Iktatószám: 41- /2008. Tárgy: Tájékoztató a évi Országos Kompetencia-mérés hódmezővásárhelyi eredményéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Iktatószám: 41- /2008. Tárgy: Tájékoztató a 2007. évi Országos Kompetencia-mérés hódmezővásárhelyi eredményéről"

Átírás

1 Iktatószám: 41- /2008. Tárgy: Tájékoztató a évi Országos Kompetencia-mérés hódmezővásárhelyi eredményéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! Az oktatási rendszer hatékonyságát mérő hazai vizsgálatok közül az Országos kompetenciamérések (OKM) egy-egy populáció tudását, képességeit tárják fel. A méréseknek kettős céljuk van: egyrészt a tanulók teljesítményének a megismerése, másrészt az iskolák mérési-értékelési gyakorlatának a kialakítása május 31-én negyedik alkalommal került sor Hódmezővásárhely közoktatási mérés-értékelés rendszerében jelentős szerepet betöltő Országos kompetenciamérésre (OKM). A felmérés tesztfüzetei négy negyvenöt perces részből álltak, két rész a szövegértési képességet, kettő pedig a matematikai eszköztudást vizsgáló kérdéseket tartalmazott. A kompetenciamérés azt vizsgálja, hogy a tanulók képesek-e a tudásukat alkalmazni, további ismeretszerzésre felhasználni, vagyis birtokában vannak-e annak az eszköztudásnak, amely nélkülözhetetlen további fejlődésükhöz. A felmérés tesztjei ezért a korszerű nemzetközi mérésekhez hasonlóan nem a tantervi követelmények teljesülését mérik elsősorban, hanem azt, hogy a tanulók képesek-e ismereteiket felhasználva a mindennapi élethelyzetekhez kapcsolható problémákat megoldani. Ezért mindkét teszt a mindennapok jellemző helyzeteire és problémáira koncentrált, és a hétköznapi életből ismert gyakori feladatokat tartalmazott (pl. megrendelőszelvény kitöltése, hirdetés szövegének értelmezése vagy vásárlás, utazás, főzés, személyes pénzügyek intézése). Hódmezővásárhelyen immáron negyedik éve foglalkozik tudatosan az Önkormányzat a fenntartásában működő közoktatási intézmények kompetencia-mérési eredményével, így az országos feldolgozást követően frissen megérkezett adatok elemzése három korábbi eredményekkel összevethető, hiszen a évi mérések még a régi intézménystruktúrában valósultak meg. Éppen emiatt a beszámolóban is a régi intézmények eredményeit mutatjuk be. 1. A matematika kompetencia mérési eredményei az általános iskolákban A mérésre 8. évfolyamon került sor, de a Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola bekerült abba a mintába, amely a 6. évfolyamon történt mérés alapján vizsgálja az eredményeket. A vizsgálat azt mutatja, hogy a vásárhelyi általános iskolák bár nem javítottak, sőt rontottak múlt évi eredményeiken, a Családi háttér index (CSHI) alapján számított várható eredményekhez képest jobb teljesítményt nyújtottak, mely azt mutatja, hogy a képességfejlesztés hatékony és eredményes iskoláink nagy többségében. Az ország valamennyi általános iskolás tanulójának standardizált átlagos képessége matematikából 491 pontot mutat, míg ez a mutató a vásárhelyi önkormányzati általános iskolákat tekintve a 2006 évinél (518) alacsonyabb, de így is az országos átlagot meghaladó 505. Kedvező, hogy a Hódmezővásárhely MJV Önkormányzatának fenntartásában működő iskoláknál, az összes diákot figyelembe véve, a fenntartók csupán 13,9%-a teljesített szignifikánsan jobban, hozzánk hasonlóan pedig a települések 30,4%-a, így a fenntartók több mint fele nem tudta elérni a vásárhelyi iskolák szintjét.

2 Városunk 505 pontos átlaga 36 ponttal haladja meg a községek átlagát (469), 20 ponttal a városok átlagát (485), és a megyeszékhelyek átlagától 8 ponttal marad el. Figyelemre méltó azonban, hogy a vásárhelyi diákok képességeloszlása igen nagy szórást mutat, iskoláinkban egyaránt találhatók gyermekek, akik 244 pontot, illetve 773 pontot teljesítettek. Ez több mint másfélszeresen nagyobb különbséget mutat, mint az országosan tapasztalt, így a következő időszak fontos feladata lesz, hogy a diákok közötti különbség csökkentésében hatékonyabbá váljanak iskoláink. Fontos megállapítanunk, hogy a leszakadók és a különösen tehetségesek közötti különbség a nagy, a város iskoláiban a tanulók többsége a Gaus-görbe normális eloszlásának megfelelően, de az országos átlagnál jobban teljesített, gond viszont, hogy a leggyengébbek nálunk az országos átlagnál rosszabbul, míg a legjobbak az országos átlagnál jobban teljesítettek, tehát eredményes városunkban a tehetséggondozás, a felzárkóztatás azonban a leggyengébbek esetében nem hatékony. Az előző ábrán jól látszik továbbá, hogy az 1. szint alatt vagy az 1. szinten teljesítők aránya városunkban alacsonyabb, mint az országban általában, és iskoláinkban többen teljesítenek jól a 3. és a 4. szinten is, ez a tudatos kompetenciafejlesztés hatékony folyamatait jelzi. Megvizsgálva intézményenként az elért eredményeket, megállapíthatjuk, hogy a József Attila,

3 a Klauzál, a Liszt és a Tarjáni Általános Iskola javított a korábbi teljesítményén, a Tornyai, a Kiss Lajos, Szent István, Szántó, Németh László és a Móra Iskola rontott múlt évi eredményein, de még így is jobb teljesítményt nyújtott, mint 2003-ban és 2004-ben. Tantárgy: Matematika Országos átlag: 491 pont Városi iskolák diákjainak átlaga: 485 pont Közepes városok diákjainak átlaga: 487 pont Megyeszékhelyek diákjainak átlaga: 513 pont Hódmezővásárhelyi diákok átlaga: 505 pont MATEMATIKA Intézmény neve Pontszám CSHI index* Különbség a várható eredményhez képest összes iskola városi iskola József Attila Általános Iskola ,5 0,25 0 0, Kiss Lajos Általános Iskola ,5-1,15-0,37-4, Klauzál Gábor Általános Iskola ,2-0,35-0,25-1, Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola (8. évf.) ,5 0,6 n.a 6, n.a n.a. -3 Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola (6. évf.) ,62 6, Móra Ferenc Külter. ÁMK ,2-1 n.a n.a n.a. Németh László Gimnázium és Általános Iskola ,3 0,8 0,3 0, Szántó Kovács János Általános Iskola ,5-0,9-1,38-11, n.a n.a Szent István Általános Iskola és Halmay Zoltán Sportiskola ,3-0,65-0,25-1, Tarjáni Általános Iskola ,5-0,25-0,5-6, Tornyai János Általános Iskola ,4 0,1 0,2 +5,05-17, Országos átlag Fenntartói átlag Városi iskolák átlaga Megyeszékhelyek átlaga *CSHI = Családi háttér index, a tanuló otthoni helyzetére vonatkozó index, amelyet a szülők iskolai végzettségéből, az otthoni tanulást segítő eszközök mennyiségéből és a család anyagi jólétét jelző tárgyak meglétéből számítottak ki. Intézményi rangsort tekintve a tanulók eredményei alapján a Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola(540) teljesítménye a legjobb, (bár ez alacsonyabb, mint a Németh László Általános Iskola tavalyi kiváló teljesítménye(553)), majd ezt követi a Tornyai János Általános Iskola (539), a Klauzál Gábor Általános Iskola (537), a Tarjáni Általános Iskola (525), a

4 Németh László Gimnázium és Általános Iskola (516) és a József Attila Általános Iskola (497). Ők jó eredménnyel meghaladják az országos átlagot, a további iskolák, a Szent István Általános Iskola (462), a Kiss Lajos Általános Iskola (458), a Szántó Kovács János Általános Iskola (453) közelíti, míg a Móra Ferenc Külterületi ÁMK (373) jelentős mértékben elmarad az országos átlagtól. Az intézményi rangsor árnyaltabb képet mutat azonban, ha a Családi háttér index alapján számított elvárható eredményhez képest viszonyítjuk az iskolák pontszámait. E tekintetben a legjobb eredményt a Klauzál Gábor Általános Iskola érte el, az összes iskolához várt teljesítményét 65 ponttal, a városi iskolákhoz várt eredményét 76 ponttal múlta felül. Hasonlóan kimagasló hatékonyságot mértek a Tarjáni Általános Iskolában ahol 51, illetve 62 ponttal teljesítettek jobban a diákok, mint az elvárható lett volna, valamint a Tornyai Általános Iskola (+32,+34) Jó eredményességgel dolgozott a Kiss Lajos Általános Iskola is, ahol 12, a városi iskolák hasonló helyzetű iskoláihoz képest pedig 30 ponttal teljesített jobban az elvártnál. A Liszt és Németh László a tőlük elvárható eredményt produkáltak, a két intézmény hatékonyságát talán az különbözteti meg, hogy a Liszt +6,05, míg a Németh László 0,3 családi háttér index-szel érte el jó átlagát. Az elvárttól rosszabb eredményt mutatott a Szent István (-7 pont), de a városokhoz viszonyítva az ő teljesítménye is jobb, valamint a József Attila, -11, illetve -9 ponttal. A Szántó Kovács János Általános Iskola és a Móra Ferenc Külterületi ÁMK esetében a kis esetszám miatt nem számolták ki a családi háttér indexet. Az mindenesetre jól látszik regresszióegyenesen, hogy mindkét intézményben a gyermekek családi háttere erősen kedvezőtlen. 2. A szövegértés kompetencia mérési eredményei az általános iskolákban A mérésre 8. évfolyamon került sor, de a Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola e tekintetben is bekerült abba a mintába, amely a 6. évfolyamon történt mérés alapján vizsgálja az eredményeket. A vizsgálat azt mutatja, hogy a vásárhelyi általános iskolák nem érték el tavalyi kimagasló eredményüket, de a Családi háttér index (CSHI) alapján számított várható eredményekhez képest 5 intézményben nyújtottak jobb teljesítményt, mely azt mutatja, hogy a képességfejlesztés hatékony és eredményes iskoláink nagy többségében.

5 Az ország valamennyi általános iskolás tanulójának standardizált átlagos képessége matematikából 497 pontot mutat, míg ez a mutató a vásárhelyi önkormányzati általános iskolákat tekintve 505. Szövegértési eredményünk ugyanazt a szintet mutatja, mint matematikából, így megállapíthatjuk, hogy a Hódmezővásárhely MJV Önkormányzatának fenntartásában működő iskoláknál, az összes diákot figyelembe véve, a fenntartók 14%-a teljesít szignifikánsan jobban. Településünk tehát azon körbe tartozik, akiknél a fenntartók fele rosszabbul teljesít. Városunk 505 pontos átlaga 37 ponttal haladja meg a községek átlagát (468), 12 ponttal a városok átlagát (493), azonban elmarad a megyeszékhelyek 522 pontos átlagától. Meg kell állapítanunk, hogy a vásárhelyi diákok szövegértési képességeloszlása is igen nagy szórást mutat, pl. a Móra Külterületi ÁMK-ban 8. évfolyamon tanult gyermek, akik 198 pontot ért el, miközben legjobb diákjaink a városban 757 pontot teljesítettek. Ez nagyobb különbséget mutat, mint az országosan tapasztalt, így az újjáalapított intézmények előtt komoly feladatot kaptak az integráció sikeres végrehajtása érdekében. Fontos megállapítanunk, hogy a leszakadók és a különösen tehetségesek közötti különbség a nagy, s örömteli eredmény azonban, hogy a leszakadók városunkban kevesebben vannak, mint azt az országos mutatók szerint általánosan elterjedt, tehát elindult a város iskoláiban a tanulók hatékony felzárkóztatása. A 3. és 4. szinten pedig kissé többen teljesítettek városunkban, mint általában az ország egészét tekintve. Úgy tűnik, hogy az országos átlagot jelentősen meghaladó eredményeket a gyengébbek felzárkóztatásában tudunk mutatni, hiszen az 1. szint alatti és az 1. szintről a gyermekeket eredményesebben tudjuk a 2. szintre emelni, mint általában az iskolák Magyarországon. Ha ezt összevetjük a fenntartó integrációs törekvéseivel, megállapíthatjuk, hogy e követelményeknek tehát tudatában vannak az intézmények, s komoly munkát végeznek. Az integrációtól félők gyakran fogalmazzák meg aggályaikat amiatt, hogy a tehetségek nem kapnak elég teret, ha vegyes társadalmi csoportokból kerülnek ki a diákok, az, hogy a 3-4. szinten jobb eredményeink vannak, mint az országos átlag, azt jelzik, hogy a jó teljesítményre is van lehetőség és gyakori példa a vásárhelyi iskolákban. Megvizsgálva intézményenként az elért eredményeket, megállapíthatjuk, hogy a József Attila, a Kiss Lajos, a Klauzál Gábor és Tornyai Általános Iskola javított tavalyi eredményén, a Liszt Ferenc Általános Iskola, a Móra Ferenc Külterületi ÁMK, a Németh László Gimnázium, a

6 Szántó Kovács János, a Szent István, valamint a Tarjáni Általános Iskola rontott tavalyi kimagasló eredményén, de még így is jelentősen javított a évi és évi mérésekhez viszonyítva. Tantárgy: szövegértés Országos átlag: 497 pont Városi iskolák diákjainak átlaga: 493 pont Megyeszékhelyek diákjainak átlaga: 522 pont Hódmezővásárhely diákjainak átlaga: 505 pont SZÖVEGÉRTÉS Elmaradás a várható eredményhez képest Intézmény neve Pontszám CSHI index * összes iskola városi iskola József Attila Általános Iskola ,5 0,8 0 +0, Kiss Lajos Általános Iskola ,5-1,15-0,37-4, Klauzál Gábor Általános Iskola ,2-0,4-0,25-1, Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 8. évf ,5-0,6 n.a. +6, n.a n.a. -12 Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6.évf n.a. +6, Móra Ferenc Külter. ÁMK ,2-1 n.a n.a n.a. Németh László Gimnázium és Általános Iskola ,3 0,8 0,31 +0, Szántó Kovács János Általános Iskola ,5-0,9-1,38-11, n.a n.a. Szent István Általános Iskola és Halmay Zoltán Sportiskola ,3-0,65-0,25-1, Tarjáni Általános Iskola ,5-0,25-0,5-6, Tornyai János Általános Iskola ,45 0,1 0,2 +5, Országos átlag Fenntartói átlag Városi iskolák átlaga Megyeszékhelyi iskolák átlaga *CSHI = Családi háttér index Intézményi rangsort tekintve a tanulók eredményei alapján a szövegértés-fejlesztésben a Németh László Általános Iskola (550) teljesítménye a legjobb, majd ezt követi a Liszt Ferenc Általános Iskola (549 a 8. évfolyamon, 560 a 6. évfolyamon az 516 pontos országos átlaggal szemben), a József Attila Általános Iskola (526), a Tornyai János Általános Iskola (514), a Klauzál Gábor Általános Iskola (517). Ők meghaladják az országos átlagot. Őket követik a Tarjáni Általános Iskola (478), a Szántó Kovács János Általános Iskola (465), a Kiss Lajos Általános Iskola (455), valamint a Móra Ferenc Külterületi ÁMK (391). Utóbbi teljesítménye 106 ponttal marad el az országos átlagtól, de még a községi átlagtól is 77 ponttal.

7 Amennyiben a Családi háttér index alapján számított elvárható eredményhez képest viszonyítjuk az iskolák pontszámait a legjobb eredményt szövegértésből is a Klauzál Gábor Általános Iskola (+37, +46) érte el, majd a Németh László Gimnázium (+25, +22) és a Kiss Lajos Általános Iskola (+14,+29) és a József Attila (+10,+9). A Tarjáni Általános Iskola 3 ponttal teljesített jobban, mint országosan a hasonló helyzetű iskoláktól elvárható, a városokhoz viszonyítva azonban +11 pont a hozzáadott értéke. Az elvárttól jelentősen elmaradt a Szent István Iskola (-18, -9), igen kis mértékben a Liszt 8. évfolyamon -3, de a városokhoz viszonyítva jelentős, -12 ponttal maradt el, a 6. évfolyamon 5 ponttal, a Tornyai pedig 1 ponttal. A Szántó Kovács János Általános Iskola esetében meghatározták a CSHI-t, drasztikus, -11,83, mely adat szintén jelzi, hogy hosszú távon semmiképpen sem szabadott voltna a Szántót fenntartani. Nagyon rossz a családi háttér index továbbá a Tarjániban (-6,58), a Kiss Lajosban (-4,5). Kevésbé rossz, de még mindig komoly feladatot jelent a Klauzál és a Szent István számára is a gyermekek családi hátterének kompenzálása, míg legkedvezőbb helyzetben a Tornyai +5,05 és a Liszt +6,58 családi háttérindexe árulkodik. Fentiek alapján megállapítható, hogy az általános iskolák bár nem tudták a tavalyi magas eredményeket idén is biztosítani, jobb eredményeik vannak, mint voltak két évvel ezelőtt. A tudatos kompetencia-fejlesztés és az elkészített intézkedési tervek továbbra is mérhető eredményre vezetnek a legtöbb intézményben. A vásárhelyi iskolák nagy többsége az ország hatékonyan fejlesztő iskolái közé tartoznak, de a diákok többségének kompetenciaeredményei nem haladják meg az országos átlagot. Az elnyert pályázatok, továbbképzések hatását a májusi mérések során tudtuk mérni. Kiemelendő a Klauzál, a Tarjáni és a Kiss Lajos intézmények, akik mindkét kompetencia területen jelentősen jobb teljesítményre ösztönözték diákjaikat, mint az elvárható volt, egyik kompetencia területen a Németh László, illetve a József Attila tudott igen eredményes lenni. Nem bizonyította viszont hatékonyságát a Szent István Iskola, melyben a hátrányokkal érkező diákok, továbbra is rossz eredményeket mutattak, Liszt pedig bár diákjai magasan jó arányban teljesítettek jól, a város legjobb hátterű gyermekeit fogadva nem tudta az elvárt hozzáadott értéket nyújtani. 3. A matematika kompetencia mérési eredményei a középfokú intézményekben A középfokú intézményekben 10. évfolyamon zajlottak a mérések, az országos átlageredmény 499 pont. Az elemzés során külön vizsgálták a gimnáziumok, a szakközépiskolák és a szakiskolák teljesítményeit is, mivel az országos adatok azt mutatják, hogy az egyes intézménytípusok eltérő átlageredményekkel bírnak. A magyar oktatási rendszer szelektivitását is mutatja, hogy a tanulók átlagos standardizált képességének átlageredménye a gimnáziumokban a legmagasabb, aztán a szakközépiskolákban, s végül a szakiskolákban. Az országos adatok egyébként azt is jelzik, hogy az egyes intézménytípus minimumait és maximumait vizsgálva a gimnáziumok körében igen jelentős a különbség, ennél kisebb a szakközépiskolákban, s a szakiskolákban a leglaposabb a görbe, ahol a képességpont 281 és 518 között mozog (míg ez az érték a gimnáziumban a 700-at meghaladja).

8 Mivel intézménytípusonként igen jelentős különbségek tapasztalhatók, a továbbiakban különkülön vizsgáljuk a vásárhelyi iskolák eredményeit is Gimnázium Hódmezővásárhely MJV fenntartásában jelenleg két intézményben folyik gimnáziumi oktatás, a Németh László Gimnáziumban, valamint a Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola és Gimnáziumban (az átszervezés eredményeként idén már csak a Németh László Gimnáziumba történik felvétel). Az érintett két iskola a korábbi mérésekhez képest nem tudott javítani eredményén, igaz a Németh László tavaly kimagasló teljesítményt mutatott, a Kossuth a tavalyihoz közeli eredményt teljesített. A családi háttér változón alapuló elvárt eredmény a Németh László Gimnázium +13, +10 ponttal teljesítette túl. Idén egyik intézmény sem érte el a gimnáziumi átlagot, a Németh László meghaladta a kis és közepes gimnáziumi diákok átlagát, míg a Kossuth csak az előbbiét. A kisgimnáziumok a tekintetben jelenthetnek viszonyítási alapot, hogy az iskolában csak 1 gimnáziumi osztály működött évfolyamonként, s úgy tűnik a képzés koncentrálása egy intézményben, jó döntése volt a Közgyűlése, hiszen a hatékonyabb gimnáziumi képzőhely irányába mozdítottuk el a kínálatot. Gimnázium Országos középiskolai átlag: 499 pont Gimnáziumi országos átlag: 557 pont *Kis gimnáziumok diákjainak átlaga: 503 pont **Közepes gimnáziumok diákjainak átlaga: 543 pont

9 MATEMATIKA Elmaradás a várható eredményhez képest Intézmény neve Pontszám CSHI index * összes iskola gimnázium GIMNÁZIUM 10. évf Németh László Gimnázium ,3 0,45 0,5 0, Kossuth Zsuzsanna Gimnázium n.a - 0,25 0,93-8 n.a n.a Országos gimnáziumi átlag Fenntartói átlag *CSHI = Családi háttér index Fentiekből megállapítható, hogy a Németh László Gimnázium teljesített jobban, mint az elvárható volt, a Kossuth Zsuzsanna Gimnáziuma pedig azt nyújtotta a diákok számára, ami elvárható volt. Mindkét intézményben a évi teljesítmények egyaránt azt mutatták, hogy a regresszióegyenes alatti teljesítménnyel nem tettek eleget átlagos szinten sem az elvárható követelményeknek, azóta tudtak jelentősen fordítani. A gimnáziumi osztályokban tanuló diákok között azonban igen jelentős a különbség a minimum- és a maximum-teljesítményt összehasonlítva: míg azt tapasztaljuk, hogy az intézményeinkben az 1. szint alatti teljesítményt sikerült kiküszöbölni, s többen teljesítenek a 2. és 3. szinten, mint országosan a diákok, komoly lemaradás figyelhető meg a 4. szint tekintetében, nálunk 12%-kal kevesebben jutnak el erre a szintre, mint általában az ország gimnáziumában. Figyelemre méltó, hogy a Kossuth gimnáziumi osztálya nagyobb kompetenciakülönbségeket kezel, mint a Németh László, hiszen a legrosszabbul teljesítő 303, míg a legjobban teljesítő 709 pontot ért el, ezzel szemben a Németh Lászlóban a legrosszabb eredmény 415, a legjobb 649 pont lett. Utóbbi intézményben tehát a diákok egymáshoz jobban közelítő képességekkel érkeznek, s meg is tudja az iskola tartani az osztályközösségek kiegyensúlyozottságát Szakközépiskola Hódmezővásárhely MJV fenntartásában múlt tanévben még öt intézményben folyt szakközépiskolai oktatás. Eredményeik azt mutatják, hogy az 503 pontos városi átlag meghaladja az országos szakközépiskolai átlagokat (495), melyek alapján kijelenthetjük, hogy a város szakközépiskolái az átlagosnál jobb teljesítményt nyújtanak, így országos összehasonlításban a fenntartók csupán 10%-ának adatai mutatnak a vásárhelyi iskoláknál jobb eredményt, közel 60%-a pedig rosszabb pontszámokat ért el. A matematika átlageredmények szerint rangsorolva az iskolákat, kimagaslóan a Kossuth Szakközépiskola teljesített 538 ponttal, majd őt követi az Eötvös 503, a Corvin 488 ponttal, a Gregus (480), és végül a Kalmár (459). Utóbbi három intézmény az országos átlagtól kissé elmarad, de meghaladja a kis szakközépiskolák átlagát. Szakközépiskola Országos átlag: 499 pont Szakközépiskolai átlag: 495 pont

10 MATEMATIKA Elmaradás a várható eredményhez képest Intézmény neve Pontszám CSHI index * összes iskola szakközép iskola SZAKKÖZÉPISKOLA Corvin Mátyás Szakközépisk ,3-0,1-0,25-1, Eötvös József Szakközépisk ,45-0,12-1, Gregus Máté Szakközépisk ,2-0,4-0,45 2, Kalmár Zsigmond Szakközépisk ,5-0,84-6,05 12 n.a. 53 n.a n.a. Kossuth Zsuzsanna Szakközépisk , n.a n.a. +45 Országos átlag Fenntartói átlag Kis szakközépiskola Közepes szakközépiskola 484 Nagy szakközépiskola 512 *CSHI = Családi háttér index Intézményi bontásban elemezve a teljesítményeket, megállapítható, hogy kivétel nélkül valamennyi intézmény valamelyest rontott múlt évi jó eredményén, de így is ponttal teljesítettek jobban, mint 2004-ben. A Gregus eredménye nem változott jelentősen, az Eötvösben tapasztalt csökkenés azonban nem jelent szignifikáns különbséget. Megvizsgálva a családi-háttér index alapján a várható teljesítményhez képest nyújtott teljesítést azonban, markáns eredményekről beszélhetünk, ugyanis valamennyi intézmény pont közötti értékkel ért el jobb átlagot, mint ami elvárható diákjai helyzetét mérlegelve. Ez alapján megállapíthatjuk, hogy a hátrányos helyzet kompenzálása eredményes az iskolákban, s ez az elmúlt három évben jelentős fejlődési folyamat eredménye. Kiemelendő a Corvin és a Kossuth hatékonysága a 2007-es méréseken. A Kalmár adatai alapján nem számolták ki a várható értéket, így ezért nem tudjuk viszonyítani, de a táblázaban jelölt igen alacsony családi háttér index azt jelzi, hogy a rosszabb abszolút értékű eredménynek komoly pedagógiai okai vannak. Város egészét tekintve eredménynek számít, hogy az 1. szint alatt, illetve az 1. szinten teljesítő diákok aránya alacsonyabb, mint az ország valamennyi szakközépiskola együttes arányszámai, így a 2. szinten és a 3. szinten teljesítő diákok aránya magasabb intézményeinkben.

11 A 4. szinten teljesítő diákok aránya 0,8%-kal marad el az országos átlagtól, így megállapítható, hogy az országos átlagnak megfelelő az iskolai munka a tehetséggondozás területén, s ez egyben kijelöli azt a célt is, hogy a 3. szintről minél több diákot eljuttassunk a 4. szintre Szakiskola Szakiskola Országos átlag középfokú intézményekben: 499 pont Szakiskolai országos átlag: 396 pont MATEMATIKA Elmaradás a várható eredményhez képest Intézmény neve Pontszám CSHI index * összes iskola városi iskola SZAKISKOLA Corvin Mátyás Szakközépisk ,5-0,9-1,25-1, Kalmás Zsigmond Szakközépisk ,6-0,87 n.a n.a. Országos átlag Fenntartói átlag *CSHI = Családi háttér index A vásárhelyi 2 szakiskola átlag 403 pontos teljesítménye matematika kompetencia területen meghaladja az országosan összesített szakiskolai átlagot (396), kitűnő eredmény, hogy a Kalmár 20 ponttal teljesített az országos átlag felett, 11 ponttal azonban a Corvin elmaradt az országos átlagtól. Ez azt jelzi, hogy a Corvinban a szakiskolai tanulók teljesítménye rosszabb, mint a Kalmárban és általában a szakiskolákban is, és ha a gyermekek családi hátterét vizsgálva megbecsüljük a várható teljesítményt, a Corvin nem tudta kellő hatékonysággal kompenzálni a hátrányokat, a Kalmárról pedig a központi adatbázisban ismét nem számítottak adatokat.

12 A mutatók alapján látható, hogy városunk iskoláiban kevesebben teljesítenek 1. szint alatt, mint az országosan történik, de a 3. szintre nem juttat el senkit a szakképzésünk, miközben ez az arány országosan 2,2%-t ér el, döbbenetes, de a magyar rendszer jó szelektivitását mutatja, hogy országosan nincs egyetlen olyan szakiskolás sem, aki el jutott volna a 4. szintre. E mutatók arra hívják fel továbbá a figyelmünket, hogy mindkét intézményben rossz a szakiskolai tanulók családi háttér-indexe, ami külön odafigyelést és az integráció módszereinek tudatos alkalmazását követeli meg. A Kalmár elmúlt három évi, tudatos fejlesztő munkája, következetes pályázati tevékenysége úgy látszik idén hozta meg eredményét. Az adatokat elemezve feltűnik, hogy országosan a fenntartók 15%-a tudott jobb eredményt elérni, 40%-uk pedig rosszabbul teljesített, tehát mi azon 45%-os körbe tartozunk, ahol közel azonos teljesítménnyel a matematikai kompetencia területen átlagos vagy annál kissé jobb produktummal működtetjük szakiskoláinkat. 4. A szövegértési kompetencia mérési eredményei a középfokú intézményekben A középfokú intézményekben a szövegértés kompetenciájának vizsgálata során kalkulált országos átlageredmény 505 pont. Az elemzés során itt is külön vizsgálták a gimnáziumok, a szakközépiskolák és a szakiskolák teljesítményeit, ugyanis a tanulók átlagos standardizált képességének átlageredménye a gimnáziumokban a legkedvezőbb, s attól jelentősen elmaradva követi csak a szakközépiskolákban, s végül a szakiskolákban mért átlagok. Az országos adatok egyébként azt is jelzik, hogy a középfokú intézményekben tanulók minimumait és maximumait vizsgálva a tanulók teljesítményében igen jelentős a különbség, az egyes intézménytípuson belül azonban kisebb.

13 Vásárhelyi adatokat elemezve látható, hogy a középmezőnyben helyezkednek el intézményeink, a gimnáziumok harmada, a szakközépiskolák 15%-a, a szakiskolák 40%-a tud jobb átlageredményeket produkálni, mint a mi iskoláink. A legjobb és legrosszabb tanulói eredményeket összevetve a hódmezővásárhelyi diákok körében azt tapasztaljuk, hogy városunkban nagyobb a két szélső érték között a különbség. A gimnáziumi átlagok jelentős különbséget mutatnak az alsó értékek tekintetében, ez jelzi, hogy kevésbé válogathatnak felvételkor a diákok között. A szövegértési tesztek alapján a város szakközépiskolásai még kevésbé mutatnak homogén képet, ez azzal is magyarázható, hogy az és a felső határt vizsgálva is kitágítottuk az ollót, az országos átlagnál rosszabb alsó határral és jóval magasabb felsőhatárral (+23) működnek iskoláink. A szakiskolák átlagos teljesítménye is megközelíti az országos átlagot, azonban az alsó értékek városunkban alacsonyabb szintet mutatnak, így itt a leszakadók és a jól teljesítők köre egyaránt kiemelt célcsoportot kell, hogy jelentsenek a szövegértési kompetencia fejlesztésében. A továbbiakban külön-külön vizsgáljuk a vásárhelyi iskolák eredményeit szövegértés kompetencia-területen Gimnázium Gimnázium Országos középiskolai átlag: 506pont Gimnáziumi országos átlag: 570 pont *Kis gimnáziumok diákjainak átlaga: 523 pont **Közepes gimnáziumok diákjainak átlaga: 556 pont SZÖVEGÉRTÉS Elmaradás a várható eredményhez képest Intézmény neve Pontszám CSHI index * összes iskola gimnázium GIMNÁZIUM 10. évf Németh László Gimnmázium ,3 +0,4 +0,5 0,

14 Kossuth Zsuzsanna Gimnázium ,25 +0, Országos átlag Kis gimnáziumok átlaga Közepes gimnáziumok átlaga *CSHI = Családi háttér index A két Hódmezővásárhely MJV fenntartásában működő gimnáziumban az országos 570 pontos átlaghoz képest 554 pontot értünk el. A Németh László Gimnázium 574 ponttal 4 ponttal meg haladta az országos átlagot, míg a Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola és Gimnáziumban a 2 pontos emelkedéssel nem történt szignifikáns változás. Települési átlagunk tehát a közepes gimnáziumok átlaga körül mozog. A tanulók képességszintjét elemezve az 1. szint alatti teljesítményeket sikerült kiküszöbölni, alacsony az 1. szinten teljesítők aránya is, így jelentős mértékben megnőtt a 2. szinten teljesítők száma, igaz ez nagy mértékben a 3. szint rovására is történt. Javítanunk szükséges a 4. szintre eljutott diákok arányát is. A tanulói kérdőívek alapján nyert háttéradatok elemzése mentén kalkulált várható értéken felül teljesített a Németh László Gimnázium jelentős eredményeket ért el, hiszen 22 ponttal haladta meg az elvárt átlagot, tehát sikeres volt a hátránykompenzálásban, a Kossuth Zsuzsanna Gimnáziumban azonban épp az elvárható szinten teljesítettek Szakközépiskola A szakközépiskolai osztályokban elért szövegértési eredmények egyértelmű javulást mutatnak valamennyi szakközépiskola tekintetében. Szakközépiskola: Szakközépiskolai átlag: 500 pont a) Szakközépiskola agrár ágazati átlag: 463 pont

15 b) Szakközépiskolai humán ágazati átlag: 495 pont c) Szakközépiskolai gazdasági-szolgáltatási ágazati átlag: 519 pont d) Szakközépiskolai műszaki szakirány ágazati átlag: 487 pont SZÖVEGÉRTÉS Elmaradás a várható eredményhez képest Intézmény neve Pontszám CSHI index * összes iskola szakközépiskola SZAKKÖZÉPISKOLA Corvin Mátyás Szakközépisk ,3-0,1-0,25-1, n.a. Eötvös József Szakközépisk ,45-0,12-0, Gregus Máté Szakközépisk ,2-0,4-0,45 2, Kalmás Zsigmond Szakközépisk ,5-0,84 n.a n.a n.a. Kossuth Zsuzsanna Szakközépisk ,93-13 n.a n.a. +3 Országos átlag Fenntartói átlag *CSHI = Családi háttér index Az országos 500 pontos átlaghoz képest a városi átlag 503 pont lett, a legjobb teljesítményt az Eötvös (528 pont) érte el, tovább javítva korábbi jó eredményeit, de átlag feletti teljesítményt nyújtott a Kossuth (502) is. A Gregus 492 pontos eredménye az országos átlaghoz közelít, majd következik a Corvin (487) és a Kalmár Szakközépiskola diákjai 466 pontos átlaggal elmaradtak. A hátránykompenzálásban a évi mérések alkalmával a Corvin és az Eötvös mutat több,mint 50 pontos hatékonyságot, de magas a hozzáadott értéke a Gregusnak (+28) és a Kossuthnak (+14) is. A leírt folyamatok alapján ismételten arra következtethetünk, hogy iskoláink azonos szintű képzések mellett is szelektált gyermekközösségekkel dolgoznak, s komoly erőfeszítések árán tudják csak közelíteni egymáshoz az eredményeket. Valamennyi szakközépiskola tekintetében elmondhatjuk, hogy a várt eredményekhez képest sokkal jobb eredményeket értek el. (A Kalmárban ismét a központi rendszer adatvesztése miatt nem lehet hozzáadott értéket számolni) Fentiek következménye is egyben, hogy a gimnáziumban a minimum és maximum teljesítményben óriási különbségeket kell kezelni, s előnyös eredmény, hogy a szakközépiskolákban a tanulók legjobb eredményei magasabbak, mint az országos átlagmaximumok.

16 Egyértelműen előnyös, hogy a 4. szintre eljutó diákjaink arányai meghaladják az országos tendenciát, de nálunk magasabb az 1. szint alatt vagy az 1. szinten teljesítő szakközépiskolások száma mint az országosan gyakorlat, kiemelendő viszont, hogy a legjobb teljesítményt nyújtó diák 65 ponttal nyújtott többet, mint az országos átlagban a legjobb diákok. De majdnem ugyanennyivel teljesített rosszabbul a nálunk legkedvezőtlenebbül teljesítő szakközépiskolás is az országos adatokhoz képest Szakiskola A Corvin (390) és Kalmár (382) Szakiskolában mért szövegértési kompetencia-eredmények átlagai mindkét esetben elmaradnak az országos szakiskolai átlagtól (398). Kedvezőtlen eredmény továbbá, hogy az 1. szint alatt és az 1. szinten teljesítők aránya idén nálunk magasabb, mint az országos mutatók, ide tartoznak tehát szakiskolai diákjaink 85%-a, s egyáltalán nem jutott el egy diák sem a 3. szintre, míg ez országosan 2,5%-nak sikerült. Jól

17 látszik, hogy a szakiskolai diákok képességszintje jóval alacsonyabb, mint az érettségit adó középiskolákban. Szakiskolai országos átlag: 398 pont SZÖVEGÉRTÉS Elmaradás a várható eredményhez képest Intézmény neve Pontszám CSHI index * összes iskola szakiskola SZAKISKOLA Corvin Mátyás Szakközépisk ,5-0,9-1,25-4, Kalmár Zsigmond Szakközépisk ,6-0,87-6, Országos szakiskolai átlag Fenntartói átlag *CSHI = Családi háttér index Intézményenként vizsgálva a teljesítményeket, a korábbi jobb eredmények jelentősen, negatív irányban változtak, a Kalmárban a tavalyi 401 pontról csaknem 20 pontos csökkenést mértek idén, míg a Corvinban ennél is nagyobb mértékű, 30 pontos csökkenést. Az elért eredmények elmaradnak a gyermekek szociális hátteréből kalkulált várható eredményektől is, bár szakirányonként nem mutatkoznak jelentős különbségek az országos adatokhoz képest, a regresszió egyenes alapján úgy ítélhetjük meg, hogy közepes színvonalúak a vásárhelyi szakiskolák. Összességében megállapítható, hogy Hódmezővásárhely MJV Önkormányzatának három évvel ezelőtt megfogalmazott tudatos minőségelvű követelményrendszere, a pedagógus által elkészített ütemtervek, az igénybe vett továbbképzések, a felhasznált pályázati források egyaránt mérhető eredményt hoztak a hozzáaadott érték tekintetében, de a megkezdett munkának folytatódnia kell, ahhoz, hogy az új intézmények megfelelően helyt tudjanak állni. Fontos feladat, hogy a nagy intézményen belüli különbségek fokozatosan csökkenjenek, az átszervezés pedig a jelenleg első vagy kilencedik évfolyamos diákok tekintetében a későbbi mérések során kell majd sokkal kiegyenlítettebb képet mutasson. A kompetencia mérések eredményeinek elemzése még nem zárulhat le, hiszen a fenntartói és intézményi szintű elemzést tanulókra lebontott elemzésnek kell követnie. Szükséges a tanulócsoportok feladatonkénti teljesítményének értékelése, a problémát okozó feladattípusok meghatározása, s az általános iskolában a 4. és 6. évfolyamon végzett mérések eredményeinek feldolgozása is. Hódmezővásárhely, április 03. Tisztelettel: Dr. Lázár János Polgármester

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

A Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium kompetenciaméréseken elért eredményei

A Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium kompetenciaméréseken elért eredményei A Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium kompetenciaméréseken elért eredményei Az országos kompetenciamérésen minden tanévben iskolánk 10. évfolyamos diákjai vesznek részt. A 2013. évi mérésen

Részletesebben

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása Munkaerőpiaci információk a Közép-Dunántúlon A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása 2008. 1. A régió területi, földrajzi, népesség jellemzői A Közép-dunántúli régió

Részletesebben

A 2011-es év kompetencia-méréseinek elemzése

A 2011-es év kompetencia-méréseinek elemzése A 2011-es év kompetencia-méréseinek elemzése SIOK Dr. Faust Miklós Általános Iskola Nagyberény Készítette: Kristáné Soós Melinda Nagyberény, 2012. április 2. 6. osztály Matematika 3. oldal Az első grafikonon

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

A 2009. évi Baross Gábor Program pályázati kiírásaira a Dél-alföldi Régióban benyújtott pályaművek statisztikai elemzése

A 2009. évi Baross Gábor Program pályázati kiírásaira a Dél-alföldi Régióban benyújtott pályaművek statisztikai elemzése A 2009. évi Baross Gábor Program pályázati kiírásaira a Dél-alföldi Régióban benyújtott pályaművek statisztikai elemzése Készítette: Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Vezetői

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

Kutatási beszámoló. a KDOP-3.1.1/D2/13-k2-2013-0004 jelű, Szociális város-rehabilitáció Szárazréten elnevezésű projekt hatásának mérése

Kutatási beszámoló. a KDOP-3.1.1/D2/13-k2-2013-0004 jelű, Szociális város-rehabilitáció Szárazréten elnevezésű projekt hatásának mérése Kutatási beszámoló a KDOP-3.1.1/D2/13-k2-2013-0004 jelű, Szociális város-rehabilitáció Szárazréten elnevezésű projekt hatásának mérése 2015. május Tartalomjegyzék I. A kutatás háttere... 3 II. Az empirikus

Részletesebben

HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN A TUDÁSIPAR, TUDÁSHASZNÁLAT HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN (VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ) Helyzetfeltáró és értékelő tanulmány A nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe

Részletesebben

Országos kompetenciamérés. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2009 Országos jelentés Országos jelentés TARTALOMJEGYZÉK JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 A 2009. ÉVI ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS SZÁMOKBAN... 8 A FELMÉRÉSRŐL... 9 EREDMÉNYEK... 11 AJÁNLÁS...

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY

MINISZTERELNÖKI HIVATAL KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY MINISZTERELNÖKI HIVATAL KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY Helyzetelemzés a közigazgatás elérhetőségéről, a közigazgatási ügymenetről és a közigazgatás működését támogató egyes folyamatokról E dokumentum

Részletesebben

FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN TANULÓI ÖSSZETÉTEL

FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN TANULÓI ÖSSZETÉTEL 23 FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN A tanulmány egy 2008-as vizsgálat eredményei 1 alapján mutatja be a szakiskolai tanulók szociális összetételét, iskolai kudarcait és az azokra adott iskolai

Részletesebben

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia, 2015. Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia, 2015. Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 1 Baranya megyei szakképzésfejlesztési stratégia, 2015. Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság A BMFKB által 2013. július 8-án elfogadott stratégia 2015. évi aktualizálása 2 Tartalomjegyzék Bevezetés...

Részletesebben

Iskolai teljesítmény iskolai átszervezés 2006 2009 1

Iskolai teljesítmény iskolai átszervezés 2006 2009 1 Iskolai teljesítmény i átszervezés 2006 2009 1 Az előző fejezetben láthattuk, hogy hogyan alakult a 2000-es évek első évtizedében az alapfokú i ellátás a kistelepülések esetében. Ez a fejezet azt a kérdést

Részletesebben

N éhány hete felmérést készítettem Dél-Szlovákia nagy munkanélküliséggel

N éhány hete felmérést készítettem Dél-Szlovákia nagy munkanélküliséggel Lampl Zsuzsanna MUNKAERÕPIACI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HELYZET A SZLOVÁKIAI MAGYAR IDENTITÁS ALAKULÁSÁNAK ÚJABB TÉNYEZÕI N éhány hete felmérést készítettem Dél-Szlovákia nagy munkanélküliséggel sújtott területein

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. október 06-i ülésére beterjesztett anyagok. I/A. kötet. Tartalomjegyzék

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. október 06-i ülésére beterjesztett anyagok. I/A. kötet. Tartalomjegyzék Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. október 06-i ülésére beterjesztett anyagok I/A. kötet Tartalomjegyzék M E G H Í V Ó 1 Beszámoló a 2005/2006. tanév indításáról 3 Beszámoló a Hódmezővásárhely

Részletesebben

Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2

Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2 Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2 VIDÉKI FELSŐOKTATÁS HELYZETE AZ ALFÖLDÖN A Szent István Egyetem hálózatos felépítése, térbelisége, többkarúsága ideális

Részletesebben

Havas Gábor - Liskó Ilona. Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában. Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés)

Havas Gábor - Liskó Ilona. Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában. Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés) Havas Gábor - Liskó Ilona Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés) Kutatásunk egyik célja az volt, hogy egy lehetőség szerint teljes általános iskolai

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020. 1. melléklet a /2016.(IV.28.) Öh.sz.határozathoz SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Elvi alapok meghatározása Jövőkép Alapelvek és értékek

Részletesebben

A patikák tulajdonosainak és vezető gyógyszerészeinek véleménye a gyógyszertárak kapcsán történt főbb változásokról

A patikák tulajdonosainak és vezető gyógyszerészeinek véleménye a gyógyszertárak kapcsán történt főbb változásokról EGÉSZSÉGÜGYKUTATÓ INTÉZET KFT. 1092 BUDAPEST, RÁDAY UTCA 42-44. A patikák tulajdonosainak és vezető gyógyszerészeinek véleménye a gyógyszertárak kapcsán történt főbb változásokról 2013. május 9. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI HOZZÁADOTT ÉRTÉK

A PEDAGÓGIAI HOZZÁADOTT ÉRTÉK A PEDAGÓGIAI HOZZÁADOTT ÉRTÉK A PEDAGÓGIAI HOZZÁADOTT ÉRTÉK FOGALMA Az iskolai munka minőségének, hatékonyságának mutatója Azt mutatja meg, hogy az iskola egy adott időszakban mennyivel járul hozzá a tanulók

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015- ös tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015- ös tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015- ös tanév A Kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. rendelete a nemzeti köznevelési törvény alapján a következő adatokkal működik intézményünk Intézmény neve: Bajai Szentistváni Általános

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6

Részletesebben

A válság munkaerő-piaci következményei, 2010 2011. I. félév

A válság munkaerő-piaci következményei, 2010 2011. I. félév A válság munkaerő-piaci következményei, 2010 2011. I. félév Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom Összefoglaló... 2 Bevezető... 2 Az Európai Unió munkaerőpiaca a válság után... 2 A válság

Részletesebben

A magyar közvélemény és az Európai Unió

A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió 2016. június Szerzők: Bíró-Nagy András Kadlót Tibor Köves Ádám Tartalom Vezetői összefoglaló 4 Bevezetés 8 1. Az európai

Részletesebben

Az országos mérések feldolgozása, tapasztalatai

Az országos mérések feldolgozása, tapasztalatai Az országos mérések feldolgozása, tapasztalatai Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Martin János Szakképző Iskola Miskolc 4 1.1. Az OKM 2006 FIT-jelentés elemzése és iskolai tapasztalatai 4 1.2. Egyéni fejlesztési

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Pécs, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-999-9 Készült a Központi

Részletesebben

FHB Termőföldindex 2000 100,02014

FHB Termőföldindex 2000 100,02014 év Index értéke FHB Termőföldindex 2000 100,02014 2001 101,3 2002 121,0 2003 138,4 2004 140,8 2005 147,3 2006 153,2 2007 158,0 2008 176,6 2009 191,1 2010 192,1 2011 202,3 2012 229,0 2013 Q3 255,6 FHB Termőföldindex

Részletesebben

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 MAGYARORSZÁG, 2007 Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának idõpontja: 2008.

Részletesebben

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL A 2004. év őszén teljes körű felmérést végeztünk a szenvedélybetegek nappali ellátást nyújtó intézményeinek körében. A kutatást

Részletesebben

MUNKAERŐ KUTATÁS A FOGLALKOZTATÁSI ANOMÁLIÁK KIKÜSZÖBÖLÉSÉRE

MUNKAERŐ KUTATÁS A FOGLALKOZTATÁSI ANOMÁLIÁK KIKÜSZÖBÖLÉSÉRE MUNKAERŐ KUTATÁS A FOGLALKOZTATÁSI ANOMÁLIÁK KIKÜSZÖBÖLÉSÉRE Kutatási jelentés KÉSZÍTETTE A VIA PANNONIA KFT. A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL 2015. OKTÓBER 29. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

2.0 változat. 2012. június 14.

2.0 változat. 2012. június 14. SZAKISKOLA 2012 Kutatási beszámoló a szakképzési beiskolázási keretszámok tervezéséhez és a munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztéséhez a Közép-Dunántúlon 2.0 változat 2012. június 14. H-8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről

Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2013. július Tartalom 1. Az ipar helye a nemzetgazdaságban és a nemzetközi gazdasági környezetben...2 2. Az ipar szervezeti keretei...5

Részletesebben

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági összehasonlítása Bevezetés A rendszerváltás óta eltelt másfél évtized társadalmi-gazdasági változásai jelentősen átrendezték hazánk

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia. Kutatási asszisztens: Tir Melinda

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia. Kutatási asszisztens: Tir Melinda Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda A Közoktatás indikátorrendszere 2015 kötet internetes elérhetősége: http://econ.core.hu/file/download/kozoktatasi/indikatorrendszer.pdf

Részletesebben

Hronyecz Ildikó - Mátics Katalin. A pszichiátriai betegek ápolást, gondozást nyújtó intézményeinek vizsgálata II.

Hronyecz Ildikó - Mátics Katalin. A pszichiátriai betegek ápolást, gondozást nyújtó intézményeinek vizsgálata II. Hronyecz Ildikó - Mátics Katalin A pszichiátriai betegek ápolást, gondozást nyújtó intézményeinek vizsgálata II. Bevezető Az alábbiakban olvasható tanulmány folytatása a Kapocs 2003. decemberében megjelent

Részletesebben

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros területi V. évfolyam 15. szám 211. március 9. 211/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu i Mozaik 13. Idősödő főváros A tartalomból 1 A népesség számának és korösszetételének alakulása

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Győr 2006 Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2006 ISBN-10: 963-235-050-2 ISBN-13: 978-963-235-050-9

Részletesebben

A lakosság utazási szokásai, vélemények a magyarországi turizmusról - II.

A lakosság utazási szokásai, vélemények a magyarországi turizmusról - II. A lakosság utazási szokásai, vélemények a magyarországi turizmusról - II. Összeállította a Magyar Turizmus Rt a megbízásából a Szonda Ipsos Média-, Vélemény- és Piackutató intézet A Szonda Ipsos Média-,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI. Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián

A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI. Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Előszó...3 2. Bevezető...3 3. A baptisták

Részletesebben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben Központi Statisztikai Hivatal 2012. március Tartalom Bevezető... 2 Demográfiai helyzetkép... 2 Egészségügyi jellemzők... 12 Oktatás és kutatás-fejlesztés...

Részletesebben

BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október

BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október Kiadó: Baranya Megyei Önkormányzat Készítették: dr. Ásványi Zsófia dr. Barakonyi Eszter Galambosné dr. Tiszberger Mónika dr. László Gyula Sipos Norbert

Részletesebben

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1. A Kormány a) elfogadja a jelen határozat mellékletét képező a Nők

Részletesebben

Pszichológia témájú tájékoztató vélemény. Általános tájékoztató

Pszichológia témájú tájékoztató vélemény. Általános tájékoztató Pszichológia témájú tájékoztató vélemény Megbízó cég: A tájékoztatót kapják: Megbízó Kft. Megbízó Személy Pályázó neve: Életkor: Végzettség: Megpályázott munkakör: Vizsgált Személy 34 év felsőfok Területi

Részletesebben

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Népesség Az EU 28 tagállamának népessége 508 millió fő, amelynek alig 2%-a élt on 2015 elején. Hazánk lakónépessége 2015. január

Részletesebben

AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZABADSÁG- KÉPE -BEN MAGYARORSZÁGON

AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZABADSÁG- KÉPE -BEN MAGYARORSZÁGON MÉRTÉK MÉDIAELEMZŐ MŰHELY AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZABADSÁG- KÉPE -BEN MAGYARORSZÁGON MÉRTÉK FÜZETEK. 1 MÉRTÉK FÜZETEK 7. szám 2016. március Szerző: Timár János AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZA- BADSÁG-KÉPE 2015-BEN MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben

A foglalkoztatottak munkába járási, ingázási sajátosságai

A foglalkoztatottak munkába járási, ingázási sajátosságai 2009/2 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 2. szám 2009. január 09. A foglalkoztatottak munkába járási, ingázási sajátosságai A tartalomból 1 Főbb megállapítások 2 A

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON

LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON GYŐR 2006. július KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN, 2006 ISBN 963 215 994 2 IGAZGATÓ: Nyitrai

Részletesebben

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal Társadalmi jellemzõk, 2006 Társadalmi jellemzõk, 2006 Ára: 2000,- Ft Központi Statisztikai Hivatal KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁRSADALMI JELLEMZÕK, 2006 Budapest, 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...6 Beruházás...7 Ipar...7

Részletesebben

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Gazdasági növekedés Ez év közepén részben váratlan események következtek be a világgazdaságban. Az a korábbi helyzet, mely szerint a globális gazdaság növekedése

Részletesebben

6. AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE

6. AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE 6. AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE A kurzus anyagát felhasználva összeállíthatunk egy kitűnő feladatlapot, de még nem dőlhetünk nyugodtan hátra. Diákjaink teljesítményét még osztályzatokra kell átváltanunk,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

1 Előterjesztő: Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről

1 Előterjesztő: Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről 1 Előterjesztő: Ragályiné Hajdú Zsuzsanna tankerületi igazgató Készítette: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Tankerülete T Á J É K O Z T A T Ó Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési

Részletesebben

NYÍRBÁTORI KISTÉRSÉG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ

NYÍRBÁTORI KISTÉRSÉG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ NYÍRBÁTORI KISTÉRSÉG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ Kistérségi helyzetelemzés MTA-WSA 2012 NYÍRBÁTORI KISTÉRSÉG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ Kistérségi helyzetelemzés

Részletesebben

JELENTÉS az általános iskolai oktatás minőségének javítását szolgáló intézkedések ellenőrzésének tapasztalatairól

JELENTÉS az általános iskolai oktatás minőségének javítását szolgáló intézkedések ellenőrzésének tapasztalatairól JELENTÉS az általános iskolai oktatás minőségének javítását szolgáló intézkedések ellenőrzésének tapasztalatairól 2002. június 0219 Az ellenőrzést felügyeli: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés

Részletesebben

Aprogram ugyan a hátrányos helyzetû diákoknak szólt, de a hátrányok közül elsõsorban

Aprogram ugyan a hátrányos helyzetû diákoknak szólt, de a hátrányok közül elsõsorban Iskolakultúra 2006/7 8 Fehérvári Anikó Liskó Ilona Felsõoktatási Kutatóintézet, Professzorok Háza Az Arany János Program tanulói Az Arany János Tehetséggondozó Programot (AJP) az Oktatási Minisztérium

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI HELYZETKÉP

KÖZOKTATÁSI HELYZETKÉP KÖZOKTATÁSI HELYZETKÉP A romániai magyar közoktatás 1990 és 2013 között Barna Gergő - Kapitány Balázs Közpolitikai Elemző Központ www.iskolakveszelyben.ro Kolozsvár, 2014. október 27. TARTALOM 1. Adatforrások,

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Munkaügyi Központja FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Főbb megyei munkaerő-piaci adatok 2013-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2012. decemberi értékről

Részletesebben

A 2011 2013. évi integritásfelmérések céljai, módszertana és eredményei

A 2011 2013. évi integritásfelmérések céljai, módszertana és eredményei Szatmári János Kakatics Lili Szabó Zoltán Gyula A 2011 2013. évi integritásfelmérések céljai, módszertana és eredményei Összefoglaló: Az Állami Számvevőszék 2013-ban már harmadik alkalommal mérte fel a

Részletesebben

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2016

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2016 A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2016 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2016, a megyei fejlesztési és képzési bizottságok (MFKB-k) részére című kutatási program keretében

Részletesebben

Helyzetkép 2013. július - augusztus

Helyzetkép 2013. július - augusztus Helyzetkép 2013. július - augusztus Gazdasági növekedés Az első félév adatainak ismeretében a világgazdaságban a növekedési ütem ez évben megmarad az előző évi szintnél, amely 3%-ot valamelyest meghaladó

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2011/10

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2011/10 2011/72 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu V. évfolyam 72. szám 2011. november 4. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2011/10 A mentőellátás helyzete a Dél-Dunántúlon Az egészségügyi

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010*

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* 2012/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 3. szám 2012. január 18. A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* Tartalomból 1

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK ESÉLYEI

A SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK ESÉLYEI A SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK ESÉLYEI I SKOLARENDSZERüNK RÉGÓTA KÜZD A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS helyzetű fiatalok képzésének gondjaival. 1990-től e réteg számára újfajta iskolatípus jelent meg: a speciális

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

Demokratikus attitűdök a hazai középiskolákban 1

Demokratikus attitűdök a hazai középiskolákban 1 Kalocsai Janka Demokratikus attitűdök a hazai középiskolákban 1 A különböző történelmi korokban a tudás- és tapasztalatátadás mindig az adott társadalomban fontosnak tartott értékek figyelembevételével

Részletesebben

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások - helyzetértékelés - 2011. március Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet Országos Szolgáltatás-módszertani Koordinációs Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ- GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2013. harmadik negyedévben Kecskemét, 2013. augusztus Elérhetőség: Nemzeti

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 5 Ipar... 6 Építőipar...

Részletesebben

Tanulmányaikat 2006-ban befejezők várható megjelenése a munkaerőpiacon. Tartalomjegyzék

Tanulmányaikat 2006-ban befejezők várható megjelenése a munkaerőpiacon. Tartalomjegyzék Tanulmányaikat 2006-ban befejezők várható megjelenése a munkaerőpiacon 2. oldal Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A megkeresett iskolák köre... 4 A végzős diákok létszámának alakulása... 5 Nyelvismeret...

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

-11- helyiségek az óvodák szerves részét képezik, egyéb hasznosításuk nehezen elképzelhető.

-11- helyiségek az óvodák szerves részét képezik, egyéb hasznosításuk nehezen elképzelhető. -11- helyiségek az óvodák szerves részét képezik, egyéb hasznosításuk nehezen elképzelhető. Ez alól kivételt képezhetne az Inota falusi óvoda földszinti foglalkoztató terme, amennyiben az óvoda működési

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

Szám: 2-15/2013. K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből

Szám: 2-15/2013. K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-15/2013. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 52/2013. (XII. 20.) közgyűlési határozata a megyei szintű helyzetértékelő

Részletesebben

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban Török Katalin Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban 1. Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI) Szociálpolitikai Főosztálya az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű

Részletesebben

A közfoglalkoztatás. Közfoglalkoztatás Magyarországon

A közfoglalkoztatás. Közfoglalkoztatás Magyarországon A közfoglalkoztatás jó gyakorlatai Közfoglalkoztatás Magyarországon 2014-2015 Felelős kiadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Weboldal: http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium Nyomda: Duna-Mix Kft.,

Részletesebben

Akikért a törvény szól

Akikért a törvény szól SZISZIK ERIKA KLÉR ANDREA Akikért a törvény szól Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatunk keretein belül olyan kutatást végeztünk Zuglóban, amelyben igyekeztünk képet kapni a kerületben veszélyeztetettként

Részletesebben

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex KPMG Tanácsadó Kft. 2015. november KPMG.hu 4 3 2 2,50 2,73 1 1,45 1,34 0-1 0,08-0,72-0,28 2011. június 2011. november 2012. május 2012. december 2013. június 2014.

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv A 211/2012.(VIII.30.) határozat melléklete A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 2012. 0 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 2014/5 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 5. szám 2014. január 30. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 A tartalomból A dél-dunántúli régió megyéinek társadalmi,

Részletesebben

Bevezető gondolatok 1. Túlzott központosítás

Bevezető gondolatok 1. Túlzott központosítás A Berzsenyi Dániel Gimnázium tantestülete egyetért a miskolci Herman Ottó Gimnázium és a budapesti Teleki Blanka Gimnázium második levelével. Ezért az ő szövegüket megismételni nem akarjuk, de fő pontjaikat

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉG PEDAGÓGUS KÉRDŐÍV 2002.

ESÉLYEGYENLŐSÉG PEDAGÓGUS KÉRDŐÍV 2002. iskola sorszáma ESÉLYEGYENLŐSÉG PEDAGÓGUS KÉRDŐÍV 2002. Tisztelt Pedagógus! Az Oktatási Minisztérium megbízásából a Társadalomkutatási Intézet Rt. olyan kutatást végez, ahol azt szeretnénk megtudni, hogy

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Tartalom Összefoglalás...2 Népmozgalom...2 Mezőgazdaság...3 Ipar...6 Építőipar...7

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 5 2. Módszertan... 9 3.

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013. Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

A digitális esélyegyenlőség helyzete Magyarországon

A digitális esélyegyenlőség helyzete Magyarországon Л DIGITÁLIS ESÉLYEGYENLŐSÉG HELYZETE MAGYARORSZÁGON Kiss Mónika A digitális esélyegyenlőség helyzete Magyarországon A digitális egyenlőtlenségek leküzdésére irányuló állami programok (2003-2005) Digitális

Részletesebben

Bezuhant Magyarország versenyképessége

Bezuhant Magyarország versenyképessége 2013-09-09 MAGEOSZ Hírek 37.hét / 2013 1./8 Bezuhant Magyarország versenyképessége Három helyet rontott Magyarország a Világgazdasági Fórum legfrissebb versenyképességi rangsorában. 2013-ban hazánk a vizsgált

Részletesebben

Pedagógus továbbképzések. a Bakonyi Szakképzés szervezési Társulás. intézményeiben

Pedagógus továbbképzések. a Bakonyi Szakképzés szervezési Társulás. intézményeiben Pedagógus továbbképzések a Bakonyi Szakképzés szervezési Társulás intézményeiben A képzések hatékonyságának felmérése, javaslattétel a pedagógus kompetencia fejlesztési terv aktualizálására Készítette:

Részletesebben

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 5. 1999. július. Budapest, 1999. augusztus

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 5. 1999. július. Budapest, 1999. augusztus Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 5. 1999. július Budapest, 1999. augusztus Az elemzés a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült. Készítette: Gábos András TÁRKI

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 64/2005.(XI. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 12/2005.

Részletesebben