és lovasturizmussal kapcsolatos attitűdjeinek, utazási szokásai és utazási tervei 2006-ban Szerző: Halassy Emőke 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "és lovasturizmussal kapcsolatos attitűdjeinek, utazási szokásai és utazási tervei 2006-ban Szerző: Halassy Emőke 1"

Átírás

1 A magyar lakosság nemzeti parkokkal, természetjárással és lovasturizmussal kapcsolatos attitűdjei, utazási szokásai és utazási tervei 2006-ban Szerző: Halassy Emőke 1 A magyar lakosság zöldturizmushoz való viszonyának feltárása, valamint a megfelelő marketingeszközök kiválasztásának érdekében a Magyar Turizmus Zrt. a Zöldturizmus Éve, 2007 kampányévet megelőzően átfogó kutatást folytatott a magyar lakosság körében. Az eredmények szerint a nemzeti parkok, a természetjárás és a lovasturizmus magyarországi kínálatával a magyar lakosság összességében elégedett. Ezzel szemben a megkérdezettek személyes attitűdjei kevésbé pozitívak, az utazási szokásokban az általános pozitív vélekedés nem tükröződik, amiben szerepet játszhat a nemzeti parkokkal, természetjárással és lovasturizmussal kapcsolatos ismeretek viszonylag alacsony szintje. A megkérdezettek 42,5%-a évente legalább egyszer túrázik, 37%-a járt az utóbbi három évben nemzeti parkban, és mindössze 4,8%-a lovagol évente legalább egy alkalommal. A megkérdezettek 43%-a egyik tevékenységet sem végzi. Mindhárom tevékenység elutasításában kiemelkedő az érdektelenség jelentősége, aminek hátterében szintén a hiányos ismeretek állhatnak. A nemzeti parkok felkeresése során és túrázáskor egyaránt étkezést, egyszerű, olcsó szálláshelyet és túravezetést, lovagláshoz felszerelést igényelnének a legtöbben. Legalább középkategóriájú szálláshelyet is sokan keresnek, a nemzeti parkban járók ötöde, a túrázók 11,1%-a pedig igénybe venné egy látogatóközpont szolgáltatásait is. A válaszadók többsége az önállóságot preferálja, de a szervezettség iránti igény sem elhanyagolható. Az egyes tevékenységet végezni kívánók között határozott igény mutatkozik arra is, hogy a szolgáltatásokat komplett csomagban vegyék igénybe. A magyar lakosságnak körülbelül a fele használ fel információs forrást belföldi utazásához, méghozzá leggyakrabban a barátok, ismerősök ajánlását, az internetes oldalakat, a prospektusokat, a térképeket és az útikönyveket. A jelen kutatás keretében vizsgált tevékenységek esetében ugyanezek az információs források játsszák a legfontosabb szerepet. Az internetes honlapoknak mindhárom tevékenység esetében nagy a jelentősége, ezek mellett azonban továbbra sem elhanyagolható a nyomtatott kiadványok szerepe. Bevezetés A Magyar Turizmus Zrt ben a belföldi turizmus élénkítésére hirdette meg a Zöldturizmus Évét. A kampányév során a környezettudatosság szerepének hangsúlyozásával a természetjárás, a nemzeti parkok, a kerékpározás, a vízi- és a lovasturizmus promóciója kap kiemelt szerepet. A nemzeti turisztikai marketingszervezet célja a kampányévvel a hazai lakosság érdeklődésének felkeltése, illetve erősítése Magyarország természeti értékei iránt. A magyar lakosság zöldturizmushoz való viszonyának feltárása, valamint a megfelelő marketingeszközök kiválasztásának érdekében a Magyar Turizmus Zrt. a kampányévet megelőzően átfogó kutatást folytatott a magyar lakosság körében. Jelen kutatás annak az átfogó felmérésnek képezte részét, amelyet a Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Kft decemberében a magyar lakosság utazási szokásainak vizsgálata érdekében végzett. 2 1 A Magyar Turizmus Zrt. Kutatási Csoportjának munkatársa. A cikk a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Kft. által, a Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készített tanulmányok alapján készült. 1. A kutatás módszertana A kutatás célja a magyar lakosság nemzeti parkokkal, természetjárással és lovasturizmussal kapcsolatos attitűdjeinek, utazási szokásainak és utazási terveinek feltárása volt. A megkérdezés a M.Á.S.T omnibusz kutatásának keretében történt. Az adatfelvétel 1000 fős mintán, a megkérdezett lakásán történő személyes adatfelvétellel, véletlenszerű mintavétel alapján, a megyei és településszerkezeti reprezentativitást szem előtt tartva, 15%-os ellenőrzés mellett történt. Mivel az utazás 3 jellemzően kollektív tevékenység, azt többnyire a háztartástagok közösen végzik, az elemzés során a háztartásra vonatkozó információkat is vizsgáltuk. A kutatás céljaként meghatározott három témakört a nemzeti parkokkal, a természetjárással és a lovasturizmussal kapcsolatos attitűdöket és utazási 2 A magyar lakosság utazási szokásait feltáró, évi kutatás eredményei a Turizmus Bulletin 12. oldalán olvashatók. 3 Az utazás olyan, a lakóhelyen kívüli településre, területre történő helyváltoztatás, amelynek során a háztartás valamely tagja távol van otthonától és célja nem napi vagy rendszeres munkavégzés, illetve tanulás. TURIZMUS BULLETIN XI. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 33

2 A magyarországi kínálat értékelése (ötfokozatú egyetértési skálán, ahol 1=egyáltalán nem ért egyet, 5= teljesen egyetért) 1. ábra A hazai nemzeti parkok nyújtotta kínálattal elégedett vagyok 3,3 4,9 31,6 35,5 24,6 Magyarországon jókat lehet túrázni 0,9 2,0 17,9 32,1 47,2 Magyarországon sok lehetőség van a lovaglásra 0,6 5,1 19,8 33,6 40,8 0% 20% 40% 60% 80% 100% egyáltalán nem ért egyet inkább nem ért egyet egyet is ért, meg nem is inkább egyetért teljesen egyetért szokásokat külön-külön térképeztük fel. A kutatás során elemeztük a hazai kínálat ismertségét, imázsát, az általános, illetve a személyes attitűdöket, a jelenlegi aktivitást, az inaktivitás indokait, a használt információs forrásokat, a tervezett aktivitást, továbbá azt, hogy milyen szolgáltatások tehetnék vonzóvá a nemzeti parkokat, a természetjárást és a lovasturizmust. 2. A kutatás eredményei és következtetései Az alábbiakban egységes szerkezetben mutatjuk be a három különböző témát felölelő megkérdezés eredményeit, külön kiemelve az egyes területek speciális jellemzőit A NEMZETI PARKOK, A TERMÉSZETJÁRÁS ÉS A LOVASTURIZMUS IMÁZSA A megkérdezettek ötfokozatú egyetértési skálán értékelték, hogy mennyire értenek egyet bizonyos, a nemzeti parkokkal, a túrázással/természetjárással és lovasturizmussal kapcsolatos állításokkal. Az egyes azt jelentette, hogy az állítással egyáltalán nem értenek egyet, az ötös pedig azt, hogy teljesen egyetértenek. A válaszok átlaga az átlagos egyetértési index Általános attitűdök A nemzeti parkok, a természetjárás és a lovasturizmus magyarországi kínálatával a megkérdezettek összességében elégedettek, Magyarország imázsa ebből a szempontból kifejezetten pozitív a magyar lakosság körében. 34 TURIZMUS BULLETIN XI. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM A válaszadók közel fele teljesen egyetértett azzal, hogy Magyarországon jókat lehet túrázni, 40,8%-a azzal, hogy Magyarországon sok lehetőség van a lovaglásra, viszont mindössze ötödük értett teljesen egyet azzal, hogy a hazai nemzeti parkok nyújtotta kínálattal elégedett lenne. Mindhárom állítást nagyon kevesen utasították el, a valamilyen mértékben egyetértők aránya 60-80% közötti volt (1. ábra). A pozitív állításokkal való egyetértési index a túrázási lehetőségek esetén 4,23, a lovaglási lehetőségekkel kapcsolatban 4,09, míg a nemzeti parkok kínálatával kapcsolatban 3,73 volt az ötfokozatú egyetértési skálán. Az egyes tevékenységekre vonatkozó állításokat az 1. táblázatban foglaltuk össze. Megkérdeztük, hogy egy nemzeti park meglátogatását, a túrázást vagy a lovaglást mennyire tartják divatos tevékenységnek. A többség mindhármat a divatos tevékenységek közé sorolta. Leginkább a lovaglást tartják divatosnak, ezzel 76,3% egyetértett, indexe 4,05. A nemzeti park látogatását és a túrázást hasonló arányban tartották divatosnak (40,9% és 42,9%). Ugyanakkor a nemzeti park látogatásának divatosságát 27,5% kérdőjelezte meg, így egyetértési indexe csak 3,18, míg a túrázásé 3,29. Azok, akik nem túráznak, magasabb arányban tartották azt divatos tevékenységnek, mint azok, akik az elmúlt évben részt vettek túrán. A két egyetértési index 3,31 és 3,27. A lovaglás és a nemzeti park látogatása esetében fordított a helyzet, azok vélték az adott tevékenységet divatosabbnak, akik azt gyakorolják is. A lovaglás esetén a lovaglók egyetértési indexe 4,46, a nem lovaglóké csak 4,03, a nemzeti parkban az utóbbi három évben nem jártaké 3,14, míg azoké, akik jártak, 3,25.

3 Egyetértés az egyes tevékenységekkel kapcsolatos általános állításokkal (átlagérték, az iskolai osztályzásnak megfelelő ötfokozatú skálán) 1. táblázat Tevékenység Állítás Egyetértési index Magyarország természeti értékekben gazdag ország 4,35 Nemzeti parkok Túrázás, természetjárás Lovasturizmus Magyarország hagyományokban gazdag ország 4,34 Magyarországnak egyedi természeti értékei vannak 4,31 A magyar tájak világhírűek 4,24 A nemzeti parkokban a terület eredeti természeti állapotát ismerhetem meg 4,17 A túrázás egészséges 4,60 A túrázás lehetőséget ad a természeti értékek megismerésére 4,48 Magyarországon jókat lehet túrázni 4,23 A túrázás sporttevékenység 4,15 A túrázás aktív pihenés 4,13 A túrázás társasági élmény 3,95 Magyarország híres a lovassportjáról 4,28 A lovaglás egészséges sport 4,12 A lovaglás túlzottan nagy anyagi ráfordítással jár 4,12 Magyarországon sok lehetőség van a lovaglásra 4,09 A hazai lovaglási lehetőségek csak a külföldiek számára megfizethetőek 3,17 Forrás: Magyar Turizmus Zrt./M.Á.S.T Személyes attitűdök Az általános attitűdökkel szemben a megkérdezettek személyes attitűdjei kevésbé pozitívak, vagyis a saját magukra vonatkozó kérdésekben visszafogottabb válaszokat adtak, amit az átlagos egyetértési indexek alacsonyabb volta jelez (2. táblázat). Megvizsgáltuk, hogy a nemzeti parkok meglátogatása és a lovaglás mennyire motiválja az utazásokat. A megkérdezettek 8,2%-a állította, hogy szívesen utazik a lovaglás kedvéért. Az átlagos egyetértési index mindössze 1,60, de azok között, akik lovagoltak az elmúlt évben, 2,58, azaz őket lényegesen jobban motiválja utazásra a lovaglás. 2. táblázat Egyetértés az egyes tevékenységekkel kapcsolatos személyes állításokkal (átlagérték, az iskolai osztályzásnak megfelelő ötfokozatú skálán) Tevékenység Állítás Egyetértési index Nemzeti parkok Túrázás, természetjárás Lovasturizmus Érdekelnek a hazánk tájaira jellemző hagyományok 3,92 Vonz a természeti értékek megismerése 3,85 Érdekelnek a természeti értékeket bemutató rendezvények 3,52 Szeretném az összes hazai nemzeti parkot megismerni 3,31 Szívesen veszek részt a természetet bemutató programokon 3,17 Szívesen veszek részt a tájegységeket bemutató programokon 3,11 Ha belföldön utazom, ellátogatok nemzeti parkokba is 2,93 Belföldi utazásaimat úgy tervezem, hogy nemzeti parkba is ellátogathassak 2,09 Gyakran utazom belföldön nemzeti parkok meglátogatása céljából 1,73 Szeretem a természetjárást 3,81 Érdekel a túrázás 3,30 Természetjáró klub tagjának lenni jó 2,97 A lovaglás jó kikapcsolódás 3,67 Szívesen megnéznék egy lovasbemutatót 3,58 Szívesen vennék részt lovaskocsikázáson 3,19 Érdekel a lovaglás 2,45 Szívesen tanulnék meg lovagolni 2,36 Szívesen vennék részt lovastúrán 2,33 Szívesen utazom azért, hogy lovagoljak 1,60 Forrás: Magyar Turizmus Zrt./M.Á.S.T. TURIZMUS BULLETIN XI. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 35

4 A tevékenység mint utazási motiváció értékelése (ötfokozatú egyetértési skálán, ahol 1=egyáltalán nem ért egyet, 5= teljesen egyetért) 2.ábra Ha belföldön utazom, és van rá lehetőségem, ellátogatok nemzeti parkba is 25,0 14,0 22,2 21,0 17,9 Belföldi utazásaimat eleve úgy tervezem meg, hogy nemzeti parkba is ellátogathassak 43,7 24,6 16,8 8,6 6,3 Gyakran utazom belföldön kifejezetten nemzeti parkok meglátogatása miatt 59,8 19,7 11,1 6,1 3,3 Szívesen utazom azért, hogy lovagoljak 69,7 13,4 8,6 4,1 4,1 0% 20% 40% 60% 80% 100% egyáltalán nem ért egyet inkább nem ért egyet egyet is ért, meg nem is inkább egyetért teljesen egyetért A nemzeti parkok esetében sem ez a motiváció az elsődleges: mindössze 3,3% utazik gyakran nemzeti park meglátogatása céljából (indexe 1,73), utazása tervezésekor 6,3% veszi figyelembe egy nemzeti park felkeresésének lehetőséget (indexe 2,09). Ugyanakkor a nemzeti park meglátogatása mint az utazás során végzett tevékenység, sokkal jobban elfogadott, 17,9% szerint, ha van rá lehetősége, utazása során nemzeti parkba is ellátogat. Ezt az állítást csak 25% utasította el teljesen, az egyetértési index 2,93 (2. ábra). Azokat, akik az elmúlt három évben jártak nemzeti parkban, jobban motiválja egy nemzeti park felkeresése, gyakrabban utaznak kifejezetten ezzel az indokkal (indexe 2,00 szemben a többiek 1,58-as indexével), többször terveznek a nemzeti parkhoz kapcsolódóan utazást (2,53 szemben az 1,83-mal), és viszonylag magas egyetértési indexet (3,53, szemben a 2,56-tal) kapott a ha van rá lehetősége, utazása során nemzeti parkba is ellátogat állítás. A túrázás és a nemzeti parkok esetében azt is megvizsgáltuk, hogy mely évszakok a legkedveltebbek a megkérdezettek körében e tevékenységek végzésére. Azt tapasztaltuk, hogy a megkérdezettek a tél kivételével mindegyik évszakban hasonló arányban végeznék szívesen a túrázást/nemzeti park látogatást : tavasszal, nyáron és ősszel 31-32% menne szívesen nemzeti parkba, és 25-26% túrázna. A nemzeti park látogatása ebben a három évszakban tehát azonos arányban múlja felül a túrázást. Ugyanakkor télen majdnem háromszor akkora a nemzeti park előnye: 40,6% szívesen menne el egy nemzeti parkba télen is, de csak 27,4% túrázna. 36 TURIZMUS BULLETIN XI. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM Az ismeretek szintje A személyes attitűdök kevésbé kedvező voltában szerepet játszhat a nemzeti parkokkal, természetjárással és lovasturizmussal kapcsolatos ismeretek viszonylag alacsony szintje. A felmérés eredményei szerint a megkérdezettek negyede tudja pontosan, hol vannak a nemzeti parkok és természetjárás közben tudatában van, ha éppen nemzeti parkban jár, viszont ötödük egyáltalán nem értett egyet az utóbbi kijelentéssel, az egyetértési index 3,09. 10,4% tudja, hogy honnan szerezhet információt a lovaglási lehetőségekről, 41,3%-nak viszont nincs róla ismerete, az index 2,42. Mindössze 7,8% értett egyet azzal, hogy jól ismeri a túrázási lehetőségeket, 55,4% viszont elutasította ezt az állítást. Az egyetértési index mindössze 2,36. A három terület közül egyedül a nemzeti parkokkal kapcsolatos állítás esetében volt pozitív a mérleg, itt kicsivel többen vannak az ismerettel rendelkezők a többieknél (3. ábra). Azoknak, akik az elmúlt évben részt vettek túrázáson, 2,79-es az egyetértési indexe, míg a nem túrázóknak csak 2,03. Ez a különbség szignifikáns, de jól mutatja azt is, hogy magas szintű ismerethiány van a területen. Azok, akik az elmúlt évben lovagoltak, ismerik az információszerzési lehetőségeket, az egyetértési indexük 4,13, szemben a nem lovaglók 2,33-as szintjével. Érdekes módon a nemzeti parkok esetében fordított a helyzet: azok, akik az elmúlt évben voltak valamelyik nemzeti parkban, ritkábban tudják, hogy egy nemzeti

5 park területén járnak-e vagy sem, az egyetértési indexük 3,14, szemben azokkal, akik az elmúlt három évben nem jártak nemzeti parkban (3,02) Az ökoturizmus és a nemzeti park szavakhoz fűződő asszociációk A természetjárás, a nemzeti parkok népszerűsítése szempontjából nem mindegy, milyen kifejezéseket használunk, mi az, amit megértenek, és ami felkelti az utazók érdeklődését. Megvizsgáltuk ezért, hogy a megkérdezetteknek mi jut eszébe az ökoturizmus, illetve a nemzeti park szavak hallatán. A válaszok szerint a megkérdezettek 44,3%-ának semmi sem jutott eszébe az ökoturizmus szó hallatán. Minél magasabb a megkérdezett iskolai végzettsége, minél jobb a jövedelmi helyzete, minél nagyobb településen él, annál valószínűbb, hogy eszébe jutott valami az ökoturizmus szóról. Az érdemi választ adók ötöde a természetjárásra, túrázásra asszociált a szó hallatán, 17,4%-ának a természetvédelem, 11,7%-ának a természet jutott eszébe. 10,4% kapcsolta össze a természetjárást és a természetvédelmet. Az érdemi választ adók 5,6%-ának jutottak eszébe általában a nemzeti parkok vagy egy konkrét nemzeti park. A nemzeti park szóról már többeknek, a megkérdezettek 84,6%-ának jutott eszébe valami. Az érdemi választ adók 28,2%-a a védett természeti területre asszociált a szó hallatán, 20,5%-ának a védett állatok, 19,8%-ának a védett növények fogalma jutott eszébe. 12,7% kapcsolta össze a nemzeti parkokat és a természetvédelmet. Az érdemi választ adók 15,8%-ának jutott eszébe valamelyik nemzeti park neve A szálláslehetőségekkel való elégedettség A szálláshelyekkel való elégedettséget a túrázás és a lovaglás esetében vizsgáltuk. A kép a lovaglás esetén kedvezőbb: 36% vélte úgy, hogy a lovaglási lehetőségekhez itthon megfelelő szálláshely-szolgáltatás kapcsolódik, és csak 8,8% utasította el az állítást. Ugyanakkor azzal az állítással, hogy Magyarországon túrázás közben könnyű megfelelő szállást, vendéglátóhelyet találni, csak 18,3% értett teljesen egyet, 17% pedig elutasította. A lovaglással kapcsolatos egyetértési index 3,93, a túrázásé 3,43. A lovaglás esetén nincs túl nagy különbség a tekintetben, hogy lovagol-e a megkérdezett, vagy sem: a lovaglók egyetértési indexe 4,16, a nem lovaglóké 3,91. Ugyanakkor azok, akik az elmúlt évben voltak túrázni, lényegesen magasabb arányban értettek egyet az állítással: indexük 3,67, míg azoké, akik nem vettek részt túrán, csak 3, A JELENLEGI AKTIVITÁS A jelenlegi aktivitás A jelenlegi aktivitás vizsgálatánál reális kép felvázolására törekedtünk: aki például életében csak egyszer túrázott, nem tekinthető aktív túrázónak. Ezt az elvet szem előtt tartva a következő eredményeket kaptuk: a megkérdezettek 42,5%-a évente legalább egyszer túrázik, 37%-a járt az utóbbi három évben nemzeti parkban, és mindössze 4,8%-a lovagol legalább egy alkalommal évente. Az ismeretszint értékelése (ötfokozatú egyetértési skálán, ahol 1=egyáltalán nem ért egyet, 5= teljesen egyetért) 3. ábra Ha a természetben járok, mindig tudom, hogy nemzeti parkban vagyok-e 20,2 16,4 22,3 16,2 25,0 Jól ismerem a hazai túrázási lehetőségeket 35,6 19,7 25,8 11,0 7,8 Tudom, honnan szerezhetek információt a hazai lovaglási lehetőségekről 41,3 13,3 17,9 17,0 10,4 0% 20% 40% 60% 80% 100% egyáltalán nem ért egyet inkább nem ért egyet egyet is ért, meg nem is inkább egyetért teljesen egyetért TURIZMUS BULLETIN XI. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 37

6 A megkérdezettek 43%-a egyik tevékenységet sem végzi, azaz nem túrázik, nem lovagol és nem jár nemzeti parkba sem legalább minimális gyakorisággal. A válaszadók 21,3%-a túrázik és volt nemzeti parkban is, de nem lovagol, 18,2%-a csak túrázik, 12,7%-a csak nemzeti parkban volt. Mindössze 2,5% azoknak az aránya, akik mind a három tevékenységet rendszeresen végzik (4. ábra). Az egyes tevékenységeket végzők aránya Nemzeti parkok Középkorúak, gazdaságilag aktívak, kisvárosokban élők, Dél- és Nyugat- Dunántúl, Dél-Alföld 12,7% 0,5% 21,3% 2,5% 1,4% Lovasturizmus Érettségizettek, fiatalok, gazdaságilag aktívak, községekben élők, Közép-Dunántúl, Észak- és Dél-Alföld Természetjárás Fiatalok, érettségizettek, nem nyugdíjas inaktívak, nagyvárosban élők, Dél-Dunántúl, Közép- és Észak- Magyarország 0,4% 18,2% 4. ábra N=1000 Forrás: Magyar Turizmus Zrt./M.Á.S.T. Összességében elmondható, hogy az átlagnál nagyobb aktivitást mutatnak a férfiak, a fiatalok és középkorúak, a magasabb iskolai végzettségűek, az átlagnál magasabb jövedelműek, a négyfős, gyermekeket nevelő háztartások tagjai, azaz a magasabb státuszúak. Ugyanakkor a 60 évnél idősebbek, az egyedülállóak, az alacsony jövedelműek, a községekben, hagyományos parasztházban élők (az alacsony státuszú háztartások tagjai) nagyon kis arányban vesznek részt a vizsgált programokon. Megjegyzendő, hogy ezen csoportoknak az általános utazási aktivitása is alacsony. A nemzeti parkok látogatáságának gyakoriságát külön megvizsgáltuk. Azok, akik jártak valaha valamely nemzeti parkunkban, átlagosan 2,5 parkban fordultak meg. 58,6% a Hortobágyi Nemzeti Parkban, 53,1% az Aggteleki Nemzeti Parkban volt. A Bükki és a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkot hasonló arányban (27,9 és 28,7%) keresték fel. A Körös-Maros Nemzeti Parkba mindössze 6,9%, a Duna-Ipoly Nemzeti Parkba pedig 6,3% látogatott el Az inaktivitás okai Mindhárom tevékenység elutasításában kiemelkedő az érdektelenség jelentősége, amiben szerepet játszhat a nemzeti parkokkal, természetjárással és lovasturizmussal kapcsolatos ismeretek alacsony szintje, a viszonylag kevés információ is. Az elutasítás indokai között előkelő helyen szerepelnek az anyagi és egészségügyi korlátok, valamint az időhiány. Az életkor, illetve a család aktuális helyzete elsősorban a természetjárás, míg a távolság és a kívánt felszerelés főként a lovasturizmus esetében gördít akadályokat a kimozdulás elé (3. táblázat) MI TEHETI VONZÓVÁ A ZÖLDTURIZMUST? Miért jó a nemzeti parkban? Megvizsgáltuk, hogy a megkérdezettek mely tényezőket tartják egy nemzeti park fő vonzerejének. Összesen 19 állításról kérdeztük meg, hogy fontosnak tartják-e egy nemzeti parkban. A válaszokat ötfokozatú fontossági skálán kellett elhelyezni, ahol az egyes azt jelentette, 3. táblázat A tevékenységeket nem végzők indokai (említési gyakoriság, %, több válasz lehetséges) Nemzeti Park Természetjárás Lovasturizmus Nem érdekli, eszébe sem jutott 36,9 43,0 61,7 Egészségügyi okok 5,7 35,4 15,8 Anyagi okok 19,3 27,0 19,8 Időhiány 17,3 22,8 9,2 Életkora nem engedi 1,0 19,4 17,1 Családi okok 1,2 13,8 1,5 Nincs a közelben, bonyolult szervezés 1,3 7,0 13,6 Sok speciális felszerelést kíván 0,0 1,7 4,5 Információhiány 0,8 1,6 1,4 Egyéb 9,5 9,3 18,2 N = Forrás: Magyar Turizmus Zrt./M.Á.S.T. 38 TURIZMUS BULLETIN XI. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM

7 A nemzeti parkok vonzereje (átlagok ötfokozatú fontossági skálán, ahol 1= egyáltalán nem fontos, 5= nagyon fontos) 5. ábra természeti értékek a táj szépsége jó levegő csendes környezet kultúrtörténeti értékek jól kiépített turistautak máshol nem hallható, különleges információk egyszerű, olcsó szálláshelyek aktív kikapcsolódási lehetőségek természetvédelmi bemutatóhelyek hagyományos ételek tanösvények tanulási lehetőség egyedi természetismereti programok gyermekprogramok szervezett, szakvezetéses túrák programok, rendezvények környezetbarát szolgáltatások kifejezetten igényes szálláshelyek ,07 3,79 3,73 3,73 3,97 3,96 3,93 3,87 3,87 3,86 4,05 4,02 3,99 4,18 4,34 4,67 4,63 4,63 4,60 hogy az adott tényező egyáltalán nem fontos, az ötös pedig azt, ha nagyon fontos. Azt tapasztaltuk, hogy a megkérdezettek egy nemzeti parkhoz lényegében négyféle vonzerőt társítanak: a természeti értékeket, a szép tájat, a jó levegőt és a csendes környezetet. Ezt a négy szempontot az összes megkérdezett fontosnak tartotta. Az ötödik és hatodik legfontosabb tényező a kultúrtörténeti értékek, illetve a jól kiépített turistautak megléte. A többi tényező átlagos fontossága 3,73-4,05 között változik, ez alól csak a kifejezetten igényes szálláshelyek képeznek kivételt, amelynek fontossága alig haladja meg a hármas értéket (11,6% számára egyenesen lényegtelen ez a tényező) (5. ábra). Azok, akik már jártak nemzeti parkban, lényegesen fontosabbnak ítélik meg a tanulási lehetőségeket, a természeti értékeket, a táj szépségét, a hagyományos ételeket és a máshol nem hallható, különleges információkat. Egyetlen olyan tényező van, amelyik szerintük kevésbé fontos, mint azoknak, akik még nem voltak nemzeti parkban, ez a kifejezetten igényes szálláshelyek megléte. A megkérdezetteket egy nemzeti parkban leginkább az állatok és a növények érdeklik. A következő öt tényező iránti érdeklődés átlaga hasonló: a táj története, a kézműves hagyományok, a kultúrtörténeti emlékek, a kilátópontok és a felszíni vizek jellemzően a válaszadók 70%-át érdeklik egy nemzeti parkban. A kőzetek és az ásványok, valamint a felszíni formák csak a megkérdezettek fele számára érdekesek vagy nagyon érdekesek, a talajok változatossága pedig a válaszadók felének keltik fel az érdeklődését. (6. ábra). Azok, akik valaha voltak nemzeti parkban, lényegesen élénkebben érdeklődnek a látnivalók iránt, mint akik soha nem voltak még. Azok, akik az elmúlt három évben jártak nemzeti parkban, kiemelkedő érdeklődést mutattak az összes lehetséges látnivaló iránt. A megkérdezettek 73,7%-a szívesen töltené idejét egy nemzeti parkban sétálással, 47,3% keresné fel a természeti látnivalókat, 39,6% túrázna, 35,4% pedig a természet megfigyelését is örömmel végezné. Szakvezetéssel párosuló programon 15,6% venne részt szívesen. Azok, akik az elmúlt három évben voltak valamelyik nemzeti parkunkban, átlagosan 3,9, akik régebben, 3,5 féle olyan tevékenységet soroltak fel, amit szívesen végeznének (4. táblázat) Az igényelt szolgáltatások Egy nemzeti park felkeresése során és túrázáskor egyaránt étkezést, egyszerű, olcsó szálláshelyet és túravezetést igényelnének a legtöbben, de a nemzeti parkok esetében a túravezetésnek nagyobb a szerepe, mint a szálláshelynek. Lovagláshoz a legtöbben felszerelést igényelnének, amely speciális volta miatt az egyéb kategóriában kapott helyet. Ezt itt is az étkezés és az egyszerű TURIZMUS BULLETIN XI. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 39

8 A legérdekesebb látnivalók, témák egy nemzeti parkban (átlagok ötfokozatú skálán, 1=egyáltalán nem érdekli, 5=nagyon érdekli) 6. ábra állatok növények a táj története kézműves hagyományok kilátópontok, kilátók kultúrtörténeti emlékek források és felszíni vizek kőzetek és ásványok felszíni formák talajok változatossága 3,29 3,48 3,57 4,36 4,17 3,98 3,98 3,96 3,92 3, N=994 Forrás: Magyar Turizmus Zrt. / M.Á.S.T. szállás követi, illetve a középkategóriájú szálláshelyek (14-21,4%) követik. A nemzeti parkban járók ötöde, a túrázók 11,1%-a venné igénybe egy látogatóközpont szolgáltatásait (5. táblázat). Azt, hogy egy nemzeti parkot csak a látogatóközpont segítségével ismerjen meg az utazó, mindössze a megkérdezettek 2,7%-ának szimpatikus, és a látogatóközpontot támogató információforrásként is csak 7,4% venné igénybe. A nemzeti parki látogatás iránt érdeklődők negyede biztosan, fele pedig valószínűleg igényelné, hogy a nemzeti parkban lehessen helyben készített, a régióra jellemző speciális termékeket kapni. Azt, hogy a nemzeti park látogatóközpontjában, bemutatóhelyein lehessen a nemzeti parkot bemutató kiadványokat, útikönyveket, szakkönyveket, képeslapokat, nemzeti parki logóval díszített ajándék, illetve emléktárgyakat vásárolni, a nemzeti parki látogatást el nem utasítók harmada biztosan, 43,3%-a pedig valószínűleg igényelné. A lovasturizmus esetében fontos kiemelni, hogy azok, akik nem zárkóztak el határozottan a lovaglástól (149 fő), elsősorban felszerelés kölcsönzését (41,5%), másodsorban oktatót (39,2%), harmadsorban étkezést (37,3%) vennének igénybe a lovagláshoz Önállóan vagy szakvezetéssel? A válaszadók többsége a nemzeti parkok meglátogatása, túrázás vagy lovaglás esetében egyaránt az önállóságot 40 TURIZMUS BULLETIN XI. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 4. táblázat A legkedveltebb időtöltési formák egy nemzeti parkban aszerint, hogy a válaszadó volt-e már nemzeti parkban (említési gyakoriság, %, több válasz lehetséges) Tevékenység Nem volt Valaha volt Az elmúlt 3 évben volt Sétálás 61,2 77,0 75,5 Természeti látnivalók felkeresése 28,9 52,3 58,4 Túrázás, természetjárás 16,3 45,9 56,2 Természet megfigyelése 18,1 40,0 46,7 Hagyományos ételek kipróbálása 20,5 31,5 34,6 Kulturális emlékek felkeresése 20,6 30,5 33,7 Passzív pihenés 27,0 28,4 27,1 Biciklizés 4,7 14,7 20,4 Szervezett, szakvezetéses programokon való részvétel 9,1 17,4 18,0 Evezés 0,5 7,1 10,4 Lovaglás 6,1 7,0 9,8 Egyéb 0,4 0,5 1,0 Nem tudja 1,9 0,6 0,9 Semmivel, nem menne oda 17,6 1,1 0,1 Összesen 233,0 354,1 392,9 Forrás: Magyar Turizmus Zrt. / M.Á.S.T.

9 A tevékenységekhez igényelt szolgáltatások (megoszlás, %, több válasz lehetséges) 5. táblázat Szolgáltatás Forrás: Magyar Turizmus Zrt. / M.Á.S.T. Nemzeti park felkeresése Túrázás Lovaglás Étkezés 64,2 52,5 37,3 Egyszerű, olcsó szálláshely 24,8 34,6 15,1 Túravezetés 43,4 23,8 10,7 Középkategóriájú szálláshely 14,5 21,4 14,0 Látogatóközpont 20,1 11,1 - Utaztatás 9,7 8,5 5,5 Kifejezetten igényes szálláshely 2,8 2,6 1,6 Egyéb 2,3 4,1 94,2 Nem tudja 6,7 9,7 16,3 Összesen 188,5 168,3 194,6 preferálja (térképek, prospektusok, útikönyvek vagy táblák segítségével), de a szervezettség iránti igény sem elhanyagolható. A valamilyen rendszerességgel túrázók 30,2%-a, a nemzeti parkban az utóbbi három évben megfordult megkérdezettek 42,1%-a jobban kedveli a szakvezetést. A lovaglás során a lovagolni szándékozók 39,2%-a venne igénybe oktatót, 10,7% számára pedig a túravezetés is fontos szolgáltatás lenne Szükséges-e programcsomag? Az egyes tevékenységet végezni kívánók között határozott igény mutatkozik arra, hogy a programot egy komplett csomagban vegyék meg, amely magába foglalja az utazást, a szállást, az étkezést és a szervezett programokat. A tevékenységet tervezők 10%-a biztosan, 30-40%-a pedig valamilyen valószínűséggel igényelne programcsomagot (7. ábra) Utazni a lovaglás kedvéért? A kutatás során megkérdeztük, hogy mekkora az a maximális távolság, amit a válaszadó hajlandó lenne megtenni azért, hogy rendszeresen lovagoljon. A felmérés tapasztalata szerint a rendszeresen lovagolni vágyók átlagosan 23,4 km-t hajlandók utazni a lovaglás érdekében. Figyelmet érdemel, hogy a megkérdezettek közel fele (46%) 11 és 50 km közötti távolságot tart elfogadhatónak, 100 km feletti távolság esetében pedig már minimális (0,8%) az utazási hajlandóság A FELHASZNÁLT INFORMÁCIÓS FORRÁSOK Az előzetes, illetve a helyszínen történő tájékozódás során felhasznált információs forrásokkal kapcsolatban azokat a személyeket kérdeztük meg, akik részt vettek az adott tevékenységben, vagyis az elmúlt három évben Programcsomag igénylésének valószínűsége 7. ábra Nemzeti park meglátogatásához 10,6 28,9 8,5 20,3 31,8 Túrázáshoz 11,2 29,2 4,6 25,1 29,9 Lovagláshoz 10,2 20,3 6,3 20,6 42,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% biztosan igen valószínűleg igen nem tudja valószínűleg nem biztosan nem TURIZMUS BULLETIN XI. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 41

10 Az információs források szerepe (%, több válasz lehetséges) 6. táblázat Nemzeti Parkok Természetjárás Lovasturizmus Belföldi utazások Barátok, ismerősök 17,9 53,2 28,1 30,2 Internetes honlapok 16,4 24,1 7,8 26,4 Prospektusok 21,1 27,3 7,3 22,9 Térkép 16,0 28,3 0,6 17,0 Útikönyvek 19,4 22,1 1,5 15,0 TV műsor 7,8 20,0 9,4 10,5 Helyi lakosok 6,1 15,5 7,8 10,0 Sajtó 4,3 11,8 8,4 9,9 Internetes fórumok 5,9 7,0 1,1 6,7 Utazási iroda 2,5 5,6 0,7 6,7 Tourinform iroda 1,0 3,8 0,3 6,3 Rádióműsor 3,9 5,8 1,1 5,2 Utazási kiállítás 3,0 4,1 0,5 3,8 Egyéb 2,6 9,3 7,8 5,2 Nem tudja 0,0 0,4 2,4 0,0 Nem tájékozódik 63,4 5,9 47,7 52,9 Összesen (%) 191,3 244,2 132,3 228,6 Forrás: Magyar Turizmus Zrt. jártak nemzeti parkban, az elmúlt évben legalább egyszer túráztak, illetve lovagoltak már valaha. 4 Ahogy a 6. táblázatban látható, a magyar lakosságnak körülbelül a fele használ fel információs forrást belföldi utazásához, méghozzá leggyakrabban a barátok, ismerősök ajánlását, az internetes honlapokat, a prospektusokat, a térképeket és az útikönyveket. (Az ő esetükben azokat kérdeztük meg, akik a megkérdezést megelőző egy évben utaztak belföldön.) A jelen kutatás keretében vizsgált tevékenységek esetében ugyanezek az információs források játsszák a legfontosabb szerepet: a túralehetőségekről és a lovaglásról elsősorban a személyes információs forrásokat (a barátok, ismerősök beszámolóit) veszik igénybe a tevékenységet végzők, azaz korábban ott járt személyeket, ismerősöket kérdeznek meg. A nemzeti parkok esetén a prospektusoknak (beleértve a nemzeti parkok saját kiadványait) van a legnagyobb szerepük, a személyes információk a harmadik helyet foglalják el a rangsorban. Az internetes honlapoknak mindhárom tevékenység esetében nagy a jelentősége, ezek mellett azonban továbbra sem elhanyagolható a nyomtatott kiadványok szerepe. A magyar nemzeti parkok mindegyike rendelkezik önálló internetes honlappal, ezért a kutatás során külön is megvizsgáltuk, hogy a magyar lakosság menyire ismeri és használja ezeket a honlapokat. A 4 A nemzeti parkokra és a lovasturizmusra vonatkozó kérdésnél a nem tájékozódik válaszlehetőség is szerepelt, a természetjárás esetében nem volt ilyen válaszlehetőség. Mivel a válaszadók 5,9%-a csak egy helyre jár túrázni, ezért nem szerez be információkat a témában. 42 TURIZMUS BULLETIN XI. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM felmérés eredményei szerint a megkérdezettek 32,6%- ának volt róla tudomása, hogy a nemzeti parkok önálló internetes honlappal rendelkeznek. Az ismeret szintje leginkább az internetezési szokásokkal függ össze: akik hetente interneteznek, azok 60,6%-a, akik ennél ritkábban, azok 53,2%-a, míg a nem internetezőknek mindössze 15,8%-a tudott a honlapok létéről. Azok, akik jártak nemzeti parkban, szignifikánsan magasabb (53,6%) arányban tudnak a honlapokról, és magasabb arányban is látogatták azokat A TEVÉKENYSÉGET VÉGEZNI TERVEZŐK KÖRE A felmérésben részt vevőket arról is megkérdeztük, tervezik-e, hogy a következő egy év során felkeressenek egy nemzeti parkot, túrázzanak vagy lovagoljanak. A legnagyobb arányban abban voltak bizonyosak a megkérdezettek, hogy a következő 12 hónapban fognak túrázni (18,8%). Ugyanakkor a nemzeti park felkeresésének elutasítása a legkisebb, másképp fogalmazva, a nemzeti parkok felkeresésének van a legnagyobb valószínűsége (7. táblázat). Végezetül összefoglaló ábrában mutatjuk be (8. ábra), hogy az egyes tevékenységeknek mekkora jelenleg a vonzerejük. A nemzeti parkokat várhatóan növekvő arányban fogják felkeresni: a megkérdezettek 13,5%-a az elmúlt három évben nem volt nemzeti parkban, de most tervezi felkeresését, és csak 8,7% a lemorzsolódók aránya. A megkérdezettek 42,7%-a nem volt és nem lesz érintett a nemzeti parkok meglátogatásában ( nem érdeklődők ).

11 Az egyes tevékenységek végzésének valószínűsége a megkérdezést követő 12 hónap során (%) 7. táblázat Nemzeti parkok Természetjárás Lovasturizmus Nem Valószínűleg nem Valószínűleg igen Igen Nem tudja 39,6 11,8 28,2 9,3 11,2 51,4 37,5 11,2 49,9 6,9 19,3 18,8 5,1 56,8 38,1 5,1 83,6 5,5 6,4 2,7 1,8 89,1 9,1 1,8 N=1000 Forrás: Magyar Turizmus Zrt./M.Á.S.T. Jól látható ugyanakkor, hogy a túrázásnak van egy stabil bázisa, hiszen a megkérdezettek 33,8%-a eddig is túrázott és ezután is fog ( maradók csoportja). Az eddig nem túrázók közül a megkérdezettek 4,3%-a válik túrázóvá ( belépők ), míg 6,4% abbahagyja ezt a tevékenységet ( lemorzsolódók ), azaz a mérleg negatív, az össznépesség körében a túrázók száma várhatóan fogyni fog. A bizonytalanok jelzővel a nem tudja válaszlehetőséget adókat, a nem érdeklődők -kel pedig azokat jelöltük, akik sem a múltban, sem a jövőben nem érintettek a kérdésben. A lovaglás potenciálja is intenzíven növekvő, a belépők aránya magasabb a népességben, mint az eddig is lovaglóké. 3. Következtetések A magyar lakosság körében a nemzeti parkokkal, természetjárással és lovasturizmussal kapcsolatos általános attitűd kifejezetten pozitív, Magyarország adottságainak megítélése jó. A személyes attitűdök ezzel szemben kevésbé kedvezőek, és az utazási motivációkban sem tükröződik az általános pozitív vélekedés. Mindebben szerepet játszik az ismeretek viszonylag alacsony szintje, vagyis nagy a megfelelő tájékoztatás jelentősége a belföldi turizmusnak ebben a vonatkozásában is. A valamelyik vizsgált tevékenységet végzők aránya 57%, magas az egyik tevékenységben sem részt vevők száma. Az inaktívak között jelentős arányt képviselnek azok, akiknek eszébe sem jutottak ezen utazási formák, ami szintén a széleskörű tájékoztatás, illetve a zöldturizmus divatossá és sokak számára elérhetővé tételének szükségességét emeli ki. A magyarországi nemzeti parkok, a természetjárás és a lovasturizmus népszerűségének növelése érdekében a nemzeti marketingtevékenység fókuszába a legígéretesebb demográfiai célcsoportokat érdemes helyezni, amelyekbe jelen kutatás eredményei szerint a férfiak, a 18-24, illetve év közöttiek, a felsőfokú végzettségűek, az aktív dolgozók, a négyfős, gyermekes háztartások, az átlag feletti jövedelműek, illetve a városokban élők tartoznak. További információ: Magyar Turizmus Zrt., Kutatási Csoport, tel.: (1) , internet: oldalak/piackutatások és Turizmus Bulletin/ Turisztikai termékek/zöldturizmus. A tanulmányok a Kutatási Csoport fogadóórája keretében előzetes egyeztetés után megtekinthetők. 8. ábra A tevékenységek által érintettek várható összetétele Nemzeti park felkeresése 13,5 23,9 8,7 11,2 42,7 1,4 Túrázás 5,9 3,2 87,7 1,8 Lovaglás 4,3 33,8 6,4 5,1 50,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% belépők maradók lemorzsolódók bizonytalanok nem érdeklődők TURIZMUS BULLETIN XI. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 43

A magyar lakosság lovasturizmussal kapcsolatos attitûdjei

A magyar lakosság lovasturizmussal kapcsolatos attitûdjei Magyar Turizmus Zrt. A magyar lakosság lovasturizmussal kapcsolatos attitûdjei Tanulmány 2006. 2007 www.itthon.hu Minden jog fenntartva. A Magyar Turizmus Zrt. jelen tanulmánya szerzői jog hatálya alá

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY. Halassy Emõke A magyar lakosság és a vízi, a vízparti, valamint a gyógyés wellness-turizmus kapcsolata 2

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY. Halassy Emõke A magyar lakosság és a vízi, a vízparti, valamint a gyógyés wellness-turizmus kapcsolata 2 tartalom PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Halassy Emõke A magyar lakosság és a vízi, a vízparti, valamint a gyógyés wellness-turizmus kapcsolata 2 TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS Dr. Rátz Tamara Dr. Michalkó Gábor A

Részletesebben

Összeállította: Magyar Turizmus Zrt., Kutatási Csoport 1

Összeállította: Magyar Turizmus Zrt., Kutatási Csoport 1 a a a Kedves Olvasók! Ismét tematikus számmal szeretnénk az Önök ismereteit gyarapítani. A Magyar Turizmus Zrt. 2009-re a Kulturális Turizmus Évét hirdette meg, elsôsorban belföldi marketingtevékenységében.

Részletesebben

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007.

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. Sztojanovits Kristóf Termék-csoportvezető Magyar Turizmus Zrt. Szolnok, 2007. április 19. Vissza a természethez! MARKETING CÉLOK: Belföldi turizmus élénkítése Vendégéjszaka szám

Részletesebben

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007.

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. Kiss Kornélia kutatási csoportvezető Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. március m 13. A kampányévet megalapozó kutatások A magyar lakosság utazási szokásai, 2000-től évente A KVVM

Részletesebben

A magyar lakosság utazási szokásai, 2010

A magyar lakosság utazási szokásai, 2010 1 A magyar lakosság utazási szokásai, 2010 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készítette a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A magyar lakosság utazási szokásai, 2008 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készítette a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A magyar lakosság utazási szokásai 2012-ben 1 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készített kutatás alapján összeállította: Mester Tünde 2 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvélemény-kutató

Részletesebben

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL 2013. március 14. SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából kétévente készül reprezentatív felmérés a magyarok utazási szokásairól. A 2012 decemberében

Részletesebben

Budapest a kulturális turizmus szemszögéből A Budapesti Kulturális Munkacsoport tanulmánya. Szerzők: Nyúl Erika és Ördög Ágnes 1

Budapest a kulturális turizmus szemszögéből A Budapesti Kulturális Munkacsoport tanulmánya. Szerzők: Nyúl Erika és Ördög Ágnes 1 Budapest a kulturális turizmus szemszögéből A Budapesti Kulturális Munkacsoport tanulmánya Szerzők: Nyúl Erika és Ördög Ágnes 1 A Budapestre érkező külföldi turisták kulturális szokásait vizsgáló kutatás

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Az észak-európai lakosság utazási szokásai és Magyarország mint turisztikai desztináció ismertsége, imázsa és piaci potenciálja Észak-Európában Összeállította: a Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a Xellum

Részletesebben

Magyarország ismertsége imázsa és piaci potenciálja Lengyelországban, a lengyel lakosság utazási szokásai

Magyarország ismertsége imázsa és piaci potenciálja Lengyelországban, a lengyel lakosság utazási szokásai Készült a Magyar Turizmus Rt. ának megbízásából Magyarország ismertsége imázsa és piaci potenciálja Lengyelországban, a lengyel lakosság utazási szokásai Kutatási jelentés Tartalomjegyzék 1 A KUTATÁS HÁTTERE...

Részletesebben

A lakosság utazási szokásai, vélemények a magyarországi turizmusról - II.

A lakosság utazási szokásai, vélemények a magyarországi turizmusról - II. A lakosság utazási szokásai, vélemények a magyarországi turizmusról - II. Összeállította a Magyar Turizmus Rt a megbízásából a Szonda Ipsos Média-, Vélemény- és Piackutató intézet A Szonda Ipsos Média-,

Részletesebben

TURISZTIKAI TERMÉKEK. a magyar lakosság étkezési és alkoholfogyasztási szokásait, és Magyarország gasztronómiai imázsa 2005-ben

TURISZTIKAI TERMÉKEK. a magyar lakosság étkezési és alkoholfogyasztási szokásait, és Magyarország gasztronómiai imázsa 2005-ben A magyar lakosság étkezési és alkoholfogyasztási szokásai és Magyarország gasztronómiai imázsa 2005-ben A Magyar Turizmus Rt. megbízásából készítette a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A magyar

Részletesebben

Travel Behaviour & Destination Images 2014 The Nordic Outbound Travel Market

Travel Behaviour & Destination Images 2014 The Nordic Outbound Travel Market Budapest, 2015. február 4. Travel Behaviour & Destination Images 2014 The Nordic Outbound Travel Market A Related tanulmányának összefoglalója HÁTTÉR A Related nevű dán PR- és marketingcég megbízásából

Részletesebben

BUDAPEST KÖZÉP-DUNAVIDÉK

BUDAPEST KÖZÉP-DUNAVIDÉK Budapesti kulturális kutatás A Kulturális Munkacsoport 009. évi kutatása A BTH Budapesti Turisztikai Nonprofit Kft. kutatási eredményei alapján összeállította: Ördög Ágnes A BTH Budapesti Turisztikai Nonprofit

Részletesebben

Szerzõ: Vizi István 1

Szerzõ: Vizi István 1 A magyar lakosság aktív turizmussal kapcsolatos preferenciái és az aktív turisztikai tevékenységek intenzitása Szerzõ: Vizi István 1 Jelen kutatás közvetlen elõzménye a Magyar Turizmus Rt. megbízásából

Részletesebben

Turizmus és regionalitás

Turizmus és regionalitás Veszprém turizmusának jellemzői egy belföldi kutatás tükrében Szerző: Lőrincz Katalin 1 A Tourinform Veszprém megbízásából 2006-ban a magyar lakosság körében reprezentatív kutatás készült Veszprém város

Részletesebben

KÉRDŐÍVES KUTATÁS TORDAS JELENÉRŐL ÉS JÖVŐJÉRŐL. 1. Az empirikus adatfelvétel módszertana

KÉRDŐÍVES KUTATÁS TORDAS JELENÉRŐL ÉS JÖVŐJÉRŐL. 1. Az empirikus adatfelvétel módszertana KÉRDŐÍVES KUTATÁS TORDAS JELENÉRŐL ÉS JÖVŐJÉRŐL 1. Az empirikus adatfelvétel módszertana A lakossági közvélemény-kutatást a Sze-Lá-Ví Alapítvány végezte a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával Tordas

Részletesebben

A foglalkoztatottak munkába járási, ingázási sajátosságai

A foglalkoztatottak munkába járási, ingázási sajátosságai 2009/2 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 2. szám 2009. január 09. A foglalkoztatottak munkába járási, ingázási sajátosságai A tartalomból 1 Főbb megállapítások 2 A

Részletesebben

Közvélemény-kutatás. a 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló, IX. kerületi lakosság körében. Roma Koncepció.

Közvélemény-kutatás. a 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló, IX. kerületi lakosság körében. Roma Koncepció. Közvélemény-kutatás a 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló, IX. kerületi lakosság körében Roma Koncepció témájában KUTATÁSI JELENTÉS 2015. november készítette: Melles Ágnes agnes.melles@tarki.hu

Részletesebben

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 5. 1999. július. Budapest, 1999. augusztus

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 5. 1999. július. Budapest, 1999. augusztus Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 5. 1999. július Budapest, 1999. augusztus Az elemzés a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült. Készítette: Gábos András TÁRKI

Részletesebben

tények és elôrejelzések

tények és elôrejelzések A Balaton régió turizmusa a számok tükrében, különös tekintettel a német, a dán és a cseh vendégforgalom alakulására Szerzô: Sulyok Judit 1 A Magyar Turizmus Zrt. 28-ban is folytatja Külképviselôk a régiókban

Részletesebben

A nemzeti parkok ismertsége és imázsa a magyar lakosság körében

A nemzeti parkok ismertsége és imázsa a magyar lakosság körében Magyar Turizmus Zrt. A nemzeti parkok ismertsége és imázsa a magyar lakosság körében Tanulmány 2006. 2007 www.itthon.hu Minden jog fenntartva. A Magyar Turizmus Zrt. jelen tanulmánya szerzői jog hatálya

Részletesebben

TURISZTIKAI TERMÉKEK. A Turisztikai Világszervezet ökoturizmus kutatási programja TURIZMUS BULLETIN 19. 1. A tanulmány célja

TURISZTIKAI TERMÉKEK. A Turisztikai Világszervezet ökoturizmus kutatási programja TURIZMUS BULLETIN 19. 1. A tanulmány célja A Turisztikai Világszervezet ökoturizmus kutatási programja Összeállította: a Magyar Turizmus Rt. Kutatási Igazgatósága Veréczi Gábor közremûködésével. A tanulmány célja Az ENSZ a 2002-es évet az Ökoturizmus

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT ÉSZAK-EURÓPA PREZENTÁCIÓJA KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ, MAGYAR TURIZMUS ZRT.

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT ÉSZAK-EURÓPA PREZENTÁCIÓJA KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ, MAGYAR TURIZMUS ZRT. A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT ÉSZAK-EURÓPA PREZENTÁCIÓJA KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ, MAGYAR TURIZMUS ZRT. MIRŐL IS LESZ MA SZÓ? A PREZENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ FELHASZNÁLT ADATOK Másodlagos adatok

Részletesebben

VESZPRÉM ISMERTSÉGE ÉS IMÁZSA MAGYARORSZÁGON 2006. Vezetői összefoglaló

VESZPRÉM ISMERTSÉGE ÉS IMÁZSA MAGYARORSZÁGON 2006. Vezetői összefoglaló VESZPRÉM ISMERTSÉGE ÉS IMÁZSA MAGYARORSZÁGON 2006. Vezetői összefoglaló Előzmények A Touirnform Veszprém megbízásából 2006. májusában és novemberében országos szintű reprezentatív kutatás készült Veszprém

Részletesebben

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT 2013. február 13. SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT A Balaton turisztikai régió kiemelt szerepet játszik a magyar turizmusban: a KSH elızetes adatai szerint 2012-ben a kereskedelmi

Részletesebben

Információs Társadalom Monitoring vizsgálat 2002 eredményei

Információs Társadalom Monitoring vizsgálat 2002 eredményei Az Információs Társadalom helyzete Magyarországon 2002 végén-2003 elején Információs Társadalom Monitoring vizsgálat 2002 eredményei Összefoglaló jelentés az Informatikai és Hírközlési Minisztérium számára

Részletesebben

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Kurt Lewin Alapítvány 2012. július Köszönetnyilvánítás: A kutatásban való részvételükért köszönettel tartozunk:

Részletesebben

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében Kutatási jelentés A kutatást a Gazdasági Versenyhivatal megbízásából a

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

Egészségkommunikációs Felmérés - Gyorsjelentés. Eredmények/Felnőtt

Egészségkommunikációs Felmérés - Gyorsjelentés. Eredmények/Felnőtt Egészségkommunikációs Felmérés - Gyorsjelentés Bevezetés Magyarországon a lakosság egészségi állapota rosszabb, mint ami az ország fejlettsége alapján elvárható lenne, ehhez hozzájárul többek között a

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása, második felmérés, 2014. november. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása, második felmérés, 2014. november. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása, második felmérés, 2014. november Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program

Részletesebben

Az egészségturizmus marketingkoncepciója. Vezetői összefoglaló

Az egészségturizmus marketingkoncepciója. Vezetői összefoglaló Magyar Turizmus Rt. Az egészségturizmus marketingkoncepciója Vezetői összefoglaló 2002. április 30. Végső jelentés Tartalom 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 2 1.1 A KUTATÁS HÁTTERE 2 1.1.1 A kutatás céljai 2 1.1.2

Részletesebben

T.A.B.B.Y., AVAGY ISKOLAI BÁNTALMAZÁS AZ INTERNETEN A MAGYARORSZÁGI KUTATÁS EREDMÉNYEI

T.A.B.B.Y., AVAGY ISKOLAI BÁNTALMAZÁS AZ INTERNETEN A MAGYARORSZÁGI KUTATÁS EREDMÉNYEI T.A.B.B.Y., AVAGY ISKOLAI BÁNTALMAZÁS AZ INTERNETEN A MAGYARORSZÁGI KUTATÁS EREDMÉNYEI 1. A kutatás bemutatása A TABBY (Threat Assessment of Bullying Behavior among Youth) in Internet kutatás panelfelmérés

Részletesebben

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata TERVEZET Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata Lombár Gábor polgármester 8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Generál Tervező: Altervező: ARKER Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft. 7400 Kaposvár,

Részletesebben

Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei. Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei. Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2

Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2 Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2 Központi Statisztikai Hivatal 2012. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás...

Részletesebben

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex KPMG Tanácsadó Kft. 2015. november KPMG.hu 4 3 2 2,50 2,73 1 1,45 1,34 0-1 0,08-0,72-0,28 2011. június 2011. november 2012. május 2012. december 2013. június 2014.

Részletesebben

A Sziget Fesztivál turisztikai vonatkozásai 1. A Magyar Turizmus Zrt. kutatása alapján összeállította: Kovács Gábor 2

A Sziget Fesztivál turisztikai vonatkozásai 1. A Magyar Turizmus Zrt. kutatása alapján összeállította: Kovács Gábor 2 A Sziget Fesztivál turisztikai vonatkozásai 1 A Magyar Turizmus Zrt. kutatása alapján összeállította: Kovács Gábor 2 A Sziget Fesztivál önmagában is fontos, hatalmas tömegeket megmozgató kulturális esemény,

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA KISKUNMAJSÁN

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA KISKUNMAJSÁN ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA KISKUNMAJSÁN VÁLLALATI ÉS LAKOSSÁGI FELMÉRÉS A KISKUNMAJSAI TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN ÜGYET INTÉZŐ

Részletesebben

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács Ifjúsági érdekérvényesítési csatornák vizsgálata Veszprémben - kutatási beszámoló - A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács A kutatási

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata gazdasági program elfogadásáról A Képviselő-testület a 2014-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programját

Részletesebben

A magyar lakosság természetjárással kapcsolatos attitûdjei

A magyar lakosság természetjárással kapcsolatos attitûdjei Magyar Turizmus Zrt. A magyar lakosság természetjárással kapcsolatos attitûdjei Tanulmány 2006. 2007 www.itthon.hu Minden jog fenntartva. A Magyar Turizmus Zrt. jelen tanulmánya szerzői jog hatálya alá

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A Szegedi Szabadtéri Játékok turisztikai jelentősége és látogatóinak jellemzői Szerző: Herczeg Tamás 1 23-ban a korábbi tendencia megfordult: a Szegedi Szabadtéri Játékokra kicsivel több turista érkezett,

Részletesebben

MIT ÉREZ A SZOLGÁLTATÓK RUGALMASSÁGÁBÓL A FOGYASZTÓ? Székely Levente

MIT ÉREZ A SZOLGÁLTATÓK RUGALMASSÁGÁBÓL A FOGYASZTÓ? Székely Levente MIT ÉREZ A SZOLGÁLTATÓK RUGALMASSÁGÁBÓL A FOGYASZTÓ? Székely Levente A KUTATÁS HÁTTERE A kutatás célja, hogy részletes képet adjon az elektronikus hírközlési fogyasztási szokásokról; a szolgáltatókhoz

Részletesebben

Gyermekeket célzó reklámok

Gyermekeket célzó reklámok Gyermekeket célzó reklámok Közvélemény kutatás a lakosság körében KUTATÁSI JELENTÉS 2015. január Tartalomjegyzék Bevezető... 3 A kutatás célja... 3 A kutatás módszere, mintája... 3 A minta megoszlása...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

MARKETINGTERV 2014 mellékletek

MARKETINGTERV 2014 mellékletek Magyar turizmus zrt. MARKETINGTERV 2014 mellékletek Tartalom 1. Részletes helyzetelemzés 2 1.1. A turizmus jelentősége Magyarországon...................................................................

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS

Részletesebben

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július Budapest, 2002. április Az elemzés a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült. Készítette: Gábos András TÁRKI

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Készítette: Millennium Intézet Alapítvány Vezető kutatók: Éliás Zsuzsanna Némethy Szabolcs Megrendelő: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015 T A R

Részletesebben

A migrációs potenciál mértéke a Kárpátmedencei magyarság és cigányság körében

A migrációs potenciál mértéke a Kárpátmedencei magyarság és cigányság körében A migrációs potenciál mértéke a Kárpátmedencei magyarság és cigányság körében Budapest, 2002. május A kutatást a Gazdasági Minisztérium megbízásából a Balázs Ferenc Intézet (mintakészítés és adatfelvétel)

Részletesebben

SAJTÓSZABADSÁG-INDEX 2012 AZ ÚJSÁGÍRÓK, A MÉDIAVÁLLALKOZÁSOK ÉS A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYE A SAJTÓSZABADSÁG HELYZETÉRŐL. Vezetői összefoglaló

SAJTÓSZABADSÁG-INDEX 2012 AZ ÚJSÁGÍRÓK, A MÉDIAVÁLLALKOZÁSOK ÉS A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYE A SAJTÓSZABADSÁG HELYZETÉRŐL. Vezetői összefoglaló SAJTÓSZABADSÁG-INDEX 2012 AZ ÚJSÁGÍRÓK, A MÉDIAVÁLLALKOZÁSOK ÉS A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYE A SAJTÓSZABADSÁG HELYZETÉRŐL Vezetői összefoglaló A Mérték Médiaelemző Műhely arra vállalkozott, hogy feltárja a 2010-ben

Részletesebben

A magyar közvélemény és az Európai Unió

A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió 2016. június Szerzők: Bíró-Nagy András Kadlót Tibor Köves Ádám Tartalom Vezetői összefoglaló 4 Bevezetés 8 1. Az európai

Részletesebben

Jó gyakorlatok. Mecsekalja Szakácsnéja avagy a Vörösdombi Vendégház Cserkút

Jó gyakorlatok. Mecsekalja Szakácsnéja avagy a Vörösdombi Vendégház Cserkút Jó gyakorlatok Mecsekalja Szakácsnéja avagy a Vörösdombi Vendégház Cserkút Készült a DDOP-2.1.3/A-12-2012-0007 Vidéki örökség útjai pályázaton belül a Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Demokratikus attitűdök a hazai középiskolákban 1

Demokratikus attitűdök a hazai középiskolákban 1 Kalocsai Janka Demokratikus attitűdök a hazai középiskolákban 1 A különböző történelmi korokban a tudás- és tapasztalatátadás mindig az adott társadalomban fontosnak tartott értékek figyelembevételével

Részletesebben

Az ország-eredet imázs jelentősége a magyar borpiacon

Az ország-eredet imázs jelentősége a magyar borpiacon Zárójelentés: a 48570 számú, ''A marketingeszközök nyújtotta lehetőségek a hazai borpiac védelmében, az EU csatlakozást követően. A magyar termelők piaci orientációja, és erősítésének lehetőségei. A kultúrált

Részletesebben

Sümeg város integrált településfejlesztési stratégiája

Sümeg város integrált településfejlesztési stratégiája Sümeg város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV KUTATÁSI JELENTÉS 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. MINTA KIALAKÍTÁSA, KÉRDEZÉSI MÓDSZERTAN... 4 1.2. AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

Közszolgálati rádiókra vonatkozó elvárások vizsgálata

Közszolgálati rádiókra vonatkozó elvárások vizsgálata vizsgálata (országos reprezentatív közvélemény-kutatás 2008) Budapest, 2008. november, 29. szám ISSN 1788-134X ISBN 978-963-88088-3-7 Kiadja az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet Budapest, 1021

Részletesebben

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről*

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* Csepeli György Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* 1977 nyarán országos reprezentatív mintán vizsgálatot végeztünk arról, hogy az emberek hogyan ítélik meg magukat mint magyarokat,

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Balatonszárszó, 2015.március 23. A gazdasági programot a Képviselő-testület 80/2015.(III.23.) számú határozatával

Részletesebben

A FÖDRAJZI HELYHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS A HAGYOMÁNYOS MAGYAR TERMÉKEK LEHETSÉGES SZEREPE AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÓI MAGATARTÁSBAN

A FÖDRAJZI HELYHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS A HAGYOMÁNYOS MAGYAR TERMÉKEK LEHETSÉGES SZEREPE AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÓI MAGATARTÁSBAN Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola A FÖDRAJZI HELYHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS A HAGYOMÁNYOS MAGYAR TERMÉKEK LEHETSÉGES SZEREPE AZ

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A kiadvány megjelenését támogatta: Tartalomjegyzék Bevezetés...5 Az

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Magyarország ismertsége és imázsa Hollandiában, a holland lakosság utazási szokásai A Magyar Turizmus Rt. megbízásából összeállította a KPMG Tanácsadó Kft. Utazás, szabadidõ és turizmus csoportja A Magyarország

Részletesebben

A patikák tulajdonosainak és vezető gyógyszerészeinek véleménye a gyógyszertárak kapcsán történt főbb változásokról

A patikák tulajdonosainak és vezető gyógyszerészeinek véleménye a gyógyszertárak kapcsán történt főbb változásokról EGÉSZSÉGÜGYKUTATÓ INTÉZET KFT. 1092 BUDAPEST, RÁDAY UTCA 42-44. A patikák tulajdonosainak és vezető gyógyszerészeinek véleménye a gyógyszertárak kapcsán történt főbb változásokról 2013. május 9. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

IZSÁK VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA

IZSÁK VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA Izsák Város Önkormányzata IZSÁK VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA 2015. szeptember 15. Izsák 1. Bevezetés 1. Jogszabályi háttér Magyarország Alaptörvénye szerint vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat Megalapozó vizsgálat Balatonfenyves településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1658/2012 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban,

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Pécs, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-999-9 Készült a Központi

Részletesebben

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja 2011. 1 Tartalom 1. Veztői összefoglaló... 4 2. Bevezető... 6 3. Stratégiai célok és alapelvek... 8 4. Általános elvek... 10 5. Helyzetelemzés...

Részletesebben

A sportolást befolyásoló tényezők az általános iskolásoknál

A sportolást befolyásoló tényezők az általános iskolásoknál Fintor Gábor Szabó József A sportolást befolyásoló tényezők az általános iskolásoknál Számos kutatás bizonyította már, hogy az egészséges testi fejlődés szempontjából mennyire fontos a rendszeres fizikai

Részletesebben

Dr. Csordás László a földrajztudományok kandidátusa

Dr. Csordás László a földrajztudományok kandidátusa Egy szakmai életút eredményei és helyszínei HELYZETKÉP AZ ALFÖLDÖN TURISZTIKAI PROJEKTEKET TERVEZETT TELEPÜLÉSEKRŐL Dr. Csordás László a földrajztudományok kandidátusa E-mail: l.csordas@freemail.hu A turizmus

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Döntés az Önkormányzat 2015-2019. közötti évekre vonatkozó Gazdasági Programjáról, Fejlesztési

Részletesebben

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

2011. november DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS MONITORING 2011. (1. FÉLÉV) KUTATÁSI EREDMÉNYEK LAKOSSÁGI ADATOK

2011. november DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS MONITORING 2011. (1. FÉLÉV) KUTATÁSI EREDMÉNYEK LAKOSSÁGI ADATOK 2011. november DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS MONITORING 2011. (1. FÉLÉV) KUTATÁSI EREDMÉNYEK LAKOSSÁGI ADATOK 2 KULCSMUTATÓK 3 ELSŐDLEGES TÉVÉVÉTELI MÓD* IDŐSORA Ma 3 950 ezer tévéző magyarországi háztartás van. A

Részletesebben

KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK

Részletesebben

A bor és gasztronómia mint turisztikai termék

A bor és gasztronómia mint turisztikai termék Termékleírás A bor és gasztronómia mint turisztikai termék Összeállította: Magyar Turizmus Zrt. A Magyar Turizmus Zrt. (MT Zrt.) mint nemzeti turisztikai marketingszervezet feladata a hazai turisztikai

Részletesebben

KUTATÁS KÖZBEN. A Nemzeti Alaptan tervről. Az Oktatáskutató Intézet 1994 május-júniusában 617 alap- és középfokú oktatásban részt TANAROK VELEMENYE...

KUTATÁS KÖZBEN. A Nemzeti Alaptan tervről. Az Oktatáskutató Intézet 1994 május-júniusában 617 alap- és középfokú oktatásban részt TANAROK VELEMENYE... KUTATÁS KÖZBEN,,, TANAROK VELEMENYE... Az Oktatáskutató Intézet 1994 május-júniusában 617 alap- és középfokú oktatásban részt vevő pedagógust kérdezett meg aktuális, és az iskola mindennapi életével kapcsolatos

Részletesebben

Csepeli György *, Prazsák Gergõ ** INTERNET ÉS TÁRSADALMI EGYENLÕTLENSÉG MAGYARORSZÁGON E-VILÁGI TRENDEK 7

Csepeli György *, Prazsák Gergõ ** INTERNET ÉS TÁRSADALMI EGYENLÕTLENSÉG MAGYARORSZÁGON E-VILÁGI TRENDEK 7 Csepeli György *, Prazsák Gergõ ** INTERNET ÉS TÁRSADALMI EGYENLÕTLENSÉG MAGYARORSZÁGON A szakirodalom Al Gore nyomán a szakadék (gap) metaforájával írja le azt a társadalmi megosztottságot, mely nem jöhetett

Részletesebben

7. A közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség felmérés eredményei I. felmérési forduló. Piliscsaba Város Önkormányzata

7. A közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség felmérés eredményei I. felmérési forduló. Piliscsaba Város Önkormányzata 7. A közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség felmérés eredményei I. felmérési forduló Piliscsaba Város Önkormányzata Ügyfél Cím Alcím Piliscsaba Város Önkormányzata 7. A közszolgáltatásokkal kapcsolatos

Részletesebben

Bocz János Jéghegyek. Tévhitek, avagy a magyar nonprofit szektor mélyrétegei

Bocz János Jéghegyek. Tévhitek, avagy a magyar nonprofit szektor mélyrétegei Bocz János Jéghegyek. Tévhitek, avagy a magyar nonprofit szektor mélyrétegei Az újkori magyar civil, nonprofit szektor az idei évben ünnepli 20 éves születésnapját. Ilyen alkalmakkor a témával foglalkozó

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia. Kutatási asszisztens: Tir Melinda

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia. Kutatási asszisztens: Tir Melinda Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda A Közoktatás indikátorrendszere 2015 kötet internetes elérhetősége: http://econ.core.hu/file/download/kozoktatasi/indikatorrendszer.pdf

Részletesebben

DOHÁNYZÁS, ALKOHOL- ÉS EGYÉB DROGFOGYASZTÁS A IX. KERÜLET 7., 8. és 10. OSZTÁLYOS DIÁKJAI KÖZÖTT

DOHÁNYZÁS, ALKOHOL- ÉS EGYÉB DROGFOGYASZTÁS A IX. KERÜLET 7., 8. és 10. OSZTÁLYOS DIÁKJAI KÖZÖTT DOHÁNYZÁS, ALKOHOL- ÉS EGYÉB DROGFOGYASZTÁS A IX. KERÜLET 7., 8. és 1. OSZTÁLYOS DIÁKJAI KÖZÖTT készítette: Elekes Zsuzsanna Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézet készült:

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...6 Beruházás...7 Ipar...7

Részletesebben

HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON - 2015 A hamisítással kapcsolatos lakossági attitűdök alakulása 2009-2015 között

HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON - 2015 A hamisítással kapcsolatos lakossági attitűdök alakulása 2009-2015 között HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON - 2015 A hamisítással kapcsolatos lakossági attitűdök alakulása 2009-2015 között Kutatási jelentés KIVONAT 2015. szeptember 1 Tartalom Bevezetés... 3 1. A hamis termékekkel kapcsolatos

Részletesebben

Az egészségügy emberi erőforrásai

Az egészségügy emberi erőforrásai Az egészségügy emberi erőforrásai Felmérés az orvosok migrációs szándékairól és azok motivációs erőteréről 2008. április Gyorsjelentés Dr. Szócska Miklós, Dr. Eke Edit, Girasek Edmond Ebben a gyorsjelentésben

Részletesebben

A dunai hajózáson részt vevők jellemzői A Viking River Cruises vendégei körében végzett felmérés eredményei

A dunai hajózáson részt vevők jellemzői A Viking River Cruises vendégei körében végzett felmérés eredményei A dunai hajózáson részt vevők jellemzői A Viking River Cruises vendégei körében végzett felmérés eredményei Bevezetés, vezetői összefoglaló A dunai hajóutazások Magyarország turisztikai kínálatának fontos

Részletesebben

III. KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS

III. KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS III. KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS GYULA VÁROS ŐSZI IDEGENFORGALMÁRÓL III. Kutatási tanulmány: a bel- és külföldi turisták véleménye, javaslata Gyula, 2008. október-november hó Megrendelő: Turisztikai Hivatal Gyula

Részletesebben

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal Társadalmi jellemzõk, 2006 Társadalmi jellemzõk, 2006 Ára: 2000,- Ft Központi Statisztikai Hivatal KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁRSADALMI JELLEMZÕK, 2006 Budapest, 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL,

Részletesebben

Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében

Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében 389 V ITA Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében FEHÉR ANDRÁS SZABÓ G. GÁBOR SZAKÁLY ZOLTÁN Kulcsszavak: elégedettség, vélemények, olvasók, szerz k, Gazdálkodás. ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

FIZETÉSEMELÉS 2013. Készítette: Dara Péter és Kertész Ferenc

FIZETÉSEMELÉS 2013. Készítette: Dara Péter és Kertész Ferenc FIZETÉSEMELÉS 2013 A DEVISE Hungary és a Simconsult együttműködésében készült országos kutatás összefoglaló tanulmánya Az elemzés 386 magyarországi munkáltató adataira épül Készítette: Dara Péter és Kertész

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR 1 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS Készült Nyírlugos Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. JANUÁR Adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat T Á J T E R V M Ű H E L Y SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 8261 Badacsony, Római u. 197. e-mail: laposaj@bazaltbor.hu Megalapozó vizsgálat Óbudavár településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1855/2015

Részletesebben

Szeged kerékpárforgalmi hálózati terve

Szeged kerékpárforgalmi hálózati terve Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Szeged kerékpárforgalmi hálózati terve 2015. október Készítette: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Szeged kerékpárforgalmi hálózati terve 2015. október Tervszám:

Részletesebben

Összefüggések a kultúra és az idegenforgalom között

Összefüggések a kultúra és az idegenforgalom között DR. TAKÁCS JÓZSEF Összefüggések a kultúra és az idegenforgalom között Bevezetés Mindjárt első mondatommal szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy előadást tarthattam és szeretném átadni a székesfehérvári

Részletesebben

Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút

Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút KONFERENCIA AZ IDŐSEK SEGÍTÉSÉRŐL Kányai Róbert Kissné Teklovics Gabriella Raffai Andrea Ráczné Németh Teodóra Szabóné Vörös Ágnes Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút Győr Megyei Jogú Város

Részletesebben