TURISZTIKAI TERMÉKEK. A Turisztikai Világszervezet ökoturizmus kutatási programja TURIZMUS BULLETIN A tanulmány célja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TURISZTIKAI TERMÉKEK. A Turisztikai Világszervezet ökoturizmus kutatási programja TURIZMUS BULLETIN 19. 1. A tanulmány célja"

Átírás

1 A Turisztikai Világszervezet ökoturizmus kutatási programja Összeállította: a Magyar Turizmus Rt. Kutatási Igazgatósága Veréczi Gábor közremûködésével. A tanulmány célja Az ENSZ a 2002-es évet az Ökoturizmus Nemzetközi Évének nyilvánította, amelynek keretében a Turisztikai Világszervezet (World Tourism Organization WTO) 200 és 2002 folyamán kutatóprogramot folytatott Európa és Észak- Amerika egyes, az ökoturizmus szempontjából fontos küldõpiacain: Franciaországban, Németországban, Spanyolországban, Olaszországban, az Egyesült Királyságban, Kanadában és az Amerikai Egyesült Államokban. Ez volt az elsõ alkalom, hogy nemzetközi szintû kutatás készült a témában, annak mind minõségi, mind mennyiségi szempontjait elemezve. Az elkészített tanulmányok az ökoturizmus küldõpiacait, valamint ezek viszonylagos jelentõségét vizsgálták a turizmuson belül, és a következõ fõ célokat tûzték ki: az ökoturizmus piaci volumenének számszerû meghatározása, az ökotúrák részesedésének meghatározása az utazásszervezõk portfóliójában, az ökoturizmus célcsoportjainak meghatározása, konkrét utazási szokásaik, jellemzõik bemutatása, az ökoturizmus fõbb célterületeinek meghatározása, az ökoturizmus körébe tartozó termékek és a kapcsolódó árszínvonal feltérképezése, az ökoturizmus elosztási csatornáinak jellemzése, valamint a piaci tendenciák és a piac fejlõdési irányainak megismerése. 2. Az alkalmazott módszerek A WTO szakértõi minden egyes országban egységes ökoturizmus definíciót használtak, és a piaci sajátosságokat figyelembe véve hasonló módszereket alkalmaztak: másodlagos kutatás az ökoturizmus piaci részesedésének elõzetes feltárása céljából; kérdõíves fogyasztói felmérések a keresleti tendenciák elemzése érdekében; felmérések olyan utazásszervezõk között, amelyeknek a politikájában, illetve termékeiben kifejezõdésre jut a természeti turizmus és az ökoturizmus fogalmi világa; ezen utazásszervezõk katalógusainak és prospektusainak elemzése; Programkoordinátor, Turisztikai Világszervezet, Fenntartható Turizmus Fejlesztése Osztály. utazásszervezõi (célcsoportos) vitafórumok szervezése nemzetközi turisztikai vásárokon (pl. a berlini ITB-n, a párizsi SMT-n és a madridi FITUR-on), a marketingmódszerek és -eredmények összehasonlítása, valamint az ökoturizmusról kialakult kép megvitatása érdekében. A vizsgálati körbe 2 spanyol, 25 francia, 0 olasz, 37 német, brit, 28 kanadai és 3 egyesült államokbeli specializált utazásszervezõ került bevonásra. Az egyes országokban mintegy turistával készült interjú. 3. Az ökoturizmus fogalmi meghatározása A WTO a kutatáshoz a turisztikai tevékenységeket két szinten határozta meg: I. A természet-alapú turizmus, tágabb fogalomként, a turizmus minden olyan formája, amelyben az utazót fõleg a természeti szépségek megfigyelése, megcsodálása motiválja. II. Az ökoturizmus fogalmába pedig a következõ jellegzetességeket felmutató turisztikai termékek tartoznak:. A természet-alapú turizmus minden olyan fajtája, amelyben az utazó elsõsorban a természetet, valamint a természetes környezethez kapcsolódó kultúrákat szeretné megfigyelni és megtapasztalni. 2. Az ökoturizmusra jellemzõ, hogy oktatási és interpretációs elemeket tartalmaz. 3. Az ökoturisztikai utakat általában, de nem kizárólag, erõsen szakosodott utazásszervezõk szervezik jellemzõen kis csoportok számára. A célterületen az utazásszervezõ rendszerint kisebb helyi vállalkozásokkal áll kapcsolatban.. A ökoturizmusban részt vevõk törekednek a természeti, illetve társadalmi-kulturális környezetre gyakorolt negatív hatások minimalizálására. 5. Az ökoturizmus hozzájárul a számára vonzerõt jelentõ természetes területek fenntartásához, mert a természeti környezetben élõ lakóközösségek, illetve a természetvédelmi céllal mûködõ szervezetek és hatóságok számára bevételt biztosít, a helyi közösségek számára munkalehetõségeket, bevételi forrásokat teremt, növeli a tudatosságot a természeti és kulturális kincsek megóvása iránt a helyi lakosok és a turisták körében egyaránt. TURIZMUS BULLETIN 9

2 Az Ökoturizmus Nemzetközi Éve alkalmából kidolgozott fogalmi meghatározást a turisztikai szakemberek mindenütt elfogadták, bár egyes utazásszervezõk véleménye szerint a meghatározás egyes számukra lényegesebb elemeit érdemes lenne még inkább hangsúlyozni. A nagyobb hangsúlyt kívánó elemek közé tartozik a természeti és társadalmi-kulturális környezetre gyakorolt negatív hatás csökkentése, a helyi közösségek számára megteremtett gazdasági elõnyök, illetve a foglalkoztatásból adódó természetvédelem, a turisták és a helyben lakók tudatának formálása, a koncepció alkalmazása mind természetvédelmi területeken, mind azokon kívül, valamint a fenntarthatóság és a területek turisztikai eltartó képességének figyelembevétele. Tartalmi szempontból az oktatás és az interpretáció az ökoturizmus fontos megkülönböztetõ jegyének tekinthetõ. A kutatás eredményei alapján elmondható, hogy különösen a vizsgált európai országokban rendkívül korlátozott körben használják az ökoturizmus fogalmát. Az utazásszervezõk e kifejezés használatától vonakodnak marketingkommunikációjukban. Más kifejezések, mint például a fenntartható, a felelõs, a környezettudatos, az etikus turizmus kedveltebbnek bizonyultak, annak ellenére, hogy tartalmuk az ökoturizmus fogalmával nem esik egybe. A fenntartható és felelõs utazás a turizmus ágazatának egészére kell, hogy vonatkozzon, az ökoturizmus pedig fõleg a természeti területek kulturális tartalommal ötvözött felkeresését jelenti. Annak ellenére, hogy az ökoturizmus kifejezést az utazásszervezõk üzleti politikájában nem találjuk meg széleskörûen, a fogalom egyes elemeit sajátos értelmezésben ugyan, de növekvõ mértékben alkalmazzák. Az utazásszervezõk országról országra eltérõ mértékben vesznek részt az ökoturizmusban. Tevékenységük, részvételük az etikai kódexek, ökoturisztikai útmutatók utazók és utazásszervezõk körében való terjesztésétõl, a jótékonysági célokra való adakozáson át, a helyi természetvédelmi erõfeszítések és a helyi közösségek támogatásán, részvételi csomagok kínálatán, a helyi szolgáltatók elõnyben részesítésén keresztül a helyi közösségekkel és a természetvédelmi területekkel kialakított partneri kapcsolatokig és a helyiekkel közös vállalkozásban kínált programokig terjednek. Az ökotúrákkal foglalkozó és a felmérésben részt vevõ brit utazásszervezõk kétharmada például hozzájárul a természetvédelmi erõfeszítésekhez és támogatja a helyi közösségeket: pénzt juttat egyes nemzetközi vagy a fogadóterületeken mûködõ helyi szervezeteknek, idõt szentel e célokra (pl. tisztaságmegõrzõ tevékenységek) vagy közvetlen adományokkal segíti a helyi közösséget. Az Egyesült Királyságban és Németországban az utazásszervezõk a felelõs turisztikai politika és a közös irányelvek mellett kiálló szervezetekbe, például a Független Utazásszervezõk Szövetségébe (AITO) és a Forum Anders Reisen nevû szövetségbe tömörülnek. A francia és olasz utazásszervezõk alapszabályokat, etikai normákat propagálnak, például a Felelõs Turizmus Olaszországi Szövetsége gondozásában jelent meg a Felelõs Turizmus alapszabálya, amelynek elveit a szövetségbe tartozó szervezõk az utazások értékesítése során tiszteletben tartják, illetve törekednek azok terjesztésére. A kanadai ökotúra-szervezõk elõtérbe helyezik a helyi irodákkal való partnerkapcsolatokat és általában támogatják a természetvédelem ügyét.. A turizmus piaca általában a vizsgált országokban A vizsgált országok Európában és a világon is a legfontosabb turisztikai piacok közé tartoznak, mind a kiutazások, mind pedig a beutazó forgalom szempontjából. Franciaország például a beutazó forgalmat tekintve a világ vezetõ desztinációjának minõsült 2002-ben, amikor az országba látogató nemzetközi turisták száma 76,7 millió volt. Spanyolország 5,7 milliós turista létszáma a második helyen állt, az USA 5, millióval pedig a harmadik helyen. A vizsgált hét ország kiutazó forgalmát (nemzetközi utasforgalom) mennyiségi sorrendben az. táblázat mutatja.. táblázat A kutatás során vizsgált országok kiutazó forgalma, 2000 Ország Kiutazók száma(ezer fő) Németország 7 00 USA Egyesült Királyság Olaszország Kanada 9 63 Franciaország Spanyolország 79 Összesen Forrás: Compendium of Tourism Statistics, WTO, ben e hét ország adta a világ nemzetközi beutazó forgalmának 37,5%-át. Érdemes hangsúlyozni az északamerikai és európai régiók országai között megfigyelhetõ szoros kapcsolatot és kölcsönös függést ben például a Kanadába irányuló nemzetközi beutazó forgalomból az USA 78,%-kal részesedett, míg Kanada 28,7%-kal vette ki részét az USA beutazó forgalmából. Franciaországban, Olaszországban, az Egyesült Királyságban és Spanyolországban Németország számít a legfontosabb küldõpiacnak. Az ökoturizmussal foglalkozók számára elõnyt jelent, hogy a globális turizmuson belül jellemzõen a nagy távolságokra történõ utazások aránya növekszik dinamikusan, és egyre gyakrabban kapcsolódnak össze a turizmus hagyományos termékcsomagjai, illetve tevékenységei a kü- 20 TURIZMUS BULLETIN

3 lönleges turisztikai termékekkel. Rövid távon azonban a 200. szeptember -i terroristatámadás és a bizonytalan gazdasági és politikai világhelyzet megváltoztatta ezt a tendenciát, ami kihat az ökoturizmusra is. Ez a válság különösen az Észak-Amerikából és Nyugat-Európából kiinduló, nagy távolságra történõ turistautakra gyakorolt komoly negatív hatást, általában a személyszállítást, és különösen a légitársaságokat sújtva. Bár a jelenlegi helyzet az egész iparágat érinti, az egyes célterületeken és az egyes ágazatokban mérhetõ negatív hatás egyáltalán nem egyforma. Az egyes régiókon belüli utak és a belföldi turizmus, a gépkocsival, illetve vasúton megvalósított utak, valamint az egyéni utazások látszólag jobban ellenálltak a válságnak, sõt talán még erõsödtek is. A speciális érdeklõdésre és erõs motivációra épülõ termékek például a sport-, a kulturális, az öko- és a falusi turizmus pedig különösen immunisnak látszanak. 5. Az ökoturizmus küldõpiacai a vizsgált országokban 5. A KERESLET MENNYISÉGE ÉS A PIAC VOLUMENE Az ökoturizmus keresleti oldalát általában szûk, de állandóan bõvülõ piaci szegmensnek alkotják. A megkérdezett utazásszervezõk túlnyomó többsége arra számít, hogy a természeti turizmus és az ökoturizmus piacának volumene a jövõben növekedni fog. Jelenleg a kereslet minden szegmensében erõsödik a környezetvédelem ügye iránti érdeklõdés, és szigorodnak a szolgáltatókkal kapcsolatosan támasztott követelmények. Németországban például a Német Utazási Irodák és Utazásszervezõk Szövetsége (DRV) tájékoztatása szerint legalább 22 utazásszervezõ szakosodott, legalábbis részben, az ökoturizmusra, ami az utazásszervezõk mintegy 6-8%-ának felel meg. Ezek túlnyomó többsége vagy kicsi, vagy rendkívül apró vállalkozás. Ebbõl következik, hogy az ökoturisztikai utak a Németországban értékesített csomagtúrákból kevesebb mint %-kal részesednek. Spanyolországban a kiutazó turizmusból megközelítõleg 5-6%-ot tesznek ki a természettel, ökoturizmussal összefüggõ utazások egy 20 utazásszervezõ bevonásával készült felmérés szerint. Az USA-ban az Országos Turisztikai Szövetség (NTA) jegyzékében szereplõ 200 utazásszervezõ közül 62 (5%) kínál ökoturisztikai utakat. A tanulmányok szerint a szervezett ökotúrák piaci részesedése általában viszonylag alacsony. Ennek oka részint abban kereshetõ, hogy a speciális érdeklõdésre épülõ szegmensben az egyéni utak dominálnak. Az USA-ban repülõgépek fedélzetén lefolytatott kutatás rámutat például arra, hogy az ökoturizmusban részt vevõknek mindössze egyharmada vásárol csomagtúrát. Az ökoturizmus volumene és részesedése a célterületeken mérve feltehetõen jóval magasabb, figyelembe véve, hogy ez a felmérés nem terjed ki az ökoturizmus nemzetközi egyéni utasforgalmára, sem az ökoturisztikai célterületeken jelentkezõ belföldi turistaforgalomra. 5.2 MOTIVÁCIÓK, PREFERENCIÁK Ökoturizmussal kapcsolatos tapasztalatokat a turisták javarészt természeti jellegû utazások során szereznek. Az utazásszervezõk rangsorolása szerint az ökotúrák legfontosabb elemének a vadregényes terület meglátogatása és az élõvilág megfigyelése minõsül. Fontos szempont továbbá a táj minõsége, az eredeti állapotában megõrzött környezet és a nemzeti parkok jelenléte. Nagy jelentõsége van a kulturális összetevõnek, a természet és a kultúra ugyanis szoros kapcsolatban áll. Az ökoturizmus keretében eltöltött utazásokhoz a természeti elem után a rangsorban a második helyen hozzátartozik a helyi lakosokkal való ismerkedés, a kulturális hagyományok és a helyi életforma megtapasztalása, valamint a helyi termékek, helyi ízek felfedezése is. A sportolás és a kirándulás utáni igény is arra ösztönzi az utast, hogy idejét a természetben töltse. Az ökoturizmus fogalmára jellemzõ különleges összetevõk és jegyek (pl. a természetvédelem támogatása, a tanulás, az új ismeretek megszerzésével kapcsolatos élmény) fontos szempontnak látszanak az ökoturisztikai utakra vállalkozók körében, és ezért ezek az utasok hajlandók többet fizetni. A Kanadában kutatásba bevont turisták például akár 5%-kal is hajlandóak voltak többet fizetni az olyan szervezett útért, amely hozzájárult a desztináció fenntarthatóságához. Hasonló a helyzet az Egyesült Királyságban is, ahol a felmérésben részt vevõ utasok 5%-a jelezte, hogy hajlandó többet fizetni a környezet állapotának javítása érdekében. Az utazók egyébként is minõségi élményre (tevékenységekre és szolgáltatásokra) vágynak az utazás alatt. Ezt jól tükrözi például az Egyesült Államok, ahol az ökoturizmusban részt vevõk a 2. táblázatban felsoroltakat tartják fontosnak. 2. táblázat Az ökoturisztikai szolgáltatások észlelt minõségét meghatározó tényezõk az Egyesült Államokban Jó helyi idegenvezető 2 Kis csoport 3 Tanulás Kiváló minőségű étel 5 Zsúfoltságtól mentes terület 6 Jó minőségű szállás 7 Természetvédelem Forrás: The US Market for Ecotourism, WTO 2002, utazásszervezõk felmérése TURIZMUS BULLETIN 2

4 5.3 AZ ÖKOTURIZMUSBAN RÉSZT VEVÕ UTAS TIPOLÓGIÁJA ÉS JELLEMZÕI Az ökoturizmusban részt vevõk általában 35 éven felüliek (Kanadában valamivel idõsebbek), az átlagosnál többet keresnek, magas végzettségûek és magasabb társadalmi osztályba tartoznak. A spanyol és az olasz ökoturista általában fiatalabb (20-39 éves korosztályba tartozik), és alacsonyabb fizetõképességû. 5. DESZTINÁCIÓK A lefolytatott kutatásokból az említett desztinációk sokfélesége miatt nem lehetett megállapítani, hogy melyek azok az országok vagy régiók, amelyek az ökoturizmus szempontjából különösen fontosak. Ritka az olyan desztináció, amely kimondottan csak az ökoturizmusban részt vevõk számára célállomás. Az utazásszervezõk a világon mindenütt kínálnak ökoturisztikai desztinációkat, ezek országról országra jelentõs eltérést mutatnak. A spanyol utasok Latin-Amerikát (Brazíliát, Argentínát), a franciák pedig Afrikát kedvelik, míg a britek fõként Nepált, Perut és Ecuadort jelölik meg a három legjelentõsebb ökoturisztikai desztináció között. A németek az európai célpontokat kedvelik, a tengerentúliak közül fõleg Costa Ricát, Kanadát és Ecuadort választják. Míg az olaszok kulturális és szociális indíttatásból Latin-Amerika felé fordulnak, az Amerikai Egyesült Államok számára Mexikó az ökoturizmus legjelentõsebb célállomása, Ausztrália pedig messze lemaradva a második. A kanadaiaknak ökoturisztikai desztinációként elsõsorban a saját országuk jut eszükbe, amelyet az USA és Európa követ. Az ökoturizmuson belül a nagy távolságra történõ utazások iránt gyorsabban nõ az érdeklõdés, mint az utazás egyéb típusaiban. 5.5 A KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI ORSZÁGOK AZ ÖKOTURISZTIKAI KÍNÁLATBAN Európa mind a hét vizsgált küldõország esetében fontos ökoturizmus célterületnek bizonyult, a közép- és keleteurópai országok azonban nagyon változó mértékben szerepelnek az egyes tanulmányokban. A kanadai, Amerikai Egyesült Államok-beli és spanyolországi megkérdezettek inkább észak-, nyugat- és dél-európai országokat emelnek ki. Németország esetében a közép-kelet-európai desztinációk hasonló hangsúllyal szerepelnek az ökoturisztikai kínálatban, mint Európa más régiói, és ez az egyedüli ország a vizsgáltak között, ahol Magyarországot is külön említik (lásd. ábra). Franciaország és Olaszország esetében a megkérdezett specializált utazásszervezõk a középkelet-európai régiót feltörekvõ célterületnek tekintik, amely egyre több turistát vonz. A közép-kelet-európai országok kevésbé iparosodott területei gazdag természeti és kulturális értékekkel rendelkeznek, ami nagyon jó alapot biztosít az ökoturisztikai fejlesztésekhez és tevékenységekhez. A hét piackutatás összességében azt mutatja, hogy ez a lehetõség a szervezett beutaztató turizmusban ma még nincs kellõképpen kihasználva sem a régióban, sem Magyarországon. A szegmens általános növekedését tekintve a vizsgált küldõpiacokon és világszerte megállapíthatjuk, hogy az ökoturisztikai termékfejlesztés és a marketingtevékenység fokozása jó lehetõségeket hordoz. 5.6 A KÍNÁLT TERMÉKEK TIPOLÓGIÁJA ÉS AZ ÁRAZÁS SZEMPONTJAI A kínált utak választéka rendkívül széles. A legtöbb út kirándulással, túrázással van egybekötve, míg mások az élõvilág, a növény- és állatvilág megfigyelését kínálják. A speciálisabb jellegû egyéb utak mennyisége jóval szûkebb. A brit és német utazásszervezõk már kialakítottak néhány olyan utat, amely speciális érdeklõdési kör igényeit igyekszik kielégíteni, pl. ornitológia, nemzeti parkok, természetvédelem. Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban az utazásszervezõk kevésbé specializálódnak. Az ökoturizmus körébe tartozó utak javarészt vegyes programot kínálnak, amelyben egyaránt fellelhetõ a sporttevékenység és a kulturális élmény, valamint a természeti szépségek élvezete. Nõ a jelentõsége néhány egyéb, természettel kapcsolatos turisztikai piaci résnek. Ilyen például Olaszországban az agroturizmus, Spanyolországban pedig a falusi turizmus. Egyenlõ arányban oszlanak meg a vélemények arról, hogy a WTO meghatározása szerinti ökoturisztikai termékek magasabb vagy alacsonyabb színvonalat képviselneke, mint a turizmus más fajtái. Amikor az ökoturizmus termékeinek árszerkezetét vizsgáljuk, érdemes körültekintõen eljárni. Sem a költségelemek, sem a csoportméretek nem azonosak, és szervezõrõl szervezõre, desztinációról desztinációra és országról országra változik az a nyereségtartalom is, amelyet az utazást szervezõnél az alacsony volumenû üzleti tevékenység eltartásához meg kell termelni. Németországban és az USA-ban az ökoturizmusra szervezett utak ára magasabb, mint az összes többi út átlagára, ami az utazásszervezõk számára ezt a szûk piaci rést gazdasági szempontból vonzóvá teszi. Franciaországban az elsõ összehasonlító vizsgálatból az a következtetés vonható le, hogy az ökoturizmus csomagtúrái nem sokkal drágábbak, mint a hagyományos utak, Olaszországban az ilyen termékek pedig valamivel olcsóbbnak tûnnek. 5.7 ELOSZTÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK A kutatás megállapította, hogy az ökoturizmussal foglalkozó utazásszervezõk ugyanazokat a marketingeszközöket és -technikákat veszik igénybe, mint a többiek. A reklám és a tájékoztatás szempontjából az ökoturizmussal foglalkozó utazásszervezõk a legfontosabb csatornaként a barátok és ismerõsök beszámolóit említették. Az internetet széles körben alkalmazzák reklámcé- 22 TURIZMUS BULLETIN

5 A német ökoturisztikai piac: európai desztinációk. ábra F ranciaország G örögország L engyelország Norvégia Izland S védország Írország Skócia Románia Olaszország Törökország Ausztria Ciprus P ortugália Németország Magyarország C sehköztársaság É sztország Anglia Hollandia Spanyolország S vájc Bulgária Málta Finnország Horvátország Belgium L ettország Litvánia G rönland Forrás: The German Ecotourism Market, WTO 2002, nyomtatott média elemzése (N= 7, több válasz elfogadható) lokra, Olaszországban és Kanadában például az internet minõsül az ökotúra-szervezõk legfontosabb csatornájának. Az internet mint elosztási és kommunikációs csatorna fontosságát húzza alá az a tény is, hogy a tanulmányban részt vevõ hét ország az internethasználók számát tekintve a tizenöt piacvezetõ közé tartozik, és a világ internethasználóinak mintegy 60%-át képviseli (E-business for Tourism, WTO Business Council, 200). Az USA ökoturizmusban érdekelt utazói számára az utazási irodák minõsülnek a legfontosabb információforrásnak az USA-ból a tengerentúlra és Mexikóba repülõgéppel utazók felmérése alapján. Érdemes figyelembe venni azonban, hogy az ökoutakat szervezõ vállalkozások kis vállalkozások, limitált marketing-költségvetéssel rendelkeznek, és inkább célzott promóciós csatornákat vesznek igénybe, pl. szakkiállításokat és vásárokat, illetve szakfolyóiratokat. Az európai ökotúrák szervezõi körében csak korlátozott szerepet játszanak a reklám szempontjából az olyan érdekcsoportok, mint a természetvédelmi szervezetek, illetve a felelõs turizmus és az ökoturizmus fejlesztésének szervezetei. Az USA-ban a felmért 30 ökotúra-szervezõ 77%-a ösztönöz a természetvédõ szervezetek támogatására. A WWF és a Green-peace neve hivatkozásként gyakran elõfordul, bár a promóciós stratégiában közvetlenül e szervezeteket nem alkalmazzák. A foglalást, elõjegyzést javarészt szakosodott ökotúraszervezõkön keresztül és katalógusaikból bonyolítják a turisták. Az interneten keresztül történõ foglalás rendkívüli mértékben nõ. Az utazási iroda az értékesítés kevésbé sikeres csatornája. 5.8 ÁLTALÁNOS KÖVETKEZTETÉSEK A kutatás eredményei a következõ megállapításokkal foglalhatók össze: Az ökoturizmus fogalmának értelmezése országról országra változik. A WTO által javasolt definíciót általában elfogadják a szakosodott utazásszervezõk. E meghatározás a természetben folytatott tevékenységek minden formáját felöleli, és nem szorítkozik a természeti élményre és az élõvilág megfigyelésére, sõt hangsúlyozza a kulturális és környezetvédelmi ismeretek bõvítésének fontosságát, TURIZMUS BULLETIN 23

6 amelyet az új ismeretek megszerzése és a tanulás iránti igény jelez. Az ökoturizmussal kapcsolatos utakat a turisták elsõsorban egyénileg bonyolítják le, de az utazásszervezõknek is jó esélyeik vannak, hiszen a piaci potenciál kihasználtságának foka a szervezett utakat tekintve még viszonylag alacsony. Az utazási szokásokat illetõen általában a különbözõ régiókhoz tartozó desztinációk szóródása és az ökoturisztikai szegmens általános növekedése várható az elkövetkezendõ tíz évben. A jövõben a szocio-demográfiai változások és a kereslet átalakulása folytán a célcsoport igényeinek megfelelõ célzott termékfejlesztésnek lesz jelentõsége. Az ökoturizmusban és a többi piaci szegmensben ez egyaránt azt jelenti, hogy az utazásszervezõknek bõvíteniük kell szakmai marketing ismereteiket és tevékenységeiket. Az ökoturizmus legfontosabb célközönsége a éves, magasabb végzettségû, átlagnál többet keresõ korosztály. Nem meglepõ, hogy az ökoturista természetkedvelõ, de az úttól nemcsak a természeti élményt, az élõvilág megfigyelését várja, hanem a változatosságot is. Különös igénye, hogy a természeti vonzerõkön kívül megtapasztalja a helyi lakosok kultúráját és életmódját, és egyéb programokon is részt vegyen, mint pl. sporttevékenységekben. A szakosodott utazásszervezõk az egész világon kínálnak ökoturisztikai desztinációkat, a gyakorlatban azonban csak nagyon kevés az olyan célállomás, amely tisztán ökoturisztikai jellegû. Az ökoturizmusra specializálódó utazásszervezõk többségének tevékenysége a természetvédelem és a desztináció közösségének támogatása iránti erõs elkötelezettségre épül. Errõl az elkötelezettségrõl igyekeznek marketing és reklámtevékenységük révén közönségüket tájékoztatni. További információ: Ecotourism Market Reports Ökoturizmus Nemzetközi Éve weboldal (arhívumok, ENSZ Záróriport az Ökoturizmus Nemzetközi Éve eredményeirõl, további tevékenységek az ökoturizmus kapcsán az Ökoturizmus Nemzetközi Éve folytatása) Menu.htm A kutatási eredmények a Magyar Turizmus Rt. Kutatási Igazgatóságán megtalálhatóak. 2 TURIZMUS BULLETIN

TURIZMUSMENEDZSMENT. A diszkont légi járatokkal Budapestre érkezõ külföldi turisták jellemzõi 1 TURIZMUS BULLETIN 55. 1. A kutatás módszertana

TURIZMUSMENEDZSMENT. A diszkont légi járatokkal Budapestre érkezõ külföldi turisták jellemzõi 1 TURIZMUS BULLETIN 55. 1. A kutatás módszertana A diszkont légi járatokkal Budapestre érkezõ külföldi turisták jellemzõi 1 Összeállította: dr. Mundruczó Györgyné 2 Az európai diszkont légitársaságok utasforgalmának dinamikus növekedése megváltoztatta

Részletesebben

Budapest a kulturális turizmus szemszögéből A Budapesti Kulturális Munkacsoport tanulmánya. Szerzők: Nyúl Erika és Ördög Ágnes 1

Budapest a kulturális turizmus szemszögéből A Budapesti Kulturális Munkacsoport tanulmánya. Szerzők: Nyúl Erika és Ördög Ágnes 1 Budapest a kulturális turizmus szemszögéből A Budapesti Kulturális Munkacsoport tanulmánya Szerzők: Nyúl Erika és Ördög Ágnes 1 A Budapestre érkező külföldi turisták kulturális szokásait vizsgáló kutatás

Részletesebben

MARKETINGTERV 2014 mellékletek

MARKETINGTERV 2014 mellékletek Magyar turizmus zrt. MARKETINGTERV 2014 mellékletek Tartalom 1. Részletes helyzetelemzés 2 1.1. A turizmus jelentősége Magyarországon...................................................................

Részletesebben

Az ETC 2014/4. negyedéves jelentése

Az ETC 2014/4. negyedéves jelentése EURÓPAI TURIZMUS 2014-BEN TRENDEK ÉS KILÁTÁSOK Az ETC 2014/4. negyedéves jelentése 2015. február 16. 2014-ben a turizmus szilárd növekedést mutatott Európában: a European Travel Commission (ETC) megállapítja,

Részletesebben

Turizmus. Magyarországon

Turizmus. Magyarországon Turizmus www.itthon.hu végleges adatokkal Turizmus A nemzetközi turistaérkezések számának alakulása (millió fő, /2010) Európa (504,0; +6,2%) Afrika (49,9; +0,4%) Amerika (156,6; +3,9%) Ázsia (216,9; +6,1%)

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A magyar lakosság utazási szokásai, 2008 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készítette a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A magyar lakosság utazási szokásai 2012-ben 1 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készített kutatás alapján összeállította: Mester Tünde 2 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvélemény-kutató

Részletesebben

Magyarországi szálláshelyek vendégéjszakáinak alakulása 2010-2015 Készítette: Dr. Juhász László PhD www.hotel2022.hu juhasz.hotel2022@gmail.

Magyarországi szálláshelyek vendégéjszakáinak alakulása 2010-2015 Készítette: Dr. Juhász László PhD www.hotel2022.hu juhasz.hotel2022@gmail. 1 / 10 Magyarországi szálláshelyek vendégéjszakáinak alakulása 2010-2015 Készítette: www.hotel2022.hu juhasz.hotel2022@gmail.com Felvetés: A szálláshelyek vendégéjszakáinak száma az elmúlt öt évben 35%-kal

Részletesebben

1. A kutatásról. 2. Az utazások fıbb jellemzıi a világon

1. A kutatásról. 2. Az utazások fıbb jellemzıi a világon Budapest, 2013. január 17. WORLD TRAVEL TRENDS REPORT 2012/2013 Az IPK International ETC World Travel Monitor Forum konferenciája alapján készült trendelemzés legfıbb megállapításai Az IPK International

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Országtanulmány: Szlovénia Szerzõ: Polgár Judit 1 1. Szlovénia általános jellemzése Szlovénia, Európa egyik legkisebb országa, az Alpok és az Adriai-térség között, Kelet- és Nyugat-Európa találkozásánál

Részletesebben

Az ETC 2013/3. negyedéves jelentése

Az ETC 2013/3. negyedéves jelentése 2013. november 25. EURÓPAI TURIZMUS 2013-BAN TRENDEK ÉS KILÁTÁSOK Az ETC 2013/3. negyedéves jelentése Az európai turizmus az enyhülı, de még mindig fennálló gazdasági nehézségek ellenére gyorsuló növekedést

Részletesebben

tények és elôrejelzések

tények és elôrejelzések A Balaton régió turizmusa a számok tükrében, különös tekintettel a német, a dán és a cseh vendégforgalom alakulására Szerzô: Sulyok Judit 1 A Magyar Turizmus Zrt. 28-ban is folytatja Külképviselôk a régiókban

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROSKÖRNYÉKI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

OROSZLÁNY VÁROSKÖRNYÉKI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÉSZÜLT AZ OROSZLÁNY VÁROSKÖRNYÉKI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS MEGBÍZÁSÁBÓL OROSZLÁNY VÁROSKÖRNYÉKI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TURISZTIKAI PROGRAM KÉSZÍTETTE TÉRSÉG- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTŐ

Részletesebben

MInden élménnyel több leszel. Turizmus Magyarországon 2014. végleges adatokkal

MInden élménnyel több leszel. Turizmus Magyarországon 2014. végleges adatokkal MInden élménnyel több leszel Turizmus Magyarországon 2014 végleges adatokkal Tények és adatok A nemzetközi turistaérkezések száma (millió fő; 2014/2013) Európa (581,7; +2,7%) Afrika (55,8; +2,6%) Amerika

Részletesebben

BUDAPEST KÖZÉP-DUNAVIDÉK

BUDAPEST KÖZÉP-DUNAVIDÉK Budapesti kulturális kutatás A Kulturális Munkacsoport 009. évi kutatása A BTH Budapesti Turisztikai Nonprofit Kft. kutatási eredményei alapján összeállította: Ördög Ágnes A BTH Budapesti Turisztikai Nonprofit

Részletesebben

Turizmus. Magyarországon. www.hungarytourism.hu

Turizmus. Magyarországon. www.hungarytourism.hu Turizmus Magyarországon www.hungarytourism.hu Készítette a Magyar Turizmus Rt. H-1012 Budapest, Vérmező út 4. Telefon: +36 1 488-8700, fax: +36 1 488-8711 Tervező és kivitelező: VIVA Média Holding Fotó:

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Magyarország ismertsége és imázsa Hollandiában, a holland lakosság utazási szokásai A Magyar Turizmus Rt. megbízásából összeállította a KPMG Tanácsadó Kft. Utazás, szabadidõ és turizmus csoportja A Magyarország

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal előzetes

Részletesebben

A francia lakosság utazási szokásai

A francia lakosság utazási szokásai A francia lakosság utazási szokásai Kiss Kornélia irodavezető Magyar Turizmus Rt. Piac- és Termékelemzési Iroda Általános információk / 1. Európa negyedik legnagyobb (547e km²) és legnépesebb (60 millió

Részletesebben

Technológiai Elôretekintési Program EMBERI ERÔFORRÁSOK

Technológiai Elôretekintési Program EMBERI ERÔFORRÁSOK Technológiai Elôretekintési Program EMBERI ERÔFORRÁSOK Az Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság döntése alapján 1998-ban átfogó elemzés kezdôdött Technológiai Elôretekintési Program (TEP) néven. A program

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A német lakosság utazási szokásai, és Magyarország mint turisztikai desztináció ismertsége, imázsa és piaci lehetõségei Németországban A Magyar Turizmus Rt. megbízásából összeállította a TNS Hungary Kft.

Részletesebben

Turizmus. Magyarországon. előzetes adatokkal. www.itthon.hu MAGYARORSZÁG

Turizmus. Magyarországon. előzetes adatokkal. www.itthon.hu MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG www.itthon.hu előzetes adatokkal A nemzetközi turistaérkezések számának alakulása (millió fő, /2009) Európa (471,5; +3,2%) Afrika (48,7; +6,4%) Amerika (151,2; +7,7%) Ázsia (203,8; +12,6%)

Részletesebben

Atradius Sajtóreggeli

Atradius Sajtóreggeli Atradius Sajtóreggeli A számlák felét késve fizetik Magyarországon Az Atradius kutatása a vállalati fizetési szokásokról 2010. október 12. Vanek Balázs Atradius Hitelbiztosító Magyarországi Fióktelep vezető

Részletesebben

A magyar háztartások utazási aktivitása (részvételi arány a háztartások százalékában)

A magyar háztartások utazási aktivitása (részvételi arány a háztartások százalékában) Magyar Turizmus Zrt. 1012 Budapest, Vérmezo út 4. Tel.: (06-1)488-8700? Fax: (06-1)488-8600 E-mail: htbudapest@hungarytourism.hu? www.itthon.hu 2006. március 16. A MAGYAR TURIZMUS ZRT. TÁJÉKOZTATÓJA A

Részletesebben

és lovasturizmussal kapcsolatos attitűdjeinek, utazási szokásai és utazási tervei 2006-ban Szerző: Halassy Emőke 1

és lovasturizmussal kapcsolatos attitűdjeinek, utazási szokásai és utazási tervei 2006-ban Szerző: Halassy Emőke 1 A magyar lakosság nemzeti parkokkal, természetjárással és lovasturizmussal kapcsolatos attitűdjei, utazási szokásai és utazási tervei 2006-ban Szerző: Halassy Emőke 1 A magyar lakosság zöldturizmushoz

Részletesebben

2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal elızetes adatai 1 szerint 2014 márciusában a kereskedelmi

Részletesebben

A magyarországi MICE turizmus

A magyarországi MICE turizmus A magyarországi MICE turizmus turisztikai termékek Összeállította: Magyar Turizmus Zrt. Xellum Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1 A MICE piacnak, azon belül Magyarország nemzetközi és hazai megítélésének,

Részletesebben

1. táblázat. Az egyes desztinációk turistaérkezéseinek összesítése alapján. ** Becslés. *** Előrejelzés.

1. táblázat. Az egyes desztinációk turistaérkezéseinek összesítése alapján. ** Becslés. *** Előrejelzés. 2016. május 23. EURÓPAI TURIZMUS 2015-BEN ÉS 2016-BAN TRENDEK ÉS KILÁTÁSOK Az ETC 2016/1. negyedéves jelentése A nemzetközi turistaérkezések számának 2015. évi 5%-os európai növekedése után a 2016-os első

Részletesebben

1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása 1

1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása 1 MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2012 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása 1 A Központi Statisztikai Hivatal elızetes adatai szerint 2012 decemberében a kereskedelmi szálláshelyet

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT ÉSZAK-EURÓPA PREZENTÁCIÓJA KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ, MAGYAR TURIZMUS ZRT.

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT ÉSZAK-EURÓPA PREZENTÁCIÓJA KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ, MAGYAR TURIZMUS ZRT. A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT ÉSZAK-EURÓPA PREZENTÁCIÓJA KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ, MAGYAR TURIZMUS ZRT. MIRŐL IS LESZ MA SZÓ? A PREZENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ FELHASZNÁLT ADATOK Másodlagos adatok

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 1. A turizmus főbb gazdasági mutatói... 2 A turizmus gazdasági környezete... 2 A turizmusban

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2008/9

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2008/9 2008/130 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu II. évfolyam 130. szám 2008. szeptember 29. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2008/9 A tartalomból 1 Pécs vendégforgalma 2008 I. félévében

Részletesebben

Az egészségturizmus marketingkoncepciója. Vezetői összefoglaló

Az egészségturizmus marketingkoncepciója. Vezetői összefoglaló Magyar Turizmus Rt. Az egészségturizmus marketingkoncepciója Vezetői összefoglaló 2002. április 30. Végső jelentés Tartalom 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 2 1.1 A KUTATÁS HÁTTERE 2 1.1.1 A kutatás céljai 2 1.1.2

Részletesebben

Szerzõ: Vizi István 1

Szerzõ: Vizi István 1 A magyar lakosság aktív turizmussal kapcsolatos preferenciái és az aktív turisztikai tevékenységek intenzitása Szerzõ: Vizi István 1 Jelen kutatás közvetlen elõzménye a Magyar Turizmus Rt. megbízásából

Részletesebben

Valami Amerika. Kiss Kornélia irodavezető. Magyar Turizmus Rt. kelemzési Iroda

Valami Amerika. Kiss Kornélia irodavezető. Magyar Turizmus Rt. kelemzési Iroda Valami Amerika Kiss Kornélia irodavezető Magyar Turizmus Rt. Piac- és s Termékelemz kelemzési Iroda Általános informáci ciók k / 1. A világ harmadik legnagyobb (9631e km²) és legnépesebb (295,7 millió

Részletesebben

Piac- és országtanulmány

Piac- és országtanulmány Magyarország mint turisztikai desztináció imázsa és piaci pozíciója Horvátországban, Szerbiában és Szlovéniában A Magyar Turizmus Zrt. kutatási eredményei alapján összeállította: Mester Tünde 1 Horvátország,

Részletesebben

C.) EGYÉB JOGSZABÁLYI VÁLTOZTATÁSOK

C.) EGYÉB JOGSZABÁLYI VÁLTOZTATÁSOK C.) EGYÉB JOGSZABÁLYI VÁLTOZTATÁSOK 11. A környezet állapotának javítását, a humán szféra fejlesztését, a gazdaság korszerûsítését és a feketegazdaság visszaszorítását szolgáló egyéb jogszabályok megalkotása

Részletesebben

turizmus és regionalitás

turizmus és regionalitás A Dél-dunántúli régió felnôtt lakosságának wellness-fogyasztási szokásai Szerzô: Hegedüs Veronika 1 Laczkó Tamás 2 A világ egészségturisztikai piacain tapasztalható folyamatos bôvülésnek köszönhetôen a

Részletesebben

Gazdaság. Infrastruktúra

Gazdaság. Infrastruktúra Gazdaság A 10 legnagyobb iparűzési adót szolgáltató vállalkozás DRV Rt., Dráva-Tej Kft., Drávacoop Zrt., Averman- Horvát Kft., B és Z Beton Kft., Barcs Metál Kft., Magyarplán Kft., QUATRO Kft. A.L.M Kft.,

Részletesebben

VESZPRÉM ISMERTSÉGE ÉS IMÁZSA MAGYARORSZÁGON 2006. Vezetői összefoglaló

VESZPRÉM ISMERTSÉGE ÉS IMÁZSA MAGYARORSZÁGON 2006. Vezetői összefoglaló VESZPRÉM ISMERTSÉGE ÉS IMÁZSA MAGYARORSZÁGON 2006. Vezetői összefoglaló Előzmények A Touirnform Veszprém megbízásából 2006. májusában és novemberében országos szintű reprezentatív kutatás készült Veszprém

Részletesebben

A Magyar Turizmus Rt. Egészségturizmus nemzetközi és belföldi kampánya, 2003.

A Magyar Turizmus Rt. Egészségturizmus nemzetközi és belföldi kampánya, 2003. A Magyar Turizmus Rt. Egészségturizmus nemzetközi és belföldi kampánya, 2003. Az alábbi szöveg a Magyar Turizmus Rt. által a kampány tervezésére és lebonyolítására vonatkozó közbeszerzés meghirdetéséből

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 januári teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 januári teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 januári teljesítményéről Összefoglaló - 2013 januárjában nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel Kelet, Ausztrália

Részletesebben

Összeállította: Magyar Turizmus Zrt., Kutatási Csoport 1

Összeállította: Magyar Turizmus Zrt., Kutatási Csoport 1 a a a Kedves Olvasók! Ismét tematikus számmal szeretnénk az Önök ismereteit gyarapítani. A Magyar Turizmus Zrt. 2009-re a Kulturális Turizmus Évét hirdette meg, elsôsorban belföldi marketingtevékenységében.

Részletesebben

PhD értekezés tézisei PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola

PhD értekezés tézisei PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola PhD értekezés tézisei PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola A volt Jugoszlávia turizmusának elemzése, különös tekintettel a délszláv válságok hatásainak összefüggésében Készítette: Játékos Edit Témavezető:

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY. Halassy Emõke A magyar lakosság és a vízi, a vízparti, valamint a gyógyés wellness-turizmus kapcsolata 2

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY. Halassy Emõke A magyar lakosság és a vízi, a vízparti, valamint a gyógyés wellness-turizmus kapcsolata 2 tartalom PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Halassy Emõke A magyar lakosság és a vízi, a vízparti, valamint a gyógyés wellness-turizmus kapcsolata 2 TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS Dr. Rátz Tamara Dr. Michalkó Gábor A

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Az észak-európai lakosság utazási szokásai és Magyarország mint turisztikai desztináció ismertsége, imázsa és piaci potenciálja Észak-Európában Összeállította: a Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a Xellum

Részletesebben

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL 2013. március 14. SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából kétévente készül reprezentatív felmérés a magyarok utazási szokásairól. A 2012 decemberében

Részletesebben

Travel Behaviour & Destination Images 2014 The Nordic Outbound Travel Market

Travel Behaviour & Destination Images 2014 The Nordic Outbound Travel Market Budapest, 2015. február 4. Travel Behaviour & Destination Images 2014 The Nordic Outbound Travel Market A Related tanulmányának összefoglalója HÁTTÉR A Related nevű dán PR- és marketingcég megbízásából

Részletesebben

A Sziget Fesztivál turisztikai vonatkozásai 1. A Magyar Turizmus Zrt. kutatása alapján összeállította: Kovács Gábor 2

A Sziget Fesztivál turisztikai vonatkozásai 1. A Magyar Turizmus Zrt. kutatása alapján összeállította: Kovács Gábor 2 A Sziget Fesztivál turisztikai vonatkozásai 1 A Magyar Turizmus Zrt. kutatása alapján összeállította: Kovács Gábor 2 A Sziget Fesztivál önmagában is fontos, hatalmas tömegeket megmozgató kulturális esemény,

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2012 január februári teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2012 január februári teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2012 január februári teljesítményéről Összefoglaló - Az STR riport adatai szerint a világ szállodaiparában 2012 első két hónapjában az elmúlt évhez hasonlóan,

Részletesebben

A lakosság utazási szokásai, vélemények a magyarországi turizmusról - II.

A lakosság utazási szokásai, vélemények a magyarországi turizmusról - II. A lakosság utazási szokásai, vélemények a magyarországi turizmusról - II. Összeállította a Magyar Turizmus Rt a megbízásából a Szonda Ipsos Média-, Vélemény- és Piackutató intézet A Szonda Ipsos Média-,

Részletesebben

A Balaton régió turizmusa és turisztikai marketingtevékenység a Balaton népszerűsítésére

A Balaton régió turizmusa és turisztikai marketingtevékenység a Balaton népszerűsítésére A Balaton régió turizmusa és turisztikai marketingtevékenység a Balaton népszerűsítésére Dr. Niklai Ákos elnök, Magyar Turizmus Zrt. Balaton konferencia Siófok, 2009. április 22. A 2008. évről dióhéjban

Részletesebben

A dunai hajózáson részt vevők jellemzői A Viking River Cruises vendégei körében végzett felmérés eredményei

A dunai hajózáson részt vevők jellemzői A Viking River Cruises vendégei körében végzett felmérés eredményei A dunai hajózáson részt vevők jellemzői A Viking River Cruises vendégei körében végzett felmérés eredményei Bevezetés, vezetői összefoglaló A dunai hajóutazások Magyarország turisztikai kínálatának fontos

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011-2012.

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010. Budapest, 2009. október 28.

Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010. Budapest, 2009. október 28. Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010 Budapest, 2009. október 28. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló. 4 1 Bevezető 14 2 Helyzetelemzés 16 2.1 Nemzetközi trendek... 16 2.2 Magyarország turizmusának

Részletesebben

FÖLDRAJZ ÉVFOLYAMVIZSGA ÍRÁSBELI

FÖLDRAJZ ÉVFOLYAMVIZSGA ÍRÁSBELI É V F O L Y A M V I Z S G A 2 0 1 0. m á j u s 6. FÖLDRAJZ ÉVFOLYAMVIZSGA ÍRÁSBELI 10. évfolyam 2010. május 6. 12.20 óra II. rész Idõtartam: 100 perc Földrajz - II. Évfolamvizsga írásbeli 2010. május 6.

Részletesebben

Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 3. 2004. április 26.

Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 3. 2004. április 26. 1. SZÁMÚ MELLÉKLET: A TURIZMUS FINANSZROZÁSI RENDSZERE... 77 2. SZÁMÚ MELLÉKLET: HELYZETELEMZÉS TELJES VÁLTOZAT... 79 1 BEVEZETÉS... 79 1.1 IGAZODÁSI PONTOK, GAZDASÁGPOLITIKAI KERETEK... 79 1.2 ÉRTÉKKÖZPONTÚ

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2015. március Tartalom A GAZDASÁGI FOLYAMATOK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezető...2 Összefoglalás...3 Gazdasági fejlettség, a gazdaság ágazati szerkezete...5

Részletesebben

A VIDÉK JÖVÕJE AZ AGRÁRPOLITIKÁTÓL A VIDÉKPOLITIKÁIG

A VIDÉK JÖVÕJE AZ AGRÁRPOLITIKÁTÓL A VIDÉKPOLITIKÁIG A VIDÉK JÖVÕJE AZ AGRÁRPOLITIKÁTÓL A VIDÉKPOLITIKÁIG Halmai Péter, Csatári Bálint, Tóth Erzsébet (Szent István Egyetem, MTA Regionális Kutató Központ, Agrárgazdasági Kutatóintézet) 1 Vezetõi összefoglaló

Részletesebben

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 95/57/EK IRÁNYELVE (1995. november 23.) az

Részletesebben

MEZŐFÖLDI KISTÉRSÉG TURIZMUSFEJLESZTÉSI PROGRAM. Tartalomjegyzék

MEZŐFÖLDI KISTÉRSÉG TURIZMUSFEJLESZTÉSI PROGRAM. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 I. HELYZETÉRTÉKELÉS... 5 1. A világturizmus alakulása, prognózisok, világtrendek... 5 2. Magyarország turizmusa... 7 3. A Közép-Dunántúli Régió turizmusa... 9 4. Fejér megye

Részletesebben

TURISZTIKAI TERMÉKEK. a magyar lakosság étkezési és alkoholfogyasztási szokásait, és Magyarország gasztronómiai imázsa 2005-ben

TURISZTIKAI TERMÉKEK. a magyar lakosság étkezési és alkoholfogyasztási szokásait, és Magyarország gasztronómiai imázsa 2005-ben A magyar lakosság étkezési és alkoholfogyasztási szokásai és Magyarország gasztronómiai imázsa 2005-ben A Magyar Turizmus Rt. megbízásából készítette a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A magyar

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A 2014. ÉVI NEMZETI TURISZTIKAI MARKETINGTERVET. Budapest, 2013. november 26.

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A 2014. ÉVI NEMZETI TURISZTIKAI MARKETINGTERVET. Budapest, 2013. november 26. SAJTÓANYAG Budapest, 2013. november 26. BEMUTATTÁK A 2014. ÉVI NEMZETI TURISZTIKAI MARKETINGTERVET Idén is szakmai nyílt nap keretében mutatták be a Magyar Turizmus Zrt. jövő évi marketingtervét, ezúttal

Részletesebben

A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon pénzügyi stabilitási szempontból

A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon pénzügyi stabilitási szempontból MNB Mûhelytanulmányok 36. 2005 PAPP MÓNIKA A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon pénzügyi stabilitási szempontból Papp Mónika A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon

Részletesebben

A magyar lakosság utazási szokásai, 2010

A magyar lakosság utazási szokásai, 2010 1 A magyar lakosság utazási szokásai, 2010 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készítette a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató

Részletesebben

Hent-füzetek 2. Tények és adatok a hamisításról magyarországon

Hent-füzetek 2. Tények és adatok a hamisításról magyarországon Hent-füzetek 2. Tények és adatok a hamisításról magyarországon M a g ya r S z a b a d a l m i H i v a t a l 2 1 TÉNYEK ÉS ADATOK A HAMISÍTÁSRÓL MAGYARORSZÁGON Tartalomjegyzék Bevezetés 2 I. A magyar fogyasztók

Részletesebben

Fordulat a munkaidő-politikában: csökkentés helyett növelés

Fordulat a munkaidő-politikában: csökkentés helyett növelés GAZDASÁG Fordulat a munkaidő-politikában: csökkentés helyett növelés Tárgyszavak: gazdaság; munkaidő; munkanélküliség; munkaügy; Németország. A munkaidő 25 éven át tartó szinte folyamatos csökkenése után

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2015 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről FEBRUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 MAGYARORSZÁG, 2007 Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának idõpontja: 2008.

Részletesebben

Idegenforgalmi / vendéglátó és szálloda gyakorlati (külön) feladat (KF3)

Idegenforgalmi / vendéglátó és szálloda gyakorlati (külön) feladat (KF3) Az értékelõ tanár tölti ki! Kodolányi János Fõiskola Turizmus Tanszék Érdemjegy: Beküldõ neve: Dancsó Péter Szak: Idegenforgalom- és szálloda szak, levelezõ tagozat Évfolyam: IV. Helyszín: Budapest NEPTUN

Részletesebben

AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda Raiffeisen Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Rt. 2005. november 2. AZ ASZÓDI TÖBBCÉLÚ

Részletesebben

á ú é é ő é ő á ő ő á á ú ű é é ö ő á ő ú ő ő á é Ü Ü á é á é á é á é á ö ö á é ő á ú ű é é á é é ő á ö ö á á é é ú é é ú á á ő é é é ö ö á á é ű ő á é ű ő ú ő á á é á ú é é á é ö á á ö Ü á á é é ú á á

Részletesebben

itthon A német lakosság utazási szokásai; otthon van Németországban Magyarország mint turisztikai desztináció ismertsége, imázsa és piaci lehetõségei

itthon A német lakosság utazási szokásai; otthon van Németországban Magyarország mint turisztikai desztináció ismertsége, imázsa és piaci lehetõségei itthon otthon van A német lakosság utazási szokásai; Magyarország mint turisztikai desztináció ismertsége, imázsa és piaci lehetõségei Németországban Összefoglaló tanulmány 2005 M A G Y A R T U R I Z M

Részletesebben

A magyar turizmus szervezeti rendszere

A magyar turizmus szervezeti rendszere A magyar turizmus szervezeti rendszere A világ számos országában a turizmus irányítását több, egymást kiegészítő szervezet végzi. Ez elmondható Magyarországról is, hiszen az Országgyűléstől a települési

Részletesebben

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 131. szám, 2000. augusztus. Kiss Judit

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 131. szám, 2000. augusztus. Kiss Judit MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 131. szám, 2000. augusztus Kiss Judit AGRÁRKERESKEDELMÜNK A CEFTA-VAL Habár az agrárgazdaság súlya csökkenő tendenciát mutat a magyar kivitelben, az elkövetkezendő

Részletesebben

1. Határozza meg a turizmus fogalmát! Adjon áttekintést a turizmus történeti fejlődéséről, a modern turizmus kialakulásáról!

1. Határozza meg a turizmus fogalmát! Adjon áttekintést a turizmus történeti fejlődéséről, a modern turizmus kialakulásáról! 1. Határozza meg a turizmus fogalmát! Adjon áttekintést a turizmus történeti fejlődéséről, a modern turizmus kialakulásáról! 2. Mutassa be a turizmus piaci rendszerét, azaz a turizmus szereplőit, jellemzőit,

Részletesebben

Légi turizmus számokban

Légi turizmus számokban Légi turizmus számokban A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülıtéren keresztül Magyarországra beérkezı turista forgalom alakulása 211 évben Oldal(ak)/Page(s): 2 / 278 Kiadta a Budapest Airport Zrt. 1185, Budapest,

Részletesebben

Az orosz lakosság g utazási sai

Az orosz lakosság g utazási sai Az orosz lakosság g utazási szokásai sai Kiss Kornélia Magyar Turizmus Rt. Piac- és s Termékelemz kelemzési Iroda Oroszország A világ g legnagyobb terület letű országa (17,1 millió km 2 ) 143,8 millió

Részletesebben

A gazdasági fejlettség alakulása a kelet-közép-európai régiókban

A gazdasági fejlettség alakulása a kelet-közép-európai régiókban 2007/54 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal Gyõri Igazgatósága www.ksh.hu I. évfolyam. 54. szám 2007. október 4. A gazdasági fejlettség alakulása a kelet-közép-európai régiókban A tartalomból

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2011.

Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2011. Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2011. Tisztelt Partnerünk! A Magyar Turizmus Zrt. tevékenysége 2011-től az eredményorientáltság, a hatékonyság és a koncentrált működés alapelvei szerint újul meg. A

Részletesebben

Bevezetõ. 1. A Nyugat-Pannon Ökoklaszter, mint együttmûködési modell

Bevezetõ. 1. A Nyugat-Pannon Ökoklaszter, mint együttmûködési modell ARCULATI KÉZIKÖNYV EGYÜTTMÛKÖDÉSI Készült: ÉS MÓDSZERTANI 2010. június hó KÉZIKÖNYV A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A

Részletesebben

Ü Ú Ú Á Á Ő É é ö é é é é é ü ö é é é é é é é é é é ö é ö ö ö é é é é é é ö é é é é ö é ű é é é ö é é é é éé ö é éö é é ö é é é é ö é ű é é é ö ö é é é é é ö é ö é é ö ö é ö é é é é é é ü é é ö é é é é

Részletesebben

Az Észak-magyarországi régió turizmusának esélyei a globális gazdasági válság időszakában

Az Észak-magyarországi régió turizmusának esélyei a globális gazdasági válság időszakában Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek VI.évf. 2009 2 89-107 Az Észak-magyarországi régió turizmusának esélyei a globális gazdasági válság időszakában A válság turizmusra gyakorolt hatásairól számos, elemzés,

Részletesebben

Fontos a kötelezettségvállalásod. Ezen tanegységben megtanulhatod, hogyan kell végrehajtani a Gyermekvédelmi Kódex hat követelményét.

Fontos a kötelezettségvállalásod. Ezen tanegységben megtanulhatod, hogyan kell végrehajtani a Gyermekvédelmi Kódex hat követelményét. 3. Tanegység_ZÁRÓ Hogyan védhetjük meg a gyermekeket az utazás során és az idegenforgalomban megjelenő szexuális kizsákmányolástól? A gyermekek védelmére hozott intézkedések csak akkor hatékonyak, ha az

Részletesebben

A magyar szállodaipar helyzete a makroszámok és egy felmérés alapján - A szállodaipari ÁFA kivételes jellemzői, szerepe a nemzetközi

A magyar szállodaipar helyzete a makroszámok és egy felmérés alapján - A szállodaipari ÁFA kivételes jellemzői, szerepe a nemzetközi A magyar szállodaipar helyzete a makroszámok és egy felmérés alapján - A szállodaipari ÁFA kivételes jellemzői, szerepe a nemzetközi versenyképességben, exportképességben, a fenntartható fejlődésben Tartalom

Részletesebben

Q2 2011. Manpower. Munkaerőpiaci Előrejelzés Magyarország. Manpower kutatási jelentés

Q2 2011. Manpower. Munkaerőpiaci Előrejelzés Magyarország. Manpower kutatási jelentés Manpower Q2 211 Munkaerőpiaci Előrejelzés Magyarország Manpower kutatási jelentés Manpower Munkaerőpiaci Előrejelzés Magyarország Tartalom Q2/11 Magyarországi Munkaerőpiaci Előrejelzés 1 Területi összehasonlítás

Részletesebben

TURISZTIKAI TERMÉKEK. Az egészségturisztikai piac sajátosságai Oroszországban. Turizmus bulletin XV. évfolyam 1. szám 57.

TURISZTIKAI TERMÉKEK. Az egészségturisztikai piac sajátosságai Oroszországban. Turizmus bulletin XV. évfolyam 1. szám 57. Az egészségturisztikai piac sajátosságai Oroszországban Szerzô: Aranyossyné Szegedi Andrea 1 A gyógyszállodákban regisztrált vendégéjszakák száma alapján Oroszország hazánk második legfontosabb küldôpiaca

Részletesebben

Egy főre jutó GDP (%), országos átlag = 100. Forrás: KSH. Egy főre jutó GDP (%) a Dél-Alföldön, országos átlag = 100

Egy főre jutó GDP (%), országos átlag = 100. Forrás: KSH. Egy főre jutó GDP (%) a Dél-Alföldön, országos átlag = 100 gh Gazdasági Havi Tájékoztató 2013. október A GVI legújabb kutatása a területi egyenlőtlenségek társadalmi és gazdasági metszeteit vizsgálja. A rendszerváltás óta zajló társadalmi és gazdasági folyamatok

Részletesebben

Kettõezerkilenc nyarán az Európai Összehasonlító Kisebbség

Kettõezerkilenc nyarán az Európai Összehasonlító Kisebbség Kiss Tamás Drávaszögi mozaik. Nemzetiségi egyenlõtlenségek és kisebbségi stratégiák Horvátország magyarlakta településein A vizsgálatról Kettõezerkilenc nyarán az Európai Összehasonlító Kisebbség kutató

Részletesebben

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A 2004-es uniós csatlakozást követően a Magyaroszágra bevándorlók számában enyhe, majd 2008-ban az előző évben bevezetett jogszabályi változásoknak

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Az információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a gazdasági szervezeteknél 2005

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Az információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a gazdasági szervezeteknél 2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a gazdasági szervezeteknél 2005 BUDAPEST, 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2007 ISBN 978-963-235-081-3

Részletesebben

Magyarország ismertsége imázsa és piaci potenciálja Lengyelországban, a lengyel lakosság utazási szokásai

Magyarország ismertsége imázsa és piaci potenciálja Lengyelországban, a lengyel lakosság utazási szokásai Készült a Magyar Turizmus Rt. ának megbízásából Magyarország ismertsége imázsa és piaci potenciálja Lengyelországban, a lengyel lakosság utazási szokásai Kutatási jelentés Tartalomjegyzék 1 A KUTATÁS HÁTTERE...

Részletesebben

Magyarország ismertsége, imázsa és piaci potenciálja Nagy-Britanniában, a britek utazási szokásai

Magyarország ismertsége, imázsa és piaci potenciálja Nagy-Britanniában, a britek utazási szokásai Magyar Turizmus Rt. Kutatási Igazgatóság Magyarország ismertsége, imázsa és piaci potenciálja Nagy-Britanniában, a britek utazási szokásai Készítette: A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a Taylor Nelson

Részletesebben

Összefüggések a kultúra és az idegenforgalom között

Összefüggések a kultúra és az idegenforgalom között DR. TAKÁCS JÓZSEF Összefüggések a kultúra és az idegenforgalom között Bevezetés Mindjárt első mondatommal szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy előadást tarthattam és szeretném átadni a székesfehérvári

Részletesebben

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l :

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l : GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER 1 O l d a l : TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 4 2. A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ A Nemzeti Örökség Intézete megbízásából 2014 tavaszán közvélemény-kutatás készült a magyarországi fiatal (18 és 30 év közötti) felnőttek történelemképével és a nemzeti örökséghez/emlékezethez

Részletesebben

A magyar lakosság borfogyasztási szokásai. Szerzô: Bormarketing Mûhely Kft. 1

A magyar lakosság borfogyasztási szokásai. Szerzô: Bormarketing Mûhely Kft. 1 A magyar lakosság borfogyasztási szokásai Szerzô: Bormarketing Mûhely Kft. 1 Az utazási élményhez szorosan kapcsolódik a bor és a gasztronómia. A gazdag kínálattal rendelkezô hazai úti célok számára a

Részletesebben