Fejes József Balázs

A tanulás affektív tényezõi. Józsa Krisztián. Fejes József Balázs 8. A tanulás affektív tényezõi Józsa Krisztián Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet Fejes József Balázs Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet Bloom tanulással-tanítással kapcsolatos

Részletesebben

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010*

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* 2012/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 3. szám 2012. január 18. A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* Tartalomból 1

Részletesebben

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon Bajmócy Zoltán Lengyel Imre Málovics György (szerk.) 2012: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, 52-73. o. Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Részletesebben

A korai kéttannyelvű oktatás hatása a kisiskolások anyanyelvi szövegértési és helyesírási kompetenciájára

A korai kéttannyelvű oktatás hatása a kisiskolások anyanyelvi szövegértési és helyesírási kompetenciájára Gyermeknevelés 4. évf. 1. szám 55 64. (2016) A korai kéttannyelvű oktatás hatása a kisiskolások anyanyelvi szövegértési és helyesírási kompetenciájára Szaszkó Rita Jezsik Kata Szent István Egyetem Alkalmazott

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév Tájékoztató Munkaügyi Központ NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév Gönc (2,2 %) Sátoraljaújhely Putnok Edelény Encs Sárospatak Szikszó Ózd Kazincbarcika

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! Tárgy: az oktatási és kulturális miniszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához

Részletesebben

Gössling, S. Scott, D. Hall, C. M. Ceron, J.-P. Dubois, G.: Turisták fogyasztói válasza az éghajlatváltozásra

Gössling, S. Scott, D. Hall, C. M. Ceron, J.-P. Dubois, G.: Turisták fogyasztói válasza az éghajlatváltozásra 1008 generálását az IAB Intézményi Panelfelvétel egyik hullámából. Ez volt az első olyan, gazdasági szervezetekre vonatozó adatállomány, melyet szintetikus állománnyá alakítva adott ki statisztikai hivatal.

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 8. szám 129. évfolyam 2014. május 23. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 8. szám 129. évfolyam 2014. május 23. TARTALOM 8. szám 129. évfolyam 2014. május 23. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások oldal oldal 22/2014. (V.23. MÁV Ért. 8.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

FELHÍVÁS. Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése A felhívás kódszáma: VEKOP-6.1.1-15 Magyarország

Részletesebben

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Brányi Árpád. okleveles közgazdász. Együttműködés a dunántúli borászati ágazatban

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Brányi Árpád. okleveles közgazdász. Együttműködés a dunántúli borászati ágazatban Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár Brányi Árpád okleveles közgazdász Együttműködés a dunántúli borászati ágazatban Doktori értekezés tézisei Témavezető: Prof. Dr. Józsa László, egyetemi

Részletesebben

Pályázati útmutató 2016. LIFE Természetvédelem és Biodiverzitás

Pályázati útmutató 2016. LIFE Természetvédelem és Biodiverzitás Pályázati útmutató 2016 LIFE Természetvédelem és Biodiverzitás Az útmutató az ajánlatkérőnek a LIFE Környezetvédelem alprogramjához benyújtandó projektpályázatok kidolgozásához nyújt segítséget. Célja,

Részletesebben

Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei. Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei. Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági

Részletesebben

mtatk A kistérségi gyerekesély program és az általános iskolai oktatás teljesítményének összefüggése MTA TK Gyerekesély Műhelytanulmányok 2015/3

mtatk A kistérségi gyerekesély program és az általános iskolai oktatás teljesítményének összefüggése MTA TK Gyerekesély Műhelytanulmányok 2015/3 MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont mtatk MTA TK Gyerekesély Műhelytanulmányok 2015/3 A kistérségi gyerekesély program és az általános iskolai oktatás teljesítményének összefüggése Nikitscher Péter Széll

Részletesebben

Flexove 625 mg Tabletta Szájon át történő alkalmazás 1327 Lysaker, Norvégia Belgium - Navamedic ASA Vollsveien 13 C 1327 Lysaker, Norvégia

Flexove 625 mg Tabletta Szájon át történő alkalmazás 1327 Lysaker, Norvégia Belgium - Navamedic ASA Vollsveien 13 C 1327 Lysaker, Norvégia I. MELLÉKLET FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY- DÓZISOK, ALKALMAZÁSI MÓDOK, KÉRELMEZŐ, FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA A TAGÁLLAMOKBAN 1 Tagállam Forgalomba hozatali engedély

Részletesebben

Technológiai Elôretekintési Program EMBERI ERÔFORRÁSOK

Technológiai Elôretekintési Program EMBERI ERÔFORRÁSOK Technológiai Elôretekintési Program EMBERI ERÔFORRÁSOK Az Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság döntése alapján 1998-ban átfogó elemzés kezdôdött Technológiai Elôretekintési Program (TEP) néven. A program

Részletesebben

Az e-marketing szerepe a marketing mai gyakorlatában

Az e-marketing szerepe a marketing mai gyakorlatában A MARKETING ESZKÖZEI Az e- szerepe a mai gyakorlatában Milyen stratégiákat követnek a brit és az új-zélandi vállalkozások? Egy legutóbbi kutatás három fő irányt mutatott ki. A cégek egyharmada továbbra

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE VPRIV 200 egység por oldatos infúzióhoz. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy injekciós üveg 200 egység* velagluceráz-alfát tartalmaz.

Részletesebben

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem Immateriális javak a számviteli gyakorlatban A szerző a SZAKma 2012. novemberi számában a szellemi tőkével kapcsolatos hazai

Részletesebben

Természetközeli erdőnevelési eljárások faterméstani alapjainak kidolgozása

Természetközeli erdőnevelési eljárások faterméstani alapjainak kidolgozása Zárójelentés Természetközeli erdőnevelési eljárások faterméstani alapjainak kidolgozása A kutatás időtartama: 22 25. A jelen pályázat keretében végzendő kutatás célja: A természetközeli erdőnevelési eljárások

Részletesebben

Tudományos következtetések

Tudományos következtetések II. MELLÉKLET AZ EURÓPAI GYÓGYSZERÜGYNÖKSÉG ÁLTAL BETERJESZTETT TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK, A POZITÍV VÉLEMÉNY, A CÍMKESZÖVEG, VALAMINT A BETEGTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKOLÁSA 14 Tudományos következtetések

Részletesebben

AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZABADSÁG- KÉPE -BEN MAGYARORSZÁGON

AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZABADSÁG- KÉPE -BEN MAGYARORSZÁGON MÉRTÉK MÉDIAELEMZŐ MŰHELY AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZABADSÁG- KÉPE -BEN MAGYARORSZÁGON MÉRTÉK FÜZETEK. 1 MÉRTÉK FÜZETEK 7. szám 2016. március Szerző: Timár János AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZA- BADSÁG-KÉPE 2015-BEN MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

KIFEJEZÉSE: A GAMMA KOEFFICIENS. Csapó Benő Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Tanszék MTA-SZTE Képességkutató Csoport

KIFEJEZÉSE: A GAMMA KOEFFICIENS. Csapó Benő Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Tanszék MTA-SZTE Képességkutató Csoport MAGYAR PEDAGÓGIA 102. évf. 3. szám 391 410. (2002) A KÉPESSÉGEK FEJLŐDÉSI ÜTEMÉNEK EGYSÉGES KIFEJEZÉSE: A GAMMA KOEFFICIENS Csapó Benő Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Tanszék MTA-SZTE Képességkutató

Részletesebben

Gyermekkori Dermatomiozitisz

Gyermekkori Dermatomiozitisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Gyermekkori Dermatomiozitisz Verzió 2016 2. DIAGNÓZIS ÉS TERÁPIA 2.1 Más ez a gyermekeknél, mint a felnőtteknél? Felnőtteknél a dermatomiozitisz mögöttes rákbetegséget

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-4579/2012 számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-4579/2012 számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-4579/2012 számú ügyben Előadó: dr. Bácskai Krisztina Az eljárás megindulása Az elmúlt hónapokban a szociális gondozók bérezése kapcsán több panaszbeadvány

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA MAGYAR PEDAGÓGIA 0. évf.. szám 5. (00) AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA Csizér Kata és Dörnyei Zoltán Eötvös Loránd Tudományegyetem és Nottigham University Az általános

Részletesebben