TURIZMUSMENEDZSMENT. A diszkont légi járatokkal Budapestre érkezõ külföldi turisták jellemzõi 1 TURIZMUS BULLETIN A kutatás módszertana

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TURIZMUSMENEDZSMENT. A diszkont légi járatokkal Budapestre érkezõ külföldi turisták jellemzõi 1 TURIZMUS BULLETIN 55. 1. A kutatás módszertana"

Átírás

1 A diszkont légi járatokkal Budapestre érkezõ külföldi turisták jellemzõi 1 Összeállította: dr. Mundruczó Györgyné 2 Az európai diszkont légitársaságok utasforgalmának dinamikus növekedése megváltoztatta az Európán belüli turizmus szerkezetét és tendenciáit. Magyarországon a diszkont légi társaságok megjelenése idõben egybeesett az Európai Unió bõvülésével, s e két tényezõ együttesen jelentõsen hozzájárult a budapesti kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának növekedéséhez. A diszkont légitársaságok járataival Budapestre érkezõ külföldiek turisztikai keresletének jellemzõirõl a Modern Üzleti Tudományok Fõiskoláján, a hallgatók által végzett primer kutatás ad áttekintést. Napjainkban a diszkont légitársaságok terjeszkedése és desztinációinak, illetve járatai számának gyors növekedése jelentõs hatást gyakorol a turizmus piacára. Bár az elsõ low-cost légitársaság a Southwest Airlines több mint 20 évvel ezelõtt alakult meg az USAban 3, és az alapító, Herb Keheller koncepcióját más amerikai és kanadai légitársaságok is átvették, az európai térségben fõként az elmúlt években gyorsult fel a diszkont légitársaságok fejlõdése. A Ryanair, az Írországban bejegyzett elsõ brit diszkont légitársaság 2003-ban több mint 21 millió utast szállított, s ehhez hasonló teljesítményt nyújtott a rivális szintén brit EasyJet 4, amely 2004-ben több mint 24 millió utast szállított, s 54 desztinációba repültek járatai. A Low-Fares/No-Frills 5 koncepció mára megváltoztatta az európai nemzetközi turizmus szerkezetét, kiemelt keresletnövekedési lehetõséget biztosítva a diszkont járatokat nagy számban fogadó turisztikai desztinációknak. Mindez olyan idõszakban történt és történik, amikor az Európai Unió nagy küldõ országai, különösen Németország gazdasági helyzete nem ösztönzi a turisztikai kereslet növekedését. A diszkont légi járatokkal utazók számát tekintve Nagy-Britannia Európa legjelentõsebb küldõ piaca, és átlag feletti Németország részesedése is. A legtöbb járat úti célja Spanyolország, Nagy-Britannia és Olaszország. 6 Az elõrejelzések szerint re az Európán belüli low-cost légi járatok utasforgalmának piaci részesedése 2-ra 8 nõ. 1 A Modern Üzleti Tudományok Fõiskolája Turizmus szakirányának III. évfolyamos hallgatói által végzett primer kutatás tanulmányának felhasználásával. 2 Fõiskolai docens, Modern Üzleti Tudományok Fõiskolája. 3 Global Aviation Outlook, Travel & Tourism Analyst, March 2004, pp Low-cost Airlines An International Overwiew, Travel & Tourism Analyst, October Alacsony árak/semmi felesleges kiadás 6 Az IPK International, 2004 kutatása alapján a Magyar Turizmus Rt. 7 Mercer Management Consulting, ben az arányuk csupán volt. A diszkont légitársaságok fõbb keresleti szegmensei a rövid távolságra, szabadidõs és üzleti céllal utazó ár-érzékeny turisták. Magyarországon az elsõ diszkont járatok 2003-ban jelentek meg, amelyek mára folyamatosan növekvõ részesedéssel meghatározó szerepet töltenek be a nemzetközi ki- és beutazó légi utasforgalomban ben kilenc low-cost társaság, közel 50 európai városból indít közvetlen járatokat Budapestre, és a rendelkezésre álló információk alapján további növekedés várható. A diszkont légi utasforgalom nagyságától eltekintve a keresletrõl csak korlátozott információkkal rendelkezünk, ezért a témához kapcsolódó kutatások minden bizonnyal hasznosítható eredménnyel járnak. A Modern Üzleti Tudományok Fõiskolája (MÜTF) Turizmus szakirányának III. évfolyamos hallgatói a 2004/2005- ös tanév második félévében, a Turizmus projekt tantárgy részeként, a diszkont légitársaságokkal érkezõ külföldi turisták körében végeztek primer kutatást, amelynek fõbb eredményeit e tanulmányban foglaljuk össze. 1. A kutatás módszertana 1.1. A KUTATÁS CÉLJA ÉS MÓDSZERTANA A kutatás célja a Budapestre diszkont légi járatokkal érkezõ külföldi turisták utazási jellemzõinek, turisztikai fogyasztásának és elégedettségének megismerése, továbbá a diszkontjárat választását befolyásoló tényezõk feltárása volt. A primer kutatás kérdõíves megkérdezéssel, öt idegen nyelven történt. Ez a szakmai ismeretek bõvítésén túlmenõen jó lehetõséget biztosított a fõiskolai hallgatóknak arra is, hogy gyakorolják az idegen nyelvtudásukat, és közvetlen tapasztalatokat szerezzenek a külföldi turisták magatartásáról. A kutatás oktatási hozamaként ki kell emelni, hogy a hallgatók a gyakorlatban is alkalmazhatták az SPSS adatbázis kezelõ szoftvert. A primerkutatás alapját képezõ kérdõív kérdései hét témakörhöz kapcsolódtak: TURIZMUS BULLETIN 55

2 Származási ország, Utazási cél, Utazási szokások, Turisztikai fogyasztási jellemzõk, A diszkont légitársaság szerepe Budapest mint utazási desztináció választásában, Az utazás és a tartózkodás során igénybevett szolgáltatások értékelése 9, A külföldi turisták jövõbeni utazási tervei. 1. ábra A megkérdezettek származási ország szerinti megoszlása Egyéb 30,4% Nagy-Britannia 36,1% Az adatfelvétel április között zajlott, a megkérdezés helyszíne a Budapest Airport 2B terminál indulási oldala volt. A megkérdezést 20 fõiskolai hallgató végezte. Olaszország 12,3% Németország 21,2% 1.2. A MINTA JELLEMZÕI A primer kutatásba a diszkont légi járatokkal utazó külföldi turistákat vontuk be. A megkérdezett utasok száma 414 fõ volt. A turisták kiválasztása egyszerû véletlen mintavétellel történt. A kutatás során megkérdezett külföldi turisták származási országok szerinti összetételét az 1. ábra mutatja. A válaszadó külföldi turisták közel 70%-a három országból, Nagy-Britanniából, Németországból és Olaszországból érkezett. A 30,4%-ot kitevõ egyéb országok között Franciaország, Norvégia és Svédország turistái körülbelül 3-3%-kal szerepelnek a mintában. A minta összetétele ugyan eltér a budapesti kereskedelmi szálláshelyek külföldi vendégforgalmának küldõ ország szerinti szerkezetétõl, de a nemzetiségenkénti minta-elemszámok sorrendje nagyjából megegyezik a év eddigi trendjével. A minta további jellemzõi az alábbiak voltak: a mintában életkor szerint a legnagyobb arányt a évesek képviselik, õket 21,3%-kal követik a év közöttiek, majd 16,4%-kal az évesek. Iskolai végzettség szerint a válaszadók 72,9%-a felsõfokú végzettségû, 20,-a középiskolát végzett, s csupán 4,8% volt az általános iskolát végzettek aránya. A mintában a nõk aránya 52%, a férfiaké pedig 48% volt. Az igénybevett diszkont légitársaság szerint a diszkont légi járatok számával összefüggésben a megkérdezettek több mint 56%-a az EasyJet járataival érkezett, de a mintában jelentõs a Wizz Air járataival érkezõk aránya is (20%). Az egyéb megkérdezettek között a Sky Europe (10%) és a Germanwings (4%), az Air Berlin, az Air Lingus, a Norwegian járataival érkezett külföldi turisták szerepelnek. Az EasyJet járataival érkezõ utasok magas aránya amely a Nagy-Britanniából érkezõk nagyobb részesedését is eredményezte a járatok nagy számával magyarázható. 2. A kutatás fõbb eredményei 2.1. UTAZÁSI CÉLOK A kutatás alapján a low-cost társaságok járataival Budapestre érkezõ külföldi turisták legjellemzõbb utazási célja a városlátogatás. A válaszadók 46,4%-a jelölte meg ezt a választ, amelyet a rokonlátogatási cél 16,4%-kal követett, és relatíve magas, 13,8% volt az üzleti céllal érkezõk aránya is ,4 A megkérdezettek utazási célok szerinti megoszlása (%) 2. ábra ,5 13,8 9,2 16,4 6,3 11,4 0 Kulturális Üzleti Gyógy/ Wellness Városlátogatás Rokonlátogatás Átutazás Egyéb 9 E tanulmányban csak az utazás körülményeinek és a repülõtér szolgáltatásainak értékelésével foglalkozunk. 56 TURIZMUS BULLETIN

3 A városlátogatási céllal érkezõk közül a legtöbben (55,3%) a évesek voltak. Az utazási célokat az iskolai végzettséggel összefüggésben elemezve kiderült, hogy az utazók iskolai végzettsége és a városlátogatási cél között pozitív korreláció mutatható ki. Származási ország szerint legnagyobb arányban (60% fölött) a britek jelölték meg a városlátogatási célt, de a német és az olasz turistáknak is ez volt az elsõdleges utazási indítékuk UTAZÁSI SZOKÁSOK Az utazási szokások közül csak a diszkont légi járatokkal összefüggõ néhány utazási jellemzõt vettük sorra, amelyek a következõk voltak: 2004-ben utaztak-e repülõvel külföldre? Ha igen, milyen járattal? Jártak-e már korábban Budapesten? Ha igen, hányszor? A jelenlegi utazásról mikor döntöttek? Egyénileg vagy szervezetten utaztak? Utazásuk elõtt hol gyûjtöttek információt? A válaszadók 83,-a (330 fõ) utazott repülõgéppel külföldre 2004-ben. A kérdõív további részében arra kerestünk választ, hogy azok, akik utaztak 2004-ben repülõgéppel, milyen légi járatot vettek igénybe ben a 395 válaszadó összesen 443-szor utazott repülõgéppel. Ebbõl 207 utazás történt diszkont járattal, 139 alkalommal menetrendszerinti járatot vettek igénybe és 91 fõ charter járattal utazott. A maradék 6 utazás az egyéb kategóriában szerepelt, feltételezhetõen magánrepülõgéppel, illetve helikopterrel történt. A repülõgéppel utazók rendkívül magas aránya és járattípus szerinti összetétele arra utal, hogy a diszkont légi járatokkal utazó külföldi turisták a nemzetközi légi közlekedés, és ezen belül a low-cost légi járatok tapasztalt utasai. Kutatásunk szerint a diszkont légitársaságok járataival érkezõ külföldi turisták 55,7%-a még nem járt Budapesten, illetve Magyarországon. Ez az arány jóval meghaladja például egy korábban 10, az év hasonló idõszakában végzett kutatásunk adatait, ahol az elsõ látogatások aránya körülbelül 30% volt. Érdekes kutatási eredmény az is, hogy akik nem elõször látogattak hazánkba, azok közel fele már legalább négy alkalommal járt itt. A válaszadók (393 fõ) 86,3%-a egyénileg szervezte utazását, és mindössze 13,7% vásárolt csomagtúrát. Ez feltehetõen azzal függ össze, hogy a diszkont légitársaságok még nem alakították ki üzleti kapcsolataikat a túraszervezõ partnerekkel. Az egyénileg utazók 37,8%-a (128 fõ) viszonylag korán, azaz legalább kilenc héttel a tényleges utazás idõpontja elõtt döntött Budapestre utazásáról, ugyanakkor az utazók 20%-a csupán az utazást megelõzõ két héten belül hozta meg döntését. A válaszadók 37%-a az internetrõl szerezte információit Budapestrõl. Jelentõs szerepe volt még a turisztikai kiadványoknak (19%) és az ismerõsöktõl kapott információknak (16%). Az utazási irodáktól kapott információk csupán 9%- os arányt képviseltek. Az életkor függvényében nincs szignifikáns különbség az egyes korcsoportok között A TURISZTIKAI FOGYASZTÁS FÕBB JELLEMZÕI A diszkont légitársaságok járataival érkezõ külföldiek turisztikai fogyasztásáról eddig csak korlátozott információkkal rendelkezhettünk. A kutatás egyik legfontosabb témaköre az volt, hogy megvizsgáljuk a fogyasztás legfontosabb elemeit és kínálati összefüggéseit. Ennek megfelelõen a következõ kérdésekre kerestük a válaszokat: A diszkont járatokkal érkezõk hány éjszakát töltöttek Budapesten? A budapesti tartózkodás során a turisták hol és milyen kategóriájú szálláshelyen szálltak meg? Milyen szolgáltatásokat/programokat vettek igénybe? A fogadóhelyen mennyit költöttek? A Budapesten töltött éjszakák száma 3. ábra 6 vagy több éjszaka 19% 3-5 éjszaka 54% Nem adott választ Nem éjszakázott ott 2 éjszaka 12% 1 éjszaka 10 Budapest, mint turisztikai desztináció imázsa a külföldi turisták körében. MÜTF kutatás, április. Témavezetõ: Mundruczó Györgyné. TURIZMUS BULLETIN 57

4 A primer kutatás adatai alapján a diszkont légi járatokkal érkezõ külföldi turisták 50%-a 3-5 éjszakát töltött Magyarországon, 19%-uk pedig 6 éjszakánál tovább maradt. 2 éjszakás tartózkodás csupán a válaszadók 12%-ára volt jellemzõ. A mintába bevont turisták átlagos tartózkodási ideje számításaink szerint 3,5-3,8 éjszaka fölött van, ami jóval meghaladja a budapesti kereskedelmi szálláshelyeken statisztikai adatok alapján számított átlagos tartózkodási idõt. A fõbb utazási célok és a turisták tartózkodási ideje közötti kapcsolatot, a low-cost járattal utazó külföldiek esetében az 1. táblázat mutatja. A táblázat adatai alapján látható, hogy a városlátogatási céllal, diszkont járattal érkezõ turisták jellemzõ tartózkodási ideje 3-5 éjszaka, és a gyógy/wellness turizmusban résztvevõk többsége is ebbe a csoportba tartozik. 1. táblázat A fõbb utazási célokat megjelölõk száma a tartózkodás idõtartama szerint Város- Gyógy/ Üzleti Összesen látogatás wellness 1 éjszaka éjszaka éjszaka vagy több éjszaka Összesen kutatás A diszkont járattal érkezõ, budapesti szállodákban megszálló külföldiek 52%-a 4-5 csillagos, 44%-a pedig 3 csillagos szállodát vett igénybe. A magas színvonalú szállodák Szálloda 61% A budapesti tartózkodás során igénybe vett szálláshely Panzió Ifjúsági 7% 4. ábra Magán 3% Egyéb 6% Rokon, ismerõs 18% A kutatás szerint a diszkont légi járatokkal érkezõ külföldi turisták 61%-a szállodában szállt meg. Az egyéb kereskedelmi szálláshelyek szerepe nem számottevõ. Meglepõen alacsony például a panzióban megszállt turisták aránya. Ugyanakkor jelentõs a rokon, ismerõs lakásában való tartózkodás. Ez utóbbi összefügg a rokon/ismerõs látogatási cél 16,4%-os arányával, esetleg a külföldiek tulajdonában lévõ budapesti lakásokkal. preferálásához bizonyára hozzájárult a mintában szereplõ britek relatíve nagy aránya is, akik számára nem okoz problémát a felsõ kategóriájú budapesti szállodai szobák árának kifizetése. A kutatás adatai alapján megállapítható, hogy a diszkont légi járatokkal Budapestre érkezõk többsége igényli és meg tudja fizetni a magasabb színvonalú szállodák árait. Az igénybevett szálloda kategóriája 5. ábra 4 csillagos 41% 3 csillagos 44% 5 csillagos 11% 58 TURIZMUS BULLETIN 2 csillagos 4% 1 csillagos 0%

5 Megvizsgáltuk, hogy az igénybe vett szálláshely és az utazási cél között milyen kapcsolat van, amelynek eredményét a 2. táblázat mutatja be. 2. táblázat A fõbb utazási célokat megjelölõk száma szálláshely típus szerint Város- Gyógy/ Üzleti Összesen látogatás wellness Szálloda Panzió Ifjúsági szálláshely Magánszoba Rokon, ismerõs lakása Egyéb Összesen Mindhárom kiemelt utazási cél esetében meghatározó szerepe a szállodának van a diszkont járatokkal érkezõ külföldi turisták körében is. Az egyéb kereskedelmi szálláshelyet igénybe vevõk elsõsorban a városlátogatási céllal érkezõk közül kerülnek ki. A válaszadó külföldiek által igénybevett programok száma összesen 893 volt. Ez azt jelenti, hogy egy külföldi átlagosan 2,3 programon vett részt. A kutatás adatai szerint a diszkont járatokkal érkezõk körében a legnépszerûbb program a városnézés (26%) volt, az esti szórakozóhelyek, a múzeumok, illetve a fürdõk látogatása megközelítõleg azonos, 16-17%-os aránnyal szerepeltek a mintában. Az utazási cél és az igénybevett programok között értelemszerûen szoros összefüggés van, amit a felmérés adatai is igazolnak. A városlátogatási céllal érkezõk szinte minden, a kérdõívben felsorolt programon részt vettek. A gyógy/wellness céllal érkezõk közül szintén sokan (78%) részt vettek városnézésen, és a kulturális programok, illetve intézmények (múzeum, koncert, opera) látogatása is meghaladta a 30%-os arányt. Ugyanakkor az üzleti céllal érkezõk többsége semmilyen programot nem vett igénybe. A költés nagyságára vonatkozó kérdésre a megkérdezettek 63%-a válaszolt. A külföldi turisták fogadóhelyen való költésével összefüggésben ún. nyitott kérdés 11 szerepelt a kérdõívben, abból a célból, hogy az átlagos költést ki tudjuk számítani. A budapesti tartózkodás során igénybevett programok 6. ábra kirándulás 87 egyéb 58 városnézés 222 esti szórakozóhely 147 múzeum 141 sport rendezvény 26 fürdõ 130 koncert, opera, színház 82 Budapesti tartózkodáshoz kapcsolódó költés 7. ábra euró 13% 1001 euró felett 3% nem válaszolt 33% euró 22% euró 29% 11 A részletesebb eredmények bemutatása érdekében a kapott adatokat osztályközökbe soroltuk. TURIZMUS BULLETIN 59

6 A kutatási adatok felhasználásával végzett számításaink szerint a diszkont járatokkal érkezõ külföldi turisták egy éjszakára jutó átlagos költése kb euró volt. A válaszadó turisták közül legtöbben (121 fõ) maximum 250 eurót költöttek, a euró között költõk száma 90 fõ volt, míg 53 fõ eurót hagyott Magyarországon, és mindössze 11 fõ költése haladta meg az 1000 eurót. Megvizsgáltuk a fõbb utazási célok és a költés kapcsolatát. A városlátogató céllal érkezõk 23%-a nem válaszolt a kérdésre. A megkérdezetteknek 33,3%-a (a válaszadók 42,8%-a) válaszolta, hogy maximum 250 eurót költött budapesti tartózkodása során. További 27,1%-a (a válaszadók 35,1%-a) euró közötti összeget, és 14,1%- uk mondta azt, hogy 501 és 1000 euró között költött. A maradék 2,6% költött 1000 euró fölött. A gyógy/wellness turizmusban résztvevõk költése az alsó kategóriában nagyjából a városlátogatási céllal érkezõk költéséhez hasonló arányt mutat, ugyanakkor a hosszabb tartózkodási idõvel összefüggésben az euró között költõk aránya több mint 20% volt. Az üzleti céllal érkezõk 42%-a nem válaszolt a kérdésre. A válaszadók közel 50%-ának turisztikai kiadása 250 euró alatt volt, a többi üzletember ennél magasabb összeget költött. Mindazonáltal a költési adatokat különösen az üzletemberek esetében érdemes fenntartásokkal kezelni, mivel abból adódóan, hogy az utazás foglalását és a felmerülõ szolgáltatások kifizetését nem maguk végzik, feltehetõen alulbecsült adatok DISZKONT JÁRATOK VÁLASZTÁSA A válaszadók 73,4%-a (304 fõ) alacsony ára miatt választotta a low-cost járatot. Az olcsóbb árat megjelölõk közel 60%-a a éves korcsoportból került ki. A második leggyakrabban megjelölt ok az volt, hogy így többször tudnak külföldre utazni. A leggyakrabban elõforduló válaszkombináció: olcsóbb és így többször utazhatok külföldre. Ez is igazolja a turizmus piacának jól ismert törvényszerûségeit, miszerint a szabadidõs turizmusban (de napjainkban már az üzleti turizmusban is) az árnak döntõ szerepe van, s az emberek utazásra mindig egy adott összeget szánnak. A közlekedés árának csökkenése tehát egyrészt az utazás gyakoriságát növeli, másrészt ösztönzi a turisták fogadóhelyi pénzköltését. A fapados járatot választók 19,3%-ának döntésében szerepet játszott az is, hogy a diszkont járat szolgáltatásai nem különböznek a menetrendszerinti járatok szolgáltatásaitól. Itt nyilvánvalóan nem a fedélzeti cateringre gondoltak, hanem azokra a szolgáltatási paraméterekre, amelyek az utazás körülményeire vonatkoznak. Megvizsgáltuk, hogy az üzleti céllal érkezõk számára mennyire volt fontos az olcsóbb jegyár. A válaszadó üzleti céllal érkezõ külföldiek több mint fele igennel válaszolt az erre vonatkozó kérdésre. Arra a kérdésre, hogy Eljött volna-e Budapestre, ha nincs alacsony viteldíjú légi járat? a válaszadók 68,8%-a igennel válaszolt. A diszkont járatokkal érkezõ utasok közel egyharmada tehát nem jött volna Budapestre, ha nincs alacsony viteldíjú repülési lehetõsége. A városlátogató turistáknak több mint 40%-a a fapados járat miatt látogatott Budapestre. A válaszadók több mint fele még ebben az évben tervezi utazását fapados járattal külföldre. Ez minden bizonnyal jó hír a diszkont légi társaságoknak, de az európai városlátogató turizmusnak is fontos keresletösztönzõ tényezõje. A válaszadóknak csupán 10%-a válaszolta azt, hogy ebben az évben nem tervez további utazást diszkont járattal. 80% A diszkont járat választását befolyásoló tényezõk 8. ábra 60% 40% 20% 0% olcsóbb szolgáltatásban nem különbözik így többször utazhatok külföldre ismerõseim is ezzel utaztak nem volt más választás egyéb 60 TURIZMUS BULLETIN

7 A Miért ezt a diszkont légitársaságot választotta? kérdésre több válasz is megjelölhetõ volt. A megkérdezettek közül: 110 fõnek ez volt az egyetlen lehetõsége, 86 fõnek ismerõseik ajánlották, 94 fõ a korábbi tapasztalatai alapján döntött ugyanazon a légitársaság mellett, 111 fõ azért választotta, mert az indulási repülõtér helye megfelelõ volt számukra, 46 fõ pedig egyéb indokot jelölt meg (kedvezõ ár, megfelelõ indulási idõ stb.) AZ UTAZÁS KÖRÜLMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE Az utazás körülményeinek vizsgálatához három kérdés kapcsolódott: a diszkont légitársaság járatának minõsítése, a Budapest Airport releváns szolgáltatásainak osztályozása, a repülõtérre kijutás értékelése. Kutatásunk szerint a válaszadók 97,7%-a elégedett volt az igénybevett légi társaság járatával. Ez nem egyedi tapasztalat, más külföldi kutatások is hasonló eredménnyel jártak. Így például az Amerikai Egyesült Államokban az elmúlt három évben mind a szabadidõs, mind az üzleti célú utazók egyaránt magas értékelést adtak a low-cost légitársaságoknak. 12 A Budapest Airport indulási oldalának szolgáltatásai közül a check-in és a beszállítás szolgáltatásai, a poggyászkezelés, valamint a repülõtéri információnyújtás értékelésére kértük az utasokat. A megkérdezettek a check-in és beszállítás szolgáltatásait az ötfokozatú értékelési skálán átlagosan 3,7-re értékelték, és hasonló értéket mutat a poggyászkezeléssel való elégedettség (3,8). Az információnyújtás értékelésének átlaga 4,2 volt. Megkérdeztük az utasokat arról is, hogy milyen szolgáltatásokat hiányolnak a repülõtérrõl. A válaszadók 53%- a semmit nem hiányolt, akik észrevételt tettek, a gyorsabb check-in biztosítását, az ülõhelyek számának növelését, a légkondicionálást, és a laptop csatlakozás biztosítását említették. A repülõtérre kijutást a válaszadók 60%-a jónak, 40%- a nagyon jónak értékelte JÖVÕBENI UTAZÁSI TERVEK A válaszadó külföldiek közel 60%-a úgy gondolja, hogy két éven belül ismét meglátogatja hazánkat. Különösen bíztató, hogy a fiatalok (19-34 éves korcsoportba tartozók) 71%-a és a évesek 69%-a rövid idõn belül tervezi visszatérését. Akik nemmel válaszoltak (40%) a következõ indokokat említették: inkább más országokat látogatnak meg (21%), nincs elég színvonalas program Budapesten (7%), nincs pénze egy újabb budapesti utazásra (). 3. Összefoglalás A Modern Üzleti Tudományok Fõiskoláján a III. évfolyam Turizmus szakirányának hallgatói egy turisztikai tantárgy részeként végezték a primer kutatást és a tanulmány írását. A kutatás dologi költségeit a gyakorlatorientált szakmai képzés iránti elkötelezettségbõl a Fõiskola finanszírozta. Jóllehet a kutatás elsõsorban oktatási célokat szolgált, a kapott eredmények a turizmus egy új jelenségérõl a gyakorlatban is hasznosítható információkat nyújtanak. A kutatás legfontosabb eredményeit a következõkben foglaljuk össze: A low-cost légi járatokkal érkezõ külföldiek közel fele városlátogatási céllal érkezett, demográfiai jellemzõiket tekintve jelentõs a fiatalok aránya. A low-cost légi járatokkal érkezõ külföldiek közel egyharmada nem jött volna Budapestre, ha nincs ilyen lehetõsége. A diszkont járattal Budapestre érkezõ külföldiek egy éjszakára jutó átlagos pénzköltése euró volt. A fapados járatokkal érkezõ külföldiek 60%-a szállodában, azon belül több mint 50% 4-5 csillagos szállodában szállt meg. A diszkont légi járatokat választók 20%-a az utazást megelõzõ két héten belül döntött az utazásáról. A diszkont járat választását elsõsorban az olcsó jegyek befolyásolták. A fapados járatok külföldi utasai tapasztalt és igényes utazók, akik évente többször utaznak külföldre. Az utasok 97,7%-a elégedett volt az általa választott diszkont járattal. A megkérdezett külföldiek 60%-a tervezi, hogy két éven belül ismét meglátogatja hazánkat. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott kutatási eredmények egy statikus állapotot tükröznek, április hónapra jellemzõek. 12 Falls Church, VA. 13 April www. dksa. com TURIZMUS BULLETIN 61

MARKETINGTERV 2014 mellékletek

MARKETINGTERV 2014 mellékletek Magyar turizmus zrt. MARKETINGTERV 2014 mellékletek Tartalom 1. Részletes helyzetelemzés 2 1.1. A turizmus jelentősége Magyarországon...................................................................

Részletesebben

TURISZTIKAI TERMÉKEK. A Turisztikai Világszervezet ökoturizmus kutatási programja TURIZMUS BULLETIN 19. 1. A tanulmány célja

TURISZTIKAI TERMÉKEK. A Turisztikai Világszervezet ökoturizmus kutatási programja TURIZMUS BULLETIN 19. 1. A tanulmány célja A Turisztikai Világszervezet ökoturizmus kutatási programja Összeállította: a Magyar Turizmus Rt. Kutatási Igazgatósága Veréczi Gábor közremûködésével. A tanulmány célja Az ENSZ a 2002-es évet az Ökoturizmus

Részletesebben

Budapest a kulturális turizmus szemszögéből A Budapesti Kulturális Munkacsoport tanulmánya. Szerzők: Nyúl Erika és Ördög Ágnes 1

Budapest a kulturális turizmus szemszögéből A Budapesti Kulturális Munkacsoport tanulmánya. Szerzők: Nyúl Erika és Ördög Ágnes 1 Budapest a kulturális turizmus szemszögéből A Budapesti Kulturális Munkacsoport tanulmánya Szerzők: Nyúl Erika és Ördög Ágnes 1 A Budapestre érkező külföldi turisták kulturális szokásait vizsgáló kutatás

Részletesebben

A dunai hajózáson részt vevők jellemzői A Viking River Cruises vendégei körében végzett felmérés eredményei

A dunai hajózáson részt vevők jellemzői A Viking River Cruises vendégei körében végzett felmérés eredményei A dunai hajózáson részt vevők jellemzői A Viking River Cruises vendégei körében végzett felmérés eredményei Bevezetés, vezetői összefoglaló A dunai hajóutazások Magyarország turisztikai kínálatának fontos

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A német lakosság utazási szokásai, és Magyarország mint turisztikai desztináció ismertsége, imázsa és piaci lehetõségei Németországban A Magyar Turizmus Rt. megbízásából összeállította a TNS Hungary Kft.

Részletesebben

Szerzõ: Vizi István 1

Szerzõ: Vizi István 1 A magyar lakosság aktív turizmussal kapcsolatos preferenciái és az aktív turisztikai tevékenységek intenzitása Szerzõ: Vizi István 1 Jelen kutatás közvetlen elõzménye a Magyar Turizmus Rt. megbízásából

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Magyarország ismertsége és imázsa Hollandiában, a holland lakosság utazási szokásai A Magyar Turizmus Rt. megbízásából összeállította a KPMG Tanácsadó Kft. Utazás, szabadidõ és turizmus csoportja A Magyarország

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Országtanulmány: Szlovénia Szerzõ: Polgár Judit 1 1. Szlovénia általános jellemzése Szlovénia, Európa egyik legkisebb országa, az Alpok és az Adriai-térség között, Kelet- és Nyugat-Európa találkozásánál

Részletesebben

Kecskés Gábor Gergely * HARC A FIATAL MAGYAR LÉGI UTASOKÉRT **

Kecskés Gábor Gergely * HARC A FIATAL MAGYAR LÉGI UTASOKÉRT ** Kecskés Gábor Gergely * HARC A FIATAL MAGYAR LÉGI UTASOKÉRT ** RÉSZLETEK A dolgozat során megpróbáltam bemutatni a légi közlekedés piacát, és azon belül is hangsúlyt adtam a low-cost és a hagyományos légitársaságoknak.

Részletesebben

1. A kutatásról. 2. Az utazások fıbb jellemzıi a világon

1. A kutatásról. 2. Az utazások fıbb jellemzıi a világon Budapest, 2013. január 17. WORLD TRAVEL TRENDS REPORT 2012/2013 Az IPK International ETC World Travel Monitor Forum konferenciája alapján készült trendelemzés legfıbb megállapításai Az IPK International

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY. Halassy Emõke A magyar lakosság és a vízi, a vízparti, valamint a gyógyés wellness-turizmus kapcsolata 2

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY. Halassy Emõke A magyar lakosság és a vízi, a vízparti, valamint a gyógyés wellness-turizmus kapcsolata 2 tartalom PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Halassy Emõke A magyar lakosság és a vízi, a vízparti, valamint a gyógyés wellness-turizmus kapcsolata 2 TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS Dr. Rátz Tamara Dr. Michalkó Gábor A

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A magyar lakosság utazási szokásai, 2008 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készítette a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A magyar lakosság utazási szokásai 2012-ben 1 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készített kutatás alapján összeállította: Mester Tünde 2 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvélemény-kutató

Részletesebben

turizmus és regionalitás

turizmus és regionalitás A Dél-dunántúli régió felnôtt lakosságának wellness-fogyasztási szokásai Szerzô: Hegedüs Veronika 1 Laczkó Tamás 2 A világ egészségturisztikai piacain tapasztalható folyamatos bôvülésnek köszönhetôen a

Részletesebben

Az ETC 2013/3. negyedéves jelentése

Az ETC 2013/3. negyedéves jelentése 2013. november 25. EURÓPAI TURIZMUS 2013-BAN TRENDEK ÉS KILÁTÁSOK Az ETC 2013/3. negyedéves jelentése Az európai turizmus az enyhülı, de még mindig fennálló gazdasági nehézségek ellenére gyorsuló növekedést

Részletesebben

1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása 1

1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása 1 MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2012 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása 1 A Központi Statisztikai Hivatal elızetes adatai szerint 2012 decemberében a kereskedelmi szálláshelyet

Részletesebben

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL 2013. március 14. SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából kétévente készül reprezentatív felmérés a magyarok utazási szokásairól. A 2012 decemberében

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal előzetes

Részletesebben

Piac- és országtanulmány

Piac- és országtanulmány Magyarország mint turisztikai desztináció imázsa és piaci pozíciója Horvátországban, Szerbiában és Szlovéniában A Magyar Turizmus Zrt. kutatási eredményei alapján összeállította: Mester Tünde 1 Horvátország,

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2012 január februári teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2012 január februári teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2012 január februári teljesítményéről Összefoglaló - Az STR riport adatai szerint a világ szállodaiparában 2012 első két hónapjában az elmúlt évhez hasonlóan,

Részletesebben

BUDAPEST KÖZÉP-DUNAVIDÉK

BUDAPEST KÖZÉP-DUNAVIDÉK Budapesti kulturális kutatás A Kulturális Munkacsoport 009. évi kutatása A BTH Budapesti Turisztikai Nonprofit Kft. kutatási eredményei alapján összeállította: Ördög Ágnes A BTH Budapesti Turisztikai Nonprofit

Részletesebben

Az ETC 2014/4. negyedéves jelentése

Az ETC 2014/4. negyedéves jelentése EURÓPAI TURIZMUS 2014-BEN TRENDEK ÉS KILÁTÁSOK Az ETC 2014/4. negyedéves jelentése 2015. február 16. 2014-ben a turizmus szilárd növekedést mutatott Európában: a European Travel Commission (ETC) megállapítja,

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2011.

Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2011. Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2011. Tisztelt Partnerünk! A Magyar Turizmus Zrt. tevékenysége 2011-től az eredményorientáltság, a hatékonyság és a koncentrált működés alapelvei szerint újul meg. A

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Az észak-európai lakosság utazási szokásai és Magyarország mint turisztikai desztináció ismertsége, imázsa és piaci potenciálja Észak-Európában Összeállította: a Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a Xellum

Részletesebben

2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal elızetes adatai 1 szerint 2014 márciusában a kereskedelmi

Részletesebben

Akikért a törvény szól

Akikért a törvény szól SZISZIK ERIKA KLÉR ANDREA Akikért a törvény szól Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatunk keretein belül olyan kutatást végeztünk Zuglóban, amelyben igyekeztünk képet kapni a kerületben veszélyeztetettként

Részletesebben

tények és elôrejelzések

tények és elôrejelzések A Balaton régió turizmusa a számok tükrében, különös tekintettel a német, a dán és a cseh vendégforgalom alakulására Szerzô: Sulyok Judit 1 A Magyar Turizmus Zrt. 28-ban is folytatja Külképviselôk a régiókban

Részletesebben

Itthon otthon van. www.itthon.hu

Itthon otthon van. www.itthon.hu Itthon otthon van www.itthon.hu XII. évfolyam 2. szám bulletin a Magyar Turizmus Zrt. szakmai és tudományos folyóirata Ifjúsági turizmus Magyarországon I. rész A magyarországi MICE turizmus A sötétség

Részletesebben

Turizmus. Magyarországon. www.hungarytourism.hu

Turizmus. Magyarországon. www.hungarytourism.hu Turizmus Magyarországon www.hungarytourism.hu Készítette a Magyar Turizmus Rt. H-1012 Budapest, Vérmező út 4. Telefon: +36 1 488-8700, fax: +36 1 488-8711 Tervező és kivitelező: VIVA Média Holding Fotó:

Részletesebben

Az Észak-magyarországi régió turizmusának esélyei a globális gazdasági válság időszakában

Az Észak-magyarországi régió turizmusának esélyei a globális gazdasági válság időszakában Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek VI.évf. 2009 2 89-107 Az Észak-magyarországi régió turizmusának esélyei a globális gazdasági válság időszakában A válság turizmusra gyakorolt hatásairól számos, elemzés,

Részletesebben

Összeállította: Magyar Turizmus Zrt., Kutatási Csoport 1

Összeállította: Magyar Turizmus Zrt., Kutatási Csoport 1 a a a Kedves Olvasók! Ismét tematikus számmal szeretnénk az Önök ismereteit gyarapítani. A Magyar Turizmus Zrt. 2009-re a Kulturális Turizmus Évét hirdette meg, elsôsorban belföldi marketingtevékenységében.

Részletesebben

Szerzők: dr. Mundruczó Györgyné 2 dr. Pulay Gyula 3 Tököli László 4

Szerzők: dr. Mundruczó Györgyné 2 dr. Pulay Gyula 3 Tököli László 4 A támogatott turisztikai beruházások helyi és térségi szintű hatékonyságának vizsgálata 1 Szerzők: dr. Mundruczó Györgyné 2 dr. Pulay Gyula 3 Tököli László 4 Az utóbbi tíz évben a turizmus fejlesztését

Részletesebben

Légi turizmus számokban

Légi turizmus számokban Légi turizmus számokban A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülıtéren keresztül Magyarországra beérkezı turista forgalom alakulása 211 évben Oldal(ak)/Page(s): 2 / 278 Kiadta a Budapest Airport Zrt. 1185, Budapest,

Részletesebben

Magyarországi szálláshelyek vendégéjszakáinak alakulása 2010-2015 Készítette: Dr. Juhász László PhD www.hotel2022.hu juhasz.hotel2022@gmail.

Magyarországi szálláshelyek vendégéjszakáinak alakulása 2010-2015 Készítette: Dr. Juhász László PhD www.hotel2022.hu juhasz.hotel2022@gmail. 1 / 10 Magyarországi szálláshelyek vendégéjszakáinak alakulása 2010-2015 Készítette: www.hotel2022.hu juhasz.hotel2022@gmail.com Felvetés: A szálláshelyek vendégéjszakáinak száma az elmúlt öt évben 35%-kal

Részletesebben

Magyarország ismertsége imázsa és piaci potenciálja Lengyelországban, a lengyel lakosság utazási szokásai

Magyarország ismertsége imázsa és piaci potenciálja Lengyelországban, a lengyel lakosság utazási szokásai Készült a Magyar Turizmus Rt. ának megbízásából Magyarország ismertsége imázsa és piaci potenciálja Lengyelországban, a lengyel lakosság utazási szokásai Kutatási jelentés Tartalomjegyzék 1 A KUTATÁS HÁTTERE...

Részletesebben

Kutatási tanulmány. Végzett hallgatók iránti kereslet és beválás. Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

Kutatási tanulmány. Végzett hallgatók iránti kereslet és beválás. Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Kutatási tanulmány Végzett hallgatók iránti kereslet és beválás Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Alprojekt: Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése Kutatás azonosítója: KUTAT 4 Készítette:

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT ÉSZAK-EURÓPA PREZENTÁCIÓJA KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ, MAGYAR TURIZMUS ZRT.

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT ÉSZAK-EURÓPA PREZENTÁCIÓJA KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ, MAGYAR TURIZMUS ZRT. A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT ÉSZAK-EURÓPA PREZENTÁCIÓJA KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ, MAGYAR TURIZMUS ZRT. MIRŐL IS LESZ MA SZÓ? A PREZENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ FELHASZNÁLT ADATOK Másodlagos adatok

Részletesebben

1. táblázat. Az egyes desztinációk turistaérkezéseinek összesítése alapján. ** Becslés. *** Előrejelzés.

1. táblázat. Az egyes desztinációk turistaérkezéseinek összesítése alapján. ** Becslés. *** Előrejelzés. 2016. május 23. EURÓPAI TURIZMUS 2015-BEN ÉS 2016-BAN TRENDEK ÉS KILÁTÁSOK Az ETC 2016/1. negyedéves jelentése A nemzetközi turistaérkezések számának 2015. évi 5%-os európai növekedése után a 2016-os első

Részletesebben

itthon A német lakosság utazási szokásai; otthon van Németországban Magyarország mint turisztikai desztináció ismertsége, imázsa és piaci lehetõségei

itthon A német lakosság utazási szokásai; otthon van Németországban Magyarország mint turisztikai desztináció ismertsége, imázsa és piaci lehetõségei itthon otthon van A német lakosság utazási szokásai; Magyarország mint turisztikai desztináció ismertsége, imázsa és piaci lehetõségei Németországban Összefoglaló tanulmány 2005 M A G Y A R T U R I Z M

Részletesebben

KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK A VIZSGÁLAT CÉLJAI A vizsgálat fő irányvonalát adó primer felmérések a belső önértékelésre koncentráltak. A vizsgálattal azt kívántuk feltárni, hogy az egyetem milyen

Részletesebben

Turizmus. Magyarországon

Turizmus. Magyarországon Turizmus www.itthon.hu végleges adatokkal Turizmus A nemzetközi turistaérkezések számának alakulása (millió fő, /2010) Európa (504,0; +6,2%) Afrika (49,9; +0,4%) Amerika (156,6; +3,9%) Ázsia (216,9; +6,1%)

Részletesebben

Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében

Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében 389 V ITA Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében FEHÉR ANDRÁS SZABÓ G. GÁBOR SZAKÁLY ZOLTÁN Kulcsszavak: elégedettség, vélemények, olvasók, szerz k, Gazdálkodás. ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Dinamikus növekedés, kedvező kilátások

Dinamikus növekedés, kedvező kilátások Report on Business Climate of the Largest Exporting Manufacturing Firms TOP 1500-2000/2 Jelentés a legnagyobb exportáló feldolgozóipari cégek üzleti kilátásairól Tóth I. János * Dinamikus növekedés, kedvező

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 januári teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 januári teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 januári teljesítményéről Összefoglaló - 2013 januárjában nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel Kelet, Ausztrália

Részletesebben

A magyar lakosság utazási szokásai, 2010

A magyar lakosság utazási szokásai, 2010 1 A magyar lakosság utazási szokásai, 2010 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készítette a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ifjúsági turizmus Magyarországon II. rész A Magyar Turizmus Zrt. kutatási eredményei alapján összeállította: Mester Tünde 1 A cikksorozat áttekinti az Önkormányzati Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkársága

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET A MINŐSÉG- ÉS BIZTONSÁGMENEDZSMENT SZEREPÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ÖKONÓMIAI VIZSGÁLATA

Részletesebben

A magyar háztartások utazási aktivitása (részvételi arány a háztartások százalékában)

A magyar háztartások utazási aktivitása (részvételi arány a háztartások százalékában) Magyar Turizmus Zrt. 1012 Budapest, Vérmezo út 4. Tel.: (06-1)488-8700? Fax: (06-1)488-8600 E-mail: htbudapest@hungarytourism.hu? www.itthon.hu 2006. március 16. A MAGYAR TURIZMUS ZRT. TÁJÉKOZTATÓJA A

Részletesebben

A lakosság utazási szokásai, vélemények a magyarországi turizmusról - II.

A lakosság utazási szokásai, vélemények a magyarországi turizmusról - II. A lakosság utazási szokásai, vélemények a magyarországi turizmusról - II. Összeállította a Magyar Turizmus Rt a megbízásából a Szonda Ipsos Média-, Vélemény- és Piackutató intézet A Szonda Ipsos Média-,

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A Szegedi Szabadtéri Játékok turisztikai jelentősége és látogatóinak jellemzői Szerző: Herczeg Tamás 1 23-ban a korábbi tendencia megfordult: a Szegedi Szabadtéri Játékokra kicsivel több turista érkezett,

Részletesebben

A turizmus általános helyzet a 2012. évben

A turizmus általános helyzet a 2012. évben A turizmus általános helyzet a 2012. évben Az IPK International WTM-felmérés eredményei alapján készített becslés szerint 2012-ben összesen 6,8 milliárd külföldi es belföldi utazást tett a világ 15 évnél

Részletesebben

Tárgyszavak: vásárlói igény; vásárlói magatartás; vevőkapcsolat.

Tárgyszavak: vásárlói igény; vásárlói magatartás; vevőkapcsolat. A MARKETING TERÜLETEI A hibrid fogyasztó Sosem volt a vásárló annyira kiszámíthatatlan, mint manapság. Egyszerre hódít a diszkont és a luxus, az Aldi és a Gucci. A megváltozott igényekhez a kereskedelemnek

Részletesebben

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL A 2004. év őszén teljes körű felmérést végeztünk a szenvedélybetegek nappali ellátást nyújtó intézményeinek körében. A kutatást

Részletesebben

E lõször is szeretném megköszönni a lehetõséget, hogy részt vehetek ezen a konferencián.

E lõször is szeretném megköszönni a lehetõséget, hogy részt vehetek ezen a konferencián. Gyurgyik László A SZLOVÁKIAI MAGYARSÁG SZERKEZETI ÖSSZETÉTELÉNEK VÁLTOZÁSAI 1 E lõször is szeretném megköszönni a lehetõséget, hogy részt vehetek ezen a konferencián. A mai konferencia a határon túli ság

Részletesebben

A magyarországi MICE turizmus

A magyarországi MICE turizmus A magyarországi MICE turizmus turisztikai termékek Összeállította: Magyar Turizmus Zrt. Xellum Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1 A MICE piacnak, azon belül Magyarország nemzetközi és hazai megítélésének,

Részletesebben

5. HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEK

5. HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEK 5. HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEK Kovács Katalin Ôri Péter FÔBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A magyarországi halandóság történeti távlatban is kedvezôtlen volt nyugat- vagy észak-európai összehasonlításban, de ez a hátrány

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2015 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről OKTÓBER 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 6 HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex KPMG Tanácsadó Kft. 2015. november KPMG.hu 4 3 2 2,50 2,73 1 1,45 1,34 0-1 0,08-0,72-0,28 2011. június 2011. november 2012. május 2012. december 2013. június 2014.

Részletesebben

MInden élménnyel több leszel. Turizmus Magyarországon 2014. végleges adatokkal

MInden élménnyel több leszel. Turizmus Magyarországon 2014. végleges adatokkal MInden élménnyel több leszel Turizmus Magyarországon 2014 végleges adatokkal Tények és adatok A nemzetközi turistaérkezések száma (millió fő; 2014/2013) Európa (581,7; +2,7%) Afrika (55,8; +2,6%) Amerika

Részletesebben

Demográfia. Lakónépesség, 2005

Demográfia. Lakónépesség, 2005 Demográfia Lakónépesség, 2005 Szlovákia délkeleti részén elterülõ Felsõ-Bodrogközt gyakran nevezik Szlovákia alföldjének. Ezen a területen 28 település található, amelyek a Bodrog, Latorca és Tisza folyók,

Részletesebben

TURIZMUSMENEDZSMENT. Fogyasztói magatartás a hazai utazási szolgáltatások piacán 1 44 TURIZMUS BULLETIN XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. 1.

TURIZMUSMENEDZSMENT. Fogyasztói magatartás a hazai utazási szolgáltatások piacán 1 44 TURIZMUS BULLETIN XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. 1. Fogyasztói magatartás a hazai utazási szolgáltatások piacán 1 Szerzők: dr. Neulinger Ágnes 1 Kelemen Kata 2 dr. Simon Judit 3 dr. Hofmeister Tóth Ágnes 4 Kutatási projektünkben a hazai lakosság utazással

Részletesebben

Cséti Gábor A felügyelôbizottság elnöke, a MALÉV nyugalmazott kereskedelmi vezérigazgató-helyettese, fôtanácsos.

Cséti Gábor A felügyelôbizottság elnöke, a MALÉV nyugalmazott kereskedelmi vezérigazgató-helyettese, fôtanácsos. A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG TAGJAI Cséti Gábor A felügyelôbizottság elnöke, a MALÉV nyugalmazott kereskedelmi vezérigazgató-helyettese, fôtanácsos. Dr. Boér Gábor 1990 óta az Investor Holding Rt. vezérigazgató-helyettese,

Részletesebben

Csepeli György *, Prazsák Gergõ ** INTERNET ÉS TÁRSADALMI EGYENLÕTLENSÉG MAGYARORSZÁGON E-VILÁGI TRENDEK 7

Csepeli György *, Prazsák Gergõ ** INTERNET ÉS TÁRSADALMI EGYENLÕTLENSÉG MAGYARORSZÁGON E-VILÁGI TRENDEK 7 Csepeli György *, Prazsák Gergõ ** INTERNET ÉS TÁRSADALMI EGYENLÕTLENSÉG MAGYARORSZÁGON A szakirodalom Al Gore nyomán a szakadék (gap) metaforájával írja le azt a társadalmi megosztottságot, mely nem jöhetett

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2015 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről FEBRUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

TURISZTIKAI TERMÉKEK. Az egészségturisztikai piac sajátosságai Oroszországban. Turizmus bulletin XV. évfolyam 1. szám 57.

TURISZTIKAI TERMÉKEK. Az egészségturisztikai piac sajátosságai Oroszországban. Turizmus bulletin XV. évfolyam 1. szám 57. Az egészségturisztikai piac sajátosságai Oroszországban Szerzô: Aranyossyné Szegedi Andrea 1 A gyógyszállodákban regisztrált vendégéjszakák száma alapján Oroszország hazánk második legfontosabb küldôpiaca

Részletesebben

és élelmiszer-ipari termékek hozhatók forgalomba, amelyeket a vonatkozó jogszabá-

és élelmiszer-ipari termékek hozhatók forgalomba, amelyeket a vonatkozó jogszabá- 152 - - - - - - Az öko, a bio vagy az organikus kifejezések használata még napjainkban sem egységes, miután azok megjelenési formája a mindennapi szóhasználatban országon- A német, svéd, spanyol és dán

Részletesebben

A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon pénzügyi stabilitási szempontból

A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon pénzügyi stabilitási szempontból MNB Mûhelytanulmányok 36. 2005 PAPP MÓNIKA A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon pénzügyi stabilitási szempontból Papp Mónika A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon

Részletesebben

6./2011. Terménypiaci előrejelzések 2011. márc. 20., Vasárnap. Összefoglaló

6./2011. Terménypiaci előrejelzések 2011. márc. 20., Vasárnap. Összefoglaló Zöldforrás Vidékfejlesztés Kft. 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t-online.hu 6./2011. Terménypiaci előrejelzések 2011.

Részletesebben

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 MAGYARORSZÁG, 2007 Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának idõpontja: 2008.

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

Energiaszegénység Magyarországon

Energiaszegénység Magyarországon Mûhely Fülöp Orsolya, az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ munkatársa, közgazdász E-mail: fulop@energiaklub.hu Energiaszegénység Magyarországon Lehoczki-Krsjak Adrienn, a KSH munkatársa,

Részletesebben

Internet használat a magyarországi szabadidős utazások megszervezése során

Internet használat a magyarországi szabadidős utazások megszervezése során Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Grotte Judit Okleveles Közgazdász Internet használat a magyarországi szabadidős utazások megszervezése során Doktori értekezés -

Részletesebben

Mit közvetítenek a női magazinok 2012-ben?

Mit közvetítenek a női magazinok 2012-ben? Haraszti Adrienn Tömör Ágnes Mit közvetítenek a női magazinok 0-ben? A Nők Lapja, a Kiskegyed, az Éva és a Cosmopolitan magazinok 0-es évfolyamának tartalomelemzése Bevezetés A tömegkommunikáció korszakában

Részletesebben

A hízott libamáj fogyasztásának aktuális kérdései

A hízott libamáj fogyasztásának aktuális kérdései A hízott libamáj fogyasztásának aktuális kérdései Lendvai Edina Czibolya Anita A hízott libamáj egy speciális termék, melyet a ludak töméses hízlalásával állítanak elő. Sok ezer éves múlttal rendelkezik

Részletesebben

A 2009. évi Baross Gábor Program pályázati kiírásaira a Dél-alföldi Régióban benyújtott pályaművek statisztikai elemzése

A 2009. évi Baross Gábor Program pályázati kiírásaira a Dél-alföldi Régióban benyújtott pályaművek statisztikai elemzése A 2009. évi Baross Gábor Program pályázati kiírásaira a Dél-alföldi Régióban benyújtott pályaművek statisztikai elemzése Készítette: Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Vezetői

Részletesebben

Doktori értekezés - tervezet

Doktori értekezés - tervezet Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Grotte Judit Okleveles Közgazdász Internet használat a magyarországi szabadidős utazások megszervezése során Doktori értekezés -

Részletesebben

Turizmus és regionalitás

Turizmus és regionalitás Veszprém turizmusának jellemzői egy belföldi kutatás tükrében Szerző: Lőrincz Katalin 1 A Tourinform Veszprém megbízásából 2006-ban a magyar lakosság körében reprezentatív kutatás készült Veszprém város

Részletesebben

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A 2004-es uniós csatlakozást követően a Magyaroszágra bevándorlók számában enyhe, majd 2008-ban az előző évben bevezetett jogszabályi változásoknak

Részletesebben

MÛHELY. A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében*

MÛHELY. A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében* MÛHELY Nagy Beáta KIREKESZTÉS VAGY BEFOGADÁS? A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében* Az információs technológiák folyamatos és egyre felgyorsuló

Részletesebben

KFI TÜKÖR 1. Az IKT szektor helyzete

KFI TÜKÖR 1. Az IKT szektor helyzete KFI TÜKÖR 1. Az IKT szektor helyzete 2012 KFI tükör 1. Az IKT szektor helyzete Budapest, 2012 A kiadvány a Nemzeti Innovációs Hivatal KFI Obszervatórium Fôosztályának gondozásában készült. Készítették:

Részletesebben

2.1. A 2010. évben megvalósult főbb turisztikai fejlesztések Hévízen

2.1. A 2010. évben megvalósult főbb turisztikai fejlesztések Hévízen 1. A turizmus általános helyzet a 2010. évben Európában 2010 első felében nőtt a vendégéjszakák száma, és az elemzők szerint ez a növekedés a harmadik negyedévben is folytatódik. Eddig a pozitív változásokból

Részletesebben

Papp Z. Attila. életre, ha a döntéshozók valamilyen módon vagy szinten figyelembe vennék ezeket.

Papp Z. Attila. életre, ha a döntéshozók valamilyen módon vagy szinten figyelembe vennék ezeket. Papp Z. Attila A határon túli magyarok oktatási kérdései a kilencvenes évek során jobbára politikai, szimbolikus problémaként jelentkeztek, az oktatás egyfajta szenvedéstörténet részeként, mint a megmaradás

Részletesebben

Travel Behaviour & Destination Images 2014 The Nordic Outbound Travel Market

Travel Behaviour & Destination Images 2014 The Nordic Outbound Travel Market Budapest, 2015. február 4. Travel Behaviour & Destination Images 2014 The Nordic Outbound Travel Market A Related tanulmányának összefoglalója HÁTTÉR A Related nevű dán PR- és marketingcég megbízásából

Részletesebben

Fiatal gazdák a kertészeti termelésben

Fiatal gazdák a kertészeti termelésben Fiatal gazdák a kertészeti termelésben Piackutatási jelentés, 2016 Az online felmérés eredményei Tartalom A kutatás elôzménye, célja és módszertana 2 A kutatás eredményei A válaszadók fôbb jellemzôi 3

Részletesebben

Vasúti közlekedés Európában

Vasúti közlekedés Európában Vasúti közlekedés Európában turisztikai termékek Szerzô: Polgár Judit 1 Jelen összefoglaló a Mintel 2008 márciusában publikált tanulmánya, valamint a Turisztikai Világszervezet (UNWTO) 2006. évi, turisztikai

Részletesebben

A MAGYAR TURIZMUS ZRT. KONGRESSZUSI IGAZGATÓSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyarországon 2012-ben megrendezett nemzetközi rendezvényekrıl

A MAGYAR TURIZMUS ZRT. KONGRESSZUSI IGAZGATÓSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyarországon 2012-ben megrendezett nemzetközi rendezvényekrıl A MAGYAR TURIZMUS ZRT. KONGRESSZUSI IGAZGATÓSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA a Magyarországon 2012-ben megrendezett nemzetközi rendezvényekrıl A Magyar Kongresszusi Igazgatóság (MKI) partnerei közremőködésével 2012-ben

Részletesebben

Szociológiai Szemle 2002/4. 95 120. Darvas Ágnes-Tausz Katalin A GYERMEKEK SZEGÉNYSÉGE. A gyermekszegénység vizsgálati módszerei

Szociológiai Szemle 2002/4. 95 120. Darvas Ágnes-Tausz Katalin A GYERMEKEK SZEGÉNYSÉGE. A gyermekszegénység vizsgálati módszerei Szociológiai Szemle 00/4. 95 0. Darvas Ágnes-Tausz Katalin A GYERMEKEK SZEGÉNYSÉGE A gyermekszegénység vizsgálati módszerei A társadalmi kirekesztõdéssel foglalkozó egyre burjánzóbb és divatossá is lett

Részletesebben

Az egészségturizmus marketingkoncepciója. Vezetői összefoglaló

Az egészségturizmus marketingkoncepciója. Vezetői összefoglaló Magyar Turizmus Rt. Az egészségturizmus marketingkoncepciója Vezetői összefoglaló 2002. április 30. Végső jelentés Tartalom 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 2 1.1 A KUTATÁS HÁTTERE 2 1.1.1 A kutatás céljai 2 1.1.2

Részletesebben

Az egészségturizmus magyarországi rendszere a klaszterszerveződés összefüggésein keresztül

Az egészségturizmus magyarországi rendszere a klaszterszerveződés összefüggésein keresztül Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Printz-Markó Erzsébet okleveles közgazdász Az egészségturizmus magyarországi rendszere a klaszterszerveződés összefüggésein keresztül

Részletesebben

A magyar lakosság borfogyasztási szokásai. Szerzô: Bormarketing Mûhely Kft. 1

A magyar lakosság borfogyasztási szokásai. Szerzô: Bormarketing Mûhely Kft. 1 A magyar lakosság borfogyasztási szokásai Szerzô: Bormarketing Mûhely Kft. 1 Az utazási élményhez szorosan kapcsolódik a bor és a gasztronómia. A gazdag kínálattal rendelkezô hazai úti célok számára a

Részletesebben

9. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 388-9/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. május 30-i nyilvános ülésére

9. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 388-9/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. május 30-i nyilvános ülésére 9. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 388-9/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjainak megállapítása Előterjesztő:

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2008/9

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2008/9 2008/130 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu II. évfolyam 130. szám 2008. szeptember 29. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2008/9 A tartalomból 1 Pécs vendégforgalma 2008 I. félévében

Részletesebben

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat Tanulmány Pályakezdő szakmunkások elhelyezkedésének alakulása Gazdálkodók szakképző iskolát végzettek, felsőfokú

Részletesebben

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal Társadalmi jellemzõk, 2006 Társadalmi jellemzõk, 2006 Ára: 2000,- Ft Központi Statisztikai Hivatal KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁRSADALMI JELLEMZÕK, 2006 Budapest, 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL,

Részletesebben

PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAMOK FELMÉRÉSE

PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAMOK FELMÉRÉSE PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAMOK FELMÉRÉSE Kutatási jelentés 2016. április A KUTATÁSI JELENTÉST KÉSZÍTETTÉK: Dr. Németh Erzsébet felügyeleti vezető, az Állami Számvevőszék Pénzügyi kultúra projektjének

Részletesebben

A lakosság klímaváltozással kapcsolatos attitűdjének empirikus vizsgálata

A lakosság klímaváltozással kapcsolatos attitűdjének empirikus vizsgálata A lakosság klímaváltozással kapcsolatos attitűdjének empirikus vizsgálata Baranyai Nóra Varjú Viktor Bevezetés Bár Svante Arrhenius már a 19. század végén megfogalmazta, hogy a levegőbe kerülő szén-dioxid

Részletesebben

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon Bajmócy Zoltán Lengyel Imre Málovics György (szerk.) 2012: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, 52-73. o. Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Részletesebben

A bor és gasztronómia mint turisztikai termék

A bor és gasztronómia mint turisztikai termék Termékleírás A bor és gasztronómia mint turisztikai termék Összeállította: Magyar Turizmus Zrt. A Magyar Turizmus Zrt. (MT Zrt.) mint nemzeti turisztikai marketingszervezet feladata a hazai turisztikai

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Bevezetés...2 Ipar...2 Építőipar...3 Lakásépítés...3 Idegenforgalom...4 Beruházás...5 Népesség, népmozgalom...6

Részletesebben

Bernát Anikó Szivós Péter: A fogyasztás jellemzői általában és két kiemelt kiadási csoportban

Bernát Anikó Szivós Péter: A fogyasztás jellemzői általában és két kiemelt kiadási csoportban Bernát Anikó Szivós Péter: A fogyasztás jellemzői általában és két kiemelt kiadási csoportban (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Bernát Anikó Szivós

Részletesebben